Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige storsatsar för renare luft i Peking"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl med NDRC, Kins plnmyndighet vseende energi, miljöteknik och hållbr stdsutveckling och 2010 skrevs ett liknnde vtl under med Peking std. SCTC hr tgit en ktiv roll för tt synliggör problemtiken med frmförllt luftföroreningrn i Peking, som här illustrers vid sttsministerns besök i pril Anställd vid svensk företg tckr nej till tt bosätt sig i Peking på grund v luftföroreningrn och nu stsr Sverige stort vid den lednde interntionell energioch miljömässn i Peking där vtlet med Pekings std lyfts för tt synliggör problemtiken, få fokus på svensk företgs möjligheter tt bidr och för tt förbättr hälsn för ll Peking-bor. Läs mer på sidn 3 och sidn 6 Bytte dålig Pekingluft mot nytt jobb i Stockholm Fler svenskr än någonsin flyttr till Peking, men Dvid Almström hr flyttt till nytt jobb i Stockholm för tt komm bort från ll föroreningr. Sidn 12 World Trde Center, Klrbergsvidukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fx Foto: Nick Otto Bo Xilis fll blåser liv i ideologisk strid Efter de drmtisk turern kring Bo Xili under våren blossr nu en ideologisk strid upp inför höstens mktskifte i Kin. Görn Leijonhufvud smmnfttr och nlyser effektern. Sidn 8

2 Innehåll 2/2012 Sverige gör Peking grönre Ledre Sverige gör Peking grönre 3 Ny medlemmr 4 Sttstik 5 Sverige stsr på grönt Peking 6 Premiärminister Wen Jibos besök i Sverige är vklrt. Det vr först gången på 28 år som Sverige fick besök v Kins premiärminister. Sweden-Chin Trde Council tog tillfället i kt och nvände Sveriges vtl med Peking std om smrbete på miljöområdet i ett öppet brev till sttsminister Fredrik Reinfeldt. Vi ville få den svensk regeringen tt mer ktivt engger sig i vtlets implementering för tt med svensk teknik smt svenskt kunnnde och produkter få bukt med luftföroreningrn i Peking som nu hyser minst 20 miljoner invånre. Peking hr vid upprepde tillfällen de gångn åren hft värden som med råge överstiger de gränsvärden där luften nses vr direkt livshotnde. KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 5 Anlys Bo Xilis fll 8 Sverige hjälper kinesisk företg t socilt nsvr 12 Christer Ljungwll nytt vetenskpsråd i Peking 16 Föroreningrn i Peking får Dvid Almström tt flytt hem 18 Ny regler sk förhindr korruption 20 Premiärminister Wen Jibos Sverige-besök 22 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud hr rbett med Kin sedn 1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kultur revolutionen. Hn hr vrit sttionerd i lndet i 27 år, mest tiden som korrespondent för Dgens Nyheter. John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2012 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2012: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser. Vi hr under den senste tiden hört tls om fler fmiljer som tckt nej till tt flytt till Peking på grund v luftföroreningrn, vilket kostr vår medlemsföretg stor pengr och som innebär stor hälsofr för ll invånre i Peking. Nu kn svensk företg delt vid den lednde mässn EnerChin i Peking i juni då Centec och regeringens miljöteknikkontor i Stockholm rrn gerr en svensk monter under smlingsnmnet Sverige gör Peking grönre. SCTC stöttr givetvis dett projekt där Sverige kommer bidr med den störst ntionell smlingsmontern, vilket borgr för ett br genomslg för svenskt kunnnde. It-experten Dvid Almström är en v dem som nu lämnr Kin efter nästn femton år i lndet, och trots tt hn egentligen trivts väldigt br. Hn berättr tt det fler gånger i veckn är så dålig luft i Peking tt den rent ut sgt är frlig. Vrje veck kommer det dessutom lrmrpporter om otjänlig föd, slrv med hygien på resturnger och ndr hälsovrningr. Under våren hr vi sett ett drm utveckls i Kin, vrs dignitet mång nser vr v smm dignitet som händelsern på Himmelsk fridens torg Den tidigre hndelsministern, Bo Xili blev inte br vstt som prtichef i megstden Chongqing, hn fick också lämn sin poster i politbyrån och centrlkommittén. Dett efter tt hns fru nhållits som misstänkt för inblndning i en brittisk ffärsmns död i november förr året. Görn Leijonfuvud berättr i dett nummer om historien bkom drmt och vilk slutstser mn rimligen kn dr v det inträffde i perspektivet v höstens plnerde mktskifte i Peking. Medlemsenkäten i slutet v förr året gv tydlig besked tt de llr flest vill vet mer om utvecklingen i Kin ur ett mer generellt perspektiv. Smtidigt visde enkäten tt mn också ville vet mer om vd som händer på det politisk plnet. Vi hr nturligtvis lyssnt till medlemmrn vrför dett nummer v KinNytt innehåller just dess beståndsdelr och lite till. SCTC vill och sk också bidr till tt vår medlemmr får fler ffärsmöjligheter i sin kontkter med Kin. Vår kommittéer rbetr för högtryck för tt vi sk skp så mycket medlemsvärde som möjligt Vi vill gärn h din synpunkter och llr helst ditt enggemng, så hör v dig så tt just din röst blir hörd. Ett nätverk blir ldrig bättre än hur ktiv dess medlemmr är! Knske vill du berätt din histori här i KinNytt, precis som Britt Öström som bedriver ett viktigt och ngeläget rbete vid Center for Child Rights nd Corporte Socil Responsibility i Peking. Britt hr initiert en unik intervjuundersökning vid sex helkinesisk fbriker för tt gör de ung rbetrns röster hörd och får företgsledningrn tt lyssn på dem. Agnet Engqvist träffde Britt Öström i Peking och nu kn du läs hennes histori här i KinNytt. Vid premiärminister Wen Jibos besök i pril teckndes en rd ny vtl melln Sverige och Kin, vi beskriver dess vtl närmre här i KinNytt. Som en direkt följd v vårt öppn brev till sttsministern, publicert i Dgens industri den 23 pril, kommer SCTC tt medverk för tt vtlet får en frmträdnde roll när Centec, mbssden i Pekings miljökontor, medverkr vid EnerChin-mässn i juni. Vidre är vi också förhoppningsfull tt näringsminister Annie Lööf kommer t upp frågn vid sitt besök Peking i slutet v mj. Förhoppningen är också tt svensk företg kn dr nytt v det kreditlöfte om en miljrd remninbi som premiärminster Wen Jibo utlovde under sitt besök för hållbr utveckling. Kn ditt företg bidr till tt gör Peking till en bättre std tt bo och rbet i, är du självfllet välkommen tt hör v dig till oss. Thoms Lgerqvist l e d r e 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket: Grnd Hôtel Stockholm hr vrit hem för celebriteter, storslgn evenemng och helt vnlig livsnjutre sedn Läget är det bäst tänkbr, vid vttnet mitt emot Stockholms slott och Gml Stn. Här finns den klssiskt svensk Verndn med sitt smörgåsbord, Mthis DhlgrensGuide Michelin-belönde resturnger och den grndios Cdierbren. För rekretionen står Nordic Sp & Fitness med het bstubd och svlknde dopp. Vrmt välkommen hit. Grnd Hôtel Stockholm Södr Blsieholmshmnen 8 Box Stockholm Tel: Segull Mngement Consulting AB är en brygg melln svensk tillverkningsföretg och etblering i östr Kin. Vi genomför Fesibility studies, registrerr/strtr upp kinesisk dotterbolg smt dministrerr och leder dem under uppstrt. Vi hjälper också till tt utvärder produkter och leverntörer, smt tt finn leverntörer i Kin. Tillsmmns med uppdrgsgivre ger vi produktionsteknisk ssistns när tillverkning flytts från Sverige till östr Kin. Segull Mngement Consulting AB Murrstigen 5, Lidingö Room 1526A No.31 YoHng Street, HiShu Ningbo , Zhejing Province, P.R. Chin Kin exklusive Hongkong Sttistik jnuri mrs 2012 BNP ökde med 8,1 procent under årets först kvrtl och industriproduktionen ökde med 11,6 procent. De förverkligde utländsk direktinvesteringrn minskde med 0,6 procent. Exporten ökde med 7,6 procent (exporten uppgick totlt till 430 miljrder USD) och importen ökde med 6,9 procent (importen uppgick till ett värde v 429,3 USD). Den sist mrs 2012 vr vlutreserven miljrder USD. (Käll: HKTDC) 2011 Jn Mr 2012 Mjor Economic Indictors Vlue Growth (%) Vlue Growth (%) Are (sq km, mn) Popultion (mn) 1, ,347.4 Gross Domestic Product (RMB bn) 47, , Urbn Per Cpit Disposble Income (RMB) 21, , Rurl Per Cpit Disposble Income (RMB) 6, , Fixed Assets Investment 2 (RMB bn) 30, , Added-Vlue of Industril Output 3 (RMB bn) Consumer Goods Retil Sles (RMB bn) 18, , Consumer Price Index Urbn Unemployment Rte (%) 4.1 Exports (US$ bn) 1, Imports (US$ bn) 1, Trde Surplus (US$ bn) Utilised Foreign Direct Investment (US$ bn) Foreign Currency Reserves (US$ bn) 3, , S T A T i S T I K Mrtin Gunnrsson Kontktperson: Mrtin Gunnrsson, Sles Executive grndhotel.se Mgruppen Svensk Mngementgruppen AB Mgruppen s tsk is to develop mngers, leders nd orgniztions combining this with personl growth. We hve been successful in doing this in Sweden over the pst 80 yers nd re now expnding our interest onto n interntionl level. Chin nd Sweden re importnt worldwide ctors nd we believe tht Mgruppen cn strengthen their ction by improving their leders self-wreness nd bility to build strong interculturl tems. We provide leders with the right tools for successful mngement. Toms Kjerulf Kontktperson: Toms Kjerulf VD Mobil: Trck II är en konsultverksmhet speciliserd på dilog och prtnerskp för mänsklig rättigheter (MR) och hållbr utveckling. Vi hjälper vår kunder tt identifier och hnter MR- och hållbrhetsrelterde utmningr i Kin. Trck II grunddes 2011 v Mlin Oud, som hr mer än tio års erfrenhet v tt rbet strtegiskt och prktiskt med mänsklig rättigheter i Kin, bl.. som Roul Wllenberginstitutets chef i Kin och som konsult för olik FN-orgn. Trck II Utflyktsvägen Bromm Tel: Note: 1 Rel growth 2 Urbn investments in fixed ssets 3 All stte-owned nd other types of enterprises with nnul sles over RMB 5 million 4 Jn Feb 2012 Sources: The Ntionl Bureu of Sttistics, Ministry of Commerce, nd Generl Administrtion of Customs. ANNONS Mgruppen - Svensk Mngementgruppen AB Birger Jrlsgtn 64A Stockholm Kontktperson: Erik Swrtz Mlin Oud Kontktperson: Mlin Oud Svensk bnktjänster i Kin Vi känner oss hemm på den kinesisk mrknden och vill tt du sk känn likdnt. Det är en stor och snbbväxnde mrknd. Det innebär tt llt fler skndinvisk företg efterfrågr bnklösningr som, finnsiering i inhemsk och utländsk vlut, trde finnce och hntering v vlutrisker i Kin. Vi hjälper dig och du kn dr nytt v vår tjugoårig erfrenhet v bnkverksmhet i Kin. Om du hr möjlighet får du gärn besök oss i Shnghi, där vi hr hft kontor sedn Swedbnk Shnghi Citigroup Tower 601, 33 Huyunshiqio Rd. Shnghi, Chin Erik Swrtz 4 5

4 Peking juni 2012 Storstsning vid energioch miljömäss EnerChin hr utvecklts till en lednde interntionell utställning och konferens i Kin för produkter och service inom energisprnde, förnybr energi och miljöteknik smt vfllsteknik, teknik för vttensprnde åtgärder och luftnlys. Det full nmnet är 2012 Chin Beijing Interntionl Energy Sving nd Environmentl Protection Exhibition och mässn stöds v NDRC, Kins mäktig plnmyndighet, som Sverige hr ett smrbetsvtl med sedn 2008 vseende energi, miljöteknik och hållbr stdsutveckling. Ansvrig för utställning och konferens är Peking std genom BDRC, Pekings plnmyndighet, vilken Sverige hr smrbetsvtl med sedn november 2010 inom motsvrnde områden smt hållbr urbn trnsportmedel. Mässn hr stts upp sedn 2005 och rrngers dett år i synergi med den v NDRC orgniserde kmpnjen Chin Ntionl Energy Conservtion Week. Mässn och kmpnjen drr igång smm dg, 10 juni, vrför medibevkningen blir stor. Sverige, genom mbssdens kontor för miljöteknik, CENTEC, smt regeringsknsliets kontor för miljöteknikexport, IMT, rrngerr en större svensk pviljong under mässn och också ett svenskt heldgsseminrium under dess ndr dg. Den svensk delegtionen får stort utrymme vid invigningen smt inlednde seminrium. Sverige hr också den störst ntionell pviljongen. Under mässn är Sverige erbjuden tt för ntionell och lokl medi beskriv the low-crbon lifestyle in Sweden. Svensk företg, stor som små, är mycket välkomn tt delt och hr möjlighet tt presenter sig i pviljongen och också ge en presenttion under det svensk seminriet. Avgift per deltgnde företg är c RMB. Under mässns tredje dg erbjuder rrngören mtch-mking med relevnt kinesisk ktörer. Målgrupp för besökre till mässn är kinesisk lokl stdsledningr och myndigheter, i främst Peking men också provinsen Hebei smt Även i Peking kn himlen vr blå, men ntlet dgr med hög och livsfrlig hlter v luftföroreningr blir fler och fler. Nu vill Sverige hjälp Peking till en grönre std. Foto: Elisbet Söderström stden Tinjin, smt vidre nsvrig från ntionell och lokl industri, byggbolg, fstighetsägre, stdsplnerre, energiplnerre, rkitekter, forskningsinstitut smt serviceorgnistioner inom energi. Under seminriet deltr potentiell kommersiell ktörer i Peking, inom stdsutveckling smt bygg-, energi-, vtten- och vfllsrelterde investeringr. Medverknde företg kommer få strk exponering och erbjuds en mycket god möjlighet till kontkt med lokl beslutsfttre. Välkommen tt nmäl ditt intresse! EnerChin index.php?fid=1 Epost Britt Lindner Norberg, Sveriges mbssd, CENTEC, BANGKOK CHONGQING DELHI HONGKONG NAGOYA OSAKA PEKING SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TOKYO 78 FLYGNINGAR I VECKAN TILL ASIEN Flyg den snbb vägen vi Helsingfors till de störst städern i Asien. Den först direktnslutningen från Europ till Chongqing, Kins störst std, lyfter den 9 mj Bok ditt flyg idg på fi n n i r. s e 6 7

5 A n l y s I svllvågorn efter Bo Xilis fll Ideologisk strid blossr upp inför höstens mktskifte Häpndsväcknde vslöjnden om intriger och mord kommer i dgen, smtidigt som en ideologisk skiljelinje i Kins högst ledning visr sig tydligre. Höstens plnerde mktskifte ter sig inte längre lik självklrt och stbilt. Det är resulttet v ffären Bo Xili. Den sprkde prtichefen i Chongqing stod på tröskeln till ntionell upphöjelse. Men nu hr hstigt gått från tt vr medierns kelgris och llmänhetens hjälte till misstänkt konspirtör och brottsling. SAMMANFATTNING OCH ANALYS v Görn Leijonhufvud, Dett hr hänt Bo Xili och hns hustru Gu Kili, som är nhållen för mord. Bilden tgen vid minnesceremonin för Bo Xilis fr Bo Yibo FOTO: STRINGER/CHINA/SCANPIX Berättelsen om Bo Xilis uppgång och fll blir också ett utsnitt ur Kins modern histori. 1949: Bo Xili föds någr månder innn kommunistprtiet segrr i inbördeskriget och grundr Folkrepubliken Kin. Hn är son till Bo Yibo, en v de högst inom prtiet, senre blnd nnt finnsminister och vice premiärminister tlet och 70-tlet: I börjn v kulturrevolutionen 1966 är Bo Xili 17 år och tillsmmns med sin kmrter på elitskoln i Peking deltr hn i verbl ngrepp och fysisk tortyr mot lärrn. Enligt viss uppgifter ngriper hn även sin egen fr, som hmnr i skottgluggen när prtiordförnden Mo Zedong riktr mssrörelsen mot sin konkurrenter i ledningen. Gnsk snrt interners hel fmiljen och Bo Xili tillbringr fem år i fängelse. Efter Mos död 1976 återfår Bo Yibo och ndr förföljd ledre sin positioner. Bo Xili kn börj på det prestigefylld Pekinguniversitetet där hn tr exmen i världshistori och bygger på med interntionell journlistik vid smhällsvetenskplig kdemin. Hn är en v de få blnd de nuvrnde ledrn som hr en humnistisk utbildning. De flest ndr är ingenjörer tlet och 90-tlet: Efter exmen hmnr Bo Xili tidigt i Dlin i nordöstr Kin och blir borgmästre Den nedgångn hmnoch industristden utveckls snbbt under hns tid och förvndls till en v lndets mest välordnde och miljömedvetn metropoler. Fdern försöker hel tiden främj sonens politisk krriär men misslycks med tt få honom invld i kommunistprtiets centrlkommitté vid kongressen Bo Yibo hde drgit igång en stor pr-kmpnj för sonen som mång värjde sig mot. Mång delegter vr också trött på nepotismen inom prtiet tlet: Fdern intensifierr nsträngningrn för sonens prtikrriär. Mycket viktigt i det smmnhnget är tt Bo Yibo vr en v de tongivnde i tt utse Jing Zemin till prtichef och president efter orolighetern i Peking Fmiljen Bo hjälper också Jing Zemin när hn tvingr rivlen Qio Shi tt gå i pension. De ställer dessutom oreservert upp på presidentens något vlhänt försök tt skp en ideologisk bs för de mrkndsekonomisk reformern. De ny rmrn gjorde det blnd nnt möjligt för privt företgre tt få poster inom kommunistprtiet. Tck vre fmiljens stöd för Jing Zemin kn Bo Xili vncer till posten som guvernör för provinsen Lioning och även bli medlem v centrlkommittén blir hn hndelsminister och får hnter Kins npssning till världshndelsorgnistionen WTO efter inträdet tre år tidigre. Under sin år i Dlin och Lioning och på hndelsministeriet träffr Bo Xili mång svensk och ndr utländsk ffärsmän och politiker. Hn frmträder som en modern politiker med globl utblick och duktig på engelsk, en förespråkre för frihndel och utländsk investeringr. Hn gör ett mycket gott intryck på mång får Bo Xili uppdrget tt led megstden Chongqing såsom prtichef där. Det kn tolks som en förvisning, ett test eller en uppgrdering. Att led prtiet i en v de fyr städer som står direkt under regeringen räkns som en hög position och ger Bo Xili en plts i politbyrån. Nu återstår br tt vinn inträde i politbyråns ständig utskott, den llr innerst mktkärnn. Även Chongqing får en nsiktslyftning under Bo Xili. Hns bred kmpnj mot korruptionen och den lokl mffin blir också mycket uppmärksmmd. Den skffr honom ny nhängre blnd gemene mn, men viss ledre kritiserr honom för tt sätt rättssäkerheten ur spel. Ännu mer uppmärksmmd blir Bo Xili när hn strtr en rörelse för tt sjung röd sånger från 1950-tlet och 60-tlet. Hn skickr sms till medborgrn med citt från den tidigre ledren Mo Zedong. Hn spelr på den nostlgi som mång äldre känner för den perioden trots Mos oberäknelig dikttur före och under kulturrevolutionen ( ). Folkrepublikens först årtionden vr en tid då i stort sett ll vr jämlik därför tt ll vr lik fttig och smmnhållningen vr större. Bo Xili ser också till tt ök den sttlig sektorns roll i sin ny mktbs smt tt bygg subventionerde bostäder för dem som hr lägre inkomster. Mn börjr tl om Chongqingmodellen i den ntionell debtten. Hn blir hylld som en rockstjärn på de evenemng där hn dyker upp. Hn och hustrun, den frmgångsrik dvokten Gu Kili, är omsvärmde på internet och i skvllerpressen. De klls iblnd Kins version v fmiljen Kennedy i USA. 9 jnuri 2012 ger prtiets huvudorgn Folkets Dgbld översvllnde beröm för utvecklingen i Chongqing i en rtikel i topp på förstsidn. Bo Xilis stjärn står i topp och llt pekr på tt hns het önskn tt nå mktens innerst kärn, politbyråns ständig utskott, sk uppfylls vid den prtikongress som sk smls på hösten. Men på kort tid skjuts ll hns plner i snk. En v hns närmste medrbetre är den lokle polischefen Wng Lijun, en vpendrgre som hn tog med sig från sin tid i Lioning. De blir osms när Wng Lijun konfronterr sin chef med uppgiften om tt Bos fru Gu Kili sett till tt giftmörd fmiljens brittiske rådgivre, Neil Heywood, som hon sk h hft en ffärstvist med. Heywood hde blnd nnt hjälpt prets son tt komm in på den exklusiv privtskoln Hrrow i Englnd. Sonen hr sedn kunnt läs vidre i både Oxford och Hrvrd. 6 februri: Efter ett storgräl med Bo Xili fruktr Wng Lijun för sitt liv. Hn grips v pnik och söker syl på USA:s generlkonsult i Bo Xili försökte lnser sig själv som en ny Mo Zedong, tycker mång. FOTO: AP PHOTO/SCANPIX 8 9

6 f k t Bo Xili, då hndelsminister, och utrikesminister Crl Bildt skriver under ett vtl vid ett besök i Sverige 19??. I bkgrunden sttsminister Fredriks Reinfeldt och dåvrnde näringsministern Mud Olofsson. FOTO: NG HAN GUAN/SCANPIX Mktstrider i Kin Det finns fler tidigre fll när kinesisk ledre hr rensts ut efter mktstrider. Exemplen från 1995 och 2006 visr tt korruptionen är så utbredd tt det lltid går tt hitt oegentligheter när någon fllit i politisk onåd. Prllellern med fllet Bo Xili är uppenbr: 1971: Prtiordförnden Mo Zedongs utpekde efterträdre Lin Bio misslycks med en sttskupp och flyr i ett pln som krschr i Mongoliet. 1989: Prtichefen Zho Ziyng vsätts sedn hn vist sympti för proteströrelsen som krävde politisk reformer. Till slut skickr veternern i högst ledningen ut rmén för tt slå ned protestern. 1995: Huvudstden Pekings strke mn Chen Xitong får sprken och döms för korruption sedn hn utmnt president Jing Zemin om högst mkten. 2006: Shnghis prtichef Chen Lingyu får sprken och döms senre för korruption sedn hn utmnt president Hu Jinto. Vd betyder llt dett? Affären Bo Xili är den störst krisen i prtitoppen sedn orolighetern 1989 som ledde frm till msskern på ktivister i Peking den 4 juni det året. Uppståndelsen kring hns olik utspel hr smtidigt givit nytt liv åt slumrnde ideologisk motsättningr och givit diskussionen skrpre knter. Bo Xili själv hr gått från tt vr en nhängre blnd ndr till de ekonomisk reformern och öppningen utåt till tt frmträd som en nutid moist som uppmmt revolutionär och ntionlistisk strömningr. Men hns motståndre i dg, inklusive forne vpendrgren Wng Lijun, ser hns olik ställningstgnden som övervägnde opportunistisk. Hns populistisk kmpnjer i Chongqing hr provocert mång v hns kolleger i politbyrån. I prktiken lnserde sig Bo Xili som en ny Mo Zedong. Hn verkr h gripits v storhetsvnsinne och hns vurmnde för 60- och 70-tlet måste h irritert kollegern i prtiledningen. Mång led ju själv v Mos terror in på br skinnet. Det är inte omöjligt tt de hde smlt sig till ett ngrepp mot Bo Xili lldeles ovsett skndlern kring hustrun Gu Kili och polischefen Wng Lijun. Bo Xilis beteende kn mycket väl vr präglde v hns formtiv år under kulturrevolutionen med dess kompromisslös frktionsstrider och med den tidens personkult kring Mo. Hn sägs också vr påverkd v sin lång tid i nordöstr Kin, där en viss bndit- och mffikultur lever kvr från tiden före revolutionen, en nd som kombinerr strikt lojlitet med hård strff för förrädre. Bo Xili vr länge uppbckd v den inflytelserike förre prtichefen och presidenten Jing Zemin. Men den förbindelsen försvgdes när fdern Bo Yibo vled Jing Zemin ställde sig i stället bkom lnseringen v Xi Jinping, en nnn Chengdu. Med sig hr hn fler dokument med grvernde uppgifter för Bo Xili om korruption och rättsövergrepp. Efter lång förhndlingr övertls Wng Lijun tt lämn konsultet och hn grips v de kinesisk myndighetern. 9 mrs håller Bo Xili en presskonferens i Peking i smbnd med ntionell folkkongressen. Hn tillbkvisr ll som smutskstr honom och hns fmilj. Men det börjr bli hett om öronen. 14 mrs håller premiärminister Wen Jibo sin årlig presskonferens där hn utn tt pek ut Bo Xili med nmn uppmnr ledningen i Chongqing tt llvrligt tänk över sin misstg. Hn vvisr också ll försök tt gå tillbk till kulturrevolutionens kos, en nspelning på den röd förnyelse som Bo Xili drev. 15 mrs kommer beskedet tt Bo Xili vsätts som prtichef i Chongqing. Konkurrenten Xi Jinping, tippd som ny prtichef och president, ngriper smm dg i en essä politiker som spelr för mssorn och söker berömmelse och rikedom. 10 pril frånts Bo Xili sin poster i politbyrån och centrlkommittén på grund v llvrlig disciplinär misstg. Hustrun Gu Kili rresters, misstänkt för mordet på Neil Heywood. son till en hög ledre, som ny prtichef inför kongressen i höst. Som jg skrev i min nlys i KinNytt nr 1, 2012, finns det frmför llt två flnger i högst ledningen. Inom den ekonomisk reformpolitikens bred rmr skiljer sig gruppern inte så mycket åt. Mrkndsekonomin och öppningen mot utlndet sk vr kvr. Men de ser olik på vd som sk prioriters och hur stor sttens roll sk vr frmöver. Den en gruppen klls iblnd Shnghiflngen och hr fortfrnde Jing Zemin som en sorts fdersfigur. Det är visserligen nio år sedn hn lämnde sin sist mktposition, men hn hr fortfrnde inflytnde. Den klls också elitflngen eftersom den lutr sig mot eliten i städern och inkluderr mång brn till hög ledre, de så kllde prinsrn. Ytterligre en benämning är liberlern, med tnke på hur de ser på ekonomins inriktning. Gruppen prioriterr fortstt tillväxt frmför jämlik fördelning v fruktern och är rvtgre till Deng Xioping som förkunnde tt någr måste få bli rik först. Det är Shnghiflngen som stått för de störst liberliseringrn v ekonomin. Det är också den som släppt in de ny företgrn som medlemmr i kommunistprtiet, ett symboliskt viktigt steg. Den ndr flngen består till stor del v ledre med bkgrund i kommunistisk ungdomsförbundet, inte minst nuvrnde presidenten och prtichefen Hu Jinto. Den klls också den folklig flngen. Gruppen vill sprid tillväxten mer rättvist. Presidenten Hu Jinto hr fokusert mer på de socil följdern v de ekonomisk reformern än på själv tillväxten. Tillsmmns med premiärministern Wen Jibo hr hn försökt tt minsk de växnde inkomstklyftorn, utn tt egentligen lycks med det under sin tio år vid mkten. Mång som mer eller mindre löst sorters in under denn flng vill tt stten sk spel en större roll i ekonomin igen, frmför llt i en återupprustning v de socil förmånern. Dett är frågor som ligger den så kllde ny vänstern när. Den politisk skln i Kin komplicers ytterligre v tt politiker i denn grupp iblnd klls konservtiv, eftersom de vill återupprätt en del v idelen från folkrepublikens tidig år. Bo Xili hr rört sig melln de båd flngern men hn försökte lägg beslg på frågn om inkomstfördelningen och blev därför hstigt och lustigt en fvorit hos den ny vänstern. Hn sde tt det vr viktigt tt del kkn jämnt och inte br tänk på tt få den tt väx och bli större. Innn hn fick sprken vr hn enggerd i en ovnlig offentlig debtt med Wng Yng, som är de ekonomisk liberlerns ny stjärn och prtichef i Gungdong. Wng Yng deklrerde tvärtemot Bo Xili tt på det här stdiet gäller det frmför llt tt gör kkn större. Wng Yng i Gungdong säger också tt hn vill h en liten stt och ett stort smhälle, det vill säg tt privt företg, orgnistioner och individer sk spel den störst rollen. Hns uttlnde utmnr den ny vänstern som vill ge stten ökde resurser igen. Gungdongmodellen mot Chongqingmodellen. Vd händer nu? Det vr länge sedn vi fick så mång inblickr i mktspelet bkom kulissern. Men det är fortfrnde i stort sett prtiet som bestämmer vilken informtion vi sk mts med? Kommer vi någonsin tt få full klrhet när det gäller de mång rykten om Bo Xili? Hr hn till exempel ett mer direkt nsvr för Neil Heywoods död än vd som frmskymtt. Det skulle i så fll skd prtiets och Kins nseende. Det kunde dämp utländsk investerres entusism om en hög ledre vrit med om tt t livet v en utländsk rådgivre. Är det ett försök tt skydd prtiets rykte tt skyll Heywoods död på tt Bo Xilis fru vr deprimerd och mentlt störd? Affären Bo Xili hr punktert ll ledningens förhoppningr om ett smidigt och stbilt mktskifte vid prtikongressen som sk smls i oktober eller november. De flest v politbyråns 25 medlemmr fller för åldersstrecket eller för principen tt ingen sk sitt mer än två femårsperioder. Av de nio medlemmrn i ständig utskottet, mktens innerst kärn, vgår minst sju. Det kn något i stil med hel hvet stormr när pltsern efter Bo Xili och hns symptisörer sk fylls och förskjutningr uppstår. Efter tt Bo Xili försvunnit ur bilden kommer den så kllde folklig flngen tt intensifier sin nsträngningr för tt få in eller fler ersättre i politbyrån och ständig utskottet. Den så kllde liberl flngen står strkre. Den väntde nye prtiledren Xi Jinping hör till den gruppen. Men hn måste som tidigre ledre i viss mån blnser förhållndet melln de båd flngern för tt inte provocer frm ett missnöje. Den liberle prtichefen i Gungdong, Wng Yng, vänts hmn högt upp i rngordningen medn hns främste ntgonist Bo Xili ldrig lär komm tillbk. Wng Yng fick positiv uppmärksmhet när hn hnterde ett uppror mot korruptionen i en stor by, Wukn, genom tt låt böndern välj ett nytt byråd. Den utvecklingen är ett exempel på en fråg som blir llt svårre för prtiet tt sop under mttn, nämligen önskemålen om politisk reformer efter drygt 30 år v enbrt ekonomisk reformer. Det är något som nuvrnde premiärministern Wen Jibo verkr vilj gör till sitt politisk testmente innn hn vgår i mrs näst år. Högst ledningen hr således mång het personfrågor och trängnde politisk och ekonomisk problem tt t ställning till inför prtikongressen. Inte på mång år hr ovissheten vrit så stor. Premiärminister Wen Jibo ingrep mot Bo Xili (i bkgrunden) i smbnd med fokkongressen nyligen

7 Det blir llt svårre för fbrikern i Kin tt ttrher ung rbetre. Men någr frmåt och orädd kinesisk företg hr fått upp ögonen för tt det kn hjälp tt t socilt nsvr inte br för tt hitt rbetskrft, utn också för tt kunn behåll den. Det är också viktigt om fbrikens produkter på sikt sk kunn konkurrer på den interntionell mrknden. Britt Öström vd för konsultbolget Center for Child Rights nd Corporte Socil Responsibility, CCR CSR, i Peking. Överskott och vinster går tillbk in i verksmheten. Företget är också Rädd Brnens center för brnrättsfrågor i Kin. Ålder: 61 år. Bor: I hyreslägenhet vid södr sidn v Choyngprken i Peking. Fmilj: Sönern Björn och Olof som bor och rbetr i Stockholm och syskon i Norrlnd. Studier: Lärrhögskoln i Umeå, , diverse poäng blnd nnt i pedgogik, engelsk, kulturgeorgrfi och u-lndskunskp. På universitetet i Hnoi en treårig utbildning i vietnmesisk språket, kulturen, histori och litterturen i slutet på 1970-tlet. Krriär: Inom det svensk skogsindustriprojektet Vinh Phu (Bi Bng) i Vietnm , vrv tre år på plts i Vietnm och två år som personlchef. På Rädd Brnen från 1989, regionl progrmsmordnre, interntionell vdelningen, för Asien och Ltinmerik , chef för Rädd Brnens regionl progrm i Sydostsien, sttionerd i Hnoi , chefsrådgivre för ett EU-projekt kring brnfrågor inom vietmesisk socilministeriet Därefter regionlt nsvrig för Rädd Brnens verksmhet i Europ, sttionerd i Stockholm frm till ugusti Därefter nuvrnde jobbet i Peking. Kopplr v med: Just nu med korsord. Reser runt i Kin för tt hinn se så mycket som möjligt innn jg åker hem. Just vslutt underbr dgr i Kunming, Dongchun och Xishungbnn. Den vckr röd jorden, gräsligt skrämmnde månlndskp efter jorsskred, minoritetsbyr med vänlig, väkomnnde människor, risbrännvin och dns i månskenet till bmbutkter. Frmtiden: I höst börjr jg ett nytt roligt jobb på Rädd Brnen som nsvrig för Asien, med Stockholm som sttioneringsort. Mejldress: Sverige hjälper kinesisk företg t socilt nsvr Av Agnet Engqvist, Ett svenskt konsultföretg hr fått in en fot på sex helkinesisk fbriker för tt gör de ung rbetrns röster hörd och få företgsledningrn tt lyssn på dem. Dett är en unik undersökning som ger ovnlig inblickr. Det är trist och deprimernde. Så beskriver de ung fbriksrbetrn sin känslor för rbetet. Mindre än 9 procent v runt 400 tillfrågde kände sig väl till mods på jobbet. Av Kins mer än 240 miljoner migrntrbetre är omkring 100 miljoner i års åldern. En stor del v dem jobbr på fbriker. Chefern på fbrikern är medvetn om tt de behöver ny ledningsmetoder. De vet också tt de måste skp en positiv rbetsmiljö för den ny genertionen fbriksrbetre. Men de vet inte hur, även om det egentligen kn rör sig om enkl förändringr, säger Britt Öström, chef för det svensk konsultföretget Center for Child Rights nd Corporte Socil Responsibility, CCR CSR, i Peking. Företget är också Rädd Brnens center för brnrättsfrågor i Kin. Vi ville nå riktig kinesisk fbriker, inte sådn som redn exponerts mot utländsk tänkesätt, säger hon. Vår strtegi är tt så långt det går även jobb direkt med kinesisk fbriker, inte br genom interntionell företg. I det lång loppet är det de kinesisk företgen som måste omftt CSR, t socilt nsvr, v egn skäl och genom egn insikter, inte enbrt för tt utländsk företg kräver det. En ung rbetre uttrycker vd mång känner: Vi hr blivit robotr och jg vill inte vr en robot som br rbetr med mskiner. Arbetren citers i undersökningen On the Pth to Their Truth, det vill säg På vägen till ders snning som det svensk konsultbolget gjort tillsmmns med den kinesisk textilindustrins brnschorgn, Chin Ntionl Textile nd Apprel Council, CNTAC. Rpportens underrubrik lyder: En studie v sex fbriker i Kin som lyssnr till ung migrntrbetres röster. De ung rbetrn i rpporten vill bli sedd som människor och inte som en förlängning v mskinern de jobbr med. Chefern på fbrikern är medvetn om tt de behöver ny ledningsmetoder. De vet också tt de måste skp en positiv rbetsmiljö för den ny genertionen fbriksrbetre. De intervjude ungdomrn uttrycker nyfikenhet. De drömmer om tt ordn sin liv på ndr sätt än föräldrrn. Bildern visr interiörer från de helkinesisk fbriker som deltog i den unik undersökningen. Undntget är lill bilden i mitten som visr när Britt Öström delr ut en liten bok till ung rbetre från tre ndr fbriker på en utbildningsdg i Shenzhen. Smtlig interiörbilder är tgn v fbriksungdomrn själv. Det gäller både dett och näst uppslg. Britt Öström berättr om en ung rbetre som vböjde en bättre nställning på en nnn fbrik, därför tt hon vid nställningen på sin nuvrnde fbrik möttes v en representnt från fbrikens personlvdelning som tlde till henne som en person. Det verkr som om chefern fått upp ögonen för tt dess ung också är människor, säger Britt Öström. De ung drömmer om en nnn frmtid Denn ny studie från sex fbriker som ll producerr för den inhemsk mrknden visr tt mång v ungdomrn ändå går i föräldrrns fotspår. Men de drömmer om tt ordn sin liv på ndr sätt än mmm och ppp. Mång v dem hr hft föräldrr som lämnt dem kvr i hembyn tillsmmns med en äldre släkting. De är olycklig över sin uppväxt och föräldrrn tycker tt ders brn är otcksmm för de uppoffringr de gjort för ders skuld. En intervjud flick som jobbr på en v de sex fbrikern berättr: Jg längtde efter min föräldrr och bd tt få komm till dem. De lät mig flytt in, men det visde sig tt vi inte hde något tt prt om. Vi kände inte vrndr och så är det än i dg. De ung fbriksrbetrn i dg är oftst ogift och hr bättre utbildning än sin föräldrrn, som i mång fll lltså vrit eller är den först genertionen fbriksrbetre. Föräldrgenertionen ville i först hnd spr ihop så mycket pengr som möjligt för tt skp bättre möjligheter för brnen och också bygg ett nytt hus, helst det störst och finste, i hembyn. Byn eller hemorten är inte drömmen längre, den ligger någon nnnstns, säger Britt Öström. Visst vill ungdomrn tjän pengr, men de uttrycker nyfikenhet. De vill lär sig ny sker och utveckls. De vill bild fmilj på någon br plts där de hr ett br jobb och de vill inte bli kllde migrntrbetre för de tycker det är en onödig stämpel, säger hon. Hur hr fbriksledningrn på de sex fbrikern regert på ungdomrns svr? 12 13

8 f k t Resulttet v undersökningen På vägen till ders snning, en studie v sex fbriker i Kin som lyssnr till ung migrntrbetres röster finns på kinesisk smt i en kortversion på engelsk. Studien genomfördes under julioktober 2011 i sex fbriker i provinsern Fujin, Zhejing, Gnsu och Gungdong. Fyr är textilfbriker i kustområden och två livsmedels- och dryckesfbriker i inlndet. All tillverkr enbrt för den inhemsk mrknden. Det är ingen vetenskplig undersökning men 48 ung rbetre och 13 chefer på melln- och toppnivå blev utfrågde i djupintervjuer. 60 ung rbetre deltog i gruppdiskussioner och 408 ung rbetre svrde på en enkät. Dessutom blev 71 ung rbetre intervjude v 18 utvld nställd som först fick en kort träning. De flest v de intervjude rbetrn är melln 18 och 22 år, den störst åldersgruppen på fbrikern. Frågorn som ställdes vr utrbetde v ett undersökningstem med representnter från det svensk konsultföretget CCR CSR, den kinesisk textilindustrins brnschorgnistion och forskre från två universitet smt v ung rbetre som plockts ut v fbriksledningrn för tt ingå i temet. Svensk mbssdens CSR Center och Rädd Brnen i Sverige bekostde undersökningen. CSR, Corporte socil responsibility, betyder på svensk företgens smhällsnsvr. Hemsid: De verkr förvånde över tt det är så enkl sker som krävs för tt de sk betrkts som br rbetsgivre. Som kvliteten på mt, omtänksmhet, tt finns till hnds för tt ge råd, säger Britt Öström. Hon hr också notert tt fbriksledningrn är positivt överrskde tt ungdomrn vill t nsvr och ber tt få blir mer involverde, och få ge sin synpunkter. Både fbriksledningrn och rbetrn tycker tt undersökningen hr skpt en positiv stämning. Hur vill fbriksledningrn nu gå vidre och nvänd resulttet v undersökningen? De vill tt vi kommer tillbk med utbildningr. De är beredd tt betl för vår råd, säger Britt Öström. Resultten kommer tt nvänds som underlg i utbildningsmoduler, i rollspel och fllstudier för tt illustrer sådnt som rekrytering, nställningsintervjuer, introduktionsutbildningr och ledrskpsmetoder. Britt Öström frmhåller hur viktigt det är tt de chefer som till vrdgs är närmst ungdomrn verkligen utbilds. Det vr ing stor skillnder kring grundfrågorn från fbrik till fbrik. I viss v fbrikern tlde de intervjude ungdomrn mycket om pengr, tt tjän mer och om lyckn tt strt eget. I ndr tlde de mer om respekt och vikten v smvro. Det är svårre tt komm in i fbriker i inlndet, de är mer konservtiv. Där Ungdomrn vill bli mer involverde och ge sin synpunkter till fbriksledningen. De ung rbetrn i rpporten vill bli sedd som människor och inte som en förlängning v mskinern de jobbr med. är migrntrbetrn oft från den egn provinsen medn i ndr provinser kommer rbetrn från olik lndsändr, säger Britt Öström. De som i prktiken utförde intervjuern vr utsedd v fbrikern själv och inte v CSRcentret för brnrättsfrågor eller textilindustrins brnschorgn. Dett är ett vsteg från normlt deltgnde i de undersökningr som görs v Rädd Brnen. Det kn ju ses som en begränsning. Men fbriksledningen hde inget inflytnde över frågorn. Och eftersom huvudsyftet med studien inte vr tt belys en viss rbetsplts utn tt lyssn generellt på ung rbetres tnkr och förhoppningr så nser vi tt den informtion vi fått är giltig och nvändbr, säger Britt Öström. Det blev för tidsödnde och vi riskerde dessutom oro från ledningen om vi vrit mer demokrtisk i urvlet v de ung, säger hon. Smtidigt påpekr Britt Öström tt de sex fbrikern som medverkde troligen är mer öppn än genomsnittet och hr företgsledningr som förstår tt ll rbetspltser hr utmningr tt t itu med. Det resultt i rpporten som är mest slående för henne är hur påverkde dess ung människor är v det fktum tt ders föräldrr lämnde dem för tt rbet. Först genertionen som söker livskvlitet Jg funderr över vd dett kommer tt betyd när de själv bildr fmilj. Denn genertion är den först som söker livskvlitet. Ders drömmr hndlr självklrt om mteriell sker, men de tlr också om friheten tt bestämm över sin egn liv, de vill tt ndr sk tro på ders möjligheter, de vill lär sig ny sker. Här tänker jg tt migrtion också hr positiv sidor. Människor träffr ndr, lär sig ny sker, hör om ndr seder och bruk, vidgr sin vyer, säger Britt Öström. Hon tror inte tt resulttet skulle bli nnorlund om en motsvrnde undersökning gjordes på fbriker som producerr till exempel åt utländsk modemärken. Nej, egentligen inte. Ungdomr är ungdomr. Snrre tror jg tt fbrikens storlek kn spel roll. Jg är övertygd om tt de som hr det värst är de som jobbr för mssfbriker som är som hel städer. Oft är just elektronikfbrikern gignter. Om inte dess jättefbriker bryts ner i mindre enheter där den enskild rbetren blir sedd, åtminstone vid något tillfälle, är det nog nnrs lätt tt bli deprimerd. Nyligen vr Britt Öström med om tt ordn en utbildning för rbetre från tre olik fbriker i frizonen Shenzhen. All fbrikern hde en och smm ägre, en Hongkongfmilj. Utbildningen vr en del v en personldg och rmdes in v idrottstävlingr melln fbrikern. Stämningen vr gld och opretentiös, säger Britt Öström. Hennes medrbetre Li Ping från CCR CSR och en utbildre från kvinnoförbundet ledde utbildningen. Viktigt komm ihåg tt brn är brn Det visde sig tt cirk 80 procent v de närvrnde inte hde brnen med sig till Shenzhen. Utbildrn tog upp hur viktigt det är tt komm ihåg tt brn är brn, tt inte enbrt ställ krv utn också vis tt mn som förälder bryr sig om hur de hr det och hur de mår. Dett gjordes genom illustrtiv övningr där olik deltgre gerde. På direkt fråg efter utbildningen svrde någr tt de inte tänkt på tt det verkligen vr så viktigt tt håll kontkt med hemmbrnen, berättr Britt Öström. Hon hr också sett till tt det nu finns kurser för ung rbetre på tio fbriker i Shnghi. Dess är också rent kinesisk fbriker, inte kunder till utländsk företg. Kursern tr upp kommuniktion, smverkn i grupp och ungdomsfrågor och smlevndsfrågor. Den långsiktig målsättningen är just tt kinesisk rbetsgivre sk h någonstns tt vänd sig, när de behöver hjälp i socil frågor som är för komplicerde för en personlvdelning. De ung rbetrn vill lär sig ny sker. De är oftst ogift och hr bättre utbildning än sin föräldrr. Heldg i Shenzhen. Utbildningen på tre Hongkongägd fbriker i frizonen i Sydkin byggde på en liten bok med titeln Långt bort men ändå när, om vikten v kommunicer med brnen hemmvid i byrn, inte br ställ krv utn vis tt mn som förälder bryr sig om hur de hr det och hur de mår. Här ses Britt Öström tillsmmns med någr ung fbriksrbetre som just fått den lill boken, finns endst på kinesisk

9 Christer Ljungwll gillr tt vr ute på sjön och styr sin båt, från och med i höst får hn styr myndigheten Tillväxtnlys kontor i Peking med uppgift tt bevk utvecklingen v forskning, innovtioner och industriell förnyelse i Kin. Foto: Privt Christer Ljungwll Christer Ljungwll börjde studer Kin i slutet v 1990-tlet. Efter tt h disputert 2003 på en vhndling om kinesisk ekonomi fick hn en nyinrättd doktorndtjänst med inriktning på Kin. Året därpå lärde hn känn den kinesiske ekonomen Justin Yifu Lin när denne vr på ett besök i Sverige. Snrt därefter erbjöds Christer Ljungwll tt komm över till Lins forskningsinstitut Chin Center for Economic Reserch (CCER) vid Pekings universitet. Där rbetde Christer Ljungwll som gästforskre i fem år innn hn tillbringde drygt ett år som Asitisk Utvecklingsbnkens chefekonom i Mongoliets huvudstd Uln Btor. Hn vr också en v inititivtgrn till bildndet v Chin Economic Reserch Center vid Hndelshögskoln i Stockholm, vilket hn vr knuten till åren I november 2010 flyttde Christer Ljungwll hem till Sverige, vrifrån hn hr pendlt till Hndelshögskoln i Köpenhmn, där hn hr en tjänst som docent i ntionlekonomi. Hn är också rådgivre till fondförvltningsfirmn Est Cpitl. Ekonomen Christer Ljungwll blir nytt vetenskpsråd i Peking Kin kn inte vänt längre med reformer Kin står vid ett viktigt vägskäl. En rd uppskjutn reformer behöver nu genomförs. Den nlysen gör ekonomen Christer Ljungwll, som i höst blir nytt vetenskpsråd på mbssden i Peking. AV JOHAN MYRSTEN, Den tlföre göteborgren Christer Ljungwll är känd som föreläsre och forskre med ingående kännedom om kinesisk ekonomi. Mycket v den kunskpen byggde hn upp under sin fem år på forskningsinstitutet Chin Center for Economic Reserch i Peking, dit hn rekryterdes som gästforskre v institutets chef Justin Yifu Lin, som senre blev chefsekonom för Världsbnken. Från denn tid minns hn särskilt ett stort forskningsprojekt som innebr fältrbete i 25 provinser. Christer Ljungwll deltog i en mängd intervjuer och mötte en vid krets kineser, lltifrån superrik entreprenörer till utfttig lndsbygdsbor. Det är egentligen det som gett mig mest i Kin. Det jg lärde mig under dess resor hde jg ldrig kunnt läs mig till, säger hn. Nu närmr sig en ny vistelse i Kin för honom. Efter sommren blir hn vetenskpsråd och ny chef för myndigheten Tillväxtnlys kontor i Peking, med uppgift tt bevk utvecklingen v forskning, innovtioner och industriell förnyelse i Kin. Smtidigt fortsätter Christer Ljungwll givetvis tt följ Kins ekonomi, och hn frmhåller tt lndet står vid ett betydelsefullt vägskäl efter årtionden med imponernde utveckling. Det går inte längre med genvägr och tillfällig lösningr. Ett stort ntl reformer hr länge skjutits upp, men nu måste de genomförs, helst på en och smm gång. Enligt Christer Ljungwll hr Sverige och EU kunskp som kn hjälp Kin i dett läge. Här hr Sverige mång möjligheter, nser hn. Kinesern behöver hållbr lösningr; de vet redn mycket väl vilk problemen är. Det är ett mycket svårt reformrbete som behöver genomförs i ett lnd som rymmer så skild utvecklingsnivåer och med en stor sttsägd sektor som bidrgit till en skev industristruktur och en rd effektivitetsproblem i ekonomin, understryker hn. Kin är otroligt komplext, och det måste mn vr ödmjuk inför. Viktigt nu är tt bevr stbiliteten i Kins finnsiell system, nser hn. Sprrn måste vet tt de inte riskerr tt förlor sin pengr. Nu sk en insättningsgrnti införs för tt skydd sprrns pengr. Det öppnr i förlängningen för en snbbre och mer djupgående omstrukturering v det finnsiell systemet. Viktigt är också tt bevr hushållens köpkrft, skp tillräckligt med jobb och undvik socilt missnöje. Det är inte heller någon lätt uppgift, men hittills hr Kin vrit ett föredöme i tt skp jobb åt den bred mssn invånre, enligt Christer Ljungwll. Ett ktuellt orosmoment är vsättningen v Bo Xili som prtiledre i jättestden Chongqing. Det är en svårtolkd histori, tycker Christer Ljungwll. Men uppenbrligen hänger den smmn med en mktkmp melln den så kllde Chongqing-modellen som förordr en stärkt sttlig inblndning i ekonomin och den liberlre modell som tillämpts i Gungdong. Frågn är vd Bo Xilis fll betyder för frmtid reformer. Det kn bn väg för Gungdongmodellen och en frire syn på mrkndskrftern. Men den mörk sidn är tt dett visr tt krftig mktspel kn pågå i Kin utn tt de flest mssmedier i utlndet regerr. Christer Ljungwll hr fler infllsvinklr på Kin. En är tt provinser och lokl myndigheter står för procent v de offentlig utgiftern, medn mjoriteten v sktteintäktern går till den centrl dministrtionen, vilken sedn fördelr sttlig medel enligt en i mång fll uttjänd fördelningsprincip. Där finns en skevhet, som innebär tt lägre dministrtiv nivåer måste jg pengr genom olik vgifter och ffärsverksmheter, och genom tt t upp lån eller sälj offentlig tillgångr. En nnn är tt tjänstesektorn är betydligt större än vd som fångs upp i dgens BNPberäkningr. Servicenäringrn växer och nställer nu väldigt mycket. Tjänstesektorns expnsion kn kompenser för vtgnde tillväxt i industrin. En tredje är tt kinkunskpen i Sverige hr ökt betydligt på senre år, från en låg nivå. Men det behövs mer och bredre kunskp, och det gäller tt hel tiden följ den snbb utvecklingen i Kin, frmhåller Christer Ljungwll. SÖKES: Svensk företg som strtr upp ffärssmrbeten, t ex med en lokl distributör eller leverntör, i Kin eller på ndr tillväxtmrknder. FINNES: Finnsiellt stöd upp till SEK. Stödet ges som ett lån som konverters till gåv efter ett genomfört och godkänt projekt. Hr du ett svenskt företg med: nställd en årsomsättning på högst 50 MEUR och/eller en blnsomslutning på högst 43 MEUR RING Swedprtnership på ANNONS

10 f k t Fler svenskr till Kin, men Dvid Almström gör tvärtom: Chefen mot strömmen lämnr Kin för Sverige Medn fler svenskr än någonsin flyttr till Kin och till ll ny möjligheter där, flyttr Dvid Almström tillbk till Sverige efter nästn 15 år i lndet. It-experten Dvid Almström lämnr Kin därför tt hn på slutet vr lite trött på det jobb hn hde. Men det är något mer: Jg trivdes väldigt br i Kin, men jg ville komm bort från ll föroreningr v luft, vtten och livsmedel, säger hn. Förr året flyttde svenskr till Kin, enligt Sttistisk centrlbyrån. Det vr 80 procent mer än 2010 och Kin vr det lnd i världen där emigrtionen från Sverige ökde mest. Det finsk-meriknsk Symbio är ett företg som utvecklr mjukvr med fokus på Skndinvien, USA och Kin. Totlt nställd. På kontoren i Stockholm, Mlmö och Oslo rbetr 50 personer smmnlgt. Störst kontoren finns i Sn Frncisco, Stockholm, Tmmerfors, Uleåborg, Helsingfors, Peking och Chengdu. Störst ägre är det finsk, börsnoterde investment- och riskkpitlbolget CpMn. Omsättningen i Sverige vr förr året 60 Mkr. Av Agnet Engqvist, Fler gånger i veckn så är luften rent ut sgt frlig och med en sikt som gör tt solen knppt syns. Vrje veck så vr det lrmrpporter om otjänlig föd, slrv på resturnger, förgiftd mjölk med mer. Dvid Almström hr också tgit intryck v vd hn kllr en llt kllre ttityd i Mittens rike: Pengr och frmgång till vrje pris är det som gäller i Kin i dg. Dessutom insåg jg mer och mer tt de intressnt chefsuppdrgen för utlänningr rekryters utnför och inte i Kin. Dvid Almström kom till Peking i september 1997 för Ericsson. Hn lämnde lndet nyligen, men som nybliven vd för mjukvrubolget Symbio med sttionering i Stockholm fortsätter hn tt jobb med Kin. Hn räknr med tre fyr ffärsresor dit per år, smmntget dgr. Under åren i Kin hr hns uppdrg för olik bolg hndlt om ffärsutveckling och försäljning inom telekom och it på chefsnivå. Roligst med ny jobbet är tt vr tillbk i Sverige och komm i kontkt med svenskt närings liv, förstå vd som händer, återknyt gml kontkter och vr en del v den innovtionsmbition som finns i Sverige, säger Dvid Almström. Å ndr sidn tycker hn tt det är lättre tt vr chef för kinesisk personl. I Kin är det jobbet och kundern som kommer först och det beror ntgligen på tt det är en stor skillnd melln tt inte jobb, tt jobb lgom och tt jobb stenhårt. Jobbr en kines så hårt ser hn eller hon en märkbr skillnd i sitt personlig liv och sin ekonomi. Hn eller hon kn gå från Dvid Almström frmför Sesons Prk i Peking där hn bott de senste åren yun (ungefär lik mycket i svensk kronor) till yun på tre fyr år. Jg hr själv sett det, även om det rör sig om extrem fll. I Sverige hr hn en känsl v tt ll sk hnters som jämlikr och tt det privt livet i mångt och mycket går före jobbet. När det gäller svenskrns bild v Kin nser Dvid Almström tt tilltron till gunxi, det vill säg tt mn lltid måste h br kontkter, är överdriven. En nnn vnlig svensk missuppfttning om Kin är tt det är en mrknd med 1,3 miljder konsumenter. Smtidigt vrnr hn nynländ i Kin tt tro tt llt där fungerr som hemmvid. Det är nivt tt tro tt det går tt rbet som chef i Kin på smm sätt som i Sverige, säger hn. Mång gör misstget tt tro tt de får ärlig svr och tt kinesern jobbr med den öppenhet som vi gör i Sverige. Hn frmhåller tt för en nställd kines är det viktigt med återkoppling från chefen hel tiden. Och som svensk chef måste du hel tiden koll upp vr de utlgd jobben befinner sig, nnrs kn de uppftts som de inte är viktig och de blir inte gjord. En del västerlänningr kn h en överdrivet positiv bild v Kin och kinesern. Andr kn h fått med sig en överdrivet negtiv bild om hur opålitlig och lömsk kinesern är à l Tintinboken Blå Lotus. Snningen ligger väl någonstns mittemelln, säger hn. Det är br tt komm med en positiv och öppen ttityd, men smtidigt vr beredd på tt kulturskillnder skpr problem. När hn inte är i Kin är det pulsen som hn sknr mest. Det mest är öppet dygnet runt eller i ll fll när mn behöver det, säger Dvid Almström. Hn nämner också mångflden och tt det är så interntionellt i de störst städern. Och så förstås mten. Blnd höjdpunktern i krriären hittills frmhåller hn den direktsänd intervjun med CNN under telemässn ITU-T 2001 smt tt tre år i rd bli utnämnd till en v Kins hundr mest inflytelserik personer i mobilbrnschen då hn rbetde för mjukvrubolget Trolltech. Hn är också mycket nöjd med tt hn spöde den meriknsk IT-jätten Cisco. Det vr 1999 när jg och Li Hongming tog hem årets störst ffär i Kin i dtkomindustrin. Det vr åt Ericsson som då vr en underdog inom det här området, säger Dvid Almström. Hn berättr också med viss stolthet tt hn vr konferencier i december förr året i Peking på Nokis störst utvecklingskonferens någonsin. Och tt ll presenttion gjorde hn på kinesisk. På det privt plnet är en v höjdpunktern en övernttning på Kinesisk muren vid byn Gul blommn norr om Peking, där hn vr helt ensm när solen gick upp. Åren I Kin gör tt hn känner sig helt hemtm i städer som Peking, Shnghi, Hongkong och Tipei enorm megstäder med vrsin särprägel. Fvoritmten är kinesisk. Men iblnd blev det McDonld s. Dvid Almströms bäst råd till nybörjre i Kin: En speciell upplevelse vr tt se min äldst dotter uppträd med ett stycke Pekingoper på en klssisk kinesisk resturng i Peking. Det vr för något år sedn. Hon hr också fått frmträd för den meriknsk utrikesministern Hillry Clinton när hon vr i Peking, berättr Dvid Almström. Hn minns också först gången hn gick in på ett McDonld s i Shnghi, i slutet v 1990-tlet, där ll kundern trängdes i en hlvcirkel. Som utlänning togs hn åt sidn för tt få service. Troligen för tt det br fnns en i personlen som prtde någon slgs engelsk, säger hn. Ombedd tt ge exempel på skillnden melln det Kin hn mötte först gången 1997 och det lnd hn nyligen lämnt, säger Dvid Almström: I börjn vr det svårt tt få tg på kffe och som utlänning fick mn specil tretment i både positiv och negtiv bemärkelse. Nu finns det br kffe överllt, och då menr jg överllt. Och nu är utlänningr som vem som helst, åtminstone i Peking. Dvid Almströms fvorituttryck på kinesisk är mei bnf iblnd får mn br ccepter tt det finns inget tt gör åt sken, menr hn. Hn nämner tre fvoritpltser i Kin: Br Rouge på Bund 18 i Shnghi med mklös utsikt över Pudong en plts tt njut på och fsciners v. Färjn melln Tsimshtsui och Wnchi i Hongkong en unik upplevelse melln det ny och gml. Bren Seling på en tkterrss vid Gongti Xilu i Peking där melln höghusen och trfiken och myllret känner jg tt jg lever. Fvoritmten är zhjingmin i ll sin enkelhet, oerhört smkrik blns melln nudlr, slt köttsås och gurk. Så trots llt säger Dvid Almström: Jg kommer tillbk till Kin när och hur vet jg inte nu. Vr öppen och ödmjuk. Det är trots llt ett lnd med femtusen års histori som hr vrit världslednde och dominernde i olik epoker. Börj studer kinesisk omedelbrt tt lär sig språket ökr förståelse för kineser och kulturen. Skff ett ntl kinesisk vänner och underhåll de kontktern. Följ publicister som är bserde i Kin, till exempel på dnwei.com eller SCMP.com eller twittrre som Chingeeks, Dvid Wolf och Meliss Chn. Dvid Almström åter i Sverige efter 15 år i Kin, ny vd för mjukvrubolget Symbio Sweden AB, Stockholm. Ålder: 43 år. Bor: I en bostdsrätt på Kungsholmen i Stockholm. Fmilj: Tre döttrr 3, 13 och 15 år som är kvr i Peking denn termin. De äldst går i en vnlig sttlig, kinesisk skol med en vdelning för utlänningr. Studier: Civilingenjör, industriell ekonomi, Linköpings universitet Krriär: Utbildningsrdion och dåvrnde A-ekonomi, som reporter , Ericsson Telecom i Sverige, produktchef , chef för Dtcom på Ericsson i Kin, byggde upp orgnistionen från grunden , strtegichef och vice vd, Ericsson i Kin Strtegikonsult med egn bolget Zol Ltd som rbetde med de stor telekomleverntörern och även kinesisk Huwei, Dtng och ZTE , säljchef för Asien på norsk mjukvrubolget Trolltech AS , från 2005 även chefsrepresentnt på Trolltechs representtionskontor i Peking, vid Nokis uppköp v Trolltech chef för Qt Ecosystem i Stillhvssien för Noki (Chin) IC , vd för mjukvruföretget Symbio Sweden AB Intressen: Skriv, llt från bloggr till skönlittertur, smt bckgmmon och kffe. Vrit politiskt ktiv i kristdemokrtern och hft uppdrg i pingstkyrkn på 1980-tlet i Tärnby. J, jg känner Stenmrk, jg är född i Stockholm men uppväxt i Lpplnd: i Vilhelmin och Tärnby. Fritiden: Ordnr regelbundet tävlingr i bckgmmon. Senst läst bok: Västerbottningen P.O. Enquists självbiogrfi Ett nnt liv. Mejldress: 18 19

11 Louise Brown Louise Brown rbetr på den norsk koncernen Det Norske Verits (DNV) som Mergers & Acquisitions Mnger. Louise hr genom åren rbett med ffärsutveckling och direktinvesteringr i Kin och hr verkt som VD i ett clentech-strtup, smt vrit vdelningschef i Kin. Louise läste kinesisk 1991 på östsienlinjen i Lund och hr sedn dess byggt på med en MSc vid School of Orientl nd Africn Studies i London Just nu rbetr Louise med en Post-grdute i Interntionl Mngement med fokus på Kin och corporte governnce. Louise är utbildd ntikorruptionsrevisor och hr korruption som sitt störst intresse. Louise är också en v grundrn v Östsitisk Biblioteksföreningen, com. Korruptionen i Kin ökr: Ny interntionell regler sk verk förebyggnde Ny forskning vis tt korruptionen i Kin fortsätter ök i tkt med den ekonomisk utvecklingen och vänts bli ett centrlt tem under höstens prtikongress. Smtidigt hr Storbritnnien infört ett nytt, strikt regelverk som väckt debtt interntionellt. AV LOUISE BROWN, Trnsprency Interntionl, en globl oberoende ideell orgnistion som rbetr med tt krtlägg, mät och förebygg korruption, ger Kin 3,6 poäng v 10, där 10 är clen. Enligt Beijing Institute of Technology där viss forskning på förekomsten v korruption utförts rpporterr tt 99 procent v ll korruption i Kin troligen inte upptäcks. Br under 2011 utreddes 140,000 sttlig ämbetsmän för korruption, men sttistik visr tt br 5 procent v åtlde med prtimedlemskp döms. Listn på uppgifter om korruption som tycks tävl i tt överträff vrndr kn görs lång. I smbnd med prtikongressen senre i år och nyvlet till politbyrån utgör korruptionen tvivellöst ett centrlt eller knske till och med vgörnde tem. Under tiden som dett pågår, hr ett nytt regelverk trätt i krft vrmed utländsk bolg kn strffs i Storbritnnien för mutbrott ovsett vr det sker i världen så snrt det finns en viss nknytning till Storbritnnien. Det ny regelverket, UK Bribery Act, implementerdes 2011 och väcker debtt då det är striktre och mer omfttnde än tidigre interntionell regelverk. Enligt regelverket görs definitionen på ämbetsmn bredre och betlning v smörjmedel, så kllde fcilittion pyments, blir strffbrt. Gåvor och nöjen i ffärssmmnhng grnsks kritiskt och du som firm kn bli dömd för din smrbetsprtners otillbörlig gernde. Enligt den motsvrnde meriknsk lgstiftningen Foreign Corrupt Prctices Act, FCPA, från 1977, hr bolg i Kin fått böt rejält. Siemens AG utgör ett relevnt exempel på hur omfttnde konsekvensern kn bli v dess trnsntionell lgr. Siemens AG fick 2008 böt 450 miljoner i dollr i USA för tt h betlt ut mutor i Kin på smmnlgt 1,6 miljrder dollr. Lägg till de meriknsk juridisk processkostndern på dryg miljrden som Siemens fick pung ut med och det är lätt konstter tt det blev en dyr ffär. I jämförelse med den meriknsk lgstiftningen, hr engelsmännen bestämt sig för tt obegränsde böter och upp till tio års fängelse sk gäll. Både svensk och interntionell experter menr nu tt det ny brittisk regelverket och de processer som krävs kn bli globl best prctice för korruptionsförebyggnde i frmtiden. Det är logiskt och lönsmt tt förhåll sig till den tuffste måttstocken. Uppfttningen v vd som innebär korrupt förfrnde hemm och utomlnds skiljer sig lik vitt som kinesisk muren är lång. Enligt Robert Engstedt, svensk korruptionsspecilist och f.d. åklgre numer verksm vid PwC Forensic Services i Stockholm, uppfttr vi i Sverige oftst tt korruption är lik med mutor. Med tnke på det brittisk regelverket och hur det påverkr interntionellt är det viktigt tt förstå tt omfttningen v vd som omftts i begreppet korruption är mycket större. Kritik rikts dock mot brittisk myndigheter för tt UK Bribery Act kn verk ffärsförebyggnde snrre än korruptionsförebyggnde. Engstedt vrnr dock för tt missuppftt de ny reglern som hndelshinder. Det är otillbörlighet och intrnsprens som sk hindrs, inte hndel och umgänge. Det finns stor omkostnder tt spr genom tt bekämp korruption. Det hndlr om kostndseffektivitet och tt robust styrsystem ger god vkstning. Ny krven som verktyg för best prctice Enligt UK Bribery Act är det viktigt tt mn som bolg kn vis tt mn rbetr med proktivt korruptionsförebyggnde. Riskhntering genom tt förekomm hellre än förekomms. Pris-bserde företget Ethic Intelligence smverkr globlt med oberoende inspektionsföretg och rekommenderr ett tillväggångssätt som täcker både de meriknsk och brittisk krven. Ethic Intelligence metodik bygger på de fyr stegen informtion, utbildning, verktyg, det vill säg processer och kommuniktion, smt kontroll. Det hr redn förekommit rättsfll där företg som drgits in i mutbrottsåtl fått böter reducert för tt mn kunnt påvis tt fktiskt korruptionsförebyggnde rbete utförts. Även Trnsprency Interntionl erbjuder råd för hur mn bör rbet med de juridisk krven i en opertiv verksmheten. Kll det för vd det är Men det finns ju kulturell förklringsnstser till tt viss sker helt enkelt måste till för tt få ffären på plts, eller? Att smörjmedel hjälper till tt snbb på byråkrtin eller slät ut brister i mrknden är ett mycket förlegt synsätt, hävdr Philippe Montigny på Ethic Intelligence. Allt sådnt är korruption, kostr pengr, och bjuder in till mer gernde v smm slg. De flest vet tt nnn prxis gäller i Kin för umgänge i ffärssmmnhng än på hemmpln. Rutinert ffärsfolk vet tt lg efter läge. En del v utmningen med tt hnter dett i prktiken är tt både svenskr och kineser lider v kulturrrogns. Birgitt Ed på PR-bolget Springtime påpekr tt trnsprens och förmågn tt bedöm och förstå språk och kultur är helt vgörnde i frmgångsrik och kostndseffektiv ffärer. Det betyder dock inte tt mn måste ändr på sin principer eller värderingr. Svensk bolg hr ett mycket gott renommé i Kin. Vår värderingr och principer utgör ett viktigt värde. Då borde det vr självklrt tt vi inte ruckr på dess, kommenterr Birgitt Ed. Däremot kn vi inte förlit oss på tt svensk ledrskpsstil fungerr fullt ut. Förtroende för medrbetre måste finns och viss. Men mn sk inte vr blåögd. Det är lltid en god idé tt säkr upp med kritisk sårbrhetsnlyser. Birgitt Ed betonr vikten v tt mn ställer relevnt frågor. Det gäller tt vet vem mn gör ffärer med, såväl medrbetre som leverntörer och kunder. Vd hr personer och företg för bkgrund? Vilk erfrenheter och meriter finns sedn tidigre? Vr strtegisk Det gäller även processer i smbnd med bolgsförvärv eller inspektioner v leverntörer. På Advoktfirmn Vinge rekommenderr mn särskild tillväggångssätt för due diligence just för Kinmrknden, med fokus på rbete på plts och onmäld besök. Krin Gruers på Vinge berömmer svensk bolg. De flest, stor som små, utgör god exempel vd gäller poliyrbete och uppförndekoder. Det finns dock fortfrnde vinster tt hämt genom bättre implementering. Ingen tjänr på policys som hyllvärmre. Inte heller på tt gör undntg, oberoende v hur viktig den nyckelperson är som upptäcks vr korrupt. Krin Gruers understryker: Totl trnsprens, nolltolerns och tydlig konsekvenser är det som krävs. Korruptionsförebyggnde rbete måste betrkts som en nturlig del v strtegisk och opertiv riskhntering. Vd det ny brittisk regelverket, UK Bribery Act, betyder i prktiken kommer vi tt se när de först domrn fller. Men, som företgre bör mn noter tt reglern även skärps på hemmpln. Den ny svensk mutlgstiftning träder i krft i juli i år, och innebär blnd nnt krv på tt svensk företg sk h kontroll över smrbetsprtners såsom säljgenter. Generellt gäller tt interntionellt verksmm företg, och i synnerhet de med någon koppling till Storbritnnien, måste se om sitt hus och försäkr sig om tt mn hr ledningssystem på plts som effektivt hjälper till tt förebygg korruption. Mn måste vet tt irbgen kommer tt veckls ut, innn mn upplever en krock. Det finns oerhört mycket tt vinn på ökd integritet, trnsprens och fokus på långsiktig ekonomisk effektivitet, särskilt i Kin. Ett utländskt bolg som hr någon del v sin verksmhet i Storbritnnien kn åtls för tt inte förebygg mutor även om mutbrottet äger rum helt och fullt utnför Storbritnnien, smt tt fördelen som bolget därigenom vser tillskns sig tillkommer utnför Storbritnnien. Kn omftt smrbetsprtners som utför rbete på uppdrg v bolget, även om det sker genom ett dotterbolg, gent, joint venture eller mellnhnd. Definitionen v ämbetsmn kn nses omftt privt representnter som utför tjänster på uppdrg v sttlig orgnistioner. En br översikt smt jämförelse melln UK Bribery Act och FCPA finns på: working-with-compnies/ dequte-procedures Se även Svensk Institutet Mot Mutors informtion om den ny svensk mutlgstiftningen: f k t 20 21

12 Sweden-Chin Trde Council från A till Ö Affärsidé Sweden-Chin Trde Council sk underlätt medlemmrns strtegivl, ök ders kunskper om Kin, skp och underlätt ffärskontkter smt ktivt bidr till erfrenhetsutbyte medlemmrn emelln. Medlemsservice INFORMATION. Den informtion du som medlem i Sweden-Chin Trde Council får del v är kontkt skpnde, kunskpshöjnde och ffärsskpnde. Premiärminister Wen Jibo på besök hos Volvo Personvgnr i Torslnd där blnd ndr Volvos vd, Stephen Jcoby, näringsminister Annie Lööf, Volvos ordförnde Li Shufu och vice ordförnde Hns-Olov Olsson tog emot. FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/ SCANPIX Göteborg och Stockholm, Ostindiefrren, Volvo Personvgnr, Kung Crl XVI Gustf, sttsminister Fredrik Reinfeldt och tlmnnen och klimtkonferensen Stockholm plus 40. Det blev bråd dgr i Sverige för premiärminister Wen Jibo, när hn som först kinesisk premiärminister på 28 år besökte Sverige i slutet v pril. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, Kin sk reformer och öppn upp för tt fler företg sk invester. Smrbetet om Volvo vr lyckt med både ekonomisk och socil fördelr, s premiär minister Wen Jibo vid en press träff i Stockholm under besöket enligt Dgens industri. Wen Jibo hoppdes också tt fler kinesisk företg sk kunn bidr till den svensk utvecklingen. För Ericsson betyder det kinesisk smrbetet tt teleskomjätten sk leverer 2G och 3G-utrustning till Chin Mobile och Chin Unicom. Även Sndvik tog hem en fortsättningsorder i och med tt det befintlig vtlet melln Sndvik och Minmetls förlängdes med tre år. I Sverige gick vtlet om 3:s 4G-utbyggnd till ZTE, ett vtl som inleddes redn förr året. Sttsminister Fredrik Reinfeldt tog även upp frågor om mänsklig rättigheter med Kins premiärminister Wen Jibo. Vi delr inte lltid vrndrs uppfttningr. Demokrti och mänsklig rättigheter är sådn områden. På mötet hr jg uttryckt oro för den svår situtionen i Tibet och informtionsfriheten vd gäller internet, s Fredrik Reinfeldt på pressträffen. Men premiärminister Wen Jibo vr v en nnn åsikt. Kin respekterr och följer de mänsklig rättighetern. Vi redo tt fortsätt diskussionern om mänsklig rättigheter med Sverige, s Wen. Premiärministern hde säll skp v blnd ndr hndelsminister Chen Deming och miljöminister Zhou Shengxin som båd undertecknde vr sitt vtl med sin svensk motsvrigheter, Ew Björling och Len Ek. Hndelsminister Ew Björling undertecknde ett sm förståndsvtl för inrättndet v en rbetsgrupp för miljöskydd och energibespringr inom det existernde, övergripnde hndels- och ekonomivtlet melln Sverige och Kin. Miljö minister Len Ek undertecknde ett smförståndsvtl inom miljö området. Vidre teckndes också ytterligre två vtl melln näringsdeprtementet och Kins järnvägsministerium smt trnsportministeriet och ytterligre ett vtl teckndes för underlättndet v trnsktioner på de finnsiell mrkndern ländern emelln. Då och nu Sweden-Chin Trde Council bilddes 1980 v Svensk Hndelskmmrförbundet, Sveriges Exportråd, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Industriförbund. Vid denn tid blev two-wy trde viktigre för Kin och lndet behövde ök sin export för tt kunn förverklig importplnern. Målsättningen då vr tt Kin skulle vr en modern industrintion år För tt Sverige skulle kunn hävd sig i konkurrensen på den kinesisk mrknden nsågs en ökd gemensm stsning nödvändig. Bildndet v Sweden-Chin Trde Council gv svensk företg som ville sts på Kin bättre förutsättningr. Sedn 1996 är Sweden-Chin Trde Council en fristående ekonomisk förening med inriktning på ffärsskpnde, kunskpshöjnde och nätverksbyggnde verksmhet. Finnsiering Medlemsverksmheten finnsiers med årsvgifter. Informtion om årsvgifter lämns v Elisbet Söderström (se Kontktperson). Exportrådet ersätter Sweden-Chin Trde Council för viss exportfrämjnde informtion. Kontktperson Elisbet Söderström, vd Tel , fx , e-post Kunskpsbnken Utnyttj ndrs kunskp och erfrenhet och undvik ndrs misstg. Medlemsföretgen i Sweden-Chin Trde Council besitter tillsmmns en enorm erfrenhet v och kunskp om ffärer med och i Kin. Något som finns tillgängligt för ll medlemsföretg. Medlemmr Sweden-Chin Trde Council är ett nätverk med drygt 200 medlemsföretg. Mjoriteten ägnr sig åt exportffärer, ett växnde ntl är importörer och ett femtiotl tjänsteföretg. NYHETSBREV. Du får nyhetsbrevet, en rik, ktuell käll till kunskp, sex gånger per år. RÅD&SVAR. Som medlem kn du fråg om och omkring kinhndel. Vår kunskpsbnk står öppen för dig. AFFÄRSKONTAKTFÖRMEDLING. Bl genom träffr med kinesisk VIP-delegtioner. REMISSFUNKTION. Sweden-Chin Trde Council fungerr som remissinstns för kinrelterde hndels- och investeringsfrågor. SEMINARIER. Regelbundn seminrier och symposier breddr och fördjupr kunskpern. FRUKOSTMÖTEN. En tidseffektiv mötesform som kompletterr seminriern. HEMSIDAN. hr en medlems-log in som ger dig tillgång till värdefull informtion, bl medlemsregister med kontktpersoner. Smrbeten i Sverige och Kin Smrbete är en förutsättning för ll nätverk. Sweden-Chin Trde Council hr ett mycket gott smrbete med företg, myndigheter och orgnistioner i Sverige och Kin. Huvudsklig smrbetsprtner i Sverige är Exportrådet, Kinrådet, Svensk Hndel, Näringsdeprtementet, Utrikes deprtementet och Kins mbssd. I Kin hr nätverket smrbetsvtl med bl Kntons stds regering smt Chin Interntionl Trust & Investment Group och Chin Shipbuilding Trding Co., Ltd i Peking. Styrelse Sweden Chin Trde Councils styrelse består v 20 led möter från olik svensk medlemsföretg smt myndigheter. Den ktuell styrelsen redoviss på Övrig informtion Det finns mer tt berätt om Sweden Chin Trde Councils verksmhet. Och du hr säkert fler specifik frågor som du vill ställ. Välkommen tt hör v dig till Elisbet Söderström på tel Eller e-post, 22

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Kejsaren i nya kläder

Kejsaren i nya kläder # 1 2 0 1 5 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kejsren i ny kläder FOTO: SERGEI ILNITSKY/EPA/TT President Xi Jinping fortsätter tt stärk sin ställning. Efter två år

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Kinas pensionärer en tickande bomb

Kinas pensionärer en tickande bomb # 4 2 0 1 2 Atuell ffärsnyheter om och från in. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins pensionärer en ticnde bomb Kins befolning blir äldre och äldre. År 2040 ommer vr fjärde ines tt vr över 60 år och

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Spelteori: En studie av hur pokerproblemet delvis lösts. Mika Gustafsson

Spelteori: En studie av hur pokerproblemet delvis lösts. Mika Gustafsson Spelteori: En studie v hur pokerproblemet delvis lösts Mik Gustfsson Smmnfttning Spelteorin föddes 198 då von Neumnn mtemtiskt lyckdes påvis bluffens nödvändighet i spel med ofullständig informtion. Dett

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer