Månadsrapport maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2009"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Denna månad hålls portföljen neutral mellan aktier och räntor. Det är ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Räntor 50% Aktier 50% Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat att justera upp sina tillväxtprognoser. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket Tecken på viss återhämtning 9% (+4%) Asien 5% (-4%) 9% (+/-0%) Europa 7% (-2%) Sverige 20% (+2%) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies Asien Swedbank Robur Pacificfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder: Framtidskonto Max Swedbank Robur Räntefond Sverige SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Alternativa placeringar Placering < 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge Placering av mer kapital: Swedbank Robur Valuta Hedge Placering > 2 år: SPAX Multihedge Svenska aktier Läs mer på sid 3 Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76

2 Analys - Trender & Makroekonomi G20 mötets beslut att stärka IMFs kassa har minskat de globala riskerna, samtidigt som konjunkturdata inte längre överraskar bedömarna negativt. På marknaderna har aktörer börjat vända från en tidigare väldigt pessimistisk syn till att börja justera upp sina tillväxtprognoser. Detta gäller dock huvudsakligen för ekonomier utanför Europa. Trots uppjusteringarna väntas BNP falla globalt i år. Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen Banksektorn är i behov av mer kapital Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det finns ljuspunkter på annat håll att ta fasta på. Inköpschefsindex har stigit och fallet i orderingången har stannat upp. Det finns även klara tendenser till en stabilisering på bostadsmarknaden och i byggsektorn. Investeringarna har fallit markant, dock syns signaler som tyder på att investeringarna slutar att falla senare i år. Regeringen kan komma att konvertera sina röstlösa preferensaktier till vanligt aktiekapital för att täcka de hål som kan uppstå i bankernas balansräkningar när de säljer sina dåliga tillgångar. På så sätt skulle bankerna kunna kapitaliseras utan att regeringen måste be kongressen om mer pengar. Av de pengar som kongressen redan anslagit till saneringen av finanssektorn (TARP-pengarna) kommer endast drygt 100 miljarder USD att finnas kvar när myndigheterna varit med och delfinansierat de två fonder som ska köpa dåliga tillgångar av bankerna. Frågan är om dessa dryga 100 miljarder tillsammans med det aktiekapital som skapas via konverting av preferensaktier ger bankerna tillräckligt med kapital. Möjligen är utspelet menat att sätta press på kongressen, som kanske hellre tar fram mer pengar till fortsatta injektioner via preferensaktier (som dock ändå i framtiden kan behöva omvandlas till vanligt kapital) än att de i dagsläget accepterar den nationalisering som en konvertering utgör. Resultaten av regeringens stress-tester av bankerna, som ska vara klar 4 maj, är också viktiga. Testet går ut på att bankernas balansräkningar analyseras av myndigheterna för att se hur de utvecklas under olika scenarier. Europa och Sverige Långsam återhämtning i euroområdet Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar Förtroendeindikatorerna i euroområdet har börja visa en återhämtning efter mer positiva siffror i, Japan och Kina. Det är dock troligt att euroområdets tillväxt kommer att återhämta sig senare än i andra läder. Stimulansen från finanspolitiken är exempelvis mycket mindre än i andra delar av världen. Dessutom är Europeiska centralbanken, ECB, mer försiktig jämfört med andra centralbanker. Reporäntan ligger idag på 1,25 procent och även om en sänkning i maj är trolig lär golvet för reporäntan hamna högre än i andra ekonomier. ECB har heller inga planer på att i dagsläget köpa statsobligationer. Inflationen i euroområdet föll i mars till bara 0,6 procent i årstakt. Även kärninflationen är på den låga nivån 1,5 procent. I Storbritannien föll aktiviteten med över 4 procent i första kvartalet jämfört med samma period förra året. Landet befinner sig i den värsta recessionen sedan början av 1980-talet, men gigantiska stimulanser från penning- och finanspolitiken tillsammans med en svag valuta pekar på en återhämtning efter sommaren. I Sverige sänkte Riksbanken reporäntan till 0,50 procent. I praktiken har den traditionella penningpolitiken spelat ut sin roll för ytterligare stimulans. Vad gäller andra insatser säger Riksbanken att de kan komma att köpa bostads- eller statsobligationer. Än är det oklart hur det ska gå till, då EU:s regler begränsar möjligheterna. I regeringens nya vårbudget tillkom ytterligare miljarder, främst med ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt kan de finanspolitiska stimulanserna bli 3,5 procent av BNP år 2009 och Skatteoch räntesänkningarna mildrar delvis de negativa effekterna på efterfrågan från en svag arbetsmarknad. Arbetslösheten har stigit från cirka 6 procent till 8,3 procent på bara drygt ett år. Swedbank räknar med att konjunkturen inte försämras i samma takt kommande kvartal som i kvartal 4 och 1. Pessimismen hos inköpscheferna har minskat, men orderingången fortsätter att falla och företagen drar ner både sin produktion och varslar personal. Japan Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket I Japan har regeringen annonserat ett nytt gigantiskt stimulanspaket på cirka 3 procent av BNP. Det betyder att finanspolitiken kommer att bli mycket mer expansiv än tidigare räknat. Förtroendet inom näringslivet har stigit från väldigt låga nivåer och produktionsplanerna pekar på en liten produktionsökning under kvartal 2, efter ett fall på 20 procent under de första tre månaderna av Tecken på viss återhämtning Det finns nu tecken på viss återhämtning i flera av de större tillväxtländerna. I Ryssland har växelkursen och utvecklingen av valutareserven stabiliserats och konjunkturdata som publicerats har varit mindre dålig. Stimulansen i Kina har börjat påverka tillväxten positivt och siffror för mars visar en återhämtning i detaljhandel, export och bankutlåning. Följden är att prognosmakare nu börjar justera upp sina tillväxtprognoser för Kina. Även i Korea ser det mindre dåligt ut än det gjorde för en till två månader sedan. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Denna månad håller vi oss neutrala mellan aktier och räntor. Å ena sidan har vi relativt starka utslag från fördelningsmodellens fyra hörnpelare. Å andra sidan är vår samlade arsenal av indikatorer för marknadstiming ännu negativa. Slutsatsen blir att det ännu inte är lämpligt att ta risk i tillgångsfördelningen. Vi fortsätter invänta tydligare signaler från våra modeller och lutar i nuläget varken åt över eller undervikt för aktier. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Aktier 50 % 50 % 50 % Räntor 50 % 50 % 50 % Hög Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 18% (+/-0%) 20% (+2%) Europa 9% (+/-0%) 7% (-2%) 9% (+/-0%) 9% (+/-0%) Asien 8% (-1%) 5% (-4%) Tillväxtmarkn. 6% (+1%) 9% (+4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Modellportföljen överviktas även denna månad i tillväxtmarknader samt underviktas i Asien, med betoning på Japan. har stöd i konjunkturmodellen och får ytterligare stöd i relativa vinstutsikter och kreditspreadar. Vinstnedskrivningarna är fortfarande negativa för tillväxtmarknader. Japan befinner sig i fortsatt svårt läge med hög värdering och svaga vinstutsikter. Vi stänger förra månadens spread med övervikt i Sverige mot undervikt i Europa (för högaktiva kunder halveras över- och undervikten). Förra månadens rörelser i likviditet och vinstutsikter har ändrats från att vara positiva till att vara negativa, och är därmed inte längre till Sveriges fördel. Försämrat marknadsklimat och sämre likviditet är huvudanledningen till att övervikten i stängs. Analys - Svenska aktier Den senaste månaden har aktiemarknaderna haft en mycket stark utveckling. Förklaringarna ligger bland annat i det amerikanska räddningspaket och att positiva nyheter har fått riskaptiten att återvända. Med en industriproduktion som är på väg att vända uppåt finns det en hygglig chans att det positiva klimatet består ytterligare en tid. Investerarnas förhoppning att den värsta nedgångsperioden är förbi har fått förtroendet att återvända. På både penning- och aktiemarknaden finns det klara tecken på ökad optimism. Globalt har räntedifferenserna på kreditmarknaden och så kallade ted-spreadar (skillnaden mellan interbankräntor och statspapper) fortsatt att falla. Med en ökad riskvillighet har vi sett hur investerare satsat både på marknader och aktier som tidigare varit under press. har gått bättre än snittet. På den svenska marknaden är många av den senaste tidens vinnare aktier som tidigare tagit mycket stryk, inklusive mindre och medelstora företagen som därmed slagit storbolagsaktierna. Vad gäller sektorviktningen har vi fortsatt på tidigare linje men justerar upp risken något i portföljen. Energi och material bibehålls med en undervikt, huvudsakligen på grund av situationen i skogssektorn. Industrisektorn höjs till en övervikt, då vi ser att det är under denna period som chansen för positiva överraskningar är som störst i takt med att lagerkorrigeringen tar slut och inbromsningstakten i ekonomin stannar av. Även finanssektorns vikt ökar men ligger kvar i en undervikt. Bankerna hålls neutrala då det fortfarande finns en osäkerhet i sektorn. Läkemedel har liksom telekomoperatörer en låg cyklisk exponering, vilket innebär att de är inte så konjunkturkänsliga, varför bägge dessa sektorers vikt dras ned denna gång. Läkemedel till en neutralvikt, och operatörernas övervikt blir något mindre. IT sektorn behåller sin neutralvikt och de två stora, Ericsson och Nokia behålls med en övervikt. Även konsumentsektorn ligger i en neutralvikt men internt inom sektorn har marknadsexponeringen höjts något genom att KappAhl tagits in och vikten i H&M sänkts något. Analys - Ränteutveckling Dataskörden har börjat indikera stabilisering på låga nivåer i olika typer av ledande indikatorer så som företagens och hushållens framtidsplaner, orderingång och finansmarknader. Tendenserna är tydligast i men förekommer också i resten av världen inklusive Sverige. På räntemarknaderna har längre statsräntor pekat uppåt under månaden. Rörelsen är driven av främst förbättrad riskaptit samt den återkommande farhågan att den globala lågkonjunkturen kommer att öka utbudet av statspapper. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent efter sitt räntemöte den 20 april. Sänkningen var mindre än konsensusförväntan och föranledde en reservation från direktionsledamoten Lars EO Svensson som förordade en sänkning ned till 0,25 procent. Riksbanken håller dörren öppen för att göra ytterligare en nedtagning av reporäntan, samt att man överväger att köpa stats- eller bostadsobligationer som ett sätt att skapa trovärdighet för en ränteprognos där reporäntan ligger kvar länge på en låg nivå. Enligt Swedbanks bedömning finns det en sannolikhet för att Riksbanken senare i år kommer att komplettera sin penningpolitik med obligationsköp. Vårt huvudsakliga argument för detta är att utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden talar för ett mycket lågt inhemskt inflationstryck framöver. I enlighet med vår ränteprognos förefaller den bästa avkastningen på kort sikt finnas i främst 3-årssegmentet. Förväntningar om att Riksbanken är på väg att köpa obligationer stödjer det valet. På bostadsobligationsmarknaden har räntepåslagen fortsatt att 3

4 krympa gentemot statsräntor. De hittillsvarande resultaten under rapportsäsongen talar för ett utrymme att vikta ned inslaget av statsrisk och öka inslaget av bostads-och kreditrisk. Vi behåller därför vår mer positiva syn på bostadspapper, bankgaranterade statspapper samt kreditpapper som är utgivna antingen av statsnära eller konjunkturokänsliga emittenter. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,50 0,25 0,25 0,25 2 år 1,11 0,9 0,8 0,9 10 år 3,26 3,2 3,1 3,2 Stibor 3 mån 0,94 0,6 0,6 0,5 Stibor 6 mån 1,25 0,7 0,7 0,6 EMU Reporänta 1,25 0,50 0,50 0,50 2 år 1,33 1,1 1,0 1,1 10 år 3,21 3,1 3,0 3,0 Fed funds 0,125 0,125 0,125 0,125 2 år 0,91 0,6 0,4 0,4 10 år 3,16 3,1 3,1 3,2 Analys - Valutautveckling USD: Centralbanken Federal Reserves besked den 18 mars att påbörja köp av statspapper försvagade inledningsvis dollarn, men därefter har den amerikanska valutan successivt stärkts igen mot euron. Kortsiktigt ser vi en fortsatt intervallrörelse I EURUSD men på något års sikt bedömer vi att konjunktur-och räntebilden kommer att tala till förmån för dollarn. EUR: Även om sentimentsindikatorer så som inköpschefsindex och IFO har börjat indikera stabilisering förutser vi inte någon förstärkning i euron. Osäkerhet kring konjunkturförlopp, ECBs fortsatta politik och bankkrisproblematik fungerar som sänken för valutan. SEK: Kronan visar tecken på att forma en botten efter hösten och vinterns extrema fall. Även om mycket osäkerhet kvarstår om världsekonomin och Baltikum ser vi förbättrade möjligheter för en långsiktig kronförstärkning. Nya bakslag i global riskaptit och nya motgångar i Baltikum kan dock göra kronåterhämtningen ryckig. Valutaprognoser USD/SEK 7,996 8,44 8,29 8,19 EUR/SEK 10,65 10,80 10,20 9,50 NOK/SEK 1,23 1,24 1,23 1,16 GPB/SEK 11,96 12,27 11,86 11,59 JPY/SEK 8,037 8,19 7,75 7,31 CHF/SEK 7,05 6,75 6,30 5,76 EUR/USD 1,331 1,28 1,23 1,16 USD/JPY 99,49 103,00 107,00 112,00 Analys - Strukturerade produkter Månadens erbjudande av kapitalskyddade produkter består av tre marknadsrelaterade, två räntenära och två strategibaserade SPAX. Marknadsrelaterade produkter Börsnedgången har stannat av och trots en viss återhämtning är värderingen, historiskt, attraktiv. Osäkerheten är hög på kort sikt, vilket talar för en längre placeringshorisont. Nedgången har även påverkat företag med stark marknadsposition vilket ger mycket god tillväxtpotential på lång sikt. Politiskt gynnade sektorer är investeringar i infrastruktur och grön energi. SPAX Infrastruktur är en global aktierelaterad placering med fokus på företag som gynnas av investeringar i infrastruktur. Produkten tar del av en bred sektor med stöd av politiska satsningar och, på sikt, återhämtning i tillväxtländer. SPAX Nordiska bolag är en aktiekorg bestående av sex nordiska företag som valts ut på grund av sina möjligheter att ge överavkastning under svåra marknadsförutsättningar. De utvalda företagen har stark ställning i respektive sektor och gynnas, kortsiktigt, av en svag krona. SPAX Kronförstärkning bygger på en förstärkning av den svenska kronan från nuvarande mycket svaga nivå. Ränterelaterade produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Stege är kopplad till utvecklingen för de 20 största bolagen i Europa. Avkastningen avgörs av hur många av bolagens aktiekurser som under hela löptiden ligger över brytpunkten på indikativt 90 procent av startvärdet. SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 3-6 procent och en maximal avkastning på 40 procent. Avkastningen beror på kursrörligheten i index, ju fler negativa månadsförändringar i index desto lägre avkastning. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktie- och ränteplaceringar är strategier, med låg samvariation mot traditionella placeringar. Detta eftersom dessa strategier kan gå emot utvecklingen i ränte- och aktiemarknaderna (tjäna pengar vid nedgång). SPAX Multihedge följer prisutvecklingen för flera olika tillgångsslag och geografiska marknader. Underliggande index viktas om månadsvis för att följa prisutvecklingen på det tillgångsslag med den bästa förväntade avkastningen i förhållande till risknivån. SPAX Kreditstrategi följer ett index baserat på kreditvärdiga europeiska företagsobligationer. Dessa företag gynnas tidigt då finansoron avtar och motviljan mot risk dämpas. 4

5 Månadsrapport maj Investment Center Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Lannebo Småbolag. En aktivt förvaltad småbolagsfond med tonvikt på svenska små- och medelstora företag. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj av aktier. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swebank Robur Sverige Småbolag. Fonden placerar i små- och medelstora företag i olika branscher. Europa Låg/medelaktiva kunder: Swedbank Robur Europafond. Fonden har en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher. Högaktiva kunder: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Fonden placerar i små- och medelstora bolag i olika branscher Låg/medelaktiva kunder: BlackRock US Flexible Equity. En väl förvaltad fond med bra riskspridning mellan storlek på bolag samt sektorer. Högaktiva kunder: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag. Högaktiva kunder i försäkring och IP: Swedbank Robur Amerikafond. Fonden ger en branschmässig spridning av aktieplaceringarna i Nordamerika. Asien Swedbank Robur Pacificfond. Utifrån en tro om negativa utsikter med en hög aktiemarknadsvärdering och svaga vinstutsikter för japanska bolagen, avstår vi även fortsättningsvis från placering i Japan. Pacificfonden placerar i flera länder i Asien utom just Japan. En stor del investeras i marknader som Kina, Sydkorea och Taiwan som alla kategoriseras som tillväxtmarknader. Alltså överviktas denna region i kundportföljerna inte bara genom regionsfördelningen utan även genom detta produktval. Låg/medel/högaktiva kunder: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Alla kunder i IP: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar För låg-/medelaktiva kunder i första hand Framtidskonto Max. Swedbank Robur Räntefond Sverige (löptid 3,4 år), då den bästa avkastningen förväntas i löptiderna på 2-3 år. Fonden innehar även en hög andel bostadsobligationer, som överviktas i ränterekommendationen. Alternativa Placeringar För portföljer med en löptid upp till 2 år: Swedbank Robur Global Macro Hedge och Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Genom placering i olika hedgefondstrategier uppnår vi en högre riskspridning. För portföljer med en löptid längre än 2 år: SPAX Multihedge. Produkten bygger på en strategi som väljer mellan olika tillgångsklasser som aktier, räntor, valutor och råvaror utifrån nuvarande marknadsförutsättningar. Strukturerade produkter SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna, undantag SPAX Multihedge som ingår i alternativa placeringar. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. SPAX Stege, 1,5 år SPAX Kronförstärkning, 2 år SPAX Europa Trygghet Plus, 3 år SPAX Multihedge, 4 år SPAX Infrastruktur, 5 år SPAX Nordiska Bolag, 5 år SPAX Kreditstrategi, 5 år Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under april månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Swedrobur Sverigefond 24 % 9,1% 2,2% Swedrobur Europafond 5% 5,6% 0,3% Blackrock US Flexible Equity 12% 3,8% 0,5% Swedrobur Pacificfond 5% 0,8% 0,0% JP Morgan Emerging Markets 9% 1,8% 0,2% Swedrobur Räntefond Sverige 35% 0,5% 0,2% SPAX Multihedge 10% 0,0% 0,0% Totalt 3,31% Benchmark/jmf. index 3,04% Kommentar till avkastning Under mätperioden i april har många aktiemarknader gett en positiv avkastning. Portföljen har därför haft en positiv utveckling med 3,3 procents avkastning under månaden. Den har även denna månad klarat sig något bättre än jämförelseindex, framförallt på grund av regionsfördelningen. Övervikten i Sverige var särskilt gynnsam, då den svenska aktiemarknaden gått bättre relativt andra aktiemarknader. Portföljen avkastade 0,3 procent bättre än jämförelseindex under perioden. 5

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2008

Månadsrapport december 2008 08-12-01 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport december 2008 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer