Månadsrapport juli 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2009"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Övervikten för Europa mot undervikt i behålls denna månad. Värderingen är betydligt mer attraktiv för Europa och likviditeten något starkare. Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Fortfarande är den globala aktiviteten svag, men konjunkturen har vänt uppåt i Asien och alla förutsättningar finns för en förbättring även i och Europa under andra halvåret. Global konsumtion har, till exempel, slutat falla under andra kvartalet och företagen förväntar sig stigande efterfrågan framöver. Företagsförtroende visar stigande orderingång framöver Skrotpremie positivt för bilsektorn Europa och Sverige Euroområdet nära vändpunkten Svag svensk aktivitet, men positiva signaler från detaljhandeln Riksbanken sänkte styrräntan till 0,25 procent Japan Räntor 45% Aktier 55% Tillväxten rekylerar efter djupt fall Återhämtning i Asien 6% (+1%) Asien 9% (-1%) 9% (-1%) Europa 11% (+1%) Sverige 20% (+/-0%) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar - låg/medelaktiva kunder Swedbank Robur Sverigefond. Swedbank Robur Europafond Blackrock US Flexible Equity Swedbank Robur Pacificfond Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Aktieplaceringar - högaktiva kunder Lannebo Småbolag Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Schroder US Smaller Companies Swedbank Robur Pacificfond Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max, 3 år SPAX Fyrspann, 2 år SPAX Europa Trygghet PLUS, 3 år SPAX Alternativspar Framtid BAS & MAX, 4år SPAX Nordiska Bolag BAS & MAX, 5 år SPAX Råvarustrategi BAS & MAX, 5 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Robur Valuta Hedge Svenska aktier Läs mer på sid 3 Den svenska aktiemarknaden har rört sig sidledes under juni, trots att makrodata har fortsatt att överraska positivt och -marknaden gått bra. Med tiden bedömer vi att de starkare siffrorna tas in i ekonomernas estimat, vilket ger mindre möjligheter till positiva överraskningar kommande månader. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 I Sverige kom Riksgälden med besked om att man minskar auktionsvolymerna och trenden för långa räntor under slutet av juni har varit fallande. Riksbanken har sänkt reporäntan ytterligare en gång, till 0,25 procent, och kombinerade detta med ett ECBliknande 12-månaderslån till banksystemet. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,97 0,8 0,7 0,8 10 år 3,37 3,2 3,1 3,1 Stibor 3 mån 0,70 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,05 0,7 0,7 0,6 Kronan har fortsatt att återhämta sig från bottnarna tidigare i våras. Vår prognos är att kronan över sommaren tyngs av riskerna kring Baltikum och en säsongsmässigt låg efterfrågan på kronor. Valutaprognoser USD/SEK 7,77 7,18 6,90 7,12 EUR/SEK 10,88 10,55 10,15 9,90 NOK/SEK 1,21 1,20 1,18 1,19 GPB/SEK 12,70 12,41 12,23 12,22 JPY/SEK 8,14 7,40 6,90 6,47 CHF/SEK 7,16 6,76 6,34 6,00 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om finansiell egendom rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens av interna dokumentet bruk. bör Materialet vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade kopieras med osäkerhet eller på och annat rekommenderas sätt mångfaldigas att komplettera till annat sitt beslutsunderlag än anställda i med banken det material utan bankens som bedöms skriftliga som nödvändigt. godkännande. Materialet får inte mångfaldigas

2 Analys - Trender & Makroekonomi Fortfarande är den globala aktiviteten svag, men konjunkturen har vänt uppåt i Asien och alla förutsättningar finns för en förbättring även i och Europa under andra halvåret. Global konsumtion har, till exempel, slutat falla under andra kvartalet och företagen förväntar sig stigande efterfrågan framöver. Företagsförtroende visar stigande orderingång framöver Skrotpremie positivt för bilsektorn Undersökningar av företagsförtroendet visar att orderingången är på väg upp, vilket tyder på att det håller på att vända inom industrin. Starkare efterfrågan kommer att hjälpa till att driva ned de höga lagernivåerna framöver, vilket skapar förutsättningar för en uppgång i produktionen. Den amerikanska arbetsmarknaden är fortfarande svag, men trots stigande arbetslöshet har hushållens disponibla inkomster stigit realt med flera procent sedan slutet av 2007, tack vare skattelättnader och utbyggd arbetslöshetsersättning. Hittills har konsumenterna valt att spara sina inkomstökningar, men det finns potential att öka konsumtionen framöver. Detaljhandelsförsäljningen steg något i maj efter en svag aprilmånad. Fallet i bilförsäljningen har stoppat upp och en skrotpremie för äldre bilar lär bidra till högre försäljning under andra halvåret. Europa och Sverige Euroområdet nära vändpunkten Svag svensk aktivitet, men positiva signaler från detaljha deln Riksbanken sänkte styrräntan till 0,25 procent Euroområdets ekonomi är fortfarande svag och de senaste industri- och exportsiffrorna pekar på fortsatt nedgång i andra kvartalet. Företagsförtroendet har dock stigit med en kraftig förbättring av order och minskade lager betyder att en återhämtning av aktiviteten bör synas inom kort. Det är också positivt att euroområdets detaljhandel steg i april och att bilförsäljningen var relativt stark i maj. Europeiska centralbanken (ECB) har bekräftat att de anser att styrräntenivån är rimlig. Det betyder att det är sannolikt att räntan ligger oförändrad en lång tid framöver. Samtidigt kommer ECB att fortsätta förse banksystemet med obegränsad likviditet på styrräntans nivå (1,0 procent). I Storbritannien överraskade data med råge de lågt ställda förväntningarna. Förtroendet inom tjänstesektorn har exempelvis stigit till den högsta nivån på över ett år. Stämningsläget på bostadssektorn har också förbättrats. Fastighetsmäklare rapporterar att förfrågningar från nya köpare, en ledande indikator för sektorn, har nått den högsta nivån sedan Mindre pessimism om bostadsmarkanden är en positiv signal och syns nu även genom att de stora husprisfallen har bromsats upp. Svensk tillväxt i andra kvartalet kommer att vara svag, men det finns hopp om en återhämtning under andra halvåret. Industriproduktionen fortsatte att falla i snabb takt i april, men en stabilisering i sommar är trolig. Inköpscheferna, i linje med signaler från andra länder, har exempelvis blivit mer positiva och orderläget har förbättrats. Industriföretagen räknar för första gången på ett år med en viss produktionsökning de närmaste månaderna. Maskin- och metallindustrin är fortfarande väldigt svag, men inom massa- och livsmedelindustrin har förtroendet stigit. Trots en allt sämre svensk arbetsmarknad har en återhämtning i detaljhandelsförsäljningen skett i april och maj. Troligtvis är det ett något bättre konsumentförtroende och ökad köpkraft till följd av skattesänkningarna samt låg inflation som bidrar. Inflationstakten minskade i maj till -0,4 procent. Baseffekter från förra årets kraftiga uppgång i energipriser gör att inflationstakten bottnar under -1 procent i september och oktober. Riksbanken sänkte överraskande reporäntan till 0,25 procent eftersom konjunkturen fortfarande är väldigt svag. Tecken finns dock på en återhämtning under andra halvåret. Japan Tillväxten rekylerar efter djupt fall Japans industriproduktion steg kraftigt i maj och tillväxten i det andra kvartalet blir stark efter väldigt svag utveckling det senaste halvåret. Uppgången i den japanska ekonomin drivs av export och konsumtion medan fallande maskinorder är ett tecken på svagt investeringsklimat. Starkare konsumtion, trots högre arbetslöshet och fallande löner, kan framstå som en överraskning, men kraftiga skatterabatter och ett incitamentsprogram för bil- och elektronikhandel har kompenserat för de negativa faktorerna. Återhämtning i Asien Asien ligger först i konjunkturen och vi har redan börjat se en ökning av industriproduktionen i regionen. I Kina är det tydligare att den inhemska efterfrågan tagit över som drivkraft i ekonomin. Investeringstakten har under perioden januari-maj varit den högsta på flera år medan exporten är fortsatt svag. Resten av Asien gynnas av Kinas starka tillväxt och lite bättre efterfrågan från G3 (, Europa, Japan). I exempelvis Korea har exporten och industriproduktion börjat återhämta sig. De höga råvarupriserna har förstärkt Rysslands börs och valuta, men kreditvillkoren är fortfarande mycket strama och de flesta ekonomiska siffrorna har överraskat negativt. 2 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om egendom finansiell rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens interna av dokumentet bruk. Materialet bör vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Modellportföljen behålls överviktad mot aktier även i juli. Jämfört med förra månaden ser vi ett förbättrat marknadsklimat som ger ytterligare stöd för aktier. Vi väljer ändå att tills vidare vara återhållsamma i vår allokering och bara utnyttja 5 av 25 procent för övervikt. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55% (+5%) 55% (+5%) Räntor 50% 45% (-5%) 45% (-5%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering, och makroallokering på en skala från -2 till +2. Modellportfölj - Fördelning regioner Den här månaden stängs övervikten i tillväxtmarknader och undervikten i Japan. Främsta anledningen är att våra modellers stöd för tillväxtmarknader gradvis ebbat ut under juni. För högaktiva kunder väljer vi dock att ha kvar en liten övervikt i tillväxtmarknader och undervikt i Asien, men Japan introduceras åter i portföljen. Övervikten för Europa mot undervikt i behålls denna månad. Värderingen är betydligt mer attraktiv för Europa och likviditeten något starkare. Liksom förra månaden överviktas små bolag som fortsätter gynnas av bättre industriklimat och lägre kreditrisker. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 20% (+/-0%) 20% (+/-0%) Europa 11% (+1%) 11% (+1%) 9% (-1%) 9% (-1%) Asien 10% (+/-0%) 9% (-1%) Tillväxtmarkn. 5% (+/-0%) 6% (+1%) Analys - Svenska aktier Den svenska aktiemarknaden har rört sig sidledes under juni, trots att makrodata har fortsatt att överraska positivt och -marknaden gått bra. Med tiden bedömer vi att de starkare siffrorna tas in i ekonomernas estimat, vilket ger mindre möjligheter till positiva överraskningar kommande månader. Detta och det faktum att värderingarna nu är något mer ansträngda gör att vi intar en mer defensiv hållning i den svenska aktieportföljen. Konsumenterna, särskilt de amerikanska, sitter fortfarande i förarsätet. Det är efterfrågan hos slutkund som kommer att avgöra hur lång och djup den ekonomiska nedgången blir. Problemet är att konsumenterna är under fortsatt press, och kommer så förbli under en tid. Deras balansräkningar behöver fortsatt konsolidering och detta behov ökar med fortsatt fallande huspriser. Trots att underliggande efterfrågan har blivit mer tydlig i takt med att lagerminskningarna klingar av, är aktiviteten fortfarande mycket låg. Även när kapacitetsutnyttjandet ökar kommer den att ligga under historiskt normala nivåer. Det är dock svårt att hålla god lönsamhet under dessa villkor. Många bolag stoppar produktionen och förlänger semestrar under sommaren, så andra kvartalets siffror kommer att bli väldigt svaga. Marknaden förväntar sig detta, men sannolikt kommer företagens kommentarer gällande framtiden inte att ge något stöd för en snabb återhämtning. Detta gör att nedrevideringar av helårsestimaten för 2009 kan bli nödvändiga. Den andra halvan av 2009 blir bättre än den första, tack vare bland annat de massiva stimulanspaketen. Som vi ser det har dock marknaden prisat in vändningen av bolagsvinsterna. Vinstandelarna för den svenska ekonomin kommer att fortsätta att falla en tid, till dess att kapacitetsutnyttjandet vänder upp. Industrisektorn har tagits ner från en övervikt till en neutralvikt. Hälsovård har tagits upp till en övervikt från neutral och även den defensiva sektorn telekomoperatörer finner vi på en övervikt. Största undervikten finner vi inom den finansiella sektorn och vi har även valt att behålla mer defensiva banker i portföljen. Analys - Ränteutveckling Vårens globala trend uppåt i långa räntor har drivits av främst tre faktorer. En normalisering av de finansiella marknaderna, oro för ökat utbud av statsobligationer samt tecken från makroindikatorer på att det fria fallet i ekonomin bromsade upp under slutet av första kvartalet. Den 10:e juni nådde den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan sin topp hittills i denna cykel, strax över 4 procent. Sedan dess har indikatorer över aktiviteten i världsekonomin varit blandade, vissa har överraskat positivt medan andra har överraskat negativt. Förväntansbilden, som i slutet av första kvartalet var överdrivet pessimistisk, har successivt reviderats uppåt och därmed enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfal- Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, digas 3

4 Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,97 0,8 0,7 0,8 10 år 3,37 3,2 3,1 3,1 Stibor 3 mån 0,70 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,05 0,7 0,7 0,6 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 1,25 1,1 1,0 1,0 10 år 3,34 3,2 3,1 3,0 Fed funds 0,125 0,25 0,25 0,25 2 år 0,97 0,8 0,7 0,9 10 år 3,49 3,5 3,6 3,8 Långa räntor bör ligga kvar på nuvarande nivåer. Marknadens förväntningar om aggressiva höjningar från Riksbanken kommer efter styrräntebeskedet i juli att tonas ner vilket gör att risken för lägre korträntor finns. Bäst riskjusterad avkastning finns i segmentet 2 till 3 år. Räntedifferensen mellan bostadsobligationer och statsobligationer är fortfarande hög. Fortsatt bättre funktionssätt på de finansiella marknaderna samt minskade sannolikheter för systemoro gör oss fortsatt positiva till bostadsobligationer samt statsgaranterade obligationer utgivna av banker. Analys - Valutautveckling USD: Dollarn har handlat ganska oförändrat mot de övriga större valutorna under månaden, trots att andra marknader har tagit ut förväntningar om en amerikansk konjunkturförbättring. Vi kvarstår i vår bedömning från förra månaden att dollarn kommer att hållas på dagens svaga nivåer eftersom vi förutser en långvarig period av tillväxt under trend för den amerikanska ekonomin. Samtidigt kvarstår frågetecken kring hållbarheten i den ekonomiska politiken när budgetunderskottet prognostiseras till storleksordningen 10 procent av BNP både 2009 och Den internationella debatten där man ifrågasätter dollarns särställning som så kallad reservvaluta är en kortsiktig försvagningsfaktor för dollarn. EUR: I juni har den inkommande konjunkturdatan till övervägande del varit en besvikelse, vilket medför en tveksamhet över ECBs prognos om återhämtning Euron förutses trots detta stärkas mot en allmänt svagare dollar. SEK: Kronan har fortsatt att återhämta sig från bottnarna tidigare i våras. Vår prognos är att kronan över sommaren tyngs av riskerna kring Baltikum och en säsongsmässigt låg efterfrågan på kronor. På 6-12 månaders sikt förutser vi emellertid en starkare krona, när den globala konjunkturen mer tydligt har bottnat ur och Sverige får goda förutsättningar att haka på en internationell återhämtning. Valutaprognoser USD/SEK 7,77 7,18 6,90 7,12 EUR/SEK 10,88 10,55 10,15 9,90 NOK/SEK 1,21 1,20 1,18 1,19 GPB/SEK 12,70 12,41 12,23 12,22 JPY/SEK 8,14 7,40 6,90 6,47 CHF/SEK 7,16 6,76 6,34 6,00 EUR/USD 1,40 1,47 1,47 1,39 USD/JPY 95,50 97,00 100,00 110,00 Analys - Strukturerade produkter Månadens erbjudande av kapitalskyddade produkter är något nerbantat och består av tre räntenära, en marknadsrelaterad och en strategibaserad SPAX. Marknadsrelaterade produkter Återhämtningen på aktiemarknaderna som inleddes i mars har stannat av och även efter en viss återhämtning är värderingen attraktiv. På kort sikt består dock en betydande osäkerhet, vilket talar för en längre placeringshorisont. SPAX Nordiska bolag är en aktiekorg bestående av sex nordiska företag som valts ut för sina möjligheter att ge god avkastning även under svåra marknadsförutsättningar. De utvalda företagen har stark ställning i respektive sektor och gynnas, kortsiktigt, av en svag krona. Ränterelaterade produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Fyrspann är kopplad till utvecklingen för fyra nordiska bolag, ABB, H&M, Nokia och Volvo. SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 3-6 procent och en maximal avkastning på 40 procent. SPAX Alternativspar är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex. Om slutvärdet är lika med eller högre än startvärdet på slutdagen utbetalas en kupong på indikativt procent i BAS- alternativet och procent i MAXalternativet. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktie- och ränteplaceringar är strategier med låg samvariation mot traditionella placeringar, eftersom dessa kan gå emot utvecklingen i ränteoch aktiemarknaderna. SPAX Råvarustrategi följer ett brett råvaruindex med 19 olika råvaror. Indexet är konstruerat på ett sätt som möjliggör en anpassning till de ingående råvarornas olika priscykler och kan därmed ge avkastning vid såväl stigande som fallande priser i de ingående råvarorna. 4 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om egendom finansiell rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens interna av dokumentet bruk. Materialet bör vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade kopieras med osäkerhet eller på och annat rekommenderas sätt mångfaldigas att komplettera till annat sitt beslutsunderlag än anställda i banken med det utan material bankens som bedöms skriftliga som nödvändigt. godkännande. Materialet får inte mångfaldigas

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag. En aktivt förvaltad småbolagsfond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj av aktier. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Sverige Småbolag. Fonden placerar i små- och medelstora företag i olika branscher. Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond. Fonden har en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher. Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Fonden placerar i små- och medelstora bolag i olika branscher. Låg/medelaktiva kunder: Blackrock US Flexible Equity. En väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Amerikafond. Fonden ger en branschmässig spridning av aktieplaceringarna i Nordamerika. Asien Swedbank Robur Pacificfond. Pacificfonden placerar i flera länder i Asien utom Japan. En stor del investeras också i marknader som Kina, Sydkorea och Taiwan som alla kategoriseras som tillväxtmarknader. Swedbank Robur Japanfond. Denna månad investerar vi åter i Japan genom att placera i Swedbank Robur Japanfond. Genom att minska investeringen i Pacificfonden och komplettera vår Asienexponering med Japanfonden så minskar vi risken något i modellportföljen. 70 procent av kapitalet placeras i Swedbank Robur Pacificfond och 30 procent i Swedbank Robur Japanfond. Alla kunder i IP: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. SPAX Fyrspann, 2 år SPAX Europa Trygghet PLUS, 3 år SPAX Alternativspar Framtid BAS & MAX, 4år SPAX Nordiska Bolag BAS & MAX, 5 år SPAX Råvarustrategi BAS & MAX, 5 år Alternativa Placeringar För alla portföljer: Swedbank Robur Global Macro Hedge och kombinationen Robur Global Macro Hedge och Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Genom placering i olika hedgefondstrategier uppnår vi en högre riskspridning. Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under juni månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Lannebo Småbolag SEK 21% -3,2% -0,7% Swedrobur Småbolagsfond Europa Kommentar till avkastning 12% -0,1% 0,0% Schroder US Smaller Companies 10% 5,6% 0,6% Swedrobur Pacificfond 10% 0,7% 0,1% JP Morgan Emerging Markets 7% -0,3% 0,0% Framtidskonto Max 3 år 30% 0,3% 0,1% Global Macro Hedge 10% 0,0% 0,0% Totalt 0,0% Benchmark/jmf. index 0,4% Under mätperioden i juni har aktie- och räntemarknaden gått svagt uppåt. Portföljen har haft en oförändrad utveckling under månaden och har gått något sämre än jämförelseindex, främst beroende på valet av ränteplacering. Valet av småbolag påverkade relativavkastningen positivt i Europa och negativt i Sverige och. Portföljen avkastade 0,4 procent sämre än jämförelseindex under perioden. Ränteplaceringar För låg-, medel- och högaktiva kunder - Framtidskonto Max, bindningstid 3 år, vilket i dagsläget ger en avkastning på cirka 3,05 procent att jämföra med förräntningstakten i Räntefond Sverige på 2,35 procent. enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material eller är Swedbanks lagen om finansiell egendom rådgivning och är till endast konsumenter. avsett för Mottagare bankens av interna dokumentet bruk. bör Materialet vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas 5

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer