Månadsrapport maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2009"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Denna månad hålls portföljen neutral mellan aktier och räntor. Det är ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Räntor 50% Aktier 50% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat att justera upp sina tillväxtprognoser. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket Tecken på viss återhämtning 9% (+4%) Asien 5% (-4%) 9% (+/-0%) Europa 7% (-2%) Sverige 20% (+2%) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies Asien Swedbank Robur Pacificfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder: Framtidskonto Max Swedbank Robur Räntefond Sverige SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Alternativa placeringar Placering < 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge Placering av mer kapital: Swedbank Robur Valuta Hedge Placering > 2 år: SPAX Multihedge Svenska aktier Läs mer på sid 3 Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76

2 Analys - Trender & Makroekonomi G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat vända från en tidigare väldigt pessimistisk syn till att börja justera upp sina tillväxtprognoser. Detta gäller dock huvudsakligen för ekonomier utanför Europa. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det finns ljuspunkter på annat håll att ta fasta på. Inköpschefsindex har stigit och fallet i orderingången har stannat upp. Det finns även klara tendenser till en stabilisering på bostadsmarknaden och i byggsektorn. Investeringarna har fallit markant, dock syns signaler som tyder på att investeringarna slutar att falla senare i år. Regeringen kan komma att konvertera sina röstlösa preferensaktier till vanligt aktiekapital för att täcka de hål som kan uppstå i bankernas balansräkningar när de säljer sina dåliga tillgångar. På så sätt skulle bankerna kunna kapitaliseras utan att regeringen måste be kongressen om mer pengar. Av de pengar som kongressen redan anslagit till saneringen av finanssektorn (TARP-pengarna) kommer endast drygt 100 miljarder USD att finnas kvar när myndigheterna varit med och delfinansierat de två fonder som ska köpa dåliga tillgångar av bankerna. Frågan är om dessa dryga 100 miljarder tillsammans med det aktiekapital som skapas via konverting av preferensaktier ger bankerna tillräckligt med kapital. Möjligen är utspelet menat att sätta press på kongressen, som kanske hellre tar fram mer pengar till fortsatta injektioner via preferensaktier (som dock ändå i framtiden kan behöva omvandlas till vanligt kapital) än att de i dagsläget accepterar den nationalisering som en konvertering utgör. Resultaten av regeringens stress-tester av bankerna, som ska vara klar 4 maj, är också viktiga. Testet går ut på att bankernas balansräkningar analyseras av myndigheterna för att se hur de utvecklas under olika scenarier. Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Förtroendeindikatorerna i euroområdet har börja visa en återhämtning efter mer positiva siffror i, Japan och Kina. Det är dock troligt att euroområdets tillväxt kommer att återhämta sig senare än i andra läder. Stimulansen från finanspolitiken är exempelvis mycket mindre än i andra delar av världen. Dessutom är Europeiska centralbanken, ECB, mer försiktig jämfört med andra centralbanker. Reporäntan ligger idag på 1,25 procent och även om en sänkning i maj är trolig lär golvet för reporäntan hamna högre än i andra ekonomier. ECB har heller inga planer på att i dagsläget köpa statsobligationer. Inflationen i euroområdet föll i mars till bara 0,6 procent i årstakt. Även kärninflationen är på den låga nivån 1,5 procent. I Storbritannien föll aktiviteten med över 4 procent i första kvartalet jämfört med samma period förra året. Landet befinner sig i den värsta recessionen sedan början av 1980-talet, men gigantiska stimulanser från penning- och finanspolitiken tillsammans med en svag valuta pekar på en återhämtning efter sommaren. I Sverige sänkte Riksbanken reporäntan till 0,50 procent. I praktiken har den traditionella penningpolitiken spelat ut sin roll för ytterligare stimulans. Vad gäller andra insatser säger Riksbanken att de kan komma att köpa bostads- eller statsobligationer. Än är det oklart hur det ska gå till, då EU:s regler begränsar möjligheterna. I regeringens nya vårbudget tillkom ytterligare miljarder, främst med ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt kan de finanspolitiska stimulanserna bli 3,5 procent av BNP år 2009 och Skatteoch räntesänkningarna mildrar delvis de negativa effekterna på efterfrågan från en svag arbetsmarknad. Arbetslösheten har stigit från cirka 6 procent till 8,3 procent på bara drygt ett år. Swedbank räknar med att konjunkturen inte försämras i samma takt kommande kvartal som i kvartal 4 och 1. Pessimismen hos inköpscheferna har minskat, men orderingången fortsätter att falla och företagen drar ner både sin produktion och varslar personal. Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket I Japan har regeringen annonserat ett nytt gigantiskt stimulanspaket på cirka 3 procent av BNP. Det betyder att finanspolitiken kommer att bli mycket mer expansiv än tidigare räknat. Förtroendet inom näringslivet har stigit från väldigt låga nivåer och produktionsplanerna pekar på en liten produktionsökning under kvartal 2, efter ett fall på 20 procent under de första tre månaderna av Tecken på viss återhämtning Det finns nu tecken på viss återhämtning i flera av de större tillväxtländerna. I Ryssland har växelkursen och utvecklingen av valutareserven stabiliserats och konjunkturdata som publicerats har varit mindre dålig. Stimulansen i Kina har börjat påverka tillväxten positivt och siffror för mars visar en återhämtning i detaljhandel, export och bankutlåning. Följden är att prognosmakare nu börjar justera upp sina tillväxtprognoser för Kina. Även i Korea ser det mindre dåligt ut än det gjorde för en till två månader sedan. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Denna månad håller vi oss neutrala mellan aktier och räntor. Å ena sidan har vi relativt starka utslag från fördelningsmodellens fyra hörnpelare. Å andra sidan är vår samlade arsenal av indikatorer för marknadstiming ännu negativa. Slutsatsen blir att det ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Vi fortsätter invänta tydligare signaler från våra modeller och lutar i nuläget varken åt över eller undervikt för aktier. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Aktier 50 % 50 % 50 % Räntor 50 % 50 % 50 % Hög Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 18% (+/-0%) 20% (+2%) Europa 9% (+/-0%) 7% (-2%) 9% (+/-0%) 9% (+/-0%) Asien 8% (-1%) 5% (-4%) Tillväxtmarkn. 6% (+1%) 9% (+4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Modellportföljen överviktas även denna månad i tillväxtmarknader samt underviktas i Asien, med betoning på Japan. har stöd i konjunkturmodellen och får ytterligare stöd i relativa vinstutsikter och kreditspreadar. Vinstnedskrivningarna är fortfarande negativa för tillväxtmarknader. Japan befinner sig i fortsatt svårt läge med hög värdering och svaga vinstutsikter. Vi stänger förra månadens spread med övervikt i Sverige mot undervikt i Europa (för högaktiva kunder halveras över- och undervikten). Förra månadens rörelser i likviditet och vinstutsikter har ändrats från att vara positiva till att vara negativa, och är därmed inte längre till Sveriges fördel. Försämrat marknadsklimat och sämre likviditet är huvudanledningen till att övervikten i stängs. Analys - Svenska aktier Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Med en industriproduktion som är på väg att vända uppåt finns det en hygglig chans att det positiva klimatet består ytterligare en tid. Investerarnas förhoppning att den värsta nedgångsperioden är förbi har fått förtroendet att återvända. På både penning- och aktiemarknaden finns det klara tecken på ökad optimism. Globalt har räntedifferenserna på kreditmarknaden och så kallade ted-spreadar (skillnaden mellan interbankräntor och statspapper) fortsatt att falla. Med en ökad riskvillighet har vi sett hur investerare satsat både på marknader och aktier som tidigare varit under press. har gått bättre än snittet. På den svenska marknaden är många av den senaste tidens vinnare aktier som tidigare tagit mycket stryk, inklusive mindre och medelstora företagen som därmed slagit storbolagsaktierna. Vad gäller sektorviktningen har vi fortsatt på tidigare linje men justerar upp risken något i portföljen. Energi och material bibehålls med en undervikt, huvudsakligen på grund av situationen i skogssektorn. Industrisektorn höjs till en övervikt, då vi ser att det är under denna period som chansen för positiva överraskningar är som störst i takt med att lagerkorrigeringen tar slut och inbromsningstakten i ekonomin stannar av. Även finanssektorns vikt ökar men ligger kvar i en undervikt. Bankerna hålls neutrala då det fortfarande finns en osäkerhet i sektorn. Läkemedel har liksom telekomoperatörer en låg cyklisk exponering, vilket innebär att de är inte så konjunkturkänsliga, varför bägge dessa sektorers vikt dras ned denna gång. Läkemedel till en neutralvikt, och operatörernas övervikt blir något mindre. IT sektorn behåller sin neutralvikt och de två stora, Ericsson och Nokia behålls med en övervikt. Även konsumentsektorn ligger i en neutralvikt men internt inom sektorn har marknadsexponeringen höjts något genom att KappAhl tagits in och vikten i H&M sänkts något. Analys - Ränteutveckling Dataskörden har börjat indikera stabilisering på låga nivåer i olika typer av ledande indikatorer så som företagens och hushållens framtidsplaner, orderingång och finansmarknader. Tendenserna är tydligast i men förekommer också i resten av världen inklusive Sverige. På räntemarknaderna har längre statsräntor pekat uppåt under månaden. Rörelsen är driven av främst förbättrad riskaptit samt den återkommande farhågan att den globala lågkonjunkturen kommer att öka utbudet av statspapper. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent efter sitt räntemöte den 20 april. Sänkningen var mindre än konsensusförväntan och föranledde en reservation från direktionsledamoten Lars EO Svensson som förordade en sänkning ned till 0,25 procent. Riksbanken håller dörren öppen för att göra ytterligare en nedtagning av reporäntan, samt att man överväger att köpa stats- eller bostadsobligationer som ett sätt att skapa trovärdighet för en ränteprognos där reporäntan ligger kvar länge på en låg nivå. Enligt Swedbanks bedömning finns det en sannolikhet för att Riksbanken senare i år kommer att komplettera sin penningpolitik med obligationsköp. Vårt huvudsakliga argument för detta är att utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden talar för ett mycket lågt inhemskt inflationstryck framöver. I enlighet med vår ränteprognos förefaller den bästa avkastningen på kort sikt finnas i främst 3-årssegmentet. Förväntningar om att Riksbanken är på väg att köpa obligationer stödjer det valet. På bostadsobligationsmarknaden har räntepåslagen fortsatt att 3

4 krympa gentemot statsräntor. De hittillsvarande resultaten under rapportsäsongen talar för ett utrymme att vikta ned inslaget av statsrisk och öka inslaget av bostads-och kreditrisk. Vi behåller därför vår mer positiva syn på bostadspapper, bankgaranterade statspapper samt kreditpapper som är utgivna antingen av statsnära eller konjunkturokänsliga emittenter. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 EMU Reporänta 1,25 0,50 0,50 0,50 2 år 1,33 1,1 1,0 1,1 10 år 3,21 3,1 3,0 3,0 Fed funds 0,125 0,125 0,125 0,125 2 år 0,91 0,6 0,4 0,4 10 år 3,16 3,1 3,1 3,2 Analys - Valutautveckling USD: Centralbanken Federal Reserves besked den 18 mars att påbörja köp av statspapper försvagade inledningsvis dollarn, men därefter har den amerikanska valutan successivt stärkts igen mot euron. Kortsiktigt ser vi en fortsatt intervallrörelse I EURUSD men på något års sikt bedömer vi att konjunktur-och räntebilden kommer att tala till förmån för dollarn. EUR: Även om sentimentsindikatorer så som inköpschefsindex och IFO har börjat indikera stabilisering förutser vi inte någon förstärkning i euron. Osäkerhet kring konjunkturförlopp, ECBs fortsatta politik och bankkrisproblematik fungerar som sänken för valutan. SEK: Kronan visar tecken på att forma en botten efter hösten och vinterns extrema fall. Även om mycket osäkerhet kvarstår om världsekonomin och Baltikum ser vi förbättrade möjligheter för en långsiktig kronförstärkning. Nya bakslag i global riskaptit och nya motgångar i Baltikum kan dock göra kronåterhämtningen ryckig. Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76 EUR/USD 1,331 1,28 1,23 1,16 USD/JPY 99,49 103,00 107,00 112,00 Analys - Strukturerade produkter Månadens erbjudande av kapitalskyddade produkter består av tre marknadsrelaterade, två räntenära och två strategibaserade SPAX. Marknadsrelaterade produkter Börsnedgången har stannat av och trots en viss återhämtning är värderingen, historiskt, attraktiv. Osäkerheten är hög på kort sikt, vilket talar för en längre placeringshorisont. Nedgången har även påverkat företag med stark marknadsposition vilket ger mycket god tillväxtpotential på lång sikt. Politiskt gynnade sektorer är investeringar i infrastruktur och grön energi. SPAX Infrastruktur är en global aktierelaterad placering med fokus på företag som gynnas av investeringar i infrastruktur. Produkten tar del av en bred sektor med stöd av politiska satsningar och, på sikt, återhämtning i tillväxtländer. SPAX Nordiska bolag är en aktiekorg bestående av sex nordiska företag som valts ut på grund av sina möjligheter att ge överavkastning under svåra marknadsförutsättningar. De utvalda företagen har stark ställning i respektive sektor och gynnas, kortsiktigt, av en svag krona. SPAX Kronförstärkning bygger på en förstärkning av den svenska kronan från nuvarande mycket svaga nivå. Ränterelaterade produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Stege är kopplad till utvecklingen för de 20 största bolagen i Europa. Avkastningen avgörs av hur många av bolagens aktiekurser som under hela löptiden ligger över brytpunkten på indikativt 90 procent av startvärdet. SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 3-6 procent och en maximal avkastning på 40 procent. Avkastningen beror på kursrörligheten i index, ju fler negativa månadsförändringar i index desto lägre avkastning. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktie- och ränteplaceringar är strategier, med låg samvariation mot traditionella placeringar. Detta eftersom dessa strategier kan gå emot utvecklingen i ränte- och aktiemarknaderna (tjäna pengar vid nedgång). SPAX Multihedge följer prisutvecklingen för flera olika tillgångsslag och geografiska marknader. Underliggande index viktas om månadsvis för att följa prisutvecklingen på det tillgångsslag med den bästa förväntade avkastningen i förhållande till risknivån. SPAX Kreditstrategi följer ett index baserat på kreditvärdiga europeiska företagsobligationer. Dessa företag gynnas tidigt då finansoron avtar och motviljan mot risk dämpas. 4

5 Månadsrapport maj Investment Center Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag. En aktivt förvaltad småbolagsfond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj av aktier. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swebank Robur Sverige Småbolag. Fonden placerar i små- och medelstora företag i olika branscher. Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond. Fonden har en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher. Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Fonden placerar i små- och medelstora bolag i olika branscher Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity. En väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Amerikafond. Fonden ger en branschmässig spridning av aktieplaceringarna i Nordamerika. Asien Swedbank Robur Pacificfond. Utifrån en tro om negativa utsikter med en hög aktiemarknadsvärdering och svaga vinstutsikter för japanska bolagen, avstår vi även fortsättningsvis från placering i Japan. Pacificfonden placerar i flera länder i Asien utom just Japan. En stor del investeras i marknader som Kina, Sydkorea och Taiwan som alla kategoriseras som tillväxtmarknader. Alltså överviktas denna region i kundportföljerna inte bara genom regionsfördelningen utan även genom detta produktval. Låg/medel/högaktiva kunder: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Alla kunder i IP: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder i första hand Framtidskonto Max. Swedbank Robur Räntefond Sverige (löptid 3,4 år), då den bästa avkastningen förväntas i löptiderna på 2-3 år. Fonden innehar även en hög andel bostadsobligationer, som överviktas i ränterekommendationen. Alternativa Placeringar För portföljer med en löptid upp till 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge och Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Genom placering i olika hedgefondstrategier uppnår vi en högre riskspridning. För portföljer med en löptid längre än 2 år: SPAX Multihedge. Produkten bygger på en strategi som väljer mellan olika tillgångsklasser som aktier, räntor, valutor och råvaror utifrån nuvarande marknadsförutsättningar. Strukturerade produkter SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna, undantag SPAX Multihedge som ingår i alternativa placeringar. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet Plus, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under april månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Swedrobur Sverigefond 24 % 9,1% 2,2% Swedrobur Europafond 5% 5,6% 0,3% Blackrock US Flexible Equity 12% 3,8% 0,5% Swedrobur Pacificfond 5% 0,8% 0,0% JP Morgan Emerging Markets 9% 1,8% 0,2% Swedrobur Räntefond Sverige 35% 0,5% 0,2% SPAX Multihedge 10% 0,0% 0,0% Totalt 3,31% Benchmark/jmf. index 3,04% Kommentar till avkastning Under mätperioden i april har många aktiemarknader gett en positiv avkastning. Portföljen har därför haft en positiv utveckling med 3,3 procents avkastning under månaden. Den har även denna månad klarat sig något bättre än jämförelseindex, framförallt på grund av regionsfördelningen. Övervikten i Sverige var särskilt gynnsam, då den svenska aktiemarknaden gått bättre relativt andra aktiemarknader. Portföljen avkastade 0,3 procent bättre än jämförelseindex under perioden. 5

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-10-17

MARKNADSINSIKT 2013-10-17 MARKNADSINSIKT 2013-10-17 Revansch för tillväxtmarknader och politisk cirkus i USA. Majoriteten av aktiemarknaderna världen över steg under september. Bland de ledande börserna placerade sig Tyskland och

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer