Gigaset SL100/150 colour

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset SL100/150 colour"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction reserved. Gigset SL100/150 colour

2 Kortfttd översikt över hndenheten Kortfttd översikt över hndenheten Mottgningskvlitet Lyft luren-knpp Besvr smtl Inled uppringning Nvigtionsknpp Öppnr menyn, telefonboken, röstringning. Nvigtion i inmtningsfältet Högtlrknpp Växl från "normlläge" (med lur) och högtlrläge Lyser: högtlrfunktionen är ktiverd Blinkr: inkommnde smtl, utomtisk nummerrepetition Öppn telefonboken Knpp 1 Välj telefonsvrre (vid SL150 colour)/ röstbrevlåd Knppen Stjärn Ringsignl på/v (håll nedtryckt i c 2 sek.) Växl melln stor/små bokstäver och siffror R-knpp Infog pus i nummer (håll nedtryckt) Ð INT 1 Ù :45 SMS Mikrofon Anslutningskontkt för hedset och PC-gränsnitt Disply (visningsfält) Btteriindiktor tomt Ú fullt Blinkr: btteri nästn tomt resp. btteri ldds Aktuell funktioner och displyknppr Displyknpprn ger dig åtkomst till de funktioner som viss i displyen. Knppen På/Av/Lägg på Avslut smtl Avbryt funktion Gå tillbk en menynivå (tryck kort) Tillbk till viloläge (håll nedtryckt c 1 sek.) Hndenhet på/v (håll nedtryckt c. 2 sek.) Meddelndeknpp Ger åtkomst till SMSlist, röstbrevlåd, smtlslist/telefonsvrre (vid SL150 colour), Blinkr: ny SMS, meddelnden, smtl Knppen Fyrknt Knpplås på/v (håll nedtryckt i c 1 sek.) Snbbvlslist Öppn snbbvlslistn. (tryck kort) 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kortfttd översikt över hndenheten Säkerhetsnvisningr Börj nvänd telefonen Instller bssttionen Anslut bssttionen Börj nvänd hndenheten Fäst bältesclipet Slå på/stäng v hndenheten Aktiver/vktiver knpplås Använd telefonen vi menyern Knppr Korriger felktig inmtningr Viloläge Grfisk huvudmeny Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Ställ in väckning Ställ in lrm Ej besvrde lrm, vis högtidsdg Ring Ring externt och vslut smtl Besvr smtl Överföring v telefonnummer Högtlrfunktion Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Plustjänster (nättjänster) Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Funktioner under ett smtl Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist Hnter poster i telefonboken resp. snbbvlslistn Röstringning Nummerrepetitionslist

4 Innehållsförteckning E-postmpp Vis ledigt minnesutrymme Vis listor vi Meddelndeknppen Ring kostndsmedvetet Länk ett Cll-by-Cll-nummer till ett telefonnummer Automtiskt förvl (preselection) Textmeddelnden (SMS) Allmän informtion Förutsättningr för tt kunn skick och t emot SMS Skick och t emot SMS Skick SMS och listn Utgående Skick SMS till en e-postdress T emot SMS och listn Inkommnde Använd fler SMS-brevlådor Meddelnde vi SMS Använd ny ringsignler för hndenheten SMS till telefonväxlr Fel vid överföring och mottgning v ett SMS Använd telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Styr telefonsvrren med hndenheten Styr telefonsvrren med röststyrning Fjärrstyr telefonsvrren (fjärrstyrning) Ställ in telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Autosvr och sprfunktion för fjärrstyrning Ställ in längd och kvlitet på inspelningen Aktiver/vktiver medhörning Återställ snbbvl i telefonsvrren Registrer/vregistrer hndenheter Mnuell registrering: Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour Mnuell registrering: Gigset 1000 till 4000 och ndr hndenheter med stöd för GAP Avregistrer hndenhet Sök hndenhet ("Sökning") Växl bssttion

5 Innehållsförteckning Använd fler hndenheter Ring internt smtl och vslut smtl Ändr nmn på en hndenhet Ändr internnummer för en hndenhet Intern förfrågn T emot eller vvis väntnde smtl under internt smtl Anslut till ett externt smtl Använd hndenhet som bbylrm Ställ in wlky-tlky-läge Använd röstbrevlådn Lägg in röstbrevlådn som snbbvl Få informtion om meddelnden i röstbrevlådn Ställ in hndenheten Ändr displyspråk Ställ in displyen Vis logo Aktiver/vktiver utosvr Ändr volym Ändr ringsignler Ljudhnterren Mnger Aktiver/vktiver ljudsignler Återställ hndenheten till fbriksinställning Ställ in bssttion Skydd telefonen mot obehörig åtkomst Ändr bssttionens nmn Repeterstöd (signlförstärkre) Återställ bssttionen till fbriksinställning Anslut bssttionen till en telefonväxel Ställ in flshtid Spr växelprefixet (för extern linje) Ställ in pustider Bilg Skötsel Kontkt med vätsk Frågor och svr Kundservice (Customer Cre) Teknisk dt Telefonsvrre fjärrstyrning (vid SL150 colour)

6 Innehållsförteckning Teckenuppsättningstbell Textinmtningshjälp PC-gränssnitt Producentens grnti Tillbehör Menyöversikt Huvudmeny Telefonboksknpp och Kortnummerknpp Smtlslist/meddelndelist (vid SL150 colour) Skregister

7 Säkerhetsnvisningr Säkerhetsnvisningr! $ Använd endst den medföljnde nätdptern enligt instruktionern på bssttionens undersid. Lägg endst i det rekommenderde upplddningsbr btteriet (s. 95)! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn vr hälsovådligt och led till personskd. Œ Lägg i det lddningsbr btteriet med polern i rätt riktning och nvänd det enligt instruktionern i denn bruksnvisning. Medicinsk utrustning kn störs v trådlös telefoner. Observer de teknisk villkoren för den ktuell omgivningen (t. ex. läkrmottgning). Hndenheten kn orsk en obehglig brummnde ton i hörpprter. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form v fukt eller vät. Telefonen är inte stänksäke. Bilförre får inte tl i telefon under pågående bilkörning (wlky-tlky-funktion). Stäng v telefonen när du befinner dig ombord på ett flygpln (wlky-tlkyfunktion). Kontroller tt den inte kn slås på v misstg. Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lckerings verkstäder. ƒ Se till tt bruksnvisningen följer med Gigset när du säljer den eller lånr ut den. Avfllshnter btterier och telefon på ett miljövänligt sätt. i All funktioner som beskrivs i denn bruksnvisning finns inte i ll länder. För tt skydd mot eventuell överspänningr i nätet t.ex. vid åsk bör ett s.k. åskskydd införskffs. Hör med din återförsäljre. Vid åsk, ryck lltid ur både el- och teleplugg! 6

8 Börj nvänd telefonen Förpckningen innehåller Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour en hndenhet Gigset SL1 colour en nätdpter med nätsldd en telefonsldd ett bältesclip för hndenheten ett btteri en lddningsenhet (inkl. nätdpter) en bruksnvisning. Instller bssttionen Plceringsnvisningr Börj nvänd telefonen Bssttionen är vsedd för nvändning i slutn torr utrymmen med ett tempertur från +5 C till +45 C. Ställ bssttionen på en centrl plts i lägenheten/huset, t.ex. i hllen. W Utsätt inte telefonen för följnde: värmekällor, direkt solstrålning, ndr elektrisk pprter. Skydd Gigset mot vät, dmm, frätnde vätskor och fukt. Utsätt inte telefonen för stötr och slg. Räckvidd ochmottgning Räckvidden utomhus är cirk 300 meter (fri sikt). Inomhus kn den uppgå till c 50 meter. Mottgningsindiktorn visr hur br kontkten är melln bssttionen och hndenheten: Ð Mottgning 100% i Mottgning 75 % Ñ Mottgning 50% Ò Dålig mottgning Ingen mottgning (blinkr) 7

9 Börj nvänd telefonen Anslut bssttionen Monter telefonkbeln så tt den pssr ditt uttg med hjälp v medföljnde kblr och stickproppr Bssttionens undersidbksid (detlj) 2. Nätdpter 230 V 3. Telefonkontkt med telefonsldd 1. Anslut den lill kontkten på telefonsldden i uttget (snäpper i). Lägg sldden i kbelspåret. Anslut telefonkontkten till telefonjcket. 2. Anslut den lill kontkten på nätsldden till uttget. Lägg sldden i kbelspåret. Anslut nätdptern till vägguttget. Stifttilldelning: ledig ledig b ledig ledig i För tt du sk kunn nvänd telefonen krävs det tt nätdptern är nsluten till elnätet. Om du köper en telefonsldd i efterhnd, måste du kontroller tt den hr rätt stifttilldelning (3-4-tilldelning). 8

10 Börj nvänd telefonen Börj nvänd hndenheten Avlägsn skyddsfolien Displyen skydds v en plstfolie. Dr v skyddsfolien! Sätt i btteriet Sätt i btteriern åt rätt håll se bilden till vänster. Lägg på locket (c 3 mm nedskjutet) och skjut det uppåt tills det snäpper fst. För tt öppn locket trycker du på räfflingen och skjuter det nedåt. W Använd endst de upplddningsbr btterier som Siemens rekommenderr! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn led till både personskd och mteriell skd. T.ex. till tt btterikåpn förstörs (frligt). Funktionsstörningr resp. skdor på pprten kn då uppstå. s. 95. Vid nvändning v icke godkänd btterier upphör grntin tt gäll. Plcer hndenheten i bssttionen och ldd btteriern 1. Sätt i lddningsenheten nätdpter i vägguttget. 2. Plcer hndenheten med displyen frmåt i bssttionen. 3. Hndenheten är fbriksinställd på bssttionen. På displyen viss "INT 1". Det betyder tt hndenheten hr tilldelts det först intern nknytningsnumret. Du kn ändr nmn på hndenheten (s. 71). Om fel uppstår måste du registrer hndenheten mnuellt, vilket beskrivs på s. 69. Mer informtion finns i tbellen med de vnligste frågorn och svren på dess (s. 92). 4. Låt hndenheten stå kvr i bssttionen för tt ldd upp btteriern (btteriern är inte lddde vid leverns). Att btteriern ldds signlisers genom tt btterisymbolen Ù uppe till höger blinkr: Btteriet (nästn) tomt Ù Btteriet 2 /3 lddt Ø Btteriet 1 /3 lddt Ú Btteriet fullt 9

11 Börj nvänd telefonen i W Informtion om hur du registrerr ytterligre hndenheter finns på s. 69. Först gången bör btteriern ldds minst 2,5 timmr oberoende v vd btteriindiktorn visr! Av teknisk skäl minskr btterierns lddningskpcitet med tiden. Btteriindiktorn är endst tillförlitlig efter ovbruten lddning och urlddning. Du bör därför inte t bort btteriern i onödn eller vbryt lddningen innn den är klr. i Efter den först lddningen kn du sätt tillbk hndenheten i bssttionen efter vrje smtl. Lddningen styrs elektroniskt. Dett ger en skonsm lddning v btteriern. Btteriern blir vrm under lddningen. Dett är normlt och är inte något fel. Hänvisning Telefonen är nu klr tt nvänds. På den inbyggd telefonsvrren i Gigset SL150 colour är dessutom ett stndrdmeddelnde ktivert vid leverns. För en korrekt tidsåtergivning för smtlen och ev. meddelnden (vid SL150 colour) måste du mt in dtum och tid (s. 16). Fäst bältesclipet Tryck fst bältesclipet på bksidn v hndenheten tills clipets piggr snäpper fst i hålen på sidorn. 10

12 Börj nvänd telefonen Slå på/stäng v hndenheten För tt slå på eller stäng v hndenheten håller du knppen nedtryckt. Då ljuder kvitteringstonen. i Om du plcerr en vktiverd hndenhet i lddningsenheten ktiverr den sig utomtiskt. Aktiver/vktiver knpplås Du kn "lås" knpprn på hndenheten t.ex. när du bär den med dig. När knpplåset är ktivert gör det inget om du råkr tryck in knpprn v misstg. Aktiver knpplåset: Håll knppenfyrknt R nedtryckt (kvitteringston). I displyen viss symbolen Ø. Symbolen för knpplåset viss även om du hr en logo som displybild. (s. 81). När knpplåset är ktivert går det inte heller tt ring lrmnummer. Avktiver knpplåset: Håll knppen Fyrknt R nedtryckt (kvitteringston). Knpplåset vktivers utomtiskt när du får ett smtl. När smtlet är vslutt ktivers det igen. 11

13 Använd telefonen vi menyern Använd telefonen vi menyern Knppr Nvigtionsknpp Nvigtionsknppen är telefonens viktigste verktyg. Den är försedd med fyr riktningspilr och tillhörnde symboler. Beroende på vilken del v knppen du trycker på (övre, undre, högr, vänstr) ktiverr du en viss funktion. I bruksnvisningen är ktuell sid v knppen mrkerd med en svrt treknt t.ex.: v (högr sidn) = Öppn meny. Nvigering i den grfisk huvudmenyn (se s. 14) sker lltid med knppen s. Exempel:: Nvigtionsknpp Nvigtionsknppens olik funktioner: t I viloläge I listor och menyer I ett inmtningsfält Strt röstringning (håll nedtryckt) Bläddr uppåt Plcer mrkören på rden ovnför s Öppn telefonboken. Bläddr nedåt Plcer mrkören på rden under v Öppn den grfisk huvudmenyn Bekräft vld post (som OK ) Flytt mrkören till höger Öppn listn över hndenheter resp. vbryt Gå tillbk en menynivå Flytt mrkören till vänster u I den grfisk huvudmenyn nvigerr du med Nvigtionsknppen enligt de symboler som viss i displyen (s. 14). i Med Nvigtionsknppen kn du oft också nvänd de funktioner som är tilldelde den högr displyknppen. Displyknppr Displyknpprn är de vågrät vippknpprn som sitter precis under displyen. Beroende på den ktuell nvändningssitutionen växlr funktionen hos dess knppr. Aktuell funktion viss i displyen. Exempel: SMS Displyknppr 12

14 Använd telefonen vi menyern De olik symbolern hr följnde betydelse: Displysymbol Þ OK à f C Ý ä Funktion vid knpptryckning Nummerrepetitionsknpp: Vis en list över de tio senst uppringd numren. OK-knpp: Bekräft menyfunktion resp. spr inmtning. Menyknpp: Öppn huvudmenyn i viloläge. Öppn en sttusberoende meny (under smtl). Rderingsknpp: Rder inmtning (ett tecken i tget från höger till vänster). Escpe-knpp. En menynivå tillbk eller vbryt. Öppn e-postmppen. Korriger felktig inmtningr När du hr gjort en korrekt inmtning hörs en kvitteringston (llt högre). När du hr gjort en felktig inmtning hör du en felton (llt lägre). Gör om inmtningen. Om du hr mtt in fel tecken i texten kn du korriger det på följnde sätt: Rder tecken till vänster om mrkören med f C Rder För tt korriger ett telefonnummer eller en text plcerr du mrkören efter det felktig tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen. Tryck sedn på displyknppen f C. Tecknet rders. Mt in korrekt tecken. Infog tecken till vänster om mrkören Om du hr misst ett tecken går du till det ställe där du vill infog tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen och mtr därefter in det. Skriv över tecken till höger om mrkören Vid inmtning Kostnd per enh. är ntlet siffror förbestämt och det finns redn ett värde i fältet. Plcer mrkören före de befintlig siffrorn med hjälp v Nvigtionsknppen och skriv över dem. 13

15 Använd telefonen vi menyern Viloläge Disply i viloläge (exempel) Gigset SL100 colour Ð resp. Ù INT :45 SMS Gigset SL150 colour Ð Ù INT :45 SMS Dtum och tid är redn inställd Dtum och tid är redn inställd Återgå till viloläge från vlfritt ställe i menyn: Håll Lägg på-knppen nedtryckt i c 1 sekund, eller tryck inte på någon knpp. Efter två minuter övergår displyen utomtiskt till viloläge. Ändringr som du inte hr bekräftt respektive sprt genom tt tryck på någon v knpprn OK, J, Spr, Sänd eller Spr OK rders. Grfisk huvudmeny è SMS 1 î é ç ê ë t Î OK x Vilk symboler som viss beror på din bssttion. Displyen visr huvudmenyns ll poster i form v olikfärgde symboler. Du väljer önskd symbol med Nvigtionsknppen. Symbolen mrkers då med en rm. Respektive menynmn viss i displyens överst rd. Öppn menyn genom tt tryck på displyknppen OK. Om huvudmenyn hr tre rder viss ntingen de båd övre eller de båd undre rdern. 14

16 Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Använd telefonen vi menyern 1. v Tryck på Nvigtionsknppens högr sid. Menyn öppns. 2. s ê Använd Nvigtionsknppen för tt förflytt dig (upp, ned, höger, vänster), tills symbolen ê är inrmd i displyen. 3. OK Bekräft med displyknppen. 4. v eller OK Bekräft den först displyposten Volym, hndenh., genom tt tryck på Nvigtionsknppens högr sid eller på displyknppen. 5. r Tryck på Nvigtionsknppens vänstr eller högr sid för tt ställ in önskd ljudvolym (1 5). 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. 7. Håll Lägg på-knppen nedtryckt för tt återgå till viloläge. 15

17 Tidsfunktioner Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Du måste ställ in dtum och tid för tt det sk nges korrekt när smtl/meddelnden (SL150 colour) togs emot. När du ställer klockn kn du välj melln 12-timmrsvisning och fbriksinställningen 24-timmrsvisning (fm = förmiddg, em = eftermiddg). v ç Dtum/tid ~ Ange dtum: Mt in dg/månd/år på rden Dtum: s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr När 12-timmrsvisning ställts in kn du växl melln m och pm på rden Tid: genom tt tryck på displyknppen fm/em. Ställ in väckning Förutsättning: Du hr ställt in dtum och tid. Aktiver och ställ in väckrklock v ç Väckrklock Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. r Aktiver väckrklockn: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange lrmtid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/ minuter med 4 siffror, t.ex. QM15 för kl. "07:15". [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett väckningslrm sker endst när hndenheten befinner sig i viloläge. När Bbylrmet är ktivert, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition sker inget väckningslrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s

18 Tidsfunktioner Avktiver väckrklock v ç Väckrklock r [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Välj Av på rden Bbylrm: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Stäng v väckningslrm Väckningen indikers med den utvld ringmelodin i hndenheten. I displyen viss Väckrklock. Tryck på displyknppen Tyst eller vlfri knpp för tt stäng v väckningslrmet. Väckningslrmet fortsätter tt ring 60 sek. om det inte stängs v. Ställ in lrm Du kn t hjälp v hndenhetens påminnelsefunktion för tt komm ihåg upp till fem lrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s. 82. Aktiver och ställ in lrm v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Aktiver lrm: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange dtum: Gå till rden Dtum: och mt in dg/ månd med 4 siffror. Exempel: för 20/5 mtr du in 2QQ5. s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. Exempel: för kl mtr du in QOQ5. s R[RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Ändr Nmnge lrm: Gå till rden Text: och tryck på displyknppen. ~ OK Mt in ett nmn (mx 16 tecken) och bekräft (för informtion om textinmtning, se s. 96). Om du inte nger ett nmn viss "Lrm " i displyen när tiden infller. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett lrm viss endst när hndenheten är i viloläge. När bbylrmet är ktivert, i wlky-tlky-läget, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition indikers ing lrm. 17

19 Tidsfunktioner Avktiver lrm i förväg v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Välj inställningen Av. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Svr på eller vktiver lrmsmtl Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Ett lrmsmtl indikers med den utvld ringmelodin (s. 83) i hndenheten. I displyen viss t.ex. Alrm 2. Tryck på displyknppen Tyst för tt vktiver lrmsmtlet eller SMS för tt svr med ett SMS. Lrmsmtlet fortsätter tt ring 30 sek. om det inte stängs v. i När ett lrm viss kn du öppn SMS-menyn genom tt tryck på displyknppen SMS och skriv och skick ett SMS. Ej besvrde lrm, vis högtidsdg När inställd lrm eller högtidsdgr (s. 27) indikers, men inte uppmärksmms v dig, sprs de i en list. Om hndenheten är vktiverd när lrmet/högtidsdgen inträffr sprs de i en list. v ç Missde lrm s Välj lrm/högtidsdg. Informtion om lrm/högtidsdg viss. Ett misst lrm är mrkert med ¼ och en missd högtidsdg med. ntingen... Lämn listn: Tryck kort.... eller Rder lrm/högtidsdg. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Rder Tryck på displyknppen.... sedn Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). i Om det finns ett nytt lrm/ny högtidsdg i denn list står det Alrm i displyen. Listn över lrm/högtidsdgr kn även öppns med denn displyknpp. Först när du hr tittt igenom ll ny lrm försvinner Alrm ur displyen. Om det inte finns något lrm/någon högtidsdg i listn kn du lämn den vi Bck. 18

20 Ring Ring Ring externt och vslut smtl Extern smtl är smtl ut på det llmänn telefonnätet. ~c Mt in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knppen. Telefonnumret slås. Du kn även först tryck på Lyft luren-knppen c (en kopplingston hörs) och sedn mt in telefonnumret. Tryck på Lägg på-knppen. Du kn vbryt uppringningsprocessen genom tt tryck på Lägg på-knppen. Pus i nummer Du kn infog en pus melln riktnumret och telefonnumret. För tt gör det håller du S nedtryckt i två sekunder. Slå därefter telefonnumret. Besvr smtl Hndenheten ringer, telefonsmtlet indikers i displyen och Hndsfreeknppen d blinkr. Tryck på Lyft luren-knppen c, displyknppen Svr eller hndsfreeknppen d för tt besvr smtlet. Om hndenheten står i lddningsenheten och funktionen Auto. svr är ktiverd (s. 81) behöver du br t hndenheten ur lddningsenheten för tt besvr smtlet. i Om ringsignlen är störnde trycker du på displyknppen Tyst. Du kn fortfrnde besvr telefonsmtlet, så länge det indikers i displyen. Överföring v telefonnummer Vid ett inkommnde smtl viss telefonnumret på den som ringer. Förutsättningr: 1. Du måste h beställt en tjänst för presenttion v telefonnummer (CLIP) v opertören. 2. Den som ringer upp måste h beställt en tjänst för överföring v telefonnummer (CLI) hos sin opertör. 3. Dessutom måste det finns stöd för CLIP, CLI hos opertören. CLI CLIP Clling Line Identifiction = överföring v telefonnumret till den som ringer upp Clling Line Identifiction Presenttion = visning v telefonnumret till den som ringer upp 19

21 Ring Displyvisning vid CLIP/CLI Vid överföring v telefonnummer viss telefonnumret till respektive nmnet på den som ringer upp i displyen. Om du hr sprt dett telefonnummer i telefonboken viss denn post istället för telefonnumret, t. ex. Ann. Å Svr Tyst I displyen viss Externt smtl när inget telefonnummer överförs. I displyen viss Dolt telefonnr. när den som ringer upp inte tillåter överföring v telefonnummer (döljer sitt telefonnummer) (s. 21), resp. Okänt telefonnr. när hn/hon inte hr tillgång till denn tjänst. Högtlrfunktion Ringsymbol Telefonnummer resp. Ann Aktiver/vktiver högtlrfunktion Innn du övergår till högtlrläge bör du meddel din smtlsprtner. Om du vill ställ hndenheten i lddningsenheten under smtlet måste du smtidigt håll högtlrknppen d nedtryckt. ~ d Aktiver när du slår numret: Mt in telefonnummer och tryck på högtlrknppen (istället för Lyft lurenknppen c). d d När du vktiverr högtlrläget återgår du till "normlläge" och fortsätter smtlet vi hndenheten. Ändr volymen under högtlrsmtl Du tlr i telefonen, högtlrfunktionen d är ktiverd. tr Minsk eller ök volymen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Aktiver under pågående telefonsmtl: Tryck på högtlrknppen. Avktiver: Tryck på högtlrknppen. Under extern smtl kn du stäng v hndenheten, t.ex. för tt tl ostört med en nnn person i rummet. Din smtlsprtner kn då inte hör vd som sägs (pusmusik). Du kn inte heller hör din smtlsprtner. u Ý Öppn listn över hndenheter. Smtlet "prkers" (pusmusik). Avktiver sekretess: Tryck på displyknppen. 20

22 Plustjänster (nättjänster) Plustjänster (nättjänster) Nättjänster är funktioner som din nätopertör erbjuder. Sådn tjänster kn du br nvänd om du hr beställt dem v din nätopertör. i Vid problem med nättjänstern sk du vänd dig till din nätopertör. Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Dölj telefonnumret för näst smtl (CLIR): Dölj eget nr [ ~ (mt in telefonnummer); c Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn menyn); s î [; s All smtl [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Du vslutr den ktuell proceduren genom tt tryck på Lägg på-knppen efter bekräftelse från nätopertören. Aktiver/vktiver Smtl väntr (endst vid externt smtl): s Smtl väntr [ r (ktiver/vktiver); Sänd Aktiver/vktiver smt ställ in llmän vidrekoppling v smtl: (För tt öppn menyn, se s. 21). Du kn även vidrekoppl på vnligt sätt med t.ex. *21*telefonnummer# Vidrekoppling [ r (Välj vrint: Direkt, Vid ej sv. ) s Ändr ~ (Mt in telefonnumret). Spr [ sr (ktiver/vktiver); Sänd 21

23 Plustjänster (nättjänster) Funktioner under ett smtl Inled förfrågn: Förfråg., ~ (mt in deltgrns nummer) Avslut förfrågn: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Pendl: q (pendl melln två smtl) Avslut pendling: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Inled konferens: Avslut konferens: Med en smtlsprtner: Med båd smtlsprtner: Du pendlr melln två smtlsprtner: Konfer. Avslut q (växl ev. till smtlsprtner) v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Besvr väntnde smtl: Avvis väntnde smtl: Svr v (öppn menyn) s Avvis vänt.smt. [ Du kn givetvis likgärn nvänd R-knppen till dett t.ex. R2 för tt pendl melln smtl, R3 för 3-prtskonferens osv. Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl. Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Avktiver återuppringning i förtid: s Tillb.ringn. Av [; 22

24 Använd telefonboken och ndr listor Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist I telefonboken och i snbbvlslistn kn du spr upp till 200 telefonnummer, beroende på posterns storlek, ntlet poster i snbbvlslistn och e-postmppen (s. 30). Telefonboken gör det enklre tt ring. Du öppnr telefonboken med knppen s. Du kn lägg till högtidsdgr till vrje post i telefonboken eller mrker den som VIP. snbbvlslistn är en seprt telefonbok där du kn nge särskilt viktig telefonnummer, t.ex. privt telefonnummer eller förvl från nätopertörern (s.k. "cll-by-cllnummer") etc. Du öppnr snbbvlslistn med hjälp v knppen C. Telefonboken, e-postmppen och snbbvlslistn skps för vrje enskild hndenhet. Om du vill tt listorn resp. de enskild postern sk vr tillgänglig även för ndr hndenheter, måste du skick (kopior v) listorn/postern till dess (s. 26). Du nvänder snbbvlslistn på exkt smm sätt som telefonboken det end som skiljer dem åt är hur du sprr postern. i När du sk mt in nmn kn du få hjälp v textinmtningshjälpen EATONI (s. 98, vktiverd vid leverns). I teckenuppsättningstbellen (s. 96) finns informtion om hur du mtr in text på rätt sätt. Du kn mt in nummer på upp till 32 siffror och nmn på upp till 16 bokstäver. När du mtr in ett nummer kn du infog en pus genom tt tryck på à, s Infog pus OK resp. håll S nedtryckt i c två sekunder. Spr telefonnummer i telefonboken s Ny post ~ Skp en post: Mt in telefonnumret. s~ Gå till näst rd och mt in nmn. ntingen... Spr en post: à Tryck på displyknppen för tt öppn menyn. Speichern OK Bekräft. Posten sprdes.... eller Mt in högtidsdgen innn du sprr: s [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr... spr Gå till rden Födelsed.: för tt mt in högtidsdgen, såsom beskrivs på s. 27. Gör sedn på följnde sätt: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (återgår till viloläge). 23

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer