Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer"

Transkript

1 OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med ändringr och tillägg: Fritidsåtsdirektiv 94/25/EG; 2003/44/EG Tillämplig krv Ägrens instruktionsok (A.2.5) ISO Öppningr i skrov, däck och överyggnd (A.3.4) ISO ; ISO Mnöveregenskper (A.4) ISO 8665 Tillämpde stndrder Inomordsmotor (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO Bränslesystem (A.5.2) ISO 10088; ISO 7840; ISO 8469 Elsystem (A.5.3) ISO 10133; ISO 8846 Styrsystem (A.5.4) Tillämplig delr v: ISO 10592, ISO 8848 och ABYC P-17 Krv gällnde vgsutsläpp (B.2) ISO 8178 Instruktionshndok (B.4) ISO 8665 Bulleremissionsnivåer (C.1) ISO Tändningsskyddd utrustning (Bilg II) ISO 8846; SAE J1171; SAE J1191; SAE J 2031 Mercury MerCruiser etygr tt vår sterndrevs- eller inomordsmotorer utn integrerd utlåsning uppfyller vgsutsläppskrven i ovn nämnd direktiv, när de instllerts i en fritidsåt i enlighet med tillverkrens medföljnde instruktioner. Denn motor får inte nvänds förrän den fritidsåt, i vilken den sk instllers, hr förklrts överensstämm, om så krävs, med relevnt estämmelser i direktivet. Direktivet om elektromgnetisk komptiilitet 89/336/EG, 92/31/EEG och 93/68/EEG Generell fordringr - emission EN Generell fordringr - immunitet EN Fordon, åtr och nordningr som drivs v förränningsmotorer rdiostörningr SAE J551 (CISPR 12) Provning v elektrosttisk urlddning EN ; EN ; EN Det nmäld orgnet som nsvrr för övervkning v kvlitetssystemet enligt full kvlitetssäkring modul H i direktiv 2003/44/EG är: Det Norske Verits Norge Nummer på underrättd myndighet: 0575 Denn deklrtion utges under eget nsvr v Mercury Mrine och Mercury MerCruiser. VD - Mercury MerCruiser, Stillwter, OK, USA Förordnd person: Regultions nd Product Sfety Deprtment Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod Fond du Lc, WI USA Identifiktionsprotokoll Skriv ned följnde informtion: Motormodell och hästkrfter Kevin Grodzki Motorns serienummer Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållnde Sterndrev-enhetens serienummer Trnsmissionsmodell (inomordre) Utväxlingsförhållnde Växellådns serienummer Propellernummer Stigning Dimeter åtens ID-nummer (CIN) Inköpsdtum Mercury Mrine 350, 377 och SeCore 350, 377 modeller med utsläppskontroll *864197K76* K76

2 Båttillverkre Båtmodell Längd Serienumren är tillverkrens nyckeldt för mång teknisk detljer som gäller Mercury MerCruiser motorpket. Vid kontkt med uktoriserd Mercury MerCruiser återförsäljre om service, nge lltid modell- och serienummer. Beskrivningrn och specifiktionern som återfinns häri gällde då denn hndok godkändes för tryckning. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör tillverk modeller, eller tt ändr specifiktioner eller konstruktioner, utn föregående meddelnde och utn tt det medför förpliktelse. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Tryckt i USA. 2009, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Brvo Two, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M med Wves logo, Mercury med Wves logotyp, VesselView och SmrtCrft logotypen är ll registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection-logotypen är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. Välkommen Du hr vlt ett v de äst åtmotorpket som finns tt få. Det hr mängder v funktioner som grnterr nvändrvänlighet och hållrhet. Med rätt vård och underhåll kommer du tt kunn nvänd denn produkt under mång åtsäsonger. Vi er dig tt noggrnt läs igenom denn instruktionsok för tt grnter mximl prestnd och ekymmersfri nvändning. Hndoken för drift och underhåll innehåller specifik nvisningr för nvändning och underhåll v produkten. Du ör se till tt denn instruktionsok lltid finns när till hnds när du är ute på sjön. Tck för tt du köpte en v vår Mercury MerCruiser-produkter. Vi hopps tt du kommer tt h trevligt på din åtutflykter! Mercury MerCruiser Grntimeddelnde Produkten du hr köpt kommer med en egränsd grnti från Mercury Mrine, med de grntivillkor som nges i grntivsnitten i denn hndok. I grntiredogörelsen finns en eskrivning v vd som täcks, vd som inte täcks, grntins längd, hur mn äst skffr grntiskydd, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn därmed smmnhängnde informtion. Läs igenom denn viktig informtion. Mercury Mrine-produkter hr konstruerts och tillverkts för tt uppfyll vår hög kvlitetsnormer, gällnde rnschnormer och föreskrifter, smt viss utsläppsföreskrifter. Hos Mercury Mrine körs och tests vrje motor innn den pcks för trnsport för tt vr säker på tt produkten är klr för nvändning. Dessutom tests viss Mercury Mrine-produkter i en kontrollerd och övervkd miljö i upp till 10 timmrs motorkörningstid för tt ekräft och dokumenter överensstämmelse med gällnde normer och estämmelser. All Mercury Mrine-produkter, som säljs som ny, täcks v den gällnde egränsde grntin, ovsett om motorn vr del v ett v ovn eskrivn testprogrm eller inte. Läs denn instruktionsok noggrnt VIKTIGT! Om det är någon del i denn instruktionsok som du inte förstår, kontkt då din återförsäljre för tt få en demonstrtion v de fktisk strt-och driftsförfrnden. Meddelnde Genom hel denn puliktion, och på motorenheten, nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen)!, för tt uppmärksmm instlltören/nvändren på speciell nvisningr eträffnde en särskild service eller åtgärd som kn vr frlig om den utförs felktigt eller omdömeslöst. Vr uppmärksm på dess meddelnden. Dess säkerhetsföreskrifter kn i sig själv inte eliminer de risker de indikerr. Noggrnt ikttgnde v dess speciell nvisningr vid servicerete smt sunt förnuft när retet utförs är etydelsefull åtgärder för föreyggnde v olyckor.! FARA! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kommer tt resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! VARNING! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! SE UPP! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i mindre eller måttlig personskdor. MEDDELANDE Indikerr en sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skd på motorn eller på större komponent. VIKTIGT! Identifierr informtion som är viktig för tt uppgiften sk kunn fullgörs frmgångsrikt.

3 OBS! Indikerr informtion hjälper dig tt förstå viss steg eller åtgärder.! VARNING! Opertören (förren) nsvrr för korrekt och säker drift v åten, utrustningen omord och säkerheten för smtlig personer omord. Se till tt förren läser denn drifts-, underhålls- och grntihndok och se till tt hn/hon är ordentligt införstådd med driftinstruktionern för motorpketet och ll tillhörnde tillehör innn åten ts i ruk.! VARNING! Avgsutsläppen från denn produkt innehåller kemiklier som enligt delstten Klifornien orskr cncer, fosterskdor eller ndr skdor på reproduktionssystemet.

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Grnti Grntiregistrering: USA och Knd...2 Grntiregistrering: Utnför USA och Knd...2 Grntiöverlåtelse...2 Mercurys produktskyddspln: USA och Knd...3 Mercury MerCruisers egränsde grnti (endst ensinränsleprodukter) årig egränsd grnti mot korrosion års egränsd grnti mot korrosion: SeCore sterndrevsmodeller med gsmotorer...5 Glol grntiteller...6 Grnti för kundprogrm...6 Grnti för yrkesruk...6 Grnti för myndighetsprogrm...6 Grnti för kundprogrm...7 Grnti för yrkesruk...7 Grnti för myndighetsprogrm...7 Kvlitetscertifieringsprogrm för Mercury instlltioner...8 Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien...8 Grntin täcker följnde...8 Grntitäckningens vrktighet...9 Så här erhålls grntitäckning...9 Vd som åligger Mercury...9 Grntin täcker inte följnde...9 Komponenter i utsläppskontrollsystemet...10 Friskrivningsklusuler och egränsningr...10 Grntivillkor gällnde utsläpp i Klifornien...11 Din grntirättigheter och skyldigheter...11 Tillverkrens grntitäckning...11 Ägrens grntinsvr...11 Informtionsskylt om utsläppskontroll...11 Ägrens nsvr...12 Stjärndekl för utsläppscertifiering...12 Avsnitt 2 - Beknt dig med motorpketet Identifiering...16 Motorns serienummerdekl MPI...16 Dekl med Alph sterndrevsidentifiering...16 Alph kterspegelns serienummer...16 Brvo sterndrevets serienummer och identifiktion...17 Brvo sköldens serienummer...17 Nödstoppsrytre...18 Instrument...19 VesselView...19 Digitl mätre...19 Anlog mätre...20 Fjärreglge (modeller utn DTS (elektronisk gs och växel))20 Fjärreglgen...20 Pnelmonterde...20 Konsolmonterde...21 Fjärreglge (modeller med DTS (elektronisk gs och växel))21 Fjärreglgen...21 Pnelmonterde funktioner...22 Konsolmonteringsfunktioner En motor...22 Konsolmonteringsfunktioner för smlt nkterhus En motor...23 Konsolmonteringsfunktioner Två motorer...23 Synkronisering v två motorer...24 Överföring v dul rodersttioner...24 Synkronisering v dul rodersttioner före sttionsöverföring...25 Zero Effort funktioner...25 Power Trim...25 Enkelmontge Trim/Triler...26 Duelmontge Trim/Triler...26 Överelstningsskydd för elsystemet...26 Akustiskt vrningssystem...30 Försiktighet...30 Allvrlig...30 OBDM...31 Test v det kustisk vrningssystemet...31 Strtegi för motorns övervkningssystem...31 Avsnitt 3 - På vttnet Förslg för säker åtnvändning...34 Vr uppmärksm på koloxidförgiftning...35 God ventiltion...35 Dålig ventiltion...35 Grundläggnde åtdrift (modeller utn DTS (elektronisk gs och växel))...35 Sjösättning och körning v åten...35 Driftsschemt...36 Strt och stäng v motorn...36 Strt v motorn...36 Avstängning v motorn...36 Strt motorn efter den hr stnnt med ilgd växel...36 Användning v Endst gs...37 Trilertrnsport v åten...37 Körning i minusgrder...37 Avtppningsplugg och länspump...37 Grundläggnde åtdrift (modeller med DTS (elektronisk gs och växel))...37 Sjösättning och körning v åten...37 Driftsschemt...37 Strt och stäng v motorn...37 Strt v motorn...38 Avstängning v motorn...38 Användning v Endst gs...38 Trilertrnsport v åten...39 Körning i minusgrder...39 Avtppningsplugg och länspump...39 Att skydd människor i vttnet...39 Under åtkörning...39 När åten står still...39 Drift vid hög hstighet och hög effekt K76 NOVEMBER 2008 Sid i

6 Pssgerrsäkerhet i pontonåtr och däcksåtr...40 Båtr med öppet däck frm Båtr med frontmonterde, upphöjd fiskestolr...40 Hopp i vågor och kölvtten...40 Kollision med undervttenshinder...41 Drevets kollisionsskydd Körning med lågt vttenintg i grunt vtten...41 Förhållnden som påverkr driften Viktdistriution (pssgerre och lst) inuti åten Båtens köl Kvittion Propellern suger luft...42 Höjd över hvet och klimt...42 Propellervl...43 Komm igång timmrs inkörningsperiod...43 Efter inkörningsperioden...43 Kontroll vid slutet v först åtsäsongen Avsnitt 4 - Specifiktioner Bränslekrv Bränslekrv...46 Använd omformulerd (syrestt) ensin (endst USA)46 Bensin som innehåller lkohol...46 Motorolj Motorspecifiktioner MAG, SeCore 350 MAG MAG, SeCore 377 MAG Vätskespecifiktioner Motor...48 Alph sterndrev...48 Brvo sterndrev Servostyrnings och Power Trim vätskor...48 Godkänd servostyrningsvätskor Godkänd Power Trim vätskor...48 Avsnitt 5 - Underhåll Ägrens/Förrens nsvr...50 Återförsäljrens nsvr Underhåll...50 Förslg till underhåll som förre/ägre kn utför själv Inspektion...51 Underhållsschem sterndrevsmodeller...51 Rutinunderhåll...51 Schemlgt underhåll Underhållslogg Motorolj Kontroll...52 Påfyllning Byte v olj och filter...53 Avtppningspump för motorolj Byte v filter Servostyrningsolj...54 Kontroll Påfyllning...55 Byte Kylvätsk...55 Kontroll...55 Påfyllning Byte...56 Drevolj...57 Kontroll Påfyllning...57 Byte Power Trim vätsk Kontroll Påfyllning...59 Byte Btteri...59 Försiktighetsåtgärder för tterier vid nvändning v fler EFI motorer...59 Rengöring v flmskydd...60 Ventil för positiv vevhusventiltion (PCV)...61 Byte...61 Rengöring v IAC ljuddämpren (IAC tomgångsluftkontroll)...61 Vttenvskiljnde ränslefilter (MPI)...62 Vttenvskiljnde ränslefilter GEN II modeller Demontering Montering...62 GEN III modeller Avlägsnnde...63 Montering...63 Smörjning...64 Styrningssystem...64 Gskel...65 Växelkel typisk Sterndrevsenhet och sköld Sterndrevets krdnknut, xelsplines och o ringr (sterndrevsenheten vlägsnd) Motorkoppling Modeller med drivxelförlängning...67 Propellrr...68 Propellerreprtion Demontering v Alph propeller Montering v Alph propeller...68 Demontering v Brvo One propeller Montering v Brvo One propeller...69 Avlägsnnde v Brvo Two propeller...70 Montering v Brvo Two propeller...70 Demontering v Brvo Three propeller...71 Montering v Brvo Three propeller Serpentindrivrem...73 Kontroll Byt ut och/eller juster spänningen Korrosionsskydd...74 Korrosionsinformtion...74 Underhåll jordningskretsens kontinuitet...74 Btterikrv för MerCthode system Plcering v noder och MerCthode systemet...74 Kontroller Quicksilver MerCthode systemet...75 Krftpketets ytor...76 Underhåll åtens otten...76 Bottenfärg Vård v sterndrevets yt...77 Spolning v motorpketet (Alph)...77 Sköljdptrr Sterndrevets vttenintg...78 Spolning v motorpketet (Brvo)...79 Allmän informtion Sid ii K76 NOVEMBER 2008

7 Spolning v motorpketet...79 Sköljdptrr...79 Sterndrevets vttenintg...80 Alterntiv vttenintg Spolning v SeCore motorpket...82 Modeller med vttenintg för sterndrevet Avsnitt 6 - Förvring Kllväders eller nnn längre uppställning...86 Föreredelse v motorpketet för uppställning...86 Föreredelse v motor och ränslesystem...86 Dräner sjövttensystemet...87 Avtppning v sjövttenssystemet...87 Identifiering v vtppningssystemet...87 Luftktivert enpunkts vtppningssystem...88 Mnuellt dräneringssystem med vtppning på ett ställe (Alph) Trepunkts mnuellt vtppningssystem...89 Dräneringssystem med vtppning på fler ställen (MPD)...89 Luftktivert enpunkts vtppningssystem...89 Båten i vttnet...89 Båten på lnd...91 Mnuellt dräneringssystem med vtppning på ett ställe (Alph)...93 Båten i vttnet...93 Båten på lnd punkts mnuellt dräneringssystem...95 Båten i vttnet...95 Båten på lnd...95 Btteriförvring...96 Strt v motorpketet efter uppställning...96 Avsnitt 7 - Felsökning Dignostiser EFI prolem...98 Att dignostiser DTS prolem...98 Motorns övervkningssystem...98 Felsökningsschemn...98 Strtmotorn drr inte runt motorn eller drr runt den långsmt...98 Motorn är svårstrtd eller strtr inte lls...98 Motorn går ojämnt, hckigt eller ktänder...98 Dålig prestnd...99 För hög motortempertur...99 För låg motortempertur...99 Lågt motoroljetryck...99 Btteriet lddr inte...99 Fjärreglget är svårmnövrert, kärvr, hr för mycket spel eller vger missljud...99 Rtten är ryckig eller svår tt vrid Power Trim fungerr inte (motorn går inte) Power Trim fungerr inte (motorn går men sterndrevsenheten står still) Avsnitt 8 - Kundtjänstinformtion Servicehjälp för ägre Lokl reprtionsservice Service i ndr områden än där du or Om motorpketet lir stulet Nödvändig åtgärder om motorn vrit under vttnet Reservdelr Frågor ngående reservdelr och tillehör Prolemlösning Mercury Mrines servicekontor Beställ dokumenttion USA och Knd Interntionellt K76 NOVEMBER 2008 Sid iii

8 Sid iv K76 NOVEMBER 2008

9 Innehållsförteckning Avsnitt 1 - Grnti Avsnitt 1 - Grnti 1 Grntiregistrering: USA och Knd... 2 Grntiregistrering: Utnför USA och Knd... 2 Grntiöverlåtelse... 2 Mercurys produktskyddspln: USA och Knd... 3 Mercury MerCruisers egränsde grnti (endst ensinränsleprodukter) årig egränsd grnti mot korrosion års egränsd grnti mot korrosion: SeCore sterndrevsmodeller med gsmotorer... 5 Glol grntiteller... 6 Grnti för kundprogrm...6 Grnti för yrkesruk...6 Grnti för myndighetsprogrm...6 Grnti för kundprogrm...7 Grnti för yrkesruk...7 Grnti för myndighetsprogrm...7 Kvlitetscertifieringsprogrm för Mercury instlltioner... 8 Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien... 8 Grntin täcker följnde... 8 Grntitäckningens vrktighet... 9 Så här erhålls grntitäckning... 9 Vd som åligger Mercury... 9 Grntin täcker inte följnde... 9 Komponenter i utsläppskontrollsystemet Friskrivningsklusuler och egränsningr Grntivillkor gällnde utsläpp i Klifornien Din grntirättigheter och skyldigheter Tillverkrens grntitäckning Ägrens grntinsvr Informtionsskylt om utsläppskontroll Ägrens nsvr Stjärndekl för utsläppscertifiering K76 NOVEMBER 2008 Sid 1

10 Avsnitt 1 - Grnti Grntiregistrering: USA och Knd För tt grnter tt ditt grntiskydd örjr omedelrt, sk återförsäljren fyll i grntiregistreringskortet och skick det till friken så snrt den ny produkten hr sålts. Grntiregistreringskortet visr den ursprunglig köprens nmn och dress, produktmodell och serienummer, försäljningsdtum, nvändningstyp och återförsäljrens kod, nmn och dress. Återförsäljren intygr också tt du är produktens ursprunglig köpre och nvändre. Ett provisoriskt ägrgrntiregistreringskort ges till dig när du köper produkten. Vid mottgndet v grntiregistreringskortet på friken kommer Mercury MerCruiser tt skick dig en resursguide för ägre som inkluderr en ekräftelse på grntiregistreringen. Om du inte erhåller resursguiden för ägre inom 60 dgr från försäljningsdtumet, kontktr du din återförsäljre. Eftersom återförsäljren är mån om tt kundern sk vr nöjd, ör produkten returners till honom/henne för grntiservice. Produktgrntin gäller inte förrän produkten hr registrerts vid friken. OBS! Frik och återförsäljre måste upprätthåll registreringslistor över mrin produkter som hr sålts inom USA, i den händelse återkllelser under Federl Bot Sfety Act (meriknsk federl lg gällnde åtsäkerhet) erfordrs. Du kn när som helst ändr dress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett rev eller fx med ditt nmn, din gml dress, din ny dress och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också ehndl denn informtionsändring. Kunder och återförsäljre i USA kn kontkt: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Kunder och återförsäljre i Knd kn kontkt: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Cnd, L5N 7W6 Fx Grntiregistrering: Utnför USA och Knd För tt grnter tt ditt grntiskydd örjr omedelrt, sk återförsäljren fyll i grntiregistreringskortet och skick det till den distriutör som nsvrr för dministrering v grntiregistrering och grntinspråksprogrm för det område där du or. Grntiregistreringskortet visr nmn, dress, produktmodell och serienummer, försäljningsdtum, nvändningstyp och försäljningsdistriutörens och återförsäljrens kodnummer, nmn och dress. Distriutören eller återförsäljren intygr också tt du är produktens ursprunglig köpre och nvändre. En kopi v grntiregistreringskortet, som klls köprens kopi, MÅSTE ges till dig omedelrt efter kortet hr fyllts i v den säljnde distriutören eller återförsäljren. Dett kort representerr din friksregistreringsidentifiering. Behåll kortet. Om du någonsin ehöver grntiservice på denn produkt, kn din återförsäljre e om ditt grntiregistreringskort för tt verifier inköpsdtum och för tt nvänd informtionen på kortet för tt förered reklmtionsformulären. I viss länder utfärdr distriutören ett permnent grntiregistreringskort (v plst) inom 30 dgr från mottgndet v frikskopin på grntiregistreringskortet från distriutören eller återföräljren. Om du får ett grntiregistreringskort v plst kn du kst köprens kopi som du fick v distriutören eller återförsäljren när du köpte produkten. Fråg distriutören eller återförsäljren om utfärdnde v plstkort gäller i det lnd där du or. Se den interntionell grntin för ytterligre informtion ngående grntiregistreringskortet och dess förhållnde till reklmtionshndläggningen. Se innehållsförteckningen. OBS! Frik och återförsäljre måste upprätthåll registreringslistor över mrin produkter som hr sålts inom USA, i den händelse återkllelser under Federl Bot Sfety Act (meriknsk federl lg gällnde åtsäkerhet) erfordrs. Grntiöverlåtelse Den egränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men r för den återstående tiden v den egränsde grnttum Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köperevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA skicks dett till: Sid K76 NOVEMBER 2008

11 Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx I Knd skicks dett till: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Cnd, L5N 7W6 Fx Avsnitt 1 - Grnti Under hndläggningen v grntiöverlåtelsen skickr Mercury Mrine en registreringsekräftelse per post till den ny ägren. Det är ing kostnder förknippde med denn service. Kontkt distriutören i det lnd du or, eller närmste distriutör, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Mercurys produktskyddspln: USA och Knd (Viss prestndprodukter, tremotorsinstlltioner och yrkesruk täcks inte.) Mercury produktskyddspln ger täckning för oväntde meknisk och elektrisk mskinfel som kn inträff efter den egränsde stndrdgrnttum Mercurys vlfri produktskyddspln är den end tillgänglig friksplnen för din motor. Ett- två-, tre-, fyr- eller femårsförsäkring kn köps upp till 12 månder efter motorns ursprunglig registreringsdtum. Kontkt din Mercury MerCruiser-återförsäljre för fullständig progrmdetljer. Mercury MerCruisers egränsde grnti (endst ensinränsleprodukter) Mercury MerCruisers egränsde grnti (endst ensinränsleprodukter) Grntin täcker följnde Mercury Mrine grnterr tt dess ny produkter är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som eskrivs i det följnde. Grntitäckningens vrktighet Grntiperiod för fritidsåtr Grntiperioden örjr det dtum produkten först såldes till en fritidsåtsnvändre eller det dtum då produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Produkter instllerde v en uktoriserd instlltör får ytterligre ett (1) års grntitäckning. Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntiperioden är specifik för den modell den täcker. Se din modell för sgrntiperioden: Grntitäckning för sterndrevsmodeller med slutet kylsystem, inomordsmodeller, Scorpion 377-modeller och Vzer 100-modeller Den egränsde grntin för sterndrevsmodeller med slutet kylsystem, inomordsmodeller, Scorpion 377-modeller och Vzer 100-modeller är fyr (4) år vid instlltion v en uktoriserd instlltör eller tre (3) år för icke-uktoriserde instlltioner. Täckning för SeCore sterndrevsmodeller Den egränsde grntin för SeCore sterndrevsmodeller är fyr (4) år vid instlltion v en uktoriserd instlltör eller tre (3) år för icke-uktoriserde instlltioner. Täckning för stndrdmodeller Den egränsde grntin för stndrdmodeller, vilket inte omfttr sterndrevsmodeller med slutet kylsystem, inomordsmodeller, Scorpion 377-modeller, Vzer 100-modeller eller SeCore sterndrevsmodeller, är två (2) år vid instlltion v en uktoriserd instlltör eller ett (1) år för icke-uktoriserde instlltioner. Grntiperiod för åtr som nvänds för yrkesruk Grntiperioden örjr det dtum produkten först såldes till en nvändre v åt för yrkesruk eller det dtum då produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntiskydd under ntingen ett (1) år från först försäljningsdtum, eller upp till 500 körtimmr, eroende på vilket som inträffr först. Yrkesruk definiers som retseller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller någon nvändning som inringr inkomst, under någon del v grntiperioden, även om produkten endst ilnd nvänds i sådnt syfte. Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntiöverföring Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsåtsägre till en efterföljnde fritidsåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kommersiell nvändre K76 NOVEMBER 2008 Sid 3

12 Avsnitt 1 - Grnti Avslutnde v täckning Grntitäckning vsluts för eggnde produkter som erhållits på något v följnde sätt: Återtgnde från enskild kund Inköpt på uktion Köpt från skrotningsfirm Köpt från ett försäkringsolg, som erhållit produkten som resultt v skdenmäln Villkor som måste uppfylls för tt grntin sk gäll Grntitäckning är endst tillgänglig för kunder som hndlr hos en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine för distriution v produkten i det lnd där försäljningen inträffde, och därefter endst när den v Mercury Mrine specificerde inspektionsproceduren före leverns hr genomförts och dokumenterts. Grntin örjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Oriktig informtion vid grntiregistreringen vd gäller produktens nvändning för fritidsruk, eller efterföljnde ändring v nvändning från fritidsruk till kommersiell ändmål (utom om produkten är korrekt omregistrerd) ger Mercury Mrine rätt tt efter eget gottfinnnde upphäv grntin. Rutinunderhåll måste utförs enligt underhållsschemt i instruktions-, underhålls- och grntihndoken för tt grntin skll fortsätt gäll. Mercury Mrine förehåller sig rätten tt gör ll grntitäckning vhängig v evis på korrekt underhåll. Vd som åligger Mercury Mrine Mercury Mrines end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, egränsd till reprtion v en defekt del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury Mrine-produkten. Mercury Mrine förehåller sig rätten tt i vrje givet ögonlick förättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. Så här erhålls grntitäckning Kunden måste ge Mercury Mrine en rimlig möjlighet till reprtion och rimlig tillgång till produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury Mrine-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury Mrine tillhnd. Mercury Mrine nordnr då inspektion och grntitäckt reprtioner. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och för restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti skll köpren stå för ll relterde retsoch mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury Mrine, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury Mrine. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. Grntin täcker inte följnde Denn egränsde grnti täcker inte följnde: Delr för rutinunderhåll Justeringr Normlt slitge Skd orskd v missruk Onorml nvändning Skd orskd v nvändning v en propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt gå rekommendert vrvtl (se hndoken för drift, underhåll och grnti) Användning v produkten på sätt som strider mot rekommenderd körning och retscykel i hndoksvsnittet för körning, underhåll och grnti. Försumlighet Olyck Nedsänkning i vtten Felktig montering (korrekt monteringsspecifiktioner och -metoder eskrivs i produktens monteringsnvisningr) Felktig service Användning v tillehör eller reservdel som inte tillverkts eller sålts v Mercury Mrine och som skdr Mercury-produkten. Jetpumpsimpellrr och foder Körning med ränslen, oljor eller smörjmedel som är olämplig för produkten (se hndoken för körning, underhåll och grnti) Modifiering eller orttgnde v delr. Vtten som kommer in i motorn genom ränsleintg, luftintg eller vgssystem, eller skd på produkten som orskts v otillräcklig vttentillförsel som i sin tur orskts v lockering i kylsystemet v ett främmnde föremål. Körning v motorn på lnd Montering v motorn för högt på kterspegeln Att kör åten med övertrimmd motor Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsetond ktivitet, eller körning med undre växelhus v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder i smnd med trnsport, sjösättning, ogsering, förvring, telefon, hyr, olägligheter, slipvgifter, försäkringspremier, etlning v lån, tidsförlust, inkomstförlust eller ndr typer v oförutsedd, direkt eller indirekt följdskdor täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde eller utyte v åtskott eller mteril orskde v åtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti eträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn egränsde grnti. Om sådn försäkrn, intygnde eller grnti görs, skll de inte vr juridiskt indnde för Mercury Mrine. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTER INTE DE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNS NINGAR OCH FÖRBEHÅLL SOM ANGES OVAN. DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT DE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. 3-årig egränsd grnti mot korrosion 3-ÅRIG BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION Grntin täcker föjnde Sid K76 NOVEMBER 2008

13 Avsnitt 1 - Grnti Mercury Merin grnterr tt vrje ny Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker y Mercury Mrine Outord, MerCruiser inomordseller sterndrevsmotor (Produkten) inte försätts i i körodugligt skick som ett direkt resultt v korrsion under den tid som eskrivs nedn. Grntitäckningens vrktighet Denn egränsde korrosionsgrnti gäller i tre (3) år ntingen från det dtum då produkten först såldes, eller det dtum då produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Reprtion och utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte denn grnti utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till efterföljnde (fritidsåts-) köpre förutstt tt denne får produkten omregistrerd enligt givn nvisningr. Grntitäckningen kn uppsägs för eggnd produkt som konfiskerts från enskild kund, produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsolg som resultt v skdenmäln. Villkor som måste uppfylls för tt grntin sk gäll Täckning Grntitäckning finns tillgänglig endst för enskild kunder som köper produkten från en återförsäljre som uktoriserts v Mercury Mrine tt distriuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst endst när den v Mercury Mrine specificerde inspektionsproceduren före leverns hr genomförts och dokumenterts. Grntiskyddet träder i krft efter det tt produkten registrerts v den uktoriserde återförsäljren. Korrosionsförhindrnde nordningr som specificerts i i hndoken för drift, underhåll och grnti måste nvänds på åten, och rutinmässigt underhåll som eskrivs i Instruktionsoken för drift, underhåll och grnti, måste utförs i rätt tid (inklusive, utn egränsning, utyte v offernoder, nvändning v rekommenderde smörjmedel och förättring v repor) för tt för tt iehåll grntitäckningen Mercury Mrine förehåller sig rätten tt gör grntitäckningen eroende v evis på ordentligt underhåll. Vd som åligger Mercury Mercurys end nsvr under denn grnti skll vr egränsd till tt efter eget gottfinnnde reprer en korroderd del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, omyggd delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury-produkten Mercury förehåller sig rätten tt då och då ändr eller förättr sin produkter utn förpliktelse tt utför dess ändringr på tidigre tillverkde produkter. Så här erhålls grntitäckning Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och grntitäckt reprtioner. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti skll köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. Grntin täcker inte följnde Denn egränsde grnti täcker inte följnde: korrosion som följd v skdd, korrosion som orskr endst kosmetisk skd, missruk eller felktig service; korrsion på tillehör, instrument, styrsystem; korrosion på frriksmonterd jet drive-enhet; skd orskd v undervttensväxter; produkt som sålts med mindre än ett års egränsd produktgrnti; reservdelr (delr som köpts v kunden), produkter som nvänts för yrkesruk. Yrkesruk definiers som rets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller ll slgs nvändning v produkten som genererr inkomst under grntiperioden även om produkten r tillfälligt nvänds för sådn ändmål. 4 års egränsd grnti mot korrosion: SeCore sterndrevsmodeller med gsmotorer 4 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION: SEACORE STERNDREVSMODELLER MED GASMOTORER Grntin täcker följnde Mercury Mrine grnterr tt ll ny MerCruiser SeCore-motorer, -kterspegel och -sterndrevspket inte försätts i körodugligt skick som ett direkt resultt v korrosion under den tid som nges nedn. Grntitäckningens vrktighet Denn egränsde grnti mot korrosion gäller i fyr (4) år ntingen från det dtum då MerCruiser SeCore-motorn, -kterspegeln och sterndrevspketet först såldes eller det dtum då den först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under denn grnti förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till ny köpre (icke-kommersiellt ruk), förutstt tt produkten omregistrers på denne. Grntitäckning vsluts för eggnde produkter som erhållits på något v följnde sätt: Återtgnde från enskild kund Inköpt på uktion Köpt från skrotningsfirm Köpt från ett försäkringsolg, som erhållit produkten som resultt v skdenmäln Villkor som måste uppfylls för tt grntin sk gäll Grntitäckning är endst tillgänglig för kunder som hndlr hos en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine för distriution v produkten i det lnd där försäljningen inträffde, och därefter endst när den v Mercury Mrine specificerde inspektionsproceduren före leverns hr genomförts och dokumenterts. Grntin örjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Korrosionsföreyggnde nordningr som lists i Drifts-, underhålls- och grntihndoken måste nvänds på åten, och rutinmässigt underhåll som eskrivs i Drifts-, underhålls- och grntihndoken måste utförs tidsenligt enligt underhållsschemt i Drifts-, underhålls- och grntihndoken (inklusive, utn egränsning, utyte v offernoder, nvändning v rekommenderde smörjmedel och förättring v repor) för tt iehåll grntitäckningen. Mercury Mrine förehåller sig rätten tt gör grntitäckningen eroende v evis på ordentligt underhåll. Vd som åligger Mercury Mrine Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, egränsd till reprtion v en korroderd del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förehåller sig rätten tt i vrje givet ögonlick förättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. Så här erhålls grntitäckning Kunden måste ge Mercury Mrine en rimlig möjlighet till reprtion och rimlig tillgång till produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury Mrine-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury Mrine tillhnd. Mercury Mrine nordnr då inspektion och grntitäckt reprtioner. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller för restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti skll köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury Mrine, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury Mrine. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. Grntin täcker inte följnde K76 NOVEMBER 2008 Sid 5

14 Avsnitt 1 - Grnti Denn egränsde grnti täcker inte följnde: Korrosion på det elektrisk systemet Korrosion som en följd v skd Korrosion som orskr enrt kosmetisk skd Missruk eller felktig service Korrosion på tillehör, instrument och styrsystem Korrosion på en friksmonterd jet drive-enhet Skd orskd v undervttensväxter Reservdelr (delr som kunden köpt) Produkt som sålts med mindre än ett års egränsd produktgrnti Produkt som nvänts för yrkesruk. Yrkesruk definiers som rets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten eller nnn nvändning som genererr inkomst under grntiperioden även om produkten endst ilnd nvänds i sådnt syfte. Glol grntiteller Grnti för kundprogrm Motormodell 350 MAG, 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Brsilien Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd 1 år 2 år Instlltionen är kvlitetscertifierd 2 år Begränsd kundgrnti mot korrosion Jpn 1 år 1 år 1 år Södr Still Hvet 2 år 2 år 2 år Övrig Asien 1 år 1 år 1 år 3 år 2 år 3 år 2 år 3 år Grnti för yrkesruk Motormodell 350 MAG, 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd Instlltionen är kvlitetscertifierd Begränsd yrkesgrnti mot korrosion 1 år 1 år 1 år Brsilien 2 år 2 år 2 år Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd Jpn Södr Still Hvet Övrig Asien 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr Grnti för myndighetsprogrm Motormodell 350 MAG, 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd Instlltionen är kvlitetscertifierd Begränsd myndighetsgrnti mot korrosion 1 år 1 år 3 år Brsilien 2 år 2 år 2 år Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd Jpn Södr Still Hvet Övrig Asien 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr 3 år 1 år eller 500 körtimmr Sid K76 NOVEMBER 2008

15 Avsnitt 1 - Grnti Grnti för kundprogrm Motormodell SeCore 350 MAG, SeCore 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd Instlltionen är kvlitetscertifierd Begränsd kundgrnti mot korrosion 3 år 4 år 4 år Brsilien 2 år 2 år 2 år Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd 3 år Jpn 1 år 1 år 1 år Södr Still Hvet 2 år 2 år 2 år Övrig Asien 1 år 1 år 1 år 4 år 3 år 4 år Grnti för yrkesruk Motormodell SeCore 350 MAG, SeCore 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd Instlltionen är kvlitetscertifierd Begränsd yrkesgrnti mot korrosion 1 år 1 år 1 år Brsilien 2 år 2 år 2 år Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd Jpn Södr Still Hvet Övrig Asien 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr Grnti för myndighetsprogrm Motormodell SeCore 350 MAG, SeCore 377 MAG med utsläppskontroll Område Amerik (exklusive Brsilien) Begränsd friksgrnti v stndrdtyp enligt certifieringssttus v åttillverkren Inte certifierd Instlltionen är kvlitetscertifierd Begränsd yrkesgrnti mot korrosion 1 år 1 år 3 år Brsilien 2 år 2 år 2 år Europ, Mellnöstern, Afrik Austrlien, Ny Zeelnd Jpn Södr Still Hvet Övrig Asien 1 år eller 500 körtimmr 1 år eller 500 körtimmr 4 år 1 år eller 500 körtimmr K76 NOVEMBER 2008 Sid 7

16 Avsnitt 1 - Grnti Kvlitetscertifieringsprogrm för Mercury-instlltioner Mercury MerCruiser-produkter som instllerts v en v Mercury kvlitetscertifierd tillverkre är instlltionskvlitetscertifierde produkter och kn få ytterligre ett (1) års egränsd grntitäckning. Kvlitetscertifieringsprogrmmet för Mercury-instlltioner utveckldes för tt erkänn MerCruiser-åtyggrkunder som uppnått högre tillverkningsnormer. Det är rnschens först och end instlltioncertifieringsprogrm för tillverkre. Progrmmet hr tre mål: 1. Att llmänt förättr produktkvliteten. 2. Att förättr åtägrens upplevelse. 3. Att llmänt förättr kundens tillfredsställelse. Certifieringsprocessen hr konstruerts för tt grnsk ll moment vid tillverkning och motorinstlltion. Progrmmet estår v konstruktions-, tillverknings- och instlltionsgrnskningssteg, som yggren måste uppfyll. Certifieringen pplicerr lednde metoder för tt skp: Effektivitet och äst retssätt för motorinstlltion. Montering och komponentspecifiktioner v världsklss. Effektiv instlltionsprocesser. Testprocedurer v äst rnschstndrd. Båtyggre som fullföljer progrmmet och uppfyller tt certifieringskrv får sttus v certifierd tillverkre v instlltionskvlitetssystem och får ytterligre ett (1) års egränsd Mrcury-friksgrntitäckning på ll MerCruiser-åtr som hr registrerts på och efter åtyggrens certifieringsdtum för ll registreringr världen runt. Mercury hr designert en del v sin weplts för tt mrkndsför instlltionskvlitetscertifieringsprogrmmet och för tt lämn informtion om dess fördelr till konsumenter. För en ktuell list över MerCruiser-åtr som uppnått instlltionskvlitetscertifiering, gå till Begränsd grnti gällnde utsläpp i Klifornien OBS! Mercury Mrine fstställer inte modellår för Mercury MerCruiser produktgrupp. För tt uppfyll grntiestämmelsern enligt CARB (Cliforni Air Resources Bord), och endst för det egränsde syftet, sk år för modell h smm etydelse som klenderår. Produktern för modellår 2003 hänvisr, som exempel, till produkter som tillverkts under klenderåret 2003 The Cliforni Air Resources Bord hr utfärdt utsläppsföreskrifter för inomordre och sterndrevs-motorer. Bestämmelsern gäller ll inomords- och sterndrevsmotorer som tillverkdes för årsmodell 2003 och senre. För tt uppfyll dess föreskrifter ger Mercury Mrine denn egränsde grnti för utsläppskontrollsystemen (se utsläppskontrollsystemets komponenter som uppräkns i det följnde) och grnterr vidre tt inomords- eller sterndrive-motorn hr konstruerts, yggts och utrustts för tt uppfyll ll gällnde föreskrifter som ntgits v Cliforni Air Resources Bord i enlighet med dess ehörighet i kp. 1 och 2, del 5, vd. 26 i Helth nd Sfety Code. För informtion om den egränsde grntin för ickevgssystemkomponenter i inomordren eller sterndrevet, se egränsde grntin för motorn. Grntin täcker följnde OBS! Mercury Mrine fstställer inte modellår för Mercury MerCruiser produktgrupp. För tt uppfyll grntiestämmelsern enligt CARB (Cliforni Air Resources Bord), och endst för det egränsde syftet, sk år för modell h smm etydelse som klenderår. Produktern för modellår 2003 hänvisr, som exempel, till produkter som tillverkts under klenderåret 2003 OBS! Din återförsäljre kommer tt registrer din motor för grntitäckning för dig. Grntiregistreringsprocessen är inte på något sätt relterd till den process som utverkr licens, ägnderättsevis eller inregistrering från åtmyndighetern. Du ör e din återförsäljre tt uppdter din grntiregistreringsinformtion, om du yter dress eller överför ägndeskpet. (Dett kn görs när som helst.) Se vsnittet om grntiregistrering i din hndok eller e din återförsäljre om mer informtion. Sid K76 NOVEMBER 2008

17 Avsnitt 1 - Grnti Mercury Mrine grnterr tt komponentern i vgssystemet (se listn med komponenter i vgssystemet nedn) i dess ny, årsmodell 2003 och senre inomordre och sterndrev, med Klifornien-intyg, registrerd till en person som or i Klifornien, är fri från defekter i mteril och tillverkning, som orskr fel i en grnterd del som sk vr identisk vd gäller ll väsentlig fktorer, med den del som eskrivs i nsökn som Mercury Mrine gjort för intyg från Cliforni Air Resources Bord, för tidsperioden och under de villkor som nges nedn. Kostnden för tt dignostiser ett grntifel täcks v grntin (om reklmtionen godkänns). Skd på ndr motorkomponenter orskde v fel på en grnterd del, reprers också under grnttum Grntitäckningens vrktighet OBS! Mercury Mrine fstställer inte modellår för Mercury MerCruiser produktgrupp. För tt uppfyll grntiestämmelsern enligt CARB (Cliforni Air Resources Bord), och endst för det egränsde syftet, sk år för modell h smm etydelse som klenderår. Produktern för modellår 2003 hänvisr, som exempel, till produkter som tillverkts under klenderåret 2003 Denn egränsde grnti täcker komponentern i utsläppskontrollsystemen. Utvld utsläppskontrolldelr till motorer från modellår (inomordre eller sterndrev) grnters i 2 år ntingen från dtumet då produkten först såldes eller först gången den nvändes, eroende på vilket som inträffr först. Utvld utsläppskontrolldelr till motorer från (inomordre eller sterndrev) grnters i 2 år ntingen från dtumet då produkten först såldes eller först gången den nvändes, eroende på vilket som inträffr först. Utvld utsläppskontrolldelr till motorer från 2008 (inomordre eller sterndrev) grnters i 3 år eller 480 timmr, eroende på vilket som inträffr först, ntingen från dtumet då produkten först såldes eller först gången den nvändes, eroende på vilket som inträffr först. Utvld utsläppskontrolldelr till motorer från 2009 och senre (inomordre eller sterndrev) grnters i 3 år eller 480 timmr, eroende på vilket som inträffr först, ntingen från dtumet då produkten först såldes eller först gången den nvändes, eroende på vilket som inträffr först. Utsläppsrelterde delr som tändstift och filter som finns med i listn över grnterde delr (se följnde) grnters endst frm till det intervll då utyte först krävs. (Se Underhållsschem). Reprtion eller utyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grntitid som inte gått ut kn överförs till en efterföljnde köpre. (Se nvisningr om överföring v grnti). Grntitäckningen kn uppsägs för eggnd produkt som konfiskerts från enskild kund, produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsolg som resultt v skdenmäln. Så här erhålls grntitäckning Kunden måste ge Mercury en rimlig möjlighet till reprtion och rimlig tillgång till produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn lämn in produkten hos en uktoriserd återförsäljre meddels Mercury Mrine, som sedn kommer tt rrnger inspektion och eventuell grntitäckt reprtion. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. Vd som åligger Mercury Mercurys end nsvr under denn grnti är, efter vårt vl, egränst till reprtion v felktig del, utyte v sådn del eller delr med en ny eller v Mercury Mrine certifierde återtillverkde delr, eller ersättning v inköpspriset v en Mercuryprodukt. Mercury förehåller sig rätten tt i vrje givet ögonlick förättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. Grntin täcker inte följnde Denn egränsde grnti täcker inte delr för rutinunderhåll, trimning, finjusteringr, norml förslitning, skd orskd v missruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter tt motorn retr inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se Specifiktioner), drift v produkten på ett sätt som inte stämmer överens med rekommenderde driftprocedurer, vnvård, olycksfll, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och -tekniker frmgår v instlltionsnvisningrn för produkten), felktig service, nvändning v tillehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpimpellrr och instser, drift med ränslen, oljor eller smörjmedel som inte är lämplig för nvändning med produkten (se Specifiktioner), ändring eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommer in i motorn genom ränsleintget, luftintget eller vgssystemet. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, ogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utyte v åtskott eller mteril orskde v åtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Icke grntiunderhåll, yte eller reprtion v nordningr och system för utsläppskontroll får utförs v ll personer eller reprtionsverkstäder för mrinmotorer. Användning v icke-mercurydelr för reprtioner eller underhåll utnför grntiåtgndet utgör inte grund för tt inte godkänn nnt grntirete. Användning v extr (enligt definition i vsnitt 1900 ()(1) och ()(10) i Title 13 i Cliforni Code of Regultions) eller modifierde delr som inte undntgits v Cliforni Air Resources Bord kn utgör grund för tt inte godkänn en reklmtion enligt Mercury Mrines edömning. Fel på grnterde delr orskde v nvändning v en icke undntgen extr eller modifierd del täcks inte v grnttum K76 NOVEMBER 2008 Sid 9

18 Avsnitt 1 - Grnti Komponenter i utsläppskontrollsystemet 1. Bränslemätrsystemet. Förgsre och invändig delr (och/eller tryckregultor- eller ränsleinsprutningssystem). Återkoppling luft/ränsleproportion och kontrollsystem c. Anrikningssystem kllstrt d. Insugningsventil(er) 2. Luftinsugningssystem. Kontrollert intgssystem för vrm luft. Insugningsgrenrör c. Luftfilter d. Avgsdrivn turokompressorer e. Värmemotorledning och -enhet 3. Tändningssystem. Tändstift. Mgnetiskt eller elektroniskt tändningssystem c. Höj/sänk tändningssystemet d. Tändspole och/eller styrmodul e. Tändstiftsklr 4. Smörjsystem. Oljepump och intern delr. Oljeinsprutre c. Oljemätre 5. System för positiv vevhusventiltion (PCV). PCV-ventil. Oljepåfyllningslock 6. Avgssystem.. Avgsgrenrör. Avgsknä c. Mellnliggnde vgsknä d. Nedre vgsrör e. Avgsrör 7. Ktlystor eller värmerektorsystem. Ktlystor. Värmerektor c. Avgsgrenrör d. Avgsventil(er) 8. Olik föremål som nvänds i ovnstående system. Slngr, klämmor, kopplingr, rör, tätnde pckningr eller nordningr, och fästeslg. Remskivor, remmr och mellnhjul c. Vkuum-, tempertur-, ck- och tidskänslig ventiler och rytre d. Elektronisk reglge Friskrivningsklusuler och egränsningr FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTER INTE DE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBEHÅLL SOM ANGES OVAN. DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT DE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Om du hr frågor om din grntirättigheter och -skyldigheter, se Servicehjälp för ägren för kontktinformtion. Sid K76 NOVEMBER 2008

19 Avsnitt 1 - Grnti Grntivillkor gällnde utsläpp i Klifornien Din grntirättigheter och skyldigheter Cliforni Air Resources Bord förklrr gärn utsläppskontrollsystemgrntin på din utomordsmotor från modellår och senre inomords- och sterndrevsmotor. I Klifornien måste ny inomordre och sterndrev vr utformde, yggd och utrustde för tt uppfyll delsttens sträng ntismognormer. Mercury Mrine måste grnter utsläppskontrollsystemet på din inomords- eller sterndrive-motor för de tidsperioder som nges nedn under förutsättning tt det inte förekommit missruk, vnvård eller felktigt underhåll v din inomords- eller sterndrive-motor. Utsläppskontrollsystemet kn inneftt delr som t.ex. förgsre eller ränsleinsprutningssystem, tändsystem och ktlystor. Dessutom kn det ingå slngr, remmr, kopplingr och ndr vgsrelterde enheter. Där grntirt tillstånd föreligger, kommer Mercury Mrine tt reprer din inords- eller sterndrive-motor utn kostnd för dig, inklusive dignos, delr och rete. Tillverkrens grntitäckning För mrinmotorer v inomordr- och sterndrevstyp med tändstift: Välj utsläppskontrolldelr från nodellår 1. Inomords- och sterndrevsmotorer från grnters under 2 år. Om någon vgsrelterd del v motorn hr defekter under grntin kommer delen tt reprers eller ersätts v Mercury Mrine. Ägrens grntinsvr Som ägre till inomords- eller sterndrive-motorn nsvrr du för tt det nödvändig underhåll som räkns upp i instruktionsoken utförs. Mercury Mrine rekommenderr tt du ehåller ll kvitton som rör underhåll på din inomords- eller sterndrive-motor, men Mercury Mrine kn inte nek dig grntireten r för tt du sknr kvitton eller för tt du inte kn grnter tt llt schemlgt underhåll verkligen utförts. I egenskp v ägre till inomords- eller sterndrive-motorn ör du emellertid vr medveten om tt Mercury Mrine kn nek grntitäckning om inomords- eller sterndrive-motorn eller en del v den inte fungerr på grund v missruk, vnvård, felktigt underhåll eller icke godkänd modifieringr. Grntitäckningen kn uppsägs för eggnd produkt som konfiskerts från enskild kund, produkt köpt på uktion, från en skrotningsfirm eller från ett försäkringsolg som resultt v skdenmäln. Du är nsvrig för tt lämn in inomords- eller sterndrive-motorn till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd tt utför service på produkten så snrt prolem föreligger. Grntireprtionern skll utförs inom rimlig tid, som inte får överskrid 30 dgr. Om du hr frågor om din grntirättigheter och -skyldigheter, se Servicehjälp för ägren för kontktinformtion. Informtionsskylt om utsläppskontroll En grntiförsegld informtionsskylt om utsläppskontroll hr fästs på synligt ställe på motorn då den tillverkdes v Mercury MerCruiser. Förutom den erforderlig utsläppsngivelsen, nger skylten motorns serienummer, fmilj, STD (stndrdutsläppsnivå), tillverkningsdtum (månd, år) och motorns slgvolym. Oserver tt certifieringen om låg utsläpp inte påverkr motorerns lämplighet, funktion eller prestnd. Båtyggre och försäljre får inte t ort skylten eller den del den sitter på före försäljning. Om ändringr är nödvändig, kontkt Mercury MerCruiser om tillgängligheten v utytesdekler innn du fortsätter. OBS! När CE-märkningen finns i nedre högr hörnet på informtionsskylten för utsläppskontroll, på motorn, gäller Försäkrn om överensstämmelse. Se först sidn i denn hndok för ytterligre informtion. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO XXXX CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL # FAMILY STD. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX.X g/kw-hr D.O.M. DISP MMM YYYY X.XL Utsläppskontrollskylt utsläpp i Klifornien klgomål "SERIAL#" - Motorns serienummer "FAMILY" - Motorfmilj "STD" - Normer för vgsutsläpp "D.O.M. - Tillverkningsdtum 1. Mercury Mrine fstställer inte modellår för Mercury MerCruiser produktgrupp. För tt uppfyll grntiestämmelsern enligt CARB (Cliforni Air Resources Bord), och endst för det egränsde syftet, sk år för modell h smm etydelse som klenderår. Produktern för modellår 2003 hänvisr, som exempel, till produkter som tillverkts under klenderåret K76 NOVEMBER 2008 Sid 11

20 Avsnitt 1 - Grnti "DISP" - Slgvolym EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL # FAMILY STD. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX.X g/kw-hr D.O.M. DISP Utsläppskontrollskylt - Säljs inte i Klifornien MMM YYYY X.XL "SERIAL#" - Motorns serienummer "FAMILY" - Motorfmilj "STD" - Normer för vgsutsläpp "D.O.M. - Tillverkningsdtum "DISP" - Slgvolym Ägrens nsvr Förren måste utför rutinmässigt motorunderhåll så tt utsläppsnivåern iehålls inom föreskrivn certifieringsnormer. Förren får ej modifier motorn på något sätt som skulle ändr hästkrftern eller låt utsläppsnivåern överstig de förutestämd specifiktionern från friken. Stjärndekl för utsläppscertifiering Din åt hr en skylt på skrovet med en v följnde stjärnskyltr. Symolen för renre mrinmotorer etyder: 1. Renre luft och vtten - för hälsosmmre livsstil och miljö. 2. Bättre ränsleekonomi - förränner upp till procent mindre ensin och olj jämfört med konventionell tvåtktre, sprr pengr och resurser. 3. Längre utsläppsgrnti -skyddr konsumenten och ger ekymmersfri drift. Med örjn den 1 jnuri 2003 kommer en trestjärning eller fyrstjärnig skylt tt inkluders med vrje frikscertifierd Mercury MerCruiser-motor. All Mercury MerCruiser-motorer (500 hk och mindre) kommer tt h en trestjärnig klssificering för mycket lågt utsläpp. Skylten med stjärnor identifierr tt dess motorer uppfyller Cliforni Air Resources Bords vgsutsläppsnormer för 2007 för sterndrevs- och inomords mrin motorer. Motorer som uppfyller dess normer hr % lägre utsläpp än enstjärnig lågutsläppsmotorer. Skylten med stjärnor kommer tt fästs på skrovets vänstr sid som ilden visr. XX 1234 XX - Rekommenderd plcering - Andrhndsplcering Sid K76 NOVEMBER 2008

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW)

Försäkran om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Försäkrn om överensstämmelse - Mercury Diesel-sterndrev (VW) Dett sterndrev överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury Mrines instruktioner, med krven i följnde direktiv och normer, med

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine Adress: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Stad: Fond du Lac, WI Postnummer: Land: USA

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine Adress: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Stad: Fond du Lac, WI Postnummer: Land: USA OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers instruktioner,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrevsenhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrevsenhetens serienummer Identifiktionsprotokoll Skriv ned följnde informtion: Motormodell och hästkrfter Motorns serienummer Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållnde Sterndrevsenhetens serienummer 613 Trnsmissionsmodell

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-8M

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-8M Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer Försäkrn om överensstämmelse - Cummins MerCruiser Diesel Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Cummins MerCruiser Diesels instruktioner, med krven i följnde

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Namnet på motortillverkaren: Mercury Marine MerCruiser Adress: 3003 N. Perkins Road Stad: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M Tck! Du hr köpt en v mrkndens äst utomordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Din utomordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utomordrtillverkning sedn

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer