Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan"

Transkript

1 SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens sätt tt gör ffärer och människors sätt tt lev. Sverige hr en v världens högst penetrtionsfrekvenser för båd dess tekniker och hr vunnit interntionellt erkännnde som lednde i de två närbesläktde brnschern. UMTS-tekniken gör det möjligt tt kombiner mobil kommuniktion och Internet. Det kommer tt skp mobil bredbndstjänster som ger ll ny möjligheter. Vi den söknde, Telenordi Mobil AB, är ett helägt dotterbolg till Telenordi AB; en v Sveriges störst telekommuniktionsopertörer. Telenordi AB hr ett omfttnde ntionellt högkpcitetsnät och mer än kunder, som bonnerr på telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Företget hr även en välbesökt portl; ( Vi tror tt UMTS är den lämplig vidreutvecklingen för Telenordigruppens befintlig verksmhet och tt vi är ideliskt positionerde för tt utveckl den ny tekniken till förmån för Sverige. Vår mission är tt ge människor och företg frihet tt skp sin egen värld v möjligheter genom tt tillhndhåll innovtiv och personligt npssde kommuniktionslösningr. A.1.1 Styrkn i vår nsökn Täckning Vi kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning före utgången v 2003 och vi hr smmnställt detljerde rdioplner för hel lndet. Närvro Telenordi AB hr en strk ställning i Sverige och erbjuder telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Vi kommer tt bygg på ders befintlig kundbs när vi skpr vår mobiltelekommuniktionsverksmhet. Prtners Vi kommer tt h ett när smrbete med mång prtners inom ll vår verksmhetsområden. För närvrnde hr vi nöjet tt rpporter följnde presttioner: Ett vtl med Ericsson om tt leverer och instller vårt nät. Ett smriskföretg med Bonnier för tt utveckl innehållsbserde tjänster. En vsiktsförklring med Luleå kommun tt bygg upp ett nytt center för nätdrift och utveckling. TELENORDIA SAMMANFATTNING 1

2 STYRKAN I VÅR ANSÖKAN ANSÖKANS OMFATTNING TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE Ägre All vår ktieägre är stor interntionell ktörer både inom den mobil och den fst telekommuniktionsbrnschen. De hr också omfttnde intressen i Internet. Resurser Tillsmmns med vår ktieägre och prtners hr vi ll de resurser v ll de slg som krävs för tt förverklig vår mbitiös plner. Särskilt tt noter är tt vi hr de finnsiell resurser som krävs för den omfttnde investeringen. Metod Vi kommer tt nvänd oss v en strtegi som bygger på öppenhet och smrbete; erbjud nätkpcitet till ndr service providers och utveckl tjänster tillsmmns med innehålls- och ppliktionsleverntörer. Dess reltioner, i kombintion med Telenordigruppens god rykte när det gäller konkurrenskrftigt prisstt tjänster, kommer tt gör tt vi kn ge Sverige den mximl nyttn v UMTS-möjlighetern. A.1.2 Ansökns omfttning Telenordi Mobil AB nsöker om en ntionell licens och önskr inte regionl licens. Vi nsöker även om GSM-frekvenser för tt vi sk kunn träd in på mrknden omedelbrt. Vi önskr tilldelning v frekvenser på följnde bnd: 2 x 5.6 MHz på 900 MHz-bndet, 2 x 8.4 MHz på 1800 MHz-bndet, 2 x 15 MHz FDD, och 1 x 5 MHz TDD på de bnd som definiers v ITT:s IMT-2000-stndrder. Nätet kommer tt byggs enligt UMTS-stndrd i enlighet med 3GPP:s definition. A.1.3 Telenordi AB en etblerd ktör i Sverige Telenordi AB bilddes 1995 och tillhndhåller en bred produktportfölj v telekommuniktionstjänster. Det är för närvrnde Sveriges tredje störst fstnätsopertör och hr 550 nställd. Företget hr byggt ett högkpcitets SDH-fibernät som täcker hel Sverige, från Luleå till Mlmö, som ger möjlighet tt tillhndhåll telefoni, styrd och övervkde dttjänster och IP-tjänster. Nätet hr även omfttnde interntionell förbindelser till de nordisk ländern, Europ smt Nord-Amerik. Utöver företgs- och privtkunder, bedrivs även nätkpcitetsförsäljning och Telenordi AB hr en strk närvro inom den offentlig sektorn. BT hr intressen i mobil opertörer i 15 länder vilket utgör över 40 miljoner kunder. Utöver Europ hr mn en strk närvro i USA genom TELENORDIA SAMMANFATTNING 2

3 TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING sin kopplingr till AT&T Wireless, och mn hr även omfttnde investeringr i Asien, blnd nnt i Hongkong, Jpn, Mlysi, Singpore och Sydkore. Av dess dotterbolg hr BT Cellnet (Storbritnnien), Vig Interkom (Tysklnd), Telfort (Nederländern), Airtel (Spnien) och J-Tel (Jpn) redn tredje genertionens mobillicenser. Telenor hr finnsiell intressen i 14 mobilopertörer, vilk väl kompletterr BT. Blnd nnt med en strk närvro i Öst-Europ. Dess stsningr representerr ytterligre 5,7 miljoner kunder. A.1.4 Ansökn grundlig förberedelse och plnering Det krävs noggrnn förberedelser för tt kunn utveckl en frmgångsrik UMTS-verksmhet. Vår nsökn hr medfört tt vi hr genomfört omfttnde investeringr i undersökningr och plnering. I PTS-dokumentet Vägledning för söknde som är dtert den 12 mj 2000 står det tt: I den inlednde prövningen utvärders huruvid den söknde bedöms h förutsättningr tt etbler nät i enlighet med de plner som presenters i nsökn. De nödvändig krven består v finnsiell kpcitet, teknisk genomförbrhet, ffärsmässig genomförbrhet och lämplig skkunskp och erfrenhet. Vi nser tt vi uppfyller smtlig kriterier. Vår övertygelse kommer ifrån de mång åtgnden som vi nyligen genomfört, blnd nnt: Omfttnde undersökningr v nuvrnde och frmtid behov på den svensk mobilmrknden och jämförelse v resultten mot interntionell studier. En grundlig nlys v vår nuvrnde kundbs. Vlt Ericsson Sverige AB v fyr tillverkre som besvrde offertförfrågn för tt leverer och instller vår nätutrustning. Vi bserde beslutet på en utvärdering v ders förslg på systemlösningr och hr nu förhndlt frm priser och villkor. Fått skriftlig utfästelse från Ericsson för ntl enheter och levernstid för systemlösningen och mobiltelefoner. Undertecknt ett vtl om nyckelfärdigt system, vilket gör det möjligt för oss tt lov den omfttnde och snbb nätutbyggnden som beskrivs i nsökn. För tt försäkr sig om tt nätet byggs enligt tidsschemt hr Ericsson redn identifiert över siter och undertecknt ett vtl med underleverntörer för förvärv och byggntion v siter. Detljerd rdioplnering som utfördes inom Telenordi Mobil AB både för mobil och fst länkr och som bserdes på svensk geogrfisk förhållnden. Resultten kontrollerdes sedn med resultt som Ericsson, Siemens, Nortel och Noki fått frm. TELENORDIA SAMMANFATTNING 3

4 ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING FINANSIELL KAPACITET BETYDANDE RESURSER TEKNISK GENOMFÖRBARHET TJÄNSTER MED HÖG KVALITET Telenordigruppen hr undertecknt vsiktsförklringr med mång olik prtners, inklusive både innehållsleverntörer och distributionsprtners, för tt se till tt vi kommer tt kunn lev upp till ll utfästelser i vår nsökn. Förhndlt frm support från Telenor för vår GSM-verksmhet. Avtlet kommer tt täck nätdministrtion och drift smt kundtjänst och billingsystem. Inlett ett smriskprojekt tillsmmns med Bonnier för tt utveckl, sälj och distribuer innehållstjänster. Undertecknt en vsiktsförklring med Luleå kommun om tt bygg ett center för nätdrift och utveckling och ett med Posten vseende positionsbserde tjänster. A Finnsiell kpcitet betydnde resurser Vår mbitiös nätutbyggndsplner kräver en vsevärd finnsiell investering. Emellertid, vi kn bekräft tt vår ffärspln är finnsierd fullt ut där huvuddelen v vårt behov tillhndhålls v vår Ägre. Mellnskillnden finnsiers genom vår systemleverntör, Ericsson. A Teknisk genomförbrhet tjänster med hög kvlitet Telenordi Mobil AB hr utformt sitt nät för tt tillhndhåll tjänster v bsolut högst kvlitet. Vår mål innefttr blnd nnt: Frekvens för genomförd smtl minst 98 % Frekvens för tppde smtl mindre än 3 % Mxtider för tt utför vrje typ v dtppliktion Telenordigruppens befintlig trnsmissionsnät ligger till grund för vår plnerde mobilinfrstruktur. Den hr utformts med hjälp v SDHringr och hr därför en hög nivå v självkorrigering och återhämtningsförmåg. Vi hr designt ccessnätet på ett sådnt sätt tt mikro rdiolänkr kommer tt nvänds där det är möjligt, en kostndseffektivlösning som vi snbbt kn nlägg. Det tillåter oss också tt snbbt uppgrder kpciteten när det är nödvändigt. Vi hr genomfört fullständig rdioplner för dess länkr. Det mobil nätet kommer tt h två oberoende centrl växelnoder i Stockholm och Mlmö. Vi kommer tt vidreutveckl det befintlig cll centret i Hprnd och etbler ännu ett center i Norrbottens regionen, vilk kommer tt vr redundnt. Utformningen v nätet, tillsmmns med vårt vl v Ericsson som leverntör, kommer tt gör tt migrtionen från GSM- till UMTStjänster sker sömlöst. I tillägg till det existernde nätdrifts- och utvecklingscentret i Stockholm sk vi bygg ett ndr center i Luleå. De båd kommer tt vr redundnt. TELENORDIA SAMMANFATTNING 4

5 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE A Affärsmässig genomförbrhet öppenhet och smrbete Vi hr bsert vår ffärspln och nsökn på en önskn tt tillhndhåll ett omfttnde utbud v högkvlittiv produkter och tjänster. Vi sk se till tt de pssr smtlig mrkndssegment; såväl företg och den offentlig sektorn som privtkunder. Vi tror tt mobilnätopertörer i frmtiden endst kn nå frmgång om de rbetr och smrbetr med ndr ktörer i värdekedjn. Vi kommer tt del med oss v vår kunskper till ll prter som hr nknytning till vår verksmhet, däriblnd service providers och innehållsoch ppliktionsleverntörer, så tt vi kn erbjud kundern produkter och tjänster v högt värde. Figur A.1-1: Affärsmodell, Telenordi Mobil AB Telenordi Mobil AB Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Kunder Följnde områden är centrl för det kommersiell genomförndet v vår plner: Ny mobil tjänster Telenordi Mobil AB grnterr telefoni v högst kvlitet genom hel sitt nät. Vi vser även tt erbjud, genom vår service providers, värdeddernde telefonitjänster. Emellertid, högre trnsmissonshstigheter är dock möjlig med UMTS och därför kommer vi tt koncentrer oss mer på tt främj ny och spännnde dttjänster. Dess kommer tt täck en lång rd ppliktioner och blir pketerde på sådnt sätt tt de sk ttrherr ll olik kundtyper. Telenordi Mobil AB sk nvänd nyskpnde prissättningsmetoder för tt se till tt tjänstern blir överkomlig även för yngre människor, där efterfrågn knske är som strkst, men där möjlighetern tt betl knske är som minst. Vi hr undersökt vilk tjänster som mest lockr olik kundtyper och presentert dem i Figur A.1-2. Vi kommer tt se till tt dess tjänster är tillgänglig. TELENORDIA SAMMANFATTNING 5

6 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Figur A.1-2: Utbud v tjänster till slutnvändren Telemetri Mskin kommuniktion Energi Säkerhet Trnsport Försäljningsställen Hälso- & sjukvård Meddelndehntering Videotelefoni Klenderverktyg Personlig profiler Mobil portl Personlig kommuniktion Innehåll Meddelndeförmedling E-post Röstbrevlåd SMS Fx Kort/fotogrfier Gemensmt nvändrgränssnitt Informtion Nyheter Ekonomi & finns Sport Gul sidorn Väder Resor Utbildning Videotelefoni Video-konferenser Underhållning Fotogrfering Musik (MP3) TV/Rdio Spel Hsrdspel Video Cht Klender Adressbok Att gör listor Synkronisering Mobil hndel Bnktjänster Biljettbokning Betlningr Shopping Mäklrtjänster Auktioner Smtlsstyrning Ringsignler Portlmeny Vidresändningsregler Fvoriter Bilder Abonnemngsinformtion Positionering Säkerhetstjänster Krtor & stdsguider Finder Lokl informtion Fordons logistik Nvigering Resor Bstjänster Mervärdestjänster Dt Krets-/pketkoppld dt Internet ccess E-postdress Företgstjänster Mobil Intrnet ccess Trådlös LAN Bs ccess Telefoni Bstjänster GSM+ Röstbrevlåd SMS Roming Mervärdestjänster Företgstjänster Mobil VPN Mobil centrex Privttjänster Förskottsbetld kort Vänner i världen Hemm zoner En personligt npssd mobilportl Vi tror tt kundern br kn dr mximl nytt v vår tjänster om det finns ett lättillgängligt gränssnitt så tt de kn nå dem. Telenordi AB sk förbättr sin nuvrnde portl för mobilt bruk och därigenom npss den till kunderns individuell behov. Vår kunder kommer på så sätt tt h den unik möjligheten tt kunn nå ll tjänster ntingen vi uppringt Internet, bredbnd eller en mobiltelefon. Portlen kommer också tt funger som en plttform från vilken vår olik prtners kn sälj sin tjänster. Möt ll kunders behov Vi kommer, genom Telenordi AB och vår ndr service providers, tt erbjud pketerde tjänster som pssr för lls behov. Speciellt kommer Telenordi AB tt inrikt sig på följnde kunder: TELENORDIA SAMMANFATTNING 6

7 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Företg, till vilk Telenordi AB kommer erbjud totlintegrerde kommuniktionslösningr. Avncerde nvändre, både företg och hushåll, till vilk Telenordi AB vill erbjud de modernste tjänstern och ppliktionern på mrknden. Vi hr också identifiert de kunder som kommer tt vr visionärer när det gäller UMTS-tjänster och mtcht dem mot Telenordigruppens befintlig kundbs. Det hr vist tt Telenordigruppen hr en strk närvro blnd de mest innovtiv svensk företgen, vilket betyder tt vi hr en br position när det gäller tt se till tt ny UMTS-tjänster snbbt utnyttjs. Strkt vrumärke och krftfull mrkndsföring Telenordi hr ett strkt vrumärke och Telenordigruppen en väl definierd position på mrknden. Vi bygger vår mobilverksmhet på vår befintlig mrkndsposition. Vi sk stödj dett genom krftfull reklm centrerd kring py-offen: Frihet i en värld v möjligheter. Prissättningen kommer tt vr ggressiv i inledningsskedet och erbjud betydnde rbtter på befintlig opertörers tjänster för tt uppmuntr nvändre tt nslut sig till vårt nät. Telenordigruppen kommer bygg vidre på sin befintlig direkt och indirekt försäljningsknler för tt se till tt mrkndslnseringen går snbbt och effektivt, smt lägg till ny distributionssätt för tt utök vår räckvidd på privtmrknden. Ett öppet nät Att öppn vårt nät för ndr företg tror vi hr följnde fördelr: Mrknden i sin helhet kommer tt väx eftersom fler ktörer nnonserr och säljer UMTS-tjänster. Konkurrensen på mrknden ökr vilket leder till lägre konsumentpriser och en snbbre mrkndstillväxt. Telenordi Mobil AB kommer tt få ytterligre intäktsflöden från dess företg, och kn därigenom sänk kostndern för slutnvändrn. Utöver försäljning v ren irtime kommer Telenordi Mobil AB också tt tillhndhåll verktyg för tt gör det möjligt för ndr svensk portler och webbpltser tt stödj mobil ccess. Grnterd tillgång på mobiltelefoner Vi kn grnter tt ett tillräckligt ntl telefoner finns tillgänglig vid lnseringen eftersom vi hr en skriftlig utfästelse därvidlg från Ericsson. All GSM-mobiltelefoner kommer tt stödj GPRS och ll UMTSmobiltelefoner kommer tt vr dul mode, vilket ger kundern mximl tillgång till tillgänglig tjänster, i synnerhet under initilskedet när vi bygger upp näten. TELENORDIA SAMMANFATTNING 7

8 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETEDEVELOPMENT SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET VITTOMFATTANDE OCH TILLGÄNGLIG En bärkrftig ffärspln Vår prognoser visr tt vi hr ett bärkrftigt ffärsförslg som ger en lämplig vkstning på den vsevärd investeringen. Vårt huvudsklig mål är tt så snrt som möjligt nå en sådn mrkndsndel tt vi kn påverk mrknden i sin helhet. A Skkunskp och erfrenhet vittomfttnde och tillgänglig Telenordi Mobil AB hr tillgång till omfttnde och förstklssig erfrenhet. Kompetensen kn dels upp enligt följnde: Telenordigruppen: Gruppen hr vist tt den kn träd in på en konkurrensutstt mrknd på ett frmgångsrikt sätt såsom den hr gjort med sin telefoni-, dtkommuniktions- och Internetverksmheter. Vi tror tt vi kn hämt stor värden från den här erfrenheten när vi bygger upp vår mobilverksmhet. Vår Ägre: BT och Telenor hr omfttnde och relevnt interntionell erfrenhet v tt utveckl mobilmrknder. Som en del v ders totl enggemng i vår nsökn hr de gett oss tillgång till sin kompetens och kommer tt fortsätt med det när vi bygger upp vår verksmhet. De kommer i synnerhet tt tillhndhåll nödvändig kunskper för tt hjälp oss i vår plner på en snbb nätutbyggnd. Vig Interkom, som ägs v BT (90%) och Telenor (10%), hr nyligen byggt siter på br 12 månder. BT hr ett Forskningscenter v världsklss, Adstrl Prk, specilisert på design v frmtid mobil nät, tjänster och ppliktioner. Vi kommer kunn dr nytt v ders utveckling. De hr också erfrenheter i nyskpnde när BT Cellnet erbjöd den först kommersiell GPRS-tjänsten och utvecklde Genie, en v de först mobilportlern. Dessutom hr Vig Interkom lnsert Genion som är Europs först verkligt integrerde tjänst melln fst telefoni och mobiltelefoni. Telenor hr också en portl vilken lämpr sig för WAP-telefoner och så kllde PDAs. Lnserdes i mrs år 2000, tillgänglig för ll kunder och med tjänster som täcker en oerhört stort ntl nvändningsområden. Vår leverntör: Ericsson hr mycket imponernde meriter när det gäller tt utform och bygg mobilrdionät. De kommer tt nvänd dett för tt se till tt vårt nät byggs på det mest effektiv sättet. TELENORDIA SAMMANFATTNING 8

9 UTBYGGNAD SNABBT TILLHANDAHÅLLANDE AV STÖRSTA MÖJLIGA TÄCKNING ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE A.1.5 Utbyggnd snbbt tillhndhållnde v störst möjlig täckning Telenordi Mobil AB kommer tt tillhndhåll täckning v när 100% v befolkningen per den 31 december Vid den tidpunkten kommer vi tt tillhndhåll täckning inom ll kommuner, inklusive ll städer med en folkmängd som överstiger personer, och längs nästn ll större vägr. Därefter kommer vi tt fortsätt tt invester i nätet och tillhndhåll förbättrd kpcitet och täckning inomhus, i tunnlr, på idrottsrenor etc. Telenordi Mobil AB hr utfört detljerd rdioplnering för hel Sverige för tt komm frm till det ntl bssttioner som vi kommer tt behöv för tt kunn tillhndhåll den plnerde täckningen. Vi nvände MSI:s modellerings- och simuleringsverktyg Plnet som hjälp i rbetet. Denn förberedelse innebär tt Telenordi Mobil AB: Hr den mest korrekt representtionen v verklig täckning Hr redn påbörjt tt nskff siter Grnterr tt dess nät kommer tt möt PTS kvlitetskrv för rdiotäckning Kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning vid slutet v 2003 Hr beställt sin först GSM-tjänsteplttformr Vi hr nvänt smm rdioutbredningsmodell för GSM som för UMTS och kommer tt lnser GSM-tjänster i Stockholm den 1 jnuri 2001 med hjälp v bssttioner för vilk vår leverntör Ericsson redn hr införskfft site-lesing. Vi hr även undertecknt vsiktsförklringr med ndr mobilopertörer för tt utveckl omfttnde interntionell roming för vår kunder så snrt som möjligt. Telenordi Mobil AB delr PTS önskn om tt UMTS-tjänster sk leverers över störst möjlig område med minst möjlig miljöpåverkn. Därför förbinder vi oss tt leverer omfttnde täckning smtidigt som vi respekterr Sveriges lndskp och håller strålningsnivåern så låg som det är tekniskt möjligt. För tt nå målen kommer vi tt smrbet med ll tillämplig företg och myndigheter och kommer även tt sök smrbete med ndr UMTS-opertörer. A.1.6 Övrig fktorer fler fördelr för Sverige Utöver de specifik nät- och mrkndsplner som beskrivits ovn tror vi, tt som lokl opertör, kunn ge Sverige följnde fördelr: Ny jobb inom ll brnschsektorer både på lndsbygden och i städern, inklusive Norrbotten. Vår personl kommer tt åtnjut en genomtänkt och icke-diskriminernde nställningspolicy. TELENORDIA SAMMANFATTNING 9

10 ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE ANSÖKANS UTFORMNING Behåll lndets position som lednde inom mobil- och Internetbrnschen genom tt snbbt bygg ut vårt nät och utveckl vår tjänster. Skydd lndskpet och miljön genom tt kontinuerligt fokuser på hur vår verksmhet påverkr dess områden. En prissättningsstrtegi som gör det möjligt för ll tt t del v vår tjänster. Snbb tillväxt v den svensk mobildtmrknden och den därv följnde stimuleringen v ndr brnschsektorer. Utvecklingen v en ökd konkurrens på mobilmrknden. Kunderns säkerhet genom en respekternde process för dtskydd och säkerhet. A.1.7 Ansökns utformning Föreliggnde kpitel är ett försök tt smmnftt Telenordi Mobil AB:s nsökn om en UMTS-licens. Ansökn är ett svr på inbjudn från PTS. Vår fullständig nsökn finns i kpitlen B till H. Både kpitlens innehåll och ordningsföljd är helt i överensstämmelse med krven beskrivn i Bilg 1 i Vägledning för söknden, som utfärddes v PTS den 12 mj I följnde tbell viss de områden som omftts v kpitel B till H: Kpitel B Telenordi Mobil AB och dess Ägre Kpitel C Telenordi Mobil AB och dess finnsiell kpcitet tt bygg och driv ett nät Kpitel D Vår utvld stndrder och teknisk lösningr Kpitel E Mrknden, mrkndsstrtegi och bedömning v mrkndens efterfrågn. Vår budget och ffärspln. Kpitel F Telenordi AB:s erfrenheter v telekommuniktion, och dess Ägres erfrenheter v mobil telekommuniktion. Hur de kommer tillhndhåll lämplig erfrenhet till verksmheten. Kpitel G Telenordi Mobil AB:s plner för nätutbyggnden Kpitel H Andr fktorer som hör smmn med vår nsökn TELENORDIA SAMMANFATTNING 10

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Tillämpning Denn rpport sk endst tolks v ehörig nvändre under ikttgnde v professionell

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1 Uppgiftssmling 5B1493, lektionern 1 6 Lektion 1 4. (Räkning med oändlig decimlbråk) Låt x = 0, 1 2 3 n och y = 0,b 1 b 2 b 3 b n ( i och b i siffror 0, 1,, 9).. Kn Du beskriv något förfrnde som säkert

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och biqj. / SYSTEMATISKT KVATITETSARBETE övergripnde tnkr o verksmhetsplner (både för vrje enhet och en övergripnde), utvecklingsinstser och resu lttu ppföljning. koppling melln resulttuppföljning, nlys och

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer