Månadskommentar juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadskommentar juli 2015"

Transkript

1 Månadskommentar juli 2015

2 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli kom in betydligt svagare än förväntat och en mycket stökig aktiemarknad med stora kursfall och hög volatilitet väckte oro. För övrigt kom internationell statistik in i stort som förväntat. Konjunkturen i USA tuffar på. Preliminära inköpschefsindex för Euroområdet visade en stabil utveckling trots turbulensen kring Grekland. Lägg därtill att Greklandskrisen tycks avvärjd för stunden i och med att Grekland accepterade långivarnas villkor för att få ett nytt stödprogram. Det återstår emellertid tuffa förhandlingar innan det är på plats. För Grekland kommer det innebära fortsatt stora uppoffringar. Det är en besk medicin att svälja men krävs för att Grekland skall få ha kvar euron och ingå i Eurozonen. En stabil konjunktur med hyggliga tillväxtförutsättningar gör att räntehöjningar närmar sig i USA och Storbritannien. En osäker omvärld och ett svagt inflationstryck gör emellertid att det inte är någon brådska att höja. Råvarupriserna fortsätter att vara under press, inte minst oljepriset som åter börjat vända nedåt. Det får också konjunkturella effekter då lägre priser gör att investeringsplaner läggs på is eller skrotas helt. Diagram, Konjunkturinstitutets månadsbarometer för juli Diagram, inköpschefsindex för Sverige, USA, Euroområdet och Kina I Sverige kom KPI in lägre än förväntat, vilket innebär ett fortsatt mycket lågt inflationstryck och det var också lägre än Riksbankens prognos. Efter Riksbankens överraskande räntesänkning i början av juli har kronan försvagats. Konjunkturinstitutets senaste månadsbarometer visade åter en mer positiv utveckling, även om hushållens framtidstro dämpades ytterligare (se diagram ovan). BNP för andra kvartalet ökade med 3 procent i årstakt drivet av en stabil utveckling av hushållens konsumtion och en stark nettoexport. De låga räntorna lockar hushållen att fortsätt att öka belåningen, senaste statistiken visade att upplåningen ökade med 6,9 procent i årstakt.

3 Aktiemarknaden Aktiemarknaderna präglades av en ökad volatilitet under månaden. Efter en initial uppgång spred sig oron över börsutvecklingen i Kina. Efter börseuforin i början av året har verkligheten kommit i kapp investerarna i Kina där höga aktievärderingar gett en kraftig korrigering sedan toppnivåerna i maj. De flesta aktiemarknader fortsätter att visa en god avkastning under 2015, vilket också gäller Kina. Under juli steg ett brett svenskt aktieindex med närmare 5 procent jämfört med månaden innan. Kammarkollegiets aktiekonsortier har haft en stabil utveckling under året. Samtliga konsortier har gett en hög avkastning. Aktiekonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Spiran har gett en avkastning på cirka 15 procent hittills i år, vilket är något sämre än jämförelseindex. Aktieindexkonsortiet Sverige har också gett en avkastning om nästan 15 procent och utländska aktieindexkonsortiet har ökat med drygt 13 procent i värde. Diagram: Avkastning på eget kapital (ROE) och pris på eget kapital (P/B) ett år framåt Diagram: Utveckling för aktieplaceringar från årets början Statistik i stort som förväntat och Greklandskrisen avvärjd för stunden, var en positiv mix för aktiemarknaden under månaden. Rapporterna för det andra kvartalet bjöd inte på någon större dramatik, men trots detta fick vi stora rörelser i enskilda aktier. Rapporterna visade att efterfrågan står och stampar och underliggande lönsamhet visar endast en svag förbättring. Precis som i första kvartalet var det framförallt positiva valutaeffekter som fick stort genomslag i resultatet. Vi kvarstår med vår bedömning att det är läge att vara mer försiktiga till aktier. Aktier är högt värderade ställt i relation till historisk värdering. Vi har fortfarande inte fått någon bekräftelse på att tillväxten och företagens lönsamhet är på väg upp. Den senaste tidens konjunkturoro har emellertid inneburit stora korrigeringar för konjunkturskänsliga bolag. Vi har därför försiktigt börjat öka våra övervikter i exempelsvis SKF, Sandvik och Atlas Copco som börjar se mer attraktiva ut för en långsiktig investerare.

4 Räntemarknaden Starten på andra halvåret präglades av osäkerhet kring utvecklingen i Grekland vilket gav volatilitet med stigande riskpremier. När en överenskommelse nåddes i mitten av månaden gick räntemarknaden in i en lugnare fas med mindre marknadsrörelser och fallande riskpremier. För svensk del så har den stigande osäkerheten gjort att framför allt bostadsobligationer haft en svag utveckling under perioden. Ränteskillnaden mot svenska staten i exempelvis en 5-årig löptid ökade snabbt i början av måndaden med 0,30 procent till 0,9 för att under andra halvan falla tillbaka till 0,8 procent. 5-årig räntedifferens 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% dec jan feb mar apr maj jun jul 5-årig bospread (skillnad mellan stat och bostad) Den relativt större uppgången i räntor på bostadsobligationer kan delvis förklaras med att Riksbanken inte köper denna typ av tillgång men framför allt att likviditeten i svenska bostäder är relativ god och därför används av många marknadsaktörer för att snabbt reducera marknadsexponering. Detta gör att marknadsrörelser tenderar att förstärkas. Vid Riksbankens penningpolitiska möte i början av juli beslöt banken att ytterligare sänka styrräntan med 0,1 procent samt att öka köpen av statsobligationer. Reporäntan är nu minus 0,35 procent och banken avser att köpa statsobligationer för sammanlagt 135 miljarder kronor. Inflationsutvecklingen (KPI) och Riksbankens prognos 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2, Utfall Prognos Även om Riksbanken själva tror att inflationstakten kommer att börja öka kraftigt under hösten så flyttar man fram inflationsuppgången och anger en möjlig kronförstärkning och utvecklingen i Grekland som möjliga risker för att uppgången försenas. För att säkerställa en normalisering av inflationstakten genomför banken ytterligare penningpolitisk stimulans samt håller dörren öppen för att göra mer.

5 Eftersom det snart är mer än ett år sedan vi såg det stora fallet i energipriser så kommer detta att försvinna ur det 1- åriga KPI-måttet vilket gör att prisnivån med automatik ser ut att öka. Trots det så tror vi att den kraftiga ökning i inflationstakten som Riksbanken förväntar sig kommer att bli mer utdragen vilket i sin tur får oss att tro att den väntade ränteuppgången kommer att ske succesivt över tiden. Räntan på en 5-årig statsobligation (SO-1047) föll under månaden från 0,4 till 0,1 procent medan motsvarande bostadsobligation (Caisse-1583) föll från 1,20 procent till 0,9 procent. I USA rycker en första räntehöjning närmare och den amerikanska centralbanken (FED) signalerar nu att den fortsatt goda utvecklingen på arbetsmarknaden snart räcker för att ta ett första steg från den extremt expansiva penningpolitik banken bedriver. Arbetsmarknaden har varit stark under en lång tid men utan att skapa lönedriven inflation, något som FED tolkar som att det finns en hel del lediga resurser i ekonomin. Om vi ser på antalet nyanmälda jobb och nyanmälda arbetssökande så har bilden inte sett så ljus ut sedan 70-talet. Att samtidigt bedriva nollräntepolitik ökar över tiden risken för att centralbanken hamnar efter i nästa räntecykel och riskerar att skapa obalanser i ekonomin. Kommande arbetsmarknadsstatistik blir av stort intresse då FED betonar att de vill se sin mer positiva syn bekräftad i kommande statistik innan styrräntan höjs. USA: Nyanmälda arbetslösa Nyanmälda arbetslösa (tusental) Räntekonsortiets avkastning för innevarande år är 1,00 procent, vilket är 0,08 procent bättre än jämförelseindex. I företagsobligationskonsortiet är avkastningen 1,28 procent vilket är 0,33 procent bättre än jämförelseindex.

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer