Månadsrapport januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport januari 2009"

Transkript

1 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 3% (- 2%) Asien 8% (-2%) 11% (+ 3%) Europa 13% (+1%) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktiefonder Sverige Europa Asien Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Stella Sverige Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Indexfond Swedbank Robur Pacificfond JP Morgan Emerging Markets Räntefonder Alternativa placeringar Swedbank Robur Räntefond Sverige Räntor 45 % (- 5%) Aktier 55 % (+5%) Räntor 45 % (-5%) Sverige 20% (+/- 0%) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 SPAX Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Robur Valuta Hedge SPAX Stege, 1,5 år SPAX Europa Trygghet, 3 år SPAX Råvarustrategi, 5 år SPAX Sverige, 5 år SPAX Infrastruktur, 5 år Tillväxten är mycket svag globalt sett. Positivt är att fallande råvarupriser har dämpat pristrycket och inflationstakten minskar nu i snabb takt. Regeringar försöker stimulera tillväxten med ökade offentliga utgifter och förslag som gynnar investeringar och konsumtion. Samtidigt fortsätter centralbanker att sänka styrräntor och genomföra andra åtgärder för att öka likviditeten på kreditmarknaderna. Kreditoron har minskat något men stressen i det finansiella systemet är fortfarande stor. Konjunkturen svagare än väntat President Obama förbereder stort stimulanspaket Europa och Sverige Industrikonjunkturen viker ytterligare Inflationen faller snabbt och gynnar hushållen Svenska aktier Läs mer på sid 4 Världsekonomins kraftiga inbromsning fortsätter och vi fokuserar på att hitta bolag som historiskt har presterat goda resultat även under tuffa tider. Det finns också plats i portföljen för företag med låg konjunkturexponering. Vi räknar med att börsen förblir volatil (slagig) och svår att prognostisera. I ett sådant skede handlar det om att leta efter enskilda bolag snarare än att identifiera branschtrender eller sektorrotation. Mot den bakgrunden fästs inte stor vikt vid själva branschviktningen. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Styrränta 2,00 1,5 1,25 1,25 2 år 1,47 1,40 1,50 1,80 10 år 2,64 2,80 3,10 3,50 Stibor 3 mån 2,38 1,80 1,70 1,60 Stibor 6 mån 2,43 1,90 1,80 1,70 Japan Bank of Japan sänkte styrräntan till 0,1 procent Svagare global efterfrågan slår mot exporten Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån EUR/SEK 10,68 10,00 9,70 9,30 USD/SEK 7,96 7,69 8,08 8,23 GPB/SEK 12,00 11,11 11,28 11,07

2 Analys - Trender & Makroekonomi Tillväxten är mycket svag globalt sett. Positivt är att fallande råvarupriser har dämpat pristrycket och inflationstakten minskar nu i snabb takt. Regeringar försöker stimulera tillväxten med ökade offentliga utgifter och förslag som gynnar investeringar och konsumtion. Samtidigt fortsätter centralbanker att sänka styrräntor och genomföra andra åtgärder för att öka likviditeten på kreditmarknaderna. Kreditoron har minskat något men stressen i det finansiella systemet är fortfarande stor. Bank of Japan och Federal Reserve har redan sänkt sina styrräntor till nära noll. ECB, Riksbanken och Bank of England kommer alla att sänka styrräntorna ytterligare. Konjunkturen svagare än väntat President Obama förbereder stort stimulanspaket Den amerikanska ekonomin är i recession och tillväxtindikatorer har fortsatt att komma in svagt. Industriföretagens förtroende minskade ytterligare i december och orderingång samt produktion faller. Aktiviteten och orderingången för tjänstesektorn sjunker, men i minskad takt i december jämfört med rekordlåga november. Nedgången är som sagt bred, men framförallt är det bilindustrin som är svag. Bilförsäljningen är låg och företagen sitter på för stora lager av osålda bilar. Bilföretagen har därför stundtals stoppat produktion samt fått nödlån av staten för att överleva. Hushållens pessimism är hög, där den allt sämre arbetsmarknaden spelar in. Positivt är att inflationstakten faller tillbaka, vilket ger köpkraft till hushåll och företag samtidigt som det minskar kostnadstrycket i många företag. Barack Obamas kommande stimulanspaket ser ut att landa på 775 miljarder dollar att spendera de kommande två åren (cirka 5,5 procent av BNP). Paketet kommer bland annat att innehålla skattelättnader. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte sin styrränta till mellan 0 och 0,25 procent. De har nu gjort slut på sin ränteammunition men kommer att fortsätta med kreativa åtgärder, exempelvis köp av bolånepapper, för att stimulera kreditmarknaderna. Inköpschefsindex i Storbritannien steg lite i december men nivån är mycket låg och industriaktiviteten har fortsatt att minska. Antalet nya låneansökningar sjönk till ny rekordlåg nivå i november och huspriserna fortsätter att falla. Bank of Englands kraftiga räntesänkningar kommer att gynna fastighetsmarknaden på sikt men det kommer att ta tid innan detta får genomslag. Lägre energipriser och regeringens momssänkning har bidragit till att inflationstakten saktat in. Aktiviteten i svensk ekonomi sjunker nu. Företagen har fortsatt att varsla personal, skära i sina nu för stora lager och justerat ned sina investeringsplaner. Många företag uppger även att de har svårare att finansiera sin verksamhet idag. Svag efterfrågan har gjort att både exporten och importen minskat snabbt, trots en mycket svag krona. Inflationstakten kommer att falla kraftigt i december, främst på grund av Riksbankens stora räntesänkningar samt billigare bensin. Låg inflation är dock en positiv faktor för hushållen där flertalet även gynnas av nya skattesänkningar nu i januari. Detaljhandeln, som varit svag sista året, tycks ha haft en hygglig julhandelsförsäljning där hushållen utnyttjat mellandagsreorna. Bilförsäljningen är däremot mycket svag. Riksbanken chockade marknaden med att sänka reporäntan från 3,75 procent till 2 procent i december. Men givet den mycket svaga ekonomiska bilden förväntar både vi och marknaden att Riksbanken sänker räntan ytterligare vid deras möte i februari. Japan Bank of Japan sänkte styrräntan till 0,1 procent Japansk industriproduktion har fallit mer än väntat där minskande orderingång och stramare kreditgivning påverkar aktiviteten negativt. Toyota gör som flera andra fordonstillverkare och stoppar temporärt produktionen i sina fabriker. Regeringens stimulanspaket förväntas stödja konsumtionen nästa år, men bara delvis kompensera för svaga investeringar och export. Bank of Japan sänkte i december sin redan låga styrränta till bara 0,1 procent. Europa och Sverige Industrikonjunkturen viker ytterligare Inflationen faller snabbt och gynnar hushållen Den europeiska konjunkturen är svag med negativ BNPutveckling andra halvåret 2008 och troligen även i inledningen av Företagsförtroendet minskade i december och den tyska industrin är inte längre den motor som den en gång var för den europeiska tillväxten. Arbetslösheten i Tyskland minskar inte längre. I december ökade arbetslösheten för första gången på tre år. Både den inhemska och den globala efterfrågan har fallit samtidigt som en relativt stark euro väger negativt på exporten. Stimulansen från finanspolitiken i euroområdet kan bara delvis bromsa nedgången. Europeiska centralbanken kommer därför att sänka styrräntan ytterligare. Svagare global efterfrågan slår mot exporten na har drabbats av den globala krisen och exporten från asiatiska länder som Taiwan och Korea har fallit. Flera länder i Asien har dock bytesbalansöverskott som de använder för att öka den inhemska efterfrågan, vilket kan mildra nedgången i konjunkturen. Många centralbanker sänker även sina styrräntor. Kina har exempelvis sänkt räntan fem gånger de senaste tre månaderna. Vi förväntar för övrigt att skuldtyngda länder med stora underskott i finanserna och behov av extern finansiering, exempelvis flera länder i Öst- och Centraleuropa, drabbas extra hårt av krisen. Den inhemska efterfrågan är svag i många länder och flera råvaruexportörer, exempelvis Ryssland och flera länder i Latinamerika, har påverkats negativt av fallande råvarupriser. Oljepriset har dock rekylerat upp 2

3 något och europeiska gaspriser har stigit i början av januari, delvis på grund av konflikten mellan Israel och Palestina samt att Ryssland stoppat sina gasleveranser till Ukraina. Modellportfölj - Aktier & Räntor Vi fortsätter att vara neutrala mellan aktier och räntor under januari månad för låg- och medelaktiva kunder. För högaktiva kunder behåller vi dock en viss övervikt i aktier. Under december och under början av 2009 har världens börser återhämtat sig något. Precis som tidigare talar både likviditet, värdering samt fallande räntor och oljepris för att börsen ska återhämta sig. Dock revideras företagsvinsterna ned kraftigt och detta kommer att fortsätta något kvartal till vilket kan få börsen att svänga ned igen. Vi avvaktar med att ta större position under januari för att få en klarare bild var världsekonomin är på väg. Den kommande rapportperioden kommer att ge oss mer klarhet. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50 % 50 % 55 % (+5 %) Räntor 50 % 50 % 45 % (-5 %) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner Modellportföljens aktiedel överviktas i och Europa medan och Asien inklusive Japan underviktas. Likviditeten har fortsatt att förstärkas i medan Europa har en attraktiv värdering. Konjunkturcykeln fortsätter att påverka negativt. Asien är fortsatt dyrt och har dålig likviditet vilket motiverar undervikten. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel Sverige 18 % 20 % * Hög Europa 11 % (+2%) 13 % (+1%) 11 % (+2%) 11 % (+3 %) Asien 7 % (-2 %) 8 % (-2 %) Tillväxtmarkn. 3 % (-2 %) 3 % (-2 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Analys - Ränteutveckling Riksbanken väntas sänka reporäntan med 50 punkter vid sitt ordinarie räntebesked den 11 februari. Den snabba och kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi och de ökade problemen med kreditförsörjningen som har rapporterats motiverar ännu en kraftig räntesänkning. Bland annat visar KI-barometern att 34 % procent av företagen upplever en försvårad finansieringssituation. Statens garantiprogram har inte lyckats få den omfattning som regeringen hoppades på och därmed har inte heller de finansiella marknadernas funktionssätt förbättrats i tillräcklig utsträckning. Detta är förklaringen till att interbankräntorna (Stibor) inte sjunker i den takt som många har hoppats. Vi ser dock att Stibor ska sjunka men att det tar sin tid. Svenska obligationsräntor har sjunkit kraftigt i spåren av de allt dystrare konjunkturutsikterna. Placerare världen över fortsätter att vara rädda och väljer statspapper. Därmed sjunker räntorna vilket också spiller över till Sverige. Vi anser att räntorna är på mycket låga nivåer och att detta inte är långsiktigt motiverat utan på sikt kommer längre räntor att stiga från dagens låga nivåer. Under inledningen av 2009 har också en rekyl skett med en brantning (skillnaden mellan långa och korta räntor ökar) av avkastningskurvan som följd. Senare i vinter kan dock dåliga nyheter och oro åter pressa ner räntorna. Med ytterligare styrräntesänkningar i faggorna kommer den svenska räntekurvan fortsätta att branta på sikt. I enlighet med vår ränteprognos förväntas den bästa avkastningen på kort sikt finnas i löptider på tre år. Vi rekommenderar en fortsatt försiktighet med val av utgivare av värdepappret. Vi fortsätter att rekommendera säkerställda bostadsobligationer och statsgaranterade banker. Om man vill investera i företagspapper rekommenderar vi statligt ägda bolag samt konjunkturokänsliga bolag. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 2,00 1,50 1,25 1,25 2 år 1,47 1,40 1,50 1,80 10 år 2,64 2,80 3,10 3,50 Stibor 3 mån 2,38 1,80 1,70 1,60 Stibor 6 mån 2,43 1,90 1,80 1,70 EMU Reporänta 2,50 2,00 2,00 2,00 2 år 1,50 1,70 1,90 2,30 10 år 3,02 3,20 3,30 3,60 Fed Funds 0,125 0,125 0,125 0,125 2 år 0,77 0,60 0,60 0,90 10 år 2,41 2,70 3,10 3,70 Analys - Valutautveckling USD: Dollarns uppgång sedan i somras bröts i slutet av kommer sannolikt ur krisen före många andra ekonomier. Vi förutser därför att dollarn fortsätter att stärkas under Det finns dock kortsiktigt såväl för- som nackdelar för dollarns utsikter och vi ser tillfälligt en sidledes rörelse. 3

4 EUR: Inbromsning av tillväxten och en mjukare europeisk centralbank har försvagat euron mot dollarn under det andra halvåret Euron stärktes något igen under avslutningen på året men vi förutser att allt dystrare makroekonomiska utsikter åter kommer att tunga tynga euron under loppet av SEK: Försämrad global konjunktur med tillhörande svag börsutveckling och en kraftig helomvändning från Riksbanken ledde till en svag utveckling för kronan i december. De lägsta nivåerna är nu bakom oss och vi är åtminstone kortsiktigt positiva till kronutvecklingen framöver. Vi är även positiva till kronan på längre sikt när vi ser tecken på konjunkturförbättring. Dock kan perioder av mer negativ makro- och företagsinformation få kronan att försvagas. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån EUR/SEK 10,68 10,00 9,70 9,30 USD/SEK 7,96 7,69 8,08 8,23 GPB/SEK 12,00 11,11 11,28 11,07 EUR/USD 1,34 1,30 1,20 1,13 NOK/SEK 1,13 1,15 1,12 1,10 JPY/SEK 8,84 7,69 7,70 7,48 USD/JPY 90,11 100,00 105,00 110,00 Analys - Svenska aktier Världsekonomins kraftiga inbromsning fortsätter och vi fokuserar på att hitta bolag som historiskt har presterat goda resultat även under tuffa tider. Det finns också plats i portföljen för företag med låg konjunkturexponering. Vi räknar med att börsen förblir volatil (slagig) och svår att prognostisera. I ett sådant skede handlar det om att leta efter enskilda bolag snarare än att identifiera branschtrender eller sektorrotation. Mot den bakgrunden fästs inte stor vikt vid själva branschviktningen. Branschspecifikt, har vi den största undervikten i industrisektorn, på grund av dess höga konjunkturexponering. Många av industriföretagen är välskötta men samtidigt är det här i dessa som vi riskerar att få se de största fallen i aktivitetsnivå. Trots fortsatt motvind för konsumenterna väljer vi att övervikta konsumentvaror. I första hand tack vare de specifika kvaliteterna hos de företag vi valt, men också för att få lite krydda i portföljen ifall marknaden utvecklas positivt. Ännu en gång väljer vi att övervikta teknologisektorn. De valda företagen har exponering mot samhällsservice och efterfrågan på deras produkter framstår som attraktiv under de närmast kommande åren. Ett defensivt inslag utgörs av en övervikt för telekom som kännetecknas av stabila kassaflöden och låg konjunkturkänslighet. Enligt vår uppfattning är bolagen knappast immuna mot en konjunkturnedgång, men försvagningen har hittills inte varit tillräckligt allvarlig för att slå igenom märkbart. Vi behåller en undervikt inom energi och råvaror, huvudsakligen på grund av oron för massa och papper, men även till viss del råvaror. För att anpassa utbud till efterfrågan håller de flesta nu på att dra ned produktionen. Finansaktier ligger neutralviktade då de riskerar att fortsätta att tyngas av den ekonomiska utvecklingen. Värderingen är dock attraktiv och bankernas utlåningsmarginaler är på väg upp i spåren av en krympande kredittillgång. Vi lämnar fastighetsaktier helt utanför portföljen även denna gång. Även hälsovårdssektorn är neutralviktad. Vi fortsätter att prioritera defensiva kvaliteter bland de större bolagen. Analys: Strukturerade produkter Månadens utbud av kapitalskyddade produkter består av två marknadsrelaterade, en strategibaserad och två räntenära SPAX. Marknadsrelaterade produkter Efter drygt ett år med kraftiga nedgångar på aktiebörserna är värderingen attraktiv i ett historiskt perspektiv. Den breda nedgången har även påverkat företag med långsiktigt stark marknadsposition vilket ger god tillväxtpotential på lång sikt. En sektor som därtill får betydande politiskt stöd är investeringar i infrastruktur. SPAX Infrastruktur är kopplad till en global korg av aktier bestående av 20 bolag som gynnas av investeringar i infrastruktur. Globalt fokus på infrastrukturinvesteringar ger en mycket god potential för dessa företag. SPAX Sverige följer ett index bestående av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Svenska företag är konkurrenskraftiga och f nför närvarande ger en svag krona ytterligare konkurrensfördel. Dagens värdering är därtill attraktiv, både i ett internationellt och historiskt perspektiv. Strategirelaterade produkter Ett kompletterande placeringsalternativ till aktier är hedgestrategier. Dessa strategier har låg samvariation med aktie- och räntemarknaden, då dessa strategier inte behöver följa utvecklingen på dessa marknaderna. SPAX Råvarustrategi är kopplat till ett råvaruindex som kan ta både långa och korta positioner i olika råvaror. På så sätt kan SPAX Råvarustrategi skapa avkastning både i perioder med stigande och sjunkande råvarupriser. Räntenära produkter Räntenära SPAX är ett alternativ till ett kontosparande och passar investerare med en försiktig marknadstro. SPAX Stege är kopplad till kursutvecklingen för de 20 största bolagen i Europa. Avkastningen beror på hur många av bolagens aktiekurser som under hela löptiden noterats över brytpunkten på indikativt 90 procent av startvärdet. Den maximala avkastningen i SPAX Stege är 17,5 procent på 1,5 år. 4

5 Månadsrapport januari Investment Center SPAX Europa Trygghet är kopplat till ett brett europeiskt aktieindex. Produkten har en lägsta avkastning på 6-8 procent och en maximal avkastning på 40 procent. Avkastningen beror på kursrörligheten i index, ju fler negativa månadsförändringar i index desto lägre avkastning. Produktförslag fonder Sverige Swedbank Robur Sverigefond för låg-/medelrisk kunder och Swedbank Robur Stella Sverige för högriskkunder. Europa Swedbank Robur Europafond. Swedbank Robur Indexfond. Vi eftersträvar endast en marknadsrisk, dvs en förvaltning nära index. Asien Hela kapitalet placeras i Swedbank Robur Pacificfond. På grund av förväntningar om en svagare japansk valuta avstår vi även fortsättningsvis från placeringar i Japan. JP Morgan Emerging Markets. En fond med en bra riskspridning över tillväxtregionerna. Räntefonder Swedbank Robur Räntefond Sverige (löptid 3,37 år), då vi rekommenderar en löptid på ca 3 år, samt en hög andel bostadsobligationer. Alternativa Placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge, samt Swedbank Robur Valuta Hedge för kunder med mer kapital. Vi ser fördelar med en spridning över fler hedgefondstrategier SPAX rekommenderas fortsatt som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX olika löptider och riskprofil påverkar i vilken portfölj rekommendationen återfinns. Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under december månad. Utveckling december Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Swedrobur Sverigefond 22 % 14,7 % 3,2 % Swedrobur Europafond 12 % 8,6 % 1,0 % Swedrobur Indexfond 14 % -1,6 % -0,2 % Swedrobur Pacificfond 8 % 6,6 % 0,5 % JP Morgan Emerging Markets Equity 4 % 11,3 % 0,5 % Swedrobur Räntefond Sverige 30 % 2,2 % 0,7 % Swedrobur Global Macro Hedge 10 % -0,4 % 0,0 % Totalt 5,6 % Benchmark/jmf. index 6,0 % *Global Macro Hedge är månadshandlad vilket gör att rapporterad avkastning inte stämmer överens med mätperioden för portföljen, avkastningen beräknas därför till 0%. Kommentar till avkastning Sedan förra uppdateringen av portföljen har aktiemarknaden globalt haft en positiv avkastning, samtidigt som obligationer avkastat relativt bra. Eftersom portföljen varit överviktad 5 procent aktier har detta påverkat portföljens avkastning positivt med drygt 0,4 procent. Aktiedelens regionsfördelning har varit i linje med index medan val av löptid på räntepapper har varit lyckosamt. Produktvalen har påverkat avkastningen negativt för månaden*. Portföljen har en för månaden negativ avkastning relativt jämförelseindex. *Detta är till stor del del en rent teknisk effekt i och med att tidpunkterna för fondkurssättning och indexkurssättning inte sammanfaller. Över tiden jämnar detta ut sig, men om man ser på en månads relativavkastning i isolering så kan det med dagens väldigt slagiga marknad ge stora avvikelser. Produktförslag SPAX SPAX Stege, 1,5 år SPAX Europa Trygghet, 3 år SPAX Råvarustrategi, 5 år SPAX Sverige, 5 år SPAX Infrastruktur, 5 år 5

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsrapport december 2008

Månadsrapport december 2008 08-12-01 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport december 2008 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, Euro-sek 7 Veckans trade 8 Krönika 9 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 New Yorkbörserna Torsdagens Federal Reserve-besked om bland annat bostadspappersköp på 40 miljarder dollar per månad ledde till kraftiga uppgångar på New York-börserna

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 DATUM: 2005-10-19 MÖTESTID: 13:00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v 6 9 februari 2010 Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, NOK/SEK 7 Osäkert för euron 8 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer