Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511"

Transkript

1 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning sedn All dess år v erfrenhet hr ägnts åt målet tt producer de bäst kvlitetsproduktern. Mercury Mrine hr rykte om sig tt vr lednde vd gäller kvlitetskontroll, kvlitet, hållbrhet och prestnd, och företget är lednde vd gäller uppföljning v sin produkter. Vi ber er vänligen tt nog läs denn instruktionsbok innn motorn ts i bruk. Instruktionsboken hr frmställts för tt bli till hjälp vid körning, säker nvändning och skötsel v utombordren. Smtlig medrbetre vid Mercury Mrine hr bidrgit med sin expertis för tt bygg Din utombordre, och ll önskr Dig mång år v trivsmm och säkr båtturer. Vi tckr Dig igen för tt Du litr på Mercury Mrine. Bestämmelser för vgsrening enligt EPA Utombordre såld v Mercury Mrine i USA är godkänd v "United Sttes Environmentl Protection Agency" (EPA) och är i överensstämmelse med gällnde miljölgr för ny utombordre. Denn certifiering är beroende v tt viss inställningr görs enligt fbrikens stndrd. Av dett skäl måste fbrikens procedurer för service följs strikt och, där så är prktiskt, återställs till konstruktionens ursprungligen vsedd inställningr. Underhåll, byte eller reprtion v nordningr och system för vgsrening får utförs på vlfri mrin verkstd eller v nnn lämplig person. Motorer hr märkts med en informtionsdekl om utsläppskontroll som permnent bevis på EPAcertifiering.! VARNING! Avgsutsläppen från denn produkt innehåller kemiklier som enligt delstten Klifornien orskr cncer, fosterskdor eller ndr skdor på reproduktionssystemet. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en begränsd grnti från Mercury Mrine, grntivillkoren nges i Grntiinformtion i denn hndbok. Grntideklrtionen innehåller en beskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn bäst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdebegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All beskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då instruktionsboken godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förbättr sin produkter, förbehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Litho i USA. 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M med Wves-logotyp, Mercury med Wves-logotyp och SmrtCrft-logotypen är ll registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection-logotypen är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Premier Service Mercury utvärderr sin återförsäljres servicenivå och delr ut högst klssificeringen "Mercury Premier" till dem som visr tt de ger exceptionell service. Att förtjän klssificeringen Mercury Premier Service innebär tt en återförsäljre: 2012 Mercury Mrine 2,5/3,5 fyrtktre 90-8M swe i

2 uppnår ett högt CSI-betyg (Customer Stisfction Index) för grntiservice under 12 månder. hr ll nödvändig serviceverktyg, testutrustning, mnuler och reservdelsböcker. minst en nställd är certifierd eller ingenjörstekniker. ger ll Mercury Mrine-kunder service i tid. erbjuder utökde servicetider och service hos kunden, när det är lämpligt. nvänder, visr och lgerför tillräckligt stort lger med äkt Mercury Precision-reservdelr. hr en ren och snygg butik med välorgniserde verktyg och servicelittertur. Försäkrn om överensstämmelse 2,5, 3,5 hk - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Adress: Shimodir Std: Komgne-City, Ngno Postnummer: Lnd: Jpn Nmnet på den uktoriserde representnten: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adress: Prc Industriel de Petit-Rechin Std: Verviers Postnummer: B-2800 Lnd: Belgien Nmnet på nmält orgn för bedömning v vgsutsläpp: TUV SUD Group Adress: Ridlerstrsse 65 Std: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Nmnet på nmält orgn för bedömning v bullerutsläpp: TUV SUD Group Adress: Ridlerstrsse 65 Std: München Postnummer: Lnd: Tysklnd ID-nummer: 0123 Modul som nvänds för överensstämmelsebedömning v vgsutsläpp: B+C B+D B+E B+F G H Eller motortyp som godkänts enligt: Stdium II i direktiv 97/68/EG Direktiv 88/77/EG Modul som nvänds för överensstämmelsebedömning v bullerutsläpp: A A G H Övrig gemensmm direktiv som gäller: Direktivet om mskinsäkerhet 98/37/EC; Elektromgnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EC Beskrivning v motorer och viktig krv Motortyp Bränsletyp Förbränningscykel Z eller sterndrev utn integrl vgser Diesel 2-tktre Utombordsmotor Bensin 4-tktre ii swe

3 Identifiering v motorer som täcks v denn försäkrn om överensstämmelse Nmnet på motorfmiljen Unikt motoridentifieringsnummer: Först serienummer EG-typundersökningsintyg eller EGtypgodkännndenummer 2.5/3.5 hk OR SB Viktig krv Stndrder Övrig normgivnde dokument/ metoder Teknisk fil Ange mer detljert (* = obligtorisk stndrd) Bilg 1.B - vgsutsläpp B.1 Motoridentifiktion B.2 Krv gällnde vgsutsläpp * * EN ISO :1996 B.3 Hållbrhet B.4 Ägrens hndbok ISO 8665: 1995 Bilg 1.C - buller C.1 Bulleremissionsnivåer * EN ISO C.2 Ägrhndbok Ägrhndboken Denn försäkrn om överensstämmelse är utfärdd på tillverkrens egn nsvr. Jg förklrr å motortillverkrens vägnr tt motorern som nges i det föregående uppfyller ll tillämplig krv på specificert sätt. Nmn/funktion: Mrk D. Schwbero, President, Mercury utombordre Dtum och utfärdndeplts: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, USA swe iii

4 iv swe

5 GARANTIINFORMATION Grntiregistrering... 1 Grntiöverlåtelse... 1 Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln (USA och Knd)... 1 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer... 2 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer... 3 Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer års begränsd grnti mot korrosion... 6 Grntins täckning och undntg... 8 Begränsd grnti gör vgsrening ENL. U.S. EPA... 9 Komponenter i utsläppskontrollsystemet... 9 Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien Cliforni Air Resources Bord förklring på ditt Cliforni Emission Control Wrrnty Sttement Stjärndekl för utsläppscertifiering ALLMÄN INFORMATION Förrens nsvr Innn du börjr nvänd din utombordre Båtens hästkrftseffekt Nödstoppsbrytre Att skydd människor i vttnet Avgser Att välj tillbehör till utombordren Förslg för säker båtnvändning Anteckning v serienummer Specifiktioner INSTALLATION Instlltion v utombordren TRANSPORT Hur du bär, förvrr och trnsporterr utombordren när den tgits ut ur båten Trilertrnsport v båten BRÄNSLE OCH OLJA Bränslerekommendtioner Bränsletnkens specilfunktioner Påfyllning v bränsletnk Rekommendtioner för motorolj Kontroller motoroljn swe v

6 FUNKTIONER OCH REGLAGE Funktioner och reglge Att tilt utombordren Inställning v utombordrens driftvinkel KÖRNING Checklist före strt Körning vid minusgrder Körning i sltvtten eller förorent vtten Inkörningsrutin Strt v motorn Växling Att bck båten Stnn motorn UNDERHÅLL Skötsel v utombordren EPA:s utsläppsföreskrifter Inspektions och underhållsschem Spol kylsystemet Avlägsnnde och montering v motorkåp Korrosionskontrollnod Utvändig skötsel Propellerbyte Undersökning och byte v tändstift Smörjnipplr Byte v motorolj Smörjning v växelhus Utombordre under vtten UPPSTÄLLNING Förberedelser för uppställning Skydd v yttre utombordskomponenter Skydd v invändig motorkomponenter Växelhus Plcering v utombordren för förvring SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Lokl reprtionsservice Service i ndr områden än där du bor Frågor ngående reservdelr och tillbehör Servicehjälp Mercury Mrines servicekontor vi swe

7 UNDERHÅLLSJOURNAL Underhållslogg swe vii

8 viii swe

9 Grntiregistrering USA OCH KANADA GARANTIINFORMATION För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, bokför Mercury Mrine den. Du bör erhåll en kopi v grntiregistreringen från din återförsäljre. OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. Du kn när som helst ändr dress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett brev eller fx med ditt nmn, gml dressen, ny dressen och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också behndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Grntiöverlåtelse USA OCH KANADA Den begränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men br för den återstående tiden v den begränsde grntin Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köpebrevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Mercury Mrine registrerr den ny ägrens informtion under behndlingen v grntiöverlåtelsen. Det är ing kostnder förknippde med denn service. UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln (USA och Knd) Återstående grntitid för produktskyddsplnen går tt överlåt till näst köpre v motorn inom trettio (30) dgr från försäljningsdtumet. Avtl som inte överlåtits inom trettio (30) dgr från efterföljnde inköp gäller inte längre och produkten täcks inte längre v villkoren i vtlet. swe 1

10 GARANTIINFORMATION För tt överlåt plnen till näst ägre sk du kontkt Mercury Product Protection eller en uktoriserd återförsäljre för tt få ett formulär om överlåtelsebegärn. Skick ett kvitto/fktur, ett ifyllt formulär om överlåtelsebegärn till Mercury Product Protection och en check till Mercury Mrine på beloppet $50,00 (per motor) för tt täck överlåtelsevgiften. Plntäckningen går inte tt överlåt från en produkt till en nnn eller för tillämpningr som inte kvlificerde. Plnern för certifierd förägd motor går inte tt överlåt. Om du behöver hjälp ber vi dig kontkt Mercury Product Protection Deprtment på från 7:30 till 16:30 CST, måndg-fredg eller vi e-post på Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer USA OCH KANADA Kontroller med den lokl distributören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny produkter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i tre (3) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. Grntitäckningen kn uppsägs för beggnd konfiskerd produkt eller produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsbolg. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Oriktig informtion vid grntiregistreringen vd gäller produktens nvändning för fritidsbruk, eller efterföljnde ändring v nvändning från fritidsbruk till kommersiell ändmål (utom om produkten är korrekt omregistrerd) ger Mercury Mrine rätt tt efter eget gottfinnnde upphäv grntin. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. 2 swe

11 GARANTIINFORMATION GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer EUROPA OCH OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE Kontroller hos din lokl distributör vd som gäller för länder utnför Europ och Oberoende stters smvälde. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny produkter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. swe 3

12 GARANTIINFORMATION TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i två (2) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, vilket som än inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. Grntitäckningen kn uppsägs för beggnd eller konfiskerd produkt eller produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsbolg. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör frmtid grntitäckning beroende v bevis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, uppställning, telefonsmtl, hyr, olägenheter, slipvgifter, försäkringspremier, betlning v lån, förlord tid och/eller inkomst eller nnn typ v tillfällig skdor eller följdskdor täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. 4 swe

13 GARANTIINFORMATION Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Begränsd grnti för fyrtkts utombordsmotorer MELLANÖSTERN OCH AFRIKA GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny utombordr- och jetprodukter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som beskrivs nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre till en fritidsbåtsnvändre eller det dtum då produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntitäckning i ett (1) år från det dtum produkten först såldes v en återförsäljre eller ett (1) år från det dtum då produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckning beroende v bevis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. swe 5

14 GARANTIINFORMATION HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se drift- och underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, uppställning, telefonsmtl, hyr, olägenheter, slipvgifter, försäkringspremier, betlning v lån, förlord tid och/eller inkomst eller nnn typ v tillfällig skdor eller följdskdor täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn begränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. 3-års begränsd grnti mot korrosion GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker by Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord or Sterndrive Engine (Produkten) kommer inte tt bli funktionsoduglig som ett direkt resultt v korrosion under den tidsperiod som beskrivs nedn. 6 swe

15 GARANTIINFORMATION TÄCKNINGSTID: Denn begränsde korrosionsgrnti gäller i tre (3) år från först försäljningsdtum, eller från först nvändningsdgen, beroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till ny köpre (icke-kommersiellt bruk), förutstt tt Produkten omregistrers på denne. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. De korrosionsskyddnde nordningr som specificers i Instruktionsbok för körning och underhåll måste nvänds på båten, och det rutinunderhåll som specificers i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utförs enligt nvisningrn (inklusive obegränst byte v offernoder, nvändnde v specificerde oljor, och målning v repor, etc.) för tt grntiskyddet skll bibehålls. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en korroderd del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Den begränsde grntin täcker inte korrosion i elsystem; korrosion som orskts v skd, korrosion som endst orskr obetydlig, ytlig skd; misskötsel eller felktig service; korrosion på tillbehör, instrument, styrsystem; korrosion på fbriksinstllert jetggregt; skdor från undervttensväxter; produkt som sålts med mindre än ett års begränsd grnti; utbytesdelr (sådn som kunden själv köpt); produkter som nvänds för kommersiellt bruk. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. Läckströmskorrosion (orskd v lndströmsnslutningr, närliggnde båtr, metll under vttenytn), täcks inte v denn korrosionsgrnti, utn korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelr eller Quicksilver MerCthode system och/eller Glvnisk isoltor måste nvänds. Korrosionsskd som orskts v felktig påstrykning v kopprbserd beväxningsskyddnde färg täcks heller inte v denn begränsde grnti. utn vi rekommenderr tt utombords- och MerCruiser-ppliktioner skydds med Tri-Butyl-Tin-Adipte (TBTA)- bserd beväxningsskyddnde färg. I områden där sådn TBTA-bserd färg inte får nvänds enligt lg, kn kopprbserd färg nvänds på skrov och kterspegel. Mål inte utombordren eller MerCruiserprodukten. Vr dessutom försiktig så tt elektrisk kontkt melln den grnterde Produkten och färgen undviks. För MerCruiser-produkter sk ett omålt vstånd på minst 38 mm (1.5 in.) lämns runt kterspegelenheten. Se Drifts- och underhållshndboken för ytterligre informtion. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. swe 7

16 GARANTIINFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Grntins täckning och undntg Syftet med dett vsnitt är tt undnröj någr v de vnligt förekommnde missförstånd som gäller grntins omfttning. Följnde informtion förklrr viss typer v tjänster som inte täcks v grntin. Nednstående villkor hr inkluderts genom referens i den 3-årig begränsde grntin mot korrosionsproblem, den interntionell begränsde grntin för utombordre smt den begränsde grntin för utombordre i USA och Knd. Observer tt grntin täcker reprtioner som behövs inom grntiperioden på grund v defekter i mteril och utförnde. Instlltionsfel, olyckor, normlt slitge, och en rd ndr orsker som påverkr produkten täcks inte v grntin. Grntin är begränsd till defekter i mteril eller utförnde, dock endst om försäljningen till konsumenten sker i ett lnd till vilket distributionen uktoriserts v oss. Kontkt en uktoriserd återförsäljre om du hr frågor beträffnde grntitäckningen. De svrr gärn på eventuell frågor. GENERELLA UNDANTAG FRÅN GARANTIN 1. Mindre justeringr och fininställningr; inklusive kontroll, rengöring eller justering v tändstift, tändningskomponenter, förgsrinställningr, filter, remmr, reglge och kontroll v smörjning som gjorts vid norml service. 2. Fbriksinstllerde jetggregt - Specifik delr som undnts från grntin är: Jetggregtets impeller nd jetggregtets insts som skdts v stötr eller slitge och vttenskdde drivxellger till följd v fel underhåll. 3. Skd som orskts v försumlighet, bristnde underhåll, olycksfll, onorml nvändning eller felktig montering eller service. 4. Kostnder för upptgning, sjösättning och bogsering; vlägsnnde och/eller byte v båtskott eller mteril på grund v båtens konstruktion för tt kunn komm åt produkten smt ll smmnhängnde trnsportkostnder och/eller restid o.s.v. Rimlig tillgång till produkten måste ges för grntiservice. Kunden måste leverer produkten till en uktoriserd återförsäljre. 5. Ytterligre servicerbete begärt v kunden nnt än det som är nödvändigt för tt tillfredsställ grntiåtgndet. 6. Arbete utfört v ndr än en uktoriserd återförsäljre kn br täcks under följnde omständigheter: När rbetet utförs på nödfllsbsis (förutstt tt det inte finns någon uktoriserd återförsäljre i området som kn utför rbetet eller inte hr trnsportfciliteter etc. och fbriksgodkännnde hr getts i förväg för utförndet v rbetet vid denn fcilitet). 7. All oförutsedd skdor och/eller följdskdor (förvringskostnder, telefonkostnder eller hyr v något slg, olägligheter eller förlust v tid eller inkomst) är ägrens nsvr. 8. Användndet v delr som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver, då grntireprtioner utförs. 9. Oljor, smörjmedel eller vätskor som byts vid normlt underhåll är kundens nsvr såvid inte förlust eller kontmintion v desmm orsks v produktfel som kn tänks fll under grntiåtgndet. 10. Deltgnde i, eller förberedelser för tävlingskörning eller nnn konkurrernde ktivitet, eller körning med ett (undre) växelhus v tävlingstyp. 8 swe

17 GARANTIINFORMATION 11. Motorbuller tyder inte nödvändigtvis på ett llvrligt motorproblem. Om dignos tyder på ett llvrligt invändigt motortillstånd som kn resulter i ett fel sk det tillstånd som orskr bullret korrigers under grntin. 12. Skdor på lägre enheter och/eller propellern orskt v kollision med undervttensföremål betrkts som en mrin risk. 13. Vtten som tränger in genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet eller på grund v nedsänkning. 14. Fel på någon del på grund v bristfällig kylvttentillförsel som orskts v tt motorn strtts ovn vttnet, främmnde föremål/mteril som blockerr intg eller tt motorn monterts för högt eller trimmts för långt ut. 15. Användning v bränslen eller smörjmedel som inte lämpr sig för produkten. Se Underhålls- vsnittet. 16. Denn begränsde grnti gäller inte för skdor på produkter som orsks v instlltion eller nvändning v delr eller tillbehör som inte tillverkts eller sålts v oss. Fel som inte hänger smmn med nvändning v dylik delr eller tillbehör täcks v grntin om de i övrigt uppfyller villkoren i den begränsde grntin för den produkten. Begränsd grnti gör vgsrening ENL. U.S. EPA I enlighet med krven enligt 40 CFR Prt 1045, Subprt B, ger Mercury Mrine en grnti på 5 år eller 175 driftstimmr för motorkörning, beroende på vilket som inträffr först, till detljkunden, tt motorn utformts, tillverkts och utrustts så tt den vid försäljningstillfället uppfyller gällnde bestämmelser under Section 213 v Clen Air Act (USA) och tt motorn är fri från defekter i mteril och tillverkning som gör tt motorn inte uppfyller gällnde bestämmelser. Denn utsläppsrelterde grnti täcker ll komponenter som lists i Komponenter i utsläppskontrollsystemet. Komponenter i utsläppskontrollsystemet EPA:s och Kliforniens utsläppsrelterde grnti täcker ll komponenter i följnde list: KOMPONENTER I UTSLÄPPSKONTROLLSYSTEMET: 1. Bränslemätrsystemet. Förgsre och invändig delr (och/eller tryckregultor- eller bränsleinsprutningssystem) b. Anrikningssystem kllstrt c. Insugningsventiler 2. Luftinsugningssystem. Insugningsgrenrör b. Turbolddr- och kompressorsystem (där tillämpligt) 3. Tändningssystem. Tändstift b. Mgnetiskt eller elektroniskt tändningssystem c. Höj/sänk tändningssystemet d. Tändspole och/eller styrmodul e. Tändstiftskblr 4. Smörjsystem (4-tktsmotorer exkluders). Oljepump och intern delr b. Oljeinsprutre c. Oljemätre 5. Avgssystem. Avgsgrenrör b. Avgsventiler 6. Olik föremål som nvänds i ovnstående system swe 9

18 GARANTIINFORMATION. Slngr, klämmor, kopplingr, rör, tätnde pckningr eller nordningr, och fästbeslg b. Remskivor, remmr och mellnhjul c. Vkuum-, tempertur-, bck- och tidskänslig ventiler och brytre d. Elektronisk reglge Denn utsläppsrelterde grnti täcker inte komponenter vrs defekter skulle ök en motors utsläpp v någon reglerd förorening. Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien The Cliforni Air Resources Bord hr utfärdt utsläppsföreskrifter för utombordsmotorer. Föreskriftern gäller för ll utombordsmotorer såld till detljhndelskonsumenter i Klifornien och som tillverkdes för modellåret 2001 och senre. För tt uppfyll dess föreskrifter lämnr Mercury Mrine denn begränsde grnti för utsläppskontrollsystemen (se utsläppskontrollsystemets komponenter som uppräkns i Komponenter i utsläppskontrollsystemet) och grnterr vidre tt utombordsmotorn hr konstruerts, byggts och utrustts för tt uppfyll ll gällnde föreskrifter som ntgits v Cliforni Air Resources Bord i enlighet med dess behörighet i kp. 1 och 2, del 5, vd. 26 i Helth nd Sfety Code. För informtion beträffnde den begränsde grntin för komponenter hos utombordsmotorn som inte är utsläppsrelterde, se den begränsde grntin för din utombordre. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt komponentern i vgssystemet (se listn med komponenter i Komponenter i utsläppskontrollsystemet) i ders ny utombordre från modellår 2001 (och senre) försåld v återförsäljre i Klifornien till detljhndelskunder bostt i Klifornien, är fri från sådn defekter i mteril och utförnde, som orskr fel hos en grnterd del, är identisk i ll väsentlig vseenden med den del som beskrivits i nsökn från Mercury Mrine för certifiering från Cliforni Air Resources Bord, för den tidsperioden och enligt nednstående ngivn villkor. Kostnden för tt dignostiser ett grntifel täcks v grntin (om reklmtionen godkänns). Skd på ndr motorkomponenter orskde v fel på en grnterd del, reprers också under grntin. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gäller för komponenter i utsläppskontrollsystemet hos ny, modellår 2001 (och senre) utombordre, försåld till detljhndelskunder i Klifornien i fyr (4) år ntingen från det dtum då produkten först såldes eller då den först togs i bruk, vilket som än inträffr först, eller 250 timmrs ckumulerd motordrift (fstställt v motortimmätren (extrutr.)). Utsläppsrelterde delr som tändstift och filter som finns med i listn över grnterde delr grnters endst frm till det intervll då utbyte först krävs. Se Utsläppskontrollsystemets komponenter och underhållsschem. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntitid som inte gått ut kn överförs till en efterföljnde köpre. (Se nvisningr om överföring v grnti). HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste ge Mercury en rimlig möjlighet till reprtion och rimlig tillgång till produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn lämn in produkten hos en uktoriserd återförsäljre meddels Mercury Mrine, som sedn kommer tt rrnger inspektion och eventuell grntitäckt reprtion. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/ eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end nsvr under denn grnti är, efter vårt vl, begränst till reprtion v felktig del, utbyte v sådn del eller delr med en ny eller v Mercury Mrine certifierde återtillverkde delr, eller ersättning v inköpspriset v en Mercury-produkt. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, motortrimningr, justeringr, normlt slitge, skd orskd v vårdslöshet, onorml nvändning, körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn tt körs vid sitt rekommenderde fullgsvrvtl (se Allmän informtion - Specifiktioner), drift v produkten på ett sätt som inte stämmer överens med rekommenderde driftprocedurer, vnvård, olycksfll, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och -tekniker frmgår v instlltionsnvisningrn för produkten), felktig service, jetpumpimpellrr och instser, drift med bränslen, oljor eller smörjmedel som inte är lämplig för nvändning med produkten (se Bränsle och olj), modifiering eller borttgnde v delr. 10 swe

19 GARANTIINFORMATION Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Icke grntiunderhåll, byte eller reprtion v nordningr och system för utsläppskontroll får utförs v ll personer eller reprtionsverkstäder för mrinmotorer. Användning v icke-mercurydelr för reprtioner eller underhåll utnför grntiåtgndet utgör inte grund för tt inte godkänn nnt grntirbete. Användning v extr (enligt definition i vsnitt 1900 (b)(1) och (b)(10) i Title 13 i Cliforni Code of Regultions) eller modifierde delr som inte undntgits v Cliforni Air Resources Bord kn utgör grund för tt inte godkänn en reklmtion enligt Mercury Mrines bedömning. Fel på grnterde delr orskde v nvändning v en icke undntgen extr eller modifierd del täcks inte v grntin. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Om du hr frågor beträffnde din grntirättigheter och skyldigheter, skll du kontkt Mercury Mrine på Cliforni Air Resources Bord förklring på ditt Cliforni Emission Control Wrrnty Sttement DINA GARANTIRÄTTIGHETER OCH -SKYLDIGHETER: Cliforni Air Resources Bord förklrr gärn utsläppskontrollsystemgrntin på din utombordsmotor från modellår 2001 eller senre. I Klifornien måste ny utombordsmotorer konstruers, byggs och utrusts för tt uppfyll sttens sträng nti-smognormer. Mercury Mrine måste grnter utsläppskontrollsystemet på din utombordsmotor för de tidsperioder som nges nedn under förutsättning tt det inte förekommit missbruk, vnvård eller felktigt underhåll v din utombordsmotor. Utsläppskontrollsystemet kn inneftt delr som t.ex. förgsre eller bränsleinsprutningssystem, tändsystem och ktlystor. Dessutom kn det ingå slngr, remmr, kopplingr och ndr vgsrelterde enheter. Där grntibrt tillstånd föreligger, kommer Mercury Mrine tt reprer din utombordsmotor utn kostnd för dig, inklusive dignos, delr och rbete. TILLVERKARENS GARANTITÄCKNING: Vld delr v utsläppskontrollsystemet för utombordsmotorer från modellåret 2001 och senre är grnterde i fyr (4) år, eller 250 timmrs nvändning, vilket som än inträffr först. Grntitäckning bsert på nvändningstimmr är tillåts emellertid endst för utombordsmotorer och personlig båtr försedd med lämplig timmätre eller ekvivlent utrustning. Om någon vgsrelterd del v motorn hr defekter under grntin kommer delen tt reprers eller ersätts v Mercury Mrine. ÄGARENS GARANTISKYLDIGHETER: I egenskp v ägre till utombordsmotorn nsvrr du för tt det nödvändig underhåll utförs som räkns upp i Underhåll -vsnittet. Mercury Mrine rekommenderr tt du behåller ll kvitton som rör underhåll på din utombordsmotor, men Mercury Mrine kn inte nek dig grntirbeten br för tt du sknr kvitton eller för tt du inte kn grnter tt llt schemlgt underhåll verkligen utförts. I egenskp v ägre till utombordsmotorn bör du emellertid vr medveten om tt Mercury Mrine kn nek grntitäckning om utombordsmotorn eller en del v den inte fungerr på grund v missbruk, vnvård, felktigt underhåll eller icke godkänd modifieringr. Du är nsvrig för tt lämn in utombordsmotorn till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd tt utför service på produkten så snrt problem föreligger. Grntireprtionern skll utförs inom rimlig tid, som inte får överskrid 30 dgr. swe 11

20 GARANTIINFORMATION Om du hr frågor beträffnde din grntirättigheter och skyldigheter, skll du kontkt Mercury Mrine på Stjärndekl för utsläppscertifiering Utombordre märks på kåpn med en v följnde stjärnskyltr. Symbolen för en renre mrinmotor betyder: Renre luft och vtten - för en hälsosmmre livsstil och miljö. Bättre bränsleekonomi - förbränner upp till procent mindre bränsle och olj än konventionell tvåtktsmotorer, vilket sprr pengr och resurser. Längre utsläppsgrnti - skyddr konsumenten mot problemtisk drift. En stjärn Låg utsläpp Märkskylten med en stjärn identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords 2001 vgsutsläppsstndrder. Motorer som uppfyller dess normer hr 75 % lägre utsläpp än konventionell förgsrförsedd tvåtktsmotorer. Dess motorer motsvrr meriknsk EPA:s normer för 2006 för mrinmotorer. Två stjärnor - mycket lågt utsläpp Skylten med fyr stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2004 för fritidsfrkoster och utombordsmotorer. Motorer som uppfyller dess normer hr 20 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. Tre stjärnor - ultrlågt utsläpp Skylten med tre stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2008 för personlig båtr och utombordsmrinmotorer eller vgsnormern för för sterndrive- och inombordsmrinmotorer. Motorer som uppfyller dess normer hr 65 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. Fyr stjärnor - superultrlågt utsläpp Skylten med fyr stjärnor identifierr motorer som uppfyller Air Resources Bords vgsnormer för 2009 för sterndrive- och inombordsmrinmotorer. Personlig båt- och utombordsmotorer kn också uppfyll dess normer. Motorer som uppfyller dess normer hr 90 % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. 12 swe

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Namnet på motortillverkaren: Tohatsu Marine Corporation

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tack! Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordare har tillverkats av Mercury Marine, världsledande inom marin teknik och utombordartillverkning

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 i 2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 ii Garantiöverlåtelse GARANTIINFORMATION Den begränsade garantin kan överlåtas till en efterföljande köpare, men bara för den återstående tiden av den

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

2015 Mercury Marine 2,5/3,3. Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell

2015 Mercury Marine 2,5/3,3. Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell 315 swe 2015 Mercury Marine 2,5/3,3 8M0107704 Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell swe Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, kommersiell 2- taktare, TMC - ej RCD-eftergivlig

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Om CE-märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Fritidsbåtsdirektivet:

Om CE-märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Fritidsbåtsdirektivet: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury-produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 1 Grunder FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER Publiceringsdtum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten, Uniformsbestämmelser

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdtbld Upphovsrätt, 2014, 3M Compny Smtlig rättigheter förbehålln. Kopiering och/eller nedlddning v denn informtion i syfte tt tillgodogör sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer