Starta här HL-2135W /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta här HL-2135W /"

Transkript

1 Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På kn du se Snguiden även på ndr språk. Viss modeller är inte tillgänglig i ll länder. VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till llvrlig skdor eller dödsfll. VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till lättre eller mindre skdor. 1 Pck upp mskinen och kontroller innehållet i förpckningen Snguide Broschyr med säkerhets och juridisk informtion Dokumenttions- och instlltions-cd Nätklr Trumenhet och tonerkssett (förinstllert) För nvändre i Dnmrk: Nätkeln som leverers med denn mskin hr en jordd kontkt med tre stift. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med tre stift. Mskinen måste vr jordd, om du är osäker kontkt en ehörig elektriker. För nvändre i Sverige, Norge och Finlnd: Nätkeln som leverers med denn mskin är jordd på sidn med två leck. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med två leck. Mskinen måste vr jordd, om du är osäker kontkt en ehörig elektriker. Försäkr dig om tt den tillhndhålln kontkten nsluts till ett stndrd strömuttg som är jordt på korrekt sätt genom en stndrd nätnslutningen. Icke jordd utrustning kn orsk stötr och elektronisk störningr. SWE Version 0 1

2 VARNING Mskinen är förpckd i plstpåsr. Plstpåsr är inte leksker. Tänk på tt förvr dess påsr utom räckhåll för rn för tt undvik kvävningsrisk, och se till tt de slängs på ett säkert sätt. Se till tt utrymmet runt mskinen är fritt så som ilden visr. 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) Vi rekommenderr tt du sprr originlförpckningen. Medföljnde delr i levernsen kn vrier melln olik länder. Om du v någon nledning måste trnsporter mskinen sk du omsorgsfullt pck ned den i originlförpckningen för tt undvik skdor under trnsporten. Mskinen sk vr fullförsäkrd hos trnsportföretget. Mer informtion om hur du pckr ned mskinen finns under Förpck och trnsporter mskinen i ruksnvisningen. Bildern i den här guiden visr HL-2270DW. Gränssnittskeln medföljer inte som stndrd. Inhndl lämplig kel för det gränssnitt du vill nvänd (USB eller nätverk). USB-kel Vi rekommenderr tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som är mx. två meter lång. Nätverkskel Använd en prtvinnd stright-through -kel v ktegori 5 (eller högre) till 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. 2

3 2 T ort förpckningsmterilet från mskinen e T ut enheten med trumm och tonerkssett. VIKTIGT Anslut INTE nätkeln ännu. T ort förpckningstejpen från mskinens utsid och påsen med kiselgel från utmtningsfcket. CAUTION VAR FÖRSIKTIG Kst påsen med kiselgel. Får INTE förtärs. Öppn den främre luckn. f Skk enheten försiktigt i sidled så tt tonern fördels jämnt. c T ort gummindet från trummn. g Sätt tillk enheten med trumm och tonerkssett i mskinen. d Dr i pppersremsn för tt t ort skyddmterilet enligt ilden. h Stäng mskinens främre luck. 3

4 3 Fyll på ppper i pppersfcket Dr ut pppersfcket helt ur mskinen. Tryck på pppersledrns grön frigöringsrm och npss pppersledrn efter storleken på det ppper du fyller på. Kontroller tt pppersledrn sitter fst ordentligt i spåren. e Sätt tillk pppersfcket ordentligt i mskinen. Kontroller tt det hr förts in helt och hållet i mskinen. Mer informtion om lämpligt ppper finns i Rekommendtioner för ppper och utskriftsmedi i ruksnvisningen. Tryck på frigöringsknppen i pppersfckets otten och dr sedn ut ksidn på ppperskssetten för pppersstorleken Legl eller Folio. (Ppperstorlekrn Legl och Folio är inte tillgänglig i ll regioner.) c d Luft pppersunten väl för tt undvik pppersstopp och felmtningr. Fyll på ppper i kssetten och kontroller tt: Ppperet ligger under linjen som nger högst tillåtn rkhöjd ( ). Att fyll på lltför mycket ppper orskr pppersstopp. Den sid som du vill skriv ut på sk vr vänd nedåt. Pppersledrn sk vr knt i knt med ppperen för tt mtningen sk li rätt. 4

5 4 Skriv ut en testsid VIKTIGT Vänt med tt koppl in gränssnittskeln. Anslut nätkeln till mskinen och sedn till ett vägguttg. Slå på strömmen till mskinen. c d När mskinen hr värmts upp slutr Redylmpn tt link och lyser med fst grönt sken. Tryck på Go. Mskinen skriver då ut en testsid. Kontroller tt testsidn skrevs ut korrekt. Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du hr skickt ett först utskriftsjo från dtorn. 5

6 6

7 5 Välj nslutningstyp För nvändre med USB-kel Windows, fortsätt till sidn 8 Mcintosh, fortsätt till sidn 9 För trådundet nätverk (endst HL-2270DW) Windows, fortsätt till sidn 10, 12 Mcintosh, fortsätt till sidn 14 För trådlöst nätverk Windows och Mcintosh, fortsätt till sidn 16 Du kn hämt de senste drivrutinern och verktygsprogrmmen för mskinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Trådlöst nätverk Windows USBMcintosh Windows Mcintosh Windows Mcintosh 7

8 USB Windows För Windows -nvändre med USB-kel 6 Innn du instllerr VIKTIGT Stäng ll progrm som eventuellt körs. Skärmildern kn se olik ut eroende på opertivsystem. c Om du nvänder Windows Vist eller Windows 7 sk du klick på Tillåt eller J när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss. Följ nvisningrn på skärmen tills den här skärmen viss. Kontroller tt dtorn är på och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Stäng v mskinen och kontroller tt USBkeln INTE är nsluten till mskinen. Strt sedn instlltionen v skrivrdrivrutinen. Dr ut keln igen om du redn hr stt i den. d Anslut USB-keln till USB-porten på mskinen som är märkt med symolen nslut sedn keln till dtorn. och 7 Instller skrivrdrivrutinen Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Välj modell och språk om du tillfrågs. Om cd-menyn inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och sedn duelklick på strt.exe. Klick på Instller skrivrdrivrutin och på J om du ccepterr licensvtlet. e Strt mskinen och följ nvisningrn på skärmen för tt slutför instlltionen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. Beroende på ktuell säkerhetsinställningr kn ett fönster från ett säkerhetsprogrm i Windows eller ett ntivirusprogrm öppns när mskinen och dess progrm nvänds. Ange i fönstret tt det är tillåtet tt fortsätt. XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin Det är lämpligt tt välj XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin när du nvänder ppliktioner för utskrift v dokument som uppfyller XML Pper Specifiction. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på 8

9 USB Mcintosh För Mcintosh-nvändre med USB-kel 6 Innn du instllerr VIKTIGT Den senste informtionen om Mc OS X finns på Användre v Mc OS X sk uppgrder till Mc OS X x. Kontroller tt Mcintosh-dtorn och mskinen är påslgn. Du måste logg in med dministrtörsrättigheter. Anslut USB-keln till USB-porten på mskinen som är märkt med symolen och nslut sedn keln till din Mcintosh-dtor. c 7 Instller skrivrdrivrutinen Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Duelklick på Strt Here OSX-ikonen. Följ nvisningrn på skärmen. Det tr någr minuter för instlltionen tt li klr. Följ nvisningrn på skärmen tills den här skärmen viss. Välj din mskin i listn och klick sedn på OK. Windows USBMcintosh VIKTIGT Anslut INTE skrivren till en USB-port på ett tngentord eller en USB-hu utn strömförsörjning. Anslut skrivren direkt till dtorn. c Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. d Klick på Näst när den här skärmen viss. Gör ditt vl när skärmen Brother support viss och följ nvisningrn på skärmen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. 9

10 Trådundet nätverk Windows För Windows -nvändre med trådundet nätverk (För nvändre med peer-to-peer-nätverk) (endst HL-2270DW) 6 Innn du instllerr c Anslut nätverkskeln till LAN-porten som är märkt med symolen och därefter till en ledig port på din hu. TCP/IP Router Mskin TCP/IP Vi rekommenderr tt du kontktr din systemdministrtör före instlltionen om du sk nslut mskinen till ett nätverk. d Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. Kontroller tt dtorn är på och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng ll progrm som eventuellt körs. Skärmildern kn se olik ut eroende på opertivsystem. T ort skyddslocket över LAN-porten. 10

11 Trådundet nätverk Windows 7 Instller skrivrdrivrutinen Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Välj modell och språk om du tillfrågs. Om cd-menyn inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och sedn duelklick på strt.exe. Klick på Instller skrivrdrivrutin och på J om du ccepterr licensvtlet. Om du nvänder Windows Vist eller Windows 7 sk du klick på Tillåt eller J när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Beroende på ktuell säkerhetsinställningr kn ett fönster från ett säkerhetsprogrm i Windows eller ett ntivirusprogrm öppns när mskinen och dess progrm nvänds. Ange i fönstret tt det är tillåtet tt fortsätt. XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin Det är lämpligt tt välj XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin när du nvänder ppliktioner för utskrift v dokument som uppfyller XML Pper Specifiction. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Windows Mcintosh c Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Du kn t red på mskinens IP-dress och nodnmn genom tt skriv ut sidn med skrivrinställningr. Se Skriv ut sidn med skrivrinställningr på sidn 33. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. 11

12 Trådundet nätverk Windows För Windows -nvändre med trådundet nätverk (För nvändre som delr nätverk) (endst HL-2270DW) 6 Innn TCP/IP du instllerr 7 Instller skrivrdrivrutinen Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Välj modell och språk om du tillfrågs. Om cd-menyn inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och sedn duelklick på strt.exe. Klick på Instller skrivrdrivrutin och på J om du ccepterr licensvtlet. Klientdtor Klls även server eller skrivrserver c TCP/IP eller USB d Mskin Vi rekommenderr tt du kontktr din systemdministrtör före instlltionen om du sk nslut mskinen till ett nätverk. Kontroller tt dtorn är på och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng ll progrm som eventuellt körs. Skärmildern kn se olik ut eroende på opertivsystem. Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. c Om du nvänder Windows Vist eller Windows 7 sk du klick på Tillåt eller J när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss. Följ nvisningrn på skärmen tills den här skärmen viss. Mrker utskriftskön för din mskin och klick på OK. XXXX Kontkt din dministrtör om du inte känner till plcering och nmn på mskinkön i nätverket. 12

13 Trådundet nätverk Windows d Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. Beroende på ktuell säkerhetsinställningr kn ett fönster från ett säkerhetsprogrm i Windows eller ett ntivirusprogrm öppns när mskinen och dess progrm nvänds. Ange i fönstret tt det är tillåtet tt fortsätt. XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin Det är lämpligt tt välj XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin när du nvänder ppliktioner för utskrift v dokument som uppfyller XML Pper Specifiction. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Windows Mcintosh 13

14 Trådundet nätverk Mcintosh För Mcintosh-nvändre med trådundet nätverk (endst HL-2270DW) 6 Innn du instllerr VIKTIGT Den senste informtionen om Mc OS X finns på Användre v Mc OS X sk uppgrder till Mc OS X x. 7 Instller skrivrdrivrutinen Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Duelklick på Strt Here OSX-ikonen. Följ nvisningrn på skärmen. Kontroller tt Mcintosh-dtorn och mskinen är påslgn. Du måste logg in med dministrtörsrättigheter. T ort skyddslocket över LAN-porten. c Det tr någr minuter för instlltionen tt li klr. Följ nvisningrn på skärmen tills den här skärmen viss. Välj din mskin i listn och klick sedn på OK. c Anslut nätverkskeln till LAN-porten som är märkt med symolen och därefter till en ledig port på din hu. Om fler mskiner v smm modell hr nslutits till nätverket viss MAC-dressen (Ethernet-dressen) efter modellnmnet. Du kn t red på mskinens MAC-dress (Ethernet-dress) och IP-dress genom tt skriv ut sidn med skrivrinställningr. Se Skriv ut sidn med skrivrinställningr på sidn 33. d Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. 14

15 Trådundet nätverk Mcintosh d Klick på Näst när den här skärmen viss. Gör ditt vl när skärmen Brother support viss och följ nvisningrn på skärmen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Trådundet nätverk Windows Mcintosh 15

16 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt För nvändre med trådlös nätverk 6 Innn du örjr Först måste du konfigurer mskinens trådlös nätverksinställningr så tt skrivren kn kommunicer med nätverkets åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt den kn kommunicer med din åtkomstpunkt/router kommer dtorer i nätverket tt h åtkomst till mskinen. För tt mskinen sk kunn nvänds från dess dtorer måste skrivrdrivrutinen instllers. Följnde steg hjälper dig genom konfigurtionen och instlltionen. VIKTIGT Vi rekommenderr tt du kontktr din systemdministrtör före instlltionen om du sk nslut mskinen till ett nätverk. Du måste känn till de trådlös nätverksinställningrn för tt kunn fortsätt med den här instlltionen. Om du hr konfigurert mskinens trådlös inställningr tidigre måste du återställ skrivrserverns ursprunglig friksinställningr. 1. Stäng v mskinen. 2. Kontroller tt den främre luckn är stängd och tt nätkeln är nsluten. 3. Håll Go nedtryckt medn du slår på strömrytren. Håll Go nedtryckt tills ll indiktorlmporn lyser och lmpn Redy släcks. 4. Släpp Go. Kontroller tt ll lmporn släcks. 5. Tryck på Go sex gånger. Kontroller tt ll lmpor tänds vilket indikerr tt skrivrservern hr återställts till friksinställningrn. Mskinen strts om. För tt få äst möjlig resultt vid vnlig, dglig dokumentutskrifter sk du ställ Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt, och se till tt det finns så få hinder som möjligt melln mskinen och åtkomstpunkten. Om det finns stor föremål eller väggr melln de åd enhetern, eller om det förekommer störningr från ndr elektronisk pprter, kn dett påverk dtöverföringshstigheten för dokumenten. Av denn nledning är en trådlös nslutning knske inte lltid den äst nslutningsmetoden för ll typer v dokument och progrm. Om du skriver ut stor filer, som t.ex. flersidig dokument med en lndning v text och stor grfik, ör du knske överväg tt välj trådundet Ethernet i stället för tt få en snre dtöverföring eller USB som ger den snste dthstigheten. Även om Brother HL-2270DW kn nvänds i åde trådundn och trådlös nätverk går det r tt nvänd en v nslutningsmetodern åt gången. Skärmildern är hämtde från HL-2270DW. Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Trådlös nätverksskrivre (din mskin) c Dtor med trådlös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern d Trådunden dtor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern 16

17 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 7 Bekräft nätverksmiljön (infrstrukturläge) I nvisningrn nedn ges två möjligheter till tt instller Brother-mskinen i ett trådlöst nätverk. Anvisningr för tt instller mskinen i nnn trådlös miljö finns i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Om din WLAN-åtkomstpunkt/router inte stöder Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ntecknr du nätverksinställningrn för WLAN-åtkomstpunkten/routern. VIKTIGT Kontkt inte Brother Support/Kundtjänst för ssistns utn tt h säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket. Vi kn inte hjälp till tt hitt nätverkets säkerhetsinställningr. SSID (Nätverksnmn) Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel) Till exempel: SSID (Nätverksnmn) HELLO Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel) Det går inte tt fortsätt instlltionen v det trådlös nätverket utn den här informtionen (SSID (nätverksnmn) och nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel)). Vr hittr jg den här informtionen (SSID (nätverksnmn) och nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel))? 1) Mer informtion finns i dokumenttionen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. 2) Det initil nätverksnmnet kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte känner till säkerhetsinformtionen kn informtion lämns v tillverkren v routern, systemdministrtören eller Internet-opertören. Gå nu till För Windows -nvändre, fortsätt till sidn 20 För Mcintosh-nvändre, fortsätt till sidn 26 Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder utomtiskt trådlöst läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) Trådlöst nätverk Windows Mcintosh Gå nu till För Windows -nvändre, fortsätt till sidn 18 För Mcintosh-nvändre, fortsätt till sidn 24 17

18 Trådlöst nätverk Windows Konfigurtion med den utomtisk trådlös metoden (en knpptryckning) 8 Konfigurer de trådlös inställningrn och instller skrivrdrivrutinen Kontroller tt WLAN-åtkomstpunkten/routern är märkt med Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -symolen som viss nedn. e Klick på Trådlös nätverksnslutning och sedn på Näst. c d Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder Wi-Fi Protected Setup (pinmetoden) kn du konfigurer mskinen med pinmetoden (Personl Identifiction Numer). Mer informtion finns i Använd pinmetoden för Wi-Fi Protected Setup i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Plcer Brother-mskinen inom räckvidden för Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS åtkomstpunkten/routern. Räckvidden kn vrier melln olik miljöer. Mer informtion finns i ruksnvisningen till åtkomstpunkten/routern. Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Välj modell och språk om du tillfrågs. Om cd-menyn inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och sedn duelklick på strt.exe. Klick på Instller skrivrdrivrutin och på J om du ccepterr licensvtlet. f Om du nvänder Windows Vist eller Windows 7 sk du klick på Tillåt eller J när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss. g Välj Brother peer-to-peer nätverksskrivre och klick sedn på Näst. Välj lterntiv för rndväggsinställningen och klick sedn på Näst. Välj J, min åtkomstpunkt hr stöd för WPS eller AOSS och jg vill nvänd det och klick sedn på Näst. 18

19 Trådlöst nätverk Windows h Tryck på knppen för trådlös instlltion som sitter på ksidn v mskinen i mindre än 2 sekunder, så som ilden nedn visr. l Klick på Näst. Tryck in knppen med hjälp v ett spetsigt föremål som t.ex. en penn. Tryck inte på knppen i 3 sekunder eller mer eftersom mskinen då yter till läget med pinmetod för Wi-Fi Protected Setup. m Mrker rutn när du hr kontrollert tt du hr slutfört de trådlös inställningrn, och klick sedn på Näst. i j k Under 2 minuter kommer den här funktionen tt utomtiskt känn v vilket läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) åtkomstpunkten/routern nvänder för tt konfigurer mskinen. Tryck på knppen Wi-Fi Protected Setup eller AOSS på WLAN-åtkomstpunkten/routern. Mer informtion finns i ruksnvisningen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. Mskinens lmpor indikerr nslutningsresulttet. Se Lmpns etydelse när läget för trådlös inställning med en knpptryckning nvänds på sidn 35. Instller skrivrdrivrutinen n VIKTIGT Försök INTE tt stäng någon v skärmrn under instlltionen. Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Beroende på ktuell säkerhetsinställningr kn ett fönster från ett säkerhetsprogrm i Windows eller ett ntivirusprogrm öppns när mskinen och dess progrm nvänds. Ange i fönstret tt det är tillåtet tt fortsätt. XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin Det är lämpligt tt välj XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin när du nvänder ppliktioner för utskrift v dokument som uppfyller XML Pper Specifiction. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådlöst nätverk Windows Mcintosh En WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Kontroller vilket fel som nges i rpporten och se Felsökning på sidn 30 vid nslutningsfel. 19

20 Trådlöst nätverk Windows Konfigurtion i infrstrukturläget med tillfällig USB- eller Ethernetkel (nätverkskel) 8 Konfigurer de trådlös inställningrn och instller skrivrdrivrutinen d Välj Brother peer-to-peer nätverksskrivre och klick sedn på Näst. VIKTIGT Du måste nvänd en USB- eller Ethernetkel (endst HL-2270DW) tillfälligt under konfigurtionen (kel medföljer ej). Du måste h tillgång till de ntecknde trådlös inställningrn från steg 7 på sidn 17 innn du fortsätter. Sätt i instlltion-cd-skivn i cd-läsren. Välj modell och språk om du tillfrågs. e Välj lterntiv för rndväggsinställningen och klick sedn på Näst. Välj Nej och klick sedn på Näst. Om cd-menyn inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och sedn duelklick på strt.exe. Klick på Instller skrivrdrivrutin och på J om du ccepterr licensvtlet. f Läs Viktigt. Mrker rutn efter tt du hr kontrollert SSID och nätverksnyckeln och klick sedn på Näst. c Välj Trådlös nätverksnslutning och klick sedn på Näst. g För nvändre med USB-kel, fortsätt till h. (endst HL-2270DW) För nvändre med Ethernet-kel, fortsätt till j. Om du nvänder Windows Vist eller Windows 7 sk du klick på Tillåt eller J när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss. 20

21 Trådlöst nätverk Windows h Välj Använd en USB-kel tillfälligt (rekommenders) och klick sedn på Näst. k T ort skyddslocket över LAN-porten. i Anslut USB-keln (medföljer ej) tillfälligt direkt melln dtorn och mskinen. l Anslut tillfälligt din trådlös Brother-enhet till åtkomstpunkten med en nätverkskel (medföljer ej) och klick på Näst. j Fortsätt med steg n. Välj Använd en Ethernet-kel (nätverkskel) tillfälligt och klick sedn på Näst. m Välj den mskin som du vill konfigurer och klick på Näst. Om listn är tom kontrollerr du tt åtkomstpunkten och mskinen är påslgn och klickr sedn på Uppdter. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh Stndrdnodnmnet är BRNxxxxxxxxxxxx. 21

22 Trådlöst nätverk Windows n Om konfigurtionsskärmen viss mrkerr du rutn och klickr på Näst. När följnde skärmild viss mrkerr du J om du vill nslut till SSID i listn. Klick på Näst och fortsätt till r. p Om nätverket inte är konfigurert för verifiering och kryptering kommer följnde skärmild tt viss. Klick på OK och fortsätt till r för tt fortsätt med konfigurtionen. o Guiden söker efter trådlös nätverk som är tillgänglig från mskinen. Välj det SSID som du kontrollerde i förväg på sidn 17 och klick sedn på Näst. q Ange Nätverksnyckel och nge sedn nyckeln en gång till i Bekräft nätverksnyckel. Klick på Näst. r Klick på Näst. Inställningrn skicks till mskinen. Om listn är tom ör du kontroller strömförsörjningen till åtkomstpunkten smt tt den sänder SSID-informtionen. Kontroller även tt mskinen och åtkomstpunkten står tillräckligt när vrndr för tt kunn kommunicer trådlöst. Klick sedn på Uppdter. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd ett SSID kn du lägg till det mnuellt genom tt klick på Avncert. Följ nvisningrn på skärmen för tt nge Nmn (SSID) och klick sedn på Näst. Om du klickr på Avryt ändrs inte inställningrn. Om du vill nge IP-dressinställningrn för mskinen mnuellt klickr du på Ändr IPdress och nger de IP-dressuppgifter som krävs för ditt nätverk. (För nvändre med USB-kel) Om felskärmen för trådlös instlltion viss sk du klick på Försök igen och gör ett nytt försök genom tt örj om från steg o. s För nvändre med USB-kel, fortsätt till w. (endst HL-2270DW) För nvändre med Ethernet-kel, fortsätt till t. 22

23 Trådlöst nätverk Windows t En rpport för trådlöst LAN skrivs ut utomtiskt. (För nvändre med nätverkskel) T ort nätverkskeln melln åtkomstpunkten och mskinen och klick på Näst. u << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* Välj sttusen som viss för nslutningen i rpporten för trådlöst LAN. Klick på Näst. Om sttusen är Connection : OK (nslutning OK) fortsätter du till w. Om sttusen är Connection : Filed (nslutningsfel) fortsätter du till v. Den trådlös konfigurtionen är klr. Instller skrivrdrivrutinen x Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. v Klick på Slutför. Trådlös instlltion misslyckdes och kunde inte nsluts till ett trådlöst nätverk. Kontroller felkoden på den utskrivn rpporten för trådlöst LAN och se Felsökning på sidn 30. Försök med tt örj om från steg igen. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Beroende på ktuell säkerhetsinställningr kn ett fönster från ett säkerhetsprogrm i Windows eller ett ntivirusprogrm öppns när mskinen och dess progrm nvänds. Ange i fönstret tt det är tillåtet tt fortsätt. XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin Det är lämpligt tt välj XML Pper Specifiction Skrivrdrivrutin när du nvänder ppliktioner för utskrift v dokument som uppfyller XML Pper Specifiction. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådlöst nätverk Windows Mcintosh w (För nvändre med USB-kel) T ort USB-keln melln dtorn och mskinen. 23

24 Trådlöst nätverk Mcintosh Konfigurtion med den utomtisk trådlös metoden (en knpptryckning) 8 Konfigurer de trådlös inställningrn och instller skrivrdrivrutinen f Välj J, min åtkomstpunkt hr stöd för WPS eller AOSS och jg vill nvänd det och klick sedn på Näst. Kontroller tt WLAN-åtkomstpunkten/routern är märkt med Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -symolen som viss nedn. g Tryck på knppen för trådlös instlltion som sitter på ksidn v mskinen i mindre än 2 sekunder, så som ilden nedn visr. c d Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder Wi-Fi Protected Setup (pinmetoden) kn du konfigurer mskinen med pinmetoden (Personl Identifiction Numer). Mer informtion finns i Använd pinmetoden för Wi-Fi Protected Setup i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Plcer Brother-mskinen inom räckvidden för Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS åtkomstpunkten/routern. Räckvidden kn vrier melln olik miljöer. Mer informtion finns i ruksnvisningen till åtkomstpunkten/routern. Strt Mcintosh-dtorn. Sätt i instlltion-cdskivn i cd-läsren. Duelklick på Strt Here OSX-ikonen. Följ nvisningrn på skärmen. h i Tryck in knppen med hjälp v ett spetsigt föremål som t.ex. en penn. Tryck inte på knppen i 3 sekunder eller mer eftersom skrivren då yter till läget med pinmetod för Wi-Fi Protected Setup. Under 2 minuter kommer den här funktionen tt utomtiskt känn v vilket läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) åtkomstpunkten/routern nvänder för tt konfigurer mskinen. Tryck på knppen Wi-Fi Protected Setup eller AOSS på WLAN-åtkomstpunkten/routern. Mer informtion finns i ruksnvisningen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. e Klick på Trådlös nätverksnslutning och sedn på Näst. 24

25 j Trådlöst nätverk Mskinens lmpor indikerr nslutningsresulttet. Se Lmpns etydelse när läget för trådlös inställning med en knpptryckning nvänds på sidn 35. En WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Kontroller vilket fel som nges i rpporten och se Felsökning på sidn 30 vid nslutningsfel. k Klick på Näst. Mcintosh m Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Gör ditt vl när skärmen Brother support viss och följ nvisningrn på skärmen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. l Mrker rutn när du hr kontrollert tt du hr slutfört de trådlös inställningrn, och klick sedn på Näst. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Instller skrivrdrivrutinen. VIKTIGT Försök INTE tt stäng någon v skärmrn under instlltionen. Om fler mskiner v smm modell hr nslutits till nätverket viss MAC-dressen (Ethernet-dressen) efter modellnmnet. Du kn även ekräft IP-dressen genom tt läddr åt höger. Du kn t red på mskinens MAC-dress (Ethernet-dress) och IP-dress genom tt skriv ut sidn med skrivrinställningr. Se Skriv ut sidn med skrivrinställningr på sidn 33. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh 25

26 Trådlöst nätverk Mcintosh Konfigurtion i infrstrukturläget med tillfällig USB- eller Ethernetkel (nätverkskel) 8 Konfigurer de trådlös inställningrn och instller skrivrdrivrutinen e Läs Viktigt. Mrker rutn efter tt du hr kontrollert SSID och nätverksnyckeln och klick sedn på Näst. VIKTIGT Du måste nvänd en USB- eller Ethernetkel (endst HL-2270DW) tillfälligt under konfigurtionen (kel medföljer ej). Du måste h tillgång till de ntecknde trådlös inställningrn från steg 7 på sidn 17 innn du fortsätter. Strt Mcintosh-dtorn. Sätt i instlltion-cdskivn i cd-läsren. Duelklick på Strt Here OSX-ikonen. Följ nvisningrn på skärmen. f För nvändre med USB-kel, fortsätt till g. (endst HL-2270DW) För nvändre med Ethernet-kel, fortsätt till i. g Välj Använd en USB-kel tillfälligt (rekommenders) och klick sedn på Näst. c Klick på Trådlös nätverksnslutning och sedn på Näst. h Anslut USB-keln (medföljer ej) tillfälligt direkt melln dtorn och mskinen. d Välj Nej och klick sedn på Näst. Fortsätt med steg m. 26

27 Trådlöst nätverk Mcintosh i Välj Använd en Ethernet-kel (nätverkskel) tillfälligt och klick sedn på Näst. j T ort skyddslocket över LAN-porten. Stndrdnodnmnet är BRNxxxxxxxxxxxx. Du kn t red på mskinens MAC-dress (Ethernet-dress) genom tt skriv ut sidn med skrivrinställningr. Se Skriv ut sidn med skrivrinställningr på sidn 33. m Guiden söker efter trådlös nätverk som är tillgänglig från mskinen. Välj den åtkomstpunkt som du vill nslut mskinen till och klick sedn på Näst. k Anslut tillfälligt din trådlös Brother-enhet till åtkomstpunkten med en nätverkskel (medföljer ej) och klick på Näst. Om listn är tom ör du kontroller strömförsörjningen till åtkomstpunkten smt tt den sänder SSID-informtionen. Kontroller även tt mskinen och åtkomstpunkten står tillräckligt när vrndr för tt kunn kommunicer trådlöst. Klick sedn på Uppdter. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd ett SSID kn du lägg till det mnuellt genom tt klick på Avncert. Följ nvisningrn på skärmen för tt nge Nmn (SSID) och klick sedn på Näst. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh l Välj den mskin som du vill konfigurer och klick på Näst. Om listn är tom kontrollerr du tt åtkomstpunkten och mskinen är påslgn och klickr sedn på Uppdter. 27

28 n Trådlöst nätverk Om nätverket inte är konfigurert för verifiering och kryptering kommer följnde skärmild tt viss. Klick på OK och fortsätt till p för tt fortsätt med konfigurtionen. Mcintosh q För nvändre med USB-kel, fortsätt till u. (endst HL-2270DW) För nvändre med Ethernet-kel, fortsätt till r. r En rpport för trådlöst LAN skrivs ut utomtiskt. o p Ange Nätverksnyckel och nge sedn nyckeln en gång till i Bekräft nätverksnyckel. Klick på Näst. Klick på Näst. Inställningrn skicks till mskinen. s << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* Välj sttusen som viss för nslutningen i rpporten för trådlöst LAN. Klick på Näst. Om sttusen är Connection : OK (nslutning OK) fortsätter du till u. Om sttusen är Connection : Filed (nslutningsfel) fortsätter du till t. Om du klickr på Avryt ändrs inte inställningrn. Om du vill nge IP-dressinställningrn för mskinen mnuellt klickr du på Ändr IPdress och nger de IP-dressuppgifter som krävs för ditt nätverk. (För nvändre med USB-kel) Om felskärmen för trådlös instlltion viss sk du klick på Försök igen och gör ett nytt försök genom tt örj om från steg m. t Klick på Slutför. Trådlös instlltion misslyckdes och kunde inte nsluts till ett trådlöst nätverk. Kontroller felkoden på den utskrivn rpporten för trådlöst LAN och se Felsökning på sidn 30. Försök med tt örj om från steg igen. 28

29 Trådlöst nätverk Mcintosh u (För nvändre med USB-kel) T ort USB-keln melln dtorn och mskinen. v Följ nvisningrn på skärmen och slutför instlltionen. Gör ditt vl när skärmen Brother support viss och följ nvisningrn på skärmen. Slutförd Instlltionen hr nu slutförts. (För nvändre med nätverkskel) T ort nätverkskeln melln åtkomstpunkten och mskinen och klick på Näst. Om du nvänder en särskild IP-dress för mskinen måste Bootmetod nges till Sttic med BRAdmin Light. Mer informtion finns i Ändr mskinens nätverksinställningr i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Den trådlös konfigurtionen är klr. Instller skrivrdrivrutinen VIKTIGT Försök INTE tt stäng någon v skärmrn under instlltionen. Om fler mskiner v smm modell hr nslutits till nätverket viss MAC-dressen (Ethernet-dressen) efter modellnmnet. Du kn även ekräft IP-dressen genom tt läddr åt höger. Du kn t red på mskinens MAC-dress (Ethernet-dress) och IP-dress genom tt skriv ut sidn med skrivrinställningr. Se Skriv ut sidn med skrivrinställningr på sidn 33. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh 29

30 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felsökning VIKTIGT Kontkt inte Brother Support/Kundtjänst för ssistns utn tt h säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket. Vi kn inte hjälp till tt hitt nätverkets säkerhetsinställningr. Vr hittr jg inställningrn för det trådlös nätverkets SSID och nätverksnyckel? 1) Mer informtion finns i dokumenttionen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. 2) Det initil nätverksnmnet kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte känner till säkerhetsinformtionen kn informtion lämns v tillverkren v routern, systemdministrtören eller Internet-opertören. * Nätverksnyckeln kn även eskrivs som ett lösenord, en säkerhetsnyckel eller en krypteringsnyckel. WLAN-rpport Tryck på Go fem gånger inom fyr sekunder. Mskinen skriver ut WLAN-rpporten. Om WLAN-rpporten som skrivs ut visr tt nslutningen misslyckdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten och följer sedn nednstående nvisningr. Felkod TS-01 Rekommenderde lösningr Den trådlös inställningen är inte ktiverd; slå på den trådlös inställningen. - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen kopplr du loss den och ktiverr mskinens trådlös inställning. Håll Go nedtryckt under 10 sekunder. Släpp Go när mskinen skriver ut nätverkskonfigurtionssidn med de ktuell nätverksinställningrn. WLAN-åtkomstpunkten/routern kn inte hitts. 1. Kontroller följnde 4 punkter. TS-02 - Kontroller tt strömmen till WLAN-åtkomstpunkten/routern är på. - Flytt mskinen till en plts utn hinder melln mskinen och åtkomstpunkten eller närmre WLAN-åtkomstpunkten/routern. - Plcer mskinen temporärt inom en meter från den trådlös åtkomstpunkten medn du nger WLAN-inställningrn. - Kontroller tt Brother-mskinens MAC-dress är tillåten om WLANåtkomstpunkten/routern nvänder MAC-dressfiltrering. 2. Om du hr ngett SSID och säkerhetsinformtion (SSID/verifieringsmetod/krypteringsmetod/ nätverksnyckel) mnuellt kn du h ngett fel informtion. Kontroller tt SSID och säkerhetsinformtionen är rätt och nge rätt informtion om det ehövs. Informtion om hur du kontrollerr finns i Vr hittr jg inställningrn för det trådlös nätverkets SSID och nätverksnyckel? på sidn

31 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felkod Rekommenderde lösningr Verifierings-/krypteringsmetoder som nvänds i WLAN-åtkomstpunkten/routern stöds inte v mskinen. Ändr verifierings- och krypteringsmetoder för WLAN-åtkomstpunktens/routerns infrstrukturläge. Mskinen stöder följnde verifieringsmetoder: WPA, WPA2, Öppet system och Deld nyckel. WPA stöder krypteringsmetodern TKIP och AES. WPA2 stöder krypteringsmetoden AES. Öppet system och Deld nyckel motsvrr WEP-kryptering. Om prolemet inte löses kn du h fel SSID eller nätverksinställningr. Kontroller tt inställningrn för det trådlös nätverket är rätt. Tell över verifierings- och krypteringsmetoder TS-04 Verifieringsmetod WPA-Personl Krypteringsmetod TKIP AES WPA2-Personl AES Öppet system WEP Ingen (utn kryptering) Deld nyckel WEP Informtion om hur du kontrollerr finns i Vr hittr jg inställningrn för det trådlös nätverkets SSID och nätverksnyckel? på sidn 30. Ändr verifierings- och krypteringsmetoder i dtorns trådlös inställningr för d-hoc-läget. Mskinen stöder endst verifieringsmetoden Öppet system, lterntivt med WEP-kryptering. TS-05 TS-06 Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnyckel) är fel. Kontroller SSID och säkerhetsinformtionen (nätverksnyckel). Om WEP-kryptering nvänds i routern nger du den nyckel som nvänds som först WEPnyckel. Brother-mskinen stöder endst nvändningen v den först WEP-nyckeln. Informtion om hur du kontrollerr finns i Vr hittr jg inställningrn för det trådlös nätverkets SSID och nätverksnyckel? på sidn 30. Säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (verifieringsmetod/krypteringsmetod/ nätverksnyckel) är fel. Kontroller säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (verifieringsmetod/ krypteringsmetod/nätverksnyckel) i tellen för TS-04. Om WEP-kryptering nvänds i routern nger du den nyckel som nvänds som först WEPnyckel. Brother-mskinen stöder endst nvändningen v den först WEP-nyckeln. Informtion om hur du kontrollerr finns i Vr hittr jg inställningrn för det trådlös nätverkets SSID och nätverksnyckel? på sidn 30. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh 31

32 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felkod Rekommenderde lösningr Mskinen kn inte hitt WLAN-åtkomstpunkten/routern som hr WPS eller AOSS ktivert. Du måste ktiver åde din mskin och WLAN-åtkomstpunkten/routern när du vill konfigurer de trådlös inställningrn med hjälp v WPS eller AOSS. Kontroller tt WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS och strt om igen. TS-07 Informtion om hur du ktiverr WPS eller AOSS i WLAN-åtkomstpunkten/routern finns i dokumenttionen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. Informtion kn även lämns v tillverkren v WLAN-åtkomstpunkten/routern och v nätverksdministrtören. Två eller fler WLAN-åtkomstpunkter som hr WPS eller AOSS ktivert hr hittts. TS-08 - Kontroller tt endst en ktiv WLAN-åtkomstpunkt/router som finns inom räckvidden hr WPS eller AOSS ktivert och försök sedn igen. - Strt igen efter någr minuter för tt undvik störningr från ndr åtkomstpunkter. 32

33 För nätverksnvändre Weserd hntering (weläsre) Återställ nätverksinställningrn till friksinställningr Brother-skrivrservern hr utrustts med en weserver, med vilken du kn övervk serverns sttus och ändr viss v dess konfigurtionsinställningr med hjälp v HTTP (Hyper Text Trnsfer Protocol). Inloggningsnmnet för dministrtören är dmin (skiftlägeskänsligt) och stndrdlösenordet är ccess. Vi rekommenderr Microsoft Internet Explorer 6.0 (eller senre) eller Firefox 3.0 (eller senre) för Windows och Sfri 3.0 (eller senre) för Mcintosh. Se lltid till tt h JvScript och cookies ktiverde, ovsett vilken weläsre du nvänder. Om du vill nvänd en weläsre måste du känn till skrivrserverns IP-dress. Skrivrserverns IPdress finns ngiven på sidn med skrivrinställningr. Du kn återställ skrivrserverns friksinställningr (ll informtion, t.ex. lösenord och informtion om IPdressen, återställs). c d e Stäng v mskinen. Kontroller tt den främre luckn är stängd och tt nätkeln är nsluten. Håll Go nedtryckt medn du slår på strömrytren. Håll Go nedtryckt tills ll indiktorlmporn lyser och lmpn Redy släcks. Släpp Go. Kontroller tt ll lmporn släcks. Tryck på Go sex gånger. Kontroller tt ll lmpor tänds vilket indikerr tt skrivrservern hr återställts till friksinställningrn. Mskinen strts om. Öppn weläsren. Skriv i weläsren. (Där mskinens_ip_dress är IP-dressen eller skrivrserverns nmn) Till exempel: Se Weserd hntering i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Skriv ut sidn med skrivrinställningr På sidn med skrivrinställningr finns informtion om ll ktuell skrivrinställningr, inklusive nätverksinställningr. c Kontroller tt den främre luckn är stängd och tt nätkeln är nsluten. Strt mskinen och vänt tills den är klr för utskrift. Tryck på Go tre gånger inom 2 sekunder. Mskinen skriver ut sidn med ktuell skrivrinställningr. Vänt en minut och försök sedn på nytt om IP ddress viss som på sidn med skrivrinställningr. 33

34 Övrig informtion Skrivrens lmpor Blinkr: eller eller PÅ: eller eller AV: Skrivrlmp AV VILA DJUP VILA Toner VÄRMER UPP KLAR TAR EMOT DATA SVALNAR 1 ÅTERSTÅENDE DATA 2 Drum Error Redy Nedtond Skrivrlmp TONER LÅG 3 BYT TONER 4 TONER SLUT TRUM. SNART SLUT 3 Toner BYT UT TRUMMAN Drum Error Redy Bruksnvisning Kpitel 4 Kpitel 4 Kpitel 4 Kpitel 4 Kpitel 4 Skrivrlmp Toner ÖPPEN LUCKA PAPPER SLUT FEL PÅ TRUMSTOPP Servicemeddelnde 2 PAPPERSSTOPP 2 TRUMENHET 2 Drum Error Redy Bruksnvisning Kpitel 5 Kpitel 5 Kpitel 4 Kpitel 4 Kpitel 3 1 Lmpn linkr; tänds och släcks i 1-sekundsintervll. 2 Lmpn linkr; tänds och släcks i 0,5-sekundsintervll. 3 Den gul lmpn linkr och lyser i två sekunder och är sedn släckt i tre sekunder. 4 Du kn ändr tonerinställningen till fortsättningsläget. Tryck på Go sju gånger (ll lmpor linkr två gånger och sedn tänds Redy). Mskinen fortsätter tt skriv ut tills lmpn indikerr tt tonern är slut. 34

35 Övrig informtion Lmpns etydelse när läget för trådlös inställning med en knpptryckning nvänds Lmpor Toner Drum Error Konfigurer WLAN 1 Anslut WPS/AOSS 1 Ansluten 2 (Connected) Anslutningsfel 3 (Connection fil) Ingen åtkomstpunkt 3 (No ccess point) Anslutningsfel 4 (Connection error) Redy 1 Lmpn linkr (slås på i 0,2 sekunder och v i 0,1 sekund). 2 Lmpn lyser i fem minuter. 3 Lmpn linkr i 30 sekunder; tänds och släcks i 0,1-sekundsintervll. 4 Lmpn linkr 10 gånger och släcks sedn i en hlv sekund. Mönstret uppreps 20 gånger. Brother CretiveCenter Bli inspirerd. Om du nvänder Windows duelklickr du på ikonen Brother CretiveCenter på skrivordet för tt få kostndsfri tillgång till vår weplts med mång idéer och resurser för åde personlig och professionell nvändning. Mc-nvändre kn nslut till Brother CretiveCenter på följnde wedress: 35

36 Förrukningsrtiklr Förrukningsrtiklr När det är dgs tt yt ut förrukningsrtiklr lyser en lmp på kontrollpnelen för tt indiker ett fel. Besök eller kontkt din lokl Brother-återförsäljre om du ehöver ytterligre informtion om förrukningsrtiklr till mskinen. Tonerkssett Trumenhet Informtion om hur du yter ut förrukningsrtiklr finns i Byt ut förrukningsrtiklr i ruksnvisningen. 36

37 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är ntingen registrerde vrumärken eller vrumärken som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Apple, Mcintosh, Sfri och Mc OS är vrumärken som tillhör Apple Inc., registrerde i USA och ndr länder. Wi-Fi och Wi-Fi Allince är registrerde vrumärken som tillhör Wi-Fi Allince. AOSS är ett vrumärke som tillhör Bufflo Inc. All företg vrs progrmvrunmn nämns i denn ruksnvisning hr ett licensvtl som specifikt gäller innehvren. All övrig märken och produktnmn för företg som omnämns på Brother-produkter, i relterde dokument eller i nnt mteril är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Smmnställning och pulicering Under överinseende v Brother Industries Ltd. hr den här ruksnvisningen, som omfttr eskrivning v och specifiktioner för den senste produkten, smmnställts och pulicerts. Innehållet i ruksnvisningen och produktens specifiktioner kn komm tt ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt gör ändringr i specifiktionern och innehållet utn föregående meddelnde och kn inte hålls nsvrig för eventuell skdor (eller följdskdor) som uppstått på grund v tt denn ruksnvisning hr nvänts. Dett gäller också, men inte enrt, typogrfisk fel och ndr fel som kn härleds till puliceringen. Upphovsrätt och licens 2010 Brother Industries, Ltd. Med ensmrätt. Denn produkt innehåller progrm som hr utvecklts v följnde leverntörer: PACIFIC SOFTWORKS, INC. MED ENSAMRÄTT Devicescpe Softwre, Inc. Med ensmrätt. I den här produkten finns progrmvrn KASAGO TCP/IP som hr utvecklts v ZUKEN ELMIC, Inc.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet-skrivarserver och trådlös skrivarserver för flera protokoll Denna Bruksanvisning för nätverksanvändare ger användbar information om inställningar för

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernetflerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren.

Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren. Snabbguide Starta här (endast EU) HL-3070CW Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren. VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE HL-2150N HL-2170W Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-flerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Multiprotokoll på Ethernet Multifunktion Skrivarserver och trådlös Multifunktion Skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisning för nätverksanvändare beskrivs praktisk information

Läs mer