Kejsaren i nya kläder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kejsaren i nya kläder"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kejsren i ny kläder FOTO: SERGEI ILNITSKY/EPA/TT President Xi Jinping fortsätter tt stärk sin ställning. Efter två år vid mkten börjr det klrn tt hn hämtr sin inspirtion br från de kinesisk källorn och lånr friskt från gml mästre som Konfucius och Mencius, men också från Mo Zedong och Deng Xioping. Xi Jinping hkr på de nostlgisk känslorn för det gml Kin och hn närmr sig kollegn i Kreml, Vldimir Putin som mång jämfört Xi Jinping med. Görn Leijonhufvud skriver om den personkult som byggs upp kring Xi Jinping byggd på citt, tl och skrifter som ges närmst mgisk krfter. Sidn 6 World Trde Center, Klrbergsvidukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fx Klrtecken för nytt lntbruksråd i Peking Inom kort får Sverige ett permnent lntbruksråd i Peking. Regeringen bedömer tt potentilen för svensk export v de så kllde grön näringrn är enorm. KinNytt hr träfft Mgnus Nikkrinen som under hösten tillbringde en försöksperiod på tre månder vid svensk mbssden i Peking som lntbruksråd. Där fick Mgnus Nikkrinen en inblick i hur det politisk och dministrtiv livet fungerr och hur viktigt det är med ett sttligt enggemng och kontinuitet i Kin. Sidn 16 Jobbr för Volvos ny modeller KinNytt hr intervjut Lrs Flk, chef för Volvo Personvgnrs designstudio i Kin, ständigt på jkt för tt få frm frmtidens drömbil. Hns tem på 15 personer i Shnghi dmmsuger Kin på informtion och berbetr den. Sex v veckns sju dgr kliver Lrs Flk upp klockn fem för tt ge sig ut och sml intryck och impulser. Sidn 10 Getens år är här Sidn 30

2 Innehåll 1/2015 Nytt år, ny ktiviteter Ledre Nytt år, ny ktiviteter men smm mål 3 men smm mål KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 8 Ny medlemmr 4 Hälsodelegtion till Kin 4 Anlys Xi Jinping lånr v Mo och Konfucius 6 Ny reformer snbbre än väntt 9 Volvos Lrs Flk på jkt efter frmtidens drömbil 10 Innehållsrik minnesbok om 50 år med Kin 13 Bok Utdrg ur Pionjär och Vetern. 50 år med Kin 14 Permnent lntbruksråd plcers i Peking 16 Amnd lär kineser rid 20 Svensk designveckn i Hongkong gv mersmk 22 Krönik Kinesisk turister ger ny globl dynmik 26 Sttistik 27 Mässinformtion 27 Bok Utdrg ur Den kinesisk drömmen 28 Hästen lämnr plts för den kretiv Geten 30 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud Görn Leijonhufvud, journlist och forskre, hr rbett med Kin sedn1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kulturrevolutionen. Aktuell med memorboken Pionjär och vetern. 50 år med Kin. John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2015 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2015: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser. Nytt år, ny ktiviteter men smm mål. Medlemsvärde och vrumärke. Mot den bkgrunden är det glädjnde tt konstter tt vrumärkesprocessen närmr sig sitt slut. Frågn Vem är SCTC? är besvrd och processen för tt nå dit hr lett till ny insikter om hur vi sk fokuser verksmheten för tt leverer konkret medlemsvärde. Processen hr dessutom resultert i en ny och modernre grfisk profil. Den ny grfisk profilen kommer vi tt lnser med utgivningen v näst nummer v KinNytt. Nu pågår rbetet med en ny hemsid. Förhoppningen är tt vi sk få en hemsid som sk ök grden v interktivitet och bli ett effektivt verktyg för medlemmrns nätverknde. I övrigt hr vi skickt ett brev till regeringen under rubriken Hur kn vi väss främjrsmrbetet och ök exporten v miljöteknik?. Brevet bygger på tidigre erfrenheter tt ett väl fungernde smrbete melln näringslivet och det offentlig Sverige är en grundförutsättning för tt ök exporten v svensk miljöteknik. Svensk miljöteknik röner stort interntionellt intresse. Svensk projekt som Hmmrby Sjöstd, Västr Hmnen och Norr Djurgårdsstden besöks årligen v en stor mängd utländsk experter inte minst från Kin. Det stor interntionell intresset till trots hr reltivt få länder lyckts repliker de svensk exemplen, vilket tyvärr också hämmt möjligheten för svensk exportffärer. Brevet, ytterligre ett inititiv från vår miljöteknikplttform Sweden-Chin Greentech Allince, SCGA, utmynnr i en begärn om ett möte med regeringen för tt diskuter hur mn skulle kunn strukturer ett sådnt smrbete. Vår plttformr hr vist sig vr en lyckosm stsning som gör positiv vtryck i medlemsvärvningen. SCTC:s vdelningr i södr och västr Sverige hr dessutom identifiert plttformrn som ett v de vssste rekryteringsvpnen. Frmgången bygger på tt plttformrn är tydligt medlemsnär och uppftts snbbt som relevnt för tt skp konkret medlemsvärde. Dett gäller så här långt Sweden-Chin Mrine Group, SCGA och Vänortsgruppen. Vänortsgruppen består för närvrnde v 10 medlemmr. Arbetet inom gruppen går in i en ndr fs som sk led till en bredre nslutning v ännu fler genom ett smrbete med Sveriges Kommuner & Lndsting, SKL. Vänortsgruppen smordnr instser för kommuner, regioner och län som enggert sig i smrbeten med sin kinesisk motsvrigheter. Eftersom ett v syften med vänortsvtl är tt också främj det lokl näringslivet så rbetr gruppen med tt skp en mtris som sk hjälp medlemmrn tt skp mer konkret ffärsutbyte, genom tt kunn utnyttj kunskpen om ndr vänorters kontkter med kinesisk orter och företg. Målsättningen är tt stärk frmför llt de svensk små- och medelstor företgens möjligheter till bättre och fler ffärer med Kin. Ännu inte lik tydligt men på god väg är Gruppen för svensk Kinstrtegi. Den är intressnt i perspektivet v tt den redn under snrt två år hntert fler v de frågor som regeringen vser inkluder i den ny exportstrtegi som sk lnsers under våren. Vi är därför och i det vseendet väl förberedd tt t en mer ktiv del i hur denn strtegi sk kunn bli till verklig nytt för medlemmrn. Det finns idg förslg på fler plttformr på vilk befintlig och potentiell medlemmr skulle kunn smls och där SCTC kn underlätt och smordn ny nätverk och ders verksmhet. Exempel är Life Science, Exportföretg, Importföretg, Produktion & Inköp och Turism. Utvecklingen är nturligtvis mycket positiv om den skpr smm värden som de hittillsvrnde. Men, fler plttformr erbjuder också utmningr, inte minst mot bkgrund v tt plttformrn är undervdelningr (på smm nivå som olik ndr styrelsekommittéer) och därför inte formellt kn och leglt uppträd i egen rätt utn lltid som underställd SCTC:s styrelse. Det kräver tt den som vill t inititiv till och ledningen för en plttform måste vr ledmot i styrelsen. Det är därför som vi i dgrn hr skickt ut ett brev till medlemmrn där vi uppmnr er tt hör v er om ni är intresserde v tt engger ert företg i brnschsmrbete kring någon viktig fråg. Det är en perfekt chns tt kunn rbet med specifik frågor eller områden som på sikt kn skp smordningsfördelr för ll inblndde. Så hör v er med ert intresse! l e d r e Thoms Lgerqvist 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket och så här presenterr de ny medlemmrn sig: Conn WE AB Empower Clentech to Chin Vi är ett konsultbolg som främjr smrbete melln Sverige och Kin frmförllt inom miljöteknikområdet där Sverige är världslednde. Kin är inte br en stor mrknd utn är även världens tredje störst lnd när det gäller FDI (Foreign Direct Investment). Vi förenr innovtion i Sverige med mrknden och investerre i Kin. Vårt kontktnätverk och vår klienter i Kin inkluderr börsnoterde industriföretg, lednde B2B distributörer, byggföretg, dt- och systemintegrtions bolg med fler. Vi hr kontor i Stockholm och Peking. Conn WE AB Empower Clentech to Chin Skepprgtn 8, Stockholm Mnwen Xiong, Conn WE AB Kontktperson: Mnwen Xiong connwe.com Founder, M. Sc John Selldén connwe.com Co-Founder Hälsodelegtion till Kin DEVCCO District Energy Venture DEVCCO utvecklr projekt och erbjuder tjänster inom fjärrvärme och fjärrkyl i Sverige och interntionellt. DEVCCOs grundre hr mer än 70 års smld erfrenhet och hr hft nyckelroller i fler v världens mest innovtiv energiinfrstrukturprojekt, blnd nnt i Stockholm, Qtr och Nederländern. Genom ett globlt nätverk med prtners kn DEVCCO erbjud tjänster som energy mster plns, project mngement och governnce till såväl fstighetsutvecklre som kommuner och myndigheter. DEVCCO rbetr med stor bredd och med modeller som inkluderr projektens olik intressenter och utvecklingsfser. Vårt rbetssätt kn smmnftts from energy mster plnning to operting utility. DEVCCO Box Stockholm Besöksdress: Engelbrektsgtn 7 Kontktperson: Pär Dlin Pär Dlin, DEVCCO YOUR SHORTCUT TO ASIA WITH SWEET DREAMS More full-flt sets on flights to Europe thn ever before. 4 Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gbriel Wikström leder en svensk delegtion till Kin den pril. År 2006 signerde Kin och Sverige ett smrbetsvtl (MoU) på hälsoområdet. Med stöd v vtlet hr smrbetet på hälsområdet intensifierts ländern emelln. Kin visr ett stort intresse för den svensk modellen och i kombintion med en växnde mrknd och en strk ekonomi utgör dett stor möjligheter för svensk företg. Deltgrn kommer under resn tt få träff nyckelktörer på både ntionell och lokl nivå, och även från den offentlig och privt sektorn. Det blir seminrier, studiebesök och möjlighet för de svensk företgen tt presenter sin lösningr och produkter. Är du intresserd v tt delt i delegtionsresn kontkt Ylv Wide, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gbriel Wikström leder en ffärsdelegtion till Kin i pril. Foto: Kristin Pohl/Regeringsknsliet WAKE UP AT YOUR DESTINATION FEELING REFRESHED AND READY FOR THE DAY AHEAD. Our full-flt sets in business clss offer you more room nd privcy to work, dine, nd sleep. Fly with Finnir nd experience the best in trvel comfort. 5

4 A n l y s Betonr kinesisk kärnvärden Xi Jinping lånr v Mo och Konfucius Ett hlvsekel efter Mos lill röd kommer Xis stor gul. De hängivn hyllningrn till den kinesiske presidenten Xi Jinping börjr påminn om personkulten kring den forne ledren Mo Zedong på 1960-tlet. I både fllen är det ders citt, tl och skrifter som tilldels närmst mgisk krfter. ANALYS v Görn Leijonhufvud, Görn Leijonhufvud bloggr om Kin på Xi Jinping fortsätter tt mycket systemtiskt stärk sin ställning. Efter två år vid mkten börjr det också klrn vr hn hämtr sin inspirtion. Hn går enbrt till de kinesisk källorn och lånr friskt från gml mästre som Konfucius och Mencius, men också från nutid gignter som Mo Zedong och Deng Xioping. När Xi Jinping citerr så flitigt ur skrifterns morlregler är det en strtegi för tt förbättr det styrnde kommunistprtiets inte lltför god rykte. Hn hkr på de nostlgisk känslor för det förflutn, för det gml Kin, som mång invånre hyser i dg. Smtidigt hr hn orgnistoriskt stärkt sitt grepp om mkten. Ingen v Xi Jinpings föregångre de senste 30 åren hr så snbbt konsolidert sin ställning. Hn hr nvänt en intensiv kmpnj mot korruptionen för tt blnd nnt oskdliggör en huvudmotståndre som den uppåtgående Bo Xili. Det är inte först gången som en mktkmp slutr med tt segrren lycks fäll en rivl genom tt let upp mutor eller ndr oegentligheter hos denne eller i dennes närhet så pss utbredd är korruptionen. Säkerhetschef rresterd Den llt skrpre utmningen från Bo Xili inför prtikongressen 2012 kn mycket väl h ökt Xi Jinpings vksmm inställning. Hn fortstte med tt rikt missnkr om korruption mot den förre säkerhetschefen Zhou Yongkng och hel dennes stor och välplcerde nätverk inom den vidsträckt säkerhetspprten och inom oljeindustrin. Den 7 december i fjol kom det definitiv beskedet om tt Zhou Yongkng hde rresterts som misstänkt för korruption och för tt h läckt sttshemligheter. Hn blev också utesluten ur prtiet, där hn intill för två år sedn vr medlem v den llr innerst mktkärnn, nämligen politbyråns ständig utskott. Det hr ldrig hänt förut tt någon som hft en så hög ställning hr fllit offer för en kmpnj mot korruptionen. I vnlig fll brukr det stnn vid tt prtiet symboliskt sätter dit någon v rngen vice minister eller liknnde som högst. Vr så säker tt ndr eventuell utmnre till Xi Jinping noterr tt den nye bossen hr hård nypor. Blnd gräsröttern kn hn få poäng för ingreppet mot Zhou Yongkng. Presidenten hr vist tt kmpnjen denn gång inte br rikts mot flugorn utn också mot tigrrn, som kinesern säger lltså inte br mot lägre kdrer utn också mot verklig höjdre. Smtidigt förblir ndr medborgre cynisk och tvivlr på tt någr högprofilerde offer för kmpnjen räcker för tt komm åt korruptionen i grunden. Tre plus två nyckelposter I likhet med sin företrädre sitter Xi Jinping på tre nyckelposter, nämligen som det styrnde kommunistprtiets ledre, som lndets president och som överbefälhvre. Men hn hr dessutom plcert sig själv på ny strtegisk poster, till exempel som ordförnde i en särskild kommission för den inre säkerheten och som ordförnde i en ny kommitté för övervkning v internet. Mn kn i och för sig funder en stund över om det tyder på styrk eller svghet tt sätt sig på så mång stolr. Helt klrt visr det i ll fll på ett strkt kontrollbehov. Fokuset på säkerhetsfrågor blev också tydligt vid mötet med prtiets politbyrå i jnuri. Kin står inför säkerhetsrisker utn motstycke, hette det i kommunikén efter mötet som också mende tt riskern är svår tt förutsäg. Vi väntr på preciseringr, men det hndlr säkert om seprtister i Xinjing och om politisk liberlisering från väst, blnd nnt. I smbnd med sin upphöjelse till prtichef 2012 höll Xi Jinping ett internt tl. Delr v innehållet hr läckt ut och hn sk h förklrt tt Sovjetunionens smmnbrott berodde på tt det inte fnns en strk ledre som vr mn nog tt stå emot flodvågen. I dgens läge jämför mång Xi Jinping med Vldimir Putin, kollegn i Kreml. Den kinesiske ledren hr sgt tt hn inte hr något emot sådn prlleller. De båd hr närmt sig vrndr. En rysk-kinesisk llins får nturligtvis stor geopolitisk konsekvenser. Ny personkult Smtidigt drr sig Xi Jinping inte för tt bygg upp en kult kring sin egen person, en kult som för tnkrn till Mo Zedong som vr prtiets ledre under folkrepublikens först tre årtionden. Och när det gäller konst, film och littertur kommer hn med uttlnden och inititiv som också påminner om Mos kulturrevolutionär tid. I ett tl till kulturrbetrn i oktober ngrep hn de frodigt experimenternde konstnärern och förfttrn för tt vr vulgär och plgier vrndr. Hn sde tt de måste genomför prtiets politik inom kulturen och inte förlor sig själv i mrkndsekonomin. De måste vr klr över vilk de sk betjän, nämligen folket och socilismen. Med sådn yttrnden föll hn tillbk på Mo Zedongs tl om litterturen och konsten i Yn n 1942, ett nförnde som blev en tvångströj för kulturlivet i nästn 40 år. Xi Jinping beordrde kulturutövrn: Använd ljus för tt skingr mörker och godhet för tt besegr fulhet. Låt människor se det god, känn hopp och h drömmr. Slår hårt Xi Jinping slår hårt mot intellektuell och jurister som pläderr för ökd politisk öppenhet inom prtistten eller diskuterr mänsklig rättigheter. Under de senste två åren hr hundrtls ktivister åkt in och ut ur rresten. Mång får fängelsedomr. Enligt en smmnställning v Reportrr utn gränser i september 2014 sitter minst 30 journlister och 72 bloggre i fängelse. Mång tvings prder inför tevekmerorn med frmtvingde bekännelser. Inom ekonomin är det ändå Deng Xioping som är den nye ledrens stor förebild. Därför är Kin fortfrnde en mrkndsekonomi öppen för utländsk investeringr men smtidigt behåller prtiet ett strkt sttligt ägnde inom nyckelsektorer. Porträtten på Mo Zedong och Xi Jinping tr hederspltsen på gtumrkndern över hel Kin. De konkurrerr med de trditionell nyårsbildern. Bilden är från stden Juncheng i provinsen Shndong. FOTO: REUTERS Stringer/TT Xi Jinping 62 år. Son till Xi Zhongxun, en v gerillveternern bkom kommunistprtiets mktövertgnde Fdern vr också en v hjärnorn bkom Deng Xiopings ekonomisk reformer. Xi Jinping gjorde krriär i Fujin och Zhejing, provinser där de ekonomisk reformern låg i frmknt. utnämndes till generlsekreterre för kommunistprtiet 2002, det vill säg prtichef. Är också Kins president och överbefälhvre. gör sitt först fullvärdig sttsbesök i USA i september. gift med sångstjärnn Peng Liyun. Pret hr en dotter som studerr vid Hrvrduniversitetet i USA. Fortsättning på sidn 8 f k t 6 7

5 Fortsättning från sidn 7 Den speciell kombintionen v enprtidikttur med en öppen ekonomi verkr mer cementerd än någonsin. Presidenten är definitivt mer relist inom ekonomin än vd den äventyrlige Mo Zedong vr. Xi Jinping hr nyktert tlt om för llmänheten tt det gäller tt håll huvudet kllt och vänj sig vid tt tillväxten kommer tt bli svgre än under de flest åren sedn börjn v 1980-tlet. nistprtiet är den lojl rvtgren till och förespråkren för Kins trditionell kultur. Och när Xi Jinping på sistone tlt om tt gör Kin till ett lgstyrt smhälle menr hn inte ett rättssmhälle i vår mening. Nej, hn hänvisr i stället 23 århundrden bkåt till den tid då de så kllde leglistern rådde mkthvrn tt säkr sitt envälde med hård och tydlig regler om lydnd och mkthierrkier. Ny reformer införs snbbre än väntt Tvåtusenårig förebilder Tydligen är det också gmle Konfucius som sk säkr mkten för Kins president Xi Jinping. Hn hänvisr llt oftre till den ntike lärofdern. Att Konfucius är en mer än tvåtusen år gmml förebild är inget problem. För mång kineser är den äldre historien fortfrnde levnde. Vi hr i någr år sett tecknen mångfldigs på tt Konfucius gjort en storrtd comebck efter tt h fördömts under den så kllde kulturrevolutionen Då såg jg ffischer på den gmle mästren som en ömklig figur nedtryckt v en smling ilskn rbetre, bönder och soldter. Trots lärofderns grdvis återkomst som föredöme, hjde jg ändå till i jnuri 2011 när hn dök upp som en jättelik stty när den revolutionäre ledren Mo Zedongs porträtt på Himmelsk fridens port i Peking. Må vr tt sttyn försvnn lik plötsligt och något mystiskt en ntt i pril smm år, men det råder ingen tvekn om tt lndets nuvrnde ledre hyllr honom mer och mer. Frånsett nostlgin för det förflutn tr dgens mkthvre fst på de krv på lojlitet och lydnd mot mkthvrn som är ett viktigt drg i konfucinismen. I vår lång trdition kn vi finn viktig kunskp om konsten tt reger och bli vis styresmän, sde Xi Jinping nyligen. Polstjärnn Därför citerde hn med förtjusning Konfucius råd till ntikens kungr: Den som regerr med god morl är som polstjärnn. Den behåller sin position och ll övrig stjärnor betygr sin vördnd. Trots tt det är kommunistprtiet som styr, är socilismen lltså mer eller mindre vskffd till förmån för dgens system med en sorts sttskpitlism och gnsk vild mrkndskrfter. Det finns inget ideologiskt innehåll kvr. Då hänvisr Xi Jinping i stället till de kinesisk kärnvärden från Konfucius tid. Hn vvisr i klrtext västerländsk påfund som prlmentrisk demokrti med fler prtier verksmm. Hn säger tt västerlndet är inne i en förtroendekris, medn det kinesisk kommu- Blndr och ger Dgens kejsre Xi Jinping lycks kombiner de ntik lärofädern även med hänvisningr till sin grymme föregångre som prtichef, Mo Zedong, när hn tycker det är lämpligt. Dessutom visr hn sig som sgt vr en vrm nhängre v Deng Xiopings mrkndsekonomisk reformer. Hn blndr och ger lite som det pssr efter situtionen och för tt håll olik frktioner lugn. Men liksom för tidigre ledre gäller det främst tt behåll prtiets mktinnehv med sig själv som enväldig överdomre. Presidentens nhängre och uttolkre lnserr honom lltmer som den tredje store ledren under folkrepublikens tid sedn 1949 lltså först Mo, sedn Deng, och nu Xi. De närmst föregående ledrn Jing Zemin och Hu Jinto ses som gnsk svg kort. Med den lltmer intensiv publiciteten kring personen Xi Jinping och hns tnkr ksts vi 50 år tillbk i tiden till kulten v Mo Zedong. Presidenten klls oft Xi Dd eller storppp Xi och hn dyker upp i mrkndsstånden både som gummidock och som klistermärke. Ett tlnde exempel är de hjärtformde dubbelsidig mulettern med Xi på den en sidn och Mo på den ndr. Hänförelse Fler smlingr med citt, rtiklr och tl v presidenten hr sett dgens ljus. Den senste boken i denn genre hr titeln Hänförelsen över Xi Jinpings ord och är utgiven v ett kdemiskt förlg i Shnghi. Förordet förklrr tt president Xi oft nvänder metforer och berättelser som ett sätt tt förklr djup snningr. President Xis språk innehåller stor visdom i sin enkelhet och hr en genomträngnde krft som direkt berör människorn i ders hjärtn. Tnkrn går till Mos lill röd, cittsmlingen som vrend kines br omkring på under kulturrevolutionen. Men omslget är inte rött utn gult som vr kejsrns färg. Slump eller inte? Fler v de reformer som testts i Shnghi Pilot Free-Trde Zone, FTZ, lnsers nu över hel Kin, meddelde nyligen Kins regering, Stte Council. Det är frmförllt det fri flödet v vlut som nu kommer introducers i hel Kin och innebär tt både kinesisk och utländsk företg får lättre tt hnter sin utlndsbetlningr. Beslutet tt genomför reformern som testts i frihndelszonen underlättr frmförllt kinesisk företgs interntionlisering. Av ELISABET SÖDERSTRÖM, Vi är inte förvånde tt reformern införs över hel Kin, men det hr gått mycket fortre än plnert, säger Mikel Sjögren, nsvrig för företgskunder hos SEB i Shnghi. Det vi ser nu är en del i processen tt förbättr möjlighetern för en interntionlisering v de kinesisk företgen i först hnd. För utländsk företg på plts i Kin är det nturligtvis positivt tt de kn dr nytt v dess reformer, fortsätter Mikel Sjögren. För de utländsk företgen innebär reformen tt de inom viss rmr kn koppl upp sin kinesisk verksmhet gentemot övrig interntionell verksmhet. Inom FTZ är dess möjligheter dock fortfrnde större och tillåter i princip fritt in och utflöde v likviditet. Inget v dett vr möjligt för br två år sedn och dess ny möjligheter kn blnd nnt minsk beroendet v lokl bnker för finnsiering. Frmförllt underlättr det för interntionell företg tt för ut likviditet från Kin Dess ny koncept kn förändr hel bilden. Mikel Sjögren ser inte tt FTZ hr spelt ut sin roll ännu, det finns ytterligre punkter kvr på gendn tt test i zonen. Frihndelszonen i Shnghi öppnde så sent som för ett drygt år sedn i det område som tidigre gick under nmnet Wigoqio FTZ. Zonen vr den först i sitt slg och strtdes redn Här smldes under åren tiotusentls utländsk företg inom tillverkning och hndel som kunde dr nytt v tull- och skttelättnder i zonen. Mång svensk företg smldes tidigt i zonen som erbjöd blnd nnt fri hndel in- och ut ur Kin och logistiklger. Liknnde zoner följde efterhnd i hel Kin. Idg finns dryg företg registrerde i FTZ vrv merprten är kinesisk. Br 14 procent är utländsk företg som i först hnd drgit nytt v tt fritt kunn importer och exporter vror vi zonen. Anledningen till tt så få utländsk företg sökt sig till FTZ är tt de helt enkelt inte tillhört de ktegorier som hft tillstånd tt etbler sig där. Sedn förr året hr dock myndighetern losst på fler restriktioner som gjort det förbjudet för utländsk ktörer tt etbler sig i zonen. Den kinesisk regeringen vill nu påskynd implementeringen v de reformer som genomförts i Shnghis frihndelszon till tt gäll hel Kin. All myndigheter hr fått ett tydligt uppdrg tt inkluder dess i det fördjupde reformrbete som redn pågår i lndet. Mikel Sjögren, nsvrig för företgskunder hos SEB i Shnghi. 8 9

6 Lrs Flk är Volvos spejre i Kin: På ständig jkt efter frmtidens drömbil Lrs Flk, Ålder: 40 år. Bor: I vill i stdsdelen Hongqio, cirk 20 minuter från Shnghis centrum. Här finns grönområden och lekpltser. När till jobbet och till Dinshnsjön där jg windsurfr. Fmilj: Hustru Ebb Flk von Koch, också formgivre, och brnen Arvid 5 år och Linn, 2 år, född i Shnghi. Studier: År 2000 mgisterexmen i industridesign från högskoln för design- och konsthntverk, HDK, vid Göteborgs universitet. Krriär: År nställd v Sb, de först två åren som interiördesigner i Trollhättn, därefter två år i Detroit som progrmnsvrig för interiör och exteriör design för Generl Motors, Sb och Cdillc, och sist året interiördesigner för Sb i Trollhättn. Sedn 2005 nställd v Volvo Crs långsiktig strtegisk design i Göteborg. Sedn juli 2011 i Shnghi som chef för Volvos designstudio där. Erfrenhet v Kin: Ingen erfrenhet v Kin lls före Kopplr v med på fritiden: Frmförllt med fmiljen, men också med windsurfing och gitrrer. Älskr gitrrer, kul tt spel och vckr tt titt på. Fvoritresturng i Shnghi: Sichun Citizen på Dong Hu Lu. Den försöker jg besök vrje veck. Lrs Flk är Volvos spejre i Kin sedn snrt fyr år tillbk. Hn leder biltillverkrens designvdelning i Shnghi med 15 personer som nlyserr, skissr och modellerr hur kinesern vill h frmtidens bilr. Vårt jobb är tt lämn info till vår stor designvdelning i Göteborg, tt gör omvärldsnlyser i Kin, säger hn. Av Agnet Engqvist, För tt sug åt sig intryck och impulser stiger Volvo Personvgnrs egen Flkög upp klockn fem på morgonen sex dgr i veckn, medn fmiljen ännu sover, och beger sig ut på stn. Då är hn ute en och en hlv timme med kmern. Vrje dg tr jg tio-tolv bilder som visr hur jg tänker och vd jg ser. Jg kn fotogrfer llt från en rostig grind till en ultrmodern cykel. Sedn tolkr hn llt vd hn ser i ljuset v hur det sk kunn vr till fördel för Volvo. Hn skickr dessutom ut sin formgivre över hel det stor lndet så oft som möjligt. Nyligen vr två v hns medrbetre i norr Kin för tt titt mer på snö och is för tt få en större förståelse för vd bilkundern där värdesätter. I december vr hn själv inbjuden v designveckn i Hongkong som en v de svensk tlrn. Shnghi ser hn som en v de städer i världen som är när de fenomen i smhället där trender föds. Trender som mode, mt, museer och ungdomskultur påverkr i högst grd hur människor vill tt en bil sk se ut och funger, nser Lrs Flk. Hn slår till och med fst: Bilr är en del v modebrnschen eftersom människor köper bilr, precis som kläder, för tt uttryck sin personlighet vem de är, eller vem de knske vill uppftts som v ndr. Designvdelningen i Jiding i Shnghi strtdes Det tr fem år innn det går tt se resultt. Det tr så lång tid tt utveckl en ny bil, säger Lrs Flk. Vår påverkn kommer först tt kunn ses i Bilr är en del v modebrnschen eftersom människor köper bilr, precis som kläder, för tt uttryck sin personlighet ndr hlvn v dett årtionde, lltså Lrs Flk står i mycket när dilog med sin chef Thoms Ingenlth på Volvo Personvgnrs centrl designvdelning med 200 personer i Göteborg. De båd diskuterr fler gånger i veckn vd kinesisk kunder behöver ifråg om design och funktionlitet. Lrs Flk skickr kontinuerligt sin designers till Göteborg så tt de kinesisk medrbetrn sk kunn insup den unik formgivningstmosfär som vi utvecklt där. Att kinesisk formgivre lär sig om skndinvisk värderingr och får upplev den unik nturen och ljuset breddr ders kretivitet och leder till bättre Volvodesign från designstudion i Shnghi, säger hn. Vd är det för viktig informtion från Kin ni ger till Göteborg? Till exempel vilken vikt kinesern lägger vid tt det är ren luft inne i bilen. Vi hr världens bäst luftfilter. Det är ett br försäljningsrgument här, säger Lrs Flk. Den dålig luften i Shnghi och ndr städer är ett problem. Åtskillig dgr kn brnen inte gå ut. Det är en jättefråg här. Stor delr v befolkningen i Kin börjr nu vkn upp och reger på dett. Lrs Flk nämner också tt säkerhet är nummer ett även för Volvo i Kin. Mång v vår kinesisk kunder hr blivit rekommenderde v folk i sin omgivning. Vd ndr människor tycker och vd de rekommenderr är mer betydelsefullt i Kin än i ndr delr v världen, säger hn. Hn beskriver de kinesisk köprn som kräsn, de vill h br kvlitet. Innn de köper en bil vill de kunn t på och känn på lädrets kvlitet. De hr mång synpunkter på det och på färgen på lädret. Det är ett exempel. Lrs Flk berättr tt meriknern vill h stor mugghållre för sin petflskor, men dett är ointressnt för kinesern som nser tt kll dryck är skdlig. De vill smutt på vrm dryck. En motsvrnde designvdelning som Volvos i Shnghi finns i Klifornien sedn 1980 för tt förstå meriknerns tnkr och önskemål om bilr. De är de end två utnför Göteborg. Det gäller tt få frm en flexibel lösning. Vi tittr ännu mer för tt bli optimerde, säger Lrs Flk. Hn påminner om tt Volvo är en reltivt liten, om än växnde, tillverkre i lyxsegmentet. I de flest länder Sverige givetvis undntget hr Volvo knske en procent v mrkndsndelrn. Därför är det helt orimligt tt Volvo sk tillhndhåll unik bilmodeller för olik mrknder. Men flexibiliteten ligger då i tt erbjud unik funktionell interiörlösningr npssde speciellt för nvändrn i till exempel Kin jämfört med Klifornien, trots tt vi till 95 procent nvänder smm bilmodell som bs. Det finns mssor v informtion från eller om Volvos kinesisk kunder, enligt Lrs Flk. Det är som tt lägg pussel, och också se skillndern melln till exempel norr och södr Kin. Skillnden är minst lik stor som melln Sverige och Spnien. De kinesisk Volvoköprn väljer konservtivt. Det är vitt, svrt eller grått till 90 procent tre v de sju Volvo-färgern. Och v Volvos lyxsegment, som XC90, är hälften v ll bilr vit. I Kin följer mn John. Ingen sticker ut, jg önskr tt fler vr mer djärv, säger Lrs Flk. Smtidigt uppfttr mång kineser Volvo som fir ett bilmärke som hr stort nsvrstgnde när det gäller miljöfrågor. Lrs Flk säger tt den ung genertionen är orod över utvecklingen i lndet. De yngre menr tt det inte går tt lit på folk, det finns en misstro. De är llergisk när det gäller korruption, folk som skor sig och gör ful ffärer. De är också medvetn om föroreningrn v luft och vtten. Hn ser en tydlig trend i Kin tt en grupp sköter sin häls och de är ktiv, de cyklr, spelr bdminton eller springer. Det innebär en jättemöjlighet för just ett vrumärke som Volvo, som uppftts som ett märke som tillgodoser människors välbefinnnde och häls, enligt Lrs Flk. Volvo hr till exempel mteril i interiören som är certifierde v Astm- och llergiförbundet, vilket är helt unikt. Volvos senste modell, den ny XC90, fnns utställd under den svensk designveckn i Hongkong. Lrs Flk, Volvos chefsdesigner i Kin, presenterde då bilen för Volvokunder i Hongkong och ndr inbjudn. Här beundrs bilen v ung besökre. FOTO: Sveriges generlkonsult i Hongkong. Flkög Flkög vr en engelsk pojke som växte upp hos indinstmmen mohiknern i Nordmerik. Hn blev en fntstisk spnre och jägre. Legenden bsers på romnen Den siste mohiknen v John Fenimore Cooper och blev film fler gånger. I en nnn mer smtid berättelse är Flkög (Hwkeye) en hjälteroll i filmen The Avengers Fortsättning på sidn

7 Fortsättning från sidn 11 Nu hr Volvo långsiktig ägre som hjälper oss tt utveckl de bilr vi drömt om f k t Volvo i Kin volvo Personvgnr (Volvo Crs) övergick 2010 från Fordkoncernen till kinesisk ägo. huvudägre med 51 procent är Zhejing Geely Holding Group. En regionl investeringsfond i Dqing i nordöstr Kin äger 37 procent och en liknnde fond i Jiding, Shnghi, äger 12 procent. styrelsens ordförnde är Li Shufu, grundre v det kinesisk bilmärket Geely. fbriken i Chongqing, som utveckldes när Volvo hörde till Ford, håller på tt vveckls. I stället finns de ny fbrikern i Chengdu i centrl Kin och i Dqing i nordöst. i Dqing hr fbriken börjt i liten skl tt bygg den llr först genertionen XC90 från 2002 för tt de nställd sk lär sig tt bygg en personbil med Volvos kvlitet. volvo hr en egen motorfbrik i Zhngjikou tre timmr från Peking. Bolgets huvudkontor och utvecklingsvdelning är kvr i Göteborg. Fbriken i Torslnd fortsätter som förr. mellnstor modellen XC60 hr blivit en storsäljre i Kin, men nu lnsers XC90 i lyxklssen. i Kin kostr Volvos ny XC90 cirk yun, det vill säg cirk kronor. volvo Personvgnr hr drygt nställd i Kin, vrv 150 är svenskr. På Volvos designvdelning i Jiding i Shnghi är de totlt tre svenskr. Volvos spejre frmhåller hur rtikulerde de kineser som är född i börjn v 1990-tlet är. De är vn tt t för sig och vågr uttryck sin åsikter, det är spännnde, säger hn och jämför med de som är född på 1970-tlet som är mer försiktig. Lrs Flk kn inte dölj sin förtjusning över den ny modellen XC90. Med den hr Volvo i Kin blivit en lyxbil i smm klss som Mercedes, Audi och BMW. Den hr ett unikt utseende: renre linjer och kurvor. Avskld, inte simpel, utn förfind. XC90 är den hittills störst Volvomodellen när det gäller ll mått och dimensioner. Absolut svenskt Det är den högst och bredste, smtidigt som den inte är bränsletörstig. Designen är skndinvisk och det är det end bilmärke i världen som är bsolut svenskt,, säger Lrs Flk. Det blir till och med en specilversion v bilen där växelspken är v kristll från Orrefors. Hn förtydligr tt utn tvekn är Volvo en dyr bil, med de sktter som finns i Kin är det en lyxbil. Smtidigt understryker hn tt Volvo är en globl bil och det går inte tt sätt en Kinetikett på den. Den sk funger överllt i världen. Lrs Flk är chef för fem formgivre som rbetr med ppper och penn och runt tio personer som är modellbyggre. De bygger bilr för hnd i ler eller i dtorer. Det är ders verktyg. Fler v dem är utbildde skulptörer. Dess modellörer är designerns förlängd rmr och händer. Utifrån formgivrens ord och skisser gör de tredimensionell modeller. Lrs Flk deklrerr tt nu hr Volvo långsiktig ägre som hjälper oss tt utveckl de bilr vi drömt om. Blndr sig inte i Huvudägren Li Shufu, grundren v det kinesisk bilmärket Geely, sitter i Hngzhou, två timmrs bilres från Shnghi. Under de snrt fyr år som Lrs Flk jobbt för Volvo i Shnghi hr hn träfft Li Shufu två gånger, en gång i Shnghi och en gång i Göteborg. Lrs Flk upplever honom som genuint intresserd v vd vi håller på med. Men hn blndr inte sig i konkret förslg. Hn hr förtroende för tt medrbetrn själv löser detljutformningen. Innehållsrik minnesbok om 50 år med Kin Pingpongdiplomtin, Nixons besök i Kin, kulturrevolutionens slut, den ekonomisk reformvågen, Hongkongs utmningr och Kins opinionsyttringr. Allt dett och mycket mer skildrs och nlysers i Görn Leijonhufvuds bok om hns 50 år med Kin. AV JOHAN MYRSTEN, Det hr inte vrit vilk 50 år som helst, konstterde Görn Leijonhufvud när hn mötte intresserde medlemmr v Sweden-Chin Trde Council i december för tt tl om sin bok Pionjär och vetern 50 år med Kin (Albert Bonniers förlg). Det är en mycket innehållsrik berättelse på nästn 900 välskrivn sidor, överskådligt redigerd i 50 kpitel. Där vävs Kins histori smmn med förfttrens egen utveckling från nyfiken moist till frustrerd forskre. Efter besök på 1960-tlet och studier i kinesisk blev Görn Leijonhufvud 1971 den först europeisk tidningskorrespondenten i Kin, representernde Dgens Nyheter och tre ndr nordisk dgstidningr. Snrt fick hn vrv reportge om vrdgslivet i det isolerde Kin med bevkningen v det storpolitisk spelet kring den meriknske presidenten Richrd Nixons historisk möte med Mo Zedong i Peking i februri Det mötet hde föregåtts v den pingpongdiplomti som inleddes slumprtt med tt en meriknsk bordtennisspelre råkde stig på de kinesisk spelrns buss vid bordtennis-vm i Ngoy Den förbrödring som uppstod melln spelrn utnyttjdes sedn v de kinesisk ledrn som då sökte ett närmnde till USA för tt stärk sin roll i den globl mktblnsen. Det är br en v ll fängslnde historier i boken. En nnn beskriver hur Görn Leijonhufvud i november 1971 blev först med nyheten tt Mos dåvrnde kronprins Lin Bio fllit i onåd. Det spårde hn upp efter tt h funnit tt Mos lill röd världens mest spridd bok, näst Bibeln plötsligt vr försvunnen i vrend bokhndel i Peking. All visste tt det vr Lin Bio som ställt smmn den. Boken innehåller också en rd nlyser exempelvis v kulturrevolutionen, de ekonomisk reformern, msskern vid Himmelsk fridens torg, de politisk mktkmpern, utvecklingen i Hongkong och mycket nnt. Där finns också intervjuer med dissidenter, som mn måste beundr för ders tåg och kylig nlyser. De för vidre en trdition blnd intellektuell i Kin tt upplev det som en plikt tt företräd folket, noterr Görn Leijonhufvud. Själv hr hn fördjupt sig i kinesisk opinioner, blnd nnt genom sin vhndling om väggtidningr och senre genom studier v Kins internet. Hn konstterr tt Tlets väg kn öppns iblnd, för tt sedn stängs. Hn hr också forskt om försöken med demokrti på bynivå. Vlen v lokl ledre verkde Görn Leijonhufvud berättde om sin ny bok Pionjär och vetern - 50 år med Kin för intresserde medlemmr i december. Foto: Elisbet Söderström Fortsättning på sidn

8 Fortsättning från sidn 12 först lovnde, men gjorde honom med tiden mycket frustrerd. Hel reformen hr blivit urholkd, smmnfttr hn. Görn Leijonhufvud hr lltså en unikt omfttnde erfrenhet som Kinbevkre. Men hn vill inte ge någr prognoser. Trots min 50 år med Kin kn jg inte ge svret om frmtiden i lndet. Det är toppstyrt, lndet är stort och det är svårt tt få insyn även om det är litet bättre med det nu. Hn får oft frågn när Kin kn bli demokrtiskt. Mn måste se rvet, trots den stor moderniseringen. Den politisk kulturen hr inte förändrts en tum sedn Dessutom finns ett långt feodlt rv och den uktoritär konfucinsk trditionen. Det ligger hel tiden i botten. Hundr miljoner kineser reser nu utomlnds vrje år och 600 miljoner är ute på internet, men under ytn finns de gml mentl hindren kvr, noterr hn. En ntydn till prognos ger hn dock som svr på frågn om diktturen kn bli mer lyhörd och knske mer konsulttiv. Prtiet kn numer vläs opinioner genom internet. Knske blir det en enprtidikttur med omröstning i olik frågor, säger Görn Leijonhufvud. I ett utdrg ur sin ny bok Pionjär och vetern. 50 år med Kin berättr Görn Leijonhufvud här om någr v sin mång upplevelser under resorn på kinesisk lndsbygden. Företgsmhet i ll väder Den oförskräckt företgsmheten är ett drg hos kinesern som jg verkligen fått lär känn de senste tre årtionden. Det vr när tt entreprenörsndn fick en överdos v sömnpiller från Mo Zedong och plnekonomin under folkrepublikens först årtionden. Men nu verkr den vr strkre än någonsin. Vi vr på väg till den vckr bergsstden Lijing i Yunnn Kins mild vild västern. Plötsligt blev det tvärstopp och lång köer. Vår busschufför gick ut och tittde. Väl tillbk konstterde hn lugnt och vis v erfrenhet: Det tr minst en timme. I den här kurvn händer minst trettio olyckor om året. Vi går v och undersöker läget. Två tung lstbilr och en mindre hr kollidert. Ingen människ hr kommit till skd, tck och lov, för det är nnrs ingen ovnlig syn längs kinesisk vägr. Trfiken skördr nästn 300 dödsoffer i hel lndet vrje dg. Det beror delvis på tt elv miljoner oerfrn förre kommer ut på vägrn vrje år. En del v dess ny bilister hr helt enkelt köpt sin körkort v korrumperde tjänstemän utn tt h fått någon träning. De krockskdde fordonen blockerr vår väg och ingen får heller flytt på sig förrän polisen kommit till pltsen. Och polisen finns fyr mil bort på en krokig väg som blir mer och mer blockerd, eftersom de otålig bilistern gärn fyller upp båd körbnorn när de kör. Det är nu som de lokl bönderns entreprenörsnd kommer väl till pss. Det här hr de uppenbrligen vrit med om förr. Inom någr minuter hr de grävt litegrnn i lern vid sidn v vägbnn och lgt ut mssor v torr mjsstjälkr och därmed skpt en ny förbifrt. En v dem dirigerr fordonen växelvis från båd hållen. En nnn lokl förmåg tr betlt vilket är själv poängen. Iförd prply och stråhtt och med en cigrrett i mungipn begär hn tio yun v vrje personbil. Stdsjeeprn kommer undn med fem yun, för de behöver ingen som skjuter på. Mång förre tvekr inför tt låt sin nyinköpt sttussymboler hlk omkring på ler och mjsstjälkr, men till slut tr viljn tt komm vidre överhnden. Och böndern mnr på dem. Med jämn mellnrum bläddrr kssören belåtet i den växnde sedelbunten. En bilist försöker smit undn betlningen men blir snbbt upphunnen och blockerd. Efter en kort plver tvings även hn host upp tio yun. Strx kommer en bondkvinn med en korg full med trktens god päron, som får en stryknde åtgång blnd ll som kör. Så slipper hon åk till mrknden och sälj dem. Efter en dryg timme hr polisern tgit sig hel vägen frm. De gör en summrisk utredning, tr någr bilder och så får de krockskdde lstbilrn flytt på sig. Men dessförinnn måste även polisbilen psser vid sidn om vägen. Och även ordningsmkten betlr snällt tio yun till kssören, vrs leende blivit llt bredre. Jg räknr ut tt dgskssn som sk fördels på en fem, sex personer måste vr minst yun. Hyfsd utdelning med tnke på tt medelinkomsten för böndern i dess trkter ligger kring yun. Per år. Ingen kom undn de lokl bönderns improviserde vägspärr. Företgre i kmp mot polisen Kineserns rörlighet hr ökt krftigt sedn de ekonomisk reformern börjde och regeringen hr byggt ut vägnätet i snbb tkt. Det öppnr för ny jobb, ny former v privt företgsmhet. Över hel lndsbygden plöjer minibussr lndsvägrn melln större och mindre orter. En v delrn i dett nv är Zho Feng. Hon är den llsmäktig drottningen v en bättre beggnd jpnsk minibuss som hon äger ihop med mken chuffören. Hon trfikerr sträckn melln järnvägsknuten Zhumdin och det gudsförgätn härdet Xinci i provinsen Henn. Med henne gjorde jg en v ett hundrtl skkig minibussresor i Kin. Zho Fengs fordon är skruttigre än konkurrenterns. Ändå blir det både fullt och överfullt. Hennes personlighet borgr för en fst kundkrets blnd ll minibussr som trfikerr smm sträck. Hel färden håller hon låd. Det blir som en lokl krönik med legl notiser om vem som dött och vem som fött, och vr de senste inbrotten och slgsmålen ägt rum. Allr mest tlr hon om vd olik sker kostr nuförtiden. Jg får en v de sist pltsern något som jg senre förstår tt jg sk vr mycket tcksm för, eftersom vi br plockr upp fler och fler pssgerre längs vägen. Först kommer de hopfällbr små pllrn frm för mittgången. Sedn nvisr Zho Feng ståpltser som vi inte trodde fnns. Till slut hr vi knppt utrymme tt byt ställning eller vick på föttern. Kisspusern vid någon bensinsttion blir min räddning, då kn jg sträck på benen. Men jg vstår från tt kiss, jg brukr få så mång nyfikn sidoblickr på urinorern, som om en långnäs skulle vr nnorlund funtd. Vid en v kisspusern strtr chuffören innn en v pssgerrn hunnit tillbk. Den kterseglde ynglingen kommer springnde med gylfen fortfrnde öppen, till llmän förtjusning. Efter ytterligre ett stopp för nturbehov blir en v resenärern nervös: Sk mn behöv kiss när det br är tre timmrs res? Priset är fst, 10 yun, för sträckn från Zhumdin till Xinci. För kortre sträckor längs vägen blir det lltid förhndlingr. Zho Feng kollr vrje gång tt det är äkt sedlr hon får, håller upp dem mot ljuset och känner på ppperskvliteten. Mång förflskde pengr är i omlopp. Chuffören stnnr till vid en rondell i en mindre std för tt släpp v en pssgerre. En stund senre blir vi stoppde v en polisbil med sirenern på. Chuffören hr br rätt tt stnn vid bussttionen, där ll bussr måste betl en vgift. Men för tt slipp betl stnnde hn lltså vid rondellen i stället. Vi tjänr ing pengr på det här, det är så mång vgifter överllt, säger hn. Bötern stnnr vid 20 yun. Polisen säger ingenting om tt bussen är överlstd. Licensen gäller 20 pssgerre enligt ett nslg längst frm. Vi är nästn dubbelt så mång. Näst dg på en nnn minibuss i en nnn std är situtionen den omvänd. Där hr polisen tgit en stor grupp pssgerre, ett rbetslg från ett bygge, från bussttionen och leverert dem ute vid lndsvägen. Busschuffören betlr provision till polisen. Provisionen är hälften v vd hn skulle fått betl på bussttionen. All är gld

9 Permnent svenskt lntbruksråd i Peking Mjölkbönderns kris snbbde på beslutet Mgnus Nikkrinen, Sverige får ett permnent lntbruksråd i Peking och den posten sk tillsätts snrst. Potentilen för svensk export till Kin v de så kllde grön näringrn är enorm, enligt regeringen. Den kut krisen för mjölkböndern i Sverige hr snbbt på beslutet. Ålder: 39 år. Bor: Med fmiljen i vill i Knivst melln Uppsl och Sigtun. I Peking bodde hn på lägenhetshotell. Fmilj: Smbo Irin, miljökonsult på teknikkonsultföretget Sweco i Stockholm, och ders två brn, Mill, 5 år, och Sm, 9 år. Studier: Mgisterexmen 2002 i ntionlekonomi med betoning på miljö vid Sveriges lntbruksuniversitet, SLU, i Uppsl. Läste geologi, kemi, biologi, mtemtik och sttistik vid Uppsl universitet, totlt runt 100 poäng. Krriär: Hndläggre v frågor som rörde FNs livsmedelsorgnistion FAO på jordbruksverkets interntionell enhet i Jönköping Utredre v jordbruksfrågor och frågor om utvecklingsländer på kommerskollegium, Deprtementssekreterre på lndsbygdsdeprtementet i Stockholm 2005, knsliråd från 2010, svrde för hndelspolitisk frågor med länder utnför EU, tjänstledigt därifrån under tiden som Lntbruksråd vid Sveriges mbssd i Peking 1 september 30 november jnuri 2015 uppgick lndsbygdsdeprtementet i ny näringsdeprtementet. Som knsliråd där rbetr nu Mgnus Nikkrinen med interntionell hndelsfrågor och främjnde v skogsprodukter och livsmedel. Erfrenhet v Kin: Före höstens uppdrg fyr tjänsteresor till Kin. Kopplr v med på fritiden: Löpning, bndy, innebndy, gym och långfärdsskridskor. Mest vkopplnde är ändå tt bygg lego med brnen. Hobbies: Musik, särskilt inom genren indie. Fvoritresturng i Peking: In nd Out i Snlitun med mt från provinsen Yunnn. I först hnd för tt mten är lgom kryddig för min smk. Mejldress: Av Agnet Engqvist, När Mgnus Nikkrinen kom hem igen till Sverige efter en försöksperiod på tre månder som lntbruksråd i Peking verkde hel verksmheten häng i luften. Dett trots tt ll inblndde såg hur viktigt det är med en person på plts för tt förverklig potentilen för svensk export till Kin v livsmedel, jordbruksvror, skog och trä. Det hndlr också om tt kunn exporter den miljö- och produktionsteknik som är koppld till de grön näringrn. Men nu är det lltså vgjort. Det blir en permnent tjänst som lntbruksråd på Sveriges mbssd i Peking. Smtidigt som regeringen blnd nnt tänker på de svensk mjölkböndern med den ny tjänsten, kommer rpporter om ett kinesiskt mjölköverskott. Efterfrågn hr vtgit, blnd efter stor import v mjölkpulver förr året, skriver nyhetsbrevet Jordbruksktuellt. Mgnus Nikkrinen vr utskickd i hösts med uppdrg tt försök få Kins myndigheter tt ge bättre förutsättningr för svensk export. Det gällde livsmedel som fläsk, fågel, hvre, fisk och mejeriprodukter, och det gällde också trävror i form v sågt virke. Det är är roligt tt det nu blir en permnent tjänst i Kin. Jg hr jobbt så mång år med det här, sedn Det behövs ett sttligt enggemng och en kontinuitet i Kin, säger Mgnus Det finns en rädsl för sjukdomr, skdedjur och hälsorisker. En nnn fktor är tt lndet hr en komplicerd byråkrti. Nikkrinen om beskedet från Sveriges lndsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) i mitten v jnuri. Det är Bucht som frmhåller vilken enorm potentil det finns för svensk export v de grön näringrn till Kin. Smtidigt säger hn tt den kut krisen för de svensk mjölkböndern hr snbbt på beslutet tt Sverige får ett permnent lntbruksråd. Nikkrinen ser en otrolig dynmik på den kinesisk mrknden, men konkurrensen är också stenhård från ndr länder. För KinNytt berättr hn om sin tid som lntbruksråd i Mittens rike: Jg hr fått inblick i hur det politisk och dministrtiv livet fungerr, hur komplext det är, och hur viktigt det är tt h övergripnde koll på hur det fungerr. Och det är väldigt svårt tt h det från Sverige, säger hn. Att just få sådn inblickr tycker Mgnus Nikkrinen vr det intressntste hn upplevde under uppdrget i Kin. Smtidigt vr det mycket svårre än vd hn trott tt få kontkt med rätt myndigheter. Det är så mång olik myndigheter och deprtement inblndde som rör jordbruk och livsmedel. En viss dministrtiv myndighet nsvrr för produkten, en nnn för frmtgningen och regelverk, och ytterligre en för kontroll och inspektion. Hn tycker tt hn ändå hr kunnt driv frågorn frmåt. Vår bedömning är tt det blev väldigt lyckt, kommenterde lndsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen. Mgnus Nikkrinen tror tt det för närvrnde är hvreprodukter, till exempel gröt, välling och hästfoder liksom ndr svensk hälsofrämjnde produkter, som hr stor potentil. Sverige och Finlnd hr de bäst kvlitéern på hvre förutom Knd och Ny Zeelnd, säger hn och tillägger tt med den ekonomisk utvecklingen kommer också efterfrågn på levnde hästr för sport och rekretion tt ök. Under hösten i Kin hjälpte hn både stor och små svensk livsmedelsföretg. Vnligste frågn från dem vr: Vilk krv ställs på mitt företg för tt kunn exporter till Kin? Det vr också diskussioner om på vilk sätt svensk livsmedel kn mrkndsförs, men också om hur till exempel ett nytt produktionsteknikföretg som vill in i Kin som Moving Floor, som ingår i miljöteknikllinsen SCGA inom Sweden- Chin Trde Council, kn lnser sig. Men det är mer komplicert med livsmedel så huvuddelen v Mgnus Nikkrinens tid gick åt till det. Vrför är det så svårt tt exporter livsmedel och jordbruksprodukter till Kin? Det finns en rädsl för sjukdomr, skdedjur och hälsorisker. En nnn fktor är tt lndet hr en komplicerd byråkrti. Men hr inte den kinesisk myndigheten som sk godkänn import fått komm till Sverige på studiebesök och se tt hygienen är god och så vidre? Vi jobbr på tt få myndigheter från Kin tt se Sverige och vårt system och inspekter enskild nläggningr. Men processen tr tid. Vilk produkter inom livsmedels- och skogsexport hr svårt tt komm in i Kin? Det gäller gris, kyckling, nötkött, fisk och mejeriprodukter. Men det gäller ll länder och de hr vrit olik frmgångsrik, säger hn. USA utökde nyligen från 17 till 27 personer som br rbetr med export v jordbruk och livsmedel till Kin. Smtidigt hr även kinesisk regeringen mbitionen tt ök sin produktion v livsmedel. Men den otrolig dynmiken på den kinesisk mrknden gör det svårt tt på sikt säg vilk produkter som hr den störst potentilen, enligt Mgnus Nikkrinen. Är det fläsk, kyckling eller mejeriprodukter? Eller till och med lösgodis när kineserns utveckling gör det möjligt? Med din ord, vrför tillkom dett jobb? Det vr en lång process som pågått i fler år. Jobbet tillkom för tt det vr ett sådnt ökt näringsintresse för export till Kin plus tt det vr ett ökt ntl frågor som krävde sttlig inblndning. Då behöver vi närvro i Kin. Det där med slktprodukter som svensk kycklingfötter och grisöron är det inte ett önsketänknde från svensk sid? Hr inte ndr länder redn lgt beslg på denn mrknd i Kin? Mgnus Nikkrinen besökte under sin tid som Sveriges lntbruksråd i Kin blnd nnt byrån för export-import och krntän i Shnghi. Här diskuterr hn med vicechefen Wng Zhenyu förutsättningrn för hndel melln Kin och Sverige, speciellt när det gäller importen v livsmedel vi Shnghis hmn. Fortsättning på sidn

10 Fler ktörer i strtgroprn Oxtung och grisfötter. Påsr med sncks på 7-eleven i Shnghi. Foto: Mgnus Nikkrinen Situtionen för Sveriges mjölkbönder - med pressde vräkningspriser och ett överflöd v mjölkprodukter på mrknden - innebär en svår ekonomisk sitution för mjölkböndern, enligt Plle Borgström, ordförnde för LRF Mjölk. Det är ett kut läge. Oblnsen på världsmrknden i kombintion med Rysslnds hndelsbojkott hr sänkt hel den europeisk mjölkmrknden, säger Plle Borgström. Den situtionen gör tt regeringen påskyndr tillsättningen v ett lntbruksråd vid mbssden i Peking. f k t Fortsättning från sidn 12 Sveriges jordbruksexport till Kin kin intog plts 13 när det gällde vår export v jordbruksvror och livsmedel 2013 det senste året med komplett sttistik. exportvärdet v jordbruksvror och livsmedel till Kin vr 567 miljoner kronor, vilket vr närmre 1 procent v hel vår export v sådn vror på 63 miljrder kronor. kin vr det lnd som ökde mest, 114 procent jämfört med Av totl exporten till Kin svrr jordbruksvror och livsmedel för drygt 1 procent, huvudskligen oljor, fetter, och mjölkpulver. (Käll: Före dett jordbruksverket.) Kryddstrk oxtung och grisöron. Även grisfötter och oxmge fnns på en buffé på ett v Shnghis finste hotell. Foto: Mgnus Nikkrinen Absolut, vi är sent ute. Men enligt ll rpporter fördubbls intget v rött kött i Kin. De senste åren hr EU vrit både den störst exportören och importören i världen v livsmedel. Inom en snr frmtid vänts Kin gå om EU som störst importören. Vilk skogsprodukter ser du hr störst potentil de närmste fem åren? Det hndlr om tt hitt ndr nvändningsområden än de trditionell som pppersmss, till exempel tt lyft frm ljus träslg i design och inredning, säger hn. Den myndighet som är viktigst tt få kontkt med som utländskt lntbruksråd är Generl Administrtion of Qulity Supervision, Inspection nd Qurntine (AQSIQ). Den sorterr direkt under sttsrådet och nsvrr för Kins import och export, till exempel v livsmedel. Det vr mycket omständligt tt få till ett möte med dem, säger Mgnus Nikkrinen som br träffde denn myndighet en gång under sin tre månder. Det vr formell procedurer när mn skulle träffs, men när vi väl sågs vr det gnsk vspänt. Med sunt förnuft och gott bemötnde kommer mn långt, säger hn och vfärdr tt myndigheten skulle sätt sig på sin hög hästr och vr svår tt kommunicer med. De vr lltid mycket väl påläst inför vår möten, säger hn. I Kin är det lätt tt både få sin förutfttde meningr bekräftde och motbevisde. Vi träffdes på tjänstemnnnivå och utbytte dokument och informtion, ställde frågor och gv svr om export v enskild livsmedel. Men det vr olik hndläggre på vice ministernivå, en för sektionen för hvre, en för fisk, en för kött och så vidre. Som tur är hr loklnställd på Sveriges mbssd i Peking koll på det här, säger Mgnus Nikkrinen. Privt tycker hn tt det vr enkelt tt vr i Kin. Hn blev förvånd hur snbbt hn kände sig hemm i Peking med över 20 miljoner invånre, uppväxt i Forsbck utnför Sndviken som hn är och nu bostt i Knivst med en befolkning på personer. Hn säger tt de tre måndern i Kin hr påverkt honom mycket positivt. De hr stärkt mig rbetsmässigt tt det här är rätt frågor tt driv, och gett mig ett ökt självförtroende. Men hn kn inte tänk sig tt jobb i Peking igen så länge luften är så dålig. För hn vill inte tt övrig fmiljen med två brn sk behöv upplev föroreningrn. Vd hr du för råd till det ny permnent lntbruksrådet? H ett öppet sinne. Det är viktigt tt lägg ifrån sig sin förutfttde meningr, det är lätt tt både få dem bekräftde och motbevisde. Kin är så stort, det är jätterikt och jättefttigt, det finns fin ntur men även motstsen som Pekings trfikinfrkt. Det beror på vd du fokuserr på. Det är inte br mjölkböndern som vill exporter till Kin. I mitten v jnuri reste styrelsen för Lntmännen till Peking för tt undersök intresset för tt exporter hvre, rpporterr tidningen Lnd. För tt fång upp intresset för svensk livsmedelssäkerhet nordnde Lntmännen ett seminrium i Peking i smrbete med den svensk mbssden. Deltgndet från kinesisk myndigheter och brnschktörer vr brett. Kin hr drbbts v en rd skndler inom livsmedelshnteringen de senste åren. Koncernen Arl slår smmn sin mrknder i Kin och Sydostsien till en ny ffärsenhet inom företget, klld Business Unit Asi. Inom fem år förväntr sig företget tt regionen sk omsätt över en miljrd euro, enligt nyhetsbrevet Jordbruksktuellt. Vi hr utvecklt vår mrknd i Kin i ett när smrbete med vår prtner Mengniu. Tck vre dett hr vi fått viktig erfrenheter och insikter, som vi kommer dr nytt v när vi sk expnder i Asien. Vi hr stärkt vår närvro i fler länder i Sydostsien och det är nu dgs tt flytt vår lednde funktioner till regionen, säger Arls vice vd Finn Hnsen. Redn idg är Kin en strtegisk tillväxtmrknd för Arl, medn Sydostsien ses som en mrknd med god potentil. Nu öppnr företget ett regionkontor för Asien i Kul Lumpur, Mlysi. Chef blir Jesper Colding, som för tillfället rbetr hos Arls prtner Mengniu

11 Det är min pssion som tgit mig till Kin, säger Amnd Diedrichs Hglund. Den 20-årig svenskn hr som jobb tt lär kineser tt rid, både brn och vuxn. På smm privt ridklubb i Peking svrr hon också för träningen v ått stor hästr och lik mång ponnyer. Den senste tiden hr hon mest fått trän inför hopptävlingr i Kin. Hon sk ge klubben glns. Av Agnet Engqvist, Amnd Diedrichs Hglund, Ålder: 20 år. Amnd lär kineser rid j k l Efter Peking och ett liknnde jobb i Florid siktr hon på tt t en svensk ekonomexmen. Målet är tt strt eget. Affärsidén kn mycket väl bli svensk hästr, svensk hästkunskp och Kin. Det finns god potentil för ett sådnt upplägg, enligt brnschfolk. Amnd Diedrichs Hglund är nställd v Beijing Interntionl Equestrin Club (BIEC) som hr en ny filil i Choyngprken. Hon får euro i månden, lägenhet och flygresn från och till Sverige. Jg är först svenskn på den här klubben i Choyngprken. Tidigre hr de hft tysk personl, säger hon. Det är vi sin kontkter med ett stll i Tysklnd där hon sommrjobbt som Amnd fick Kinjobbet. Det vr väldigt spännnde i Tysklnd och det är det i Kin också. Jg knyter kontkter. Det är br för frmtiden. Roligst, tycker hon, är tt lär känn sin kinesisk elever och prt med dem. Mång v brnen går på interntionell skolor i Peking och tlr flytnde engelsk. Föräldrrn tlr engelsk br eller gnsk br. Fler v dem hr rbett utomlnds eller jobbr för interntionell företg. De hr gott om pengr, säger hon. Att rid en timme kostr ungefär motsvrnde 900 kronor, beroende på hur mång lektioner du skriver kontrkt på. På helgern är det intensivst när brnen och ders föräldrr är ledig. När det är smog ringer en del föräldrr återbud för sin brn. Själv kn hon iblnd må jättedåligt v den usl luften. Jg får huvudvärk och nds tungt, känner mig förkyld. De som vill lär sig rid är från fem år till vuxen ålder. De flest är nybörjre. Arbetstidern är melln klockn 09 och18 med två timmr lunch och ledigt br på måndgr. Oftst äter hon lunchen tillsmmns med någon från klubben på den itliensk fvoritresturngen Annie s intill Choyngprken där behöver ingen kunn ett ord på mndrin. Jg trivs jättebr i Peking och på jobbet. Jg fnn mig tillrätt direkt. Jg tycker om stden och pulsen. Det finns lltid något tt gör och det händer lltid något. Det är väldigt nnorlund mot vd jg är vn vid, säger Amnd Diedrichs Hglund som är uppväxt i Båstd och byn Ränneslöv när Lholm i Hllnd. Det är först gången hon själv bor i en storstd. Vd är det som är nytt? Kulturen och kineserns mentlitet. De verkr ldrig bli stressde. De jobbr strikt med vd de blivit tillsgd tt gör, säger hon. Vd är det för skillnd melln en ridskol i Sverige och i Kin? I Sverige sker undervisningen oftst i grupp. Och för mig hr det också vrit hästhållningen, säger Amnd. Hon hörde mycket negtivt innn hon kom på plts i Peking. Men egentligen är det väldigt likt det europeisk sättet, inklusive det svensk, tt sköt hästr. De hr lärt sig v tyskrn. Amnd Diedrichs Hglund säger ändå tt kinesern hr mycket tt lär när det gäller veterinärvård och när det gäller träning v tävlingshästr. Men de är öppn. De tr oft till sig vd mn säger, konstterr hon. På bloggen som hon börjt med från Peking skriver hon: Jg trivs så himl br här och kommer in i vrdgen mer och mer. Iblnd blir jg tcksm över den impulsiv del v mig som gör tt jg br släng - er mig in i mss glenskper utn tt tänk efter. Bor: Stor ett på Lidos lägenhetshotell i Peking. Det är perfekt för mig. Det finns en kyl, men inget kök, så jg äter br frukosten där. Fmilj: Mmm och extrppp, ppp och extrmmm och fyr syskon. Studier: Studentexmen 2013 i Hlmstd. Gått kurs för ridinstruktörer. Krriär: Ridit ponnyer på elitnivå och tävlt i hästhoppning upp till 120 cm i höjd och fått pris. Mj-ugusti 2014 red och utbildde tävlingshopphästr i Tysklnd. Sedn november 2014 i Peking på ettårskontrkt som hästtränre och ridinstruktör vid Beijing Interntionl Equestrin Club (BIEC), en v Pekings bäst ridklubbr. För närvrnde rbetr hon på BIECs huvudnläggning i distriktet Dxing i Peking. Pssion och störst intresse: Hästr och ridning. Hr tre egn tävlingshästr hemm i Hllnd. Hållit på med hästr sedn hon vr fyr år. Fritiden i Peking: Försöker hitt på grejer. Träffr ndr svenskr på min ledig dg. Vi hr besökt Kinesisk muren vid Mutinyu, konstområdet 798 och olik mrknder. Går ut och äter och shoppr. Prtr med vänner i Sverige när folk börjr vkn där. Hr strtt en blogg. Kinesisk språket: Att inte kunn språket, det är svårt. j och k Amnd Diedrichs Hglund och kollegn Liu Di på två v ridklubbens hästr. l ridlektionern är individuell, inte i grupp som i Sverige. Här tillsmmns med eleven Li Siling. Foto: Zho Mndi och Liu Zhinn

12 k l m j KLIPPER BANDEN. Vid invigningen v Sweden Living Design-utställningen medverkde Ew Kumlin, vd för Svensk form och svenske IT-ministern Mehmet Kpln. Längst till höger Jörgen Hlldin, Sveriges generlkonsul i Hongkong och projektledre för det svensk deltgndet. Foto: Crlos Cost. k deltgrn i Hckthon, en 48 timmrs tävling för tt kreer ett nytt dtspel. Foto: King. l och mnyfikn besökre på utställningen. Foto: Sveriges generlkonsult. n Arkitekter från Sverige och Hongkong trillde köttbullr ihop. Foto: Annik Grälls. o skyltrn för de svensk pop-up butikern. Foto: Sveriges generlkonsult. j o n Svensk designveckn i Hongkong gv mersmk Positiv energi skpde kontkter och ffärer Av Agnet Engqvist, 22 Chmpgne och snittr i ll är. Men Sverige väckte uppmärksmhet genom tt originellt bjud på kffe och sju sorters kkor i smbnd med invigningen, när Sverige vr prtnerlnd till Hong Kong Business of Design Week 2014 Asiens lednde årlig designmäss. Det vr jättekul och br, säger Annik Grälls, tidigre vd för Måltidsriket och i dg egen företgre inom mt och förpckning. Hon såg till tt drömmrn, korintkkorn, chokldsnittrn och syltkkorn och de ndr tre sorterns kkor kom från Sverige, när designveckn drog igång först veckn i december. Någr som pustr ut nu är svenske generlkonsuln Jörgen Hlldin och hns fem reguljärt nställd medrbetre på konsultet, liksom två extr krfter. Hlldin vr projektledre för det svensk deltgndet. Projektet bestod v mång olik delr, utspridd på fler ställen i stn med ett späckt schem. Att både genomför och kommunicer llt på ett överskådligt sätt vr en stor utmning för generlkonsultet. Men Jörgen Hlldin tycker tt det mest fktiskt till och med gick över förväntn: Företgen är nöjd med genomförndet. Mång hr också fått ny ffärskontkter och sålt br. I stort sett hr vi br fått positiv kommentrer från deltgre, sponsorer och smrbetsprtners. Mång v deltgrn kn tänk sig tt tt komm tillbk till årets designveck. Temt för det svensk deltgndet vr Sweden Living Design: Live it, Work it, Wer it, Do it. Drygt 200 svensk representnter för företg, designskolor, designorgnistioner med fler deltog. Vi räknr med tt h nått en publik på cirk besökre som fått en hnds-on upplevelse v svensk design genom utställningr, seminrier, workshops och pop-up butiker, säger Jörgen Hlldin. Ett viktigt inslg vr tlrforumet med 27 prominent svensk tlre från olik designområden. Medrrngören Hong Kong 23 Fortsättning på sidn 24

13 f k t GLADA MINER. Jury-pnelen och rrngörern v Cyberports Hckthon i Hongkong under designveckn. De tre jurymedlemmrn från Sverige och spelutvecklingsbolg syns i främre rden från vänster: Nikls Mlmqvist och Mrtin Bunge-Meyer, båd från King Digitl Entertinment i Stockholm smt Oliver Merlöv från Ubisoft Mssive Studio i Mlmö. Foto: King. Designveckn Hongkong Business of Design Week i Hongkong ägde rum den 1 till 6 december Det är Asiens störst designmäss med över besökre. Arrngör: Hong Kong Trde Development Council, HKTDC. sverige vr prtnerlnd för ndr gången. fler stor känd svensk eller svenskrelterde företg som Electrolux, Ike, Scni, Sweco och Volvo Crs deltog i utställningen i Hong Kong Convention Center. Blnd 27 svensk tlre på tlrforum rrngert v Hong Kong Design Center återfnns Mikel Schiller (Acne Studios), Mrcus Engmn (IKEA), Mrgret vn den Bosch (H&M) och Krister Torssell (Verydy), Lrs Flk (Volvo Crs). smmnlgt deltog över 200 representnter för svensk företg, designskolor, designorgnistioner med fler. vid glmiddgen för 700 gäster svrde Stefno Ctencci från Operkällren för mten. Design Center vr mycket nöjd med den hög kvliteten på tlrn, enligt Jörgen Hlldin. Generlkonsultet rbetr med en skriflig utvärdering som vänts i mrs. Två som också är nöjd är designpret Fredrik Färg och Emm Blnche från designstudion Färg & Blnche i Stockholm, inbjudn v Hong Kong Design Center. De hr mång positiv erfrenheter v besöket. Det vi är mest nöjd med är ll människor vi träfft. Det hr gett en positiv energi. Vi hr vrit i Asien tidigre men inte i Hongkong eller Kin. Nu vill vi tillbk, säger Fredrik Färg. De hde ett otroligt späckt progrm, minut för minut, middgr och föreläsningsserier. Det vr en lyckd mötesplts, tt träff folk på middgr, både människor från Hongkong och svenskr som vi nnrs inte hr tid tt träff. Hel resn hr gjort tt det är lättre tt tänk tnken tt åk tillbk. Vi hr fått både ffärskontkter och kontkter med universitet som vill tt vi sk gör kurser. Kulturen och tempot vr fscinernde. Mer inspirtion än förväntt Det vr än mer inspirernde än vd jg förväntt mig, säger Fredrik Färg som under veckn föreläste om hur pret jobbr. Hn tlde också på Hong Kong Polytechnic University. Där fnns en frmåtnd och en fscintion över vd vi gör. Tempot i Hongkong är högt och inspirerde, men vr också en tnkeställre hur vi i väst sk möt dett. Det blev mycket diskussioner om hndens krft och br frågor på båd ställen, säger Fredrik Färg. Vi gör både stor serier och ser värdet v hndens krft. Vi kände ett otroligt intresse även för kvlittiv produktion. Svensk spelbolget King Digitl Entertinment som är notert på New York-börsen vr också inbjudn blnd tlrn. Nikls Mlmqvist och Mrtin Bunge-Meyer representerde bolget. Vi prtde King och spelutveckling och gerde domre och inspirtörer i ett Hckthon som nordndes i smbnd med mässn. Deltgrn fick 48 timmr på sig tt design ett nytt spel, berättr Mrtin Bunge-Meyer, senior pr-chef från Kings huvudkontor i Stockholm. Vi blev väldigt fint omhändertgn och vi skpde ett brett nätverk som jg tror vi kn h nytt v frmöver, när vi vill förstå mer om den sitisk mrknden. Efter mässn hr Chinese University in Hong Kong vtlt ett studiebesök på King i Stockholm för 60 msterstudenter. Dessutom vill blnd ndr Cyberport i Hongkong tt företget sk komm tillbk. Kings Nikls Mlmqvist är globlt nsvrig för den konstnärlig utformningen v spelen. Hn leder 150 grfiker i ders rbete med blnd nnt Cndy Crush, spelet som vr sjunde person i Hongkong hr nvänt. Tyvärr blev det inget med det nyskpnde gtuköket à l Nobel. Tiden och de ekonomisk förutsättningrn räckte inte till. Mtlgning ihop en succé Men ett v de kulinrisk inslgen vr den workshop i Hongkong kring en svensk-kinesisk måltid v griskött som Annik Grälls och kocken Henrik Olsson från Måltidens hus i Grythyttn svrde för. Där fick rkitekter från både Sverige och Hongkong lg en middg ihop. Tillsmmns gjorde de långkokt fläsk med hel ägg, trillde köttbullr och lde in gurk. Och till efterrätt stekte de sffrnspnnkkor, berättr Annik Grälls. Hon och Henrik Olsson vr på plts i Hongkong och nsvrde även för en workshop för en grupp blivnde kockr från Voctionl Trining Council, Interntionl Culinry Institute. De femton ung kinesern fick också lär sig tt lg svensk köttbullr och ättiksgurk. I förr numret v KinNytt frmhöll hon hur en måltid kn led till korsbefruktnde smtl. Och den här middgen blev en jättesuccé, säger hon. Din dörröppnre till kinesiskt näringsliv Få en fördjupd förståelse kring kinesisk ffärskultur under en studieres i Peking. Eller hämt inspirtion till frmtid ffärsstrtegier under ett styrelsemöte i Kins finnsiell hub Shnghi. Lotus Trvel hr mer än 20 års erfrenhet v tt skräddrsy företgsresor till Kin och övrig Asien. Med egn kontor i Stockholm, Peking och Shnghi hr vi både gedigen kunskp om svensk företgs behov och lokl expertis på plts som kn leverer mot högt ställd förväntningr. Vårt välutvecklde kontktnät möjliggör både studiebesök, föreläsningr och ffärsmöten med relevnt företg. Kontkt oss gärn för ett skräddrsytt förslg för just ditt företg

14 k r ö n i k Kinesisk turister ger ny globl dynmik Kinesern firr Getens år i dess dgr och uppfyller vår plnet, om jg får drmtiser litegrnn. På hemmpln pågår världens störst folkförflyttning. Kin exklusive Hongkong Sttistik jnuri december 2014 BNP ökde med 7,4 procent och industriproduktionen ökde med 8,3 procent under De förverkligde utländsk direktinvesteringrn ökde med 1,7 procent. Exporten ökde med 6,1 procent (exporten uppgick totlt till 2 342,7 miljrder USD) och importen ökde med 0,4 procent (importen uppgick till ett värde v 1 960,3 miljrder USD). Den sist december uppgick vlutreserven till miljrder USD. (Käll: HKTDC) 2013 Jn Dec 2014 Mjor Economic Indictors Vlue Growth (%) Vlue Growth (%) S T A T i S T I K v Agnet Engqvist, Hundrtls miljoner besöker hembygden och sin närmste släktingr eller ser ny pltser under den kort ledigheten. Smtidigt når utlndsresorn ny höjder. Först gången jg förstod vilken invsion v kinesisk turister som väntde oss, vr när jg träffde en v min äldst vänner i Peking för någr år sedn. Vi hde bjudit ut honom och vi hnn knppt sätt oss till bords förrän hn vr frmme och stoppde in en skiv i dvd-spelren. Så fick vi se ett bildspel från hns gruppres till elv länder i Europ på tio dygn, mest bilder på vår vän i strm givkt frmför någon sevärdhet i vrje lnd. Tidigre hde hn hoppt på gruppresor till grnnländern så fort det blev tillåtet. Andr gången jg fick en besläktd hupplevelse vr när jg upplevde tt vruhuset NK i Stockholm nställt folk som kn t emot kunder på kinesisk. De senste siffrorn om kineserns globl turism säger llt. De gjorde 109 miljoner utlnds resor i fjol. De spenderde 164,8 miljrder dollr under dess resor. Det motsvrr miljrder kronor eller drygt en tredjedel v Sveriges bruttontionlprodukt. Bkom rekordet Nytt rekord. Igen. Summn ökr vrje år. Bkom rekordet ligger en ökning v kineserns disponibl inkomst på 10,1 procent i fjol lltså mer än vd BNP ökde, enligt regeringens sttistiker. Det är sådn siffror som får turismskribenten Gry Bowermn tt utrop: Kinesern utgör redn den störst gruppen utlndsresenärer och det pågår ett globlt nytänknde för tt möt denn ny dynmik i resebrnschen. The New Chinese Trveler heter Bowermns nyutkomn bok. Pengr flödr lltså ut ur Kin. Smtidigt tvings de kinesisk ledrn konstter tt inkomstern från utländsk turister fortsätter tt minsk krftigt. Under fjolåret sjönk siffrn till 113,6 miljrder dollr. Gpet melln vd de kinesisk turistern spenderde utomlnds och vd de utländsk besökrn gjorde v med i Kin ökde med nästn 50 procent jämfört med Ingen munter läsning i regeringskvrteren i Peking. De som funderr på tt upplev Kin och lndets kultursktter tvekr när de ser bildern på smoggen i Peking, läser om den strk kinesisk vlutn och möter oft komplicerde visumregler. Slår sig lös J, det är lätt tt se tt turistbussrn utnför Sidenmrknden i Peking hr blivit färre. Från 135 miljoner utländsk besökre 2011 hr ntlet minskt till 117 miljoner i fjol. När kinesern kommer utomlnds slår de sig lös och gör sker som de inte lltid gör hemm. Det är ungefär som med oss, men när de kommer i stor grupper märks de mycket. De hr fått rykte om sig tt vr bufflig och högljudd såsom de kn uppträd på hemmpln när mång människor tvings lev tillsmmns på små ytor. De utmärker sig också genom tt skräp ner. Men ders rykte bekymrr ledrn hemm. Regeringen hr fler projekt för tt lär sin turister vett och etikett på resor. Det llr senste är tt Kins myndigheter sk börj offentligt svrtlist personer och resebyråer som uppträder extr skndlöst. Den skämmig listn sk finns tillgänglig för både kinesisk och utländsk reserrngörer och hotell. Jg väntr nu på spänningsromnen Den svrtlistde turisten från Kin. Are (sq km, mn) Popultion (mn) 1, , Gross Domestic Product (RMB bn) 56, , Urbn Per Cpit Disposble Income (RMB) 26, , Rurl Per Cpit Disposble Income (RMB) 8, , Fixed Assets Investment 2 (RMB bn) 43, , Added-Vlue of Industril Output 3 (RMB bn) Consumer Goods Retil Sles (RMB bn) 23, , Consumer Price Index Exports (US$ bn) 2, , Imports (US$ bn) 1, , Trde Surplus (US$ bn) Utilised Foreign Direct Investment (US$ bn) Foreign Currency Reserves (US$ bn) 3, , Note: 1 Rel growth 2 Urbn investments in fixed ssets 3 All stte-owned nd other types of enterprises with nnul sles over RMB 20 million. Sources: The Ntionl Bureu of Sttistics, Ministry of Commerce, nd Generl Administrtion of Customs. Miljöteknikmäss i Kunshn Av ELISABET SÖDERSTRÖM, I smbnd med årets upplg v Chin Import Expo i Kunshn den mj inbjuds svensk miljöteknikföretg tt delt i specilutställningen om miljöteknik som rrngers för ndr året i rd. Stor stsningr görs just nu i Kin för tt komm till bukt med de omfttnde miljöproblemen i lndet och mn räknr med tt 500 miljrder yun, motsvrnde 680 miljrder kronor, kommer spenders på utrustning och tjänster inom miljöteknikområdet br under 2015 i Kin. För mer informtion om mässn Chin Import Expo i Kunshn se eller kontkt SCTC:s knsli, Vårens upplg v Kntonmässn är den 117:e sedn strten och är i år uppdeld på tre olik fser. Den först fsen sker melln den 15 och 19 pril då blnd nnt elektronik, hushållspprter, belysning, fordon och reservdelr, mskiner, verktyg och byggndsmteriel ställs ut. Den ndr fsen äger rum den 23 till 27 pril och fokuserr på konsumtionsvror, inredning och reklmrtiklr. Under den tredje och sist fsen återfinns kontorsmteriel, väskor, livsmedel, medicin, hjälpmedel, textilier och kläder smt skor. Den sist fsen äger rum melln den 1 och 5 mj. Den först och sist fsen erbjuder även två interntionell pviljonger för utländsk utställre. För mer informtion om Kntonmässn, se m ä s s i n f o r m t i o n 26 27

15 Börje Ljunggren, tidigre mbssdör i Kin och Vietnm, är i dgrn ktuell med sin ny bok Den kinesisk drömmen. I börjn v mrs kommer Börje Ljunggren, en v Sveriges främst Asienkännre och tidigre mbssdör i Kin och Vietnm, ut med sin ny bok Den kinesisk drömmen. I sin ny bok fördjupr Börje Ljunggren med utgångspunkt i den kinesisk drömmen vår bild v Kin och i reflekternde form behndls de stor utmningr som Kin och världen står inför. KinNytt presenterr här ett kpitel ur boken och vid ett frukostmöte den 24 mrs rrngert v Sweden- Chin Trde Council berättr Börje Ljunggren själv om sin tnkr om vrt Kin är på väg och hur världen påverks v Kins uppgång. Verkstdsgolv, globl företg och växnde överkpcitet Världens verkstdsgolv och Fortune Globl 500 Kin hr länge beskrivits som världens fbriksgolv med tillverkning v llt från en stor del v Wlmrts globl utbud till ll den elektronik som världen konsumerr, H&M:s senste mode och IKEA:s heminredning. Det stämmer förvisso tt Kin på br ett pr-tre decennier blivit en djupt integrerd del v den globl produktionsordningen, med dess världsomfttnde continerbserde produktionskedjor. Mobiltelefonen är något v en symbol för denn ordning. Till lndets hmnr kommer årligen miljontls continrr, vrv hundrtusentls med komponenter för mobiltelefoner. Ut skepps färdig telefoner, mnuellt smmnstt v migrntrbetre i företg som tiwnesisk Foxconn, världens störst företg i brnschen med närmre en miljon nställd i Kin. Den bilden är inte fel, men den är förlegd och ofullständig. Om den stämde skulle inte 95 v världens 500 störst företg, enligt Fortune Globl 500-rnkningen för 2013, vr kinesisk, 16 fler än året före. Br USA, med 132 företg, hde fler. De kinesisk företgens omsättning utgjorde nsenlig 17 procent v smtlig 500 företgs omsättning. Tre kinesisk företg, två oljebolg och ett krftöverföringsföretg, fnns blnd de tio högst rnkde. Då skulle inte heller kinesisk Huwei vr Ericssons värst konkurrent världen över, eller kinesisk Lenovo vr världens störst tillverkre v hemdtorer. Om tillverkningen fortfrnde byggde på tiotls miljoner migrntrbetre som ll till ren svältlöner gjorde jobben skulle Kin i dg knppst heller vr det lnd i världen som köpte flest industrirobotr, närmre år 2013, 60 procent fler än året innn, dubbelt så mång som Tysklnd och 50 procent fler än USA. ABB tillverkr llt fler i Kin. De kinesisk migrntrbetrn, totlt drygt 270 miljoner år 2013, exploters fortfrnde i stor omfttning och behndls till följd v mntlsskrivningssystemet (hukou) fortfrnde som ndr klssens medborgre. Men för stor grupper hr löneutvecklingen vrit god och villkoren förbättrts. Robotrn finns frmför llt inom bilindustrin, världens ojämförligt störst, och den dominers v utländsk märken som VW och GM i smriskföretg med kinesisk företg. Också tiwnesisk Foxconn stsr dock stort på robotr. En bidrgnde fktor, v llt större betydelse, är tt det smlde kinesisk utbudet v rbetskrft år 2013 för först gången minskde något, en oundviklig följd v den kinesisk demogrfin. Chin Petroleum Chemicl Corportion (Sinopec), Chin Ntionl Petroleum Corportion (CNPC) och Stte Grid Corportion of Chin är de störst kinesisk företgen och intog pltsern fyr, fem och sju på Fortune Globl 500. Smtlig tre är sttsföretg, liksom det stor flertlet ndr företg på 500-listn. De båd oljeföretgen hde större omsättning än BP och vr inte långt efter Royl Dutch Shell och Exxon Mobile, världens störst respektive tredje störst företg. Wlmrt, på plts nummer två vr det end ickeoljeföretget blnd världens fem störst företg. Den kinesisk stål- och kemiindustrin intog frmskjutn pltser och nio bnker fnns med blnd de 500. Storlek är dock inte liktydigt med lönsmhet. Expnsionen hr i mång fll lett till llvrlig överkpcitet och olik former v subventioner hr spelt en stor roll. De fyr stor sttsägd bnkern hr spelt och spelr en nyckelroll i hel subventionsrkitekturen. En rd brnscher, som stål och skeppsbyggnd, måste gör drstisk omstruktureringr, till vilk jg återkommer nedn. Vrumärken är fortfrnde inte Kins strk sid och det torde dröj innn vi får se verkligt lyskrftig globl kinesisk vrumärken. Därom är mn också strkt medveten i Kin. Interntionellt frmgångsrik vrumärken skns dock inte. Lenovo är en v Kins frmgångshistorier. Företget, som redn år 1994 börsnoterdes i Hongkong, hr gått om Hewlett-Pckrd (HP) och är i dg världens störst tillverkre v windows-bserde persondtorer, och också en v världens störst tillverkre v smrt telefoner. Lenovos globl mrkndsndel växte ytterligre under 2014 då dess ndel ökde till nästn en femtedel. Redn år 2005 köpte Lenovo, i en ffär som väckte mycket uppmärksmhet, IBM:s hemdtortillverkning, en ffär som nästn knäckte företget. I jnuri 2014 gjorde Lenovo ytterligre två stor uppköp, då mn köpte IBM:s servertillverkning för närmre två miljrder dollr och kort därefter Motorols Mobility mobiltelefontillverkning från Google för närmre tre miljrder dollr. Finnsieringen klrde Lenovo uppenbrligen, men en mycket krävnde integrtion v de vitt skild ffärskulturern förestår. Lenovos CEO, Yng Yunqing, är en v Kins djärvste företgsledre. Lycks hn i sin strtegi så kn Lenovo blir Smsungs svårste konkurrent. Redn genom köpet v Motorol vncerde Lenovo till tredje plts i smrt phone-lign, och genom köpet v Motorol öppndes också den meriknsk mrknden för Lenovo. På mobiltelefonsidn måste företget hävd sig i konkurrens med både Smsung och Apple, och på persondtorsidn måste företget utveckl produkter som gör tt den llmänt nedåtgående trenden på persondtormrknden bryts. Företgens innovtionsförmåg blir vgörnde. Kin hr på de senste tre decenniern blivit en djupt integrerd del v den globl produktionsordningen med dess världsomfttnde continerbserde produktionskedjor. Bilden v Kin som världens verkstdsgolv håller skt på tt förändrs i tkt med tt lndets egn företg växer sig llt större och blir mer konkurrenskrftig på världsmrknden

16 Av ELISABET SÖDERSTRÖM, De som är född i Getens år nses vr de mest kretiv v ll de tolv tecknen. Här återfinns rtister, konstnärer, trädgårdsmästre, inredre och lärre och ndr med en skpnde ådr. Geten beskrivs som känslosm och chrmig men även blyg. Hemmet och fmiljen ligger llr närmst hjärtt. I rbetslivet återfinns den pssionerde Geten om hens tlnger kommer till sin rätt, men i ffärer är Geten oftst oorgniserd. Det kinesisk nyåret är v trdition Nu lämnr Hästen plts för den kretiv Geten Det kinesisk nyårsfirndet är i full gång och den 19 februri övergår Hästens år i Getens år. Nu gäller det för ll som är född i Getens år tt plner för de kommnde tolv åren. Känd personer som får t tg i plneringen är Mick Jgger född 1943, Bill Gtes född 1955 och Nicole Kidmn som föddes den period på året då flest kineser reser hem till sin fmiljer och sin hembygd. Myndighetern räknr med tt 2,4 miljrder resor äger rum på lndets vägr i smbnd med årets nyår. Dessutom blir det 295 miljoner tågresor under de 40 dgr som räkns som nyårsperioden. Till dess siffror kn också läggs 47,5 miljoner flygresor. Enbrt Pekings storflygplts kommer tt t hnd om 9,84 miljoner resenärer under perioden då närmre resenärer per dg kommer lnd eller strt från flygpltsen. Fler och fler reser utomlnds. I år hr Sydkore seglt upp som en ny fvoritdestintion. Närmre 16 procent v de som reser utnför Kins gränser under nyåret hr Sydkore som destintion. På ndr plts kommer Thilnd och därefter Jpn. Kins turistmyndighet räknr med tt drygt fem miljoner kineser kommer res utomlnds under nyåret, tio procent fler än i fjol. Utmningr för Kin och världen Enligt Xi Jinping, Kins mäktigste ledre sedn ptrirken Deng Xioping, sk drömmen om den kinesisk ntionens stor förnyelse oundvikligen vr uppnådd då prtiet år 2021 firr sitt hundrårsjubileum. Vrt är Kin då på väg och hur påverks världen v Kins uppgång? Knppst något nnt lnd hr under de senste decenniern förändrts så mycket, men trots de stor förändringrn är Kin fortfrnde en prtistt. En ny självsäkerhet präglr lndets gernde, men också en djup osäkerhet om hur prtiet sk kunn hnter växnde intern och yttre utmningr. I sin ny bok behndlr Börje Ljunggren i reflekternde form de stor utmningr som Kin och världen står inför. Något liknnde hr inte skrivits på svensk. Köp boken i bokhndeln, på nätet eller från förlget vi Vårt pris är 200 kr + porto Hjlmrson & Högberg Johnnesgränd Stockholm ANNONS Sweden-Chin Trde Council från A till Ö Affärsidé Sweden-Chin Trde Council sk underlätt medlemmrns strtegivl, ök ders kunskper om Kin, skp och underlätt ffärskontkter smt ktivt bidr till erfrenhetsutbyte medlemmrn emelln. Då och nu Sweden-Chin Trde Council bilddes 1980 v Svensk Hndelskmmrförbundet, Sveriges Exportråd, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Industriförbund. Vid denn tid blev two-wy trde viktigre för Kin och lndet behövde ök sin export för tt kunn förverklig importplnern. Målsättningen då vr tt Kin skulle vr en modern industrintion år För tt Sverige skulle kunn hävd sig i konkurrensen på den kinesisk mrknden nsågs en ökd gemensm stsning nödvändig. Bildndet v Sweden-Chin Trde Council gv svensk företg som ville sts på Kin bättre förutsättningr. Sedn 1996 är Sweden-Chin Trde Council en fristående ekonomisk förening med inriktning på ffärsskpnde, kunskpshöjnde och nätverksbyggnde verksmhet. Finnsiering Medlemsverksmheten finnsiers med årsvgifter. Informtion om årsvgifter lämns v Elisbet Söderström (se Kontktperson). Business Sweden ersätter Sweden-Chin Trde Council för viss exportfrämjnde informtion. Kontktperson Elisbet Söderström, vd Tel , fx , e-post Kunskpsbnken Utnyttj ndrs kunskp och erfrenhet och undvik ndrs misstg. Medlemsföretgen i Sweden-Chin Trde Council besitter tillsmmns en enorm erfrenhet v och kunskp om ffärer med och i Kin. Något som finns tillgängligt för ll medlemsföretg. Medlemmr Sweden-Chin Trde Council är ett nätverk med drygt 200 medlemsföretg. Mjoriteten ägnr sig åt exportffärer, ett växnde ntl är importörer och ett femtiotl tjänsteföretg. Medlemsservice INFORMATION. Den informtion du som medlem i Sweden-Chin Trde Council får del v är kontkt skpnde, kunskpshöjnde och ffärsskpnde. NYHETSBREV. Du får nyhetsbrevet, en rik, ktuell käll till kunskp, sex gånger per år. RÅD&SVAR. Som medlem kn du fråg om och omkring kinhndel. Vår kunskpsbnk står öppen för dig. AFFÄRSKONTAKTFÖRMEDLING. Bl genom träffr med kinesisk VIP-delegtioner. REMISSFUNKTION. Sweden-Chin Trde Council fungerr som remissinstns för kinrelterde hndels- och investeringsfrågor. SEMINARIER. Regelbundn seminrier och symposier breddr och fördjupr kunskpern. FRUKOSTMÖTEN. En tidseffektiv mötesform som kompletterr seminriern. HEMSIDAN. hr en medlems-log in som ger dig tillgång till värdefull informtion, bl medlemsregister med kontktpersoner. Smrbeten i Sverige och Kin Smrbete är en förutsättning för ll nätverk. Sweden-Chin Trde Council hr ett mycket gott smrbete med företg, myndigheter och orgnistioner i Sverige och Kin. Huvudsklig smrbetsprtner i Sverige är Business Sweden, Kinrådet, Svensk Hndel, Näringsdeprtementet, Utrikes deprtementet och Kins mbssd. I Kin hr nätverket smrbetsvtl med bl Kntons stds regering smt Chin Interntionl Trust & Investment Group och Chin Shipbuilding Trding Co., Ltd i Peking. Styrelse Sweden Chin Trde Councils styrelse består v 20 led möter från olik svensk medlemsföretg smt myndigheter. Den ktuell styrelsen redoviss på Övrig informtion Det finns mer tt berätt om Sweden Chin Trde Councils verksmhet. Och du hr säkert fler specifik frågor som du vill ställ. Välkommen tt hör v dig till Elisbet Söderström på tel Eller e-post, 30

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Kinas pensionärer en tickande bomb

Kinas pensionärer en tickande bomb # 4 2 0 1 2 Atuell ffärsnyheter om och från in. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins pensionärer en ticnde bomb Kins befolning blir äldre och äldre. År 2040 ommer vr fjärde ines tt vr över 60 år och

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer