Månadsrapport april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport april 2010"

Transkript

1 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som för närvarande är mindre stödjande för aktier. Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa SEB Choice Nordamerika Småbolag Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto MAX SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år SPAX BRIC MAX, 4 år Alternativa placeringar Catella Hedge Cross Markets Aktier 55 % (+5 %) Sverige 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) Räntor 45 % (-5 %) 5 % (+/-0 %) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Vi förutser en sidledes utveckling för svenska räntor i väntan på nya besked om penningpolitiken. Till skillnad från tidigare prognos som sade september, förväntar vi oss en höjning av reporäntan i juli och att den kommer att vara 1,25 procent vid kommande årsskifte. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,65 1,94 2,44 2,64 2 år 2,64 2,89 2,99 3,29 5 år 4,23 4,23 4,23 4,43 10 år 5,10 5,19 5,19 5,09 Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Oro för omläggning av politiken i Kina I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har kronan fortsatt att stärkas mot euron under mars. Den sista tiden har dock EUR/SEK stigit något till följd av att den mest akuta risken kring Greklands problem minskat. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08

2 Analys - Trender & Makroekonomi Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Estlands premiärminister meddelade förra veckan att landet har uppfyllt alla Maastrichtvillkor och landet är därmed redo att gå in i euroområdet nästa år, vilket är i linje med vår vy. I Storbritannien har förtroendet inom både industri- och tjänstesektor stigit de senaste månaderna. Den höga nivån pekar på en god tillväxt framöver. Dock visar statistik över industriproduktion och export i januari att återhämtningen har långt kvar. Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor President Barack Obama har efter vissa svårigheter fått igenom sjukvårdsreformen. Det stärker hans position något och han kan nu koncentrera sig på andra frågor. Relationerna till Kina störs av den årliga rapporten där amerikanska parlamentariker kan peka ut handelsparter som valutamanipulatörer. Det ansträngda statsfinansiella läget är en annan kritisk fråga. Meningarna går isär om effekterna av sjukvårdsreformen samtidigt som det senaste årets stimulanser och räddningsaktioner har grävt djupa hål i statskassan. Den privata konsumtionen ser ut att bli starkare än väntat första kvartalet. Hushållens förbättrade balansräkningar och uppdämda konsumtionsbehov samt en viss ljusning på arbetsmarknaden bidrar till detta. Hushållen är överlag pessimistiska, men de mest välbeställda står för en stor del av konsumtionen i landet och för dem har läget förbättrats väsentligt under andra halvan av Det är något oroande att husförsäljningen faller. Till viss del är det en följd av att försäljningen tidigare blåsts upp av de skatterabatter som skulle löpt ut 2009, men som senare förlängdes. Än så länge är försäljningsminskningen inte alarmerande, men fortsätter den kan priserna följa med och då slår det igenom på både hushållens och bankernas balansräkningar. Sverige Förtroendet är relativt högt hos svenska företag. Detaljhandeln har visserligen tappat fart inom livsmedel och delar av sällanköpsvaror, men företagen räknar med positiv tillväxt den närmaste tiden. Efterfrågan inom tjänstesektorn och byggsektorn ökar gradvis. Industriproduktionen har varit svag men ordertillväxten är god. Särskilt exportordrar har ökat kraftigt vilket borde gynna exporten i andra kvartalet. Handelsnettot har varit svagare än väntat, vilket dämpar BNP-tillväxten under första kvartalet, men vi räknar med ett lyft i andra kvartalet. Höga elpriser har tryckt upp KPI de senaste månaderna men en viss rekyl ned är att vänta framöver. Underliggande inflation faller gradvis tillbaka under året. Säsongsrensad data visar på en svag uppgång i antal sysselsatta och en arbetslöshet på 9,1 procent. Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Trots tecken på återhämtning präglas Japan fortfarande av fallande priser. Regeringen har lovat att bekämpa deflationen och centralbanken har ökat sin utlåning. Japan är ett av få länder som kommer att ha en lättare penningpolitik de kommande sex till tolv månaderna. Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Förra månaden skrev vi ner våra tillväxtprognoser för euroområdet under 2010, men nya siffror visar att risken för ytterligare nedgraderingar är små. Det är till exempel positivt att industriproduktionen steg kraftigt i januari och data för november och december har reviderats upp. Ytterligare ökning i industriförtroendet i mars pekar på att den positiva produktionstrenden kan fortsätta. Den europeiska centralbanken, ECB, har bekräftat att styrräntan ligger på en lämplig nivå samtidigt som de fortsätter att avveckla de extraordinära likviditetsåtgärderna som kom efter finanskrisen. Länderna i euroområdet har kommit överens om ett skyddsnät för Grekland vilket innebär finansiell hjälp från både IMF och andra europeiska länder. Det är en positiv utveckling som kommer att stödja företagsförtroendet både i Grekland och generellt i hela valutaunionen. Oro för omläggning av politiken i Kina Kinas konjunktursiffror som publicerats under mars har uppfattats som starka och inflationen stiger. Förra årets första kvartal var mycket svagt i Kina och data som bara publiceras som årliga förändringar blir därför svårtolkade. Därtill finns en kalendereffekt på grund av att det kinesiska nyåret bytt månad mellan 2009 och Sifforna har ökat oron för penningpolitiska åtstramningar. Även i Indien har höga inflationstal publicerats och centralbanken höjde styrräntan i mars. Brasiliens centralbank trotsade däremot analytikernas förväntningar och höll räntan oförändrad. Rysslands återhämtning ligger efter de andra BRIC-ländernas och där sänkte centralbanken styrräntan i slutet av månaden. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som utvecklats till att vara mindre stödjande för aktier för närvarande. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55 % (+5 %) 55 % (+5 %) Räntor 50% 45 % (-5 %) 45 % (-5 %) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner I april underviktas och större delan av Asien till förmån för övervikter i Sverige och Japan. Detta är i linje med utslagen i vår modell för länderallokering. Små bolag föredras återigen i april. Detta beror på att kreditriskerna börjat gå ihop igen vilket tillsammans med minskande likviditet gynnar små bolag. Vi föredrar tillväxtbolag framför värdebolag denna månad. Den åtstramning som nu sker av likviditeten på världens marknader påverkar värderingarna på värdebolagen mer negativt än tillväxtbolagen, då den relativa värderingen mellan de olika bolagsstilarna ligger betydligt närmare varandra än normalt. Detta gör att värderingen för tillväxtbolag ser mer intressant ut än för värdebolag. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) Tillväxtmarkn. 5 % (+/-0 %) 5 % (+/-0 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Vi har nu åter tydligt stöd från pristrenden efter en stark börsmånad. Stigande korta räntor i påverkar dock marknadsklimatet något negativt jämfört med förra månaden. Vinstförväntningarnas utveckling ger även denna månad kraft åt aktiemarknaden. Likviditet Likviditetsflödet bromsar in för fjärde månaden i rad. Nuvarande likviditetsflöde är bara marginellt högre än sitt långsiktiga medelvärde och har inte varit så här svagt sedan juni Vår modell baserad på likviditetsflödet ger ett negativt utslag för aktier. Värdering Värderingen fortsätter att vara på attraktiva nivåer. Nuvarande förbättringstakt av företagens vinster ger medvind åt värderingen. Stigande realräntor gör däremot värderingen mindre attraktiv. Marknadsklimat Vinstrevideringarna faller tillbaka i för andra månaden i rad. Revideringarna för Europa förblir lägst. Likviditet Även den här månaden är det uppenbart att ECB är den bank som tydligast stramar åt likviditeten. Flödet av pengar är under sin långsiktiga trendnivå och det svagaste sedan På motsatt sida återfinns Riksbanken som är den enda centralbank som ökar likviditetsflödet denna månad. Flödet från Riksbanken är nu det starkaste sedan hösten Värdering Asien fortsätter att vara dyrast och blir något dyrare än förra månaden. Makroallokering Nästan alla länder har en positiv utveckling i modellen. Europas tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länders vilket ger ett lägre stöd åt europeiska aktier relativt sett. Makroallokering Världens makroekonomiska utveckling fortsätter att tala för aktier även i april. 3

4 Analys - Ränteutveckling Den gångna månaden har statspappersmarknaden präglats av sidledes till lägre räntor i Sverige, statsräntor i EMU-området som går isär på grund av Greklandsoron samt stigande räntor i på grund av börsuppgång och svalt mottagna emissioner. På kreditsidan har marknadernas generella riskaptit pendlat. Framöver räknar vi med att makrodata kommer fortsätta att visa en relativt bra cyklisk återhämtning. Vår tolkning av marknadsutvecklingen är emellertid att huvuddelen av aktörerna räknar med fortsatt mjuka centralbanker. Under kommande månad fortsätter fokus på den politiska händelseutvecklingen kring EMU i allmänhet och Grekland i synnerhet. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, upphör enligt tidigare besked med sina köp av bolånerelaterade obligationer. De hittillsvarande köpen har varit en av flera metoder för att hålla tillbaka finansieringskostnaderna för skuldtyngda amerikanska hushåll. När Fed upphör med sina kontinuerliga köp ökar risken för stigande bostadsräntor, men en fortsatt riskaptit bör kunna motverka ett sådant förlopp. Vad gäller svenska räntor förutser vi en sidledes utveckling i väntan på nya besked om penningpolitiken. Swedbank har reviderat sin riksbanksprognos den senaste månaden, vilket medför att vi förutser en första höjning i juli (tidigare prognos var september) och att styrräntan ligger på 1,25 procent vid årsskiftet. Under en del av 2011 räknar vi med ett uppehåll i räntehöjningar alternativt att höjningarna sker glesare på grund av en svag återhämtning både globalt och i Sverige. För ränteförvaltare rekommenderar vi en högre ränterisk, att man placerar sig något längre ut på kurvan, från två till tre år förra månaden till mellan tre och fyra år. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 0,98 1,20 1,20 1,60 10 år 3,08 3,10 3,10 2,90 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 1,16 1,30 1,70 2,30 10 år 3,97 4,00 4,10 4,20 Analys - Valutautveckling EUR/USD Fallet i EUR/USD har gått något snabbare än vi räknat med med en ökad riskpremie i euron som följd. Vi tror att denna riskpremie kan komma att bestå. Dollarn har dock inte enbart stärkts mot euron utan även mot yenen och mot kronan, vilket delvis handlar om att den amerikanska ekonomin förväntas växa snabbare än Europa och Japan i år. Följaktligen förväntas Federal Reserve höja sin styrränta under fjärde kvartalet medan ECB väntas ligga kvar med sin styrränta till i början på nästa år. Den för USD/JPY viktiga femåriga ränteskillnaden har ökat med 30 räntepunkter under mars. Dollarn väntas periodvis tyngas av kapitalflöden från väst till tillväxtmarknader, i synnerhet Asien, där ekonomierna växer så det knakar. Vår prognos är att EUR/USD kan falla till 1,28 på sex månaders sikt. USD/SEK spås sakta börja stiga mot 7,38 på sex månaders sikt. EUR/SEK I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har Kronan fortsatt att stärkas mot Euron under mars. Den senaste tiden har dock EUR/SEK stigit något efter att den mest akuta risken kring Greklands refinansieringsproblem lagts åt sidan och oron minskats. Euroländerna har lämnat besked om att de garanterar att Grekland inte landar i en betalningsinställelse. Uppgörelsen innebär dock att ett stöd bara blir aktuellt om landet uttömt alla andra möjligheter. En fullständig enighet ifrån EMU-länderna krävs också för att stöd ska ges. IMF kan väntas ställa tuffa krav och kommer att spela en betydande roll vid en räddning. Stora delar av eurozonen står med andra ord inför ett stålbad med betydande åtstramningar. Detta kommer att kräva att ECB håller ned sin styrränta och att euron försvagas för att verka som en motvikt mot låg inhemsk efterfrågan. I det korta perspektivet ger Europas budgetproblem sannolikt inget större avtryck på regionens konsumenter. Kronan kan därför fortsätta att gynnas av ett fokus på statsfinansiell disciplin. I förlängningen kommer dock även svenska exportföretag känna av att euroområdet går kräftgång. Andra drivkrafter för en starkare krona är att Riksbanken tros ge tydligare signaler om kommande räntehöjningar i april och att börserna är försiktigt starkare. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Med det sagt tror vi dock att vi nu har större delen av kronförstärkningen bakom oss. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08 EUR/USD 1,34 1,32 1,28 1,20 USD/JPY 93,99 94,00 98,00 105,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan en procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan stora och mellanstora bolag och även en blandning av tillväxt-, blend *- och värdebolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning med stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex. Detta har gett resultat både i absoluta tal och i riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora bolag, samt i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Vanligt sparande: SEB Choice Nordamerika Småbolag. Det är en aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och tillväxtbolag som har gett bra resultat i relation till sitt jämförelseindex och som har en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom att välja en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Japanfond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Observera att hela kapitalet i Asien föreslås placeras i Japan. Vanligt sparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Catella Hedgefond 50 % och Swedbank Cross Markets Fond 50 %. Catella Hedge är en hedgefond som växlar mellan olika strategier. Investeringarna baseras framförallt på fundamental analys men som komplement används även kvantitativ analys med stort fokus på riskanalysen. Swedbank Cross Markets är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. *Blend är företag som varken kan klassificeras tillväxt- eller värdebolag. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under mars. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 5,6 % 5 % 0,3 % Swedbank Robur Indexfond Asien 2,4 % 5,5 % 0,1 % Blackrock Emerging Markets 7,0 % 6,2 % 0,4 % Storebrand Delphi Europa 11,0 % 7,2 % 0,8 % Swedbank Robur Sverigefond 23,0 % 7,3 % 1,7 % Swedbank Robur Amerikafond 11,0 % 5,8 % 0,6 % Catella Hedgefond 5,0 % 1,5 % 0,1 % Cross Markets fond 5,0 % 0,9 % 0,0 % Framtidskonto Max 30,0 % 0,2 % 0,1 % Totalt 4,1 % Benchmark/jmf.index 3,5 % Kommentar till avkastning Aktiemarknaden uppvisade en stark uppgång under mätperioden. Portföljen steg med 4,1 procent och uppvisade en positiv relativavkastning på 0,6 procent jämfört med jämförelseindex. Övervikten i aktier och produktvalen bidrog i samma omfattning till denna positiva avkastning. En övervikt i Sverige samt en undervikt i Asien gav även ett positivt utslag till relativavkastningen. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år är kopplad till utvecklingen av den svenska kronan i förhållande till den japanska yenen. En stabilare världskonjunktur med stigande svensk export, starkare tillväxt och stigande korträntor i Sverige talar för en kronförstärkning. SPAX BRIC MAX, 4 år är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot fyra tillväxtländer: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 5

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer