Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt"

Transkript

1 Användrmnul 00

2 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för nvändning v mnulen Det är viktigt tt förstå termern och typogrfisk nvändningr i denn mnul. Fet Komponenter eller poster som viss på skärmen, inklusive knppr, rubriker, fältnmn och lterntiv. Kursivt Anger nmnet på en skärmbild. Friskrivning Viss modeller är inte tillgänglig i ll regioner. Beroende på vilken modell som köpts så knske färg och utseende på din enhet och dess tillbehör inte överensstämmer exkt med bildern i den här mnulen. Mio följer en policy för kontinuerlig produktutveckling. Mio förbehåller sig rätten tt gör ändringr och förbättringr på ll produkter beskrivn i dett dokument utn föregående meddelnde. Mio grnterr inte tt dokumentet är felfritt. Skärmbilder och ndr presenttioner i denn bruksnvisning kn skilj sig från verklig skärmr och presenttioner i den ktuell produkten. All sådn skillnder är mindre och den ktuell produkten hr den beskrivn funktionliteten på ll sätt som viss i denn bruksnvisning. Upphovsrätt 0 MiTAC Interntionl Corportion. Mio är ett registrert vrumärke ägt v MiTAC Interntionl Corportion och nvänds under licens v Mio Technology NZ Ltd. All rättigheter förbehålln. All märkes- och produktnmn är vrumärken eller registrerde vrumärken tillhörnde ders respektive företg. ANT+ Grnskning: R00 (09/0) är ett vrumärke tillhörnde Grmin Ltd. eller dess dotterbolg. Innehåll Välkommen Viktig informtion för nvändning v mnulen... Friskrivning... Upphovsrätt... Innehåll Beknt dig med enheten Huvudenhet... Tillbehör...4 Komm igång 4 Ldd btteriet...4 Utför den först uppstrten...5 Anslut din enhet till en dtor...5 Instller enheten 6 Monter enheten på cykeln...6 Monter sensorern på cykeln...6 Sätt på pulsmätren...7 Grundläggnde funktioner 8 Huvudmeny...8 INSTRUMENTPANEL-skärmr...9 TRÄNINGSPASS-läget...0 Vis HISTORIK... Menyn INSTÄLLNINGAR... Anpss enheten OM PRODUKTEN... TILLBEHÖR... VARNINGAR... AUTOMATISKT VARV...4 AUTOMATISK PAUS...4 BAROMETER...4 KOMPASS...4 FABRIKSÅTERSTÄLLNING...5 GPS-INSTÄLLNING...5

3 KARTLÄGE...5 MINNESSTATUS...5 SIDINSTÄLLNINGAR...5 PROFILER...6 REGISTRERAD DATA...6 LUTNING... 7 SYSTEMUPPGRADERING... 7 SYSTEM... 7 Hnter dt på enheten 8 Instller Mio Shre...8 Del din upplevelse på Internet...8 För ytterligre informtion 8 Onlinesupport...8 Vård din Mio...8 Felsökning...9 Vd är GPS?...9 IPX Säkerhetsåtgärder... 0 Gällnde föreskrifter... 0 WEEE... Licensvtl slutnvändre... Beknt dig med enheten Huvudenhet 4. STRÖM / BELYSNING / BAKÅT Tryck och håll kvr i två sekunder för tt slå på eller stäng v enheten. När enheten är påslgen och i menyn INSTRUMENTPANEL, tryck för tt slå på stäng v bkgrundsbelysningen. 5 Vid nvigering i menyer (förutom INSTRUMENTPANEL), tryck för tt gå till föregående skärm. 6. MENY / ENTER I menyn INSTRUMENTPANEL, tryck för tt växl melln skärmrn. Tryck och håll ner i två sekunder för tt återgå till Huvudmenyn. I menyskärmen/lterntivlistn, tryck för tt välj önskd funktion/ lterntiv.. UPP / START STOPP Tryck för tt rull uppåt i menyskärmen/lterntivlistn. I menyn INSTRUMENTPANEL, tryck för tt välj FORTSÄTT, PAUS eller STOPP för timern under träning. 4. NERÅT / VARV Tryck för tt rull nedåt i menyskärmen eller lterntivlistn. I menyn INSTRUMENTPANEL, tryck för tt skp ett vrv när timern räknr tiden under träning. 5. Fäste för cykelmontering: för fstsättning v enheten. 6. Mini-USB-kontkt: nsluts till lddren eller USB-kbeln

4 Tillbehör Enheten leverers med följnde tillbehör: Obs! Beroende på specifik modell som köpts kn enhetens och tillbehörens färg och utseende vrier från bildern i denn bruksnvisning. Nätdpter USB-kbel x Monteringssts för cykel Komm igång Ldd btteriet Enheten hr ett inbyggt btteri som knske inte är fullddt vid inköpet. Btteriet bör ldds i minst,5 timmr innn det nvänds för först gången. Så här lddr du btteriet: Med ett eluttg Anslut hemmlddrens kbel till USB-kontkten på bksidn v enheten och nätlddren till eluttget. x 5 Pulsbälte* (ANT+ -sensor) Hstighets- och tktsensor* (ANT+ -sensor) * Kn endst säljs seprt och nvänds för viss modeller. För tt nvänd enheten på en cykel, se till tt nvänd medföljnde monteringssts för cykel. Mio kn tillhndhåll extr tillbehör för viss modeller. Besök Mios webbplts (www.mio.com) för informtion. Vi dtorn Anslut enheten till dtorn med den medföljnde USB-kbeln. För mer informtion, se Anslut din enhet till en dtor i det här vsnittet. Informtion: Denn enhet är ANT+-certifierd och komptibel med ANT+-sensorenheter som stöder pulsdt och kombinerde hstighets- och trmpfrekvensdt. För mer informtion, besök: 4

5 OBSERVERA: för optiml prestnd hos btteriet, noter följnde: Ldd inte btteriet när temperturen är hög (t.ex. i direkt solsken). Btteriet slutr tt ldd när den omgivnde temperturen är lägre än -0ºC eller högre än 60ºC. Ldd btteriet när det är nästn helt urlddt. Vid lddning, se till btteriet fulldds. Det kn förläng btteriets livslängd. Om du inte sk nvänd produkten under en längre tid (över en månd) eller finner tt urlddnings-/lddningstiden förkortts, se till tt ldd ur btteriet helt och hållet innn det ldds igen. Vi råder dig också tt ldd ur btteriet helt och hållet före lddning en gång vrje eller vrnnn månd. Underlåtenhet tt följ nvändrinstruktionern för btteriet kn resulter i tt enheten eller btteriet skds, eller t.o.m. person- eller egendomsskd, och ogiltigförklrr grntin. Utför den först uppstrten. Monter enheten och tillbehören på cykeln. För mer informtion, se vsnittet Instller enheten.. Tryck och håll ner strömbrytren i sekunder för tt slå på enheten. Tips: Dett behöver du br gör först gången du nvänder din Mio. Du kn ändr dess inställningr från INSTÄLLNINGAR-menyn smtidigt som enheten nvänds. 4. När enheten är påslgen söker den utomtiskt efter stellitsignler. Det kn t fler sekunder beroende på din plts. När GPS:en är fixerd, indikerr GPS-signlikonen ( ) GPS-sttus. 5. Beroende på modell kommer enheten också tt utomtiskt sök efter pulsmätren och tkt/hstighetssensorn och prkoppl dem med enheten. När trmpfrekvens/hstighetssensorn och pulsmätren hr instllerts, ktiver enheten för tt sök dem från Huvudmenyn > INSTÄLLNINGAR > TILLBEHÖR > SENSORER. Anslut din enhet till en dtor. Slå på dtorn.. Slå på enheten. Anslut mini-usb-änden v USB-kbeln på bksidn v enheten och den ndr änden till en USB-port på dtorn.. Vid uppmning, välj önskd nslutningstyp från meddelndefönstret ANSLUT TILL DATOR: sec sec. Följ nvisningr för tt npss enheten, inklusive: välj önskt språk välj koordintformt: grd eller grd/minut/sekund välj enhetsformt: brittiskt eller metriskt ställ in dtum och tidsformt, inklusive korrekt tidszon och sommrtid ställ in din profil, inklusive kön, födelsedg, vikt, längd och träningsnivå välj din cykeltyp (tävlingscykel, stdscykel eller mountinbike) och slutför cykelns dt (vikt och hjulstorlek*) * Endst viss modeller. JA: Enheten nsluts till dtorn så tt du kn överför din träningsinformtion till dtorn och uppgrder enheten (när uppdtering är tillgänglig) vi Mio Shre. b Tips: För mer informtion om hur Mio Shre nvänds, se Hnter dt på enheten. NEJ: Du kn fortfrnde nvänd enheten när btteriet är i lddningsläge vi dtorn. 5

6 b Instller enheten Följ instruktionern i det här vsnittet vid montering v enheten och tkt/ hstighetssensorn (endst viss modeller) på cykeln. Du måste också sätt på dig pulsmätren under träningspsset. Monter enheten på cykeln Stsen med cykelfästet inkluderr två sorters gummidynor för tt kunn säkert monter fästet på cykeln.. Välj den gummidyn som pssr bäst på styret och fäst den med de två plstbnden. b b b b. Rikt in regeln på enhetens bksid med spåret på cykelfästet och vrid sedn enheten medurs för tt lås den i fästet. b b b. På viss progrm kn du ändr skärmens riktning genom tt vrid enheten från stående till liggnde formt och vice vers. 4. T bort enheten från fästet genom tt vrid den moturs. b Monter sensorern på cykeln Tkt/hstighetssensorn nvänds endst på viss modeller.. Följ nednstående instruktioner vid instlltion v tkt/hstighetssensorn på cykeln. c b d 6

7 . Se till tt mgnetern rikts in i linje med vkänningsområdet på sensorern. L Sätt på pulsmätren Pulsmätren nvänds endst för viss modeller.. Innn du nvänder pulsmätren, fukt kontktern på bksidn v bröstbndet. open R L R L open R d b. När du är klr kn du smmnlänk sensorern med din enhet från Huvudmeny > INSTÄLLNINGAR > TILLBEHÖR > SENSORER. Välj HASTIGHET > SÖK för tt smmnlänk hstighetssensorn med din enhet, eller Välj TRAMPFREKVENS > SÖK för tt smmnlänk trmpfrekvenssensorn med din enhet, eller Välj HASTIGHET/TRAMPFREKVENS > SÖK för tt smmnlänk trmpfrekvens/hstighetssensorn med din enhet. Tips: Om möjligt kn du även nvänd elektrolytgel (hitts vnligtvis i lokl sportbutiker) för tt säkerställ god kontkt. 4. Juster det elstisk bndet så tt det sitter ordentligt när du tr på det. Se till tt du kn t ett djupt ndetg efter tt du hr tgit på dig bndet. L open R L. Följ instruktionern nedn för tt se hur du lägger bndet runt ryggen och sedn fäster det med spännet på ndr sidn. Tips: Att t på sig pulsmätren är ungefär som tt h ett bälte runt den nedre delen v bröstkorgen. R L open R Informtion: Tktssensorn innehåller ett utbytbrt CR0-btteri. Följ instruktionern nedn vid byte v btteri:. Hitt btteriluckn på bksidn v sensorn och vrid sedn locket moturs (t.ex. med hjälp v ett mynt) för tt t bort locket och btteriet.. Sätt i ett nytt btteri och sätt sedn tillbk locket.. Stäng locket genom tt vrid det medurs (t.ex. med hjälp v ett mynt). 4 c 7

8 4. När du är klr kn du smmnlänk bildskärmen med din enhet från Huvudmeny > INSTÄLLNINGAR > TILLBEHÖR > SENSORER. Välj PULS > SÖK för tt smmnlänk pulsmätren med din enhet. Informtion: Pulsmätren innehåller ett utbytbrt CR0-btteri. Följ instruktionern nedn vid byte v btteri:. Hitt btteriluckn på bksidn v pulsmätren och vrid sedn locket moturs (t.ex. med hjälp v ett mynt) för tt t bort locket och btteriet.. Sätt i ett nytt btteri och sätt sedn tillbk locket.. Stäng locket genom tt vrid det medurs (t.ex. med hjälp v ett mynt). Grundläggnde funktioner Obs! Skärmbildern och övrig presenttioner som viss i dett vsnitt viss endst i referenssyfte. De kn vrier från de skärmr och presenttioner som viss när du nvänder enheten. Huvudmeny Huvudmenyn är strtpltsen för olik uppgifter som ger snbb tillgång till progrm och inställningr. Använd UPPÅT/NEDÅT-knppen för tt välj önskd funktion och tryck sedn på ENTER. open R R open R L L L 4 INSTRUMENTPANEL-menyn visr olik funktioner, inklusive skärmen för dtum och tid, kompsskärmen (enbrt för utvld modeller) och workoutskärmrn (när ett träningspss hr vlts). WORKOUT-menyn låter dig ställ in träningspss genom tt nge din förhållnden, t.ex. distns eller hstighet. HISTORIK-menyn visr historikinformtion som t.ex. dtum/tid, distns, hstighet, höjd osv. INSTÄLLNINGAR-menyn ger dig olik lterntiv för tt förbättr din cyklingsupplevelse. Du kn npss systeminställningr, nvändrprofiler m.m. TILL DATOR-menyn låter dig överför träningsinformtion från enheten till dtorn. 8

9 Systemikoner Systemikonern som indikerr enhetens sttus viss längst ner på skärmen. Ikon Beskrivning GPS-signlikonen indikerr GPS-sttus. Timerikonen viss när träningspsset är ktivt. Ikonen blinkr när du stoppr timern. Alrmikonen viss när du hr ställt in lrmet. Btteriikonen nger btteriets återstående lddning. ENTER 4 ENTER sek. Hstighet/tkt-ikonen viss när hstighets-/tktsensorn* är smmnlänkd med enheten. Pulsikonen viss när pulsmätren är smmnlänkd* med enheten. ENTER 5 I läget INSTRUMENTPANEL: ENTER * Endst viss modeller. 6 INSTRUMENTPANEL-skärmr INSTRUMENTPANELEN ger dig fler skärmr som kn nvänds för tt hjälp dig under din resor och träningspss. Lyouten för INSTRUMENTPANELENS skärmr kn npsss för tt vis den informtion du vill vet (t.ex. hstighet, distns, tid, klorier osv.). För tt öppn INSTRUMENTPANEL-skärmrn, välj Huvudmeny > INSTRUMENTPANEL. INSTRUMENTPANELEN består v skärmr plcerde bredvid vrndr, och du kn tryck på ENTER kontinuerligt för tt växl melln INSTRUMENTPANELENS skärmr. För tt återgå till Huvudmenyn, tryck på ENTER i två sekunder. Obs! Beroende på enhetsmodell och inställningr knske viss informtion inte är tillgänglig på INSTRUMENTPANELENS skärmr. För tt läs mer om hur mn npssr INSTRUMENTPANELENS skärmr, se SIDINSTÄLLNINGAR i vsnittet Anpss enheten. Exempel på INSTRUMENTPANEL-skärmrns ordning: Anpssd > Anpssd > Anpssd > Anpssd 4 > Tid > Kompss... skärmr. ENTER ENTER När UPPÅT trycks ner När NEDÅT trycks ner ENTER ENTER 9 ENTER 5

10 TRÄNINGSPASS-läget Cykling är en br motionsträning som hjälper dig tt bränn klorier, gå ner i vikt och förbättr din kondition. Enhetens TRÄNINGSPASS-läge låter dig ställ in träningspssen genom tt nge din villkor: Distns, tid och hstighet. För tt strt ett träningspss, välj Huvudmeny > TRÄNINGSPASS. När träningspsset strtts kommer enheten tt nlyser och rpporter träningssttusen på INSTRUMENTPANELENS skärmr. HASTIGHET/TID Ange TTG (träningstid) och SPEED (hstighet) och välj sedn START. DISTANS/TID Ange DTG (distns) och TTG (träningstid) och välj sedn START. MIN HISTORIK Skärmen MIN HISTORIK visr informtion för din träningspss. När ett objekt i listn är mrkert kn du: kontroller träningsinformtionen som viss längst ner på skärmen, tryck på ENTER för tt hämt träningssttus och välj sedn START för tt gör om träningspsset*. * Den här funktionen låter dig tävl mot din tidigre träningspss. DISTANS/HASTIGHET Ange DTG (distns) och SPEED (hstighet) och välj sedn START. 0

11 Vis HISTORIK Enheten sprr historiken för din träningspss. För tt vis historikdt, välj Huvudmeny > HISTORIK. Använd UPPÅT/NEDÅT-knppen för tt välj önskd funktion och tryck sedn på ENTER: Välj SPÅR för tt vis rutten för träningspsset. 4 zoom ut från krtn zoom in på krtn Informtion i Historikdt Välj LISTA ALLA för tt vis ll inspelde träningspss. Obs! Välj RADERA ALLA för tt rder ll sprd dt på enheten. - Tryck på ENTER för tt vis digrmmet för hstighet/puls*/ trmpfrekvens*. 5 6 Informtionen som viss i historiken inkluderr: dtum och tid totl distns för träningspsset ntl klorier du hr förbränt totl tid för träningspsset genomsnittlig och snbbste tider för träningspsset * Endst viss modeller. Välj UPPREPA för tt spår tillbk till strtpunkten (BAKÅT) eller slutpunkten (FRAMÅT) på rutten. Obs! Krtskärmen viss i FÅGELVY-läget när du upprepr spåret. Välj VARV för tt vis vrvinformtionen på krtskärmen. Välj RADERA för tt rder mrkerd historikdt.

12 Menyn INSTÄLLNINGAR För tt öppn menyn INSTÄLLNINGAR, välj Huvudmeny > INSTÄLLNINGAR. OM PRODUKTEN TILLBEHÖR VARNINGAR AUTOMATISKT VARV AUTOMATISK PAUS BAROMETER KOMPASS FABRIKSÅTERSTÄLLNING GPS-INSTÄLLNING KARTLÄGE MINNESSTATUS SENSORER KONDITION STRÖM TID/DISTANS HASTIGHET PULS TRAMPFREKVENS STRÖM INSTÄLLNINGAR KALIBRERING MISSVISNING FÖLJ RIKTNING SIDINSTÄLLNINGAR ANPASSAD ///4 TID KARTA KOMPASS VARV-SIDA PROFILER REGISTRERAD DATA LUTNING SYSTEMUPPGRADERING SYSTEM ANVÄNDARINFORMATION CYKELINFORMATION TRÄNINGSPASS Anpss enheten Obs! Skärmbildern och övrig presenttioner som viss i dett vsnitt viss endst i referenssyfte. De kn vrier från de befintlig skärmr och presenttioner som viss när du nvänder enheten. Det finns olik lterntiv för tt förbättr din cyklingsupplevelse. I menyn INSTÄLLNINGAR kn du npss enheten för t.ex. systeminställningr, sensorinställningr, nvändrprofiler, krtinställningr m.m. Använd UPPÅT/NEDÅT-knppen för tt bläddr igenom menyobjekten. Det vld objektet mrkers i svrt. Tryck på ENTER för tt öppn inställningen för objektet. Tillgänglig lterntiv viss. Tryck på UPPÅT/NEDÅT för tt välj önskt lterntiv och tryck sedn på ENTER. Tryck nnrs på BAKÅT för tt återgå till föregående sid. Obs! Beroende på vilken Mio-modell du hr är knske viss inställningslterntiv inte tillgänglig.

13 OM PRODUKTEN VARNINGAR TILLBEHÖR Det här objektet visr din enhetsversion. SENSORER: När du hr instllert pulsmätren* och trmpfrekvens-/hstighetssensorn*, öppn dett objekt och välj sedn SÖK för tt hitt det instllerde tillbehöret. * För viss modeller endst. Under sökningen indikers objektets inställning som SÖK. Objektets inställning ändrs när sökningen slutförts för tt indiker prkopplingens sttus: PULS: HR HASTIGHET/TRAMPFREKVENS: HK Tips: Ikonen för prkoppling v tillbehör viss längst ner på skärmen för tt indiker prkopplingens sttus. För mer informtion, se vsnittet "Systemikoner". KONDITION: Det här objektet nvänds för pulslrmfunktionen. Välj VIA ÅLDER eller ANPASSAD för tt ställ in pulszon. Du kn sedn nge värden i enlighet med HR MAX (mxpuls) eller Procentsts. TID/DISTANS: Du kn ställ in lrmet så tt det ljuder när tilldeld tid/distns hr uppnåtts. I fältet TIDSLARM, välj EN GÅNG eller UPPREPA för tt ställ in om lrmet sk ljud en gång eller upprepde gånger vid ngiven tid. I fältet DISTANSLARM, välj EN GÅNG eller UPPREPA för tt ställ in om lrmet sk ljud en gång eller upprepde gånger vid ngiven tid. Annrs väljer du AV för tt inktiver lrmet. HASTIGHET: Du kn ställ in tt lrmet sk ljud när din hstighet är högre eller lägre än inställningsvärdet. PULS: Du kn ställ in tt lrmet sk ljud när inställningen ANPASSAD eller PULSZON är högre eller lägre än inställningsvärdet. Annrs väljer du AV för tt inktiver lrmet. TRAMPFREKVENS: Du kn ställ in tt lrmet sk ljud när trmpfrekvensen är högre eller lägre än inställningsvärdet. Annrs väljer du AV för tt inktiver lrmet. INSTÄLLNINGAR: Välj vrningsmetod som MEDDELANDE/PIPSIGNAL eller SYMBOL/ PIPSIGNAL.

14 AUTOMATISKT VARV AUTOMATISK PAUS I fältet LARMUTLÖSNING, välj DISTANS eller VIA TID för tt ställ in tt enheten sk registrer vrv utomtiskt i enlighet med lrmutlösningsinställningen. Annrs väljer du AV för tt inktiver funktionen. Den här funktionen låter dig pus timern utomtiskt när du slutr rör dig (NÄR STILLASTÅENDE) eller om din hstighet sjunker under ett visst värde (ANPASSAD HASTIGHET). Tips: Under träningspsset registrers inte dt när stillstående eller inom en specifik hstighet, så tt genomsnittshstigheten och kloriförbränningen är mer exkt. KOMPASS Den inbyggd elektronisk kompssen kn hjälp GPS:en och förbättr exktheten när stillstående. Kompssen måste klibrers före nvändning. Följ dess instruktioner för tt klibrer kompssen: Obs! Vid nvändning v den inbyggd kompssen, plcer enheten utom räckhåll från objekt som genererr mgnetfält som t.ex. elektronisk pprter, mgneter och högspänningstorn. De kn få kompssen tt pek åt fel håll. KALIBRERING: Du måste klibrer före nvändning v den elektronisk kompssen. Följ instruktionern på skärmen för tt slutför klibreringen. BAROMETER För tt få en exkt höjdläsning rekommenders du tt klibrer brometern innn du strtr ditt träningspss. Du kn klibrer brometern mnuellt eller utomtiskt genom tt välj: AUTOMATISKT: (stndrdinställning) Systemet klibrerr sensorn vi GPS-signl när signlen är pålitlig. Den klibrerr lltid en gång efter påslgning. MANUELLT: Du kn mt in dtn som krävs mnuellt i fältet S.L. PRESSURE (loklt hvsnivåtryck ) från den officiellväderbyrån. Systemet visr korrekt höjd i enlighet med inställningsvärdet. MISSVISNING: Vår plnets mgnetfält är inte exkt symmetrisk, vilket innebär tt den mgnetisk polen inte är i linje med dess xel. Du kn mt in missvisningsvärdet mnuellt eller ställ in på utomtisk klibrering. Vi rekommenderr utomtisk klibrering. Annrs väljer du AV för tt inktiver funktionen. FÖLJ RIKTNING: Riktningsvinkeln innebär vinkeln melln den övre punkten på skärmen och målpunkten. Kompssen kn nvänds utn GPS för tt minsk strömförbrukningen. 4

15 FABRIKSÅTERSTÄLLNING Den här funktionen låter dig återställ enheten till fbriksinställningen. Vrning! Träningsdt och nvändrprofilen kommer tt rders. KARTLÄGE Du kn ändr visningsvinkeln genom tt välj NORR UPPÅT eller FÅGELVY: NORR: Vis lltid norr högst upp på Krtskärmen. FÅGELVY: Visr bild ovnifrån v pltsen i en vinkel på ungefär 45 grder. GPS-INSTÄLLNING WAAS/EGNOS*: Du kn inktiver eller ktiver WAAS/EGNOS på enheten. * WAAS (Wide Are Augmenttion System) och EGNOS (Euro Geosttionry Nvigting Overly Service) nvänds för tt förbättr GPS:ns exkthet, integritet och tillgänglighet. GPS: GPS-funktionen kn stängs v för tt spr på btterinivån. När btterinivån är låg kommer systemet även tt fråg dig om du vill stäng v GPS-funktionen. GPS-INFORMATION: Det här objektet visr positionssttusen över hur mång stellitsignler som erhålls och signlstyrkn. MINNESSTATUS SIDINSTÄLLNINGAR Det här objektet visr enhetens minnessttus, vilket låter dig se hur mång poäng som är kvr smt återstående tid. Återstående tid beror på perioden för din registrerde inställning. Det finns fyr Anpssde sidor, en Tidsskärm, en Krtskärm, en Kompssskärm och en Krtskärm inkludert i INSTRUMENTPANEL-skärmen för tt vis sttusen för ditt träningspss. ANPASSAD ///4: Numret som viss på skärmen indikerr dtfält (t.ex. hstighet, distns, tid, klorier osv.) inkluderde i målskärmen. 5

16 Tips: Du kn välj PÅ/AV för tt vis/dölj npssd sid //4 i INSTRUMENTPANEL-skärmrn. TID: Välj PÅ/AV för tt vis/dölj Tidsskärmen i INSTRUMENTPANEL-skärmrn. KARTA: Välj PÅ/AV för tt vis/dölj Krtskärmen i INSTRUMENTPANEL-skärmrn. KOMPASS: Välj PÅ/AV för tt vis/dölj Kompssskärmen i INSTRUMENTPANEL-skärmrn. VARV-SIDA: Välj önskt lterntiv som sk viss i skärmen VARV: ANPASSAD : VARVTID (stndrdinställning) STRÄCKTID VARVDISTANS VARVHASTIGHET VARVTAKT GENOMSNITTLIG PULS PER VARV ANPASSAD : VARVTID STRÄCKTID (stndrdinställning) VARVDISTANS VARVHASTIGHET VARVTAKT GENOMSNITTLIG PULS PER VARV PROFILER ANVÄNDARINFORMATION: Du kn mt in personlig dt för tt grnter en mer exkt informtion innn du strtr ditt träningspss. Dtfälten inkluderr: NAMN, KÖN, FÖDELSEDATUM, VIKT och HÖJD. Välj SPARA när du är klr. Tips: Systemet beräknr klorier bsert på den personlig dt som du ngv. Mt in korrekt värde. CYKELINFORMATION: Det här objektet låter dig välj typ v cykel (TÄVLINGS-, STADSCYKEL ELLER MOUNTAINBIKE), ställ in cykelns vikt och hjulstorlek. Inställningrn nvänds för trmpfrekvens-/hstighetssensorn när den är ktiv. TRÄNINGSPASS: Det här objektet låter dig välj träningsnivå beroende på kondition och styrk. Du kn även mt in extr vikter som du bär i fältet EXTRA VIKT. Tips: Mt in korrekt inställningr för tt få ett mer exkt resultt. REGISTRERAD DATA Du kn ställ in tidsintervllen för tt registrer poängen genom tt välj VARJE SEKUND eller ANPASSAD TID i fältet REGISTRERA FÖR. VARJE SEKUND: Systemet är inställt på tt registrer en poäng för vrje sekund. Dett kommer tt skp den mest exkt registreringen för ditt träningspss. ANPASSAD TID: Du kn ställ in tidsintervllen mnuellt bsert på olik sporter och styrk för tt erhåll mer exkt informtion för nlys. Rekommenderde värden är: - Promenerr och springer: sek - Cykling: sek 6

17 LUTNING SYSTEMUPPGRADERING SYSTEM Välj tidsintervll (0/45/90 SEKUNDER)för tt sml in dt för nlys v lutningen. Det här objektet låter dig uppgrder den inbyggd hårdvrn för din enhet. PIP: Du kn ktiver pipet som ljuder vid ENDAST MEDDELANDE eller både NYCKEL OCH MEDDELANDE. Annrs väljer du AV för tt inktiver pipet. TOD-LÄGE: Systemet träder in i TOD-läget (tid på dgen) när det befinner sig i viloläge under en ngiven tid. Tillgänglig inställningr för viloläget inkluderr: AV, 5 MINUTER eller 0 MINUTER. I TOD-läget, tryck UPPÅT i två sekunder för tt återgå till normlt driftsläge. BILDSKÄRM: - BAKGRUNDSBELYSNING: Ställ in bkgrundsbelysningen tt lys konstnt eller stängs v utomtiskt efter en viss tidsperiod när du trycker på BELYSNING för tt ktiver bkgrundsbelysningen. Tillgänglig inställningr: KONSTANT PÅ, 5 SEKUNDER, 0 SEKUNDER, MINUT eller MINUTER. Du kn även justerskärmens kontrstnivå genom tt flytt Kontrststpeln. - SPRÅK: Du kn välj önskt språk för menyer och ndr gränssnitt medn enheten nvänds. - ORIENTERING: På en del progrm kn du ställ in skärmorientering som STÅENDE eller LIGGANDE. Tips: Om du trycker ner ENTER och LAP smtidigt kn du vrid skärmen snbbt. - ENHETER: Mätenheten kn ställs in som BRITTISK (FT, MPH) eller METRISK(m, km/h). Du kn även ställ in KOORDINATFORMAT som GRAD eller MIN GRAD PER SEK. TID: - TIDSFORMAT: Ställ in tidsformtet som -timmrsformt eller 4-timmrsformt. - TIDSZON: Välj din lokl tidszon. - SOMMARTID: Välj sommrtid om nödvändigt och sedn kommer systemet tt vis korrekt tid i enlighet med din inställning. LARM: I fältet FREKVENS kn du ställ in lrmklockn från söndg till lördg (SÖN/MON/ TIS/ONS/TOR/FRE/LÖR), VECKODAG, HELG eller DAGLIGEN. Annrs väljer du AV för tt inktiver lrmet. När lrmet är ktivert, ställ in lrmtiden i fältet TID. 7

18 Hnter dt på enheten För ytterligre informtion PC-verktyget, Mio Shre, låter dig registrer din enhet, uppdter progrmvr, del upplevelser med mer. Anslut din enhet till dtorn vi USB-kbeln och ldd sedn ner skrivbordsverktyget Mio Shre från och kör filen. Mt sedn in din informtion och du får ett e-postmeddelnde med ditt nvändrnmn och lösenord. Instller Mio Shre Obs! Se till tt du hr en ktiv Internet-nslutning till den här funktionen.. Slå på dtorn.. Strt enheten och nslut den sedn till en dtor.. Strt webbläsren och ldd ner skrivbordsverktyget från webbpltsen: 4. Instller skrivbordsverktyget på dtorn och kör sedn filen. 5. Mt sedn in din informtion och du får ett e-postmeddelnde med ditt nvändrnmn och lösenord. Del din upplevelse på Internet Med Mio Shre kn du enkelt del din upplevelser med ndr cyklister över hel världen vi Internet när enheten är nsluten till dtorn. För mer informtion, besök: 8 Onlinesupport För dygnet-runthjälp och support med Mio-produkter, besök vår webbsid med teknisk support på: Vård din Mio Om du tr god hnd om din Mio kommer det tt grnter krångelfri hntering och minsk risken för skdor på din Mio: Håll din Mio bort från överdriven fukt och extern temperturer. Undvik tt utsätt din Mio för direkt solljus eller strkt ultrviolett ljus under lång perioder. Plcer ing föremål ovnpå din Mio eller tpp föremål på din Mio. Tpp inte din Mio eller utsätt den för krftig stötr. Ustätt inte din Mio för plötslig och stor temperturändringr. Dett kn orsk kondenstion v fukt inuti enheten vilket kn skd din Mio. Om kondenserd fukt skulle uppstå, låt din Mio tork fullständigt innn den nvänds. Skärmens yt kn lätt reps. Undvik tt vidrör den med vss föremål. Icke fästnde llmänn skärmskydd särskilt konstruerde för nvändning på portbl enheter med LCD-pneler kn nvänds för tt hjälp till tt skydd skärmen mot repor. Rengör ldrig din Mio när den är påslgen. Använd en mjuk och luddfri trs för tt tork v skärmen och exteriören på din Mio. Använd inte pppershnddukr för tt rengör skärmen. Försök ldrig tt demonter, reprer eller gör någr modifiktioner på din Mio. Demontering, modifiering eller försök tt reprer kn orsk skdor på din Mio och även kroppskdor eller egendomsskdor och kommer tt gör grntin ogiltig. Förvr inte eller bär lättntändlig vätskor, gser eller explosiv mteril i smm fck som din Mio, dess delr eller tillbehör. Utsätt inte din Mio för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder. Överhettning kn skd din Mio.

19 Om pulsmätren och tillbehör: Rengör med en mild tvål- och vttenlösning, tork med en hndduk. Använd inte lkohol eller grov mteril vid rengöring v tillbehören. Skölj bndet under rinnnde vtten. Utsätt inte tillbehören för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder. Förvr tillbehören på en svl och torr plts. Beräknd genomsnittlig btterilivslängd för tillbehören är två år. Om tillbehören slutr funger, sätt i ett nytt btteri. T ut btteriet ur tillbehören före långtidsförvring. Felsökning Problem Din Mio slås inte på när btteriström nvänds. Skärmen svrr långsmt. Skärmen fryser. Skärmen är svår tt läs. Kn inte skp en nslutning till en dtor. Lösningr Den kvrvrnde btterispänningen kn vr för låg för tt hnter din Mio. Ldd btteriet. Den kvrvrnde btterispänningen kn vr för låg för tt hnter din Mio. Om problem kvrstår, återställ din Mio. Återställ din Mio. Se till tt skärmens bkgrundsbelysning är inställd på tillräckligt hög ljusstyrk. Se till tt din Mio och din dtor båd är påslgn innn du försöker tt etbler en nslutning. Se till tt kbeln är ordentligt inkoppld i USB-porten på din dtor och i din Mio. Anslut USB-kbeln direkt till din dtor, inte till en USB-hubb. Återställ din Mio innn du nsluter USB-kbeln. Koppl lltid ifrån din Mio innn du strtr om din dtor. Obs! Om du upplever problem som du inte kn lös själv, kontkt ett uktorisert servicecenter för hjälp. Vd är GPS? Det globl positioneringssystemet (Globl Positioning System/GPS) är lltid tillgängligt utn kostnd och hr precision ned till 5 m. GPS nvigering hr gjorts möjligt genom tt nätverk med stelliter som sin omloppsbnor runt jorden på omkring 0 00 km höjd. Vrje stellit sänder en rd signler vilk utnyttjs v GPS-mottgre såsom din Mio för tt vgör en exkt position. Även om en GPS-mottgre kn upptäck signler från upp till stelliter när som helst krävs endst fyr signler för tt nge en position eller GPS fäste (ltitud och longitud) för fordons nvigeringssystem. Din Mio tr emot GPS-signler vi den intern GPS-ntennen. För tt grnter optiml GPS-signlstyrk bör du se till din Mio finns utomhus eller i ett fordon utomhus och hr fri sikt mot himlen. GPS-mottgningen påverks normlt inte v vädret, emellertid kn krftigt regn eller snöfll påverk mottgningen negtivt. OBSERVERA: Det är ditt eget nsvr tt plcer, säkr och nvänd din Mio på ett sådnt sätt tt du inte orskr olyckor, personskdor eller skdor på egendom. Följ lltid prxis för säker körning. På huvudvägr kn vståndet till en vfrt som beräkns v din Mio vr längre bort än det vstånd som viss på vägskyltr. Vägskyltr visr vståndet till börjn v en vfrt medn din Mio visr vståndet till näst korsning, d.v.s. slutet v en vfrtsrmp eller väg. För förberedelse inför en vfrt följ lltid vståndsinformtionen på vägskyltrn. Mios produkter är utformde till tt nvänds som ett hjälpmedel för säkrre körning. Mio förespråkr inte hstighetsöverträdelser eller nnn underlåtenhet tt följ lokl trfikförordningr. Det är ditt nsvr tt lltid kör inom den ngivn hstighetsbegränsningen och tt kör försiktigt. Mio tr INGET nsvr överhuvudtget för eventuell fortkörningsböter eller prickr på körkortet vid nvändning v denn pprt. Mio grnterr inte korrektheten för dt i denn dtbs vre sig uttryckligen eller implicit. Om du skulle få böter eller nnn bestrffning för fortkörning eller brott mot ndr trfikregler eller är inblndd i en olyck, är Mio inte nsvrigt för någon form v skd. I en del länder kn dtinformtion ngående hstighetsbegränsningr vr ett brott mot lokl lgr och/eller föreskrifter. Det är ditt nsvr tt se till tt du nvänder dt enligt lokl lgr och/eller föreskrifter. Användning är på egen risk. 9

20 IPX7 IEC 6059/IPX7 är ett europeiskt system för stndrder inom testspecifiktioner för tt klssificer grden v skydd som tillhndhålls v den elektronisk utrustningens hölje. En IPX7-beteckning innebär tt enheten klrr tt sänks ned till en meters djup vtten i upp till 0 minuter. Mio grnterr tt enheten uppfyller denn beteckning förutstt tt btteriluckn och ll kontktskydd är korrekt och säkert stängd. Mio Cyclo hr inte en IPX8- beteckning, vttentryck som t.ex. rengöring v enheten under rinnnde vtten kn orsk skdor på enheten och upphäv grntin. Säkerhetsåtgärder Om lddning Använd endst den lddre som levererdes med enheten. Om nnn lddre nvänds kn det resulter i funktionsfel och/eller fr. Denn produkt är vsedd tt försörjs v en LISTED Power Unit märkt med LPS, Limited Power Source och med en mtningsspänning märkt + 5 V likström/,0 A. Använd ngivn btterier i utrustningen. Om lddren Använd inte lddren i miljöer med hög luftfuktighet. Rör ldrig vid lddren med våt händer eller fötter. Tillgodose tillräcklig ventiltion runt lddren när den nvänds för tt driv enheten eller ldd btteriet. Täck inte över lddren med ppper eller ndr föremål som försämrr kylningen. Använd inte lddren när den ligger i bärväskn. Anslut lddren till en säker strömkäll. Spänningskrven nges på produkten och/eller förpckningen. Använd inte lddren om sldden skdts. Försök inte tt reprer enheten. Det finns ing delr som kn reprers inuti. Byt ut enheten om den skds eller utsätts för överdriven fukt. Om btteriet Använd ett specificert btteri med utrustningen. VARNING: Denn enhet innehåller ett icke utbytbrt litiumjonbtteri. Btteriet kn sprick eller sprängs och släpp ut frlig kemiklier. För 0 tt minsk risken för eldsvåd eller brännskdor, demonter, kross eller punkter inte btteriet och ksser det inte i eld eller vtten. Viktig nvisningr (enbrt för servicepersonl) Vrning: Explosionsrisk föreligger om btteriet byts ut mot fel typ. Ksser uttjänt btterier i enlighet med nvisningrn. Byt br ut mot smm eller likvärdig typ enligt tillverkrens rekommendtioner. Btteriet måste källsorters eller kssers på korrekt sätt. Använd btteriet br med specificerd utrustning. Gällnde föreskrifter För reglernde identifieringssyften: Mio Cyclo 00/05 är tilldelde modellnummer N4. Märketiketter plcerde på utsidn v din Mio indikerr bestämmelsern som din modell uppfyller. Kontroller dess märketiketter på din Mio och se motsvrnde uttlnden i dett kpitel. Viss noteringr gäller endst specifik modeller. Produkter med CE-märkning uppfyller Rdio & Telecommuniction Terminl Equipment direktivet (R&TTE) (999/5/EC), Electromgnetisk komptibilitetsdirektivet (004/08/EC) och lågspänningsdirektivet (006/95/EC) utgivet v kommissionen för Europerisk Gemenskpen. Överenstämmelse med des direktiv innebär npssning till följnde europeisk stndrd: EN : Electronic comptibility nd Rdio spectrum Mtters (ERM) (elektronisk kompbilitet och Rdiospektrumsfrågor), ElectroMgnetic Comptibility (EMC) (elektromgnetisk kompbilitet) stndrd för rdioutrustning och tjänster; del : Vnlig teknisk krv. EN : Electronic comptibility nd Rdio spectrum Mtters (ERM) (elektronisk kompbilitet och Rdiospektrumsfrågor), ElectroMgnetic Comptibility (EMC) (elektromgnetisk kompbilitet) stndrd för rdioutrustning och tjänster; del 7: Specifik förhållnen för.4 GHz bredbndssändningssystem och 5 GHz högprestnd RLAN utrustning.

21 EN 550: rdiostörningskrkteristik EN 5504: immunitetkrkteristik EN : gränser för hrmonisk strömutstrålningr EN : begränsning v spänningsväxling och flimmer i lågspäningsförsörjningssystem. IEC :005: produktsäkerhet Tillverkren kn inte hålls nsvrig för modifieringr som gjorts v nvändren och konsekvensern därv, vilket kn ändr överenstämmelsen v produkten med CE-märkningen. Deklrtion om överensstämmelse Härmed deklrerr tt dess N4 uppfyller de väsentlig krven och ndr bestämmelser i direktiv 999/5/EC. WEEE Denn produkt får inte ksts i de vnlig hushållssoporn i enlighet med EU-direktivet Wste Electricl nd Electronic Equipment (WEEE 00/96/EG). Istället kn den vyttrs genom tt återlämns till inköpsstället eller till en kommunl återvinningssttion. Licensvtl slutnvändre Du bör läs igenom följnde villkor i dett vtl ( Avtl ) nog innn produkten nvänds vilket inkluderr progrmprodukten som licensierts v Mio Technology Limited ( Mio ) och/eller ders licensgivre till ders kunder för nvändning endst såsom nges nedn. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE, ANVÄND INTE PRODUKTEN OCH/ELLER KOPIERA NÅGRA PROGRAMPRODUKTER SOM FINNS INSTALLERADE DÄRI ELLER SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN. KONTAKTA OMEDELBART DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MIO FÖR INSTRUKTIONER ELLER RETURNERA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN MED ALLA MEDFÖLJANDE DELAR TILL MIO ELLER DIT DÄR DU ERHÖLL DEM. OM DU HAR BETALAT FÖR PRODUKTEN OCH/ELLER PROGRAMPRODUKTEN KOMMER MIO ELLER DERAS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖR FRÅN DÄR DU ERHÖLL PRODUKTEN OCH/ELLER PROGRAMPRODUKTEN ATT ÅTERBETALAT INKÖPSPRISER FÖRUTSATT ATT DU KAN VISA MIO ELLER DERAS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖR BEVIS PÅ INKÖP ELLER BETALNING. ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH/ELLER PROGRAMPRODUKTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER PROGRAMMET, KOMMER BRYTNING AV FÖRSEGLINGEN PÅ CD/DVD/ MINNESKORT FASTSTÄLLA ATT DU ACCEPTERAT DETTA AVTAL. LICENSMEDGIVANDE: Dett vtl beviljr dig en icke-exklusiv, ej överlåtbr och upphävbr licens tt nvänd den medföljnde progrmvrn som redn finns instllerd på produkten och/eller på CD/DVD/minneskortet och ndr lgringsmedi och den digitl krtdtn inkluderd häri ( progrm ) tt instller på en produkt i tget. Dett vtl innebär inte eller beviljr dig någon rätt till kommnde uppdteringr eller uppgrderingr v progrmmet såvid inte Mio uttryckligen upplyst om dett skriftligt. All uppdteringr eller uppgrderingr skll också reglers v dett vtl och kn vr belgd med ytterligre vgifter. Du får endst kopier progrmmet och medföljnde dokumenttion ( Dokumenttion ) som är väsentlig för säkerhetskopiering eller för rkiveringssyften som stöd för din nvändning v progrmmet såsom tillåts här nedn. Du måste återge och inkluder ll upphovsrättslig noteringr och ll nnn upphovsrätt som viss på progrmmet och dokumenttionen på ll kopior du skpr. Produktens pket kn innehåll multipl versioner v dett vtl, såsom fler översättningr och/eller fler mediversioner. Även om erhåller fler versioner v dett vtl är du endst licensierd tt nvänd en kopi v progrmmet. RESTRIKTIONER: Du hr inte tillåtelse tt les, hyr ut, lån ut, offentligt utför eller sänd, distribuer eller licensier i ndr hnd progrmmet eller nvänd progrmmet i ett timeshring rrngemng eller på något nnt obehörigt sätt. Du får inte ldd ned eller del progrmmet och/eller de digitl krtdtn som ryms däri eller överför den till en nnn dtor eller dtbärre. Modifiering, skpnde v härlett rbete på, reverse engineering, kompiler, dekompiler eller nedmonter progrmmet är uttryckligen förbjudet, förutom och endst i den omfttningen tt sådn ktivitet uttryckligen är tillåtet v tillämplig lg oktt denn begränsning. Emellertid om du behöver informtionen för tt progrmmet sk kunn smverk med ndr tredjeprts progrm kn, efter skriftlig begärn till Mio och efter Mios egn bedömning, informtionen bli tillgänglig för dig från Mio.

22 INGEN ÖVERLÅTELSE: Du kn permnent överför ll din rättigheter under dett vtl endst som en del v en försäljning eller överföring v produkten förutstt tt du inte behåller någr kopior och överför ll kopior v progrmmet smt ll dokumenttion till smm prt eller förstör sådnt mteril som inte överförts och tt mottgren smtycker till villkoren i dett vtl. All överlåtelse måste inkluder uppdteringr och uppgrderingr och ll tidigre versioner v progrmmet. Förutom vd som frmläggs ovn kn du inte överför eller överlåt progrmmet eller någr v din rättigheter under dett vtl. EXPORTBEGRÄNSNINGAR: Du smtycker till tt följ tillämplig interntionell eller ntionell lgr som gäller för progrmmet och/eller dokumenttionen och du kommer inte tt exporter eller reexporter progrmmet eller dokumenttionen (eller någr kopior därv) eller någon produkt som nyttjr progrmmet eller dokumenttionen i strid mot ll tillämplig lgr eller bestämmelser i Förent Sttern eller det lnd där du erhöll dem. ÄGARSKAP; IMMATERIELL RÄTT: Mio eller ders leverntörer eller licensgivre därv äger ll titlr, ägrskp och immteriell rätt i och till progrmmet och dokumenttionen och ll kopior därv ovsett form eller medi. Förutom vd som uttryckligen tillhndhålls häri medger inte vtlet någr rättigheter till dig för ptentet, upphovsrätten, ffärshemligheter, vrumärken eller någr ndr rättigheter vseende progrmmet och dokumenttionen. UPPHÖRANDE: Dett vtl gäller frm till dess upphörnde. Du kn vslut dett vtl när som helst genom tt förstör progrmmet och dokumenttionen tillsmmn med ll kopior och smmnstt delr i någon form. Dett vtl kommer omedelbrt tt upphör om du inte kn fog dig efter ll villkor i dett vtl. Vid sådn händelse måste du förstör progrmmet och dokumenttionen tillsmmns med ll kopior och smmnstt delr i någon form. TILLÄMPLIG LAG: Dett vtl skll reglers v lgrn i Folkrepubliken Kin. Förende Ntionerns överenskommelse om kontrkt för interntionell försäljning v gods är härmed exkluderd i sin helhet för tillämpning v dett vtl. BEGRÄNSAD GARANTI; BEGRÄNSAT ANSVAR: All grntier och begränsningr v nsvr tillämplig på progrmmet och dokumenttionen såsom fstställs i den Begränsde grntin eller i produktmnulen som medföljer progrmmet eller produkten. Sådn grntier och begränsningr v nsvr är inkorporerde här nedn i sin helhet med denn referens. FÖRUTOM SÅSOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG SKALL MIO ELLER DERAS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKT, SPECIELLA, HÄRAV FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR I NÅGON FORM ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV PROGRAMMET OCH/ELLER DOKUMENTATIONEN. DENNA BEGRÄSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM NÅGON ERSÄTTNING SAKNAS FÖR DESS HUVUDSAKLIGA SYFTE. AVSKILJBARHET: Vid den händelse tt någon del v dett vtl upptäcks vr ogiltigt, olgligt eller ej verkställbrt, skll de kvrvrnde reserveringrn fortfrnde vr giltig, lglig och verkställbr utn tt påverks eller försvgs på något sätt och en giltig, lglig och verkställbr del v liknnde vsikt och ekonomisk verkn skll vr ersättning därför. HELA AVTALET: Dett vtl nger hel förståelsen och vtlet melln dig och Mio med vseende på progrmmet och dokumenttionen och tidigre vtl och kommuniktioner, ovsett om det skett orlt eller skriftligt.

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer