Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier"

Transkript

1 Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi för prouktsupport oh svr på vnlig frågor (FAQ).

2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När u nväner enn mskin sk u llti vit grunläggne säkerhetsåtgärer, inklusive följne: Läs ll nvisningr före nvänning. FARA För tt minsk risken för elstötr: 1. Mskinen får lrig lämns oevk när en är nsluten till vägguttget. Dr llti ur stikkontkten ur vägguttget efter nvänning oh före rengöring. VARNING För tt minsk risken för rännskor, rn, elstötr eller personskor: 1. Tillåt inte tt mskinen nväns som leksk. Stor uppmärksmhet krävs när mskinen nväns v eller i närheten v rn. 2. Använ enrt mskinen till et en är vse för oh enligt eskrivningrn i enn ruksnvisning. Använ enst tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. 3. Använ lrig mskinen om en hr en sk sl eller kontkt, om en inte fungerr som en sk, om en tppts eller skts eller tppts i vtten. Lämn in mskinen till närmste uktorisere återförsäljre eller servieenter för unersökning, reprtion eller elektrisk eller meknisk justering. 4. Använ lrig mskinen om någr lufthål är lokere. Håll lufthålen på mskinen oh fotpelen fri från nsmlt lu, mm oh löst tyg. 5. Tpp inte eller för lrig in föremål i någr öppningr. 6. Använ inte mskinen utomhus. 7. Använ inte mskinen är erosoler (spryer) nväns eller är syrgs ges. 8. För tt koppl ort mskinen, vri huvuströmrytren till läget märkt vilket etyer v, oh r sen ut kontkten ur vägguttget. 9. Dr inte ut kontkten genom tt r i slen. Håll i kontkten, inte slen, när u rr ut en ur vägguttget. 10. Håll fingrrn ort från rörlig elr. Speiell uppmärksmhet krävs kring mskinens nål. 11. Använ llti rätt stygnplåt. Fel plåt kn le till tt nålen går v. 12. Använ inte öj nålr. 13. Dr inte i eller skjut på tyget uner sömn. Det kn öj nålen vilket kn gör tt en går v. 14. Ställ in mskinen på när u sk juster något omkring nålen, som tt trä eller yt nålen, trä en spole, yt pressrfot eller liknne. 15. Dr llti ut mskinens kontkt ur vägguttget när u tr ort sky, smörjer eller gör någr v e justeringr som nämns i ruksnvisningen. 16. Mskinen är inte vse tt nväns v små rn eller klen personer utn övervkning. 17. Små rn ör övervks för tt säkerställ tt e inte leker me mskinen. 18. Om lmpenheten är sk sk en yts v en uktoriser återförsäljre. 19. Håll i fotpelens kontkt när u rr in slen. Låt inte kontkten slå emot fotpelen å u r in slen. i

3 Använ enrt mskinen till et en är vse för oh så som et eskrivs i enn ruksnvisning. Använ tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. Innehållet i ruksnvisningen oh prouktspeifiktionern kn änrs utn föregåene meelne. Besök vår weplts på för ytterligre prouktinformtion SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Denn mskin är vse för hushållsruk. Enheten sk inte nväns v personer (inklusive rn) me nestt fysisk, sensorisk eller mentl förmåg eller personer som sknr erfrenhet eller kunskp, om e inte övervks eller hr fått instruktioner om hur enheten nväns v en person som är nsvrig för ers säkerhet. Se till tt rn inte leker me enheten. ENDAST FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om u måste yt ut säkringen i stikkontkten sk u nvän en säkring som är gokän v ASTA till BS 1362,.v.s. som är -märkningen, i enlighet me märkningen på stikkontkten. Sätt llti tillk säkringshöljet. Använ inte kontkten utn tt säkringshöljet sitter på plts. Om en meföljne stikkontkten inte pssr i et tillgänglig vägguttget kontktr u en uktoriser återförsäljre för tt få en ny sl. ii

4 TACK FÖR ATT DU VALT VÅR MASKIN Den här mskinen är en v e mest vnere, torisere roer- oh symskinern för hemmruk. För tt u sk kunn utnyttj funktionern till fullo, föreslår vi tt u läser ruksnvisningen. LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN För säker nvänning 1. Titt på nålen när u syr. Rör inte hnhjulet, tråens uppfångrmeknism, nålen eller nr rörlig elr. 2. Kom ihåg tt slå v strömrytren oh r ut kontkten när: Du hr sytt färigt Du yter nål eller nr elr Ett strömvrott inträffr uner nvänning Du utför unerhåll på mskinen Du lämnr mskinen oevk. 3. Pler inget på fotpelen. 4. Anslut mskinen irekt till vägguttget. Använ inte förlängningsslr. För längre livsläng 1. Unvik irekt solljus oh myket fuktig pltser vi förvring v mskinen. Använ inte oh förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller nr het föremål. 2. Använ enrt neutrl såp eller rengöringsmeel vi rengöring v utsin. Bensen, thinner oh slipne pulver kn sk höljet oh mskinen oh sk ärför lrig nväns. 3. Tpp inte mskinen eller slå på en. 4. Läs llti ruksnvisningen när u sk yt ut eller instller någr enheter, pressrfoten, nålen eller nr elr för tt säkerställ tt e instllers korrekt. Vi reprtion eller justering Om ett fel skulle uppstå eller om et krävs justeringr krävs följer u först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen, för tt kontroller oh juster mskinen på egen hn. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriser Brother-återförsäljre. För ytterligre prouktinformtion oh uppteringr, esök vår weplts på Innehållet i enn ruksnvisning, speifiktionern för enn proukt oh skärmens utformning kn änrs utn föregåene meelne. iii

5 DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN SPECIALFUNKTIONER Kontroller funktioner oh se rå i en stor LCD-isplyen (LCD Liqui Crystl Disply). Förere unertråen me ett grepp. Den utomtisk tråspänningen gör provsömn överflöig. Automtisk träning gör påträningen sn oh enkel. Komm igång Här lär u ig tt nvän e viktigste elrn oh skärmilern. Kpitel 1 Grunläggne sömn Här lär u ig tt förere ig för sömn oh grunläggne syfunktioner. Kpitel 2 Si 7 Si 37 Nyttosömmr Förprogrmmer me fler än 100 vnligt förekommne sömmr. Broeri Monogrm/ekortiv sömmr Du lir kretivre me enn stor vrition v sömmr. Kpitel 3 Kpitel 4 Si 47 Si 97 Mx 30 m x 18 m ( 12 x 7 tum) för stor roerireten. Kpitel 5 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Du kn skp originell oh ekortiv sömmr. Kpitel 7 Reiger roerier Areten kn kominers, roters oh förstors. Bilg Kpitel 6 Si 125 Si 175 Hur u sköter mskinen oh åtgärr fel oh funktionsfel. Kpitel 8 Si 199 Si 209 iv

6 SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN I kpitel 1 oh 2 förklrs symskinens grunläggne funktioner för personer som nväner mskinen för först gången. Om u vill sy nyttosömmr eller monogrm/ekortiv sömmr sk u läs kpitel 1 oh 2 oh ärefter gå vire till kpitel 3 ( Nyttosömmr ) eller kpitel 4 ( Monogrm/ekortiv sömmr ). När u hr läst kpitel 1 oh 2 oh är reo tt nvän roeringsfunktionen, går u vire till kpitel 5 ( Broeri ). När u hr förstått e steg som förklrs i kpitel 5 går u vire till kpitel 6 ( Reiger roerier ) är e nvänr funktionern för roerireigering förklrs. På e skärmiler som viss i steg för steg-nvisningrn, viss e elr som nväns för sömnen i. Jämför skärmilen i nvisningrn me en riktig skärmilen oh utför instruktionern. Om u råkr ut för något som u inte förstår, eller om et finns en funktion som u skulle vilj lär ig mer om men u nväner mskinen, kn u titt i inexet ktill i ruksnvisningen i nslutning till innehållsförtekningen för tt hitt et vsnitt i ruksnvisningen som u ör läs för mer informtion. Kpitel 3 Sy nyttosömmr Sy monogrm eller ekortiv sömmr Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 4 Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 5 Kpitel 6 Sy mskinroerier v

7 INNEHÅLL vi INNEHÅLL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...i DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN...iv SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN...v NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER...1 Mskin... 1 Nål- oh pressrfotsvsnitt... 2 Broeror... 2 Driftsknppr... 3 Meföljne tillehör... 3 Alterntiv... 6 Kpitel 1 Komm igång 7 SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Använ knppen för mskininställning Använ mskinens riftknpp Använ mönsterförklringsknppen TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole Sätt i tråspolen Dr upp unertråen TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning Mnuell träning Använ uelnålläget Använ trå som lins v snt BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten Sätt fst pressrfoten Sätt fst gångfoten BYTA NÅL...34 Kpitel 2 Grunläggne sömn 37 SÖMNAD...38 Sy en söm Sy förstärkt stygn Sy runt hörn Änr syriktning Sy i tjok tyger Sy i tunn tyger SÖMINSTÄLLNINGAR...42 Ställ in stygnreen Ställ in stygnlängen Ställ in tråspänningen ANVÄNDBARA FUNKTIONER...44 Automtisk förstärkningssöm Automtisk tråvklippning Lås skärmen Kpitel 3 Nyttosömmr 47 VÄLJA NYTTOSÖMMAR...48 Välj en söm Spr in söminställningr Använ knppen för sömnsvl SY SÖMMARNA...53 Rksömmr Insnittsöm Rynkning Fällsöm Vekning Siksk Elstisk siksk Kstsöm...63 Quiltning...67 Osynlig fållsöm...72 Appliktion...73 Snäksöm...74 Lngettsöm...75 Översöm...75 Smok...76 Fgottsöm...76 Fäst tejp eller nnt elstiskt mteril...77 Antikt...78 Enstegs knpphål...80 Fyrstegs knpphål...84 Stoppning som sky mot slitge...88 Sömn v knppr...90 Öglor...92 Sömn för olik riktningr (rksöm oh siksk)...93 Sömn v lixtlås...94 Kpitel 4 Monogrm/ekortiv sömmr 97 VÄLJA SÖMMAR Välj ekortiv sömmr/ekortiv sömmr på 7 mm/ stinsömmr/stinsömmr på 7 mm/korsstygn/ekortiv nyttosömmr Bokstvsteken SY SÖMMAR Sy ttrktiv vslutningr Grunläggne sömn Gör justeringr REDIGERA SÖMMAR Änr storleken Änr längen (enst för stinsömmr på 7 mm) Skp en vertikl spegelvän il Skp en horisontell spegelvän il Sy en upprep söm Änr tråtäthet (enst för stinsömmr) Kontroller ilen KOMBINERA SÖMMAR Innn u skpr en komintion Kominer olik sömmr Kominer små oh stor sömmr Kominer horisontell spegelvän sömmr Kominer sömmr v olik läng Gör stegsömmr (enst för stinsömmr på 7 mm) ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för sömt Spr sömmr i mskinminnet Spr sömmr på USB-mei (finns i fkhneln) Spr sömmr på torn Hämt sömmr från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn Kpitel 5 Broeri 125 INNAN DU BÖRJAR BRODERA Broeri steg för steg Sätt fst roerfot W Sätt på roeroret VÄLJA MÖNSTER Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver Välj okstvsmönster Välj rmmönster Välj mönster från roerkort Välj mönster från USB-mei/torn SKÄRMBILDEN FÖR SÖMNAD

8 INNEHÅLL FÖRBEREDA TYGET Fäst styvnsmteril (kgrunsmteril) me stryksi i tyget Fäst tyget i roerrmen Broer på små tygitr eller i tygknter SÄTTA FAST BRODERRAMEN BEKRÄFTA MÖNSTERLÄGET Kontroller mönsterläget Förhnsgrnsk et färig mönstret SY ETT BRODERMÖNSTER Sy ttrktiv vslutningr Sy roermönster Sy roermönster me ppliktioner JUSTERINGAR UNDER BRODERINGSPROCESSEN Om tråen tr slut på spolen Om tråen går v men u syr Börj om från örjn Återuppt roeringen efter tt strömmen hr slgits v JUSTERA BRODERIET Juster tråspänningen Använ funktionen för utomtisk tråvklippning (AVKLIPPNING EFTER FÄRG) Använ funktionen för tråtrimning (AVKLIPPNING VID TRÅDÖVERGÅNG) Juster roeringshstigheten Änr tråfärgsisplyen Änr på roerrmsisplyen GRANSKA MÖNSTRET Änr mönsterläget Rikt in mönstret me nålen Änr storleken Roter mönstret Skp en horisontell spegelvän il Änr tätheten (enst okstvsteken oh rmmönster) Änr färgern på monogrmmönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för roert Spr roermönster i mskinminnet Spr roermönster på USB-mei (finns i fkhneln) Spr roermönster på torn Hämt mönster från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn BRODERIAPPLIKATIONER Använ ett rmmönster till en ppliktion (1) Använ ett rmmönster till en ppliktion (2) Kpitel 6 Reiger roerier 175 FÖRKLARING TILL FUNKTIONERNA VÄLJA BRODERMÖNSTER FÖR REDIGERING Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver/ rmmönster Välj mönster me okstävsteken REDIGERA MÖNSTER Flytt mönstret Roter mönstret Änr mönstrets storlek Rer mönstret Änr konfigureringen för okstvsteken Änr mellnrummen melln okstvsteken Änr färgen på vrje okstvsteken i ett mönster Byt tråfärg Skp en npss tråtell Välj en färg i en npsse tråtellen Skp upprepe mönster Efter reigering KOMBINERA MÖNSTER Reiger kominere mönster Sy kominere mönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Kpitel 7 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) 199 SKAPA EN SÖM ANGE SÖMDATA ANVÄNDA SPARADE ANPASSADE SÖMMAR Spr npsse sömmr i en list Hämt spre sömmr Kpitel 8 Bilg 209 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Om unerhållsmeelnet Rengör LCD-skärmen Rengör mskinhöljet Rengör hylsn Juster en lterntiv spolkpseln (utn mrkering) JUSTERA SKÄRMEN Det är svårt tt se v som står på skärmen Fel på pekskärmen FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER UPPGRADERA MASKINENS PROGRAMVARA Uppgrer me USB-mei Uppgrer me tor TABELL ÖVER SÖMINSTÄLLNINGAR INDEX vii

9 viii INNEHÅLL

10 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nmnen på symskinens olik elr oh ers funktioner eskrivs nen. Läs ess eskrivningr nog så tt u lär ig nmnen på mskinens elr innn u nväner symskinen. Mskin Se frmifrån Höger si/se kifrån o n m l j i j k e f m k g i e f g h h l Övre kåpn Öppn en övre kåpn när u sk trä mskinen oh spol trå på tråspolen. Tråkniv För trårn genom tråkniven för tt klipp v em. Kontrollfönster för tråens uppfångrmeknism Titt i fönstret för tt se tt övertråen psserr genom et. Aretsor me tillehörsfk Förvr pressrföttern oh spolrn i retsorets tillehörsfk. T ort retsoret när u syr i run tygstyken. e Driftsknppr (6 knppr) oh omkopplre för hstighetsvl Dess knppr oh reglget nväns för tt styr symskinen. f Monteringshål för knästyr pressrfotslyftre För in en knästyr pressrfotslyftren i hålet. g Knästyr pressrfotslyftre Du nväner en knästyr pressrfotslyftren när u vill sänk pressrfoten. h LCD (Liqui Crystl Disply) Inställningrn för vl söm oh felmeelnen viss på LCDskärmen. i Trålerplåt Trä tråen runt trålerplåten när u trär övertråen. j Lok Dett lok nväns för tt håll trårullen på plts. k Pinne Sätt en trårulle på pinnen. l Tråspolrsäte Använ tråspolrsätet när u spolr på trå på spolr. m Pinne för extr trårulle Den här pinnen nväns för tt spol unertråen eller för sömn me uelnål. n Trålere för spolning v trå på tråspole För tråen runt enn trålere när u spolr trå på en spole. o Tråspänningsskiv För tråen runt enn tråspänningsskiv när u spolr trå på en spole. Hntg Bär symskinen i hntget när u trnsporterr en. Hnhjul Vri på hnhjulet för tt höj eller sänk nålen. Hjulet sk vris mot mskinens frmsi. Broerkortsfk Broerkort (säljs seprt) förs in i roerkortsfket. USB-portsuttg för mei Anslut USB-mei irekt till portuttget när u vill skik mönster från/till USB-mei. e USB-portsuttg för tor Anslut USB-keln till USB-portsuttget när u vill importer/ exporter mönster melln en tor oh mskinen. f Pekpennshållre Förvr pekpennn i pekpennshållren när en inte nväns. g Huvuströmrytre Använ huvuströmrytren för tt slå PÅ oh AV symskinen. h Slnslutning Sätt i strömslen i slnslutningen. i Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt sänk ne mtrn. j Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. k Lufthål Lufthålen möjliggör luftirkultion runt motorn. Täk inte över lufthålen när symskinen nväns. l Fotpel me utrgr sl Tryk ne fotpelen för tt styr mskinens hstighet. m Uttg för fotpel Sätt in fotpelens kontkt i uttget på mskinen. 1

11 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nål- oh pressrfotsvsnitt Broeror i f e g e f h Pressrfotshållre Pressrfoten sätts fst på pressrfotshållren. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när u syr. Använ en pressrfot som är lämplig för vl söm. Mtre Mtrn mtr tyget i syriktningen. Lok till unertråsfket Öppn loket till unertråsfket för tt monter spolen. e Nålklämsskruv Nålklämsskruven nväns för tt håll nålen på plts. f Knpphålsfotspk Knpphålsfotspk nväns me foten för enstegs knpphål för tt skp knpphål. g Nålstångens trålere Trä övertråen genom tråleren på nålstången. h Stygnplåt På stygnplåten finns et mrkeringr som unerlättr när u sk sy rk sömmr. i Pressrfotshållrens skruv Pressrfotshållrens skruv nväns för tt håll pressrfoten på plts. Vgn Vgnen flyttr roerrmen utomtiskt vi roering. Frigörre (uner roeroret) Tryk på en här knppen för tt t ort roeroret. Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt höj oh sänk mtrn när roeroret är fststt. Kopplingsetlj på roeroret Skjut in kopplingsetljen på roeroret i roerorsporten på mskinen. e Broerrmshållre För in roerrmen i roerrmshållren så tt rmen hålls på plts. f Rmhållrspk Tryk ne rmhållrspken för tt säkr roerrmen. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt rmhållrspken hr sänkts ne korrekt efter tt roerrmen hr plerts i rmhållren. Os! Kontroller tt mtrlägesomkopplren på roeroret är pler åt höger uner roeringen. Du kn även sy nytto-/ekortiv sömmr när roeroret är fststt. Pler mtrlägesomkopplren på roeroret i rätt läge. 2

12 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Driftsknppr Meföljne tillehör Lyft v ovnsin på retsoret för tt öppn tillehörsfket. Strt/stopp -knpp Tryk på knppen för tt först sy någr stygn me låg hstighet oh sen örj sy me en hstighet som hr ställts in me omkopplren för hstighetsvl. Tryk en gång till på knppen för tt stnn mskinen. Håll knppen intrykt för tt sy me en lägst hstigheten. Färgen på knppen änrs eroene på sömnssättet. Grön: Rö: Mskinen är reo för sömn eller syr. Mskinen kn inte sy. Knpp för förstärkt stygn kåt/frmåt Använ knppen för tt sy förstärkt stygn i örjn oh slutet v en söm. När u tryker på knppen syr mskinen utomtiskt tre stygn på smm ställe oh stopps sen. När et gäller rk- oh siksksöm i motstt riktning, syr mskinen tre stygn kåt me låg hstighet enst när knppen förstärkt stygn kåt/frmåt hålls intrykt (stygnen sys i motstt riktning). Knpp för nållägesvl Använ knppen när u vill änr sömnsriktningen eller för etljer sömn på ett litet områe. Tryk på knppen för tt sänk eller höj nålläget. Tryk två gånger på knppen för tt sy ett stygn. Tråkniv -knpp Tryk på knppen när u sytt färigt för tt utomtiskt klipp v en överflöig tråen. e Knpp för höjning/sänkning v pressrfot Tryk på knppen när u vill sänk pressrfoten oh tryk ne på tyget. Tryk på knppen igen när u vill lyft upp pressrfoten. Håll pressrfotsknppen intrykt om u vill höj pressrfoten till et högst läget. f Omkopplre för hstighetsvl Använ omkopplren för tt regler hstigheten. Flytt glireglget till vänster när u vill sy på låg hstighet. Flytt glireglget till höger när u vill sy i högre hstighet. Nyörjre ör sy me lägre hstighet. g Knpp för utomtisk träning Använ knppen när u vill trä nålen utomtiskt. Förvringsutrymme Förvringsutrymme för pressrfötter Förvringsutrymme för pressrfötter De meföljne tillehören förvrs i roerorsväskn. Fäll upp e två spärrrn på roerorsväskn för tt öppn en. Tryk på spärrrn tills å klikr till för tt lås väskn. Spärrr VAR FÖRSIKTIG Tryk inte på tråkniv -knppen efter tt trårn hr klippts v. I nnt fll kn nålen gå v, trårn trssl till sig eller mskinen sks. 3

13 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Meföljne tillehör /11 2 nålr 90/14 2 nålr 90/14 2 nålr: Gulfärg nål me truig spets * 1 32* 1 33* 1 34* * 1 De meföljne tillehören finns i roerorsväskn. 4

14 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER * 2 54* 2 55* 2 56* 2 57* 2 58* 2 59* 3 60* 3 * 2 Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. * 3 Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Knpphålsfot A X Broerfot W XC Kstsömsfot G XC Monogrmfot N X Blixtlåsfot I X Sikskfot J (på mskinen) XC Fållsömsfot R X Knppfot M Gångfot F033N:X Tillskärrfot F054:XC Quiltningsfot för frirmsläge F005N:XC Rksömsfot F042N:XC Sprättkniv X Tråspole 10 SFB:XA Nålförpkning X Duelnål X Kulspetsnåluppsättning XD Sx XC Krit XE Rengöringsorste X Hålstns Skruvmejsel (stor) XC Skruvmejsel (liten) X Lok (minre) Lok (meium) 2 X Lok (stort) Vertikl pinne XC Filtrik X Skivform skruvmejsel XC Trånät XA Broerrmssts (liten) H 2 m B 6 m EF73:XC (H 1 tum B 2 1/2 tum) 32 Broerrmssts (melln) H 10 m B 10 m (H 4 tum B FE74:XC tum) 33 Broerrmssts (melln plus) H 18 m B 13 m EF75:XC (H 7 tum B 5 tum) 34 Broerrmssts (större) H 30 m B 18 m EF76:XC (H 12 tum B 7 tum) 35 Fotpel XD (EU) XC (övrig områen) 36 Stygnplåtsluk för roering XA Rutnätsrk GS3:X Pekpenn XA Knästyr pressrfotslyftre XA USB-kel XD Spolkpsel (utn mrkering) XC Stygnplåt för rksöm XC Nr Artikelnmn Artikelnummer 43 Unertråsfkets snoguie (me ett hål) XE Unertrå för roering EBT-CEN: X Styvnsmteril BM3:X Bruksnvisning XF Snstrtsguie XF Broerorsväsk D6EUC:XC Hår väsk XC Quiltningsfot för frirmsläge C XE Öppen quiltningsfot för frirmsläge O XE Ekoquiltningsfot för frirmsläge E XE Tillehör för irkelsömn* BL-CSA Skruv till tillehöret 54 (2 styken, vrv en är en reserv)* XE Mittstift* XE Mll* XE Bnfot* F021N 58 Snofot* F013N 59 Spolkpsel (grå)** XE Unertråsfkets lok (me mrkering)** XF * Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. ** Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Använ llti enst tillehör som rekommeners för en här mskinen. Du kn eställ skruven till pressrfotshållren genom in uktorisere återförsäljre (rtikelnr XA ). De meföljne tillehören 35, 46 oh 47 kn förvrs i en hår väskn. 5

15 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Alterntiv Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Unertrå för roering (vit) X Unertrå för roering XC (svrt) 2 Styvnsmteril X Vttenlösligt styvnsmteril X Broerkort Nr 1 Bokstäver X Nr 2 Blomm X Nr 3 Dinosur X Nr 6 Moskowitzs värl X Nr 7 Livet på lnet X Nr 8 Semester X Nr 9 Hoyhntverk X Nr 10 Monogrmemlem X Nr 11 Rm XA Nr 12 Trnsport XA Nr 13 Sportemlem XA Nr 14 Stor lommor XA Nr 16 Ktter & hunr XA Nr 19 Mrin XA Nr 20 Nätt mönster XA Nr 21 Hnrete XA Nr 22 Stort lpptäke XA Nr 23 Vitt på vitt XA Nr 25 Häst XA Nr 27 Fåglr XA Nr 28 Jul XA Nr 29 Spets XA Nr 30 Vil jur XA Nr 31 Stor lommor II XA Nr 32 Instrument XA Nr 33 Trä XA Nr 35 Ktter oh hunr II XA Nr 36 Frukt & grönsker XA Nr 37 Appliktionslfet XA Nr 38 Ängel XA Nr 39 Doknsikte XA Nr Artikelnmn Artikelnummer 3 Nr 40 Sport 3 XA Nr 41 Renässnslfet XA Nr 42 Går XA Nr 43 Viktorinsk XA Nr 44 Spets 2 XA Nr 45 Fntsi XA Nr 46 Austrlisk jur XA Nr 47 Fjäril XA Nr 48 Austrlisk lommor XA Nr 49 Folkligt XA Nr 50 Älvor & lommor XA Nr 52 Björnr XA Nr 53 Sen XA Nr 54 Tegs XA Nr 55 Trägår XA Nr 56 Asitisk XC Nr 57 Stor jul XC Nr 58 Ny lpptäkstritioner XC Nr 60 Sommrskoj XC Nr 61 Blusekortioner XC Nr 62 Zoikens teken XC Nr 63 Knin XC Nr 64 Frmor XC Nr 65 Rött roeri XC Nr 66 Popmix XC Nr 67 Hemekorering XC Nr 68 Korsstygn 1 XC Nr 69 Motiv för sporttröjor XC Nr 70 Korsstygn 2 XC Du kn nvän ll e roerkort från Brother som finns i listn ovn till in mskin. Lägg märke till tt viss speifiktioner kn änrs utn föregåene meelne. Os! Broerkort som köpts in i utlnet knske inte fungerr på in mskin. 6

16 Kpitel 1 1Komm igång SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Knppfunktioner...10 Använ knppen för mskininställning...12 Juster skärmens ljusstyrk...15 Välj skärmspråk...16 Använ mskinens riftknpp...17 Använ mönsterförklringsknppen...18 TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole...19 Använ pinnen för extr trårulle...19 Använ pinnen för extr trårulle...21 Sätt i tråspolen...22 Dr upp unertråen...23 TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning...25 Mnuell träning...27 Använ uelnålläget...29 Använ trå som lins v snt...31 Använ trånätet...31 Använ en vertikl pinnen...31 BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten...32 Sätt fst pressrfoten...32 Sätt fst gångfoten...33 BYTA NÅL...34 Om nålen...36 Tyg/trå/nålkomintioner...36

17 SLÅ PÅ/AV MASKINEN SLÅ PÅ/AV MASKINEN VARNING Använ enrt vnlig hushållsström som strömkäll. Använning v nr strömkällor kn orsk rn, elstötr eller mskinskor. Slå AV strömmen oh r ut kontkten uner följne omstänigheter: När u inte är i närheten v mskinen Efter tt u hr slutt nvän mskinen Om ett strömvrott inträffr uner nvänning Om mskinen inte fungerr korrekt på grun v en ålig nslutning eller ortkoppling Uner elektrisk stormr VAR FÖRSIKTIG Använ inte förlängningsslr eller uttgslister me fler pprter nslutn. Brn eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten me våt häner. Elstötr kn inträff. Slå llti AV strömmen innn mskinens kontkt rs ut ur vägguttget. Håll llti i kontkten när u rr ut en ur vägguttget. Om u rr i slen kn en sks oh rn eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt slen skärs v, sks, moifiers, öjs krftigt, rs, vris eller unts ihop. Pler inte tung föremål på slen. Utsätt inte slen för värme. Dess sker kn sk slen oh orsk rn eller elstötr. Om slen eller kontkten sks, t mskinen till en uktoriser återförsäljre för reprtion innn en nväns igen. Dr ut slen om mskinen inte kommer tt nväns uner en längre ti. Annrs kn rn uppstå. När mskinen lämns utn uppsikt, sk ntingen mskinens huvuströmrytre slås AV eller kontkten rs ut ur vägguttget. När servie utförs på mskinen eller när lukor ts ort sk ntingen mskinen eller elnorningrn koppls ort. För in strömslen i slnslutningen oh sätt ärefter in kontkten i vägguttget. Vri huvuströmrytren till I för tt slå på mskinen. Huvuströmrytre Strömsl AV PÅ Vri huvuströmrytren till O för tt slå v mskinen. 8

18 LCD-SKÄRM LCD-SKÄRM Mskinnmnet viss på skärmen när u slår på mskinen. Rör vi skärmen för tt vis nyttosömmen. Beroene på vl inställning på inställningsskärmen (se si 12) väljs ntingen 1-01 Rksöm (vänster) eller 1-03 Rksöm (mitten). Tryk på en knpp me fingret för tt välj söm, mskinfunktion eller en funktion som viss på knppen. 1 Os! När stygnplåten för rksöm är fststt på mskinen, flyttr sig nålen utomtiskt till mittläget. Du ehöver r rör vi skärmen me fingret eller en meföljne pekpennn. Använ inte en vss penn, skruvmejsel eller något nnt hårt eller vsst föremål. Du ehöver inte tryk hårt på skärmen. Om u tryker för hårt eller nväner ett vsst föremål kn skärmen sks. Visr läget för enkel- eller uelnål, oh nålens stoppläge. Enkelnål/nere läge Duelnål/nere läge Enkelnål/övre läge Duelnål/övre läge Visr pressrfotsnumret. Sätt i en pressrfot som viss på isplyen innn u örjr sy. Visr nmn oh nummer för en vl sömmen. Visr en förhnsgrnskning v en vl sömmen. e Visr sömmrn. f Visr ytterligre sior som kn viss. * LCD-isplyens smtlig knppfunktioner förklrs i tellen över knppfunktioner på näst si. e f 9Komm igång

19 LCD-SKÄRM Knppfunktioner e f i g h j l n q s k m o r t p u Nr Disply Knppnmn Förklring Si Knpp för nyttosöm Tryk på en här knppen för tt välj rksöm, siksk, knpphål, osynlig fållsöm eller nr sömmr som är vnlig i kläsömn. 48 Knpp för monogrm/ ekortiv sömmr Tryk på en här knppen för tt välj mönster för monogrm eller ekortiv sömmr. 98 Knpp för roering Sätt fst roeroret oh tryk på en här knppen för tt roer. 130 Knpp för roerireigering Tryk på en här knppen för tt kominer roermönster. Me funktionern för roerireigering kn u även skp originell roermönster eller mönsterrmr. 177 e Knpp för sömnsvl Tryk på en här knppen när u ehöver hjälp me tt välj en pssne söm för en syppliktion oh när u ehöver nvisningr om hur u syr sömmen. Denn knpp är myket nvänr för nyörjre. 51 f Mönsterförklringsknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förklring till et vl mönstret. 18 g h Knpp för utomtisk förstärkt stygn kåt/frmåt Knpp för utomtisk tråvklippning Tryk på en här knppen för tt nvän inställningen för utomtisk förstärkningssöm (ksöm). Om u väljer en här inställningen innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömnen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret). Tryk på en här knppen för tt ställ in en utomtisk funktionen för tråvklippning. Om u ställer in en utomtisk funktionen för tråvklippning innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömmen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret) oh klipp v trårn efter sömnen

20 LCD-SKÄRM Nr Disply Knppnmn Förklring Si i Stygnvlsisply Tryk på knppen för et mönster u vill sy. Använ för tt 48 yt skärmil för sömvl. 1 j Knpp för skärmlås Tryk på en här knppen för tt lås skärmen. När skärmen hr låsts är e olik inställningrn, t.ex. stygnre oh stygnläng, låst oh kn inte änrs. Tryk på en här knppen igen för tt häv låset för inställningrn. 46 Komm igång k Bilknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förstor il v en vl sömmen. 49 l Knpp för spegelvänning Tryk på en här knppen för tt skp en spegelvän il v en vl sömmen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en spegelvän il v en vl sömmen. 49 m Knpp för nålinställning (enkel/uel) Tryk på en här knppen för tt välj uelnålläget. Syläget växlr melln enkel- oh uelnålläge vrje gång u tryker på knppen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en vl sömmen i uelnålläget. 29 n Knpp för återställning Tryk på en här knppen för tt återställ en vl sömmens spre inställningr till ursprungsinställningrn o Knpp för hämtning Tryk på en här knppen för tt hämt ett sprt mönster. 51 p q Knpp för mnuellt minne Knpp för stygnre oh stygnläng Du kn änr söminställningrn (sikskre, stygnläng, tråspänning, utomtisk tråvklippning eller utomtisk förstärkningssöm osv.) oh sen spr em genom tt tryk på en här knppen. Fem uppsättningr inställningr kn sprs för en söm. Visr inställningrn för sikskens stygnläng oh -re för en vl sömmen. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt juster inställningrn för sikskens stygnre- oh läng r s Knpp för tråspänning Knpp för mskininställning Visr inställningen v tråspännings för en vl sömmen. Tråspänningen ställs normlt in utomtiskt. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt änr inställningrn v tråspänningen. Tryk på en här knppen för tt änr nålstoppsläget, slå PÅ/AV summertonen, juster mönstret eller skärmen oh yt nr mskininställningr t Knpp för mskinrift Tryk på en här knppen för tt vis förklringr till hur u trär övertråen, spolr på trå på spolr, yter pressrfot oh nväner mskinen. 17 u Knpp för pressrfot/ nålyte Tryk på en här knppen innn u yter nål, pressrfot osv. Denn knpp låser smtlig knppfunktioner så tt mskinen inte kn nväns

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1.

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1. RAKSÖM Raksöm med central nålposition Vrid sömvalsratten så att A visas på sömdisplayen. Sätt fast den vanliga pressarfoten. Ställ in önskad stygnlängd med stygnlängdsratten. 2.5 är standardinställningen

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 :59 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

BRODYRMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING

BRODYRMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING BRODYRMASKIN PR-60 BRUKSANVISNING Viktiga säkerhetsinstruktioner När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning.

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6b

Facit - Tänk och Räkna 6b Fit Tänk oh Räkn Mätning oh sttistik A. B. C. A. B. C. A. B. C. 00 s s s 0 min min min 0 h h 0 h 0... h min h min h min.,. oh. h min.0 h min h min 0. Ktrineholm 0 ygn 0 ygn 0 ygn mån mån mån 00 min gr

Läs mer

Förverkliga din potential. expression line

Förverkliga din potential. expression line w Förverkliga din potential expression line Upptäck en ny dimension inom sömnad och quiltning! Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Allt detta och mycket mer finns

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR FÖRKLRINGR MOTORRIVEN FILMUK LT RMSPÄN UTVINKL FILMUK ÖGTLRE 2 ST. INFÄLL SÖGTLRE 1000 VL IVT LL MÅTT I MM MÅTT FÖR SMORNING / TILLVERKNING KONTROLLERS PÅ PLTS. SKR INRENING 2 0 3 T Y IL 50 18 X 00 3250

Läs mer

Den kompakta sy- och brodyrmaskinen

Den kompakta sy- och brodyrmaskinen 900 Den kompakta sy- och brodyrmaskinen 900 LCD-pekskärm Automatisk nålträdning Förlängningsbord 170 brodyrdesigner 129 nytto- och dekorsömmar Fantastiskt urval av sömmar... Nytto- och dekorsömmar... Välj

Läs mer

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper Vtk_logo_cmyk-2012.pf 1 2011-11-25 13.09 VATEK Multifix kopplingr för ll rörtypr VATEK MULTIFIX ÄR EN SERIE rgfst rörkopplingr för ll typr v rör till å vttn och gslningr. Kopplingrn introucrs i Svrig v

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S!

F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S! F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S! Stor grafisk display Exklusivt sensorsystem Två lampor Extra stor sömnadsyta Exklusiv sömnadsguide Sapphire 870 Quilt Sapphire 850

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Inspireras av nya PFAFF och upplev skillnaden detaljerna som placerar de här symaskinerna i en klass för sig. PFAFF -maskinernas design

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du nvänder denn mskin sk du lltid vidt grundläggnde säkerhetsåtgärder, inklusive följnde: Läs ll nvisningr före nvändning. FARA - För tt minsk risken för elstötr:. Mskinen

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning My Custom Design

Bruksanvisning My Custom Design Bruksanvisning My Custom Design Läs detta dokument innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du har dokumentet till hands för framtida bruk. Inledning Tack för att du använder programvaran My Custom

Läs mer