Månadsrapport november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport november 2012"

Transkript

1 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Övervikten i aktier behålls i november. Även om vissa delar av vår analys, bland annat marknadsklimatet, ser något sämre ut, är vår övergripande syn fortsatt positiv för aktier. Det är bland annat konjunkturen och värderingen som talar för aktier. Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Alternativa 10 % Räntor 35 % Aktier 55 % Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Företagsobligationer BAS SPAX Nordeuropa BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Centralbanker världen över fortsätter att tillföra enorma mängder likviditet. Riksbanken lämnade räntan oförändrad i oktober men signalerade en sänkning i december. Trots en utebliven sänkning fortsätter de korta krediträntorna att falla. Trender & Makroekonomi USA Återhämtningen från finanskrisen fortsätter Makrostatistik överraskar positivt Europa och Sverige Fortsatt konjunkturnedgång inom euroområdet Svensk ekonomi har bromsat in Japan Sannolik recession Bank of Japan utökar sina köp av finansiella tillgångar Tillväxtmarknader Starkare tillväxt i Kina Räntesänkningar i Brasilien och flera asiatiska länder Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,25 1,00 1,00 1,00 Stibor 3 mån 1,48 1,30 1,40 1,40 2 år 0,73 0,90 0,90 1,40 5 år 0,95 1,20 1,30 2,00 10 år 1,46 1,70 1,80 2,40 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,33 3,14 3,24 3,24 2 år 3,23 3,36 3,36 3,76 5 år 3,45 3,58 3,68 4,08 10 år 4,09 4,26 4,36 4,76 Utgångspunkten på tre månaders sikt är att räntesänkningarna då är bakom oss och att en viss förbättring är på ingående för svenska exportföretag och Sveriges viktiga handelspartners. På tre månaders sikt är vår EUR/SEK prognos Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi Börsutvecklingen har varit blandad i oktober. Den amerikanska börsen tappade lite under månaden. Europeiska börser har gått bättre, bortsett från den svenska börsen. Rapportsäsongen har varit svag och flera bolag har presenterat dystra nyheter för det tredje kvartalet. Att börserna inte tagit ännu mer stryk beror på att förväntningarna redan kommit ned inför rapportsäsongen efter svag makrodata de senaste månaderna. Börser på tillväxtmarknader visade en blandad utveckling där till exempel Kina ökade medan Brasilien, Hongkong och Sydkorea backade något. De korta räntorna hålls fortfarande tillbaka av centralbankerna i industriländerna. Flera tillväxtmarknaders centralbanker har även de sänkt sina styrräntor. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i oktober men annonserade att en sänkning kan komma i december. Långa statsobligationsräntor i USA, Tyskland och Sverige har varit stabila medan långa räntor i Sydeuropa har gått ner. Både dollar och euro har stärkts 1-2 procent mot kronan i oktober. Ekonomisk statistik har varit något bättre i USA och Kina, medan europeisk och japansk data är fortsatt svag. Orkanen Sandy som slog till mot bland annat USA:s östkust kan påverka ekonomin i närtid, men effekten på sikt är försumbar. Det amerikanska presidentvalet närmar sig och det är mycket jämnt mellan Obama och Romney i opinionsundersökningarna. USA Återhämtningen från finanskrisen fortsätter Makrostatistik överraskar positivt USA:s ekonomi växer i måttlig takt och återhämtningen från finanskrisen pågår. BNP ökade med två procent under tredje kvartalet uppräknat till årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. Annars har makrostatistik överraskat positivt den senaste månaden. Detaljhandelsförsäljningen var till exempel mycket stark. Bostadsmarknaden är fortfarande svag men i september kom tecken på att byggandet av nya hus börjar komma igång igen. Industriproduktionen är också svag och vi vet att sommaren inte var en bra period för industrin. Inledningen av rapportperioden för tredje kvartalet har varit åt det svagare hållet. Detta bekräftar den bild som indikatorer gett om dämpad global efterfrågan i kvartal tre. I USA är fokus nu på det stundande presidentoch kongressvalet. President Obama gjorde en mycket svag första debatt mot Romney som kan bli avgörande för valets utgång. Även om Obama var betydligt mer offensiv i de två efterföljande debatterna är opinionsläget väldigt jämnt. Vinner Romney kan USA få en mer företagsvänlig politik på kort sikt. Samtidigt är Obamas politik möjligen bättre för den amerikanska ekonomin på längre sikt. Experterna är oense där, men något alla är överrens om är att USA måste göra något åt sitt stora underskott och sin höga statsskuld. Frågan är hur - höja skatter eller minska utgifter? Vid årsskiftet löper flera skatterabatter och subventioner ut och om politikerna inte kommer överens om att förlänga en del av dessa kan ekonomin drabbas hårt av denna så kallade fiscal cliff. Europa och Sverige Fortsatt konjunkturnedgång inom euroområdet Svensk ekonomi har bromsat in Konjunkturnedgången inom euroområdet har fortsatt och inköpschefsindex minskade återigen i oktober. Tyskland har bromsat in och även om ekonomin inte är i recession så är den i alla fall nära nolltillväxt. Frankrike och Belgien har det också tufft nu. Positivt är att en del länder inte försvagas lika snabbt som tidigare. Vissa av länderna har till exempel efter många år med negativ handelsbalans lyckats vända den till noll eller till och med positiv. Irland, vars bostadspriser föll med mer än 50 procent under krisen, har nu sett en viss prisuppgång. Irland ligger dessutom klart före planen i de besparingsprogram de åtagit sig att genomföra. Störst problem, bortsett från Grekland, är det i Spanien och Portugal. Där har tillväxten varit svag vilket gjort att länderna ligger klart efter de planerade besparingsåtgärderna. Europeiska politiker försöker enas om en bankunion för att minska risken för banksystemet och få mer enhetlig finansiell kontroll av banker i enskilda länder. Tveksamheter finns dock över förslagen och det är långt kvar innan vi kan skriva av denna risk. ECB finns dock där och kan erbjuda stöd om länder begär det förutsatt att de går med på tuffa reformprogram. Att svensk ekonomi har bromsat in har bekräftats av ytterligare svag makrostatistik i oktober. Industrin har försvagats och byggföretagen tillhör de branscher som har det allra tuffast. Om man ska hitta något positivt i den svenska industrin så är det att lagernivåerna är mycket låga, vilket kan gynna produktionen och 2

3 tillväxten nästa år. Varslen har stigit generellt och det är troligt att arbetslösheten ökar lite fram till årsskiftet. Detaljhandelsförsäljningen var oväntat stark i september, delvis tack vare låga priser. Inflationen är låg, 0,45 procent i årstakt. Priser på bostadsmarknaden har dock hållits uppe väl. Även om Riksgäldskontorets nya prognos visar på ett större underskott än väntat är svenska statsfinanser klart starkare än i många andra länder. Japan Sannolik recession Bank of Japan utökar sina köp av finansiella tillgångar Ö-konflikten med Kina har påverkat Japans konjunktur negativt och de flesta indikatorer, som företagsförtroende, industriproduktion och export, föll i september. Ekonomin var svag redan under sommaren och en recession har sannolikt börjat i september. Vid sitt möte i slutet av oktober beslutade Bank of Japan att utöka sin fond för tillgångsköp i ett försök att stödja ekonomin. Tillväxtmarknader Starkare tillväxt i Kina Räntesänkningar i Brasilien och flera asiatiska länder Kinas tillväxt under tredje kvartalet var 7,4 procent jämfört med samma period förra året. Det är den lägsta tillväxttakten sedan krisen Vissa indikatorer pekar däremot på en starkare utveckling framöver. Inköpschefsindex för industrin visar på en förbättring i oktober jämfört med september. Det är också positivt att både export och bankutlåning ökade i september. Brasilien sänkte räntan med 25 punkter till 7,25 procent. Centralbanken meddelade att ytterligare sänkningar är osannolika givet inflationsrisker. Även Korea, Thailand och Filipinerna sänkte sina styrräntor med 0,25 procent under oktober och alla tre skrev ner sina prognoser för tillväxt de kommande kvartalen på grund av en svagare global konjunktur. Indiens inflation fortsätter att ligga på en hög nivå, nästan 8 procent. Det betyder att räntan kan komma att ligga oförändrad framöver trots en pågående konjunkturavmattning. Fördelning Aktier & Räntor Övervikten i aktier behålls i november. Även om vissa delar av vår analys, bland annat marknadsklimatet, ser något sämre ut, så är vår övergripande syn fortsatt positiv för aktier. Det är bland annat konjunkturen och värderingen som talar för aktier. Marknadsklimat Marknadsklimatet försämras på två punkter för november. Vinstrevideringarna försvagas i kölvattnet av en svag rapportperiod. Räntemomentum försvagas åter efter en tillfällig förbättring förra månaden. Tack vare sättningen i marknaden de senaste veckorna kan prismomentum förbättras en del. Men det negativa överväger och marknadsklimatet försämras tydligt jämfört med förra månaden. Likviditet Det syns inte någon förbättring denna månad för likviditeten. Vi vet dock att de kvantitativa lättnader som världens centralbanker gjort under september kommer att medföra ett starkare likviditetsflöde framöver. Värdering Värderingen av aktier är oförändrad jämfört med förra månaden. Aktier framstår fortfarande som billiga i relation till reala räntor. Makroallokering Konjunkturen ger fortsatt stöd för aktier även i november. Oljepriset har fortsatt falla vilket är positivt. Å andra sidan har utvecklingen för Europeiska ledande indikatorer reviderats ned något jämfört med förra månaden. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner Fördelningen mellan regioner är densamma som förra månaden med övervikt i Europa, undervikt i Asien samt neutralt i övriga regioner. Vi är fortfarande neutrala mellan små- och stora bolag och värde- och tillväxtbolag. Marknadsklimat Marknadsklimatet förbättras i Asien. Samtidigt försämras marknadsklimatet i Europa och USA som haft tunga rapportperioder där bolagen inte lyckats leva upp till marknadens förväntningar på vinstutveckling. Likviditet Centralbankerna i USA, EMU och Japan har lanserat stora program för kvantitativa lättnader. Detta syns ännu inte i vår likviditetsdata. Värdering Europa och Asien blir något billigare jämfört med de andra länderna i november. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. USA förväntas få ett bättre industriklimat framöver. Konjunkturutvecklingen ger även stöd till tillväxtmarknader. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd till aktier. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singapore och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Analys Ränteutveckling Marknadsräntorna fortsatte uppåt under oktober även om de föll tillbaka något i slutet av månaden. Detta beror på att riskviljan återigen försämrades något. Det är fortsatt svårt att få räntor att stiga trots en överlag god riskvilja på marknaden. Det har framförallt att göra med extremt låga nivåer på styrräntor och korta krediträntor. Detta skapar en lågräntemiljö över hela avkastningskurvan för de flesta tillgångsklasser. Vi tror att det finns en ökad sannolikhet för högre räntor i både Sverige och Tyskland. Eurokrisen har inte på något avgörande sätt förbättrats men ur ett marknadsperspektiv har det lugnat ner sig något. ECB har lovat att köpa obligationer om Spanien eller andra skuldtyngda högränteländer skulle behöva det. Det har lugnat marknaden och ränterörelserna på de spanska och italienska obligationsmarknaderna har minskat markant. Vi anser fortfarande att de är för höga jämfört med till exempel tyska räntor. Vi förväntar oss att Spanien kommer att söka hjälp, något som skulle få ned räntorna där ytterligare. Centralbankerna fortsätter att tillföra enorma mängder likviditet. Bland annat fortsatte Bank of Japan sina kvantitativa lättnader för andra månaden i rad. De kommer att göra detta tills inflationen är över 1 procent. I USA har Federal Reserve fortsatt att köpa bostadsobligationer i stora mängder. Totalt köper Fed långa obligationer för 85 miljarder USD varje månad. Köpen får betraktas som framgångsrika och är en stor anledning till att den amerikanska bostadsmarknaden och bostadsräntorna förefaller ha nått sin botten. I Sverige har vi fått blandade signaler efter räntesänkningen från Riksbanken i september. Marknaden hade vissa förväntningar om en räntesänkning också i oktober men riksbankschef Stefan Ingves publicerade en debattartikel där han argumenterade för att penningpolitiken även måste beakta risker förknippade med hushållens ökande skuldsättning. Riksbanken valde också att lämna räntan oförändrad men signalerade en trolig sänkning den 17 december. Bostadsobligationsräntorna fortsätter att sjunka. Vi tycker att bostadsobligationer ser ganska dyra ut och tror att denna prissättning kan bestå under en länge tid. Brist på alternativ och hög likviditet i systemet är de främsta anledningarna till detta. Korta krediträntor, det vill säga priset på pengar, fortsätter att vara mycket låga och det är inte mycket som talar för att de ska gå upp. Trots att Riksbanken inte sänkte reporäntan fortsätter de korta krediträntorna att falla. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta 1,25 1,00 1,00 1,00 Stibor 3 mån 1,48 1,30 1,40 1,40 2 år 0,73 0,90 0,90 1,40 5 år 0,95 1,20 1,30 2,00 10 år 1,46 1,70 1,80 2,40 EMU Reporänta 0,75 0,50 0,50 0,50 2 år 0,02 0,10 0,20 0,40 10 år 1,45 1,50 1,80 2,00 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,29 0,30 0,50 0,75 10 år 1,72 1,80 2,10 2,20 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD Dollarn har rört sig i ett snävt intervall mot euron i oktober, 1.28 till Spaniens eventuella behov av en så kallad bailout håller investerare avvaktande till euron. Samtidigt tycks varken ECB:s livlina eller Fed:s aggressiva obligationsköp räcka för att förbättra konsument- och företagsförtroendet tillräckligt snabbt i någon av regionerna. I USA utgör det närstående presidentvalet en betydande händelserisk. Mycket talar för att den kommande presidenten, vare sig det blir sittande president Obama eller utmanaren Romney, kommer att tvingas hantera en delad kongress. I så fall kommer den finanspolitiska överenskommelse som krävs för att undvika påtagliga finanspolitiska åtstramningar för nästa år sannolikt inte ske förrän mot slutet av december. Det är svårt att se att USA:s tillväxt kan ta fart mycket mer utan att en uppgörelse kring finanspolitiken finns på plats. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer tror vi att EUR/USD kan fortsätta att handlas sidledes på kort sikt strax under 1.30, med viss risk på nedsidan. På tre till sex månaders sikt har vi fortfarande kvar en prognos om något starkare dollar mot euro, cirka Bakom denna prognos ligger bland annat en tro på att USA:s tillväxtutsikter förstärks och att de amerikanska räntorna stiger sakta, medan oron i eurozonen består. EUR/SEK Den svenska kronan försvagades cirka 30 öre mot euron under oktober till som högst En rad svenska makrodata som kom ut svagare än väntat, bland annat exportorder, har gått hand i hand med EUR/SEK nedgången. Ett minskat fokus på kronan som en tillflyktsvaluta har adderat till kronförsvagningen. I nuläget prissätts en relativt hög sannolikhet för ytterligare sänkning av reporäntan vid decembermötet till 1,00 procent vilket vi ser som rimligt. Vår tro är att EUR/SEK kommer att handlas i ett intervall 8.55 till 8.75 fram till december med tyngdpunkten på den övre delen av intervallet inför Riksbankens räntebesked den 18 december. Vår prognos för EUR/SEK är 8.50 på tre månaders sikt. Detta med utgångspunkten att räntesänkningarna då är bakom oss och att en viss förbättring borde vara på ingående för svenska exportföretag och Sveriges viktiga handelspartners. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY

6 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en indikativ kupong på 6 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri- och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Storlek och stil Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 24,0% -1,97% Swedbank Robur Europafond 18,0% 1,17% Swedbank Robur Amerikafond 12,0% -1,27% Swedbank Robur Japanfond 5,0% -1,27% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 0,23% Fasträntekonto 7,5% 0,19% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 17,5% 0,23% JPM Systematic Alpha 10,0% -0,03% Totalt 100,0% -0,41% Kommentar till avkastning Förra månaden avkastade portföljen -0,4 procent vilket beror på en svag utveckling för aktiemarknaden. Portföljen har avkastat i nivå med benchmark. En övervikt i Europa bidrog positivt med 0,12 procent. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. 6

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer