Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång"

Transkript

1 Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller Lthunden 1

2 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski, Husrö Arkitekt: Thm Videgård Hnsson Arkitekter AB, Bolle Thm och Mrtin Videgård Hnsson

3 Lthunden Det här är den tredje omretde utgåvn v Lt hunden. Lthunden visr vilk dimensioner som krävs för ltn-, golv- och tkjälkr smt tkstolr i olik situtioner enligt BKR, Boverkets konstruktionsregler, smt virkesåtgång för lnd nnt spontt virke, lockpneler och reglr. Puliktionen är frmtgen för vår kunder i yggrnschen men kn smtidigt vr till stor hjälp som vruktlog för kunder i ygg- och trävru hndeln. Virkessortiment Bygg- och trävruhndeln hr ett rikt sortiment v virke i mång dimensioner och v olik kvliteter. Idg efterfrågs främst hyvlde dimensioner. De dimensioner och profiler som redoviss på följnde sidor är enligt svensk stndrd. Utöver dess kn ygg- och trävruhndlrn h ndr dimensioner och speciell profiltyper. Oserver! Spontt virke och profilerde lister enämns i hndelsledet med totl redden. I svensk stndrd nges för dess vror i stället täcknde redd. Råspont 23x95 mm i hndelsledet klls således i svensk stndrd 23x85 mm. Pnelräder kn h urfräst spår på ksidn för tt motverk kupning, skevhet och sprickildning. Spon tt virke, till exempel råspont kn vr ändspontt, det vill säg spontt åde på längd- och kortsidorn. Dimensioneringsteller I Lthunden finns dimensioneringsteller som gäller för olik snölster i lndet. Tellen för två fck är gjord under förutsättning tt mittstödet kn plcers vrt som helst i området 0,4 0,6 v den fri längden (L). Lthunden 3

4 Hänvisningr Ytterligre kunskp, informtion och prktisk nvisningr om trä och träyggnde finner du i Trä Guiden, ( och Skogs indust rierns skrifter Att välj trä och Hnter virket rätt smt Svenskt Limträs ( skrift LimträGuide. Stockholm mrs 2008, Skogsindustriern John Fröel Lthunden 4

5 INNEHÅLL Virkesåtgång 6 Ohyvlt, plnhyvlt och spontt virke 6 Lockpnel 7 Reglr, ströläkt, ärläkt med mer 8 Stket och plnk 9 Dimensionering 10 Golvjälkr v konstruktionsvirke i ett fck i ostd 10 Golvjälkr v konstruktionsvirke i två fck i ostd 11 Golvjälkr v limträ i ett fck i ostd 12 Golvjälkr v limträ i två fck i ostd 13 Golvjälkr v konstruktionsvirke i ett fck till ltn 14 Golvjälkr v konstruktionsvirke i två fck till ltn 15 Golvjälkr v limträ i ett fck till ltn 16 Golvjälkr v limträ i två fck till ltn 17 Tkjälkr v konstruktionsvirke i ett fck med lätt ytter tk 18 Tkjälkr v konstruktionsvirke i två fck med lätt yttertk 19 Tklkr v limträ i ett fck med lätt yttertk 20 Tklkr v limträ i två fck med lätt yttertk 21 W-tkstol, tklutning 1:4 (14 o ), tungt yttertk 22 W-tkstol, tklutning 1:2 (27 o ), tungt yttertk 23 Rmverkstkstol, tklutning 1:1 (45 o ), tungt yttertk 24 Snölstens grundvärde enligt BKR 25 Virkeskvliteter 26 Ungefärlig reltioner melln de olik sortern/klssern 26 Vnlig trävror med lämplig sorter och träslg 27 Fuktkvotsklsser 28 Fuktkvotsklsser för virke 25 mm enligt svensk stndrd 28 Träskydd 29 Träskyddsklsser Virkessortiment 31 Vnlig träprofiler Utvändig pnelräder Invändig pnelräder Lister Limträsortiment 46 Limträlk 46 Limträpelre 46 Comwood 46 Limträpneler 47 Teller 48 Kuering 48 Volymökning/volymminskning 49 Lthunden 5

6 Virkesåtgång: Ohyvlt, plnhyvlt och spontt virke. Löpmeter per kvm (exklusive spill). Ohyvlt virke Plnhyvlt virke Spontt virke (Tjocklek mm) Bredd mm lm/m 2 Bredd mm lm/m 2 Täcknde redd mm lm/m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Exempel: En väggyt på 10 m 2 sk kläs med en spontd pnel som hr en täcknde redd v 85 mm. Åtgången lir 11,76 lm/m 2, det vill säg 10 m 2 x11,76 = 117,6 lm (exklusive spill). Lthunden 6

7 Virkesåtgång: Lockpnel, otten- och lockräd, 20 mm överlpp. Löpmeter per kvm (exklusive spill). Bredd mm lm/m 2 Bredd mm lm/m 2 ottenräd/ ottenräd/ lockräd lockräd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Exempel: En väggyt på 20 m 2 sk kläs med en lockpnel, ottenräd 22x145 och lockräd 22x120. Åtgången lir 4,44 lm/m 2 v vrje dimension, det vill säg 20 m 2 x4,44 = 88,8 lm v 22x145 och 88,8 lm v 22x120 (exklusive spill) SPIKREGEL, C 600 BOTTENBRÄDA LOCKLÄKT SPIKREGEL,C 600 BOTTENBRÄDA LOCKLÄKT Lthunden 7

8 Virkesåtgång: Reglr, ströläkt, ärläkt med mer. Löpmeter per kvm (exklusive spill). Centrumvstånd mm lm/m 2 Centrumvstånd mm lm/m , , , , , , , ,83 Oserver! Till summn löpmeter (lm) sk dders längden v en regel eller läkt. Exempel 1: Liggnde reglr med centrumvstånd 600 mm, till en väggyt med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången lir 1,67 lm/m 2, det vill säg 3x12 = 36 m 2 x1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exklusive spill). Exempel 2: Stående reglr med centrumvstånd 600 mm, till en väggyt med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången lir 1,67 lm/m 2, det vill säg 3x12 = 36 m 2 x1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill). Lthunden 8

9 Virkesåtgång: Stket och plnk. Antl spjälor eller plnk per löpmeter (exklusive spill). Spjälorns Spjälorns mellnrum mm redd mm ,29 11,11 10,00 9,09 8,33 7, ,53 8,70 8,00 7,41 6,90 6, ,33 7,14 6,67 6,25 5,88 5, ,90 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 Oserver! Spillet vrierr mycket eroende på spjälorns längd. Exempel: Spjälorns redd är 95 mm, spjälorns mellnrum 20 mm, spjälorns höjd 0,80 m och stketets längd 40 m. Antl spjälor per löpmeter stket är 8,70. Åtgången lir 0,80x40x8,70 = 278,4 lm (exklusive spill). SPJÄLA Lthunden 9

10 Dimensionering: Golvjälkr v konstruktionsvirke i ett fck i ostd. Mximl fri längd. Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Undergolv v 22 mm golvspånskiv eller 23 mm råspont v sort G4-2 Fri längd (L) vid limmd golvspånskiv kräver noggrnn limning under god limningsförhållnden Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 0,1 eller 2. C FRI LÄNGD (L) Limmd spånskiv Spikd spånskiv eller råspont Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 45x220 C24 5,21 4,83 4,47 4,52 4,05 3,60 45x195 C24 4,63 4,31 4,00 3,91 3,50 3,21 45x170 C24 4,02 3,69 3,51 3,43 3,02 2,68 45x145 C24 3,39 3,23 3,12 2,79 2,49 2,32 45x120 C24 2,88 2,71 2,49 2,30 2,10 1,90 70x220 C24 5,80 5,44 5,01 5,33 4,81 4,31 45x220 C14 4,82 4,29 3,50 4,12 3,73 3,33 45x195 C14 4,33 3,80 3,10 3,49 3,22 2,92 45x170 C14 3,70 3,31 2,71 3,00 2,70 2,47 45x145 C14 3,19 2,83 2,31 2,53 2,33 2,10 45x120 C14 2,70 2,34 1,91 2,01 1,90 1,71 70x220 C14 5,39 5,00 4,40 4,80 4,29 3,92 Lthunden 10

11 Dimensionering: Golvjälkr v konstruktionsvirke i två fck i ostd. Mximl fri längd. Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Undergolv v 22 mm golvspånskiv eller 23 mm råspont v sort G4-2 Fri längd (L) vid limmd golvspånskiv kräver noggrnn limning under god limningsförhållnden Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 0,1 eller 2. C A B FRI LÄNGD (L) Limmd spånskiv Spikd spånskiv eller råspont Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 45x220 C24 8,02 7,50 7,12 6,91 6,43 5,81 45x195 C24 7,11 6,72 6,36 6,12 5,57 4,99 45x170 C24 6,13 5,91 5,61 5,19 4,82 4,30 45x145 C24 5,33 5,13 4,76 4,40 4,00 3,72 45x120 C24 4,39 4,29 4,01 3,47 3,33 3,01 70x220 C24 9,75 9,01 8,30 8,89 8,04 7,11 45x220 C14 7,35 7,02 6,62 6,32 5,78 5,22 45x195 C14 6,59 6,30 5,86 5,51 5,11 4,56 45x170 C14 5,83 5,45 5,11 4,72 4,28 3,89 45x145 C14 5,02 4,60 4,36 3,88 3,70 3,33 45x120 C14 4,20 4,04 3,61 3,21 3,02 2,67 70x220 C14 9,12 8,32 7,90 8,01 7,21 6,50 Lthunden 11

12 Dimensionering: Golvjälkr v limträ i ett fck i ostd. Mximl fri längd. Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Undergolv v 22 mm golvspånskiv eller 23 mm råspont v sort G4-2 Fri längd (L) vid limmd golvspånskiv kräver noggrnn limning under god limningsförhållnden Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 0,1 eller 2. C FRI LÄNGD (L) Limmd spånskiv Spikd spånskiv eller råspont Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40 4,44 4,11 3,93 3,81 3,43 3,10 42x225 L40 5,45 5,10 4,78 4,92 4,42 3,91 56x225 L40 6,00 5,52 5,11 5,43 4,90 4,35 56x270 L40 7,33 6,67 6,04 6,70 6,03 5,28 66x315 L40 8,89 8,19 7,42 8,42 7,62 6,69 90x225 L40 6,89 6,33 5,81 6,45 5,80 5,22 90x270 L40 8,44 7,67 6,89 8,00 7,22 6,33 90x315 L40 9,89 9,10 8,10 9,43 8,56 7,48 90x405 L40 10,67 10,56 9,89 12,14 11,10 9,68 115x315 L40 9,02 8,92 8,22 10,25 9,37 8,17 115x405 L40 11,56 11,41 10,78 13,18 12,04 10,51 115x495 L40 14,11 14,03 13,33 16,10 14,71 12,84 115x630 L40 21,01 19,33 17,00 20,72 18,80 16,37 Anmärkning: Vid hög krv på sviktegenskper ör jälklg med större fri längd (L) än 10 m undviks. Lthunden 12

13 Dimensionering: Golvjälkr v limträ i två fck i ostd. Mximl fri längd. Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Undergolv v 22 mm golvspånskiv eller 23 mm råspont v sort G4-2 Fri längd (L) vid limmd golvspånskiv kräver noggrnn limning under god limningsförhållnden Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 0,1 eller 2. C A B FRI LÄNGD (L) Limmd spånskiv Spikd spånskiv eller råspont Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40 7,37 6,85 6,55 6,35 5,72 5,17 42x225 L40 9,18 8,52 7,97 8,20 7,31 6,52 56x225 L40 10,00 9,20 8,52 9,05 8,17 7,25 56x270 L40 12,22 11,22 10,02 11,17 10,05 8,80 66x315 L40 14,82 13,65 12,32 14,03 12,70 11,15 90x225 L40 11,48 10,55 9,68 10,75 9,67 8,70 90x270 L40 14,05 12,78 11,48 13,33 12,03 10,55 90x315 L40 16,48 15,17 13,50 15,72 14,27 12,47 90x405 L40 17,78 17,60 16,48 20,24 18,50 16,14 115x315 L40 15,03 14,87 13,70 17,08 15,61 13,62 115x405 L40 19,27 19,02 17,97 21,96 20,07 17,51 115x495 L40 23,52 23,38 22,22 26,83 24,52 21,40 115x630 L40 35,02 32,22 28,33 34,53 31,33 27,28 Anmärkning: Vid hög krv på sviktegenskper ör jälklg med större fri spännvidd (A, B) än 10 m undviks. Lthunden 13

14 Dimensionering: Golvjälkr v konstruktionsvirke i ett fck till ltn. Mximl fri längd. Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Golv v 22 mm trlläkt v sort G4-0/G4-1 Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Nedöjning v lstkomintion 8 (permnent skd) är egränsd till 1/300-del v den fri längden (L). Den nyttig lsten hänförs därvid till lsttyp C (kortvrig) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 3 Altn med räcke i lkriktningen skll h en extr golvjälke melln de två ytterst jälkrn. C FRI LÄNGD (L) Spikd eller skruvd trlläkt Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 45x220 C24 4,81 4,37 3,82 45x195 C24 4,27 3,88 3,39 45x170 C24 3,72 3,38 2,95 45x145 C24 3,17 2,88 2,52 45x120 C24 2,63 2,39 2,09 45x220 C14 4,40 4,00 3,49 45x195 C14 3,90 3,54 3,09 45x170 C14 3,40 3,09 2,70 45x145 C14 2,90 2,63 2,30 45x120 C14 2,40 2,18 1,91 Omräkningsfktor för lterntivt utförnde: Virkestjocklek 70 mm: 1,16 Lthunden 14

15 Dimensionering: Golvjälkr v konstruktionsvirke i två fck till ltn. Mximl fri längd. Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Golv v 22 mm trlläkt v sort G4-0/G4-1 Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Nedöjning v lstkomintion 8 (permnent skd) är egränsd till 1/300-del v den fri spänn vidden (A, B). Den nyttig lsten hänförs därvid till lsttyp C (kortvrig) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 3 Altn med räcke i lkriktningen skll h en extr golvjälke melln de två ytterst jälkrn. C A B FRI LÄNGD (L) Spikd eller skruvd trlläkt Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 45x220 C24 8,64 7,85 6,86 45x195 C24 7,66 6,96 6,08 45x170 C24 6,68 6,07 5,30 45x145 C24 5,70 5,18 4,52 45x120 C24 4,72 4,29 3,75 45x220 C14 7,90 7,17 6,27 45x195 C14 7,00 6,36 5,56 45x170 C14 6,10 5,54 4,84 45x145 C14 5,21 4,73 4,13 45x120 C14 4,31 3,92 3,42 Omräkningsfktor för lterntivt utförnde: Virkestjocklek 70 mm: 1,16 Lthunden 15

16 Dimensionering: Golvjälkr v limträ i ett fck till ltn. Mximl fri längd. Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Golv v 22 mm trlläkt v sort G4-0/G4-1 Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Nedöjning v lstkomintion 8 (permnent skd) är egränsd till 1/300-del v den fri längden (L). Den nyttig lsten hänförs därvid till lsttyp C (kortvrig) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 3 Altn med räcke i lkriktningen skll h en extr golvlk melln de två ytterst lkrn. C FRI LÄNGD (L) Spikd eller skruvd trlläkt Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40 4,13 3,76 3,28 42x225 L40 5,17 4,69 4,10 56x225 L40 5,69 5,17 4,51 56x270 L40 6,82 6,20 5,42 66x315 L40 8,41 7,64 6,67 90x225 L40 6,66 6,05 5,29 90x270 L40 7,99 7,26 6,34 90x315 L40 9,32 8,47 7,40 90x405 L40 11,98 10,89 9,51 115x315 L40 10,11 9,19 8,03 115x405 L40 13,00 11,81 10,32 115x495 L40 15,88 14,43 12,61 115x630 L40 20,21 18,37 16,05 Anmärkning: Vid hög krv på sviktegenskper ör jälklg med större fri längd (L) än 10 m undviks. Lthunden 16

17 Dimensionering: Golvjälkr v limträ i två fck till ltn. Mximl fri längd. Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) 300, 400 eller 600 mm Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Golv v 22 mm trlläkt v sort G4-0/G4-1 Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Nedöjning v lstkomintion 8 (permnent skd) är egränsd till 1/300-del v den fri spännvidden (A, B). Den nyttig lsten hänförs därvid till lsttyp C (kortvrig) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 3 Altn med räcke i lkriktningen skll h en extr golvlk melln de två ytterst lkrn. C A B FRI LÄNGD (L) Spikd eller skruvd trlläkt Bjälkens dimension (mm) Centrum- Centrum- Centrumoch hållfsthetsklss vstånd (C) vstånd (C) vstånd (C) 300 mm 400 mm 600 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40 7,42 6,74 5,89 42x225 L40 9,28 8,43 7,36 56x225 L40 10,21 9,28 8,10 56x270 L40 12,25 11,13 9,72 66x315 L40 15,09 13,71 11,98 90x225 L40 11,96 10,86 9,49 90x270 L40 14,34 13,03 11,39 90x315 L40 16,73 15,20 13,28 90x405 L40 21,51 19,54 17,07 115x315 L40 18,16 16,50 14,41 115x405 L40 23,34 21,20 18,53 115x495 L40 28,52 25,91 22,64 115x630 L40 36,28 32,97 28,81 Anmärkning: Vid hög krv på sviktegenskper ör jälklg med större fri spännvidd (A, B) än 10 m undviks. Lthunden 17

18 Dimensionering: Tkjälkr v konstruktionsvirke i ett fck med lätt yttertk (0,4 kn/m 2 ), i till exempel ostd, grge, förråd. Mximl fri längd. MAXIMALT 5 O Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) mm (se omräkningsfktorer för centrumvstånd (C) 600 mm) Mximl tklutning 5 o Ing snöfickor, tkjälkrns överknt förutsätts stgde i sidled så tt risk för vippning inte föreligger Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 2 Nedöjning v lstkomintion 9 (tillfällig olägenhet) är egränsd till 1/200-del v den fri längden (L). C FRI LÄNGD (L) Tkjälkens dimension (mm) Fri längd (L) m vid centrumvstånd (C) 1200 mm och hållfsthetsklss Snözon (se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 45x220 C24 4,19 3,77 3,54 3,36 3,10 2,97 45x195 C24 3,71 3,34 3,14 2,98 2,75 2,64 45x170 C24 3,24 2,92 2,74 2,60 2,40 2,30 45x145 C24 2,76 2,49 2,34 2,21 2,04 1,96 45x120 C24 2,29 2,06 1,93 1,83 1,69 1,62 45x220 C14 3,51 3,04 2,71 2,48 2,29 2,14 45x195 C14 3,11 2,69 2,41 2,19 2,03 1,90 45x170 C14 2,71 2,35 2,10 1,91 1,77 1,66 45x145 C14 2,31 2,00 1,79 1,63 1,51 1,41 45x120 C14 1,92 1,66 1,48 1,35 1,25 1,17 Omräkningsfktorer för lterntiv utförnden: Centrumvstånd (C) 600 mm C24: 1,26 Centrumvstånd (C) 600 mm C14: 1,40 Oserver! Omräkningsfktorer kn inte kominers. Virkestjocklek 70 mm C24: 1,16 Virkestjocklek 70 mm C14: 1,25 Lthunden 18

19 Dimensionering: Tkjälkr v konstruktionsvirke i två fck med lätt yttertk (0,4 kn/m 2 ), i till exempel ostd, grge, förråd. Mximl fri längd. MAXIMALT 5 O Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 eller C14 Centrumvstånd (C) 1200 mm (se omräkningsfktorer för centrumvstånd (C) 600 mm) Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Mximl tklutning 5 o Ing snöfickor, tkjälkrns överknt förutsätts stgde i sidled så tt risk för vippning inte föreligger Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 2 Nedöjning v lstkomintion 9 (tillfällig olägenhet) är egränsd till 1/200-del v den fri spännvidden (A, B). C A B FRI LÄNGD (L) Tkjälkens dimension (mm) Fri längd (L) m vid centrumvstånd (C) 1200 mm och hållfsthetsklss Snözon (se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 45x220 C24 8,56 7,72 7,24 6,87 6,34 6,08 45x195 C24 7,59 6,84 6,42 6,09 5,62 5,39 45x170 C24 6,62 5,96 5,60 5,31 4,90 4,70 45x145 C24 5,65 5,09 4,78 4,53 4,18 4,01 45x120 C24 4,67 4,21 3,95 3,75 3,46 3,32 45x220 C14 7,27 6,28 5,61 5,12 4,74 4,43 45x195 C14 6,44 5,57 4,98 4,54 4,20 3,93 45x170 C14 5,62 4,86 4,34 3,96 3,66 3,42 45x145 C14 4,79 4,14 3,70 3,38 3,12 2,92 45x120 C14 3,96 3,43 3,06 2,79 2,59 2,42 Omräkningsfktorer för lterntiv utförnden: Centrumvstånd (C) 600 mm C24: 1,26 Centrumvstånd (C) 600 mm C14: 1,40 Oserver! Omräkningsfktorer kn inte kominers. Virkestjocklek 70 mm C24: 1,16 Virkestjocklek 70 mm C14: 1,25 Lthunden 19

20 Dimensionering: Tklkr v limträ i ett fck med lätt yttertk (0,4 kn/m 2 ), i till exempel ostd, grge, förråd. Mximl fri längd. MAXIMALT 5 O Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) mm (se omräkningsfktorer för centrumvstånd (C) 600 mm) Mximl tklutning 5 o Ing snöfickor, lkrns överknt förutsätts stgde i sidled så tt risk för vippning inte föreligger Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 2 Nedöjning v lstkomintion 9 (tillfällig olägenhet) är egränsd till 1/200-del v den fri längden (L). C FRI LÄNGD (L) Tklkens dimension (mm) Fri längd (L) m vid centrumvstånd (C) mm och hållfsthetsklss Snözon (se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40 3,60 3,24 3,04 2,88 2,66 2,55 42x225 L40 4,49 4,05 3,80 3,60 3,33 3,19 56x225 L40 4,95 4,46 4,18 3,97 3,66 3,51 56x270 L40 5,93 5,35 5,02 4,76 4,39 4,21 66x315 L40 7,31 6,59 6,18 5,86 5,41 5,19 90x225 L40 5,79 5,22 4,90 4,65 4,29 4,11 90x270 L40 6,95 6,26 5,88 5,57 5,14 4,93 90x315 L40 8,11 7,30 6,86 6,50 6,00 5,76 90x405 L40 10,42 9,39 8,81 8,36 7,71 7,40 115x315 L40 8,80 7,93 7,44 7,06 6,51 6,25 115x405 L40 11,31 10,19 9,56 9,07 8,37 8,03 115x495 L40 13,82 12,45 11,69 11,08 10,22 9,81 115x630 L40 17,58 15,84 14,87 14,10 13,01 12,48 Omräkningsfktor för lterntivt utförnde: Centrumvstånd (C) 600 mm: 1,26 Lthunden 20

21 Dimensionering: Tklkr v limträ i två fck med lätt yttertk (0,4 kn/m 2 ), i till exempel ostd, grge, förråd. Mximl fri längd. MAXIMALT 5 O Limträ i hållfsthetsklss L40. Limtyp I Centrumvstånd (C) mm (se omräkningsfktorer för centrumvstånd (C) 600 mm) Innerstödet kn plcers fritt inom området 0,4L A, B 0,6L Mximl tklutning 5 o Ing snöfickor, lkrns överknt förutsätts stgde i sidled så tt risk för vippning inte föreligger Dimensionering enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) Säkerhetsklss 2. Klimtklss 2 Nedöjning v lstkomintion 9 (tillfällig olägenhet) är egränsd till 1/200-del v den fri spännvidden (A, B). C A B FRI LÄNGD (L) Tklkens dimension (mm) Fri längd (L) m vid centrumvstånd (C) mm och hållfsthetsklss Snözon (se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40 7,35 6,63 6,22 5,90 5,44 5,22 42x225 L40 9,19 8,28 7,77 7,37 6,80 6,53 56x225 L40 10,11 9,11 8,56 8,11 7,49 7,18 56x270 L40 12,13 10,93 10,26 9,73 8,98 8,62 66x315 L40 14,95 13,47 12,65 11,99 11,06 10,62 90x225 L40 11,85 10,67 10,02 9,50 8,77 8,41 90x270 L40 14,21 12,81 12,02 11,40 10,52 10,09 90x315 L40 16,58 14,94 14,02 13,30 12,27 11,77 90x405 L40 21,31 19,20 18,02 17,09 15,77 15,13 115x315 L40 17,99 16,21 15,22 14,43 13,31 12,77 115x405 L40 23,12 20,83 19,56 18,55 17,11 16,42 115x495 L40 28,25 25,46 23,90 22,66 20,91 20,06 115x630 L40 35,95 32,39 30,41 28,84 26,61 25,53 Omräkningsfktor för lterntivt utförnde: Centrumvstånd (C) 600 mm: 1,26 Lthunden 21

22 Dimensionering: W-tkstol, tklutning 1:4 (14 o ), tungt yttertk (0,6 kn/m 2 ). 14 O Erforderlig tvärsnittsredd (mm) i över-/underrm Virkestjocklek 45 mm Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 Centrumvstånd mm Bärnde yttervägg plcers där under- och överrm möts. Eventuell excentriciteter är inte ektde i tellen Eventuell killösningr för högre isoleringskrv, kräver ndr eräkningr SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd (m) ,0 120/ / / / / / / /220 1,5 120/ / / / / /195 2,0 145/ / / / / /220 2,5 145/ / / / /220 3,0 145/ / / /195 3,5 145/ / /195 *(se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) Lthunden 22

23 Dimensionering: W-tkstol, tklutning 1:2 (27 o ), tungt yttertk (0,6 kn/m 2 ). 27 O Erforderlig tvärsnittsredd (mm) i över-/underrm Virkestjocklek 45 mm Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 Centrumvstånd mm Bärnde yttervägg plcers där under- och överrm möts. Eventuell excentriciteter är inte ektde i tellen Eventuell killösningr för högre isoleringskrv, kräver ndr eräkningr SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd (m) ,0 120/ / / / / / / /170 1,5 120/ / / / / / / /170 2,0 145/ / / / / / / /195 2,5 145/ / / / / / /195 3,0 145/ / / / / / /195 3,5 170/ / / /195 *(se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) Lthunden 23

24 Dimensionering: Rmverkstkstol, tklutning 1:1 (45 o ), tungt yttertk (0,6 kn/m 2 ). Erforderlig tvärsnittsredd (mm) i över-/underrm Virkestjocklek 45 mm Konstruktionsvirke i hållfsthetsklss C24 Centrumvstånd mm Om utrymmet sk nvänds som ostd lägger mn melln tkstolrn golvjälkr med centrumvstånd mm och smm tvärmått som underrmen För tt klr sviktkrvet ör golvjälkr och underrmr förnkrs Snözon* Spännvidd (m) ,0 145/ / /220 1,5 145/ / /220 2,0 145/ / /220 2,5 145/ / /220 3,0 145/ / /220 3,5 145/ / /220 *(se snözonskrt för snölstens grundvärde på sidn 25) För tt klr sviktkrvet nvänds vnligen 45x220 mm i underrmen Tellern förutsätter en ärnde innervägg 300 mm från mitten v rmverks - tkstolen O BÄRANDE INNERVÄGG +300 FRÅN MITTEN SPÄNNVIDD Lthunden 24

25 Dimensionering: Snölstens grundvärde enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler). Zoner för snölst på mrk, S 0 som med en snnolikhet v 0,98 inte överskrids under ett år. Lsten är serd på snödjupsmätningr för 148 stycken meteorologisk sttioner kominerde med tre olik, geogrfiskt relterde, densitetsvärden vid tiden för mximlt snödjup. Vid osäkerhet eträffnde snölst tg kontkt med kommunens yggndsnämnd eller motsvrnde. För mer informtion se BKR (Boverkets konstruktionsregler). 5,5 4,5 5,5 3,5 4,5 3,5 4,5 2,5 3,5 3,5 2,5 2,5 Östersund 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,0 Gävle Flun 2,5 3,0 2,5 Uppsl 3,0 2,0 Krlstd Västerås 1,5 2,0 Stockholm Örero 2,0 2,5 Nyköping 1,5 2,0 2,0 Linköping 2,5 Visy 2,5 Göteorg Jönköping 2,5 2,0 2,5 Växjö 1,5 Hlmstd 3,0 2,0 2,0 Klmr Mlmö 1,0 1,5 Krlskron 3,0 Härnösnd Umeå Luleå Lthunden 25

26 Virkeskvliteter: Ungefärlig reltioner melln de olik sortern/kvlitetsklssern. Grön oken (1960) O/S Kvint Utskott Vrk I II III IV V VI VII Blå oken (1994) A B C D A1 A2 A3 A4 SS-EN (2000) 4-sidig sortering G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4 2-sidig sortering G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G4-4 Lthunden 26

27 Virkeskvliteter: Vnlig trävror med lämplig sorter och träslg. Typ v trävr Sort Träslg Dimensionshyvlt virke t.ex. reglr, jälkr m.m. G4-2 G4-3 Furu och grn Konstruktionsvirke G4-0 G4-2 Furu och grn Råspontt virke G4-2 G4-3 Furu och grn Formvirke G4-3 Furu och grn Emllgevirke G4-3 Furu och grn Ytterpneler, vindskivor G4-0 G4-1 Grn Innerpneler G4-0 G4-2 Furu och grn Plnhyvlt virke för invändig snickerier G4-0 G4-1 Furu Golvträ G4-0 G4-2 Furu och grn Lister G4-0 G4-1 Furu Stket och plnk G4-0 G4-2 Grn, eventuellt impregnerd furu Lthunden 27

28 Fuktkvotsklsser: Fuktkvotsklsser för virke 25 mm enligt svensk stndrd (SS232740). Fuktkvotsklss Fuktkvot Exempel på nvändning 8 6 9,5% Brädgolv Möler Inredningr % Innerpneler Limträ Innertrppor Fönster och dörrr % Ytterpneler Konstruktionsvirke Övrigt yggvirke Impregnert virke S 24% Virke som sk färdigtorks hos köpren Stndrden är i först hnd vsedd tt nvänds vid leverns till slut förrukren, till exempel husyggre och möeltillverkre. Lthunden 28

29 Träskydd: Träskyddsklsser Träskyddsklss Användningsområde Märkning NTR/M Trä i hvsvtten Bryggor NTR M NTR A NTR AB NTR M NTR A NTR AB Pålr Märkning på ändträ: lå Andr träkonstruktioner i hvsvtten NTR/A Trä i kontkt med mrk eller sötvtten Stolpr Stängselstolpr Bror NTR M NTR A NTR AB NTR B NTR M NTR A NTR AB NTR B Trädgårdstimmer Märkning på ändträ: vit Utvändig trppor Blkonger Trlläkt direkt på mrk Sötvttensnläggningr (ryggor m.m.) Syllr på grundmur Lthunden 29

30 Träskydd: Träskyddsklsser Träskyddsklss Användningsområde Märkning NTR/AB Trä ovn mrk Stket och plnk NTR M NTR A NTR AB NTR B Spljéer och pergolor NTR M NTR A NTR AB NTR B Fsdvirke Märkning på ändträ: gul Vindskivor och vtträder Tkläkt Trlläkt ovn mrk Lekpltsutrustning och motionsredskp NTR/B NTR A Trä ovn mrk, NTR färdig AB snickerier NTR B NTR A NTR AB NTR B Fönster och dörrr Märkning på ändträ: röd Lthunden 30

31 Virkessortiment: Vnlig träprofiler Sågt virke Hyvlt virke Fyr sågde sidor x 12 x x x x x x x x x 150 Benämns oft dimensionshyvlt virke, det vill säg virke som hyvlts för tt erhåll ett visst tvärsnittsmått. Hr utseendemässigt en lägre kvlitet än plnhyvlt virke och nvänds före trädes vis för inyggnd. Fyr hyvlde sidor x 22 x x x x x x 95 Lthunden 31

32 Virkessortiment: Vnlig träprofiler Gjutlist Gjutlist trekntlist En sågd sid Tre hyvlde sidor x Sågd Tre ohyvlde sidor x Hyvld Tre hyvlde sidor x 10 x x x x x x x 75 Lthunden 32

33 Virkessortiment: Vnlig träprofiler Plnhyvlt virke Trlläkt Hr utseendemässigt en högre kvlitet än hyvlt (dimensionshyvlt) virke och nvänds invändigt företrädesvis för synlig ytor. Fyr hyvlde sidor Fyr hyvlde sidor Två eller fyr rundde knter x x * 9 x x x x x x x x x 95 *även 120 mm redd förekommer Lthunden 33

34 Virkessortiment: Vnlig träprofiler Slätspont Råspont Slätspont förekommer med eller utn underfog. Fyr hyvlde sidor x 15 x x c (täcknde redd) 27 x x c En sågd sid Tre hyvlde sidor x 17 x x x c (täcknde redd) c Lthunden 34

35 Virkessortiment: Utvändig pnelräder Ytterpnelräd Enkelfsspont Sågd sid x 16w x 70/ 75 w 95/ 100 w 120/ 125 w 145/ 150 En sågd sid Tre hyvlde sidor x 22 x c (täcknde redd) c 22w x 45/ 50 w 70/ 75 w 95/ 100 w 120/ 125 w 145/ 150 w 170/ 175 w 195/ 200 Lthunden 35

36 Virkessortiment: Utvändig pnelräder Spontd ytterpnel En sågd sid, kominers vnligen med lockläkt. Tre hyvlde sidor x c (täcknde redd) Fjällpnel En sågd sid x c (täcknde redd) 22 x x c c Lthunden 36

37 Virkessortiment: Utvändig pnelräder Lockläkt Allmoge lockläkt En sågd sid Tre hyvlde sidor En sågd sid Tre hyvlde sidor x x 16 x x 45 Lthunden 37

38 Virkessortiment: Utvändig pnelräder Flsd spårpnel med fsde knter Spontd spårpnel med fsde knter En sågd sid Tre hyvlde sidor x 22 x c (täcknde redd) Tre hyvlde sidor x 22 x c (täcknde redd) c c Lthunden 38

39 Virkessortiment: Utvändig pnelräder Duelfsspont Tre hyvlde sidor Stockpnel* Fyr hyvlde sidor x c (täcknde redd) x c (täcknde redd) 22 x c 22 x x *ej svensk stndrd c Lthunden 39

40 Virkessortiment: Invändig pnelräder Spontd spårpnel med rk knter Fyr hyvlde sidor Spontd spårpnel med fsde knter Fyr hyvlde sidor x c (täcknde redd) x c (täcknde redd) 12 x x x c 9 x x x x c Lthunden 40

41 Virkessortiment: Invändig pnelräder Pärlspont Exempel på pnel i llmogestil Fyr hyvlde sidor Fyr hyvlde sidor x c (täcknde redd) x c (täcknde redd) 12 x x x c c Lthunden 41

42 Virkessortiment: Lister Liksidig foderlist Klckfoder Finns oft även lserd och/eller vitmåld x x 9,5 x x x x Sockellist Finns oft även lserd och/eller vitmåld x 9,5 x x Lthunden 42

43 Virkessortiment: Lister Skugglist 21 Skugglist 43 x x 21 x x 43 Skugglist 33 Hålkälslist x x 33 x x x x 69 Lthunden 43

44 Virkessortiment: Lister Foglist Hörnlist Med två rundde knter x 6 x x x 21 x x x x 43 Smyglist Rundstv x Dimeter 8 x Lthunden 44

45 Virkessortiment: Lister Trekntlist Kvrtslist x x 15 x 15 9 x 9 21 x x x x 21 Lthunden 45

46 Limträsortiment: Limträlk/Limträpelre/Comwood Limträlk L-trä Rk L-träelement i längder upp till 15 m i hållfsthetsklss L40, Limtyp I, Ren hyvlde, ej lgde ytor och oehndlde. x 42 x x x x x Andr längder och tvärsnitt leverers efter eställning. Limträpelre Limmt konstruktionsvirke Stolpr, så kllde Limmt konstruktionsvirke i längder upp till 12 m i hållfsthetsklss LK30, Limtyp I, Renhyvlde, ej lgde ytor och oehndlde. x 90 x x 115 Andr längder och tvärsnitt leverers efter eställning. Comwood Limträ med tolvkntigt tvärsnitt (ihålig stolpr) tillverks i följnde dimensioner i längder upp emot 12 m. Anmärkning, stolpen kn tillverks konisk med en vsmlning v 30 mm/m. Dimeter Lthunden 46

47 Limträsortiment: Limträpneler Stående limträytterpnel* Liggnde limträytterpnel* Bred pnelräder i stor längder tillverks v limträ i längder upp emot 12 m. Den synlig sidn är finsågd. x c (täcknde redd) c x 25 x c (täcknde redd) 25 x *ej svensk stndrd c *ej svensk stndrd Lthunden 47

48 Tell: Kuering Dimension (mm) lm/m 3 x 12 x , , ,67 19 x , , , , ,05 25 x , , , , , , ,67 38 x , , , , , ,58 50 x , , , , , , ,00 75 x , , x ,00 Exempel: löpmeter (lm) 25 x150 sk omräkns till m 3. Antl m 3 lir 2 320/266,67 ~ 8,70 m x , x ,44 Lthunden 48

49 Tell: Volymökning/volymminskning Tellen visr hur försäljningsvolymen måste öks eller kn minsks vid sänkning respektive höjning v priset om smm täckningsidrg önsks före som efter (i procent v nuvrnde försäljningsvolym). Prisförändring Täckningsidrg (TB) i procent v försäljningspriset i procent Volymförändring i procent för smm täckningsidrg Exempel: En sänkning v priset med 10 procent och ett ursprungligt TB på 30 procent kräver en volymökning med 50 procent för tt ehåll smm TB. Lthunden 49

50 Lthunden Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2008 Tredje utgåvn Utgivre Skogsindustriern Box Stockholm Tel: Fx: E-post: Förfttre och redktör John Fröel Redktion Mrie Åsell Medretre Olle Crling Teckningr Corneli Thelnder Foto Åke E:son Lindmn Grfisk form Pnge design AB Tryck AB Dngårds Grfisk Rättighetern till innehållet i denn folder tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skydds enligt upphovsrättslgen. Missruk eivrs. Kopiering v innehållet är förjudet. Denn folder är tryckt på ett miljövänligt ppper. ISBN

51 Vill Roser, Skr Arkitekt: Wingård Arkitektkontor AB, Gert och Krin Lthunden Wingårdh 51

52 Box Stockholm Tel: Fx: E-post: ISBN Lthunden 52

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell Lathunden Hjälpreda för byggare Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Östra Kvarnskogen, Sollentuna rkitekt:

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar

Geometrisk optik F7 Reflektion och brytning F8 Avbildning med linser och speglar. Optiska system optiska instrument. Avbildning. Parallella strålar Optisk system optisk instrument Geometrisk optik F7 elektion oc rytning F8 Avildning med linser oc speglr Optisk system F9 Optisk instrument 1 2 Optisk system optisk instrument epetition: Avildning i särisk

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Södra Timber till er tjänst!

Södra Timber till er tjänst! SÖDRA TIMBER / Sortimentsguide 2012 Södra Timber till er tjänst! Vi erbjuder Er ett brett sortiment. Vid vårt kundservicecenter i Nybro är vi tillgängliga för att ge dig snabb service. Som kund hos oss

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

1Att tänka på innan du börjar

1Att tänka på innan du börjar Utvändigt yggbeskrivning Utvändigt ygg i trä ygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. yggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Sortimentsguide Byggträ 2016/2017

Sortimentsguide Byggträ 2016/2017 Sortimentsguide Byggträ 2016/2017 Innehåll Vackra och hållbara produkter för både utomhus- och inomhus...6 Vi respekterar och vårdar naturens resurser...9 Du vet vad du får när du väljer Södra...10 NY

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 scatimber.com Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers webbsida under fliken Produkter. Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 Vårt engagemang slutar inte med ett färdigt

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva PRINT 2014 Husvgn & Cmping är äst knlen i Sverige om mn vill sälj husvgnr och husilr, åde ny och eggnde. HUSVAGN & CAMPING ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT NÅ DEM SOM SKA KÖPA ETT MOBILT FRITIDSFORDON. SÅ HÄR

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Vidareförädlat Impregnerat

Vidareförädlat Impregnerat 2007 04 rtikelnummer Beskrivning Normal lev.tid Övrig.info sidan 107007086312215 70x70 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad 4/11 109009086402215 90x90 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad 4/11 103411889072015

Läs mer

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära Kompletternde formelsmling i hållfsthetslär Görn Wihlorg LTH 004 Spänningstillståndet i ett pln, vinkelätt mot en huvudspänningsriktning ϕ cos ϕ+ sin ϕ + sinϕcosϕ ϕ sinϕ+ cos ϕ Huvudspänningr och huvudspänningsriktningr

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask.

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask. Villa Ekstrand. Beskrivning av projektet. Läge: Björkhagen i Ängel holms kommun Byggherre: Inga och Ruud Ekstrand rkitekt: gneta Hahne rkitekter B, gneta Hahne och Johan Roos Entreprenör: Eddie Bengtsson

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b.

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b. SPANJOETTER Spnjoletter för fönster Vägledning för urfräsning. Mått i mm, stndrdlängder. S1605 med 2 sidkolvr H b 390 195 80 3 490 245 80 4 590 295 125 465 690 345 125 565 790 395 200 590 890 445 200 690

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer