Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511"

Transkript

1 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning sedn All dess år v erfrenhet hr ägnts åt målet tt producer de bäst kvlitetsproduktern. Mercury Mrine hr rykte om sig tt vr lednde vd gäller kvlitetskontroll, kvlitet, hållbrhet och prestnd, och företget är lednde vd gäller uppföljning v sin produkter. Vi ber er vänligen tt nog läs denn instruktionsbok innn motorn ts i bruk. Instruktionsboken hr frmställts för tt bli till hjälp vid körning, säker nvändning och skötsel v utombordren. Smtlig medrbetre vid Mercury Mrine hr bidrgit med sin expertis för tt bygg Din utombordre, och ll önskr Dig mång år v trivsmm och säkr båtturer. Vi tckr Dig igen för tt Du litr på Mercury Mrine. Bestämmelser för vgsrening enligt EPA Utombordre såld v Mercury Mrine i USA är godkänd v "United Sttes Environmentl Protection Agency" (EPA) och är i överensstämmelse med gällnde miljölgr för ny utombordre. Denn certifiering är beroende v tt viss inställningr görs enligt fbrikens stndrd. Av dett skäl måste fbrikens procedurer för service följs strikt och, där så är prktiskt, återställs till konstruktionens ursprungligen vsedd inställningr. Underhåll, byte eller reprtion v nordningr och system för vgsrening får utförs på vlfri mrin verkstd eller v nnn lämplig person. Motorer hr märkts med en informtionsdekl om utsläppskontroll som permnent bevis på EPAcertifiering.! VARNING! Avgsutsläppen från denn produkt innehåller kemiklier som enligt delstten Klifornien orskr cncer, fosterskdor eller ndr skdor på reproduktionssystemet. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en begränsd grnti från Mercury Mrine, grntivillkoren nges i Grntiinformtion i denn hndbok. Grntideklrtionen innehåller en beskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn bäst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdebegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All beskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då instruktionsboken godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förbättr sin produkter, förbehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Litho i USA. 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M med Wves-logotyp, Mercury med Wves-logotyp och SmrtCrft-logotypen är ll registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection-logotypen är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Premier Service Mercury utvärderr sin återförsäljres servicenivå och delr ut högst klssificeringen "Mercury Premier" till dem som visr tt de ger exceptionell service. Att förtjän klssificeringen Mercury Premier Service innebär tt en återförsäljre: 2012 Mercury Mrine 2,5/3,5 fyrtktre 90-8M swe i

2 uppnår ett högt CSI-betyg (Customer Stisfction Index) för grntiservice under 12 månder. hr ll nödvändig serviceverktyg, testutrustning, mnuler och reservdelsböcker. minst en nställd är certifierd eller ingenjörstekniker. ger ll Mercury Mrine-kunder service i tid. erbjuder utökde servicetider och service hos kunden, när det är lämpligt. nvänder, visr och lgerför tillräckligt stort lger med äkt Mercury Precision-reservdelr. hr en ren och snygg butik med välorgniserde verktyg och servicelittertur. Försäkrn om överensstämmelse 2,5, 3,5 hk - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Adress: Shimodir Std: Komgne-City, Ngno Postnummer: Lnd: Jpn Nmnet på den uktoriserde representnten: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adress: Prc Industriel de Petit-Rechin Std: Verviers Postnummer: B-2800 Lnd: Belgien Nmnet på nmält orgn för bedömning v vgsutsläpp: TUV SUD Group Adress: Ridlerstrsse 65 Std: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Nmnet på nmält orgn för bedömning v bullerutsläpp: TUV SUD Group Adress: Ridlerstrsse 65 Std: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Modul som nvänds för överensstämmelsebedömning v vgsutsläpp: B+C B+D B+E B+F G H Eller motortyp som godkänts enligt: Stdium II i direktiv 97/68/EG Direktiv 88/77/EG Modul som nvänds för överensstämmelsebedömning v bullerutsläpp: A A G H Övrig gemensmm direktiv som gäller: Direktivet om mskinsäkerhet 98/37/EC; Elektromgnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EC Beskrivning v motorer och viktig krv Motortyp Bränsletyp Förbränningscykel Z eller sterndrev utn integrl vgser Diesel 2-tktre Utombordsmotor Bensin 4-tktre ii swe

3 Identifiering v motorer som täcks v denn försäkrn om överensstämmelse Nmnet på motorfmiljen Unikt motoridentifieringsnummer: Först serienummer EG-typundersökningsintyg eller EGtypgodkännndenummer 2.5/3.5 hk OR SB Viktig krv Stndrder Övrig normgivnde dokument/ metoder Teknisk fil Ange mer detljert (* = obligtorisk stndrd) Bilg 1.B - vgsutsläpp B.1 Motoridentifiktion B.2 Krv gällnde vgsutsläpp * * EN ISO :1996 B.3 Hållbrhet B.4 Ägrens hndbok ISO 8665: 1995 Bilg 1.C - buller C.1 Bulleremissionsnivåer * EN ISO C.2 Ägrhndbok Ägrhndboken Denn försäkrn om överensstämmelse är utfärdd på tillverkrens egn nsvr. Jg förklrr å motortillverkrens vägnr tt motorern som nges i det föregående uppfyller ll tillämplig krv på specificert sätt. Nmn/funktion: Mrk D. Schwbero, President, Mercury utombordre Dtum och utfärdndeplts: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, USA swe iii

4 iv swe

5 GARANTIINFORMATION Grntiregistrering... 1 Grntiöverlåtelse... 1 Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln (USA och Knd)... 1 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer... 2 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer... 3 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer års begränsd grnti mot korrosion... 6 Grntins täckning och undntg... 8 Begränsd grnti gör vgsrening ENL. U.S. EPA... 9 Komponenter i utsläppskontrollsystemet... 9 Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien Cliforni Air Resources Bord förklring på ditt Cliforni Emission Control Wrrnty Sttement Stjärndekl för utsläppscertifiering ALLMÄN INFORMATION Förrens nsvr Innn du börjr nvänd din utombordre Båtens hästkrftseffekt Nödstoppsbrytre Att skydd människor i vttnet Avgser Att välj tillbehör till utombordren Förslg för säker båtnvändning Anteckning v serienummer Specifiktioner INSTALLATION Instlltion v utombordren TRANSPORT Hur du bär, förvrr och trnsporterr utombordren när den tgits ut ur båten Trilertrnsport v båten BRÄNSLE OCH OLJA Bränslerekommendtioner Bränsletnkens specilfunktioner Påfyllning v bränsletnk Rekommendtioner för motorolj Kontroller motoroljn swe v

6 FUNKTIONER OCH REGLAGE Funktioner och reglge Att tilt utombordren Inställning v utombordrens driftvinkel KÖRNING Checklist före strt Körning vid minusgrder Körning i sltvtten eller förorent vtten Inkörningsrutin Strt v motorn Växling Att bck båten Stnn motorn UNDERHÅLL Skötsel v utombordren EPA:s utsläppsföreskrifter Inspektions och underhållsschem Spol kylsystemet Avlägsnnde och montering v motorkåp Korrosionskontrollnod Utvändig skötsel Propellerbyte Undersökning och byte v tändstift Smörjnipplr Byte v motorolj Smörjning v växelhus Utombordre under vtten UPPSTÄLLNING Förberedelser för uppställning Skydd v yttre utombordskomponenter Skydd v invändig motorkomponenter Växelhus Plcering v utombordren för förvring SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Lokl reprtionsservice Service i ndr områden än där du bor Frågor ngående reservdelr och tillbehör Servicehjälp Mercury Mrines servicekontor vi swe

7 UNDERHÅLLSJOURNAL Underhållslogg swe vii

8 viii swe

9 Grntiregistrering USA OCH KANADA GARANTIINFORMATION För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, bokför Mercury Mrine den. Du bör erhåll en kopi v grntiregistreringen från din återförsäljre. OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. Du kn när som helst ändr dress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett brev eller fx med ditt nmn, gml dressen, ny dressen och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också behndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Grntiöverlåtelse USA OCH KANADA Den begränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men br för den återstående tiden v den begränsde grntin Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köpebrevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Mercury Mrine registrerr den ny ägrens informtion under behndlingen v grntiöverlåtelsen. Det är ing kostnder förknippde med denn service. UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln (USA och Knd) Återstående grntitid för produktskyddsplnen går tt överlåt till näst köpre v motorn inom trettio (30) dgr från försäljningsdtumet. Avtl som inte överlåtits inom trettio (30) dgr från efterföljnde inköp gäller inte längre och produkten täcks inte längre v villkoren i vtlet. swe 1

10 GARANTIINFORMATION För tt överlåt plnen till näst ägre sk du kontkt Mercury Product Protection eller en uktoriserd återförsäljre för tt få ett formulär om överlåtelsebegärn. Skick ett kvitto/fktur, ett ifyllt formulär om överlåtelsebegärn till Mercury Product Protection och en check till Mercury Mrine på beloppet $50,00 (per motor) för tt täck överlåtelsevgiften. Plntäckningen går inte tt överlåt från en produkt till en nnn eller för tillämpningr som inte kvlificerde. Plnern för certifierd förägd motor går inte tt överlåt. Om du behöver hjälp ber vi dig kontkt Mercury Product Protection Deprtment på från 7:30 till 16:30 CST, måndg-fredg eller vi e-post på Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer USA OCH KANADA Kontroller med den lokl distributören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny produkter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i tre (3) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. Grntitäckningen kn uppsägs för beggnd konfiskerd produkt eller produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsbolg. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Oriktig informtion vid grntiregistreringen vd gäller produktens nvändning för fritidsbruk, eller efterföljnde ändring v nvändning från fritidsbruk till kommersiell ändmål (utom om produkten är korrekt omregistrerd) ger Mercury Mrine rätt tt efter eget gottfinnnde upphäv grntin. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. 2 swe

11 GARANTIINFORMATION GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer EUROPA OCH OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE Kontroller hos din lokl distributör vd som gäller för länder utnför Europ och Oberoende stters smvälde. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny produkter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. swe 3

12 GARANTIINFORMATION TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i två (2) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. Grntitäckningen kn uppsägs för beggnd eller konfiskerd produkt eller produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsbolg. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör frmtid grntitäckning beroende v bevis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, uppställning, telefonsmtl, hyr, olägenheter, slipvgifter, försäkringspremier, betlning v lån, förlord tid och/eller inkomst eller nnn typ v tillfällig skdor eller följdskdor täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. 4 swe

13 GARANTIINFORMATION Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer MELLANÖSTERN OCH AFRIKA GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny utombordr- och jetprodukter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum då produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckning beroende v bevis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. swe 5

14 GARANTIINFORMATION HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, uppställning, telefonsmtl, hyr, olägenheter, slipvgifter, försäkringspremier, betlning v lån, förlord tid och/eller inkomst eller nnn typ v tillfällig skdor eller följdskdor täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. 3-års begränsd grnti mot korrosion GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker by Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord or Sterndrive Engine (Produkten) kommer inte tt bli funktionsoduglig som ett direkt resultt v korrosion under den tidsperiod som beskrivs nedn. 6 swe

15 GARANTIINFORMATION TÄCKNINGSTID: Denn begränsde korrosionsgrnti gäller i tre (3) år från först försäljningsdtum, eller från först nvändningsdgen, beroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till ny köpre (icke-kommersiellt bruk), förutstt tt Produkten omregistrers på denne. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. De korrosionsskyddnde nordningr som specificers i Instruktionsbok för körning och underhåll måste nvänds på båten, och det rutinunderhåll som specificers i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utförs enligt nvisningrn (inklusive obegränst byte v offernoder, nvändnde v specificerde oljor, och målning v repor, etc.) för tt grntiskyddet skll bibehålls. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en korroderd del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Den begränsde grntin täcker inte korrosion i elsystem; korrosion som orskts v skd, korrosion som endst orskr obetydlig, ytlig skd; misskötsel eller felktig service; korrosion på tillbehör, instrument, styrsystem; korrosion på fbriksinstllert jetggregt; skdor från undervttensväxter; produkt som sålts med mindre än ett års begränsd grnti; utbytesdelr (sådn som kunden själv köpt); produkter som nvänds för kommersiellt bruk. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Läckströmskorrosion (orskd v lndströmsnslutningr, närliggnde båtr, metll under vttenytn), täcks inte v denn korrosionsgrnti, utn korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelr eller Quicksilver MerCthode system och/eller Glvnisk isoltor måste nvänds. Korrosionsskd som orskts v felktig påstrykning v kopprbserd beväxningsskyddnde färg täcks heller inte v denn begränsde grnti. utn vi rekommenderr tt utombords- och MerCruiser-ppliktioner skydds med Tri-Butyl-Tin-Adipte (TBTA)- bserd beväxningsskyddnde färg. I områden där sådn TBTA-bserd färg inte får nvänds enligt lg, kn kopprbserd färg nvänds på skrov och kterspegel. Mål inte utombordren eller MerCruiserprodukten. Vr dessutom försiktig så tt elektrisk kontkt melln den grnterde Produkten och färgen undviks. För MerCruiser-produkter sk ett omålt vstånd på minst 38 mm (1.5 in.) lämns runt kterspegelenheten. Se Drifts- och underhållshndboken för ytterligre informtion. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. swe 7

16 GARANTIINFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Grntins täckning och undntg Syftet med dett vsnitt är tt undnröj någr v de vnligt förekommnde missförstånd som gäller grntins omfttning. Följnde informtion förklrr viss typer v tjänster som inte täcks v grntin. Nednstående villkor hr inkluderts genom referens i den 3-årig begränsde grntin mot korrosionsproblem, den interntionell begränsde grntin för utombordre smt den begränsde grntin för utombordre i USA och Knd. Observer tt grntin täcker reprtioner som behövs inom grntiperioden på grund v defekter i mteril och utförnde. Instlltionsfel, olyckor, normlt slitge, och en rd ndr orsker som påverkr produkten täcks inte v grntin. Grntin är begränsd till defekter i mteril eller utförnde, dock endst om försäljningen till konsumenten sker i ett lnd till vilket distributionen uktoriserts v oss. Kontkt en uktoriserd återförsäljre om du hr frågor beträffnde grntitäckningen. De svrr gärn på eventuell frågor. GENERELLA UNDANTAG FRÅN GARANTIN 1. Mindre justeringr och fininställningr; inklusive kontroll, rengöring eller justering v tändstift, tändningskomponenter, förgsrinställningr, filter, remmr, reglge och kontroll v smörjning som gjorts vid norml service. 2. Fbriksinstllerde jetggregt - Specifik delr som undnts från grntin är: Jetggregtets impeller nd jetggregtets insts som skdts v stötr eller slitge och vttenskdde drivxellger till följd v fel underhåll. 3. Skd som orskts v försumlighet, bristnde underhåll, olycksfll, onorml nvändning eller felktig montering eller service. 4. Kostnder för upptgning, sjösättning och bogsering; vlägsnnde och/eller byte v båtskott eller mteril på grund v båtens konstruktion för tt kunn komm åt produkten smt ll smmnhängnde trnsportkostnder och/eller restid o.s.v. Rimlig tillgång till produkten måste ges för grntiservice. Kunden måste leverer produkten till en uktoriserd återförsäljre. 5. Ytterligre servicerbete begärt v kunden nnt än det som är nödvändigt för tt tillfredsställ grntiåtgndet. 6. Arbete utfört v ndr än en uktoriserd återförsäljre kn br täcks under följnde omständigheter: När rbetet utförs på nödfllsbsis (förutstt tt det inte finns någon uktoriserd återförsäljre i området som kn utför rbetet eller inte hr trnsportfciliteter etc. och fbriksgodkännnde hr getts i förväg för utförndet v rbetet vid denn fcilitet). 7. All oförutsedd skdor och/eller följdskdor (förvringskostnder, telefonkostnder eller hyr v något slg, olägligheter eller förlust v tid eller inkomst) är ägrens nsvr. 8. Användndet v delr som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver, då grntireprtioner utförs. 9. Oljor, smörjmedel eller vätskor som byts vid normlt underhåll är kundens nsvr såvid inte förlust eller kontmintion v desmm orsks v produktfel som kn tänks fll under grntiåtgndet. 10. Deltgnde i, eller förberedelser för tävlingskörning eller nnn konkurrernde ktivitet, eller körning med ett (undre) växelhus v tävlingstyp. 8 swe

17 GARANTIINFORMATION 11. Motorbuller tyder inte nödvändigtvis på ett llvrligt motorproblem. Om dignos tyder på ett llvrligt invändigt motortillstånd som kn resulter i ett fel sk det tillstånd som orskr bullret korrigers under grntin. 12. Skdor på lägre enheter och/eller propellern orskt v kollision med undervttensföremål betrkts som en mrin risk. 13. Vtten som tränger in genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet eller på grund v nedsänkning. 14. Fel på någon del på grund v bristfällig kylvttentillförsel som orskts v tt motorn strtts ovn vttnet, främmnde föremål/mteril som blockerr intg eller tt motorn monterts för högt eller trimmts för långt ut. 15. Användning v bränslen eller smörjmedel som inte lämpr sig för produkten. Se Underhålls- vsnittet. 16. Denn begränsde grnti gäller inte för skdor på produkter som orsks v instlltion eller nvändning v delr eller tillbehör som inte tillverkts eller sålts v oss. Fel som inte hänger smmn med nvändning v dylik delr eller tillbehör täcks v grntin om de i övrigt uppfyller villkoren i den begränsde grntin för den produkten. Begränsd grnti gör vgsrening ENL. U.S. EPA I enlighet med krven enligt 40 CFR Prt 1045, Subprt B, ger Mercury Mrine en grnti på 5 år eller 175 driftstimmr för motorkörning, beroende på vilket som inträffr först, till detljkunden, tt motorn utformts, tillverkts och utrustts så tt den vid försäljningstillfället uppfyller gällnde bestämmelser under Section 213 v Clen Air Act (USA) och tt motorn är fri från defekter i mteril och tillverkning som gör tt motorn inte uppfyller gällnde bestämmelser. Denn utsläppsrelterde grnti täcker ll komponenter som lists i Komponenter i utsläppskontrollsystemet. Komponenter i utsläppskontrollsystemet EPA:s och Kliforniens utsläppsrelterde grnti täcker ll komponenter i följnde list: KOMPONENTER I UTSLÄPPSKONTROLLSYSTEMET: 1. Bränslemätrsystemet. Förgsre och invändig delr (och/eller tryckregultor- eller bränsleinsprutningssystem) b. Anrikningssystem kllstrt c. Insugningsventiler 2. Luftinsugningssystem. Insugningsgrenrör b. Turbolddr- och kompressorsystem (där tillämpligt) 3. Tändningssystem. Tändstift b. Mgnetiskt eller elektroniskt tändningssystem c. Höj/sänk tändningssystemet d. Tändspole och/eller styrmodul e. Tändstiftskblr 4. Smörjsystem (4-tktsmotorer exkluders). Oljepump och intern delr b. Oljeinsprutre c. Oljemätre 5. Avgssystem. Avgsgrenrör b. Avgsventiler 6. Olik föremål som nvänds i ovnstående system swe 9

18 GARANTIINFORMATION. Slngr, klämmor, kopplingr, rör, tätnde pckningr eller nordningr, och fästbeslg b. Remskivor, remmr och mellnhjul c. Vkuum-, tempertur-, bck- och tidskänslig ventiler och brytre d. Elektronisk reglge Denn utsläppsrelterde grnti täcker inte komponenter vrs defekter skulle ök en motors utsläpp v någon reglerd förorening. Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien The Cliforni Air Resources Bord hr utfärdt utsläppsföreskrifter för utombordsmotorer. Föreskriftern gäller för ll utombordsmotorer såld till detljhndelskonsumenter i Klifornien och som tillverkdes för modellåret 2001 och senre. För tt uppfyll dess föreskrifter lämnr Mercury Mrine denn begränsde grnti för utsläppskontrollsystemen (se utsläppskontrollsystemets komponenter som uppräkns i Komponenter i utsläppskontrollsystemet) och grnterr vidre tt utombordsmotorn hr konstruerts, byggts och utrustts för tt uppfyll ll gällnde föreskrifter som ntgits v Cliforni Air Resources Bord i enlighet med dess behörighet i kp. 1 och 2, del 5, vd. 26 i Helth nd Sfety Code. För informtion beträffnde den begränsde grntin för komponenter hos utombordsmotorn som inte är utsläppsrelterde, se den begränsde grntin för din utombordre. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt komponentern i vgssystemet (se listn med komponenter i Komponenter i utsläppskontrollsystemet) i ders ny utombordre från modellår 2001 (och senre) försåld v återförsäljre i Klifornien till detljhndelskunder bostt i Klifornien, är fri från sådn defekter i mteril och utförnde, som orskr fel hos en grnterd del, är identisk i ll väsentlig vseenden med den del som beskrivits i nsökn från Mercury Mrine för certifiering från Cliforni Air Resources Bord, för den tidsperioden och enligt nednstående ngivn villkor. Kostnden för tt dignostiser ett grntifel täcks v grntin (om reklmtionen godkänns). Skd på ndr motorkomponenter orskde v fel på en grnterd del, reprers också under grntin. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller för komponenter i utsläppskontrollsystemet hos ny, modellår 2001 (och senre) utombordre, försåld till detljhndelskunder i Klifornien i fyr (4) år ntingen från det dtum då produkten först såldes eller då den först togs i bruk, vilket som än inträffr först, eller 250 timmrs ckumulerd motordrift (fstställt v motortimmätren (extrutr.)). Utsläppsrelterde delr som tändstift och filter som finns med i listn över grnterde delr grnters endst frm till det intervll då utbyte först krävs. Se Utsläppskontrollsystemets komponenter och underhållsschem. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntitid som inte gått ut kn överförs till en efterföljnde köpre. (Se nvisningr om överföring v grnti). HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste ge Mercury en rimlig möjlighet till reprtion och rimlig tillgång till produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn lämn in produkten hos en uktoriserd återförsäljre meddels Mercury Mrine, som sedn kommer tt rrnger inspektion och eventuell grntitäckt reprtion. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/ eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end nsvr under denn grnti är, efter vårt vl, begränst till reprtion v felktig del, utbyte v sådn del eller delr med en ny eller v Mercury Mrine certifierde återtillverkde delr, eller ersättning v inköpspriset v en Mercury-produkt. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, motortrimningr, justeringr, normlt slitge, skd orskd v vårdslöshet, onorml nvändning, körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn tt körs vid sitt rekommenderde fullgsvrvtl (se Allmän informtion - Specifiktioner), drift v produkten på ett sätt som inte stämmer överens med rekommenderde driftprocedurer, vnvård, olycksfll, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och -tekniker frmgår v instlltionsnvisningrn för produkten), felktig service, jetpumpimpellrr och instser, drift med bränslen, oljor eller smörjmedel som inte är lämplig för nvändning med produkten (se Bränsle och olj), modifiering eller borttgnde v delr. 10 swe

19 GARANTIINFORMATION Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Icke grntiunderhåll, byte eller reprtion v nordningr och system för utsläppskontroll får utförs v ll personer eller reprtionsverkstäder för mrinmotorer. Användning v icke-mercurydelr för reprtioner eller underhåll utnför grntiåtgndet utgör inte grund för tt inte godkänn nnt grntirbete. Användning v extr (enligt definition i vsnitt 1900 (b)(1) och (b)(10) i Title 13 i Cliforni Code of Regultions) eller modifierde delr som inte undntgits v Cliforni Air Resources Bord kn utgör grund för tt inte godkänn en reklmtion enligt Mercury Mrines bedömning. Fel på grnterde delr orskde v nvändning v en icke undntgen extr eller modifierd del täcks inte v grntin. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Om du hr frågor beträffnde din grntirättigheter och skyldigheter, skll du kontkt Mercury Mrine på Cliforni Air Resources Bord förklring på ditt Cliforni Emission Control Wrrnty Sttement DINA GARANTIRÄTTIGHETER OCH -SKYLDIGHETER: Cliforni Air Resources Bord förklrr gärn utsläppskontrollsystemgrntin på din utombordsmotor från modellår 2001 eller senre. I Klifornien måste ny utombordsmotorer konstruers, byggs och utrusts för tt uppfyll sttens sträng nti-smognormer. Mercury Mrine måste grnter utsläppskontrollsystemet på din utombordsmotor för de tidsperioder som nges nedn under förutsättning tt det inte förekommit missbruk, vnvård eller felktigt underhåll v din utombordsmotor. Utsläppskontrollsystemet kn inneftt delr som t.ex. förgsre eller bränsleinsprutningssystem, tändsystem och ktlystor. Dessutom kn det ingå slngr, remmr, kopplingr och ndr vgsrelterde enheter. Där grntibrt tillstånd föreligger, kommer Mercury Mrine tt reprer din utombordsmotor utn kostnd för dig, inklusive dignos, delr och rbete. TILLVERKARENS GARANTITÄCKNING: Vld delr v utsläppskontrollsystemet för utombordsmotorer från modellåret 2001 och senre är grnterde i fyr (4) år, eller 250 timmrs nvändning, vilket som än inträffr först. Grntitäckning bsert på nvändningstimmr är tillåts emellertid endst för utombordsmotorer och personlig båtr försedd med lämplig timmätre eller ekvivlent utrustning. Om någon vgsrelterd del v motorn hr defekter under grntin kommer delen tt reprers eller ersätts v Mercury Mrine. ÄGARENS GARANTISKYLDIGHETER: I egenskp v ägre till utombordsmotorn nsvrr du för tt det nödvändig underhåll utförs som räkns upp i Underhåll -vsnittet. Mercury Mrine rekommenderr tt du behåller ll kvitton som rör underhåll på din utombordsmotor, men Mercury Mrine kn inte nek dig grntirbeten br för tt du sknr kvitton eller för tt du inte kn grnter tt llt schemlgt underhåll verkligen utförts. I egenskp v ägre till utombordsmotorn bör du emellertid vr medveten om tt Mercury Mrine kn nek grntitäckning om utombordsmotorn eller en del v den inte fungerr på grund v missbruk, vnvård, felktigt underhåll eller icke godkänd modifieringr. Du är nsvrig för tt lämn in utombordsmotorn till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd tt utför service på produkten så snrt problem föreligger. Grntireprtionern skll utförs inom rimlig tid, som inte får överskrid 30 dgr. swe 11

20 GARANTIINFORMATION Om du hr frågor beträffnde din grntirättigheter och skyldigheter, skll du kontkt Mercury Mrine på Stjärndekl för utsläppscertifiering Utombordre märks på kåpn med en v följnde stjärnskyltr. Symbolen för en renre mrinmotor betyder: Renre luft och vtten - för en hälsosmmre livsstil och miljö. Bättre bränsleekonomi - förbränner upp till procent mindre bränsle och olj än konventionell tvåtktsmotorer, vilket sprr pengr och resurser. Längre utsläppsgrnti - skyddr konsumenten mot problemtisk drift. En stjärn Låg utsläpp Märkskylten med en stjärn identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords 2001 vgsutsläppsstndrder. Motorer som uppfyller dess normer hr 75 % lägre utsläpp än konventionell förgsrförsedd tvåtktsmotorer. Dess motorer motsvrr meriknsk EPA:s normer för 2006 för mrinmotorer. Två stjärnor - mycket lågt utsläpp Skylten med fyr stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2004 för fritidsfrkoster och utombordsmotorer. Motorer som uppfyller dess normer hr 20 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. Tre stjärnor - ultrlågt utsläpp Skylten med tre stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2008 för personlig båtr och utombordsmrinmotorer eller vgsnormern för för sterndrive- och inombordsmrinmotorer. Motorer som uppfyller dess normer hr 65 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. Fyr stjärnor - superultrlågt utsläpp Skylten med fyr stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2009 för sterndrive- och inombordsmrinmotorer. Personlig båt- och utombordsmotorer kn också uppfyll dess normer. Motorer som uppfyller dess normer hr 90 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. 12 swe

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Namnet på motortillverkaren: Tohatsu Marine Corporation

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-8M

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-8M Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tack! Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordare har tillverkats av Mercury Marine, världsledande inom marin teknik och utombordartillverkning

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 Pioneer

Läs mer

Direktivet om maskinsäkerhet

Direktivet om maskinsäkerhet Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk:

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

2016 Mercury Marine. Europa, Mellanöstern, Afrika och OSS. Garantiinformation Europa, Mellanöstern, Afrika

2016 Mercury Marine. Europa, Mellanöstern, Afrika och OSS. Garantiinformation Europa, Mellanöstern, Afrika 2016 Mercury Marine Europa, Mellanöstern, Afrika och OSS Garantiinformation Europa, Mellanöstern, Afrika och OSS 8M0117218 216 swe GARANTIREGISTERING EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA OCH OSS Kontrollera med

Läs mer

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk:

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktig delr som behövs för tt din Mercury produkt sk funger på toppeffekt och för tt du sk få ut mximl prestnd och mximl ekonomi. Det medföljnde

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 i 2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 ii Garantiöverlåtelse GARANTIINFORMATION Den begränsade garantin kan överlåtas till en efterföljande köpare, men bara för den återstående tiden av den

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW)

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Dett sterndrev överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer