upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM"

Transkript

1 Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers på rätt sätt. För DSmoile 920DW-nvändre: den här guiden nvänder skärmilder från DSmoile 820W. 1 Pck upp sknnern och kontroller komponentern DSmoile 820W eller DSmoile 920DW Litiumjontteri Bärrk Klireringsrk * Om din dtor inte hr någon DVD-läsre, om den medföljnde DVD-skivn inte innehåller drivrutiner för ditt opertivsystem eller om du vill hämt ruksnvisningr och hjälpprogrm kn du esök sidn för modellen på Mikro-USB-kel SD-kort Snguide DVD-ROM Grntikort Rengöringstrs Mjuk ärväsk T ort pckmterilet. Kontroller tt du hr ll komponenter. 2 Innn du nvänder sknnern Instller det medföljnde litiumjontteriet i sknnerns en ände som ilden visr. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Medn du lddr tteriet trycker du på strömrytren tills sknnern stängs v. Du kn ldd tteriet med strömmen till sknnern på eller v, men det tr längre tid tt ldd om strömmen är på. Om du lddr tteriet med strömmen påslgen skjuter du Wi-Fi -reglget till läget OFF (Av). När sknnern är påslgen viss tterinivån på LCD-pnelen. Btteriikon Lddningsnivå Full Hlv Låg Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period ör tteriet ldds minst en gång i hlvåret för tt upprätthåll tteriets kpcitet, och det ör dessutom förvrs på en svl och torr plts med jämn temperturförhållnden. Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period, tr du ut tteriet från sknnern. c Kontroller tt dtorn är PÅ. Anslut den medföljnde mikro-usb-keln till mikro-usb-porten på sknnern. Anslut keln till dtorn. Btteriet örjr ldds utomtiskt. Strömrytren lyser grönt medn tteriet ldds och släcks när lddningen är klr. d Sätt försiktigt i det medföljnde SD-kortet i kortpltsen på sknnern. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) SWE Version B 1

2 2 3 Sknn ett dokument till minneskortet Kontroller tt SD-kortet sitter i sknnerns kortplts. Tryck på strömrytren 1 för tt slå på sknnern. c d e f 4 Bläddr Kontroller tt texten SD viss på sknnerns LCD-pnel. Sätt i dokumentet i inmtningsfcket med frmsidn upp. Pss in dokumentet mot inmtningsfckets vänstr knt 2. Skjut dokumentskenn 3 tills den vidrör den högr sidn v dokumentet. För DSmoile 920DW: Om du vill utför en duplexsknning sätter du i den först sidn med frmsidn upp i inmtningsfcket. För in dokumentet tills du kn känn tt överknten vidrör sknnerns insid. Sknningen strtr utomtiskt. Den sknnde ilden sprs på SD-kort. i de sknnde ildern från ett trådlöst nätverk Let red på sknnern i det trådlös nätverket c Om du vill sknn ett dokument från dtorn (TWAIN-läge) måste du instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn (se steg 5) och nslut dtorn till sknnern (se Anslut sknnern till dtorn i TWAIN-läge i Bruksnvisningen). Om du inte hr ngett ett Wi-Fi -nätverkslösenord måste du ställ in ett nätverkslösenord i weläsren först. Mer informtion om hur du ställer in ett lösenord finns i Ställ in ett lösenord för Wi-Fi -nätverket i Bruksnvisning. Om du inte konfigurerr ett Wi-Fi -nätverkslösenord kn oehörig se och stjäl dt på SD-kortet. Skjut Wi-Fi -reglget i sknnerns en ände till ON (På). Vänt i cirk 40 sekunder tills Wi-Fi -lmpn växlr från rött till lått sken. Aktiver Wi-Fi -funktionen i den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor osv.) så tt de kn sök efter sknnern. På den trådlös enheten väljer du sknnerns SSID, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Där xxxx = sknnerns MAC-dress (Medi Access Control).) Bläddr efter sknnde ilder på sknnerns minneskort Kontroller tt SD-kort sitter i sknnerns minnesfck. Strt en weläsre på den trådlös enheten och skriv (sknnerns IP-dress) i dressfältet. När du först visr de sknnde ildern viss skärmen Lösenordsinställningr. Ange ett lösenord och klick på Verkställ. Om du redn hr ställt in ett lösenord loggr du in med ditt lösenord. Sknnerns strtsid viss i weläsren. När det finns sknnde ilder som sprts på minneskortet viss de här ildern på strtskärmen. Du kn också vis sknnde ilder som lgrts på minneskortet genom tt sätt in SD-kortet direkt i dtorns SD-kortläsre (om din dtor hr en sådn). Efter tt h vist den sknnde informtionen skjuter du Wi-Fi -reglget till OFF (Av) för tt spr tteriet. Vis sknnde ilder med nvändning v Android /ios Om du vill nvänd ScnHu för tt läddr eller hämt ilder från sknnern instllerr du progrmmet från Google Ply (Android ) eller från App Store (ios) på den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor, osv.). 5 Instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn för sknning Kontroller tt dtorn är PÅ och du är inloggd med dministrtörsehörigheter. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du hämt sknnerdrivrutinen från Brother Solutions Center på

3 DS-820W För Windows -nvändre: Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Klick på Instller sknnerdrivrutinen när skivns Huvudmenyn viss och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Windows ) i Bruksnvisning. Progrminstlltion Klick på Övrig progrm på Huvudmenyn om du vill se vilk progrm som är tillgänglig för instlltion: Button Mnger V2: för läddring i och lgring v dokument PperPort 12SE: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. För Mcintosh-nvändre Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Duelklick på DVD-ikonen och duelklick sedn på mppen DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Brother DS-820W (DS-920DW) och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Mcintosh) i Bruksnvisning. DS-820W 6 Bruksnvisning Progrminstlltion Du kn även instller följnde lterntiv progrm under instlltionen: Presto! PgeMnger 9: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. Duelklick på Presto! PgeMnger eller Presto! BizCrd öppnr wepltsen för NewSoft Technology Corportion där du kn hämt progrmmet. och svr på vnlig frågor Sknnerns ruksnvisning finns på den medföljnde DVD-skivn. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du gå till sidn för modellen på och hämt ruksnvisningen där. För Windows -nvändre: Sätt i DVD-skivn. Klick på Bruksnvisning när Huvudmenyn viss. För Mcintosh-nvändre Sätt i DVD-skivn. Duelklick först på DVD-ikonen och sedn på DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Dokumenttion och öppn sedn mppen för ditt språk. Svr på vnlig frågor Svr på vnlig frågor, produktsupport och teknisk frågor, drivrutinsuppdteringr, hjälpprogrm och ruksnvisningr finns på sidn för modellen på: Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Windows är ett registrert vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Mcintosh och App Store är vrumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerde i USA och ndr länder. Wi-Fi är ett registrert vrumärke som tillhör Wi-Fi Allince. Google Ply och Android är vrumärken som tillhör Google Inc. All vrumärkesnmn och produktnmn som finns på Brotherproduktern, relterde dokument och nnt mteril är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Utgåv och pulicering Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries, Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i ruksnvisningen och produktspecifiktionern kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v förlitn på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Copyright och licens 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensmrätt. 3

4 Produktsäkerhetsguide Följnde symoler och konventioner nvänds i denn dokumenttion FARA FARA indikerr en överhängnde riskfylld sitution som, om produkten hnters i strid med vrningr och instruktioner, resulterr i dödsfll eller llvrlig personskdor. VARNING VARNING indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller grv personskdor. VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i smärre eller lindrig personskdor. VIKTIGT VIKTIGT indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skdor på egendom eller förlust v produktfunktioner. Vrningsinformtion: Vr försiktig. Begränsd åtgärd. Korrekt åtgärd: Vd du måste gör. Indikerr rndfr under viss omständigheter. FARA Det lddningsr tteriet får r nvänds för vsett ändmål. Sknnern och det lddningsr tteriet hr utformts för tt enrt funger med vrndr. Sätt ldrig in det lddningsr tteriet i en nnn sknner eller ett nnt lddningsrt tteri i din sknner, eftersom det kn orsk rnd eller nnn skd. När du vill ldd det lddningsr tteriet sätter du i det lddningsr tteriet i sknnern och nsluter den till dtorn med hjälp v den medföljnde mikro-usb-keln. Ldd INTE det lddningsr tteriet när öppen eld eller i direkt solljus. Det kn gör tt skyddskretsen som sk förhindr fr på grund v överhettning ktivers. Om skyddskretsen ktivers kn det led till tt lddningen ntingen stoppr eller utförs under för hög spänningsnivåer eller till en onorml kemisk rektion i tteriet. Se till tt trådr och ndr föremål v metll INTE kommer i kontkt med polern på det lddningsr tteriet. Undvik tt är eller förvr det lddningsr tteriet tillsmmns med metllföremål som exempelvis hlsnd eller hårspännen. Det medför risk för kortslutning, och kn gör tt metllföremål som ståltrådr, hlsnd och hårspännen lir upphettde. Det lddningsr tteriet får INTE nvänds eller förvrs i närheten v eld, värmekällor eller i hög temperturer (över 80 C). Låt INTE det lddningsr tteriet komm i kontkt med eller nedsänks i vtten. Använd INTE tteriet i korrosiv miljöer, t.ex. sådn där sltmättd luft, sltvtten, syror, lklier, korrosiv gser, kemiklier eller någon nnn typ v frätnde vätsk kn förekomm. Använd INTE det lddningsr tteriet om det visr tecken på skd eller läcker. 4 FARA Löd INTE fst någr nslutningr direkt på det lddningsr tteriet. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Använd INTE det lddningsr tteriet med omvänd polritet (+) (-). Kontroller tt du sätter i det lddningsr tteriet i rätt riktning, och försök ldrig tving in det i sknnern. Lddning v det lddningsr tteriet med omvänd polritet kn medför onorml kemisk rektioner eller onorml effekt under urlddning. Anslut ALDRIG det lddningsr tteriet direkt till ett vnligt eluttg. Vätsk (elektrolyt) som läcker från sknnern eller det lddningsr tteriet kn tyd på tt det lddningsr tteriet är skdt. Om det lddningsr tteriet läcker måste du omedelrt slut nvänd sknnern, dr ur keln och skydd omgivningen genom tt plcer sknnern i en påse eller liknnde. Vidrör inte elektrolyten. Gnugg dig inte i ögonen om du får elektrolyt i dem. Tvätt ögonen omedelrt flödigt med krnvtten eller nnt rent vtten, och rådgör med sjukvårdsexpertis. Om ingenting görs kn det uppstå ögonskdor. Skölj omedelrt med vtten om elektrolyten kommer i kontkt med hud eller kläder. Lägg INTE det lddningsr tteriet eller sknnern med det lddningsr tteriet instllert i en mikrovågsugn eller tryckehållre. Låt INTE det lddningsr tteriet sitt kvr i huvudenheten under lång tid när det är urlddt. Det kn gör tt det lddningsr tteriet får kortre livslängd eller orsk kortslutning. Om sknnern endst kn nvänds under en kort period även när det lddningsr tteriet är fullddt, kn det tyd på tt tteriet hr nått slutet v sin livslängd. Byt ut det lddningsr tteriet mot ett nytt. När du tr ort och yter det lddningsr tteriet, sk polern på det gml lddningsr tteriet täcks över med tejp för tt undvik kortslutning. Du får INTE monter isär, modifier eller försök reprer det lddningsr tteriet. Undvik vsiktlig överhettning och släng INTE det lddningsr tteriet i eld. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Elektrolyten kn också ftt eld. Stick INTE hål i det lddningsr tteriet. Det sk inte heller utsätts för krftig stötr eller kst. Om skyddskretsen i det lddningsr tteriet skds, kn det medför tt tteriet ldds upp med onorml spänningsnivåer eller tt det uppstår en onorml kemisk rektion i det lddningsr tteriet. Bränn INTE upp det lddningsr tteriet eller kst det i hushållsvfllet. VARNING Håll USB-keln utom räckhåll för rn för tt undvik risk för personskd. Monter INTE isär eller modifier enheten. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Kontkt utiken där enheten inköpts för tt inspekter, juster och reprer intern komponenter. (Kostnder för reprtioner tillkommer om enheten går sönder som ett resultt v tt kunden hr tgit isär eller modifiert enheten, även om grntin fortfrnde gäller.) Använd inte enheten om du märker något ovnligt, till exempel rök, ovnlig lukt eller ljud osv. Det kn ge upphov till rnd, kortslutning eller skd på enheten. Stäng omedelrt v enheten med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts.

5 VARNING Om främmnde mteril kommer in i enheten måste du omedelrt stäng v den med strömrytren och t ort USBkeln. Kontkt utiken där enheten inköpts. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Undvik tt spill drycker eller vtten på enheten. Använd inte enheten på pltser där det kn stänk vtten på den. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Om dett inträffr måste du stäng v enheten med strömrytren omedelrt och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Plstemllge måste förvrs utom räckhåll för rn eller ksts eftersom det finns en risk för kvävning. Ställ inte utrustningen i närheten v eldstäder eller värmeelement. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VAR FÖRSIKTIG Enheten kn t skd v krftig stötr, t.ex. vid ett fll eller om någon råkr kliv på den. Det kn också orsk personskdor. Om enheten skds sk du stäng v den omedelrt med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Risk för explosion om tteriet yts mot fel typ. Använd tterier måste kssers enligt instruktionern. Ställ inte enheten på rnglig eller lutnde ord. Ställ inte enheten på ett ostdigt underlg. Enheten kn fll ner och orsk personskd. Plcer inte tung föremål på enheten. Det kn få enheten tt fll omkull. Det kn också orsk personskdor. Använd inte orgnisk lösningsmedel som rndfrlig gs, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Använd inte sådn sustnser i närheten v enheten. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VIKTIGT Utsätt inte enheten för direkt solljus, öppen låg eller extremt hög eller låg temperturer. Enheten sk inte nvänds eller förvrs på pltser med hög luftfuktighet och mycket dmm. Utför ing ndr åtgärder än dem som eskrivs i den här guiden. Det kn ge upphov till personskd eller skd på enheten. Använd inte orgnisk lösningsmedel, som exempelvis förtunningsmedel, ensen, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Ytskiktet kn t skd och färgen kn örj lossn vilket kn orsk skdor. Tork ort smuts på enheten med en mjuk och torr trs. Använd ing ndr USB-klr än den USB-kel som leverers tillsmmns med sknnern. Använd inte enheten på pltser med extremt stor temperturväxlingr. Det kn ge upphov till kondens som kn skd enheten eller gör tt den fungerr sämre. Om kondens hr uppstått sk enheten inte nvänds förrän den hr torkt på nturlig väg. Lddningsrt litiumjontteri Vid köpet är det lddningsr litiumjontteriet något lddt för tt det sk gå tt verifier tt sknnern fungerr. Det lddningsr litiumjontteriet måste dock ldds upp fullständigt vi USB-porten innn sknnern ts i ruk. Om sknnern inte kommer tt nvänds under en längre tidsperiod, tr du ut det lddningsr litiumjontteriet från sknnern och förvrr det på en plts där det inte kn utsätts för sttisk elektricitet, hög fuktighet eller hög temperturer (temperturer melln 15 och 25 C och melln 40 och 60 % luftfuktighet rekommenders). För tt det lddningsr litiumjontteriet sk fortsätt tt vr effektivt och vr länge, ör det ldds minst en gång i hlvåret. Om du upptäcker något ovnligt med det lddningsr litiumjontteriet först gången du nvänder det, t.ex. överhettning eller rost, sk du INTE fortsätt nvänd tteriet. Kontkt Brothers kundtjänst. Tips om nvändning v det lddningsr litiumjontteriet Ldd det lddningsr litiumjontteriet innn du örjr nvänd det. Använd inte tteriet innn det lddts upp. Lddning v det lddningsr litiumjontteriet kn görs vid omgivningstemperturer inom 5 till 35 C. Ldd det lddningsr litiumjontteriet i omgivningr där temperturen ligger inom ngivet intervll. Om temperturen är högre eller lägre ldds inte det lddningsr litiumjontteriet, och tteriindiktorn släcks inte. Om sknnern nvänds medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och sknnern är nsluten till dtorn, kn tteriindiktorn stängs v och lddningen stopps även om det lddningsr litiumjontteriet inte är fullddt. Egenskper hos lddningsr litiumjontterier Om du känner till egenskpern hos det lddningsr litiumjontteriet lir det lättre tt nvänd det optimlt. Om du nvänder eller förvrr det lddningsr litiumjontteriet på en plts där det utsätts för hög eller låg temperturer åldrs det snre. Dett gäller särskilt om du nvänder det lddningsr litiumjontteriet när lddningen är hög (till 90 % eller mer). Om du nvänder sknnern medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och ldds åldrs tteriet snre. Koppl ort USB-keln när du nvänder sknnern med det lddningsr litiumjontteriet. Om sknnern inte sk nvänds under längre tidsperioder än en månd, tr du ort det lddningsr litiumjontteriet från sknnern när lddningen är 50 % eller därunder, och förvrr sedn tteriet på en svl plts där det inte kn utsätts för direkt solljus. Om det lddningsr litiumjontteriet inte sk nvänds under en lång tidsperiod rekommenderr vi tt du lddr det vr 6:e månd. Viss delr v sknnern kn li vrm medn litiumjontteriet ldds. Det här är normlt och inneär inte tt det är fel på sknnern. Slut nvänd sknnern om den lir mycket het. Omgivningstemperturer Lddning 0 till 45 C Avledningsström, stndrd 0,36 A -20 till 60 C Avledningsström, mx. 1,7 A -20 till 60 C Medföljnde tteri Lddningsprmetrr Mx. lddningsspänning Mindre än 1 månd -20 till 55 C Mindre än 3 månder -10 till 45 C Mindre än 1 år 0 till 25 C 4,2 V DC Mx. lddningsström ma 5

6 Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt den här produkten överensstämmer med gällnde krv i ll ktuell direktiv och föreskrifter inom EU. Försäkrn om överensstämmelse kn hämts på vår weplts. Gå till och: klick på Mnuler välj modell klick på Konformitetsförklring klick på Ldd ner Du kn nu spr konformitetsförklringen som PDF-fil. Försäkrn om överensstämmelse med R&TTE-direktivet (rdio- och telekommuniktion) 1999/5/EU (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt denn produkt uppfyller krven i R&TTE-direktivet 1999/5/EU. Följ instruktionern i vsnittet Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) om du vill hämt en kopi v försäkrn om överensstämmelse. CE-märkning på enheter med trådlöst nätverk (endst Europ) Den här produkten hr stöd för trådlöst LAN. Rdiostörning Den här produkten följer EN55022 (CISPR-puliktion 22)/klss B. Informtion om återvinning ges i enlighet med WEEE-direktivet och tteridirektivet Produktsymol Btterisymol Endst inom EU Produkten/tteriet är märkt med en v de ovnstående symolern. Denn inneär tt produkten/tteriet sk sorters och slängs seprt från övrigt hushållsvfll. Anvisningr för produkter med tterier som kn yts v nvändren finns i respektive produkts ruksnvisning. 6

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Läs den här guiden noga innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. På http://solutions.brother.com/

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Produktsäkerhetsguide

Produktsäkerhetsguide Produktsäkerhetsguide PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Läs det här dokumentet innan du börjar använda skrivaren. Vi rekommenderar att det förvaras

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L.

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L. Gejderskydd Gejderskydd Dukmteril Dukmteril Fläns 2 Fläns 1 Stödskenor 2 Slglängd M-L Min-L Miml längd = M-L Miniml längd = Min-L Slglängd = M-L - Min-L = yttre bredd = yttre höjd = veckdjup = Öppning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer