StyleView SV44 Telemedicine Cart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyleView SV44 Telemedicine Cart"

Transkript

1 Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk produkter eller nordningr. Uttgen är endst vsedd för IT-utrustning såsom dtorer, kringutrustning och telekonferenssystem. Komponenter / Verktyg som ehövs...2 Funktioner och specifiktioner Dimensioner...5 Uppställning Lddning/urlddning v tterier...7 Justering...9 Självlåsnde utdrgslåd...20 Byt säkring (5 mpere) och återställ kretsrytre...2 Byt tterier till strömsystemet Förvring v vgnen (långtids/korttids)...24 Ergonomi...25 Underhåll och säkerhet För lokl kundtjänstnummer, gå till: De senste versionern v instlltionshndledningen och nedlddning v progrmvrn för StyleLink fi nns på: User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur - Frnçis Geruikersgids - Deutsch Benutzerhnduch - Nederlnds Guid per l utente - Itlino Användrhndok - svensk /28

2 Komponenter A B C D 3x 4mm mm M4 x 8mm M4 x 8mm 5 6 M4 x 0mm M4 x 2mm Dul Disply A B C D E F Cmer Shelf A B C D M3 x 6mm 8x 8x M4 x 5mm M4 x 0mm M4 x 0mm M4 x 8mm M6 x 8mm M6 x 28mm M4 x 6mm M4 x 4mm M4 x 25mm CPU Holder A B C 8x Verktyg som ehövs 4mm (9/6") 2/28

3 Funktioner och specifiktioner 0 C 50 F I drift VARNING 29 C 86 F 5-95% rh Den här digitl enheten v klss A uppfyller krven enligt kndensisk ICES-003. Cet ppreil numérique de l clsse A est conforme à l norme NMB-003 du Cnd. FCC-meddelnde om överensstämmelse Den här produkten hr testts och efunnits uppfyll gränsern för digitl enheter v klss, i enlighet med prgrf 5 i FCC-reglern. De här gränsern är vsedd tt ge skäligt skydd mot skdlig störningr när utrustningen nvänds i en kommersiell miljö. Utrustningen genererr, nvänder och kn vge rdiofrekvent energi och, om den inte är instllerd i enlighet med ruksnvisningen, kn orsk skdlig störningr på rdiokommuniktion. Användningen v den här utrustningen i ostdsområden kommer snnolikt tt orsk skdlig störningr och i så fll åligger det nvändren tt rätt till störningrn på egen ekostnd. Ändringr eller modifieringr som inte uttryckligen godkänts v Ergotron, Inc. kn ogiltigförklr nvändrens rätt tt nvänd utrustningen. Kontkt Ergotron för fullständig informtion om EMCkomptiilitet. BLY- -20 C - 4 F Vid förvring 4mm (9/6 ) FARA FÖR SAMMANSTÖTNING! Rörlig delr kn orsk kross- och skärskdor. Minimer lyftspänning INNAN du: Så här minimerr lyftspänning. Sänk retsytn till sitt lägst läge. 2. Vrid justeringsmuttern upptill på risern moturs så långt det går (40-60 vrv kn krävs till justeringen) person- eller mterilskd! Mer informtion och instruktioner finns i produkthndledningen på eller genom tt kontkt Ergotrons kundtjänst på C 22 F 5-95% rh / Den höjdjusterr LCD-hållren förinder LCD-skärmr eller tlet PC:er med ett monteringsgränssnitt på 75 x 75 mm eller 00 x 00 mm Aretsyt 2. Låsning och frigöring v retsytn Användrgränssnitt Säkert lgringsutrymme för lptop, Thin Client eller CPU Främre hndtg Broms för höjdjustering USB-huen inuti nsluter USB-klrn till tngentordet och musen. Ethernet-porten på utsidn skpr en enkel nätverksnslutning Tngentordsskivn kn drs ut och luts och medger mushntering med höger eller vänster hnd med vidhängnde mushållre Tngentordselysning under främre hndtget Ljusknpp för tngentord Kelhntering och förvring för lös kel och nätdptrr Förvringskorg och kre hndtg Låsr hjul frm Kort för snreferens Hållre för nätsldd Hållre för scnner Antimikroisk eläggning på retsyt och hndledsstöd Självlåsnde utdrgslåd (se sidn 3 för hur mn konfigurerr lådor) Förvringslådor - inkluderr delre, 3 USB-portr inuti och 2 USB-portr på ksidn v lådn. USB-kellängd på mx 6 tum för förvrde enheter. Kmerhyll- Kmern tillhndhålls v kunden. CPU-hållre för codec - Rymmer komponenter med en tjocklek på,38"- 3,75" (35-95 mm) Strömrytre, inkluderr 2 eluttg: Nordmerik: Medicinsk klssificering, 20 VAC/60 Hz, 3 A mx. Europ/Storritnnien: 230 VAC/50 Hz,,5 A mx. Sudirien: 220 VAC/60 Hz,,5 A mx. Låsr hjul frm StyleViews nätströmsförsörjningssystem gör tt du kn få med dig strömmen med vgnen. Strömförsörjningssystemet är inyggt i sen på vgnen och leverers som stndrd med 2 tterier, en strömmodul, ett nvändrgränssnitt, en utgångsdos och en nätkel. Användrgränssnitt: Ger möjlighet tt stäng v och slå på det utgående strömförsörjningssystemet, evkr återstående tterilddning och ger ett ljudlrm för svgt tteri. Två 33 Ah slutn lysyretterier typ AGM 2V likström. Miniml tempertur för drift är 0 C (0,00 C) och mximl tempertur är 29 C (86 F). Rekommenderd luftfuktighet för drift är melln 5 och 95% rh. Den rekommenderde temperturen för tt förvr vgnen är 5 C (59 F). Vid den här temperturen är tteriets åldersrelterde kpcitetsförlust så liten som möjligt. Miniml tempertur för förvring är -20 C (-4 F) och mximl tempertur för förvring är 50 C (22 F). Rekommenderd luftfuktighet för förvring är melln 5 och 95% rh. BATTERI VAR AKTSAM: Stäng retsytn innn du öppnr lådorn. Öppn endst en låd i tget. Skjut inte vgnen när lådor eller retsytn är öppen. Försummelse tt följ dess instruktioner kn led till tt vgnen lir ostdig. Reservdel nummer SV44-56T- SV44-56T-2 SV44-56T-3 SV44-56T-B SV44-56T-7 SV44-56T-8 Elsystem Input: 20VAC/60 Hz, 5.A; Output: 20VAC/60 Hz, 400VA, 300W. Vgnen och strömförsörjningssystemet är certifierde enligt UL 6060 och CAN/CSA-C :08 ingång: 230V~/50 Hz, 2.7A; utgång: 230V~/50 Hz, 400VA, 300W. Vgnen och det elektrisk systemet uppfyller EN ingång: 220V~/60 Hz, 2.7A; utgång: 220V~/60 Hz, 400VA, 300W. 3/28

4 Funktioner och specifiktioner.8" (300 mm) VIKTIGT! Den här produkten kräver spänningsjustering när instlltionen hr slutförts. Kontroller tt ll utrustning är korrekt instllerd på produkten innn du justerr rörelse eller spänning. När utrustning läggs till eller ändrs på den här produkten och dett medför en ändrd, monterd vikt, sk du lltid upprep justeringsmomenten för tt säkerställ säker och optiml drift. Den här produkten sk rör sig jämnt och enkelt inom hel rörelseområdet och stnn kvr där du plcert den. Om rörelsern är svår tt utför eller om produkten inte stnnr kvr där du plcert den sk du följ justeringsnvisningrn och minsk eller ök spänningen för tt skp en jämn och lätt rörelse. Beroende på din produkt och justeringrn kn det t fler vrv innn du märker någon skillnd. Viktkpcitet 0 ls (0 kg) Öppen retsyt <5 ls (2.3 kg) Stängd retsyt <3 ls (5.9 kg) Fck för ärr dtor <2 ls (0.9 kg) <2 ls (0.9 kg) 6-0 ls ( kg) A+B A B =2-20 ls ( kg) <5 ls (2.3 kg) <2 ls (0.9 kg) < 2 ls ( kg) <25 ls (.3 kg).38" " (35-95 mm) *Kominerd vikt för LCD och processorfck: <27 pund (2,2 kg). VIKTIGT: Om den kominerde vikten v LCDn och CPUn är högre än 27 ls (2,2 kg) måste CPUn monters på ksidn v vgnen och en kodek (om instllerd) kn plcers i centrlenhetens fck. 4/28

5 Dimensions Top View 4.63" (372 mm) 50.5" (283 mm) 43" (092 mm) 8.5" (26 mm) 2.5" (64mm) 23" - 43" ( mm) 7" - 2" ( mm) 3" - 5" ( mm) < 23.8" (604 mm) 5.4" (390 mm) 7.5" (445 mm) Top View 2.05" (52 mm) 3.27" (83 mm) 3.7" (95 mm) < 23.8" (604 mm) 3.4" (86 mm) 9.75" (502 mm) 3.4" (34 mm) 25.2" (638 mm) 28.82" (732 mm) 3.4" (340 mm) 0.5" (257 mm).84" (30 mm) 3" (787 mm) 3" (330 mm) Fck för ärr dtor.75" (44 mm) 7" (432 mm) Vid eräkning v mått, räkn med monterde tillehör, utskjutnde klr och portrepliktorer eller dockningssttioner. Side View *Självlåsnde utdrgslåd 0.5" (267 mm) 2.5" (35 mm) 4" (02 mm) Front View * < 4" (02 mm) < 2.25" (3 mm) < 2.25" (3 mm) < 4.75" (375 mm)** < 3" (330 mm) 5.5" (394 mm) 8.3" (465 mm) <.38" (35 mm) < 2.3" (58 mm) **< 4" (02 mm) **< 8" (203 mm) **< 2.75" (70 mm) Top View.2" (285 mm) 5" (383 mm) *< 7.63" (448 mm) 22.38" (568 mm) < 2.75" (70 mm) *< 2.75" (552 mm) *< 7.75" (45 mm) 4.5" (4 mm) Top View 3" (332 mm) 5.5" (393 mm) **< 2.75" (70 mm) **< 7.75" (97 mm) **< 4.25" (08 mm) 2" (5 mm) 5.7" (45 mm) 2.5" (64 mm) " (280 mm) 2.6" ( mm) 5.6" (395 mm) Side View Front View 5/28

6 Uppställning Loss på romsen för tt flytt risern. VAR AKTSAM! Släpp romsklffen helt innn du höjer eller sänker vgnen. Produkten kn skds om mn höjer eller sänker vgnen med romsen delvist frisläppt. 2 c d 3 c 6/28

7 Uppställning Lddning/urlddning v tterier 4 Först påslgning/ldd tteriet (tr ungefär 7 timmr tt ldd) Anslut vgnens strömkel till vägguttget. Slå på strömmen till systemet genom tt håll ned strömknppen i -3 sekunder. c Med vgnens strömkel nsluten till vägguttget, vänt tills 00 % lddning hr uppnåtts. (tr cirk 7 timmr tt ldd) Sträck inte ut spirlkeln längre än 2,5 meter. I nnt fll kn keln skds. 8hrs VARNING: Denn utrustning hr ingen v-/ på-knpp elkeln är det end sättet tt stäng v strömförsörjningen. Uttget sk vr lätt tt komm åt och ör instllers när utrustningen. Os: Om StyleLink är instllerd kommer den tt vis tteristtusen "checking" tills tteriet hr gått igenom en hel cykel (ldd till 00%, ldd ur till < 70% och nslut sedn vgnen till vägguttget). Efter det tt tteriet hr gått igenom en hel cykel, kommer StyleLink tt vis tteristtusen. Upprep urlddningen/omlddningen och nslut om StyleLink fortfrnde visr sttusen "checking". Dett strömgränssnitt meddelr dig om återstående lddning i vgnens tteri i procent med en serie fst lysnde eller linknde röd, gul eller grön lmpor och ett lrm som ljuder när lddningen understiger 50 %. Kom ihåg tt tteriet ehöver ldds till 00 % vrje dg och du kn nvänd vgnen under lddningen, så nslut strömkeln så oft som möjligt så tt du inte lir utn ström. Btteriet hr 00 % lddning. Lmpn linkr under lddning (med strömkeln nsluten till vägguttget). Låt tteriet fortsätt tt ldd tills lmpn slutr link. När lmpn hr slutt link går det r tt koppl loss strömkeln från vägguttget. Du kn nvänd vgnen under lddningen. Btteriet hr mindre än 90 % lddning. Btteriet hr mindre än 70 % lddning. Btteriet hr mindre än 50 % lddning. Btteriet hr mindre än 30 % lddning. Lmpn är röd och lrmet ljuder. Anslut strömkeln och ldd till 00 %. Du kn nvänd vgnen under lddningen. Nedtystningsknpp för lrm. Genom tt tryck här tysts lrmet tillfälligt ned. När denn är tänd är lrmet ktivert och ljuder när tterilddningen sjunker under 50 %. Detljer om tt ktiver och vktiver lrmet kn fås v Ergotrons kundtjänst. Av-/på-knpp för uttg för intern elsystem. Om du trycker på denn knpp kommer dett tt ge eller t ort ström från komponenter som är nslutn till de intern uttgen. Os: Frekvent drift v vgnen medn tterilddningsnivåer är under 30 % kommer etydligt tt minsk tterilivet och kn ogiltiggör din tterigrnti. När denn är tänd är strömsystemet påslget. När den är mörk är strömsystemet vstängt. 7/28

8 Uppställning 5 c 8/28

9 Uppställning 6 c Anslut tngentord och mus till USB-hu USB (typ A) USB (typ A) OBS: En streckkodssknner sk nsluts direkt till dtorns USB- 7 4mm port. c d 9/28

10 Uppställning 8 Följ dess nvisningr om du vill ändr höjden på din LCDskärm till en v de tre positionern. M4 x 8mm VARNING FARA FÖR SAMMANSTÖTNING! Rörlig delr kn orsk kross- och skärskdor. T INTE ort stoppskruven utn tt monitorn är nsluten. Dett gör tt monitorn rör sig snt uppåt och kn orsk personskd. Så här tr du ort monitorn:. T ort stoppskruven medn monitorn är fststt. 2. Höj monitorn till det högst läget. 3. T ort monitorn. Underlåtenhet tt ekt denn vrning kn led till person- eller mterilskd! Mer informtion och instruktioner finns i produkthndledningen på eller genom tt kontkt Ergotrons kundtjänst på WARNING AVERTISSEMENT IMPACT HAZARD! MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT. Filure to heed this wrning my result in serious personl injury or property dmge! Rise monitor to top of verticl djustment BEFORE removing. DO NOT remove Stop Screw without monitor ttched. Doing so will cuse monitor pivot to shoot up rpidly nd my cuse personl injury. DANGER D IMPACT! LES PARTIES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER. Il existe un risque de lessure corporelle ou d endommgement mtériel en cs de non respect de cet vertissement. Élevez l écrn u plus hut de l justement verticl AVANT de le retirer. NE retirez PAS l vis d rrêt vnt que l écrn soit fixé. Dns un tel cs, le pivot d'écrn se relèverit rpidement et cel pourrit engendrer des lessures Följ dess nvisningr om du vill tt fästet sk sväng på den motstt sidn. 4mm M6 x 28mm M6 x 8mm M6 x 28mm M6 x 28mm M6 x 8mm M6 x 8mm 0/28

11 Uppställning 9 Följ dess nvisningr om du vill lås skärmen i stående eller liggnde ställning. 0 Följ dess nvisningr om du vill ändr vinkeln på LCD-fästet M4 x 8mm c Monter LCD-skärmr. M4 x 0mm M4 x 0mm d Se till tt du skruvr åt ll skruvr. M3 x 6mm M4 x 5mm M4 x 5mm e Dr klrn. /28

12 Uppställning 0 M4 x 6mm Om din monitor hr infälld monteringshål måste du lägg till den medföljnde rickn melln monitorn och monteringsplttn. M4 x 4mm c d M4 x 4mm 2/28

13 Uppställning 2 3 Monteringslterntiv c d 3/28

14 Uppställning 3 Om nätggregtet förvrs under förvringsutrymmet öks mellnrummet och luftflödet förättrs. M4 x 2mm c d 4 Anslut elklrn. VARNING! Anslutning v elektrisk utrustning till uttget skpr ett medicinskt system vilket kn led till en minskd säkerhetsnivå. 4/28

15 Uppställning 5 Plcer växelspänningsdptrrn i fcket. Plcer inte dptern när dtorn eller fckets fläkt. M4 x 0mm 5/28

16 Uppställning c Sätt i följnde friksnslutn slddr i din dtor. USB: Den här keln går från USB-huen till dtorn och nvänder din dtor för tt driv USB-hu, tngentordets indiktorlmpor och fläkt. (OBS! Dtorn måste vr påslgen för tt USB-huen, tngentordets indiktorlmpor och fläkten sk funger). StyleLink (tillvl): Den här USB-keln går från krftsystemet till din dtor för progrmvrn StyleLink. För ytterligre informtion om StyleLink, gå till: Ethernet: Den här keln drs från sidn v kåpn till din dtor för tt skp en nätverksnslutning från Ethernetporten på utsidn v kåpn. VARNING: Fläkten måste lltid gå medn dtorn är påslgen. Att nvänd dtorn utn en fläkt kn orsk överhettning, vilket resulterr i tt dess prestnd minsks. d Hur mn plcerr CPU-enheter i ett säkert lgringsområde: USFF (Ultr Smll Form Fctor) Thin Client e BLOCKERA INTE FLÄKTARNA! OM FLÄKTARNA BLOCKERAS KAN DET ORSAKA ÖVERHETTNING OCH SKADA PÅ UTRUSTNING. Centrer CPU-enheten i lgringsområdet. Om nätggregtet förvrs under förvringsutrymmet öks mellnrummet och luftflödet förättrs. Om dtorklrn är för red sk du följ de här nvisningrn. 2 f 6/28

17 Uppställning 6 c 8x d e f g 7/28

18 Uppställning Tngentordselysning. Sätt på dtorn. 2. Test tngentordselysningen. Tngentordslmpn kommer utomtiskt tt släcks efter 5 minuter om det inte släcks mnuellt. 8/28

19 Justering 2 Det är viktigt tt du justerr denn produkt efter vikten på den monterde utrustningen enligt följnde steg. Vrje gång utrustning läggs till eller ts ort på denn produkt, med en ändring i vikten på den monterde elstningen som resultt, ör du upprep dess justeringssteg för tt säkerställ säker, optiml drift. Lyft upp och ned Loss på romsen för tt flytt risern. 4mm (9/6") Följ dess instruktioner för tt ök eller minsk spänningen. OBS: Justering kn kräv vrv. M4 x 8mm 9/28

20 Självlåsnde utdrgslåd 22 Förlort mster-pin Kontkt Ergotrons kundtjänst för instruktioner. Os: Användren ör ändr mster-pin när mn tr emot vgnen. Ensure tht the min power system tteries re instlled nd functioning. The power does not need to e turned on t the power system user interfce. VAR AKTSAM: Öppn endst en låd i tget. Flytt inte vgnen när lådorn är öppn. Försummelse tt följ dess instruktioner kn led till tt vgnen lir ostdig. Användr-PIN-koder: Utn StyleLink-hntering: - PIN-koder som ngetts på vgnen och som inte hnters v StyleLink kn vrier i längd från 4-7 siffror. - Ergotron rekommenderr följnde vid vl v PIN-kodens sifferlängd (där det nts tt det finns chns på 25 tt kunn giss den slumpvis nvändr-pin-koden) Mximlt ntl nvändr-pin-koder >50, en sifferlängd på minst 5 rekommenders Mximlt ntl nvändr-pin-koder >300, en sifferlängd på minst 6 rekommenders För mximl säkerhet, nvänd en PIN-kodslängd på 7 - Vgnrn lgrr upp till 000 PIN-koder. Med StyleLink-hntering: - 00 PIN-koder mximlt per vgn. - En 5-siffrig PIN-kod krävs. Att ställ in mster-pin för först gången (förinställt mster-pin: 2345) Kontkt Ergotrons kundtjänst för instruktioner om du hr förlort mster-pin.. Ange stndrdhuvud-pin-koden ( ) och tryck sedn på ENTER. 2. Tryck 5 för tt komm till läget huvud-pin-kod 3. Ange den ny huvud-pin-koden och tryck på Enter (LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters) 4. Läget huvud-pin-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger) Huvud-PIN-kodens lägesmeny (OBS! Huvud-PIN-koden öppnr inte lådor.) Huvud-PIN-kodens lägesmeny (forts.) Ange huvud-pin-koden och välj sedn ett v numren nedn för tt komm till det läget 6,. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 6 och sedn för tt stäng v lrmet.. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj för tt få åtkomst till läget Ange nvändr-pin-kod 6, 6, huvud-pin-kod, Ange. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 6 och sedn 6 igen, nge 2. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 2 för tt få åtkomst till läget Ange/ändr potekets PIN-kod sedn huvud-pin-koden igen och välj Ange. Då återställs tngentordet till det friksinställd 5. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 5 för tt få åtkomst till läget Ändr huvud-pin-kod huvud-pin-koden, 2, 3, 4, 5, och ll personlig PIN-koder och potekets PIN-kod rders. Progrmmering v nvändr-pin-koder. Ange huvud-pin-koden och tryck på ENTER för Lägesmenyn 2. Tryck för tt komm till läget Användr-PIN-kod. 3. Ange den ny nvändr-pin-koden och tryck på Enter (ll LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters). Du kn nge fler nvändr-pin-koder i följd. 4. Läget Användr-PIN-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger). OBS! Användr-PIN-koden kn inte vr densmm som huvud-pin-koden eller potekets PIN-kod. När den mximl lgringen v nvändr-pin-koder hr överskridits, skrivs den äldst nvändr-pin-koden över. Progrmmering v potekets PIN-kod. Ange huvud-pin-koden och tryck på ENTER för Lägesmenyn 2. Tryck 2 för tt komm till läget Apotekets PIN-kod. 3. Ange potekets PIN-kod och tryck på Enter (All LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters). 4. Läget Apotekets PIN-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger). Os! Systemet lgrr r PIN-kod för poteket. Med PIN-koden för poteket kn ll lådor låss upp smtidigt. Lådorn ör sedn öppns något, eftersom systemet utomtiskt låser dem igen efter 5 sekunder. All LED-lmporn linkr grönt tills systemet låser dem utomtiskt. När en låd är öppen lyser LED-lmpn som motsvrr den rden tills lådn plcers i sin ursprunglig plts. Om lådorn vlägsns från vgnen för påfyllning, måste de sätts tillk med smm konfigurtion per rd. Om så inte görs, måste strömmen stängs v och på igen så tt lådsystemet omkonfigurerr sig självt. Lås upp låd (2 metoder): OBS! All lådorn i rden måste vr stängd innn en ny rd kn låss upp. Ange nvändr-pin-koden (endst tillgänglig nummer för lådrder linkr grönt) och tryck sedn på önskt lådrdsnummer*. Nyckel /4-vridmoment medsols *Lådnummer: Lås låd: Vänt i fyr sekunder tills låset utomtiskt hr låst sig. OBS! Se lltid till tt lådn hr skjutits in hel vägen och låsts ordentligt. Felsökning v lådor Ing LED-lmpor lyser på tngentordet när mn trycker på en siffr: Försäkr dig om tt DC-keln melln vgnens tteriklge och styrenheten är nsluten. Försäkr dig om tt keln från tngentordet är nsluten till styrenheten. Se till tt strömrytrn inte hr utlösts och tt en 5A-säkring är instllerd i tteriklget. Vl v låd finns inte tillgängligt när väl nvändr-pin-koden hr ngetts: Se till tt lådns kel är instllerd på ett säkert sätt. Stäng v strömmen från lådsystemet i 0 sekunder och slå sedn på den igen. LED-lmporn linkr rött/grönt efter tt nvändr-pin-koden hr ngetts: Btteriet är inte tillräckligt lddt. Försäkr dig om tt USB-lddningskeln är nsluten till dtorn och tt dtorn är i läge PÅ. 20/28 Betydelse v LED-lmpor/lrm: LED-lmp, 2, 3, 4 eller 5 är PÅ och lyser grön: Motsvrnde låd är öppen. LED-lmp, 2, 3, 4 eller 5 linkr röd och ett lrm ljuder: Motsvrnde låd är öppen längre än 20 sekunder. Stäng v lrmet genom tt tryck på den linknde knppen som motsvrr den öppn lådn. All tillgänglig lådnummer linkr grönt: Väntr på vl v låd (se Lås upp låd). All LED-lmporn linkr rött två gånger: PIN-koden som ngetts nekdes/stänger det ktuell läget efter 5 sekunders timeout. All LED-lmporn linkr grönt 3 gånger: PIN-koden ccepterd. All LED-lmporn linkr rött: Uppdtering v den inyggd progrmvrn pågår. All LED-lmporn linkr rött/grönt: Systemet slås PÅ eller tteriet måste ldds.

21 Byt säkring och återställ kretsrytre Stäng v ll monterd utrustning. Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from 2 3 power source. Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 4 5-mperes säkring Rekommenders: Littelfuse 32005HXP 5 Innn du återställer kretsrytrn, kontkt Ergotron och fstställ orsken till de utlösts. SPÄNNING SÄKRINGSKLASSIFICERING 250 V STRÖMSTYRKA 5 A DRIFTSHASTIGHET SNABB BROMSKAPACITET VAC 0000 VAC 6 2/28

22 Byt tterier till strömsystemet VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK URLADDNING Byt INTE plts på tteriklr dett kn orsk ljusågr och lös ut överströmsskyddet. T inte ort eller yt ut tteriern när vgnen är plcerd i en syrerik eller riskfylld miljö då ljusågr kn uppstå och orsk förränning. Byt ut det först tteriet innn du tr ut det ndr tteriet för tt minsk risken för tt klrn nuddr vid terminlern och orskr ljudågr. Byt lltid ut åd tteriern! Ersätt det först tteriet innn du tr ort det ndr tteriet. Ersätt endst tteriern med tterier med lik mång mperetimmr. Endst Ergotron-specificerde tterier får nvänds i StyleView Power System. Ring kundtjänst för mer informtion. Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för riktlinjer om rätt vfllshntering. Stäng v ll monterd utrustning. BLY- BATTERI Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from power source. VARNING VIKTIG INFORMATION OM UTBYTESBATTERIER Strömmodulen är konfigurerd för två 33 A-h-tterier. Endst följnde tterier är komptil med dett system: B&B EP33-2 SBS S-2330 Longwy 6FM33G Vision 6FM33D Vision 6FM33HD-X PBQ PBQ33-2L Werker WKA2-33C Werker WKA2-35C Durcell Dur 2-35C Produktens grnti är förverkd om ndr tterier än ovnstående 22 A-h-tterier instllers. Underlåtenhet tt följ denn vrning kn resulter i llvrlig skd på tteriern och strömmodulen och en möjlig risk för eldsvåd. Kontkt Ergotron på för mer informtion. c Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 2 Ställ om åd kretsrytrn till AV. 3 Vrning: Växl INTE tteriklrn, eftersom dett orskr gnistildning och tt kretsen yts. c 0mm (3/8") Svrt Röd d Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). BLY- BATTERI Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för tt få de korrekt riktlinjern för kssering v tteriern. e f Röd g h Svrt Försiktighet: Anslut röd (+) innn du nsluter svrt (-). 22/28

23 Byt tterier till strömsystemet 4 Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). Svrt c Röd d Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). BLY- BATTERI Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för tt få de korrekt riktlinjern för kssering v tteriern. e f g Svrt h 5 Röd Försiktighet: Anslut röd (+) innn du nsluter svrt (-). 6 Följ lddning/urlddning för tteri vis först strt i steg,,c. 23/28

24 Förvring v vgnen Korttidsförvring Om Power System är overksmt under upp till tre månder sk tteriern ldds fullt innn förvringen. Långtidsförvring Om Power System är overksmt under tre månder eller mer, sk tteriern ts ort från vgnen och ldds upp under förvringen. Korttidsförvring Om Power System är overksmt under upp till tre månder sk tteriern ldds fullt innn förvringen. 3 Stäng v ll monterd utrustning. När tteriet hr lddts till 00 %, stäng v strömsystemet.. Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks.. Ställ om åd kretsrytrn till AV. 2 Anslut strömkeln till ett lämplig vägguttg och lddt tteriet fullt (ll indiktorlmpor tänds). Strömsystemet måste vr fullddt före förvring! MEDDELANDE: Grnti för fullt lddde tterier som inte hr nvänts på mer än tre (3) efter vrndr följnde månder förfller utomtiskt. Grnti för fullt lddde tterier som inte hr nvänts på mer än tre (3) efter vrndr följnde dgr förfller utomtiskt. Långtidsförvring Om Power System är overksmt under tre månder eller mer, sk tteriern ts ort från vgnen och ldds upp under förvringen. VARNING: T inte ort eller yt ut tteriern medn vgnen efinner sig i en syrerik eller riskfylld miljö. Gnistildning kn uppstå. Stäng v ll monterd utrustning. Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from 2 power source. 3 Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 4 5 Ställ om åd kretsrytrn till AV. 6 7 Svrt Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). Förvr tteriet på ett svlt och torrt ställe med vgnen 9 0 tgen ur drift. Optiml förvringstempertur är 5 ºC. Btterispänningen ör kontrollers vr tredje (3) månder. Om spänningen sjunker under 2,5 V DC, ldd tteriet fullt. Kontkt Ergotrons kundtjänst för tt få informtion om hur förvring kn påverk tteriets grnti. Röd 8 24/28

25 Ergonomi Aret npss efter din storlek Ställ in ovnsidn v monitorskärmen c 2,5 cm nednför ögonnivå - Loss på romsen och höj eller sänk risern efter ehov. 2 Lut skärmen så tt du ser ekvämt och inte nstränger ögon och ncke. 3 Dr tngentordsskivn frmåt och plcer musskivn och musfickn till höger eller vänster efter ehov. 4 Aret med rmågrn öjd i cirk 90 grders vinkel för tt minimer påfrestning på musklern. 5 Om risern med svårighet rör sig uppåt eller nedåt eller kommer ur det inställd läget, läs om justering i produktmnulen. 6 Behåll kommndot! Eldrivn vgnr ör nsluts till vägguttg så oft som möjligt för tt håll tteriet lddt och dtorn igång. 2 Flytt stuv undn innn du flyttr Vid en norml förflyttning, loss på romsen och sänk retsytn till sitt lägst läge som ger störst stilitet och oehindrd sikt. 2 Stuv undn öppn skivor och sätt tillk mus, sknner och ndr tillehör på sin pltser. 3 Lås upp åd främre hjul. 4 Skjut på vgnen kifrån med rmågrn öjd i cirk 90 grders vinkel för ökd kontroll och minskd muskelpåfrestning. 5 Spring inte iväg! Innn du flyttr, se till tt elkeln och grenuttget inte är inkopplde i vägguttget och förvrde i korgen för säker res. Kom ihåg, ldd tteriet till 00 % vrje dg! Underhåll och säkerhet Översikt v vrningssymoler Inneörden v symolern som återfinns i denn vägledning, på vgnen eller på strömförsörjningssystemet. Dess symoler vrnr dig om ett säkerhetstillstånd som kräver din uppmärksmhet. Du ör kunn känn igen och förstå inneörden v följnde säkerhetsvrningr om du upptäcker dem på vgnen eller i dokumenttionen till vgnen, som t.ex. denn uppställningsvägledning. Symol Signlord/ Färg 6 Nivå på frn 3 2 KASSERING AV UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR. Ksser ll tterier i enlighet med lokl estämmelser. 2. All elektronik ör återvinns genom elektronikåtervinning. 3. Plst och metll som lir kvr kn återvinns som vnligt vfll. FARA VARNING FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET Instruktioner Indikerr en överhängnde frositution som om den inte undviks leder till dödsfll eller llvrlig personskd. Indikerr en potentiell frositution som om den inte undviks skulle kunn led till dödsfll eller llvrlig personskd. IIndikerr en potentiell frositution som om den inte undviks skulle kunn led till mindre till medelllvrlig personskd. Indikerr, när den nvänds tillsmmns med säkerhetsvrningssymolen, en potentiell frositution som om den inte undviks kn led till mterilskd. Se trnsportinstruktioner. Instruktioner Följ ruksnvisningrn. STRÖM PÅ / AV (växelrytre) OBS! Båd lägen (PÅ / AV) är stil. 25/28

26 Underhåll och säkerhet Rengöring och underhåll Följnde förfringssätt grnterr inte tt infektion egränss. Sjukhusets infektionsegränsningsnsvrig eller epidemiolog ör rådfrågs ngående rengöringsmetoder och processer. För tt undvik risken för elstötr, utsätt inte elektrisk komponenter för vtten, rengöringsmedel eller ndr potentiellt frätnde vätskor eller ämnen. Nedsänk inte vgnen eller vgnens komponenter i vätsk eller låt vätskor rinn in i vgnen. Tork omedelrt ort ll rengöringsmedel med en fuktig duk. Tork nog ytn efter rengöring. Använd inte ntändlig rengöringsmedel på vgnens ytor på grund v närheten till elström och elektrisk utrustning. All målrfärg och vgnkomponenter v plst motstår rengöring med de flest vnlig utspädd, icke frätnde lösningr som t.ex. kvrtär mmoniumsmmnsättningr, rengöringsmedel med mmonikenzymer, lekmedel och lkohollösningr. Märken från pennor och permnent och torrtorkde märkpennor kn vlägsns med 9 % isopropyllkohol och en mjuk duk. Jodfläckr kn vlägsns med vnlig rengöringsmedel och en mjuk duk. Använd ldrig stålull eller ndr mteril med slipnde verkn som skdr ytfinishen. Använd inte strk lösningsmedel som trikloretylen och ceton. Sådn lösningsmedel skdr ytfinishen. Vi rekommenderr tt ll rengöringsmedel utprovs på ett liten, diskret område för tt kontroller om ytn skds. Justering, service, utyte - Försök INTE tt juster, serv eller yt ut någon del v StyleView-vgnen om du inte lir nvisd tt gör dett i dokumenttion som godkänts v Ergotron (dvs. instlltionsinstruktionern). Endst Ergotron, Inc. eller en prt som godkänts v Ergotron får juster, serv eller yt ut komponenter till StyleView-vgnen. Om någon komponent i vgnen skns eller är skdd får inte vgnen nvänds. Kontkt omedelrt Ergotrons kundtjänst och eställ en ersättningsdel. Klr Håll klrn prydligt orgniserde på vgnen (ett ntl lösningr finns på vgnen till dett ändmål). Lös kel ör hålls ort från rörlig komponenter med kelklämmor. Se vdelningen om keldrgning i denn vägledning eller kontkt Ergotrons kundtjänst för mer informtion. Hjul Kontroller regelundet hjulen för tt säkerställ tt de är ren och fri från skräp som skulle kunn förhindr jämn rullning. Undvik tt flytt vgnen över ojämn, smutsig eller skdde underlg. Kundens utrustning Säkerställ tt utrustningen är i lns och säkert monterd på vgnen. Plcer inte om vgnens komponenter på risern eller tornet om du inte instruers tt gör dett i instlltionsinstruktionern. Att flytt vgnen med komponentern för högt eller lågt plcerde på risern kn ge upphov till instilitet som leder till skd på utrustningen eller till och med personskd. Kontkt Ergotrons kundtjänst för tt få informtion om flyttning v vgnens komponenter. Säkerhetsvrningr förknippde med denn produkt Följnde vrningr/försiktighetsnvisningr förekommer i denn referenshndledning eller på vgnen: OBS: Underlåtenhet tt följ dess riktlinjer kn led till skd på utrustningen eller personskd. FÖRSIKTIGHET: Hissromsen idrr till tt stiliser retsytn och tngentordsskivn under norml nvändning med den ökr INTE lstkpciteten. Belst INTE risern med utrustning som överstiger den mximl viktkpciteten som nges v Ergotron. Säkerställ optiml hissfunktion genom tt utprov och vid ehov juster spänningen när vikten v det som monters på risern ändrs (dvs. när utrustning ts ort eller läggs till). Se justeringsinstruktionern Ställ in hisspänningen på risern. FÖRSIKTIGHET: Använd inte StyleView-vgnen med sknde eller skdde komponenter! T inte ort, ändr eller yt ut vgnens komponenter utn tt rådfråg Ergotron. Om du får prolem med instlltionen eller nvändningen v vgnen, kontkt Ergotrons kundtjänst. FÖRSIKTIGHET: Dr INTE åt fästnordningrn för mycket. Överdriven åtdrgning kn skd utrustningen. VARNING: Fr genom spänningsenergi: Aretsytns hissmeknism är spänningselstd och flyttr sig snt uppåt v egen krft så fort utrustning ts ort. T v denn nledning INTE ort utrustning om inte retsytn hr flyttts till det högst läget på tornet! Underlåtenhet tt ekt denn vrning kn led till llvrlig personskd och/eller skd på utrustningen! Vid trnsport v vgnen, ställ in retsytns hissmeknism på den lägst spänningsinställningen. FÖRSIKTIGHET: INGA ndr muttrr eller skruvr på risern eller tornets ovnsid får losss, drs åt eller ts ort. Mnipulering v muttrr eller skruvr kn led till instilitet hos vgnen, vilket leder till skd på utrustningen och/eller personskd. FÖRSIKTIGHET: Loss på hissromsen innn retsytn flytts! Flyttning v retsytn medn hissromsen är inkoppld kn ge upphov till llvrlig skd på hissmotorn.. VARNING: In händelse v tt StyleView-vgnen ehöver reprers, kontkt omedelrt Ergotrons kundtjänst. Reprtion v vgnen får endst utförs v Ergotron, Inc. eller v ett v Ergotron godkänt omud. VARNING: Den här vgnen är inte vsedd för nvändning i miljöer där det finns rännr nestesilndning eller syrgs. Konfigurtion och säkerhet Ytterligre multiuttg eller förlängningsslddr skll inte nsluts till det medicinsk systemet. Vid nvändning i ett medicinskt elektriskt system får endst utrustning som uppfyller IEC-, ISO-, UL/ANSI-, eller CSA-stndrder som är relevnt för utrustningen i fråg nsluts. Det föreligger en risk för elektrisk stötr eller kroppsskd om icke-medicinsk utrustning som ingår i ett system nsluts direkt till vägguttget när icke-medicinsk utrustning är ämnd tt försörjs v ett multiuttg. Det föreligger en risk för elektrisk stötr eller kroppskd om utrustning som inte ingår som en del i det medicinsk systemet nsluts till multiuttget. 26/28

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B INSTLLTIONSHNDOK R0 Split-serien MXS80EV MXS90EV MKS90EV m () 7. m () 6 6 cm cm 7 8 m () 7. m () S S0 S C D E E D C 0 Hz 0 V SERVICE MONITOR ON CDE H0VV 6 L N 7 S S S S0 C D E S S S0 P 6 7 MXS80EV MXS90EV

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 StyleView www.ergotron.com Power System Referensvägledning för 220-240 V växelström/50 Hz USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer