Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare"

Transkript

1 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn All dess år v erfrenhet hr ägnts åt målet tt producer de bäst kvlitetsproduktern. Mercury Mrine hr rykte om sig tt vr lednde vd gäller kvlitetskontroll, kvlitet, hållbrhet och prestnd, och företget är lednde vd gäller uppföljning v sin produkter. Vi ber er vänligen tt nog läs denn Instruktionsbok innn motorn ts i bruk. Instruktionsboken hr frmställts för tt vr till hjälp vid körning, säker nvändning och skötsel v utombordren. Smtlig medrbetre vid Mercury Mrine hr bidrgit med sin expertis för tt bygg Din utombordre, och ll önskr Dig mång år v trivsmm och säkr båtturer. Vi tckr Dig igen för tt Du litr på Mercury Mrine. Bestämmelser för vgsrening enligt EPA Utombordre såld v Mercury Mrine i USA är godkänd v "United Sttes Environmentl Protection Agency" (EPA) och är i överensstämmelse med gällnde miljölgr för ny utombordre. Denn certifiering är beroende v tt viss inställningr görs enligt fbrikens stndrd. Av dett skäl måste fbrikens procedurer för service följs strikt och, där så är prktiskt, återställs till konstruktionens ursprungligen vsedd inställningr. Underhåll, byte eller reprtion v nordningr och system för vgsrening får utförs på vlfri mrin verkstd eller v nnn lämplig person. Motorer hr märkts med en informtionsdekl om utsläppskontroll som permnent bevis på EPAcertifiering.! VARNING! Avgsutsläppen från denn produkt innehåller kemiklier som enligt delstten Klifornien orskr cncer, fosterskdor eller ndr skdor på reproduktionssystemet. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt kommer med en begränsd grnti från Mercury Mrine, grntivillkoren nges i Grntiinformtion i denn hndbok. Grntideklrtionen innehåller en beskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn bäst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdebegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All beskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn Instruktionsbok godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förbättr sin produkter, förbehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Litho i USA. 2009, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M med Wves-logotyp, Mercury med Wveslogotyp och SmrtCrft-logotypen är ll registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection-logotypen är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. Deklrtion om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-tktre Tillverkre: 2010 Mercury Mrine 25/30 2-tktre K i

2 Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Shimodir , Komgne-City, Ngno, Jpn Auktoriserd representnt: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Prc Industriel de Petit-Rechin, B-2800 Verviers, Belgien Mskinsäkerhetsdirektivet 98/37/EG Principer för säkerhetsintegrering (1.1.2) ISO ; ISO ; EN 1050 Buller (1.5.8) ICOMIA 39/94 Vibrtion (1.5.9) ICOMIA 38/94 Motortyp: Utombordre Bränsletyp: Bensin Förbränningscykel: 2-tktre Dett intyg utges under eget nsvr v Mercury Mrine och Brunswick Mrine in EMEA Inc. Nmn och funktion: Mrk D. Schwbero President, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA Dtum och utfärdndeplts: 20 november 2008 Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA För europeisk förordningr, kontkt: Regultions nd Product Sfety Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA ii

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grntiinformtion Grntiöverlåtelse...1 Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln...1 Grntiregistrering för USA och Knd...1 Begränsd grnti för utombordre årig begränsd grnti mot korrosion...3 Grntins täckning och undntg...4 ALLMÄN INFORMATION Förrens nsvr...6 Innn du börjr nvänd din utombordre...6 Båtens hästkrftseffekt...6 Körning v båten med hög frt och hög effekt... 7 Utombordre med fjärreglge...7 Meddelnde ngående fjärrstyrning...8 Nödstoppskontkt...8 Att skydd människor i vttnet...9 Säkerhetsmeddelnde för pssgerre Pontonbåtr och båtr med däck...9 Körning över vågor och kölvtten...11 Kollision med undervttenshinder...11 Avgser...12 Att välj tillbehör till utombordren...13 Förslg för säker båtnvändning...14 Anteckning v serienummer /30 Specifiktioner...15 OBS!...16 Komponenter...18 INSTALLATION Instlltion v utombordre Montering v fjärreglget...26 Sätt fst styrlänkstget Montering v btteri...35 Propellervl...36 TRANSPORT Trilertrnsport v båt/utombordre...37 Avlägsn motorn...37 Trnsport v bärbr bränsletnkr iii

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRÄNSLE OCH OLJA Bränslerekommendtioner...39 Rekommenderd olj...40 Bränsle och oljeblndning Påfyllning v bränsletnk...40 FUNKTIONER OCH REGLAGE Fjärreglgefunktioner...41 Att tilt utombordren Körning i grunt vtten...42 Trimjustering...43 Justering v styrningsfriktion Trimroderjustering...45 KÖRNING Kontrollist före strt...47 Körning vid minusgrder...47 Körning i sltvtten eller förorent vtten...47 Användning på hög höjder...47 Inkörningsrutin...47 Strt v motorn...48 Uppvärmning Växling...54 Avstängning v motorn...56 Nödstrt...57 UNDERHÅLL Skötsel v utombordren...59 EPA föreskrifter...59 EPA utsläpp...59 Inspektions och underhållsschem Spolning v kylsystemet...60 Avlägsn och instller övre motorkåp...61 Btteriinspektion...62 Bränslesystem...62 Säkringsbyte Fjärrstyrd modeller med elstrt...63 Korrosionskontrollnod...63 Propellerbyte...64 Undersökning och byte v tändstift...67 Smörjnipplr...68 Smörjning v växelhus...68 Utombordre under vtten...70 iv

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPSTÄLLNING förberedelser för uppställning...71 Skydd v yttre utombordskomponenter...71 Skydd v invändig motorkomponenter Växelhus...72 Utombordrens plcering under förvring Btteriförvring FELSÖKNING Strtmotorn drr inte runt motorn (modeller med elstrt) Motorn strtr inte...73 Motorn går ojämnt...73 Prestndförlust...73 Btteriet håller inte lddningen FÖRKNIPPADE DELAR Förknippde delr...75 TILLBEHÖR Tillbehör...76 KOPPLINGSSCHEMAN Kopplingsschemn SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Lokl reprtionsservice...89 Service i ndr områden än där du bor Frågor ngående reservdelr och tillbehör...89 Servicehjälp Mercury Mrines servicekontor...89 v

6 vi

7 Grntiöverlåtelse GARANTIINFORMATION Den begränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men br för den återstående tiden v den begränsde grntin. Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köpebrevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Under hndläggningen v grntiöverlåtelsen skickr Mercury Mrine en registreringsbekräftelse per post till den ny ägren. Det är ing kostnder förknippde med denn service. Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Cnd. Överlåtelse v Mercury Product Protection (utökd servicetäckning) Pln Återstående grntitid för produktskyddsplnen går tt överlåt till näst köpre v motorn inom trettio (30) dgr från försäljningsdtumet. Avtl som inte överlåtits inom trettio (30) dgr från efterföljnde inköp gäller inte längre och produkten täcks inte längre v villkoren i vtlet. För tt överlåt plnen till näst ägre sk du kontkt Mercury Product Protection eller en uktoriserd återförsäljre för tt få ett formulär om överlåtelsebegärn. Skick ett kvitto/fktur, ett ifyllt formulär om överlåtelsebegärn till Mercury Product Protection och en check till Mercury Mrine på beloppet $50,00 (per motor) för tt täck överlåtelsevgiften. Plntäckningen går inte tt överlåt från en produkt till en nnn eller för tillämpningr som inte kvlificerde. Plnern för certifierd förägd motor går inte tt överlåt. Om du behöver hjälp ber vi dig kontkt Mercury Product Protection Deprtment på från 7:30 till 16:30 CST, måndg-fredg eller vi e-post på Grntiregistrering för USA och Knd Kontroller med den lokl distributören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. 1. Du kn ändr dress när som helst, även under reklmtionstiden, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett brev eller fx med nmn, gmml dress, ny dress och motorns serienummer till Mercury Mrine's grntiregistreringsvdelning. Återförsäljren kn också behndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. 2. För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-mil eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, bokför Mercury Mrine den. 1

8 GARANTIINFORMATION 3. Under hndläggningen v grntiregistreringen, skickr Mercury Mrine en registreringsbekräftelse vi post till köpren v produkten. Om denn registreringsbekräftelse inte erhålls inom 30 dgr, vr god kontkt återförsäljren omedelbrt. Grntitäckningen gäller inte förrän produkten är registrerd hos Mercury Mrine. Begränsd grnti för utombordre Kontroller med den lokl distributören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt dess ny Outbord- och Jetprodukter är fri från defekter i mteril och utförnde (se grntins längd, nedn). TÄCKNINGSTID: Denn begränsde grnti gv skydd under ett (1) år från ntingen produktens först försäljningsdtum ELLER från det dtum produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under grntiperioden förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som inte ännu gått ut kn överförs från en fritidsbåtsägre till en efterföljnde fritidsbåtsägre vid korrekt omregistrering v produkten. Grnti som ännu inte gått ut kn inte överförs vre sig till eller från en kund som nvänder motorpketet för kommersiellt bruk. Med kommersiellt bruk vses rbete eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds spordiskt för sådn ändmål. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett, och endst efter den specificerde "Inspektion före leverns" är vslutd och dokumenterd. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som beskrivs i drift- och underhållshndboken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, begränsd till reprtion v en defekt del, byte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, trimning, justeringr, normlt slitge, skd orskd v missbruk, onorml nvändning, nvändning v propeller eller utväxlingsförhållnde som inte tillåter motorn tt körs inom det rekommenderde fullgsvrvtlsområdet (se drift- och underhållshndboken), drift v produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftperiod i drift- och underhållshndboken, vnvård, olyck, nedsänkning i vtten, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktig service, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och instser, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för nvändning med produkten (se driftoch underhållshndboken), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintget, luftintget eller vgssystemet, eller skd på produkten på grund v otillräckligt med kylvtten orskt v tt kylsystemet blockerts v främmnde föremål, körning v motorn när den inte befinner sig vtten, lltför hög montering v motorn på kterspegeln eller körning v båten med motorn uttrimmd lltför långt. Användning v produkten för tävlingr eller nnn tävlingsbetond ktivitet, eller körning med en lägre enhet v tävlingstyp vid något tillfälle, även v en tidigre ägre till produkten, gör grntin ogiltig. 2

9 GARANTIINFORMATION Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Kostnder förknippde med vlägsnnde och/eller utbyte v båtskott eller mteril orskde v båtens konstruktion för tt komm åt produkten täcks inte heller v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti beträffnde produkten, nnt än de som ingår i den begränsde grntin, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt bindnde för Mercury Mrine. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i drift- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. 3-årig begränsd grnti mot korrosion GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker by Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord or Sterndrive Engine (Produkten) kommer inte tt bli funktionsoduglig som ett direkt resultt v korrosion under den tidsperiod som beskrivs nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde korrosionsgrnti gäller i 3 (tre) år från först försäljningsdtum, eller från först nvändningsdgen, beroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under denn period förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som fortfrnde gäller kn överförs till följnde (icke-kommersiell nvändning) köpre genom korrekt återregistrering v produkten. FÖRHÅLLANDEN SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA: Grntitäckning är endst tillgänglig för kunder som hndlr hos en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine för distribution v produkten i det lnd där försäljningen inträffde, och därefter endst när den v Mercury Mrine specificerde inspektionsproceduren före leverns hr genomförts och dokumenterts. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Korrosionförebyggnde nordningr som lists i Drifts- och underhållshndboken måste nvänds på båten, och rutinmässigt underhåll som beskrivs i Drifts- och underhållshndboken måste utförs tidsenligt (inklusive, utn begränsning, utbyte v offernoder, nvändning v rekommenderde smörjmedel och förbättring v repor) för tt bibehåll grntitäckningen. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA Mercurys end nsvr under denn grnti är, efter vårt vl, begränst till reprtion v korroderd del, utbyte v sådn del eller delr med en ny del, eller v Mercury Mrine certifierde återtillverkde delr, eller ersättning v inköpspriset v en Mercury-produkt. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig någon skyldighet tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och grntitäckt reprtioner. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/ eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti, sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ndr kostnder som ssociers med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. 3

10 GARANTIINFORMATION GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte korrosion v elsystemet; korrosion som orskts v skd, korrosion som endst orskr kosmetisk skdor, vnvård eller felktig service; korrosion v tillbehör, instrument, styrsystem, korrosion v fbriksinstllerd jet drive-enhet; skd som orskts v mrin växtlighet; produkt som sålts med en begränsd produktgrnti som gäller mindre än ett år; reservdelr (delr som köpts v kunden); produkter som nvänts för yrkesbruk. Yrkesbruk definiers som rbets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller någon nvändning som inbringr inkomst, under någon del v grntiperioden, även om produkten endst iblnd nvänds i sådnt syfte. Korrosionsskd som orskts v läckström (elnslutningr på lnd, närliggnde båtr, metll under vtten) täcks inte v korrosionsgrntin och sk förebyggs med ett korrosionsskyddsystem, så som Mercury precisionsdelr eller Quicksilver MerCthode-system och/eller glvnisk isoltor. Korrosionsskd som orskts v felktig påstrykning v kopprbserde rötskyddsfärger täcks inte heller v den begränsde grntin. Om rötskydd erfordrs, rekommenders Tri-Butyl-Tin-Adipte (TBTA)-bserd rötskyddsfärg på utombordre och MerCruiser-båttillämpningr. I de områden där TBTA-bserde färger är förbjudn enligt lg, kn kopprbserde fäger nvänds på skrov och kterspegel. Applicer inte färg på utombordren eller en MerCruiser-produkt. Dessutom måste försiktighet ikttgs för tt undvik elektrisk förbindelse melln den grntitäckt produkten och färgen. För MerCruiser-produkter sk ett omålt vstånd på minst 38 mm (1.5 in.) lämns runt kterspegelenheten. Se Drifts- och underhållshndboken för ytterligre informtion. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i Drifts- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN MÅN DE INTE KAN BESTRIDAS, ÄR IMPLICITA GARANTIER TIDSBEGRÄNSADE TILL ATT GÄLLA DEN UTTRYCKLIGA GARANTINS PERIOD UT. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. Grntins täckning och undntg Syftet med dett vsnitt är tt undnröj någr v de vnligre förekommnde missförstånd som gäller grntins omfttning. Följnde informtion förklrr viss typer v tjänster som inte täcks v grntin. De bestämmelser som nges nedn hr inkluderts med hänvisning till den begränsde 3-årsgrntin mot korrosionsproblem, den interntionell begränsde grntin för utombordre smt den begränsde grntin för utombordre i USA och Knd. Kom ihåg tt grntin täcker reprtioner som är nödvändig inom grntiperioden på grund v defekter i mteril och tillverkning. Monteringsfel, olyckor, normlt slitge och ett ntl ndr fktorer som påverkr produkten täcks ej. Grntin är begränsd till defekter i mteril eller tillverkning, men endst när försäljning till konsument sker i ett lnd för vilken distribution uktoriserts v oss. Kontkt den uktoriserde återförsäljren om du hr frågor om grntins omfttning. De svrr gärn på frågor. GENERELLA UNDANTAG FRÅN GARANTIN 1. Mindre justeringr och fininställningr; inklusive kontroll, rengöring eller justering v tändstift, tändningskomponenter, förgsrinställningr, filter, remmr, reglge och kontroll v smörjning som gjorts vid norml service. 2. Fbriksinstllerde jetggregt - Specifik delr som undnts från grntin är: Jetggregtets impeller nd jetggregtets insts som skdts v stötr eller slitge och vttenskdde drivxellger till följd v fel underhåll. 3. Skdor som orskts v försummelse, bristnde underhåll, olyck, onorml körning eller felktig instlltion eller service. 4

11 GARANTIINFORMATION 4. Kostnder i smbnd med upphlning, sjösättning, bogsering, vlägsnnde och/eller utbyte v båtens skiljeväggr eller mteril som blir nödvändig för tt komm åt produkten på grund v båtens utformning, ll relterde trnsportkostnder och/eller restid, etc. Rimlig åtkomst måste ges till produkten för grntiservice. Kunden måste leverer produkten till en uktoriserd återförsäljre. 5. Ytterligre service som begärs v kunden, utöver vd som är nödvändigt för tt uppfyll grntiskyddet. 6. Arbete som utförs v nnn än uktoriserd återförsäljre knske täcks under följnde omständigheter: När rbetet utförs i nödfllssitutioner (d.v.s. tt det inte finns någr uktoriserde återförsäljre i området som kn utför det rbete som krävs eller inte hr nläggning för upphlning, etc. och godkännnde hr givits från fbrik tt utför rbetet på denn nläggning). 7. All ersättning för tillfällig skdor och/eller följdskdor (kostnder för förvring, telefon eller hyr v vrje slg, olägenhet eller tidsspilln eller utebliven inkomst) är ägrens skyldighet. 8. Användning v ndr delr än Mercury Precision eller Quicksilver delr när grntireprtioner görs. 9. Olj, smörjmedel eller vätskor som byts till följd v normlt underhåll är kundens nsvr, om inte förlust eller förorening v dess orskts v produktfel som skulle omftts v grntin. 10. Deltgnde i eller förberedelser för tävlingr eller nnn tävlingsbserd ktivitet eller körning med undre växelhus v tävlingstyp. 11. Motorbuller tyder inte nödvändigtvis på llvrlig motorproblem. Om dignos indikerr llvrlig intern motorproblem som skulle kunn orsk hveri sk problemet som ger upphov till bullret åtgärds under grntin. 12. Skdor på undre växelhus och/eller propeller som orskts v stöt mot undervttensföremål nses vr ett riskmoment på sjön. 13. Vtten som tränger in i motorn genom bränsleintg, luftintg eller vgssystem eller sänkning under vttenytn. 14. Fel på delr på grund v brist på kylvtten, genom tt motorn strts när den inte är i vtten, främmnde mteril som sätter igen inloppshål, tt motorn monterts för högt eller uttrimmts för långt. 15. Användning v bränsle och smörjmedel som inte är lämplig för nvändning tillsmmns med eller på produkten. Se vsnittet Underhåll. 16. Vår begränsde grnti gäller ej för skdor på vår produkter som orskts v montering eller nvändning v delr och tillbehör som inte tillverkts eller sålts v oss. Fel, som inte är förbundn med nvändning v delrn eller tillbehören i fråg, täcks v grntin om de i övrigt uppfyller villkoren för den begränsde grntin för produkten i fråg. 5

12 Förrens nsvr ALLMÄN INFORMATION Förren är nsvrig för rätt och säker körning v båten och pssgerrns och llmänhetens säkerhet.. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndboken innn utombordren ts i bruk. Säkerställ tt minst en extr person ombord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v utombordren och båthntering om förren inte kn kör båten. Innn du börjr nvänd din utombordre Läs denn hndbok noggrnt. Lär dig hur utombordren hndhs korrekt. Kontkt din återförsäljre om du hr någr frågor. Säkerhet och driftinformtion som prktisers tillsmmns med sunt förnuft kn hjälp till tt förhindr personoch produktskd. Denn hndbok tillsmmns med säkerhetsdeklern på utombordren nvänder följnde vrningssymboler för dr din uppmärksmhet till speciell säkerhetsinstruktioner som bör efterföljs.! FARA! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kommer tt resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! VARNING! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! SE UPP! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i mindre eller måttlig personskdor. MEDDELANDE Indikerr en sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skd på motorn eller på större komponent. Båtens hästkrftseffekt! VARNING! Om mn överstiger båtens mx. effektvärde kn dett led till llvrlig personskd eller död. Om llt för stor effekt pplicers kn dett påverk båtens styrning och flytning eller skd kterspegeln. Instller inte en motor vrs effekt är högre än båtens mx. effektvärde. 6

13 ALLMÄN INFORMATION Ge inte din båt för hög effekt och överbelst den inte. De flest båtr hr en erforderlig kpcitetsskylt som vist mx. ccepterd effekt och belstning enligt tillverkren och i enlighet med federl riktlinjer. Kontkt din återförsäljre eller båttillverkren, om du är tveksm. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Körning v båten med hög frt och hög effekt Om din båt är en s.k. "high speed"- eller "high performnce"-båt som du inte är helt beknt med rekommenderr vi tt du ldrig kör den vid sin högfrts-kpcitet innn du först fått en grundläggnde orienterings- och demonstrtionsåkning med din återförsäljre eller nnn förre som hr erfrenhet v din kombintion båt/ utombordre. För ytterligre informtion, skff dig häftet Drift v högpresternde båt (Hi-Performnce Bot Opertion) från din återförsäljre, distributör eller Mercury Mrine. Utombordre med fjärreglge Det till utombordren nslutn fjärreglget måste vr försett med en neutrlstrtbrytre. Dett förhindrr motorn från tt strt med växeln ilgd i något nnt läge än neutrl.! VARNING! Om motorn strts med växeln ilgd kn dett led till svår personskd eller död. Kör ldrig en båt som inte hr en frilägesbrytre

14 Meddelnde ngående fjärrstyrning ALLMÄN INFORMATION! VARNING! Om ett styrlänkstg koppls ur kn det resulter i tt båten gör en hel, plötslig, skrp sväng. Denn potentiellt våldsmm ktion kn orsk tt pssgerre ksts överbord och utsätts för llvrlig personskd eller död. Styrlänkstget som förbinder styrkbeln med motorn måste fästs med självlåsnde muttrr. Dess självlåsnde muttrr får ldrig byts mot vnlig muttrr (som inte låser) eftersom de skks loss och vibrerr v, vilket frigör länkstget så tt det koppls ur. - Självlåsnde muttrr Nödstoppskontkt Syftet med nödstoppsbrytren är tt stäng v motorn då förren förflyttr tillräckligt långt bort från förrpltsen (om förren t ex ovsiktligt skulle ksts ur sin sits). Utombordre med rorkultshndtg och viss båtr med fjärreglge är utrustde med nödstoppsbrytre. En nödstoppsbrytre kn instllers som ett tillbehör oftst på instrumentbrädn eller vid sidn när förrpltsen. Nödstoppslinn är en lin oftst cm (4 5 fot) lång när den är utdrgen, med en del i en änden som sticks in i brytren och en nödstoppslin i den ndr änden som spänns fst i förren. Nödstoppslinn är ihoprulld för tt gör den så kort som möjligt i viloläge för tt undvik tt den trssls in i närliggnde föremål. Dess utsträckt längd är vsedd tt minimer risken för ovsiktlig ktivering om förren rör sig i ett område när den norml förrpltsen. Om förren föredrr en kortre nödstoppslin kn linn linds runt hndleden eller benet eller en knut knuts i linn. b b - Nödstoppslin Nödstoppskontkt Viktig säkerhetsinformtion: Syftet med en nödstoppsbrytre är tt stnn motorn när förren rör sig tillräckligt långt bort från förrpltsen för tt ktiver brytren. Dett kn inträff om förren ovsiktligt fller överbord eller rör sig i båten tillräckligt långt bort från förrpltsen. Att rml överbord och bli ovsiktligt vkstd händer lättre i viss båttyper, t.ex. uppblåsbr båtr med låg sidor, bssbåtr, rcerbåtr och lätt, känslig fiskebåtr som styrs med rorkultshndtg. Att rml överbord eller ovsiktligt ksts över bord händer också lättre om dålig vnor får styr, t. ex. tt sitt på ryggstödet eller relingen vid plnhstighet, tt stå upp i plnhstighet, tt sitt på upphöjd fiskebåtsdäck, kör med plnhstighet i grunt vtten eller vtten med undervttensföremål, om du släpper greppet om rtten eller rorkultshndtget när båten drr i en riktning, om du dricker lkohol eller gör frlig högfrtsbåtmnövrr. 8

15 ALLMÄN INFORMATION Även om ktivering v nödstoppsbrytren omedelbrt stnnr motorn fortsätter båten frmåt en bit beroende på hstighet och rodervinkel vid vstängningen. Båten fullbordr dock inte en hel cirkel. Medn båten glider frmåt kn den orsk lik llvrlig skdor på en person som befinner sig i vägen som om motorn vr igång. Vi rekommenderr strkt tt ndr personer i båten instruers i strt- och körrutiner om de skulle behöv kör båten i nödfll (t.ex. om förren ovsiktligt ksts v). Ovsiktlig ktivering v nödstoppsbrytren under norml drift är också en möjlighet. Det kn orsk en v eller ll följnde potentiellt riskfylld situtioner: Personer i båten kn ksts frmåt på grund v den krftig inbromsningen. Dett kn vr särskilt frligt för pssgerre i främre delen v båten som kn ksts över bogen och träffs v växellådn eller propellern. Förlust v motorkrft och styrförmåg i krftig sjö, strk ström eller vind. Förlust v kontroll vid dockning. Att skydd människor i vttnet UNDER BÅTKÖRNING Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vttnet tt snbbt förflytt sig för tt undvik en närmnde båt, även vid låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder båten i ett område där det kn finns personer i vttnet. När en båt förflytts (i kustfrt) och utombordrens växeldrev är i neutrl position, är vttnets krft tillräcklig för tt propellern sk roter. Denn propellerrottion i friläge kn orsk llvrlig personskdor. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en båt i rörelse, eller ett fst föremål som nslutits till båten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelbrt v motorn vrje gång som någon befinner sig i vttnet i närheten v din båt. Växl utombordren till neutrlt läge och stäng v motorn innn du låter människor simm eller befinn sig i vttnet omkring båten. Säkerhetsmeddelnde för pssgerre - Pontonbåtr och båtr med däck Närhelst båten är i gång, lägg märke till vr ll psserre finns. Låt inte någr pssgerre stå upp eller nvänd ndr sittpltser än sådn som är vsedd för tt sitt i när båten går snbbre än på tomgång. En plötslig minskning v båtens hstighet, t.ex. tt du kör in i en stor våg eller svllvåg, en plötslig reduktion v gsen, eller en skrp ändring v båtens kurs, kn kst dem över båtens för. Om de fller över båtens frmsid melln de två pontonern plcers de så tt de körs över v utombordren. 9

16 BÅTAR MED ÖPPET DÄCK FRAM ALLMÄN INFORMATION Låt inte någon befinn sig på däcket frmför relingen medn båten är i rörelse. Håll ll pssgerre bkom den främre relingen eller vspärrningen. Personer på främre däck kn lätt ksts överbord och personer som dinglr med föttern över knten kn drs med ner i vttnet v krftig vågor ! VARNING! Undvik llvrlig skd eller död v tt fll över frmsidn v en ponton eller däckbåt och bli överkörd. Undvik därför däckets frmknt och sitt ner medn båten är i rörelse. BÅTAR MED UPPHÖJDA FISKESTOLAR MONTERADE FRAMTILL Upphöjd fiskestolr är inte vsedd tt nvänds när båten kör fortre än på tomgång eller drggfrt. Sitt br i stolr som är vsedd för körning vid högre hstigheter. Någon oväntd, plötslig minskning v båtens hstighet kn gör tt den upphöjd pssgerren fller över båtens frmsid

17 ALLMÄN INFORMATION Körning över vågor och kölvtten Att kör båten över vågor och kölvtten är en nturlig del v ktiviteten. Om denn ktivitet utförs vid sådn hstighet tt båtens skrov delvis eller helt tvings upp i luften uppstår dock viss risker, speciellt då båten lndr på vttenytn Störst risken är tt båten ändrr körriktning då den lämnr vttenytn. Inträffr dett kn lndningen få båten tt kräng krftigt i ny riktning. En sådn krftig riktningsändring kn få de ombordvrnde tt ksts ur sin säten eller överbord.! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll från tt ksts omkring i båten, eller ksts överbord då båten lndr efter tt h studst över vågor eller kölvtten. Undvik om möjligt tt hopp över vågor eller kölvtten. Informer pssgerrn om tt lut sig frmåt och ftt tg i reling etc., om båten skulle hopp över ett kölvtten eller en krftig våg. Ett nnt mindre vnligt riskmoment uppstår då båten studsr över vågor eller kölvtten. Om fören på din båt sjunker för djupt medn den är i luften kn den vid vttenkontkten sjunk under vttenytn och befinn sig under denn för ett ögonblick. Dett får båten tt nästn tvärstopp och kn kst pssgerrn okontrollerbrt frmåt. Båten kn också komm tt gir krftigt åt ett håll. Kollision med undervttenshinder Minsk frten och fortsätt med försiktighet när du kör en båt i grund områden eller där du misstänker tt undervttenshinder kn finns som båtens botten eller utombordren kn stöt på. Det bsolut viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid kollision med ett flytnde föremål eller undervttensföremål är tt regler båtens frt. Under sådn förhållnden skll båtens frt skll hålls vid en miniml plnhstighet v km/t (15-25 mph)

18 ALLMÄN INFORMATION! VARNING! Håll en topphstighet som inte är större än minimum plnhstighet så tt du undviker llvrlig skd eller död v tt hel eller någon del v en utombordre kommer in i båten efter när den hr stött på ett flytnde hinder eller undervttenshinder. Om båten slår i ett flytnde föremål eller undervttenshinder kn dett få oöverskådlig konsekvenser. Det kn blnd nnt led till följnde: Delr v utombordren eller hel utombordren kn bryts loss och fr in i båten. Båten kn plötsligt börj rör sig i en ny riktning. Dett, i sin tur, kn få de ombordvrnde tt ksts ur sin säten eller överbord. En hstig inbromsning. Dett gör tt personer ombord ksts frmåt eller till och med ur båten. Kollisionsskdor på utombordren och/eller båten. Kom ihåg tt det viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid en kollision är tt regler båtens frt. Båtens frt skll hålls vid en miniml plnhstighet när du kör i vtten som är känd för tt h undervttenshinder. Om du kolliderr med ett undervttenshinder stänger du v motorn så snrt som möjligt och inspekterr den så tt den inte hr gått sönder eller hr lös delr. Om du ser eller misstänker skd skll utombordren ts till en uktoriserd återförsäljre för en noggrnn inspektion och nödvändig reprtioner. Båten skll kontrollers så tt det inte finns skrovskdor, kterspegelsbrott eller vttenläckor. Om du kör med en skdd utombordre kn det orsk ytterligre skd på ndr delr v utombordren eller påverk båtens styrförmåg. Om fortstt körning är nödvändig måste hstigheten sänks krftigt.! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll genom tt inte tpp kontroll över båten. Fortstt körning med större kollisionsskdor kn orsk plötslig fel hos komponenter i utombordren med eller utn efterföljnde kollisioner. Se till tt få utombordren ordentligt inspekterd och utför nödvändig reprtioner. Avgser VAR UPPMÄRKSAM PÅ KOLOXIDFÖRGIFTNING Koloxid finns i vgsern från ll förbränningsmotorer. Dett inkluderr utombordre, INU-drev och inombordsmotorer som driver båtr, smt de genertorer som driver diverse båttillbehör. Kolmonoxid är en dödlig gs som är luktfri, färg- och smklös. Tidig symptom på kolosförgiftning som inte bör förväxls med sjösjuk eller berusning, inkluderr huvudvärk, yrsel, sömnighet, och illmående.! VARNING! Koloxidförgiftning kn led till medvetslöshet, hjärnskdor eller dödsfll. Håll båten välventilerd vid vil eller under gång och undvik långvrig exponering för koloxid. 12

19 GOD VENTILATION ALLMÄN INFORMATION Ventiler pssgerrutrymmet, öppn sidoförhängen eller öppn motorluckorn för tt vlägsn ångor Exempel på önskt luftflöde genom båten DÅLIG VENTILATION Under viss kör- och/eller vindförhållnden kn kbiner eller sittbrunnr som är permnent inneslutn eller inneslutn i segelduk med otillräcklig ventiltion dr in koloxid. Instller en eller fler koloxiddetektorer i båten. Fst det händer sälln kn simmre och pssgerre i ett inneslutet område i en sttionär båt som innesluter eller är när en motor som kör på en mycket still dg bli exponerde för frlig nivåer v kolmonoxid. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA b b - Kör motorn när båten är förnkrd i ett begränst utrymme Förtöjd när en nnn båt med en motor som kör MEDAN BÅTEN RÖR SIG b b - Kör båten med trimningsvinkeln i fören lltför hög Kör båten utn någon frmåtriktd ventiltion öppen Att välj tillbehör till utombordren Äkt Mercury Precision- eller Quicksilver-tillbehör hr speciellt utformts och testts för utombordren i fråg. Dess finns tillgänglig från Mercury Mrine-återförsäljre. 13

20 ALLMÄN INFORMATION VIKTIGT! Koll upp med din återförsäljre innn du instllerr tillbehör. Missbruk v godkänd tillbehör eller nvändning v icke-godkänd tillbehör kn skd produkten. En del tillbehör som inte tillverks eller säljs v Mercury mrine hr inte konstruerts för tt på säkert sätt nvänds med din utombordre eller utombordrens driftssystem. Skff frm och läs instlltions-, drifts- och underhållshndböckern för ll de tillbehör du väljer. Förslg för säker båtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet bör du beknt dig med lokl och ntionell båtföreskrifter och -begränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. H en godkänd flytväst med lämplig storlek för vrje person ombord (enligt lg) och h den lätt tillgänglig. Överlst inte båten. De flest båtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se båtens märkskylt). Kontkt återförsäljren eller båttillverkren om du hr frågor. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll. Följ ett regelbundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Känn och följ ll reglerregler och lgr som gäller på vttnet. Båtförre bör genomgå en båtsäkerhetskurs. Kurser rrngers i USA v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Röd korset och 4) tillsynsmyndigheten för sjöfrt i din stt. Förfrågningr kn görs till Boting Hotline eller Bot U.S. Foundtion informtionsnummer BOAT. Kontroller tt ll personer i båten sitter ordentligt. Låt inte någon sitt på eller grensle över någon del v båten som inte är vsedd för dett ändmål. Dett innefttr ryggstöd, relingr, kterspegel, för, däck, upphöjd fiskesäten, roternde fiskestolr och ll ndr pltser där oväntd ccelertion, plötslig stopp, oväntd förlust v kontroll över båten eller plötslig båtrörelser kn gör tt en person ksts överbord eller in i båten. Kör ldrig båten under påverkn v lkohol eller droger (förbjudet enligt lg). Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snbbt. Förbered ndr personer som sk kör båten. Åtminstone en reservförre bör finns ombord som hr fått informtion om hur mn strtr, kör och hnterr en båt, om den ordinrie förren v någon nledning inte längre kn utför dess sysslor (t.ex. hr fllit överbord). Pssgerrpåstigning. Stnn motorn när pssgerre går ombord eller lämnr båten eller om de befinner sig när båtens kter. Att br lägg i friläget på utombordren är inte tillräckligt. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm både med ögon och öron. Förren måste h obehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, bgge eller fiskestolr får blocker förrens sikt, när båten frmförs med mer än tomgångsvrvtl. Kör ldrig båten precis bkom en vttenskidåkre ifll hn/hon skulle rml. En båt som till exempel frmförs i 40 km/h (25 MPH) kommer tt kör förbi en skidåkre som rmlt 61 m (200 ft) frmför båten på 5 sekunder. Se upp för vttenskidåkre som fllit. När du nvänder båten för vttenskidåkning eller dylik verksmhet, se till tt en vttenskidåkre som fllit är på förrsidn v båten när du återvänder för tt hjälp denne. Förren sk lltid kunn se personen i vttnet och får ldrig bck frm till en person som ligger i vttnet. Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt blnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när båten är inblndd i viss båtolyckor. En båtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk behndling utöver först hjälpen, 3) båtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) båten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. Anteckning v serienummer Det är viktigt tt skriv ner serienumret och nnn viktig informtion för frmtid referens. Anteckn serienumret på motorn enligt vd som nges (på den nedre motorkåpn och cylinderblocket) i fältet nedn. Dett nummer kn behövs i fll v stöld och kn hjälp dig snbbt identifier produkttypen. Serienummer: Modellår: 14

21 ALLMÄN INFORMATION Modellbeteckning: Tillverkningsår: CE-märkning (vid tillämplighet): 25/30 Specifiktioner Modell 25M 30M 30EH 30E Totl längd 884 mm (34.8 in.) 600 mm (23.6 in.) Totl bredd 412 mm (16.2 in.) 355 mm (14 in.) Totl höjd Akterspegelhöjd Vikt 51 kg (112 lb.) S: 1116 mm (44 in.) - L: 1243 mm (49 in.) S: 435 mm (17.1 in.) - L: 562 mm (22.1 in.) 55 kg (121 lb) Mx uteffekt PS (KW) 25 (18.4) 30 (22.1) Fullgsvrvtl Bränsleförbrukning 13 L/h Antl cylindrr 2 Slgvolym 430 ml (26.2 in 3 ) Cylinderlopp Slglängd Avgssystem Kylsystem 68 mm (2.68 in.) 59 mm (2.32 in.) Avgs genom nvet Vttenkyld Strtsystem Mnuell Mnuell/elektrisk Btterikpcitet Tändning Tändstift Elektrodvstånd Växelströmsgenertor Bränsleblndningsförhållnde Bränsletnksvolym 54 kg (119 lb.) Min. reservkpcitetsmärkvärde 100 minuter och 350 kllstrtmpere (CCA) CD-tändning NGK B7HS-10 eller Chmpion L82C-NGK BPR7HS-10 1,0 mm (0.035 in.) 12 V, 80 W, 6,7 A 50:1 (Quicksilver TC-W2 eller TC-W3 2-tkt) 25 liter Reduktionsutväxling 1.92:1 Växelhusolj Växelhusoljevolym Quicksilver Ger Lube Premium Blend 280 ml (9.5 fl oz.) 15

22 OBS! ALLMÄN INFORMATION 16

23 17

24 Komponenter ALLMÄN INFORMATION

25 ALLMÄN INFORMATION MH-modeller 1 - Tilthndtg 2 - Övre kåp 3 - Hål för vttenpumpens skvllerstråle 4 - Vttenplugg 5 - Bckspärrspk 6 - Drivxelhus 7 - Antikvittionspltt 8 - Trimroder 9 - Sekundärt vttenintg 10 - Propeller 11 - Strtsnörets hndtg 12 - Växelspk 13 - Vridgsreglge 14 - Klämskruv 15 - Upphängningsbygel 16 - Trimlägestpp 17 - Övre oljeplugg 18 - Kylvttenintg 19 - Nedre oljeplugg 20 - Anslutning B 21 - Stoppbrytre 22 - Chokevred 23 - Bränsletnk 24 - Primerventil 25 - Bränslenslutning 26 - Bränsletnkens lock 27 - Avluftningsskruv 28 - Bränsleupptgsknä 19

26 ALLMÄN INFORMATION

27 ALLMÄN INFORMATION EH-modeller 1 - Tilthndtg 2 - Övre kåp 3 - Hål för vttenpumpens skvllerstråle 4 - Vttenplugg 5 - Bckspärrspk 6 - Drivxelhus 7 - Antikvittionspltt 8 - Trimroder 9 - Sekundärt vttenintg 10 - Propeller 11 - Strtsnörets hndtg 12 - Växelspk 13 - Vridgsreglge 14 - Klämskruv 15 - Upphängningsbygel 16 - Trimlägestpp 17 - Btterikbel 18 - Övre oljeplugg 19 - Kylvttenintg 20 - Nedre oljeplugg 21 - Anslutning B 22 - Huvudbrytre 23 - Stoppbrytre 24 - Chokevred 25 - Bränsletnk 26 - Primerventil 27 - Bränslenslutning 28 - Bränsletnkens lock 29 - Avluftningsskruv 30 - Bränsleupptgsknä 21

28 ALLMÄN INFORMATION

29 ALLMÄN INFORMATION E-modeller 1 - Tilthndtg 2 - Övre kåp 3 - Hål för vttenpumpens skvllerstråle 4 - Vttenplugg 5 - Bckspärrspk 6 - Drivxelhus 7 - Antikvittionspltt 8 - Trimroder 9 - Sekundärt vttenintg 10 - Propeller 11 - Strtsnörets hndtg 12 - Växelspk 13 - Klämskruv 14 - Upphängningsbygel 15 - Trimlägestpp 16 - Btterikbel 17 - Övre oljeplugg 18 - Kylvttenintg 19 - Nedre oljeplugg 20 - Anslutning B 21 - Fjärreglgebox 22 - Huvudbrytre 23 - Stoppbrytre 24 - Kbelenhet 25 - Bränsletnk 26 - Primerventil 27 - Bränslenslutning 28 - Bränsletnkens lock 29 - Avluftningsskruv 30 - Bränsleupptgsknä 23

30 Instlltion v utombordre INSTALLATION Vi rekommenderr strkt tt din återförsäljre instllerr din utombordre och relterde tillbehör för tt grnter korrekt instlltion och god prestnd. Om du instllerr utombordren själv, följ instruktionern i instlltionsmnulen som medföljer utombordren. OBS! De flest båtr är klssificerde och certifierde för ders mx. effektgräns i hästkrfter och dett viss på båtens certifieringsskylt. Utrust inte din båt med en utombordsmotor som överstiger denn gräns. Kontkt återförsäljren om du är osäker. Kör inte motorn förrän den är säkert monterd på båten i enlighet med nednstående instruktioner. 1. En utombordre: Plcer utombordsmotorn i mitten på ktern. Se Allmän informtion - 25/30- specifiktioner för kterspegelhöjd. - Akterspegelhöjd Två utombordre: Plcer utombordsmotorern c 58 cm (23 in.) från vrndr. Se Allmän informtion - 25/30-specifiktioner för kterspegelhöjd. 580 mm - Akterspegelhöjd Avståndet melln motorns ntiventiltionspltt och båtens botten måste vr mm (1.2-2 in.). Om höjdskillnden överstiger mm (1.2 2 in.), minsks troligen motorns effekt på grund v växelhusenhetens ökde vttenmotstånd. 24

31 INSTALLATION OBS! Välj en utombordsmotor som tillåter vstånd som viss nedn. - b - Båtens botten Antikvittionspltt mm (1.2 2 ) b Efter det du plcert upphängningsbygeln sk du fäst den med klämskruvrn och sedn borr två hål i kterspegeln så tt de mtchr hålen upphängningsbygeln. Sätt fst motorn med de medföljnde bultrn och muttrrn. Kom ihåg tt nvänd brickorn. b - b - c - d - Trimlägestpphål Bult Klämskruv Mutter d c MATCHA AKTERSPEGELN OBS! Se till tt utombordrens ntiventiltionspltt är ovnför vttenytn när du kör motorn på fullgs. Om dett inte är möjligt på grund v båtens bottenform sk du konsulter återförsäljren. 25

32 INSTALLATION Montering v fjärreglget STYRNING PÅ HÖGER SIDA 1. Plcer fjärreglgeboxen på en sådn plts tt din inte är i vägen när mn nvänder reglge och brytre. Bekräft tt det inte finns någr hinder vid drgningen v fjärreglgekblrn Fjärreglgefunktioner: c f b d e d b g c h - b - c - d - e - f - g - h - Helt öppet läge Helt stängt läge Gsens driftsområde Växlingsområde Neutrl (N) Frmåt (F) Bck (R) Spk för endst gs Bestämm längd på fjärreglgekbeln: En riktlinje för tt bestämm rätt längd på fjärreglgekbeln är måtten A plus B plus 300 mm (1 fot). A B - Akterspegelns mitt OBS! Min. böjningsrdie för en fjärreglgekbel är i llmänhet 203 mm (8 in.). Undvik lltför skrp böjningr. 26

33 INSTALLATION 4. Anslut fjärreglgekblrn till fjärreglgeboxen: Avlägsn bkpnelen genom tt loss två skruvr. - Bkpnel Trä fjärreglgekbeln genom öglekbelskon på ett vstånd på mer än 16 mm (0.63 in.). Lås öglekbelskon säkert med låsmuttern. 11 mm b b - Öglekbelsko Låsmutter 27

34 INSTALLATION 6. Tryck hlsen på växelns fjärreglgekbel ned in i klämmn på fjärreglgeboxens hus. Anslut öglekbelskon till växelrmen med tppen och E-ringen. För in en genomföring som medföljde fjärreglgeboxen i klämmn. - b - c - d - Genomföring Växelrmstpp E-ring Växelrm b c d Anslut gsens fjärreglgekbel till gsrmen på ett liknnde sätt som växelns fjärreglgekbel. - b - c - d - Gskbel Växelkbel Gsrm Växelrm b c d

35 INSTALLATION 8. Instller bkpnelen. - Bkpnel 9. Instller fjärreglgeboxen med tre skruvr, distnser och muttrr c - b - c - d - e - f - Skruv Fjärreglgebox Skrov Distnsbrick Brick Mutter b d e f

36 INSTALLATION 10. Anslut fjärreglgekblrn till motorn och sätt fst kbelenhetern enligt på det sätt som viss nedn. g h i d e f j q k c b o l p m n b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - Styrkroksplåt Distnsbrick Klämm Hlsen på fjärreglgekbeln Växelns fjärreglgekbel Brick Styrhyls B: Anslut fjärreglgekbeln till växelspken Växelspk Frmflyttningsrm Kulled Hållrlock: Anslut fjärreglgekbeln till kulleden Avlägsn genomföringen från den nedre motorkåpn Gsens fjärreglgekbel Hlsen på fjärreglgekbeln Distnsbrick klämm 11. Sätt fst ett hållrlock och en styrhyls B. 30

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Direktivet om maskinsäkerhet

Direktivet om maskinsäkerhet Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk:

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Förvaringstält 9 kvm Monteringsanvisning

Förvaringstält 9 kvm Monteringsanvisning Förvaringstält 9 kvm Monteringsanvisning ESKRIVNING MODELLNR # 3 m x 3 m x 2,4 m Förvaringstält - Grå 70333 REKOMMENDERDE VERKTYG ELLER 11mm Läsa HEL anvisningen innan monteringen påbörjas. Detta skydd

Läs mer