Månadsrapport augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport augusti 2012"

Transkript

1 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Swedbank behåller undervikten på fem procent för aktier i augusti månad. Även om värderingen av aktier är attraktiv jämfört med räntor, framförallt långa räntor, ser vi fortfarande svårigheter för aktiemarknaden att prestera i nuvarande marknadsklimat. Skuldkrisen i Europa fortsätter att vara den största risken för aktiemarknaden. Grekland och Spanien kommer troligtvis åter att bidra till stora dagliga kurssvängningar. Globalt sett har många ekonomier en tuff framtid med stora utmaningar, framför allt i tillväxtländerna där vi nu ser konjunkturen bromsar in något. Räntor 55% (+5%) Aktier 45% (-5%) Sverige 16 % (0 %) Trender & Makroekonomi USA 12% (+4%) Asien 8 % (0%) Europa 8 % (0%) Tillväxtmarknader 1 % (-4%) USA Svagare konsumtion och investeringar Signaler om nya stimulansåtgärder från Federal Reserve Europa och Sverige ECB lovar att göra allt för att rädda euron Svensk konjunktur accelererade under andra kvartalet Japan Ytterligare stimulans kan vara på väg Tillväxtmarknader Vissa positiva konjunktursignaler från Kina Flera centralbanker sänker räntan Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Nordeuropa BAS SPAX Företagsobligationer BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Ränte- och valutautveckling Vi räknar med att Riksbanken ligger kvar på oförändrade 1,5 procent ett år framåt för att sedan börja höja. Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,95 1,0 1,3 2,0 10 år 1,44 1,6 2,0 2,6 Stibor 3 mån 2,05 2,2 2,2 2,5 Stibor 6 mån 2,31 2,3 2,3 2,5 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,95 4,08 4,08 4,33 2 år 3,70 3,74 3,89 4,19 5 år 3,77 3,89 4,09 4,39 10 år 4,27 4,37 4,57 4,87 Vi har reviderat vår prognos för EUR/SEK till 8,30 på tre månaders sikt med risk för rörelser mot 8,15 på kortare sikt. Kronan har stöd av Sveriges relativt starka ekonomi och den relativt höga styrräntan. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi Den europeiska skuldkrisen fortsätter att vara i fokus. Spekulation om ett grekiskt utträde från euroområdet och att flera regioner i Spanien har indikerat att de behöver stöd, har orsakat nervositet på marknaden. Europeiska centralbankens chef Mario Draghis uttalande om att ECB är redo att göra det som krävs för att försvara euron har tagits emot väl på marknaden och skapat förväntningar om kraftiga stödåtgärder som kan leda till en vändpunkt för krisen. Under juli har makrostatistiken varit blandad. USA:s tillväxt har dämpats och konjunkturnedgången i euroområdet och Storbritannien forsätter. Räntesänkningar i Kina, Korea, Brasilien och Sydafrika väntas stödja konjunkturen i dessa länder. Penningpolitiken har även lättats i EMU och Storbritannien. Amerikanska centralbanken Federal Reserve har också närmat sig ett eventuellt beslut om nya stimulansåtgärder. Under juli steg aktiemarknaderna i USA, Storbritannien och Sverige medan aktiemarknaderna i södra Europa, Japan och Kina slutade på minus. Kvartalsrapporter från Europa och USA har varit blandade med vinster generellt över förväntningar, men svaga intäkter och en stor osäkerhet om framtiden på grund av fortsatt recession i Europa och konjunkturavmattningen i Kina. Långa statsobligationsräntor i USA och Tyskland nådde nya rekordlåga nivåer under juli. Även i Sverige föll de långa stadsobligationerna, dock ej under den nivå som de noterades till i början av juni. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan kraftigt mot euron och EUR/SEK noterades till den lägsta nivån sedan USA Svagare konsumtion och investeringar Signaler om ytterligare stimulansåtgärder från Federal Reserve BNP-statistik för andra kvartalet visade att tillväxten fortsätter, men i en något långsammare takt jämfört med början på året. Både konsumtion och investeringar har bromsat in och en viss uppbygg-nad av lager pekar på måttlig produktionstillväxt under sommaren. Statistik visar på en återhämtning på husmarknaden och förtroendet hos byggbolag är på den högsta nivån sedan Rekordlåga bostadsräntor och stigande hyror pekar på ett ökat intresse för husköp de närmaste månaderna och efterfrågan på bolån stiger. Federal Reserve lämnade räntan oförändrad i juli. Det finns tecken på att vissa ledamöter, som är otåliga med den svaga tillväxten och den höga arbetslösheten, börjat luta åt nya stödåtgärder för att främja ekonomin. Europa Skuldkrisen tilltar men ECB lovar att göra allt för att rädda euron Svensk konjunktur accelererade under andra kvartalet Ett stödpaket (upp till 100 miljarder euro) för de spanska bankerna är nu i hamn. Men de spanska problemen är inte över. Regionen Valencia har bett om hjälp på grund av sina svaga finanser och ytterligare två regioner har indikerat att de behöver stöd. För att sanera sina statsfinanser införde Spanien ett nytt sparpaket motsvarande 6 procent av BNP de närmaste tre åren. Trots det svåra läget uttryckte den tyska finansministern Wolfgang Schäuble sitt stöd för Spanien och för landets reformprogram. Oron tilltar kring situationen i Grekland. EU:s och IMF:s utvärdering om hur Grekland hanterar sitt tuffa åtstramningsprogram skjuts upp till september, men signalerna är inte positiva. Samtidigt höjs röster i Tyskland om att Grekland kommer att behöva en andra skuldrekonstruktion eller bli tvungen att lämna eurosamarbetet. Europeiska centralbanken, ECB, sänkte räntan till 0,75 procent i juli och ytterligare sänkning kan komma under hösten. Statistik för euroområdet visar att order och produktion var svagt under våren och enkäter pekar på fortsatt konjunkturnedgång i både juni och juli. Det är nu sannolikt att de flesta euroländerna befinner sig i recession, det vill säga de har negativ BNP-utveckling. Storbritanniens ekonomi krympte med 0,7 procent under andra kvartalet, vilket betyder att brittisk ekonomi visade minussiffror för tredje kvartalet i rad. Bank of England lämnande räntan oförändrad i juli, men utökade sitt program för tillgångsköp. I Sverige har ett antal bolag rapporterat att den europeiska skuldkrisen börjar märkas mer påtagligt i form av svagare orderingång. Men BNPstatistik visade på stark tillväxt under våren tack vare stigande export. Det är också positivt att hushållens konfidensindikator steg i juli. Hushållen blir allt mer optimistiska om den egna ekonomin, samtidigt som man blir något mindre pessimistisk om svensk ekonomi. Troligen påverkas hushållen av stigande reallöner samt en bättre arbetsmarknad. I kontrast till många andra länder steg företagsförtroendet i industrin i juli. Jämfört med många andra länder är Sverige starkt fundamentalt med bytesbalansöverskott och låg statsskuld. Trots att Sverige är en liten öppen ekonomi i en orolig omvärld så har kronan stärkts. 2

3 Japan Ytterligare stimulans kan vara på väg I början av juli behöll Bank of Japan räntan på 0-0,1 procent och de ser en gradvis återhämtning av ekonomin. Samtidigt kommunicerade centralbanken att stimulansen kommer att ökas om någon chock skulle försvaga konjunkturen. Därefter har statistik kommit som visat på svag industriproduktion i juni och ett minskat företagsförtroende i juli. Tillväxtmarknader Vissa positiva konjunktursignaler från Kina Flera centralbanker sänker räntan I juli sänkte Kinas centralbank både styrräntan och bankernas reservkrav efter statistik som visade att tillväxten hade bromsat in under andra kvartalet jämfört med det första. Men de senaste veckorna har ekonomiska siffror pekat på en viss återhämtning av den kinesiska ekonomin. Till exempel accelererade bankutlåningen i juni och inköpschefsindex steg i juli. Fastighetspriser i många städer ökade i juni efter att ha fallit under våren. Centralbanker i flera andra tillväxtländer, från Korea till Sydafrika och Brasilien, har lättat på penningpolitiken för att stödja konjunkturen. Till exempel har koreansk export stagnerat och företagsförtroendet har fallit. Ett potentiellt problem är att stigande livsmedelpriser, till exempel vete och majs, skapar inflationsrisk i vissa länder och begränsar hur mycket centralbankerna kan sänka styrräntan. Även oljepriset har stigit under juli. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank behåller undervikten på fem procent för aktier i augusti månad. Även om värderingen av aktier är attraktiv jämfört med räntor, framförallt långa räntor, ser vi fortfarande svårigheter för aktiemarknaden att prestera i nuvarande marknadsklimat. Skuldkrisen i Europa fortsätter att vara den största risken för aktiemarknaden. Grekland och Spanien kommer troligtvis åter att bidra till stora dagliga kurssvängningar. Globalt sett har många ekonomier en tuff framtid med stora utmaningar, framförallt i tillväxtländerna, där vi nu ser konjukturen bromsa in något. Marknadsklimat Trenden i marknaden fortsatte förbättras under juli till följd av starkare börser. Däremot fortsätter analytiker att skriva ned vinstförväntningarna trots en relativt stark rapportsäsong i USA. Likviditet Efter ett kvartal av ökenlik torka i likviditetsflödet kom så en efterlängtad förbättring förra månaden. Likviditeten vänder tydligt uppåt även om flödet i en historisk jämförelse fortfarande är mycket svagt. Värdering Stigande kurser gjorde aktier något dyrare i juli. Högre utdelningar och fortsatt låga reala räntor verkar dock åt andra hållet och vår modell ser aktier som relativt billiga. Makroallokering Ett fortsatt relativt lågt oljepris, räntesänkning från ECB och förväntningar om uppgång i ledande indikatorer gör att makroallokeringen även i augusti är positiv till aktier. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2. Aktier Fördelning regioner Vi fortsätter att övervikta USA och undervikta tillväxtmarknader under augusti månad. Vi anser att USA har störst potential att överavkasta jämfört med andra regioner. Tillväxtmarknader har en fortsatt svår period framför sig med avtagande tillväxt. Vi väljer samtidigt att ha en neutral vikt mellan tillväxt- och värdebolag samt mellan stora och små bolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 16 % (0%) Europa 8 % (0%) USA 12 % (+4%) Asien 8 % (0%) Tillväxtmarknader 1 % (-4%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. 3

4 Marknadsklimat Den här månaden förbättras vinstutsikterna i USA och framförallt Japan på bekostnad av Europa och övriga Asien. Tillväxtmarknaderna fortsätter att ha negativt pristrend jämfört med övriga världen. Likviditet Japanska centralbanken har tillfört likviditet till marknaden. ECB har på drygt ett halvår slagit om från extrem åtstramning till det högsta flödet på 20 år. USA och övriga Asien är fortfarande återhållsamma med likviditetsflödet. Värdering Både USA och Europa blev något dyrare förra månaden samtidigt som Sveriges blev något billigare i förhållande till övriga regioner. Makroallokering Det fortsätter att vara små skillnader mellan de olika regionerna gällande stödet för aktier från den makroekonomiska utvecklingen. Undantaget är Japan som fortsätter vara något efter i utvecklingen Analys Ränteutveckling Eurpeiska centralbankens chef Mario Draghi öppnade upp för stödköp av korta statsobligationer i slutet av juli. Detta har tidigare gjorts i begränsad utsträckning. Det nya är att storleken på köpen kan ökas dramatiskt och han utesluter inte att använda sedelpressarna. Motståndet från Tyskland och Bundesbank är kompakt mot detta. Efter ett initialt svagt mottagande sjönk dock räntorna på korta statsobligationer, som ECB indikerat att de kan tänkas köpa, kraftigt i både Spanien och Italien. Vi anser att Draghis utspel ändå är ett stort steg framåt, mycket därför att stödköp finansierad med hjälp av sedelpressarna är ett trovärdigt redskap för att få ned räntorna i Spanien och Italien. Det är det enskilt mest trovärdiga utspel som skett under eurokrisen med potential att på allvar kraftigt minska risken för ett eurosammanbrott. Juli månad inleddes med kraftigt fallande räntor då marknaden befarade en eskalering av krisen. Även om räntorna sedan steg efter Draghis utspel, slutade räntorna ned under månaden. Svenska tioårsräntan slutade på 1,38 procent. Även tyska och amerikanska räntor föll tillbaka under månaden, medan ränteskillnaden mellan svenska och tyska tioårsräntor höll sig i stort sett oförändrad. Vi ser hoppfullt på Draghis utspel och bedömer att räntorna i Sverige samt länder som Tyskland, Luxembourg, Finland och Frankrike kommer att fortsätta stiga. Makroekonomisk data har varit mycket bra i Sverige och flera indikatorer har kommit in avsevärt bättre än väntat. Marknaden förväntar sig räntesänkningar under nästa år. Vi räknar dock med att Riksbanken ligger kvar på oförändrade 1,5 procent ett år framåt för att sedan börja höja. Vi anser att bostadsobligationer fortfarande är köpvärda även om skillnaden mot statsobligationer inte längre är lika attraktiva som tidigare. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,95 1,0 1,3 2,0 10 år 1,44 1,6 2,0 2,6 Stibor 3 mån 2,05 2,2 2,2 2,5 Stibor 6 mån 2,31 2,3 2,3 2,5 EMU Reporänta 0,75 0,75 0,75 0,75 2 år -0,06 0,1 0,2 0,4 10 år 1,40 1,5 1,8 2,0 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,27 0,3 0,5 0,8 10 år 1,65 1,9 2,1 2,2 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron inledde månaden starkt efter att EUtoppmötet i slutet av juni inte blev den katastrof som finansmarknaden hade befarat. Euron försvagades sedan successivt under juli månad och handlade som lägst 1,20 mot dollarn. Oro för den globala tillväxten och osäkerhet om eurokrisens utveckling tyngde euron under större delen av månaden. IMF, Internationella Valutafonden, publicerade en orostyngd prognos där de betonade vikten av snabba policyåtgärder. ECB sänkte sina styrräntor i början av juli och euron stärktes mot slutet av månaden. Vi vidhåller prognosen för EUR/USD på 1,20 på 3 månaders sikt baserat på bland annat relativt bättre tillväxtutsikter i USA. EUR/SEK Den svenska kronan stärktes under juli med 46 öre mot euron till 8,32. Därmed fortsatte den starka trenden som startade i mitten av maj och kronans nivå är den starkaste på över 12 år. Sverige framstår alltmer som en safe haven i spåren av eurokrisen. 4

5 Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad vid sitt möte i början av juli. Det fanns vissa förväntningar i marknaden på en räntesänkning. När protokollet senare publicerades framgick det att en räntesänkning inte var nära förestående. Skälen var att den svenska ekonomin är relativt motståndskraftigt och att en räntesänkning skulle ge ny näring till hushållens redan höga skuldsättning. Utfallet för andra kvartalets BNP blev klart starkare än förväntat med 1,4 procent tack vare stark export och bättre än väntad privat konsumtion. Vi har reviderat vår prognos för EUR/SEK till 8,30 på tre månaders sikt med risk för rörelser mot 8,15 på kortare sikt. Kronan har stöd av Sveriges relativt starka ekonomi och den relativt höga styrräntan. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en hög indikativ kupong på 7-9 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets 5

6 Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 18,0% 4,40% Swedbank Robur Europafond 9,0% 0,52% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 0,09% Swedbank Robur Japanfond 9,0% -5,43% Fasträntekonto 12,0% 0,28% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 28,0% 0,26% JPM Systematic Alpha A (acc) - SEKH 10,0% 1,53% Totalt 100% 0,62% Kommentar till avkastning Portföljen har under juli månad haft en avkastning på +0,62 procent och en meravkastning jämfört med index på +0,12 procent. Det är främst utvecklingen på aktiemarknaden i Sverige som bidrar till en positiv absolut avkastning. Totalt sätt har tillgångsslagen aktier och räntor haft en likvärdig positiv avkastning på cirka +0,5 procent över mätperioden. Till portföljens meravkastning har produktvalen bidragit mest positivt inom aktier och alternativa produkter. 6

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 New Yorkbörserna Torsdagens Federal Reserve-besked om bland annat bostadspappersköp på 40 miljarder dollar per månad ledde till kraftiga uppgångar på New York-börserna

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer