Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs."

Transkript

1 FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning

2 Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd tt nvänds i hemmet. FARA - För tt minsk risken för elstötr: Dr lltid ut mskinens kontkt ur vägguttget efter nvändning, när du rengör mskinen, när du gör justeringr som nämns i den här ruksnvisningen eller om du lämnr mskinen oevkd. VARNING - För tt minsk risken för rännskdor, elstötr oh personskdor. 2 Dr lltid ut mskinens kontkt ur vägguttget när du tr ort lukor, smörjer eller gör justeringr som nämns i den här ruksnvisningen. Stäng v mskinen genom tt vrid strömrytren till läget O, ftt tg i kontkten oh dr ut den ur vägguttget. Dr inte i sldden. Anslut mskinen direkt till vägguttget. Använd inte förlängningsslddr. Dr lltid ut mskinens kontkt vid strömvrott. 3 Använd ldrig mskinen om sldden eller kontkten är skdd, om mskinen inte fungerr som den sk, om mskinen tppts eller skdts eller om vätsk trängt in i mskinen. Lämn in mskinen till närmste uktoriserde återförsäljre eller servieenter för inspektion, reprtion oh elektrisk eller meknisk justering. Slut nvänd mskinen oh dr omedelrt ut nätsldden om du upptäker något ovnligt, t.ex. lukt, värme, missfärgningr eller deformering när mskinen nvänds eller förvrs. 4 Håll lltid retsytn ren. Använd inte mskinen om någr luftöppningr är lokerde. Låt inte ludd, dmm eller tygrester smls i mskinens luftöppningr oh på fotpedlen. Pler inte någr föremål på fotpedlen. Använd inte förlängningsslddr. Anslut mskinen direkt till vägguttget. För ldrig in eller tpp föremål i mskinens öppningr. Använd inte mskinen på pltser där erosoler (spryer) nvänds eller där syre dministrers. Använd inte mskinen i närheten v en värmekäll, t.ex. en spis eller ett strykjärn. Det kn gör tt mskinen, nätsldden eller retsstyket ntänds vilket kn led till rnd eller elstötr.

3 5 Särskild uppmärksmhet krävs när du syr: Vr lltid uppmärksm på nålen. Använd inte öjd eller skdde nålr. Håll fingrrn ort från ll rörlig delr. Särskild uppmärksmhet krävs i närheten v nålen. Stäng v mskinen genom tt ställ in strömrytren på läget O när du gör justeringr i närheten v nålen. Använd inte en skdd eller felktig nålpltt eftersom det kn gör tt nålen ryts v. Skjut inte på eller dr i tyget när du syr oh följ instruktionern nog när du syr på fri hnd så tt inte nålen öjs oh ryts v. 6 Mskinen är inte en leksk: Du måste vr myket uppmärksm när mskinen nvänds v eller i närheten v rn. Använd inte mskinen utomhus. 7 För längre livslängd: Undvik direkt solljus oh myket fuktig pltser för förvring v mskinen. Använd eller förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller ndr het föremål. Använd enrt neutrl tvålr eller rengöringsmedel för rengöring v utsidn. Bensen, thinner oh slipnde pulver kn skd höljet oh mskinen oh sk därför ldrig nvänds. Hänvis lltid till ruksnvisningen när uppsättningr, pressrfoten, nålen eller ndr delr yts ut eller monters för tt se till tt de monters korrekt. 8 Vid reprtion eller justering: Om lmpenheten (lysdioden) skds sk den yts v en uktoriserd återförsäljre. I händelse v tt ett fel uppstår eller justeringr krävs, följ först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen för tt kontroller oh juster mskinen själv. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriserd Brother-återförsäljre. Använd r mskinen till det den är vsedd för så som eskrivs i den här ruksnvisningen. Använd de tillehör som rekommenders v tillverkren oh som nämns i den här ruksnvisningen. Spr den här ruksnvisningen. Bruksnvisningens innehåll oh produktens speifiktioner kn ändrs utn föregående meddelnde. Mer produktinformtion finns på vår weplts: 2

4 FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om kontktens säkring måste yts sk du yt till en säkring som är godkänd v ASTA enligt BS 362, dvs. en säkring med -märket, som hr smm märkvärde som nges på kontkten. Sätt lltid tillk säkringsskyddet. Använd ldrig kontkter som sknr säkringsskydd. Om sldden som medföljer inte pssr vägguttget, sk du kontkt en uktoriserd återförsäljre som kn tillhndhåll rätt sldd. FÖR ANVÄNDARE I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND Den här symskinen är inte vsedd tt nvänds v små rn oh rörelsehindrde personer kn ehöv hjälp tt nvänd den. 3

5 Innehåll Viktig säkerhetsnvisningr... Inledning...7 Symskinens funktioner...7 Tillehör...8 Medföljnde tillehör...8 Extr tillehör...9 Nmn på mskinens delr oh ders funktion...0 Frmsid...0 Nål oh pressrfot... Höger sid/ksid... Mnöverknppr...2 Mnöverpnel...3 FÖRBEREDELSER 5 Slå på oh stäng v mskinen...6 Försiktighetsåtgärder ngående ström...6 Slå på mskinen...7 Stäng v mskinen...7 Tekenfönstrens etydelse...8 Ändr mskinens inställningr...9 Ändr inställningrn...9 Juster tekenfönstrets ljusstyrk...2 Ändr skärmspråket... 2 Spolning/monter spolen...22 Säkerhetsåtgärder för spolning...22 Spol upp tråd på spolen...22 Instller spolen...26 Trä övertråden...28 Trä övertråden...28 Träd nålen...3 Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren)...33 Använd tvillingnålen...33 Dr upp undertråden...36 Byt nål...37 Säkerhetsåtgärder för nålr...37 Nåltyper oh hur de nvänds...38 Kontroller nålen...39 Byt nål Byt pressrfot...4 Säkerhetsåtgärder för pressrfötter...4 Byt pressrfot...4 Juster pressrfotens tryk T ort pressrfotshållren...43 Använd gångfoten...44 Sy ylindrisk eller stor styken...46 Sy ylindrisk styken...46 Sy stor tygstyken

6 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD 49 Sy...50 Allmänn nvisningr om tt sy Positioner tyget...5 Börj sy Fäst sömmen...54 Skär v tråden...55 Juster trådspänningen...57 Trådspänning...57 Ändr övertrådens spänning...58 Ställ in stygnredd oh längd...59 Juster stygnredden...59 Juster stygnlängden...60 Användr funktioner...6 Ändr nålens stoppläge...6 Sy kstygn/förstärkningssömmr utomtiskt... 6 Skär v tråden utomtiskt Spr stygninställningr...64 Höj oh sänk pressrfoten utn tt nvänd händern...65 Användr sytips...66 Provsy...66 Ändr syriktning Sy kurvor...66 Sy i tjok tyger...67 Sy i tunn tyger...67 Sy i streth-tyger...67 Sy i läder eller vinyl...68 Sy med jämn sömsmån NYTTOSÖMMAR 69 Välj söm...70 Välj typer v sömmr oh mönster...70 Välj söm...72 Fållsömmr...76 Sy fållsömmr med fållningsfot G...76 Sy fållsömmr med sikskspressrfot J...77 Sy fållsömmr med trådvskärningen på sidn...78 Grundsöm...80 Tråkl...80 Grundsöm...8 Osynlig fållsöm...82 Sy knpphål/knppr...84 Sy knpphål...85 Knppsömnd...88 Sy i lixtlås...9 Sätt i ett entrert lixtlås...9 Sätt i ett lixtlås...93 Sy i lixtlås/kntnd...96 Sätt i ett entrert lixtlås...96 Sy kntnd...97 Sy strethtyg oh resårnd...98 Sy strethtyg...98 Sy resårnd

7 Appliktioner, lpptäksreten oh kviltning...00 Sy ppliktioner...0 Lpptäksrete (toktäken)...02 Skrv...02 Kviltning...04 Kviltning på fri hnd...05 Plttsömnd med syhstighetsreglget...06 Förstärkningssöm...08 Trestegs strethsöm...08 Förstärkningssöm...08 Stoppning...0 Öljetter...2 Vågrät sömnd...3 Dekortiv sömmr...5 Stiksöm...6 Musselsöm...7 Smoksöm...7 Lngettsöm...8 Smmnfog...9 Heirloom-söm...9 Sy de olik inyggd dekortiv mönstren...22 Sy vkr mönster...22 Sy mönster...22 Kominer mönster...23 Upprep symönster...24 Kontroller det mrkerde mönstret Ändr mönsterstorlek Ändr sömtäthet...26 Ändr mönsterlängden Växlnde mönster...28 Spegelvänd mönstret...29 Spr mönster...30 Återkll ett mönster...30 Ordn om mönstren...3 Rit ett mönster...33 Rit en mönsterskiss...33 Ange mönsterdt...34 Exempel på design...36 BILAGA 37 Stygninställningr...38 Nyttosömmr...38 Övrig sömmr...44 Skötsel oh underhåll...49 Rengör mskinens yt...49 Rengör nn...49 Felsökning...5 Felmeddelnden...55 Det syns ingenting i tekenfönstret Driftssignl...56 Avryt driftssignlen...56 Index

8 Inledning Tk för tt du köpt den här symskinen. Läs Viktig säkerhetsnvisningr (sidn ) nog innn symskinen nvänds oh hänvis sedn till den här ruksnvisningen för informtion om de olik funktionern. Förvr ruksnvisningen på lättåtkomlig plts när du hr läst den. Symskinens funktioner d e f g Enkel trädning v övertråden Eftersom trådrullen sätts in frmifrån på symskinen går det enkelt tt träd övertråden. Dessutom går det tt trä nålen i ett grepp (sidn 28). Helt utomtisk övertrådsspänning Trådspänningen justers utomtiskt. Automtisk trådvskärning Symskinen kn ställs in tt utomtiskt skär v tråden när du hr sytt klrt (sidn 63). Engreppsträdning v undertråd Du kn örj sy utn tt dr upp undertråden (sidn 26). Enkel spolning Du kn snt oh enkelt spol upp tråd på spolen (sidn 22). Inyggd sömmr Du kn välj från de inyggd sömmrn som är tillgänglig, inklusive nyttosömmr, tekensnittssömmr oh dekortiv sömmr. Knähiss Använd knähissen för tt höj oh sänk pressrfoten med knät, så tt åd händern är ledig tt hnter mterilet (sidn 65). Inledning 7

9 Tillehör Kontroller tt följnde tillehör finns med när du hr öppnt lådn. Om något skns eller är skdt, kontkt återförsäljren. Medföljnde tillehör Följnde sk okså finns med i lådn. Os!! En uktoriserd återförsäljre kn tillhndhåll skruvr för pressrfotshållren. (Artikelkod: XA483-05)! En uktoriserd återförsäljre kn tillhndhåll orgniserde tillehörsfk. (Artikelkod: XC ) Monter mönsterplttn. Mönsterplttn visr sömnumren oh mönstren som finns för vrje läge. Monter mönsterplttn på hndtget så som viss på ilden nedn. 8

10 * *75/ 2 nålr 90/4 2 nålr 90/4 2 nålr: nål med truig spets (guldfärgd) Artikelnmn Artikelkod Artikelnmn Artikelkod Knpphålsfot A XC Rengöringsorste X Fållningsfot G XC Hålstns Monogrmfot N X Skruvmejsel (stor) XC Blixtlåsfot I X Skruvmejsel (liten) X Sikskspressrfot J (på mskinen) XC Spolkåp (stor) Blindsömsfot R X Spolkåp (medium) (2) X Knppfot M Spolkåp (liten) Gångfot F033N (XC ) 28 Extr trådrullssttiv XC Kviltningsfot F005N (XC ) 29 Spolnät XA Stygnplåt P F035 (XC ) 30 Fotpedl XD (EU-området) Justerr lixtlås/kntndsfot F036N (XC ) XC665-5 (övrig områden) 2 Ike-häftnde gångfot F007N (XC ) 3 Rutnät GS4 (XC ) 3 Öppen pressrfot F027N (XC ) 32 Knähiss XA /4 tums kviltningsfot F00N (XC ) 33 Bruksnvisning XE Trådvskärning på sidn F054 (XC ) 34 Snstrts guide XE Kviltningsstyrning F06N (XC ) 35 Hård väsk XC Sprättrkniv X Tillehörsväsk XC Spole (4) SFB (XA5539-5) 37 Rund skruvmejsel XC Nåluppsättning X Mönsterplåt XE Tvillingnål X Extr tillehör Följnde extr tillehör finns Brett ord Artikelnummer: WT5(XC ) 2. /4-tums kviltningsfot med styrning Artikelnummer: F057(XC ) Anmärkning! För tt skff extr tillehör eller delr, kontkt återförsäljren eller närmste uktoriserde servieenter. Tillehör 9

11 Nmn på mskinens delr oh ders funktion Nmnen på symskinens olik delr oh ders funktion eskrivs nedn. Innn du nvänder symskinen, läs dess eskrivningr nog så tt du lär dig nmnen på mskinens delr. Frmsid C B 6 A d e f g h i Trådförrplåt För tråden under trådförrplåten. Trådförrluk För tråden kom trådförrlukn när du träder övertråden. Trådrullssttiv Pler en trådrulle på trådrullssttivet. Trådförre för spolning oh spännskiv För tråden under trådförren oh runt spännskivn när du spolr upp tråd på spolen. Övre luk Öppn den övre lukn oh pler trådrullen på trådrullssttivet. Spolmeknism Använd spolmeknismen när du spolr på tråd på spolr. Mnöverpnel Används för tt välj stygn oh olik funktioner för sömmr. (sidn 3) Monteringsspår för knähiss För in knähissen i monteringsspåret. Mnöverknppr oh syhstighetsreglge Använd knpprn oh skjutreglget när du nvänder mskinen. (sidn 2) j k l m Fltäddstillehör med tillehörsfk Förvr pressrfot oh spolr i fltäddstillehörets förvringsfk. När du syr ylindriskt tr du ort fltädden. Trådvskärning För trådrn genom trådvskärningen för tt klipp v dem. Spk för nålträdre Använd nålträdren för tt trä nålen. Trådupptgningsfönster Kontroller trådupptgningens position genom fönstret. 0

12 Nål oh pressrfot Höger sid/ksid d e f g h i Knpphålsspk Knpphålsspken nvänds med knpphålsfoten när du syr knpphål. Trådförrskiv För tråden genom trådförrskivn när du nvänder nålträdren för tt trä nålen. Trådförre ovnför nålen För övertråden genom trådförren ovnför nålen. Nålpltt Nålplttn hr linjer som gör det lättre tt sy rk sömmr. Nålplttns skydd T ort nålplttns skydd när du sk rengör spolkpseln oh nn. Luk för spole Öppn spollukn när du sk monter spolen. Mtrtänder Mtrtändern mtr tyget i syriktningen. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när du syr. Använd en pressrfot som är lämplig för vld söm. Pressrfotshållre Pressrfoten monters på pressrfotshållren. d e f g h i Pressrfotsrtt Använd pressrfotsrtten för tt juster pressrfotens tryk mot tyget. Hndtg Bär symskinen i hndtget när du trnsporterr den. Hndhjul Vrid hndhjulet mot dig när du sk höj eller sänk nålen. Hndhjulet sk vrids mot dig (moturs). Lufthål Lufthålen gör tt luft kn irkuler runt motorn. Täk inte över lufthålen när symskinen nvänds. Huvudströmrytre Använd huvudströmrytren för tt slå PÅ oh stäng AV symskinen. Uttg för fotpedl Sätt i kontkten på sldden till fotpedlen i uttget för fotpedlen. Sldduttg Sätt i kontkten på nätsldden i sldduttget. Lägesknpp för mtrtändern Använd lägesknppen för mtrtändern för tt sänk ned mtrtändern. Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. Anmärkning! Hänvis till sidorn 9-2 när du lär dig tt nvänd mskinen. Nmn på mskinens delr oh ders funktion

13 Mnöverknppr Använd mnöverknpprn för tt enkelt utför olik grundläggnde symskinsfunktioner. d e Strt/stopp-knpp Tryk på strt/stopp-knppen när du vill örj eller slut sy. Mskinen syr med låg hstighet i örjn när knppen hålls intrykt. När du slutr sy, sänks nålen ned i tyget. För informtion, se Börj sy (sidn 52). Knppen lyser grön, röd eller ornge eroende på hur symskinen nvänds. Grön: Röd: Ornge: När mskinen är klr tt örj nvänds eller under tiden den nvänds När mskinen inte är klr tt nvänds När spolmeknismens xel flytts till höger för tt lind undertråden på spolen Bkknpp/knpp för förstärkningssöm Tryk på kknppen/knppen för förstärkningssöm för tt sy kåt eller förstärk en söm. Du syr kstygn genom tt håll knppen intrykt för tt sy i motstt riktning. Du syr förstärkningssöm genom tt sy 3 till 5 stygn ovnpå vrndr. För informtion, se Fäst sömmen (sidn 54). Nållägesknpp Tryk på nållägesknppen för tt höj eller sänk nålen. Om du tryker två gånger på knppen sys ett stygn. Trådvskärningsknpp Tryk på trådvskärningsknppen när du slutt sy oh vill skär v åde över- oh undertråden. För informtion, se Skär v tråden (sidn 55). Syhstighetsreglge Flytt på syhstighetsreglget för tt juster syhstigheten. VAR FÖRSIKTIG Tryk inte på (trådvskärningsknppen) när trådrn skurits v, eftersom nålen kn ryts, trådrn kn trssls ihop eller mskinen kn t skd. Os!! Tryk inte på (trådvskärningsknppen) om det inte finns något tyg under pressrfoten eller när mskinen syr, eftersom mskinen kn t skd.! När du skär v tråd som är tjokre än #30, nylontråd eller ndr speiltrådr, nvänd trådvskärningen på sidn v mskinen. För informtion, se Skär v tråden (sidn 55). 2

14 Mnöverpnel Mnöverpnelen på symskinens frmsid estår v LCD (flytnde kristllskärm) oh knppr för tt nge olik syinställningr. d e f g h i LCD (flytnde kristllskärm) Inställningrn för mrkert stygn oh felmeddelnden för felktig funktioner viss i tekenfönstret. Använd knpprn oh g till s, som eskrivs nedn för tt vis olik lterntiv oh välj inställningr. För informtion, se Tekenfönstrens etydelse (sidn 8). Inställningsknpp Tryk på knppen när du vill välj syinställningr, till exempel vänster/höger spegelild eller ndr inställningr, till exempel driftssignl. Nålens stopplägesknpp Tryk på knppen när du vill välj vr nålen sk positioners när symskinen stopps. Automtisk trådvskärningsknpp Tryk på knppen när du vill välj utomtisk trådvskärning. Tryk på den igen om du vill inktiver inställningen. Knpp för utomtisk kning/förstärkningssöm Tryk på knppen när du vill välj utomtisk kning/ förstärkningssöm. Tryk på den igen om du vill inktiver inställningen. Nållägesväljre (enkel/tvilling) Tryk på knppen när du vill välj tvillingnålsinställningen. Vrje gång du tryker på knppen ändrs inställningen melln enkel nål oh tvillingnål. Trådspänningsknppr Trådspänningen justers vnligen utomtiskt. Tryk på eller A B C om du vill juster trådspänningen. Stygnreddsknppr Tryk på eller när du vill juster stygnredden. Stygnlängdsknppr Tryk på eller när du vill juster stygnlängden. H F G I Stygnlägesknppr (j-m) j Knpp för förinställd nyttosöm/sprt mönster Tryk på knppen när du vill välj en nyttosöm som tilldelts en sifferknpp eller hämt ett mönster som sprts. Vrje gång knppen tryks in, växlr mskinen melln läget för förinställd nyttosömmr oh läget för sprde mönster. k Nyttosömsknpp Tryk på knppen när du vill välj rksöm, siksksöm, knpphålssöm, osynlig fållsöm eller ndr stygn som oft nvänds för klädsömnd. Ange numret för den önskde sömmen med sifferknpprn. l Dekorsömsknpp m n o D E Tryk på knppen när du vill välj en dekorsöm, plttsöm, korsstygn eller dekortiv plttsömmr. Vrje gång knppen tryks in växlr sömgruppen melln oh. Knpp för tekensnittssöm Tryk på knppen när du vill välj en tekensnittssöm. Vrje gång du tryker på knppen växlr mskinen melln de tre tillgänglig tekensnitten. Mnuell minnesknpp Tryk på knppen när du vill spr inställningrn för trådspänning, stygnredd oh stygnlängd. Återställningsknpp Tryk på knppen när du vill återställ den vld sömmen till ursprungsinställningrn. p Minnesknpp Tryk på knppen när du vill spr mönster, t.ex. kominerde mönster oh mönster för My Custom Stith (Min egen söm), i symskinens minne. q OK-knpp Tryk på knppen när du vill nvänd de vld inställningrn eller utför en åtgärd. Nmn på mskinens delr oh ders funktion 3

15 r s Avryt/rens-knpp Tryk på knppen när du vill vryt en åtgärd oh gå tillk till den föregående skärmen. Om du tryker på knppen när du kominerr teken eller dekorsömmr, rders det sist mönstret som ldes till. Sifferknppr Använd knpprn för tt snt välj en v de 0 mest nvänd sömmrn. Ange numret för den önskde sömmen med knpprn när du väljer ndr sömmr. 4

16 FÖRBEREDELSER De olik föreredelser som krävs innn du örjr sy eskrivs i dett kpitel. TSlå på oh stäng v mskinen...6 Försiktighetsåtgärder ngående ström...6 Slå på mskinen...7 Stäng v mskinen...7 Tekenfönstrens etydelse...8 Ändr mskinens inställningr...9 Ändr inställningrn...9 Juster tekenfönstrets ljusstyrk...2 Ändr skärmspråket...2 Spolning/monter spolen...22 Säkerhetsåtgärder för spolning...22 Spol upp tråd på spolen...22 Instller spolen...26 Trä övertråden...28 Trä övertråden...28 Träd nålen...3 Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren)...33 Använd tvillingnålen...33 Dr upp undertråden...36 Byt nål...37 Säkerhetsåtgärder för nålr...37 Nåltyper oh hur de nvänds...38 Kontroller nålen...39 Byt nål...39 Byt pressrfot...4 Säkerhetsåtgärder för pressrfötter...4 Byt pressrfot...4 Juster pressrfotens tryk...43 T ort pressrfotshållren...43 Använd gångfoten...44 Sy ylindrisk eller stor styken...46 Sy ylindrisk styken...46 Sy stor tygstyken...46

17 FÖRBEREDELSER Slå på oh stäng v mskinen Dett vsnitt förklrr hur du slår på oh stänger v symskinen. Försiktighetsåtgärder ngående ström Vidt följnde säkerhetsåtgärder för strömförsörjningen. VARNING Använd enrt vnlig hushållsström för strömförsörjningen. Bruket v ndr strömkällor kn orsk rnd, elstötr eller mskinskdor. Kontroller tt kontktern på nätsldden är ordentligt nslutn till vägguttget oh mskinens sldduttg. Anslut inte nätsldden till ett vägguttg som är i dåligt skik. Stäng v huvudströmrytren oh dr ut kontkten under följnde omständigheter: När du inte är i närheten v mskinen När du slutt nvänd mskinen Om ett strömvrott inträffr under nvändning Om mskinen inte fungerr korrekt på grund v en dålig nslutning eller ortkoppling Under åskväder VAR FÖRSIKTIG Använd r nätsldden som medföljer mskinen. Använd inte förlängningsslddr eller uttgslister med fler pprter nslutn. Brnd eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten med våt händer. Elstötr kn inträff. Stäng lltid v huvudströmrytren innn mskinens kontkt drs ut ur vägguttget. Håll lltid i kontkten när du drr ut den ur vägguttget. Om du drr i sldden kn den skds, eller rnd eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt sldden skärs v, skds, modifiers, öjs krftigt, drs, vrids eller unts ihop. Pler inte tung föremål på sldden. Utsätt inte sldden för värme. Dess sker kn skd sldden oh orsk rnd eller elstötr. Om sldden eller kontkten skds, t mskinen till en uktoriserd återförsäljre för reprtion innn den nvänds igen. Dr ut sldden om mskinen inte kommer tt nvänds under en längre tid. Annrs kn rnd uppstå. 6

18 Slå på mskinen Gör i ordning den medföljnde nätsldden. Kontroller tt symskinen är vstängd (huvudströmrytren är i läge ) oh sätt sedn i nätsldden i sldduttget på mskinens högr sid. Sätt i nätslddens kontkt i ett vnligt eluttg. Stäng v mskinen När du slutt nvänd symskinen, stäng v den. Kontroller även tt symskinen är vstängd innn den trnsporters. Kontroller tt mskinen inte syr. Tryk på den vänstr sidn på huvudströmrytren på mskinens högr sid (till läge ). Sldduttg Tryk på den högr sidn på huvudströmrytren på mskinens högr sid (till läge ).! Sylmpn oh tekenfönstret tänds när mskinen slås på.! Sylmpn oh tekenfönstret sloknr när mskinen stängs v. Dr ut nätsldden ur vägguttget. Håll i kontkten när du drr ut nätsldden. Dr ut nätsldden ur sldduttget. d Os!! Om ett strömvrott inträffr när du nvänder symskinen sk du stäng v symskinen oh dr ut nätsldden. När du strtr symskinen igen, följ nödvändig nvisningr för tt nvänd mskinen korrekt. Slå på oh stäng v mskinen 7

19 FÖRBEREDELSER Tekenfönstrens etydelse Tekenfönstret finns plert till höger på frmsidn v symskinen oh visr inställningr för vld söm oh felmeddelnden om funktioner utförs på fel sätt. När symskinen slås på på tänds tekenfönstret oh följnde disply viss. 3 d e f Pressrfot som sk nvänds Stygnläge Vld söm Stygnlängd (mm) Stygnredd (mm) Övertrådsspänning Anmärkning! För informtion om felmeddelnden som viss när en funktion utförs på fel sätt, se Felmeddelnden (sidn 55). 8

20 Ändr mskinens inställningr Olik symskinsfunktioner oh syinställningr kn ändrs. Ändr inställningrn Det norml tillväggångssättet för tt ändr mskininställningrn eskrivs nedn. Tryk på eller (stygnlängdsknpprn) tills den söm eller mskinegenskp som du vill ställ in viss. Slå på symskinen. Stygnlängdsknppr! Tekenfönstret tänds. Tryk på (Inställningsknpp ) i mnöverpnelen.! Inställningsdisplyen viss. Tryk på eller d (stygnreddsknpprn) tills den önskde inställningen är mrkerd. e! Inställningen ändrs. Tryk på (OK-knpp ) eller (vryt/ rens-knppen).! Sömmens strtdisply viss igen. Ändr mskinens inställningr 9

21 FÖRBEREDELSER List med söm- eller mskinegenskper De sömmr eller mskinegenskper som kn ställs in viss nedn. För informtion om vrje enskild egenskp, se respektive hänvisningssid. Egenskp Ikon Detljer Hänvisning Kontroller mönster Gör tt du kn kontroller kominerde mönster. sidn 24 Spegelvänd Spegelvänder mönster längs en lodrät xel. sidn 29 Mönsterlängd Justerr längden på plttsöm. sidn 27 Mönsterstorlek Ställer in stor eller liten mönsterstorlek. sidn 25 Upprepd/enkel söm Anger om mönstret sk sys en eller upprepde gånger. sidn 24 Sömmens täthet Anger sömmens täthet. sidn 26 Inlednde nålläge Stygnreddskontroll Språk Summer Välj den rksöm som sk väljs utomtiskt när mskinen slås på. Används för tt juster stygnredden med syhstighetsreglget. Ändrr det språk som nvänds i tekenfönstret. Anger om en ljudsignl sk hörs vid vrje moment. - sidn 06 sidn 2 sidn 56 Ljusstyrk för tekenfönstret Lodrät mönsterjustering Vågrät mönsterjustering Justerr ljusstyrkn för tekenfönstret. sidn 2 Justerr mönstrets läge uppåt oh nedåt. sidn 3 Justerr mönstrets läge åt vänster oh höger. sidn 3 Anmärkning! Den mrkerde ikonen som viss ovn är stndrdinställningen.! Stndrdspråket är engelsk. 20

22 Juster tekenfönstrets ljusstyrk Tekenfönstrets ljusstyrk kn justers. Tryk på (Inställningsknpp ) på mnöverpnelen oh tryk sedn på eller (stygnlängdsknpprn) tills viss. Ändr skärmspråket Språket som nvänds på displyen kn ändrs till fler olik lterntiv. Tryk på (Inställningsknpp ) på mnöverpnelen oh tryk sedn på eller (stygnlängdsknpprn) tills språket viss.! Displyen där du ändrr ljusstyrkn för tekenfönstret viss.! Displyen där du ändrr språk för tekenfönstret viss. Om du vill gör tekenfönstret ljusre tryker du på (stygnreddsknppen). Om du vill gör tekenfönstret mörkre tryker du på (stygnreddsknppen). Tryk på eller (stygnreddsknpprn) tills önskt språk är mrkert. Språket kn ändrs till något v följnde: engelsk, frnsk, tysk, holländsk, spnsk, itliensk, dnsk, norsk, finsk, svensk, portugisisk, rysk, jpnsk, korensk eller ndr.! Ljusstyrkn i tekenfönstret ändrs.! Språket för displyen ändrs. Tryk på (OK-knpp ) eller (vryt/ rens-knppen).! Sömmens strtdisply viss igen. Tryk på (OK-knpp ) eller (vryt/ rens-knppen).! Sömmens strtdisply viss igen. Ändr mskinens inställningr 2

23 FÖRBEREDELSER Spolning/monter spolen Dett vsnitt eskriver hur du spolr upp tråd på spolen oh sedn sätter i undertråden. Säkerhetsåtgärder för spolning Vidt följnde säkerhetsåtgärder för spolningen. VAR FÖRSIKTIG Använd endst spolr (rtikelnummer: SFB(XA5539-5)) speiellt konstruerde för den här symskinen. Användning v ndr spolr kn led till mskin- eller personskdor. Den medföljnde spolen är konstruerd speiellt för denn symskin. Om du nvänder spolr från ndr modeller, fungerr inte mskinen som den sk. Använd endst den medföljnde spolen eller spolr v smm typ (rtikelnummer: SFB(XA5539-5)).,5 mm (7/6 tum) Nturlig storlek Denn modell Andr modeller Spol upp tråd på spolen Lind tråden runt spolen som föreredelse för spolningen. Spolmeknism Anmärkning! Det sätt som mskinen sk träds för spolning indikers v en strekd linje på symskinen. Kontroller tt du träder mskinen enligt eskrivningen. 22

24 Slå på symskinen. f Pler trådrullen på trådrullssttivet för spolningen. För rullen på sttivet så tt rullen ligger horisontellt oh tråden linds upp från rullens undersid mot frmsidn. Öppn den övre lukn. Pler spolen på spolmeknismens xel så tt fjädern på spolmeknismens xel pssr i skårn på spolen. Tryk ned spolen tills den snäpps fst. g Om rullen inte plers så tt tråden linds upp på rätt sätt kn tråden trssl sig runt trådrullssttivet. För på spolkåpn på trådrullssttivet. Skjut spolkåpn så långt det går åt höger med den rundde sidn till vänster. d 2 Skår Fjäder för spolmeknismens xel Skjut spolmeknismen i pilens riktning tills den snäpps fst på plts. VAR FÖRSIKTIG Om trådrullen eller spolkåpn inte är korrekt monterde, kn tråden trssl in sig i trådrullssttivet oh nålen ryts. Det finns tre storlekr på spolkåpor (stor, medium oh liten), vilket gör tt du kn välj den spolkåp som pssr storleken på rullen äst. Om spolkåpn är för liten för den rulle som nvänds, kn tråden fstn i skårn på rullen oh nålen ryts. e (strt/stopp-knppen) tänds med ornge sken. T ort spolkåpn som är införd i trådrullssttivet. 2 Trådrullssttiv Spolkåp Spolning/monter spolen 23

25 FÖRBEREDELSER Anmärkning! När du syr med tunn, korslindd tråd sk du monter den lill spolkåpn oh lämn lite plts melln kåpn oh rullen. Håll tråden i närheten v trådrullen med högr h hnden så som viss, dr tråden med vänstr hnden oh för sedn tråden frmåt kom trådförrlukn oh vidre mot frmsidn. Spolkåp (liten) Trådrulle (korslindd tråd) Mellnrum! Om du nvänder tråd som spols v snt, såsom genomskinlig nylontråd eller metlltråd, pler det medföljnde spolnätet över rullen innn du plerr trådrullen på trådrullssttivet. Om spolnätet är för långt, vik det så tt det pssr rullen. När spolnätet nvänds, ökr spänningen på övertråden en ning. Kom ihåg tt kontroller spänningen. För detljer, se Juster trådspänningen (sidn 57). Trådförrluk För tråden under trådförrplåten oh dr den i åt höger. 3 2 Trådförrplåt För tråden under kroken på trådförren oh j lind den moturs under spännskivn. d 4 Spolnät Trådrulle Spolkåp Trådrullssttiv Trådförre oh spännskiv Os!! Kontroller tt tråden förs under spännskivn. 24

26 k Håll tråden i vänster hnd oh lind den utdrgn tråden medurs runt spolen fem eller sex gånger med höger hnd. m Skjut syhstighetsreglget åt höger om du vill ök spolningshstigheten eller åt vänster om du vill minsk den. Os!! Kontroller tt tråden melln trådrullen oh spolen spänns ordentligt.! Kom ihåg tt lind tråden medurs runt spolen, nnrs kommer tråden tt linds runt spolmeknismens xel. Syhstighetsreglge Tryk på (strt/stopp-knppen) en gång. n l För trådens ände genom spåret på spolmeknismens säte oh skär v tråden genom tt dr den åt höger. Strt/stopp-knpp Stopp mskinen genom tt tryk på (strt/stopp-knppen) en gång när spolningen örjr gå långsmmre. Spår på spolmeknismens säte (med inyggd vskärning)! Tråden skärs v i lämplig längd. VAR FÖRSIKTIG Kom ihåg tt skär v tråden så som eskrivs. Om du spolr spolen utn tt skär v tråden med vskärningen som är inyggd i spåret i spolmeknismens säte, kn tråden trssl in sig i spolen oh nålen öjs eller ryts v när undertråden örjr mts ut. o VAR FÖRSIKTIG Stopp mskinen när spolningen örjr gå långsmt, nnrs kn symskinen skds. Använd en sx för tt skär v änden på tråden som är lindd runt spolen. För spolmeknismens xel åt vänster. p Spolning/monter spolen 25

27 FÖRBEREDELSER T ort spolen från xeln. q För spärren till lukn för spolen åt höger. 2 Anmärkning! När du strtr symskinen eller vrider på hndhjulet när tråden spolts upp på spolen, hörs ett kliknde från mskinen. Det är inte ett fel. Luk för spole Spärr! Lukn för spolen öppns. T ort lukn för spolen. Håll spolen i högr hnden oh håll änden v tråden med den vänstr. Instller spolen Monter spolen som lindts med tråd. VAR FÖRSIKTIG Använd en spole som spolts korrekt, nnrs kn nålen ryts eller trådspänningen li felktig. d Se till tt du inte tppr spolen. Sätt i spolen i spolkpseln så tt tråden spols v åt vänster. Spolen är konstruerd speiellt för denn symskin. Om du nvänder spolr från ndr modeller, fungerr inte mskinen som den sk. Använd endst den medföljnde spolen eller spolr v smm typ (rtikelnummer: SFB(XA5539-5)).,5 mm (7/6 tum) Denn modell Nturlig storlek Andr modeller Kontroller tt du sätter i spolen på rätt sätt. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt spolen monters så tt tråden linds upp i rätt riktning, nnrs kn tråden gå v eller trådspänningen li felktig. Anmärkning! Den ordning som undertråden sk förs genom spolkpseln är mrkert runt spolkpseln. Kontroller tt du träder mskinen enligt eskrivningen. 26

28 Anmärkning! Den ordning som undertråden sk förs genom spolkpseln är mrkert runt spolkpseln. Kontroller tt du träder mskinen enligt eskrivningen. Mrkeringrn runt spolkpseln vrierr eroende på modell. Os!! Kontroller tt tråden förts in på rätt sätt genom den spänningsjusternde fjädern på spolkpseln. Gör om proeduren om den förts in på fel sätt. Spänningsjusternde fjäder e Håll ned spolen försiktigt med högr hnden oh styr sedn tråden enligt ilden med den vänstr. g Sätt tillk lukn för spolen. För in fliken i det nedre vänstr hörnet på lukn för spolen, oh tryk sedn ned högr sidn försiktigt. 2! Trädningen v undertråden är klr. Träd nu övertråden. Fortsätt med proeduren i Trä övertråden (sidn 28). f VAR FÖRSIKTIG Kom ihåg tt tryk ned spolen med fingret när den monters. Om spolen inte monters på rätt sätt, lir trådspänningen felktig. För tråden genom spåret enligt ilden, oh dr sedn ut tråden frmåt. Anmärkning! Du kn örj sy utn tt dr upp undertråden. Om du vill dr upp undertråden innn du örjr sy, dr upp tråden enligt nvisningrn i Dr upp undertråden (sidn 36). Kniv! Avskärningen skär v tråden. Spolning/monter spolen 27

29 FÖRBEREDELSER Trä övertråden I dett vsnitt finns nvisningr för hur du plerr övertrådsrullen oh träder nålen. VAR FÖRSIKTIG Följ nvisningrn noggrnt när du träder övertråden. Om övertråden inte är korrekt trädd, kn tråden trssl sig oh nålen öjs eller ryts. Trä övertråden Pler trådrullen på trådrullssttivet oh trä mskinen. Slå på symskinen. Anmärkning! Det sätt som mskinen sk träds indikers v en heldrgen linje på symskinen. Kontroller tt du träder mskinen enligt eskrivningen. 28

30 Höj pressrfoten genom tt lyft upp spken. e T ort spolkåpn som är införd i trådrullssttivet. Pressrfotsspk Os!! Om pressrfoten inte är höjd kn symskinen inte träs. Tryk på (nållägesknppen) en eller två gånger för tt höj nålen. f 2 Trådrullssttiv Spolkåp Pler trådrullen på trådrullssttivet. För rullen på sttivet så tt rullen ligger horisontellt oh tråden linds upp från rullens undersid mot frmsidn. Nållägesknpp! Nålen är i rätt höjd när mrkeringen på hndhjulet är riktd uppåt så som viss nedn. Kontroller hndhjulet oh tryk på (nållägesknppen) tills mrkeringen är i rätt läge om det ehövs. g VAR FÖRSIKTIG Om trådrullen eller spolkåpn inte är korrekt monterde, kn tråden trssl in sig i trådrullssttivet oh nålen ryts. För på spolkåpn på trådrullssttivet. Skjut spolkåpn så långt det går åt höger med den rundde sidn till vänster. Mrkering på hndhjul Öppn den övre lukn. d Trä övertråden 29

31 FÖRBEREDELSER VAR FÖRSIKTIG Om trådrullen eller spolkåpn inte är korrekt monterde, kn tråden trssl in sig i trådrullssttivet oh nålen ryts. Det finns tre storlekr på spolkåpor (stor, medium oh liten), vilket gör tt du kn välj den spolkåp som pssr storleken på rullen äst. Om spolkåpn är för liten för den rulle som nvänds, kn tråden fstn i skårn på rullen oh nålen ryts. j När du håller tråden som pssert under trådförrplåten löst i höger hnd, sk du för tråden längs trådförrnn i den ordning som viss nedn. Luk Håll tråden löst i högr hnden, dr tråden h med vänstr hnden oh för sedn tråden kom trådförrlukn oh vidre mot frmsidn. Os!! Det går inte tt trä mskinen om pressrfoten är nedsänkt oh lukn är stängd. Kom ihåg tt höj pressrfoten oh öppn lukn innn du trär mskinen. Kom även ihåg tt lyft pressrfoten oh öppn lukn innn övertråden ts ort.! Mskinen hr ett fönster som gör tt du kn kontroller trådupptgningens position. Titt genom fönstret oh kontroller tt tråden mts på rätt sätt genom trådupptgningen. i Trådförrluk För tråden under trådförrplåten oh dr upp den. k För tråden kom trådförren ovnför nålen. Tråden kn lätt förs kom trådförren ovnför nålen om du håller tråden i vänster hnd oh sedn mtr tråden med höger hnd så som viss. Trådförrplåt Trådförre ovnför nålen Använd därefter nålträdren för tt trä nålen. Fortsätt med proeduren i Träd nålen (sidn 3). 30

32 Träd nålen Det här vsnittet eskriver hur du trär nålen. Anmärkning! Nålträdren kn nvänds med symskinsnålr från 75/ till 00/6.! Du kn inte nvänd nålträdren för trådr som är 30/20 eller tjokre.! Nålträdren kn inte nvänds med vingnålen eller tvillingnålen.! Om nålträdren inte kn nvänds, se Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren) (sidn 33). Dr tråden som förts genom trådförren ovnför nålen åt vänster oh för sedn tråden genom trådförrskivn från frmsidn. Klipp v tråden med trådvskärningen på mskinens vänstr sid. Trådvskärning Os!! Om du för in tråden men det inte går tt skär v den, sk du sänk pressrfoten så tt tråden hålls på plts innn du skär v den. Om du gör det kn du hopp över steg.! Om du nvänder tråd som spols v snt, såsom metlltråd, kn det vr svårt tt trä nålen när tråden skurits v. I stället för tt nvänd trådvskärningen kn du dr ut. 80 mm (. 3 tum) med tråd efter det tt tråden förts genom trådförrskivorn (märkt med 7). 80 mm (3 tum) eller mer. Sänk pressrfoten genom tt tryk ned spken. Trådförrskiv Pressrfotsspk Trä övertråden 3

33 FÖRBEREDELSER d Sänk nålträdrspken på mskinens vänstr sid tills ett klik hörs oh för sedn skt tillk spken till ursprungsläget. e Höj pressrfotsspken, för trådänden igenom pressrfoten oh dr sedn ut 5 m (2 tum) med tråd mot mskinens ksid. Spk för nålträdre! Tråden förs igenom nålsögt. Os!! Om nålen inte träs helt utn en ögl ilds i nålsögt, sk du försiktigt dr ögln ur nålsögt så tt trådens ände drs ut. 5 m (2 tum)! Trädningen v övertråden är klr. Nu när över- oh undertrådrn är trädd, kn du örj sy. Os!! Om nålen inte är upphöjd kn nålträdren inte trä nålen. Kom ihåg tt höj nålen genom tt tryk på (nållägesknppen) innn nålträdren nvänds. VAR FÖRSIKTIG Dr inte för hårt när du drr i tråden, det kn gör tt nålen ryts v eller öjs. 32

34 Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren) Trä nålen så som eskrivs nedn om du nvänder speiltråd, trådr med en tjoklek på 30/20 eller större, vingnålen eller tvillingnålen som inte kn nvänds med nålträdren. Trä mskinen till trådförren ovnför nålen. För informtion, se Trä övertråden (sidn 28). Sänk ned pressrfotsspken. Använd tvillingnålen Med tvillingnålen kn du sy två prllell rder v smm stygn med två olik trådr. Båd övertrådrn sk vr v smm tjoklek oh kvlitet. Använd tvillingnålen, det extr trådrullssttivet oh spolkåpn. För informtion om vilk sömmr som kn sys med tvillingnålen, se Stygninställningr (sidn 38). d Pressrfotsspk För tråden genom nålsögt frmifrån oh mot ksidn. Höj pressrfotsspken, för trådänden igenom pressrfoten oh dr sedn ut 5 m (2 tum) med tråd mot mskinens ksid. VAR FÖRSIKTIG Använd endst tvillingnålen (rtikelnummer: X ). Om du nvänder någon nnn nål kn den öjs eller mskinen skds. Använd ldrig öjd nålr. Böjd nålr ryts lätt, vilket kn orsk personskdor. Monter tvillingnålen. För informtion om hur du monterr nålen, se Byt nål (sidn 39). Trä övertråden för det vänstr nålsögt. För informtion, se stegen till k i Trä övertråden (sidn 28). Trä den vänstr nålen för hnd med övertråden. För tråden genom nålsögt frmifrån. Nålträdren kn inte nvänds med tvillingnålen. Om du nvänder nålträdren tillsmmns med tvillingnålen kn symskinen skds. Trä övertråden 33

35 FÖRBEREDELSER d Sätt det extr trådrullssttivet på spolmeknismens xel. Sätt det extr trådrullssttivet så det är vinkelrätt mot på spolmeknismens xel. g Trä övertråden för höger sid på smm sätt som du trär övertråden för den vänstr sidn. Spolmeknismens xel För ned trådrullssttivet så tt det är vågrätt. e Trådförrluk För informtion, se stegen h till j i Trä övertråden (sidn 28). Trä den högr nålen för hnd utn tt trä h tråden igenom trådförren ovnför nålen. För tråden genom nålsögt frmifrån. f Pler rullen med övertråden för den högr nålen på det extr trådrullssttivet oh fixer den sedn med spolkåpn. Tråden sk rulls upp från rullens översid. 2 Nålträdren kn inte nvänds med tvillingnålen. Om du nvänder nålträdren tillsmmns med tvillingnålen kn symskinen skds. Sätt i sikskspressrfot J. i För informtion om hur du yter pressrfot, se Byt pressrfot (sidn 4). Spolkåp Trådrulle VAR FÖRSIKTIG När du nvänder tvillingnålen, kontroller tt sikskspressrfot J sitter i, nnrs kn nålen ryts eller mskinen skds. Slå på symskinen. j! Tekenfönstret tänds. 34

36 Välj en söm. k För informtion om hur du väljer söm, se Välj söm (sidn 72). För informtion om vilk sömmr som kn sys med tvillingnålen, se Stygninställningr (sidn 38). VAR FÖRSIKTIG När du hr ställt in stygnredden, vrid långsmt hndhjulet mot dig (moturs) oh kontroller tt nålen inte rör vid pressrfoten. Om nålen slår i pressrfoten, kn nålen öjs eller ryts. Börj sy. m För informtion om hur du örjr sy, se Börj sy (sidn 52).! Två rder v stygn sys prllellt med vrndr. Tryk på (nållägesväljren). l! (nållägesväljren) tänds oh du kn sedn nvänd tvillingnålen. Tryk på (nållägesväljren) tills knppen sloknr när du vill sy med enkel nål igen. Inställningen för tvillingnålen sprs även när symskinen stängs v. VAR FÖRSIKTIG När du nvänder tvillingnålen, se till tt välj inställningen för tvillingnål nnrs kn nålen ryts eller mskinen skds. VAR FÖRSIKTIG När du yter syriktning, tryk på (nållägesknppen) för tt höj nålen från tyget, oh höj sedn pressrfotsspken oh vrid tyget. Annrs kn nålen ryts v eller mskinen skds. Försök inte vrid tyget med tvillingnålen nedsänkt i tyget, det kn gör tt nålen ryts v eller mskinen skds. Trä övertråden 35

37 FÖRBEREDELSER Dr upp undertråden e Dr ut irk 0-5 m (4-5 tum) v undertråden under pressrfoten kåt. När du rynkr eller innn du kviltr på frihnd, dr först upp undertråden enligt nedn. Sätt i spolen i spolkpseln. Se stegen till e i Instller spolen (sidn 26). För undertråden genom spåret. Skär inte v tråden med vskärningen. f Sätt tillk lukn för spolen. För in fliken i det nedre vänstr hörnet på lukn för spolen, oh tryk sedn ned högr sidn försiktigt. 2 Höj oh sänk nålen genom tt tryk på (nållägesknppen) två gånger smtidigt som du håller löst i övertråden med den vänstr hnden oh nålen i övre läge. d Nållägesknpp! Undertråden gör en ögl runt övertråden oh kn drs upp. Dr försiktigt övertråden uppåt för tt dr ut änden på undertråden. 36

38 Byt nål Dett vsnitt innehåller informtion om symskinsnålr. Säkerhetsåtgärder för nålr Vidt följnde säkerhetsåtgärder vid hnteringen v nålr. Att inte vidt dess säkerhetsåtgärder är extremt frligt, till exempel om nålen ryts oh splitter sprids. Läs oh följ instruktionern nedn noggrnt. VAR FÖRSIKTIG Använd enrt symskinsnålr för hemmruk. Om du nvänder någon nnn nål kn den öjs eller mskinen skds. Använd ldrig öjd nålr. Böjd nålr ryts lätt, vilket kn orsk personskdor. Byt nål 37

39 FÖRBEREDELSER Nåltyper oh hur de nvänds Vilken symskinsnål som sk nvänds eror på tyget oh trådens tjoklek. Se följnde tell när du väljer lämplig tråd oh nål för det tyg du sk sy. Typ v tyg/nvändning Typ Tråd Vikt Nålstorlek Medeltjokt tyg Kläde Tft Flnell, Grdin Bomullstråd Syntetisk tråd Silkestråd 50 75/ 90/4 Tunn tyger Btist Georgette Mjukt tyg (hllis), stin Bomullstråd Syntetisk tråd Silkestråd 50 65/9 75/ Denim Bomullstråd Tjok tyger Mnhester Tweed Syntetisk tråd Silkestråd 50 90/4 00/6 Streth tyg Jersey Trikå Tråd för trikå Nål med truig spets (guldfärgd) 75/ 90/4 Tyg som lätt frnsr sig Bomullstråd Syntetisk tråd /9 90/4 Silkestråd 50 För stikning Syntetisk tråd Silkestråd 30 90/4 00/6 Anmärkning! Ju lägre trådnummer, desto tjokre tråd, oh ju högre nålnummer, desto tjokre nål.! Använd nål med truig spets när du syr i strethtyg eller i tyg där mskinen lätt hoppr över ett stygn.! Använd nål 90/4 till 00/6 för genomskinlig nylontrådr, ovsett vilket tyg du syr i.! Det sitter en nål med tjoklek 75/ i symskinen när du köper den. VAR FÖRSIKTIG Lämplig tyg-, tråd- oh nålkomintioner viss i tellen ovn. Om komintionen v tyg, tråd oh nål är felktig, i synnerhet när du syr i tjokt tyg (som denim) med en tunn nål (som 65/9 till 75/), kn nålen öjs eller ryts. Dessutom kn sömmen li ojämn, tyget rynks oh mskinen kn hopp över stygn. 38

40 Kontroller nålen Att sy med en öjd nål är extremt frligt eftersom nålen kn ryts medn mskinen nvänds. Innn du nvänder nålen, pler nålens pln del på en pln yt oh kontroller tt vståndet melln nålen oh den pln ytn är jämnt. Byt nål Byt nålen enligt eskrivningen nedn. Använd skruvmejseln oh en nål som du edömt vr rk enligt nvisningrn i Kontroller nålen. Tryk på (nållägesknppen) en eller två gånger för tt höj nålen. 2 Pln del Märkning med typ v nål Korrekt nål Nållägesknpp Stäng v symskinen. Pln yt Felktig nål Om vståndet melln nålen oh den pln ytn inte är jämnt, är nålen öjd. Använd inte en öjd nål. VAR FÖRSIKTIG Innn du yter nål, kontroller tt symskinen är vstängd, eftersom personskdor kn uppstå om (strt/ stopp-knppen) tryks in v misstg oh mskinen örjr sy. Pler tyg eller ppper under pressrfoten så tt hålet i nålplttn täks. Pln yt Os!! Täk hålet i nålplttn med tyg eller ppper innn du yter nålen för tt förhindr tt nålen fller ned i mskinen. Byt nål 39

41 FÖRBEREDELSER Sänk ned pressrfotsspken. d g Håll nålen i vänstr hnden oh nvänd skruvmejseln för tt dr åt klämskruven. Pressrfotsspk Monter tvillingnålen på smm sätt. e Håll nålen med vänstr hnden oh nvänd sedn en skruvmejsel för tt vrid klämskruven mot dig (moturs) för tt t ort nålen. 2 VAR FÖRSIKTIG Se till tt du för in nålen tills den rör vid nålstoppet oh dr åt klämskruven ordentligt med skruvmejseln, nnrs kn nålen ryts eller skdor uppstå. Skruvmejsel Klämskruv Loss eller dr inte åt klämskruven med för stor krft, eftersom delr v symskinen kn skds. f Med nålens pln sid riktd kåt, för in nålen tills den rör vid nålstoppet. Nålstopp 40

42 Byt pressrfot Pressrfoten tryker ned tyget. Säkerhetsåtgärder för pressrfötter Vidt följnde säkerhetsåtgärder för pressrfötter. VAR FÖRSIKTIG Använd en pressrfot som pssr för den typ v söm du sk sy, nnrs kn nålen slå i pressrfoten vilket gör tt nålen öjs eller ryts. Använd endst pressrfötter konstruerde speiellt för denn symskin. Användning v ndr pressrfötter kn led till mskin- eller personskdor. Byt pressrfot Byt pressrfoten enligt nedn. För informtion om hur du nvänder trådvskärning S, se Sy fållsömmr med trådvskärningen på sidn (sidn 78). Tryk på (nållägesknppen) en eller två gånger för tt höj nålen. Nållägesknpp! Nålen höjs. Stäng v symskinen. VAR FÖRSIKTIG Innn du yter pressrfot, kontroller tt symskinen är vstängd, eftersom personskdor kn uppstå om (strt/ stopp-knppen) tryks in v misstg oh mskinen örjr sy. Höj pressrfotsspken. Pressrfotsspk! Pressrfoten är höjd. Byt pressrfot 4

43 FÖRBEREDELSER d Tryk på den svrt knppen på pressrfotshållrens ksid. g Höj pressrfotsspken för tt kontroller tt pressrfoten sitter fst ordentligt. e Svrt knpp Pressrfotshållre! Pressrfotshållren frigör pressrfoten. Pler en nnn pressrfot nednför hållren så tt stiftet på pressrfoten ligger i linje med skårn i hållren. Pler pressrfoten så tt det går tt läs den okstv som nger pressrfotstypen (A, G, I, J, M, N eller R). Os!! När du väljer en söm, viss ikonen för pressrfoten som sk nvänds i displyen. Kontroller tt rätt pressrfot nvänds innn du örjr sy. Om fel pressrfot nvänds, stänger du v symskinen, sätter fst rätt pressrfot oh väljer sedn önskd söm igen. Knpphålsfot A Fållningsfot G Sikskspressrfot J Knppfot M Monogrmfot N Blindsömsfot R f Pressrfotshållre Skår Stift Sänk långsmt ned pressrfotsspken så tt stiftet i pressrfoten snäpper fst i skårn i pressrfotshållren. Trådvskärning på sidn S! För informtion om vilken pressrfot som sk nvänds med den vld sömmen, se Stygninställningr (sidn 38). Pressrfotsspk! Pressrfoten sitter fst. 42

44 Juster pressrfotens tryk Pressrfotens tryk (den mängd tryk som pressrfoten tillför på tyget) kn ändrs. För äst resultt sk tryket öks när du syr i tunn tyger oh minsks när du syr i tjok tyger. Sänk ned pressrfotsspken. T ort pressrfotshållren T ort pressrfotshållren när du rengör symskinen eller när du monterr en pressrfot som inte nvänder pressrfotshållren, som kviltningsfoten. Använd skruvmejseln för tt t ort pressrfotshållren. T ort pressrfotshållren T ort pressrfoten. För informtion, se Byt pressrfot (sidn 4). Använd skruvmejseln för tt loss skruven som håller pressrfotshållren. Pressrfotsspk Vrid på rtten för pressrfotens tryk på mskinens ksid när du vill juster pressrfotens tryk. Pressrfotens tryk kn ställs in på en v fyr nivåer (melln oh 4). Ju högre inställning, desto strkre tryk. Använd inställning eller 2 för tjok tyger oh inställning 3 eller 4 för tunn tyger. Skruvmejsel Pressrfotshållre Pressrfotshållrens skruv Sätt i pressrfotshållren Pler pressrfotshållren i linje med pressrstångens nedre vänstr sid. Håll pressrfotshållren på plts med högr hnden, oh dr åt skruven med skruvmejseln i vänstr hnden. Strkt Svgt När du hr sytt klrt återställer du rtten till 3 (normlt). Skruvmejsel Os!! Om pressrfotshållren inte monters på rätt sätt, lir trådspänningen felktig. Byt pressrfot 43

45 FÖRBEREDELSER Använd gångfoten Med gångfoten mts åd tygstyken frm jämnt v mtrtändern oh tändern på pressrfoten. Den är nvändr när du syr i tyg som är svår tt mt frm, som vinyl oh läder, oh när du syr i tyg som lätt glider, som smmet eller när du kviltr. Använd skruvmejseln för tt sätt i gångfoten. VAR FÖRSIKTIG Se till tt dr åt skruven ordentligt med skruvmejseln, nnrs kn nålen rör vid pressrfoten, vilket gör tt den öjs eller ryts. Innn du örjr sy, vrid långsmt hndhjulet mot dig (moturs) oh kontroller tt nålen inte rör vid pressrfoten. Om nålen slår i pressrfoten, kn nålen öjs eller ryts. Sätt i gångfoten T ort pressrfotshållren. För informtion, se T ort pressrfotshållren (sidn 43). Os!! När du syr med gångfoten, sy i en hstighet melln långsmt oh medium. T ort gångfoten Hk i gångfotens gffel på klämskruven. Tryk på (nållägesknppen) en eller två gånger för tt höj nålen. Gffel Klämskruv Sänk ned pressrfotsspken, sätt i skruven som håller pressrfotshållren, oh dr åt skruven med skruvmejseln. Nållägesknpp! Nålen höjs. Stäng v symskinen. Höj pressrfotsspken. Pressrfotshållrens skruv Pressrfotsspk! Pressrfoten är höjd. 44

46 Loss skruven som håller pressrfotshållren d med en skruvmejsel, oh t ort gångfoten. Pressrfotshållrens skruv Sätt i pressrfotshållren. e För informtion, se T ort pressrfotshållren (sidn 43). Anmärkning! Endst rksöm (med förstärkningssöm) oh siksksöm kn nvänds tillsmmns med gångfoten. För informtion om sömmrn, se Stygninställningr (sidn 38). Byt pressrfot 45

47 FÖRBEREDELSER Sy ylindrisk eller stor styken När du syr ylindriskt eller stor tygstyken tr du ort fltädden. Sy ylindrisk styken Om du tr ort fltädden lir det enklre tt sy ylindrisk styken som till exempel mnshetter oh yxen. Sy stor tygstyken Det red ordet som finns som tillvl gör det enklre tt sy stor tygstyken. Dr v fltädden åt vänster. Öppn enen på undersidn v det red ordet. Dr ut de fyr enen tills de klikr i läge.! När fltädden är ort går det tt sy med frirmen. För på den del som du sk sy på rmen, oh sy ovnifrån. Dr v fltädden åt vänster. När du är klr med tt sy med frirmen kn du monter tillk fltädden till originlläget.! När fltädden är ort går det tt sy med frirmen. Monter det red ordet. Håll det red ordet vågrätt oh skjut in det på plts. Det undre högr hörnet på det red ordet skjuter ut över den främre delen på symskinsädden. Undre höger hörn Symskinsädd Os!! Det red ordet finns som tillvl oh kn eställs genom en Brother-återförsäljre. 46

48 d Vrid skruven längst ned på vrje en för tt juster höjden så tt det red ordet är i jämnhöjd med symskinsädden. Monter tillk fltädden till ursprungsläget. f Anmärkning! Med enen uppfälld kn det red ordet förvrs fststt i den hård väskn. e VAR FÖRSIKTIG Flytt inte symskinen när det red ordet är montert eftersom mskin- eller personskdor kn uppstå. När du hr slutt nvänd det red ordet tr du ort det. Lyft det red ordet en ning smtidigt som du drr ort det åt vänster.! Knähissen kn förvrs fststt under det red ordet. Sy ylindrisk eller stor styken 47

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du nvänder denn mskin sk du lltid vidt grundläggnde säkerhetsåtgärder, inklusive följnde: Läs ll nvisningr före nvändning. FARA - För tt minsk risken för elstötr:. Mskinen

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar Optisk system optisk instrument Geometrisk optik F7 elektion oc rytning F8 Avildning med linser oc speglr Optisk system F9 Optisk instrument 1 2 Optisk system optisk instrument epetition: Avildning i särisk

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Product Code (Produktkod) 885-V95/V97

Product Code (Produktkod) 885-V95/V97 Dtorstyrd sy- oh rodyrmskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkod) 885-V95/V97 FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Besök vår hemsid http://solutions.rother.om för produktsupport

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

When using keyboard or mouse tray When pushing cart from place to place (with lift in lowest position)

When using keyboard or mouse tray When pushing cart from place to place (with lift in lowest position) Funktioner - SV22-92014 - SV22-92015 - SV22-92016 - SV22-92024 1 Stigre 2 LCD-ivot 3 5 tums lyft 4 Aretsyt 5 Låd med elektroniskt utomtlås 6 Lutnde tngentordskorg oh hndledsstöd 7 Höger/vänstermus oh hållre

Läs mer