Gigaset SL100/150 colour

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset SL100/150 colour"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction reserved. Gigset SL100/150 colour

2 Kortfttd översikt över hndenheten Kortfttd översikt över hndenheten Mottgningskvlitet Lyft luren-knpp Besvr smtl Inled uppringning Nvigtionsknpp Öppnr menyn, telefonboken, röstringning. Nvigtion i inmtningsfältet Högtlrknpp Växl från "normlläge" (med lur) och högtlrläge Lyser: högtlrfunktionen är ktiverd Blinkr: inkommnde smtl, utomtisk nummerrepetition Öppn telefonboken Knpp 1 Välj telefonsvrre (vid SL150 colour)/ röstbrevlåd Knppen Stjärn Ringsignl på/v (håll nedtryckt i c 2 sek.) Växl melln stor/små bokstäver och siffror R-knpp Infog pus i nummer (håll nedtryckt) Ð INT 1 Ù :45 SMS Mikrofon Anslutningskontkt för hedset och PC-gränsnitt Disply (visningsfält) Btteriindiktor tomt Ú fullt Blinkr: btteri nästn tomt resp. btteri ldds Aktuell funktioner och displyknppr Displyknpprn ger dig åtkomst till de funktioner som viss i displyen. Knppen På/Av/Lägg på Avslut smtl Avbryt funktion Gå tillbk en menynivå (tryck kort) Tillbk till viloläge (håll nedtryckt c 1 sek.) Hndenhet på/v (håll nedtryckt c. 2 sek.) Meddelndeknpp Ger åtkomst till SMSlist, röstbrevlåd, smtlslist/telefonsvrre (vid SL150 colour), Blinkr: ny SMS, meddelnden, smtl Knppen Fyrknt Knpplås på/v (håll nedtryckt i c 1 sek.) Snbbvlslist Öppn snbbvlslistn. (tryck kort) 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kortfttd översikt över hndenheten Säkerhetsnvisningr Börj nvänd telefonen Instller bssttionen Anslut bssttionen Börj nvänd hndenheten Fäst bältesclipet Slå på/stäng v hndenheten Aktiver/vktiver knpplås Använd telefonen vi menyern Knppr Korriger felktig inmtningr Viloläge Grfisk huvudmeny Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Ställ in väckning Ställ in lrm Ej besvrde lrm, vis högtidsdg Ring Ring externt och vslut smtl Besvr smtl Överföring v telefonnummer Högtlrfunktion Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Plustjänster (nättjänster) Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Funktioner under ett smtl Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist Hnter poster i telefonboken resp. snbbvlslistn Röstringning Nummerrepetitionslist

4 Innehållsförteckning E-postmpp Vis ledigt minnesutrymme Vis listor vi Meddelndeknppen Ring kostndsmedvetet Länk ett Cll-by-Cll-nummer till ett telefonnummer Automtiskt förvl (preselection) Textmeddelnden (SMS) Allmän informtion Förutsättningr för tt kunn skick och t emot SMS Skick och t emot SMS Skick SMS och listn Utgående Skick SMS till en e-postdress T emot SMS och listn Inkommnde Använd fler SMS-brevlådor Meddelnde vi SMS Använd ny ringsignler för hndenheten SMS till telefonväxlr Fel vid överföring och mottgning v ett SMS Använd telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Styr telefonsvrren med hndenheten Styr telefonsvrren med röststyrning Fjärrstyr telefonsvrren (fjärrstyrning) Ställ in telefonsvrren på bssttionen SL150 colour Autosvr och sprfunktion för fjärrstyrning Ställ in längd och kvlitet på inspelningen Aktiver/vktiver medhörning Återställ snbbvl i telefonsvrren Registrer/vregistrer hndenheter Mnuell registrering: Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour Mnuell registrering: Gigset 1000 till 4000 och ndr hndenheter med stöd för GAP Avregistrer hndenhet Sök hndenhet ("Sökning") Växl bssttion

5 Innehållsförteckning Använd fler hndenheter Ring internt smtl och vslut smtl Ändr nmn på en hndenhet Ändr internnummer för en hndenhet Intern förfrågn T emot eller vvis väntnde smtl under internt smtl Anslut till ett externt smtl Använd hndenhet som bbylrm Ställ in wlky-tlky-läge Använd röstbrevlådn Lägg in röstbrevlådn som snbbvl Få informtion om meddelnden i röstbrevlådn Ställ in hndenheten Ändr displyspråk Ställ in displyen Vis logo Aktiver/vktiver utosvr Ändr volym Ändr ringsignler Ljudhnterren Mnger Aktiver/vktiver ljudsignler Återställ hndenheten till fbriksinställning Ställ in bssttion Skydd telefonen mot obehörig åtkomst Ändr bssttionens nmn Repeterstöd (signlförstärkre) Återställ bssttionen till fbriksinställning Anslut bssttionen till en telefonväxel Ställ in flshtid Spr växelprefixet (för extern linje) Ställ in pustider Bilg Skötsel Kontkt med vätsk Frågor och svr Kundservice (Customer Cre) Teknisk dt Telefonsvrre fjärrstyrning (vid SL150 colour)

6 Innehållsförteckning Teckenuppsättningstbell Textinmtningshjälp PC-gränssnitt Producentens grnti Tillbehör Menyöversikt Huvudmeny Telefonboksknpp och Kortnummerknpp Smtlslist/meddelndelist (vid SL150 colour) Skregister

7 Säkerhetsnvisningr Säkerhetsnvisningr! $ Använd endst den medföljnde nätdptern enligt instruktionern på bssttionens undersid. Lägg endst i det rekommenderde upplddningsbr btteriet (s. 95)! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn vr hälsovådligt och led till personskd. Œ Lägg i det lddningsbr btteriet med polern i rätt riktning och nvänd det enligt instruktionern i denn bruksnvisning. Medicinsk utrustning kn störs v trådlös telefoner. Observer de teknisk villkoren för den ktuell omgivningen (t. ex. läkrmottgning). Hndenheten kn orsk en obehglig brummnde ton i hörpprter. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form v fukt eller vät. Telefonen är inte stänksäke. Bilförre får inte tl i telefon under pågående bilkörning (wlky-tlky-funktion). Stäng v telefonen när du befinner dig ombord på ett flygpln (wlky-tlkyfunktion). Kontroller tt den inte kn slås på v misstg. Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lckerings verkstäder. ƒ Se till tt bruksnvisningen följer med Gigset när du säljer den eller lånr ut den. Avfllshnter btterier och telefon på ett miljövänligt sätt. i All funktioner som beskrivs i denn bruksnvisning finns inte i ll länder. För tt skydd mot eventuell överspänningr i nätet t.ex. vid åsk bör ett s.k. åskskydd införskffs. Hör med din återförsäljre. Vid åsk, ryck lltid ur både el- och teleplugg! 6

8 Börj nvänd telefonen Förpckningen innehåller Gigset SL1 colour på Gigset SL100 colour resp. SL150 colour en hndenhet Gigset SL1 colour en nätdpter med nätsldd en telefonsldd ett bältesclip för hndenheten ett btteri en lddningsenhet (inkl. nätdpter) en bruksnvisning. Instller bssttionen Plceringsnvisningr Börj nvänd telefonen Bssttionen är vsedd för nvändning i slutn torr utrymmen med ett tempertur från +5 C till +45 C. Ställ bssttionen på en centrl plts i lägenheten/huset, t.ex. i hllen. W Utsätt inte telefonen för följnde: värmekällor, direkt solstrålning, ndr elektrisk pprter. Skydd Gigset mot vät, dmm, frätnde vätskor och fukt. Utsätt inte telefonen för stötr och slg. Räckvidd ochmottgning Räckvidden utomhus är cirk 300 meter (fri sikt). Inomhus kn den uppgå till c 50 meter. Mottgningsindiktorn visr hur br kontkten är melln bssttionen och hndenheten: Ð Mottgning 100% i Mottgning 75 % Ñ Mottgning 50% Ò Dålig mottgning Ingen mottgning (blinkr) 7

9 Börj nvänd telefonen Anslut bssttionen Monter telefonkbeln så tt den pssr ditt uttg med hjälp v medföljnde kblr och stickproppr Bssttionens undersidbksid (detlj) 2. Nätdpter 230 V 3. Telefonkontkt med telefonsldd 1. Anslut den lill kontkten på telefonsldden i uttget (snäpper i). Lägg sldden i kbelspåret. Anslut telefonkontkten till telefonjcket. 2. Anslut den lill kontkten på nätsldden till uttget. Lägg sldden i kbelspåret. Anslut nätdptern till vägguttget. Stifttilldelning: ledig ledig b ledig ledig i För tt du sk kunn nvänd telefonen krävs det tt nätdptern är nsluten till elnätet. Om du köper en telefonsldd i efterhnd, måste du kontroller tt den hr rätt stifttilldelning (3-4-tilldelning). 8

10 Börj nvänd telefonen Börj nvänd hndenheten Avlägsn skyddsfolien Displyen skydds v en plstfolie. Dr v skyddsfolien! Sätt i btteriet Sätt i btteriern åt rätt håll se bilden till vänster. Lägg på locket (c 3 mm nedskjutet) och skjut det uppåt tills det snäpper fst. För tt öppn locket trycker du på räfflingen och skjuter det nedåt. W Använd endst de upplddningsbr btterier som Siemens rekommenderr! Använd ldrig ndr typer v btterier eller btterier som inte är lddningsbr, eftersom det kn led till både personskd och mteriell skd. T.ex. till tt btterikåpn förstörs (frligt). Funktionsstörningr resp. skdor på pprten kn då uppstå. s. 95. Vid nvändning v icke godkänd btterier upphör grntin tt gäll. Plcer hndenheten i bssttionen och ldd btteriern 1. Sätt i lddningsenheten nätdpter i vägguttget. 2. Plcer hndenheten med displyen frmåt i bssttionen. 3. Hndenheten är fbriksinställd på bssttionen. På displyen viss "INT 1". Det betyder tt hndenheten hr tilldelts det först intern nknytningsnumret. Du kn ändr nmn på hndenheten (s. 71). Om fel uppstår måste du registrer hndenheten mnuellt, vilket beskrivs på s. 69. Mer informtion finns i tbellen med de vnligste frågorn och svren på dess (s. 92). 4. Låt hndenheten stå kvr i bssttionen för tt ldd upp btteriern (btteriern är inte lddde vid leverns). Att btteriern ldds signlisers genom tt btterisymbolen Ù uppe till höger blinkr: Btteriet (nästn) tomt Ù Btteriet 2 /3 lddt Ø Btteriet 1 /3 lddt Ú Btteriet fullt 9

11 Börj nvänd telefonen i W Informtion om hur du registrerr ytterligre hndenheter finns på s. 69. Först gången bör btteriern ldds minst 2,5 timmr oberoende v vd btteriindiktorn visr! Av teknisk skäl minskr btterierns lddningskpcitet med tiden. Btteriindiktorn är endst tillförlitlig efter ovbruten lddning och urlddning. Du bör därför inte t bort btteriern i onödn eller vbryt lddningen innn den är klr. i Efter den först lddningen kn du sätt tillbk hndenheten i bssttionen efter vrje smtl. Lddningen styrs elektroniskt. Dett ger en skonsm lddning v btteriern. Btteriern blir vrm under lddningen. Dett är normlt och är inte något fel. Hänvisning Telefonen är nu klr tt nvänds. På den inbyggd telefonsvrren i Gigset SL150 colour är dessutom ett stndrdmeddelnde ktivert vid leverns. För en korrekt tidsåtergivning för smtlen och ev. meddelnden (vid SL150 colour) måste du mt in dtum och tid (s. 16). Fäst bältesclipet Tryck fst bältesclipet på bksidn v hndenheten tills clipets piggr snäpper fst i hålen på sidorn. 10

12 Börj nvänd telefonen Slå på/stäng v hndenheten För tt slå på eller stäng v hndenheten håller du knppen nedtryckt. Då ljuder kvitteringstonen. i Om du plcerr en vktiverd hndenhet i lddningsenheten ktiverr den sig utomtiskt. Aktiver/vktiver knpplås Du kn "lås" knpprn på hndenheten t.ex. när du bär den med dig. När knpplåset är ktivert gör det inget om du råkr tryck in knpprn v misstg. Aktiver knpplåset: Håll knppenfyrknt R nedtryckt (kvitteringston). I displyen viss symbolen Ø. Symbolen för knpplåset viss även om du hr en logo som displybild. (s. 81). När knpplåset är ktivert går det inte heller tt ring lrmnummer. Avktiver knpplåset: Håll knppen Fyrknt R nedtryckt (kvitteringston). Knpplåset vktivers utomtiskt när du får ett smtl. När smtlet är vslutt ktivers det igen. 11

13 Använd telefonen vi menyern Använd telefonen vi menyern Knppr Nvigtionsknpp Nvigtionsknppen är telefonens viktigste verktyg. Den är försedd med fyr riktningspilr och tillhörnde symboler. Beroende på vilken del v knppen du trycker på (övre, undre, högr, vänstr) ktiverr du en viss funktion. I bruksnvisningen är ktuell sid v knppen mrkerd med en svrt treknt t.ex.: v (högr sidn) = Öppn meny. Nvigering i den grfisk huvudmenyn (se s. 14) sker lltid med knppen s. Exempel:: Nvigtionsknpp Nvigtionsknppens olik funktioner: t I viloläge I listor och menyer I ett inmtningsfält Strt röstringning (håll nedtryckt) Bläddr uppåt Plcer mrkören på rden ovnför s Öppn telefonboken. Bläddr nedåt Plcer mrkören på rden under v Öppn den grfisk huvudmenyn Bekräft vld post (som OK ) Flytt mrkören till höger Öppn listn över hndenheter resp. vbryt Gå tillbk en menynivå Flytt mrkören till vänster u I den grfisk huvudmenyn nvigerr du med Nvigtionsknppen enligt de symboler som viss i displyen (s. 14). i Med Nvigtionsknppen kn du oft också nvänd de funktioner som är tilldelde den högr displyknppen. Displyknppr Displyknpprn är de vågrät vippknpprn som sitter precis under displyen. Beroende på den ktuell nvändningssitutionen växlr funktionen hos dess knppr. Aktuell funktion viss i displyen. Exempel: SMS Displyknppr 12

14 Använd telefonen vi menyern De olik symbolern hr följnde betydelse: Displysymbol Þ OK à f C Ý ä Funktion vid knpptryckning Nummerrepetitionsknpp: Vis en list över de tio senst uppringd numren. OK-knpp: Bekräft menyfunktion resp. spr inmtning. Menyknpp: Öppn huvudmenyn i viloläge. Öppn en sttusberoende meny (under smtl). Rderingsknpp: Rder inmtning (ett tecken i tget från höger till vänster). Escpe-knpp. En menynivå tillbk eller vbryt. Öppn e-postmppen. Korriger felktig inmtningr När du hr gjort en korrekt inmtning hörs en kvitteringston (llt högre). När du hr gjort en felktig inmtning hör du en felton (llt lägre). Gör om inmtningen. Om du hr mtt in fel tecken i texten kn du korriger det på följnde sätt: Rder tecken till vänster om mrkören med f C Rder För tt korriger ett telefonnummer eller en text plcerr du mrkören efter det felktig tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen. Tryck sedn på displyknppen f C. Tecknet rders. Mt in korrekt tecken. Infog tecken till vänster om mrkören Om du hr misst ett tecken går du till det ställe där du vill infog tecknet med hjälp v Nvigtionsknppen och mtr därefter in det. Skriv över tecken till höger om mrkören Vid inmtning Kostnd per enh. är ntlet siffror förbestämt och det finns redn ett värde i fältet. Plcer mrkören före de befintlig siffrorn med hjälp v Nvigtionsknppen och skriv över dem. 13

15 Använd telefonen vi menyern Viloläge Disply i viloläge (exempel) Gigset SL100 colour Ð resp. Ù INT :45 SMS Gigset SL150 colour Ð Ù INT :45 SMS Dtum och tid är redn inställd Dtum och tid är redn inställd Återgå till viloläge från vlfritt ställe i menyn: Håll Lägg på-knppen nedtryckt i c 1 sekund, eller tryck inte på någon knpp. Efter två minuter övergår displyen utomtiskt till viloläge. Ändringr som du inte hr bekräftt respektive sprt genom tt tryck på någon v knpprn OK, J, Spr, Sänd eller Spr OK rders. Grfisk huvudmeny è SMS 1 î é ç ê ë t Î OK x Vilk symboler som viss beror på din bssttion. Displyen visr huvudmenyns ll poster i form v olikfärgde symboler. Du väljer önskd symbol med Nvigtionsknppen. Symbolen mrkers då med en rm. Respektive menynmn viss i displyens överst rd. Öppn menyn genom tt tryck på displyknppen OK. Om huvudmenyn hr tre rder viss ntingen de båd övre eller de båd undre rdern. 14

16 Menypost t.ex. Ställ in hndsfree-volym Använd telefonen vi menyern 1. v Tryck på Nvigtionsknppens högr sid. Menyn öppns. 2. s ê Använd Nvigtionsknppen för tt förflytt dig (upp, ned, höger, vänster), tills symbolen ê är inrmd i displyen. 3. OK Bekräft med displyknppen. 4. v eller OK Bekräft den först displyposten Volym, hndenh., genom tt tryck på Nvigtionsknppens högr sid eller på displyknppen. 5. r Tryck på Nvigtionsknppens vänstr eller högr sid för tt ställ in önskd ljudvolym (1 5). 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. 7. Håll Lägg på-knppen nedtryckt för tt återgå till viloläge. 15

17 Tidsfunktioner Tidsfunktioner Ställ in dtum och tid Du måste ställ in dtum och tid för tt det sk nges korrekt när smtl/meddelnden (SL150 colour) togs emot. När du ställer klockn kn du välj melln 12-timmrsvisning och fbriksinställningen 24-timmrsvisning (fm = förmiddg, em = eftermiddg). v ç Dtum/tid ~ Ange dtum: Mt in dg/månd/år på rden Dtum: s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr När 12-timmrsvisning ställts in kn du växl melln m och pm på rden Tid: genom tt tryck på displyknppen fm/em. Ställ in väckning Förutsättning: Du hr ställt in dtum och tid. Aktiver och ställ in väckrklock v ç Väckrklock Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. r Aktiver väckrklockn: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange lrmtid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/ minuter med 4 siffror, t.ex. QM15 för kl. "07:15". [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett väckningslrm sker endst när hndenheten befinner sig i viloläge. När Bbylrmet är ktivert, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition sker inget väckningslrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s

18 Tidsfunktioner Avktiver väckrklock v ç Väckrklock r [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Välj Av på rden Bbylrm: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Stäng v väckningslrm Väckningen indikers med den utvld ringmelodin i hndenheten. I displyen viss Väckrklock. Tryck på displyknppen Tyst eller vlfri knpp för tt stäng v väckningslrmet. Väckningslrmet fortsätter tt ring 60 sek. om det inte stängs v. Ställ in lrm Du kn t hjälp v hndenhetens påminnelsefunktion för tt komm ihåg upp till fem lrm. Hur volymen och ringsignl ställs in läser du på s. 82. Aktiver och ställ in lrm v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Aktiver lrm: Välj På på rden Bbylrm: s~ Ange dtum: Gå till rden Dtum: och mt in dg/ månd med 4 siffror. Exempel: för 20/5 mtr du in 2QQ5. s~ Ange tid: Gå till rden Tid: och mt in timmr/minuter med 4 siffror. Exempel: för kl mtr du in QOQ5. s R[RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Ändr Nmnge lrm: Gå till rden Text: och tryck på displyknppen. ~ OK Mt in ett nmn (mx 16 tecken) och bekräft (för informtion om textinmtning, se s. 96). Om du inte nger ett nmn viss "Lrm " i displyen när tiden infller. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). Symbolen ¼ viss. i Ett lrm viss endst när hndenheten är i viloläge. När bbylrmet är ktivert, i wlky-tlky-läget, under smtl eller under en utomtisk nummerrepetition indikers ing lrm. 17

19 Tidsfunktioner Avktiver lrm i förväg v ç Ange lrm s Alrm 2 OK Välj lrm (1 5) och bekräft. r Välj inställningen Av. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Svr på eller vktiver lrmsmtl Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Ett lrmsmtl indikers med den utvld ringmelodin (s. 83) i hndenheten. I displyen viss t.ex. Alrm 2. Tryck på displyknppen Tyst för tt vktiver lrmsmtlet eller SMS för tt svr med ett SMS. Lrmsmtlet fortsätter tt ring 30 sek. om det inte stängs v. i När ett lrm viss kn du öppn SMS-menyn genom tt tryck på displyknppen SMS och skriv och skick ett SMS. Ej besvrde lrm, vis högtidsdg När inställd lrm eller högtidsdgr (s. 27) indikers, men inte uppmärksmms v dig, sprs de i en list. Om hndenheten är vktiverd när lrmet/högtidsdgen inträffr sprs de i en list. v ç Missde lrm s Välj lrm/högtidsdg. Informtion om lrm/högtidsdg viss. Ett misst lrm är mrkert med ¼ och en missd högtidsdg med. ntingen... Lämn listn: Tryck kort.... eller Rder lrm/högtidsdg. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Rder Tryck på displyknppen.... sedn Håll nedtryckt (tillbk till viloläge). i Om det finns ett nytt lrm/ny högtidsdg i denn list står det Alrm i displyen. Listn över lrm/högtidsdgr kn även öppns med denn displyknpp. Först när du hr tittt igenom ll ny lrm försvinner Alrm ur displyen. Om det inte finns något lrm/någon högtidsdg i listn kn du lämn den vi Bck. 18

20 Ring Ring Ring externt och vslut smtl Extern smtl är smtl ut på det llmänn telefonnätet. ~c Mt in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knppen. Telefonnumret slås. Du kn även först tryck på Lyft luren-knppen c (en kopplingston hörs) och sedn mt in telefonnumret. Tryck på Lägg på-knppen. Du kn vbryt uppringningsprocessen genom tt tryck på Lägg på-knppen. Pus i nummer Du kn infog en pus melln riktnumret och telefonnumret. För tt gör det håller du S nedtryckt i två sekunder. Slå därefter telefonnumret. Besvr smtl Hndenheten ringer, telefonsmtlet indikers i displyen och Hndsfreeknppen d blinkr. Tryck på Lyft luren-knppen c, displyknppen Svr eller hndsfreeknppen d för tt besvr smtlet. Om hndenheten står i lddningsenheten och funktionen Auto. svr är ktiverd (s. 81) behöver du br t hndenheten ur lddningsenheten för tt besvr smtlet. i Om ringsignlen är störnde trycker du på displyknppen Tyst. Du kn fortfrnde besvr telefonsmtlet, så länge det indikers i displyen. Överföring v telefonnummer Vid ett inkommnde smtl viss telefonnumret på den som ringer. Förutsättningr: 1. Du måste h beställt en tjänst för presenttion v telefonnummer (CLIP) v opertören. 2. Den som ringer upp måste h beställt en tjänst för överföring v telefonnummer (CLI) hos sin opertör. 3. Dessutom måste det finns stöd för CLIP, CLI hos opertören. CLI CLIP Clling Line Identifiction = överföring v telefonnumret till den som ringer upp Clling Line Identifiction Presenttion = visning v telefonnumret till den som ringer upp 19

21 Ring Displyvisning vid CLIP/CLI Vid överföring v telefonnummer viss telefonnumret till respektive nmnet på den som ringer upp i displyen. Om du hr sprt dett telefonnummer i telefonboken viss denn post istället för telefonnumret, t. ex. Ann. Å Svr Tyst I displyen viss Externt smtl när inget telefonnummer överförs. I displyen viss Dolt telefonnr. när den som ringer upp inte tillåter överföring v telefonnummer (döljer sitt telefonnummer) (s. 21), resp. Okänt telefonnr. när hn/hon inte hr tillgång till denn tjänst. Högtlrfunktion Ringsymbol Telefonnummer resp. Ann Aktiver/vktiver högtlrfunktion Innn du övergår till högtlrläge bör du meddel din smtlsprtner. Om du vill ställ hndenheten i lddningsenheten under smtlet måste du smtidigt håll högtlrknppen d nedtryckt. ~ d Aktiver när du slår numret: Mt in telefonnummer och tryck på högtlrknppen (istället för Lyft lurenknppen c). d d När du vktiverr högtlrläget återgår du till "normlläge" och fortsätter smtlet vi hndenheten. Ändr volymen under högtlrsmtl Du tlr i telefonen, högtlrfunktionen d är ktiverd. tr Minsk eller ök volymen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Stäng v hndenhens mikrofon (sekretess) Aktiver under pågående telefonsmtl: Tryck på högtlrknppen. Avktiver: Tryck på högtlrknppen. Under extern smtl kn du stäng v hndenheten, t.ex. för tt tl ostört med en nnn person i rummet. Din smtlsprtner kn då inte hör vd som sägs (pusmusik). Du kn inte heller hör din smtlsprtner. u Ý Öppn listn över hndenheter. Smtlet "prkers" (pusmusik). Avktiver sekretess: Tryck på displyknppen. 20

22 Plustjänster (nättjänster) Plustjänster (nättjänster) Nättjänster är funktioner som din nätopertör erbjuder. Sådn tjänster kn du br nvänd om du hr beställt dem v din nätopertör. i Vid problem med nättjänstern sk du vänd dig till din nätopertör. Funktion som ställs in för näst telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Dölj telefonnumret för näst smtl (CLIR): Dölj eget nr [ ~ (mt in telefonnummer); c Funktioner som ställs in för ll kommnde telefonsmtl Först trycker du på knpprn: v (öppn menyn); s î [; s All smtl [. Därefter skicks en kod till dig. Koden viss i hndenhetens disply. Du vslutr den ktuell proceduren genom tt tryck på Lägg på-knppen efter bekräftelse från nätopertören. Aktiver/vktiver Smtl väntr (endst vid externt smtl): s Smtl väntr [ r (ktiver/vktiver); Sänd Aktiver/vktiver smt ställ in llmän vidrekoppling v smtl: (För tt öppn menyn, se s. 21). Du kn även vidrekoppl på vnligt sätt med t.ex. *21*telefonnummer# Vidrekoppling [ r (Välj vrint: Direkt, Vid ej sv. ) s Ändr ~ (Mt in telefonnumret). Spr [ sr (ktiver/vktiver); Sänd 21

23 Plustjänster (nättjänster) Funktioner under ett smtl Inled förfrågn: Förfråg., ~ (mt in deltgrns nummer) Avslut förfrågn: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Pendl: q (pendl melln två smtl) Avslut pendling: v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Inled konferens: Avslut konferens: Med en smtlsprtner: Med båd smtlsprtner: Du pendlr melln två smtlsprtner: Konfer. Avslut q (växl ev. till smtlsprtner) v (öppn menyn) s Avslut smtl [ Besvr väntnde smtl: Avvis väntnde smtl: Svr v (öppn menyn) s Avvis vänt.smt. [ Du kn givetvis likgärn nvänd R-knppen till dett t.ex. R2 för tt pendl melln smtl, R3 för 3-prtskonferens osv. Funktion som ställs in efter ett telefonsmtl. Först trycker du på knpprn: v (öppn meny); s î [. Avktiver återuppringning i förtid: s Tillb.ringn. Av [; 22

24 Använd telefonboken och ndr listor Använd telefonboken och ndr listor Telefonbok och snbbvlslist I telefonboken och i snbbvlslistn kn du spr upp till 200 telefonnummer, beroende på posterns storlek, ntlet poster i snbbvlslistn och e-postmppen (s. 30). Telefonboken gör det enklre tt ring. Du öppnr telefonboken med knppen s. Du kn lägg till högtidsdgr till vrje post i telefonboken eller mrker den som VIP. snbbvlslistn är en seprt telefonbok där du kn nge särskilt viktig telefonnummer, t.ex. privt telefonnummer eller förvl från nätopertörern (s.k. "cll-by-cllnummer") etc. Du öppnr snbbvlslistn med hjälp v knppen C. Telefonboken, e-postmppen och snbbvlslistn skps för vrje enskild hndenhet. Om du vill tt listorn resp. de enskild postern sk vr tillgänglig även för ndr hndenheter, måste du skick (kopior v) listorn/postern till dess (s. 26). Du nvänder snbbvlslistn på exkt smm sätt som telefonboken det end som skiljer dem åt är hur du sprr postern. i När du sk mt in nmn kn du få hjälp v textinmtningshjälpen EATONI (s. 98, vktiverd vid leverns). I teckenuppsättningstbellen (s. 96) finns informtion om hur du mtr in text på rätt sätt. Du kn mt in nummer på upp till 32 siffror och nmn på upp till 16 bokstäver. När du mtr in ett nummer kn du infog en pus genom tt tryck på à, s Infog pus OK resp. håll S nedtryckt i c två sekunder. Spr telefonnummer i telefonboken s Ny post ~ Skp en post: Mt in telefonnumret. s~ Gå till näst rd och mt in nmn. ntingen... Spr en post: à Tryck på displyknppen för tt öppn menyn. Speichern OK Bekräft. Posten sprdes.... eller Mt in högtidsdgen innn du sprr: s [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Spr... spr Gå till rden Födelsed.: för tt mt in högtidsdgen, såsom beskrivs på s. 27. Gör sedn på följnde sätt: Tryck på displyknppen för tt spr inställningen. Håll nedtryckt (återgår till viloläge). 23

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer