Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga"

Transkript

1 Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi för prouktsupport oh svr på vnlig frågor (FAQ).

2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När u nväner enn mskin sk u llti vit grunläggne säkerhetsåtgärer, inklusive följne: Läs ll nvisningr före nvänning. FARA - För tt minsk risken för elstötr: 1. Mskinen får lrig lämns oevk när en är nsluten till vägguttget. Dr llti ur stikkontkten ur vägguttget efter nvänning oh före rengöring. VARNING - För tt minsk risken för rännskor, rn, elstötr eller personskor: 1. Tillåt inte tt mskinen nväns som leksk. Stor uppmärksmhet krävs när mskinen nväns v eller i närheten v rn. 2. Använ enrt mskinen till et en är vse för oh enligt eskrivningrn i enn ruksnvisning. Använ enst tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. 3. Använ lrig mskinen om en hr en sk sl eller kontkt, om en inte fungerr som en sk, om en tppts eller skts eller tppts i vtten. Lämn in mskinen till närmste uktorisere återförsäljre eller servieenter för unersökning, reprtion eller elektrisk eller meknisk justering. 4. Använ lrig mskinen om någr lufthål är lokere. Håll lufthålen på mskinen oh fotpelen fri från nsmlt lu, mm oh löst tyg. 5. Tpp inte oh för lrig in föremål i någr öppningr. 6. Använ inte mskinen utomhus. 7. Använ inte mskinen är erosoler (spryer) nväns eller är syrgs ges. 8. För tt koppl ort mskinen, vri huvuströmrytren till läget märkt vilket etyer v oh r sen ut kontkten ur vägguttget. 9. Dr inte ut kontkten genom tt r i slen. Håll i kontkten, inte slen, när u rr ut en ur vägguttget. 10. Håll fingrrn ort från rörlig elr. Speiell uppmärksmhet krävs kring mskinens nål. 11. Använ llti rätt stygnplåt. Fel plåt kn le till tt nålen går v. 12. Använ inte öj nålr. 13. Dr inte i eller skjut på tyget uner sömn. Det kn öj nålen vilket kn gör tt en går v. 14. Ställ in mskinen på när u sk juster något omkring nålen, som tt trä eller yt nålen, trä en spole, yt pressrfot eller liknne. 15. Dr llti ut mskinens kontkt ur vägguttget när u tr ort sky, smörjer eller gör någr v e justeringr som nämns i ruksnvisningen. 16. Mskinen är inte vse tt nväns v små rn eller klen personer utn övervkning. 17. Små rn ör övervks för tt säkerställ tt e inte leker me mskinen. 18. Om lmpenheten (lysio) är sk sk en yts v en uktoriser återförsäljre. Använ enrt mskinen till et en är vse för oh så som et eskrivs i enn ruksnvisning. Använ tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. Innehållet i ruksnvisningen oh prouktspeifiktionern kn änrs utn föregåene meelne. Besök vår weplts på för ytterligre prouktinformtion SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Denn mskin är vse för hushållsruk. 1

3 Enheten sk inte nväns v personer (inklusive rn) me nestt fysisk, sensorisk eller mentl förmåg eller personer som sknr erfrenhet eller kunskp, om e inte övervks eller hr fått instruktioner om hur enheten nväns v en person som är nsvrig för ers säkerhet. Se till tt rn inte leker me enheten. ENDAST FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om u måste yt ut säkringen i stikkontkten sk u nvän en säkring som är gokän v ASTA till BS 1362,.v.s. som är -märkningen, i enlighet me märkningen på stikkontkten. Sätt llti tillk säkringshöljet. Använ inte kontkten utn tt säkringshöljet sitter på plts. Om en meföljne stikkontkten inte pssr i et tillgänglig vägguttget kontktr u en uktoriser återförsäljre för tt få en ny sl. 2

4 TACK FÖR ATT DU VALT VÅR MASKIN Den här mskinen är en v e mest vnere, torisere roer- oh symskinern för hemmruk. För tt u sk kunn utnyttj funktionern till fullo, föreslår vi tt u läser ruksnvisningen. LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN För säker nvänning 1. Titt på nålen när u syr. Rör inte hnhjulet, tråens uppfångrmeknism, nålen eller nr rörlig elr. 2. Kom ihåg tt slå v strömrytren oh r ut kontkten när: Du hr sytt färigt Du yter nål eller nr elr Ett strömvrott inträffr uner nvänning Du utför unerhåll på mskinen Du lämnr mskinen oevk. 3. Pler inget på fotpelen. 4. Anslut mskinen irekt till vägguttget. Använ inte förlängningsslr. För längre livsläng 1. Unvik irekt solljus oh myket fuktig pltser vi förvring v mskinen. Använ inte oh förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller nr het föremål. 2. Använ enrt neutrl såp eller rengöringsmeel vi rengöring v utsin. Bensen, thinner oh slipne pulver kn sk höljet oh mskinen oh sk ärför lrig nväns. 3. Tpp inte mskinen eller slå på en. 4. Läs llti ruksnvisningen när u sk yt ut eller instller någr enheter, pressrfoten, nålen eller nr elr för tt säkerställ tt e instllers korrekt. Vi reprtion eller justering Om ett fel skulle uppstå eller om et krävs justeringr krävs följer u först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen, för tt kontroller oh juster mskinen på egen hn. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriser Brother-återförsäljre. För ytterligre prouktinformtion oh uppteringr, esök vår weplts på Innehållet i enn ruksnvisning, speifiktionern för enn proukt oh skärmens utformning kn änrs utn föregåene meelne. 3

5 4

6 SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN Kpitel 1 oh 2 är vse för förstgångsnvänren oh eskriver inlene åtgärer vi nvänning v enn mskin smt grunläggne sömnsfunktioner. Sy nyttosömmr Fortsätt till kpitel 3 för tt lär ig hur u väljer en söm oh syr me e olik sömmrn. Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 3 Sy monogrm oh mönster Fortsätt till kpitel 4 för tt lär ig grunläggne sömnsfunktioner, från tt välj mönster till tt sy, smt funktioner som tt kominer oh reiger mönster, tt roter em eller änr storlek på em, oh tt spr kominere mönster. Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 4 Broer Fortsätt till kpitel 5 för tt lär ig grunläggne roerifunktioner, från tt välj mönster till tt sy, smt funktioner som tt reiger mönster för tt roter em eller änr storlek på em, oh tt nvän lämpligre funktioner eller metoer. I kpitel 6 kn u lär ig hur mn reigerr mer vnere roermönster oh kominerr mönster. Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 5 Kpitel 6 Delr som är reltere till åtgärer som eskrivs i nvisningrn är låmrkere. Utför e olik åtgärern smtiigt som u jämför ilern i nvisningrn me mskinens skärmiler. Om u, när u nväner mskinen, hr frågor om en åtgär eller vill vet mer om en särskil funktion så sk u nvän inex (s. 197) oh innehållsförtekningen för tt hitt relevnt vsnitt i ruksnvisningen. 5

7 INNEHÅLL 6 INNEHÅLL NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION...9 Mskinen... 9 Nål- oh pressrfotsvsnitt Broeror Driftsknppr Meföljne tillehör Alterntiv Kpitel 1 Komm igång 15 SLÅ PÅ/AV MASKINEN...16 LCD-SKÄRM...17 Använ knppen för mskininställning Använ mskinens riftsknpp Använ mönsterförklringsknppen TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN...24 Spol trå på tråspolen Sätt i tråspolen Dr upp unertråen Övertrå Använ uelnålen BYTA PRESSARFOT...33 T ort pressrfoten Sätt fst pressrfoten BYTA NÅL...34 Kpitel 2 Grunläggne sömn 37 SÖMNAD...38 Sy en söm Sy förstärkt stygn Sy runt hörn Änr syriktning Sy i tjokt tyg Sy i tunt tyg JUSTERA SÖMINSTÄLLNINGAR...42 Juster stygnreen Juster stygnlängen Ställ in korrekt tråspänning ANVÄNDBARA FUNKTIONER...43 Automtisk förstärkt stygn Automtisk tråvklippning Lås skärmen Kpitel 3 Nyttosömmr 47 VÄLJA EN NYTTOSÖM...48 Välj en söm Spr söminställningr Använ knppen för sömnsvl SY SÖMMARNA...51 Rksömmr Insnittsömmr Rynkning Fällsömmr Vekning Siksk Elstisk siksk Kstsömmr Quiltning Osynlig fållsömmr Appliktioner Snäksöm Lngettsöm Översöm Smoksöm Fgottsöm Fäst tejp eller nnt elstiskt mteril Antik sömmr Knpphålssöm Stoppning som sky mot slitge Sömn v knppr Öglor Sömn för olik riktningr (rksöm oh siksk) Sömn v lixtlås Kpitel 4 Monogrm/ekortiv sömmr 87 VÄLJA SÖMMAR Välj ekortiv sömmr/7 mm ekortiv sömmr/ stinsömmr/7 mm stinsömmr/korsstygn/ ekortiv nyttosömmr Bokstvssömmr SY SÖMMAR Sy ttrktiv vslutningr Grunläggne sömn Juster sömmr REDIGERA SÖMMAR Änr sömmens storlek Änr sömmens läng (Enst för stinsömmr på 7 mm) Skp en vertikl spegelvän il Skp en horisontell spegelvän il Välj en enstk söm/upprep sömn Änr tråtätheten (Enst för stinsömmr) KOMBINERA SÖMMAR Innn u skpr en sömkomintion Kominer sömmr från olik ktegorier Kominer sömmr v olik storlek Kominer sömmr me olik riktning Kominer sömmr v olik läng Skp stegsömmr (enst för stinsömmr på 7 mm) ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för sömt Spr sömmr i mskinminnet Spr sömmr på torn Hämt sömmr från mskinminnet Hämt sömmr från torn Kpitel 5 Broeri 109 INNAN DU BÖRJAR BRODERA Sätt på roerfot U Sätt fst roeroret VÄLJA BRODERMÖNSTER Enstegsmönster/lomstermönster Bokstvssömmr Rmmönster Broerkort Välj mönster från mskinminnet/torn SKÄRMBILDEN FÖR SÖMNAD FÖRBEREDA TYGET Fäst styvnsmteril på tyget Fäst tyget i roerrmen Broer på små tygitr oh i tygknter SÄTTA FAST BRODERRAMEN REDIGERA MÖNSTRET Änr på roerrmsisplyen Änr mönsterläget

8 Roter mönstret Änr sömmens storlek Skp en horisontell spegelvän il Änr stygntätheten (enst okstvssömmr oh rmmönster) Änr färgen på enstk teken KONTROLLERA MÖNSTRET Kontroller roeringsläget Förhnsgrnsk mönstret SY ETT BRODERMÖNSTER Sy ttrktiv vslutningr Sy roermönster Broer ppliktionsmönster Om tråen tr slut på spolen Om tråen går v men u syr Börj om från örjn Ställ in korrekt tråspänning Automtisk tråvklippning (slutet v färgen) Änr roeringshstighet Änr tråfärgsisplyen ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för roert Spr roermönster i mskinminnet Spr roermönster på torn Hämt mönster från mskinminnet Hämt mönster från torn BRODERIAPPLIKATIONER Använ ett rmmönster till en ppliktion (1) Använ ett rmmönster till en ppliktion (2) Kpitel 6 Reiger roerier 149 TILLGÄNGLIGA REDIGERINGSFUNKTIONER VÄLJA MÖNSTER ATT REDIGERA Välj enstegsmönster/lomstermönster/ rmmönster Bokstvssömmr REDIGERA MÖNSTER Flytt mönstret Roter mönstret Änrr storleken på mönstret Rer mönstret Änr konfigureringen för monogrmmönster Änr mellnrummen melln teknen Änr färgen på vrje teken i ett mönster Efter reigering KOMBINERA MÖNSTER Reiger kominere mönster Sy kominere mönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Kpitel 7 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) 163 SKAPA EN SÖM ANGE SÖMDATA ANVÄNDA SPARADE ANPASSADE SÖMMAR Spr npsse sömmr i mskinminnet Spr npsse sömmr på torn Hämt npsse sömmr från mskinminnet Hämt npsse sömmr från torn INNEHÅLL Kpitel 8 Bilg 175 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengör LCD-skärmen Rengör mskinhöljet Rengör hylsn Juster en lterntiv spolkpseln (utn mrkering) JUSTERA SKÄRMEN Det är svårt tt se v som står på skärmen Fel på pekskärmen FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER UPPGRADERA MASKINENS PROGRAMVARA TABELL ÖVER SÖMINSTÄLLNINGAR INDEX

9 8

10 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION Mskinen Se frmifrån Höger si/se kifrån Övre kåpn Öppn en övre kåpn när u sk trä mskinen oh spol trå på tråspolen. Trålerplåt Trä tråen runt trålerplåten när u trär övertråen. Kontrollfönster för tråens uppfångrmeknism Titt i fönstret för tt kontroller uppfångrmeknismens position. Nålträrspk Använ nålträrspken vi utomtisk nålträning. e Tråkniv För trårn genom tråkniven för tt klipp v em. f Aretsor me tillehörsfk Förvr pressrföttern oh spolrn i retsorets tillehörsfk. T ort retsoret när u syr run tygstyken som mnshetter. g Driftsknppr (5 knppr) oh omkopplre för hstighetsvl Använ ess knppr för tt utför olik funktioner, t.ex. örj sy oh höj oh sänk nålen. Använ omkopplren för hstighetsvl för tt juster hstigheten när u nväner nyttosömmr. h Monteringshål för knästyr pressrfotslyftre För in en knästyr pressrfotslyftren i hålet. i Knästyr pressrfotslyftre Du nväner en knästyr pressrfotslyftren när u vill sänk pressrfoten. j LCD-skärm (Liqui Crystl Disply) Söminställningrn kn viss oh reigers, mskinens funktioner kn viss oh felmeelnen kommer upp på LCDskärmen. k Pinne Sätt en trårulle på pinnen. l Lok Dett lok nväns för tt håll trårullen på plts. m Tråspolrsäte Använ tråspolrsätet när u spolr på trå på spolr. n Pinne för extr trårulle Den här pinnen nväns för tt spol unertråen uner sömn eller för sömn me uelnål. o Trålere För tråen runt enn trålere när u spolr trå på en spole. p Trålere för spolning v trå på tråspole För tråen runt enn trålere när u spolr trå på en spole. Hntg Bär en i hntget när u trnsporterr en. Hnhjul Vri hnhjulet mot ig för tt sy ett stygn eller för tt höj oh sänk nålen. Broerkortsfk Broerkort (säljs seprt) förs in i roerkortsfket. USB-uttg Sätt i en USB-kel för tt nslut en tor. e Pekpennshållre Förvr pekpennn i pekpennshållren när en inte nväns. f Uttg för fotpel Sätt i kontkten på fotpelens sl i uttget för fotpel. g Fotpel Tryk ne fotpelen för tt styr mskinens hstighet. h Slnslutning Sätt i strömslen i slnslutningen. i Huvuströmrytre Använ huvuströmrytren för tt slå PÅ oh AV mskinen. j Lufthål Täk inte över lufthålen när symskinen nväns. k Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt sänk ne mtrn. l Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. 9

11 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION Nål- oh pressrfotsvsnitt Broeror Knpphålsfotspk Sänk knpphålsfotspken när u syr knpphål oh tråkelstygn. Pressrfotshållre Pressrfoten sätts fst på pressrfotshållren. Pressrfotshållrens skruv Pressrfotshållrens skruv nväns för tt håll pressrfotshållren på plts. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när u syr. Använ en pressrfot som är lämplig för vl söm. e Mtre Mtrn mtr tyget i syriktningen. f Lok till unertråsfket Öppn loket till unertråsfket för tt sätt i spolen. g Stygnplåtsluk T ort stygnplåtslukn för tt rengör spolkpseln oh hylsn. h Stygnplåt På stygnplåten finns et mrkeringr som unerlättr när u sk sy rk sömmr. i Nålstångens trålere Trä övertråen genom tråleren på nålstången. j Nålklämsskruv Nålklämsskruven nväns för tt håll nålen på plts. Vgn Vgnen flyttr roerrmen utomtiskt vi roering. Frigörre (uner roeroret) Tryk på en här knppen för tt t ort roeroret. Kopplingsetlj på roeroret Skjut in kopplingsetljen på roeroret i roerorsporten på mskinen. Broerrmshållre Fäst roerrmen på roerrmshållren så tt rmen hålls på plts. e Rmhållrspk Tryk ne rmhållrspken för tt säkr roerrmen. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt rmhållrspken hr sänkts ne korrekt efter tt roerrmen hr plerts i rmhållren. 10

12 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION Driftsknppr Meföljne tillehör Tillehören förvrs i retsoret. Öppn retsoret som ilen nen visr. Strt/stopp -knppen När u tryker på enn knpp syr mskinen någr stygn i låg hstighet, oh örjr sen sy i en hstighet som omkopplren för hstighetsvl är inställ på. Tryk på knppen igen för tt slut sy. Färgen på enn knpp änrs eroene på sömnssätt. Grön: Rö: Mskinen är reo för sömn eller syr. Mskinen kn inte sy. Knppen förstärk stygn kåt/frmåt Denn knpp nväns för tt förstärk stygn i örjn oh slutet v en söm. När u tryker på enn knpp syr mskinen 3 till 5 stygn på smm ställe, oh stnnr ärefter utomtiskt. När et gäller rk- oh siksksöm i motstt riktning, syr mskinen stygn kåt (stygnen sys i motstt riktning) me låg hstighet enst när knppen förstärkt stygn kåt/frmåt hålls intrykt. Knpp för nållägesvl Använ knppen när u vill änr sömnsriktningen eller för etljer sömn på ett litet områe. Tryk på knppen för tt sänk eller höj nålläget. Tryk två gånger på knppen för tt sy ett stygn. Knpp för tråkniv Tryk på knppen när u sytt färigt för tt utomtiskt klipp v en överflöig tråen. e Knpp för höjning/sänkning v pressrfot Tryk på knppen när u vill sänk pressrfoten oh tryk ne på tyget. Tryk på knppen igen när u vill lyft upp pressrfoten. f Omkopplre för hstighetsvl Skjut omkopplren för hstighetsvl till vänster eller höger för tt juster hstigheten. Skjut omkopplren till vänster för tt sy i lägre hstighet. Skjut omkopplren till höger för tt sy i högre hstighet. Nyörjre sk sy i lägre hstighet tills e lärt sig nvän mskinen. Förvringsutrymme för roerfot U Spolställ (Pler spolrn på pinnrn för förvring.) Förvringsutrymme Förvringsrik för pressrfötter (för förvring v pressrfötter märkt A, G, I, J, M, N oh R.) VAR FÖRSIKTIG Tryk inte på knppen för tråkniv efter tt trårn hr klippts v. I nnt fll kn nålen gå v, trårn trssl till sig eller mskinen sks. 11

13 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION /11 2 nålr 90/14 2 nålr 90/14 2 nålr: Kulspetsnål (gulfärg) * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 ** * Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. ** Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för unertråsrete. 12

14 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Broerfot U XD Knpphålsfot A X Kstsömsfot G XC Monogrmfot N X Blixtlåsfot I X Sikskfot J (på mskinen) XC Fållsömsfot R X Knppfot M Gångfot F033N: Tillskärrfot F054:XC Quiltningsfot för frirmsläge F005N:E Sprättkniv X Tråspole 10 SFB 14 Nålförpkning X Duelnål X Sx XC Krit XE Rengöringsorste X Hålstns Skruvmejsel (stor) XC Skruvmejsel (liten) X Lok (minre) Lok (melln) 2 X Lok (stort) Vertikl pinne XC Filtrik X Skivform skruvmejsel XC Trånät XA Broerrmssts (stor) 18 m (H) 13 m (B) EF75:XC (7 tum (H) 5 tum (B)) 30 Broerrmssts (extr stor) 26 m (H) 16 m (B) (10-1/4 tum (H) 6-1/4 EF81:XC tum (B)) 31 Fotpel XD (EU) XC (övrig områen) 32 Stygnplåtsluk för roering XA Rutnätsrk GS3:X Pekpenn XA Knästyr pressrfotslyftre XA USB-kel XD Extr spolkpsel (utn mrkering) XC (se si 131) 38 Unertrå för roering EBT-CEN: X Styvnsmteril BM3:X Bruksnvisning XF Snstrts guie XD Hår väsk XD Tillehör för irkelsömn * BL-CSA 44 Skruv till tillehöret (2 styken, vrv en är en XE reserv) * 45 Mittstift * XE Mll * XE Bnfot * F021N 48 Snofot * F013N 49 Spolkpsel (grå) ** XE * Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. ** Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för unertråsrete. Använ llti enst tillehör som rekommeners för en här mskinen. Du kn eställ skruven för pressrfotshållren genom in uktorisere återförsäljre (rtikelnr: XA ). Denn ruksnvisning oh fotpelen kn förvrs i mskinens hår väsk. 13

15 NAMN PÅ MASKINENS DELAR OCH DERAS FUNKTION Alterntiv Os! Broerkort som köpts in i utlnet knske inte fungerr på in mskin. Besök en uktoriser återförsäljre för en komplett list över tillvlstillehör för mskinen Nr Artikelnmn Artikelnummer Unertrå för roering (vit) EBT-CEN:X Unertrå för roering (svrt) EBT-CEBN:XC Styvnsmteril BM3:X Vttenlösligt styvnsmteril BM4:X Sömguie SG1:XC Broerrmssts (liten) 2 m (H) 6 m (B) (1 tum (H) 2-1/2 tum (B)) EF73:XC Broerrmssts (melln) 10 m (H) 10 m (B) (4 tum (H) EF74:XC tum (B)) 6 Stygnplåt för rksöm SNP01:XD Unertråsfkets snoguie (me ett hål) XC Bor oh frirmshållre TFM2:XC Tråställ TS2:XC Broerorsväsk D6EUC:XC Broerkort All speifiktioner är korrekt vi trykningstillfället. Lägg märke till tt viss speifiktioner kn änrs utn föregåene meelne. 14

16 Kpitel 1 1Komm igång SLÅ PÅ/AV MASKINEN...16 LCD-SKÄRM...17 Försiktighetsåtgärer för isply...17 Knppfunktioner...18 Använ knppen för mskininställning...20 Använ mskinens riftsknpp...22 Innehåll i vrje ktegori...22 Använ mönsterförklringsknppen...23 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN...24 Spol trå på tråspolen...24 Använ pinnen för extr trårulle...24 Spol trå på tråspolen me pinnen...26 Sätt i tråspolen...27 Dr upp unertråen...27 Övertrå...28 Använ uelnålen...31 BYTA PRESSARFOT...33 T ort pressrfoten...33 Sätt fst pressrfoten...33 BYTA NÅL...34 Kontroller nålen...34 Om nålen...36 Tyg/trå/nålkomintioner...36

17 SLÅ PÅ/AV MASKINEN SLÅ PÅ/AV MASKINEN VARNING Använ enrt vnlig hushållsström som strömkäll. Använning v nr strömkällor kn orsk rn, elstötr eller mskinskor. Slå AV strömmen oh r ut kontkten uner följne omstänigheter: När u inte är i närheten v mskinen Efter tt u hr slutt nvän mskinen Om ett strömvrott inträffr uner nvänning Om mskinen inte fungerr korrekt på grun v en ålig nslutning eller frånkoppling Uner åskväer VAR FÖRSIKTIG Använ inte förlängningsslr eller uttgslister me fler pprter nslutn. Brn eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten me våt häner. Elstötr kn inträff. Slå llti AV strömmen innn mskinens kontkt rs ut ur vägguttget. Håll llti i kontkten när u rr ut en ur vägguttget. Om u rr i slen kn en sks oh rn eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt slen skärs v, sks, moifiers, öjs krftigt, rs, vris eller unts ihop. Pler inte tung föremål på slen. Utsätt inte slen för värme. Dess sker kn sk slen oh orsk rn eller elstötr. Om slen eller kontkten sks, t mskinen till en uktoriser återförsäljre för reprtion innn en nväns igen. Dr ut slen om mskinen inte kommer tt nväns uner en längre ti. Annrs kn rn uppstå. När mskinen lämns utn uppsikt, sk ntingen mskinens huvuströmrytre slås AV eller kontkten rs ut ur vägguttget. När servie utförs på mskinen eller när lukor ts ort sk ntingen mskinen eller elnorningrn koppls ort. För in strömslen i strömnslutningen oh sätt ärefter i kontkten i vägguttget. Vri huvuströmrytren till O för tt slå v mskinen. Huvuströmrytre Strömsl Vri huvuströmrytren till I för tt slå på mskinen. AV PÅ 16

18 LCD-SKÄRM LCD-SKÄRM Försiktighetsåtgärer för isply Virör enst isplyen me fingret eller me pekpennn som meföljer mskinen. Använ inte en stiftpenn eller något nnt hårt eller vsst föremål. Tryk inte heller för hårt på isplyen, eftersom en å kn sks. Hel eller elr v isplyen kn iln li mörkre eller ljusre eroene på skiftningr i en omgivne temperturen eller nr föränringr i en omgivne miljön. Dett är inte ett teken på tt något är fel. Om et är svårt tt läs på isplyen, juster ess ljusstyrk (se si 21). Displyen kn vr mörk irekt efter tt u hr slgit på mskinen. Dett är normlt för kgrunselysningen oh är inte ett teken på tt något är fel. Efter irk 10 minuter sk isplyen uppnå sin norml ljusstyrkenivå. Om u inte ser isplyen rkt frmifrån kn färgern se förvräng ut, eller så kn skärmen vr svår tt läs. Dett är normlt för isplyen oh är inte ett fel. Sitt rkt frmför isplyen när u nväner en. 1 Komm igång När mskinen slås på viss öppningsskärmen. Mskinen kn ställs in så tt öppningsskärmen inte viss (se si 21). Beroene på moell kn et hän tt öppningsskärmen inte viss när mskinen slås på.tryk lätt på isplyen me fingret. Beroene på inställningen väljs ntingen 1-01 Rksöm (vänster) eller 1-03 Rksöm (mitten) utomtiskt (se si 20). Det kn t lite ti innn öppningsskärmen viss. Dett är inte ett teken på tt något är fel. Visr om mskinen är inställ för enkelnål eller uelnål, oh nålläget när mskinen hr stnnt. Önskt nålläge kn ställs in (se si 20). För enkelnål För uelnål Enkelnål/nere läge Enkelnål/övre läge e Duelnål/nere läge Duelnål/övre läge Pressrfotsko Sätt fst ngiven pressrfot innn u örjr sy. Visr numret för vl söm (enst för nyttosömmr). Visr en förhnsgrnskning v en vl sömmen. e Visr sinumret oh totlt ntl sior. 17

19 LCD-SKÄRM Knppfunktioner Tryk på en v knpprn längst upp i isplyen ( ) me fingret eller pekpennn för tt änr skärmen som viss. e h f g i j k l m n o r q p s Mnöverpnel Nr Knpp Nmn Funktion Si 1 Knpp för Tryk på en här knppen för tt änr nålstoppsläget, slå på/v summertonen, 20 mskininställning juster mönstret eller skärmen oh änr nr mskininställningr. 2 Knpp för mskinrift Tryk på en här knppen för tt vis eskrivningr v träning v övertrå, tråspolning på spolen, yte v pressrfot oh nr funktioner vi nvänning v mskinen. 3 Knpp för pressrfot/ nålyte Tryk på en här knppen när u sk yt nål eller pressrfot. Vi tryk på enn knpp låses ll knppr oh riftsknppr så tt elr kn yts på ett säkert sätt. Tryk på en här knppen igen för tt häv låset för knpprn. När funktionern viss, viss inte skärmilen me läget för pressrfot/nålyte. 4 Knpp för nyttosöm Tryk på en här knppen för tt välj rksöm, siksk, knpphål, osynlig fållsöm eller nr sömmr (nyttosömmr) som är vnlig vi kläsömn , Knpp för monogrm/ ekortiv sömmr Tryk på enn knpp för tt välj mönster för monogrm eller ekortiv sömmr Knpp för roering Tryk på enn knpp för tt roer Knpp för tt reiger roerier Tryk på enn knpp för tt kominer roermönster. Genom tt reiger roermönster kn u skp originlemlem oh nmnlppr

20 LCD-SKÄRM Skärm Nr Knpp Nmn Funktion Si h Knpp för skärmlås Tryk på en här knppen för tt lås skärmen. När skärmen är låst är e olik 45 inställningrn, t.ex. stygnre oh stygnläng, låst oh kn inte änrs. Tryk på en här knppen igen för tt häv låset för inställningrn. i Knpp för sömnsvl Tryk på en här knppen när u ehöver hjälp me tt välj en pssne söm 50 för en syppliktion oh när u ehöver nvisningr om hur u syr en vl sömmen. Denn knpp är myket nvänr för nyörjre. j Mönsterförklringsknpp Tryk på en här knppen för tt se hur en vl sömmen kn nväns. 23 k Disply för sömvl Tryk på knppen för en söm u vill sy. Tryk på en v knpprn för tt änr skärmilen för mönstervl Komm igång l Knpp för utomtisk förstärkt stygn kåt/ frmåt Tryk på en här knppen för tt välj inställningen för utomtisk förstärkningssöm (ksöm). Om u väljer enn inställning innn u syr, syr mskinen utomtiskt förstärkt stygn i örjn oh slutet v sömmen (eroene på vl söm kn en sy kstygn). Tryk på en här knppen igen för tt vryt inställningen. 43 m Knpp för utomtisk tråvklippning Tryk på enn knpp för tt välj inställningen för utomtisk tråvklippning. Om u väljer enn inställning innn u syr, syr mskinen utomtiskt förstärkt stygn (eller kstygn, eroene på vl söm) oh klipper v trårn vi tryk på knppen för förstärkt stygn kåt/frmåt. Tryk på en här knppen igen för tt vryt inställningen. 44 n Knpp för spegelvänning Tryk på en här knppen för tt skp en spegelvän il v en vl sömmen. 49 Denn knpp kn inte nväns om en ser ut så här:. o Knpp för nållägesvl (enkel/uel) Innn u syr me uelnålen sk u tryk på enn knpp för tt välj inställningen för sömn me uelnål. Vrje gång u tryker på enn knpp växlr inställningen melln inställningen för sömn me enkelnål oh inställningen för sömn me uelnål. 31 Denn knpp kn inte nväns om en ser ut så här:. p Knpp för återställning Tryk på en här knppen för tt återställ en vl sömmens spre inställningr till ursprungsinställningrn. 49 q r Knpp för mnuellt minne Knppr för stygnre oh stygnläng Du kn änr söminställningrn (sikskre, stygnläng, tråspänning, utomtisk tråvklippning eller utomtisk förstärkningssöm o.s.v.) oh sen spr em genom tt tryk på en här knppen. Visr inställningrn för stygnre (sikskre) oh stygnläng för en vl sömmen. Tryk på eller för tt juster inställningrn för stygnre oh stygnläng Om viss kn inställningen inte justers. s Knppr för tråspänning Visr inställningen för tråspänning för en vl sömmen. Tråspänningen ställs normlt in utomtiskt. Tryk på eller för tt juster inställningen 43 för tråspänning. 19

21 LCD-SKÄRM Använ knppen för mskininställning Tryk på för tt änr nålstoppsläget, slå på/v summertonen, juster mönstret eller skärmen oh änr nr grunläggne mskininställningr. e f Välj om nålen sk stnn i höjt eller sänkt läge när mskinen stopps. Välj om u vill nvän omkopplren för hstighetsvl eller för tt juster sikskreen (se si 64). Juster mönster för monogrm oh ekortiv sömmr (se si 92). Juster pressrfotens höj (välj vilken höj pressrfoten sk h när en står i höjt läge) (se si 41). e Juster pressrfotstryket melln 1 (lågt) oh 4 (högt). * Ju högre nummer, esto högre tryk. Ställ in tryket på 3 för norml sömn. f Välj om 1-01 Rksöm (vänster) eller 1-03 Rksöm (mitten) sk vr en nyttosöm som väljs utomtiskt när mskinen slås på. * Tryk på för tt vis näst si. Välj ln 5 roerrmsisplyer (se si 125). Välj om tråfärgens nmn, tråfärgens nummer eller sömnsti sk viss i tråfärgsisplyen på skärmilen för roering (se si 138). Välj tillgängligt tråmärke när u väljer tråfärgens nummer i tråfärgsisplyen på skärmilen för roering (se si 138). * Tryk på för tt vis näst si. e Juster mximl roeringshstighet. Juster tråspänningen för roering. Juster höjen på roerfot U (se si 120). Välj enheter (mm/tum) för tt vis vstån oh storlek på roermönster. e Välj strtskärm (roeri/reigering v roeri) när roeroret är montert. * Tryk på för tt vis näst si. 20

22 LCD-SKÄRM Juster isplyens ensitet. * Tryk på för tt gör skärmen ljusre. * Tryk på för tt gör skärmen mörkre. e Juster ensiteten så tt kontrsten melln syns tyligt. oh Slå på/v summertonen. Slå på/v lmporn för nålområe oh retsområe. Välj om öppningsskärmen sk viss eller inte när mskinen slås på. e Välj ett v e 13 isplyspråken: [Engelsk], [Tysk], [Frnsk], [Itliensk], [Hollänsk], [Spnsk], [Jpnsk], [Dnsk], [Norsk], [Finsk], [Svensk], [Portugisisk], [Rysk] 1 Komm igång * Tryk på för tt vis näst si. Vis servieräkningen för roeristygn. Servieräkningen hr som syfte tt påminn ig om tt lämn in mskinen på regelunen servie. (Kontkt in uktorisere återförsäljre för mer informtion.) Visr vilken progrmvruversion som är instller på enn mskin Visr prouktientifiktionsnummer för enn mskin. Den senste versionen v progrmvrn är instller i in mskin. Kontkt in uktorisere Brotheråterförsäljre eller esök för informtion om tillgänglig uppteringr (se si 189). 21

23 LCD-SKÄRM Använ mskinens riftsknpp Grunläggne mskinfunktioner oh nnn informtion ser på innehållet i enn ruksnvisning förvrs i mskinen. Tryk på för tt öppn en skärmil som viss nen. Sex ktegorier viss högst upp på skärmen. Tryk på en knpp för tt vis mer informtion om en viss ktegori. Innehåll i vrje ktegori Nmn på mskinens elr oh ers funktion Grunläggne sömn Felsökning Pressrfotsspk Omkopplre för hstighetsvl Hnhjul Mtrlägesomkopplre Aretsor me tillehörsfk Trä övertråen Spol trå på tråspolen Byt nål Byt pressrfot Sätt i tråspolen Knästyr pressrfotslyftre Fotpel Huvuknppr Grunläggne roerifunktioner Unerhåll Knpp för tråkniv Knpp för höjning/sänkning v pressrfot Strt/Stopp -knpp Knpp för förstärk stygn kåt/ frmåt Knpp för nållägesvl Fäst styvnsmteril me stryksi i tyget Sätt i tyget Sätt fst roerrmen Sätt fst roeroret Sätt fst roerfot U Korrekt styvnsmteril tt nvän Rengör hylsn oh spolkpseln 22

24 LCD-SKÄRM Exempel: Vis informtion om hur mn trär övertråen. Använ mönsterförklringsknppen Tryk på. Tryk på. En list över grunläggne funktioner viss på unre hlvn v skärmen. Tryk på (träning v övertråen). Om u vill lär ig mer om nvänning v en viss söm, välj sömmen oh tryk sen på för tt vis en eskrivning v vl söm. Exempel: Vis informtion om nvänning v. Välj oh tryk ärefter på. 1 Komm igång Instruktionern för träning v mskinen viss. Tryk på för tt vis näst si. Använningsområen för viss. När u är klr me instruktionern, tryk på. e När u är klr me instruktionern, tryk på. 23

25 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN Spol trå på tråspolen Det här vsnittet eskriver hur trå spols på en tråspole. Me en här mskinen kn u nvän pinnen för extr trårulle för tt spol trå på tråspolen smtiigt som u nväner huvupinnen. Pler pinnen för extr trårulle i et övre läget. Använ pinnen för extr trårulle Men u roerr kn tråspolen spols. VAR FÖRSIKTIG Den meföljne tråspolen hr utformts för just enn symskin. Om u nväner tråspolr från nr moeller, fungerr inte mskinen som en sk. Använ enst en meföljne spolen eller spolr v smm typ (rtikelnr: SFB). 11,5 mm (irk 7/16 tum) Denn moell Pinne för extr trårulle Nturlig storlek 6 5 3, 4 7, 8 Slå på mskinen oh öppn en övre kåpn. Rikt in skårn på tråspolen me fjäern på pinnen, oh sätt sen tråspolen på pinnen. Anr moeller o l Pinne för extr trårulle Pler trårullen på pinnen för extr trårulle så tt tråen spols v frmifrån. Skjut ärefter loket så långt et går på pinnen för extr trårulle för tt säkr trårullen. Pinne för extr trårulle Lok Trårulle VAR FÖRSIKTIG Om trårullen eller loket inte är korrekt montere, kn tråen trssl in sig i pinnen oh orsk tt nålen ryts. Använ et lok (större, melln, minre) som är närmst trårullen i storlek. Om u nväner ett lok som är minre än trårullen kn et hän tt tråen fstnr i spåret i rullens äne. Os! När u nväner korslin trå på en tunn trårulle sk u nvän et minre loket oh lämn lite spelrum melln loket oh trårullen. Skår på tråspolen Fjäer på pinnen Spelrum Korslin trå Lok (minre) 24

26 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN e Håll tråen från trårullen i höger hn smtiigt som u håller i tråänen me vänster hn, oh för sen tråen genom tråleren. i Skjut spolhållren åt vänster tills en snäpps fst. * När spolhållren hr plerts till vänster fungerr en som en omkopplre oh ser till tt spolen spolr utomtiskt. 1 f Trålere Tryk in tråen uner pinnen på tråleren för spolning v trå på tråspole, oh för tråen runt tråspänningsskivn. * Se till tt tråen löper uner tråspänningsskivn. j Spolhållre (omkopplre) Spolen slutr utomtiskt snurr när en är full, oh spolhållren återgår till et ursprunglig läget. Klipp v tråen oh t sen ort spolen. Komm igång g Pinne Tråspänningsskiv Lin tråen meurs runt spolen fyr eller fem gånger. 2 Os! När u tr ort spolen, r enst spolen uppåt. Dr inte i tråspolrsätet, eftersom ett å kn lossn oh orsk skor på mskinen. VAR FÖRSIKTIG Om u plerr tråspolen på fel sätt kn tråspänningen minsk vilket kn le till tt nålen ryts v oh eventuellt resulter i skor. 3 1 h Dr tråänen genom spåret i tråspolrsätet oh r sen tråen åt höger så tt en klipps v me tråkniven. Spår Tråspolrsäte VAR FÖRSIKTIG Vr nog me tt följ instruktionern. Om tråen inte klipps v me tråkniven oh spolen fylls me trå, kn et hän tt tråen trsslr till sig runt spolen när en örjr t slut. 25

27 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN Spol trå på tråspolen me pinnen Huvupinnen kn inte nväns för tt spol trå på spolen men u syr. För informtion, se Använ pinnen för extr trårulle på si e f Skjut sen loket så långt et går på pinnen, oh skjut tillk pinnen till sin plts. Håll tråen från trårullen me å hänern smtiigt som u rr tråen först genom en unre skårn i trålerplåten, oh sen genom en övre skårn Slå på mskinen. o l 1 g Unre skårn i trålerplåten Övre skårn i trålerplåten För in tråen genom tråleren. Öppn en övre kåpn. Rikt in skårn på tråspolen me fjäern på pinnen, oh skjut sen på tråspolen på pinnen. h Trålere Tryk in tråen uner pinnen på tråleren för spolning v trå på tråspole, oh för tråen runt tråspänningsskivn. * Se till tt tråen löper uner tråspänningsskivn. Skår på tråspolen Fjäer på pinnen Vri pinnen så tt en är vinkl uppåt, oh pler sen trårullen på pinnen. * Kontroller tt tråen spols v frmifrån. Pinne Tråspänningsskiv i Följ steg g till j på si 25. Lok Trårulle Pinne 26

28 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN Sätt i tråspolen Det här vsnittet eskriver hur u sätter i en tråspole me trå i mskinen. Du kn örj sy utn tt r upp unertråen. Om u vill r upp unertråen, t.ex. vi rynkning, följ nvisningrn i näst vsnitt. e Håll försiktigt ne spolen me höger hn oh r sen lätt i tråen me vänster hn, smtiigt som u för en genom skårn. 1 VAR FÖRSIKTIG Använ en unertrå som hr spolts korrekt. I nnt fll kn nålen gå v eller tråspänningen lir felktig. f När tråen hr förts genom skårn rr u en mot ig för tt klipp v en me kniven. Komm igång Tryk på knppen för höjning/sänkning v pressrfot, för tt höj pressrfoten. För spärren till unertråsfkets lok åt höger, oh t sen v loket. g Tråkniv Sätt fst loket till unertråsfket genom tt för in fliken i lokets nere vänstr hörn, oh tryk sen försiktigt ne höger si v loket tills et snäpps fst. Lok till unertråsfket Spärr Håll spolen me höger hn oh tråänen i en vänstr. Sätt i en spole tråspolen i spolkpseln så tt tråen spols v i pilens riktning. Flik Dr upp unertråen Det finns syppliktioner för vilk u kn vilj r upp unertråen, t.ex. när u syr rynkor eller gör en quiltning i frirmsläget. Följ nvisningrn nen för tt r upp unertråen. Trä övertråen innn u rr upp unertråen. För informtion, se Övertrå på si 28. Följ steg till från föregåene vsnitt för tt sätt i spolen i spolkpseln. VAR FÖRSIKTIG Vr nog me tt håll ne spolen me fingret oh spol v unertråen korrekt. I nnt fll kn tråen gå v eller tråspänningen li felktig. 27

29 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN För unertråen genom skårn oh följ pilen i illustrtionen. Os! Klipp inte v tråen me tråkniven. Sätt inte fst loket till unertråsfket. Övertrå Det här vsnittet eskriver hur u trär mskinen oh nålen. Mskinen är märkt me siffror som nger träningsorningen. Håll försiktigt i övertråen smtiigt som u tryker på knppen för nållägesvl två gånger för sänkt läge, oh höj sen nålen. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt u trär mskinen på rätt sätt. Felktig träning kn meför tt tråen trsslr till sig oh nålen går v, vilket kn orsk skor. När u nväner tillehör som inte ingår i mskinen sk u sätt på ess på mskinen efter träningen. 12, , 5 Dr försiktigt i övertråen för tt r upp unertråen ,15 Slå på mskinen. 3 2,16 1 Tryk på knppen för höjning/sänkning v pressrfot, för tt höj pressrfoten. Övertråslukn öppns så tt mskinen kn träs. En ögl v unertråen kommer ut ur hålet i stygnplåten. e Dr ut irk 100 mm unertrå, oh r en sen uner pressrfoten mot mskinens ksi så tt en löper jäms me övertråen. Övertråsluk Denn mskin är utrust me en övertråsluk, så tt u kn kontroller tt träning v övertråen utförs korrekt. Övertrå Unertrå f Sätt fst loket till unertråsfket. 28

30 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN Tryk på knppen för nållägesvl för tt lyft upp nålen. g Håll tråen från trårullen i höger hn smtiigt som u håller i tråänen me vänster hn, oh för sen tråen genom skårn enligt pilrn på ilen. 1 Komm igång Os! Om u försöker trä nålen me nålträrspken utn tt höj en kn mskinen sks. h För tråen ne, upp oh sen ne i skårn som ilen visr. Vri pinnen så tt en är vinkl uppåt, oh pler sen trårullen på pinnen. * Kontroller tt tråen spols v frmifrån. e Lok Trårulle Pinne Skjut sen loket så långt et går på pinnen, oh skjut tillk pinnen till sin plts. VAR FÖRSIKTIG Om trårullen eller loket inte är korrekt montere, kn tråen trssl in sig i pinnen oh orsk tt nålen ryts. Använ et lok (större, melln, minre) som är närmst trårullen i storlek. Om u nväner ett lok som är minre än trårullen kn et hän tt tråen fstnr i spåret i rullens äne oh orskr tt nålen ryts. Övertråsluk Titt i kontrollfönstret för tråens uppfångrmeknism för tt kontroller uppfångrmeknismens position. Innn u trär mskinen, se till tt uppfångrmeknismen efinner sig i höjt läge. Övertråsluk Kontrollfönster för tråens uppfångrmeknism f Håll tråen från trårullen me å hänern smtiigt som u rr tråen först genom en unre skårn i trålerplåten, oh sen genom en övre skårn. i För tråen genom tråleren på nålstången (märkt 6 ). * Håll i tråen me å hänern oh trä en som ilen visr. Unre skårn i trålerplåten Övre skårn i trålerplåten Nålstångens trålere 29

31 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN j För tråen genom trålerens skivor (märkt 7 ). * Se till tt tråen löper genom trålerens skår. * Se till tt tråen går in orentligt i trålerens skivor, nnrs kn et hän tt nålen inte lir trä. m Tråen går igenom nålsögt. n Loss nålträrspken. Dr försiktigt i en tråäne som gik igenom nålsögt. Os! Dr inte hårt i tråen. Nålen kn öjs eller gå v. k Trålerens skår Dr upp tråen genom tråkniven för tt klipp v tråen som ilen visr. * Om en ögl iles på en trå som gik igenom nålsögt sk u r försiktigt i ögln vi nålens ksi. Tråkniv Os! När u nväner trå som snt snurrr v trårullen, t.ex. metlltrå, kn et vr svårt tt trä nålen om tråen klipps v. Istället för tt nvän tråkniven kn u ärför r ut en trå på irk 80 mm (irk 3 tum) efter tt en hr förts genom trålerens skivor (märkt 7 ). o Dr ut en trå på irk 100 mm (irk 3-4 tum), oh för en sen uner pressrfoten mot mskinens ksi. l 80 mm eller mer Sänk nålträrspken långsmt tills en klikr till. * Kroken roterr oh går igenom nålsögt. Os! Om nålträrspken sänks snt kn et hän tt nålen inte lir trä. Se till tt ing föremål, som t.ex. tyget, virör kroken. p 100 mm Tryk på knppen för höjning/sänkning v pressrfot för tt sänk ne pressrfoten innn u örjr sy. Dett vslutr träningen v övertråen. Os! Nålträren kn nväns me symskinsnålr för hemmruk från 75/11 till 100/16. För informtion om lämplig nål- oh tråkomintioner, se Tyg/ trå/nålkomintioner på si 36. Om utomtisk nålträning inte kune utförs korrekt sk u upprep proeuren oh strt me tråleren på nålstången (märkt 6 ). Viss nålr kn inte träs me nålträren. I sån fll sk u, istället för tt nvän nålträren efter tt tråen hr förts genom tråleren på nålstången (märkt 6 ), mnuellt för tråen genom nålsögt frmifrån. Krok Nålträrspk 30

32 Använ uelnålen TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN För tråen genom nålstångens trålere oh trä ärefter nålen till vänster. Me uelnålen kn u sy två prllell linjer v smm söm. Fst smm unertrå nväns kn u sy rolig mönster genom tt trä e å nålrn me trå i olik färg. Bå övertrårn måste vr v smm tjoklek oh kvlitet. Duelnålen kn enst nväns me mönster som etekns me när e väljs. Kontroller TABELL ÖVER SÖMINSTÄLLNINGAR i slutet v enn ruksnvisning för tt se vilk mönster som kn nväns me uelnål. VAR FÖRSIKTIG Använ enst uelnålr som är vse för en här mskinen (rtikelnr X ). Anr nålr kn gå v oh orsk skor. Vr nog me tt nvän uelnålläget tillsmmns me uelnålen. Om u nväner uelnålen när mskinen efinner sig i enkelnålläge kn nålen gå söner oh orsk skor. Sy lrig me öj nålr. Nålen kn gå v oh orsk skor. Vr nog me tt nvän pressrfoten J tillsmmns me uelnålen. Om stygnen lir hoptrykt sk u nvän pressrfot N. Tryk på, oh monter sen uelnålen (se BYTA NÅL på si 34). e Nålstångens trålere Pler pinnen för extr trårulle i et övre läget. Pinne för extr trårulle Pler en extr trårullen på pinnen för extr trårulle så tt tråen spols v frmifrån. Skjut ärefter loket så långt et går på pinnen för extr trårulle för tt säkr trårullen. 1 Komm igång Trä en först nålen enligt nvisningrn för tt trä en enkelnål (se Övertrå på si 28). f Pinne för extr trårulle Lok Trårulle Håll tråen från trårullen i höger hn smtiigt som u håller i tråänen me vänster hn, oh för sen tråen genom tråleren. * För inte tråen genom tråleren för spolning v trå på tråspole. Trålere för spolning v trå på tråspole Trålere 31

33 TRÄ UNDER-/ÖVERTRÅDEN g Håll tråen från trårullen me å hänern smtiigt som u rr tråen först genom en unre skårn i trålerplåten, oh sen genom en övre skårn. Håll i tråänen me vänster hn oh för sen tråen genom skårn enligt pilrn på ilen. k Tryk på för tt välj inställning för sömn me uelnål. * Stygnreen lir minre än vi sömn me enkelnål. Enkel-/uelnålsinställning viss. h Luk Unvik tt för tråen genom nålstångens trålere, oh trä ärefter nålen till höger. VAR FÖRSIKTIG Vr nog me tt nvän uelnålläget tillsmmns me uelnålen. Om u nväner uelnålen när mskinen efinner sig i enkelnålläge kn nålen gå söner oh orsk skor. l Tryk på strt/stopp -knppen när u hr sänkt pressrfotsspken. Nålstångens trålere Os! Nålträren kn inte nväns. För mnuellt tråen genom nålsögt frmifrån. Om nålträren nväns kn mskinen sks. Om u vill änr riktning när u syr me uelnål, höj nålen från tyget, höj pressrfotsspken oh vri sen tyget. i Tryk på, eller tryk på på skärmen. j Välj en söm. Os! Om viss som när u hr vlt söm, kn uelnålen inte nväns me enn söm. 32

34 BYTA PRESSARFOT BYTA PRESSARFOT VAR FÖRSIKTIG 1 Tryk llti på på mnöverpnelen innn u yter pressrfot. Om u inte hr trykt på strt/ stopp -knppen, eller om u tryker på en nnn knpp, kommer mskinen tt strt oh kn orsk skor. Använ llti en pressrfot som är lämplig för vl söm. Om fel pressrfot nväns, kn nålen slå i pressrfoten oh öjs eller gå v, vilket kn orsk skor. Använ enst pressrfötter som är vse för enn symskin. Om u nväner nr pressrfötter kn u orsk olykor eller skor. Komm igång T ort pressrfoten Höj pressrfotsspken. Tryk på knppen för nållägesvl för tt lyft upp nålen. Tryk på en svrt knppen på pressrfotshållren för tt t ort pressrfoten. Tryk på. Svrt knpp Pressrfotshållre Sätt fst pressrfoten Pler pressrfoten uner hållren, me fotens stift i linje me spåret i hållren, oh sänk sen pressrfotsspken så tt pressrfotens stift snäpps fst i spåret på hållren. Skärmen änrs, oh ll knppr oh riftsknppr låses. Spår Stift Tryk på, eller tryk på på skärmen. All knppr oh riftsknppr låses upp, oh föregåene skärm viss. Höj pressrfotsspken. 33

35 BYTA NÅL BYTA NÅL VAR FÖRSIKTIG Tryk llti på på mnöverpnelen innn u yter nål. Om u inte hr trykt på oh om u tryker på strt/stopp -knppen eller någon nnn funktionsknpp v misstg, kommer mskinen tt strt oh kn orsk skor. Använ enrt symskinsnålr som är vse för hemmruk. Anr nålr kn öjs eller gå v oh orsk skor. Sy lrig me en öj nål. En öj nål kn lätt gå v oh orsk skor. Kontroller nålen Pler nålens flt si på ett plnt unerlg (som stygnplåten eller en glsit) oh kontroller tt mellnrummet melln nålen oh et pln unerlget är jämnt längs hel nålen. Os! Använ lrig en öj eller slö nål. Tryk på. Jämnt mellnrum Pln yt (som loket till unertråsfket, en glsyt m.m.) Tryk på knppen för nållägesvl för tt lyft upp nålen. Skärmen änrs, oh ll knppr oh riftsknppr låses. 34

36 BYTA NÅL Använ en meföljne skruvmejseln för tt vri nålklämsskruven mot mskinens frmsi för tt loss på en, oh t ärefter ort nålen. 1 Komm igång Os! T inte i för hårt när u lossr eller rr åt nålklämsskruven, nnrs kn mskinen sks. Håll en ny nålen me en pln sin vän kåt, oh tryk in nålen tills en rör vi nålspärren. Använ skruvmejseln för tt r åt skruven på nålklämmn. Nålspärr Hål för plering v nålen Nålens flt si VAR FÖRSIKTIG Vr nog me tt för in nålen tills en rör vi nålspärren oh nvän sen skruvmejseln för tt r åt nålklämsskruven. Om nålen inte förs in helt oh håller, eller om nålklämsskruven är lös, kn nålen gå v eller mskinen t sk. e Tryk på, eller tryk på på skärmen. All knppr oh riftsknppr låses upp, oh föregåene skärm viss. 35

37 BYTA NÅL Om nålen Symskinsnålen är troligtvis symskinens viktigste el. Om u väljer rätt nål till itt syrete kommer resulttet tt li myket r oh u kommer tt råk ut för färre prolem. Nen lists någr sker som är r tt komm ihåg om nålr. Ju lägre nålnummer, esto finre är nålen. Ju högre nummer, esto tjokre nål. Använ fin nålr till tunn tyger oh tjokre nålr till tjok tyger. Använ en (gulfärg) kulspetsnål 90/14 när u syr i elstisk tyger för tt unvik överhoppe stygn. Använ en (gulfärg) kulspetsnål 90/14 när u syr monogrm eller ekortiv sömmr för tt unvik överhoppe stygn. Använ nål 75/11 för roerier. Den gulfärge kulspetsnålen 90/14 rekommeners inte för roerier eftersom en kn öjs eller gå v oh orsk skor. Vi rekommenerr tt u nväner nål 90/14 till roering på tjok tyger eller styvnsproukter (t.ex. enim, etylenvinylettsskivor, osv.) Nål 75/11 kn öjs eller gå v, vilket kn resulter i skor. Tyg/trå/nålkomintioner I följne tell finns informtion om korrekt trå oh nål för olik tyger. Se följne tell när u väljer lämplig trå oh nål för et tyg u sk sy i. Tyg Trå Nålstorlek Typ Storlek Meeltjokt tyg Poplin Bomull /11-90/14 Tft Syntetisk mereriser Flnell, grin Silkestrå, trå me silkesfinish 50 Tunt tyg Linong, tist Bomull /9-75/11 Georgette Syntetisk mereriser Shly, stäng Silke 50 Tjokt tyg Denim Bomull /14-100/16 Mnhester Syntetisk mereriser 50 Twee Silke 50 Elstiskt tyg Jersey Trå för stikt Gulfärg nål Trikå me truig spets 75/11-90/14 Översömmr Syntetisk mereriser 30 90/14-100/16 Silke 30 Använ llti nål 90/14-100/16 till genomskinlig nylontrå. Smm trå nväns vnligtvis åe för uner - oh övertråen. VAR FÖRSIKTIG Vr nog me tt följ rekommentionern för nål/trå/tygkomintioner i tellen. Om u nväner en olämplig komintion, frmförllt om u nväner ett tjokt tyg (t.ex. enim) me en tunn nål (vs. 65/9-75/11) kn ett meför tt nålen öjs eller går v oh orskr skor. Sömmen kn okså li ojämn, tyget kn rynk sig oh et kn hän tt mskinen hoppr över viss stygn. 36

38 2 Kpitel 2Grunläggne sömn SÖMNAD...38 Sy en söm...38 Använ fotpelen...39 Använ en knästyr pressrfotslyftren...40 Sy förstärkt stygn...40 Sy runt hörn...40 Änr syriktning...40 Sy me en sömsmån på 0,5 m eller minre...40 Sy i tjokt tyg...41 Om tyget inte får plts uner pressrfoten...41 Om tyget inte mts frm...41 Sy i tunt tyg...41 JUSTERA SÖMINSTÄLLNINGAR...42 Juster stygnreen...42 Juster stygnlängen...42 Ställ in korrekt tråspänning...43 Korrekt tråspänning...43 Övertråen är för spän...43 Övertråen är för lös...43 ANVÄNDBARA FUNKTIONER...43 Automtisk förstärkt stygn...43 Automtisk tråvklippning...44 Lås skärmen...45

39 SÖMNAD SÖMNAD VAR FÖRSIKTIG Vr speiellt uppmärksm på nålen när mskinen nväns, för tt unvik skor. Håll hänern ort från rörlig elr när mskinen nväns. Dr inte i eller sträk tyget men u syr. Det kn orsk skor. Använ inte öj eller vrutn nålr. Det kn orsk skor. Se till tt nålen inte slår i tråkelnålr eller nr föremål men u syr. Annrs kn nålen gå v oh orsk skor. Om stygnen är hoptrykt kn u änr inställningen för stygnläng oh gör stygnen längre innn u fortsätter tt sy. Annrs kn nålen gå v oh orsk skor. Sy en söm Slå på mskinen oh tryk sen på knppen för nållägesvl för tt lyft upp nålen. Välj en söm. Pler tyget uner pressrfoten, håll i tyget oh tråänrn me vänster hn oh vri sen hnhjulet för tt sänk ne nålen i tyget på et ställe är sömmen sk örj. * Tryk på en svrt knppen till vänster om pressrfot J enst om tyget inte mts eller när u sk sy tjok sömmr. Normlt sett går et r tt sy utn tt först tryk på en svrt knppen. e Sänk ne pressrfotsspken. Du kn örj sy utn tt r upp unertråen. Symolen för rätt pressrfot viss i et övre vänstr hörnet på LCD-skärmen. Monter pressrfoten (se BYTA PRESSARFOT på si 33). f Använ omkopplren för hstighetsvl för tt juster hstigheten. Hstigheten kn även justers men u syr. VAR FÖRSIKTIG Använ llti rätt pressrfot. Om fel pressrfot nväns, kn nålen slå i pressrfoten oh öjs eller gå v, vilket kn orsk skor. g Långsmt Snt Pler hänern lätt på tyget för tt styr et, oh tryk sen på strt/stopp - knppen för tt örj sy. 38

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6b

Facit - Tänk och Räkna 6b Fit Tänk oh Räkn Mätning oh sttistik A. B. C. A. B. C. A. B. C. 00 s s s 0 min min min 0 h h 0 h 0... h min h min h min.,. oh. h min.0 h min h min 0. Ktrineholm 0 ygn 0 ygn 0 ygn mån mån mån 00 min gr

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du nvänder denn mskin sk du lltid vidt grundläggnde säkerhetsåtgärder, inklusive följnde: Läs ll nvisningr före nvändning. FARA - För tt minsk risken för elstötr:. Mskinen

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentmen ellär 92FY21 och 27 201-08-22 kl. 8 13 Svren nges på seprt ppper. Fullständig lösningr med ll steg motiverde och eteckningr utstt sk redoviss för tt få full poäng. Poängen för en helt korrekt löst

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Självstudiehäfte för förkovring i förmågan att utföra integrationer i olika koordinatsystem

Självstudiehäfte för förkovring i förmågan att utföra integrationer i olika koordinatsystem Bo E Sernelius Självstuiehäfte Självstuiehäfte för förkovring i förmågn tt utför integrtioner i olik koorintsystem Häftet består v tre elr I en först återfinns uppgiftern Den nr är fcit me svr på uppgiftern

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Plattform Kom igång-guide

Plattform Kom igång-guide CFD Plttform Kom igång-guie Me vår kom igång-guie kn u enkelt eknt ig me mång v hnelsplttformens verktyg oh funktioner. Lär ig vr u hittr proukter tt hnl, nyheter, grfer, pler olik Orertyper, övervk in

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1.

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1. RAKSÖM Raksöm med central nålposition Vrid sömvalsratten så att A visas på sömdisplayen. Sätt fast den vanliga pressarfoten. Ställ in önskad stygnlängd med stygnlängdsratten. 2.5 är standardinställningen

Läs mer