Månadsrapport oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport oktober 2012"

Transkript

1 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Vi fortsätter att övervikta aktier under oktober månad då vi i mitten av september gick från neutral vikt till övervikt. Börserna har reagerat positivt på att osäkerheterna som tidigare tyngde finansmarknaden har försvunnit. Bland annat genom omfattande åtgärder från europeiska och amerikanska centralbankerna. Även fallande oljepriser gör att vi håller kvar vid vårt stöd för aktier i oktober. Alternativa 10 % Aktier 55 % Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS SPAX Företagsobligationer BAS SPAX Nordeuropa BAS Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Räntor 35 % USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och valutautveckling Riksbanken valde att sänka räntan i september. Eftersom en sänkning under hösten funnits med i förväntansbilden blev rörelserna inte så stora. Korta räntor är extremt lågt prissatta. Enligt marknaden kommer ingen höjning att ske förrän tidigast Trender & Makroekonomi USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadssobligationer Europa och Sverige ECB återupptar statsobligsationsköpen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Japan Bank of Japan ökar köpen av obligationer Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kina Brasilien och Indien presenterar reformåtgärder Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta Stibor 3 mån år år år Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,60 3,65 3,65 4,15 2 år 3,43 3,59 3,74 4,04 5 år 3,65 3,75 3,95 4,25 10 år 4,17 4,17 4,37 4,67 Svensk makrodata kommer sannolikt fortsätta dämpas, men både det och en kronkurs kring 8.50 i EUR är redan utgångspunkter för att Riksbanken ska avvakta med räntesänkningar, åtminstone i oktober. Vår prognos i EUR/SEK är 8.45 på tre månaders sikt. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi De globala aktiemarknaderna fortsatte uppåt under första halvan av september, men tappade lite mot slutet av månaden. Starkast gick de europeiska börserna, inklusive Stockholmsbörsen. Oron om utfallet i det holländska valet visade sig vara överdriven och den tyska författningsdomstolen godkände ESM och EMU:s permanenta nödfond. ECB, följde upp räntesänkningen i juli med att utlova ytterligare stimulansåtgärder. Bland annat genom ökade möjligheter till köp av korta statsobligationer inom eurozonen samt genom att ge direkt stöd till länder som ansöker. ECB lättade även ytterligare på vad de tar emot som säkerheter när de ger ut lån, vilket gynnar europeiska banker. Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, annonserade om ett nytt program för köp av bostadsobligationer. Förväntningarna har varit låga på Europa och stimulansåtgärderna ökade riskaptiten. Kronan har tappat lite mot euron efter att ha nått sin starkaste nivå sedan IT-bubblans topp våren Statsräntor i PIIGS-länderna har sjunkit medan statsräntor i länder vars statsobligationer uppfattas som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har fortsatt vara på historiskt låga nivåer. Vad gäller råvaror har metallpriser stigit medan oljepriset gått ned något under månaden. USA Måttlig tillväxt i ekonomin Fed annonserar nya köp av bostadssobligationer Amerikansk statistik fortsätter att ha en blandad utveckling. Industriproduktionen har stabiliserats, även om fordonsproduktionen minskade i augusti. Försäljningen av nya bilar har dock fortsatt att gradvis återhämta sig sedan det stora fallet under finanskrisen. Företagsförtroendet inom industrin skiljer sig en hel del mellan olika delstater, men som helhet pekar indikatorer på måttlig tillväxt för amerikansk ekonomi, det vill säga omkring två procent. Hushållens disponibla inkomst har ökat och de fortsätter att konsumera, även om konsumtionstakten inte ligger på en hög nivå generellt. Konsumentförtroendet är lågt, men har börjat öka tack vare bättre utveckling på bostadsmarknaden, hygglig börsutveckling samt att Federal Reserve har annonserat nya köp av bostadsobligationer. Fed har även annonserat att de avser behålla styrräntan på en exceptionellt låg nivå till mitten av 2015, drygt ett halvår längre än tidigare. Europa ECB återupptar statsobligsationsköpen Tecken på att svensk industri drabbas av krisen Konjunkturnedgången i euroområdet fortsätter och inköpschefsindex föll marginellt i september jämfört med augusti. Fallet berodde främst på mer pessimism inom tjänstesektorn medan industrin visade en liten ljusare bild. Inköpschefsindex i Tyskland steg medan motsvarande i Frankrike sjönk. ECB tog ett steg mot en lösning av skuldkrisen när de meddelade att banken är redo att stödköpa obligationer från krisdrabbade länder i obegränsad omfattning för att återställa förtroendet för den gemensamma valutan. Men stödet från ECB är knutet till hårda krav på länderna. En förutsättning för att få hjälp är att de ska ha ansökt om stöd samt att de underkastar sig ett strikt makroekonomiskt anpassningsprogram. Spanien väntas be om finansiell hjälp från EFSF/ ESM inom några veckor för att bereda väg för ett nytt spanskt stödprogram och obegränsade obligationsköp från ECB. Både Portugal och Italien var tvungna att revidera ned sina budgetmål för 2012 till -5,0 procent respektive -2,6 procent (från -4,5 procent och -1,7 procent). Anledningen är att deras recession blivit något djupare än väntat. Trots det fick Portugal klartecken för nästa utbetalning av nödlån på 4,3 miljarder euro. Budgetsaneringsprogrammet gör framsteg trots stark motvind. Långivartrojkan ECB/EU/EMF verkar vara mer flexibel med att ge ytterligare tid till Grekland för att nå budgetmålen. En statsbankrutt inom kort skulle kunna skapa smittoeffekter på andra länder. Europeiska långivare överväger att ta förluster på det stödpaket som gavs till Grekland i maj 2010, för att nå en uthållighet i de grekiska statsfinanserna. Slutligen var det positivt att den tyska författningsdomstolen gav klartecken för stabiliseringsfonden ESM som ska bistå krisdrabbade länder med upp till 500 miljarder euro. 2

3 Efter att ha stått emot den europeiska krisen hyggligt i år finns det tecken på att svensk ekonomi nu bromsar in. Företagsförtroendet inom industrin har minskat och företagen ser en lägre orderingång. Den mer inhemska tjänstesektorn och detaljhandeln ser en viss ökning i försäljningen. Svenska hushålls optimism, som varit högre än omvärldens, backade tillbaka något i september. Byggföretagens förtroende är fortsatt lågt, men priserna på bostadsmarknaden har stigit. Signaler om stimulanser har kommit för att motverka de globala risker som finns. Riksbanken sänkte räntan i september och regeringen presenterade en budgetproposition med reformer på 23 miljarder kronor kommande år. Japan Bank of Japan ökar köpen av obligationer Bank of Japan lämnade räntan oförändrad i september, men fonden för tillgångsköp utökades. Den ekonomiska återhämtningen i landet har tagit en paus och det råder stor osäkerhet kring den globala ekonomin. En ny oro som uppkommit i Asien är tvisten rörande rättigheterna till Senkaku/Diaoyu-öarna, som ligger mellan Japan och Kina och som kan påverka investeringsvilja och konsumtion negativt i båda länderna om det skulle eskalera ytterligare. Tillväxtmarknader Blandade signaler från Kina Brasilien och Indien presenterar reformåtgärder Makrodata i Kina har varit blandad. Detaljhandeln var god i juli med en tillväxt över 13 procent jämfört med förra året, men industriproduktionen steg bara 8,9 procent i årstakt i augusti. Den lägsta ökningstakten de senaste tre åren. Kinas inköpschefer bekräftade svag aktivitet inom industrin på grund av låga vinstmarginaler och höga lagernivåer. Ytterligare lättnader på penningpolitiken för att stödja tillväxten är troligt de kommande månaderna. Statistik har bekräftat att Brasiliens konjunktur har ökat under sommaren efter ett svagt första halvår. Samtidigt har regeringen annonserat ytterligare stimulansåtgärder, vilket skulle förstärka uppgången. Indien lanserade en rad ekonomiska reformer i september som skulle höja tillväxttakten med hjälp av ökade utländska investeringar. Men spänningar inom regeringskoalitionen över dessa reformer, som bland annat liberaliserar detaljhandeln, har lett till att flera ministrar har avgått och det är osäkert om dessa åtgärder kan genomföras. Fördelning Aktier & Räntor Vi fortsätter att övervikta aktier under oktober månad då vi i mitten av september gick från neutral vikt till övervikt. Börserna har reagerat positivt på att osäkerheterna som tidigare tyngde finansmarknaden har försvunnit. Bland annat genom omfattande åtgärder från europeiska och amerikanska centralbankerna. Även fallande oljepriser gör att vi håller kvar vid vårt stöd för aktier i oktober. Marknadsklimat Vinsttrenden förbättrades ytterligare förra månaden efter en mycket svag sommar. Vår modell för räntemomentum har förbättrats under månaden och ger ytterligare stöd till aktier. Prisutvecklingen är fortfarande i en stark uppåttrend. Likviditet Likviditeten försvagades något förra månaden. Det finns dock skäl att tro att de kvantitativa lättnader som världens centralbanker gjort under september kommer att medföra starkare likviditetsflöde framöver. Värdering Stigande kurser gjorde aktier något mindre billiga i september. Högre utdelningar och fortsatt låga reala räntor verkar dock åt andra hållet och vår modell ser aktier som fortsatt billiga. Makroallokering Fallande oljepriser gör att vår konjunkturmodell håller kvar sitt stöd för aktier även kommande månader 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner Vi överviktar Europa beroende på ECB:s nya obligationsköpsprogram samt att potentialen för denna marknad bedöms som klart bäst jämfört med andra marknader samt Japans problem med makrodata och tillväxtpotential framöver gör att vi underviktar den regionen Vi är fortfarande neutrala mellan små- och stora bolag och värde- och tillväxtbolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 20% (0%) Europa 16% (+6%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singaport och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i resp. region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Förväntningar på kommande vinster får ett rejält avbräck när det gäller Japan. Motsatt så förbättras det både för Sverige och övriga Asien. Europa är en högbetamarknad och gynnas av positiv marknadssyn. Tillväxtmarknadernas prismomentum jämfört med övriga världen försämrades i september Likviditet Europeiska centralbanken var per sista augusti ensam om att likvidisera marknaderna. USA och Japan faller tillbaka till förmån för Sverige och övriga Asien. Det vi vet så här långt om septemberdata är att de tre största centralbankerna, USA, EMU och Japan, lanserat ytterligare program för kvantitativa lättnader. Det återstår för framtiden att se vem som öppnar den största plånboken. Värdering USA och Europa blir något dyrare samtidigt som Sverige framstår som lite billigare i en relativ jämförelse. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik och USA:s industri förväntas få ett bättre industriklimat framöver. Konjunkturutvecklingen ger även stöd till Tillväxtmarknader. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd för aktier. Analys Ränteutveckling Räntemarknaden fortsätter att fokusera på utvecklingen i södra Europa. Många positiva steg har tagits under de senaste månaderna. Spanien söker hjälp från EMU via räddningsfonderna EFSF och ESM. Spanska och Italienska räntor kommer att sjunka eftersom marknaden vet att det alltid kommer finnas en stor köpare av respektive lands statsobligationer. Politikerna får i och med stödköpen tid att göra de strukturella förändringar som behövs för att förbättra den ekonomiska situationen. Tyska räntor har svårt att fortsätta sjunka. Ett antal dåliga emissioner av tyska statsobligationer har gjort att framförallt de långa räntorna har stigit. Den förbättrade riskmiljön i marknaden, i och med ECB:s och Fed:s aktioner, gör att investerare säljer obligationer för andra mer attraktiva tillgångar. Svenska räntor följer framförallt tyska räntor. Tyska och svenska 10-års räntor ligger på ungefär samma nivå medan de korta ligger en bra bit högre. Således får vi en väldigt flack räntekurva i Sverige även om den blivit brantare den senaste månaden. Riksbanken valde att sänka räntan i september, vilket förvånade oss och även majoriteten av analytikerna. Anledningen till sänkningen var främst den låga inflationen. Marknaden har förväntat sig sänkningar, men trott att de tidigast skulle komma vid oktobermötet. Eftersom en sänkning under hösten funnits med i förväntansbilden blev rörelserna inte så stora. Korta räntor är extremt lågt prissatta. Enligt marknaden kommer ingen höjning att ske förrän tidigast Federale Reserve levererade ytterligare kvantitativa lättnader under september. Centralbanken har lovat att hålla nollränta till 2015 och att köpa bostadsobligationer varje månad för 40 miljarder dollar. Detta ska Fed göra tills arbetslösheten sjunker till en stabil och långsiktigt hållbar nivå. Priset på pengar, det vill säga räntan, har sjunkit anmärkningsvärt. Anledningen är främst att världen har en enorm överskottslikviditet. Det är inte bara svenska stiborräntan som sjunker utan en global rörelse. 3-månaders stibor har sjunkit med 0,60 procent sedan i början av augusti. Effekten har blivit att den generella räntenivån har sjunkit, vilket främst gynnat svenska bostadsobligationer som handlat bra och dessutom har skillnaden mellan långa och korta räntor minskat. 4

5 Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta Stibor 3 mån år år år EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Euron stärktes ytterligare mot dollarn efter att ECB-chefen Mario Draghi i början av september lämnat styrräntan oförändrad på 0.75 procent och klargjort mer detaljer kring bankens eventuella stödköp av statsobligationer. Köpen kommer att vara steriliserade, vilket innebär att ECB kommer att dra in den likviditet som skapas (de kommer alltså inte öka penningmängden) när man köper obligationer. Det är en viktig skillnad mot Federal Reserves obligationsköp som syftar till att öka utestående mängd dollar i omlopp i ekonomin (öka penningmängden) och pressa upp andra risktillgångar som aktier. Vi förväntar oss att dollarn i ökad utsträckning kommer att vara en finansieringsvaluta och att amerikanska investerare kommer att söka avkastning i andra valutor (inte minst tillväxtmarknader) under det närmaste kvartalet. Vår tro är dock att de amerikanska tillväxtutsikterna är bättre än i eurozonen. Bättre arbetsmarknadssiffror kan innebära att Fed:s obligationsköp kan avta snabbare än väntat. Eurozonen tyngs av finanspolitisk åtstramning samtidigt som politikerna i eurozonen tenderar att slå sig till ro så fort räntorna kryper nedåt. Det talar till dollarns fördel på längre sikt. Först måste dock USAkongressen, efter presidentvalet den 6 november, se till att komma överens om långsiktiga budgetförstärkningar så att automatiska finanspolitiska åtstramningar, kan undvikas i början av nästa år. Sammantaget är det med andra ord upplagt för fortsatta kurssvängningar i EUR/USD-kursen. Vår prognos är 1.25 på 3 till 6 månaders sikt drivet av relativa tillväxtfördelar i USA och fortsatt oroligt kring utsikterna för att euron kan hålla ihop. USD/ SEK spås därmed mycket sakta söka sig högre mot 6.70 till 7.00 på 6 månaders sikt. EUR/SEK Kronan har noterats mellan 8.40 och 8.65 mot euron under september. Riksbanken sänkte styrräntan i september och svensk makrodata har under hösten till skillnad mot sommaren visat tecken på att försvagas. Samtidigt har de mest extrema riskerna i eurozonen dämpats i och med ECB:s utfästelse om potentiella obegränsade obligationsköp. Därmed är en viktig drivkraft för en starkare krona något mindre, det vill säga de safe haven relaterade kronköpen som skett bland annat från Schweiz centralbank kommer att bli mindre. När vi blickar framåt ser vi ingen klar riktning i kronkursens utveckling mot euron. Marknaden prissätter redan minst en ytterligare räntesänkning inom loppet av 6 månader. Svensk makrodata kommer sannolikt fortsätta dämpas, men både det och en kronkurs kring 8.50 i EUR är redan utgångspunkter för att Riksbanken ska avvakta med räntesänkningar, åtminstone i oktober. Vår prognos i EUR/SEK är 8.45 på tre månaders sikt. Ökad oro kring euron har potential att stärka kronan periodvis medan utsikterna för svensk makro och räntor på tre månaders sikt är en försvagningsrisk för kronan. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Asien Swedbank Robur Japanfond Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en indikativ kupong på 6 procent. SPAX Nordeuropa BAS 3 år SPAX Nordeuropa BAS följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri- och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är,merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 21,0% 4,66% Swedbank Robur Europafond 6,7% 3,86% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 3,15% Swedbank Robur Japanfond 10,7% 2,31% Swedbank Robur Access Emerging Markets 6,0% 2,96% Fasträntekonto 9,5% 0,15% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 22,1% 0,25% JPM Systematic Alpha 10,0% -0,24% Totalt 100,0% 1,88% Kommentar till avkastning Portföljens avkastning i september var 1,9 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Aktier som tillgångsslag i portföljen avkastade starkt 3,5 procent över månaden. Räntor tappade i början av månaden men återhämtade tappet under senare hälften av perioden. En undervikt i Europa bidrog negativt fram till den 17:e september då portföljen omviktades till neutral positionering bland regioner och en övervikt i aktier. Produktvalen har gett det största positiva bidraget över månaden och det är Amerikafonden som bidragit mest. 6

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer