TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass"

Transkript

1 Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel, vårstädning, DroSto.. sid 3 Exeditionstider... sid 3 Bilder från sokvällr... sid 4 Vd får sols ned i toletten... sid 5 Vrför heter vägen så... sid 6 Till sist någr ordningsfrågor... sid 7 BOENDECITATET Ögonblicken å min terrss tr tid. Och jg tänker låt de t den tid de behöver. De är lättre tt minns då. Långsmm ögonblick låter sig lättre fångs in än de som hysteriskt flddrr förbi bort till något nnt någon nnnstns så fort som möjligt Helen von Hofsten förf, född 1962 Funderingr från en terrss Små grön musöron, igg små solgul httr i nturen och färgld krokusr i rbttern, HURRA, våren är här! Någr flyttr härifrån och ndr flyttr in. Hos ll som väljer bostdsrättsföreningen Terrssen sk trivs här. Den viktigste fktorn för trivsel är fktiskt mn själv. Letr mn efter fel och sker tt nmärk å, blir livet besvärligt och omgivningen drr sig undn. Försöker mn istället tt koncentrer sig å tt hitt det ositiv, så blir livet lättre och mn finner snrt tt det mn inte förstod eller inte gillde vr en bgtell. Hr ni sett tt det lill lger grus som sritts ut denn snöfttig vinter, redn är usot? Rekordtidigt! Boulegänget hr krttt mnegen och är i full gång tisdgr och fredgr kl 13. Gå dit och röv å, du som inte vrit med förut. Jg är säker å, tt du blir hjärtligt mottgen. Motionsgymn hr br någr få veckor kvr å schemt, sedn blir det jobb i terrsslådor och odlingslotter som får ge motion. Vi som sk få terrssern tvättde och ommålde måste börj se om vårt hus och röj å väggr och golv. Hur sk det gå med min vinbärsbuskr och min tuj? Hos insektören som kommer veckn före målningsstrt inte är för sträng! Det vr br tt vi fick så grundlig informtion i god tid, så vi hinner lock bort llting. Mn kn ju lltid fråg någon i de hus som redn är klr, om mn inte vet hur mn sk gör. Tg er tid tt gå till Konsthllen och se den jurybedömd kvrellutställningen, som ågår till den 13 ril. Det finns också en minityrslong som är öen för ll och utn jurybedömning. Det brukr vr trevligt. Läste i lokltidningen tt ett r som bowlt i mång år, tr över hllen i Sigm. Det vr väl br. Nu slier entusistern dr utsocknes för tt utöv sin sort. J, nu stundr ljusre tider å hemmln, det som händer ute i världen sk jg inte kommenter här, men det skrämmer mig. T vr å vrndr Hälsr

2 Nyinflyttde Styrelsen önskr följnde nyinflyttde bostdsrättsinnehvre välkomn Ull och Björn Boström Hb 3 Len Lindberg Hb 28 Nyinflyttrträff 21 mj Sedvnlig nyinflyttrträff kommer tt hålls den 21 mj i föreningsloklen, Hb 36. Inbjudn kommer tt skicks ut till berörd bostdsrättsinnehvre. Fortstt terrssmålning På informtionsmöten inför tvättning & målning v terrsser lämndes nednstående grov tidslnln: Hus 6, strt 22 ril. Hus 5, strt 2 juni. Hus 4, strt 30 juni. Tidlnen är dock strkt beroende v vädret! I vrje hus börjr rbetet med högst ortnummer. Trut eftersträvr tt börj tvätt högst u i huset, för tt sedn rbet sig nedåt. Prbolntenner Behovet v rboler är rimligtvis gnsk litet men icke desto mindre finns i någr hushåll önskemål om secill knler vilk kräver en rbol. Vi åminner därför, främst för vår nyinflyttde, tt rboler inte får fästs i betongen. Prbolen fästs i tränelen å ytterväggen. Vår förvltre kommer under våren tt grnsk usättningen v rboler. Byte v undercentrl i hus 3 Undercentrlern ser till tt vi får värme och vrmvtten distribuert till huskrorn. De befintlig undercentrlern börjr bli gml och ett utbyte innebär en stor energibesring. Utbytet är lnert till veck 20 (12-18 mj) och berörd hus kommer tt underrätts med nslg i trugångr och å hemsidn. Trfiken frmför hus 1 För tt försök minsk trfiken frmför hus 1 kommer föreningen tt som en först åtgärd sätt u tilläggsskyltr vid infrtern väster och öster om hus 1. Vår grnnr i hus 1 hr informerts i särskild cirkulärskrivelse. TerrssNytt Brf Terrssen Hsselbcken Ulnds Väsby Ansv. utg. Lennrt Öhrlund Redktör: Leif Welnder TerrssNytt trycks i 300 ex hos Uffe Tryckre Näst mnussto är 25.5 Föreningen nås vi : Exeditionen onsd enl schem.tel Hemsid: brf-terrssen.se Lösenord till boendesidor: hsselbo Nå hemsidn vi mobil eller ltt med OR-kod Fstighetsskötre/Felnmäln: Fstighetsskötre från HSB, Hsselbcken 25 Tel: (tfn-svrre utnför telefontid) Felnmäln övrig tid: Kent Thelin (mycket kut fel dgtid) Tel Jourmontör (mycket kut fel utnför kontorstid) Tel

3 Fstighetsskötsel Alls vår Crl Axel hr efter mång års föredömlig omtnke om oss boende å Terrssen lämnt oss för tt åtnjut en välförtjänt ension. Hn hde uttryckligen vsgt sig en offentlig vtckning, men vtckdes ändå i smbnd med en lunch tillsmmns med delr v styrelsen. Fstighetsskötsel under ril kommer tt sköts v HSB lik som i mrs d v s fstighetsskötre från HSB finns å Hsselbcken 25, nb. må - on - fre Under sommren kommer gräskliningen tt sköts v Miljö- och trädgårdsservice AB. Se för övrigt fktrutn å sidn 2. Kontroller din Dro Sto! I trugångr och å hemsidn hr nslgits informtion om fuktvrnre. Vi återger informtionen i sin huvuddrg nedn: Under din diskbänk och ev - mskin finns ett r rävsvnsr som vrnr för fuktskdor. Föreningen hr bekostt lrmet i lägenheten men du hr som bostdsrättshvre nsvr för underhållet, som tt kontoller funktionen och byt btteri när det hr tgit slut. Om btteriet är å väg tt t slut så finns en inbyggd btterivkt som slår lrm genom tt ge ett stötnde ljud ifrån sig, till skillnd från fuktlrmet som istället är konstnt. Kontroller gärn funktionen själv genom tt under någr sekunder håll in testknen å lrmdosn. Om inget hörs, byt btteri. Btteriet bör kontrollers vrtnnt år. Ftts drosto i lägenheten gör mn en felnmäln. Vårstädning i området 18 mj Nu är det snrt åter dgs för den årlig vårstädningen i föreningen. Vi smls söndgen den 18 mj kl utnför ort nr 7 för fördelning v rbetsugifter smt utdelning v lntor för lntering i urnorn utnför ortrn, verktyg, krttor, sdr m.m. Särskilt välkomn hälsr vi ll nyinflyttde. Städdgen är ett br tillfälle tt bli beknt med folk i området! Anslg kommer i trugångrn. Öettider å styrelseexeditionen Fr o m 7 mj 2014 hr exeditionen öet melln följnde dgr: 7 mj och 21 mj 4 juni och 18 juni 2 juli 6 ugusti och 20 ugusti 3 setember och 17 setember 3

4 4 Fritidssektionens sokvällr fortsätter som vnligt, men nu med Mrlene Sundfors vid sleven. Vi träffdes den 6/2 och 6/ 3. Vårens sist sokväll blir den 3/4. Bilder finns i hemsidns fotolbum. Sokvällr f e b r u r i s o m r s s o

5 Vd får du sol ner i toletten? I smbnd med rbeten med vlosledningr i hus 1, vill redktionen t u frågn vd vi får sol ned i toletten. Informtionen nedn är i huvudsk hämtd från Ulnds Väsby kommuns hemsid. Det end mn sk sol ner i toletten är feklier och toletter. Det vtten vi nvänder ingår nämligen i ett ständigt kretslo. Vår ugift som vttennvändre är tt se till tt ing föremål eller frlig ämnen sols ner i vloet. På så sätt hjäls vi åt tt se till tt kretsloet fungerr. Toletten är ingen erskorg! Ställ in en erskorg i bdrummet för bindor, tmonger, tos, hår, tndtråd och nnt som kn hmn i toletten. Överblivn läkemedel sk inte sols ner i vloet, det lämnr du tillbk till något otek. Oft sols det ner en mängd sker som inte hr i vloet tt gör: hushållser och ernäsdukr servetter och våtservetter tos och bomullstussr fimr och snus tmonger Ett vnligt förekommnde missförstånd är, tt hushållser, näsdukr, servetter och liknnde går br tt sol ner i toletten, eftersom mn får sol ner toletter. Men så är det inte! Hushållser och liknnde är gjort för tt kunn sug u vtten, t ex för tt tork u när mn råkt sill. När hushållser sols ner i toletten löses det inte u utn suger åt sig vttnet och sväller. Därför blir hushållser i stället till ror i ledningrn. Toletter däremot är tillverkt för tt lätt löss u i vtten. Fett i vloet? Nej tck! När vi lgr mt blir det fett kvr i kstruller och steknnor som du inte sk skölj ner i vloet. Dett gäller fett från bl stekning, fritering, mrinder och fonduer. Fett bör lltid torks u med hushållser och slängs i vnlig soorn innn du sköljer ur steknnn eller kstrullen. Större mängder fett kn du häll i en brännbr behållre t ex en nvänd mjölkförckning med skruvkork, lstburk med lock. Släng sedn behållren i de vnlig hushållssoorn. Fett som sols ner i vloet orskr mycket stor roblem i rören med stor risk för sto hemm hos dig eller i vårt ledningsnät. I vloet sjunker nämligen temerturen vrför fettet fstnr å insidn v ledningrn och stelnr till stor cementliknnde ror som leder till sto i vloet och risk för översvämningr, knske hos din grnne å bottevåningen! 5

6 Vrför heter vägen så.... Björkvllvägen går över Väsbyvägen. Nmnet härstmmr från en grosshndlre Erik Wilhelm Björkvll som 1906 lät uför det fortfrnde kvrstående trevåningshuset i vägskälet vid Väsbyvägen som sommrbostd till sig och sin fmilj. Husets nederdel hr under ll år vrit ulåten till olik tyer v ffärsverksmhet. I Huset låg Fermsteds Lnthndel som 1951 sålde livsmedelsdelen till Yngve Wlerud. Fermstedt tog med sikr, skruvr och verktyg och önde Fermstedts Järnhndel lite längre ner å Väsbyvägen. Blnd ndr hyresgäster i ffärsdelen kn nämns: Leiholms livs och fisk Sven Engström Holger Fermstedts Järn Wleruds Livs Dhlbergs grdiner tlet Sv.Fstighetsförmedling tlet Väsby begrvningsbyrå I dg Björkvll Från Rolnd Storms bildrkiv Vruksse från Sven Engströms ffär Wleruds å Väsbyvägen, som även vr en Esso bensinmck, blev 1953 den ndr snbbkösbutiken i smhället och konkurrerde senre ut Richrd Eriksssons diversehndel å Henriksborg nere vid järnvägssttionen, det som idg är en skoffär flyttde Wleruds till det då nyönde Sigm Centrum och från 1964 övertog hn också Norlings Livsmedel å Centrlvägen i nuvrnde Korkullkvrteret. Wleruds i Väsby Centrum öndes 1972 och då överläts Norlings. Butiken i Sigm såldes till ICA 1975 och 1979 drog sig Yngve tillbk från ffärslivet i och med tt centrumffären såldes till Metro. I dg (2014) hyrs ffärsdelen i Björkvllhuset v Väsby Begrvningsbyrå. Sedn mång år tillbk bor Yngve och kär hustrun Mrinne här i Brf Terrssen. För c: sextiotlet år sedn år sedn gick Yngve å de här mrkern och jgde hre tillsmmns med förvltre Olgemr å Stor Wäsby. Ugifter från Hembygdsföreningen och frmlidne Terrssengrnnen Rgnr Srin. 6

7 Till sist... På förekommen nledning: Mt inte fåglr å terrssern! Eftersom fågelmt som fller å mrken kn lock till sig skdedjur som råttor och möss får du inte mt fåglrn från din blkong eller ute å gården. Fåglrn förorenr tyvärr också å underliggnde terrsser. (Sveriges Bostdsrättscentrum (SBC)hr listt de sker som svenskr inte tycker är okej tt gör å blkongen och å först ltsen hmnr tt mt fåglr, med 62 rocent v röstern.) Lössringnde ktter Det hr kommit till styrelsens kännedom, tt det finns lössringnde ktter som ulevs som störnde, inte minst en ktt som försöker t sig in u sin terrss, genom tt nvänd nedre terrsser som delmål. Om inte husse/mtte tr fullt nsvr för sin ktt, kommer kommunens hälsovårdskontor tt kontkts. Fimr utnför ortrn. Problemet med fimr utnför ortrn hr ökt. Snäll......släng inte fimr å mrken! I mång ortr finns uoch nedvänd blomkrukor å ft (s k fttigmnsfimre ) för fimr. Använd dom! Finns det ingen i din ort och hr du en kruk med ft du inte behöver? Ställ gärn ut den med lite snd i botten för din egen och din grnnrs skull. Påtl gärn för besökre, tt de tänker sig för då de fimr. Märkning v cyklr. Inför vårstädningen den 18 mj vill styrelsen åminn om tt smtlig cykelägre märker sin cyklr då insmling kommer tt ske v omärkt cyklr. Om någon i det smmnhnget sknr sin cykel, kontkt styrelsereresentnt å städdgen för tt se om den kn vr omhändertgen v föreningen. 7

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor WdelAvisn N:o 52 Wdels Vänner Juni 2013 Wdel Hebbegynsiet Här skols ny Wdelor 1 Vet ni hur ång litterär sällskp det finns i lndet? Själv vet jg inte exkt de flest, inte indre än 116 styck, är edler i DELS,

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer