Månadsrapport februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport februari 2011"

Transkript

1 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För februari månad väljer vi att dra ner övervikten i aktier. Den underliggande styrkan från konjunkturen dämpas denna månad av kraftigt stigande oljepriser. Samtidigt har likviditetsflödet tappat fart. För lågaktiva kunder väljer vi att undervikta aktier, medan vi för mer aktiva kunder väljer att vara neutrala mellan aktier och räntor. Räntor 50% Aktier 50 % Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Den globala konjunkturen är stark. Samtidigt har råvarupriserna ökat och allt fler företag rapporterar om ett stigande kostnadstryck. Flera centralbanker, främst i tillväxtländerna, har därför börjat höja räntor åt. USA Stark industrikonjunktur Lågt men stigande inflationstryck Europa och Sverige Omfattande åtgärdsplan på EMU-krisen väntas i mars Svensk ekonomi visar fortsatt styrka Japan Nya siffror visar ljusare bild Sverige 18 % (+-0 %) Europa 11 % (+2 %) USA 13 % (+4 %) Asien 3 % (-6 %) Tillväxtmarknader 5 % (+-0 %) Tillväxtmarknader Fortsatta penningpolitiska åtstramningar i Kina Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity Growth USA Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) SPAX Valutakupong SPAX Asien Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) HSBC Global Macro (50%) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Året började som 2010 slutade med fortsatt stigande korta räntor. Marknaden förväntar sig att Riksbanken kommer att höja 25 punkter vid 5 av 6 av årets räntemöten under 2011, vilket är mer än vad Riksbanken själv har i sin prognos. Vår prognos är att Riksbanken höjer räntan vid 4 möten under Ränteprognoser Sverige Reporänta 1,25 1,75 2,00 2,25 2 år 2,08 2,40 2,56 2,81 10 år 3,45 3,10 3,20 3,20 Stibor 3 mån 2,11 2,23 2,23 2,88 Stibor 6 mån 2,22 2,26 2,44 2,99 Boränteprognos 3 månader 3,33 3,45 3,45 4,10 2 år 4,04 4,36 4,52 4,77 5 år 5,09 4,71 4,76 4,84 10 år 5,53 5,18 5,28 5,28 Större räntehöjningar från Riksbanken jämfört med europeiska centralbanken ECB, bättre tillväxtutsikter och bättre statsfinanser än euro-området talar för en starkare krona. Vår prognos på tre månader är i stort sett oförändrad på 8,70, bland annat baserat på att kronan inte kan anses vara högt värderad ur ett långsiktigt perspektiv. Valutaprognoser USD/SEK 6,46 6,41 6,37 6,88 EUR/SEK 8,80 8,65 8,60 8,60 NOK/SEK 1,12 1,109 1,117 1,117 GBP/SEK 10,46 10,42 10,36 10,75 JPY/SEK 7,86 7,72 7,49 7,64 CHF/SEK 6,75 6,65 6,37 6,37 1

2 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala konjunkturen är stark. Samtidigt har råvarupriserna ökat och allt fler företag rapporterar om stigande kostnadstryck. Flera centralbanker, främst i tillväxtländerna, har därför börjat strama åt. USA Stark industrikonjunktur Lågt men stigande inflationstryck USA visar industrins inköpschefsindex, som i januari nådde upp över 60, att exporten och industrikonjunkturen går starkt. Delindexen för orderingång och orderstock tyder på att inköpschefsindex kommer att ligga på en hög nivå även kommande månader. Produktionen ska nu hinna ikapp efterfrågan. Ökad produktion kommer att ta sig utryck i nyanställningar och detta bekräftas av att delindexet över sysselsättningen i industrin nu ligger på den högsta nivån sedan Industrin och exportnäringen utgör endast en liten del av ekonomin, men den ljusare industrikonjunkturen kan ge spridningseffekter. Inflationen är fortfarande låg i USA och detta gäller särskilt den underliggande inflationen där fluktuerande energi- och livsmedelspriser rensats bort. Det stora fallet i tillväxten under krisen gör att inflationen enligt detta mått fortfarande ligger under en procent. Detta i sin tur bidrar till att den amerikanska centralbanken Fed kan ligga kvar med en mycket lätt penningpolitik ett tag till, trots att tillväxten är så pass god. Enligt färska siffror var tillväxten strax under tre procent 2010, vilket i normala fall inte brukar vara förenligt med styrräntor på under en procent. Det är rimligt att förvänta sig att den underliggande inflationen har bottnat för den här gången och kommer att börja röra sig uppåt för första gången sedan krisen bröt ut för ett par år sedan. Europa Omfattande svar på EMU-krisen väntas i mars Svensk ekonomi visar fortsatt styrka Oron om höga skulder finns kvar och de europeiska finansministrarna har diskuterat en omfattande åtgärdsplan som svar på marknadens misstro. Lösningen, som väntas bli presenterad i slutet av mars, innehåller sannolikt en utökning av EU:s stabilitetsfond och möjliggör för fonden att köpa statsobligationer på marknaden. För att undvika nya kriser kommer striktare kontroller av statsfinanser och obalanser i valutaunionens länder att införas. Tillväxten i Tyskland ligger klart över resten av euroområdet och optimismen bland tyska företag har inte varit så här hög sedan början på 90-talet. Det är även intressant att notera positiva signaler från Frankrike och Italien. Detta tyder på en gradvis förbättring av konjunkturen i de stora länderna i euroområdet. Bland företagen i Spanien, Grekland och Portugal är stämningsläget däremot fortfarande pessimistiskt, men har slutat att försämras. Inflationen i euroområdet var överraskande hög i januari med en prisuppgång på 2,4 procent jämfört med samma månad förra året. Stigande råvarupriser pekar på fortsatt hög inflation kommande månader. Europeiska centralbanken ECB har meddelat att riskerna vad avser inflationen i stort sett är balanserade, men kan komma att förskjutas mot högre inflation. Marknaden har därför börjat prisa in en styrräntehöjning i höst. Storbritannien har blivit en djupt tudelad ekonomi. Stora finanspolitiska åtstramningar hämmar den inhemska efterfrågan. Momshöjningar och höga import- och energipriser gör att inflationstakten närmar sig fyra procent och att köpkraften gröps ur. Samtidigt gynnas industrin och exporten kraftigt av det svaga pundet och stigande global efterfråga. Den strama finanspolitiken kommer dock att göra det svårt för centralbanken att höja styrräntan trots hög inflation. Den starka konjunkturuppgången i Sverige visar ingen tendens att mattas av. Den tidiga och snörika vintern har visserligen drabbat byggbolagen, men det bör vara en tillfällig effekt. Detaljhandeln tappade lite kraft i december, men det skedde efter ett starkt år och hushållens optimism är fortfarande stor. Inflationstakten har tryckts upp av stigande elpriser i december. Däremot har inflationstakten rensat för räntekostnader och energipriser legat stabilt runt en procent det senaste halvåret. Fokus är istället huspriserna och en oenig Riksbank kommer fortsätta att höja räntan i vår. Utlåningen till hushåll mattades av i december, så en viss effekt har de strängare lånekraven och räntehöjningarna fått, men räntan är ändå låg trots konjunkturläget. Japan Nya siffror visar ljusare bild Utsikterna för Japans ekonomi har tidigare varit dystra, men både exportsiffror och företagsklimat pekar nu på en vändning av den sedan i somras negativa trenden. Starkare efterfrågan från resten av Asien ligger bakom de japanska siffrorna, men även byggsektorn har visat en återhämtning från väldigt låga nivåer. Nyheten att kreditinstitutet Standard & Poor s har sänkt Japans kreditbetyg till AA- (från AA) har tagits med ro på marknaden. Japans privata sektor har ett högt sparande som för närvarande finansierar den gigantiska statsskulden utan problem. Tillväxtmarknader Fortsatta penningpolitiska åtstramningar i Kina I Kina accelererade BNP-tillväxten det fjärde kvartalet. Inflationstakten föll till 4,6 procent i december från 5,1 procent i november, men det var en ren baseffekt på grund av jämförelse med föregående års nivåer. I december månad steg priserna rejält både inklusive och exklusive livsmedel. Kinas inflation lär stiga framöver till följd av kommande baseffekter och fortsatta prisuppgångar. I januari höjde myndigheterna bankernas reservkrav för fjärde gången sedan mitten på november. Detta bör bidra till att graden av överskjutande reserver minskar och reservkraven blir en restriktion på riktigt för bankerna. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor För februari månad väljer vi att dra ner övervikten i aktier i. För lågaktiva kunder väljer vi att undervikta aktier, medan vi för mer aktiva kunder väljer att vara neutrala mellan aktier och räntor. Orsakerna är att det stigande oljepriset dämpat styrkan i konjunkturmodellen samtidigt som likviditetsflödet tappat fart. Följden blir att vi under februari väljer att dra ned andelen aktier och avvaktar utvecklingen i likviditet och konjunktur tills vidare. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt Låg * Aktuell vikt Hög Aktier 50% 45% 50% Räntor 50% 55% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs blandfonder. Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat i februari. Företagens årsrapporter har hittills överträffat alla förväntningar med bred marginal. Detta har ännu inte fått genomslag i analytikers vinstrevideringar, men det är inte otänkbart att detta kommer framöver. Pristrenden för aktier är fortsatt stark medan ränteuppgångarna sedan tidigare gjort att den delen av marknadsklimatet är neutral. Likviditet Det länge saknade likviditetsstödet visade sig i vår modell i slutet av förra året. Med nya data ser vi något oväntat att stimulanserna tappat fart. Det går inte att säga om det är tillfälligt eller om det finns andra orsaker bakom. För aktiemarknaden ser vi det som viktigt att flödet snart kommer igång Eftersom den uppgång vi haft under vintern delvis baserats på förhoppningar om centralbanksstimulans. Värdering Ett av våra värderingsmått tecknar bilden av en dyrare aktiemarknad inför februari. Än så länge rör sig förändringarna för aktier positivt och bedöms fortsatt betraktas som billiga. Makroallokering Den underliggande styrkan från konjunkturen dämpas denna månad av kraftigt stigande oljepriser. Trenden mot gradvis förstärkning består, men från en lägre nivå än vad modellen visade för en månad sedan. Modellportfölj - Fördelning regioner Lågaktiva kunder: Vi tar bort övervikten i Japan och tillväxtmarknader. Ny övervikt blir USA tillsammans med Europa. Undervikterna i Sverige och Asien består, men är något mindre för Sveriges del. Övervikten i stora bolag i februari byts mot en övervikt för småbolag. Detta beror på ökad fart i det amerikanska industriklimatet och minskad kreditrisk. Övervikten i tillväxtbolag behålls även i februari. Högaktiva kunder: Vi behåller undervikten i Asien samtidigt som vi även behåller övervikten i Japan inom regionen. Ny övervikt blir USA tillsammans med Europa. I Sverige går vi från undervikt till neutral. Vi väljer att förbli neutral mellan stora- respektive små bolag. Övervikten i tillväxtbolag behålls även i februari Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Låg** Aktuell vikt * Hög Sverige 15 % (-1%) 18 % (0%) Europa 9 % (+1%) 11 % (+2%) USA 9 % (+1%) 13 % (+4%) Asien 7 % (-1%) 3 % (-6%) Tillväxtmarkn. 5 % (0%) 5 % (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK), USA, Asien (Pacific och Japan) samt Tillväxtmarknader. * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs blandfonder. Marknadsklimat USA är det land med bäst marknadsklimat just nu. Rapportsäsongen startar tidigare här och bolagen har överraskat marknaden med starka resultat. Ombytta roller är det i Japan där vinstrevideringarna är de svagaste på länge. Här spelar landets starka valuta under förra året en stor roll. Likviditet Europa fortsätter förra månadens starka trend och har nu det starkaste likviditetsflödet av alla regioner. Sverige skiljer sig även i februari från andra länder med en åtstramning av likviditetsflödet. Värdering USA framstår som något dyrare nu jämfört med förra månaden. I övrigt är det små förändringar i relativ värdering. Makroallokering Europa är nu tydligt starkare än övriga länder. Skillnaderna mellan övriga länder är mindre nu än förra månaden. 3

4 Analys - Ränteutveckling Året började som 2010 slutade med fortsatt stigande korta räntor. Marknaden förväntar sig en räntehöjningar och prisar in att Riksbanken kommer att höja 5 av 6 möten under Vår prognos är att Riksbanken höjer räntan vid 4 möten under Inhemsk statistik har varit fortsatt stark. Bland annat hade vi en mycket stark KI barometer i slutet av månaden. Protokollet från Riksbankens möte i december påvisade att en fortsatt majoritet vill höja räntan. Framförallt stack Svante Öberg ut som mer höjningsbenägen än han tidigare visat. Vi tror dock att makrosiffrornas styrka generellt kommer att klinga av. Bland annat ser vi att bostadsräntor stiger kraftigt på grund av ökade upplåningskostnader för bostadsinstituten. Detta går direkt ut till konsumenten, vilket troligtvis kommer att påverka svensk konsumtion negativt. Detaljhandelssiffror i slutet av januari visar på dämpat intresse från hushållen att spendera. Under januari fortsatte den svenska kronan att stärkas kraftigt. I dagsläget handlas TCW-index (handelsviktat valutaindex) en bra bit under Riksbankens prognos för Svenska kronan har stärkts mer än vad Riksbanken prognosticerat. Dock har flera riksbanksledamöter kommenterat kronan och menar att det inte är ett problem, utan ser det som en naturlig reaktion på den starka ekonomin som Sverige har just nu. Vi anser att om kronan fortsätter att stärkas i snabb takt kommer det att påverka räntorna. Långa räntor har också gått upp en del under januari. Största anledningen är att utländska långräntor stiger kraftigt, framför allt tyska långräntor. Inom EMU är det framförallt stigande inflation som har satt skräck i marknaden. ECB-chefen Trichet har kommenterat att de alltid är uppmärksamma över prisstabilitet, vilket satte extra press uppåt på räntor. I USA har räntorna stått stilla under den senaste tiden. Bedömare tror inte att Federal Reserve (Fed) kommer att höja räntan i år. Efter den stora rörelsen uppåt under hösten har vi handlats sidledes i mer eller mindre två månader. Vi anser att räntenivåerna är attraktiva både i USA och i Sverige. Fed kommer med all sannolikhet att slutföra sina köp av obligationer och om styrräntan stannar på 0.25 procent är det attraktivt ur ett avkastningsperspektiv att ha obligationer. Svenska räntor anser vi också vara attraktiva. Den största anledningen är den senaste tidens ränteuppgång och att marknaden prisat in för många höjningar. Bostäder handlades sidledes under januari. Omsättningen är fortsatt relativt låg, men nivåerna är attraktiva med tanke på den låga kreditrisken. Vi tycker avkastningspotentialen fortfarande motiverar övervikt i bostäder. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 1,25 1,75 2,00 2,25 2 år 2,08 2,40 2,56 2,81 10 år 3,45 3,10 3,20 3,20 Stibor 3 mån 2,11 2,23 2,23 2,88 Stibor 6 mån 2,22 2,26 2,44 2,99 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 1,46 1,30 1,30 1,40 10 år 3,27 3,10 3,1 3,20 USA Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,78 0,80 1,09 1,88 10 år 3,68 3,40 3,50 3,60 Analys - Valutautveckling EUR/USD Året inleddes med att många investerare föreföll ha en mycket negativ syn på eurons utsikter. Detta med tanke på risken för att Portugal och Spanien skulle gå samma öde tillmötes som Irland. EUR/USD noterades då runt 1,29. Risken fanns att framförallt Portugal skulle tvingas förlita sig på ECB eller vända sig till Europas stabilitetsfond för att klara den kortsiktiga refinansieringen. Därför valde såväl spekulativa som mer långsiktiga investerare att sälja euro. När dessa farhågor inte infriades, tvingades investerare vända sina positioner till mer positiva. I nuläget tycks både Portugal och Spanien undvika en bail out, det vill säga en räddningsaktion från EMU:s stabilitetsfond. Stödköp av euroobligationer från bland annat Kina och Japan, förnyade åtstramningspaket och en allmän bild av att övriga delar av eurozonens tillväxt nu stärks, talar för detta. Även om vi inte ser räntehöjningar från ECB den närmaste tiden räknar vi med att euron får kortsiktigt ytterligare stöd av högre euroräntor. ECB lär upprepa budskapet om att den stigande inflationen oroar. Fed å andra sidan lär fortsätta med sina obligationsköp och signaler om orörd styrränta en längre tid framöver då den amerikanska arbetsmarknaden ännu bara uppvisar svaga tecken på återhämtning. Trots detta förväntas dollarn fortsätta att fungera som en finansieringsvaluta för placeringar bland annat i tillväxtmarknader. En ytterligare faktor som på marginalen talar för högre EUR/USD, är att Kina låter sin valuta sakta fortsätta att stärkas för att mildra effekten av importerad inflation. Sammantaget ser vi nu en något starkare euro på en till tremånaders sikt till en bit över 1,40 för att därefter falla ned mot 1,35 på sex månaders sikt. Givet vår EUR/SEK-prognos på tre månader blir vår USD/SEK-prognos 6,40 med en tydlig nedåtrisk på kortare sikt. 4

5 EUR/SEK Kronan har fortsatt sin resa mot starkare nivåer mot euron. Vår målkurs på 8,75 för första kvartalet har närapå redan noterats då kronan nyligen nådde 8,78. Bakgrunden till kronans styrka är att svenska makrodata fortsätter att överraska positivt. Inte minst har exportorderingång fortsatt att utvecklas positivt i ljuset av att den globala återhämtningen nu vinner bredare kraft. Sveriges starka statsfinanser, bytesbalansöverskott och relativt hög kortränta attraherar dessutom fler utländska placerare som söker säkra placeringar på lite längre sikt. Marknadens förväntningar är att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter vid 5 av årets 6 planerade räntemöten. Det är mer än vad Riksbanken själv har i sin prognos. Större räntehöjningar från Riksbanken jämfört med ECB, bättre tillväxtutsikter och bättre statsfinanser än euro-området talar för en starkare krona. Vår prognos på tre månader är i stort sett oförändrad på 8,70, bland annat baserat på att kronan inte kan anses vara högt värderad ur ett långsiktigt perspektiv. Valutaprognoser USD/SEK 6,46 6,41 6,37 6,88 EUR/SEK 8,80 8,65 8,60 8,60 NOK/SEK 1,12 1,109 1,117 1,117 GBP/SEK 10,46 10,42 10,36 10,75 JPY/SEK 7,86 7,72 7,49 7,64 CHF/SEK 6,75 6,65 6,37 6,37 EUR/USD 1,36 1,35 1,35 1,25 USD/JPY 82, Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag och Små bolag i samtliga regioner. Stil: Tillväxtbolag rekommenderas framför Värdebolag i USA regionen. I övriga regioner har vi en neutral rekommendation. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Bred exponering mot svenska aktiemarknaden Har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Europa Storebrand Delphi Europa En väldigt aktivt förvaltad fond med bred spridning mellan länder och branscher Uppvisat mycket bra relativavkastning (jämfört med europeiska aktiemarknaden) i både uppåt- och nedåtgående marknad USA BNP Paribas Equity Growth USA Investerar i amerikanska tillväxtaktier Har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid och är ett bra val för investering i tillväxtbolag. Asien Swedbank Robur Japanfond Bred exponering mot den japanska aktiemarknaden Uppvisat bra förvaltning mot index och är ett bra alternativ för en exponering mot Japan Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Fonden placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall SPAX Valutakupong SPAX Valutakupong innehåller valutor från fem råvaruproducerande länder mot EUR. Avkastningen är kopplad till kursutvecklingen av valutakorgen och om valutorna stärks eller är oförändrad mot EUR erhålls på återbetalningsdagen en kupong. SPAX Asien SPAX Asien är kopplad till en aktiekorg bestående av 12 asiatiska bolag som har stor potential att växa framöver.. Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) Absolutavkastande hedgefond som investerar på de globala räntemarknaderna Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating HSBC Global Macro (50%) Absolutavkastande hedgefond med låg risk som investerar i aktieränte- och valutamarknaden Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating 5

6 Kundportfölj fem år högaktiva kunder Utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Sverigefond 20,0% -3,29% -0,66% Storebrand Delphi Europa 16,0% -0,37% -0,06% BNP Paribas Equity Growth USA 12,0% -4,23% -0,51% Swedbank Robur Japanfond 7,0% -4,13% -0,29% Swedbank Robur Access Emerging Markets 10,0% -5,77% -0,58% Fasträntekonto 25,0% 0,22% 0,05% JP Morgan Incom Opportunity 5,0% 0,65% 0,03% HSBC GIF Global Macro 5,0% -0,70% -0,04% Totalt -2,04% Benchmark/jmf.index -1,84% Kommentar till avkastning Under perioden föll både aktie- och räntemarknaden. Aktiemarknaden föll mer än räntemarknaden vilket ledde till att övervikten i aktier bidrog negativt till tillgångsallokeringen med -0.2 procent. Regionallokeringen, framförallt övervikten i Europa och undervikten i Asien, bidrog positivt till relativavkastningen med 0.2 procent. Produktallokeringen gav dock ett negativt bidrag till relativavkastningen med -0.2 procent, vilket förklaras av produktvalet inom Europa. Portföljens utveckling relativt jämförelseindex var alltså totalt -0.2 procent för perioden. 6

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer