Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB"

Transkript

1 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) Fstställd/Gäller från: Fstställt v: Chefläkre Crl-Görn Ericsson Översyn/revision: Ansvrig: Säkerhetschef Anders Andersson Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Inledning Inom Dnderyds sjukhus vists vrje dg närmre personer. Det är ptienter, personl, besökre, entreprenörer studiebesökre etc. Med så mycket folk i rörelse inom ett begränst och lättillgängligt område ökr riskern för brnd och brottslighet. Mål Skydd sjukhusets verksmhet Ök tryggheten Undvik ekonomisk förluster Omfttning Brndskydd Skydd mot stölder och inbrott Tillträdesbegränsning Personskydd Kontroll Försäkringr Utbildning Ansvr Vrje chef och nställd nsvrr inom sin respektive områden för tt dess föreskrifter och övrig regler om säkerhet efterlevs. Det övergripnde nsvret för säkerheten hr den verkställnde direktören. Orgnistion Säkerhetschefen svrr för rådgivning, uppföljning och utveckling. All brott sk polisnmäls. Hot, risker eller motsvrnde skll nmäls till sjukhusets säkerhetschef och till berörd verksmhetschef. All nställd skll ges informtion och utbildning för tt skp smt upprätthåll ett säkerhetsmedvetnde. Säkerhetsspektern skll bekts vid ll plnering. Verksmhetschef nsvrr för tt dett sker inom verksmheten. Genomförnde Brndskydd Tillträdesbegränsning Utbildning

2 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 2 (23) Innehållsförteckning Innn det brinner 3 När det brinner 3 Utrymning 4 Ordningsvkt, brndorsker 5 Inredning, brnddörrr, utomtiskt brndlrm 6 Brndredskp, utrymning, internkontroll, utbildning 7 Arbetspltsbunden brndutbildning 8 Minneslist för internkontroll brndskydd 9 Skydd mot stölder, inbrottslrm, stöldskyddsmärkning 10 Minneslist signlement 11 Ksshntering och värdetrnsport 12 Åtgärdslist vid rån 13 Skydd mot våld och hot, överfllslrm 14 Bombhot eller nnt hot per telefon 15 Minneslist vid bombhot eller nnt hot per telefon 16 Nödvärn, nöd och gripnde 17 Personlig säkerhet för dig och din fmilj 18 Tillbuds- och skderpport 19 Försäkringr 20 Försäljning, hittegods, mobiltelefon och trådlös telefon 21 Försvunnen ptient 22 Försvunnen ptient, minneslist 23

3 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 3 (23) Innn det brinner T red på vilk instruktioner som gäller, om det börjr brinn på din rbetsplts. Lär dig vr brndredskp, utgångr och nödutgång finns. Studer den uppstt utrymningsplnen. T red på hur brndkåren lrms. Håll red på vr gsflskor förvrs. OBS: de blir explosiv vid krftig uppvärmning. Rummen där gsflskor finns skll vr väl skyltde. T red på vr nödvstängningen för medicinsk gser finns. Vid brndfr: Stäng ktuell nödvstängningsventil för oxygen. Utrymningsvägr skll vr märkt med stndrdiserde skyltr med texten Utgång eller Nödutgång. Blocker dem ldrig med t ex sängr, möbler eller nnn utrustning. Brndvskiljnde dörrr måste hålls stängd, om de inte är försedd med utomtik, som stänger dem vid rökspridning. Tänk på tt rökförbud gäller llmänt utom i lokler, där skyltr nger tt rökning är tillåten. I rum där oxygenbehndling ges: Rökning och nvändning v öppen eld (t ex levnde ljus), under och någon timme efter behndlingen, är förbjuden. Om det är tillåtet tt nvänd levnde ljus på din rbetsplts, tänk på brndrisken. Lokl nvisningr gäller. Levnde ljus får ldrig lämns utn tillsyn. Ljusstkr och dekortioner till dess skll vr tillverkde v brndsäkert mteril. Ljusstkr v gls får inte nvänds, eftersom de kn sprick. Tänk på tt sprit, bensin, eter, gsol, vätgs mm är brndfrligt. När det brinner Lrm Rädd Släck - OBS: Brndens omfttning bestämmer vd du skll gör först. Lrm - Lrm lltid brndkåren om du upptäcker en brnd. Tryck in eventuell lrmknpp. - Ring 112 och begär brndlrm. Tl om: - Vd som hänt - Vr det hänt - Vrifrån du ringer - Vr beredd tt svr på frågor från lrmopertören. Tl om för brndkåren vd det gäller: - sjukhus - byggnd - vdelning - vd som brinner och brndens omfttning. Möt brndkåren vid brndlrmcentrlen eller nnn nvisd plts.

4 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 4 (23) Rädd - för först dem i säkerhet, som är i det rum där det brinner. OBS: Brndens förlopp kn vr mycket snbbt. All måste ut fortst möjligt! - Stäng därefter dörren till det rum, där det brinner och tät om möjligt dörrspringor. Då hindrs tt rök och eld sprids. - Vrn de övrig som hots v brnden. - Använd inte hissrn. - T med ptientregistret och uppgifter om personl som tjänstgör i loklern. Sådn underlg behövs för kontroll v tt ll förts i säkerhet. - Stäng ll dörrr efter dig. Kontroller tt rökvskiljnde dörrr mot utrymningsvägr hr stängts. Se nedn Utrymning vid brnd. Följ rbetspltsens utrymningspln. Släck - En mindre brnd i ett vårdrum kn i regel släcks genom tt du nvänder en filt, hndbrndsläckre eller inomhusbrndpost. - Sprut på det som brinner, inte på lågorn. Om du hör brndlrm - Kontroller din rbetsplts - Om du inte upptäcker brnd där, stnn kvr på din rbetsplts och invänt besked om utrymning. Se nedn Utrymning vid brnd. - Stäng rökvskiljnde dörrr mot utrymningsvägr. - Uppträd lugnt. Hndl enligt de nvisningr du lärt dig. Vet du hur du skll gör, om det brinner, är risken mindre tt du och ndr drbbs v pnik. All människor är skyldig tt hjälp till vid brnd. Utrymning Det finns olik skäl för utrymning brnd eller bombhot. - Utrymningsvägr skll vr märkt med stndrdiserde skyltr med texten Utgång eller Nödutgång. Blocker dem ldrig med t ex sängr, möbler eller nnn utrustning. Utrymning vid brnd Bränder hr idg oft ett mycket snbbt förlopp. Som personl måste du vr medveten om tt den tid som finns tt för ll i säkerhet är mycket kort det hndlr om någr få minuter för utrymning. Viktigt: Ptientern i rum där det brinner skll ut därifrån fortst möjligt! All medel är tillåtn. Därefter skll dörrr stängs och dörrspringor om möjligt täts för tt hejd spridning v rök och eld. På sjukhus: Ptientern i övrig rum bör sedn evkuers. Dörrr mot korridor skll stängs. Till vilken plts utrymning skll görs skll stå på utrymningsplnen. Alterntiv för utrymning v ptienter Vid brnd finns fler sätt tt hjälp ptienter ut. De kn leds ut, körs i rullstol eller i säng eller drs på mdrss med räddningsduk på golvet. - Hjälp ll tt komm till en skyddd plts på smm våningspln, bkom en eller fler brnddörrr s.k. horisontell utrymning. Låt ptientern vänt på ytterligre hjälp bkom dess dörrr, som br skll öppns vid trnsport (slussfunktion).

5 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 5 (23) - Använd inte hiss vid utrymning, när det brinner. - Tänk på tt det är frligt tt nds in brndrök! Skydd dig själv och ptienten mot röken så mycket det går. Utrymning vid bombhot Beslut om utrymning ftts i dess fll v polis tillsmmns med medicinskt nsvrig läkre. Utrymning vid bombhot kn till skillnd från brnd görs med hiss. - Trnsporter ptientern på lämpligt sätt gående, i säng eller i rullstol. - Hjälp ll tt sätt sig i säkerhet långt bort från den hotde pltsen. Ordningsvkt På Dnderyds Sjukhus finns en ordningsvkt dygnet runt, året runt. Vkten sorterr under säkerhetsenheten. Vkten hr telefonnummer Kll på vkten så fort Du känner oro för säkerheten på sjukhuset! Brndorsker Brnd är det värst som kn händ på sjukhuset eftersom det kn bli svårt tt hinn evkuer ll ptienter. I storstädern räknr mn med tt de flest bränder är nlgd! Mn tänder i träpllr och skräp som förvrs i soprum, förråd, behållre och på lstbryggor. Därför krävs en mycket god ordning och disciplin vseende hnteringen v brännbrt mteril som sopor, embllge mm. Dörrr till soprum skll lltid vr låst! Risken tt en ptient inne i ptientrum orskr brnd v våd eller med uppsåt måste bekts. Det är förbjudet tt nvänd levnde ljus på Dnderyds sjukhus! Verksmhetschef kn dock beslut om dispens i viss fll. En nnn vnlig brndorsk är elektrisk fel, t ex trsig vägguttg. Blinknde lysrör och kvrglömd påslgn kffebryggre kn orsk brnd. Elektrisk fel skll genst åtgärds! Eluttg för kokplttor, kffebryggre och liknnde bör förses med tidur, som utomtiskt bryter strömmen efter 30 minuter. Brännbrt mteril får ej förvrs i fläktrum, elcentrler, elnischer och liknnde Tobksrökning smt het rbeten som svetsning, skärning, lödning mm hör också till de vnligste brndorskern. Elcentrler får ej blockers! Utnför elcentrlen skll det vr ett fritt utrymme om 0,8 meter.

6 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 6 (23) Inredning Bestämmelsern i räddningstjänstlgstiftningen innebär, tt möbler, mttor, grdiner, sängutrustning och rmturer, som nvänds i offentlig miljö skll bestå v mteril, som typgodkänts v räddningsverket. Före köp v lös inredning skll smråd ske med sjukhusets inköpsenhet! Brnddörrr Sjukhusets byggnder är indelde i brndceller och en dörr i brndcellsgräns klls för brnddörr. Tnken är, tt rök och brnd i en brndcell inte skll kunn sprid sig till en nnn brndcell. Brnddörr skll vr självstängnde och dörren skll kolv i så tt den ej kn trycks upp v en rökpuff. Brnddörr får endst ställs upp med mgnet som är koppld till rökdetektor! Automtiskt brndlrm Dnderyds Sjukhus hr ett utomtiskt brndlrm, som går direkt till brndsttionen i Täby. Lrmning sker med brnddetektor och/eller lrmknpp. I hus 19, 20 och hus smt i entréhllen finns sprinkler. I entréer på sjukhuset finns brndlrmstblåer och vid lrm åker brndkåren direkt till den tblå som ligger närmst brnden och kn där se vr det brinner. Tblå 1 Populärnmn Värmecentrl Plcering Hus 06 pln 2 Avser Hus 06, 16, 17, 21 2 Dnderyds Fri Gymnsium Hus 02 pln 3 entré Hus 01, 02, 03 3 Öron-, näs-, hls Hus 08 pln 5 entré Hus 07, 08, 09, 10, 11, 51 4 Kvinnoklinik Hus 12 pln 4 entré Hus 12, 14 5 Byggnd 18 Hus 18 pln 1 entré Hus 18 6 Höghuset Hus 19 pln 1 hisshll Hus 19, 20, del v 17 7 Huvudentré Hus 25 pln 3 huvudentré Hus 16, 23, 24, 25, 26 8 Akuten Hus 22 pln 2 entré Hus 22, 49 9 Psyk klinik Hus 38 pln 2 huvudentré Hus 38, 39, Brnpsyk Hus 31 nedre husdel, entré Hus Geritrisk kliniken Hus 42 pln 2 huvudentré Hus 41, 42 Cerb KK-mott Hus 13 pln 4 Hus 13 1 S.2 BB Hus 14 pln 5 entré Hus 16 Cerb Förlossningen Hus 14 pln 5 entré Hus 14 C303 Sid/Hjärtforskning Hus 47 entré vid Hjärtf Hus 47 Rehb Hus 32 Hus 32 Administrtion Hus 50 pln 2 entré Hus 50 pln 1 och 2 entré Brndkårens frmkörningsvägr får icke blockers v bilr, sopbehållre mm. Brndkårens frmkörningsvägr skll hålls fri! Vid brndlrm lrms även den lokl instsstyrkn som består v väktre och vktmästre. Instsstyrkn skll hjälp till med evkuering v ptienter. Brndredskp På vrje våningspln skll det finns släckredskp inom ett gångvstånd v högst 25 meter. Det kn vr hndbrndsläckre eller inomhusbrndposter. Brndfiltr bör finns i lokler, där mn hnterr öppen låg och det finns risk för ntändning v kläder.

7 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 7 (23) Utrymning Från vrje brndcell skll det finns två v vrndr oberoende utrymningsvägr. Det betyder, tt brnd som blockerr en v utrymningsvägrn icke skll kunn blocker den ndr utrymningsvägen. Utrymningsvägr är i först hnd korridorer, trpphus och kulvertr. Fri bredd i korridorer på vårdvdelningr skll vr mins 1,8 meter och i korridor där sängtrnsport sker minst 2,4 meter. Möblering och sänguppställning i korridorer skll därför begränss efter dess bredder. Sängbundn ptienter skll h räddningsduk under mdrssen eller hndtg i mdrssen! Internkontroll, brndskydd Två gånger per år i smbnd med skyddsrond skll rbetsledre tillsmmns med skyddsombud kontroller brndskyddet enligt minneslist, se sidn 9. Den ifylld minneslistn fungerr som protokoll och en kopi skll skicks till säkerhetschefen. Originlet sprs och redoviss vid skyddsrond. Säkerhetschefen gör årligen revision v internkontrollen och redovisr denn i skyddskommittén. Utbildning i brndskydd Brndskyddsutbildning består v tre delr: Introduktionsutbildning All nynställd skll genomgå en utbildning i brndskydd och nnn fysisk säkerhet. Personlvdelningens rbetsmiljö- och utbildningsenhet svrr för dett. Prktisk övningr utomhus Vrt tredje till vrt sjunde år skll ll nställd genomför prktisk övningr i brndskydd. De prktisk övningrn bör genomförs oftre för nställd på vårdvdelningr. Utbildningsenheten svrr för denn utbildning som omfttr: - Genomgång v olik brndsläckre - Uppträdnde i rökfylld rum - Hur mn släcker brnd i kläder - Prktisk övningr i släckning All deltgre skll öv släckning med hndbrndsläckre!

8 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 8 (23) Arbetspltsbunden brndutbildning All nställd skll en gång per år få informtion om rbetspltsens brndskydd och hur mn gerr vid brnd. Chefsjukskötersk (motsvrnde) svrr för utbildningen som består v en rundvndring på rbetspltsen smt instruktion kring följnde punkter: Uppträdnde vid brnd: Lrm: Utrymning: - Lrm - Rädd - Släck - Brndlrmsknpp - Tel Brnddetektorer - Sprinkler - Utrymningsvägr - Brnddörrr - Horisontell utrymning - Hissr får ej nvänds - Stängning v dörrr och fönster - Smlingspltser - Avstängning v gs Genomför övning i tt evkuer en person på mdrss med räddningsduk! Brndredskp: - Hndbrndsläckre - Inomhusbrndposter Kontroller tt den svgste nställde kn vrid på krnen till inomhusbrndposten!

9 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 9 (23) Dtum: Hus: Pln: Internkontroll brndskydd, minneslist Arbetsplts: Utförd v: Brnds uppkomst: Är det ordning och red på rbetspltsen, följs städrutinern? Förvrs sopor och vfll på rätt sätt? Förvrs brndfrlig vr på vsedd plts? Är el-instlltioner hel och sitter fst ordentligt? Lgrs vror tillräckligt långt från elrmtur? Är el-centrlern fri från föremål? Finns tid-ur som bryter kffebryggre mm? Går rbetsledren igenom brndskyddet vrje år? Trygg utrymning: Vet ll nställd hur mn lrmr och vrt de sk evkuer? Är utrymningsvägrn tydligt skyltde? Fungerr belysningen på belyst skyltr? Är utrymningsvägrn fri och lätt öppningsbr utn nyckel? Är den fri bredden i korridoren, där sängtrnsporter sker, minst 2,4 m? Är den fri bredden i korridoren, där sängtrnsporter inte sker, minst 1,8 m? Hr sängbundn ptienter mdrss med evkueringslkn eller hndtg? Vid horisontell utrymning, får grnnvdelningen plts hos er? Vid brnd, kommer ni in på grnnvdelningen utn nyckel? Hindr brndspridning: Fungerr brnddörrrn som de sk? Om brnddörrrn är uppställd med teknik, stängs de vid brndlrm? Är huvudkrnr för gs tydligt skyltde? Finns vrningsskylt på utsidn v rum där oxygenflskor förvrs? Kn dörrr till ptientrum stängs så tt de ej kn trycks upp? Underlätt släckning: Finns släckredskp inom ett gångvstånd v högst 25 m? Är släckredskpen tydligt skyltde? Går det tt koppl på vtten till en inomhusbrndpost? Sitter hndbrndsläckre lätt tillgänglig? Stämmer utrymningsplnen? Övrigt: Finns komplett Först Hjälpen -utrustning på rbetspltsen? J Nej r J Nej s J Nej s J Nej s J Nej = åtgärds v rbetsledren s= åtgärds v säkerhetschefen r= rekommendtion Kopi v denn minneslist skicks genst med e-post till eller till Säkerhetschefen, DSAB, eller Fx:

10 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 10 (23) Skydd mot stölder De flest stöldern på sjukhuset äger rum dgtid och tjuven är duktig på tt duper sin omgivning. Misstänker du tt någon är tjuv gör följnde: - Noter utseende och klädsel - Kll på vkten - Fyll i minneslist signlement (se sidn 11) och skick till säkerhetschefen. Även nställd, ptienter och nhörig kn stjäl. Det syns inte på någon tt hn eller hon är tjuv! Dtorer i lokler, dit llmänheten hr tillträde, bör låss fst i underlget! En låst dörr ger mycket större säkerhet än en olåst. Dörrr till vårdvdelningr bör lltid vr låst. Dörrr till omklädningsrum skll lltid vr låst! Tjuven är ute efter: - Kontnter - Föremål som lätt kn säljs - Mediciner och sjukvårdsmteril Förvr det stöldbegärlig på ett säkert sätt! Vnligtvis nvänder sig inbrottstjuven v en stor skruvmejsel, som lätt går tt gömm under jckn. Därför måste det meknisk inbrottsskyddet vr v sådn kvlitet tt tjuven väljer ett nnt objekt. Vid vrje sängplts bör det finns ett väggfst stöldskyddsskåp 1, i vilket ptienten kn förvr sin personlig tillhörigheter. På vrje vårdvdelning bör det finns ett stöldskyddsskåp 2 för ptienttillhörigheter. Nrkotisk preprt mm bör förvrs i ett medicinsksäkerhetsskåp med lås kopplt till pssgesystemet. Rådgör med säkerhetschefen före inköp v olik plåtskåp! Inbrottslrm Iblnd måste det meknisk inbrottsskyddet kompletters med ett inbrottslrm, som är kopplt till sjukhusets ordningsvkt. Instlltion v inbrottslrm ger lägre självrisk. Säkerhetschefen skll kontkts vid projektering v inbrottslrm! Stöldskyddsmärkning Stöldbegärlig egendom skll märks tydligt på frmsidn och i klrtext. Använd en metod som nvänder etsning. I märkningen skll ingå: DS 08/ Efter konstterd stöld Gör en polisnmäln! Efter det tt polisen skrivit ut polisnmäln skicks ett exemplr v nmäln till säkerhetschefen.

11 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 11 (23) Minneslist, signlement Kön: Mn Kvinn Ålder: < >50 Längd: < Kroppsbyggnd: Smärt Mediär Krftig Annt:. Klädsel: Runt Ovlt Avlångt Annt:. Hy: Rödlätt Brunhyd Blek Norml Ärr Hår: Svrt Mörkt Blont Grått Skllig Ansiktsform: Anletsdrg: Pnn Tänder Näs: Öron:.. Mun: Hk:. Frisyr: Rkt: Vågigt: Lockigt Annt Läppr:. Skägg: Helskägg Skepprkrns: Mustsch: Annt. Ögon: Blå: Grå: Brun Glsögon Annt Hållning & gång: Rk: Böjd: Hltn de: Annt. Tl & röstläge: Forcert: Lugnt Ljust: Mörkt Dtum: Nmn: Tfn:

12 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 12 (23) Ksshntering och värdetrnsport Det finste en tjuv kn komm åt är kontnter. Därför måste personlen på kssplts ikttg särskild regler. Vis tt du är säkerhetsmedveten! Lrmknppen sk syns. Sätt upp höjdmrkeringr. Vis tt kssn hr rånskyddsskåp. Vis inte penninghnteringen! Räkn ldrig pengr i kssn inför öppen ridå. Värdetrnsportern skll ske utn uppmärksmhet utifrån. Rån innebär tt gärningsmnnen stjäl med hjälp v våld eller hot om våld. Det oplnerde rånet utförs t ex v missbrukre i city, oft mot kssplts. Tillfället gör tjuven. Det plnerde rånet utförs efter spning och plnering, Det riktr sig oft mot värdetrnsport. Ksspltsen Sklskyddet kring kssn måste vr helt! Ingen skll kunn komm in genom en öppen bkdörr eller ett öppet fönster! Ing obehörig inne i kssloklen! Lås förvringslådn, när du inte sitter och rbetr vid den! H luckn stängd melln dig och din besökre! Om du öppnr luckn, så får det inte vr möjligt för någon tt lut sig in och tömm din kss. Teknisk lösningr på kssplts Kontnter skll kontinuerligt förs över till rånskyddsskåp med tidur. Rånren vet då, tt hns tid är begränsd. Lrm till nnn plts i företget. Lrmmottgre med lrminstruktion. Säkerhetsspärr och dörrkikre i dörren så tt du ej överrsks, när du öppnr. Om du måste räkn pengr i kssloklen, skll det ske bkom fördrgn grdiner. Värdetrnsport Vid värdetrnsport skll mn vr två. Förvr pengrn på dig: Vr uppmärksm. Vrier: Väg, Tid, Personl och Klädsel! Mång rånre känner till rutinern på rbetspltsen. Berätt ldrig för utomstående om säkerhetsrutinern!

13 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 13 (23) Åtgärdslist vid rån eller rånförsök eller vid grovt våld i övrigt: - Lyd rånren, överlämn pengrn! - Överfllslrm när du är säker! - Kontkt ordningsvkt! - Försök få signlement! - Vidtg räddnde åtgärder om det är nödvändigt! - Ring polisen och meddel flyktväg och signlement! - Anteckn tider smt uppgifter på eventuell vittnen! - Rör ingenting, stäng kssn! - Möt polisen utnför kssn! Gå frm till dem! - Ställ dig till förfognde för polisen! - Kontkt din chef. Lämn ldrig uppgifter till pressen. Telefonnumret till polisen är 112. Åtgärdslistn skll sätts upp på kssplts väl synlig för kssören!

14 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 14 (23) Skydd mot våld och hot Sjukvårdspersonl är en utstt grupp, när det gäller våld och hot om våld. Överfll, våldtäkt, tgnde v gissln, bombhot och rån hr förekommit på sjukhus. Vidre kn det förekomm trksserier v olik slg. Kll på sjukhusets ordningsvkt, om du känner minst oro för våld eller hot! Arbetsmiljöverkets föreskrift Våld och hot i rbetsmiljön (AFS 1993:2) ställer långtgående krv på rbetsgivren. 3 Arbetet skll ordns så tt risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Arbetsmiljöverket redovisr olik åtgärder: Loklers utformning Ändrde rbetsrutiner Orgnistorisk förändringr Speciell hjälpmedel som: överfllslrm, kmeror för övervkning osv Utbildning i konfliktlösning 8 Innebär en rbetsuppgift påtglig risk för våld eller hot om våld får den inte utförs som ensmrbete. Kontkt säkerhetschefen för hjälp med kontroll v personskyddet. Överfllslrm Det finns olik slg v överfllslrm med såväl bärbr som fst monterd lrmgivre. Lrmet kn vr v kustisk och/eller optisk typ. Lrmmottgre måste lltid vr på plts och vet vd som skll görs vid lrm. Säkerhetschefen skll kontkts vid projektering v överfllslrm! Överfllslrm skll regelbundet kontrollers och övningr genomförs! Hot Hot skll lltid ts på llvr. Fstän ett frmfört hot knske inte följs v hndling så kn det funger som en vrning för frmtid händelser. 10 Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skll dokumenters och utreds. Personlvårdsåtgärder Det är viktigt tt det finns rutiner för vilk åtgärder som skll vidts, när någon under sin yrkesutövning hr utstts för våld eller hot om våld. Rutinern bör vr utformde så tt nödvändig hjälp för såväl fysisk som psykisk skd eller ohäls snrst sätts in.

15 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 15 (23) Bombhot eller nnt hot per telefon När någon ringt och sgt tt en bomb sk detoner inom sjukhuset vid ett visst klockslg, ställs sjukhusledningen inför ett mycket svårt beslut. Skll sjukhuset utrymms eller ej? Bombhot är en reltivt vnlig företeelse i Sverige. De flest riktr sig mot skolor och ffärscentr. Hot frmförs mång gånger v förvirrde personer eller personer med llmänt dåligt omdöme. De llr flest hot stnnr därför vid enbrt hot. Men hot som innebär tt någons liv eller häls kn vr i fr måste lltid ts på llvr och noggrnt nlysers. All måste vet hur mn tr emot ett bombhot per telefon! - Anteckn exkt tidpunkt. - Använd minneslistn på sidn 16! - Lyssn noggrnt - Vr lugn och vänlig - Avbryt inte - Spel om möjligt in smtlet på bnd. Ett hot förstärks om: - Det ges klr besked om vr, när och hur hotet skll verkställs. - Gärningsmnnen kn detljer om lokler och nnt som visr tt hn hr god insikter i ktuell förhållnden. - Det frmstår som rimligt tt hotet kommer tt genoförs eller det till och med vr väntt. Hotet försvgs om: - Personen är uppenbrt förvirrd, berusd eller mycket ung. - Det frmförs i llmänn ordlg utn tt personen kn preciser vid vilken plts, vid vilken tidpunkt eller hur hotet skll relisers. - Det skns motiv. Vid ett llvrligt hot ring polisen 112! Meddel berörd chefer smt telefonväxeln! Polis och räddningstjänst prioriterr bombhot, vrför mn måste kunn t emot dem och sätt dem in i situtionen så snrt de kommer till sjukhuset.

16 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 16 (23) Minneslist vid bombhot eller nnt hot per telefon Identitet Mn Kvinn Pojke Flick Röst Ljus Mörk Högljudd Svg Mjuk Ungdomlig Annt Tl Snbbt Långsmt Tydligt Välvårdt Tekn term Dilekt Svensk Lokl, vilken? Svordomr Stmmnde Läspnde Sluddrigt Annt. Annt. Lugn Upphetsd Alkpåverkd Förvirrd Annt Förvrängt Sinnesstämning Bkgrundsljud Musik Trfik Flygpln Skrivmskin Mskiner Röster Rdio TV Annt Vr hotren förtrogen med loklern?. J Nej Vr finns bomben?.. Vd är det för slgs bomb?.. Vd heter du?.. Är smtlet upptget på bnd? J Nej Anm: Bndet eller kopi skll överlämns till polisen. Övrigt:.

17 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 17 (23) Nödvärn, nöd och gripnde I först hnd skll sjukhusets ordningsvkt nlits! All nställd på sjukhuset hr befogenhet tt fråg en person, som påträffs inom sjukhusets lokler om hns ärende. Vederbörnde kn även tillfrågs om sitt nmn men är inte skyldig tt besvr frågn. Personen kn även vviss från sjukhuset eller visst utrymme på sjukhuset. Huvudregeln är, tt sjukhuspersonl inte får tillgrip våld för tt vlägsn en obehörig från lokl inom sjukhuset eller vid ingripnde mot honom. Det är viktigt, tt kunn vgör när mn får ingrip för tt skydd sig själv och ndr och hur dett får gå till. Nödvärn Om en tjuv stjäl t ex ett mikroskop på ett sjukhus, hr vem som helst v personlen, som råkr bli vittne till stölden, rätt tt med nvändnde v rimligt våld t ifrån tjuven det stuln. Vidre innebär nödvärnsreglern, tt vr och en hr rätt tt med våld ingrip mot ett brottsligt ngrepp på person eller egendom t ex för tt vvärj misshndel eller skdegörelse. Nöd Sjukhuspersonl får nvänd rimligt fysiskt tvång eller våld för tt vlägsn en berusd person, som t ex gått in i en opertionssl under pågående opertion eller på en intensivvårdsvdelning under pågående behndling. Personlen hr även rätt tt med tvång hindr en person tt föret sig despert hndlingr såsom tt hopp ut från ett fönster. Regeln kn även komm till nvändning vid brnd, där en utrymning är nödvändig. Gripnde Sjukhuspersonlen hr rätt tt grip den som nträffs på br gärning, då hn begår ett brott, som är v så llvrlig beskffenhet tt fängelsestrff kn följ på brottet. Försvrligt våld, t ex inlåsning, i vvktn på tt polis nländer, får tillgrips. De brott som det i först hnd kn bli fråg om på sjukhuset är stöld, misshndel, olg hot och ofrednde. Påföljden för olg intrång är i normlfllet endst böter, vilket medför, tt personlen inte hr rätt tt grip den, som begår ett sådnt brott.

18 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 18 (23) Personlig säkerhet för dig och din fmilj Är du utstt för hot? Vidt de åtgärder du tror på och känner är rätt. Lgom är oftst bäst. Kontkt gärn säkerhetschefen. Det är vid de fst punktern bostden, rbetspltsen och resorn där emelln som frn för överfll är störst. Bostden Bostden sk h ett br mekniskt inbrottsskydd. Cylinderlås komplettert med extrlås och godkänd slutbleck. Stift eller bkkntssäkring i dörren. Låskåp, dörrkikre och dörrkedj. Fönsterlås (för fönster i mrkplnet). Du kn kompletter inbrottsskyddet med inbrotts- och/eller överfllslrm. Skff hemligt telefonnummer, då kn telefonen inte enkelt blockers. H gärn telefon i sängkmmren. Förvr bredvid telefonen en list med telefonnummer till polis, brndkår etc. Spårning v telefonsmtl måste beställs i förväg hos Teli. Smtl genom telefonväxel är mycket svår tt spår. Lär brnen nvänd telefon och lär dem tt nvänd säkerhetskedj och dörrkikre och tt inte öppn för okänd. Skff en hund, som tidigt vrnr för fr och som kn vr ett br skydd. Kontroller innn du går ut tt inget misstänkt syns utnför. I vill: bo helst i övervåningen (bottenvåningen lrmd), telefon och lrmknpp till ljudlrm lätt åtkomlig. Ordn belysning utomhus, som kn reglers inifrån. I lägenhet: gemensmm utrymmen t ex källre och grge smt vägen dit kn utgör riskmoment. Arbetspltsen Det är viktigt med ett gott tillträdesskydd. Vem som helst skll inte släpps in och ingen onödig informtion skll släpps ut. Speciellt receptionister (motsvrnde) måste vr säkerhetsmedvetn och vksmm mot llt som bryter mot den vnlig ordningen. Resor Försök tt få sällskp med någon. Skff en mobiltelefon med överfllslrm. Vrier vägvl och tid. Undvik ödslig pltser. I bussr eller tåg bör mn sitt eller stå när ndr pssgerre eller när förren. På hållpltser bör du uppehåll dig i närheten v ndr pssgerre. Bilen H bilen i ett låst grge eller inom skyddt område. Kontroller före vfärd tt bilen inte vrit utstt för åverkn. Vid misstnke om tt vr förföljd: kör till polissttion, bensinsttion eller nnn plts, där hjälp kn erhålls.

19 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 19 (23) Tillbuds- och skderpport Upprättd v: Dtum:. Anmälre: Händelse:. Tid för händelsen:.. Plts:... Skdor på person och egendom:.. Värde:. Hr polisnmäln gjorts? J Nej Beskrivning v händelsen:.. Sänds till säkerhetschefen, Fx:

20 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 20 (23) Försäkringr Inom Stockholms läns lndsting finns ett försäkringssystem i form v ett skdekonto. Premien betls v sjukhusets ekonomivdelning och gäller för hel DSAB. Säkerhetschefen är skdereglerre för skdekontot. Försäkringen består v: Egendomsförsäkring - Egendomsförsäkring - Ansvrsförsäkring - Följdskdeförsäkring Ersättning lämns för fysisk skd på och/eller förlust v lndstingets egendom. Undntgen egendom är förbrukningsmteril. Självrisken är kronor. Under särskild omständigheter kn en lägre självrisk om kronor tillämps. Vid brottslig ngrepp krävs för den lägre självrisken: - Inbrottslrm med minst väktrinsts - Seprtlåsning med strikt nyckelhntering i skldörrr. Ansvrsförsäkring Försäkringen gäller för försäkrd enhet för skd orskd i tjänsten och vser ll verksmhet. Försäkringen omfttr inte sådn skd som kn ersätts v nnn försäkring. Försäkringen omfttr: - Skdeståndsskyldighet för person- och skskd. - Skdeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskd vid myndighetsutövning. - Skdeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskd i övrigt enligt gällnde skdeståndsrätt. Vid vrje skd vdrges en självrisk uppgående till kronor. Följdskdeförsäkring Försäkringen gäller för hyresförlust och extrkostnder till följd v egendomsskd. Med extrkostnder vses ofrånkomlig kostnder för tt upprätthåll verksmheten. Ersättning lämns för intäktsbortfll till följd v egendomsskd. Ersättning lämns inte för de först 72 timmrn efter skdns inträffnde.

21 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 21 (23) Försäljning Försäljning inom och utnför sjukhuset är förbjuden! Dett för tt förhindr knrklngning och tjuvrs spning. Frågor om försäljning hndläggs v säkerhetschefen. Hittegods Allt hittegods skll omedelbrt lämns till receptionen i centrlhllen! Tillsmmns med hittegodset lämns meddelnde om: - Vr godset hittdes. - Dg och klockslg. - Upphittrens nmn och telefonnummer. Allt som hitts inom sjukhuset är s.k. institutionsgods och hittelön utgå därför ej. Receptionspersonlen överlämnr vrje månd hittegods till polisen. Hittegods v uppenbrt ring värde (t ex hndskr, nycklr, prplyer) överlämns ej till polisen utn förvrs v receptionspersonlen i tre månder och därefter ntingen ksts eller återlämns till upphittren, om denne önskt så eller skänks till välgörnde ändmål. Mobiltelefoner Mobiltelefon är en telefon med eget bonnemng och hr en sändreffekt på 1 15 W. Mobiltelefoner är dokumentert störnde på medicinteknisk utrustning. Om en enhet nser tt mobiltelefoner inte stör och tt nvändning v mobiltelefon kn tillåts där, kn verksmhetschefen beslut om en Mobiltelefonutredning, som enheten för medicinsk teknik kn gör. Trådlös telefoner Trådlös telefon är en telefon med en sttion, som koppls till ett vnligt telefonjck. Den trådlös telefonen hr en sändreffekt på 0,2 W och det finns risk för tt medicinteknisk utrustning störs i sin funktion. Vid nvändning: - Håll lltid ett säkerhetsvstånd melln ptient och telefon eller melln medicinteknisk utrustning och telefonen på minst en meter! - Vr uppmärksm på felfunktioner i den medicinteknisk utrustningen. Följnde utrustning kn störs v mobiltelefoner och trådlös telefoner: - Infusionspumpr - Ventiltorer - Dilysutrustningr - Värmnde utrustningr - Automtisk blodtrycksmätre Vidre informtion kn erhålls från Medicinteknisk enheten!

22 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 22 (23) Försvunnen ptient Sökning v försvunnen ptient skll görs i två steg och vrje åtgärd skll noters på minneslistn, se sidn 23. Tjänstgörnde sjukskötersk beslutr vilk åtgärder, som skll vidts och i vilken ordning. Minneslistn är endst ett hjälpmedel och behöver inte följs slviskt. Steg 1: (Omedelbrt) Tjänstgörnde sjukskötersk förvissr sig om tt ptienten inte finns i närområdet. - Kontroller om ptienten är på undersökning inom eller utnför sjukhuset. - Undersök om medptientern vet något om den försvunn ptienten. - Kontroller om ptientens tillhörigheter är kvr på vdelningen. Kläder, pengr. - Sök igenom den egn vdelningen smt hisshllr, blkonger och trpphus. - Informer ordningsvkten (snbb 0497 tel ). - Kontkt grnnvdelningrn och be dem sök igenom sin lokler. - Informer receptionen i centrlhllen. - Informer telefonväxeln. (Den informerr mottgningr mm på DS vi fx.) - Kontroller om ptienten finns i hemmet. - Underrätt ptientens nhörig. - Informer närmst nsvrig chef. Vkten gör följnde: - Sök igenom centrlhll, butiker, kut och kulvertsystem. - När ptienten påträffts, meddel ll berörd om vr och när ptienten hittdes! Steg 2: (efter c 40 minuter från sökndets strt) Ansvrig chef beslutr tt polisen skll kontkts. Informer vkten, överlämn kopi v minneslistn. Ordningsvkten möter polisen smt förser den med Försvunnen ptient, minneslist smt krtor och nycklr. - När ptient påträffs, meddel ll berörd om vr och när ptienten hittdes!

23 DS _Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 23 (23) Försvunnen ptient, minneslist Dtum: Tjg sjukskötersk: Arbetsplts:. Ptientens nmn: Pnr Signlement:. (Ålder, längd, hårfärg, mentl sttus, ndr kännetecken) Vid vilken tidpunkt skndes ptienten? Är medicinering livsvgörnde för ptienten inom ett dygn? Nej J Kl. Typ. Är ptienten på undersökning? Vr.. Vet medptientern något? Vd. Skns ptienttillhörigheter? Vd. Ytterkläder? Andr kläder? Är vdelningen genomsökt inkl hisshll och blkong? Kl Är ordningsvkten informerd? Kl Ar grnnvdelningen informerde tt sök? Kl Är receptionen i C-hllen informerd? Kl Är telefonväxeln informerd? Kl Kontrollert ptients hemtelefon? Nr Kl Är ptientens nhörig underrättde? Vem.. Kl Är närmst nsvrig chef informerd? Kl Nej J Steg 2: (efter c 40 minuter från sökndets strt) Smråd med vkt. Är hn klr med sitt eftersök? Närmst nsvrig chef kontktr polisen. Ptienten återfunnen. Hr ll berörd informerts om vr och när ptienten återfunnits? Nej J Kl Kl Kl Kl

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa!

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa! Frostbldet Annons- och Informtionstidning för Höör och Hörby kommuner Nr, Nr v 34, v 43 Måndgen den / 5 Årgång 6 SLÄPVAGNAR UTHYRES BILLIGT! Ex: Kåpsläp 6:-/dygn Kontorstid: 43-33, kvällr 74-3. din lokl

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III G. Gripenberg TKK december 00 G. Gripenberg TKK) Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III december 00 / 59 Vribelbyte F gx))g x) dx = d F gx)) dx dx = / b F gx)) = F gb))

Läs mer