FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning"

Transkript

1 FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning

2 Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd tt nvänds i hemmet. FARA - För tt minsk risken för elstötr Dr lltid ut mskinens kontkt ur vägguttget efter nvändning, när du rengör mskinen, när du gör justeringr som nämns i den här ruksnvisningen eller om du lämnr mskinen oevkd. VARNING - För tt minsk risken för rännskdor, rnd, elstötr oh personskdor. 2 Dr lltid ut mskinens kontkt ur vägguttget när du tr ort lukor, smörjer eller gör justeringr som nämns i den här ruksnvisningen Stäng v mskinen genom tt vrid strömrytren till läget O, ftt tg i kontkten oh dr ut den ur vägguttget. Dr inte i sldden. Anslut mskinen direkt till vägguttget. Använd inte förlängningsslddr. Dr lltid ut mskinens kontkt vid strömvrott. 3 Använd ldrig mskinen om sldden eller kontkten är skdd, om mskinen inte fungerr som den sk, om mskinen tppts eller skdts eller om vätsk trängt in i mskinen. Lämn in mskinen till närmste uktoriserde återförsäljre eller servieenter för inspektion, reprtion oh elektrisk eller meknisk justering. 4 Håll lltid retsytn ren. Använd inte mskinen om någr luftöppningr är lokerde. Låt inte ludd, dmm eller tygrester smls i mskinens luftöppningr oh på fotpedlen. Pler inte någr föremål på fotpedlen. Använd inte förlängningsslddr. Anslut mskinen direkt till vägguttget. För ldrig in eller tpp föremål i mskinens öppningr. Använd inte mskinen på pltser där erosoler (spryer) nvänds eller där syre dministrers. 5 Särskild uppmärksmhet krävs när du syr: Vr lltid uppmärksm på nålen. Använd inte öjd eller skdde nålr. Håll fingrrn ort från ll rörlig delr. Särskild uppmärksmhet krävs i närheten v nålen. Stäng v mskinen genom tt ställ in strömrytren på läget O när du gör justeringr i närheten v nålen. Använd inte en skdd eller felktig nålpltt eftersom det kn gör tt nålen ryts v. Skjut inte på eller dr i tyget när du syr oh följ instruktionern nog när du syr på fri hnd så tt inte nålen öjs oh ryts v. 6 Mskinen är inte en leksk: Du måste vr myket uppmärksm när mskinen nvänds v eller i närheten v rn. Använd inte mskinen utomhus.

3 7 För längre livslängd: Undvik direkt solljus oh myket fuktig pltser för förvring v mskinen. Använd eller förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller ndr het föremål. Använd enrt neutrl tvålr eller rengöringsmedel för rengöring v utsidn. Bensen, thinner oh slipnde pulver kn skd höljet oh mskinen oh sk därför ldrig nvänds. Hänvis lltid till ruksnvisningen när uppsättningr, pressrfoten, nålen eller ndr delr yts ut eller monters för tt se till tt de monters korrekt. 8 Vid reprtion eller justering: Om lmpenheten är skdd sk den yts v en uktoriserd återförsäljre. I händelse v tt ett fel uppstår eller justeringr krävs, följ först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen för tt kontroller oh juster mskinen själv. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriserd Brother-återförsäljre. Använd r mskinen till det den är vsedd för så som eskrivs i ruksnvisningen. Använd de tillehör som rekommenders v tillverkren oh som nämns i den här ruksnvisningen. Spr den här ruksnvisningen. Bruksnvisningens innehåll oh produktens speifiktioner kn ändrs utn föregående meddelnde. För ytterligre produktinformtion oh uppdteringr, esök vår weplts på FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om kontktens säkring måste yts sk du yt till en säkring som är godkänd v ASTA enligt BS 362, dvs. en säkring med -märket, som hr smm märkvärde som nges på kontkten. Sätt lltid tillk säkringsskyddet. Använd ldrig kontkter som sknr säkringsskydd. Om sldden som medföljer inte pssr vägguttget, sk du kontkt en uktoriserd återförsäljre som kn tillhndhåll rätt sldd. FÖR ANVÄNDARE I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND Den här symskinen är inte vsedd tt nvänds v små rn oh rörelsehindrde personer kn ehöv hjälp tt nvänd den. 2

4 Innehåll Viktig säkerhetsnvisningr... Inledning...7 Symskinens funktioner...7 Tillehör...8 Medföljnde tillehör...8 Extr tillehör...9 Nmn på mskinens delr oh ders funktion...0 Frmsid...0 Nål- oh pressrfotsområde... Höger sid/ksid... Mnöverknppr...2 Mnöverpnel...3 FÖRBEREDELSER 5 Slå på oh stäng v mskinen...6 Försiktighetsåtgärder ngående ström...6 Slå på mskinen...7 Stäng v mskinen...7 Använd tekenfönstret...8 Läs tekenfönstret...8 Ändr mskinens inställningr...9 Kontroller mskinens funktioner...2 Spolning/instlltion v spolen...23 Säkerhetsåtgärder för spolning...23 Spol upp tråd på spolen...23 Instller spolen...27 Trä övertråden...29 Om trådrullen...29 Trä övertråden...29 Träd nålen...32 Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren)...33 Använd tvillingnålen...34 Dr upp undertråden...36 Byt nål...38 Säkerhetsåtgärder för nålr...38 Nåltyper oh hur de nvänds...39 Kontroller nålen...40 Byt nål...40 Byt pressrfot...42 Säkerhetsåtgärder för pressrfötter...42 Byt pressrfot...42 T ort oh monter pressrfotshållren...44 Sy ylindrisk styken...45 Frirmssömnd...45 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD 47 Sy...48 Allmänn nvisningr om tt sy...48 Välj söm...49 Positioner tyget...50 Börjr sy...5 Fäst sömmen...53 Skär v tråden...54 Stygninställning...56 Juster stygnredden...56 Juster stygnlängden...57 Juster trådspänningen

5 4 Användr funktioner...59 Sy kstygn/förstärkningssömmr utomtiskt...59 Skär v tråden utomtiskt...60 Spegelvänd sömmr...6 Användr sytips...62 Provsy...62 Ändr syriktning...62 Sy kurvor...62 Juster pressrfotens tryk...62 Sy i tjok tyger...63 Sy i tunn tyger...64 Sy i strethtyger...64 Sy i läder eller vinyl...64 Sy med jämn sömsmån...64 Höj oh sänk pressrfoten utn tt nvänd händern...65 NYTTOSÖMMAR 67 Tell över stygninställningr...68 Nyttosömmr...68 Övrig sömmr...72 Välj söm...75 Sömtyper...75 Välj söm...75 Spr stygninställningr...77 Fållsömmr...79 Sy fållsömmr med fållningsfot G...79 Sy fållsömmr med sikskspressrfot J...80 Sy fållsömmr med trådvskärningen på sidn...8 Grundsöm...83 Tråkl...83 Grundsöm...83 Osynlig fållsöm...85 Sy knpphål/knppr...87 Sy knpphål...88 Knppsömnd...92 Sy i lixtlås...94 Sätt i ett entrert lixtlås...94 Sätt i ett lixtlås...96 Sy i lixtlås/kntnd...99 Sätt i ett entrert lixtlås...99 Sy kntnd...00 Sy strethtyg oh resårnd...0 Sy strethtyg...0 Sy resårnd...0 Appliktioner, lpptäksreten oh kviltning...03 Sy ppliktioner...04 Lpptäksrete (toktäken)...05 Skrv...05 Kviltning...07 Kviltning på fri hnd...08 Plttsömnd med syhstighetsreglget...09 Förstärkningssöm... Trestegs strethsöm... Förstärkningssöm... Stoppning...3 Tränsde hål...5 Vågrät sömnd...6 Dekortiv sömmr...8 Stiksöm...9 Musselsöm...20 Smoksöm...20 Lngettsöm...2 Smmnfog...22 Heirloom-söm...23

6 Sy de olik inyggd dekortiv mönstren...26 Sy vkr mönster...26 Sy mönster...26 Ändr mönsterstorlek...27 Ändr sömtäthet...27 Ändr stygnlängden för plttsöm...28 Växlnde mönster...29 Kominer mönster...30 Spr mönster...33 Ordn om mönstren...34 Rit ett mönster (My Custom Stith (Min egen söm))...37 Rit en mönsterskiss...37 Ange mönsterdt...38 Exempel på design...40 BRODERI 4 Broder prydligt...42 Att förered...42 Brodering steg för steg...44 Monter roderifoten...45 Monter roderifoten...45 T ort roderifoten...47 Monter roderienheten...48 Säkerhetsåtgärder för roderienheten...48 Monter roderienheten...48 T ort roderienheten...50 Förered tyget...5 Fäst förstärkningsmteril på tyget...5 Sträk tyget i roderirmen...52 Monter roderirmen...55 Monter roderirmen...55 T v roderirmen...56 Välj roderimönster...57 Informtion om upphovsrätt...57 Typer v roderimönster...57 Använd tekenfönstret...58 Välj teken...60 Välj ett roderimönster...6 Välj ett rmmönster...62 Använd rodyrkort (säljes seprt)...63 Brodering...64 Sy med snyggt resultt...64 Broder ett mönster...65 Sy ppliktioner...67 Rediger mönster...69 Juster lyouten...69 Juster trådspänningen...7 Sy om...72 Tråden tr slut mitt i ett mönster...72 Stnn under rodering...73 Använd minnesfunktionen...75 Säkerhetsåtgärder för roderidt...75 Spr mönster...76 Hämt roderi-mönster från dtorn...77 BILAGA 79 Skötsel oh underhåll...80 Rengör mskinens yt...80 Rengör nn...80 Felsökning...82 Felmeddelnden...87 Juster tekenfönstret...9 Driftssignl...9 5

7 Avryt driftssignlen...92 Uppgrder mskinens progrmvr...93 Index

8 Inledning Tk för tt du köpt den här symskinen. Läs Viktig säkerhetsnvisningr (sidn ) nog innn symskinen nvänds oh hänvis sedn till den här ruksnvisningen för informtion om de olik funktionern. Förvr ruksnvisningen på lättåtkomlig plts när du hr läst den. Symskinens funktioner d e f Enkel spolning Du kn snt oh enkelt spol upp tråd på spolen (sidn 23). Inyggd sömmr Du kn välj från de inyggd sömmrn som är tillgänglig, inklusive nyttosömmr oh dekortiv sömmr (sidn 68). Snspole Du kn örj sy utn tt dr upp undertråden (sidn 27). Automtisk trådvskärning Tråden kn skärs v utomtiskt när du sytt klrt (sidn 60). Broderi Du kn roder inyggd rodyrmönster, teken, inrmde dekortioner oh mönster från extr rodyrkort (sidn 4). Knähiss Använd knähissen för tt höj oh sänk pressrfoten med knät, så tt åd händern är ledig tt hnter mterilet (sidn 65). Inledning / Symskinens funktioner 7

9 Tillehör Medföljnde tillehör Kontroller tt följnde tillehör finns med när du hr öppnt lådn. Om något skns eller är skdt, kontkt återförsäljren. Os! En uktoriserd återförsäljre kn tillhndhåll skruvr för pressrfotshållren. (Artikelnummer: XA483-05) En uktoriserd återförsäljre kn tillhndhåll orgniserde tillehörsfk. (Artikelnummer: XC ) * *75/ 2 nålr 90/4 2 nålr 90/4 2 nålr: Nål med truig spets (guldfärgd) 8

10 Nr Artikelnmn Artikelnummer Knpphålsfot A XC Fållningsfot G XC Monogrmfot N X Blixtlåsfot I X Sikskspressrfot J (på mskinen) XC Blindsömsfot R X Knppfot M Gångfot F033N: XC Kviltningsfot F005N: XC Stygnplåt P F035N: XC Justerr lixtlås/ kntndsfot F036N: XC Ike-häftnde gångfot F007N: XC Öppen pressrfot F027N: XC /4-tums kviltningsfot F00N: XC Trådvskärningen på sidn S F054: XC Kviltningsstyrning F06N: XC Sprättrkniv X Spole (4) SFB: XA Nåluppsättning X Tvillingnål X Rengöringsorste X Hålstns Skruvmejsel (stor) XC Skruvmejsel (liten) X Spolkåp (stor) Spolkåp (medium) (2) X Spolkåp (liten) Extr trådrullssttiv XC Spolnät XA Fotpedl XD (EU-området) XD (övrig områden) 3 Bruksnvisning XD Snstrts guide XD Broderifot Q XD Broderists (stor) H 8m B 3 m (H 7 tum B 5 tum) Broderists (extr stor (fler lägen)) H 30 m B 3 m (H 2 tum B 5 tum) EF84: XD EF85: XD Förstärkningsmteril för roderi BM3: X Undertråd för roderi X (vit) EBT-CEN 38 Extr spolkpsel (ros märkning) XC Knähiss XA USB-kel XD Rutnät GS4: XC Sx XC Hård väsk XC Tillehörsväsk XC Rund skruvmejsel XC Extr tillehör Följnde extr tillehör finns Nr Artikelnmn Artikelnummer Undertråd för roderi X (vit) EBT-CEN Undertråd för roderi XC (svrt) EBT-CEBN 2 Brodyrkort Broderists (liten) 3 H 2 m B 6 m EF82: XD (H tum B 2-/2 tum) Broderists (medium) 4 H 0 m B 0 m EF83: XD (H 4 tum B 4 tum) Vttenlöslig förstärkning BM4: X Förstärkningsmteril för roderi BM3: X Brett ord WT5: XC Anmärkning För tt skff extr tillehör eller delr, kontkt återförsäljren eller närmste uktoriserde servieenter. All speifiktioner är korrekt vid tiden för trykningen. Artikelnummer kn ändrs utn föregående vrning. En fullständig list över tillehör för mskinen finns hos närmste uktoriserde återförsäljre. Tillehör 9

11 Nmn på mskinens delr oh ders funktion Nmnen på symskinens olik delr oh ders funktion eskrivs nedn. Innn du nvänder symskinen, läs dess eskrivningr nog så tt du lär dig nmnen på mskinens delr. Frmsid d e f g Trådförrplåt För tråden runt trådförrplåten när du trär övertråden. Trådförrluk På smm sätt som för trådförrplåten för du tråden runt trådförrlukn när du trär övertråden. Trådrullssttiv Pler en trådrulle på trådrullssttivet. Trådförre för spolning För tråden runt denn trådförre när du spolr upp tråd på spolen. Övre luk Öppn den övre lukn oh pler trådrullen på trådrullssttivet. Spolmeknism Använd spolmeknismen när du spolr på tråd på spolr. Mnöverpnel Från mnöverpnelen kn stygninställningrn kontrollers oh ändrs, oh mskinens funktioner kn viss (sidn 3). h i j k l m n o Monteringsspår för knähiss För in knähissen i monteringsspåret. Broderienhetens uttg Sätt i kontkten till roderienheten. Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. Mnöverknppr Använd dess knppr för tt styr mskinen. Fltäddstillehör För in tillehörsskivn i tillehörsfket på fltäddstillehöret. T ort fltäddstillehöret när du sk sy rund styken som mnshetter. Trådvskärning För trådrn genom trådvskärningen för tt klipp v dem. Spk för nålträdre Använd nålträdrens spk för tt trä nålen. Trådupptgningsfönster Kontroller trådupptgningens position genom fönstret. 0

12 Nål- oh pressrfotsområde Höger sid/ksid d e f g h i Knpphålsspk Sänk ned knpphålsspken när du syr knpphål oh förstärkningr. Trådförrskiv För tråden genom trådförrskivn när du nvänder nålträdren för tt trä nålen. Trådförre ovnför nålen För övertråden genom trådförren ovnför nålen. Nålpltt Nålplttn hr linjer för tt det sk vr enklre tt sy rk sömmr. Nålplttns skydd T ort nålplttns skydd när du sk rengör spolkpseln oh nn. Luk för spole/spolkpsel T ort spollukn oh sätt i spolen i spolkpseln. Mtrtänder Mtrtändern mtr tyget i syriktningen. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när du syr. Använd en pressrfot som är lämplig för vld söm. Pressrfotshållre Pressrfoten sitter på pressrfotshållren. d e f g h i j Hndtg Bär symskinen i hndtget när du trnsporterr den. Hndhjul Vrid hndhjulet mot dig (moturs) för tt höj oh sänk nålen för tt sy ett stygn. Brodyrkortplts Sätt i rodyrkortet. USB-port Sätt i USB-keln i USB-porten. Lufthål Lufthålen möjliggör luftutyte runt motorn. Täk inte över lufthålen när symskinen nvänds. Huvudströmrytre Använd huvudströmrytren för tt slå på oh stäng v symskinen. Uttg för fotpedl Sätt i kontkten på sldden till fotpedlen i uttget för fotpedlen. Sldduttg Sätt i nätslddens kontkt i sldduttget. Lägesknpp för mtrtändern Använd lägesknppen för mtrtändern för tt sänk ned mtrtändern. Rtt för pressrfotens tryk Använd rtten för pressrfotens tryk för tt juster pressrfotens tryk. Anmärkning Hänvis till sidorn 0 till 3 när du lär dig tt nvänd mskinen. Nmn på mskinens delr oh ders funktion

13 Mnöverknppr Använd mnöverknpprn för tt enkelt utför olik grundläggnde symskinsfunktioner. d e Strt-/stoppknpp Tryk på strt-/stoppknppen för tt örj eller slut sy. Mskinen syr med låg hstighet i örjn när knppen hålls intrykt. När du slutr sy, sänks nålen ned i tyget. För informtion, se Börjr sy (sidn 5). Knppen ändrr färg eroende på mskinens driftläge. Grön: Röd: Ornge: Mskinen är redo tt sy eller syr. Mskinen kn inte sy. Mskinen spolr undertråden, eller så hr spolmeknismens xel förts åt höger. Bkknpp/knpp för förstärkningssöm Tryk på kknppen/knppen för förstärkningssöm för tt sy kåt eller förstärkningssöm. Du syr kstygn genom tt håll knppen intrykt för tt sy i motstt riktning. Du syr förstärkningssöm genom tt sy 3 till 5 stygn ovnpå vrndr. För informtion, se Fäst sömmen (sidn 53). Nållägesknpp Tryk på nållägesknppen för tt höj eller sänk nålen. Om du tryker två gånger på knppen sys ett stygn. Trådvskärningsknpp Tryk på trådvskärningsknppen när du slutt sy, för tt skär v åde över- oh undertråden. För informtion, se Skär v tråden (sidn 54). Syhstighetsreglge Flytt på syhstighetsreglget för tt juster syhstigheten. VAR FÖRSIKTIG Os! Tryk inte på trådvskärningsknppen om det inte finns något tyg under pressrfoten eller när mskinen syr, eftersom mskinen kn t skd. När du skär v tråd som är tjokre än #30, nylontråd eller ndr speiltrådr, nvänd trådvskärningen på sidn v mskinen. För informtion, se Använd trådvskärningen (sidn 55). Tryk inte på trådvskärningsknppen när trådrn skurits v, eftersom nålen kn ryts, trådrn kn trssls ihop eller mskinen kn t skd. 2

14 Mnöverpnel Mnöverpnelen på frmsidn hr en LCD (flytnde kristllskärm) oh mnöverknppr. f d e i LCD (flytnde kristllskärm) (pekskärm) Vld mönsterinställningr oh meddelnden viss. Tryk på knpprn i tekenfönstret för tt utför olik funktioner. För informtion, se Använd tekenfönstret (sidn 8). g f h Nyttosömsknpp Tryk på denn knpp för tt välj en nyttosöm eller en dekortiv söm, eller för tt skp en söm med funktionen My Custom Stith (Min egen söm). Bkåtknpp Tryk för tt återgå till föregående fönster. g Broderiknpp Tryk på denn knpp för tt roder. Bläddr kåt-knpp Visr föregående skärm när det finns sker som inte viss i tekenfönstret. h Inställningsknpp Tryk på denn för tt ställ in nålstoppsläget, summerljudet m. m. d e Bläddr frmåt-knpp Visr näst skärm när det finns sker som inte viss i tekenfönstret. Minnesknpp Tryk på denn för tt mt in tekenroderier, kominerde sömmr, My Custom Stith (Min egen söm), o.s.v. i symskinens minne. i Symskinens hjälpknpp Tryk på denn för tt få hjälp om hur du sk nvänd symskinen. Visr enkl förklringr v hur du träder övertråden oh spolr/träder undertråden, yter nål, sätter i roderienheten, roderirmen, roderifoten oh pressrfoten. Nmn på mskinens delr oh ders funktion 3

15 4

16 FÖRBEREDELSER De olik föreredelser som krävs innn du örjr sy eskrivs i dett kpitel. Slå på oh stäng v mskinen...6 Försiktighetsåtgärder ngående ström...6 Slå på mskinen...7 Stäng v mskinen...7 Använd tekenfönstret...8 Läs tekenfönstret...8 Ändr mskinens inställningr...9 Kontroller mskinens funktioner...2 Spolning/instlltion v spolen...23 Säkerhetsåtgärder för spolning...23 Spol upp tråd på spolen...23 Instller spolen...27 Trä övertråden...29 Om trådrullen...29 Trä övertråden...29 Träd nålen...32 Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren)...33 Använd tvillingnålen...34 Dr upp undertråden...36 Byt nål...38 Säkerhetsåtgärder för nålr...38 Nåltyper oh hur de nvänds...39 Kontroller nålen...40 Byt nål...40 Byt pressrfot...42 Säkerhetsåtgärder för pressrfötter...42 Byt pressrfot...42 T ort oh monter pressrfotshållren...44 Sy ylindrisk styken...45 Frirmssömnd...45

17 FÖRBEREDELSER Slå på oh stäng v mskinen Dett vsnitt förklrr hur du slår på oh stänger v symskinen. Försiktighetsåtgärder ngående ström Vidt följnde säkerhetsåtgärder för strömförsörjningen. VARNING Använd enrt vnlig hushållsström för strömförsörjningen. Bruket v ndr strömkällor kn orsk rnd, elstötr eller mskinskdor. Stäng v huvudströmrytren oh dr ut kontkten under följnde omständigheter: När du inte är i närheten v mskinen När du slutt nvänd mskinen Om ett strömvrott inträffr under nvändning Om mskinen inte fungerr korrekt på grund v en dålig nslutning eller ortkoppling Under åskväder VAR FÖRSIKTIG Använd inte förlängningsslddr eller uttgslister med fler pprter nslutn. Brnd eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten med våt händer. Elstötr kn inträff. Stäng lltid v huvudströmrytren innn mskinens kontkt drs ut ur vägguttget. Håll lltid i kontkten när du drr ut den ur vägguttget. Om du drr i sldden kn den skds, eller rnd eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt sldden skärs v, skds, modifiers, öjs krftigt, drs, vrids eller unts ihop. Pler inte tung föremål på sldden. Utsätt inte sldden för värme. Dess sker kn skd sldden oh orsk rnd eller elstötr. Om sldden eller kontkten skds, t mskinen till en uktoriserd återförsäljre för reprtion innn den nvänds igen. Dr ut sldden om mskinen inte kommer tt nvänds under en längre tid. Annrs kn rnd uppstå. 6

18 Slå på mskinen Gör i ordning den medföljnde nätsldden. Kontroller tt symskinen är vstängd (huvudströmrytren är i läge ), oh sätt sedn i nätsldden i sldduttget på mskinens högr sid. Sätt i nätslddens kontkt i ett vnligt eluttg. Stäng v mskinen När du slutt nvänd symskinen, stäng v den. Kontroller även tt symskinen är vstängd innn den trnsporters. Kontroller tt mskinen inte syr. Tryk på den vänstr sidn v huvudströmrytren på mskinens högr sid för tt stäng v mskinen (till läge ). Sldduttg Tryk på den högr sidn v huvudströmrytren på mskinens högr sid för tt slå på mskinen (till läge ). Lmpn, tekenfönstret oh (strt-/ stoppknppen) tänds när mskinen slås på. Sylmpn sloknr när mskinen stängs v. Dr ut nätsldden ur vägguttget. Håll i kontkten när du drr ut nätsldden. Dr ut nätsldden ur sldduttget. d Os! Om ett strömvrott inträffr när du nvänder symskinen, stäng v symskinen oh dr ut nätsldden. När du strtr symskinen igen, följ nödvändig nvisningr för tt nvänd mskinen korrekt. Slå på oh stäng v mskinen 7

19 FÖRBEREDELSER Använd tekenfönstret Vld söm, mönsterinställningr oh meddelnden viss på LCD (flytnde kristllskärm)på symskinens frmsid. Läs tekenfönstret När strömmen slås på, tänds tekenfönstret oh följnde fönster viss. Fönstret ändrs med knpprn under fönstret, oh funktionern utförs genom direkt tryk på ikonern i tekenfönstret. Fönster för vl v nyttosöm m l k d e j h i g f Vld söm Pressrfot som sk nvänds Stygn d Stygninställningr oh sömnd med tvillingnål e Stygnredd (mm) f Stygnlängd (mm) g Trådspänning h Nummer på det vld stygnet i Antl stygn i den vld stygntypen j Horisontell spegling k Automtisk trådvskärning l Automtisk kning/förstärkningssöm m Sömnd med enkel nål/tvillingnål oh nålens stoppläge Fönster för vl v stygntyp Tryk på (nyttosömsknppen) för tt vis fönstret för vl v stygntyp. Mer informtion finns i Välj söm (sidn 49). Anmärkning Ett nnt fönster viss när roderienheten nslutits. Läs Felmeddelnden (sidn 87) om meddelnden som viss i tekenfönstret. Beroende på symskinsmodell kn en liten nimtion viss när strömmen slås på. När nimtionen viss kommer fönstret ovn tt viss om du rör vid fönstret. 8

20 Ändr mskinens inställningr Du kn ändr olik funktioner oh sömndsinställningr på symskinen. De sömmr eller mskinegenskper som kn ställs in viss nedn. Egenskp Ikon Detljer Inställningr Nålläge Anger vilket läge nålen efinner sig i när symskinen stnnr. Ned Upp Stygnreddsko ntroll Används för tt juster stygnredden med syhstighetsreglget. Lodrät mönsterjustering Justerr mönstrets läge uppåt oh nedåt.(sidn 34). -9 till +9 Vågrät mönsterjustering Justerr mönstrets läge åt vänster oh höger (sidn 34). -9 till +9 Visning v trådfärg Vis enhet Broderispänning Mx. roderingshstighet Summer Strtfönster Inlednde nålläge Språk Ändrr visning v trådfärg i roderifönstret. (När Tråd No. #23 hr vlts) Väljer vilken måttenhet som sk viss (endst för rodering). Justerr trådspänningen för rodering (endst för rodering). Anger mximl roderingshstighet. Anger om en ljudsignl sk hörs vid vrje moment (sidn 92). Bestämmer om strtfönstret sk viss när strömmen slås på. (För viss modeller går dett inte tt ändr.) Välj den rksöm som sk väljs utomtiskt när mskinen slås på. Ändrr det språk som nvänds i tekenfönstret. Trådfärg/Broderitid/Stygnräknre/ Trådnummer (#23) Emroidery/Country/Mdeir poly/ Mdeir ryon/sulky/roison nton mm/tum -8 till +8 engelsk/tysk/frnsk/itliensk/ holländsk/spnsk/jpnsk/dnsk/ norsk/finsk/svensk/portugisisk/ rysk/korensk/thiländks/övrig Ljusstyrk för tekenfönstret Stygnräknre Produktnummer NO.: Justerr ljusstyrkn för tekenfönstret. Ljusre Mörkre Visr servieintervll oh totlt ntl roderistygn. Servieintervll är en påminnelse tt utför regelunden servie på mskinen. (Kontkt en uktoriserd återförsäljre för informtion.) NO. är numret för symskinen/ rodyrmskinen. Progrmversion VERSION: Vis progrmversionen. Använd tekenfönstret 9

21 FÖRBEREDELSER Slå på symskinen. Tekenfönstret tänds. Tryk på (Inställningsknpp) på mnöverpnelen. Inställningsdisplyen viss. Tryk på den post som sk ställs in. Växl melln fönstren med (Bläddr kåt-knpp) oh (Bläddr frmåt-knpp). De poster som viss mot svrt kgrund är de inställningr som gäller vid inköpet. Exempel: Ändr nålstoppsläget 20

22 d När inställningingrn är klr, tryk (Bkåtknpp). Kontroller mskinens funktioner Visr enkl förklringr v hur du träder övertråden oh spolr/träder undertråden, yter nål, sätter i roderienheten, roderirmen, roderifoten oh pressrfoten i tekenfönstret. Slå på symskinen. Det först fönstret viss igen. Os! Inställningr som ändrs går inte förlorde när strömmen stängs v. Tekenfönstret tänds. Tryk på (Symskinens hjälpknpp) på mnöverpnelen. Symskinens hjälp viss. Tryk på den post som sk viss Trä övertråden Spol upp tråd på spolen Instller spolen d Nålyte e Anslut roderienheten f Anslut roderirmen g Anslut roderifoten h Byt pressrfot Det först fönstret med nvisningr för det vld ämnet viss. Genom tt tryk på (Bkåtknpp), återgår du till fönstret för vl v post. Använd tekenfönstret 2

23 FÖRBEREDELSER Tryk (Bläddr frmåt-knpp) för tt gå d till näst sid. Om du tryker på (Bläddr kåt-knpp), återgår du till föregående sid. Exempel: Trä övertråden e När du tittt klrt, tryk på (Bkåtknpp) två gånger. Sömmens strtdisply viss igen. Os! För informtion om de olik ämnen, se motsvrnde sid i denn ruksnvisning. 22

24 Spolning/instlltion v spolen Dett vsnitt eskriver hur du spolr upp tråd på spolen oh sedn sätter i undertråden. Säkerhetsåtgärder för spolning Vidt följnde säkerhetsåtgärder för spolningen. Spol upp tråd på spolen Lind tråden runt spolen som föreredelse för spolningen. VAR FÖRSIKTIG Använd endst spolr (rtikelnummer: SFB: XA5539-5) speiellt konstruerde för den här symskinen. Användning v ndr spolr kn led till mskin- eller personskdor. Den medföljnde spolen är konstruerd speiellt för denn symskin. Om du nvänder spolr från ndr modeller fungerr inte mskinen som den sk. Använd endst den medföljnde spolen eller spolr v smm typ (rtikelnummer: SFB: XA5539-5).,5 mm (7/6 tum) Denn modell Nturlig storlek Andr modeller Slå på symskinen. Öppn den övre lukn. Pler spolen på spolmeknismens xel så tt fjädern på xeln pssr i skårn på spolen. Tryk ned spolen tills den snäpps fst. 2 Skår Fjäder för spolmeknismens xel d För spolmeknismen i pilens riktning tills den snäpps fst på plts. (strt-/stoppknppen) tänds med ornge sken. Spolning/instlltion v spolen 23

25 FÖRBEREDELSER e T ort spolkåpn som är införd i trådrullssttivet. För på spolkåpn på trådrullssttivet. g Skjut spolkåpn så långt det går åt höger med den rundde sidn till vänster. f 2 Trådrullssttiv Spolkåp Pler trådrullen på trådrullssttivet för spolningen. För rullen på sttivet så tt rullen ligger horisontellt oh tråden linds upp från rullens undersid mot frmsidn. VAR FÖRSIKTIG Om trådrullen eller spolkåpn inte är korrekt instllerde kn tråden trssl in sig i trådrullssttivet oh nålen kn ryts. Det finns tre storlekr på spolkåpor, vilket gör tt du kn välj den spolkåp som äst pssr den storlek på rulle som nvänds. Om spolkåpn är för liten för den rulle som nvänds, kn tråden fstn i skårn på rullen eller kn nålen ryts. Om rullen inte plers så tt tråden linds upp på rätt sätt kn tråden trssl sig runt trådrullssttivet. 24

26 Anmärkning När du syr med tunn, korslindd tråd sk du monter den lill spolkåpn oh lämn lite plts melln kåpn oh rullen. i För tråden under trådförrplåten oh dr den åt höger. Spolkåp (liten) Trådrulle (korslindd tråd) Mellnrum Om du nvänder tråd som spols v snt, såsom genomskinlig nylontråd eller metlltråd, pler det medföljnde spolnätet över rullen innn du plerr trådrullen på trådrullssttivet. Om spolnätet är för långt, vik det så tt det pssr rullen. j Trådförrplåt För tråden under kroken på trådförren oh lind den moturs under spännskivn. 2 3 Spolnät Trådrulle Spolkåp d Trådrullssttiv 4 Håll tråden i närheten v trådrullen med högr h hnden så som viss, dr tråden med vänstr hnden oh för sedn tråden frmåt kom trådförrlukn oh vidre mot frmsidn. Trådförre Os! Kontroller tt tråden förs under spännskivn. Trådförrluk Spolning/instlltion v spolen 25

27 FÖRBEREDELSER k Håll tråden i vänster hnd oh lind den utdrgn tråden medurs runt spolen fem eller sex gånger med höger hnd. Tryk på (strt-/stoppknppen) en gång n för tt örj spol upp tråd på spolen. l Os! Kontroller tt tråden melln trådrullen oh spolen spänns ordentligt. Kom ihåg tt lind tråden medurs runt spolen, nnrs kommer tråden tt linds runt spolmeknismens xel. För trådens ände genom spåret på spolmeknismens säte oh skär v tråden genom tt dr den åt höger. Strt-/stoppknpp Stopp mskinen genom tt tryk på (strt-/stoppknppen) en gång när spolningen örjr gå långsmmre. VAR FÖRSIKTIG Stopp mskinen när spolningen örjr gå långsmt, nnrs kn symskinen skds. o Använd en sx för tt skär v änden på tråden som är lindd runt spolen. Spår på spolmeknismens säte (med inyggd vskärning) VAR FÖRSIKTIG Kom ihåg tt skär v tråden så som eskrivs. Om mn spolr spolen utn tt skär v tråden med kniven som är inyggd i spåret i spolmeknismens säte, kn tråden trssl in sig i spolen eller nålen öjs eller ryts v när undertråden örjr mts ut. För syhstighetsreglget till höger. m p q För spolmeknismens xel åt vänster, oh t sedn ort spolen från xeln. T v trådrullen för undertråden från trådrullssttivet, oh stäng sedn den övre lukn. Anmärkning När du strtr symskinen eller vrider på hndhjulet när tråden spolts upp på spolen, hörs ett kliknde från mskinen. Det är inte ett fel. Syhstighetsreglge 26

28 Instller spolen d Sätt i spolen i spolkpseln så tt tråden spols v åt vänster. Monter spolen som lindts med tråd. VAR FÖRSIKTIG Använd en spole som spolts korrekt, nnrs kn nålen ryts eller trådspänningen li felktig. Kontroller tt du sätter i spolen på rätt sätt. Spolen är konstruerd speiellt för denn symskin. Om du nvänder spolr från ndr modeller, fungerr inte mskinen som den sk. Använd endst den medföljnde spolen eller spolr v smm typ (rtikelnummer:sfb: XA5539-5).,5 mm (7/6 tum) Nturlig storlek VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt spolen monters så tt tråden linds upp i rätt riktning, nnrs kn tråden gå v eller trådspänningen li felktig. Anmärkning Den ordning som undertråden sk förs genom spolkpseln är mrkert runt spolkpseln. Kontroller tt du träder mskinen enligt eskrivningen. Denn modell Andr modeller För spärren till lukn för spolen åt höger. 2 Luk för spole Spärr Lukn för spolen öppns. e Håll ned spolen försiktigt med högr hnden, oh styr sedn tråden enligt ilden med den vänstr. T ort lukn för spolen. Håll spolen i högr hnden oh håll änden v tråden med den vänstr. Se till tt du inte tppr spolen. VAR FÖRSIKTIG Kom ihåg tt tryk ned spolen med fingret när den monters. Om spolen inte monters på rätt sätt, lir trådspänningen felktig. Spolning/instlltion v spolen 27

29 FÖRBEREDELSER f För tråden genom spåret enligt ilden, oh dr sedn ut tråden frmåt. Sätt tillk lukn för spolen. g För in fliken i det nedre vänstr hörnet på lukn för spolen, oh tryk sedn ned högr sidn försiktigt. 2 Kniv Avskärningen skär v tråden. Os! Kontroller tt tråden förts in på rätt sätt genom den spänningsjusternde fjädern på spolkpseln. Gör om proeduren om den förts in på fel sätt. Trädningen v undertråden är klr. Träd nu övertråden. Fortsätt med proeduren i Trä övertråden (sidn 29). Anmärkning Du kn örj sy utn tt dr upp undertråden. Om du vill dr upp undertråden innn du örjr sy, dr upp tråden enligt nvisningrn i Dr upp undertråden (sidn 36). Spänningsjusternde fjäder 28

30 Trä övertråden Dett vsnitt eskriver hur du plerr övertrådsrullen oh sedn trär nålen. VAR FÖRSIKTIG Följ nvisningrn noggrnt när du träder övertråden. Om övertråden inte är korrekt trädd, kn tråden trssl sig eller kn nålen öjs eller ryts. Om trådrullen Det finns informtion om trådrullrn nedn. VAR FÖRSIKTIG Det finns tre storlekr på spolkåpor, vilket gör tt du kn välj den spolkåp som äst pssr den storlek på rulle som nvänds. Om spolkåpn är för liten för den rulle som nvänds, kn tråden fstn i skårn på rullen eller kn nålen ryts. Trä övertråden Pler trådrullen på trådrullssttivet oh trä mskinen. Slå på symskinen. Höj pressrfoten genom tt lyft upp spken. Pressrfotsspk Os! Om pressrfoten inte är höjd kn symskinen inte träs. Trä övertråden 29

31 FÖRBEREDELSER Tryk på (nållägesknppen) en eller två gånger för tt höj nålen. f Pler trådrullen på trådrullssttivet. För rullen på sttivet så tt rullen ligger horisontellt oh tråden linds upp från rullens undersid mot frmsidn. Nållägesknpp Nålen är i rätt höjd när mrkeringen på hndhjulet är riktd uppåt så som viss nedn. Kontroller hndhjulet oh tryk på (nållägesknppen) tills mrkeringen är i rätt läge om det ehövs. VAR FÖRSIKTIG Om rullen eller spolkåpn inte är korrekt monterde, kn tråden trssl in sig i trådrullssttivet eller kn nålen ryts. För på spolkåpn på trådrullssttivet. g Skjut spolkåpn så långt det går åt höger med den rundde sidn till vänster. Mrkering på hndhjul Öppn den övre lukn. d Håll tråden löst i högr hnden, dr tråden h med vänstr hnden oh för sedn tråden kom trådförrlukn oh vidre mot frmsidn. e T ort spolkåpn som är införd i trådrullssttivet. 2 Trådrullssttiv Spolkåp Trådförrluk 30

32 i För tråden under trådförrplåten oh dr upp den. k För tråden kom trådförren ovnför nålen. Tråden kn lätt förs kom trådförren ovnför nålen om du håller tråden i vänster hnd oh sedn mtr tråden med höger hnd så som viss. Trådförrplåt j När du håller tråden som pssert under trådförrplåten löst i höger hnd, sk du för tråden genom ledrn i den ordning som viss nedn. Trådförre ovnför nålen Luk Os! Det går inte tt trä mskinen om pressrfoten är nedsänkt oh lukn är stängd. Kom ihåg tt höj pressrfoten oh öppn lukn innn du trär mskinen. Kom även ihåg tt lyft pressrfoten oh öppn lukn innn övertråden ts ort. Mskinen hr ett fönster som gör tt du kn kontroller trådupptgningens position. Titt genom fönstret oh kontroller tt tråden mts på rätt sätt genom trådupptgningen. Trä övertråden 3

33 FÖRBEREDELSER Träd nålen Det här vsnittet eskriver hur du trär nålen. Anmärkning Nålträdren kn nvänds med symskinsnålr från 75/ till 00/6. Du kn inte nvänd nålträdren för trådr som är 30/20 eller tjokre. Nålträdren kn inte nvänds med vingnålen eller tvillingnålen. Om nålträdren inte kn nvänds, se Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren) (sidn 33). Os! Om du för in tråden men det inte går tt skär v den, sk du sänk pressrfoten så tt tråden hålls på plts innn du skär v den. Om du gör det kn du hopp över steg. Om du nvänder tråd som spols v snt, såsom metlltråd, kn det vr svårt tt trä nålen när tråden skurits v. I stället för tt nvänd trådvskärningen kn du dr ut. 80 mm (. 3 tum) med tråd efter det tt tråden förts genom trådförrskivorn (märkt med 7). Dr tråden som förts genom trådförren ovnför nålen åt vänster oh för sedn tråden genom trådförrskivn från frmsidn. 80 mm eller mer Sänk pressrfoten genom tt tryk ned spken. Trådförrskiv Klipp v tråden med trådvskärningen på mskinens vänstr sid. d Pressrfotsspk Sänk nålträdrspken på mskinens vänstr sid tills ett klik hörs oh för sedn skt tillk spken till ursprungsläget. Kniv Spk för nålträdre Tråden förs igenom nålsögt. 32

34 Os! Om nålen inte träs helt utn en ögl ilds i nålsögt, sk du försiktigt dr ögln ur nålsögt så tt trådens ände drs ut. VAR FÖRSIKTIG Dr inte för hårt när du drr i tråden, det kn gör tt nålen ryts v eller öjs. Trä nålen mnuellt (utn tt nvänd nålträdren) Trä nålen så som eskrivs nedn om du nvänder speiltråd, trådr med en tjoklek på 30/20 eller större, vingnålen eller tvillingnålen som inte kn nvänds med nålträdren. Trä mskinen till trådförren ovnför nålen. För informtion, se Trä övertråden (sidn 29). Sänk ned pressrfotsspken. e Höj pressrfotsspken, för trådänden igenom pressrfoten oh dr sedn ut 5 m tråd mot mskinens ksid. Pressrfotsspk För tråden genom nålsögt frmifrån oh mot ksidn. 5 m Trädningen v övertråden är klr. Nu när över- oh undertrådrn är trädd, kn du örj sy. Os! Om nålen inte är upphöjd kn nålträdren inte trä nålen. Kom ihåg tt höj nålen genom tt tryk på (nållägesknppen) innn nålträdren nvänds. d Höj pressrfotsspken, för trådänden igenom pressrfoten oh dr sedn ut 5 m tråd mot mskinens ksid. Trä övertråden 33

35 FÖRBEREDELSER Använd tvillingnålen Med tvillingnålen kn du sy två prllell rder v smm stygn med två olik trådr. Båd övertrådrn sk vr v smm tjoklek oh kvlitet. Använd tvillingnålen, det extr trådrullssttivet oh spolkåpn. För informtion om vilk sömmr som kn sys med tvillingnålen, se Tell över stygninställningr (sidn 68). d Sätt det extr trådrullssttivet på spolmeknismens xel. Sätt det extr trådrullssttivet så det är vinkelrätt mot på spolmeknismens xel. Spolmeknismens xel För ned trådrullssttivet så tt det är vågrätt. e VAR FÖRSIKTIG Använd endst tvillingnålen (rtikelnummer: X ). Om du nvänder någon nnn nål kn den öjs eller mskinen skds. Använd ldrig öjd nålr. Böjd nålr ryts lätt, vilket kn orsk personskdor. Monter tvillingnålen. För informtion om hur du monterr nålen, se Byt nål (sidn 40). f Pler rullen med övertråden för den högr nålen på det extr trådrullssttivet oh fixer den sedn med spolkåpn. Tråden sk rulls upp från rullens översid. 2 Trä övertråden för det vänstr nålsögt. För informtion, se steg till k i Trä övertråden (sidn 29). Trä den vänstr nålen för hnd med övertråden. För tråden genom nålsögt frmifrån. Spolkåp Trådrulle Nålträdren kn inte nvänds med tvillingnålen. Om du nvänder nålträdren tillsmmns med tvillingnålen kn symskinen skds. 34

36 g Trä övertråden på smm sätt som du trär övertråden för den vänstr sidn. Trådförrluk För informtion, se steg h till j i Trä övertråden (sidn 30). Trä den högr nålen för hnd utn tt trä h tråden igenom trådförren ovnför nålen. För tråden genom nålsögt frmifrån. Slå på symskinen, oh välj sedn en söm. j För stygnvl, se Välj söm (sidn 49). Se Tell över stygninställningr (sidn 68) för sömmr där mn nvänder tvillingnålen. Os! När du nvänder vekfoten (säljs seprt) för tt sy rk vek med tvillingnålen väljer du stygnet med nålen i mittläget. VAR FÖRSIKTIG Kom ihåg tt välj en lämplig söm när du nvänder tvillingnålen, nnrs kn nålen ryts eller mskinen skds. Tryk. k Nålträdren kn inte nvänds med tvillingnålen. Om du nvänder nålträdren tillsmmns med tvillingnålen kn symskinen skds. Sätt i sikskspressrfot J. i För informtion om hur du yter pressrfot, se Byt pressrfot (sidn 42). VAR FÖRSIKTIG När du nvänder tvillingnålen sk du monter sikskspressrfot J. Om stygnen unts ihop sk du nvänd pressrfot N eller nvänd förstärkningsmteril. Fönstret där du ställer in tvillingnålen viss. Tryk. l viss mot svrt kgrund. Om den tryks in igen, återgår den till. Nu kn du nvänd tvillingnålen. Trä övertråden 35

37 FÖRBEREDELSER Tryk (Bkåtknpp). m Det först fönstret viss igen oh viss. Dr upp undertråden När du rynkr eller innn du kviltr på fri hnd, dr först upp undertråden enligt nedn. Sätt i spolen i spolkpseln. Se steg till e i Instller spolen (sidn 27). För undertråden genom spåret. Skär inte v tråden med vskärningen. VAR FÖRSIKTIG När du nvänder tvillingnålen, se till tt välj inställningen för tvillingnål nnrs kn nålen ryts eller mskinen skds. Börj sy. n För informtion om hur du örjr sy, se Börjr sy (sidn 5). Två rder v stygn sys prllellt med vrndr. Håll övertråden försiktigt i vänstr hnden, oh tryk två gånger på (Nållägesknpp) för tt höj nålen. Os! När du yter syriktning, tryk på (Nållägesknpp) för tt höj nålen från tyget, oh höj sedn pressrfotsspken oh vrid tyget. d Nållägesknpp Undertråden gör en ögl runt övertråden oh kn drs upp. Dr försiktigt övertråden uppåt för tt dr ut änden på undertråden. VAR FÖRSIKTIG Försök inte vrid tyget med tvillingnålen nedsänkt i tyget, det kn gör tt nålen ryts v eller mskinen skds. 36

38 e Dr ut irk 0-5 m (4-5 tum) v undertråden under pressrfoten kåt. f Sätt tillk lukn för spolen. För in fliken i det nedre vänstr hörnet på lukn för spolen, oh tryk sedn ned högr sidn försiktigt. 2 Trä övertråden 37

39 FÖRBEREDELSER Byt nål Det här vsnittet eskriver hur du yter nålen. Säkerhetsåtgärder för nålr Vidt följnde säkerhetsåtgärder vid hnteringen v nålr. Att inte vidt dess säkerhetsåtgärder är extremt frligt, till exempel om nålen ryts oh splitter sprids. Läs oh följ instruktionern nedn noggrnt. VAR FÖRSIKTIG Använd enrt symskinsnålr för hemmruk. Om du nvänder någon nnn nål kn den öjs eller mskinen skds. Använd ldrig öjd nålr. Böjd nålr ryts lätt, vilket kn orsk personskdor. 38

40 Nåltyper oh hur de nvänds Vilken symskinsnål som sk nvänds eror på tyget oh trådens tjoklek. Se följnde tell när du väljer lämplig tråd oh nål för det tyg du sk sy. Typ v tyg/nvändning Typ Tråd Storlek Nålstorlek Medeltjok tyger Kläde Tft Bomullstråd Syntetisk tråd / 90/4 Flnell, Grdin Silkestråd 50 Tunn tyger Btist Georgette Mjukt tyg (hllis), stin Bomullstråd Syntetisk tråd Silkestråd 50 65/9 75/ Denim Bomullstråd Tjok tyger Mnhester Tweed Syntetisk tråd Silkestråd 50 90/4 00/6 Strethtyger Jersey Trikå Tråd för trikå Nål med truig spets (guldfärgd) 75/ 90/4 Tyg som lätt frnsr sig Bomullstråd Syntetisk tråd /9 90/4 Silkestråd 50 För stikning Syntetisk tråd Silkestråd 30 90/4 00/6 Tråd oh nålnummer Ju lägre trådnummer, desto tjokre tråd, oh ju högre nålnummer, desto tjokre nål. Nål med truig spets (guldfärgd) Använd nål med truig spets för tt undvik tt hopp över stygn när du syr i strethtyg. Genomskinlig nylontråd Använd en 90/4 till 00/6 nål ovsett tygkvlitet eller tråd. Broderinålr Använd en 75/ symskinsnål för hemmruk. Använd en 90/4 eller 00/6 symskinsnål för hemmruk när du roderr i tjokt tyg som denim. Det sitter en nål med tjoklek 75/ i symskinen när du köper den. VAR FÖRSIKTIG Lämplig tyg-, tråd- oh nålkomintioner viss i tellen ovn. Om komintionen v tyg, tråd oh nål är felktig, i synnerhet när du syr i tjokt tyg (som denim) med en tunn nål (som 65/9 till 75/), kn nålen öjs eller ryts. Dessutom kn sömmen li ojämn, tyget rynks oh mskinen kn hopp över stygn. Byt nål 39

41 FÖRBEREDELSER Kontroller nålen Att sy med en öjd nål är extremt frligt eftersom nålen kn ryts medn mskinen nvänds. Innn du nvänder nålen, pler nålens pln del på en pln yt oh kontroller tt vståndet melln nålen oh den pln ytn är jämnt. Byt nål Byt nålen enligt eskrivningen nedn. Använd skruvmejseln oh en nål som du edömt vr rk enligt nvisningrn i Kontroller nålen. Tryk en eller två gånger på (Nållägesknpp) för tt höj nålen. 2 Nållägesknpp Pln del Märkning med typ v nål Stäng v symskinen. VAR FÖRSIKTIG Om vståndet melln nålen oh den pln ytn inte är jämnt, är nålen öjd. Använd inte en öjd nål. VAR FÖRSIKTIG Innn du yter nål, kontroller tt symskinen är vstängd, eftersom personskdor kn uppstå om (strt-/ stoppknppen) tryks in v misstg oh mskinen örjr sy. Sänk ned pressrfotsspken. Pln yt Pressrfotsspk d Pler tyg eller ppper under pressrfoten så tt hålet i nålplttn täks. Os! Täk hålet i nålplttn med tyg eller ppper innn du yter nålen för tt förhindr tt nålen fller ned i mskinen. 40

42 e Håll nålen med vänstr hnden oh nvänd sedn en skruvmejsel för tt vrid klämskruven mot dig (moturs) för tt t ort nålen. Håll nålen i vänstr hnden oh nvänd g skruvmejseln för tt dr åt klämskruven. 2 Monter tvillingnålen på smm sätt. Skruvmejsel Klämskruv Loss eller dr inte åt klämskruven med för stor krft, eftersom delr v symskinen kn skds. VAR FÖRSIKTIG Se till tt du för in nålen tills den rör vid nålstoppet oh dr åt klämskruven ordentligt med skruvmejseln, nnrs kn nålen ryts eller skdor uppstå. f Med nålens pln sid riktd kåt, för in nålen tills den rör vid nålstoppet. Nålstopp Byt nål 4

43 FÖRBEREDELSER Byt pressrfot Det här vsnittet eskriver hur du yter pressrfoten. Säkerhetsåtgärder för pressrfötter Vidt följnde säkerhetsåtgärder för pressrfötter. VAR FÖRSIKTIG Använd en pressrfot som pssr för den typ v söm du sk sy, nnrs kn nålen slå i pressrfoten vilket gör tt nålen öjs eller ryts. Använd endst pressrfötter konstruerde speiellt för denn symskin. Användning v ndr pressrfötter kn led till mskin- eller personskdor. Byt pressrfot Höj pressrfotsspken. Byt pressrfoten enligt nedn. Tryk en eller två gånger på (Nållägesknpp) för tt höj nålen. d Pressrfotsspk Pressrfoten är höjd. Tryk på den svrt knppen på pressrfotshållrens ksid. Nållägesknpp Stäng v symskinen. VAR FÖRSIKTIG Innn du yter pressrfot, kontroller tt symskinen är vstängd, eftersom personskdor kn uppstå om (strt-/ stoppknppen) tryks in v misstg oh mskinen örjr sy. Svrt knpp Pressrfotshållre Pressrfotshållren frigör pressrfoten. 42

44 e Pler en nnn pressrfot nednför hållren så tt stiftet på pressrfoten ligger i linje med skårn i hållren. Pler pressrfoten så tt det går tt läs den okstv som nger pressrfotstypen (A, G, I, J, M, N eller R). Os! När du väljer en söm, viss ikonen för pressrfoten som sk nvänds i displyen. Kontroller tt rätt pressrfot nvänds innn du örjr sy. Om fel pressrfot nvänds, stänger du v symskinen, sätter fst rätt pressrfot oh väljer sedn önskd söm igen. f Pressrfotshållre Skår Stift Sänk långsmt ned pressrfotsspken så tt stiftet i pressrfoten snäpper fst i skårn i pressrfotshållren. Knpphålsfot A Fållningsfot G Sikskspressrfot J Knppfot M Monogrmfot N Blindsömsfot R Trådvskärningen på sidn S Pressrfotsspk Pressrfoten sitter fst. För informtion om vilken pressrfot som sk nvänds med den vld sömmen, se Tell över stygninställningr (sidn 68). g Höj pressrfotsspken för tt kontroller tt pressrfoten sitter fst ordentligt. Byt pressrfot 43

45 FÖRBEREDELSER T ort oh monter pressrfotshållren Håll pressrfotshållren på plts med högr hnden, oh dr åt skruven med skruvmejseln i vänstr hnden. T ort pressrfotshållren när du rengör symskinen eller när du monterr en pressrfot som inte nvänder pressrfotshållren, som roderifoten oh kviltningsfoten. Använd skruvmejseln för tt t ort pressrfotshållren. T ort pressrfoten. För informtion, se Byt pressrfot (sidn 42). Skruvmejsel Använd skruvmejseln för tt loss skruven som håller pressrfotshållren. Os! Om pressrfotshållren inte monters på rätt sätt, lir trådspänningen felktig. Skruvmejsel Pressrfotshållre Pressrfotshållrens skruv Monter pressrfotshållren Höj pressrfotsspken. Pler pressrfotshållren i linje med pressrstångens nedre vänstr sid. 44

46 Sy ylindrisk styken Frirmssömnd gör det enkelt tt sy ylindrisk styken. Frirmssömnd Om du tr ort fltäddstillehöret kn du sy med frirmen, vilket gör det enklre tt sy ylindrisk styken som mnshetter oh yxen. Dr v fltädden åt vänster. När fltädden är ort går det tt sy med frirmen. För på den del som du sk sy på rmen, oh sy ovnifrån. När du är klr med tt sy med frirmen kn du monter tillk fltädden till originlläget. Sy ylindrisk styken 45

47 FÖRBEREDELSER 46

48 2 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Nödvändig föreredelser före sömnd eskrivs i dett kpitel. Sy...48 Allmänn nvisningr om tt sy...48 Välj söm...49 Positioner tyget...50 Börjr sy...5 Fäst sömmen...53 Skär v tråden...54 Stygninställning...56 Juster stygnredden...56 Juster stygnlängden...57 Juster trådspänningen...57 Användr funktioner...59 Sy kstygn/förstärkningssömmr utomtiskt...59 Skär v tråden utomtiskt...60 Spegelvänd sömmr...6 Användr sytips...62 Provsy...62 Ändr syriktning...62 Sy kurvor...62 Juster pressrfotens tryk...62 Sy i tjok tyger...63 Sy i tunn tyger...64 Sy i strethtyger...64 Sy i läder eller vinyl...64 Sy med jämn sömsmån...64 Höj oh sänk pressrfoten utn tt nvänd händern...65

49 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Sy Grundläggnde sömndsfunktioner eskrivs nedn. Innn du nvänder symskinen, läs följnde säkerhetsåtgärder. VAR FÖRSIKTIG Vr speiellt uppmärksm på nålen när mskinen nvänds. Håll händern ort från ll rörlig delr, som nålen oh hndhjulet, nnrs kn personskdor uppstå. Dr inte för hårt i eller skjut på tyget under sömnd, nnrs kn personskdor uppstå eller nålen ryts. Använd ldrig öjd nålr. Böjd nålr ryts lätt, vilket kn orsk personskdor. Se till tt nålen inte träffr knppnålr under sömnden, eftersom nålen kn ryts eller öjs. Allmänn nvisningr om tt sy Följ nvisningrn nedn för tt sy. Slå på mskinen. 2 Välj en söm. 3 Sätt i pressrfoten. 4 Positioner tyget. Slå på symskinen. För informtion om hur du slår på mskinen, se Slå på mskinen (sidn 7). Välj en söm som pssr området som sk sys. För informtion om hur du väljer söm, se Välj söm (sidn 49). Använd en pressrfot som är lämplig för sömmen. (Se till tt mskinen är vstängd innn du yter pressrfoten.) För informtion om hur du yter pressrfot, se Byt pressrfot (sidn 42). Pler området som sk sys under pressrfoten. Kontroller tt tygstyken sys i rätt ordning oh tt tygets rätsid oh vigsid hmnr rätt. För informtion om hur du plerr tyget, se Positioner tyget (sidn 50). 5 Börj sy. Börj sy. För informtion om hur du örjr sy, se Börjr sy (sidn 5). 6 Skär v tråden. Skär v tråden när du hr sytt klrt. För informtion om hur du skär v tråden, se Skär v tråden (sidn 54). 48

50 Välj söm Du väljer söm med hjälp v tekenfönstret. Det finns 7 nyttosömmr. När strömmen slås på, väljs rksömmen (nålen till vänster). Du kn även ställ in mskinen tt välj rksöm (nålläget i mitten). För informtion om hur du ändrr inställning, se sidn 9. Bestäm vilken söm som sk nvänds, oh gör i ordning lämplig pressrfot. Se Tell över stygninställningr (sidn 68). Sätt i pressrfoten. Mskinen leverers med sikskspressrfot J monterd. För informtion, se Byt pressrfot (sidn 42). VAR FÖRSIKTIG Använd en pressrfot som är lämplig för sömmen. Om fel pressrfot nvänds, kn nålen slå i pressrfoten oh öjs eller ryts. Slå på symskinen. Rksömmen (nålen till vänster) som vlts viss i tekenfönstret. När en nimtion viss i fönstret rör du vid fönstret med fingret. Välj en söm. d (Bläddr kåt-knpp) visr föregående skärm, oh (Bläddr frmåt-knpp) visr näst skärm. e Exempel: hr vlts: Sömmen väljs oh sömnumret oh inställningrn viss. Vid ehov nger du inställningen för utomtisk kning/förstärkningssöm oh ändrr stygnlängd osv. Anmärkning Hur sömmen nvänds oh ndr stygnvl förklrs i NYTTOSÖMMAR (sidn 67). Automtisk kning/förstärkningssöm oh övrig inställningr förklrs i Användr funktioner (sidn 59). Proeduren för tt ställ in trådspänning eskrivs i Juster trådspänningen (sidn 57). Proeduren för tt ändr stygnredd oh - längd eskrivs i Juster stygnredden (sidn 56) oh Juster stygnlängden (sidn 57). Os! När du väljer en söm, viss ikonen för pressrfoten som sk nvänds i fönstret. För informtion, se Byt pressrfot (sidn 42). Kontroller tt rätt pressrfot nvänds innn du örjr sy. Om fel pressrfot nvänds, stänger du v symskinen, sätter fst rätt pressrfot oh väljer sedn önskd söm igen. 2 Sy 49

51 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Positioner tyget Kontroller tt tygstyken sys i rätt ordning oh tt tygets rätsid oh vigsid hmnr rätt. d Håll änden v tråden oh tyget i vänstr hnden, vrid hndhjulet mot dig (moturs) med högr hnden för tt sänk ned nålen till sömmens strtpunkt. Slå på symskinen. Tryk en eller två gånger på (Nållägesknpp) för tt höj nålen. Nållägesknpp Pler tyget under pressrfoten. Om sömsmånen plers till höger, lir det enklre tt sy en rk linje oh det extr tyget är inte i vägen. Sänk ned pressrfotsspken. e Pressrfotsspk Nu ligger tyget i rätt läge inför sömnden. 50

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du nvänder denn mskin sk du lltid vidt grundläggnde säkerhetsåtgärder, inklusive följnde: Läs ll nvisningr före nvändning. FARA - För tt minsk risken för elstötr:. Mskinen

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar Optisk system optisk instrument Geometrisk optik F7 elektion oc rytning F8 Avildning med linser oc speglr Optisk system F9 Optisk instrument 1 2 Optisk system optisk instrument epetition: Avildning i särisk

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentmen ellär 92FY21 och 27 201-08-22 kl. 8 13 Svren nges på seprt ppper. Fullständig lösningr med ll steg motiverde och eteckningr utstt sk redoviss för tt få full poäng. Poängen för en helt korrekt löst

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer