Månadsrapport maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2009"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Denna månad hålls portföljen neutral mellan aktier och räntor. Det är ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Räntor 50% Aktier 50% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat att justera upp sina tillväxtprognoser. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket Tecken på viss återhämtning 9% (+4%) Asien 5% (-4%) 9% (+/-0%) Europa 7% (-2%) Sverige 20% (+2%) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies Asien Swedbank Robur Pacificfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder: Framtidskonto Max Swedbank Robur Räntefond Sverige SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Alternativa placeringar Placering < 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge Placering av mer kapital: Swedbank Robur Valuta Hedge Placering > 2 år: SPAX Multihedge Svenska aktier Läs mer på sid 3 Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76

2 Analys - Trender & Makroekonomi G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat vända från en tidigare väldigt pessimistisk syn till att börja justera upp sina tillväxtprognoser. Detta gäller dock huvudsakligen för ekonomier utanför Europa. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det finns ljuspunkter på annat håll att ta fasta på. Inköpschefsindex har stigit och fallet i orderingången har stannat upp. Det finns även klara tendenser till en stabilisering på bostadsmarknaden och i byggsektorn. Investeringarna har fallit markant, dock syns signaler som tyder på att investeringarna slutar att falla senare i år. Regeringen kan komma att konvertera sina röstlösa preferensaktier till vanligt aktiekapital för att täcka de hål som kan uppstå i bankernas balansräkningar när de säljer sina dåliga tillgångar. På så sätt skulle bankerna kunna kapitaliseras utan att regeringen måste be kongressen om mer pengar. Av de pengar som kongressen redan anslagit till saneringen av finanssektorn (TARP-pengarna) kommer endast drygt 100 miljarder USD att finnas kvar när myndigheterna varit med och delfinansierat de två fonder som ska köpa dåliga tillgångar av bankerna. Frågan är om dessa dryga 100 miljarder tillsammans med det aktiekapital som skapas via konverting av preferensaktier ger bankerna tillräckligt med kapital. Möjligen är utspelet menat att sätta press på kongressen, som kanske hellre tar fram mer pengar till fortsatta injektioner via preferensaktier (som dock ändå i framtiden kan behöva omvandlas till vanligt kapital) än att de i dagsläget accepterar den nationalisering som en konvertering utgör. Resultaten av regeringens stress-tester av bankerna, som ska vara klar 4 maj, är också viktiga. Testet går ut på att bankernas balansräkningar analyseras av myndigheterna för att se hur de utvecklas under olika scenarier. Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Förtroendeindikatorerna i euroområdet har börja visa en återhämtning efter mer positiva siffror i, Japan och Kina. Det är dock troligt att euroområdets tillväxt kommer att återhämta sig senare än i andra läder. Stimulansen från finanspolitiken är exempelvis mycket mindre än i andra delar av världen. Dessutom är Europeiska centralbanken, ECB, mer försiktig jämfört med andra centralbanker. Reporäntan ligger idag på 1,25 procent och även om en sänkning i maj är trolig lär golvet för reporäntan hamna högre än i andra ekonomier. ECB har heller inga planer på att i dagsläget köpa statsobligationer. Inflationen i euroområdet föll i mars till bara 0,6 procent i årstakt. Även kärninflationen är på den låga nivån 1,5 procent. I Storbritannien föll aktiviteten med över 4 procent i första kvartalet jämfört med samma period förra året. Landet befinner sig i den värsta recessionen sedan början av 1980-talet, men gigantiska stimulanser från penning- och finanspolitiken tillsammans med en svag valuta pekar på en återhämtning efter sommaren. I Sverige sänkte Riksbanken reporäntan till 0,50 procent. I praktiken har den traditionella penningpolitiken spelat ut sin roll för ytterligare stimulans. Vad gäller andra insatser säger Riksbanken att de kan komma att köpa bostads- eller statsobligationer. Än är det oklart hur det ska gå till, då EU:s regler begränsar möjligheterna. I regeringens nya vårbudget tillkom ytterligare miljarder, främst med ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt kan de finanspolitiska stimulanserna bli 3,5 procent av BNP år 2009 och Skatteoch räntesänkningarna mildrar delvis de negativa effekterna på efterfrågan från en svag arbetsmarknad. Arbetslösheten har stigit från cirka 6 procent till 8,3 procent på bara drygt ett år. Swedbank räknar med att konjunkturen inte försämras i samma takt kommande kvartal som i kvartal 4 och 1. Pessimismen hos inköpscheferna har minskat, men orderingången fortsätter att falla och företagen drar ner både sin produktion och varslar personal. Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket I Japan har regeringen annonserat ett nytt gigantiskt stimulanspaket på cirka 3 procent av BNP. Det betyder att finanspolitiken kommer att bli mycket mer expansiv än tidigare räknat. Förtroendet inom näringslivet har stigit från väldigt låga nivåer och produktionsplanerna pekar på en liten produktionsökning under kvartal 2, efter ett fall på 20 procent under de första tre månaderna av Tecken på viss återhämtning Det finns nu tecken på viss återhämtning i flera av de större tillväxtländerna. I Ryssland har växelkursen och utvecklingen av valutareserven stabiliserats och konjunkturdata som publicerats har varit mindre dålig. Stimulansen i Kina har börjat påverka tillväxten positivt och siffror för mars visar en återhämtning i detaljhandel, export och bankutlåning. Följden är att prognosmakare nu börjar justera upp sina tillväxtprognoser för Kina. Även i Korea ser det mindre dåligt ut än det gjorde för en till två månader sedan. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Denna månad håller vi oss neutrala mellan aktier och räntor. Å ena sidan har vi relativt starka utslag från fördelningsmodellens fyra hörnpelare. Å andra sidan är vår samlade arsenal av indikatorer för marknadstiming ännu negativa. Slutsatsen blir att det ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Vi fortsätter invänta tydligare signaler från våra modeller och lutar i nuläget varken åt över eller undervikt för aktier. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Aktier 50 % 50 % 50 % Räntor 50 % 50 % 50 % Hög Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 18% (+/-0%) 20% (+2%) Europa 9% (+/-0%) 7% (-2%) 9% (+/-0%) 9% (+/-0%) Asien 8% (-1%) 5% (-4%) Tillväxtmarkn. 6% (+1%) 9% (+4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Modellportföljen överviktas även denna månad i tillväxtmarknader samt underviktas i Asien, med betoning på Japan. har stöd i konjunkturmodellen och får ytterligare stöd i relativa vinstutsikter och kreditspreadar. Vinstnedskrivningarna är fortfarande negativa för tillväxtmarknader. Japan befinner sig i fortsatt svårt läge med hög värdering och svaga vinstutsikter. Vi stänger förra månadens spread med övervikt i Sverige mot undervikt i Europa (för högaktiva kunder halveras över- och undervikten). Förra månadens rörelser i likviditet och vinstutsikter har ändrats från att vara positiva till att vara negativa, och är därmed inte längre till Sveriges fördel. Försämrat marknadsklimat och sämre likviditet är huvudanledningen till att övervikten i stängs. Analys - Svenska aktier Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Med en industriproduktion som är på väg att vända uppåt finns det en hygglig chans att det positiva klimatet består ytterligare en tid. Investerarnas förhoppning att den värsta nedgångsperioden är förbi har fått förtroendet att återvända. På både penning- och aktiemarknaden finns det klara tecken på ökad optimism. Globalt har räntedifferenserna på kreditmarknaden och så kallade ted-spreadar (skillnaden mellan interbankräntor och statspapper) fortsatt att falla. Med en ökad riskvillighet har vi sett hur investerare satsat både på marknader och aktier som tidigare varit under press. har gått bättre än snittet. På den svenska marknaden är många av den senaste tidens vinnare aktier som tidigare tagit mycket stryk, inklusive mindre och medelstora företagen som därmed slagit storbolagsaktierna. Vad gäller sektorviktningen har vi fortsatt på tidigare linje men justerar upp risken något i portföljen. Energi och material bibehålls med en undervikt, huvudsakligen på grund av situationen i skogssektorn. Industrisektorn höjs till en övervikt, då vi ser att det är under denna period som chansen för positiva överraskningar är som störst i takt med att lagerkorrigeringen tar slut och inbromsningstakten i ekonomin stannar av. Även finanssektorns vikt ökar men ligger kvar i en undervikt. Bankerna hålls neutrala då det fortfarande finns en osäkerhet i sektorn. Läkemedel har liksom telekomoperatörer en låg cyklisk exponering, vilket innebär att de är inte så konjunkturkänsliga, varför bägge dessa sektorers vikt dras ned denna gång. Läkemedel till en neutralvikt, och operatörernas övervikt blir något mindre. IT sektorn behåller sin neutralvikt och de två stora, Ericsson och Nokia behålls med en övervikt. Även konsumentsektorn ligger i en neutralvikt men internt inom sektorn har marknadsexponeringen höjts något genom att KappAhl tagits in och vikten i H&M sänkts något. Analys - Ränteutveckling Dataskörden har börjat indikera stabilisering på låga nivåer i olika typer av ledande indikatorer så som företagens och hushållens framtidsplaner, orderingång och finansmarknader. Tendenserna är tydligast i men förekommer också i resten av världen inklusive Sverige. På räntemarknaderna har längre statsräntor pekat uppåt under månaden. Rörelsen är driven av främst förbättrad riskaptit samt den återkommande farhågan att den globala lågkonjunkturen kommer att öka utbudet av statspapper. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent efter sitt räntemöte den 20 april. Sänkningen var mindre än konsensusförväntan och föranledde en reservation från direktionsledamoten Lars EO Svensson som förordade en sänkning ned till 0,25 procent. Riksbanken håller dörren öppen för att göra ytterligare en nedtagning av reporäntan, samt att man överväger att köpa stats- eller bostadsobligationer som ett sätt att skapa trovärdighet för en ränteprognos där reporäntan ligger kvar länge på en låg nivå. Enligt Swedbanks bedömning finns det en sannolikhet för att Riksbanken senare i år kommer att komplettera sin penningpolitik med obligationsköp. Vårt huvudsakliga argument för detta är att utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden talar för ett mycket lågt inhemskt inflationstryck framöver. I enlighet med vår ränteprognos förefaller den bästa avkastningen på kort sikt finnas i främst 3-årssegmentet. Förväntningar om att Riksbanken är på väg att köpa obligationer stödjer det valet. På bostadsobligationsmarknaden har räntepåslagen fortsatt att 3

4 krympa gentemot statsräntor. De hittillsvarande resultaten under rapportsäsongen talar för ett utrymme att vikta ned inslaget av statsrisk och öka inslaget av bostads-och kreditrisk. Vi behåller därför vår mer positiva syn på bostadspapper, bankgaranterade statspapper samt kreditpapper som är utgivna antingen av statsnära eller konjunkturokänsliga emittenter. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 EMU Reporänta 1,25 0,50 0,50 0,50 2 år 1,33 1,1 1,0 1,1 10 år 3,21 3,1 3,0 3,0 Fed funds 0,125 0,125 0,125 0,125 2 år 0,91 0,6 0,4 0,4 10 år 3,16 3,1 3,1 3,2 Analys - Valutautveckling USD: Centralbanken Federal Reserves besked den 18 mars att påbörja köp av statspapper försvagade inledningsvis dollarn, men därefter har den amerikanska valutan successivt stärkts igen mot euron. Kortsiktigt ser vi en fortsatt intervallrörelse I EURUSD men på något års sikt bedömer vi att konjunktur-och räntebilden kommer att tala till förmån för dollarn. EUR: Även om sentimentsindikatorer så som inköpschefsindex och IFO har börjat indikera stabilisering förutser vi inte någon förstärkning i euron. Osäkerhet kring konjunkturförlopp, ECBs fortsatta politik och bankkrisproblematik fungerar som sänken för valutan. SEK: Kronan visar tecken på att forma en botten efter hösten och vinterns extrema fall. Även om mycket osäkerhet kvarstår om världsekonomin och Baltikum ser vi förbättrade möjligheter för en långsiktig kronförstärkning. Nya bakslag i global riskaptit och nya motgångar i Baltikum kan dock göra kronåterhämtningen ryckig. Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76 EUR/USD 1,331 1,28 1,23 1,16 USD/JPY 99,49 103,00 107,00 112,00 Analys - Strukturerade produkter Månadens erbjudande av kapitalskyddade produkter består av tre marknadsrelaterade, två räntenära och två strategibaserade SPAX. Marknadsrelaterade produkter Börsnedgången har stannat av och trots en viss återhämtning är värderingen, historiskt, attraktiv. Osäkerheten är hög på kort sikt, vilket talar för en längre placeringshorisont. Nedgången har även påverkat företag med stark marknadsposition vilket ger mycket god tillväxtpotential på lång sikt. Politiskt gynnade sektorer är investeringar i infrastruktur och grön energi. SPAX Infrastruktur är en global aktierelaterad placering med fokus på företag som gynnas av investeringar i infrastruktur. Produkten tar del av en bred sektor med stöd av politiska satsningar och, på sikt, återhämtning i tillväxtländer. SPAX Nordiska bolag är en aktiekorg bestående av sex nordiska företag som valts ut på grund av sina möjligheter att ge överavkastning under svåra marknadsförutsättningar. De utvalda företagen har stark ställning i respektive sektor och gynnas, kortsiktigt, av en svag krona. SPAX Kronförstärkning bygger på en förstärkning av den svenska kronan från nuvarande mycket svaga nivå. Ränterelaterade produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Stege är kopplad till utvecklingen för de 20 största bolagen i Europa. Avkastningen avgörs av hur många av bolagens aktiekurser som under hela löptiden ligger över brytpunkten på indikativt 90 procent av startvärdet. SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 3-6 procent och en maximal avkastning på 40 procent. Avkastningen beror på kursrörligheten i index, ju fler negativa månadsförändringar i index desto lägre avkastning. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktie- och ränteplaceringar är strategier, med låg samvariation mot traditionella placeringar. Detta eftersom dessa strategier kan gå emot utvecklingen i ränte- och aktiemarknaderna (tjäna pengar vid nedgång). SPAX Multihedge följer prisutvecklingen för flera olika tillgångsslag och geografiska marknader. Underliggande index viktas om månadsvis för att följa prisutvecklingen på det tillgångsslag med den bästa förväntade avkastningen i förhållande till risknivån. SPAX Kreditstrategi följer ett index baserat på kreditvärdiga europeiska företagsobligationer. Dessa företag gynnas tidigt då finansoron avtar och motviljan mot risk dämpas. 4

5 Månadsrapport maj Investment Center Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag. En aktivt förvaltad småbolagsfond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj av aktier. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swebank Robur Sverige Småbolag. Fonden placerar i små- och medelstora företag i olika branscher. Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond. Fonden har en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher. Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Fonden placerar i små- och medelstora bolag i olika branscher Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity. En väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Amerikafond. Fonden ger en branschmässig spridning av aktieplaceringarna i Nordamerika. Asien Swedbank Robur Pacificfond. Utifrån en tro om negativa utsikter med en hög aktiemarknadsvärdering och svaga vinstutsikter för japanska bolagen, avstår vi även fortsättningsvis från placering i Japan. Pacificfonden placerar i flera länder i Asien utom just Japan. En stor del investeras i marknader som Kina, Sydkorea och Taiwan som alla kategoriseras som tillväxtmarknader. Alltså överviktas denna region i kundportföljerna inte bara genom regionsfördelningen utan även genom detta produktval. Låg/medel/högaktiva kunder: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Alla kunder i IP: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder i första hand Framtidskonto Max. Swedbank Robur Räntefond Sverige (löptid 3,4 år), då den bästa avkastningen förväntas i löptiderna på 2-3 år. Fonden innehar även en hög andel bostadsobligationer, som överviktas i ränterekommendationen. Alternativa Placeringar För portföljer med en löptid upp till 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge och Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Genom placering i olika hedgefondstrategier uppnår vi en högre riskspridning. För portföljer med en löptid längre än 2 år: SPAX Multihedge. Produkten bygger på en strategi som väljer mellan olika tillgångsklasser som aktier, räntor, valutor och råvaror utifrån nuvarande marknadsförutsättningar. Strukturerade produkter SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna, undantag SPAX Multihedge som ingår i alternativa placeringar. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet Plus, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under april månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Swedrobur Sverigefond 24 % 9,1% 2,2% Swedrobur Europafond 5% 5,6% 0,3% Blackrock US Flexible Equity 12% 3,8% 0,5% Swedrobur Pacificfond 5% 0,8% 0,0% JP Morgan Emerging Markets 9% 1,8% 0,2% Swedrobur Räntefond Sverige 35% 0,5% 0,2% SPAX Multihedge 10% 0,0% 0,0% Totalt 3,31% Benchmark/jmf. index 3,04% Kommentar till avkastning Under mätperioden i april har många aktiemarknader gett en positiv avkastning. Portföljen har därför haft en positiv utveckling med 3,3 procents avkastning under månaden. Den har även denna månad klarat sig något bättre än jämförelseindex, framförallt på grund av regionsfördelningen. Övervikten i Sverige var särskilt gynnsam, då den svenska aktiemarknaden gått bättre relativt andra aktiemarknader. Portföljen avkastade 0,3 procent bättre än jämförelseindex under perioden. 5

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer