Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som premiärminister. Hns efterträdre Li Keqing väntr i bkgrunden. Förändringen förbereds på prtikongressen i höst och blir verklighet på näst års folkkongress. När Drkens år är slut kommer Kin tt h bytt ut sin viktigste ledre och dgens vice president Xi Jinping vänts ersätt Hu Jinto som prtichef och president. Därefter följer bytet på posten som premiärminister där Wen Jibo troligen får Li Keqing som ersättre. Xi Jinping och Li Keqing företräder vrsin flng inom kommunistprtiet och nu förvänts de skp blns melln flngern. Görn Leijonhufvud tr temperturen på det ny ledrskpet. Sidn 8 Foto: Agnet Engqvist Säkerhetskonsultens tips för säkr ffärer Tvistern med underleverntörer för svensk och nordisk bolg i Kin ökr. Säkerhetskonsulten Lrs-Åke Severin tipsr om hur ditt företg kn hnter problemen innn något händer. Sidn 10 Foto: John Myrsten Tålmod och långsiktighet Jürgen Scheibel hr gjort ffärer med Kin i 35 år och hn menr tt vägen till god ffärer i Kin går vi tålmod och långsiktighet. Utn personlig reltioner kommer mn inte långt, men det kostr och tr tid. Sidn 12 Mång ny medlemmr SCTC ttrherde hel 43 ny medlemmr förr året, lik mång som rekordåret I det här numret v KinNytt får vi stift bekntskp med sju v de ny medlemmrn. Sidn 4

2 Innehåll 1/2012 Ledre God nyheter är lltid rolig nyheter 3 Ny medlemmr 4 Drkens år 6 Sttistik 7 Anlys Utnämningrn sk skp blns 8 God nyheter är lltid rolig nyheter Så vr det dgs tt sätt verksmheten 2011 i perspektiv. Även om vi väntr med spänning på vd medlemmrn tycker om verksmheten i nledning v den pågående medlemsenkäten så finns det ändå en och nnn slutsts tt dr från förr året. KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 5 Säkerhetskonsultens tips 10 Omsorg och tålmod ett måste för Kinveternen 12 Opinion Läge fördjup reltionern med Kin 14 Kin i fokus för Executive Eduction i Göteborg 16 Vi minns Ol Svensson och Mts Johnsson 18 Inbjudn till miljöfokus i Hongkong 20 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud hr rbett med Kin sedn 1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kultur revolutionen. Hn hr vrit sttionerd i lndet i 27 år, mest tiden som korrespondent för Dgens Nyheter. John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2012 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2012: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser. Medlemsutvecklingen fortstte tt vr positiv och vi såg 43 ny medlemmr fören sig med nätverket. Det är glädjnde siffror eftersom det tngerr det tidigre rekordet från Särskilt glädjnde är tt det ökde medlemsntlet också prägls v någr ny grupper, kommuner och regionförbund som rbetr med olik former v Kin-kontkter vi exempelvis systerstdsutbyte. Vi hr också fler ny medlemmr blnd universiteten runt om i lndet. Kin fortsätter tt utmn och fsciner och det är med stor glädje vi ser så mång ny medlemmr gör gemensm sk med de redn trogn. Även om Kins plcering som Sveriges tionde störst hndelsprtner är densmm så växte exporten till Kin med 15 procent under perioden jnuri-oktober jämört med smm period året före. Smtidigt ökde importen från Kin med 3 procent. Även verksmhetsnivån är hög. Under 2011 rrngerde vi 20 ktiviteter, vilket innebär tt vi i princip hde två rrngemng per månd, juni/ juli exkluderde. SCTC hr också idogt rbett med frågor som hr direkt betydelse för medlemmrn. Fortlöpnde kontkter med de svensk ministeriern ger utrymme för lobbyverksmhet i olik frågor, t.ex. hur mn bilterlt gentemot Kin kn hopps finn lösningr kring den delen v den ny socilförsäkringsvgiften i Kin som betls v svenskr som rbetr i Kin. Andr frågor som är på tpeten rör krven på kdemisk exmin som villkor för rbetstillstånd i Kin, respektive krvet på giftermål istället för smbogemenskp som förutsättning för uppehållstillstånd i Kin för medföljnde. Under året hr SCTC fortstt gert som remissinstns i olik Kinfrågor. Inte minst vgv SCTC ett svr på den så kllde främjndeutredningen som vsåg en smmnslgning v Exportrådet och Invest Sweden där föreningen uttlde sig generellt positiv till en sådn åtgärd men smtidigt föreslog tt mn i processen skulle ägn uppmärksmhet åt någr svgheter och otydligheter kring Exportrådets båd huvudroller, det vill säg främjnderollen och konsultverksmheten. Ett ökt smrbete med olik regionl förbund och med hndelskmrr i Sverige hr inletts och även om det ännu så länge br är i sin lind så skpr det förutsättningr för oss tt tjän medlemsbehoven bättre och tt ök medlemsvärdet. Vi kommer tt rpporter mer om dett i näst nummer v KinNytt. Med dett tckr vi för förr året och hälsr er ll välkomn till dels 2012 dels Drkens År. Thoms Lgerqvist l e d r e 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket: BDO är världens femte störst revisions- och rådgivningsorgnistion med närmre nställd i 135 länder. Den svensk verksmheten omfttr idg drygt 420 nställd fördelde på ett 20-tl kontor. BDO i Sverige är en rikstäcknde byrå inom rådgivning, revision, sktt och företgsservice som hr ll typer v företg, orgnistioner smt offentlig sektor som kunder, men är mrkndslednde gentemot ägrledd företg. Mång v vår kunder är entreprenörer som hr strtt i det lill och sedn blivit en del v det svensk exportundret. Ett ntl är redn på plts i Kin eller på väg dit. Vi kn då hjälp dem i båd ändr, eftersom vårt systerföretg BDO Chin, med sin medrbetre, kn leverer precis smm tjänster som vi och hjälp till med utmningrn på den lokl mrknden. Omvänt, så hjälper vi i BDO Sverige vår kinesisk kunder med ffärern i Sverige. BDO AB Box 24193, Stockholm Tel Mrtin Sebest Kontktperson: Mrtin Sebest, COO Exportstiftelsen ITM Worldwide Foundtion originte from the Swedish Trde Council nd offers n interntionl trde mngement trining progrm disigned to build export competencies within smll nd medium-sized compnies. It provides the necessry expertice, knowledge nd network to help businesses grow interntionlly. We hve trined more thn export mngers in 24 countries in Europé, Afric nd Crribben. Next mrket is Chin in coopertion with Nordic Interntionl Mngement Institute in Chengdu/Xindu. Exportstiftelsen Fbriksgtn Lidköping Hsse Krlsson Kontktperson: Hsse Krlsson, VD Mobil: Hndelshögskoln vid Göteborgs universitet utmärker sig genom ämnesmässig bredd, när smverkn med näringsliv och offentlig verksmhet, hög grd v interntionlitet och stort fokus på hållbrhetsfrågor. Skoln ger sedn 2003 en ekonomutbildning som inkluderr mndrinstudier och vistelse i Shnghi och hr väletblerd Kinrelterd forskning inom blnd nnt utvecklingsekonomi och interntionell hndel. Hndelshögskoln slöt nyligen ny smverknsvtl med fyr v Kins främst universitet. Hndelshögskoln Göteborgs universitet Vsgtn Göteborg Per Crmér Kontktperson: Per Crmér, rektor tel: Lidköping och Xindu Distrikt i Chengdu hr ett systerstdsvtl. Vi skll strt upp smrbeten inom utbildning och teknologiutbyte generellt med särskild inriktning på miljöteknik och stdsbyggnd smt turism. Allt syftr till tt skp innovtiv smrbeten och stimuler utvecklingen i de båd städern. Vi strtr 2012 ett speciellt progrm för miljöteknik med ffärsutveckling byggt på tt skp ny värden ur kinesisk och svensk miljöteknologi och plnering och byggnde v hållbr städer. Lidköpings Kommun Kommunledningskontoret Skrgtn Lidköping vid Vänern Leif Eriksson Kontktperson: Leif Eriksson, Näringslivschef Tel: Myrtll AB är en brygg melln Kin och Sverige. Vi informerr och utbildr kineser i hur det svensk smhället fungerr, hur svenskt rbetsliv är reglert och hur vi svenskr är. Vi erbjuder vår tjänster till kineser som står inför tt gör investeringr i Sverige eller redn finns etblerde här. Vi är även ett stöd till svensk företg som finns i Kin. Vi hjälper de kinesisk medrbetrn tt bättre förstå vd det innebär tt h blivit drbbde v det svensk ledrskpet och hur de smidigst smrbetr med oss svenskr. Myrtll AB Källprksgtn Borlänge Ev Mrtinsson Kontktperson: Ev Mrtinsson VD D Olsson AB är ett konsult företg som hjälper Svensk företg tt gör/förbättr ffärer i/ med Kin. Vår specilitet är i 2 område: 1. Import från Kin Vi gör kvlitet och teknisk utvärdering v underleverntörer. Om mn redn köper från Kin men det inte funger som mn önskr, kn vi undersök förbättrings-områden, definiering och genomföring v förbättringsprojekt tillsmmns med klienter. Hjälp till med krvställnng och krvspecificering gentemot underleverntörern. 2. Export till Kin Vi gör mrkndsundersökningr och ffärsstrtegier, hjälper till tt bygg lokl säljorgnistioner, eller utvärder lokl återförsäljre. D Olsson AB Crol Dong Kontktperson: Crol Dong Mobil: SXL Group är en innovtör inom Business Consulting Services i Kin. Vi går i spetsen för en ny konsultmodell där toppstudenter från Kins mest prestigefylld universitet mobilisers för tt rbet med projekt som förvlts v SXLs intern projektledning. Resulttet är en ttrktiv vgiftsnivå, överlägsen flexibilitet och ett resulttfokus som inte motsvrs v någon nnn ktör på den kinesisk mrknden idg. Vi hr utfört projekt åt interntionell jättr men smtidigt för den enskilde företgren. Inför ert näst steg i Kin tg kontkt med oss! SXL Group Krlvägen Stockholm Dniel Polvi Kontktperson: Dniel Polvi, Prtner / VD Nordisk fililern +46 (0)

4 Mång kineser ser frm emot Drkens år med både större förhoppningr och större frhågor än vnligt. Drken står för mkt, styrk och rättrådighet i folktron och i kinesisk strologi. Den vr också en symbol för kejsren: och den kejserlig mkten. Kejsrens dräkt vr gul- eller guldfärgd med nio drkr som ll hde fem klor på vrje fot. Det vr dödsstrff för vnlig människor tt h en sådn drkdräkt. Men kejsren kunde belön viss människor genom tt de fick h drkr på sin kläder, men då br med fyr klor på vrje fot och bsolut inte med färgern gul eller guld och självfllet inte lik mång som kejsrens. Drken nses också kunn för med sig stor förändringr. Mång minns till exempel fortfrnde drkåret 1976 med den stor jordbävningen i Tngshn. Det året dog dessutom de båd ledrn Mo Zedong och Zhou Enli. ledre på sin kongress i höst, en efterträdre till Hu Jinto. Någr månder senre är det också meningen tt premiärministern sk byts ut. Dess förändringr är noggrnt plnerde och borde normlt inte orsk sådn turbulens som drken kn ssociers med i folktron. Det sägs tt drken rör sig så snbbt tt mn inte kn uppftt det mytisk djurets huvud och svns på en gång. Födelsetlen ökr Men det är eftertrktt tt h brn som är född i Drkens år. Födelsetlen går lltid upp då. Bokningrn på BB-klinikern i Hongkong hr ökt med melln 20 och 30 procent i år. Tendensen på Kins fstlnd är likdn. Viktig förändringr I år stundr också viktig förändringr i Kins högst ledning. Kommunistprtiet sk utse ny f k t I den kinesisk strologin är vrje år förknippt med ett djur och ett element. Det finns tolv olik djur och fem olik element. En fullständig cykel är 60 år och därefter börjr det om igen. Vttendrkens år börjde 23 jnuri. Enligt den kinesisk månklendern kn nyåret infll melln den 21 jnuri och 20 februri i vår gregorinsk klender. Drken är det end fntsidjuret v de tolv. Känd drkr: Deng Xioping, Vldimir Putin, John Lennon, Slvdor Dli, Julie Christie, Shirley Temple. De tolv djuren: Råttn Oxen Tigern Kninen Drken Ormen Hästen Geten Apn Tuppen Hunden Grisen De fem elementen: Metll år med slutsiffrorn 0 och 1 Vtten slutsiffrorn 2 och 3 Trä slutsiffrorn 4 och 5 Eld - slutsiffrorn 6 och 7 Jord slutsiffrorn 8 och 9 Förväntningrn mång när Drkens år firs in Världens störst årlig folkförflyttning. Så beskrivs den här tiden på året i Kin, när fler hundr miljoner kineser söker sig till hembygden för tt fir nyåret. Drkens år inleddes den 23 jnuri och påfrestningrn på llmänn kommuniktioner är enorm. Av Agnet Engqvist, Vårfesten, som långhelgen också klls, är årets störst och viktigste. Det är återföreningens tid. Uppåt 300 miljoner migrntrbetre reser hem till byn för tt umgås med gml föräldrr och med släkten. För mång är det dessutom end tiden på året som de kn vr med sin egn brn. Tillkommer ll ndr resenärer som bor på någon nnn plts än i hembygden. Av lndets nästn 1,4 miljrder invånre gör knske hälften kortre eller längre resor. De officiell beräkningrn säger tt under 40 dgr kring nyåret blir det smmnlgt 3,2 miljrder resor på tåg, flygpln, bussr och båtr. Det betyder ungefär 80 miljoner resor per dg en ökning med 9,1 procent jämfört med året innn. Lång köer hör till vrdgen vid järnvägssttionern under denn tid och biljetthjr gör stor pengr. Vi brukr få se idelig slgsmål och mktlös försök från polisen tt komm åt missförhållnden. I år introducerde järnvägsministeriet biljettbokning på nätet, men systemet bröt smmn fler gånger på grund v överbelstning med över en miljon besökre per dg på bokningssjten. Dessutom klgde mång migrntrbetre på tt de inte hr tillgång till internet. Kin exklusive Hongkong Sttistik helåret 2011 BNP ökde med 9,2 procent under förr året och industriproduktionen ökde med 13,9 procent. De förverkligde utländsk direktinvesteringrn ökde med 13,2 procent. Exporten ökde med 20,3 procent (exporten uppgick totlt till 1 898,6 miljrder USD) och importen ökde med 24,9 procent (importen uppgick till ett värde v 1 743,5 miljrder USD). Den sist december 2011 vr vlutreserven 3 181,2 miljrder USD. (Käll: HKTDC) Mjor Economic Indictors Vlue Growth (%) Vlue Growth (%) Are (sq km, mn) Popultion (mn) 1, ,347.4 Gross Domestic Product (RMB bn) 40, , Urbn Per Cpit Disposble Income (RMB) 19, , Rurl Per Cpit Disposble Income (RMB) 5, , Fixed Assets Investment 2 (RMB bn) 24, , Added-Vlue of Industril Output 3 (RMB bn) Consumer Goods Retil Sles (RMB bn) 15, , Consumer Price Index Urbn Unemployment Rte (%) Exports (US$ bn) 1, , Imports (US$ bn) 1, , Trde Surplus (US$ bn) Utilised Foreign Direct Investment (US$ bn) Foreign Currency Reserves (US$ bn) 2, , Note: 1 Rel growth 2 Urbn investments in fixed ssets 3 All stte-owned nd other types of enterprises with nnul sles over RMB 5 million 4 End of September Jn Nov 2011 Sources: The Ntionl Bureu of Sttistics, Ministry of Commerce, nd Generl Administrtion of Customs. S T A T i S T I K 6 7

5 A n l y s Genomgripnde ledrskifte väntr Utnämningrn sk skp blns melln flngern f k t Ledrskiftet Sedn börjr v 1990-tlet är det prxis tt kinesisk ledre sitter högst två femårsperioder på sin poster. i oktober eller november i år smmnkllr kommunistprtiet sin kongress som hålls vrt femte år. Den sk blnd nnt välj en ny ledning, inklusive prtichefen vrs formell titel är generlsekreterre. Hu Jinto hr suttit tio år som prtichef och vänts bli efterträdd v Xi Jinping. i mrs 2013 smls ntionell folkkongressen till sin årlig session. Kongressen kn sägs motsvr vår riksdg, men kommunistprtiet kontrollerr utnämningen v de cirk delegtern. Vid sin session näst år vänts folkkongressen utse Xi Jinping till lndets president. Hn vänts även bli ordförnde i militärutskottet, det vill säg överbefälhvre, precis som sin företrädre. folkkongressen 2013 sk också utse ny premiärminister efter Wen Jibo som då suttit i tio år. Efterträdre blir troligen vice premiärministern Li Keqing. Fem genertioner Under folkrepubliken sedn 1949 tlr kinesern om hittills fyr genertioner ledre: Först genertionen : Mo Zedong, prtichef, och Zhou Enli, premiärminister. Andr genertionen : Deng Xioping, informell ledre med Hu Yobng, Zho Ziyng och Li Peng i olik roller under olik delr v perioden. Tredje genertionen : Jing Zemin, prtichef, president, och Li Peng respektive Zhu Rongji, premiärministrr. Fjärde genertionen : Hu Jinto, prtichef och president, och Wen Jibo, premiärminister. Drkens år hr just börjt och när året är slut kommer Kin tt h bytt ut sin viktigste ledre och den så kllde femte genertionen tr över mkten. Det blir också ledrskifte i Hongkong. Ett tg såg det till och med ut som om Tiwn smtidigt skulle få en ny krft vid rodret. Kin är ett toppstyrt smhälle, både trditionellt och under kommunistprtiet. Därför kn det betyd mycket vilk personer som hr mkten. Anlys v Görn Leijonhufvud, Smtidigt är det ett lnd med mång hemligheter, återigen på grund v både trdition och prtidisciplin. Vi vet inte hur det går till bkom kulissern när ledrn sinsemelln gör upp om de högst postern, men den här gången tror vi oss i ll fll vet vilk de ny toppkrftern blir. Vi hr egentligen inte en ning om huruvid de ny ledrn tänker för en nnorlund politik. Men så mycket vet vi i ll fll som tt det hör till kinesisk ledrstil tt t det försiktigt i börjn och bsolut inte komm med någr drmtisk ny utspel eller ny idéer. Helst sk de ger försiktigt och konsolider sin ställningr under sin först femårsperiod, för tt sedn kunn vr lite frire och strkre under näst period. Stbilitet och blns Stbilitet och blns hr blivit hedersbegrepp för Kins ledning under den ekonomisk reform period som börjde för drygt 30 år sedn. Stbilitet och blns för tt inte släpp till någr politisk öppningr. Stbilitet är ett öppet motto som förekommer titt som tätt i tl och propgnd, numer oft kombinert med begreppet hrmoni som nuvrnde prtichefen Hu Jinto lnsert. Blns är ett dolt motto som hndlr om tt inte rubb jämvikten melln två huvudflnger i ledningen. Den en flngen består v ledre med bkgrund i kommunistisk ungdomsförbundet, inte minst prtichefen Hu Jinto, som kom till mkten för tio år sedn tck vre tt hn tidigt fick reformrkitekten Deng Xiopings förtroende. Den ndr flngen klls iblnd Shnghiflngen och hr fortfrnde förre presidenten och prtichefen Jing Zemin som en sorts fdersfigur. Det är visserligen nio år sedn Jing Zemin lämnde sin sist mktposition, men hn hr fortfrnde inflytnde. Liberlisering och klyftor Inom den ekonomisk reformpolitikens bred rmr skiljer sig inte de båd flngerns linje så mycket. Men det är Shnghiflngen som stått för de störst liberliseringrn v ekonomin. Det är också den som släppt in de ny företgrn som medlemmr i kommunistprtiet, ett symboliskt viktigt steg. Hu Jinto hr fokusert mer på de socil följdern v de ekonomisk reformern och tillsmmns med premiärministern Wen Jibo försökt tt minsk de växnde inkomstklyftorn, utn tt egentligen lycks. För någr år sedn vr det en spridd uppfttning tt Li Keqing, en ledre med gedigen utbildning i ekonomi och juridik och med en krriär inom ungdomsförbundet bkom sig, skulle bli ny prtichef efter Hu Jinto. I gengäld skulle Shnghiflngen få tillsätt posten pre miärminister med Xi Jinping, son till Xi Zhongxun, en v den kommunistisk revolutionens gerillveterner. Ny prtiledre och president blir troligen Xi Jinping. Foto: AP Photo/Shizuo Kmbyshi/Scnpix Men Hu Jinto lyckdes tydligen inte få med sig Jing Zemin på den mktfördelningen. Nu ser det ut tt bli tvärtom i stället. Det blir Xi Jinping som får postern med den störst mkten som prtichef, president och överbefälhvre. Hu Jinto får i stället nöj sig med tt hns kndidt Li Keqing blir premiärminister. Stbilt med Tiwn Xi Jinping hr läst kemi på det berömd Tsinghuuniversitetet i Peking, men hr tjänt sin lgrr som ledre i provinsern Fujin och Zhejing smt i Shnghi. All tre är pltser som legt i frmknt när det gäller de mrkndsekonomisk reformern. Särskilt Zhejing är känt för ett mycket företgrvänligt klimt. Den ny ledrduon slipper i ll fll ett möjligt hot mot stbiliteten. Presidentvlet på Tiwn, som i Pekings ögon fortfrnde är en utbrytrprovins sedn slutet v inbördeskriget 1949, ledde till förnyt förtroende för ntionlistprtiet KMTs ledre M Ying-jeou. Under hns först period som president hr kontktern med Kin breddts, fördjupts och vdrmtiserts. Om oppositionsprtiet DPP hde vunnit den gnsk jämn kmpen, hde frågn om ett oberoende Tiwn kommit upp på dgordningen igen, en dynmitlddning för Peking. I mrs är det dgs för Hongkong tt utse ny regeringschef efter Donld Tsng. Sedn Hongkong återgick till Kin 1997 hr regeringschefen utsetts v en elektorsförsmling som kontrollers v Peking. Vlet kommer tt stå melln två Pekingvänlig kndidter, Henry Tng och Leung Chun-ying. Så därifrån kommer inte heller något hot mot stbiliteten i Kin, även om vi säkert kn se ett pr livlig demonstrtionståg i Hongkong mot hur styrd processen är. Andr hot mot stbiliteten När personfrågorn väl är vklrde är det ndr hot mot stbiliteten som kvrstår för den kinesisk ledningen. Jg hr nämnt de växnde inkomstklyftorn. Behovet v ett strkre trygghetssystem är uppenbrt för tt få en mer stbil ekonomi långsiktigt. Utn br sjukvård och pensioner vågr inte folk släpp till sitt sprkpitl. Lågkonjunkturen på Kins exportmrknder är en nnn huvudvärk. Kin tr också större plts i världen, hur hnterr de ny ledrn jkten på råvror och inflytnde? Korruptionen och miljöförstöringen är llvrlig och permnent hot som ligger inbyggd i systemet som det fungerr i dg. Kommer den femte genertionen tt h krften tt ändr dett i grunden till skillnd från tredje och fjärde genertionen? Li Keqing Foto: REUTERS/Jo Yong-Hk/Scnpix 8 9

6 Tvistern med underleverntörer för svensk och nordisk bolg i Kin ökr. Därmed ökr också hotelsern, iblnd med ockuption v bolgens kontor som följd. Å ndr sidn blir det vnligre med tipsre som informerr om olglig verksmhet i de bolg där de är nställd. Den bilden ger Lrs-Åke Severin som sedn sex år driver det först utländsk säkerhetskonsultbolget som fått licens i Kin. Lrs-Åke Severin, säkerhetskonsult i Kin sedn sex år: Lrs-Åke Severin Ålder: 50 år i mrs. Bor: I hyreslägenhet på 130 kvm i Wnjing, norr Peking, tio minuters promendväg till kontoret. Fmilj: Två döttrr; Cecili, 23 år, som efter två års studier i kinesisk språket vid Pekings universitet (Beid) nu studerr språket vid Lunds universitet. Där finns även yngst dottern Hnn, 21, år, som läser kriminologi. Studier: Officershögskoln i Umeå , polishögskoln i Stockholm 1984, rméns underrättelseskol i Krlsborg 1988, kontinuerlig fortbildning internt vid säkerhetspolisen Krriär: Reservofficer vid kvlleriet , yttre tjänst hos polismyndigheten i Skåne , säkerhetspolisen ; där hn 1993 strtde och vr gruppchef i tre år för kronprinsessns livvktsgrupp, yttre tjänst hos polismyndigheten I Skåne , grundre och vd, säkerhetskonsultbolget Loke Anlys AB , sålde sin ndel efter fem år. Grundre och vd, säkerhetskonsultbolget PSU (Chin) Consulting Co., Ltd., i Peking Jobbr: timmr per veck, men jg hr förmånen tt gör det jg vill. Kopplr v med: Styrketräning, simning, besök på ntikmrknden Pnjiyun i Peking smt fotogrfer i stns få kvrvrnde gränder. Senst läst bok: Jg är Zltn Ibrhimovic. I Sverige: Vrnnn månd, hr lägenhet i Mlmö. Semester: Senste riktig semestern vr för ett år sedn i Thilnd där jg vr två veckor med min yngst dotter och hennes vänner. E-postdress: Hnter problemen innn något händer Av Agnet Engqvist, Bolgen är oftst i underläge, det blir för dyrt tt t en tvist till domstol. Det bäst är tt hnter problemen innn någonting händer, sedn är det oft för sent. Men det finns ingen mll, vrje ärende är unikt med sin egen lösning. Polisen bryr sig inte, de nser tt det är en sk melln företgen. Lrs-Åke Severin råder bolgen tt noggrnt t red på vem som är leverntören, ägrförhållnden och eventuell kopplingr till nställd och ndr leverntörer. Det är också viktigt tt skp och underhåll en br kontkt med leverntören. En lösning på en konflikt blir ldrig bättre än den reltion mn hr, säger Lrs Åke Severin. Gunxi ingen dundermedicin I smm ndetg säger hn tt mång utlänningr tror tt gunxi, förbindelser, är en dundermedicin. Men i prktiken måste mn fråg sig: vill jg verkligen belst den och den personen tt hjälp mig? Det finns ing snbb fix. Hn är mycket bestämd när det gäller tt bolgen måste h eget folk på plts i Kin. Kommer mn hit och tror tt mn sk etbler sig genom tt ndr gör jobbet då är det kört. Kin är en frmgångsmrknd men det krävs hårt rbete, uthållighet och ständig närvro. Lrs-Åke Severin tycker tt det värst mn kn gör är tt etbler ett bolg, rekryter personl och sedn åk hem till Sverige och led bolget därifrån. Ett svenskt bolg i Kin bör h svenskr som högst chef, ekonomichef och inköpschef, nnrs förlorr mn kontrollfunktioner och påbörjr skt en urlkning v bolgets kultur. I frmtiden, när lndet blivit mer trnsprnt kn mn t in ndr på de tre postern, tycker Severin. Tipsre ger ökd kontroll Smtidigt hr Lrs-Åke Severin sedn hösten 2010 märkt ett ökt intresse hos företgen tt uppmärksmm vd så kllde whistle-blowers eller tipsre blnd kinesisk nställd frmför. Det beror dels på en ökd lgstiftning interntionellt, dels på ett ökt medvetnde om tt kontroll v processer är livsviktigt i Kin. I Sverige ser vi nsvr under frihet som gott ledrskp, men i Kin är det en snbb väg in mot förlord kontroll. Vi får fler ledningspersoner med flerårig erfrenhet v Kin och de ser sker och gerr nnorlund än dem som är ny. Det är stor skillnd tt träff en chef som just kommit till Kin eller vrit där i någr månder, enligt Lrs-Åke Severin. De är oft självsäkr och SE UPP. Dålig kunskp om vem som företget gör ffärer med. Det är en v de störst riskern för svensk och ndr utländsk bolg i Kin. Den slutstsen drr säkerhetskonsulten Lrs-Åke Severin efter sex år i lndet. Här på sitt kontor i Peking. Foto: Agnet Engqvist vet hur de sk lös olik problem, de ser sälln den kinesisk kulturen som ett problem för tt gör ffärer. Men när Severin träffr dem efter ett år eller mer så är de oftst mer ödmjuk. Hn nser också tt kunskpen om frågorn även ökt blnd de kinesisk medrbetrn i företgen, som hr blivit mer frimodig med tt tips om missförhållnden. Mn mn sk vr försiktig, en whistle-blower kn även syft till tt flytt en väl fungernde befttningshvre för tt någon med kriminell vsikter vill åt positionen. Mång gånger hndlr tipsen om vdelningr för inköp och vl v leverntörer där enskild nställd enbrt köper v bolg där de får provision, nturligtvis dold. Men bolgen får givetvis också in frågor som rör rbetsförhållnden och dåligt ledrskp. Följ upp tipsen Lrs-Åke Severin betonr tt det är viktigt tt företgen visr tt de utreder och följer upp, nnrs slutr de riktig tipsrn tt rpporter. I kinesisk bolg händer det oft tt personer som lämnt informtion sedn utsätts för grov trksserier. Blnd utländsk bolg hr hn inte sett smm utveckling, de flest tipsre får förbli nonym. Ders nonymitet måste bsolut grnters. Skulle det uppstå ett hot måste bolget givetvis leverer ett omedelbrt stöd, säger Lrs-Åke Severin. Vilket budskp sänder vi nnrs, undrr hn. När det gäller tt komm åt mutor och dold provisioner råder hn företgsledre tt inför fler kontrollfunktioner för inköp och vl v leverntörer. Genom regelbunden och oberoende benchmrking går det tt vslöj krftigt överprisde produkter. Det kn vr brndskydd, besiktningr, trnsporter, lgerhållning eller hlvfbrikt. Severin ger ett exempel på vd hns företg stött på. Den kinesisk inköpschefen på ett bolg köpte för motsvrnde fler miljoner kronor om året från ett leverntörsbolg som visde sig vr ägt v inköpschefens fru. Prisern låg fem - tio procent över mrknden. Hn nämner också individer som utn behörighet lägger in egn leverntörer i intern system och som under en tid lycks sälj in produkter för två till tre gånger den norml kostnden. Lrs-Åke Severin listr de störst riskern för svensk och ndr nordisk bolg på plts i Kin: Dålig informtion om de legl förutsättningrn, dålig kunskp om vem mn gör ffärer med, smt myndigheterns oförutsägbrhet och kort implementeringstid v ny bestämmelser. Ingenting är omöjligt Så här smmnfttr den svenske säkerhetskonsulten sin erfrenheter i lndet: Vi blir förförd v Kin hel tiden. Vår riskptit är stor. Ingenting är omöjligt, det kn gå precis hur br som helst och precis hur ill som helst! Lunch tillsmmns med någr v medrbetrn i Peking. Säkerhetskonsulten PSU (Chin) Consulting Co., Ltd. Specilisert på: Utredning v korruption och bedrägerier, hntering v risk och säkerhet smt opertivt stöd till företg i Kin. Fick licensen för verksmheten 2006, som först utländsk säkerhetskonsultbolg i Kin. Kontor: Huvudkontoret i Peking smt ett kontor i Shnghi. Räknr med ytterligre ett kontor i Kin inom tre år. Antl nställd i Kin: Fyr svenskr, inklusive Lrs-Åke Severin, smt 14 kineser. Administrtionen består v tre personer. Smrbetr med: Svensk säkerhetskonsulten 2Secure AB som representerr PSU i Sverige. Hemsid: och psusverige.se f k t 10 11

7 MedlemsprofilEN Jürgen Scheibel Jürgen Scheibel föddes 1938 i Berlin, där hn också växte upp. Hn utbildde sig till civilekonom och ingenjör vid universiteten i Berlin, Mnnheim, Yle och Stockholm. Hn hr även lärt sig medicinsk bsfkt och rbett som journlist. Efter tt h mött sin blivnde fru Ylv 1964 flyttde hn till Sverige och börjde 1969 rbet hos LKB-produkter i Bromm. LKB tillverkde instrument för lbortorier och medicinsk tillämpningr, men sysslde också med livsmedelsteknik och läkemedel. På 1970-tlet strtde Jürgen Scheibel i smförstånd med LKB ett eget hndelsbolg som först hette LKB Trde with Chin och senre bytte nmn till Retrc. Jürgen Scheibel mnr till långsiktighet Omsorg och tålmod ledstjärnor för kinvetern Vr tålmodig och långsiktig. Vis personlig omsorg och sköt din uppföljningr. Men se lltid upp i prisförhndlingrn och npss din förslg till vd kinesern behöver. Det är någr råd från Jürgen Scheibel, som gjort ffärer med Kin i mer än 35 år. AV JOHAN MYRSTEN, Det börjde med en uppsträckt hnd när LKBprodukter en dg i mitten v 1970-tlet frågde sin nställd om någon ville sälj företgets forskningsinstrument i Kin. Jürgen Scheibel nmälde sig spontnt. Så inleddes en livslång reltion med Kin för Jürgen Scheibel som lltså börjde res dit ett pr år före strtskottet för de reformer som så totlt hr omvndlt lndet. Själv föddes hn strx före ndr världskriget i Berlin. På 1960-tlet förde kärleken honom till Sverige, och efter mång år hos LKB i Bromm bildde hn ett eget hndels- och konsultföretg. Dett bolg, Retrc, driver hn fortfrnde även om hn En tredjedel v mitt rbete är socilt. Det kostr och tr tid, men det är nödvändigt. Möten med professorer i Kin är vrdg för Jürgen Scheibel, här ses hn tillsmmns med professorern Zhng och YAN Hi-Ke vid kemiinstitutionen vid Kins vetenskpskdemi. Foto: Privt inte längre rbetr så mång timmr som tidigre. Med sin hjärtlig och enggerde personlighet är Jürgen Scheibel en profil i reltionern melln Kin och Sverige. Själv beskriver hn sig som en liten spelre jämfört med de företgsledre som brukr delt i svensk-kinesisk evenemng. Men även om hn leder ett litet företg hr hn spelt en viktig roll i kontktern med Kins forskningsvärld. Som mest stod hns bolg ett år för fem procent v Sveriges ffärer med Kin, uppger hn. Jürgen Scheibel hr sålt produkter ur hel LKB:s sortiment och hn hr sålt forsknings- och behndlingsinstrument åt Scnditronix blnd nnt toppmodellen MM50 som då vr Kins dyrste importerde utrustning och Swelb. Hn bidrog också till den först kinesisk beställningen v en gmmkniv från Elekt, vilket tog ått år v rbete innn någon köpte den. Att rbet så tålmodigt är oft nödvändigt men det kn ge belöning, understryker Jürgen Scheibel när hn går igenom sin erfrenheter. Kortsiktig budgetkrv kn hindr det uthållig rbete som oft krävs för tt lycks med ffärer i Kin, vrnr hn. Att mn måste rbet långsiktigt och inte efter kvrtlsresultt är svårt tt få in i viss huvuden. Det finns mer tt tänk på, frmhåller hn. Inte minst gäller det tt vård sin kontkter. En tredjedel v mitt rbete är socilt. Det kostr och tr tid, men det är nödvändigt. Det är mycket viktigt tt vis tt mn bryr sig, både om motprtens professionell behov och motprten som människ. Då kn mn bli ihågkommen blnd de knske 100 tänkbr leverntörer som kinesen hr träfft, enligt Jürgen Scheibel. Viktigt är också tt t väl hnd om kinesisk besökre, och på den punkten brister vi i Sverige iblnd, fortsätter hn. Livet är inte br ffärer. Kinesen är också en människ med fmilj. Det gäller tt vis sitt mänsklig intresse och hör v sig vid märkesdgr eller när något hr hänt, som till exempel efter jordbävningen i Sichun. Glöm inte heller den historisk bkgrunden och konstens betydelse för mång kineser, tillägger Jürgen Scheibel, som själv är mycket konstintresserd. Hn mnr också svenskr tt bli bättre på uppföljningr. Vi spelr bort vår möjligheter nnrs. Glöm ldrig tt komm tillbk med besked, om du hr lovt det. Då bygger du upp ett rykte som pålitlig. Viktigt också tt hjälp kinesern med den vetenskplig utvecklingen och t över ung forskre till Sverige. Kin hr mång begåvde forskre, men inte tillräckligt med redskp för tt komm upp i nobelprisklss. De vill fortfrnde helst h instrument från väst, och så kommer det nog tt vr i någr år till. För tt hjälp kinesisk forskre kn mn iblnd skänk dem utrustning. Det kn ge god utdelning senre, enligt Jürgen Scheibel. Smtidigt får mn ldrig glömm tt kinesern är mycket prismedvetn, betonr hn. Det Glöm ldrig tt komm tillbk med besked, om du hr lovt det. gäller inte br vid förhndlingsbordet utn också vid trevlig middgr när mn knske skålr ett pr gånger för mycket. Mn måste kt sig för lös löften vid bnketter. Hr du nämnt ett lägre pris så minns kinesen det efteråt. Undvik också permnent rbtter utn ge hellre tillfällig fördelr, som någr extr reservdelr. Det viktig är tt hel tiden komm med ny förslg som är intressnt för kinesern. Mn måste erbjud sådnt som de vill h. Det är vi som vill åstdkomm god resultt i Kin. Kinesern behöver inte lltid just oss från Sverige. De spelr med en hel kortlek v tänkbr leverntörer. Säg ldrig nej. Stänger mn dörren, kontktr de dig ldrig mer, säger Jürgen Scheibel som tycker tt både företgen och regeringen borde kunn gör mer i Kin. Men det som mest bekymrr Jürgen Scheibel är den svensk utbildningens frmtid. Det är min störst oro. Utbildning måste vi bli bättre på, säger hn. Retrc AB Retrc AB är ett hndels- och konsultbolg som ägs och drivs v Jürgen Scheibel, med kontor i Sundbyberg. Nmnet är en förkortning som indikerr företgets huvuduppgift: Reserch Equipment Trde with Chin nd Consultncy. Med särskild inriktning på medicinteknik hr bolget sålt forskningsinstrument till en rd lbortorier, sjukhus och vetenskplig institut i Kin. Retrc hr också fungert som konsult i mång ffärer och kontkter med kinesisk forskre och myndigheter. Jürgen Scheibel hr öppnt dörren till Kin för mång företg sedn mitten v 1970-tlet. För de som stänger dörren, är kontkten bruten för lltid. Foto: John Myrsten f k t 12 13

8 påverkr USAs hegemoni på det ekonomisk och politisk plnet. Kinesiskt kpitl llokers till ndr delr v världen och skpr förutsättningr för ny produktiv investeringr. Ökt smrbete melln Kin och Sverige, inte minst på företgsnivå, ger också utökd tillgång till Kins inhemsk mrknd och dess förgreningr i Asien. Politiker och företg inom EU och Sverige måste funder på hur vi bäst kn npss oss till de förändrde villkor som Kins strkre roll medför. Smtidigt finns en risk tt strömningr v ökd protektionism mot Kin inom EU och enskild medlemsländer lägger hinder i vägen för konstruktivt smrbete på det ekonomisk och som Kin och Indien går frmåt i snbb tkt. Hur pss väl hänger vi med? Vilk politisk och företgsstrtegisk beslut måste vi t idg för tt vr en ttrktiv producent v vror och tjänster om 10, 15 eller 20 år? Vilk vror och tjänster är substitut respektive komplement till vd som producers i dess länder i frmtiden? Avgörnde blir tt ligg steget före och skp strtegisk llinser. Kinesisk investeringr i Sverige och de möjligheter dess för med sig bör ses som någonting positivt i den här bemärkelsen. Smtidigt som Kins roll i världen hr ökt står Kin inför stor intern utmningr. Dess omfttr blnd nnt betydnde omstrukturering o p i n i o n Läge tt fördjup reltionern med Kin Kins betydelse i världsekonomin ccentuerdes när lndets ekonomi växte med drygt nio procent under den globl finnskrisens svårste period och gerde drglok för de störst ekonomiern. Inom EU insåg mn tidigt värdet v br reltioner med Kin och under mitten v 90-tlet betondes ett långsiktigt prtnerskp vilket följdes v tnkr om ett mognt prtnerskp och nu senst ett strtegiskt och vrktigt förhållnde. En br indiktor på den ökde integrtionen melln EU och Kin är tt värdet v hndeln ökt mer än 30 gånger sedn börjn v 80-tlet och EU är idg Kins störst hndelsprtner. Omvänt är Kin EU:s näst viktigste hndelsprtner efter USA. EU:s syn på Kin som smrbetsprtner hr också ktuliserts i smbnd med den pågående skuldkrisen i Europ. EU:s ndel v världens smlde BNP uppgår till drygt 20 procent och fler v medlemsländern inom EU befinner sig långt frm inom områden v betydelse för utvecklingen i Kin. Dett skpr ömsesidigt intresse v god reltioner på det politisk och ekonomisk området. Smtidigt går åsiktern om Kin isär inom EU vilket försvårr rbetet med tt utform en gemensm Kinstrtegi. Politisk och ekonomisk intressegrupper målr upp en mängd frhågor och rädsln för tt hmn i beroendeställning där Kin dikterr de ekonomisk villkoren växer. För en enskild individ kn det hndl om rbetstillfällen och på ett högre politiskt pln om rädsln tt Kin gerr utifrån geopolitisk intressen. Kin sätter nturligtvis sin egn ekonomisk och politisk intressen högst på gendn men det är inte synonymt med tt mn motverkr en positiv utveckling i resten v världen, något Kin i llr högst grd är beroende v. Kin växer vre sig vi i Europ och Sverige vill det eller inte och med dett följer tt Kin Det störst hotet mot svenskt näringsliv och i förlängningen Sveriges ekonomi står inte tt finn i Kins ekonomisk expnsion. Det störst hotet finner vi blnd de beslutsfttre inom politik och näringsliv som inte ser nyttn v en omsorgsfull omvärldsnlys och därmed missbedömer utvecklingen utnför Sverige. politisk plnet. Dett kn led till svårigheter för Sverige tt utveckls i frmtiden. Det finns ing grntier mot tt konflikter inom t ex det hndelspolitisk området kn undviks men både EU, Sverige och Kin är medlemmr i WTO och ndr globl orgnistioner som verkr mot protektionism och för ökt globlt smrbete. Med Kins växnde roll kommer vi tt få se llt fler företg som blir uppköpt v kinesisk ägre. Det finns idg en viss skepsis till kinesisk investeringr och t ex turern i Klmr för någr år sedn hr gett näring till denn typ v misstänksmhet. Dock är inte ll kinesisk inititiv v låg kvlité. Volvo-Geely och IBM-Lenovo ffärern kn ses som exempel på det motstt och tt Kin inte enbrt fokuserr på råvror och energi. Det störst hotet mot svenskt näringsliv och i förlängningen Sveriges ekonomi står inte tt finn i Kins ekonomisk expnsion. Det störst hotet finner vi blnd de beslutsfttre inom politik och näringsliv som inte ser nyttn v en omsorgsfull omvärldsnlys och därmed missbedömer utvecklingen utnför Sverige. Utvecklingen i länder v industrin, finnsiell reformer och förmågn tt säkerställ finnsiell stbilitet, uppbyggnd v ett enhetligt välfärdssystem, miljöproblemtiken och en urbnisering v gigntisk proportioner, förändringr v sttens roll och tt frigör låst offentlig resurser smt tt genomför bred fiskl reformer. Därtill skll Kin t steget fullt ut på den interntionell renn. Här är smrbetet melln EU och Kin oerhört viktigt, inte minst eftersom EU hr värdefull erfrenheter på mång v dess områden. Världsekonomin befinner sig ett känsligt läge där ökd protektionism lurr runt hörnet. Av erfrenhet vet vi tt strukturomvndlingr kn vr plågsmm även om utfllet är en strkre ekonomi och högre välfärd för ll. För USA och EU består utmningen i tt hnter Kins roll i världsekonomin på ett sätt som gynnr både öst och väst. Rätt hntert från båd sidor innebär dett möjligheter till minskd fttigdom, ökd välfärd och lägre påfrestning på miljön. Christer Ljungwll är docent vid Hndelshögskoln i Köpenhmn Ptrik Gustvsson-Tingvll är forskre vid Näringslivets Forskningsinstitut Rtio, Stockholm Ari Kokko är professor vid Hndelshögskoln i Köpenhmn 14 15

9 GU School of Executive Eduction. Från vänster: Cheryl Cordeiro, Key Account Mnger Customised Progrmmes; Sndr Lm, Progrmme Logistics Mnger; Per-Olof Lrsson, VD; Jennie Yu, Progrmme Logistics Mnger; Olof E. Johnsson, Business Mnger Executive MBA Kin i fokus när Hndelshögskoln i Göteborg utbildr chefer GU School of Executive Eduction vid Hndelshögskoln, Göteborgs universitet nsvrr för universitetets chefsutbildningr. Kundern är i först hnd globl företg och utbildningr leverers i blnd nnt Finlnd, USA, Indien, Singpore och Kin. Förutom skräddrsydd, företgsintern progrm erbjuds ett öppet Executive MBA-progrm på deltid för senior chefer. Från och med 2011 hr både Executive MBA-progrmmet och de skräddrsydd utbildningrn fått en utprägld Asienprofil. Särskilt fokus rikts mot Kin då fler utbildningr med kinkoppling plners för såväl svensk som kinesisk chefer. v dess är en intensivutbildning skräddrsydd för Volvo Crs. Progrmdeltgrn kommer från Volvo Crs globl orgnistion. En gemensm nämnre är tt de hr inflytnde över ffärsutveckling och etbleringen på den kinesisk mrknden. Under utbildningen i Shnghi kombiners studier vid Anti College of Economics & Mngement, Shnghi Jio Tong University, med möten hos företg. Progrmmet ger deltgrn förutsättningr tt hnter reltioner med företg i Kin, och det ger också bättre förståelse för den kinesisk mrknden. Smrbete med topprnkde universitet i Kin Executive MBA-progrmmet, som ges på deltid under en tvåårsperiod, innehåller två utlndsveckor i Asien vid de topprnkde universiteten Indin Institute of Mngement Bnglore i Indien och Zhejing University i Kin. Båd är prtneruniversitet till Hndelshögskoln. Nyligen signerdes ytterligre prtnervtl med fler kinesisk universitet, däriblnd Shnghi Jio Tong University. Fler prtneruniversitet i Kin innebär större potentil för kunskpsutbyte och ökd kpcitet för leverns v utbildningr i Kin, menr Per-Olof Lrsson som är VD för GU School of Executive Eduction. Deltgrn i vår chefsutbildningr ges nu möjlighet tt nätverk med kinesisk chefer, inte br under utlndsvistelsern utn även här i Sverige, säger Per-Olof Lrsson. Genom prtneruniversiteten når vi kinesisk spetskompetens och kontkter med kinesisk företg, vilket vi sedn kn förmedl till vår deltgre. Vi får regelbundet besök v Executive MBA-deltgre från vår kinesisk prtneruniversitet. Dess besök öppnr för utbyte v kunskp och erfrenheter vilket blir en llt viktigre del i vår chefsutbildningr. Vi går bortom trditionell undervisningsformer och låt vår svensk deltgre diskuter verklig ffärsutmningr med kinesisk företgsledre, säger Per-Olof Lrsson. Rekryterr kinesiskspråkig medrbetre GU School of Executive Eduction designr och levererr utbildningr med hjälp v Göteborgs universitets globl nätverk v prtneruniversitet. Som ett led i profileringen mot Asien rekryterr nu GU School of Executive Eduction medrbetre med kinesisk spetskompetens. Av dgens fem medrbetre är tre från Asien (Hong Kong, Gungzhou respektive Singpore). Nu plnerr vi fler progrm med utbildningsmoduler förlgd till prtneruniversitet Thoms Andersson, Vice President Sles, Volvo Crs och ordförnde i GU School i Kin, liksom of Executive Eduction utbildningr för kinesisk entreprenörer. Då är medrbetre med kunskper i kinesisk en ovärderlig tillgång. Idg hr vi medrbetre som tlr både mndrin och kntonesisk, säger Per-Olof Lrsson. Långsiktig strtegisk stsning på Asien Styrelsen för GU School of Executive Eduction beslutde 2011 tt inrikt verksmheten mot Asien och Kin i synnerhet. Thoms Andersson, Vice President Sles på Volvo Crs och ordförnde i GU School of Executive Eduction, menr tt stsningen på Asien är ett strtegiskt viktigt vl. GU School of Executive Eduction hr en tydlig insikt om Asiens betydelse som mrknd, som käll till resurser och teknologi, och som frmtid smrbetsprtner. De hr utvecklt en unik kompetens och ett solitt kontktnätverk med lednde sitisk universitet som nu kn komm svenskt och skndinviskt näringsliv till del genom Executive MBA-utbildningr och skräddrsydd ledrprogrm. Genom ny ffärskontkter med sitisk entreprenörer finns dessutom fin möjligheter till konkret ffärer, säger Thoms Andersson. Utbildr Volvochefer i Shnghi 2011 vr ett rekordår för GU School of Executive Eduction, med ett stort ntl deltgre i Executive MBA-progrmmet och fler skräddrsydd utbildningr än någonsin. Fler v de företgsintern progrmmen leverers i Kin. Ett 16 17

10 Ol Svensson tillsmmns med sin hustru Jinlin. Bilden är tgen i hemmet i Peking på Ols 60 års dg, Ol Svensson Mts Johnsson Kinveternen Ol Svensson, välkänd för genertioner v svensk ffärsmän, gick bort i Peking i jnuri efter en tids sjukdom. Hn blev 67 år. Hns närmste är mkn Li Jinlin. Ol Svensson hde det lång perspektivet. Hn kunde berätt om hur hn och ndr studenter i Peking på sin söndgsutflykter klättrde upp på en höjd där de kunde se Pekings centrum i fjärrn. Den end byggnd som stck upp från den låg bebyggelsen vr Peking Hotel. Ett årtionde senre jobbde hn i den kinesisk huvudstdens först skyskrp, ett torn på 55 våningr. Då vr denne språkintresserde civilingenjör redn etblerd som bnkmn efter tt med den ärn h skött det teknisk ttchékontoret vid Sveriges mbssd i sju år. Men Ol Svensson vr inte rädd tt pröv nytt, hel tiden i det Kin som hn med sin stor nyfikenhet blev så fscinerd v. Hn drev eget bolg i frmknt v it-utveckling och högteknologi, och rbetde dessutom som llmän Kinkonsult. Hn gjorde vgörnde instser för Ericssons genombrott med mobiltelefoni i Kin. Hn medverkde till tt den först svensk gmmkniven instllerdes i lndet knske den bedrift hn själv vr mest stolt över. Under 40 år hr det hunnit bli mång svensk och kinesisk ffärsmän, forskre, vetenskpsmän och journlister som är tcksmm för tt de kunnt vänd sig till Ol, som generöst delde med sig v sin kunskper. Hn vr mycket skkd v händelsern i Peking i juni Med egn ögon såg hn hur truppern sköt ner civil på gtn utnför bostden vid Jinguomen. Då tog hn en time out någr månder i Sverige. Men hns nyfikenhet och enggemng för kineserns utveckling gjorde tt hn återvände och tog ny tg i den std som blivit hns hem. Frédéric Cho, en v hns efterträdre på Hndelsbnken i Peking, berättr hur uppdterd Ol Svensson lltid vr. Br för någr år sedn sågs hn som den överlägset äldste i sällskpet ivrigt diskuter Linuxsystemets för- och nckdelr med ung kinesisk it-entreprenörer. Hn visste också tt jg vr jzzintresserd och spelde sxofon. Hn hde oft förslg på intressnt musiker som hn hde lddt ner. Mts Hrborn, en nnn efterträdre på Hndelsbnken, tycker tt Ol Svensson vr mycket hjälpsm: Hn presenterde mig för den som blev min först medrbetre på Scni i Peking på 1980-tlet och hn hjälpte mig tt instller min först jobbdtor. Lrs Ellström, som vr Ol Svenssons företrädre på Hndelsbnken, frmhäver blnd nnt: Hn vr väldigt vspänd och gillde tt skämt. Ol vr en prestigelös person. När människor minns honom återkommer ord som snäll och omtänksm. Mrie-Louise Bergström, tidig kolleg med Ol på teknisk ttchékontoret, höll kontkten i ll år: Hn vr en mycket ödmjuk människ som hde lätt för tt skp kontkter men hel tiden behöll sin integritet. Iblnd kunde hn h lite svårt tt sälj in sig och t betlt som den ovärderlig konsult och Kinkännre hn vr med gedign och unik kunskper. AGNETA ENGQVIST, GÖRAN LEIJONHUFVUD, ol Svensson föddes 1944 i Hofors, Gästriklnd, där hn också växte upp. tog studenten i Sndviken, rbetde som trinee på Mtsushit i Osk, blev intresserd v orientlisk språk. civilingenjör (elektronik) vid KTH i Stockholm fil knd i jpnsk och kinesisk vid Stockholms universitet 1971 smtidigt som hn jobbde på Ericsson i tre år. läste kinesisk och fysik vid Pekings universitet , en v mycket få utlänningr som studerde i Kin då. teknisk-vetenskplig ttché vid Sveriges mbssd i Peking hndelsbnkens representnt i Peking drev egn konsultbolget EstNet (Chin) Ltd. från 1989, representerde blnd mång ndr Elekt Instrument AB som lnserde den så kllde gmmkniven. en v inititivtgrn till Beijing Linux User Group. Vår vän och kolleg Mts Johnsson gick på nyårsfton bort efter en tids sjukdom. Mts kom till Kin 2004 som Executive Director Asi Pcific för Fgerhult Belysning. Innn dess rbetde hn för IMI Indoor Climte och Uponor AB. Senst vr hn Senior Vice President inom Gunnebo. Mts vr en typisk svensk entreprenör som enträget och målmedvetet byggt upp både produktion och kommersiell närvro för sin rbetsgivre på viktig exportmrknder. Det är det viktig rbete som duktig entreprenörer som Mts mycket i det tyst gör som lägger grunden för Sveriges fortstt välstånd. Dessutom bidrr rbetet till en positiv utveckling i de länder där vår företg är ktiv. Mts enggerde sig snbbt i svensk Hndelskmmren i Kin. Under två perioder vr Mts ordförnde i det snbbväxnde Shnghikpitlet och hn vr dessutom vice ordförnde i Hndelskmmrens centrl styrelse under fler år. Mts klokhet och stbil ledrskp hr betytt mycket för svensk Hndelskmmrens utveckling i Kin och för svensk kolonin, Shnghi i synnerhet. Blnd nnt enggerde sig Mts mycket i frågor om svenskt ledrskp och CSR. Hn vr en mycket uppskttd tlre som generöst delde med sig v sin erfrenheter och Göteborgshumor. Mts bidrog stort till genomförndet v det svensk deltgndet i världsutställningen, Expo 2010 i Shnghi, som blev en stor frmgång för Sverige i Kin. Mts vr en mycket vrm och klok person med stort hjärt. Hn hde en härlig, underfundig, humor som spred gemyt runt honom som är ihågkommen blnd vänner och kollegor. Något som vi kommer tt skn mycket. Mts vr en person mn trivdes tt vr tillsmmns med och en mentor med mycket god livsråd. Hn vr lltid sig själv och hde inget behov v tt hävd sig. Vi minns honom dessutom som en hängiven golfspelre som hr gjort hole-in-one. Mts reltion till Kin växte också på det personlig plnet gifte hn sig med Trcy och tillsmmns fick de dottern Hnnh. Från ett tidigre äktenskp hr Mts två söner, Simon och Dniel. Mts vr en person som berörde mång människor på ett mycket positivt sätt. Därför känns det extr tungt och tomt tt hn lämnr oss br hlvvägs genom livet. Vår tnkr går till Mts fmilj och vänner. Vi sknr honom. Vn Hong och Anit Jonsson, Exportrådet i Shnghi Bengt Johnsson, Svensk Konsultet i Shnghi Mts Hrborn, Hndelskmmren i Kin 18 19

11 Sweden-Chin Trde Council från A till Ö Svensk Hndelskmmren i Hongkong bjuder in svensk företg verksmm inom områdern ny energi, miljövänlig trnsportmedel och clen-tech till ett 3 dgrs seminrium i Hongkong mj I smrbete med Sveriges Generlkonsult, Exportrådet, Hongkong Science Prk och Hongkong Trde Development Council kommer vi tt belys betydelsen v Kin s tolfte 5 års pln och dess möjligheter inom ffärsområden ny energi, miljövänlig trnsportmedel och clen-tech. Det pågår fler stor stdsbyggndsprojekt i Hongkong, vrv ett v dem är Ki-Tk/Kowloon Est som är Hongkongs störst grön stdsbyggndsprojekt. Hongkong sk skp en grön ffärshub på det gml flygpltsområdet. Tnken är tt en svensk delegtion sk besök området. Under seminrie dgrn kommer dessutom deltgrn tt få möjlighet tt presenter sitt kunnnde och teknologi inom området för relevnt intressenter i Hongkong. Vem sk närvr? Företg verksmm inom ny energi-, miljövänlig trnsportmedel- & clen tech områdern. Ny men även mer erfrn och etblerde företg. VD, ffärssutvecklre, ägre v företg eller liknnde företgsutvecklnde positioner. Vrför sk mn närvr? För tt få en djup inblick och förståelse för Kins tolfte fem-års pln och vilk möjligheter det innebär för ditt företg. Möjlighet till tt nätverk, möt investerre, lokl explotörer, tjänsteleverntörer och potentiell lokl smrbetsprtners. T del v Hongkongs genomtidern störst grön stdsbyggndsprojekt, Ki Tk/Kowloon Est. Presenter sitt kunnnde och teknologi inom området för relevnt intressenter i Hongkong. Progrmmet innehåller seminrier, presenttioner från prominent ledre inom området, workshops, nätverknde och relevnt exkursioner. Någr v tlrn som kommer presenter sin synpunkter om betydelsen v Kins tolfte fem-årspln är Hung Ming (Chin HiminSolr Co. & mottgre v det lterntiv nobelpriset The right livelihood wrd i Stockholm 2011), Jörgen Hlldin (Generlkonsul Hongkong), Dvid O Rer (Chefsekonom, Hongkong Generl Chmber of Commerce), Pnsy Yu (Chefsekonom, Hong Kong Trde Development Council). Kostnd för seminriumet är HK$ 11,495*. Utöver deltgnde i seminrie dgrn inkluderr priset blnd nnt boende (tre nätter på Empire Hotel), frukost, lunch, middg, cocktil och lokl sktter. Exkludert i priset är flygbiljett tur/retur. Anmäln görs vi mil, Sist nmälningsdg för tt grnter logi är den 22 pril * förutstt tt det blir 15 deltgre. Affärsidé Sweden-Chin Trde Council sk underlätt medlemmrns strtegivl, ök ders kunskper om Kin, skp och underlätt ffärskontkter smt ktivt bidr till erfrenhetsutbyte medlemmrn emelln. Då och nu Sweden-Chin Trde Council bilddes 1980 v Svensk Hndelskmmrförbundet, Sveriges Exportråd, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Industriförbund. Vid denn tid blev two-wy trde viktigre för Kin och lndet behövde ök sin export för tt kunn förverklig importplnern. Målsättningen då vr tt Kin skulle vr en modern industrintion år För tt Sverige skulle kunn hävd sig i konkurrensen på den kinesisk mrknden nsågs en ökd gemensm stsning nödvändig. Bildndet v Sweden-Chin Trde Council gv svensk företg som ville sts på Kin bättre förutsättningr. Sedn 1996 är Sweden-Chin Trde Council en fristående ekonomisk förening med inriktning på ffärsskpnde, kunskpshöjnde och nätverksbyggnde verksmhet. Finnsiering Medlemsverksmheten finnsiers med årsvgifter. Informtion om årsvgifter lämns v Elisbet Söderström (se Kontktperson). Exportrådet ersätter Sweden-Chin Trde Council för viss exportfrämjnde informtion. Kontktperson Elisbet Söderström, vd Tel , fx , e-post Kunskpsbnken Utnyttj ndrs kunskp och erfrenhet och undvik ndrs misstg. Medlemsföretgen i Sweden-Chin Trde Council besitter tillsmmns en enorm erfrenhet v och kunskp om ffärer med och i Kin. Något som finns tillgängligt för ll medlemsföretg. Medlemmr Sweden-Chin Trde Council är ett nätverk med drygt 200 medlemsföretg. Mjoriteten ägnr sig åt exportffärer, ett växnde ntl är importörer och ett femtiotl tjänsteföretg. Medlemsservice INFORMATION. Den informtion du som medlem i Sweden-Chin Trde Council får del v är kontkt skpnde, kunskpshöjnde och ffärsskpnde. NYHETSBREV. Du får nyhetsbrevet, en rik, ktuell käll till kunskp, sex gånger per år. RÅD&SVAR. Som medlem kn du fråg om och omkring kinhndel. Vår kunskpsbnk står öppen för dig. AFFÄRSKONTAKTFÖRMEDLING. Bl genom träffr med kinesisk VIP-delegtioner. REMISSFUNKTION. Sweden-Chin Trde Council fungerr som remissinstns för kinrelterde hndels- och investeringsfrågor. SEMINARIER. Regelbundn seminrier och symposier breddr och fördjupr kunskpern. FRUKOSTMÖTEN. En tidseffektiv mötesform som kompletterr seminriern. HEMSIDAN. hr en medlems-log in som ger dig tillgång till värdefull informtion, bl medlemsregister med kontktpersoner. Smrbeten i Sverige och Kin Smrbete är en förutsättning för ll nätverk. Sweden-Chin Trde Council hr ett mycket gott smrbete med företg, myndigheter och orgnistioner i Sverige och Kin. Huvudsklig smrbetsprtner i Sverige är Exportrådet, Kinrådet, Svensk Hndel, Näringsdeprtementet, Utrikes deprtementet och Kins mbssd. I Kin hr nätverket smrbetsvtl med bl Kntons stds regering smt Chin Interntionl Trust & Investment Group och Chin Shipbuilding Trding Co., Ltd i Peking. Styrelse Sweden Chin Trde Councils styrelse består v 20 led möter från olik svensk medlemsföretg smt myndigheter. Den ktuell styrelsen redoviss på Övrig informtion Det finns mer tt berätt om Sweden Chin Trde Councils verksmhet. Och du hr säkert fler specifik frågor som du vill ställ. Välkommen tt hör v dig till Elisbet Söderström på tel Eller e-post,

12 World Trde Center, Klrbergsvidukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fx

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Kejsaren i nya kläder

Kejsaren i nya kläder # 1 2 0 1 5 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kejsren i ny kläder FOTO: SERGEI ILNITSKY/EPA/TT President Xi Jinping fortsätter tt stärk sin ställning. Efter två år

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Kinas pensionärer en tickande bomb

Kinas pensionärer en tickande bomb # 4 2 0 1 2 Atuell ffärsnyheter om och från in. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins pensionärer en ticnde bomb Kins befolning blir äldre och äldre. År 2040 ommer vr fjärde ines tt vr över 60 år och

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen 2 # 0 1 1 2 K U E L L F FÄ R SN Y H E E R O M O C H F R Å N K N. U G V R E : S W E D E N - C H N R D E C O U N C L Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen Wen Jiabao,

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer