Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan hopp och hopplöshet i Peking"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer om tt ll dgr i Peking kunde vr som Kins ntionldg, den 1 oktober när himlen lltid är klrblå. Sidn 14 Foto: EPA/How Hwee Young/Scnpix World Trde Center, Klrbergsvidukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fx Foto: Agnet Engqvist Melln hopp och hopplöshet i Peking Pekingborn, och invånre på mång ndr håll i Kin, gömmer sig bkom både nsiktsmsk och solglsögon för tt minsk effektern v den senste tidens krftig luftföroreningr. Luftföroreningrn tillsmmns med de tusentls död grisr som flöt omkring i Hungpufloden i Shnghi störde också ledrskiftet i Peking den gångn veckn. Görn Leijonhufvud rpporterr från den nyligen vslutde folkkongressen i Peking som prägldes v både hopp och hopplöshet. Sidn 6 Utmningr för svensk företg Luftföroreningrn i norr Kin gör tt mång håller sig inomhus, men det finns också svensk fmiljer som vänt i dörren när de blivit erbjudn jobb i Peking. På smm gång hr mrknden för luftreningsprodukter från företg som Blueir explodert. Sidn 12 Intervju med Sveriges nye tullttché Sidn 10

2 Innehåll 2/2013 Förebyggnde bäst kuren i rbetet mot korruption KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 6 Ledre Globl trender sätter korruptionen i fokus 3 Ny medlemmr 4 Anlys Hopp och misstro på folkkongressen 6 Först tullttchén på plts i Peking 10 Smogen förändrr rekryteringen till Kin 12 Krönik Drömmen om blå himmel i Peking 14 Föreningsstämmn Får vi se mer v Kins först dm? 16 Globl Citizen-projektet sprider sig 17 Bombrdier spelr viktig roll för Kins järnväg 18 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud hr rbett med Kin sedn 1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kultur revolutionen. Hn hr vrit sttionerd i lndet i 27 år, mest tiden som korrespondent för Dgens Nyheter. Görn Leijonhufvud bloggr om Kin på John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2013 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2013: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser. Fortstt vinter. Kyl, mer snö, brist på ljus, men inte brist på idéer och ktiviteter. När jg skrev det för snrt två månder sedn så trodde jg inte för mitt liv tt den först delen v budskpet skulle vr giltig vid tiden för näst nummer v Kin Nytt. Men så är det. Vintern är kvr, inte vslutd! Kins folkkongress 2013 är däremot vslutd. Det blev nästn helt i enlighet med mnuskriptet. Fortstt vinter? Det får vi se. Brist på ljus. (läs trnsprens). Det får vi också se vd det lider. Den ny ledningens olik uttlnden om frmtid inriktning och plnerde ktiviteter hr i mycket kretst kring dels fortstt reform dels korruptionsbekämpning. Det senre är viktigt även för företgen för även om korruptionsbekämpningen i först hnd vser en intern upprensning inom prtiet på olik nivåer så förekommer det tecken på tt även utländsk företg kn hmn i siktskårn. W. John Hoffmn, grundre v och prtner i XRG Exceptionl Resources Group, med Kinnlys som specilitet skrev redn i mj förr året en rtikel i Wll Street Journl om tt effektern v Bo Xilis fll kunde innebär ny risker för utländsk företgre och tt mn därför skulle börj se över sin reltioner med myndigheter liksom på vilket sätt interktionen med dess skedde. Rubriken på rtikeln är Wht Bo Xili s downfll mens to you. Beijing is rmping up for n nti-corruption drive, nd foreign compnies my find themselves in the crosshirs. Den är läsvärd och tnkeväcknde. Ni finner den på länken html De tnkegångr som rtikeln gv uttryck för blev grunden till en just vslutd seminrieserie i Hongkong och Kin. Tillsmmns med två kolleger smt Lrs-Åke Severin, grundre och chef för PSU Interntionl, ett säkerhetsföretg i Peking, missionerde vi för den svensk ffärskolonin i Kin kring budskpet Anti-corruption: Shortterm-gin-Long-term-pin och med en underrubrik som beskrev nslget: A prcticl rodmp to develop dequte procedures nd void risks Med en blndning v trendnlys och fllstudier blev det en summering efter i princip följnde linjer: Korruption är ett llvrligt och oft förekommnde problem som äntligen är i fokus genom ny globl trender. Dess kommer blnd nnt till uttryck i ny engelsk och svensk lgstiftning. De ny trendern kräver ett helt nytt ngreppssätt och en mer holistisk och strtegisk syn. Antikorruptionsstrtegier och åtgärder är i grunden en fråg om kvlificerd riskhntering. Det kräver en riskhnteringsmodell som leder till dekvt och effektiv nti-korruptionsprogrm, iblnd till och med en grundläggnde förändring v företgskulturen. Därmed står det också klrt tt frågn är v strtegisk betydelse och således måste ägs och drivs från den högst koncernledningen och inte delegers bort. Som inom läkekonsten är det dessutom bättre med profylktisk vård än kutvård. Det blir bättre resultt, gör mindre ont (läs innebär mindre risk) och kostr mindre. Det gäller med ndr ord tt invester i nti-korruptionsprogrm och engger sig i den eventuellt nödvändig förändringen v företgskulturen istället för tt låt det bli krisdrivet, det vill vvkt tills dess tt skdn redn är skedd. Fler v de fllstudier som redovisdes tycktes också på sin egn meriter övertyg företgen om tt trditionell riskhntering kring nti-korruption kräver ett helt nnt grepp i Kin än vd hemmorgnistionern vnligtvis är medvetn om. Mång lever fortfrnde i en slgs förnekelse kring problemen och väljer tt inte vilj se dem eller hör tls om dem. Det är dgs för en förändring! Dett syns också Sverige h insett som ddert en tullttché till mbssden i Peking, en funktion som redn givit omvittnde positiv resultt, vilket blnd nnt rtikeln i dett nummer v KinNytt speglr. Det hjälper oss tt bevis tesen tt frågn om nti-korruption kräver investering, förtänksmhet och uthållighet. Lyck till! Thoms Lgerqvist l e d r e 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket: AIMS Interntionl är experter inom hedhunting och rekrytering, worldwide. Vi är specili serde på Executive Serch, Selection och Ledership Assesments. AIMS Interntionl hr fler än 90 kontor i över 50 länder och är därmed en v världens störst ktörer inom dett område. Med 12 kontor enbrt i Kin är AIMS Interntionl en br prtner för svensk företg med behov v tt rekryter chefer och specilister i Kin. I Sverige hr vi kontor i Stockholm, Göteborg och Mlmö. AIMS Interntionl Sweden Jungfrugtn Stockholm Tel Kontktperson: Dniel Ekberg, vd/prtner imsinterntionl.se DLA Nordic är en ffärsjuridisk fullservicebyrå som sysselsätter drygt 85 jurister på sitt Stockholmskontor. DLA Nordic ingår i DLA Piper Group, en interntionell dvoktbyrå med kontor i 42 länder och med kontor i Peking, Shnghi och Hongkong. DLA Nordic erbjuder genom sin Chin Desk specilistkompetens inom ll typer v Kin-relterde ffärsprojekt. DLA Nordics Chin Desk är rådgivre till såväl kinesisk bolg som önskr invester i Norden som nordisk företg som önskr invester i Kin. Byrån hr ett när smrbete med kontoren i Kin. Kontktperson i Stockholm är Mrinne Rmel med lång erfrenhet som jurist i Kin där hon vrit rådgivre vid någr v de störst investeringrn i lndets histori, smt hjälpt mindre miljö- och teknikbolg i ders etblering i Kin. Mrinne hr också företrätt kinesisk bolg i ders investeringr i blnd nnt Norden. Mrinne tlr, läser och skriver kinesisk. Advoktfirm DLA Nordic KB Besöksdress: Kungsgtn 9 Box Stockholm Tel: Kontktperson: Mrinne Rmel, Advokt/Prtner Dniel Ekberg Mrinne Rmel IVL-Svensk Miljöinstitutet AB är Sveriges end miljöforskningsinstitut med fokus på tillämpd forskning. Institutet är nonprofit. IVL hr vrit verksmt i Kin sedn IVL hr i dg kontor i Peking med fem nställd och ett joint venture i Tinjin (SEC) med tre nställd. IVL utför utredningr och forskningsprojekt inom områden vtten, luft, vfll, mrk, energi, clentech och bygg. IVL hr även hjälpt svensk företg tt instller mer än 70 fullskleinstlltioner v miljöteknik i Kin. IVL Besöksdress: Vlhllvägen 81 Box Stockholm Tel: Kontktperson: Östen Ekengren, vice vd Sweco är Nordens lednde rkitekt- och teknikkonsultföretg och hr vrit verksm i Kin i mer än 12 år huvudskligen med hållbr stdsplnering, regionplnering, lndskps- och byggndsrkitektur smt miljö. Under vår år i Kin hr vi märkt en förändring från intresse för västerländsk rkitekturstil, senre stort intresse för hållbr lösningr och integrerd plnering, till tt mn nu på llvr vill genomför de grön visionern. En viktig och intressnt utmning för Svensk företg och Sweco! Sweco Architects AB Besöksdress: Gjörwellsgtn 22 Box Stockholm Tel: Kontktperson: Ann Hessle, Senior Chief Architect Östen Ekengren Ann Hessle Bngkok Beijing Chongqing Delhi hnoi* hong kong ngoy osk seoul shnghi singpore Tokyo Xi n* Announcing XI n Fly the fster, shorter route vi convenient Helsinki Airport to 13 mjor destintions in Asi. Introducing Xi n, our 5 th destintion in Chin, in June See our dily prices nd book your flights t finnir.com 4 *sesonl route 5

4 A n l y s Hopp och misstro på folkkongressen Smog och grisdöd störde ledrskiftet f k t Ntionell folkkongressen är Kins riksdg. Kongressen hr närmre ledmöter som utses på fem år genom indirekt vl vi folkkongressern på lägre nivåer. Kommunistprtiet nses h ett vgörnde inflytnde över dess vl. folkkongressen hr den lgstiftnde mkten och utnämner blnd nnt presidenten, högst domstolen och regeringen. kongressen smmnträder under knppt två veckor vrje vår. Melln dess möten är det kongressens ständig utskott som kn utöv den lgstiftnde mkten. Både hopp och hopplöshet präglde stämningen på och kring den kinesisk folkkongressen nyligen. Fortfrnde hopps mång tt de ny ledrn sk lycks bättre än de vgående. Smtidigt växte missnöjet hos medborgrn och även hos delegtern på kongressen över ny miljöskndler och mång människor uttryckte ren hopplöshet. Verkligheten gjorde sig påmind, trots minutiös förberedelser och hård kontroll v gmmelmedi och socil medier. ANALYS v Görn Leijonhufvud, Görn Leijonhufvud bloggr om Kin på Miljön och smhällsmorlen blev de två störst frågorn under kongressen, enligt kommenttorer i den kinesisk televisionens nyhetsknl. Det är br tt håll med och tillägg tt dett vr inte vd högst ledningen plnerde. Regeringen hde oturen tt Peking drbbdes v ännu en dg med llvrlig smog lgom till invigningen v folkkongressen. Smtidigt kom det rpporter från Shnghi tt tusentls död grisr flöt omkring i Hungpufloden som går igenom denn megstd med 23 miljoner invånre. Medborgrns förtroende ökde knppst efter det förvirrde gerndet från myndighetern i Shnghi och ngränsnde provinser. Det tog fler dgr innn de nsvrig kunde lägg frm vd som verkde som en rimlig förklring som ändå ifrågsätts v fristående inhemsk internetjournlister. Och trots upprepde försäkringr om motstsen är Shnghiborn fortfrnde orolig för tt de ruttnnde och uppsvälld svinkropprn påverkr ders dricksvtten. Virus eller gift Enligt myndighetern är det ett virus som drbbt stor besättningr i och omkring stden Jixing i provinsen Zhejing. Viruset är ofrligt för människor. Andr källor uppger tt djuren fått giftig tillstser för tt väx snbbre och tt när dett vslöjts hr uppfödrn br dumpt djuren i vttendrgen mot ll regler. I skrivnde stund hr mn stött på över död grisr i Hungpu och dess bifloder. Denn något omständlig utvikning är en viktig förklring till tt något mycket ovnligt inträffde när delegtern på folkkongressen skulle röst på de ny ministrrn. Det finns nästn delegter på kongressen, som är Kins motsvrighet till ett prlment eller en riksdg. I vnlig fll fogr sig de röstnde efter förslgen uppifrån. Det kn bli någon enstk som röstr nej eller på sin höjd någr stycken som vstår tt röst. Så vr det också denn gång när kongressen godkände minister efter minister. Men när turen kom till tt röst på den sittnde miljöministern Zhou Shengxin fick hn nöj sig med jröster, den lägst siffrn blnd ll ministrrn. Hn möttes till och med v burop. Medborgrn känner sig oskyddde Ännu strkre mrkerde delegtern sitt missnöje när de skulle utse sitt eget miljöutskott. Hel 850 delegter röstde emot vlberedningens förslg medn 125 lde ner sin röster lltså ungefär en tredjedel v röstern. Knske tog led mötern intryck v tt även dgen för denn omröstning vr luftvärden i Peking direkt hälsovådlig enligt ll mätningr. Det sk mycket till innn så mång i denn foglig försmling regerr så negtivt. Deleg- tern är ju ll i princip hndplockde v kommunistprtiet på olik nivåer. Känsln blnd vnligt folk tt kommunistprtiet och regeringen inte skyddr medborgrn mot giftig föroreningr i luften, mrken eller vttnet, eller mot livsmedelsfusk, sprider sig lltså högre upp i kretsrn. Till och med delegtern på folkkongressen, som oftst lever ett privilegiert och skyddt liv, börjr reger. På socil medier växer ilskn och följnde histori går runt: En Pekingbo säger: Vi är lyckligt lottde. Vi behöver inte köp cigretter längre, det är br tt öppn fönstret. Då svrr en Shnghibo: Det är väl ingenting, vi behöver br vrid på vttenkrnen så får vi färdiglgd fläsksopp. Vd händer med morlen? Det näst störst temt under kongressen vr lltså smhällsmorlen, enligt kinesisk tevekommenttorer. Det är en omskrivning för den utbredd korruptionen och fusket. Behovet v tt bekämp mutvälde och slöseri för tt bibehåll människors förtroende vr ett inslg i både den vgående premiärministern Wen Jibos rpport och i prtichefen Xi Jinpings först tl som nyvld president för lndet. Redn före kongressen hde Xi Jinping stt igång en kmpnj för ökd sprsmhet. Sttsnställd måste skär ner på överdådig bnketter och tjänstebilr. Under folkkongressen lyste exklusiv rätter som hjfenor med sin frånvro. Delegtern fnn för gott tt klä ner sig och det gick inte tt se bling bling som bälten och hndväskor från lyxmärken såsom under senre år. Till och med blomsterrrngemngen vr nedtonde. Frånsett dett vr bristen på konkret besked om åtgärder mot den ekonomisk brottsligheten något som spred en nd v uppgivenhet eller hopplöshet hos folk jg prtt med och i inlägg på internet. All hr hört så mång predikningr mot korruptionen i mång år, men den verkr br ök. Regeringen bntr Det vr ndr frågor som Xi Jinping och nye premiärministern Li Keqing hde hoppts skulle komm i förgrunden. Dit hörde de ännu lite otydlig plnern på tt förstärk välfärdssystemet liksom bntningen v regeringen och förvltningen. Den senre visde sig tills vidre stnn vid tt två ministerier slopdes för tt uppgå i ndr. Smtidigt blev effekten tt utvecklings- och reformkommissionen redn ett superministerium blev ännu större. Järnvägsministeriet vskffdes. Det hr vrit ett näste v mktmissbruk under en mycket snbb utbyggnd v nätet för snbbtåg. Likså vskffdes kommissionen för fmiljeplnering. Den ingår nu i hälsoministeriet smtidigt som själv befolkningsmålen blir ett nsvr för utvecklings- och reformkommissionen. Fortfrnde gäller politiken tt vrje fmilj i princip br får h ett brn, enligt uttlnden vid folkkongressen. Men experter tror tt en uppmjukning kommer, nnrs blir Kins topptung befolkningspyrmid ännu svgre vid bsen. Bilden kombinerr utsikten olik dgr från Stor folkhllen i Peking när folkkongressen smmnträdde där. Utsnitten visr hur de synlig luftföroreningrn skiftt. Bildern är tgn 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 15 mrs. Under de mörkre dgrn nådde koncentrtionen v små prtiklr i luften hälsofrlig nivåer. Foto: Reuters/Scnpix. 6 7

5 Urbniseringen vr en fråg som diskuterdes livligt i mer informell smmnhng under när två veckors möten, och i medi. Den dök även upp hos Wen Jibo och i nye premiärministern Li Keqings svr på den presskonferens som vslutde folkkongressen den 17 mrs. Skyskrpor och kåkstäder Aldrig någonsin i världshistorien hr en så omfttnde och snbb urbnisering ägt rum, påpekde Li Keqing. Den sk också fortsätt och den kommer tt snbb på konsumtionen och investeringrn, sde hn. Men hn tillde tt hn inte vill se fler sådn kontrsternde bilder som ny skyskrpor intill kåkstäder eller slumområden som finns i dg. Hn ville däremot se verklig åtgärder för tt minsk inkomstklyftorn i smhället. Budskpet är tt blns och kontroll måste prägl den inflyttning till städern v minst ett pr hundr miljoner bönder och migrntrbetre som kn förutses. Premiärministern kunde inte ge något konkret besked om hur frågn om bostdsregistreringen v böndern sk löss. Det är en fråg på lång sikt, sde hn. I dg är ll socil förmåner knutn till bostdsorten. Det spelr ingen roll tt en migrntrbetre kn h bott och jobbt i en std i mång år hn eller hon är fortfrnde skriven i hembyn och Li Keqing tr över kn br få tillgång till sin (sämre) förmåner där. Men vi sk inte glömm bort tt mitt i ll besvikelser under kongressdgrn finns det en nyfikenhet på ny ledrduon, som i sin tur än så länge utstrålr en mbition och en hndlingskrft som vi inte sett på länge. Smtidigt är problemen gigntisk och mer konkret besked får komm efterhnd. De som hopps tt 30 år v ekonomisk reformer sk följs v reformer i den politisk strukturen får fortsätt tt vänt. Uppgiften tt tillbkvis sådn förhoppningr gick till Yu Zhengsheng, den nyvlde ordförnden för det rådgivnde orgn som klls den politiskt konsulttiv konferensen. Nej till västerlndet Hn höll frm just denn konferens som ett exempel på demokrti med kinesisk förtecken. Där sitter blnd ndr företrädre för de ått små stödprtier som är tillåtn vid sidn v kommunistprtiet förutom en smling frmträdnde kdemiker, idrottsstjärnor och ndr kändisr. De är i slutändn lik hndplockde som delegtern vid folkkongressen. Vi kommer under ing omständigheter imiter västerlndets politisk system, försäkrde Yu Zhengsheng. Xi Jinping tr befälet Nu hr Xi Jinping ll mkt i sin händer. På folkkongressen i mrs blev hn utnämnd till Kins president. Och på kommunistprtiets kongress i hösts blev hn lltså prtiledre, och dessutom ordförnde i prtiets militärutskott. Det senre är i Kin liktydigt med överbefälhvre. Foto: Wng Jinmin/Xinhu Press/ Corbis Nye presidenten, prtichefen och överbefälhvren Xi Jinping under ett v sin mång besök på militär enheter. Här är hn hos pnsrtruppern utnför Knton. Foto: Wng Jinmin/Xinhu Press/Corbis ANALYS v Görn Leijonhufvud, Nye premiärminister Li Keqing till vänster skkr hnd med vgående Wen Jibo. Till höger sitter president Xi Jinping. Nye premiärministern Li Keqing skiljer sig på ett intressnt sätt från de ndr medlemmrn i prtiets innerst mktkärn. Hn kommer från enkl omständigheter, medn näst smtlig v de övrig sex hör till prinsprtiet, lltså brn till hög ledre eller ingift i denn krets, en mycket homogen grupp. Li Keqing är också speciell därför tt hn hr dubbl kdemisk exmin, nämligen i ekonomi och i juridik. Annrs hr påfllnde mång kinesisk ledre på senre år vrit ingenjörer och teknokrter. Hn är 57 år och den förste premiärministern som är född efter Folkrepubliken Kins grundnde Foto: Chin Dily/Reuters/Scnpix Det sist är viktigt, tt prtichefen blir lndets överbefälhvre, det vill säg tt kommunistprtiet fortfrnde kontrollerr lndets militär styrkor. Xi Jinping sticker inte under stol med hur viktigt hn tycker det är. I ett tl i december sde hn tt nledningen till tt Sovjetunionen kollpsde vr tt prtiet förlorde kontrollen över de väpnde styrkorn. Redn under sin först hundr dgr som prtichef och överbefälhvre besökte hn de tre vpenslgens förläggningr. Dessutom vverkde hn rymdbsen och en missilbs. Ett så bestämt närmnde till militären gjorde vrken Jing Zemin eller Hu Jinto, hns båd företrädre. Den nye presidenten hr ingen militär krriär men det är nturligt för honom tt umgås med militärledningen. Hns egen fr Xi Zhongxun vr en gmml gerillkämpe som hjälpte prtiet till mkten 1949 och fmiljen hr gml bnd med officersgruppen. Under folkkongressen såg hn till tt ordn ett välfotogrfert särskilt möte med de militär delegtern. Xi Jinping hr tlt mycket om den kinesisk drömmen. Den omfttr en nständig levndsstndrd för ll kineser, men också tt Kins forn storhet som en lednde ntion i världen sk återupprätts. Därför vill hn h en strk militärmkt. Hn hr givit order om tt styrkorn sk fokuser på tt kunn utkämp och vinn krig för ll eventuliteter. Hn tlr också om tt utmn USA och t över som den strkste militärmkten i Still hvsregionen till 2049, det vill säg till hundrårsdgen v kinesisk folkrepublikens grundnde. 8 9

6 Först tullttchén på plts i Peking: Svensk företg hr svårt få svr v kinesisk tullen Tuoms Liikvinio, Ålder: 40 år. Född och uppvuxen: I Kirun. Båd föräldrrn från norr Finlnd. Tlr även flytnde finsk. Aktuell som: Sveriges först tullttché i Kin. Bor: I trerumslägenhet i Snlitun med cirk 15 minuters promend till mbssden. Fmilj: Smbon Jelen Krohn-Dle, hr msterexmen i interntionell reltioner från University of Sussex i Brighton, Englnd, Läser kinesisk för närvrnde. Studier: Fil. knd. med företgsekonomi, Umeå universitet Huvudämnet vr dock idrottspedgogik. Krriär: Tullverket sedn år 2000: tullrevisor , brottsutredre , smbndsmn i Moskv och tullttché och smbndsmn i Peking sedn oktober Erfrenhet v Kin: Liten, först resn i juni Kopplr v med på fritiden i Peking: Löpning och styrketräning. Utforskr det enorm resturngutbudet. Hobbies: Utförsåkning och långfärdsskridskor. Det finns bckr i närheten v Peking men de är gnsk små jämförelsevis. Läser just nu: Dvid Bldccis spänningsromn: De smmnsvurn. Ser frm emot tt åk till: Xi n för tt se terrkottrmén. Telefon: +86 (0) , nk.8370 E-post: Hemsidor: com/sv-se/ambssder/peking/ smt Tuoms Liikvinio är den först tullttché som svensk tullverket sänt ut i världen. Hn finns på plts i Peking sedn oktober i fjol och konstterr i dg: Svensk företg upplever tullhnteringen som otydlig, oförutsägbr och oberäknelig. De upplever tt det är svårt tt kommunicer med kinesisk tullen, det går inte få rk besked eller förhndsbesked. Av Agnet Engqvist, Hn säger också tt de svensk företgen vill få smm behndling i olik tulldistrikt i Kin, de vill tt det sk vr likformigt. Svensk bolg vill gör rätt för sig direkt från börjn och inte chns. Företgen berättr för Tuoms Liikvinio tt det är svårt tt hitt informtion på engelsk, och tt reglern iblnd är motsägelsefull. Det är också mycket svårt tt få besked muntligen. Språket gör det givetvis svårt, men det hndlr även om kineserns ovilj tt ge förhndsbesked. Det finns en kultur tt i stället boll frågn vidre. Tullen kn skyll på en nnn myndighet, som i sin tur bollr vidre frågn till en tredje som skickr den tillbk till tullen, berättr Tuoms Liikvinio. Hn tycker tt problemen är gnsk lik för stor och små bolg. Även om mn är stor så kn mn h smm typ v problem som de små, men de stor är mer luttrde. Stor företg hr egn vdelningr för tullhntering och mindre företg köper oft tjänster från kinesisk speditörer. Därför uppfttr Tuoms Liikvinio sin roll som mer strtegisk och långsiktig: tt försök hjälp kinesern tt skp regler och funktioner som gynnr ll prter, både kinesisk tullen och de svensk företgen. Tullttchén vr gld över kontkten hn fick när hn nyligen gästde svensk hndelskmmren i Peking. För mig som är ny är det mycket br tt träff dem som är de riktig expertern på kinesisk tull, de som rbetr dgligen med dess frågor som de svensk import- och exportföretgen. Det är härifrån jg får hör om hur det egentligen går till i verkligheten ute i lndet. Vid mötet kom företgen med förslg om tt också ordn mindre, lokl möten melln dem och kinesisk tullen. Behndlingen v tulldeklrnter kn skilj sig krftigt på olik tullkontor och det vet även kinesisk tullen. Det är en v de sker som kinesern vill se hur vi löst i Sverige, säger tullttchén. Svensk tullverkets deklrtion om smrbetet med Kin ger ett intryck v tt det kn bli en vinn-vinn-sitution. Stämmer det? J, vi kn lltid dr lärdom v ndr. Kinesern hr till exempel enorm continerflöden och där kn vi säkert lär oss hur de kontrollerr dess. Vi kn också dr nytt v vd kinesern vet om den inhemsk tillverkningen v kemiklier. Ny typer v droger är ett växnde problem i Norden. Det är substnser som lätt kn beställs v ungdomr vi internet och mång v dess substnser kommer från Kin. Därför hopps vi utök smrbetet om dett. Det kinesisk tullverket är mycket intressert v den ppperslös och utomtiserde hnte- Språket gör det givetvis svårt, men det hndlr även om kineserns ovilj tt ge förhndsbesked. Det finns en kultur tt i stället boll frågn vidre... HANDLINGSPLAN. Nöjd miner från både svenskr och kineser sedn hndlingsplnen om fördjupt tullsmrbete signerts i Peking i september förr året. I mitten Sveriges hndelsminister Ew Björling tillsmmns med Kins vice tullminister Sun Yibio och till höger om honom Sveriges Kinmbssdör Lrs Fredén smt Chen Xioying, chefen för kinesisk tullministeriets interntionell vdelning. På hndelsministerns vänstr sid står generltulldirektör Therese Mttson och bkom henne vår nye tullttché i Kin Tuoms Liikvinio. Foto: Mikel Slomonsson ringen i Sverige. Redn i dg är 99 procent v tulldeklrtionern elektronisk och 87 procent v dess klrers utomtiskt. Och om det till exempel gäller tt bemöt korruption så är utomtisering, likformighet och öppenhet br verktyg, säger Tuoms Liikvinio. Kinesern vill också vet hur svensk tull smrbetr och kommunicerr med näringsliv och myndigheter. De är intresserde v vår erfrenheter med klssificering v företg, där de som hr tullverkets kvlitetssäkrde rutiner kn få viss förenklingr. Vår nye tullttché smrbetr även med EUkommissionen i Peking smt med de övrig tulllttchéern från EU-länder: Hollnd, Frnkrike, Tysklnd och Storbritnnien. Här är det br en fördel tt se vd ndr länder hr för utbyte för tt inte gör dubbelrbete och även försök lyft frm svensk frågor. Men nnrs är tullområdet något som vgörs på EU-nivå och inte på ntionell nivå. Svensk och kinesisk tullen hr ents om en hndlingspln Blnd nnt sk experter från de båd ländern möts för kunskpsutbyte. På svensk sidn är tullen, mbssden, Tullproblem? Hr ditt företg problem med tullen i Kin kontkt Tuoms Liikvinio, Sveriges ny tullttché i Kin. Hn vill gärn vet vilk svårigheter som svensk företg möter, så tt hn kn lyft frm dem när hn träffr representnter för den kinesisk tulldministrtionen. Observer tt hns jobb är långsiktigt. Business Sweden (före dett exportrådet) och hndelskmmren med i smrbetet. En del v Tuoms Liikvinios uppdrg hndlr om tt bekämp brott. Jg är en del i PTN-smrbetet. Det står för Polis Tull Norden där smbndsmän från de nordisk ländern smrbetr utomlnds. I Peking finns nu tre smbndsmän från Norden; en finsk polis, en dnsk polis och så jg från svensk tull, och vi rbetr när ihop. Givetvis med min tullrbkgrund sk jg fokuser på gränsöverskridnde brottslighet som smuggling v förbjudn vror och ekonomisk brottslighet. Arbetet mot droger hr jg redn nämnt. Kin producerr även mycket v världens förflskningr och där hopps vi kunn smrbet mot till exempel smuggling v flsk cigretter och läkemedel till Europ. Vår tullttché står frmför llt i kontkt med interntionell vdelningen på kinesisk tullmyndigheten Generl Administrtion of Customs of People s Republic of Chin, GACC. De är mycket professionell och påläst, men lite underbemnnde med tnke på hur mycket interntionell kontkter de hr. Vid mer kut svårigheter med kinesisk tull får företgen försök kommunicer med dem, ntingen direkt eller vi lokl speditör, konsult eller dvokt. Det är helt omöjligt för mig tt h personlig kontkter i ll regionern och jg vill därför inte ge någr flsk förhoppningr för företgen, säger Tuoms Liikvinio. Tullsmrbetet Avtlet om fördjupt tullsmrbete melln Sverige och Kin slöts under hndelsminister Ew Björlings besök i Kin i september den svenske tullttchén är sttionerd inom mbssden i Peking och titulers förste sekreterre. Kontrktet är på två plus ett år. sverige hr en tullttché i Bryssel, men den personen är utsänd v Utrikesdeprtementet, UD. det finns ett 20-tl utländsk tullttchéer i Peking smt ytterligre någr till som sitter i Hongkong och är sidockrediterde i Kin. Tullttchéern rbetr främst med den kommersiell sidn v tullen. Dessutom finns det även ett 40-tl smbndsmän som rbetr med brottsbekämpning. De kommer från sitt lnds polis, tull, nrkotikeller ekobrottsmyndighet. Men fler v tullttchéern hr dubbl roller som den ny svensk tullttchén. sverige hr smbndsmän även i Moskv, Rig (Lettlnd), Berlin, smt i Hg på Europeisk polisbyrån, Europol. den kinesisk tullförvltningen sorterr direkt under regeringen och leds v en minister. förvltningen hr cirk nställd inklusive ntismugglingspolisen och tullsttioner över hel Kin. Sveriges hndel med Kin kin är Sveriges störst hndelsprtner i Asien. Den totl hndeln med Kin uppgick 2012 till 82,5 miljrder SEK. Hndelsvolymen med Kin sjönk under 2012 med cirk 1,7 miljrder SEK jämfört med 2011 efter tt h stigit kontinuerligt de senste åren. exportvärdet 2012 vr 37 miljrder SEK, medn importvärdet vr 44,8 miljrder SEK. exporten minskde med cirk 5 procent, medn importen ökde något. Käll: Sttistisk centrlbyrån, SCB, f k t 10 11

7 När smogen vrit som värst hr det nästn vrit ntt mitt på dgen i Peking. Foto: EPA/How Hwee Young/Scnpix Smogen förändrr rekryteringen till Kin De förvärrde luftföroreningrn uppges redn h fått svenskr tt vstå från jobb och boende i Kin, och problemen kn fortsätt i fler årtionden till. Smtidigt hr mrknden för luftreningsprodukter från företg som Blueir explodert. AV JOHAN MYRSTEN, Den extremt dålig luften i norr Kin denn vinter är ett ständigt smtlsämne blnd svenskrn på plts. Runtom i Peking håller sig de flest inomhus när det är som värst, och mängder v ny luftrenre hr instllerts i hem och skolor, på rbetspltser och på svensk mbssden. En effekt v föroreningrn är tt viss företg ser över sin bemnning. En del funderr också över om personlen sk h med sin fmiljer, säger Fredrik Ektnder som är SEB:s chefsrepresentnt i Peking och ordförnde för Svensk hndelskmmrens vdelning i huvudstden. Det finns bsolut en oro hos svenskrn här. Luftföroreningrn kn h långsiktig verkn på hälsn som märks först efter mång år, och de kn särskilt påverk brn som utvecklr sin kroppr. Dett påverkr enligt Fredrik Ektnder rekryteringen v medrbetre till Kin, frmför llt v brnfmiljer. Jg tror inte tt något bolg lämnr Kin på grund v luften. Men mn tänker nog över vilk som sk till Kin, och för hur länge. Det finns bolg som överväger tt inte flytt hit brn till sin personl. De vill inte t på sig nsvret för vd som kn händ med brnens häls på lång sikt. Luftföroreningrn kn också led till kortre kontrktstider för nställd som skicks till Kin, tillägger hn. Fredrik Ektnder frmhåller tt det är en långsiktig utmning. Det kn t fler årtionden innn luftföroreningrn hr bemästrts. Användningen v kolkrft fortsätter tt väx, trots stor stsningr på förnybr energi. Det hndlr om mycket omfttnde problem, särskilt när mn hr en kll vinter. Hn betonr också tt smogen inte br hr plågt Peking utn stor delr v norr Kin i vinter. En liknnde bild ges v Springtimes tidigre vd Birgitt Ed, som nu leder konsultbolget Six Yer Pln och hr mång kontkter med svensk företg i Kin. Fmiljer med brn hr vänt i dörren. De skulle h flyttt till Kin men ångrt sig. Det märktes redn i fjol. Därför hr mång svensk företg nu få söknde till tjänster i Kin, uppger hon. Birgitt Ed delr sin tid melln Sverige och Kin, och själv upplevde hon nyligen påtgligt hur luftföroreningrn kunde fyll ett hem när hon hde fönstret öppet en kväll i sin bostd i centrl Peking någr timmr. Liksom ndr utlänningr följer Birgitt Ed vi mobilen de löpnde luftmätningr som görs v meriknsk mbssden i Peking. Mängden prtiklr i luften svänger mycket krftigt, noterr hon. I torsdgs vr värdet över 500 i centrl Peking. På lördgskvällen vr det nere i 59 och ett pr dgr senre runt 215. Hur kn det vrier så mycket? Över 200 nses prtikelhlten hälsovådlig och över 500 innebär den en llvrlig hälsofr. Enligt Birgitt Ed är det inte omöjligt för Kin tt gör något åt de kut problemen. De kn när de vill. När jg bodde i Peking 2008 hde vi ständigt blå himmel och så kllt OS-väder. Men tt snbbt dr ned på produktion, trfik och ekonomisk tillväxt för tt minsk luftföroreningrn verkr inte Kins ledre beredd till för närvrnde, konstterr hon. Det här är en stor fråg för min kinesisk vänner. De är mycket upprörd. Luftkvliteten kn bli en inrikespolitisk krutdurk. Birgitt Ed tycker tt svensk mbssden och hndelskmmren borde t upp luftproblemen som en strtegisk fråg och ett hndelshinder men också frmhåll tt det finns teknologi för tt lös problemen. En svensk företgsgrupp som hr sådn teknik är Blueir, som sett mrknden för luftrening inomhus exploder i Kin i år. Privtägd Blueir hde redn tidigre en snbbt växnde försäljning v luftrenre i lndet, men sedn jnuri hr omsättningen mer än fördubblts och fått en ny dimension. Tillväxten hr fortstt i mrs, uppger sälj- och mrkndschefen Jons Holst som förutspår en liknnde trend under ndr kvrtlet och även senre. Det hndlr uppenbrligen om en bestående förändring i efterfrågn, tror hn. Vi möter en helt nnn förståelse v problemen nu. De åtgärder som myndighetern vidtr är lltid välkomn, men de tr tid, säger Jons Holst. USA är ännu den störst mrknden för Blueir, som hr produktion i Alingsås, Shenzhen och Elgin utnför Chicgo. Men i år står Kin för en tredjedel v omsättningen. Blueir säljer huvudskligen sin luftrenre direkt till hushåll, skolor eller kontor, och i Kin sker det genom ett pr hundr butiker. Vid sidn v de stor pprter som länge vrit populär växer inköpen v mindre luftrenre för hemmbruk snbbt, berättr Jons Holst. Frågn är dock hur mång ndr svensk miljöteknikföretg som kn utnyttj de stor behoven i Kin. Fredrik Ektnder är tveksm till om kinesern verkligen vill betl för den tekniken eller om de försöker utveckl lösningr på ndr sätt. Och Birgitt Ed är också undrnde: Vi hr enorm möjligheter för vår teknologi, men vi tr inte vr på dem tillräckligt. Det räcker inte med tt övertyg borgmästre, mn måste också finn kunder, säger hon. Fler luftrenre i svensk skoln I svensk skoln i Peking är luftrening nu den viktigste frågn för ledningen, extr luftrenre hr instllerts och brnen får inte vr utomhus när prtikelhltern stiger över 200, berättr rektor Mri Hedelin Björse. Vi ser inte tt vi hr fler sjuk brn här än i skolor i Sverige, konstterr hon. All ny brnfmiljer i Peking frågr hur skoln sköter dett, och Mri Hedelin Björse brukr svr tt brnen är väl skyddde när de är inomhus och luftrenrn är i gång. Dessutom brukr föräldrrn h luftrenre hemm också, och en del brn hr nsiktsmsk när sk t sig till eller från skoln. Luftstsning i Shnghi Shnghis miljöskyddsbyrå hr meddelt tt 1,6 miljrder dollr sk investers för bättre luft i mångmiljonstden. Projektet sk få kontroll på föroreningr som mäter 2,5 mikrometer i dimeter eller mindre. Men själv oron finns där, och den kn iblnd vr ett större problem än själv luften, noterr hon. Mri Hedelin Björse hr dock hittills inte märkt tt någr fmiljer förkortr sin tid i Kin eller tt någon sgt tt de inte tänker komm till Peking på grund v luftföroreningrn. Fordonstrfiken står för 25 procent v dess typer v utsläpp och ndr källor är den industriell tillverkningen och sndstormrn från norr Kin som med jämn mellnrum drbbr stden. Projektet skll pågå under tre år

8 k r ö n i k Drömmr om blå himmel i Peking Kin i förändring temt för årets föreningsstämm Plneringen v årets föreningsstämm pågår för fullt men vi kn redn nu vslöj tt vi kommer bjud på ett progrm som speglr en förening med fokus på förnyelse men en förnyelse som bygger vidre på den gedign plttform v kunskp och erfrenhet som vår medlemmr besitter. f k t v Agnet Engqvist, Pekingbo modell vårvintern Genomsnittlig värden på över 25 mikrogrm PM2.5 per kubikmeter luft över en 24-timmrsperiod är en risk för hälsn, enligt världshälsoorgnistionen WHO. Under den gångn vintern hr Peking upplevt dygn med 40 gånger dett gränsvärde. Sett över ett år nser WHO tt medelvärden över 10 mikrogrm per kubikmeter utgör en klr risk för en ökning v hjärtsjukdomr och lungcncer, och därmed ökde risker tt dö i förtid, främst hos äldre. Prtiklrn sätter sig i lungorn och går in i blodbnorn. Käll: WHO Air qulity guidelines for prticulte mtter, ozone, nitrogen dioxide nd sulfur dioxide; Globl updte Vårt liv i Peking hr fått ny rutiner. Hr du med dig msken? säger vi när någon går ut. Hr du stt upp luftrenren på mx? är en nnn vnlig fråg när vi sk ut istället för om vi hr med mobilern eller nycklrn. Ansiktsmskern måste vi beställ utomlnds, på nätet. Allt vr slutsålt sedn Pekingborn under den gångn vintern på llvr fått upp ögonen eller knske snrre inte fått upp dem i smogen. Luften hr vrit så hemsk tt myndighetern till slut tvings erkänn problemet och bli öppn med hur dålig värden är. Jg vill inte vr snobbig och säg: vd vr det vi sde! Men för någr år sedn bodde vi i en lägenhet på 28:e våningen med en underbr utsikt över hel Peking änd bort mot Västr bergen och en liten del v Kinesisk muren teoretiskt sett. Vi kom snrt vi till insikt om tt det fnns ingen utsikt. De flest dgr såg vi br en tjock gråvit dimm. När vi börjde sök oss längre ner i husen, kom näst chock. Vi såg hur skolbrnen gjorde sin dglig morgongymnstik utomhus trots tt luften vr livsfrlig. Hde ingen vrnt dem? Skulle vi spring över och förklr läget? Jg minns en briefing på svensk hndelskmmren med en kvinn från miljöbyrån i Peking. När hon berättde hur mång dgr på året som stden hde hft blå himmel, trodde jg tt hon hämtt siffrorn från en nnn plnet. Under en v min luftvägsinfektioner gick jg till en utländsk läkre i Peking. Hn nförtrodde mig tt hn vr under tryck från myndighetern tt inte tl om den dålig luften. All är optimistisk Redn för fler år sedn uppgv en EU-studie tt föroreningrn tr ått år v ditt liv om du bor här i den kinesisk huvudstden. Men ll är optimistisk och tror tt det rör inte mig. Det tråkig är tt det inte är bättre utn troligen ännu värre i Pärlflodens delt, det område som vi iblnd kllr världens verkstd. Det påverkr Hongkong i högst grd och även där hr jg upplevt hur de nsvrig negligert problemen. Det är sko- och kosmetikfbrikern som ligger bkom de hög nivåern v särskilt frlig mikrokomponenter i luften i Pärlflodsdeltt. Under en intervju med Donld Tsng, då nummer två i Hongkongs förvltning, senre regeringschef, blev jg utskälld v hns pressekreterre. Jg förstår verkligen inte vd du menr. När jg tittr ut så är det grönt och fint, sde pressekreterren upprört. Själv såg jg smogen ligg över Kowloon så tt de nio drkrns rygg försvnn i sörjn. Det tog mig fler veckor tt komm över hennes rektion. Jg försökte sätt mig in i hennes kläder. Byggnden där Hongkongs regering jobbr är omgiven v uppväxt grönsk mycket när husen. Det finns ingen utsikt nnt än trädkronorn. Det vr förstås dem hon såg om hon tittde ut under rbetsdgen? En prestigesk I dg kn det bli svårt även för svensk och ndr utländsk företg i Hongkong tt rekryter folk hemifrån på grund v föroreningrn som i Peking. På ndr sidn gränsen från Hongkong, i Knton, besökte jg den lokl tidningen. Där fick jg lär mig tt föroreningr och nnt som myndighetern inte kunnt åtgärd, det sk journlistern inte skriv om för det br oror folk i onödn. Det märklig är tt jg inte upplevt en end 1 oktober, det vill säg Kins ntionldg, utn klrblå himmel. Det är en prestigesk för den ntionell ledningen tt håll föroreningrn bort från huvudstden då, precis som under olympisk spelen Då kn de stäng ner fbriker i god tid och prker myndigheterns egn fordon för tt minsk utsläppen. Tänk om ll dgr vore som ntionldgen. Vilken härlig std Peking skulle vr! Av elisbet söderström, Vi är inne i en utvecklingsfs med tydligt fokus på och intensivt rbete med tt förny föreningens verksmhet för tt skp mer medlemsvärde. Dett vill vi ge uttryck för redn på föreningsstämmn den 30 mj i Stockholm, säger Thoms Lgerqvist, ordförnde i Sweden-Chin Trde Council. Temt för året är Kin i förändring. Temt vägleder vår verksmhet inom progrmutbud och medlemsktiviteter smt innehållet i vår tidning KinNytt. Dett tem kommer därför också tt prägl det progrm som vi lltid bjuder in till i nslutning till föreningsstämmn. En pnel bestående v påläst och kunnig kännre inom olik specilområden i Kinkontexten kommer tt diskuter vd mn tror blir Kins färdriktning under det ny ledrskpet. Pnelen kommer tt belys socil medier, mänsklig rättigheter, ffärsklimtet, säkerhetspolitisk frågeställningr och miljöspekten som den ny ledningen i Kin hr tt t hänsyn till. Vi ser frm mot tnkeväcknde och insiktsfull inlägg från pnelen smt en öppen och ktiv diskussion med deltgrn. Dett blir ett tillfälle tt utmn och efterforsk, fortsätter Thoms Lgerqvist. Inbjudn till föreningsstämmn skicks ut i måndsskiftet pril/mj, men bok gärn in den 30 mj redn nu. Årets föreningsstämm vill ni inte miss! ANNONS SÖKES: Svensk företg som strtr upp ffärssmrbeten, t ex med en lokl distributör eller leverntör, i Kin eller på ndr tillväxtmrknder. FINNES: Finnsiellt stöd upp till EUR (c 1,7 miljoner kr). Stödet ges som ett lån som konverters till gåv efter ett genomfört och godkänt projekt. Hr du ett svenskt företg med: nställd en årsomsättning på högst 50 MEUR och/ eller en blnsomslutning på högst 43 MEUR RING Swedprtnership på

9 Tio gymnsieskolor med i Globl Citizen AV JOHAN MYRSTEN, Kommer Kins populär folksångersk, Peng Liyun, gift med lndets nye president Xi Jinping, tt bli hns hemlig vpen på utlndsresorn? Vi knske gnsk snrt får vet svret. Foto: AP/Scnpix Kins first ldy Hon vr ljusår mer känd än mken Xi Jinping när denne för fem år sedn kom frm som Kins blivnde prtiledre och blivnde president. Sedn dess hr Peng Liyun fått ton ned sin offentlig person som lndets mest populär folksångersk. Med lotusblommn som symbol går skolprogrmmet Globl Citizen in på sitt åttonde år v elevkontkter med Kin och Indien. Ett tiotl gymnsier i Stockholm deltr i progrmmet, och nu är också fler högstdieskolor intresserde. Det berättde rektorern, projektledrn och entusistern Lennrt Kågestm och Gunill Söderström från Stockholms utbildningsförvltning vid ett frukostmöte för SCTCmedlemmr i februri. Syftet med progrmmet, som strtdes 2006, är tt förbered elevern för en frmtid som världsmedborgre. Målet är stimuler förståelsen v globl förhållnden, entreprenörskp, interntionell rbetsmrknder, utländsk språk och kulturer. Utöver besöksutbytet med skolor i Kin och Indien kn elevern få gör specilprojekt i svensk företg och ndr org - nistioner där, liksom i kinesisk eller indisk företg som är verk - smm i Sverige. De kn också få också lektioner hos företg och orgnistioner med stor erfrenhet v Kin eller Indien. Elevern kommer både från de studieförberednde och från de yrkesförberednde progrmmen. Blnd nnt hr elever från Stockholms trnsport- och fordonsteknisk gymnsium fått prktiser på Scnis fbrik i Shnghi. Studiebesöken brukr vr i en eller ett pr veckor, och fokus vrierr från skol till skol. Fler v skolorn hr också mndrin på schemt. Totlt studers mndrin nu v omkring 200 gymnsieelever i Stockholm, och exempelvis Blckebergs gymnsium hr ett smrbete med en skol i Peking som innebär tt de svensk elevern kn få bo hemm i kinesisk fmiljer och delt i lektioner under sin vistelse där. Av Agnet Engqvist, ANNONS Nu när Xi Jinping blivit utsedd till president som väntt, undrr mång om hns fru sk komm ut som en modern first ldy v västerländskt snitt. Eller knske fortsätter hon tt håll sig i bkgrunden som den kinesisk trditionen bjuder. En fingervisning kn vr hennes uttlnde för fem år sedn: Fmiljen är en kvinns fridfull hmn och klipp. Sin frmgångr tillskriver hon ett lyckligt fmiljeliv. De gifte sig Pret hr en dotter som studerr på Hrvrd i USA. Det är Xi Jinpings ndr äktenskp. Pret levde på skild håll i fler år och det fnns uppgifter om en kris i reltionen, men de rykten hr tystnt. Tidigre kinesisk presidentfrur hr vrit påfllnde nonym. Däremot spelde Jing Qing, hustru till Mo Zedong som br vr prtiordförnde, en v huvudrollern under kulturrevolutionen Hon fick böt med ett dödsstrff för de förföljelser hon utstte mång för. Peng Liyuns soprn hr fått den bäst skolning som tänks kn i lndet. Hon hr sjungit både Pekingoper och västerländsk oper. Men det är som folksångersk hon hr blivit kineserns fvorit och det är som sådn hon hr en mgisterexmen. Hon är känd över hel lndet sedn hon frmträtt 19 gånger i glföreställningen på teve på kinesisk nyårsfton. Det är det progrm som hr de högst tittrsiffrorn vrje år. Ingen nnn rtist hr gjort så mång frmträdnden på nyårsgln och hon fick lltid vrm och lång pplåder. Hon brukde sjung ntionlistisk sånger med texter om modig soldter och vckr lndskp. Och oft texter som prisr kommunistprtiet. Det är nnrs i rmén som hon gjort krriär som underhållre och hon hr generlmjors rng. Militären lägger oft beslg på de bäst i brnschen. Denn prnt 50-årig kvinn lämnde sedn rmén och scenen i smbnd med tt Xi Jinping blev vice president 2007 och blev mer privt. Hon gick nyligen före med gott exempel i kmpen mot korruptionen genom tt lämn tillbk två lägenheter som hon fått i det militär. Numer är hon frmför llt enggerd i välgörenhet, blnd nnt som Kins hiv, ids, och tbcmbssdör i världshälsoorgnistionen WHO. Kinesisk medier spekulerr vilt i och om hon sk bli lik offentlig som Crl Bruni, också en sångersk som vr gift med en president, nämligen Nicols Srkozy. Eller sk hon ton frm som en ny Jcqueline Kennedy? Eller som Michelle Obm? Resultt? Den här vägen. Awptent är ett v Europs lednde konsultföretg inom IP, Intellectul Property. Vår kunder sträcker sig från lokl uppstrtsföretg till företg med världens mest känd vrumärken och ptentportföljer. Vi hr lång erfrenhet v strtegisk rådgivning i ett interntionellt perspektiv, och mångårig reltioner med IP-ombud i Kin. Läs mer om hur vår 160 ptentkonsulter och jurister kn hjälp dig tt gör ffärer v din idéer och innovtioner på 16 Frid Björk är ptentkonsult, Europptentombud och expert på immterilrätt inom life sciences och bioteknik. 17

10 Sweden-Chin Trde Council från A till Ö Affärsidé Sweden-Chin Trde Council sk underlätt medlemmrns strtegivl, ök ders kunskper om Kin, skp och underlätt ffärskontkter smt ktivt bidr till erfrenhetsutbyte medlemmrn emelln. Medlemsservice INFORMATION. Den informtion du som medlem i Sweden-Chin Trde Council får del v är kontkt skpnde, kunskpshöjnde och ffärsskpnde. Kontrollrummet för spårtrfiken i Shenzhen nvänder teknik utveckld v Bombrdier i Liljeholmen i södr Stockholm. Foto: Bombrdier Bombrdier i Västerås hr en viktig roll i Kins järnvägsexplosion Det knske är en rätt rejäl överdrift om mn vill hävd tt Kin skulle stnn utn Västerås. Men det tågkunnnde som Bombrdiers nställd hr i Västerås spelr i ll fll en viktig roll för det kndensisk världsföretgets omfttnde verksmhet i Kin. Det frmhölls när Bombrdier höll ett frukostmöte för Sweden-Chin Trde Councils medlemmr i Stockholm i börjn v mrs. Globlt sett är Bombrdiers omsättning på cirk 17 miljrder dollr rätt jämnt fördeld melln tåg och flyg, berättde företgets kommuniktionschef Pär Isksson. Då och nu Sweden-Chin Trde Council bilddes 1980 v Svensk Hndelskmmrförbundet, Sveriges Exportråd, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Industriförbund. Vid denn tid blev two-wy trde viktigre för Kin och lndet behövde ök sin export för tt kunn förverklig importplnern. Målsättningen då vr tt Kin skulle vr en modern industrintion år För tt Sverige skulle kunn hävd sig i konkurrensen på den kinesisk mrknden nsågs en ökd gemensm stsning nödvändig. Bildndet v Sweden-Chin Trde Council gv svensk företg som ville sts på Kin bättre förutsättningr. Sedn 1996 är Sweden-Chin Trde Council en fristående ekonomisk förening med inriktning på ffärsskpnde, kunskpshöjnde och nätverksbyggnde verksmhet. NYHETSBREV. Du får nyhetsbrevet, en rik, ktuell käll till kunskp, sex gånger per år. RÅD&SVAR. Som medlem kn du fråg om och omkring kinhndel. Vår kunskpsbnk står öppen för dig. AFFÄRSKONTAKTFÖRMEDLING. Bl genom träffr med kinesisk VIP-delegtioner. REMISSFUNKTION. Sweden-Chin Trde Council fungerr som remissinstns för kinrelterde hndels- och investeringsfrågor. SEMINARIER. Regelbundn seminrier och symposier breddr och fördjupr kunskpern. FRUKOSTMÖTEN. En tidseffektiv mötesform som kompletterr seminriern. HEMSIDAN. hr en medlems-log in som ger dig tillgång till värdefull informtion, bl medlemsregister med kontktpersoner. AV JOHAN MYRSTEN, I Kin är det i först hnd kunnnde om tåg, järnvägr och tunnelbnor som Bombrdier säljer, och företgets nställd i Sverige bidrr väsentlig delr v det som säljs i Kin. Den svensk delen v koncernen hr rötter i den tågverksmhet som Ase drev i Västerås eller hos Ericsson i Stockholm när det gäller signlteknologin. Det krävs nämligen sofistikerde kunskper för tt konstruer tåg och sådn finns lltså i Sverige, frmhöll Pär Isksson. I Kin hr Bombrdier omkring nställd, vrv mång i Qingdo där mn särskilt ägnr sig åt utvecklingen v höghstighetståg. Men Bombrdier hr också folk på fler ställen i Kin där mn mest är inriktde på t-bnetåg och styrsystem. Ett känt exempel på svenskutveckld tågteknik i Kin är det X2000-tågset som gick melln Hongkong och Knton under någr år. Ett nnt exempel är tt Shenzhens trfikledningscentrl är utveckld i Liljeholmen; en stor och rätt okänd svensk export, enligt Pär Isksson. Dessutom hr världens snbbste tåg i opertionell drift, Zefiro 380, till stor del utvecklts och konstruerts i Sverige. Det hr också det ny signlsystem (ERTMS) som nu nvänds i Kin, blnd nnt på linjen melln Peking och Shnghi. Utvecklingen i Kins järnvägsnät är mycket snbb, och dessutom lnsers sju-ått ny tunnelbneprojekt vrje år. Så mrknden är enorm, och Bombrdier räknr med tt häng med där, med sin svensk personl i en nyckelroll. Finnsiering Medlemsverksmheten finnsiers med årsvgifter. Informtion om årsvgifter lämns v Elisbet Söderström (se Kontktperson). Exportrådet ersätter Sweden-Chin Trde Council för viss exportfrämjnde informtion. Kontktperson Elisbet Söderström, vd Tel , fx , e-post Kunskpsbnken Utnyttj ndrs kunskp och erfrenhet och undvik ndrs misstg. Medlemsföretgen i Sweden-Chin Trde Council besitter tillsmmns en enorm erfrenhet v och kunskp om ffärer med och i Kin. Något som finns tillgängligt för ll medlemsföretg. Medlemmr Sweden-Chin Trde Council är ett nätverk med drygt 200 medlemsföretg. Mjoriteten ägnr sig åt exportffärer, ett växnde ntl är importörer och ett femtiotl tjänsteföretg. Smrbeten i Sverige och Kin Smrbete är en förutsättning för ll nätverk. Sweden-Chin Trde Council hr ett mycket gott smrbete med företg, myndigheter och orgnistioner i Sverige och Kin. Huvudsklig smrbetsprtner i Sverige är Exportrådet, Kinrådet, Svensk Hndel, Näringsdeprtementet, Utrikes deprtementet och Kins mbssd. I Kin hr nätverket smrbetsvtl med bl Kntons stds regering smt Chin Interntionl Trust & Investment Group och Chin Shipbuilding Trding Co., Ltd i Peking. Styrelse Sweden Chin Trde Councils styrelse består v 20 led möter från olik svensk medlemsföretg smt myndigheter. Den ktuell styrelsen redoviss på Övrig informtion Det finns mer tt berätt om Sweden Chin Trde Councils verksmhet. Och du hr säkert fler specifik frågor som du vill ställ. Välkommen tt hör v dig till Elisbet Söderström på tel Eller e-post, 18

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Kejsaren i nya kläder

Kejsaren i nya kläder # 1 2 0 1 5 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kejsren i ny kläder FOTO: SERGEI ILNITSKY/EPA/TT President Xi Jinping fortsätter tt stärk sin ställning. Efter två år

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Kinas pensionärer en tickande bomb

Kinas pensionärer en tickande bomb # 4 2 0 1 2 Atuell ffärsnyheter om och från in. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins pensionärer en ticnde bomb Kins befolning blir äldre och äldre. År 2040 ommer vr fjärde ines tt vr över 60 år och

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer