Månadsrapport juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juni 2012"

Transkript

1 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Swedbank behåller undervikten i aktier på fem procent för juni månad. Det grekiska dramat bjöd på ytterligare akter under månaden, vilken innebar att vi i mitten av maj ändrade från övervikt av aktier till undervikt. Då riskerna kvarstår även i juni väljer vi att ligga kvar med en undervikt i aktier. Två av de fyra hörnpelarna, marknadsklimat och likviditet, har försvagats. De andra två variablerna i modellen värdering och makroallokering fortsätter att stödja aktier. Räntor 55% (+5%) Aktier 45% (-5%) Sverige 16 % (0 %) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Absolutavkastning PLUS SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX Konsumtion Tillväxt BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Europa 8 % (0%) USA 12% (+4%) Asien 7 % (-1%) Tillväxtmarknader 2 % (-3%) Ränte- och valutautveckling Vi tror fortsatt på en oförändrad reporänta under 2012 till följd av motståndskraftig svenskt makro, men situationen är mycket svårbedömd. Trender & Makroekonomi USA Blandade signaler från konjunkturen Lägre oljepris dämpar inflationen och gynnar hushållen Europa och Sverige Både Grekland och Spanien oroar marknaderna Rekyl i svensk BNP efter negativt fjärde kvartal Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Tillväxtmarknader Svag kinesisk statistik Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,74 1,00 1,40 1,95 10 år 1,20 1,60 2,20 2,60 Stibor 3 mån 2,14 2,20 2,20 2,45 Stibor 6 mån 2,39 2,30 2,25 2,50 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,99 4,05 4,05 4,30 2 år 3,68 3,96 4,36 4,91 5 år 3,89 4,19 4,69 5,14 10 år 4,40 4,81 5,41 5,81 Vi håller tillsvidare fast vid att kronan har en potential att stärkas kring 8,8 mot euron på tre månaders sikt. Osäkerheten i denna prognos är dock relativt stor och naturligtvis beroende av händelseförloppet i eurokrisen. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi I maj har global makrodata varit åt det negativa hållet. Amerikansk data har hållit uppe medan asiatiska och europeiska siffror, inklusive tyska, varit en besvikelse. Detta tillsammans med de politiska problemen i Grekland och en ökad oro för Spanien och spanska banker, har detta drivit börserna nedåt världen över. De stora börserna har precis som Stockholmsbörsen har fallit ungefär 5-6 procent bara i maj. I och med att dollarn har stärkts har amerikanska börser haft en positiv avkastning mätt i svenska kronor. Tillväxtmarknader har fallit mycket, särskilt den ryska börsen som backade drygt 10 procent i maj. Det beror delvis på ett sjunkande lägre oljepris. Den minskade riskaptiten hos investerare har gjort att de på många håll rekordlåga marknadsräntorna sjunkit ännu mer. Tyska och svenska 10-åriga statsobligationer handlades till exempel till cirka 1,3 procent i slutet av maj. De tillväxtrisker som finns gör att centralbankerna fortsätter med en stimulativ penningpolitik och håller styrräntor på låga nivåer. USA Gradvis bättre ekonomi Lägre oljepriser dämpar inflationen och gynnar hushållen Amerikansk makrodata har varit blandad. Antal nya jobb ökade mindre än väntat både i april och maj och arbetslösheten har stigit, om än marginellt. Inköpschefsindex inom industrin har backat något men ligger kvar på en hög nivå. Detaljhandelsförsäljningen har haft en bra start på året och problemområdena fordon och bostäder har förbättrats. Huspriser har stabiliserats efter en längre tids nedgång och indikatorer pekar på en gradvis bättre husmarknad. Fallande energipriser kommer att ge tillbaka köpkraft till hushållen jämfört med maj. Positiv real utveckling av disponibla inkomster är nödvändigt för att få den amerikanska ekonomin på fötter. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve ser ett lågt inflationstryck och har inga problem att motivera sin stimulativa penningpolitik med tanke på de globala tillväxtrisker som finns. Europa Både Grekland och Spanien oroar marknaderna Rekyl i svensk BNP efter det negativa fjärde kvartalet Det visade sig omöjligt att bilda en ny regering i Grekland och beslutet att gå till nyval har skapat stor osäkerhet i Europa. Sannolikheten att Grekland lämnar eurosamarbetet är hög om en ny regering i Aten inte följer de med överenskomna sparåtgärderna landet har med den så kallade Trojkan. Ett grekiskt utträde skulle inverka en kraftigt negativ inverkan på de finansiella marknaderna och den reala ekonomin i hela Europa generellt. Tyvärr är inte Grekland det enda orosmomentet. Spaniens regering var tvungen att stödja krisbanken Bankia och det kan bli fler banker som behöver statliga pengar. Det finns också tecken på att konjunkturen i landet har vänt ner rejält. Detaljhandeln föll till exempel nästan 10 procent jämfört med samma period förra året. Ser man till hela euroområdet finns tecken på försämrad konjunktur även här. Inköpschefsindex föll i maj till den lägsta nivån sedan Särskilt industrin går svagt medan tjänstesektorn endast har tappat lite. Efter en mycket svag avslutning 2011 kom svensk BNP in starkare än väntat det första kvartalet. Varuexporten har saktat in till följd av den svaga europeiska efterfrågan. Tjänsteexporten ökade däremot mer än väntat. Vidare var den inhemska efterfrågan, det vill säga privat konsumtion och investeringar, starkare. Indikatorer visar på måttlig tillväxt framöver. Byggsektorns förtroende har fallit tillbaka medan förtroendet i industrin och handeln är på mer normala nivåer. Den faktiska detaljhandelsförsäljningen går trögt även om det skett en återhämtning det senaste halvåret. Positivt för hushållen är att inflationstakten kommit ner till låga nivåer, från 3,4 procent i augusti 2011 till 1,3 procent i april. Arbetsmarknaden har inte heller utvecklats lika svagt som många marknadsbedömare räknat med. Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Tillväxten i Japan var stark under årets tre första månader, upp 2,6 procent jämfört med samma period förra året. Det finns tecken på att den positiva trenden har fortsatt under våren tack vare tjänstesektorn. Trots det förväntas fortfarande ytterligare stimulanser från Bank of Japan i syfte att stödja ekonomin och motverka den svagare efterfrågan från Europa och Kina. Tillväxtmarknader Svag kinesisk statistik Indiens konjunktur har bromsat in enligt nya siffror för industriproduktion och export men en ny räntesänkning är inte trolig. Inflationen överraskade uppåt i april och den indiska rupien är redan rekordsvag mot dollarn. Den senaste statistiken från Kina har varit svag. Industriproduktion steg bara 9,3 procent i april, den lägsta takten sedan Ledande 2

3 indikatorer som till exempel inköpschefsindex pekar på fortsatt (med kinesiska måttmätt) måttlig tillväxt. Kreditgivningen har också varit svag de sista veckorna, efter en stark utlåning i mars. Kinas centralbank sänkte reservkraven för banker med 0,5 procent till 20 procent för att öka likviditeten i systemet. Brasiliens centralbank uppskattar att ekonomin krympte de första tre månaderna av året. En relativt stark aktivitet i tjänstesektorn har kompenserats av en nedgång inom industrin. Centralbanken genomförde ännu en räntesänkning i maj. Styrräntan har sedan toppen på 12,5 procent sänkts sju gånger och ligger idag på 8,5 procent. Ytterligare räntesänkningar är sannolika de närmaste månaderna. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank behåller undervikten i aktier på fem procent för juni månad. Det grekiska dramat bjöd på ytterligare akter under månaden vilken innebar att vi i mitten av maj ändrade från övervikt av aktier till undervikt. Då riskerna kvarstår även i juni väljer vi att ligga kvar med en undervikt i aktier. Två av de fyra hörnpelarna, marknadsklimat och likviditet, har försvagats. De andra variablerna i modellen, värdering och makroallokering, fortsätter att stödja aktier. Marknadsklimat Modellutslaget har försämrats jämfört med förra månaden. Även analytikernas vinstförväntningar försvagas något denna månad. Detta ger ett negativt utslag i modellen. Likviditet Likviditetsflödet fortsätter att försvagas. Vi bevakar händelseutvecklingen och tittar särskilt på om den uteblivna stimulansen dämpar den gryende tillväxten eller efterfrågan på aktier och obligationer. Värdering Både vinster och utdelningar befinner sig i en stigande trend sen två år tillbaka. Även inför juni ser aktiemarknaderna billiga ut. Makroallokering Fallande oljepriser hjälper även den här månaden till positivt utslag i vår konjunkturmodell. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2. Aktier Fördelning regioner Vi förändrar inte regionfördelningen i juni. USA föredras fortsatt framför andra regioner på grund av en attraktiv värdering och en centralbank som kommer att hålla styrräntan låg under lång tid framöver. Vi har även en positiv syn på USD. Vi väljer att vara fortsatt neutrala i Europa och Sverige på grund av den stora osäkerhet som återigen blossat upp i samband med ökat fokus på skuldkrisen. Vi behåller undervikten I Asien (Japan) och i Emerging Markets. Vi fortsätter att vara neutrala vad gäller stora respektive små bolag samt mellan tillväxt- och värdebolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 16 % (0%) Europa 8 % (0%) USA 12 % (+4%) Asien 7 % (-1%) Tillväxtmarknader 2 % (-3%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Vinstförväntningarna i Sverige förbättras radikalt men modellen har inte varit stabil för Sveriges del de senaste månaderna. Troligen har analytikers reviderade förväntningar på ett fåtal stora bolag tagit över utvecklingen på det breda aktiespektrat. Tillsvidare tolkar vi det svenska utslaget med försiktighet. Likviditet USA sällar sig till den japanska centralbanken och stänger av penningkranarna den här månaden. Numera återstår enbart ECB som ensam centralbank att stimulera ekonomin. De har på ett halvår gått från extrem åtstramning till det högsta likviditetsflödet på 20 år. 3

4 Värdering USA och Europa blev marginellt billigare den här månaden. Makroallokering Japan har förbättrats och konjunkturmodellen gör liten skillnad mellan de olika regionerna i nuläget. Analys Ränteutveckling Eurokrisen har återigen gått in i ett mer tillspetsat läge, vilket tryckt ned svenska räntor till nya historiskt låga nivåer. Vår tro på oförändrad reporänta är emellertid inte reviderad, varför vi räknar med stigande räntor under slutet av året. Under maj månad förvärrades risksentimentet betydligt. Framförallt bidrog det grekiska valet i början av månaden till förnyad turbulens. Eurons framtid står på spel och marknaden försöker ta höjd för ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet. Marknaden är orolig att problemen kommer att förvärras, framförallt för regionala spanska banker. Räntor i länder med safe-haven valutor sjunker kraftigt. Tyska och svenska räntor noterar nya rekordnivåer. Avkastningen på en 10-årig obligation i dessa länder ligger idag under 1,4 procent och tyska 2-åriga statsobligationer avkastar negativ ränta, det vill säga man får betala för att låna ut pengar till tyska staten i två år. Spanska statsobligationer går åt andra hållet och räntan ligger över 6,5 procent på 10 år. Makrostatistik i Europa utvecklas svagt, särskilt inköpschefsindex. Förväntningarna är stora att politikerna och ECB ska agera. Marknaden prissätter ytterligare räntesänkningar från ECB inom en snar framtid och dessutom förväntar man sig mer åtgärder såsom till exempel stimulansåtgärder i form av treårslån till låg ränta (så kallad LTRO). I USA är det mer stabilt, trots att räntorna följer med de tyska ner. Makroutsikten är relativt stabil. Amerikanska centralbanken Federal Reserve domineras av så kallade duvor som vill ha nollränta långt in på Sverige, som är ett land med stor exponering mot europeisk tillväxt, rycks med i denna rörelse. Prissättningen på marknaden indikerar att Riksbanken kommer att sänka räntan med mer än 50 punkter under Makrostatistik har varit relativt stabilt i Sverige, men oron i Europa kan komma att ta överhand. Vår tro är fortsatt oförändrad reporänta under 2012 på basis av motståndskraftig svenskt makro, men situationen är mycket svårbedömd. Det finns mycket likviditet i marknaden vilket gynnar krediter med hög kreditvärdighet. Därför utvecklas till exempel svenska säkerställda obligationer bra trots den extrema riskaversionen. Vi tror fortsatt på dessa produkter, framförallt om man jämför med statsobligationer. Durationsmässigt föredrar vi säkerställda obligationer med längre löptid (över 3 år), medan man bör välja kortare löptider om man har statspapper. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,74 1,00 1,40 1,95 10 år 1,20 1,60 2,20 2,60 Stibor 3 mån 2,14 2,20 2,20 2,45 Stibor 6 mån 2,39 2,30 2,25 2,50 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,01 0,10 0,20 0,40 10 år 1,17 1,60 1,80 2,00 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,70 1,00 10 år 1,54 1,90 2,30 2,40 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har försvagats från 1,32 till 1,24 mot dollarn under maj. Vår prognos om en fortsatt svagare euro har därmed realiserats snabbare än väntat. Den utlösande faktorn var att den grekiska väljarkåren röstade nej till att leva upp till det tuffa åtstramningspaket som EMU, ECB och IMF krävt. Efter många misslyckade turer med att finna en stabil majoritet har nyval till parlamentet satts till den 17 juni. Om de grekiska partierna som kräver uppluckrade åtstramningar får majoritet, står eurozonen inför ett ytterst prekärt läge. Det är oklart om Grekland kan tillåtas frånträda sina åtaganden och ändå kvarstå i euron. Lika allvarligt är att Spanien tycks ha allt större problem att hantera de fastighetsrelaterade kreditförluster som ligger i banksystemet. Den amerikanska ekonomin tycks ha återhämtat sig något från den sättning som kunnat noteras under senare tid. Såväl arbetsmarknaden som husmarknaden visar tecken på en fortsatt måttlig återhämtning och den amerikanska centralbanken väntas avsluta sina obligationsköp under juli. Någon snar räntehöjning från Fed är dock inte att räkna med. Lägg till osäkerheten inför det kommande presidentvalet och balansgången mellan att strama åt statsfinanserna och inte dämpa tillväxten för hårt. Sammantaget är risken för en fortsatt generell förstärkning av dollarn tydlig i takt med att både amerikanska och eurobaserade aktörer söker sig 4

5 till säkrare mark inför det grekiska valet den 17 juni. Denna prognos är dock baserad på EUR/USD på tre månaders sikt är 1,20. Det är dock baserat på att smittorisken från Grekland till Spanien dämpas något och någon form av policyåtgärd från ECB eller Eurogruppen som förhindrar ett sönderfall av eurozonen kommer till stånd. EUR/SEK Kronan försvagades snabbt mot både euron och dollarn i mitten av maj när eurokrisen eskalerade. Vi kan dock konstatera att EUR/SEK relativt snabbt föll tillbaka från 9,17 till strax under 9. Svenska makrosiffror har överraskat positivt. Första kvartalets BNP steg 0.8 procent jämfört med fjärde kvartalet. Det var högre än vad Riksbanken och vi förutspått. Även framåtblickande indikatorer har pekat på en fortsatt försiktig återhämtning. I nuläget är därför marknadens förväntningar om en räntesänkning i juli mindre troliga. Kronan får också stöd från vissa safe haven flöden där svenska statsobligationer köps av utländska investerare. Lägg till att den schweiziska centralbanken köper kronor när den säljer delar av de euros de köper i interventioner för att hålla CHF (schweiziska france) från att stärkas igenom den golf man satt på 1.20 mot euron. Sammantaget håller vi tillsvidare fast vid att kronan har en potential att stärkas mot 8,8 på tre månaders sikt. Osäkerheten i denna prognos är dock stor och naturligtvis beroende av händelseförloppet i eurokrisen. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Rating av Morningstar Asien Swedbank Robur Japanfond Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto/Absolutavkastning PLUS Produktförslaget beror på om sparandet sker inom kapitalförsäkring eller ISK (Absolutavkastning PLUS) eller som fritt sparande (Fasträntekonto). SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en hög indikativ kupong på 7-9 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Konsumtion Tillväxt BAS 5 år SPAX Konsumtion Tillväxt BAS är kopplad till utvecklingen för globalt verksamma konsumtionsbolag. Bolagen gynnas av såväl en stigande konsumtionsandel i tillväxtländerna som en återhämtning inom OECD-området. 5

6 Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång i de enskilda aktierna samt Conterible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Utveckling kundportfölj Utveckling i kundportföljen fem år. Vikt Avkastning Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 24,0% -2,27% 17,0% -2,43% Swedbank Robur Europafond 11,0% -1,09% 9,0% -3,56% Swedbank Robur Amerikafond 15,0% 1,10% 14,0% -0,22% Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY 8,0% 1,28% 8,0% -0,15% Swedbank Robur Access Emerging Markets 2,0% -1,64% 2,0% -2,77% Fastrantekonto ,0% 0,06% 40,0% 0,13% JPM Systematic Alpha A (acc) - SEKH 10,0% -0,55% 10,0% -0,35% 100% -0,47% 100% -0,82% Kommentar till avkastning Under föregående månad fortsatte turbulensen på aktiemarknaderna. Det gjordes en omfördelning i mitten av månaden då aktiedelen i portföljen minskades och räntedelen ökades. Utvecklingen blev på -1,28 procent. Benchmark utvecklades -0,94 procent under samma period. 6

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer