Svenska aktier Läs mer på sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska aktier Läs mer på sid 3"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Aktieplaceringar - högaktiva kunder Lannebo Småbolag Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Schroder US Smaller Companies Swedbank Robur Pacifikfonden Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Modellportföljen behålls överviktad mot aktier även i augusti. Senaste månaden har aktiemarknaden gått starkt, men vi ser ytterligare potential. Räntor 45% Aktier 55% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Det förbättrade läget på de finansiella marknaderna har fått gynnsamma effekter på bankernas balans- och resultaträkningar, vilket i förlängningen bör gynna hushåll och företag. Inom industrin märks nu tydligt att företagen varit för aggressiva med att skära ned produktionen. Juli månads inköpschefsindex för industrin steg rejält på bred front och signalerar nu stigande produktion och orderingång i de flesta länder. Den underliggande efterfrågan förefaller dock ligga kvar på låg nivå än så länge. Starka bankrapporter och viss ljusning i industrin Hushållen håller i plånboken än så länge. Europa och Sverige Industrin repar sig Chans till positiv BNP-tillväxt i Sverige detta kvartal Japan Tillväxten återhämtar sig efter djupt fall Snabb återhämtning i Asien 6% (+1%) Asien 9% (-1%) 9% (-1%) Europa 11% (+1%) Sverige 20% (+/-0%) Produktrekommendationer Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar - låg/medelaktiva kunder Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Pacificfonden Swedbank Robur Japanfonden JP Morgan Emerging Ränteplaceringar Framtidskonto Max bindningstid 3 år SPAX Fyrspann, 2 år SPAX Europa Trygghet PLUS, 3 år SPAX Ny Energi MAX, 4 år SPAX Nordiska Bolag BAS & MAX, 5 år SPAX Råvarustrategi BAS & MAX, 5 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Robur Valuta Hedge Svenska aktier Läs mer på sid 3 Den svenska aktiemarknaden har haft en stark utveckling under månaden, främst tack vare bättre rapporter än väntat samt en ökad tro att konjunkturen har passerat botten. I samband med stigande aktiekurser har även värdering av marknaden tagit ett kliv uppåt. Vi fortsätter att favorisera de sektorer som har låga värderingar jämfört med svenska börsen som helhet. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Under början av sommaren pressades marknadsräntor ned på grund av vissa besvikelser i inkommande data samt de förmånliga lån som Europeiska centralbanken ( 442 mdr euro till 1 procents ränta) och Riksbanken (100 mdr SEK till 0,4 procents ränta) ställde ut till banksystemet. Den senaste månaden har dock makrodata överraskat mer positivt igen och den för närvarande starka riskaptiten bidrar till något stigande räntor. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 1,17 1,0 0,9 1,2 10 år 3,58 3,5 3,5 3,6 Stibor 3 mån 0,61 0,6 0,6 0,6 Stibor 6 mån 0,95 0,7 0,7 0,7 Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 7,14 6,87 6,80 7,05 EUR/SEK 10,29 10,10 10,00 9,80 NOK/SEK 1,18 1,16 1,16 1,17 GPB/SEK 12,11 11,88 12,05 12,10 JPY/SEK 7,54 6,94 6,54 6,41 CHF/SEK 6,73 6,43 6,25 5,95 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om finansiell egendom rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens av interna dokumentet bruk. bör Materialet vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade kopieras med osäkerhet eller på och annat rekommenderas sätt mångfaldigas att komplettera till annat sitt beslutsunderlag än anställda i med banken det material utan bankens som bedöms skriftliga som nödvändigt. godkännande. Materialet får inte mångfaldigas

2 Analys - Trender & Makroekonomi Det förbättrade läget på de finansiella marknaderna har fått gynnsamma effekter på bankernas balans- och resultaträkningar, vilket i förlängningen bör gynna hushåll och företag. Inom industrin märks nu tydligt att företagen varit för aggressiva med att skära ned produktionen. Juli månads inköpschefsindex för industrin steg rejält på bred front och signalerar nu stigande produktion och orderingång i de flesta länder. Den underliggande slutliga efterfrågan förefaller dock ligga kvar på låg nivå än så länge. Starka bankrapporter och viss ljusning i industrin Hushållen håller i plånboken än så länge s BNP minskade med 0,25 procent under andra kvartalet. Det var ett mindre fall än många väntat och förutsättningar finns för att det tredje kvartalet visar plussiffror. Inköpschefindex för industrin fortsatte i juli uppåt i överraskande snabb takt, men nådde inte upp över 50-strecket. Delindexen för lager och order tyder dock på att huvudindexet kommer att nå upp över denna nivå inom en nära framtid. Detaljhandelsförsäljningen ligger dessvärre kvar på en låg nivå, trots avsevärda finanspolitiska stimulanser till hushållen. Produktionen har dock fallit betydligt mer och det innebär att en återhämtning i produktionen kan ske även med svag konsumtion. Så småningom blir dock den slutliga efterfrågan en avgörande faktor. Därför är en återhämtning på arbetsmarknaden viktig, så att hushållen vågar öka sin konsumtion igen. I detta avseende var sysselsättningsrapporten för juni månad en stor besvikelse, men mycket tyder på att de stora personalneddragningarna inom industrin nu är över. Även investeringarna är svaga. Dessa fortsatte att falla under andra kvartalet enligt nationalräkenskaperna och har därmed fallit med över 20 procent år. En liten uppgång har skett i orderingången för vissa investeringsvaror, men det är fortfarande frågan om en mycket låg nivå. Vad gäller bostadsbyggandet börjar en ljusning däremot äntligen skönjas. Både bygglov och påbörjade husbyggen steg i juni till den högsta nivån på sju månader. Utöver uppgången i inköpschefsindex och stabiliseringen på husmarknaden finns ytterligare gynnsamma förändringar att ta fasta på. Flera av de amerikanska bankerna har publicerat starka resultat, vilket är en positiv signal för kreditgivning och tillväxt framöver. Även bilförsäljningen har ökat något efter det stora fallet det senaste året. Ett program för att stimulera till inbyte av bensinslukande bilar har nyligen startat och en utvidgning av programmet behandlas nu i senaten. Centralbanken torde avvakta tydligare tecken på att den inhemska efterfrågan ökar innan penningpolitiken börjar stramas åt. Europa och Sverige Industrin repar sig Industriproduktionen i euroområdet steg i maj för första gången sedan augusti förra året, men orderingången fortsatte att falla. Industrienkäter pekar dock på en ljusning och det bör därför inte dröja alltför länge innan industriproduktionen börjar öka. Även här torde neddragningarna i vintras ha varit för kraftiga. På efterfrågesidan repar sig nybilsregistreringen tack vare riktade stimulanser, men detaljhandeln har däremot fallit två månader i rad i euroområdet. Arbetslösheten stiger fortfarande och hushållen är alltjämt försiktiga även om pessimismen enligt enkäter har avtagit betydligt. Svensk BNP var oförändrad under andra kvartalet enligt färska siffror. Detaljhandelsförsäljningen har nyligen fallit något även i Sverige, men till skillnad från läget på många andra håll ligger volymerna ändå betydligt över förra årets försäljning vid samma tid. Det svenska inköpschefsindexet för industrin steg också spektakulärt mycket i juli efter en stark uppgång i juni. Delindex för order (60,5) och lager tyder dessutom på att uppgången kan fortsätta. Nuvarande nivå på 54,3 har inte skådats sedan början av förra året och ökar sannolikheten för att BNP stiger i tredje kvartalet. Innan den senaste inköpschefssiffran var publicerad överraskade Riksbanken dock marknaderna med att sänka styrräntan ytterligare en gång. Nu ligger räntan på 0,25 procent. Japan Tillväxten återhämtar sig efter djupt fall Även i Japan går utvecklingen åt rätt håll. Industriproduktionen, som efter stora neddragningar började öka redan i mars i Japan, har fortsatt att stiga tillsammans med exporten, och företagen ser något ljusare på framtiden. Även i Japan finns dock frågetecken kring den inhemska efterfrågan. Företagen justerar ned sina investeringsplaner enligt Tankan-enkäten och maskinorderingången sjönk i maj för tredje månaden i rad. Hushållen håller i plånboken, vilket är naturligt när arbetslösheten stiger och löneinkomsterna har fallit med över sju procent på ett år. Premiärminister Taro Aso har utlyst nyval, men oppositionens DPJ kommer sannolikt att vinna. Det betyder att ytterligare finansstimulans förväntas nästa år. Snabb återhämtning i Asien Det förefaller som att detaljhandeln har utvecklats något bättre i tillväxtekonomierna än i övriga ekonomier. Därtill har Kinas stora stimulansinsatser gjort att den kinesiska tillväxten nu är tillbaka till trend (8,0 procent) efter en svag period i vintras. Asien är överhuvudtaget den region som visat tydligast tecken på återhämtning. Mest uppseendeväckande är kanske utvecklingen i Korea. Där har den massiva valutaförsvagningen i samband med finansturbulensen i höstas, tillsammans med finanspolitiska stimulanser, lett till att industriproduktionen redan kunnat dras upp till en nivå nära den som rådde innan Lehman föll. Chans till positiv BNP-tillväxt i Sverige detta kvartal 2 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om egendom finansiell rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens interna av dokumentet bruk. Materialet bör vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Modellportföljen behålls överviktad mot aktier även i augusti. Senaste månaden har aktiemarknaden gått starkt, men vi ser ytterligare potential då våra fyra hörnpelare för fördelning fortfarande är positiva. Våra mer kortsiktiga indikatorer ger också stöd till fortsatt övervikt. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55% (+5%) 55% (+5%) Räntor 50% 45% (-5%) 45% (-5%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner Övervikten för Europa mot undervikt i behålls denna månad. Värderingen är betydligt mer attraktiv för Europa och likviditeten starkare. Vi väljer att åter övervikta tillväxtmarknader då detta åter får stöd i våra modeller. Undervikten tas även denna gång i Japan. Liksom förra månaden överviktar vi småbolag som fortsätter gynnas av bättre industriklimat och lägre kreditrisker. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 20% (+/-0%) 20% (+/-0%) Europa 10% (+1%) 11% (+1%) 10% (-1%) 9% (-1%) Asien 10% (+/-0%) 9% (-1%) Tillväxtmarkn. 5% (+/-0%) 6% (+1%) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Analys - Svenska aktier Den svenska aktiemarknaden har haft en stark utveckling under månaden, främst tack vare bättre rapporter än väntat samt en ökad tro att konjunkturen har passerat botten. I samband med stigande aktiekurser har även värdering av marknaden tagit ett kliv uppåt. Vi fortsätter att favorisera de sektorer som har låga värderingar jämfört med svenska börsen som helhet. Konjunkturutvecklingen under kommande halvår kommer ändras från en period med fallande tillväxt till återhämtningsfas. Om konjunkturåterhämtningen kommer att vara kraftig eller inte beror i slutändan på konsumenterna, särskilt de amerikanska. Det är efterfrågan hos slutkund som kommer att vara avgörande om konjunkturen visar kraft eller inte. Problemet är att konsumenterna är under fortsatt press, och kommer så förbli under en tid framöver. I dagsläget räknar marknaden med att bolagsvinsterna kommer att stiga kraftigt i takt med ökad omsättning. Förväntningen om snabbt stigande vinster beror, förutom en förbättrad konjunktur, även på en ökad tilltro till att kostnadsbesparingsprogrammen ska få ordentligt genomslag när volymerna ökar. Utfallet hittills från rapportsäsongen är positivt då flertalet bolag har överraskat positivt, främst drivet av en snabb implementering av kostnadsprogram. Utsikterna är fortsatt försiktiga inför tredje kvartalet och analytikerna har justerat ned volymtillväxten något för För svenska aktiemarknaden har Industrisektorn tagits ner från en övervikt till en neutralvikt. Hälsovård har tagits upp till övervikt från neutral och även den defensive sektorn telekomoperatörer finner vi på en övervikt. Största undervikten finner vi inom den finansiella sektorn och vi har även valt att behålla de två defensiva bankerna, Handelsbanken och Nordea, i portföljen. På bolagsnivå har fem bolag lämnat portföljen AAK, Boliden, Elekta, Millicom och Sandvik. Detta lämnar utrymme för att ta in Getinge, Skanska och Unibet. Analys - Ränteutveckling Under början av sommaren pressades marknadsräntor ned på grund av vissa besvikelser i inkommande data samt de förmånliga lån som Europeiska centralbanken ( 442 mdr euro till 1 procents ränta) och Riksbanken (100 mdr SEK till 0,4 procents ränta) ställde ut till banksystemet. Den senaste månaden har dock makrodata överraskat mer positivt igen och den för närvarande starka riskaptiten bidrar till något stigande räntor. Under augusti väntas centralbankerna vara inaktiva och långa räntor väntas handlas i ett brett intervall. Amerikansk tioårsränta väntas ligga i intervallet 4,0-3,4 procent. Juli månad avslutades med ett antal svaga emissioner av statsobligationer i med stigande räntor som följd. Svenska slutinvesterare är i huvudsak långa (positionerade för låga/sjunkande räntor) och makrodata har fundamentalt sett större potential att överraska på uppsidan i Sverige än i eurozonen. Därför väntas svenska räntor handla något svagt mot eurozonen de närmaste veckorna. Vidare har bostadsspreadar (bostadsobligationers räntepåslag mot statsobligationer) sjunkit kraftigt och därför bör man se upp med exponering i bostadsobligationer. I vågen av globalt bättre riskaptit har krediter haft en stark utveckling. Vi förutser emellertid att förekomsten av betalningsinställelser och nedgraderingar kommer att hålla i sig, vilket talar för en svagare utveckling i krediter senare i höst. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,97 0,8 0,7 0,8 10 år 3,37 3,2 3,1 3,1 Stibor 3 mån 0,70 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,05 0,7 0,7 0,6 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 1,25 1,1 1,0 1,0 10 år 3,34 3,2 3,1 3,0 Fed funds 0,125 0,25 0,25 0,25 2 år 0,97 0,8 0,7 0,9 10 år 3,49 3,5 3,6 3,8 enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfal- Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, digas 3

4 En bra riskvägd avkastning finns i en duration (genomsnittlig löptid) kring tre år. Men längre fram i höst ser vi risker för bakslag i riskaptiten när besvikelser över konjunkturläget uppstår. Inför dessa bakslag är det därför attraktivt att öka på sin ränterisk, det vill säga att välja en längre duration än tre år på sina ränteplaceringar. Analys - Valutautveckling USD: Dollarn fortsatte under juli att handla inom intervallet 1,37-1,43 mot euron. I början av augusti tilltog dollarfallet i takt med att den realekonomiska utvecklingen förbättrades. Samtidigt som inflationen lyst med sin frånvaro och investerare flyttade kapital från säkra amerikanska tillgångar till mer riskfyllda tillväxtregioner. Det viktigaste skälet till vår pessimistiska dollarvy är att vi ser Amerikanska Centralbanken FED hålla fast vid nollränta ett bra tag framöver. Frågetecknen kvarstår kring hållbarheten i den ekonomiska politiken när budgetunderskottet prognostiseras till storleksordningen 10 procent av BNP både 2009 och EURO: Under sommaren har konjunkturdata för eurozon förbättrats något även om uppgången inte varit lika tydlig som i till exempel Sverige och Storbritannien. Därtill har pristrycket dämpats allt mer, till exempel var inflationen i juli -0,6 procent. Vi bedömer att detta kommer att ge ECB argument att hålla fast vid den expansiva penningpolitiken ett bra tag till. De naturliga drivkrafterna för starkare euro saknas och vi ser dollarn som en av få valutor som euron kommer att stärkas mot. SEK: Kronan har på sistone börjat ta tillbaka en del av det kraftiga fallet under hösten och vintern. Från den 20 juli har kronan stärkts med närmare 10 procent mot euron. Fortfarande är det cirka sju procent kvar upp till kronnivån före Lehman Brothers kollaps den 15 september Vi räknar med att kronan stärks till åtminstone 10 kr/euro inom de närmaste månaderna. En viktig drivkraft är att den svenska exportorderingången visat klar förbättring, bland annat tack vare en återhämtning av den globala konjunkturen och kronfallet under vintern. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 7,14 6,87 6,80 7,05 EUR/SEK 10,29 10,10 10,00 9,80 NOK/SEK 1,18 1,16 1,16 1,17 GPB/SEK 12,11 11,88 12,05 12,10 JPY/SEK 7,54 6,94 6,54 6,41 CHF/SEK 6,73 6,43 6,25 5,94 EUR/USD 1,44 1,47 1,47 1,39 USD/JPY 94,73 99,00 104,00 110,00 Analys - Strukturerade produkter Månadens erbjudande av kapitalskyddade produkter består av två räntenära, två marknadsrelaterade och en strategibaserad SPAX. Marknadsrelaterade produkter Den kraftiga nedgången i världsekonomin har avtagit markant och världskonjunkturen har bottenkänning. Prissättningen på de finansiella marknaderna visar en tydlig och bred minskning av riskaversionen. Detta tillsammans med ett gynnsamt utfall i den senaste rapportperioden har givit kraftigt stigande aktiekurser världen över. SPAX Nordiska bolag är en aktiekorg bestående av sex nordiska företag som valts ut för sina möjligheter att ge god avkastning även under svåra marknadsförhållanden. De utvalda företagen har stark ställning i respektive sektor och gynnas, kortsiktigt, av en svag krona. SPAX Ny energi är en global aktiekorg med bolag som gynnas av investeringar i alternativ energi. Trots rekordhögt oljepris och kraftig global lågkonjunktur steg koldioxidutsläppen med 1,7 procent Detta tillsammans med FN:s Klimatkonferens sätter åter fokus på utbyggnaden av klimateffektiva energiinvesteringar. Uppskattningsvis finns ett investeringsbehov motsvarande mdr USD fram till år Ränterelaterade produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Fyrspann är kopplad till utvecklingen för fyra nordiska bolag, ABB, H&M, Nokia och Volvo. SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 3-6 procent och en maximal avkastning på 40 procent. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktie- och ränteplaceringar är strategier med låg samvariation mot traditionella placeringar. Detta eftersom strategier kan gå emot utvecklingen i ränte- och aktiemarknaderna (tjäna pengar på nedgång). SPAX Råvarustrategi följer ett brett råvaruindex med 19 olika råvaror. Indexet är konstruerat på ett sätt som möjliggör en anpassning till de ingående råvarornas olika priscykler och kan därmed ge avkastning i såväl stigande som fallande priser i de ingående råvarorna. 4 enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material är eller Swedbanks lagen om egendom finansiell rådgivning och är endast till konsumenter. avsett för Mottagare bankens interna av dokumentet bruk. Materialet bör vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade kopieras med osäkerhet eller på och annat rekommenderas sätt mångfaldigas att komplettera till annat sitt beslutsunderlag än anställda i banken med det utan material bankens som bedöms skriftliga som nödvändigt. godkännande. Materialet får inte mångfaldigas

5 Rekommenderade produkter Sverige Låg/medelaktiva kunder: Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag. En aktivt förvaltad småbolagsfond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj av aktier. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swebank Robur Sverige Småbolag. Fonden placerar i små- och medelstora företag i olika branscher. Strukturerade produkter SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. -SPAX Fyrspann, 2 år -SPAX Europa Trygghet PLUS, 3 år -SPAX Ny Energi MAX, 4år -SPAX Nordiska Bolag BAS & MAX, 5 år -SPAX Råvarustrategi BAS & MAX, 5 år Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond. Fonden har en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher. Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Fonden placerar i små- och medelstora bolag i olika branscher. Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Amerikafond. En väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Amerikafond. Fonden ger en branschmässig spridning av aktieplaceringarna i Nordamerika. Asien Swedbank Robur Pacificfond. Pacificfonden placerar i flera länder i Asien utom Japan. En stor del investeras också i marknader som Kina, Sydkorea och Taiwan som alla kategoriseras som tillväxtmarknader. Swedbank Robur Japanfond, en väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek och bolag samt sektorer. 70 procent av kapitalet placeras i Swedbank Robur Pacificfond och 30 procent i Swedbank Robur Japanfond. Alternativa Placeringar Alla portföljer: Swedbank Robur Global Macro Hedge och Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Genom placering i olika hedgefondstrategier uppnår vi en högre riskspridning Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under juli månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Lannebo Småbolag SEK 21% 9,2% 1,9% Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 12% 4,9% 0,6% Schroder US Smaller Companies 10% 1,0% 0,1% Swedbank Robur Japanfond 3% -3,8% -0,1% Swedbank Robur Pacificfond 7% 3,0% 0,2% JP Morgan Emerging Markets 7% 4,6% 0,3% Framtidskonto Max 3 år 30% 0,3% 0,1% Global Macro Hedge 10% 0,3% 0,0% Totalt 3,1% Benchmark/jmf.index 3,2% Låg/medel/högaktiva kunder: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Alla kunder i IP: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar För låg-, medel- och högaktiva kunder - Framtidskonto Max, bindningstid 3 år, vilket i dagsläget ger en avkastning på ca 3,4 procent att jämföra med förräntningstakten i Räntefond Sverige på 2,50 procent. Kommentar till avkastning Under mätperioden har aktiemarknaden gått upp, medan räntemarknaden har gått svagt ner. Portföljen har haft en uppgång på 3,1 procent under månaden och har gått något sämre än jämförelseindex. Portföljens övervikt i aktier och val av kontoplacering har påverkat portföljens relativavkastning positivt, medan val av småbolag i Sverige påverkat negativt. Portföljen avkastade 0,1 procent sämre än jämförelseindex under perioden. enligt lagen om värdepappersmarknaden Detta material eller är Swedbanks lagen om finansiell egendom rådgivning och är till endast konsumenter. avsett för Mottagare bankens av interna dokumentet bruk. bör Materialet vara uppmärksam får ej spridas, på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas 5

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer