Lödda värmeväxlare, XB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lödda värmeväxlare, XB"

Transkript

1 Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler olik stor värmeväxlrplttor. Godkännnden: Ccertifierd enligt (PD) 97/23/G GOST/Rysslnd SVGW/Schweiz VA/Dnmrk Huvuddt: Min retstempertur 10 C Mx retstempertur +180 C Mx retstryck 25 r Flödesmedi DH: Vtten/glykollndt vtten upp till % DC: etylen, propylenglykollndt vtten, etnolvttenlösningr och ndr lämplig värmeöverföringsmedi (kontkt gärn din Dnfossrepresentnt för mer informtion). Kopplingsstorlek DN (gängd eller flänsd) DNSMT/FI VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 1

2 Beställning Förklring, XBtyp XB 10L 1 10 Antl plttor Värmeväxlrens slg 1 = 1slg 2 = 2slg Typ v pltt: Plttstorlek B = Lödd värmeväxlre Värmeväxlren kn estå v plttor v typen L eller plttor v typen H. Plttn v Htyp hr fiskensmönster med större vinkel än plttn v Ltyp. Plttn v Htyp pssr ättre för viss temperturer än Ltypen. Värmeväxlre v Htyp hr ättre uppvärmningskpcitet, men de hr även högre tryckförluster. Plttstsen kn även estå v en komintion v dess två typer. Om vrnnn pltt är v Htypen och vrnnn v Ltypen klls komintionen Mtyp. Typer v plttor: Fler v värmeväxlrn kn leverers med tre olik skorrugeringr, H, M och L, för tt optimer dem för olik nvändningsområden. Se dt i tellen nedn. Htyper Mtyp Ltyp Knl Liten Medium Blndning v H och L Vinkel om fiskensmönstrd Värmeöverföring Tryckfll Truig Reltivt hög Reltivt högt Medium Medium Stor Spetsig Reltivt låg Reltivt lågt L typ H typ Principen för mikroplttvärmeväxlre (MPH): Tidigre hr de olik versionern skpts genom tt mn nvänt olik vinklr för värmeväxlrplttorns fiskensmönster. Nu hr dock nyre och mer effektiv värmeöverföringsmönster utvecklts. Typiskt för dess mönster är tt korrugeringen estår v försänkningr v olik storlek och form, vilket skpr mikroplttvärmeväxlre. Mikroplttvärmeväxlre ger smm värmeöverföring men med lägre vikt, mindre storlek och lägre tryckfll. Förutom ättre värmeöverföring ger mikroplttvärmeväxlre högre meknisk hållfsthet. Mikropltt 2 VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 DNSMT/FI

3 1slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 041 XB 06L1 XB 06H1 XB 101 XB 201 XB 241 XB 301 XB 37L1 XB 37M1 XB 37H1 Anslutning Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng G ¾ A G ¾ A G ¾ A G 1 A G 1 A G ¾ A G 1 A G 1 A G 1 A G 1 A Antl plttor, n 8 004B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B14 004B B B B B B B B B DNSMT/FI VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 3

4 Beställning, fortsättning 1slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 51H1 XB 51L1 * XB 51H1 SB * XB 51H1 SB * XB 51L1 SB * XB 51L1 SB XB 601 2) * XB 601 SB XB 70L1 2) XB 70M1 2) XB 70H1 2) Gäng Gäng Gäng Flänsd Gäng Flänsd Flänsd Flänsd Flänsd Flänsd Flänsd Anslutning DN DN DN G2A G2A G2A DN G2A DN DN 65 DN 65 65/100 65/100 65/100 Antl plttor, n B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B13 004B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B18 004B B B B20 004B B24 004B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B2023 primär sid (PN 25) / sekundär sid (PN 16) 2) leverers med monteringsfästen fritt frik * Specilversioner, SB Denn version inkluderr 6 stödultr M12x slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 042 XB 102 XB 202 XB 302 XB 51H2 XB 51L2 Anslutning Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng Gäng G ¾ A G 1 A G 1 A G 1 A G 2 A G 2 A Antl plttor, n 20/20 004B B B /26 004B B B /30 004B B B B B /36 004B B B B B1293 SBversion: Stödultr frmtill. 40/40 004B B B B B B /46 004B B B B B B1295 / 004B B B B B B /56 004B B B B B /60 004B B B B B /66 004B B /70 004B B1300 eftervärmning/förvärmning 4 VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 DNSMT/FI

5 Beställning, fortsättning Specilversioner Specilversioner för olik medier, nslutningr/ kopplingr, mx retstryck, mteril och kpciteter finns på egärn. Vänligen kontkt lokl säljrepresentnter för mer informtion. Tillehör Anslutningsnipplr för lödd värmeväxlre v typ XB Beskrivning Lämplig för Anslutning Best.nr Lödnipplr Svetsnipplr Gängnipplr XB 04, XB 06 XB 24 XB 10, XB 20 XB 30, XB 37 XB 51 G ¾ A / 15 mm G ¾ A / 18 mm G 1 A / 15 mm G 1 A / 18 mm G 1 A / 22 mm G 2 A / 28 mm G 2 A / 35 mm G 2 A / 42 mm 004B B B B B B B B2912 XB 04, XB 06 XB 24 G ¾ A / DN B2944 XB 10, XB 20 XB 30, XB 37 XB 51 XB 04, XB 06 XB 24 XB 10, XB 20 XB 30, XB 37 n sts innehåller 2 nipplr med kopplingsmuttrr och pckningr G 1 A / DN B2901 G 1 A / DN H6909 G 1 A / DN B2903 G 2 A / DN B2907 G 2 A / DN B2908 G 2 A / DN 004B2909 G ¾ A / G ¾ A 004B2947 G ¾ A / G 1 A 004B2953 G 1 A / G ¾ A 004B2913 Monteringsfästen för lödd värmeväxlre v typ XB XB 04, 06, 24 XB 10, 20, 30 XB 37 XB 51 Suitle for Code No. XB 04, XB 06, 004B2948 XB 24 XB B1728 XB 10, XB 20, 004B2919 XB 30 XB B2923 XB B2924 XB B2925 XB 51SB, 60SB 3060 plttor 004B plttor 004B plttor 004B1790 XB 60 XB 70 XB 51SB, 60SB Fästen leverers med XB 60 och XB70. De ehövs lltså endst för service eller ndr speciländmål. DNSMT/FI VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 5

6 Tillehör, fortsättning Isolering för 1slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 061 XB 101 XB 201 XB 301 XB 371L XB 371M XB 371H XB 511 XB 601 XB 701 Antl plttor B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B15 004B B19 004B25 004B B B B B B B B B Isolering för 2slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 102 XB 202 XB 302 XB 512 Antl plttor 20/20 26/26 004B B /30 36/36 40/40 46/46 / 004B B B B B /56 004B B /60 66/66 70/70 eftervärmning/förvärmning 004B B B B3735 Isoleringens egenskper Typ PU (polyuretn) se sidn 12 för XB 06XB 51 Belgd stålplåt och isolering v polyester, se sidn 12 för XB 60XB 70 Värmeledningsförmåg, 0,035 0,042 λ [W/mK] Mx tempertur, C Permnent, C Kortvrigt toppvärde, C Väggtjocklek, mm VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 DNSMT/FI

7 Teknisk dt 1slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 041 XB 06L1 XB06 H1 XB 101 XB 201 XB 241 XB 301 XB 37L1 XB 37M1 XB 37H1 XB 51L1 XB51H1 XB 601 XB 70L1 XB 70M1 XB 70H1 Mx retstryck (r) 25 (16) 25(16)¹)/16³) Mx retstryck (r) DH 180, DC 100 Min drifttemp. 2) ( C) 10 Flödesmedium DH: Vtten/glykollndt vtten upp till % DC: etylen, propylenglykollndt vtten, etnolvttenlösningr och ndr lämplig värmeöverföringsmedi (kontkt gärn din Dnfossrepresentnt för mer informtion). Volym/knl (liter) 0,060 0,025 0,017 0,0 0,060 0,100 0,075 0,102 0,070 0,057 0,210 0,260 0,55/0,70 3) Värmeyt, m²/pltt 0,020 0,023 0,023 0,023 0,029 0,037 0,041 0,054 0,051 0,051 0,081 0,099 0,256 Anslutningstyp: Cylindrisk utvändig gäng enligt DIN ISO 228/1 Flänsd, DN Anslutningsdimension: G ¾ A G 1 A G ¾ A G 1 A G 2 A 65 4) 65 4) /100 5)3) Plttmteril Rostfritt stål, mt. nr 1,4404 Lödmteril Koppr 16 r versioner finns tillgänglig på egärn (ll typer utom XB 041, 241, 36. XB 701 sekundärsid: mx retstryck 16 r 2) Vid flödestemperturer under 2 C måste glykollndt vtten nvänds 3) Primär sid/sekundär sid 4) Flänsr PN 25 enligt N 1092, typ v flänsyt B (B ⁵) Flänsr PN 16 enligt N 1092, typ v flänsyt B (B Värmeväxlrens värmeyt (n2) * värmeyt/pltt n= ntl plttor Värmeväxlrens vttenvolym Primärsid Sekundärsid (n/2 * värmeyt/pltt n/2* volym/knl n= ntl plttor 2slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 042 XB 102 XB 202 XB 302 XB 51L2, XB 51H2 Mx retstryck (r) 25 (16) Mx drifttemp. ( C) 180 Min drifttemp.2 ) ( C) 10 Flödesmedium Vtten/glykollndning upp till % Volym/knl (liter) 0,060 0,0 0,060 0,075 0,210 Värmeyt, m²/pltt 0,020 0,023 0,029 0,041 0,081 Anslutningstyp: Utvändig cylindrisk gäng enl. DIN ISO 228/1 Anslutningsdimension: G ¾ A G 1 A G 2 A Plttmteril Rostfritt stål, mt. no Lödmteril Koppr 16 r versioner finns tillgänglig på egärn (ll typer utom XB 042). 2) Vid flödestemperturer under 2 C måste glykollndt vtten nvänds För tt undvik korrosion och läckge i lödd kopprvärmeväxlre, följ Dnfoss rekommendtioner eträffnde vttenkvliteten i hndoken på > Documenttion. För stndrdsortimentet v värmeväxlre hr mn vlt mteril 1,4404 (316L) för tt erhåll sn och säkr levernser, r lns melln lågt pris och korrosionseständighet för de flest nvändningsområden, 1,4404 ger ättre korrosionsskydd än t.ex. 1,4301 men är dyrre. Mn måste lltid vr nog med vttenkvliteten när mn väljer mteril för en värmeväxlre. Värmeväxlrn kn leverers i ndr mteril på eställning. DNSMT/FI VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 7

8 Design och funktion T11 Primärsid in T12 Primärsid ut T112 Primärsid ndr inlopp (2slgs) T21 Sekundärsid in T22 Sekundärsid ut T212 Sekundärsid ndr inlopp (2slgs) Värmeväxlrn är tillverkde v formpressde och lödd värmeväxlrplttor, melln vilk flödesknler skps. Den krftig turulensen och motströmsprincipen möjliggör en effektiv värmeöverföring. Värmeväxlrens uppgift är tt överför värme från det primär flödet till det sekundär flödet genom en värmeöverföringspltt som därigenom förhindrr tt flöden lnds. 2slgs värmeväxlre ör väljs för tppvrmvtten. 2slgs värmeväxlre kyler oft ned fjärrvärmevttnet till under 25 C. Denn kpcitet kn uppnås genom tt nvänd större temperturskillnder, ett mindre vttenflöde och en värmeväxlre med optiml värmeöverföringsyt. Denn kommer till exempel påverk vlet v motordriven styrventil. Vlet v värmeväxlre vgörs v önskd värmekpcitet, önskde temperturer och de tillåtn tryckförlustern. Dimensionering och vl Dimensionering och vl v värmeväxlre ör utförs med hjälp v Dnfoss dimensioneringsprogrm för värmeväxlre. Montering Vi rekommenderr tt värmeväxlrn monters stående i vertiklt läge. Dett säkerställer äst ventilering och minskr föroreningrn. Vi rekommenderr tt ll rör nslutn till värmeväxlren utrusts med vstängningsventiler för underhållsreten. De rör som nsluts måste monters så tt påkänningen som till exempel orsks v värmeutvidgningen, inte skdr värmeväxlren. Rören måste vr försedd med fästen för tt förhindr ll vridpåkänningr vid värmeväxlrens rörnslutningr. Vi rekommenderr tt värmeväxlren förses med isolering. Anslut en säkerhetsventil melln växlre och vstängningsventil för tt undvik läckge eller sprickildning p g vätskns expnsion 8 VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 DNSMT/FI

9 Dimensioner F F F A C B C B A D F D XB SB F C D B A A1 C D B C1 A A1 C1 C2 XB 60 XB 70 C3 Typ Anslutning Utvändig mått [mm] Tomvikt A/A1 B C/C1 [kg] C2/C3 D F XB G ¾ A¹) ,25 x n 20 0,9 + n x 0,085 XB G ¾ A¹) ,25 x n 20 1,13 + n x 0,085 XB 06 L... G ¾ A¹) ,5 + n x 1,7 20 0,67 + n x 0,08 XB 06 H... G ¾ A¹) ,5 + n x 1,3 20 0,67 + n x 0,08 XB 10 G 1 A ,6 x n 1,5 + n x 0,12 XB 20 G 1 A ,6 x n 1,6 + n x 0,14 XB G ¾ A¹) ,25 x n 20 1,4 + n x 0,15 XB 30 G 1 A ,6 x n 2 + n x 0,18 XB 37L... XB 37M... XB 37H... XB 51L XB 51H... XB SB ⁵) G 1 A ,25 x n ,73 x n ,45 x n 2,6 + n x 0,16 G 2 A ,6 x n 8 + n x 0,38 XB 51 SB⁶) DN 2) ,6 x n 90 18,8 + n x 0,38 XB 60 XB 60...SB DN 65 2) 520/ / ,7 x n n x 0,64 XB 70L... XB 70M... DN 65 2) / 100 4) 3) 990/ / /203 XB 70H ,7 x n n x 1, n = ntl plttor (för 2stråks värmeväxlre summn v eftervämnings och förvärmningsplttor) Cylindrisk utvändig gäng enligt DIN ISO 228/1 2) Flänsr PN 25 enligt N 1092, typ v flänsyt B (B ³) Primär sid/sekundär sid ⁴) Flänsr PN 16 enligt N 1092, typ v flänsyt B (B ⁵) För ntl plttor n < 60 ⁶) För ntl plttor n 60 DNSMT/FI VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 9

10 Dimensioner, fortsättning Monteringsfästen XB 04, 06, 24 fäste x 8,5 60 XB 10, 20, 30 fäste XB37 fäste XB 51 fäste x XB 60 fäste XB 70 fäste VD.KA.8.07 Dnfoss 06/2011 DNSMT/FI

11 Dimensioner, fortsättning Monteringsfästen XB 51SB / 60SB fäste A=110 B=199 C= A= 3060 plttor B= plttor C= plttor 61 Dimensioner Ändrör solder tilpieces solder weldon solder tilpieces tilpieces tilpieces weldon threded weldon tilpieces tilpieces tilpieces threded threded tilpieces tilpieces Beskrivning Anslutning Best.nr mm mm SW mm G ¾ A / 15 mm 004B G ¾ A / 18 mm 004B G 1 A / 15 mm 004B Lödnipplr G 1 A / 18 mm 004B G 1 A / 22 mm 004B , G 2 A / 28 mm 004B G 2 A / 35 mm 004B G 2 A / 42 mm 004B G ¾ A / DN B , G 1 A / DN B , G 1 A / DN H ,5 41 Svetsnippel G 1 A / DN B , G 2 A / DN B , G 2 A / DN B , G 2 A / DN 004B G ¾ A / G ¾ A 004B2947 3/ G ¾ A / G 1 A 004B Gängnipplr G 1 A / G ¾ A 004B2913 3/ Anslutningsmutter, redd över pln ytn Flänsr d₂ d₂ n L1 Type DN L1 k n d 2 PN XB SB XB k XB 70 65/ / /16 Primär sid/sekundär sid Type DN L1 k n d2 PN XB G XB DNSMT/FI XB70 prim 65 VD.KA Dnfoss 18 06/ XB70 sec

12 Isoleringsprogrm (polyuretn) för lödd värmeväxlre v typ XB A A B XB 06,10, 20, 30, 37, 51 B XB 60,70 Isoleringsset v typ PU för XB60/70 kn leverers på egärn. Vänligen kontkt lokl säljrepresentnter för mer informtion. Isoleringsdimensioner för 1slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ XB 061 XB 101 XB 201 XB 301 XB 37L1 XB 37M1 XB 37H1 XB 511 XB 601 XB 701 Antl plttor mm B B B1721 A=368 A= B B B B=140 B=176 A=385 A=487 B= B1721 =98 =137 B=176 B=176 =117 B= =137 =137 =117 B= B1722 = B B B B B B1924 A=368 A=336 A=385 A=487 B=170 A= B=145 B=184 B=184 B=184 =155 B= B1722 B= =138 =197 =197 = B1723 =155 =197 B= B B B B1535 B= B B1935 A=368 A=336 = B2535 A=385 A=494 =200 A=512 A= B=1 B=185 B=185 B= B1725 B=180 B=320 B=445 =168 =257 =257 =257 = B =257 =259 B= B2145 =2 B=180 A= B15 004B B19 =200 B= B25 90 A= B1726 A=512 =313 A=1202 B=200 B=180 B=330 B= =337 B=190 =2 =337 =340 = B B=200 =3 004B1726 B=190 = B1725 B=180 =2 004B1960 A=512 B=340 = B2160 A=580 B=360 = B2570 A=1202 B=445 = B2180 A= B= B2599 =2 A= B= =610 Isoleringsdimensioner för 2slgs lödd värmeväxlre v typ XB Typ Antl plttor 20/20 004B B3515 A=336 A=494 26/26 B=185 B=185 30/30 =257 = B3720 A= B B /36 B=320 A=336 A=494 =257 B=188 B=185 40/40 004B3325 =282 = B3725 A=385 46/46 004B B3525 A=512 A=336 B=200 A=487 B=330 B=200 =337 / B=200 =337 =337 =337 56/56 004B B B3730 A=336 A=385 A=512 60/60 B=207 B=207 B=340 =392 =392 =392 66/66 004B /70 eftervärmning/förvärmning A=512 B=346 =445 mil: 12 VD.KA.8.07 Produced y Dnfoss A/S 06/2011

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

HS (XB) Lödda plattvärmeväxlare

HS (XB) Lödda plattvärmeväxlare S (X) Lödda plattvärmeväxlare eskrivning/ användningsområde Lödda plattvärmeväxlare S är utvecklade för fjärrvärmesystem (värme, tappvarmvatten och kyla). - rbetstemperatur: från -10 C till +180 C - Max.

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L.

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L. Gejderskydd Gejderskydd Dukmteril Dukmteril Fläns 2 Fläns 1 Stödskenor 2 Slglängd M-L Min-L Miml längd = M-L Miniml längd = Min-L Slglängd = M-L - Min-L = yttre bredd = yttre höjd = veckdjup = Öppning

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

Dimensionering och säkerhet

Dimensionering och säkerhet Dimensionering och säkerhet Skärmtk system med Z Z-70.3-74 Möjligheter Vårt teknisk godkännnde Z-70.3-74 är mångfsettert. Det regulerr åde gls och punktfästen, Ovsett vilken grundkonstruktion ni sk nvänd

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

9. Bestämda integraler

9. Bestämda integraler 77 9. Bestämd integrler Låt f vr en icke-negtiv, begränsd funktion på [,b]. Vi hr lltså 0 f(x) ll x [,b] för någon konstnt B. B för Problem: Beräkn ren A v den yt som begränss v kurvn y = f(x), x b, x-xeln

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Tentamen 41K02B En1. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Tentamen 41K02B En1. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: ENEGITEKNIK I 7,5 högskoleoäng rovmoment: Ldokkod: Tentmen ges för: Tentmen 4K0B En Nmn: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ersonnummer:

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Max. partikelstorlek 5 µm. Tillslagstid enligt DIN VDE 0580 100 %

Max. partikelstorlek 5 µm. Tillslagstid enligt DIN VDE 0580 100 % Gripdon oh vkuumkomponenter Ejektorer Med Losslåsningsventil Med ljuddämpre Med kventil, Med filter Vkuumrytre: Elektronisk st PNP oh st nlog Med luftsprutomtik Omgivningstempertur min./mx. +0 C / +0 C

Läs mer

Riktnings- och väljarventiler

Riktnings- och väljarventiler Riktnings- och väljrventiler Innehåll Ventiler Riktningsventiler M-serien 2:1 Riktningsventiler Moil serien 2:5 Riktningsventiler Industri serien 2:9 Sndwichventiler 2:16 Väljrventiler 2:25 Riktningsventiler

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F Datablad Differenstrycksregulator (PN 16) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är försedd med en reglerventil,

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Räkneövning 1 atomstruktur

Räkneövning 1 atomstruktur Räkneövning 1 tomstruktur 1. Atomerns lägen i grfen (ett mteril som består v endst ett end tomlger v koltomer och vrs upptäckt gv Nobelpriset i fysik, 010) ligger i de gitterpunkter som viss i figuren

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning.

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning. TANA09 Föreläsning 3 Tillämpning - Ry Trcing och Bézier Ytor z = B(x, y) q o Ekvtionslösning Tillämpning Existens Itertion Konvergens Intervllhlveringsmetoden Fixpuntsitertion Newton-Rphsons metod Anlys

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 Crowe ISOMERER

Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 Crowe ISOMERER Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 rowe 290-316 ISOMERER STRUKTUR ISOMERER STEREOISOMERER ENANTIOMERER (Spegelilder) DIASTEREOMERER (Ike Spegelilder) Stereokemi för tetrhedrl kol Krv: Minst ett sp

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära Kompletternde formelsmling i hållfsthetslär Görn Wihlorg LTH 004 Spänningstillståndet i ett pln, vinkelätt mot en huvudspänningsriktning ϕ cos ϕ+ sin ϕ + sinϕcosϕ ϕ sinϕ+ cos ϕ Huvudspänningr och huvudspänningsriktningr

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer