StyleView SV44 Telemedicine Cart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StyleView SV44 Telemedicine Cart"

Transkript

1 Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk produkter eller nordningr. Uttgen är endst vsedd för IT-utrustning såsom dtorer, kringutrustning och telekonferenssystem. Komponenter / Verktyg som ehövs...2 Funktioner och specifiktioner Dimensioner...5 Uppställning Lddning/urlddning v tterier...7 Justering...9 Självlåsnde utdrgslåd...20 Byt säkring (5 mpere) och återställ kretsrytre...2 Byt tterier till strömsystemet Förvring v vgnen (långtids/korttids)...24 Ergonomi...25 Underhåll och säkerhet För lokl kundtjänstnummer, gå till: De senste versionern v instlltionshndledningen och nedlddning v progrmvrn för StyleLink fi nns på: User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur - Frnçis Geruikersgids - Deutsch Benutzerhnduch - Nederlnds Guid per l utente - Itlino Användrhndok - svensk /28

2 Komponenter A B C D 3x 4mm mm M4 x 8mm M4 x 8mm 5 6 M4 x 0mm M4 x 2mm Dul Disply A B C D E F Cmer Shelf A B C D M3 x 6mm 8x 8x M4 x 5mm M4 x 0mm M4 x 0mm M4 x 8mm M6 x 8mm M6 x 28mm M4 x 6mm M4 x 4mm M4 x 25mm CPU Holder A B C 8x Verktyg som ehövs 4mm (9/6") 2/28

3 Funktioner och specifiktioner 0 C 50 F I drift VARNING 29 C 86 F 5-95% rh Den här digitl enheten v klss A uppfyller krven enligt kndensisk ICES-003. Cet ppreil numérique de l clsse A est conforme à l norme NMB-003 du Cnd. FCC-meddelnde om överensstämmelse Den här produkten hr testts och efunnits uppfyll gränsern för digitl enheter v klss, i enlighet med prgrf 5 i FCC-reglern. De här gränsern är vsedd tt ge skäligt skydd mot skdlig störningr när utrustningen nvänds i en kommersiell miljö. Utrustningen genererr, nvänder och kn vge rdiofrekvent energi och, om den inte är instllerd i enlighet med ruksnvisningen, kn orsk skdlig störningr på rdiokommuniktion. Användningen v den här utrustningen i ostdsområden kommer snnolikt tt orsk skdlig störningr och i så fll åligger det nvändren tt rätt till störningrn på egen ekostnd. Ändringr eller modifieringr som inte uttryckligen godkänts v Ergotron, Inc. kn ogiltigförklr nvändrens rätt tt nvänd utrustningen. Kontkt Ergotron för fullständig informtion om EMCkomptiilitet. BLY- -20 C - 4 F Vid förvring 4mm (9/6 ) FARA FÖR SAMMANSTÖTNING! Rörlig delr kn orsk kross- och skärskdor. Minimer lyftspänning INNAN du: Så här minimerr lyftspänning. Sänk retsytn till sitt lägst läge. 2. Vrid justeringsmuttern upptill på risern moturs så långt det går (40-60 vrv kn krävs till justeringen) person- eller mterilskd! Mer informtion och instruktioner finns i produkthndledningen på eller genom tt kontkt Ergotrons kundtjänst på C 22 F 5-95% rh / Den höjdjusterr LCD-hållren förinder LCD-skärmr eller tlet PC:er med ett monteringsgränssnitt på 75 x 75 mm eller 00 x 00 mm Aretsyt 2. Låsning och frigöring v retsytn Användrgränssnitt Säkert lgringsutrymme för lptop, Thin Client eller CPU Främre hndtg Broms för höjdjustering USB-huen inuti nsluter USB-klrn till tngentordet och musen. Ethernet-porten på utsidn skpr en enkel nätverksnslutning Tngentordsskivn kn drs ut och luts och medger mushntering med höger eller vänster hnd med vidhängnde mushållre Tngentordselysning under främre hndtget Ljusknpp för tngentord Kelhntering och förvring för lös kel och nätdptrr Förvringskorg och kre hndtg Låsr hjul frm Kort för snreferens Hållre för nätsldd Hållre för scnner Antimikroisk eläggning på retsyt och hndledsstöd Självlåsnde utdrgslåd (se sidn 3 för hur mn konfigurerr lådor) Förvringslådor - inkluderr delre, 3 USB-portr inuti och 2 USB-portr på ksidn v lådn. USB-kellängd på mx 6 tum för förvrde enheter. Kmerhyll- Kmern tillhndhålls v kunden. CPU-hållre för codec - Rymmer komponenter med en tjocklek på,38"- 3,75" (35-95 mm) Strömrytre, inkluderr 2 eluttg: Nordmerik: Medicinsk klssificering, 20 VAC/60 Hz, 3 A mx. Europ/Storritnnien: 230 VAC/50 Hz,,5 A mx. Sudirien: 220 VAC/60 Hz,,5 A mx. Låsr hjul frm StyleViews nätströmsförsörjningssystem gör tt du kn få med dig strömmen med vgnen. Strömförsörjningssystemet är inyggt i sen på vgnen och leverers som stndrd med 2 tterier, en strömmodul, ett nvändrgränssnitt, en utgångsdos och en nätkel. Användrgränssnitt: Ger möjlighet tt stäng v och slå på det utgående strömförsörjningssystemet, evkr återstående tterilddning och ger ett ljudlrm för svgt tteri. Två 33 Ah slutn lysyretterier typ AGM 2V likström. Miniml tempertur för drift är 0 C (0,00 C) och mximl tempertur är 29 C (86 F). Rekommenderd luftfuktighet för drift är melln 5 och 95% rh. Den rekommenderde temperturen för tt förvr vgnen är 5 C (59 F). Vid den här temperturen är tteriets åldersrelterde kpcitetsförlust så liten som möjligt. Miniml tempertur för förvring är -20 C (-4 F) och mximl tempertur för förvring är 50 C (22 F). Rekommenderd luftfuktighet för förvring är melln 5 och 95% rh. BATTERI VAR AKTSAM: Stäng retsytn innn du öppnr lådorn. Öppn endst en låd i tget. Skjut inte vgnen när lådor eller retsytn är öppen. Försummelse tt följ dess instruktioner kn led till tt vgnen lir ostdig. Reservdel nummer SV44-56T- SV44-56T-2 SV44-56T-3 SV44-56T-B SV44-56T-7 SV44-56T-8 Elsystem Input: 20VAC/60 Hz, 5.A; Output: 20VAC/60 Hz, 400VA, 300W. Vgnen och strömförsörjningssystemet är certifierde enligt UL 6060 och CAN/CSA-C :08 ingång: 230V~/50 Hz, 2.7A; utgång: 230V~/50 Hz, 400VA, 300W. Vgnen och det elektrisk systemet uppfyller EN ingång: 220V~/60 Hz, 2.7A; utgång: 220V~/60 Hz, 400VA, 300W. 3/28

4 Funktioner och specifiktioner.8" (300 mm) VIKTIGT! Den här produkten kräver spänningsjustering när instlltionen hr slutförts. Kontroller tt ll utrustning är korrekt instllerd på produkten innn du justerr rörelse eller spänning. När utrustning läggs till eller ändrs på den här produkten och dett medför en ändrd, monterd vikt, sk du lltid upprep justeringsmomenten för tt säkerställ säker och optiml drift. Den här produkten sk rör sig jämnt och enkelt inom hel rörelseområdet och stnn kvr där du plcert den. Om rörelsern är svår tt utför eller om produkten inte stnnr kvr där du plcert den sk du följ justeringsnvisningrn och minsk eller ök spänningen för tt skp en jämn och lätt rörelse. Beroende på din produkt och justeringrn kn det t fler vrv innn du märker någon skillnd. Viktkpcitet 0 ls (0 kg) Öppen retsyt <5 ls (2.3 kg) Stängd retsyt <3 ls (5.9 kg) Fck för ärr dtor <2 ls (0.9 kg) <2 ls (0.9 kg) 6-0 ls ( kg) A+B A B =2-20 ls ( kg) <5 ls (2.3 kg) <2 ls (0.9 kg) < 2 ls ( kg) <25 ls (.3 kg).38" " (35-95 mm) *Kominerd vikt för LCD och processorfck: <27 pund (2,2 kg). VIKTIGT: Om den kominerde vikten v LCDn och CPUn är högre än 27 ls (2,2 kg) måste CPUn monters på ksidn v vgnen och en kodek (om instllerd) kn plcers i centrlenhetens fck. 4/28

5 Dimensions Top View 4.63" (372 mm) 50.5" (283 mm) 43" (092 mm) 8.5" (26 mm) 2.5" (64mm) 23" - 43" ( mm) 7" - 2" ( mm) 3" - 5" ( mm) < 23.8" (604 mm) 5.4" (390 mm) 7.5" (445 mm) Top View 2.05" (52 mm) 3.27" (83 mm) 3.7" (95 mm) < 23.8" (604 mm) 3.4" (86 mm) 9.75" (502 mm) 3.4" (34 mm) 25.2" (638 mm) 28.82" (732 mm) 3.4" (340 mm) 0.5" (257 mm).84" (30 mm) 3" (787 mm) 3" (330 mm) Fck för ärr dtor.75" (44 mm) 7" (432 mm) Vid eräkning v mått, räkn med monterde tillehör, utskjutnde klr och portrepliktorer eller dockningssttioner. Side View *Självlåsnde utdrgslåd 0.5" (267 mm) 2.5" (35 mm) 4" (02 mm) Front View * < 4" (02 mm) < 2.25" (3 mm) < 2.25" (3 mm) < 4.75" (375 mm)** < 3" (330 mm) 5.5" (394 mm) 8.3" (465 mm) <.38" (35 mm) < 2.3" (58 mm) **< 4" (02 mm) **< 8" (203 mm) **< 2.75" (70 mm) Top View.2" (285 mm) 5" (383 mm) *< 7.63" (448 mm) 22.38" (568 mm) < 2.75" (70 mm) *< 2.75" (552 mm) *< 7.75" (45 mm) 4.5" (4 mm) Top View 3" (332 mm) 5.5" (393 mm) **< 2.75" (70 mm) **< 7.75" (97 mm) **< 4.25" (08 mm) 2" (5 mm) 5.7" (45 mm) 2.5" (64 mm) " (280 mm) 2.6" ( mm) 5.6" (395 mm) Side View Front View 5/28

6 Uppställning Loss på romsen för tt flytt risern. VAR AKTSAM! Släpp romsklffen helt innn du höjer eller sänker vgnen. Produkten kn skds om mn höjer eller sänker vgnen med romsen delvist frisläppt. 2 c d 3 c 6/28

7 Uppställning Lddning/urlddning v tterier 4 Först påslgning/ldd tteriet (tr ungefär 7 timmr tt ldd) Anslut vgnens strömkel till vägguttget. Slå på strömmen till systemet genom tt håll ned strömknppen i -3 sekunder. c Med vgnens strömkel nsluten till vägguttget, vänt tills 00 % lddning hr uppnåtts. (tr cirk 7 timmr tt ldd) Sträck inte ut spirlkeln längre än 2,5 meter. I nnt fll kn keln skds. 8hrs VARNING: Denn utrustning hr ingen v-/ på-knpp elkeln är det end sättet tt stäng v strömförsörjningen. Uttget sk vr lätt tt komm åt och ör instllers när utrustningen. Os: Om StyleLink är instllerd kommer den tt vis tteristtusen "checking" tills tteriet hr gått igenom en hel cykel (ldd till 00%, ldd ur till < 70% och nslut sedn vgnen till vägguttget). Efter det tt tteriet hr gått igenom en hel cykel, kommer StyleLink tt vis tteristtusen. Upprep urlddningen/omlddningen och nslut om StyleLink fortfrnde visr sttusen "checking". Dett strömgränssnitt meddelr dig om återstående lddning i vgnens tteri i procent med en serie fst lysnde eller linknde röd, gul eller grön lmpor och ett lrm som ljuder när lddningen understiger 50 %. Kom ihåg tt tteriet ehöver ldds till 00 % vrje dg och du kn nvänd vgnen under lddningen, så nslut strömkeln så oft som möjligt så tt du inte lir utn ström. Btteriet hr 00 % lddning. Lmpn linkr under lddning (med strömkeln nsluten till vägguttget). Låt tteriet fortsätt tt ldd tills lmpn slutr link. När lmpn hr slutt link går det r tt koppl loss strömkeln från vägguttget. Du kn nvänd vgnen under lddningen. Btteriet hr mindre än 90 % lddning. Btteriet hr mindre än 70 % lddning. Btteriet hr mindre än 50 % lddning. Btteriet hr mindre än 30 % lddning. Lmpn är röd och lrmet ljuder. Anslut strömkeln och ldd till 00 %. Du kn nvänd vgnen under lddningen. Nedtystningsknpp för lrm. Genom tt tryck här tysts lrmet tillfälligt ned. När denn är tänd är lrmet ktivert och ljuder när tterilddningen sjunker under 50 %. Detljer om tt ktiver och vktiver lrmet kn fås v Ergotrons kundtjänst. Av-/på-knpp för uttg för intern elsystem. Om du trycker på denn knpp kommer dett tt ge eller t ort ström från komponenter som är nslutn till de intern uttgen. Os: Frekvent drift v vgnen medn tterilddningsnivåer är under 30 % kommer etydligt tt minsk tterilivet och kn ogiltiggör din tterigrnti. När denn är tänd är strömsystemet påslget. När den är mörk är strömsystemet vstängt. 7/28

8 Uppställning 5 c 8/28

9 Uppställning 6 c Anslut tngentord och mus till USB-hu USB (typ A) USB (typ A) OBS: En streckkodssknner sk nsluts direkt till dtorns USB- 7 4mm port. c d 9/28

10 Uppställning 8 Följ dess nvisningr om du vill ändr höjden på din LCDskärm till en v de tre positionern. M4 x 8mm VARNING FARA FÖR SAMMANSTÖTNING! Rörlig delr kn orsk kross- och skärskdor. T INTE ort stoppskruven utn tt monitorn är nsluten. Dett gör tt monitorn rör sig snt uppåt och kn orsk personskd. Så här tr du ort monitorn:. T ort stoppskruven medn monitorn är fststt. 2. Höj monitorn till det högst läget. 3. T ort monitorn. Underlåtenhet tt ekt denn vrning kn led till person- eller mterilskd! Mer informtion och instruktioner finns i produkthndledningen på eller genom tt kontkt Ergotrons kundtjänst på WARNING AVERTISSEMENT IMPACT HAZARD! MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT. Filure to heed this wrning my result in serious personl injury or property dmge! Rise monitor to top of verticl djustment BEFORE removing. DO NOT remove Stop Screw without monitor ttched. Doing so will cuse monitor pivot to shoot up rpidly nd my cuse personl injury. DANGER D IMPACT! LES PARTIES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER. Il existe un risque de lessure corporelle ou d endommgement mtériel en cs de non respect de cet vertissement. Élevez l écrn u plus hut de l justement verticl AVANT de le retirer. NE retirez PAS l vis d rrêt vnt que l écrn soit fixé. Dns un tel cs, le pivot d'écrn se relèverit rpidement et cel pourrit engendrer des lessures Följ dess nvisningr om du vill tt fästet sk sväng på den motstt sidn. 4mm M6 x 28mm M6 x 8mm M6 x 28mm M6 x 28mm M6 x 8mm M6 x 8mm 0/28

11 Uppställning 9 Följ dess nvisningr om du vill lås skärmen i stående eller liggnde ställning. 0 Följ dess nvisningr om du vill ändr vinkeln på LCD-fästet M4 x 8mm c Monter LCD-skärmr. M4 x 0mm M4 x 0mm d Se till tt du skruvr åt ll skruvr. M3 x 6mm M4 x 5mm M4 x 5mm e Dr klrn. /28

12 Uppställning 0 M4 x 6mm Om din monitor hr infälld monteringshål måste du lägg till den medföljnde rickn melln monitorn och monteringsplttn. M4 x 4mm c d M4 x 4mm 2/28

13 Uppställning 2 3 Monteringslterntiv c d 3/28

14 Uppställning 3 Om nätggregtet förvrs under förvringsutrymmet öks mellnrummet och luftflödet förättrs. M4 x 2mm c d 4 Anslut elklrn. VARNING! Anslutning v elektrisk utrustning till uttget skpr ett medicinskt system vilket kn led till en minskd säkerhetsnivå. 4/28

15 Uppställning 5 Plcer växelspänningsdptrrn i fcket. Plcer inte dptern när dtorn eller fckets fläkt. M4 x 0mm 5/28

16 Uppställning c Sätt i följnde friksnslutn slddr i din dtor. USB: Den här keln går från USB-huen till dtorn och nvänder din dtor för tt driv USB-hu, tngentordets indiktorlmpor och fläkt. (OBS! Dtorn måste vr påslgen för tt USB-huen, tngentordets indiktorlmpor och fläkten sk funger). StyleLink (tillvl): Den här USB-keln går från krftsystemet till din dtor för progrmvrn StyleLink. För ytterligre informtion om StyleLink, gå till: Ethernet: Den här keln drs från sidn v kåpn till din dtor för tt skp en nätverksnslutning från Ethernetporten på utsidn v kåpn. VARNING: Fläkten måste lltid gå medn dtorn är påslgen. Att nvänd dtorn utn en fläkt kn orsk överhettning, vilket resulterr i tt dess prestnd minsks. d Hur mn plcerr CPU-enheter i ett säkert lgringsområde: USFF (Ultr Smll Form Fctor) Thin Client e BLOCKERA INTE FLÄKTARNA! OM FLÄKTARNA BLOCKERAS KAN DET ORSAKA ÖVERHETTNING OCH SKADA PÅ UTRUSTNING. Centrer CPU-enheten i lgringsområdet. Om nätggregtet förvrs under förvringsutrymmet öks mellnrummet och luftflödet förättrs. Om dtorklrn är för red sk du följ de här nvisningrn. 2 f 6/28

17 Uppställning 6 c 8x d e f g 7/28

18 Uppställning Tngentordselysning. Sätt på dtorn. 2. Test tngentordselysningen. Tngentordslmpn kommer utomtiskt tt släcks efter 5 minuter om det inte släcks mnuellt. 8/28

19 Justering 2 Det är viktigt tt du justerr denn produkt efter vikten på den monterde utrustningen enligt följnde steg. Vrje gång utrustning läggs till eller ts ort på denn produkt, med en ändring i vikten på den monterde elstningen som resultt, ör du upprep dess justeringssteg för tt säkerställ säker, optiml drift. Lyft upp och ned Loss på romsen för tt flytt risern. 4mm (9/6") Följ dess instruktioner för tt ök eller minsk spänningen. OBS: Justering kn kräv vrv. M4 x 8mm 9/28

20 Självlåsnde utdrgslåd 22 Förlort mster-pin Kontkt Ergotrons kundtjänst för instruktioner. Os: Användren ör ändr mster-pin när mn tr emot vgnen. Ensure tht the min power system tteries re instlled nd functioning. The power does not need to e turned on t the power system user interfce. VAR AKTSAM: Öppn endst en låd i tget. Flytt inte vgnen när lådorn är öppn. Försummelse tt följ dess instruktioner kn led till tt vgnen lir ostdig. Användr-PIN-koder: Utn StyleLink-hntering: - PIN-koder som ngetts på vgnen och som inte hnters v StyleLink kn vrier i längd från 4-7 siffror. - Ergotron rekommenderr följnde vid vl v PIN-kodens sifferlängd (där det nts tt det finns chns på 25 tt kunn giss den slumpvis nvändr-pin-koden) Mximlt ntl nvändr-pin-koder >50, en sifferlängd på minst 5 rekommenders Mximlt ntl nvändr-pin-koder >300, en sifferlängd på minst 6 rekommenders För mximl säkerhet, nvänd en PIN-kodslängd på 7 - Vgnrn lgrr upp till 000 PIN-koder. Med StyleLink-hntering: - 00 PIN-koder mximlt per vgn. - En 5-siffrig PIN-kod krävs. Att ställ in mster-pin för först gången (förinställt mster-pin: 2345) Kontkt Ergotrons kundtjänst för instruktioner om du hr förlort mster-pin.. Ange stndrdhuvud-pin-koden ( ) och tryck sedn på ENTER. 2. Tryck 5 för tt komm till läget huvud-pin-kod 3. Ange den ny huvud-pin-koden och tryck på Enter (LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters) 4. Läget huvud-pin-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger) Huvud-PIN-kodens lägesmeny (OBS! Huvud-PIN-koden öppnr inte lådor.) Huvud-PIN-kodens lägesmeny (forts.) Ange huvud-pin-koden och välj sedn ett v numren nedn för tt komm till det läget 6,. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 6 och sedn för tt stäng v lrmet.. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj för tt få åtkomst till läget Ange nvändr-pin-kod 6, 6, huvud-pin-kod, Ange. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 6 och sedn 6 igen, nge 2. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 2 för tt få åtkomst till läget Ange/ändr potekets PIN-kod sedn huvud-pin-koden igen och välj Ange. Då återställs tngentordet till det friksinställd 5. Efter tt du hr ngett huvud-pin-koden, välj 5 för tt få åtkomst till läget Ändr huvud-pin-kod huvud-pin-koden, 2, 3, 4, 5, och ll personlig PIN-koder och potekets PIN-kod rders. Progrmmering v nvändr-pin-koder. Ange huvud-pin-koden och tryck på ENTER för Lägesmenyn 2. Tryck för tt komm till läget Användr-PIN-kod. 3. Ange den ny nvändr-pin-koden och tryck på Enter (ll LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters). Du kn nge fler nvändr-pin-koder i följd. 4. Läget Användr-PIN-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger). OBS! Användr-PIN-koden kn inte vr densmm som huvud-pin-koden eller potekets PIN-kod. När den mximl lgringen v nvändr-pin-koder hr överskridits, skrivs den äldst nvändr-pin-koden över. Progrmmering v potekets PIN-kod. Ange huvud-pin-koden och tryck på ENTER för Lägesmenyn 2. Tryck 2 för tt komm till läget Apotekets PIN-kod. 3. Ange potekets PIN-kod och tryck på Enter (All LED-lmporn linkr grönt om PIN-koden ccepters). 4. Läget Apotekets PIN-kod stängs efter 5 sekunders inktivitet (LED-lmporn linkr rött två gånger). Os! Systemet lgrr r PIN-kod för poteket. Med PIN-koden för poteket kn ll lådor låss upp smtidigt. Lådorn ör sedn öppns något, eftersom systemet utomtiskt låser dem igen efter 5 sekunder. All LED-lmporn linkr grönt tills systemet låser dem utomtiskt. När en låd är öppen lyser LED-lmpn som motsvrr den rden tills lådn plcers i sin ursprunglig plts. Om lådorn vlägsns från vgnen för påfyllning, måste de sätts tillk med smm konfigurtion per rd. Om så inte görs, måste strömmen stängs v och på igen så tt lådsystemet omkonfigurerr sig självt. Lås upp låd (2 metoder): OBS! All lådorn i rden måste vr stängd innn en ny rd kn låss upp. Ange nvändr-pin-koden (endst tillgänglig nummer för lådrder linkr grönt) och tryck sedn på önskt lådrdsnummer*. Nyckel /4-vridmoment medsols *Lådnummer: Lås låd: Vänt i fyr sekunder tills låset utomtiskt hr låst sig. OBS! Se lltid till tt lådn hr skjutits in hel vägen och låsts ordentligt. Felsökning v lådor Ing LED-lmpor lyser på tngentordet när mn trycker på en siffr: Försäkr dig om tt DC-keln melln vgnens tteriklge och styrenheten är nsluten. Försäkr dig om tt keln från tngentordet är nsluten till styrenheten. Se till tt strömrytrn inte hr utlösts och tt en 5A-säkring är instllerd i tteriklget. Vl v låd finns inte tillgängligt när väl nvändr-pin-koden hr ngetts: Se till tt lådns kel är instllerd på ett säkert sätt. Stäng v strömmen från lådsystemet i 0 sekunder och slå sedn på den igen. LED-lmporn linkr rött/grönt efter tt nvändr-pin-koden hr ngetts: Btteriet är inte tillräckligt lddt. Försäkr dig om tt USB-lddningskeln är nsluten till dtorn och tt dtorn är i läge PÅ. 20/28 Betydelse v LED-lmpor/lrm: LED-lmp, 2, 3, 4 eller 5 är PÅ och lyser grön: Motsvrnde låd är öppen. LED-lmp, 2, 3, 4 eller 5 linkr röd och ett lrm ljuder: Motsvrnde låd är öppen längre än 20 sekunder. Stäng v lrmet genom tt tryck på den linknde knppen som motsvrr den öppn lådn. All tillgänglig lådnummer linkr grönt: Väntr på vl v låd (se Lås upp låd). All LED-lmporn linkr rött två gånger: PIN-koden som ngetts nekdes/stänger det ktuell läget efter 5 sekunders timeout. All LED-lmporn linkr grönt 3 gånger: PIN-koden ccepterd. All LED-lmporn linkr rött: Uppdtering v den inyggd progrmvrn pågår. All LED-lmporn linkr rött/grönt: Systemet slås PÅ eller tteriet måste ldds.

21 Byt säkring och återställ kretsrytre Stäng v ll monterd utrustning. Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from 2 3 power source. Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 4 5-mperes säkring Rekommenders: Littelfuse 32005HXP 5 Innn du återställer kretsrytrn, kontkt Ergotron och fstställ orsken till de utlösts. SPÄNNING SÄKRINGSKLASSIFICERING 250 V STRÖMSTYRKA 5 A DRIFTSHASTIGHET SNABB BROMSKAPACITET VAC 0000 VAC 6 2/28

22 Byt tterier till strömsystemet VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK URLADDNING Byt INTE plts på tteriklr dett kn orsk ljusågr och lös ut överströmsskyddet. T inte ort eller yt ut tteriern när vgnen är plcerd i en syrerik eller riskfylld miljö då ljusågr kn uppstå och orsk förränning. Byt ut det först tteriet innn du tr ut det ndr tteriet för tt minsk risken för tt klrn nuddr vid terminlern och orskr ljudågr. Byt lltid ut åd tteriern! Ersätt det först tteriet innn du tr ort det ndr tteriet. Ersätt endst tteriern med tterier med lik mång mperetimmr. Endst Ergotron-specificerde tterier får nvänds i StyleView Power System. Ring kundtjänst för mer informtion. Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för riktlinjer om rätt vfllshntering. Stäng v ll monterd utrustning. BLY- BATTERI Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from power source. VARNING VIKTIG INFORMATION OM UTBYTESBATTERIER Strömmodulen är konfigurerd för två 33 A-h-tterier. Endst följnde tterier är komptil med dett system: B&B EP33-2 SBS S-2330 Longwy 6FM33G Vision 6FM33D Vision 6FM33HD-X PBQ PBQ33-2L Werker WKA2-33C Werker WKA2-35C Durcell Dur 2-35C Produktens grnti är förverkd om ndr tterier än ovnstående 22 A-h-tterier instllers. Underlåtenhet tt följ denn vrning kn resulter i llvrlig skd på tteriern och strömmodulen och en möjlig risk för eldsvåd. Kontkt Ergotron på för mer informtion. c Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 2 Ställ om åd kretsrytrn till AV. 3 Vrning: Växl INTE tteriklrn, eftersom dett orskr gnistildning och tt kretsen yts. c 0mm (3/8") Svrt Röd d Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). BLY- BATTERI Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för tt få de korrekt riktlinjern för kssering v tteriern. e f Röd g h Svrt Försiktighet: Anslut röd (+) innn du nsluter svrt (-). 22/28

23 Byt tterier till strömsystemet 4 Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). Svrt c Röd d Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). BLY- BATTERI Återvinn tteriet eller kontkt Ergotron för tt få de korrekt riktlinjern för kssering v tteriern. e f g Svrt h 5 Röd Försiktighet: Anslut röd (+) innn du nsluter svrt (-). 6 Följ lddning/urlddning för tteri vis först strt i steg,,c. 23/28

24 Förvring v vgnen Korttidsförvring Om Power System är overksmt under upp till tre månder sk tteriern ldds fullt innn förvringen. Långtidsförvring Om Power System är overksmt under tre månder eller mer, sk tteriern ts ort från vgnen och ldds upp under förvringen. Korttidsförvring Om Power System är overksmt under upp till tre månder sk tteriern ldds fullt innn förvringen. 3 Stäng v ll monterd utrustning. När tteriet hr lddts till 00 %, stäng v strömsystemet.. Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks.. Ställ om åd kretsrytrn till AV. 2 Anslut strömkeln till ett lämplig vägguttg och lddt tteriet fullt (ll indiktorlmpor tänds). Strömsystemet måste vr fullddt före förvring! MEDDELANDE: Grnti för fullt lddde tterier som inte hr nvänts på mer än tre (3) efter vrndr följnde månder förfller utomtiskt. Grnti för fullt lddde tterier som inte hr nvänts på mer än tre (3) efter vrndr följnde dgr förfller utomtiskt. Långtidsförvring Om Power System är overksmt under tre månder eller mer, sk tteriern ts ort från vgnen och ldds upp under förvringen. VARNING: T inte ort eller yt ut tteriern medn vgnen efinner sig i en syrerik eller riskfylld miljö. Gnistildning kn uppstå. Stäng v ll monterd utrustning. Disconnect Power System nd Multiple Socket Outlet from 2 power source. 3 Stäng v systemet genom tt håll ned nätutgångsknppen i -3 sekunder. Strömlmpn släcks. 4 5 Ställ om åd kretsrytrn till AV. 6 7 Svrt Försiktighet: Koppl loss svrt (-) innn du kopplr loss röd (+). Förvr tteriet på ett svlt och torrt ställe med vgnen 9 0 tgen ur drift. Optiml förvringstempertur är 5 ºC. Btterispänningen ör kontrollers vr tredje (3) månder. Om spänningen sjunker under 2,5 V DC, ldd tteriet fullt. Kontkt Ergotrons kundtjänst för tt få informtion om hur förvring kn påverk tteriets grnti. Röd 8 24/28

25 Ergonomi Aret npss efter din storlek Ställ in ovnsidn v monitorskärmen c 2,5 cm nednför ögonnivå - Loss på romsen och höj eller sänk risern efter ehov. 2 Lut skärmen så tt du ser ekvämt och inte nstränger ögon och ncke. 3 Dr tngentordsskivn frmåt och plcer musskivn och musfickn till höger eller vänster efter ehov. 4 Aret med rmågrn öjd i cirk 90 grders vinkel för tt minimer påfrestning på musklern. 5 Om risern med svårighet rör sig uppåt eller nedåt eller kommer ur det inställd läget, läs om justering i produktmnulen. 6 Behåll kommndot! Eldrivn vgnr ör nsluts till vägguttg så oft som möjligt för tt håll tteriet lddt och dtorn igång. 2 Flytt stuv undn innn du flyttr Vid en norml förflyttning, loss på romsen och sänk retsytn till sitt lägst läge som ger störst stilitet och oehindrd sikt. 2 Stuv undn öppn skivor och sätt tillk mus, sknner och ndr tillehör på sin pltser. 3 Lås upp åd främre hjul. 4 Skjut på vgnen kifrån med rmågrn öjd i cirk 90 grders vinkel för ökd kontroll och minskd muskelpåfrestning. 5 Spring inte iväg! Innn du flyttr, se till tt elkeln och grenuttget inte är inkopplde i vägguttget och förvrde i korgen för säker res. Kom ihåg, ldd tteriet till 00 % vrje dg! Underhåll och säkerhet Översikt v vrningssymoler Inneörden v symolern som återfinns i denn vägledning, på vgnen eller på strömförsörjningssystemet. Dess symoler vrnr dig om ett säkerhetstillstånd som kräver din uppmärksmhet. Du ör kunn känn igen och förstå inneörden v följnde säkerhetsvrningr om du upptäcker dem på vgnen eller i dokumenttionen till vgnen, som t.ex. denn uppställningsvägledning. Symol Signlord/ Färg 6 Nivå på frn 3 2 KASSERING AV UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR. Ksser ll tterier i enlighet med lokl estämmelser. 2. All elektronik ör återvinns genom elektronikåtervinning. 3. Plst och metll som lir kvr kn återvinns som vnligt vfll. FARA VARNING FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET Instruktioner Indikerr en överhängnde frositution som om den inte undviks leder till dödsfll eller llvrlig personskd. Indikerr en potentiell frositution som om den inte undviks skulle kunn led till dödsfll eller llvrlig personskd. IIndikerr en potentiell frositution som om den inte undviks skulle kunn led till mindre till medelllvrlig personskd. Indikerr, när den nvänds tillsmmns med säkerhetsvrningssymolen, en potentiell frositution som om den inte undviks kn led till mterilskd. Se trnsportinstruktioner. Instruktioner Följ ruksnvisningrn. STRÖM PÅ / AV (växelrytre) OBS! Båd lägen (PÅ / AV) är stil. 25/28

26 Underhåll och säkerhet Rengöring och underhåll Följnde förfringssätt grnterr inte tt infektion egränss. Sjukhusets infektionsegränsningsnsvrig eller epidemiolog ör rådfrågs ngående rengöringsmetoder och processer. För tt undvik risken för elstötr, utsätt inte elektrisk komponenter för vtten, rengöringsmedel eller ndr potentiellt frätnde vätskor eller ämnen. Nedsänk inte vgnen eller vgnens komponenter i vätsk eller låt vätskor rinn in i vgnen. Tork omedelrt ort ll rengöringsmedel med en fuktig duk. Tork nog ytn efter rengöring. Använd inte ntändlig rengöringsmedel på vgnens ytor på grund v närheten till elström och elektrisk utrustning. All målrfärg och vgnkomponenter v plst motstår rengöring med de flest vnlig utspädd, icke frätnde lösningr som t.ex. kvrtär mmoniumsmmnsättningr, rengöringsmedel med mmonikenzymer, lekmedel och lkohollösningr. Märken från pennor och permnent och torrtorkde märkpennor kn vlägsns med 9 % isopropyllkohol och en mjuk duk. Jodfläckr kn vlägsns med vnlig rengöringsmedel och en mjuk duk. Använd ldrig stålull eller ndr mteril med slipnde verkn som skdr ytfinishen. Använd inte strk lösningsmedel som trikloretylen och ceton. Sådn lösningsmedel skdr ytfinishen. Vi rekommenderr tt ll rengöringsmedel utprovs på ett liten, diskret område för tt kontroller om ytn skds. Justering, service, utyte - Försök INTE tt juster, serv eller yt ut någon del v StyleView-vgnen om du inte lir nvisd tt gör dett i dokumenttion som godkänts v Ergotron (dvs. instlltionsinstruktionern). Endst Ergotron, Inc. eller en prt som godkänts v Ergotron får juster, serv eller yt ut komponenter till StyleView-vgnen. Om någon komponent i vgnen skns eller är skdd får inte vgnen nvänds. Kontkt omedelrt Ergotrons kundtjänst och eställ en ersättningsdel. Klr Håll klrn prydligt orgniserde på vgnen (ett ntl lösningr finns på vgnen till dett ändmål). Lös kel ör hålls ort från rörlig komponenter med kelklämmor. Se vdelningen om keldrgning i denn vägledning eller kontkt Ergotrons kundtjänst för mer informtion. Hjul Kontroller regelundet hjulen för tt säkerställ tt de är ren och fri från skräp som skulle kunn förhindr jämn rullning. Undvik tt flytt vgnen över ojämn, smutsig eller skdde underlg. Kundens utrustning Säkerställ tt utrustningen är i lns och säkert monterd på vgnen. Plcer inte om vgnens komponenter på risern eller tornet om du inte instruers tt gör dett i instlltionsinstruktionern. Att flytt vgnen med komponentern för högt eller lågt plcerde på risern kn ge upphov till instilitet som leder till skd på utrustningen eller till och med personskd. Kontkt Ergotrons kundtjänst för tt få informtion om flyttning v vgnens komponenter. Säkerhetsvrningr förknippde med denn produkt Följnde vrningr/försiktighetsnvisningr förekommer i denn referenshndledning eller på vgnen: OBS: Underlåtenhet tt följ dess riktlinjer kn led till skd på utrustningen eller personskd. FÖRSIKTIGHET: Hissromsen idrr till tt stiliser retsytn och tngentordsskivn under norml nvändning med den ökr INTE lstkpciteten. Belst INTE risern med utrustning som överstiger den mximl viktkpciteten som nges v Ergotron. Säkerställ optiml hissfunktion genom tt utprov och vid ehov juster spänningen när vikten v det som monters på risern ändrs (dvs. när utrustning ts ort eller läggs till). Se justeringsinstruktionern Ställ in hisspänningen på risern. FÖRSIKTIGHET: Använd inte StyleView-vgnen med sknde eller skdde komponenter! T inte ort, ändr eller yt ut vgnens komponenter utn tt rådfråg Ergotron. Om du får prolem med instlltionen eller nvändningen v vgnen, kontkt Ergotrons kundtjänst. FÖRSIKTIGHET: Dr INTE åt fästnordningrn för mycket. Överdriven åtdrgning kn skd utrustningen. VARNING: Fr genom spänningsenergi: Aretsytns hissmeknism är spänningselstd och flyttr sig snt uppåt v egen krft så fort utrustning ts ort. T v denn nledning INTE ort utrustning om inte retsytn hr flyttts till det högst läget på tornet! Underlåtenhet tt ekt denn vrning kn led till llvrlig personskd och/eller skd på utrustningen! Vid trnsport v vgnen, ställ in retsytns hissmeknism på den lägst spänningsinställningen. FÖRSIKTIGHET: INGA ndr muttrr eller skruvr på risern eller tornets ovnsid får losss, drs åt eller ts ort. Mnipulering v muttrr eller skruvr kn led till instilitet hos vgnen, vilket leder till skd på utrustningen och/eller personskd. FÖRSIKTIGHET: Loss på hissromsen innn retsytn flytts! Flyttning v retsytn medn hissromsen är inkoppld kn ge upphov till llvrlig skd på hissmotorn.. VARNING: In händelse v tt StyleView-vgnen ehöver reprers, kontkt omedelrt Ergotrons kundtjänst. Reprtion v vgnen får endst utförs v Ergotron, Inc. eller v ett v Ergotron godkänt omud. VARNING: Den här vgnen är inte vsedd för nvändning i miljöer där det finns rännr nestesilndning eller syrgs. Konfigurtion och säkerhet Ytterligre multiuttg eller förlängningsslddr skll inte nsluts till det medicinsk systemet. Vid nvändning i ett medicinskt elektriskt system får endst utrustning som uppfyller IEC-, ISO-, UL/ANSI-, eller CSA-stndrder som är relevnt för utrustningen i fråg nsluts. Det föreligger en risk för elektrisk stötr eller kroppsskd om icke-medicinsk utrustning som ingår i ett system nsluts direkt till vägguttget när icke-medicinsk utrustning är ämnd tt försörjs v ett multiuttg. Det föreligger en risk för elektrisk stötr eller kroppskd om utrustning som inte ingår som en del i det medicinsk systemet nsluts till multiuttget. 26/28

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

StyleView SV43/44 Primary Drawer

StyleView SV43/44 Primary Drawer User Guide StyleView SV43/44 Primary Drawer or < 2 lbs (1 kg) Total viktkapacitet per låda.

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook. Användarhandledning StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Noteook. De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för moil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön.

Läs mer

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering.

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering. Användarhandledning StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering. Funktioner och specifikationer... 3 Uppställning... 4-12 Justering... 10-11 Ergonomi...11 Underhåll och säkerhet...

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användarhandledning StyleView SV44 Telemedicine Cart with Back-to-Back LCD and Power System StyleView anslutna vagnar erjuder elanslutningar för moila vårdplatsutrustningar i vårdmiljöer. Vagnarna är inte

Läs mer

StyleView SV42 Cart. with Laptop Mount. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV42 Cart. with Laptop Mount. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV42 Cart with Laptop Mount De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för moil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda för att strömförsörja

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

When using keyboard or mouse tray When pushing cart from place to place (with lift in lowest position)

When using keyboard or mouse tray When pushing cart from place to place (with lift in lowest position) Funktioner - SV22-92014 - SV22-92015 - SV22-92016 - SV22-92024 1 Stigre 2 LCD-ivot 3 5 tums lyft 4 Aretsyt 5 Låd med elektroniskt utomtlås 6 Lutnde tngentordskorg oh hndledsstöd 7 Höger/vänstermus oh hållre

Läs mer

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användarhandledning StyleView SV4 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Funktioner och specifikationer... 3 Uppställning... 4 - Justering... 0 - Ergonomi... Underhåll och säkerhet... - 3

Läs mer

StyleView SV42 Cart. with LCD Arm. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV42 Cart. with LCD Arm. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV42 Cart with LCD Arm De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för moil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda för att strömförsörja medicinska

Läs mer

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering. www.ergotron.com. 10x 2x. 1x 1x. Användarhandledning

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering. www.ergotron.com. 10x 2x. 1x 1x. Användarhandledning Användarhandledning StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-montering. For the latest User Installation Guide and StyleLink Software Download please visit: Encontrará la versión más

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook.

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook. Användarhandledning StyleView SV4 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook. Funktioner och specifikationer... 3 Uppställning... 4 - Justering... 0 Ergonomi... Underhåll och

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

StyleView Primary Drawer

StyleView Primary Drawer User Guide StyleView Primary Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

StyleView SV41 Cart. with LCD Arm. 12x. 2x 1x. 8x 1x. 1x 1x. 1x 1x. 1x M4 x 8mm. Användarhandledning SVENSKA. Verktyg som behövs.

StyleView SV41 Cart. with LCD Arm. 12x. 2x 1x. 8x 1x. 1x 1x. 1x 1x. 1x M4 x 8mm. Användarhandledning SVENSKA. Verktyg som behövs. Användarhandledning StyleView SV4 Cart with LCD Arm Verktyg som behövs 4mm (9/6") Komponenter 3 4 5 4x 8x A M4 x 5mm x M4 x 0mm M4 x 0mm x M3.5 x 6mm 4x x x B 3x 6 4x M4 x 8mm 7 8 9 4mm M4 x 8mm 3mm x

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with LCD Arm. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with LCD Arm. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with LCD Arm De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda för att strömförsörja medicinska

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with LCD Mount and LiFe Power System

StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with LCD Mount and LiFe Power System Användarhandledning StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with LCD Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön.

Läs mer

Användarhandbok. StyleView Supplemental Storage Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se:

Användarhandbok. StyleView Supplemental Storage Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se: Användarhandbok StyleView Supplemental Storage Drawer För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids

Läs mer

StyleView SV42 Cart. with LCD Arm and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV42 Cart. with LCD Arm and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV42 Cart with LCD Arm and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda för

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Supplemental Drawer SVENSKA

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Supplemental Drawer SVENSKA Användarhandbok StyleView SV43/44 Supplemental Drawer För dubbla lådkonfi gurationer, måste du uppgradera den fasta programvaran för att säkerställa korrekt funktion och att du har de senaste funktionerna.

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer Användarhandbok WorkFit Monitor & Laptop Kit for WorkFit-T and WorkFit-PD 1 2 A B C D E F M4 x 5mm M6 x 6mm M4 x 10mm 3 4 8x M6 x 30mm M6 x 35mm M4 x 7mm 5 M6 x 25mm M4 x 10mm 4mm 14mm För den senaste

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with Laptop Mount and LiFe Power System

StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with Laptop Mount and LiFe Power System Användarhandledning StyleView SV42 Electronic Medical Records (EMR) Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

StyleView SV42 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV42 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV42 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Primary Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se: 1/16

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Primary Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se:  1/16 Användarhandbok StyleView SV43/44 Primary Drawer För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning förättrr stålkvliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning v stålflödet i kokillen i stränggjutningsmskiner förättrr kvliteten hos det gjutn stålet genom tt mängden icke-metllisk

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer