Månadsrapport januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport januari 2013"

Transkript

1 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Övervikten för aktier behålls i januari. Marknaden är lättad över att amerikanska politiker äntligen tagit något sorts beslut om finanspolitiken. Samtidigt finns det en oro för nästa viktiga datum i slutet av februari då politikerna åter måste enas för att höja skuldtaket. Vår tro är att det kommer att lösa sig även denna gång. Likviditetsflödet i vår analys fortsätter att försvagas trots alla stimulanser från centralbanker världen över som sker just nu. Vi tror dock att detta kommer att märkas framöver och väljer därmed att behålla övervikten i aktier. Aktier 55 % Sverige 23% (+3%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Global Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS, 1 år SPAX Företagsobligationer BAS, 4 år SPAX Nordeuropa MAX, 3 år Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Räntor 35 % Alternativa 10 % Europa 13% (+3%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och valutautveckling Riksbanken sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter i december. Flera ledamöter i direktionen diskuterade en räntesänkning på hela 0,50 procentenheter. Vi tror på ytterligare en räntesänkning från Riksbanken, eventuellt redan vid februarimötet. Trender & Makroekonomi USA Återhämtningen motverkar finanspolitisk åtstramning Fokus på skuldtaket Europa och Sverige Botten snart nådd i euroområdets recession Ljusare svensk konjunkturbild Japan Recession, men stimulanser på väg Tillväxtmarknader Investeringar i infrastruktur i Kina Brasilien visar måttlig expansion Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,00 0,75 0,75 0,75 Stibor 3 mån 1,22 1,05 1,10 1,20 2 år 0,94 0,85 0,95 1,10 5 år 1,20 1,25 1,40 1,75 10 år 1,80 1,80 2,00 2,50 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,04 2,89 2,94 3,04 2 år 3,06 3,06 3,16 3,31 5 år 3,33 3,43 3,58 3,93 10 år 3,94 3,99 4,19 4,69 Framöver ser vi en förstärkning av kronan mot euron till cirka 8,40 på tre månaders sikt. Förstärkningen är baserad på ett scenario där exportflödena gradvis vänder upp då det ekonomiska läget i Kina och USA ser ljusare ut. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi December månad präglades av en blandad börsutveckling. Inledningen av 2013 har präglats av de amerikanska politikernas överrenskommelse för att undvika det så kallade budgetstupet, eller fiscal cliff, vilket fick aktiemarknader och långräntor att stiga. USA, Kina och Tyskland har sett tillväxten eller indikatorer för tillväxt återhämta sig de senaste månaderna. Södra Europa dras fortfarande med stora problem men det värsta av recessionen kan ligga bakom oss. Även Sverige har påverkats av krisen under hösten och efterfrågan har fallit. Global konjunktur återhämtar sig långsamt och centralbanker stimulerar både med kvantitativa lättnader och med fortsatt låga räntor. I lokal valuta har den japanska börsen överraskat och stigit, men i svenska kronor har utvecklingen varit mer i linje med svenska och europeiska börser, det vill säga någon/några procent upp. Yenen har alltså försvagats kraftigt mot den svenska kronan vilket har ätit upp avkastningen för svenska sparare. USA Återhämtningen motverkar finanspolitisk åtstramning Fokus på skuldtaket Fokus på marknaderna har varit USA:s hantering av budgetstupet. Följden av de automatiska besparings- och åtstramningsåtgärder som kunde ha inträffat vid årsskiftet skulle ha försvagat ekonomin kraftigt. På nyårsdagen kom politikerna överens om en lösning där endast en del skattehöjningar tillåts slå igenom och faran för att ekonomin skulle trilla över stupet undanröjdes. Dock kvarstår frågan om nivån på skuldtaket som måste höjas i slutet på februari. Politikerna sköt även upp beslutet om vilka utgiftsbesparingar som ska göras. De sammantagna finanspolitiska åtstramningarna ser ut att minska BNP med omkring 1,5 procent Det är i linje med vad aktörer på marknaden räknat med och kan jämföras med en minskning i BNP på 4-5 procent om budgetstupet inte hade undanröjts. I övrigt pekar makroekonomisk statistik på en fortsatt återhämtning av den amerikanska ekonomin. Återhämtningen är bred och syns på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och företagsmarknaden. Amerikansk tillväxt kommer att dämpas under det första halvåret 2013 på grund av de finanspolitiska åtstramningarna men återhämtningen kommer inte att brytas. Federal Reserve bidrar med kvantativa lättnader och låg ränta. Europa och Sverige Botten snart nådd i euroområdets recession Ljusare svensk konjunkturbild 2012 blev ett år där euroområdet som helhet var i recession. Utvecklingen i södra Europa var betydligt svagare än i norra Europa. Nu pekar en del statistik och indikatorer på att en viss bottenkänning kan vara på väg. En expansion av ekonomin är fortfarande en bit bort, men det faktum att nedgången brutits borde ha positiv inverkan på marknadsaktörerna. Aktiemarknader i Europa har stigit och ränteuppgångarna i de krisdrabbade länderna har minskat. Företagen sitter på låga lager och det finns ett investeringsbehov vilket är positivt för tillväxten. Ett ytterligare steg är dessutom taget för att lösa eurokrisen, nämligen att försöka skapa en bankunion. Bankunionen är tänkt att vila på tre ben; gemensam övervakning av bankerna, gemensamma regler för att hantera kriser samt en gemensam försäkring/garanti för insatta medel. Omkring 200 av eurozonens största banker ska övervakas centralt. Även om de övriga punkterna i kommande bankunion är betydligt svårare att komma överens om, är detta ett steg i rätt riktning. Sverige, Storbritannien och Tjeckien har valt att stå utanför unionen. Den svenska konjunkturbilden för kommande kvartal har förbättrats något. Indikatorer som till exempel inköpschefsindex är fortfarande svaga men stabiliserades eller steg något i december. Försämringen i svensk ekonomi har varit bred det sista halvåret men nu är vi sannolikt nära en vändning. Uppgången kommer att drivas av en ökad exportefterfrågan, även om produktionen för tjänstenäringar vände upp redan i november. Att Europa går svagt tyder dock på att det kommer att bli en långsam uppgång. Först under andra halvåret 2013 bör vi se mer normala tillväxttal. Svagheten i ekonomin är bred och påverkar de flesta branscher även om byggsektorn tillhör den mest drabbade. Det låga inflationstrycket, som delvis beror på Riksbankens räntesänkningar och en stark krona, ger hushållen köpkraft och huspriserna har hållits uppe. Riksbanken sänkte reporäntan i december och regeringen har flaggat för fler stimulanser. 2

3 Japan Recession, men stimulanser på väg Japan befinner sig i recession men landets nya regering har utlovat reformer och Bank of Japan väntas stimulera ekonomin betydligt mer än tidigare. Yenen har försvagats påtagligt mot alla valutor under fjärde kvartalet vilket kommer att gynna den viktiga exportsektorn. Historiskt är dock Yenen fortfarande relativt stark jämfört med andra valutor. Tillväxtmarknader Investeringar i infrastruktur i Kina Brasilien visar måttlig expansion Statistik har bekräftat att Kinas tillväxt stabiliserades under det sista kvartalet 2012 efter en svag period. Infrastrukturinvesteringar har varit starka och tecken på förbättring syns även i fastighetssektorn samtidigt som tjänstesektorn har fortsatt att växa. Inflationen ligger stabilt runt två procent vilket skapar utrymme för en lättare penningpolitik under Brasiliens konjunktur har förbättrats sedan i somras men statistik från november visade att uppgången inte är så stark som bedömare tidigare förväntat sig. Trots det har inflationen överraskande ökat och möjligheterna till nya räntesänkningar på kort sikt har försvunnit. Centralbankerna i Ungern och Polen sänkte sina styrräntor med 0,25 procent i december, tack vare dämpade inflationstrender. Mer stimulans från penningpolitiken väntas i båda länderna de närmaste månaderna. Fördelning Aktier & Räntor Övervikten för aktier behålls i januari. Marknaden är lättad över att amerikanska politiker äntligen tagit något sorts beslut om finanspolitiken. Samtidigt finns det en oro för nästa viktiga datum i slutet av februari då politikerna åter måste enas för att höja skuldtaket. Vår tro är att det kommer att lösa sig även denna gång. Likviditetsflödet i vår analys fortsätter att försvagas trots alla stimulanser från centralbanker världen över som sker just nu. Vi tror dock att detta kommer att märkas på vår analys framöver och väljer därmed att behålla övervikten i aktier. Marknadsklimat Vinsterna fortsätter att revideras ned, om än i något lugnare takt än månaden innan. Prismomentum ger fortfarande ett visst stöd till aktiemarknader medan en stigande volatilitet har försämrat förutsättningarna för aktier. Likviditet De globala kvantitativa lättnaderna syns ännu inte i den del av vår analys som mäter likviditetsflödet till ekonomin. Snarare har likviditetsflödet minskat ytterligare. Vi håller det ändå för sannolikt att likviditetsflödet kommer att stärkas framöver. Värdering Aktier framstår fortfarande som billiga i relation till reala räntor. Analysen är oförändrad jämfört med förra månaden. Makroallokering Konjunkturen behåller sitt stöd för aktier. Vi har fått lite svagare inköpschefsindex än förväntat men prognoserna framöver ligger fast. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner I januari delar vi övervikten mellan Europa och Sverige. Sverige gynnas av ett starkt likviditetsflöde och en tydlig förbättring av vinstrevideringar. Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. Vi behåller undervikten i Japan (Asien) som missgynnas av hög värdering och ett svagt likviditetsflöde. Vad gäller relationen små kontra stora bolag samt relationen värde-/tillväxtaktier väljer vi att hålla en neutral syn trots att det finns en del som talar för annat. Vi tycker att det är fullt tillräckligt att ta risken i aktiedelen generellt samt att lägga till en övervikt i Sverige. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 23% (+3%) Europa 13% (+3%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singapore och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i respektive region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Marknadsklimatet fortsätter att vara starkt i Sverige. USA förbättras något jämfört med förra månaden. Likviditet Den globala likviditeten minskar; tydligast är det i Japan medan likviditeten i USA och Europa inte minskar lika mycket. Sverige har det starkaste likviditetsflödet enligt vår analys även om detta bara utgör en liten del av den totala likviditeten i världen. Värdering Den relativa värderingen mellan länder är har inte förändrats. Sverige är billigast och Asien är dyrast. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. USA:s industri förväntas få ett bättre klimat framöver. Konjunkturutvecklingen ger även stöd till tillväxtmarknader. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd till aktier. Analys Ränteutveckling Sedan början på december har den svenska 10-årsäntan stigit med mer än 20 punkter och handlas nu runt 1,70 procent. Det var framförallt positiva nyheter från USA i form av undvikandet av budgetstupet som ledde till ett internationellt bättre riskklimat. Dessutom har flera medlemmar av Federal Reserves direktion uttryckt att man kan komma att sluta med stödköp av obligationer redan under 2013 om arbetslösheten skulle närma sig 7 procent. Detta är mycket tidigare än vad många förväntat sig och skulle innebära ett första viktigt steg i en lång process mot att normalisera ränteläget och penningpolitiken. I Europa har Grekland genomgått ytterligare en omstrukturering av landets statsobligationer vilket innebär att de får betydligt lägre räntekostnader. För första gången har omstruktureringen en teoretisk möjlighet att på sikt få ner Greklands statsskuld till hanterliga nivåer. Vi kan dock inte utesluta fler omstruktureringar. Sannolikheten för att Grekland ska lämna eurosamarbetet har minskat vilket även fått genomslag på spanska och italienska räntor som har fallit tillbaka. Riksbanken sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter i december. Mötesanteckningarna visade på att flera ledamöter i direktionen hade diskuterat en räntesänkning på hela 0,50 procentenheter. Vi tror på ytterligare en räntesänkning från Riksbanken, eventuellt redan vid mötet i februari. Även om en sådan sänkning till stor del redan prisats in av marknaden, finns det ändå ett visst utrymme för att korta räntor kan falla ytterligare under de närmaste månaderna. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta 1,00 0,75 0,75 0,75 Stibor 3 mån 1,22 1,05 1,10 1,20 2 år 0,94 0,85 0,95 1,10 5 år 1,20 1,25 1,40 1,75 10 år 1,80 1,80 2,00 2,50 EMU Reporänta 0,75 0,75 0,75 0,75 2 år 0,11 0,20 0,30 0,60 10 år 1,57 1,80 2,00 2,40 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,40 0,65 10 år 1,90 2,00 2,30 2,70 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD I inledningen av året har EUR/USD handlats över 1.30, som högst noterades I ett längre perspektiv saknar dock EUR/USD tydlig riktning. Eurogruppens klartecken för nya lån till Grekland tillsammans med den europeiska centralbankens utfästelse att köpa obegränsade mängder statsobligationer, har skapat ökad stabilitet i euron. Eftersom eurozonen befinner sig i recession väntas ECB hålla fast vid en öppning för ytterligare räntesänkning, även om effekten av en sådan skulle vara marginell. I USA har det värsta utfallet av budgetstupet undvikits och vi tror att en uppgörelse kan ske också för skuldtaket och ytterligare kompromisser som behöver ske i kongressen i februari/mars. Den amerikanska tillväxten kommer att överskugga den nolltillväxt som vi väntar oss i eurozonen i år. Federal Reserve kommer sannolikt att gradvis minska sina obligationsköp under året, men utan brådska. Det utgör grunden för att vi håller fast vid en lägre EUR/ USD på sex månaders sikt, 1,27. Att kursen är lite högre än tidigare beror bland annat på något förbättrade utsikter för en återhämtning i eurozonen under andra halvåret i år, bland annat tack vare att finanspolitiken blir mindre stram i år. USD/SEK Kronan har handlat i intervallet 6,45 till 6,70 mot USD under december. Enligt Federal Reserve kommer inte styrräntan att höjas förrän arbetslösheten nått 6,5 procent (den var 7,8 procent i december). Det gäller inte minst eftersom USA har en stor arbetskraftsreserv som kan tas i bruk när efterfrågan på arbetskraft förbättras. Vår prognos är att USD/SEK handlar runt 6,50 på tre månaders sikt. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY EUR/SEK Vår analys att EUR/SEK skulle stiga mot slutet av 2012 visade sig stämma sedan Riksbanken som väntat sänkt räntan med 25 punkter. De årliga valutautflödena från Premiepensionsfondens köp av utländska tillgångar samt valutaflöden kopplade till Renaults försäljning av sitt ägande i Volvo spelade en betydande roll för att EUR/ SEK snuddade vid Därefter har EUR/SEK fallit påtagligt till 8.51 som lägst i början av året i spåren av ökade förhoppningar om en global återhämtning. Framöver ser vi en förstärkning av kronan mot euron till cirka 8,40 på tre månaders sikt. Förstärkningen är baserad på ett scenario där exportflödena gradvis vänder upp då det ekonomiska läget i Kina och USA ser ljusare ut. USA och Kina väntas vara de primära dragloken för världsekonomin under En analys baserad på bland annat relativa ränteutsikter antyder att EUR/SEK är rimligt värderad på 8,60-8,65. Det bör dock poängteras att marknaden fortsätter att prisa in ytterligare en räntesänkning från Riksbanken i februari och ett potentiellt räntestöd för kronan föreligger om en räntesänkning inte infrias. På kort sikt förväntar vi oss att EUR/SEK handlar på 8,50 till 8,65. 5

6 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Rating av Morningstar Asien Swedbank Robur Japanfond Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Global Emerging Markets Rating av Morningstar saknas Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. Rating av Morningstar SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en indikativ kupong på 6 procent. SPAX Nordeuropa MAX 3 år SPAX Nordeuropa MAX följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. Produkten har en överkurs på 5 procent. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Storlek och stil Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner. Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 24,0% 3,98% Swedbank Robur Europafond 18,0% 1,72% Swedbank Robur Amerikafond 12,0% 1,56% Swedbank Robur Japanfond 5,0% 4,62% Swedbank Robur Global Emerging Markets 6,0% 4,86% Fastrantekonto1212 7,5% 0,22% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 17,5% 0,25% JPM Systematic Alpha A (acc) - SEKH 10,0% 0,76% Totalt 100,0% 2,11% Kommentar till avkastning I december har portföljen avkastat 2,1 procent, 0,3 procent bättre än jämförelseindex. Övervikten i aktier har fortsatt att bidra starkt. På regionnivå har undervikten i Asien missgynnat avkastsningen jämfört med index. Produktsidan är totalt sett oförändrad med negativa bidrag från aktiefonder och positiva bidrag från räntor och alternativa placeringar. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. 6

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Trendbrott väntar för high yield Dags att ta lite mer risker PLACERING. 2012 var företagsobligationernas och framför allt high yield-fondernas år. Men hur ser det ut för sparformen framöver? Christina

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer