Gigaset SL100/150 colour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset SL100/150 colour"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction reserved. Gigset SL100/150 colour

2 Kortfttd översikt över hndenheten Kortfttd översikt över hndenheten Mottgningskvlitet Lyft luren-knpp Besvr smtl Inled uppringning Nvigtionsknpp Öppnr menyn, telefonboken, röstringning. Nvigtion i inmtningsfältet Högtlrknpp Växl från "normlläge" (med lur) och högtlrläge Lyser: högtlrfunktionen är ktiverd Blinkr: inkommnde smtl, utomtisk nummerrepetition Öppn telefonboken Knpp 1 Välj telefonsvrre (vid SL150 colour)/ röstbrevlåd Knppen Stjärn Ringsignl på/v (håll nedtryckt i c 2 sek.) Växl melln stor/små bokstäver och siffror R-knpp Infog pus i nummer (håll nedtryckt) Ð INT 1 Ù :45 SMS Mikrofon Anslutningskontkt för hedset och PC-gränsnitt Disply (visningsfält) Btteriindiktor tomt Ú fullt Blinkr: btteri nästn tomt resp. btteri ldds Aktuell funktioner och displyknppr Displyknpprn ger dig åtkomst till de funktioner som viss i displyen. Knppen På/Av/Lägg på Avslut smtl Avbryt funktion Gå tillbk en menynivå (tryck kort) Tillbk till viloläge (håll nedtryckt c 1 sek.) Hndenhet på/v (håll nedtryckt c. 2 sek.) Meddelndeknpp Ger åtkomst till SMSlist, röstbrevlåd, smtlslist/telefonsvrre (vid SL150 colour), Blinkr: ny SMS, meddelnden, smtl Knppen Fyrknt Knpplås på/v (håll nedtryckt i c 1 sek.) Snbbvlslist Öppn snbbvlslistn. (tryck kort) 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kortfttd översikt över hndenheten Säkerhetsnvisningr Börj nvänd telefonen Instller bssttionen Anslut bssttionen Börj nvänd hndenheten Fäst bältesclipet Slå på/stäng v hndenheten Aktiver/vktiver knpplås Använd telefonen vi menyern Knppr Korriger felktig inmtningr Viloläge Grfisk huvudmeny Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Ställ in väckning Ställ in lrm Ej besvrde lrm, vis högtidsdg Ring Ring externt och vslut smtl Besvr smtl Överföring v telefonnummer Högtlrfunktion Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Plustjänster (nättjänster) Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Funktioner under ett smtl Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist Hnter poster i telefonboken resp. snbbvlslistn Röstringning Nummerrepetitionslist

4 Innehållsförteckning E-postmpp Vis ledigt minnesutrymme Vis listor vi Meddelndeknppen Ring kostndsmedvetet Länk ett Cll-by-Cll-nummer till ett telefonnummer Automtiskt förvl (preselection) Textmeddelnden (SMS) Allmän informtion Förutsättningr för tt kunn skick och t emot SMS Skick och t emot SMS Skick SMS och listn Utgående Skick SMS till en e-postdress T emot SMS och listn Inkommnde Använd fler SMS-brevlådor Meddelnde vi SMS Använd ny ringsignler för hndenheten SMS till telefonväxlr Fel vid överföring och mottgning v ett SMS Använd telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Styr telefonsvrren med hndenheten Styr telefonsvrren med röststyrning Fjärrstyr telefonsvrren (fjärrstyrning) Ställ in telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Autosvr och sprfunktion för fjärrstyrning Ställ in längd och kvlitet på inspelningen Aktiver/vktiver medhörning Återställ snbbvl i telefonsvrren Registrer/vregistrer hndenheter Mnuell registrering: Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour Mnuell registrering: Gigset 1000 till 4000 och ndr hndenheter med stöd för GAP Avregistrer hndenhet Sök hndenhet ("Sökning") Växl bssttion

5 Innehållsförteckning Använd fler hndenheter Ring internt smtl och vslut smtl Ändr nmn på en hndenhet Ändr internnummer för en hndenhet Intern förfrågn T emot eller vvis väntnde smtl under internt smtl Anslut till ett externt smtl Använd hndenhet som bbylrm Ställ in wlky-tlky-läge Använd röstbrevlådn Lägg in röstbrevlådn som snbbvl Få informtion om meddelnden i röstbrevlådn Ställ in hndenheten Ändr displyspråk Ställ in displyen Vis logo Aktiver/vktiver utosvr Ändr volym Ändr ringsignler Ljudhnterren Mnger Aktiver/vktiver ljudsignler Återställ hndenheten till fbriksinställning Ställ in bssttion Skydd telefonen mot obehörig åtkomst Ändr bssttionens nmn Repeterstöd (signlförstärkre) Återställ bssttionen till fbriksinställning Anslut bssttionen till en telefonväxel Ställ in flshtid Spr växelprefixet (för extern linje) Ställ in pustider Bilg Skötsel Kontkt med vätsk Frågor och svr Kundservice (Customer Cre) Teknisk dt Telefonsvrre fjärrstyrning (vid SL150 colour)

6 Innehållsförteckning Teckenuppsättningstbell Textinmtningshjälp PC-gränssnitt Producentens grnti Tillbehör Menyöversikt Huvudmeny Telefonboksknpp och Kortnummerknpp Smtlslist/meddelndelist (vid SL150 colour) Skregister

7 Säkerhetsnvisningr Säkerhetsnvisningr! $ Använd endst den medföljnde nätdptern enligt instruktionern på bssttionens undersid. Lägg endst i det rekommenderde upplddningsbr btteriet (s. 95)! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn vr hälsovådligt och led till personskd. Œ Lägg i det lddningsbr btteriet med polern i rätt riktning och nvänd det enligt instruktionern i denn bruksnvisning. Medicinsk utrustning kn störs v trådlös telefoner. Observer de teknisk villkoren för den ktuell omgivningen (t. ex. läkrmottgning). Hndenheten kn orsk en obehglig brummnde ton i hörpprter. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form v fukt eller vät. Telefonen är inte stänksäke. Bilförre får inte tl i telefon under pågående bilkörning (wlky-tlky-funktion). Stäng v telefonen när du befinner dig ombord på ett flygpln (wlky-tlkyfunktion). Kontroller tt den inte kn slås på v misstg. Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lckerings verkstäder. ƒ Se till tt bruksnvisningen följer med Gigset när du säljer den eller lånr ut den. Avfllshnter btterier och telefon på ett miljövänligt sätt. i All funktioner som beskrivs i denn bruksnvisning finns inte i ll länder. För tt skydd mot eventuell överspänningr i nätet t.ex. vid åsk bör ett s.k. åskskydd införskffs. Hör med din återförsäljre. Vid åsk, ryck lltid ur både el- och teleplugg! 6

8 Börj nvänd telefonen Förpckningen innehåller Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour en hndenhet Gigset SL1 colour en nätdpter med nätsldd en telefonsldd ett bältesclip för hndenheten ett btteri en lddningsenhet (inkl. nätdpter) en bruksnvisning. Instller bssttionen Plceringsnvisningr Börj nvänd telefonen Bssttionen är vsedd för nvändning i slutn torr utrymmen med ett tempertur från +5 C till +45 C. Ställ bssttionen på en centrl plts i lägenheten/huset, t.ex. i hllen. W Utsätt inte telefonen för följnde: värmekällor, direkt solstrålning, ndr elektrisk pprter. Skydd Gigset mot vät, dmm, frätnde vätskor och fukt. Utsätt inte telefonen för stötr och slg. Räckvidd ochmottgning Räckvidden utomhus är cirk 300 meter (fri sikt). Inomhus kn den uppgå till c 50 meter. Mottgningsindiktorn visr hur br kontkten är melln bssttionen och hndenheten: Ð Mottgning 100% i Mottgning 75 % Ñ Mottgning 50% Ò Dålig mottgning Ingen mottgning (blinkr) 7

9 Börj nvänd telefonen Anslut bssttionen Monter telefonkbeln så tt den pssr ditt uttg med hjälp v medföljnde kblr och stickproppr Bssttionens undersidbksid (detlj) 2. Nätdpter 230 V 3. Telefonkontkt med telefonsldd 1. Anslut den lill kontkten på telefonsldden i uttget (snäpper i). Lägg sldden i kbelspåret. Anslut telefonkontkten till telefonjcket. 2. Anslut den lill kontkten på nätsldden till uttget. Lägg sldden i kbelspåret. Anslut nätdptern till vägguttget. Stifttilldelning: ledig ledig b ledig ledig i För tt du sk kunn nvänd telefonen krävs det tt nätdptern är nsluten till elnätet. Om du köper en telefonsldd i efterhnd, måste du kontroller tt den hr rätt stifttilldelning (3-4-tilldelning). 8

10 Börj nvänd telefonen Börj nvänd hndenheten Avlägsn skyddsfolien Displyen skydds v en plstfolie. Dr v skyddsfolien! Sätt i btteriet Sätt i btteriern åt rätt håll se bilden till vänster. Lägg på locket (c 3 mm nedskjutet) och skjut det uppåt tills det snäpper fst. För tt öppn locket trycker du på räfflingen och skjuter det nedåt. W Använd endst de upplddningsbr btterier som Siemens rekommenderr! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn led till både personskd och mteriell skd. T.ex. till tt btterikåpn förstörs (frligt). Funktionsstörningr resp. skdor på pprten kn då uppstå. s. 95. Vid nvändning v icke godkänd btterier upphör grntin tt gäll. Plcer hndenheten i bssttionen och ldd btteriern 1. Sätt i lddningsenheten nätdpter i vägguttget. 2. Plcer hndenheten med displyen frmåt i bssttionen. 3. Hndenheten är fbriksinställd på bssttionen. På displyen viss "INT 1". Det betyder tt hndenheten hr tilldelts det först intern nknytningsnumret. Du kn ändr nmn på hndenheten (s. 71). Om fel uppstår måste du registrer hndenheten mnuellt, vilket beskrivs på s. 69. Mer informtion finns i tbellen med de vnligste frågorn och svren på dess (s. 92). 4. Låt hndenheten stå kvr i bssttionen för tt ldd upp btteriern (btteriern är inte lddde vid leverns). Att btteriern ldds signlisers genom tt btterisymbolen Ù uppe till höger blinkr: Btteriet (nästn) tomt Ù Btteriet 2 /3 lddt Ø Btteriet 1 /3 lddt Ú Btteriet fullt 9

11 Börj nvänd telefonen i W Informtion om hur du registrerr ytterligre hndenheter finns på s. 69. Först gången bör btteriern ldds minst 2,5 timmr oberoende v vd btteriindiktorn visr! Av teknisk skäl minskr btterierns lddningskpcitet med tiden. Btteriindiktorn är endst tillförlitlig efter ovbruten lddning och urlddning. Du bör därför inte t bort btteriern i onödn eller vbryt lddningen innn den är klr. i Efter den först lddningen kn du sätt tillbk hndenheten i bssttionen efter vrje smtl. Lddningen styrs elektroniskt. Dett ger en skonsm lddning v btteriern. Btteriern blir vrm under lddningen. Dett är normlt och är inte något fel. Hänvisning Telefonen är nu klr tt nvänds. På den inbyggd telefonsvrren i Gigset SL150 colour är dessutom ett stndrdmeddelnde ktivert vid leverns. För en korrekt tidsåtergivning för smtlen och ev. meddelnden (vid SL150 colour) måste du mt in dtum och tid (s. 16). Fäst bältesclipet Tryck fst bältesclipet på bksidn v hndenheten tills clipets piggr snäpper fst i hålen på sidorn. 10

12 Börj nvänd telefonen Slå på/stäng v hndenheten För tt slå på eller stäng v hndenheten håller du knppen nedtryckt. Då ljuder kvitteringstonen. i Om du plcerr en vktiverd hndenhet i lddningsenheten ktiverr den sig utomtiskt. Aktiver/vktiver knpplås Du kn "lås" knpprn på hndenheten t.ex. när du bär den med dig. När knpplåset är ktivert gör det inget om du råkr tryck in knpprn v misstg. Aktiver knpplåset: Håll knppenfyrknt R nedtryckt (kvitteringston). I displyen viss symbolen Ø. Symbolen för knpplåset viss även om du hr en logo som displybild. (s. 81). När knpplåset är ktivert går det inte heller tt ring lrmnummer. Avktiver knpplåset: Håll knppen Fyrknt R nedtryckt (kvitteringston). Knpplåset vktivers utomtiskt när du får ett smtl. När smtlet är vslutt ktivers det igen. 11

13 Använd telefonen vi menyern Använd telefonen vi menyern Knppr Nvigtionsknpp Nvigtionsknppen är telefonens viktigste verktyg. Den är försedd med fyr riktningspilr och tillhörnde symboler. Beroende på vilken del v knppen du trycker på (övre, undre, högr, vänstr) ktiverr du en viss funktion. I bruksnvisningen är ktuell sid v knppen mrkerd med en svrt treknt t.ex.: v (högr sidn) = Öppn meny. Nvigering i den grfisk huvudmenyn (se s. 14) sker lltid med knppen s. Exempel:: Nvigtionsknpp Nvigtionsknppens olik funktioner: t I viloläge I listor och menyer I ett inmtningsfält Strt röstringning (håll nedtryckt) Bläddr uppåt Plcer mrkören på rden ovnför s Öppn telefonboken. Bläddr nedåt Plcer mrkören på rden under v Öppn den grfisk huvudmenyn Bekräft vld post (som OK ) Flytt mrkören till höger Öppn listn över hndenheter resp. vbryt Gå tillbk en menynivå Flytt mrkören till vänster u I den grfisk huvudmenyn nvigerr du med Nvigtionsknppen enligt de symboler som viss i displyen (s. 14). i Med Nvigtionsknppen kn du oft också nvänd de funktioner som är tilldelde den högr displyknppen. Displyknppr Displyknpprn är de vågrät vippknpprn som sitter precis under displyen. Beroende på den ktuell nvändningssitutionen växlr funktionen hos dess knppr. Aktuell funktion viss i displyen. Exempel: SMS Displyknppr 12

14 Använd telefonen vi menyern De olik symbolern hr följnde betydelse: Displysymbol Þ OK à f C Ý ä Funktion vid knpptryckning Nummerrepetitionsknpp: Vis en list över de tio senst uppringd numren. OK-knpp: Bekräft menyfunktion resp. spr inmtning. Menyknpp: Öppn huvudmenyn i viloläge. Öppn en sttusberoende meny (under smtl). Rderingsknpp: Rder inmtning (ett tecken i tget från höger till vänster). Escpe-knpp. En menynivå tillbk eller vbryt. Öppn e-postmppen. Korriger felktig inmtningr När du hr gjort en korrekt inmtning hörs en kvitteringston (llt högre). När du hr gjort en felktig inmtning hör du en felton (llt lägre). Gör om inmtningen. Om du hr mtt in fel tecken i texten kn du korriger det på följnde sätt: Rder tecken till vänster om mrkören med f C Rder För tt korriger ett telefonnummer eller en text plcerr du mrkören efter det felktig tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen. Tryck sedn på displyknppen f C. Tecknet rders. Mt in korrekt tecken. Infog tecken till vänster om mrkören Om du hr misst ett tecken går du till det ställe där du vill infog tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen och mtr därefter in det. Skriv över tecken till höger om mrkören Vid inmtning Kostnd per enh. är ntlet siffror förbestämt och det finns redn ett värde i fältet. Plcer mrkören före de befintlig siffrorn med hjälp v Nvigtionsknppen och skriv över dem. 13

15 Använd telefonen vi menyern Viloläge Disply i viloläge (exempel) Gigset SL100 colour Ð resp. Ù INT :45 SMS Gigset SL150 colour Ð Ù INT :45 SMS Dtum och tid är redn inställd Dtum och tid är redn inställd Återgå till viloläge från vlfritt ställe i menyn: Håll Lägg på-knppen nedtryckt i c 1 sekund, eller tryck inte på någon knpp. Efter två minuter övergår displyen utomtiskt till viloläge. Ändringr som du inte hr bekräftt respektive sprt genom tt tryck på någon v knpprn OK, J, Spr, Sänd eller Spr OK rders. Grfisk huvudmeny è SMS 1 î é ç ê ë t Î OK x Vilk symboler som viss beror på din bssttion. Displyen visr huvudmenyns ll poster i form v olikfärgde symboler. Du väljer önskd symbol med Nvigtionsknppen. Symbolen mrkers då med en rm. Respektive menynmn viss i displyens överst rd. Öppn menyn genom tt tryck på displyknppen OK. Om huvudmenyn hr tre rder viss ntingen de båd övre eller de båd undre rdern. 14

16 Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Använd telefonen vi menyern 1. v Tryck på Nvigtionsknppens högr sid. Menyn öppns. 2. s ê Använd Nvigtionsknppen för tt förflytt dig (upp, ned, höger, vänster), tills symbolen ê är inrmd i displyen. 3. OK Bekräft med displyknppen. 4. v eller OK Bekräft den först displyposten Volym, hndenh., genom tt tryck på Nvigtionsknppens högr sid eller på displyknppen. 5. r Tryck på Nvigtionsknppens vänstr eller högr sid för tt ställ in önskd ljudvolym (1 5). 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. 7. Håll Lägg på-knppen nedtryckt för tt återgå till viloläge. 15

17 Tidsfunktioner Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Du måste ställ in dtum och tid för tt det sk nges korrekt när smtl/meddelnden (SL150 colour) togs emot. När du ställer klockn kn du välj melln 12-timmrsvisning och fbriksinställningen 24-timmrsvisning (fm = förmiddg, em = eftermiddg). v ç Dtum/tid ~ Ange dtum: Mt in dg/månd/år på rden Dtum: s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr När 12-timmrsvisning ställts in kn du växl melln m och pm på rden Tid: genom tt tryck på displyknppen fm/em. Ställ in väckning Förutsättning: Du hr ställt in dtum och tid. Aktiver och ställ in väckrklock v ç Väckrklock Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. r Aktiver väckrklockn: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange lrmtid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/ minuter med 4 siffror, t.ex. QM15 för kl. "07:15". [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett väckningslrm sker endst när hndenheten befinner sig i viloläge. När Bbylrmet är ktivert, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition sker inget väckningslrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s

18 Tidsfunktioner Avktiver väckrklock v ç Väckrklock r [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Välj Av på rden Bbylrm: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Stäng v väckningslrm Väckningen indikers med den utvld ringmelodin i hndenheten. I displyen viss Väckrklock. Tryck på displyknppen Tyst eller vlfri knpp för tt stäng v väckningslrmet. Väckningslrmet fortsätter tt ring 60 sek. om det inte stängs v. Ställ in lrm Du kn t hjälp v hndenhetens påminnelsefunktion för tt komm ihåg upp till fem lrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s. 82. Aktiver och ställ in lrm v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Aktiver lrm: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange dtum: Gå till rden Dtum: och mt in dg/ månd med 4 siffror. Exempel: för 20/5 mtr du in 2QQ5. s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. Exempel: för kl mtr du in QOQ5. s R[RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Ändr Nmnge lrm: Gå till rden Text: och tryck på displyknppen. ~ OK Mt in ett nmn (mx 16 tecken) och bekräft (för informtion om textinmtning, se s. 96). Om du inte nger ett nmn viss "Lrm " i displyen när tiden infller. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett lrm viss endst när hndenheten är i viloläge. När bbylrmet är ktivert, i wlky-tlky-läget, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition indikers ing lrm. 17

19 Tidsfunktioner Avktiver lrm i förväg v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Välj inställningen Av. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Svr på eller vktiver lrmsmtl Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Ett lrmsmtl indikers med den utvld ringmelodin (s. 83) i hndenheten. I displyen viss t.ex. Alrm 2. Tryck på displyknppen Tyst för tt vktiver lrmsmtlet eller SMS för tt svr med ett SMS. Lrmsmtlet fortsätter tt ring 30 sek. om det inte stängs v. i När ett lrm viss kn du öppn SMS-menyn genom tt tryck på displyknppen SMS och skriv och skick ett SMS. Ej besvrde lrm, vis högtidsdg När inställd lrm eller högtidsdgr (s. 27) indikers, men inte uppmärksmms v dig, sprs de i en list. Om hndenheten är vktiverd när lrmet/högtidsdgen inträffr sprs de i en list. v ç Missde lrm s Välj lrm/högtidsdg. Informtion om lrm/högtidsdg viss. Ett misst lrm är mrkert med ¼ och en missd högtidsdg med. ntingen... Lämn listn: Tryck kort.... eller Rder lrm/högtidsdg. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Rder Tryck på displyknppen.... sedn Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). i Om det finns ett nytt lrm/ny högtidsdg i denn list står det Alrm i displyen. Listn över lrm/högtidsdgr kn även öppns med denn displyknpp. Först när du hr tittt igenom ll ny lrm försvinner Alrm ur displyen. Om det inte finns något lrm/någon högtidsdg i listn kn du lämn den vi Bck. 18

20 Ring Ring Ring externt och vslut smtl Extern smtl är smtl ut på det llmänn telefonnätet. ~c Mt in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knppen. Telefonnumret slås. Du kn även först tryck på Lyft luren-knppen c (en kopplingston hörs) och sedn mt in telefonnumret. Tryck på Lägg på-knppen. Du kn vbryt uppringningsprocessen genom tt tryck på Lägg på-knppen. Pus i nummer Du kn infog en pus melln riktnumret och telefonnumret. För tt gör det håller du S nedtryckt i två sekunder. Slå därefter telefonnumret. Besvr smtl Hndenheten ringer, telefonsmtlet indikers i displyen och Hndsfreeknppen d blinkr. Tryck på Lyft luren-knppen c, displyknppen Svr eller hndsfreeknppen d för tt besvr smtlet. Om hndenheten står i lddningsenheten och funktionen Auto. svr är ktiverd (s. 81) behöver du br t hndenheten ur lddningsenheten för tt besvr smtlet. i Om ringsignlen är störnde trycker du på displyknppen Tyst. Du kn fortfrnde besvr telefonsmtlet, så länge det indikers i displyen. Överföring v telefonnummer Vid ett inkommnde smtl viss telefonnumret på den som ringer. Förutsättningr: 1. Du måste h beställt en tjänst för presenttion v telefonnummer (CLIP) v opertören. 2. Den som ringer upp måste h beställt en tjänst för överföring v telefonnummer (CLI) hos sin opertör. 3. Dessutom måste det finns stöd för CLIP, CLI hos opertören. CLI CLIP Clling Line Identifiction = överföring v telefonnumret till den som ringer upp Clling Line Identifiction Presenttion = visning v telefonnumret till den som ringer upp 19

21 Ring Displyvisning vid CLIP/CLI Vid överföring v telefonnummer viss telefonnumret till respektive nmnet på den som ringer upp i displyen. Om du hr sprt dett telefonnummer i telefonboken viss denn post istället för telefonnumret, t. ex. Ann. Å Svr Tyst I displyen viss Externt smtl när inget telefonnummer överförs. I displyen viss Dolt telefonnr. när den som ringer upp inte tillåter överföring v telefonnummer (döljer sitt telefonnummer) (s. 21), resp. Okänt telefonnr. när hn/hon inte hr tillgång till denn tjänst. Högtlrfunktion Ringsymbol Telefonnummer resp. Ann Aktiver/vktiver högtlrfunktion Innn du övergår till högtlrläge bör du meddel din smtlsprtner. Om du vill ställ hndenheten i lddningsenheten under smtlet måste du smtidigt håll högtlrknppen d nedtryckt. ~ d Aktiver när du slår numret: Mt in telefonnummer och tryck på högtlrknppen (istället för Lyft lurenknppen c). d d När du vktiverr högtlrläget återgår du till "normlläge" och fortsätter smtlet vi hndenheten. Ändr volymen under högtlrsmtl Du tlr i telefonen, högtlrfunktionen d är ktiverd. tr Minsk eller ök volymen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Aktiver under pågående telefonsmtl: Tryck på högtlrknppen. Avktiver: Tryck på högtlrknppen. Under extern smtl kn du stäng v hndenheten, t.ex. för tt tl ostört med en nnn person i rummet. Din smtlsprtner kn då inte hör vd som sägs (pusmusik). Du kn inte heller hör din smtlsprtner. u Ý Öppn listn över hndenheter. Smtlet "prkers" (pusmusik). Avktiver sekretess: Tryck på displyknppen. 20

22 Plustjänster (nättjänster) Plustjänster (nättjänster) Nättjänster är funktioner som din nätopertör erbjuder. Sådn tjänster kn du br nvänd om du hr beställt dem v din nätopertör. i Vid problem med nättjänstern sk du vänd dig till din nätopertör. Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Dölj telefonnumret för näst smtl (CLIR): Dölj eget nr [ ~ (mt in telefonnummer); c Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn menyn); s î [; s All smtl [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Du vslutr den ktuell proceduren genom tt tryck på Lägg på-knppen efter bekräftelse från nätopertören. Aktiver/vktiver Smtl väntr (endst vid externt smtl): s Smtl väntr [ r (ktiver/vktiver); Sänd Aktiver/vktiver smt ställ in llmän vidrekoppling v smtl: (För tt öppn menyn, se s. 21). Du kn även vidrekoppl på vnligt sätt med t.ex. *21*telefonnummer# Vidrekoppling [ r (Välj vrint: Direkt, Vid ej sv. ) s Ändr ~ (Mt in telefonnumret). Spr [ sr (ktiver/vktiver); Sänd 21

23 Plustjänster (nättjänster) Funktioner under ett smtl Inled förfrågn: Förfråg., ~ (mt in deltgrns nummer) Avslut förfrågn: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Pendl: q (pendl melln två smtl) Avslut pendling: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Inled konferens: Avslut konferens: Med en smtlsprtner: Med båd smtlsprtner: Du pendlr melln två smtlsprtner: Konfer. Avslut q (växl ev. till smtlsprtner) v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Besvr väntnde smtl: Avvis väntnde smtl: Svr v (öppn menyn) s Avvis vänt.smt. [ Du kn givetvis likgärn nvänd R-knppen till dett t.ex. R2 för tt pendl melln smtl, R3 för 3-prtskonferens osv. Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl. Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Avktiver återuppringning i förtid: s Tillb.ringn. Av [; 22

24 Använd telefonboken och ndr listor Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist I telefonboken och i snbbvlslistn kn du spr upp till 200 telefonnummer, beroende på posterns storlek, ntlet poster i snbbvlslistn och e-postmppen (s. 30). Telefonboken gör det enklre tt ring. Du öppnr telefonboken med knppen s. Du kn lägg till högtidsdgr till vrje post i telefonboken eller mrker den som VIP. snbbvlslistn är en seprt telefonbok där du kn nge särskilt viktig telefonnummer, t.ex. privt telefonnummer eller förvl från nätopertörern (s.k. "cll-by-cllnummer") etc. Du öppnr snbbvlslistn med hjälp v knppen C. Telefonboken, e-postmppen och snbbvlslistn skps för vrje enskild hndenhet. Om du vill tt listorn resp. de enskild postern sk vr tillgänglig även för ndr hndenheter, måste du skick (kopior v) listorn/postern till dess (s. 26). Du nvänder snbbvlslistn på exkt smm sätt som telefonboken det end som skiljer dem åt är hur du sprr postern. i När du sk mt in nmn kn du få hjälp v textinmtningshjälpen EATONI (s. 98, vktiverd vid leverns). I teckenuppsättningstbellen (s. 96) finns informtion om hur du mtr in text på rätt sätt. Du kn mt in nummer på upp till 32 siffror och nmn på upp till 16 bokstäver. När du mtr in ett nummer kn du infog en pus genom tt tryck på à, s Infog pus OK resp. håll S nedtryckt i c två sekunder. Spr telefonnummer i telefonboken s Ny post ~ Skp en post: Mt in telefonnumret. s~ Gå till näst rd och mt in nmn. ntingen... Spr en post: à Tryck på displyknppen för tt öppn menyn. Speichern OK Bekräft. Posten sprdes.... eller Mt in högtidsdgen innn du sprr: s [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr... spr Gå till rden Födelsed.: för tt mt in högtidsdgen, såsom beskrivs på s. 27. Gör sedn på följnde sätt: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (återgår till viloläge). 23

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

Tentamen i EDA320 Digitalteknik-syntes för D2

Tentamen i EDA320 Digitalteknik-syntes för D2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för dtorteknik Tentmen i EDA320 Digitlteknik-syntes för D2 Tentmenstid: tisdgen den 24 ugusti 999, kl. 08.45-2.45, Sl: mg. Exmintor: Peter Dhlgren Tel. expedition

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer