Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se"

Transkript

1 Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se

2

3

4

5

6 Produktegenskper Allmänt Cemrit Multi Fore är en ementunden yggskiv oh är därför strk, fukteständig oh mögelresistent. Den är okså rndsäker, hr hård yt oh r ljudisolernde förmåg. Utseende Skivorn känns lätt igen med sin ementgrå oh glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Fukteständig Skivn försvgs inte nämnvärt v tt li våt. Den tål högtrykspolning oh kn t upp oh vge fukt i oegränst ntl ykler utn tt hållfsthetsegenskpern försämrs. Motstånd mot röt oh mögelngrepp Det hög ph-värdet (11) försvårr tillväxt v mögelsporer oh ndr mikroorgnismer. Skivn kn inte ruttn, rost eller på nnt sätt ryts ned i fuktig miljöer. SP (Sveriges Teknisk Forskningsinstitut) hr funnit det nästn omöjligt tt provoer mögelpåväxt på Minerit oh nvänder därför skivn som likre i mögeltester v ndr mteril. Tål rengöring En oehndld Cemrit Multi Fore tål rengöring med lätt högtryksspolning oh med meknisk hjälpmedel. En nnn metod för rengöring är tt nvänd såplösning med riklig sköljning. Vid förväntd krftig nedsmutsning oh hög påfrestningr v kemiklier, oljor o dyl rekommenders ytehndling med siln/siloxn eller etonginder. De är färglös vätskor som gör ytn smuts- oh vttenvvisnde. Motstår iologisk påverkn Skivn påverks inte v mikroorgnismer, lklier eller orgnisk lösningsmedel. Skivn kn dok påverks v syror exempelvis svvelsyr oh slpetersyr. Skdedjur såsom möss oh insekter rår inte på Cemrit Multi Fore. Klrr hög elstningr Väggr kn dimensioners för olik elstningr. Antl skivor oh stommens vstånd kn kominers för olik krv. Digrmmet är en översikt över hur dess vl smverkr. Som vägledning finns okså exempel på rum med olik hög elstning inplerde i digrmmet. Brndklssd Brndtekniskt är skivn klssd enligt SS/EN :2002 oh SS/EN :2003. Den ny Euro-klssningen plerr Cemrit Multi Fore i högst nivån klss A1 för orännr mteril. Cemrit Multi Fore uppfyller okså krvet på eklädnd K Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid Väggtypern är provde enligt SS/EN hos VTT i Finlnd. Värmeeständig Skivn tål kontinuerlig värme upp till 150 o C. Ljudisolernde Skivns komintion v vikt oh styvhet ger en god ljudisolering. Se sid x 1 x 2 x 2 x Skivor ntl/tjoklek Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Kontorsväggr Lätt elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Hård elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner vstånd reglr 600 mm 400/450 mm 300 mm 4 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

7 Miljö / häls Cemrit Multi Fore estår v ement, klksten, glimmer oh ellulosfirer. Den innehåller ing hälsovådlig ämnen. Emissionsprover visr tt skivn inte heller vger någr frlig gser (SP 93 KI 0437). Jonisernde gmm- oh rdiumstrålning är 90 % under BBR s krv. Då skivn vrken ruttnr eller möglr är den extr trygg ur hälsosynpunkt. Det dmm som ilds vid eretning är inte hälsovådligt. I Folksms Byggmiljöguide är Minerit miljömässigt äst vlet. I Mil miljöedömningsystem får Minerit edömningen rekommenders. Cemrit Multi Fore är registrerd i BASTA, Byggvruedömningen oh Sundhus. Ergonomi Breddmåttet 900 mm gör det enklre tt hnter skivn, speiellt i trång utrymmen. Det finns hjälpmedel som underlättr lyft oh trnsport v skivorn. Skruvpleringr är föreredd med förorrde hål i långknter oh i skivmitt är dess prikmrkerde. Montget underlätts eftersom skruvrn hmnr rätt på reglrn utn måttsättning smtidigt som det går fort tt skruv. Norml är lätt tt skruv i även utn förorrningen. Knter Cemrit Multi Fore hr en 2 mm fsd knt på långsidorn. Skivorn monters knt mot knt. Fsen gör det lätt tt få ett prydligt montge. Knten är fsd 9 oh Produkteskrivning Cemrit Multi Fore är klssd som NT C2 I enligt EN 12467:2005 Pln skivor v fierement Produkt speifiktion oh provningsmetoder. NT Skivn innehåller inte frlig ämnen eller tillstsmedel. C Skivn är vsedd för invändigt ruk oh kn utsätts för fukt, kyl oh värme, men ej för frost (i vått tillstånd). 2 Skivn hr en öjstyrk på min. 7 MP. i Skivns dimensioner håller den äst tolernsklssen. Termisk oh hygroskopisk egenskper Värmeledningsförmåg 0,25 W/m C Speifik värmekpiteten 0,9 kj/kg C Värmeutvidgningskoeffiient 7 C Användningstempertur mx. 150 C ph i skivns yt 11 Vttensorption 32 % Fuktkvot vid leverns 4% Skivtjoklek Ångenomgångsmotstånd s/m s/m Luftljudreduktion (R 1 ) 28 db 31 db Dess värden hänvisr till mätresultt som tillverkren Cemrit Oy nvänder i sin kvlitetskontroll. ISO 14001:2004 oh ISO 9001:2008 5

8 Minerit mellnväggr med stålreglr A A B C På sid 7 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Cemrit Multi Fore B Regelstomme Reglr Bredd 45, 70 eller 95 mm Flänsredd min 40 mm rekommenders C-vstånd mx 450 respektive 600 mm E Skenor Bredd 45, 70 eller 95 mm Med eller utn pålimmd polyetenduk eller tätningslister. Flänshöjd vid golv min 40 mm Mterilspeifiktion Plåttjoklek min 0,56, förzinkd Z 275 kvl norm SS-EN Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm DD C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 3 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Väggkonstruktionern på sidn 7 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Cemrit Multi Fore eller Cemrit Aqu Blok (Minerit VT) får monters utnpå konstruktionen. För Aqu Blok dok med regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 6 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

9 Väggtyper med stålreglr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd rnd/stilitet** mm Tjoklek mm Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm */ E 45/ M0 MN */ E 70/ M0 MN E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 107 EI */ E 70/ M70 MN E 45/ M45 MN / E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E 45/ M0 MN E 45/ S45 MN 121 2x 2x E 70/ M0 MN 125 2x 2x EI / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN 127 EI 90 EI / E 95/ S95 MN / E 95/ M0 MN E 45/ S45 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN 170 2x 2x x 2x * För ktuell rndklss utförs väggen utn horisontlfog. ** Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 450 mm kn vägghöjden öks med 10%. 7

10 Minerit mellnväggr med träreglr A A B C På sid 9 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Cemrit Multi Fore B Regelstomme E Reglr Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm C-vstånd 450 eller mx 600 mm Syll oh hmmrnd Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm C Hålrummet DD S: Stenull densitet min 28 kg/m 2 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Vägglösningrn på sidn 9 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Cemrit Multi Fore eller Cemrit Aqu Blok (Minerit VT) får monters utnpå konstruktionen. För Aqu Blok dok regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 8 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

11 Väggtyper med träreglr Brndklss Ljudklss R 1 30 Mx. vägghöjd rnd / stilitet* mm Tjoklek mm E 45/45x M0 MN / E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 202 Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm E 95/ M0 MN E 45/ M45 MN 206 EI E 70/ M70 MN E 70/ M0 MN E 45/ M45 MN E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E95/ M95 MN D 95/ M95 MN DD 70/ M2x70 MN E 45/ M0 MN 220 2x 2x EI E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN E 45/ S45 MN 223 EI 60/REI E 95/ S95 MN 225 EI E 95/ M0 MN 226 EI 90/REI E 70/ S70 MN 240 2x 2x EI E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN * Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 450 mm kn vägghöjden öks med 10%. 9

12 Våt- oh drumsväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm 450 oh 600 Konstruktionen Nr Dimensioner EI * E 70/70 8 VT - 9 M70 VT 100 EI E 95/95 8 VT - 9 S70 VT 101 EI E 70/70 8 VT S70 VT 102 * För ktuell rndklss utförs väggr utn horisontl fog. I övrigt se förklringr sid 6. 8 mm Aqu Blok Multi Fore 8 mm Aqu Blok Multi Fore 8 mm Aqu Blok Multi Fore Multi Fore Shktväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm Konstruktionen Nr Dimensioner EI * Cemrit Multi Fore 17 mm stenull typ Pro ROB60 Cemrit Multi Fore Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 1 600/450 mm EI * Cemrit Multi Fore 20 mm stenull typ Pro ROB60 Cemrit Multi Fore Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 2 600/450 mm * Utförs utn horisontlfog. Shktväggr för eklädnd med kermisk plttor, se Cemrit Aqu Blok (Minerit VT). Ytterväggr Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm EI mm Cemrit Hevy Duty lt 1 träpnel Läkt, vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM 6,5 mm Cemrit Windstopper Träreglr, 45x95 mm 600 Cemrit Multi Fore YV 1 8 mm Hevy Duty lt träpnel 6,5 mm Windstopper Multi Fore EI 60 / R mm Cemrit Hevy Duty lt 1 träpnel 4,5 mm Cemrit Windstopper Läkt vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM Träreglr 45x mm stenull 28 kg/m 3 Cemrit Multi Fore YV mm 8 mm Hevy Duty lt träpnel 4,5 mm Windstopper Multi Fore 10 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

13 Undertk Brndklss Ljudklss R 1 EI Konstruktionen Nr Dimensioner 600/450 mm Pendel 1x20 mm, 1200 mm 45 mm stenull P45 primärprofil, 1200 mm U 1 S25/85 sekundärprofil, mx 450 mm 2x Cemrit Multi Fore 2x Mellnjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm 600 mm REI 30* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull 28x70 mm spikläkt mx 450 Cemrit Multi Fore MB mm 600 mm REI 60* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Cemrit Multi Fore MB 2 2x *Gäller för rnd såväl underifrån som ovnifrån. Vindsjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 400 mm 400 mm 400 mm 45x170 mm träregel 600 mm REI mm stenull min 28 kg/m 3 Ångspärr 28x70 mm spikläkt mx 450 mm Cemrit Multi Fore VB mm 400 mm 400 mm 45x170 mm träregel 600 mm REI mm stenull min 28 kg/m 3 Ångspärr Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Cemrit Multi Fore VB 2 2x 11

14 Ljudisolering Allmänt Ljudisoleringen hos ett yggelement estäms v konstruktionens direkt trnsmission, flnktrnsmission, överhörning oh läkge. Skivns speiell komintion v vikt oh styvhet förhindrr effektivt ljud genom skivn. Dess egenskper hos skivn smverkr med väggkonstruktionens uppyggnd så tt effektiv reduktionstl uppnås. Detljlösningr finns för hur knutpunkter skll utförs så tt ljudspridning i yggnden förhindrs. Att välj konstruktion för olik krv Enklst är tt välj lnd de testde oh klssifierde konstruktionern på sidorn 7, 9, 10 oh 11. De redovisde ljudvärden R är provde, eräknde oh uppskttde fältvärden. För tt uppnå dess värden förutsätts ett lufttätt oh i övrigt korrekt montge enligt nvisningr för Cemrit Multi Fore. Ett nnt sätt är tt nvänd eräkningsprogrmmet BASTIAN. Med dett progrm kn ljudisolering i yggnd (fältvärden) eräkns med hänsyn till rumstorlek oh flnkernde konstruktioner, enligt svensk oh interntionell stndrder SS-EN (ISO 15712). Med dett hjälpmedel kn projektören estämm skiljekonstruktioner oh flnkernde konstruktioner som uppfyller krven i Boverkets Byggregler (BBR), smt eräkn ljudklss enligt svensk stndrder SS ( ostäder) oh SS (lokler). I BASTIAN-progrmmet finns indt för ett stort ntl konstruktioner med Cemrit Multi Fore. Dess indt vser värden för direkt ljudtrnsmission genom yggelementet uppmätt i lortorium. Viktig dt för Cemrit Multi Fore i smnd med ljud Dynmisk E-modul: 7 GP Densitet: 1150 kg/m 3 Luftljudreduktion (R ) för en enkel skiv : 28 d : 31 d Ljudtätning För tt uppnå de ljudisoleringsvärden som redoviss i tellern sidorn 7, 9, 10 oh 11 krävs tt väggrns nslutningr till ngränsnde konstruktioner är fri från ljudläkge. Speiell tätningr måste därför utförs melln exempelvis vägg, golv, tk oh ndr väggr. Ljudtätning kn utförs med torr fogtätning dvs lister v EPDM-gummi, oftst i komintion med plåtregelstommr. I komintion med trästommr rekommenders kustisk fogmss för ljudtätning. Se priniper för nslutningsdetljer på näst sid. Noggrnn ljudtätning krävs okså vid genomföringr i väggen t ex ventiltionsknler, rör, elledningr et. Duelklik oh välj väggtyp Cemrit Multi Fore finns med i Bstin. Skivns egenskper kominers med konstruktionen i övrigt oh mn får frm ljudisoleringen. Gå in på.stin.nu, där finns informtion om progrmmet. 12 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

15 Priniper för ljudtätning Väggr Priniper med för Cemrit ljudtätning Multi Fore oh stålreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh stålreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R 1 35 db R1 40 db R1 44 db R 1 48 db R1 55 db d d Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong d Tk R1 35 db R db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 dbvägg min 150 mm etong e d e Infästning v sken mx 400 mm Ljudtätning, min 4 mm EP-duk Ljudtätning, torr, med list v EPDM Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid etong > 250 mm Torr ljudtätning med lister v EPDM får yts mot fogning med kustisk tätmss lik som vid träreglr nedn. Väggr med Cemrit Multi Fore oh träreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh träreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R db R1 44 db R R 1 48 db 1 55 db d d f Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong tk min 250 mm etong Tk R db R 1 44 db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 db vägg min 150 mm etong e d e f Infästning mx 600 mm v regel Ljudtätning, min 4 mm EP-duk vid R 1 35 db Akustisk tätmss Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid 2 lg skivor i nslutning till vägg Hörnregel v plåt 60 x 60 mm 13

16 Montge Lätt tt eret Cemrit Multi Fore är lätt tt eret. Mn kn nvänd smm verktyg som för trä. Det är inte svårre tt såg i Cemrit Multi Fore än t ex ordskivor. Oh det går även tt rits oh knäk dem. Skivorn monters med försänkt skruv 3,9x25-45 mm för eventuell överspkling. Alterntivt nvänds skruv med utnpåliggnde lågkullrigt huvud s.k. montgeskruv 4,2x25-45 mm. Ingen förorrning erfordrs. Vid skivns långknter finns förorrde hål med rätt plering. Skivn monters knt mot knt (stum fog). Skivor monters längs med spikläkt/sekundärprofil med smtlig skivknter understödd. Med fsd knt (stndrd) Kntvstånd kortling min 75 mm mx mm 200 mm min De viktigste måtten för infästning mx. 600 mm Utförlig monteringsnvisning finns på.emrit.se eller kn eställs från Cemrit. Böjning Skivn kn öjs till välvd ytor på väggr oh tk till rdier enligt tell. Fäst skivorn på stommr med regelvstånd mx 400 mm. Våt skivor kn öjs ytterligre 50 %. De plers då under tryk i en välvd form där de får tork. Bjälklg oh undertk Tjoklek mm kortling v httprofil under skivskrvr Längdriktning Böjningsrdie i mm Tvärriktning Tellen visr rekommenderde värden för skivor med fuktkvot på 4 % (som vid leverns). 300 mm Infästningr Minerit -skivn är strk oh hållfst. Den klrr därför tt är upp en hel del inredning som nnrs kräver komliggnde förstärkning. När förstärkningr ändå erfordrs kn de görs med fixtur, förstärkningsplåt eller plyood. Infästningsdon Rek mx lst kg Skjuv prllellt ytn Utdrg tvärs ytn 7,5 Exempel 1. Utn förstärkning: Inredning som normlt inte ehöver h komliggnde förstärkning är exempelvis skåp, hyllor oh hndledre. Tellen visr exempel på infästningsdon oh dimensionernde elstningr vid skivtjoklek ,5 Krokr, lätt hyllor, speglr 2. Med förstärkningsplåt eller plyood: Där elstningr är större än ovn skll infästningr förstärks med förstärkningsplåt eller en plyoodskiv melln reglrn. Exempel: tung hyllor oh tvättställ , Skåp, krokr, lätt hyllor, speglr 90 37,5 14 Ingår i MINERIT onept (Minerit Norml hr ytt nmn)

17 Ytehndling Synlig fog med fsd knt Allmänt För tt målningsehndlingen skll få tillräkligt god vidhäftning är det viktigt tt dmm v skivorn! T ort eventuellt skägg vid infästningr oh kpsnitt så lir det snyggre resultt. Nturligtvis skll skivorn vr torr. Täkmåld yt Spkl spik- oh skruvhuvuden eller lämn dem synlig. Skivfogen skll dok inte spkls utn lämns synlig. Använd färgtyper lämplig för etong, exempelvis ltex- eller krylfärg (ej olje- eller lkydfärger utn grundning med lklieresistent färg). Rekommenderde kryltfärger finns i tellen. Lserd yt Eventuell spkling lik ovn. Lsering kn utförs med krylt, t ex Alro Akvlin eller med siliktfärg från Keim oh Färgygge eller likvärdigt. Följ lsyrleverntörens nvisningr för etongytor. Ytfinish/resultt (vägg oh tk) Synlig v-fogr oh skruvhuvuden Synlig v-fogr Behndling enl. HusAMA med klrtext ggr strykning ggr spkling spik- oh skruvhål Hydrofoering/ytimpregnering Önsks ett skydd mot vtteninträngning oh nedsmutsning rekommenderr vi ytehndling med etongprimer eller ytimpregnering med siln/siloxn. Båd lterntiven ger en trnsprent oh mtt yt med skivns egen färg. Vttentät ytehndlingr Cemrit Multi Fore kn även nvänds som underlg för våtrumsmtt. Följ leverntörens nvisningr. Ej för kkelsättning Cemrit Multi Fore skll ej nvänds som underlg för kkel eller klinker. Den end skivn i MINERIT CONCEPT för dett ändmål är Cemrit Aqu Blok (fd. Minerit VT). Denn skiv hr nvänts som kkelunderlg i mång år i miljontls m 2 utn prolem! 15

18 Mått oh vikt Skivtjoklek mm Formt mm Vikt kg/m 2 ntl/pll m 2 /pll Pllvikt kg x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , Tolernser Angivn tolernser är mxvärden enligt Europstndrd EN Skruv Betäkning Användning Densitet 1150 kg/m 3 ± 75 kg Sortiment Produkten identifiers med hjälp v etiketten på pllen oh märkning på skivns ksid. Cemrit Multi Fore är lätt tt känn igen med sin glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Monteringsnvisning finns i förpkningen. Pllen leverers med en plsthuv som endst är ett trnsportskydd. Lgr pllen torrt inomhus eller noggrnt täkt utomhus. Tjoklek + 10 % Bredd + 3 mm Längd + 5 mm FVB 4.2 x 25 FVB 4.2 x 35 FVB 4.2 x 45 Till dold eller synlig montering på stål- eller träreglr FIBERCEMENT FÖR ROBUST BYGGANDE Cemrit AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde. Cemrit AB Box SE Stokholm Telefon Fx Vi ingår i en stor företgsgrupp med över 1000 nställd i mång länder. Cemrit group tr sig nu n tt led oh moderniser fierementktegorin vidre. De designde fsdskivorn i produktkoneptet URBANNATURE är exempel på dett. Produktern i Minerit onept finns hos lednde yggmterilhndlre. ISO 14001:2004 oh ISO 9001:2008 Cemrit Oy, P.O. Box 46, LOHJA, Finlnd EN 12467: 2004:E NT C2 1 EN :2002:E / A1 Mrine Equipment Diretive 96/98 EC FIBERCEMENT FÖR ROBUST BYG- GANDE Cemrit AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde..emrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit Concept Fibercementskivan för tuffa miljöer.

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit Concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit Conept Fierementskivn för tuff miljöer. En klssiker för tuff miljöer En del väggr måste tål mer än ndr. Men det etyder inte tt du lltid är tvungen tt välj tung murde eller

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se Svensk ktlog Världslednde LED-teknik. Energisnålt oh superhållrt. www.hellmrine.se www.mrinktlogen.se Vision oh innovtion Hell mrine, Auklnd, Ny Zeelnd. Välkommen till Hell mrines ktlog, din fullständig

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask.

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask. Villa Ekstrand. Beskrivning av projektet. Läge: Björkhagen i Ängel holms kommun Byggherre: Inga och Ruud Ekstrand rkitekt: gneta Hahne rkitekter B, gneta Hahne och Johan Roos Entreprenör: Eddie Bengtsson

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Volym och dubbelintegraler över en rektangel

Volym och dubbelintegraler över en rektangel Volym oh dubbelintegrler över en rektngel All funktioner nedn nts vr kontinuerlig. Om f (x i intervllet [, b], så är ren v mängden {(x, y : y f (x, x b} lik med integrlen b f (x dx. Låt = [, b] [, d] =

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. En investering som betalar sig på tre år. Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera den? Eller vill du förändra

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag Testresultat Fukt, Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRAND OCH LJUD Oslagbar mot brand och ljud Syftet med brandmotstånd är att skydda liv.

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter 1 trätrappor Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål 150 o C kontinuerlig värme. Skivorna ger därför

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L.

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L. Gejderskydd Gejderskydd Dukmteril Dukmteril Fläns 2 Fläns 1 Stödskenor 2 Slglängd M-L Min-L Miml längd = M-L Miniml längd = Min-L Slglängd = M-L - Min-L = yttre bredd = yttre höjd = veckdjup = Öppning

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer