# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För tt dr störst möjlig nytt v året måste mn vr driven och t inititiv för tt inte möjlighetern sk rinn bort i snbb tkt. Det är Trähästens år, ett extr tursmt år då trä är det element som bäst kompletterr hästen. Sidn 15 Krftig åtstrmning i yttrndefriheten Yttrndefriheten i Kin hr begränsts llt mer under de senste måndern och de som sett internet som ett reltivt fritt forum måste nu vr mycket försiktig. Informtionen blir mindre och sämre och det blir svårre för omvärlden tt skp en korrekt bild v vd som händer i Kin. Läs KinNytts nlys v den senste tidens åtstrmningr. Sidn 6 Sverige storstsr på design i Hongkong Designveckn, Business of Design Week 2014, i Hongkong hr utsett Sverige till prtnerlnd och förberedelsern är i full gång både i Hongkong och i Sverige. KinNytt hr träfft spindeln i nätet, Sveriges generlkonsul i Hongkong, som berättr mer om storstsningen och vilk möjligheter svensk företg hr tt delt. Sidn 10

2 Innehåll 1/2014 Ledre Konkret och bättre ffärer med ktivt medlemskp 3 Ny medlemmr 4 Mässklendrium 4 Sttistik 5 Anlys Xi Jinping skärper kontrollen över medi 6 Frmgångsrikt delegtionsbesök 9 Svensk designstsning i Hongkong 10 Designduo med Hongkong som bs 12 Hästens år Bnk of Chin vill väx i Norden 16 Ny stipendit till Hndelskmmren i Shnghi 17 Förhoppningr på nytt investeringsvtl EU-Kin 18 Krönik Flickor snrt bristvr i Kin 22 Ostindiefrren Götheborg seglr mot Kin igen 21 Så skyddr du dig mot bedrägerier på nätet 22 KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 10 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud hr rbett med Kin sedn 1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kultur revolutionen. Hn hr vrit sttionerd i lndet i 30 år, mest tiden som korrespondent för Dgens Nyheter. Görn Leijonhufvud bloggr om Kin på John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2014 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2014: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser.

3 Konkret och bättre ffärer med ktivt medlemskp Välkomn till Hästens år. Hästens år nses i kinesiskt strologi vr ett ktivt och mycket lyckosmt år som rätt hntert ger tur och br sker. Rätt hntert är det kritisk elementet i denn frmgångsformel. I perspektivet v medlemskpet i Sweden-Chin Trde Council så sk uttrycket tolks på det här sättet. Om ni som medlemmr rbetr ktivt med ert medlemskp inom rmen för det nätverk som föreningen erbjuder så får ni erfrenhetsutbyte, kunskp och ffärskontkter. Rätt hntert leder det till konkret och bättre ffärer. För tt underlätt ert nätverknde så hr styrelsen därför under de senste två åren rbett vidre med frmgången från Sweden-Chin Mrine Group genom tt etbler speciell nätverk inom olik specilområden. Det finns nästn obegränsde möjligheter tt bild fler sådn specilnätverk, br tillräckligt mång medlemmr visr ett konkret intresse och vi kn identifier någon som är beredd tt håll ihop/led nätverket. Även här vilr det på er egen ktivitet och ert intresse tt skp medlemsvärde genom tt de fcto nyttj nätverkets ll fördelr. Konkret och bättre ffärer är också det uttlde syftet med den grupp för en svensk Kinstrtegi som snrt verkt i ett hlvt år. Just nu rbetr gruppen med tt t frm väl genomtänkt, smordnde och pketerde koncept/ lösningr. Gruppen hr initilt identifiert någr exempel som börjr utveckls, helst i direkt smrbete med lämplig företg. Här finns det lltså ytterligre möjligheter tt gör mer med medlemskpet i SCTC. Blnd de exempel som gruppen tlt om som skulle kunn utveckls till konkret lösningr är: () The Nordic Wy, det vill säg llt som ryms inom det vi trditionellt kllr den svensk modellen; llt från vårt socil välfärdspket, till smrbetet melln företg och oberoende fckföreningr, mänsklig rättigheter, företgens smhällsnsvr, hållbrhet med mer (b) Sweden-Chin Innovtive Prtnership till exempel för forskning och utveckling i Sverige, och med stöd v vårt innovtiv ekosystem, v produkter ämnde för den kinesisk mrknden, gärn i smrbete med kinesisk företg (c) Systemförsäljning v komplicerde produkter med utbildning i till exempel hndhvnde förlgd till Sverige Att den här typen v smrbeten kn funger vet vi från ett nyligen vslutt projekt i SCTC:s nmn. Föreningen hr, i smrbete med Chinese People s Institute of Foreign Affirs, CPIFA, genomfört ett delegtionsbesök i Kin på utvld ministerier tillsmmns med fyr stycken medlemmr som redn smrbetr inom miljöteknikområdet. Syftet vr tt genom kontkter på högst nivå i de relevnt ministeriern få tillfälle tt mer i detlj utveckl ffärslösningr inom miljöteknik som vrit svårsåld i vnlig kommersiell uppvktningr eftersom konceptets strk sidor inte kommit frm tillräckligt tydligt och tillräckligt högt upp blnd beslutsfttre. Resn gjordes utnför de trditionell knlern och utn stöd v ndr orgnistioner. Sveriges mbssd i Peking och mbssdör Lrs Fredén deltog i delr v progrmmet och stod värd för en middg med nledning v besöket med inbjudn gäster. Resn blev en mssiv frmgång. Förståelsen för det koncept som medlemmrn presenterde mottogs mycket väl och förståelsen för fördelrn med delegtionens värdeerbjudnde blev totl och ledde till ett konkret intresse för just denn lösning. Resn är ett exempel på hur en grupp företg kn smrbet i kontkten med relevnt myndigheter och företg i Kin genom tt rbet med ett gemensmt interfce och med en kritisk mss byggd på företgens smlde tyngd, kunskp och erfrenhet. Hör v er med er egn idéer och förslg kring hur vi kn hjälps åt tt skp konkret och bättre ffärer i och med Kin. Thoms Lgerqvist l e d r e 3

4 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket och så här presenterr de ny medlemmrn sig: ISEC Industril Security AB är en lednde leverntör v övervkningssystem till interntionell kärnkrftsindustri. ISECs lösningr presenterr, i ett kärnkrftverks kontrollrum, både bild, ljud och processprmetrr från den rdioktiv miljön kring en kärnkrftsrektor där människor normlt inte kn vists. På dett vis öks både säkerheten och tillgängligheten vilket leder till stor vinster för vår kunder. Kärnkrftsmrknden i Asien och då speciellt i Kin står inför en krftig expnsion och ISECs strtegi är tt, genom lokl smrbetsprtners, bidr till en säker kärnkrftsprocess. ISEC Industril Security AB Sporthllsvägen 2B Högnäs Tel: Kontktperson: Nikls Brringer, VD Nikls Brringer, VD, ISec Industril Security AB Mässklendrium På Green Stpler AB hjälper vi utländsk och inhemsk företg tt etbler eller expnder sin verksmhet i Sverige och utomlnds. Green Stpler betyder Grön Häftpprt och det symboliserr det vi gör. Vi häftr ihop investeringr med rätt bolg och projekt. Vi häftr ihop spetskompetens med rätt uppdrg. Vi är ett 10-tl konsulter och vi erbjuder konsulttjänster blnd nnt i investerings mngement, ffärsstrtegi, ledrskp, innovtionsrådgivning, cross culturl mngement och ffärstolk. Green Stpler AB Crl Alberts Gränd 1, 6tr Stockholm, Sweden Mobile: Skype: greenstplerbiz Twitter: moniquehoglund Kontktperson: Monique Höglund, Chief Executive Officer, Monique Höglund, CEO, Green Stpler Kins hndelsministerium, Mofcom, stöder vrje år ett ntl mässor i Kin som kn vr v intresse för svensk företg. Här nedn listr vi de mässor som Mofcom prioriterr under Mer informtion om respektive mäss vi länkrn. Det går också br tt kontkt Wei Hu, Simon, vid hndelsvdelningen på Kins mbssd för mer informtion. Wei Hu, tredjesekreterre Tel: Emil: Mäss Dtum Plts Hemsid Chin Import nd Export Fir 15 pril 5 mj Knton, Gungdong (Cnton Fir) (tre fser) 15 oktober (tre fser) Chin Import Expo mj Kunshn, Jingsu Chin (Shenzhen) Interntionl mj Shenzhen, Gungdong en.cnci.gov.cn Culturl Industries Fir Chin Beijing Interntionl 28 mj 1 juni Peking Fir for Trde in Services Chin-Eursi Expo 2 7 september Urumqi, Xinjing (Urumqi Fir) Chin Interntionl Fir 8 11 september Ximen, Fujin Investment & Trde Chin Interntionl SME Fir september Knton, Gungdong Chin Hi-Tech Fir november Shenzhen, Gungdong 4

5 Kin exklusive Hongkong Sttistik helåret 2013 BNP ökde med 7,7 procent under 2013 och industriproduktionen ökde med 9,7 procent. De förverkligde utländsk direktinvesteringrn ökde med 5,5 procent. Exporten ökde med 7,9 procent (exporten uppgick totlt till 2 210, miljrder USD) och importen ökde med 7,3 procent (importen uppgick till ett värde v 1 950,3 USD). Den sist december 2013 vr vlutreserven 3 821,3 miljrder USD. (Käll: HKTDC) 2013 Jn 2014 Mjor Economic Indictors Vlue Growth (%) Vlue Growth (%) Are (sq km, mn) Popultion (mn) 1, ,360.7 Gross Domestic Product (RMB bn) 56, Urbn Per Cpit Disposble Income (RMB) 26, Rurl Per Cpit Disposble Income (RMB) 8, Fixed Assets Investment 2 (RMB bn) 43, Added-Vlue of Industril Output 3 (RMB bn) Consumer Goods Retil Sles (RMB bn) 23, Consumer Price Index Exports (US$ bn) 2, Imports (US$ bn) 1, Trde Surplus (US$ bn) Utilised Foreign Direct Investment (US$ bn) Foreign Currency Reserves (US$ bn) 3, Note: 1 Rel growth 2 Urbn investments in fixed ssets 3 All stte-owned nd other types of enterprises with nnul sles over RMB 20 million 4 Jn Nov 2013 Sources: The Ntionl Bureu of Sttistics, Ministry of Commerce, nd Generl Administrtion of Customs. S T A T i S T I K Expecting guests? Give your Chinese guests long lsting impression of Scndinvi. We crete events, meetings, studyvisits nd tours, exclusively designed for Chinese visitors. Stockholm: Beijing: Shnghi:

6 A n l y s Xi Jinping skärper kontrollen Offensiv mot press och rättsktivister Yttrndefriheten i Kin hr inte vrit så begränsd på över 20 år som under de senste måndern. Medborgrn som lltmer sett internet som ett gnsk fritt forum måste nu vr mycket försiktig. De tvings vänj sig vid mindre och sämre informtion. Även omvärlden får svårre tt skp en korrekt bild v vd som händer i Kin. Regeringens ingrepp slår också mot ffärspressen vilket i sin tur försvårr för utländsk företg. ANALYS v Görn Leijonhufvud, Görn Leijonhufvud bloggr om Kin på f k t Ny internetgrupp I slutet v februri bildde kommunistprtiet en ny kommitté för internetsäkerhet. Ordförnde är Xi Jinping och fler ndr hög ledre är med. Det visr hur llvrligt prtitoppen ser på utvecklingen v socil medier. President Xi Jinping tlr mycket om den kinesisk drömmen, som förenklt kn smmnftts som ökt välstånd och ett strkt Kin. Men för människor i medievärlden, för internetdebttörer och för rättsktivister är det ingen drömvärld. För dem innebär den nye ledrens först år vid mkten en krftig åtstrmning. År efter år hr ntlet internetnvändre ökt stdigt till över 600 miljoner. Men ktiviteten på socil medier minskr nu för först gången i tkt med tt det hr blivit frligre tt uttryck sig spontnt på nätet. Xi Jinping hr en mycket självsäker och trygg utstrålning. Men sk vi gå efter en del v hns hndlingr på sistone, måste vi nästn fråg: hur otrygg känner sig presidenten? Journlister tvings lär om Ny regler för kinesisk journlister gör tt ll måste gå kurser i mrxism och t en ny skriftlig ideologisk exmen för tt förny sin legitimtion. Undersöknde reportrr rresters, sätts på undntg eller får sprken. En ny lg mot ryktesspridning hr lett till tt ett stort ntl bloggre hmnt i häkte eller fängelse. Smtidigt pågår en konfronttion melln Xi Jinping och utländsk medier som rpportert om hur släktingr till fler hög ledre kunnt bygg upp betydnde förmögenheter på utländsk konton. Det blir lltmer tydligt tt presidenten är störd över hur snbbt nyheter och åsikter kn sprids på socil medier. I ett linjetl i ugusti i fjol sde hn: Vi måste håll oss till den mrxistisk ståndpunkten inom journlistiken. Vi måste kommunicer positiv energi. Vi måste förviss oss om tt fronten på internet är hårt kontrollerd v människor som är lojl mot mrxismen, lojl mot prtiet och lojl mot folket. Retorik från 1970-tlet Det är en sorts retorik som vi inte hört sedn Mo Zedongs dgr på 1970-tlet. Journlister i kinesisk tidningr beskriver hur prtiets propgndvdelning blivit mer ktiv sedn hösten Det kommer numer i snitt tre ny instruktioner vrje dg från propgndvdelningen, enligt medrbetre på Söderns Veckotidning (Nnfng Zhoumo). De flest hndlr om vd de inte får skriv om, någr tlr om vd de bör skriv om. Det är som tt dns med fotbojor, säger journlistern. 6

7 Urvlet är stort i tidningskiosken, men smtidigt hr censuren återigen blivit striktre. Foto: istockphoto I dg sitter 32 reportrr, redktörer och bloggre bkom lås och bom i Kin, enligt den interntionell övervkningsgruppen The Committee to Protect Journlists. Troligen finns det ännu fler fll som inte kunnt beläggs. Men poängen är tt prtiet förlitr sig ännu mer på tt hot, vsked och trksser misshglig journlister än på tt fängsl dem. Regimens strtegi går också ut på tt rrester någr skribenter med hög profil och förnedr dem med frmtvingde televiserde bekännelser. Det är lätt tt förstå tt mång v ders kolleger tänker sig för både en och två gånger innn de publicerr. Mnipulerde clowner På tevesidn ser det inte bättre ut. Sttstelevisionen CCTVs vdelningr för nyheter och reportge hr steg för steg gått från tt vr respekterde för mång belysnde socil reportge till tt bli mnipulerde clowner, som en medrbetre uttryckte det. En mångårig tevemedrbetre och producent, Wng Qinglei, gick ut på socil medier med sin kritik mot den kvävnde stämningen i tevehuset. Hn fick sprken och skrev i ett ovnligt vskedsbrev: Att CCTV hr en splitter ny byggnd och ny utrustning, tt vi hr korrespondenter över hel lndet och över hel världen, betyder inte tt vi hr llting. I stället hr vi skt men säkert tppt vår trovärdighet och vårt inflytnde. Ett sådnt medieklimt påverkr också utländsk företg som rbetr i Kin. Det påverkr ders möjligheter tt bedöm mrknden och bedöm kinesisk företg på ett korrekt sätt. Mång v de kinesisk journlistern blir cynisk inför censuren och påtryckningrn och glider in i en kultur där de förväntr sig mutor och belöningr för tt skriv positivt om företg. Korruption hotr prtiet Ett sådnt medieklimt gör det också svårt tt komm åt korruptionen. Xi Jinping säger helt riktigt tt den frågn är mycket llvrlig och till och med kn hot kommunistprtiets mktställning. Det folklig missnöjet mot girigheten, mutväldet, förskingringrn och svågerväldet blnd mkthvrn växer. Men smtidigt strffs mång ktivister och journlister som tr upp just de frågorn. Den undersöknde reportern Luo Chngping blev i november vstt som vice chefredktör på ekonomitidningen Cijing efter tt hn fått en utmärkelse v den interntionell ntikorruptionsgrup- Fortsättning på sidn 8 7

8 Fortsättning från sidn 7 pen Trnsprency Interntionl. Hn stärkte inte sin ktier hos de kinesisk ledrn när hn vid prisceremonin klgde på den politisk smogen i Peking. Den strkste vrningssignlen till ll ktivister vr fängelsedomen i jnuri mot dvokten Xu Zhiyong som tgit upp mång korruptionsfll. Hns mest uppmärksmmde krv hr vrit tt mkthvrn bör offentliggör sin tillgångr. Om Xi Jinping verkligen vill gå till botten med kmpen mot de ekonomisk vrtern är det just den typen v enggerde medborgre hn behöver. Men regimens störst problem med Xu Zhiyong vr tt hn strtde den så kllde Ny medborgrrörelsen som krävt tt de fri- och rättigheter som finns i Kins förfttning verkligen sk gäll. Där ingår till exempel yttrndefrihet, pressfrihet och mötesfrihet. När gruppen orgniserde ett pr möten på det temt, då slog polisen till. Utländskt fokus på korrupt ledre Xu Zhiyong dömdes till fyr års fängelse för tt h orgnisert en folksmling i syfte tt stör ordningen. Andr rättsktivister och medlemmr v gruppen hr också fått fängelsedomr, fst inte lik lång. Det hr lltid vrit så tt orgnistioner eller grupper som de högst ledrn på något sätt kn uppftt som lterntiv till kommunistprtiet förr eller senre är dödsdömd. Ingreppen kring sekelskiftet mot det nybildde demokrtisk prtiet och mot den sektliknnde medittionsrörelsen flun gong visr hur skoningslöst regimen går frm mot sådn inititiv. Utländsk medier hr också stt fokus på korruptionen. New York Times och nyhetsbyrån Bloomberg hr publicert genomrbetde reportge om vilk stor förmögenheter som när nhörig till ledre som Xi Jinping och förre premiärministern Wen Jibo kunnt bygg upp. Allr senst kom en rpport som nämner ännu fler nmn och exempel. Bkom rpporten står en grupp v undersöknde journlister från stor interntionell tidningr som brittisk Gurdin och tysk Süddeutsche Zeitung. De kllr sig Interntionl Consortium of Investigtive Journlists. Med hjälp v hemlig dokument hr de krtlgt hur interntionell storbnker och en hel industri v mäklre hjälper mäktig kineser och ndr kunder tt dölj sin tillgångr i sktteprdiset Brittisk Jungfruörn genom sklbolg och ndr komplicerde strukturer. I dokumenten figurerr exempelvis Xi Jinpings svåger och Wen Jibos son. Även mång ndr så kllde prinsr, det vill säg brn till hög före dett ledre som Deng Xioping, Li Peng och Hu Jinto, återfinns i dokumenten. Likså förekommer mång personer med hög ställning inom det sttlig näringslivet. Totlt finns personer från Kin och Hongkong i mterilet. Vi måste förviss oss om tt fronten på internet är hårt kontrollerd v människor som är lojl mot mrxismen, lojl mot prtiet och lojl mot folket. Privilegiert skikt Det är ett privilegiert skikt v ledre som för ut betydnde rikedomr ur lndet. Uppskttningrn på de belopp som på dett sätt undndrgits beskttning vrierr melln 1 och 4 tusen miljrder USA-dollr sedn år 2000, enligt den digr rpporten från de undersöknde journlistern. Jämför med Kins hel BNP i fjol på drygt 9 tusen miljrder dollr. Kinesisk ämbetsmän hr lltså ingen skyldighet tt vslöj sin tillgångr offentligt och ders trnsktioner i utländsk sktteprdis behöver inte vr direkt olglig. Men ju mer som läcker ut om denn stor, dold ekonomi, desto känsligre blir det för prtiet. Missnöjet med korruptionen är som sgt redn stort och nu när den kinesisk ekonomin bromsr upp, kn dett bli en lltmer känslig fråg. Ett liknnde missnöje vr en v de drivnde krftern bkom protestern 1989 som ledde till en fruktnsvärd konfronttion med rméns mssker på demonstrnter i huvudstden. Mot den bkgrunden är det inte förvånnde tt fler utländsk korrespondenter i Kin hr fått stor problem. Särskilt hr journlister från New York Times och Bloomberg råkt ut för svårigheter med visum och förlängning v rbetstillstånd. Även i övrigt hr rbetsklimtet för utländsk medier försämrts påtgligt de senste två åren. Prtiet bserr sitt fortstt mktinnehv på två stödjepunkter: kontroll och tillväxt. De kn vr som kommunicernde kärl. Kontrollen blir viktigre nu när tillväxten sktr v och det blir svårre tt upprätthåll ökningen v välståndet för mjoriteten. 8

9 Frmgångsrikt delegtionsbesök Görn Persson ledde Sweden-Chin Trde Councils delegtion till Peking och Chongqing i jnuri där blnd nnt forsknings- och teknologiminister Wn Gng tog emot och underströk tt miljöfrågorn nu står högst på gendn för den kinesisk regeringens reformrbete. Sweden-Chin Trde Council genomförde i jnuri en delegtionsres till Peking och Chongqing för fyr v medlemmrn i biogskonsortiet under ledning v tidigre sttsminister Görn Persson. Besöket blev en stor frmgång och befäster ytterligre föreningens fokuserde rbete tt skp konkret ffärsmöjligheter för sin medlemmr inte minst när det gäller utbyte v svensk lösningr inom miljöteknikområdet melln Sverige och Kin. Besöket hr dessutom skpt en modell som ndr medlemmr kn nvänd i smrbete med föreningen. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, Delegtionen med företrädre för inititivtgren Scni smt Mlmberg Wter, IVL och Envc fick möjlighet tt diskuter svensk lösningr inom vflls- och energieffektivisering smt trnsportlösningr med en rd ministerier och finnsiell institutioner i Peking smt med företrädre för Chongqing std. Professor Hubert Fromlet vid Linnéuniversitet deltog i delegtionen med värdefull insikt i de utmningr Kin står inför på det finnsiell området. Mottgndet vr på högst nivå och såväl Kins miljöminister Zhou Shengxin som vice trnsportministern He Jinzhong underströk tt miljöfrågorn nu står högst på gendn för den kinesisk regeringens reformrbete. Bostdsoch urbniseringsminister Qi Ji betonde också vikten v en hållbr plnering v ny bostdsområden och städer i den omfttnde urbniseringsprocess som Kin nu genomgår. I diskussioner med CDB Cpitl och CDM Fund välkomndes den svensk delegtionens inititiv och olik finnsieringsformer för svensk projekt i Kin kommer finns med på gendn för de två orgnistionern. CDB Cpitl bjöd blnd nnt in svensk miljöteknologi till två pilotnläggningr med fokus på hållbr lösningr. Dilogen fortsätter nu inom SCTC:s referensgrupp Sweden-Chin Greentech Allince. Ambssdör Lrs Fredén vid mbssden i Peking deltog ktivt i besöksprogrmmet och stod även värd för en middg i residenset med inbjudn gäster där värdefullt nätverknde erbjöds. Delegtionsresn visr på ett utomordentligt sätt SCTC:s möjligheter tt ök värdet v medlemskpet för medlemmr inte br inom miljöteknikområdet, kommenterr Thoms Lgerqvist, ordförnde i SCTC som hopps på fler liknnde inititiv i medlemskretsen. I Chongqing fick delegtionen t del v imponernde plner för 30-miljonersstden som rnkdes nummer tre i Kin 2013 med en tillväxt om hel 12,4 procent under årets först tre kvrtl. Genom järnvägsförbindelsen till Polen, räknr Chongqing med tt kunn ttrher fler investeringr inom de närmste åren och lockr frmför llt med 30 till 40 procent lägre kostnder för rbetskrft, energi och fstigheter än i de redn etblerde kuststädern. Delegtionen besökte blnd nnt Ikes vruhus i Chongqing som öppnr den 27 mrs och blir därmed Ikes femtonde vruhus i Kin. 9

10 Andr gången gillt för Sverige som prtnerlnd vid designveckn: Bred design-stsning stärker Sverigebilden i Hongkong Jörgen Hlldin, Ålder: 45 år. Bor: I lägenhet i Mid-Levels på Hongkongön. Hyr ut villn i Stocksund, utnför Stockholm. Fmilj: Hustrun Pernill, nsvrig för Government reltions, myndighetskontkter, i Kin inklusive Hongkong på H&M, dottern Klr, 13 år, och sonen Jonthn, 5 år. Studier: Studentexmen, Dnderyds gymnsium 1987, fil knd i kinesisk och sttsvetenskp, Lunds universitet 1995 smt interntionell ekonomexmen, med frnsk inriktning, Lunds universitet Krriär: Sålde skivor från skivbolget Wrner Records till skivffärer i Sverige UD:s diplomtutbildning , ndre mbssdsekreterre, mbssden Peking , USAoch Kndhndläggre, UD:s merikenhet i Stockholm , mbssdråd, mbssden Wshington, , biträdnde enhetschef UD:s plneringsstb i Stockholm och därefter enhetschef på UD:s fstighets- och logistikenhet, Stockholm, Generlkonsul Hongkong och Mcu Erfrenhet v Kin: Besökte smmnlgt 20 provinser i Kin under de tre åren, jg rbetde på mbssden i Peking. Läste kinesisk och kinesisk histori på 1990-tlet i Lund. Kinesisk språket: Läste 80 poäng kinesisk i Lund och hde riktigt br kunskper efter åren i Peking. Numer är jg lite mer ringrostig, läge för en brush-up. Kopplr v med på fritiden: Musik, läser, gärn histori, och gör små helgutflykter med fmiljen. Hobbies: Bsket och mountinbike. Gillr också tt snickr, men det fungerr br när jg är i Sverige. Läser just nu: The Runner v Robert Newton och Skotsk Whisky v Per Ellsberger. Fvoritresturng i Hongkong: The Principl på Str Street, L Vche i Soho och v de större kedjorn: Chrystl Jde. Tips till Hongkongbesökre: Strändern vid Ti Long Wn i Si Kung Country Prk. E-post: Hongkong hr vlt ut Sverige som prtnerlnd för designveckn i december. Det är Asiens störst årligen återkommnde evenemng inom design med besökre. Dett är stort, vi är jättestolt, säger Jörgen Hlldin, Sveriges generlkonsul i Hongkong sedn hösten Hn påpekr tt vi dessutom är det först lnd som inbjudits tt vr med två gånger. Av Agnet Engqvist, Senst vr det 2004 som Sverige vr inbjudet, men då vr det en mycket mindre mäss. Nu är det en v världens störst inom design. Det här är ett tillfälle tt vis upp det bäst vi hr v svensk design och ge svensk designers och tlre möjlighet tt nå ut. Det är i väldigt hög grd ett nätverksevenemng, frmhåller Jörgen Hlldin. Det är hn som är spindeln i nätet för stsningen på runt en miljon kronor eftersom generlkonsultet är projektledre. Business Sweden i Hongkong och Svensk hndelskmmren är också enggerde. Det blir sedn Svensk Form som utformr själv utställningen. Dett är nturligtvis ett stort projekt för oss, och vi siktr på tt nställ någon extr person eller två under hösten. Men vi hr en smrådsgrupp i Sverige som stöder. Frmförllt under först hlvåret i år räknr vi med tt en stor del v rbetet fktiskt kommer tt ske i Sverige. De flest som hör ordet design tänker på formgivre v kläder och prylr. Men Sverige siktr bredre. Hittills är tnken tt följnde sektorer sk finns med i den svensk instsen: Arkitektur/grön stdsplnering/urbnisering Industriell design/produktdesign Inredning Digitl design Mode/smrt textilier Design för sjukvård/äldrevård Dessutom vill rbetsgruppen håll frm svensk mt och musik på olik sätt i nslutning till designveckns rrngemng. Gruppen rbetr till exempel för tt Hong Kong Design Centers glmiddg för cirk 650 personer sk h temt svensk mt. Målsättningrn för Sveriges deltgnde är redn mycket konkret, tt döm v Jörgen Hlldin: Åtminstone personer sk få en direktupplevelse (hnds on) v svensk design, ntingen genom utställningen eller genom tt lyssn på svensk tlre eller delt i svensk ktiviteter. En nnn mbition är tt minst 70 procent v deltgnde svensk företg sk etbler direkt ffärskontkter med motprter i Hongkong, Shenzhen och övrig Kin. Arbetsgruppen vill också få till minst fem ny smrbeten melln svensk universitet och designhögskolor och motprter i Hongkong, och tt minst 30 procent v de svensk tlrn sk kunn frmträd även i till exempel Shenzhen, Shnghi eller Peking. Vi vill också tt årets veck sk ge en mer långsiktig effekt, så vi tänker följ upp med ktiviteter i Hongkong och Kin även under 2015 och 2016, fst knske inte i smm skl, säger Jörgen Hlldin. Hn tycker tt gensvret hr vrit väldigt gott både från riktigt stor och från gnsk små företg, men understryker tt det ännu är tidigt i processen. 10

11 Vi ser gärn tt Sweden-Chin Trde Councils medlemmr utnyttjr möjligheten tt vr med på designveckn i någon form. Det bäst är om de vänder sig till oss på generlkonsultet eller till Business Sweden så kn de få mer informtion. De svensk orgnistörern vill gärn h en blndning v mindre företg med spjutspets inom olik områden och v större företg som redn kn vr etblerde i Asien. Vi vill vis upp ett brett spektrum, stärk bilden v Sverige som ett lnd med stort designkunnnde och strk innovtionskrft, och generellt höj Sveriges profil i Hongkong, säger generlkonsuln. Hong Kong Design Center kommer tt besök Sverige i mitten v mrs för tt träff ett stort ntl svensk designktörer som företg, designhögskolor, brnschorgnistioner och tänkbr tlre. Jörgen Hlldin är med under det besöket. Business Sweden kommer också tt mrkndsför evenemnget vi sin kontor i Stockholm, Hongkong och Kin. Vd innebär det tt vr inbjudet prtnerlnd? Det innebär i prktiken tt vi lovr tt presenter en svensk designutställning på mässn. Vi sk också ge Hongkongsidn förslg på svensk tlre, och Hongkongsidn lovr tt cirk en tredjedel v deltgrn, cirk 25 v 75, i det tlrforum som rrngers i nslutning till mässn kommer tt vr från Sverige, säger Jörgen Hlldin. Hong Kong Design Center bekostr flygbiljetter och hotell för tlrn. Sverige kommer också tt få prioriterd möjlighet tt smrbet med design- och utbildningsinstitut på fler pltser i Hongkong. Utifrån dess villkor kn Sverige sedn bygg på med fler ktiviteter. De deltgnde företgen får själv bekost hyrn v utställningsytn. Vd kostr det för Sverige och svensk företg tt delt? Det beror på hur stort rrngemnget blir i slutändn. Regeringen tog i hösts ett beslut om tt Svensk Form tilldels kronor för tt presenter utställningen Design S på mässn, vilket då inkluderr frkt och hyr i mässhllen, berättr Jörgen Hlldin. Därtill kommer tt generlkonsultet hr ett främjndenslg på smmnlgt kronor för 2014, som till stor del kommer tt nvänds till ktiviteter för designveckn. Även Business Sweden vsätter medel för tt kunn orgniser en företgsdelegtion. Sveriges generlkonsul i Hongkong, Jörgen Hlldin, är stolt och gld.: Sverige får än en gång vis sitt stor designkunnnde och sin strk innovtionskrft. Och nu i mycket större skl. Foto:Agnet Engqvist Business of Design Week (BODW) i Hongkong äger rum först veckn i december i år. Designveckn består dels v en utställningsdel i Hong Kong Convention Center, dels v ett tlrforum med ett tiotl seminrieserier. Dessutom plnerr Sverige olik smrbetsprojekt med Hongkong inom utbildningssidn. Tillkommer ndr evenemng ute på stn och nätverksktiviteter. 25 februri rrngerde Svensk hndelskmmren i Hongkong ett informtionsmöte om designveckn med generlkonsultet, Business Sweden, Hong Kong Trde Development Council och Hong Kong Design Center.) På Sveriges generlkonsult i Hongkong rbetr två utsänd från UD (generlkonsuln och konsuln) smt fyr loklnställd. f k t 11

12 Ktrin Ivrsson, Ålder: 32 år. Bor: I Hongkong, i Kowloon City, i ett fyrvåningrs 1940-tls hus en trpp upp, över designstudion. Fmilj: Mken Anders Hellberg, industridesigner, rbetr också i företget, är nsvrig för produkt- och förpckningsdesign inom Boris konsultverksmhet. Studier: Konstnärlig mgisterexmen i industridesign, Lunds Teknisk högskol, Lund, Mster of Design in Advnced Prctices, School of Design, Hong Kong Polytechnic University, Krriär: Chefsdesigner för privtägd brnvgnsföretget Lerdo i Tiwn med fbrik i Kin, hösten 2006 till hösten 2007, därefter nsvrig för kunder och levernser på den svensk designstudion SweDes i Hongkong till slutet v Strtde 2009 Boris Design Studio i Hongkong tillsmmns med Ann Krlsson. Erfrenhet v Kin: Arbetde i snitt fyr dgr veckn i södr Kin utnför Zhongshn City under ett års tid. Nu blir det mest fbriks- och leverntörsbesök i södr Kin över dgen. Kinesisk språket: Kntonesisk är svårt tt lär sig, men beställ mt och åk txi på kntonesisk går br. Hobbies: Det är härligt tt h en terrss där folk får plts. Det gör tt jg och mken kn h spontn grillkvällr eller br släng ihop en pst till dem som tittr förbi. Lg mt och underhåll är nog definitivt min stor hobby. Läser just nu: Alltid fler böcker smtidigt. Just nu är det Design s Art v Bruno Munri och ett ntl svensk deckre. Fvoritresturng i Hongkong: Ett litet hål i väggen i Sn Po Kong som överstt heter Köket för hndgjord nudlr är storfvoriten för närvrnde. Där finns fntstisk dumplings och Sichun-nudlr. Fvoritplts i Hongkong: Efter en lång veck, en öde strnd med en bok. Men tt t färjn Str Ferry över hmnen i skymningen och beundr Hongkongöns silhuett är lik mgiskt vrje gång. Det är kontrstern som gör Hongkong. E-post: com Lekfullhet och humor är också viktig ingredienser för designduon Här ses Ktrin Ivrsson i studion i Hongkong tillsmmns med prets Rosry lmp som vists i Frnkfurt och Milno blnd nnt. Foto:Agnet Engqvist Svensk designduo med Hongkong som bs Två självskrivn deltgre när Hongkong i år slår på stor trummn för svensk design är de välutbildde svenskorn Ktrin Ivrsson och Ann Krlsson. I över fem år hr de dessutom rbett inom industridesign med Hongkong och Sydkin som bs. I dg hr de svensk, meriknsk och kinesisk kunder. Nu siktr de på tt jobb mer mot Sverige, öppn filil i Stockholm och nställ ytterligre tre personer. Av Agnet Engqvist, De hr redn kvlificerde konsultjobb i Sverige, till exempel tillsmmns med Kunglig teknisk högskoln i Stockholm inom ett forskningscenter för mobil tjänster. De hr också uppdrg för det svensk börsnoterde mobilföretget Doro, världslednde inom enkl och nvändrvänlig mobiler för äldre. All idéutveckling gör de tillsmmns. Dessutom är de hndledre och mentorer till msterstudenter i design från Hongkong och Fstlndskin på Hong Kong Polytechnic University. Vi hr byggt upp ett företg, Boris Design Studio Ltd, som går br. Vi vill bli lgom stor, upp till tio heltidsnställd med Hongkong som bs och filil i Sverige eller nnn std i Europ. I dg är vi fyr. Vid större projekt tr vi in frilnsre från vårt nätverk, säger Ktrin Ivrsson. Det är så härligt tt driv eget, tt oftst få ägn sig åt projekt som intresserr en, säger hon. En dgen jobbr hon och kollegn Ann Krlsson med vrumärket för Hongkongs störst logistikföretg, Kerry, ndr dgen för kvinnorn i en by i Hunn tt hitt sätt för dem tt tjän pengr på sin sömnd. Och som hndledre åt de kinesisk msterstudentern är de med och diskuterr till exempel hur begrvningsformer i Hongkong kn moder- 12

13 nisers och hur trnsportern på en motorväg i Kin kn förbättrs. Som ett Hongkongbsert företg vr de från börjn en brygg melln Kin och Sverige, övrig Europ eller USA. Men i dg är Kin inte längre br ett produktionsnv, frmhåller Ann Krlsson. Kinföretg skpr egn vrumärken för den inhemsk mrknden. Vi hjälper fler företg i Kin till exempel inom teknik med ders designstrtegi. Och vid sidn v llt dett finns det egn vrumärket BORIS. Där vi kn prov idéer och gör precis vd vi vill för tt utmn, utveckl och få utlopp för vår kretivitet, säger Ann Krlsson. Designprets egen kollektion hittills innehåller blnd nnt mång, speciell lmpor, en spegel i sju bitr, en ry i jpnsk teknik, glskrff med fågelhuvud i trä som propp och fodrl till mobiltelefoner och bärbr dtorer. Att vr industridesigner är både ett konstnärligt och ett tekniskt yrke. Ders studio ligger en kvrt med txi eller sex sttioner norrut med tunnelbnn från sttionen Centrl på Hongkongön. Därefter blir det en tur med minibuss och sedn en promend sist kvrteret. Här möts besökren v ett myller v småffärer, bnker och mtställen. Väl inne i designstudion, två trppor upp från gtn, finns förutom de egn lstren pllr i metll som formgivrn fstnde för vid ett fbriksbesök i Kin, de hr sedn själv brodert sitsen med färggld bnd. Här finns också en kitschstty från någon gmml porslinsffär i stn, bbusjkdockor, ett minikvrium på diskbänken med två stor guldfiskr, till exempel. Svenskorn Ann Krlsson och Ktrin Ivrsson träffdes som nställd på en designbyrå i Hongkong strtde de eget och plnerr nu fililer i norr Europ. Foto: Agnet Engqvist Väggrn i 1940-tlshuset hr kvr sin grön mosik. Vit färg täcker mosiken på teljéns kontorsdel för tt gör miljön lite lugnre. Hongkong är ett brus v färger, reklm, prylr, kläder, skor och skräp. Hur är det tt kreer ännu mer prylr i dett överflöd? Det är tydligt i Hongkong tt ll överkonsumerr. Det är så mycket slit och släng och plstprodukter. Här går tt hitt llt billigt, men i slutändn, till vilket pris?, säger Ktrin Ivrsson som är i Rollen som designer är tt vr del i ett mer hållbrt smhälle, del i något större. Hongkong när KinNytt hälsr på medn kollegn Ann Krlsson är i Sverige och jobbr för företget. Ktrin Ivrsson säger också: Visst, vi producerr fler produkter, då hr vi ett nsvr tt skp bättre produkter, även om det går med små steg. Rollen som designer är tt vr del i ett mer hållbrt smhälle, del i något större. Det hon och Ann Krlsson frmför llt gillr med Hongkong är möjligheten som denn std ger: Det går tt få llt tt händ, det är hnds on i jobbet. Det är lätt tt gå från idé till prototyp här, br gå ner på gtn till järnffären till exempel och få tillsågt ett 1,5 meter järnrör. Ktrin Ivrsson tillägger tt det också är lättre än i Sverige tt få kontkt med tillverkre och tänker då även på närheten till fbrikern i södr Kin. En gång vr hon och Ann Krlsson nästn två veckor i sträck på en fbrik, från morgon till kväll, för tt få frm det resultt de ville h. Det gällde ett individnpsst sneringssystem vid kemisk olyckor för dåvrnde Räddningsverket i Sverige. Först jobbet i Asien hde Ktrin Ivrsson 2006, som chefsdesigner på Lerdo, ett privtägt brnvgnsföretg i Tiwn med fbrik i Gungdong. Vi hde 40 olik kunder, de flest i USA och Sydmerik. Det vr spännnde och lärorikt, jg hde nsvr för designen v brnvgnrn och produktutvecklingen v tyger och mönster och fick åk runt i världen. Det vr sälln en hel helg för mig själv. Chefen kunde ring till mig i Hongkong där jg bodde och säg: Kom till Tiwn i kväll. Efter ett år vr jg mätt, jg fick nog, kände mig nästn lite livegen. Nu är det Boris som gör projektuppdrgen åt det företget som fortfrnde är väldigt krävnde. Ann Krlsson, Ålder: 31 år. Bor: Delr sin tid melln Aspudden i Stockholm och Kowloon i Hongkong sedn nyår, efter över sex år i Hongkong. Fmilj: Smbon Viktor Nordgren, översätter och undervisr på kinesisk institutionen på Högskoln Dlrn. Studier: Msterexmen 2007; Mster of Fine Arts nd Industril Design, Konstfck, Stockholm. Utbytesstudent vid Zokei universitetet, Tokyo, september 2005 februri 2006, studerde Hållbr projekt. Krriär: Strtde 2006 tillsmmns med en kurskmrt på Konstfck, Ulrik Henricson, ett innovtionsbolg i Sverige för Svensk brndförsvret, där de utvecklde en först hjälpenlösning vid kemisk olyckor. Flyttde hösten 2007 till Hongkong och rbetde som huvuddesigner för svensk designbyrån SweDes. Strtde 2009 Boris Design Studio tillsmmns med Ktrin Ivrsson. Erfrenhet v Kin: Hr de senste sex åren spendert nästn ll tid i Hongkong och Sydkin. Det hr gett mycket. Till exempel närheten till fbrikern i Kin gör tt det är lätt tt följ sin projekt från ritbordet hel vägen till butikshyllorn. Det är en enorm fördel. Kinesisk språket: Jobbr på det! Hobbies: Hntverk som broderi, collge och fntsiskisser. Gillr också tt promener runt på Hongkongs små gtor och i gränder för tt känn pulsen och bli inspirerd. Läser just nu: Richrd Shustermn s Thinking Through the Body, filosofi om nyttn v kroppskännedom. En filosofi som Boris just nu nvänder i ett forskningsprojekt om kroppen och teknologi i Mobile Life center. Fvoritresturng i Hongkong: Ett tips som inte finns i någon guidebok: Tibetn Beef Noodles i North Point, mycket god nudlr, mssor v vitlök och grillde spett med kummin och slt. Fvoritplts i Hongkong: The Morning Tril, en vndringsled upp till Victori Pek. Fler utkikspltser finns på väg upp. Att hör mullret v stn nednför, men själv befinn sig i grönskn. Känsln är fntstisk. E-post: Fortsättning på sidn 14 13

14 f k t Fortsättning från sidn 13 Boris Design Studio Ltd, Hongkongregistrert ktiebolg, strt Grundrn Ann Krlsson och Ktrin Ivrsson som äger 50 procent vr delr nsvret för ffärsutveckling och design. Kunder: Från Hongkong, Kin, Sverige, USA, Frnkrike och Knd. Blnd de stor kundern märks: mobile Life Vinn Excellence Center, forskningscentrum där till exempel KTH ingår, finnsiert v svensk regeringens innovtionsmyndighet Vinnov blnd ndr. Här jobbr Boris med designforskning och med hur idéer kn visulisers. kerry Logistics, ett v Asiens störst logistikföretg. Boris är Kerry Logistics designprtner och jobbr med ders vrumärke. combi, jpnskt storföretg inom brnprodukter. Boris jobbr med ders produktutveckling. doro, stort svenskt mobiltelefonföretg. Boris svrr för design och frmtgning v produkter. Vrför heter ni Boris? Ingen tror tt det är två tjejer som ligger bkom nmnet. De förväntr sig en mn med mge och mustsch. Boris eller Borislv är nmn i historien på kungr och prinsr. Vi kn t på oss hård uppdrg och stöt och blöt problem, säger Ktrin Ivrsson och ser nöjd ut. Boris motto vid strten vr: We do the bttle, you get the fme vi tr striden, du får berömmelsen. Fem år efter strten står företgets konsultverksmhet på tre tydlig ben: Produkt, identitet och forskning. Inom produkt ligger vårt fokus på produktoch förpckningsdesign och under identitet ligger brnding, vrumärkesutveckling, och digitl design, inklusive interktiv tjänster som ppr och webblösningr, säger Ann Krlsson. När det gäller utveckling koncentrerr de sig på designforskning frmför llt inom mobilteknologi och kommuniktion tillsmmns med olik forskningsinstitut. Dessutom gör de trendstudier direkt mot företg till exempel för tt skp den mest hållbr, modern dmmsugren. Vd är er styrkor som formgivre? Ann är fntstisk industridesigner. Hon kn förknipp det konceptuell, idéskpndet, och det prgmtisk utn tt gå miste om det mgisk, säger Ktrin Ivrsson om sin kolleg Ann Krlsson. Och så här säger Ann om Ktrin när jg träffr dem båd i Sverige, strx innn de sk besök en kund i Lund: Ktrin hr en speciell förmåg tt kombiner teori med prktik som får sker tt händ. Hon är också strk på story telling, tt sätt produkter i ett smmnhng, och på tt t sker från idé till slutprodukt. De kinesisk msterstudentern, hur ser de på design, jämfört med de från västvärlden? Det finns både likheter och olikheter. Men om vi sk generliser är svensk studenter oftst fokuserde på problemlösning och idén tt form följer funktion, säger Ann Krlsson. Det som tr tio år i Sverige, tr två år i Kin. För vår studenter från Kin är det mer tt form följer filosofi. Vårt prt om funktionsnlyser kn då iblnd bemöts lite undrnde, säger Ktrin Ivrsson. Det är lätt tt tro tt Kin är lite efter i utvecklingen och tt undersktt potentilen. Men det är en väldigt snbb utveckling. Det som tr tio år i Sverige, tr två år i Kin, förklrr de. På fbrikern i Kin måste de svensk formgivrn vr medvetn om den hierrkisk strukturen, börj uppifrån och gå ner. På toppen finns ägren, sedn de projektnsvrig, därefter ingenjörern, prototyptillverkrn och längst ner rbetrn. För tt få frm det slutresultt du vill h, måste du vr drivnde och engger ll i fbrikens hierrki. Du måste både vr säljre, formgivre och politiker. I Sverige är det oft ett tem som löser ett problem tillsmmns, säger Ktrin Ivrsson. Vi är oerhört prktisk och kn själv bygg upp modeller eller sätt oss vid en mskin och sy om det behövs. Nästn otänkbrt för en högskoleutbildd designer i Kin, säger hon. Det kn vi tck vår svensk utbildning för. Och vi är hellre i fbrikern än i smmnträdesrummen, tillägger Ann Krlsson. Städer som Singpore, Tipei och Hongkong vet tt det behövs kretivitet och innovtion för tt klr konkurrensen i dg och frmöver. Smtidigt prägls både Singpore och Kin v tt informtionsflödet inte är fritt och v tt människor inte uppmuntrs till kritiskt tänknde. Hur ser ni på det och vd är utsiktern på fstlndet? Den stor stsning som görs på kretivitet kommer nog tt stärk dess områden som centr för design och kretivitet. Men de kn även bli ndningshål för mer kritiskt tänknde och ifrågsättnde, säger Ktrin Ivrsson. Men smtidigt säger de: Titt på konstnären Ai Weiwei i Peking. När myndighetern försöker tyst hns röst hr det i stället blivit en strk mrkndsföring v honom och mer uppmärksmhet på de problem hn belyser i Kin. 14

15 Hästens år blir lyckt med snbb beslut Hästens år inleddes den 31 jnuri i år och året hr ll förutsättningr bli ett lyckosmt år. Foto: Elisbet Söderström AV ELISABET SÖDERSTRÖM, Den 31 jnuri inleddes trähästens år. I den kinesisk strologin nses just hästens år vr ett ktivt och mycket lyckosmt år. När hästen dessutom står i elementet trä är det extr tursmt eftersom trä är det element som bäst kompletterr hästen. Trähästen är ett år för företgre eller ndr ledre v olik slg. Mn måste vr driven och t inititiv för tt inte möjlighetern sk rinn bort i snbb tkt. Det är 60 år sedn det vr trähästens år förr gången och det kommer dröj ytterligre 60 år innn det blir dgs igen för kombintionen häst och elementet trä. Enligt den kinesisk strologin kn vi därför vänt oss ett frtfyllt 2014 med snbb segrr, oväntde äventyr och överrsknde romntik. Dett år är också perfekt för resor eller för tt förändr och förbättr. Till skillnd från förr året som vr vttenormens år vr energin mer långsm och belöningr kom först efter en längre tid. I år är energin snbbre och produktivitet belöns. Segern kommer vi beslutsmm åtgärder och snbb ryck, men är du inte helt säker, vstå hellre. Det är lätt tt glopper iväg i fel riktning. Det är också viktigt tt tänk på tt det br finns två vägr, ntingen full gs frmåt eller tvärstopp. Det finns inget utrymme för medelvägr helt enkelt. Hnters korten rätt, kn ett enggert och strtegiskt tänknde under nsvr ge återbäring under mång år frmåt. Under helgdgrn i Kin i måndsskiftet jnuri/februri förflyttde sig ett rekordstort ntl människor kors och tvärs genom lndet. Hel 3,6 miljrder resor gjordes med tåg, buss och flyg. Över en miljrd människor beräkns h rest längre eller kortre sträckor och 260 miljoner migrntrbetre sökte sig till sin hemorter för tt fir nyår med sin fmiljer. Totlt gjordes 42 miljoner flygresor under det kinesisk nyåret i Kin. 15

16 Guo Xin är kontorschef vid Bnk of Chins kontor i Stockholm som servr kunder i hel Norden. Foto: Bnk of Chin Bnk of Chin vill väx i Norden Bnk of Chin räknr med en stdig expnsion i Norden frmöver. Det frmkom när Guo Xin, chef för bnkens kontor i Stockholm, frmträdde hos Sweden-Chin Trde Council i december. AV JOHAN MYRSTEN, f k t Svg börsutveckling Bnk of Chin börsnoterdes 2006 och sttens ägrndel är nu nere i två tredjedelr. Aktiekursen hr sedn 2008 rört sig långt under de höjder som noterdes den först tiden. Som mest låg ktien över 7 yun på Shnghibörsen hösten 2007, men på senre tid hr den legt runt 2,50 yun, vilket är lägre än introduktionskursen Det vr i juli 2012 som Bnk of Chin öppnde sitt kontor på Birger Jrlsgtn i Stockholm. Där rbetr nu 15 nställd, en skr som vänts väx betydligt de kommnde åren. Kontoret är Bnk of Chins först i Norden, och siktet är inställt både på kinesisk och nordisk kunder. Utöver tt delt i kinesisk bolgs investeringr och företgsförvärv i Norden vill bnken även utveckl långsiktig reltioner med små och stor nordisk företg men även privtpersoner, frmhöll kontorschefen Guo Xin. Det är ett brett sortiment som Bnk of Chin vill sälj i Norden, lltifrån olik vluttjänster till hndelsfinnsiering och exportkrediter. Bnken vill gärn utveckl ett smrbete med nordisk finnsiell institutioner, och på progrmmet står också tt få privt kunder tt npp på personl bnking och privt konton i bnken, enligt Guo. Kontoret i Stockholm ingår i det dotterbolg som Bnk of Chin hft i Luxemburg sedn 1979; ett bolg som enligt Guo blev det först i eurozonen tt driv offshorehndel med renminbi. Att det är en jätte med globl mbitioner som står bkom denn bnkstsning i Norden frmgick v de uppgifter Guo gv vid mötet. Bnk of Chin grunddes v republiken Kins förste president Sun Yt-Sen 1912 och fungerde som Kins centrlbnk frm till mktskiftet Sedn dess hr Bnk of Chin vrit det kommunistisk Kins mest interntionellt inriktde bnk och strtegin på senre år hr vrit tt krftigt utök bnkens globl närvro, med nordenkontoret som ett v mång exempel. Br fyr bnker i världen hde 2013 en större inlåning än Bnk of Chin, och räknt i mrkndsvärde vr bnken ni i världen och tre i Kin efter ICBC (Industril nd Commercil Bnk of Chin) och Chin Construction Bnk, enligt de dt Guo redovisde. Men Bnk of Chin med sin nställd ser sig lltså som den mest globl v Kins storbnker. Utöver sin drygt kontor i hemlndet hr Bnk of Chin över 600 kontor, dotterbolg och representtionskontor i 26 ndr länder. Liksom Kins bnksektor som helhet hr Bnk of Chin enligt Guo kombinert snbb tillväxt med förbättrd kvlitet på sin utestående lån de senste åren, och hn sde sig inte se expnsiv och hett omdebtterde utlåningen från skuggbnker som något större problem. Att det hndlr om en kreditexplosion belystes v Guos uppgifter tt de kinesisk bnkerns totl utlåning ökde från närmre miljrder renminbi 2007 till drygt miljrder Lik snbbt hr inlåningen ökt: från cirk miljrder RMB 2007 till drygt miljrder Smtidigt sjönk ndelen dålig lån från 6 procent till en procent, enligt de officiell dt som Guo refererde till. 16

17 Ny stipendit till Hndelskmmren i Shnghi Mostf Shrq blir 2014 års Anders Wll-stipendit vid Svensk Hndelskmmren i Shnghi. Intresset för Kin hr gått vi en obligtorisk kurs i mndrin på Hndelshögskoln i Göteborg till språkstudier och rbete i Kin. När jg bestämde mig för tt läs ekonomi ville jg speciliser mig inom ett område där jg nser tt frmtiden finns, berättr stipenditen i ett pressmeddelnde från Anders Wlls stiftelse. Mostf Shrq kom till Sverige från Afghnistn när hn vr tre år och hr vuxit upp i en entreprenörsfmilj i Eslöv där hns fr så småningom strtde fmiljeföretget Frejs Glutenfri som producerr och säljer glutenfri sitisk mtvror till grossister och större livsmedelsbutiker. Idg läser hn ekonomiprogrmmet med kinesisk vid Hndelshögskoln i Göteborg och pluggr dessutom sttsvetenskp i Lund. Att komm till Kin vr förstås nytt och omvälvnde men som svensk med utländsk bkgrund hr jg gnsk lätt Mostf Shrq, Anders Wll-stipendit 2014 i Shnghi. för tt cklimtiser mig i ndr kulturer, säger Mostf Shrq. Anders Wll stipendiet är på kronor och dels ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mrs. N O T I S E R Weibo på väg mot New York-börsen Weibo den kinesisk mikrobloggen som är en v världens mest besökt webbpltser enligt Wikipedi ser ut tt vr på väg tt noters på New Yorkbörsen, rpporterr Finncil Times. Det kinesisk bolget Sin hr nlitt Goldmn Schs och Credit Suisse för tt t hnd om börslistningen v bolgets mikroblogg Weibo, uppger källor till FT. Enligt uppgiftslämnrn hopps Sin kunn dr in runt 500 miljoner dollr på börsintroduktionen som vänts äg rum under det ndr kvrtlet i år. Vrken Sin, Goldmn Schs eller Credit Suisse hr velt kommenter uppgiftern. Mrkndsvärdet på Weibo beräkns till drygt 4 miljrder dollr i dgsläget, skriver FT. Antlet Weibo-nvändre uppskttdes nyligen till drygt 280 miljoner kineser v Chin Internet Network Informtion Center. Det är ett fll på 9 procent jämfört med ett år tidigre och sägs bero på tt myndighetern censurert meddelnden. Sin menr dock tt siffrorn inte överensstämmer med ders egn siffror. ANNONS Svensk Hndelskmmren i Kin söker VD Under de senste åren hr vi vuxit krftigt. Vi vill nu t näst steg i vår utveckling. Är du rätt person tt led dett rbete? Som VD för Svensk Hndelskmmren i Kin hr du det övergripnde nsvret för kmmrens kontor i Beijing och Shnghi. Tillsmmns med kmmrens styrelse är du nsiktet utåt, såväl i Kin som i Sverige. Vi tror tt du är förnkrd i näringslivet och hr förståelse för Hndelskmmrens speciell förutsättningr som en privt ideell orgnistion. Vi söker dig som: är god ledre och kommuniktör tlr svensk, engelsk och gärn kinesisk hr erfrenheter v tt utveckl orgnistioner hr ett brett kontktnät i näringslivet i Sverige och i Kin hr erfrenheter v opinionsbildning och påverknsrbete Tjänsten är plcerd vid något v vår kontor i Beijing eller Shnghi. Frågor besvrs v ordförnde Ktrin Nilsson. Ansök senst den 28 mrs 2014 till: Svensk Hndelskmmren i Kin bilddes 1998 och hr idg 300 företg som medlemmr. Det gör oss till en v de störst svensk utlndshndelskmrrn. Vi är en mycket ktiv och väl etblerd fristående näringslivsorgnistion i Kin med ett stort nätverk där vår medlemmr kn utbyt informtion och erfrenheter. Vi nordnr seminrier, föreläsningr och socil ktiviteter, smt bedriver opinionsbildning kring gemensmm intressen. Läs mer på 17

18 Hndelskmmren hopps på investeringsvtl EU-Kin EU och Kin hr inlett förhndlingr om ett smordnt investeringsvtl, och EU:s hndelskmmre i Peking hopps på såväl förbättrt investeringsskydd som mer jämlikt mrkndstillträde. Men det kn t lång tid innn ett vtl blir verklighet. AV JOHAN MYRSTEN, Den jnuri hölls en först omgång förhndlingr i Peking melln Kin och representnter för EU-kommissionen om det tilltänkt investeringsvtlet. Dett möte vr v inlednde krktär och skförhndlingrn verkr inte h kommit i gång på llvr än. I dg finns en lång rd bilterl investeringsvtl melln enskild EU-länder och Kin men nu är vsikten är tt smordn denn flor och nå ett övergripnde vtl melln hel Europeisk unionen och Kin om villkoren för gränsöverskridnde investeringr. Det kn bli ett v de viktigste vtlen melln EU och Kin. Men vi hr ing förhoppningr tt det kommer tt gå fort, kommenterr Mts Hrborn som är vd för Scnis strtegisk kontor i Kin och vice ordförnde i styrelsen för EU-företgens hndelskmmre i Peking. Det tr nog mer än ett år innn vtlet är klrt. Men det är viktigre tt vtlet blir br än tt det går fort, fortsätter Mts Hrborn. Förhndlingrn hr växt frm i fler steg. Redn vid sitt toppmöte i februri 2012 förklrde EU och Kin tt sådn förhndlingr borde sätts i gång så snrt som möjligt. Det tog tid för EU-ländern tt ens om ett förhndlingsmndt till kommissionen i Bryssel, men i oktober 2013 vr det klrt och månden därefter förkunndes officiellt strten för dess förhndlingr. Det skedde vid det toppmöte som hölls i Peking den 21 november melln Kin, lett v premiärminister Li Keqing, och EU, lett v kommissionens ordförnde José Mnuel Brroso och ministerrådets ordförnde Hermn vn Rompuy. Smtidigt ntogs den långsiktig smrbetsgend som klls Chin-EU 2020 Strtegic Agend for Det är viktigre tt vtlet blir br än tt det går fort. Coopertion. Själv förhndlingrn inleddes sedn lltså i jnuri. När EU-kommissionen beskriver behovet v ett investeringsvtl med Kin så frmhåller den blnd nnt tt investeringsflöden melln de två ekonomisk jättrn är små jämfört med ders väldig hndelsutbyte. EU är Kins störst hndelsprtner och Kin är EU:s näst störst hndelsprtner (efter USA). Hndeln melln EU och Kin omsätter mer än en miljrd euro per dg, medn br 2 3 procent v EU-länderns utlndsinvesteringr går till Kin. Än mindre roll spelr än så länge Kins investeringr i EU, även om de numer ökr snbbt. Här finns en stor outnyttjd potentil, enligt EU-kommissionens hndelsdirektort. För EU:s hndelskmmre i Peking finns minst fyr särskilt viktig frågor tt bevk under förhndlingrn, berättr Mts Hrborn. 1) Ett bättre investeringsskydd, så tt investerre kn känn sig juridiskt trygg mot exempelvis försttlignden eller exproprieringr. I dett smmnhng hopps EU-kmmren tt vtlet beskriver så mång eventuliteter som möjligt, uppger hn. 2) Ett förbättrt mrkndstillträde som gör tt företg får mer likvärdig villkor på vrndrs mrknder ett önskemål som EUhndelskmmren utvecklt mycket ingående i sitt senste Position Pper. Den rpporten brukr läss nog och kn därför spel en betydnde roll i bkgrunden för förhndlingrn om investeringsvtlet, hopps Mts Hrborn. 3) En mer utveckld modell för tvistlösning när företg från Kin och EU inveckls i dispyter 18

19 behövs också, nser EU-företgens hndelskmmre. 4) Ett mer tekniskt önskemål är tt det tilltänkt investeringsvtlet utvecklr gemensmm definitioner och begrepp, lltså en gemensm nomenkltur. Av dess fyr områden blir det förmodligen svårst för EU och Kin tt ens om villkoren för mrkndstillträdet, tror Mts Hrborn. Men hndelskmmren hr ingen direkt informtion om vd som händer och hr ingen plts som observtör i förhndlingrn. Vi är inte instt i de teknisk detljern. Vi vet inte heller hur den kinesisk sidn ser på dess frågor efter reformbesluten vid prtiets tredje plenum i hösts och inrättndet v den ekonomisk frizonen i Shnghi, kommenterr Mts Hrborn. Men hn noterr tt de mång ny besluten med syfte tt ge mrkndsekonomin ökt spelrum i Kin redn diskuters mycket i lndet, vilket kn påverk förhndlingrn om ett investeringsvtl med EU. Hermn vn Rompuy, ministerrådet i EU:s ordförnde, Kins premiärminister Li Keqing och EU-kommissionens ordförnde José Mnuel Brrosso vid toppmötet i Peking i november förr året då förhndlingrn om ett nytt investeringsvtl melln EU och Kin officiellt strtdes. KIM KYUNG-HOON/POOL/TT Kin levererr vindkrftsturbiner till Skellefteå Skellefteå Krft hr skrivit ett vtl med Dongfng Electric Corportion Ltd, DECL, om köp v 30 vindkrftsturbiner. Avtlet beräkns totlt vr värt 600 miljoner svensk kronor. Det är den först ffären i sitt slg melln ett svenskt energibolg och en kinesisk leverntör. Avtlet omfttr leverns v 30 stycken turbiner, reservdelr smt servicevtl. Vindkrftsturbinern kommer tt monters vid den tredje etppen v Bliken vindkrftprk melln Sorsele och Storumn i Västerbotten. Fullt utbyggd kommer prken tt bestå v 100 stycken vindkrftverk och en totl effekt på cirk 250 MW. Det gör prken till en v de större i sitt slg i Europ. Kinesisk Dongfng Electric Corportion sk leverer 30 vindkrftsturbiner till Skellefteå Krft. Levernsen är den först melln ett svenskt energibolg och en kinesisk leverntör. Foto: Skellefteå Krft Vi fortsätter tt invester i förnybr energi och är gld över vtlet med Dongfng som hde den bäst totllösningen, säger Hns Kreisel, koncernchef för Skellefteå Krft. N O T I S 19

20 k r ö n i k Flickor en bristvr i Kin hög krv på äktenskpsmrknden T ntlet svenskr, multiplicer med tre. Det blir nästn 30 miljoner. Om fem sex år beräkns det finns just 30 miljoner fler pojkr än flickor i Kin. Hur kommer dett tt påverk det kinesisk smhället? Ingen vet. Blir ogift ung män ytterligre ett socilt oroselement? Hur kommer de tt reger? Och kvinnorn, kommer fler tt råk ut för våld, kommer fler tt bli kidnppde? v Agnet Engqvist, Sverige Schweiz I förr numret, KinNytt nr 5, 2013, berättde jg tt svensk och schweizisk generlkonsulten i Shnghi utlyste en tävling för llmänheten om vem som bäst kn förklr skillnden melln de båd likljudnde ländern. Vinnre blev Chen Lin. Juryn gillde hennes underhållnde, tecknde kortfilm. Över 200 bidrg kom in och tävlingen uppmärksmmdes v blnd ndr BBC, Times, Dily Telegrph och New York Dily News. Länk till mer informtion: en-gb/embssies/shnghi/current- ffirs/news/the-winners-of-sweden- Switzerlnd-cmpign--sys/ Där finns också en länk till det vinnnde bidrget på kinesisk. Det vi vet i dg är tt män med låg utbildning och dålig bostd, lltså de som inget hr tt erbjud, väljs bort v kvinnorn. Än så länge är oblnsen 20 miljoner fler män än kvinnor under 30 år. Men redn om sex sju år hndlr det lltså om 30 miljoner. Knske kommer kvinnor i llmänhet tt stå högre i kurs när de blir en bristvr? Inte troligt inte med det vi vet i dg om kineserns idel och konventioner. De flest är konservtiv när det gäller vl v mke och mk. Hn sk bsolut vr längre, och är ttrktiv om hn också hr bättre utbildning, tjänr mer och är lite äldre. Smtidigt tycker pojkrn tt flickorn sk vr yngre och söt. Det gör bsolut inget om flickorn inte hr smm hög utbildning som de själv. Och pojkrn känner sig mest bekväm om ders tillkommnde tjänr mindre än de själv. Denn syn gör lltså tt de män som står längst ner i den socio-ekonomisk hierrkin inte hittr någon mk. Ingen vill gift sig med en så ottrktiv mn. Fst även män med de llr bäst förutsättningr kn stup på sist hindret. En v min beknt är högskoleutbildd, knppt 30 år, hr ett välbetlt jobb, br bostd och kommer från en fmilj som är etblerd i huvudstden sedn fler genertioner. Men hn vr rg senst jg såg honom. Jg känner mig som en ndr klssens medborgre, s hn. Pekingdmern är nämligen ointresserde v honom, för hn är under 170 cm. Med hjälp v vänner försöker hn nu hitt en flick från lndet. Men på de överblivns krt finns också hör och häpn lndets välutbildde kvinnor, de med god inkomster och fin bostäder. Ju äldre och mer välutbildd en kvinn är desto sämre chns hr hon tt hitt någon tt bild fmilj med. Det kn finns så mång som en hlv miljon ogift kvinnor i åldrrn kring 30 år i Peking, som hr drygt 20 miljoner invånre. Uppgiftern kommer från de lokl tidningrn och från dejtingsjter. Denn grupp klls sheng nü, överblivn kvinnor, vilket ntyder tt de inte hr uppfyllt männens krv. Men mång gånger hndlr det i stället om tt de själv ställer hög krv på tänkbr kndidter. Jg känner fler sheng nü. Och eftersom mång v Pekingflickorn, i vrje fll i de sydkinesisk Kntonflickorns ögon, är så ofeminin i sin klädsel dristde jg mig till tt ge en v dem ett råd. Knske du skulle sätt på dig en kjol någon gång, signler tt du är tjej. Och killrn blir inte de rädd när de märker tt du är så kritisk? Vill h en lång mn med god ekonomi Hon uppskttde verkligen tt jg brydde mig, men det vr inte hennes stil och hon är dessutom lik konventionell som de flest. Hon vill h en mn som är längre, helst bättre utbildd och med högre inkomst. Och en jämnårig mn vill inte gift sig med en så gmml kvinn. Denn 35-årig dm ser till tt inte h någon fritid, utn skffr sig intressnt extrknäck hel tiden och åker utomlnds så fort hon kommer åt. Hon orkr inte tänk på det här tt det inte blir någon fmilj för henne. Visserligen hr giftsåldern för kvinnor och män gått upp, men fortfrnde nses det suspekt för kvinnor om de fortfrnde är ogift när de är 30 år. Jg hr träfft kvinnor som närmr sig denn mgisk gräns. När de berättr om sitt blivnde bröllop låter det som döden i grytn, de ställer upp för tt någon vill gift sig med dem och för tt gör sin föräldrr och släktingr gld. Men själv verkr de skn ll glädje. 20

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Kejsaren i nya kläder

Kejsaren i nya kläder # 1 2 0 1 5 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kejsren i ny kläder FOTO: SERGEI ILNITSKY/EPA/TT President Xi Jinping fortsätter tt stärk sin ställning. Efter två år

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Kinas pensionärer en tickande bomb

Kinas pensionärer en tickande bomb # 4 2 0 1 2 Atuell ffärsnyheter om och från in. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins pensionärer en ticnde bomb Kins befolning blir äldre och äldre. År 2040 ommer vr fjärde ines tt vr över 60 år och

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer