Månadsrapport oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport oktober 2012"

Transkript

1 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Vi fortsätter att övervikta aktier under oktober månad då vi i mitten av september gick från neutral vikt till övervikt. Börserna har reagerat positivt på att osäkerheterna som tidigare tyngde finansmarknaden har försvunnit. Bland annat genom omfattande åtgärder från europeiska och amerikanska centralbankerna. Även fallande oljepriser gör att vi håller kvar vid vårt stöd för aktier i oktober. Alternativa 10 % Aktier 55 % Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Företagsobligationer BAS SPAX Nordeuropa BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Räntor 35 % USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och valutautveckling Riksbanken valde att sänka räntan i september. Eftersom en sänkning under hösten funnits med i förväntansbilden blev rörelserna inte så stora. Korta räntor är extremt lågt prissatta. Enligt marknaden kommer ingen höjning att ske förrän tidigast Trender & Makroekonomi USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadssobligationer Europa och Sverige ECB återupptar statsobligsationsköpen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Japan Bank of Japan ökar köpen av obligationer Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kina Brasilien och Indien presenterar reformåtgärder Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta Stibor 3 mån år år år Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,60 3,65 3,65 4,15 2 år 3,43 3,59 3,74 4,04 5 år 3,65 3,75 3,95 4,25 10 år 4,17 4,17 4,37 4,67 Svensk makrodata kommer sannolikt fortsätta dämpas, men både det och en kronkurs kring 8.50 i EUR är redan utgångspunkter för att Riksbanken ska avvakta med räntesänkningar, åtminstone i oktober. Vår prognos i EUR/SEK är 8.45 på tre månaders sikt. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi De globala aktiemarknaderna fortsatte uppåt under första halvan av september, men tappade lite mot slutet av månaden. Starkast gick de europeiska börserna, inklusive Stockholmsbörsen. Oron om utfallet i det holländska valet visade sig vara överdriven och den tyska författningsdomstolen godkände ESM och EMU:s permanenta nödfond. ECB, följde upp räntesänkningen i juli med att utlova ytterligare stimulansåtgärder. Bland annat genom ökade möjligheter till köp av korta statsobligationer inom eurozonen samt genom att ge direkt stöd till länder som ansöker. ECB lättade även ytterligare på vad de tar emot som säkerheter när de ger ut lån, vilket gynnar europeiska banker. Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, annonserade om ett nytt program för köp av bostadsobligationer. Förväntningarna har varit låga på Europa och stimulansåtgärderna ökade riskaptiten. Kronan har tappat lite mot euron efter att ha nått sin starkaste nivå sedan IT-bubblans topp våren Statsräntor i PIIGS-länderna har sjunkit medan statsräntor i länder vars statsobligationer uppfattas som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har fortsatt vara på historiskt låga nivåer. Vad gäller råvaror har metallpriser stigit medan oljepriset gått ned något under månaden. USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadssobligationer Amerikansk statistik fortsätter att ha en blandad utveckling. Industriproduktionen har stabiliserats, även om fordonsproduktionen minskade i augusti. Försäljningen av nya bilar har dock fortsatt att gradvis återhämta sig sedan det stora fallet under finanskrisen. Företagsförtroendet inom industrin skiljer sig en hel del mellan olika delstater, men som helhet pekar indikatorer på måttlig tillväxt för amerikansk ekonomi, det vill säga omkring två procent. Hushållens disponibla inkomst har ökat och de fortsätter att konsumera, även om konsumtionstakten inte ligger på en hög nivå generellt. Konsumentförtroendet är lågt, men har börjat öka tack vare bättre utveckling på bostadsmarknaden, hygglig börsutveckling samt att Federal Reserve har annonserat nya köp av bostadsobligationer. Fed har även annonserat att de avser behålla styrräntan på en exceptionellt låg nivå till mitten av 2015, drygt ett halvår längre än tidigare. Europa ECB återupptar statsobligsationsköpen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Konjunkturnedgången i euroområdet fortsätter och inköpschefsindex föll marginellt i september jämfört med augusti. Fallet berodde främst på mer pessimism inom tjänstesektorn medan industrin visade en liten ljusare bild. Inköpschefsindex i Tyskland steg medan motsvarande i Frankrike sjönk. ECB tog ett steg mot en lösning av skuldkrisen när de meddelade att banken är redo att stödköpa obligationer från krisdrabbade länder i obegränsad omfattning för att återställa förtroendet för den gemensamma valutan. Men stödet från ECB är knutet till hårda krav på länderna. En förutsättning för att få hjälp är att de ska ha ansökt om stöd samt att de underkastar sig ett strikt makroekonomiskt anpassningsprogram. Spanien väntas be om finansiell hjälp från EFSF/ ESM inom några veckor för att bereda väg för ett nytt spanskt stödprogram och obegränsade obligationsköp från ECB. Både Portugal och Italien var tvungna att revidera ned sina budgetmål för 2012 till -5,0 procent respektive -2,6 procent (från -4,5 procent och -1,7 procent). Anledningen är att deras recession blivit något djupare än väntat. Trots det fick Portugal klartecken för nästa utbetalning av nödlån på 4,3 miljarder euro. Budgetsaneringsprogrammet gör framsteg trots stark motvind. Långivartrojkan ECB/EU/EMF verkar vara mer flexibel med att ge ytterligare tid till Grekland för att nå budgetmålen. En statsbankrutt inom kort skulle kunna skapa smittoeffekter på andra länder. Europeiska långivare överväger att ta förluster på det stödpaket som gavs till Grekland i maj 2010, för att nå en uthållighet i de grekiska statsfinanserna. Slutligen var det positivt att den tyska författningsdomstolen gav klartecken för stabiliseringsfonden ESM som ska bistå krisdrabbade länder med upp till 500 miljarder euro. 2

3 Efter att ha stått emot den europeiska krisen hyggligt i år finns det tecken på att svensk ekonomi nu bromsar in. Företagsförtroendet inom industrin har minskat och företagen ser en lägre orderingång. Den mer inhemska tjänstesektorn och detaljhandeln ser en viss ökning i försäljningen. Svenska hushålls optimism, som varit högre än omvärldens, backade tillbaka något i september. Byggföretagens förtroende är fortsatt lågt, men priserna på bostadsmarknaden har stigit. Signaler om stimulanser har kommit för att motverka de globala risker som finns. Riksbanken sänkte räntan i september och regeringen presenterade en budgetproposition med reformer på 23 miljarder kronor kommande år. Japan Bank of Japan ökar köpen av obligationer Bank of Japan lämnade räntan oförändrad i september, men fonden för tillgångsköp utökades. Den ekonomiska återhämtningen i landet har tagit en paus och det råder stor osäkerhet kring den globala ekonomin. En ny oro som uppkommit i Asien är tvisten rörande rättigheterna till Senkaku/Diaoyu-öarna, som ligger mellan Japan och Kina och som kan påverka investeringsvilja och konsumtion negativt i båda länderna om det skulle eskalera ytterligare. Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kina Brasilien och Indien presenterar reformåtgärder Makrodata i Kina har varit blandad. Detaljhandeln var god i juli med en tillväxt över 13 procent jämfört med förra året, men industriproduktionen steg bara 8,9 procent i årstakt i augusti. Den lägsta ökningstakten de senaste tre åren. Kinas inköpschefer bekräftade svag aktivitet inom industrin på grund av låga vinstmarginaler och höga lagernivåer. Ytterligare lättnader på penningpolitiken för att stödja tillväxten är troligt de kommande månaderna. Statistik har bekräftat att Brasiliens konjunktur har ökat under sommaren efter ett svagt första halvår. Samtidigt har regeringen annonserat ytterligare stimulansåtgärder, vilket skulle förstärka uppgången. Indien lanserade en rad ekonomiska reformer i september som skulle höja tillväxttakten med hjälp av ökade utländska investeringar. Men spänningar inom regeringskoalitionen över dessa reformer, som bland annat liberaliserar detaljhandeln, har lett till att flera ministrar har avgått och det är osäkert om dessa åtgärder kan genomföras. Fördelning Aktier & Räntor Vi fortsätter att övervikta aktier under oktober månad då vi i mitten av september gick från neutral vikt till övervikt. Börserna har reagerat positivt på att osäkerheterna som tidigare tyngde finansmarknaden har försvunnit. Bland annat genom omfattande åtgärder från europeiska och amerikanska centralbankerna. Även fallande oljepriser gör att vi håller kvar vid vårt stöd för aktier i oktober. Marknadsklimat Vinsttrenden förbättrades ytterligare förra månaden efter en mycket svag sommar. Vår modell för räntemomentum har förbättrats under månaden och ger ytterligare stöd till aktier. Prisutvecklingen är fortfarande i en stark uppåttrend. Likviditet Likviditeten försvagades något förra månaden. Det finns dock skäl att tro att de kvantitativa lättnader som världens centralbanker gjort under september kommer att medföra starkare likviditetsflöde framöver. Värdering Stigande kurser gjorde aktier något mindre billiga i september. Högre utdelningar och fortsatt låga reala räntor verkar dock åt andra hållet och vår modell ser aktier som fortsatt billiga. Makroallokering Fallande oljepriser gör att vår konjunkturmodell håller kvar sitt stöd för aktier även kommande månader 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner Vi överviktar Europa beroende på ECB:s nya obligationsköpsprogram samt att potentialen för denna marknad bedöms som klart bäst jämfört med andra marknader samt Japans problem med makrodata och tillväxtpotential framöver gör att vi underviktar den regionen Vi är fortfarande neutrala mellan små- och stora bolag och värde- och tillväxtbolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singaport och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Förväntningar på kommande vinster får ett rejält avbräck när det gäller Japan. Motsatt så förbättras det både för Sverige och övriga Asien. Europa är en högbetamarknad och gynnas av positiv marknadssyn. Tillväxtmarknadernas prismomentum jämfört med övriga världen försämrades i september Likviditet Europeiska centralbanken var per sista augusti ensam om att likvidisera marknaderna. USA och Japan faller tillbaka till förmån för Sverige och övriga Asien. Det vi vet så här långt om septemberdata är att de tre största centralbankerna, USA, EMU och Japan, lanserat ytterligare program för kvantitativa lättnader. Det återstår för framtiden att se vem som öppnar den största plånboken. Värdering USA och Europa blir något dyrare samtidigt som Sverige framstår som lite billigare i en relativ jämförelse. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik och USA:s industri förväntas få ett bättre industriklimat framöver. Konjunkturutvecklingen ger även stöd till Tillväxtmarknader. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd för aktier. Analys Ränteutveckling Räntemarknaden fortsätter att fokusera på utvecklingen i södra Europa. Många positiva steg har tagits under de senaste månaderna. Spanien söker hjälp från EMU via räddningsfonderna EFSF och ESM. Spanska och Italienska räntor kommer att sjunka eftersom marknaden vet att det alltid kommer finnas en stor köpare av respektive lands statsobligationer. Politikerna får i och med stödköpen tid att göra de strukturella förändringar som behövs för att förbättra den ekonomiska situationen. Tyska räntor har svårt att fortsätta sjunka. Ett antal dåliga emissioner av tyska statsobligationer har gjort att framförallt de långa räntorna har stigit. Den förbättrade riskmiljön i marknaden, i och med ECB:s och Fed:s aktioner, gör att investerare säljer obligationer för andra mer attraktiva tillgångar. Svenska räntor följer framförallt tyska räntor. Tyska och svenska 10-års räntor ligger på ungefär samma nivå medan de korta ligger en bra bit högre. Således får vi en väldigt flack räntekurva i Sverige även om den blivit brantare den senaste månaden. Riksbanken valde att sänka räntan i september, vilket förvånade oss och även majoriteten av analytikerna. Anledningen till sänkningen var främst den låga inflationen. Marknaden har förväntat sig sänkningar, men trott att de tidigast skulle komma vid oktobermötet. Eftersom en sänkning under hösten funnits med i förväntansbilden blev rörelserna inte så stora. Korta räntor är extremt lågt prissatta. Enligt marknaden kommer ingen höjning att ske förrän tidigast Federale Reserve levererade ytterligare kvantitativa lättnader under september. Centralbanken har lovat att hålla nollränta till 2015 och att köpa bostadsobligationer varje månad för 40 miljarder dollar. Detta ska Fed göra tills arbetslösheten sjunker till en stabil och långsiktigt hållbar nivå. Priset på pengar, det vill säga räntan, har sjunkit anmärkningsvärt. Anledningen är främst att världen har en enorm överskottslikviditet. Det är inte bara svenska stiborräntan som sjunker utan en global rörelse. 3-månaders stibor har sjunkit med 0,60 procent sedan i början av augusti. Effekten har blivit att den generella räntenivån har sjunkit, vilket främst gynnat svenska bostadsobligationer som handlat bra och dessutom har skillnaden mellan långa och korta räntor minskat. 4

5 Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta Stibor 3 mån år år år EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Euron stärktes ytterligare mot dollarn efter att ECB-chefen Mario Draghi i början av september lämnat styrräntan oförändrad på 0.75 procent och klargjort mer detaljer kring bankens eventuella stödköp av statsobligationer. Köpen kommer att vara steriliserade, vilket innebär att ECB kommer att dra in den likviditet som skapas (de kommer alltså inte öka penningmängden) när man köper obligationer. Det är en viktig skillnad mot Federal Reserves obligationsköp som syftar till att öka utestående mängd dollar i omlopp i ekonomin (öka penningmängden) och pressa upp andra risktillgångar som aktier. Vi förväntar oss att dollarn i ökad utsträckning kommer att vara en finansieringsvaluta och att amerikanska investerare kommer att söka avkastning i andra valutor (inte minst tillväxtmarknader) under det närmaste kvartalet. Vår tro är dock att de amerikanska tillväxtutsikterna är bättre än i eurozonen. Bättre arbetsmarknadssiffror kan innebära att Fed:s obligationsköp kan avta snabbare än väntat. Eurozonen tyngs av finanspolitisk åtstramning samtidigt som politikerna i eurozonen tenderar att slå sig till ro så fort räntorna kryper nedåt. Det talar till dollarns fördel på längre sikt. Först måste dock USAkongressen, efter presidentvalet den 6 november, se till att komma överens om långsiktiga budgetförstärkningar så att automatiska finanspolitiska åtstramningar, kan undvikas i början av nästa år. Sammantaget är det med andra ord upplagt för fortsatta kurssvängningar i EUR/USD-kursen. Vår prognos är 1.25 på 3 till 6 månaders sikt drivet av relativa tillväxtfördelar i USA och fortsatt oroligt kring utsikterna för att euron kan hålla ihop. USD/ SEK spås därmed mycket sakta söka sig högre mot 6.70 till 7.00 på 6 månaders sikt. EUR/SEK Kronan har noterats mellan 8.40 och 8.65 mot euron under september. Riksbanken sänkte styrräntan i september och svensk makrodata har under hösten till skillnad mot sommaren visat tecken på att försvagas. Samtidigt har de mest extrema riskerna i eurozonen dämpats i och med ECB:s utfästelse om potentiella obegränsade obligationsköp. Därmed är en viktig drivkraft för en starkare krona något mindre, det vill säga de safe haven relaterade kronköpen som skett bland annat från Schweiz centralbank kommer att bli mindre. När vi blickar framåt ser vi ingen klar riktning i kronkursens utveckling mot euron. Marknaden prissätter redan minst en ytterligare räntesänkning inom loppet av 6 månader. Svensk makrodata kommer sannolikt fortsätta dämpas, men både det och en kronkurs kring 8.50 i EUR är redan utgångspunkter för att Riksbanken ska avvakta med räntesänkningar, åtminstone i oktober. Vår prognos i EUR/SEK är 8.45 på tre månaders sikt. Ökad oro kring euron har potential att stärka kronan periodvis medan utsikterna för svensk makro och räntor på tre månaders sikt är en försvagningsrisk för kronan. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en indikativ kupong på 6 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri- och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 21,0% 4,66% Swedbank Robur Europafond 6,7% 3,86% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 3,15% Swedbank Robur Japanfond 10,7% 2,31% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 2,96% Fasträntekonto 9,5% 0,15% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 22,1% 0,25% JPM Systematic Alpha 10,0% -0,24% Totalt 100,0% 1,88% Kommentar till avkastning Portföljens avkastning i september var 1,9 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Aktier som tillgångsslag i portföljen avkastade starkt 3,5 procent över månaden. Räntor tappade i början av månaden men återhämtade tappet under senare hälften av perioden. En undervikt i Europa bidrog negativt fram till den 17:e september då portföljen omviktades till neutral positionering bland regioner och en övervikt i aktier. Produktvalen har gett det största positiva bidraget över månaden och det är Amerikafonden som bidragit mest. 6

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer