När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:"

Transkript

1

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för elstötar:. Maskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till vägguttaget. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användning och före rengöring.. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du byter glödlampa. Byt ut glödlampan till en av samma typ på 5 watt. VARNING - För att minska risken för brännskador, brand, elstötar eller personskador:. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Stor uppmärksamhet krävs när maskinen används av eller i närheten av barn.. Använd enbart maskinen till det den är avsedd för och såsom beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren enligt denna bruksanvisning.. Använd aldrig maskinen om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den tappats eller skadats eller tappats i vatten. Lämna in maskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.. Använd aldrig maskinen om några lufthål är blockerade. Håll lufthålen på maskinen och fotpedalen fria från ansamlat ludd, damm och löst tyg. 5. Tappa eller för aldrig in föremål i några öppningar. 6. Använd den inte utomhus. 7. Använd inte maskinen där aerosoler (sprayer) används eller syrgas ges. 8. För att koppla bort maskinen, vrid strömbrytaren till läget märkt vilket betyder av, och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget. 9. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i kontakten, inte sladden, när du drar ut den ur vägguttaget. 0. Håll fingrarna borta från rörliga delar. Speciell uppmärksamhet krävs kring maskinens nål.. Använd alltid rätt nålplatta. Fel platta kan göra att nålen bryts av.. Använd inte en böjd nål.. Dra inte i eller skjut på tyget under sömnad. Det kan böja nålen vilket kan göra att den bryts av.. Stäng av maskinen genom att ställa in den på när du ska justera något omkring nålen, som att trä nålen, byta nålen, trä en spole, byta pressarfot eller liknande. 5. Dra alltid ut maskinens kontakt ur vägguttaget när du tar bort skydd, smörjer eller gör några av de justeringar som nämns i bruksanvisningen. 6. Maskinen är inte avsedd att användas av små barn eller klena personer utan övervakning. (Endast för Australien och Nya Zeeland) 7. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskinen. SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Denna maskin är avsedd för hushållsbruk.

3 UPPACKNING/NERPACKNING Spar kartongen och förpackningsmaterialet. Du kanske måste lämna in eller sända bort maskinen för reparation. Maskinen kan skadas om du inte förpackar den på rätt sätt eller använder fel förpackningsmaterial. Följ diagrammet nedan när du packar upp eller ned maskinen. VIKTIGT Förpackningsmaterialet är utformat att förhindra skador. Spar förpackningsmaterialet om du behöver lämna in eller sända bort maskinen för reparation. LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. Använda maskinen på ett säkert sätt. Observera nålen noga när du syr. Ta inte på handhjulet, trådupptagningsspaken, nålen eller andra rörliga delar.. Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut kontakten under följande omständigheter: När du slutat använda maskinen När du byter eller tar bort nålen eller andra delar Om ett strömavbrott inträffar när maskinen används Om du kontrollerar eller rengör maskinen Du lämnar maskinen obevakad. Placera inget på fotpedalen.. Anslut maskinen direkt till vägguttaget. Använd inte förlängningssladdar. Förlänga maskinens driftsliv. Förvara inte maskinen i direkt solljus eller hög luftfuktighet. Använd eller förvara inte maskinen i närheten av element, strykjärn, halogenlampor eller andra heta föremål.. Använd enbart mild såpa eller rengöringsmedel vid rengöring av utsidan. Bensen, thinner och slipande pulver kan skada höljet och maskinen och ska därför aldrig användas.. Tappa inte maskinen eller slå på den.. Hänvisa alltid till bruksanvisningen innan du byter eller monterar pressarfoten, nålen eller andra delar så att du monterar dem på rätt sätt. Reparera eller justera maskinen Om maskinen inte fungerar eller behöver justeras ska du först inspektera och försöka justera den själv genom att följa felsökningstabellen i bilagan. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår. För ytterligare produktinformation och uppdateringar, besök vår webbplats på Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

4 INNEHÅLL. LÄRA KÄNNA SYMASKINEN...5 HUVUDDELAR...5 TILLBEHÖR...6 Alternativa tillbehör... 6 ANVÄNDA SYMASKINEN...7 Ansluta kontakter... 7 Huvudströmbrytare och lampströmbrytare... 8 Fotpedal... 8 Kontrollera nålen... 8 Byta nålen... 8 Byta pressarfot... 9 Flatbäddstillbehör... 0 Använda friarmen... 0 REGLAGE... Mönstervalsratt... Mönster och stygnnamn... Stygnlängdsratt... Elastiska sömmar... 5 Stygnbreddsratt... 5 Backstygnsspak... 5 TRÄ MASKINEN...6 Spola upp tråd på spolen... 6 Undertrådens trädning... 8 Undertrådens trädning (modeller med snabbspolning)... 9 Trädning av övertråd... Använda nålträdaren (på modeller med nålträdare)... Ta upp undertråden... Sy med tvillingnål... Trådspänning... 5 TYG-, TRÅD- OCH NÅLKOMBINATIONER...6. RAKSÖM OCH SICKSACKSÖM...7 Läs detta innan du syr... 7 Raksöm... 7 Sicksacksöm INBYGGDA SÖMMAR...9 Osynlig fållsöm... 9 Söm för musselformade veck... 9 Elastisk söm... 0 Dubbelverkande söm... Lapptäcksarbeten... Överkastning... Kråksparksöm... Trestegs elastisk sicksacksöm... Dekorsömmar.... SY KNAPPHÅL OCH KNAPPAR... Sy ett knapphål... Justera knapphål... 5 Sy knappar... 6

5 5. TILLBEHÖR OCH DERAS ANVÄNDNING...7 Sätta i blixtlås... 7 Rynkning... 8 Stoppning... 8 Applikationer... 9 Monogram och brodering... 9 ALTERNATIVA TILLBEHÖR... Använda gångfoten... Använda quiltningsfoten... Använda /-tums quiltningsfoten BILAGA... UNDERHÅLL... Byta glödlampa... Rengöring... Felsökning... 6 SAKREGISTER...9

6 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN HUVUDDELAR G F E 8 D 0 9 H I J C A B K Spolmekanism (Sidan 6) Spolar tråden runt spolen så att den kan användas som undertråd. Trådrullsstativ (Sidan 6, ) Håller fast trådrullen. Trådledare (Sidan 6, ) Används när tråden spolas på spolen och när maskinen träs. Trådupptagningsspak (Sidan ) 5 Hål för extra trådrullsstativ (Sidan 5) Plats för en extra trådrulle när du syr med tvillingnålen. 6 Stygnbreddsratt (Sidan 5) Reglerar stygnens bredd. 7 Trådspänningsratt för övertråd (Sidan 5) Reglerar övertrådens spänning. 8 Trådkniv (Sidan 8) För trådarna genom trådkniven för att klippa av dem. 9 Nålträdare (Sidan ) (Finns bara på vissa modeller.) 0 Snabbspole (Sidan 9) (Finns bara på vissa modeller.) A Flatbäddstillbehör med tillbehörsfack (Sidan 0) B Pressarfot (Sidan 9) C Backstygnsspak (Sidan 5) Tryck på spaken när du vill sy bakåt. D Mönstervalsratt (Sidan ) Vrid ratten i endera riktning och välj sömmen du vill använda. E Stygnlängdsratt (Sidan ) Reglerar stygnens längd. F Finjusteringsskruv för knapphål (Sidan 5) G Handhjul Används när du ska höja och sänka nålen manuellt. H Huvudströmbrytare och lampströmbrytare (Sidan 8) Du kan slå på och av strömmen och symaskinslampan. I Uttag för fotpedal (Sidan 7) Sätt in fotpedalens kontakt och anslut maskinen till strömförsörjningen. J Pressarfotsspak (Sidan ) Höjer och sänker pressarfoten. K Fotpedal (Sidan 8) Reglerar syhastigheten samt startar och stoppar sömnad. Artikelnummer för sicksackpressarfot: XC90-05 Fotpedal: Modell KD-90 Artikelnummer: XC759-0 (0/0V-områden) XC78- (0/0V-områden) XC755-0 (Australien, Nya Zeeland) 5

7 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN TILLBEHÖR Följande tillbehör förvaras i flatbäddstillbehöret. Vi har utformat tillbehören så att de ska hjälpa dig att utföra de flesta sömnadsarbeten Nr Artikelnamn Artikelnummer Nr Artikelnamn Artikelnummer Blixtlåsfot ( st.) X Knapphålsfot ( st.) X5969- Spole ( st.) SFB: XA Knappsömnadsfot ( st.) X Extra trådrullsstativ ( st.) Nålförpackning (vanlig enkel nål HAX0 ( st.)) Skruvmejsel ( st.) X Tvillingnål ( st.) X Stoppningsplåt ( st.) XC606-0 Obs! De medföljande tillbehören varierar beroende på maskinmodellen. Alternativa tillbehör... Nr Artikelnamn Artikelnummer Gångfot F0N: XC65-00 Quiltningsfot F005N: XC98-00 /-tums quiltningsfot F00N: XC9-00 6

8 ANVÄNDA SYMASKINEN Varning! Använd enbart vanlig hushållsström för strömförsörjningen. Bruket av andra strömkällor kan orsaka brand, elstötar eller maskinskador. Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut kontakten under följande omständigheter: När du inte är i närheten av maskinen När du slutat använda maskinen Om ett strömavbrott inträffar under användning Om maskinen inte fungerar korrekt på grund av en dålig anslutning eller bortkoppling Under elektriska stormar Använd inte förlängningssladdar eller uttagslister med flera apparater anslutna. Brand eller elstötar kan uppstå. Ta inte i kontakten med våta händer. Elstötar kan inträffa. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan maskinens kontakt dras ut ur vägguttaget. Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan den skadas, eller kan brand eller elstötar uppstå. Tillåt inte att sladden skärs av, skadas, modifieras, böjs kraftigt, dras, vrids eller buntas ihop. Placera inte tunga föremål på sladden. Utsätt inte sladden för värme. Dessa saker kan skada sladden och orsaka brand eller elstötar. Om sladden eller kontakten skadas, ta maskinen till en auktoriserad återförsäljare för reparation innan den används igen. Dra ut sladden om maskinen inte kommer att användas under en längre tid, annars kan brand uppstå. Ansluta kontakter Anslut fotpedalens kontakt till maskinen. Sätt i kontakten i ett vägguttag. Obs! Maskinens huvudströmbrytare ska stängas av eller kontakten dras ut ur vägguttaget när maskinen lämnas utan översyn. Dra ut kontakten ur vägguttaget när maskinen underhålls, höljen tas bort eller lampan byts. 7

9 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Huvudströmbrytare och lampströmbrytare Strömbrytaren slår av och på strömmen och symaskinslampan. Kontrollera nålen Synålen ska alltid vara rak och vass för problemfri sömnad. Kontrollera nålen på rätt sätt Lägg nålens plana sida på en plan yta. Kontrollera nålen uppifrån och från sidorna. Kasta böjda nålar på säkert sätt. Slå på (mot I-markeringen) Stäng av (mot O-markeringen) Fotpedal Maskinen går på låg hastighet om du trycker ned fotpedalen en aning. Maskinens hastighet ökar när du trycker hårdare. Maskinen stannar om du tar bort foten från fotpedalen. Du bör kontrollera att det inte finns några föremål på fotpedalen när maskinen inte används. Fotpedal Låt inte tygrester och damm samlas på fotpedalen. Det kan leda till brand eller elstötar. Parallell yta Plan yta (spolfackets lucka, glasskiva, etc.) Byta nålen Dra ut kontakten ur uttaget. Stäng av huvudströmbrytaren innan du byter nålen. Om strömmen är på och du trycker på fotpedalen kan maskinen starta och skada dig. Använd enbart symaskinsnålar för hemmabruk. Andra nålar kan böjas eller brytas av och orsaka skador. Sy aldrig med en böjd nål. En böjd nål kan lätt gå av och orsaka skador. Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig (moturs) så att markeringen på hjulet är riktad rakt uppåt. Sänk ned pressarfotsspaken. Pressarfotsspak 8

10 Håll nålen med vänstra handen och använd en skruvmejsel för att vrida klämskruven moturs för att ta bort nålen. Kontrollera att du för in nålen tills den nuddar stoppet och att klämskruven dras åt ordentligt med en skruvmejsel. Om nålen inte är helt isatt eller om klämskruven är lös kan nålen brytas av eller maskinen skadas. 5 Skruvmejsel Klämskruv Lossa eller dra inte åt klämskruven med för stor kraft, eftersom vissa delar av symaskinen kan skadas. Med nålens plana sida riktad bakåt, för in nålen tills den rör vid nålstoppet. Dra sedan åt nålklämman med skruvmejseln. Skruvmejsel Nålstopp Nål Montera tvillingnålen på samma sätt. Byta pressarfot Du måste byta pressarfot beroende på vad du ska sy och hur. snäppbar typ Försikstighet! Stäng alltid av strömmen innan du byter pressarfot. Om strömmen är på och du trycker på fotpedalen kan maskinen starta och skada dig. Använd alltid rätt pressarfot för stygnet du valt. Om du använder fel pressarfot kan nålen träffa pressarfoten och böjas eller brytas av vilket kan leda till skador. Använd bara pressarfötter som konstruerats för användning med maskinen. Olyckor eller personskador kan inträffa om du använder andra pressarfötter. Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig (moturs) och höj sedan pressarfotsspaken. Lossa pressarfoten genom att höja spaken på baksidan av hållaren. Pressarfot 9

11 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Placera en pressarfot på nålplattan så att stången på pressarfoten är i linje med skåran på ansatsen. Sänk pressarfotsspaken och montera pressarfoten på ansatsen. Stången bör snäppas fast om pressarfoten är placerad på rätt plats. Flatbäddstillbehör Tillbehören förvaras i ett fack inuti flatbäddstillbehöret. Skjut flatbäddstillbehöret åt vänster när du vill öppna det. Ansats Pressarfotens installationsriktning Flatbäddstillbehör Förvaringsfack Obs! Lägg tillbehören i en påse och förvara påsen i facket. Om tillbehören inte läggs i en påse kan de trilla ut och försvinna eller skadas. Använda friarmen Friarmssömnad är praktiskt när du syr runda eller svåråtkomliga delar. Lyft bort flatbäddstillbehöret när du vill använda friarmen. Lossa flatbäddstillbehöret genom att skjuta det åt vänster. Om pressarfoten inte monteras i rätt riktning kan nålen träffa pressarfoten vilket kan göra att den böjs eller bryts av och orsakar skador. Flatbäddstillbehör 0

12 REGLAGE Mönstervalsratt När du väljer mönster med mönstervalsratten ska du vrida handhjulet mot dig (moturs) så att nålen är i det högsta läget. Om nålen är i nedsänkt läge när du vrider mönstervalsratten kan nålen, pressarfoten eller tyget skadas. Vrid bara mönstervalsratten i endera riktning när du ska välja mönster. Avsnittet som följer visar rekommenderade stygnlängder och bredder. 5 stygns (finns bara på vissa modeller) Mönstervalsratt Valt mönsternummer 5 stygns

13 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Mönster och stygnnamn Mönster 5 stygns 5 stygns Stygnnamn Rekommenderad bredd (mm (tum)) Rekommenderad längd (mm (tum)) Sida i bruksanvisningen -STEGS AUTOMATISKT KNAPPHÅL (/8 /6) F-,5 (/6-/6) RAKSÖM 0-5 (0-/6) (Ändrar nålläget) - (/6-/6) 7, 7, 8,,, SICKSACKSÖM 0-5 (0-/6) F- (/6-/6) 8, 6, 9, OSYNLIG FÅLLSÖM (/8-/6) F- (/6-/6) 9 SÖM FÖR MUSSELFORMADE VECK (/8-/6) F- (/6-/8) 9 ELASTISK SÖM (/8-/6) F-,5 (/6-/) 0 ELASTISK OSYNLIG FÅLLSÖM (/8-/6) F-,5 (/6-/6) 9 ELASTISK OSYNLIG FÅLLSÖM (/8-/6) F-,5 (/6-/6) 9 ELASTISK SÖM FÖR MUSSELFORMADE VECK (/8-/6) F- (/6-/8) DUBBELVERKANDE SÖM (/8-/6) F- (/6-/8) FOGSÖM (/8-/6) F- (/6-/8) SAMMANFOGNINGSSÖM (/8-/6) F- (/6-/8) TRIANGELSÖM TRESTEGS ELASTISK SÖM TRESTEGS ELASTISK SICKSACKSÖM STRETCHOVERLOCK (/8-/6) 0-5 (0-/6) (Ändrar nålläget) (/8-/6) (/8-/6) F-,5 (/6-/6),5 (/)* 7,5 (/),5 (/)*,5 (/),5 (/),5 (/) * Sömmen kan även sys när stygnlängdsratten är inställd på.

14 Mönster 5 stygns 5 stygns Stygnnamn Rekommenderad bredd (mm (tum)) Rekommenderad längd (mm (tum)) Sida i bruksanvisningen ELASTISK OVERLOCKSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) KRÅKSPARKSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) PILSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) PILSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) DEKORSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) BLADSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) TRÄDSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) BENSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) DEKORSÖM (/8-/6),5 (/),5 (/) STRETCHOVERLOCK (/8-/6),5 (/) STRETCHOVERLOCK (/8-/6),5 (/) SMOCKSÖM (/8-/6),5 (/)

15 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Mönster 5 stygns 5 stygns Stygnnamn Rekommenderad bredd (mm (tum)) Rekommenderad längd (mm (tum)) Sida i bruksanvisningen KAMSÖM (/8-/6),5 (/) KAMSÖM (/8-/6),5 (/) DEKORSÖM (/8-/6),5 (/) STICKSÖM (/8-/6),5 (/) DEKORSÖM (/8-/6),5 (/) DEKORATIV FÅLLSÖM (/8-/6),5 (/) DEKORSÖM (/8-/6),5 (/) Stygnlängdsratt Beroende på vilken söm du valt kanske du måste justera stygnlängden för att få bästa resultat. Siffrorna som är markerade på stygnlängdsratten anger stygnlängden i millimeter (mm) (/5 tum). JU HÖGRE SIFFRA, DESTO LÄNGRE STYGN. Tyget matas inte när inställningen är 0. Inställningen används när du syr knappar. F-inställningen används när du syr satängstygn (tät sicksacksöm) för knapphål och dekorativa sömmar. Lägesinställningen som behövs för satängstygn varierar beroende på tyget och tråden som används. För att avgöra rattens exakta läge kan du först provsy sömmen med den valda längden på en tygrest och observera hur tyget matas. Om stygnen klumpar ihop sig kan du öka stygnlängden och fortsätta att sy. Fortsätt inte att sy utan att öka stygnlängden eftersom nålen kan brytas av och orsaka skador. Stygnlängdsratt Kortare Längre

16 Elastiska sömmar 5 stygns Välja en elastisk söm Om du ställer in stygnlängdsratten på eller ändras det valda mönstret till en elastisk söm. Backstygnsspak Du använda backstygnsspaken när du vill sy backstygn eller förstärkningssömmar. Tryck in spaken så långt det går och håll den kvar i det läget samtidigt som du trycker lätt på fotpedalen när du vill sy bakåt. Släpp backstygnsspaken när du vill sy framåt. Maskinen syr framåt. 5 stygns Välja en elastisk söm Om du ställer in stygnlängdsratten på ändras det valda mönstret till en elastisk söm. Backstygnsspak Stygnbreddsratt Siffrorna på ratten anger stygnets bredd. JU HÖGRE SIFFRA, DESTO BREDARE STYGN. Stygnbreddsratt. Obs! När raksöm eller trestegs elastisk söm är valt kan nålläget ändras från vänster till höger genom att vrida på stygnbreddsratten. 5

17 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN TRÄ MASKINEN Spola upp tråd på spolen Använd bara spolar (artikelnummer: SFB (XA559-5)) som utformats för symaskinen. Andra spolar kan skada maskinen. Vi har konstruerat spolen som medföljer maskinen. Om du använder spolar för andra modeller kanske maskinen inte fungerar som den ska. Använd bara spolarna som medföljer maskinen eller spolar av samma typ (artikelnummer: SFB (XA559-5)). Naturlig storlek,5 mm (7/6 tum) Denna modell Andra modeller Spännskiva Spolmekanismens axel Sätt trådrullen på trådrullsstativet och för tråden runt spännskivan. Sätt spolen på spolmekanismens axel och skjut spolmekanismens axel åt höger. Vrid spolen medurs för hand tills fjädern på axeln glider in i skåran på spolen. Om trådrullen inte sitter på rätt plats kan tråden lindas runt trådrullsstativet. För trådänden genom hålet på spolen från spolens insida. Fjäder på axeln Skåra på spolen 6

18 Håll i trådänden och tryck lätt på fotpedalen så att tråden lindas runt spolen några varv. Stoppa sedan maskinen. Se till att intruktionerna följs noga. Om du inte klipper av överflödig tråd helt innan du spolar upp tråd på spolen, kan tråden lindas runt spolen när den börjar ta slut vilket kan göra att nålen bryts av. Klipp av överflödig tråd ovanpå spolen. 5 Om tråden inte spolas upp på spolen på rätt sätt kan trådspänningen minskas och nålen brytas av. Starta genom att trycka på fotpedalen. 6 Jämnt spolad Dåligt spolad 7 När spolen verkar full och börjar snurra sakta tar du bort foten från fotpedalen. Klipp av tråden, skjut spolmekanismens axel åt 8 vänster och ta bort spolen. Obs! Nålstången flyttas inte när du skjuter spolmekanismens axel åt höger. När du spolat tråd på spolen är det vanligt att du hör hur kopplingen kopplas in när du börjar sy eller vrider handhjulet. 7

19 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Undertrådens trädning För mer detaljer om snabbspolning, se sidan 9. Försiktighset! Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig (moturs) och höj pressarfotsspaken. Skjut på knappen och öppna luckan. Om tråden inte spolas upp på spolen på rätt sätt kan trådspänningen minskas och nålen brytas av. Lucka Skjutknapp Placera spolen så att tråden matas ut i pilens riktning. Jämnt spolad Dåligt spolad Spolen är konstruerad speciellt för denna symaskin. Om du använder spolar från andra modeller, fungerar inte maskinen som den ska. Använd bara den medföljande spolen eller spolar av samma typ (artikelnummer: SFB (XA559-5)).,5 mm (7/6 tum) Denna modell Naturlig storlek Andra modeller Kontrollera att du stängt av strömmen när du trär maskinen. Om du trampar på fotpedalen av misstag och maskinen börjar att sy kan du skadas. Använd bara spolar som konstruerats för användning med maskinen. Kontrollera att du satt in spolen så att tråden matas ut i rätt riktning. Om tråden matas ut i fel riktning kan trådspänningen bli felaktig eller nålen brytas av. Kontrollera att tråden löper rätt genom spännfjädern på spolkapseln. Trä om tråden om den inte gör det. Spännfjäder 8

20 Håll i trådänden, tryck ned spolen med fingret och för sedan tråden genom skåran så som visas. Undertrådens trädning (modeller med snabbspolning) Funktionen finns bara på vissa modeller. Om tråden spolas på spolen på fel sätt kan trådspänningen minska vilket kan göra att nålen bryts av och orsakar personskador. 5 Sätt tillbaka luckan för spolen. För in den vänstra tungan på plats (se pil ) och tryck lätt på höger sida (se pil ) tills luckan snäpps fast på plats. Sätt tillbaka luckan så att trådänden kommer ut från luckans vänstra sida (så som linjen på bilden visar). Jämnt spolad Dåligt spolad Spolen är konstruerad speciellt för denna symaskin. Om du använder spolar från andra modeller, fungerar inte maskinen som den ska. Använd bara den medföljande spolen eller spolar av samma typ (artikelnummer: SFB (XA559-5)). Naturlig storlek,5 mm (7/6 tum) Denna modell Andra modeller Kom ihåg att stänga av strömmen. Om du trampar på fotpedalen av misstag och maskinen börjar sy kan skador uppstå. 9

21 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Följ stegen och i Undertrådens trädning. Sätt in spolen, för trådänden genom skåran och dra i tråden så att den klipps av. Sätt tillbaka luckan för spolen. För in den vänstra tungan på plats (se pil ) och tryck lätt på höger sida (se pil ) tills luckan snäpps fast på plats. Använd bara spolar som konstruerats för användning med maskinen. Du kan börja sy omedelbart utan att plocka upp undertråden. Om du vill plocka upp undertråden innan du börjar sy ska du följa proceduren i Ta upp undertråden (sidan ). Kontrollera att du satt in spolen så att tråden matas ut i rätt riktning. Om tråden matas ut i fel riktning kan trådspänningen bli felaktig eller nålen brytas av. Kniv Kontrollera att tråden löper rätt genom spännfjädern på spolkapseln. Trä om tråden om den inte gör det. Spännfjäder 0

22 Trädning av övertråd Trådrullsstativ Trådledare (bak) Trådledare (fram) Trådupptagningsspak 5 Markering på handhjulet Se till att du trär maskinen på rätt sätt. Annars kan tråden trassla ihop sig och bryta av nålen. VIKTIGT: Höj pressarfoten med pressarfotsspaken. 5 Dra upp trådrullsstativet och sätt en trådrulle på pinnen. Om trådrullen sitter på fel plats eller placerats fel kan tråden lindas runt trådrullsstativet och göra att nålen bryts av. Trä övertråden så som visas på bilden ovan. För tråden genom de båda trådledarna, först den bakre och sedan den främre. Kontrollera att du drar tråden genom trådupptagningsspaken från höger till vänster. Pressarfotsspak Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig (moturs) så att markeringen på hjulet är riktad rakt uppåt. Om nålen inte höjs på rätt sätt går det inte att trä maskinen. Kom ihåg att vrida handhjulet så att markeringen på hjulet är riktad uppåt innan du trär symaskinen. Trådupptagningsspak

23 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN 6 Dra tråden bakom ledaren ovanför nålen. Det är lätt att föra tråden bakom nålstångens trådledare om du håller tråden i vänster hand och sedan matar tråden med höger hand. Använda nålträdaren (på modeller med nålträdare) Funktionen finns bara på vissa modeller. Stäng av strömmen och sänk pressarfotsspaken. Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig (moturs) så att markeringen på hjulet är riktad rakt uppåt. 7 Nålstångens trådledare VIKTIGT: Trä nålen från framsidan och dra ut en trådände på ca. 5 cm ( tum). Om symaskinen har en nålträdare kan du trä nålen med den (se avsnittet som följer). Nålhållare Nålträdarspak Obs! Kontrollera att nålhållaren är i det högsta läget när du använder nålträdaren annars kan kroken skadas. Haka fast tråden på ledaren samtidigt som du sänker nålträdarspaken. 5 cm ( tum) Obs! Om trådupptagningsspaken är sänkt går det inte att linda tråden runt trådupptagningsspaken. Kontrollera att pressarfotsspaken och trådupptagningsspaken är upplyfta innan du drar övertråden. Om tråden dras på fel sätt kan problem uppstå när du syr. Nålhållare Nålträdarspak Ledare

24 Dra ned nålträdarspaken så långt det går och vrid spaken mot maskinens baksida (bort från dig). Kontrollera att kroken passerar genom nålsögat och fattar tag i tråden. 6 Höj nålträdarspaken och dra ut ca. 5 cm ( tum) tråd genom nålen mot symaskinens baksida. 5 Krok Tråd Håll tråden framför nålen så att kroken fattar tag i den. Håll lätt i tråden och vrid nålträdarspaken mot maskinens framsida (mot dig). Kroken drar tråden genom nålen. Nålträdaren kan bara användas med symaskinsnålar för hemmabruk i storlekarna 75/-00/6. Se tabellen på sidan 6 för lämpliga nål- och trådkombinationer. Om du använder genomskinlig enfibrig nylontråd kan du bara använda nålar med storlekarna 90/-00/6. Du kan inte använda nålträdaren om du använder dekorativa trådar eller specialnålar som t.ex. tvillingnålen eller vingnålen. Trä nålen för hand om du använder sådana trådar eller nålar. Kontrollera att huvudströmbrytaren är avstängd när du trär nålen för hand.

25 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN Ta upp undertråden Håll lätt i övertrådens ände och vrid handhjulet långsamt mot dig (moturs) för hand så att nålen sänks och sedan höjs. Snabbspolens trädning Finns bara på vissa modeller. Du kan börja sy omedelbart utan att plocka upp undertråden. När du syr rynkor eller veck kan du dra upp undertråden för hand så att det finns tråd över. Montera tillbaka spolen innan du tar upp undertråden. För tråden genom skåran i pilens riktning och låt den sitta där utan att klippa av den. Fånga upp undertråden genom att dra i övertråden. Luckan till spolfacket ska vara borttagen. Ta upp undertråden så som beskrivs i de föregående stegen till. Sätt tillbaka luckan. Sy med tvillingnål Maskinen är konstruerad så att du kan sy med den här nålen och två övertrådar. Du kan använda samma färg eller två olika färger på tråden om du vill sy dekorsömmar. Dra ut ca. 0 cm ( tum) av trådarna mot maskinens baksida under pressarfoten. Övertråd Undertråd Använd bara tvillingnålar som utformats för maskinen (artikelnummer: X575-0). Andra nålar kan brytas av och skada maskinen. När du använder tvillingnålen ska du kontrollera att stygnbredden inte är inställd på mer än eftersom det kan göra att nålen träffar nålplattan och bryts av. Kontrollera att nålen inte träffar pressarfoten. Använd inte böjda nålar. Nålen kan brytas av och skada dig. Använd bara sicksackpressarfoten när du syr med tvillingnålen.

26 Montera tvillingnålen Montera tvillingnålen på samma sätt som en vanlig nål (se sidan 8). Nålens plana sida ska vara riktad bakåt och den rundade sidan mot dig. Montera det extra trådrullsstativet Montera det extra trådrullsstativet ovanpå maskinen. Placera den andra trådrullen på det extra trådrullsstativet. Trådspänning Trådens spänning påverkar stygnens kvalitet. Du kanske måste ändra den om du byter tyg eller tråd. Anmärkning Vi rekommenderar att du syr en provsöm på en tygbit innan du börjar sy. Rätt spänning Rätt spänning är viktigt eftersom för hög eller för låg spänning försvagar sömmen eller bildar öglor på tyget. Trädning av tvillingnål Varje nål ska träs separat. Trä den vänstra nålen. Följ instruktionerna för trädning av en enkel nål (se sidan ). Trä den högra nålen. Trä den högra nålen på samma sätt som du trädde den vänstra med tråd från rullen på det extra trådrullsstativet, men för inte tråden genom ledaren ovanför nålen innan du trär den genom ögat på den högra nålen. Tygets översida Tygets undersida Övertråd Undertråd 5 Öglor bildas på tygets översida 6 Öglor bildas på tygets undersida Övertråden är för spänd Öglor bildas på tygets översida. 5 Den vänstra nålens tråd går genom nålstångens trådledare Den högra nålens tråd passerar framför nålstångens trådledare Nålstångens trådledare Obs! Modeller med nålträdare Du kan inte använda nålträdaren när du ska trä tvillingnålen. Trä tvillingnålen för hand från framsidan. Maskinen kan skadas om du använder nålträdaren. 5 Lösning Minska spänningen genom att vrida trådspänningsratten för övertråden till en lägre siffra. Övertråden är för lös Öglor bildas på tygets undersida. 6 Lösning Öka spänningen genom att vrida trådspänningsratten för övertråden till en högre siffra. 5 5

27 LÄRA KÄNNA SYMASKINEN TYG-, TRÅD- OCH NÅLKOMBINATIONER Medeltjocka tyger Lätta tyger Tunga tyger Elastiska tyger Tygtyp Poplin Taft Flanell, gabardin Typ Bomull Merceriserad syntettråd Siden eller sidenfinish Tråd Storlek Linong, batist Crêpe georgette Bomull Merceriserad syntettråd Schaly, satäng Siden Denim Bomull 0 50 Manchester Tweed Jersey Trikå För översömnad Merceriserad syntettråd 50 Siden Tråd för stickade tyger Nålstorlek 75/ 90/ 65/9 75/ 90/ 00/6 Nål med trubbig spets (guldfärgad) 75/ 90/ Merceriserad syntettråd 0 90/ 00/6 Siden Anmärkning Använd alltid nål 90/ - 00/6 för genomskinlig nylontråd. Du kan även använda samma tråd för undertråden och övertråden. Se till att du följer nål-, tråd- och tygkombinationerna som anges i tabellen. Om du använder fel kombination, t.ex. ett tungt tyg som denim med en liten nål (65/9-75/), kan nålen böjas eller brytas av. Fel kombination kan även göra att sömmen blir ojämn, tyget rynkas eller maskinen hoppar över stygn. 6

28 RAKSÖM OCH SICKSACKSÖM Läs detta innan du syr För att undvika skador ska du observera nålen noga när maskinen används. Håll händerna borta från rörliga delar. Tänj eller dra inte i tyget när du syr, det kan skada nålen och dig själv. Använd inte böjda eller skadade nålar, det kan göra att du skadas. Kontrollera att nålen inte träffar knappnålar eller andra föremål när du syr. Nålen kan brytas av och skada dig. Använd alltid rätt pressarfot. Om du använder fel pressarfot kan nålen träffa pressarfoten och böjas eller brytas av och du kan skadas. Vrid alltid handhjulet mot dig (moturs) när du vrider det för hand. Om du vrider det åt andra hållet kan tråden trassla ihop sig och skada nålen eller tyget eller dig själv. Raksöm Placera tyget under pressarfoten och positionera nålen cm (/8 tum) från tygets kant. Stygnnamn Raksöm Trestegs elastisk söm Mönster Stygnlängd - (/6-/6),5 (/),5 (/) Stygnbredd 5-0* (/6-0) Sänk ned pressarfoten. 5 Tryck ned backstygnsspaken så långt det går om 6 du vill sy backstygn och tryck sedan på fotpedalen. Släpp fotpedalen när du vill sluta sy. 7 Släpp backstygnsspaken och börja sy framåt genom att trycka på fotpedalen. *Justera nålläget genom att vrida på stygnbreddsratten. Vänster nålläge väljs om ratten ställs in på 5. Höger nålläge väljs om ratten ställs in på 0. Börja sy Vrid mönstervalsratten till stygnnumret du vill använda. Du måste även ställa in mönstervalsratten på raksöm eller trestegs elastisk söm. Höj nålen till det högsta läget och lyft upp pressarfotsspaken. Dra övertråden genom skåran på pressarfoten. Backstygn kan användas för att fästa eller förstärka en söm. Förssiktighet! Kontrollera att nålen inte träffar knappnålar eller andra föremål när du syr. Tråden kan trassla sig eller nålen brytas av och du kan skadas. 7

29 RAKSÖM OCH SICKSACKSÖM Byta syriktning Stoppa maskinen med nålen nedsänkt i tyget där du vill byta syriktning. Höj pressarfoten och vrid tyget till den nya riktningen runt nålen. Förbered maskinen för nästa söm genom att dra ut ca. 0 cm ( tum) tråd och för tråden genom skåran på pressarfoten mot maskinens baksida. Översömnad och elastiska tyger Du kan använda raksöm för översömnad och sömnad i lätta tyger. Du kan använda trestegs elastisk söm för sömnad i elastiska tyger. Sicksacksöm Sänk pressarfoten och börja sy i den nya riktningen. Sluta sy Du kan fästa trådarna i slutet på en söm eller förstärka en söm genom att sy några backstygn. Stygnnamn Sicksacksöm Mönster Stygnlängd F- (/6-/6) Stygnbredd 0-5 (0-/6) Sicksacksöm Vrid mönstervalsratten till sicksacksöm och börja sy. Sy till sömmens slut och stanna. Tryck på backstygnsspaken och sy bakåt i cm (/8 tum) från tygets ände. Ta bort tyget från maskinen Vi rekommenderar att du syr med raksöm i början och i slutet på sicksacksömmar. (Det fungerar som förstärkning.) Stoppa maskinen. Höj nålen till det högsta läget och kontrollera att trådupptagningsspaken också är i det högsta läget. Lyft pressarfoten och dra försiktigt ut tyget åt vänster. Klipp av de båda trådändarna med trådkniven på maskinens vänstra sida.. Satängsöm Om du ställer in sicksacksömmens stygnlängd på F syr maskinen satängsöm (tät sicksacksöm). Satängsöm kan användas när du syr knapphål och dekorsömmar. Ställ in mönstervalsratten på sicksacksöm, ställ in stygnlängden på F -läget och ställ in stygnbreddsratten mellan 0 och 5. Trådkniv 8

30 INBYGGDA SÖMMAR Osynlig fållsöm Stygnnamn Mönster Stygnlängd Stygnbredd 5 A När tyget viks ut har du en osynlig fållsöm så som visas i fig. D. B Osynlig fållsöm F- (/6-/6) (/8-/6) Elastisk osynlig fållsöm Elastisk osynlig fållsöm Du kan använda osynlig fållsöm när du avslutar kanter på arbeten, t.ex. fållen på ett par byxor, utan att sömmen syns. Använd osynlig fållsöm när du syr i oelastiska tyger och elastisk osynlig fållsöm när du syr i elastiska tyger. Båda trådarna ska ha samma färg som tyget. Vik fållen så som visas i fig. A. Vik sedan kanten på tyget så som visas i fig. B. Låt vecken överlappa varandra 6 mm (5/6 tum) vid kanten. F-,5 (/6-/6) F-,5 (/6-/6) Ställ in mönstervalsratten på osynlig fållsöm eller elastisk osynlig fållsöm och ställ sedan in stygnlängden. Sy på vecket så som visas i fig. C. (/8-/6) (/8-/6) C Tygets rätsida Tygets avigsida 0 mm (/8 tum) 5 mm (/6 tum) Obs! Elastisk osynlig fållsöm är praktiskt för elastiska tyger. Söm för musselformade veck Stygnnamn Söm för musselformade veck Mönster D Stygnlängd F- (/6-/8) Stygnbredd (/8-/6) Sömmen för musselformade veck kan användas när du syr picot (en spetsliknande kant) på lätta tyger. Ställ in mönstervalsratten på söm för musselformade veck. Justera trådspänningen så att den är högre än vanligt. Placera tyget under pressarfoten så att du syr längs diagonalen med raka stygn på sömlinjen och sicksackstygn en aning över den vikta kanten. 9

31 INBYGGDA SÖMMAR Sy på låg hastighet. Sammanfoga tyger Du kan använda elastisk söm när du ska sammanfoga två tygstycken och sömmen är mycket effektiv när du syr i stickade tyger. Sömmen syns inte om du använder nylontråd. Lägg de två tygkanterna mot varandra och centrera dem under pressarfoten. Elastisk söm Sy ihop dem med elastisk söm. Se till att du håller de två tygkanterna nära varandra. Stygnnamn Mönster Stygnlängd Stygnbredd Elastisk söm F-,5 (/6-/) (/8-/6) Du kan använda elastisk söm när du lagar, syr resår eller fogar samman tyger. De förklaras nedan. Ställ in mönstervalsratten på elastisk söm. Lagning Ställ in stygnlängdsratten mellan F och,5. Placera förstärkningstyg under området som ska lagas. Följ längs revan med elastisk söm så som visas. Sy resår Placera resåren på tyget. Dra i resåren framför och bakom pressarfoten samtidigt som du syr. 0

32 Dubbelverkande söm Stygnnamn Dubbelverkande söm Fogsöm Mönster Stygnlängd F- (/6-/8) F- (/6-/8) Stygnbredd (/8-/6) (/8-/6) Ställ in mönstervalsratten på smocksöm, sticksöm eller dekorsöm. Sy längs kanten och dra i de båda trådarna en aning när du börjar sy. Använd tjockare tråd än normalt när du syr. Ta bort tråckeltråden och papperet när du är klar. Avsluta genom att knyta knutar på baksidan av tyget i början och slutet av sömmarna. Sammanfogningssöm F- (/6-/8) (/8-/6) Sömmarna används för att foga samman två tygstycken, t.ex. för lapptäcksarbeten. Ställ in mönstervalsratten på dubbelverkande söm, fogsöm eller sammanfogningssöm..5 mm Nålens första nedsänkningsläge Överkastning Lapptäcksarbeten Stygnnamn Sömmarna används för att foga samman två tygstycken samtidigt som ett utrymme lämnas mellan kanterna. Smocksöm Sticksöm Dekorsöm Mönster Stygnlängd,5 (/),5 (/),5 (/) Stygnbredd (/8-/6) (/8-/6) (/8-/6) Vik en fåll på de två tygstyckena och tråckla fast kanterna på en tunn pappersbit med ett litet mellanrum mellan dem. Stygnnamn Elastisk söm för musselformade veck Stretchoverlock Elastisk overlocksöm Pilsöm Pilsöm Kamsöm Kamsöm Mönster Stygnlängd F- (/6-/8) Stygnbredd (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/),5 (/),5 (/) (/8-/6) (/8-/6) (/8-/6)

33 INBYGGDA SÖMMAR Du kan använda sömmarna till att sammanfoga tygstycken och avsluta dem i ett steg. Overlocksöm är även praktiskt när du syr i elastiska tyger och pilsömmen är idealisk för kanter på täcken. Ställ in mönstervalsratten på en överkastningssöm. Placera tyget under pressarfoten så att sömlinjen (eller pilens spets) är ca. mm (/8 tum) till vänster om pressarfotens mitt. Sömmarna fungerar bäst med en sömsmån på ca. 5 mm (/6 tum) eftersom det gör att sömmens högra sida (sicksacksidan) kastas över den klippta tygkanten. Kråksparksöm Stygnnamn Kråksparksöm Mönster Stygnlängd Stygnbredd,5 (/),5 (/) (/8-/6) Använd kråksparksöm som en dekorativ översöm när du broderar eller fållar täcken, borddukar eller draperier. Ställ in mönstervalsratten på kråksparksöm. Placera tyget med rätsidan uppåt och sy cm (/8 tum) från tygkanten. Klipp bort överflödigt tyg i närheten av sömmen. Sömmen förhindrar att tyget repar upp sig. Om sömsmånen är bredare än sömmen ska du klippa bort överflödigt tyg när du sytt klart. En avslutad elastisk overlocksöm visas på bilden nedan. Trestegs elastisk sicksacksöm Stygnnamn Trestegs elastisk sicksacksöm Mönster Stygnlängd Stygnbredd,5 (/) (/8-/6),5 (/) Sömmen kan användas när du vill sy en sicksacksöm i tunga, elastiska tyger. Trestegs elastisk sicksacksöm kan också användas som en dekorativ översöm. Ställ in mönstervalsratten på trestegs elastisk sicksacksöm.

34 Dekorsömmar Stygnnamn Mönster Stygnlängd Stygnbredd Triangelsöm F-,5 (/6-/6) (/8-/6) Dekorsöm Bladsöm Trädsöm Bensöm Dekorsöm,5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6),5 (/),5 (/) (/8-/6) Stretchoverlock Stretchoverlock Dekorsöm Dekorativ fållsöm Dekorsöm,5 (/),5 (/),5 (/),5 (/),5 (/) (/8-/6) (/8-/6) (/8-/6) (/8-/6) (/8-/6) Sömmarna kan användas för dekorativa översömmar och smocksömnad. Ställ in mönstervalsratten på triangelsöm, bladsöm osv.

35 SY KNAPPHÅL OCH KNAPPAR SY KNAPPHÅL OCH KNAPPAR Sy ett knapphål Mönster Stygnlängd F-,5 (/6-/6) Anmärkning Vi rekommenderar att du övar att sy knapphål på en tygbit innan du syr i klädesplagget. Placera stabiliseringsmaterial på tygets undersida när du syr knapphål i mjuka tyger. Använd krita för att markera knapphålets placering och längd på tyget. Montera knapphålsfoten och tryck ramen bakåt tills det tar stopp och plastinsatsen är framtill på ramen. Stygnbredd (/8 /6) Fot Knapphålsfot Om pressarfoten inte monteras i rätt riktning kan nålen träffa pressarfoten vilket kan göra att den böjs eller bryts av och orsakar skador. (Se sidan 9 för rätt inriktning av pressarfoten.) Du måste sy de främre förstärkningsstygnen först. Placera förstärkningssömmens markering under pressarfotens mitt och rikta in den med de två linjerna på pressarfoten. Sy ett knapphål Steg Sydd del Mönster Steg (Främre a förstärkningssöm). Ställ in mönstervalsratten på a.. Sänk pressarfoten och sy 5 till 6 stygn.. Stoppa maskinen när nålen är på stygnens vänstra sida och höj sedan nålen från tyget. Steg b (Vänster sida). Ställ in mönstervalsratten på b.. Sy längs kritmarkeringen.. Stoppa maskinen när nålen är på stygnens vänstra sida och höj sedan nålen. Steg c (Bakre förstärkningssöm). Vrid mönstervalsratten till c (samma läge som i steg ).. Sy 5 till 6 stygn.. Stoppa maskinen när nålen är på stygnens högra sida och höj sedan nålen från tyget. Steg (Höger sida). Ställ in mönstervalsratten på d.. Sy den högra sidan tills nålen når stygnen som syddes i steg. Fästa sömmen och skära upp knapphålet Fäst sömmen genom att vrida tyget 90 grader moturs och sy raksöm till slutet på knapphålets främre förstärkningssöm. Ta bort tyget från maskinen. Vi rekommenderar att du sätter knappnålar i båda ändarna av knapphålet för att förhindra att stygnen klipps upp. d Kritmarkeringens främre del Röda linjer

36 Skär en öppning i mitten av knapphålet med sprättarkniven. Var försiktig så att du inte skär av några stygn. Håll inte handen eller ett finger i vägen för sprättarkniven när du skär upp knapphålet. Sprättarkniven kan slinta och du kan skadas. När matningen på högra sidan är bra syr du knapphålet igen och observerar tygmatningen. Om den vänstra sidans stygn inte är tillräckligt täta eller för täta jämfört med den högra sidan, justerar du finjusteringsskruven för knapphål så som beskrivs nedan. Om den vänstra sidan inte är tillräckligt tät vrider du finjusteringsskruven för knapphål i -riktningen med en stor skruvmejsel. Om den vänstra sidan är för tät vrider du finjusteringsskruven för knapphål i +-riktningen med en stor skruvmejsel. Justeringen gör att knapphålets båda sidor är lika. Justera knapphål Om sömmarna på knapphålets båda sidor inte är lika kan du göra följande justeringar. Ställ in stygnlängdsratten mellan F och,5, sy knapphålet på en tygbit och observera hur tyget matas. Om stygnen på knapphålets högra sida inte är tillräckligt täta eller för täta kan du justera tygmatningen med stygnlängdsratten. Stygnlängdsratt Finjusteringsskruv för knapphål Vänster sida Knapphålets utseende Höger sida Kortare Längre 5

37 SY KNAPPHÅL OCH KNAPPAR Sy knappar Sy ca. 0 stygn på låg hastighet. 7 Stygnlängd Stygnbredd Mönster F (/6) Vilken som helst Fot Övrigt Stygnnamn Sicksacksöm Knappsömnadsfot Stoppningsplåt Mät avståndet mellan knapphålen och ställ in mönstervalsratten på sicksacksöm samt stygnbredden du vill använda. Dra ut kontakten ur uttaget. Byt till knappsömnadsfoten. Placera stoppningsplåten på nålplattan. Ta bort tyget från maskinen. Skär av över- och 8 undertråden och knyt ihop trådarna på tygets baksida. Kontrollera att nålen inte träffar knappen när du syr. Nålen kan brytas av och skada dig. Sätt i kontakten i vägguttaget. 5 Placera en knapp mellan foten och tyget och 6 kontrollera att nålen går in i hålen utan att träffa knappen. Se steg om nålen träffar knappen. 6

38 5 TILLBEHÖR OCH DERAS ANVÄNDNING Sätta i blixtlås Raksöm Mönster Stygnlängd - (/6-/8) Stygnbredd,5 (mitt) (/) Fot Stygnnamn Blixtlåsfot Sy från blixtlåsets nederdel och uppåt på båda sidorna. Nålen ska vara på blixtlåssidan av pressarfoten för bästa resultat. Du kan använda blixtlåsfoten till att sy fast olika typer av blixtlås och foten kan lätt positioneras på höger eller vänster sida om nålen. Montera ansatsen på det vänstra stiftet på blixtlåsfoten när du syr blixtlåsets högra sida. Montera ansatsen på det högra stiftet på blixtlåsfoten när du syr blixtlåsets vänstra sida. Blixtlåsfot Höger stift för sömnad av blixtlåsets vänstra sida Vänster stift för sömnad av blixtlåsets högra sida Ställ in mönstervalsratten på raksöm. Ställ in stygnlängden mellan (/6 tum) och (/8 tum). Ställ in stygnbredden på,5 (/ tum). Sänk pressarfotsspaken och montera antingen blixtlåsfotens vänstra eller högra stift på ansatsen. Vik tygets kant cm (/ tum) och placera blixtlåset på den vikta delen. Sänk ned nålen i skåran på vänster eller höger sida om blixtlåsfoten. 5 Stäng av maskinen och höj pressarfotsspaken när du ska sy den andra sidan av blixtlåset. Lossa blixtlåsfoten genom att trycka på knappen på fotens baksida och montera sedan foten på blixtlåsets andra sida. Fortsätt att sy med stiftet på den sidan av blixtlåsfoten. Kontrollera att nålen inte träffar blixtlåset när du syr. Om nålen träffar blixtlåset kan den brytas av och du kan skadas. 5 Vrid handhjulet för hand och kontrollera att nålen inte träffar blixtlåsfoten innan du börjar sy. Om du väljer en annan söm kan nålen träffa pressarfoten och brytas av och du kan skadas. 7

39 TILLBEHÖR OCH DERAS ANVÄNDNING Rynkning Stoppning Stygnnamn Mönster Stygnlängd Raksöm (/6) Stygnnamn Raksöm Mönster Stygnlängd Vilken som helst Fot Övrigt Sicksackpressarfot Stoppningsplåt Ställ in mönstervalsratten på raksöm. Lossa övertrådens spänning så att undertråden ligger på tygets undersida. Dra ut kontakten ur uttaget. Sätt fast stoppningsplåten på nålplattan. Sätt i kontakten i vägguttaget. Sy en rad (eller flera) i raksöm. Rynka tyget genom att dra i undertrådarna. Ställ in mönstervalsratten på raksöm. För in delen som ska stoppas under pressarfoten tillsammans med förstärkningstyget. Sänk ned pressarfoten. Börja sy genom att omväxlande dra tyget 5 försiktigt bort från dig och sedan mot dig. 6 Upprepa tills delen som ska stoppas är fylld med parallella rader av stygn. 8

40 Applikationer Stygnnamn Sicksacksöm Mönster Stygnlängd F- (/6-/6) Stygnbredd Vilken som helst Du kan skapa en applikation genom att klippa en bit av ett annat tyg i en form och sedan använda den som dekoration. Tråckla den utklippta applikationen på tyget. Sy försiktigt runt applikationens kant med sicksacksöm. Monogram och brodering Förbereda för monogramsömnad och brodering Vilken som helst Stygnlängd Stygnnamn Mönster Stygnbredd Vilken som helst Fot Ingen Övrigt Sicksacksöm Stoppningsplåt Dra ut kontakten ur uttaget. Sätt fast stoppningsplåten på nålplattan och sätt in kontakten i vägguttaget. Klipp bort eventuellt tyg utanför sömmen. Ta bort tråckelstygnen om det behövs. Anmärkning Sy några förstärkande raka stygn i början och slutet på sicksacksömmen. Ställ in mönstervalsratten på sicksacksöm. Rita upp bokstäverna (för monogram) eller mönstret (för brodering) på ytan av tyget. 5 6 Spänn tyget mellan broderbågarna så hårt det går med tygets undersida på den inre bågens underdel. Placera arbetet under nålen och sänk pressarstången med foten borttagen. Dra upp undertråden vid startpunkten genom att vrida handhjulet och sy några fäststygn. 5 Var försiktig så att inte nålen träffar en knappnål när du syr. Nålen kan brytas av och skada dig. 9

41 TILLBEHÖR OCH DERAS ANVÄNDNING 7 Håll i bågen med tummarna och pekfingrarna samtidigt som du trycker på tyget med mittoch pekfingrarna och stöttar bågens utsida med lillfingrarna. Brodering Sy motivets konturer genom att flytta broderbågen. Håll fingrarna borta från rörliga delar, speciellt nålar. Fyll i mönstret genom att omväxlande sy från motivets kant och inåt och inifrån ut mot kanten tills motivet är helt fyllt. Håll sömmarna nära varandra. Monogram Sy genom att långsamt flytta bågen runt bokstäverna på jämn hastighet. Fäst med några raka stygn i slutet på den sista bokstaven. Anmärkning Du kan göra långa stygn genom att snabbt flytta broderbågen och korta stygn genom att flytta den sakta. Fäst med några raka stygn i slutet på motivet. Håll fingrarna borta från rörliga delar, speciellt nålar. Håll fingrarna borta från rörliga delar, speciellt nålar. 0

42 ALTERNATIVA TILLBEHÖR Använda gångfoten Stygnnamn Raksöm Mönster Stygnlängd - (/6-/6) Stygnbredd - (/6-/8) Sätt gaffeldelen på anslutningsspaken på nålklämman och montera gångfoten på pressarstången. Sicksacksöm - (/6-/6) 0-5 (0-/6) Gångfoten är praktisk när du syr i material som t.ex. vinyl, syntetläder eller tunt läder. Sådana material är svåra att mata när du syr. Gångfoten förhindrar att materialet rynkas, glider eller fastnar mellan pressarfoten och materialet. Obs! Använd bara rak- eller sicksacksöm med gångfoten. Använd inte andra sömmar. Det går inte att sy backstygn med gångfoten. Dra ut kontakten ur uttaget. Höj nålen och pressarfoten. Ta bort pressarfotshållaren genom att lossa pressarfotsskruven. 5 Spakens gaffeldel Pressarstångshållare Nålklämma Sänk pressarfotsspaken och dra åt pressarfotsskruven. 5 Skruvmejsel Pressarfotshållare Pressarfotsskruv Pressarfotsskruv

43 TILLBEHÖR OCH DERAS ANVÄNDNING Använd en skruvmejsel och dra åt skruven ordentligt. Om skruven är lös, kan nålen slå i pressarfoten och du kan skadas. Kom ihåg att vrida handhjulet mot dig (moturs) och kontrollera att nålen inte träffar pressarfoten innan du börjar sy. Var försiktig så att du inte tar på nålen och skadar dig. Montera quiltningsfoten och kontrollera att del A på bilden är ovanför nålklämmans skruv. Sänk sedan pressarfotsspaken och dra åt pressarfotsskruven. Kontrollera att nålklämmans skruv är ordentligt åtdragen. A Obs! Sy på mellan till låg hastighet när du använder gångfoten. Använda quiltningsfoten Stygnnamn Mönster Stygnlängd Raksöm Vilken som helst Stygnbredd,5 (/) Quiltningsfoten är praktisk för stoppning och frihandsquiltning. Övrigt Stoppningsplåt Dra ut kontakten ur uttaget. Höj nålen och pressarfoten. Ta bort pressarfotshållaren genom att lossa pressarfotsskruven. 5 Pressarfotsskruv Klämskruv Var försiktig så att du inte tar på nålen och skadar dig. Använd en skruvmejsel och dra åt pressarfotshållarens skruv ordentligt. Om skruven är lös, kan nålen slå i pressarfoten och du kan skadas. Kom ihåg att vrida handhjulet mot dig (moturs) och kontrollera att nålen inte träffar pressarfoten innan du börjar sy. Sätt fast stoppningsplåten på nålplattan. Sätt i kontakten i vägguttaget. Skruvmejsel Pressarfotshållare Pressarfotsskruv 6 Ställ in mönstervalsratten på raksöm. Rita quiltningsmönstret på tyget innan du börjar sy.

44 7 Håll tyget spänt med båda händerna och flytta tyget samtidigt som du syr efter det ritade mönstret. Montera /-tums quiltningsfoten. Positionera pressarfoten över tyget och sy så som visas på bilden nedan. Sy exakt sömsmån Quiltningsmönster Stygnens längd beror på hur fort du flyttar 8 tyget och maskinens syhastighet. Sy samtidigt som du flyttar tyget långsamt. Använda /-tums quiltningsfoten Stygnnamn Mönster Stygnlängd Raksöm -,5 (/6-/) Stygnbredd,5 (mitt) (/) Du kan använda /-tums quiltningsfoten till att sy fasta sömmar när du sammanfogar ett täcke. Sömmens början Rikta in märket med tygets kant. Sömmens slut Rikta in märket med tygets kant. Snabbt sy ihop ett täcke 5 Tygets översida Söm, mm (/8 tum) Sömsmån 6,5 mm (/ tum) Dra ut kontakten ur uttaget. Ställ in mönstervalsratten på raksöm. Ställ in stygnlängden mellan (/6 tum) och,5 (/ tum). Ställ in stygnbredden på,5 (/ tum) (mitt).

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Välkommen till BERNINA - familjen

Välkommen till BERNINA - familjen Välkommen till BERNINA - familjen Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material.

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material. SÖMMR Lär känna din maskin Söm Sömnr Sömnamn Pressarfot nvändning 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning för att

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. NÄTANSLUTNING Den här symaskinen får

Läs mer

Triss i prydnadskuddar

Triss i prydnadskuddar Triss i prydnadskuddar Prydnadskuddar med julmotiv är det perfekta sättet att sätta en personlig prägel på hemmet. Men din Husqvarna Viking symaskin är det enkelt att sy kuddar. Nedan finner du steg för

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen.

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. Sy som proffsen! overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionell l snabb l exakt 4.0 Sy som proffsen! Upplev en ny generation

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

att utveckla din sömnadsförmåga och låta inspirationen ta dig dit du vill. PERFEKT PÅLITLIGHET

att utveckla din sömnadsförmåga och låta inspirationen ta dig dit du vill. PERFEKT PÅLITLIGHET Släpp loss PFAFF passport symaskiner levereras med en hårdhuv som skyddar symaskinen. Den ergonomiska utformningen gör maskinerna praktiska att transportera och enkla att förvara. Nu börjar resan! Tänk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

"Välkommen. till BERNINA - familjen" H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner

Välkommen. till BERNINA - familjen H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner "Välkommen till BERNINA - familjen" Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete HUSKYLOCK 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete 936 910 905 Din HUSKYLOCK och Husqvarna Viking symaskin är som nål och tråd. Kombinera symaskinens mångsidighet med Husqvarna Viking Huskylocks

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Mapp till Art Journal eller vad du vill

Mapp till Art Journal eller vad du vill Du behöver: tyg, täckfoder, mellanlägg/vliseline, kartong, symaskin, sax, knappnålar, penna, ev. linjal. Tunt bomullsgarn och en vass nål med stort öga. Jag har använt en gammal gardin, fodret ur en jacka,

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5

SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5 SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5 1 Material: Broderilinne, 10-11 trådar/cm Moulinégarn, 2 deltrådar av 6, valfri färg Inköpsställen: närmaste handarbetsaffär.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Har du lust att sy? är redo!

Har du lust att sy? är redo! Har du lust att sy? är redo! Det är det perfekta valet för dig som syr till husbehov. Modern design, praktiska egenskaper och enkel användning det är från PFAFF. Välj mellan tre olika modeller. Njut av

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Bästa BERNINA kund. Hjärtliga gratulationer! H.P. Ueltschi President BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com

Bästa BERNINA kund. Hjärtliga gratulationer! H.P. Ueltschi President BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com Förord 1 Bästa BERNINA kund Hjärtliga gratulationer! Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning A C

burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning A C burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning Storlek 34, 36, 38, 40, 42, 44 Längd från midjan: 59 cm, B, D, E 47 cm, 41 cm Material:, Brunmönstrad tunika, från sid 12 Sidenbatist,

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Karen Sato Innehållsförteckning Inledning... 1 Inspiration... 2 En skiss till mitt täcke... 3 En skiss till baksidan av täcket... 4 Färgning till mitt täcke...

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

OBJEKT: MATERIAL: Förnyad soffklädsel. Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv.

OBJEKT: MATERIAL: Förnyad soffklädsel. Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv. INREDNING OBJEKT: Förnyad soffklädsel MATERIAL: Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv. Foto Jan Töve Styling Gudrun Bonér & Anna Lidström REDESIGN:» Förstorad klassisk sömnadsteknik

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Smygmaskvirkade vantar

Smygmaskvirkade vantar Smygmaskvirkade vantar Virka luftmaskor, och gör luftmaskkedjan så lång, att den når 1 ½ varv runt handen, där den är bredast, vid tumleden. Jag har ett 3-trådigt garn och virknål nummer 5 ½. Det blev

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER

SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER 3 SÖMMR OCH SÖMNDSTEKNIKER SÖMÖVERSIKT De inställningar som visas i tabellen nedan är våra rekommendationer grundade på normala förhållanden. Den rätta spänningen ställs in automatiskt när du använder

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA- För att minska risken för

Läs mer

Viktiga Säkerhetsanvisningar

Viktiga Säkerhetsanvisningar Instruktionsbok Viktiga Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 1 Vid användandet av symaskinen måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtagas inklusive följande: Läs alla anvisningar före användandet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 06 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 SPEL FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 2 HEMINREDNING TYGSKYLTAR TYGKORG KANTIG TYGKORG OVAL CD-MAPP SMART PÅSE

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

AcuFeed pressarfötter

AcuFeed pressarfötter AcuFeed pressarfötter Med inbyggd AcuFeed övermatare och det unika 7-delade undermatarsystemet matas flera tyglager med perfektion, oavsett om du syr i silke, sammet, vinyl eller tjocka lager med tyg och

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Läs mer

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor De som tror att tygblöjor är svåra, jobbiga och bara läcker har bara inte hittat rätt blöja än. Tygblöjemarknaden översvämmas av olika nya innovationer och system, det finns något för alla. Man behöver

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet Praktiskt gör det själv Sy kapell själv dumsnålt eller smart? Projektet i korthet Svårighetsgrad Medel I vintras köpte jag och min man en Terhi 50 för 000 kr. Ett kanonpris tyckte vi. Dynorna och kapellet

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BERNINA-nålar. Toppkvalitet för alla märken av hushållssymaskiner. www.bernina.com/nålar

BERNINA-nålar. Toppkvalitet för alla märken av hushållssymaskiner. www.bernina.com/nålar BERNINA-nålar Toppkvalitet för alla märken av hushållssymaskiner www.bernina.com/nålar VÄLJA RÄTT NÅL Kvaliteten på och valet av nål har en stor betydelse för kvaliteten på sömnads- och broderiresultaten.

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer