Månadsrapport april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport april 2010"

Transkript

1 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som för närvarande är mindre stödjande för aktier. Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa SEB Choice Nordamerika Småbolag Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto MAX SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år SPAX BRIC MAX, 4 år Alternativa placeringar Catella Hedge Cross Markets Aktier 55 % (+5 %) Sverige 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) Räntor 45 % (-5 %) 5 % (+/-0 %) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Vi förutser en sidledes utveckling för svenska räntor i väntan på nya besked om penningpolitiken. Till skillnad från tidigare prognos som sade september, förväntar vi oss en höjning av reporäntan i juli och att den kommer att vara 1,25 procent vid kommande årsskifte. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,65 1,94 2,44 2,64 2 år 2,64 2,89 2,99 3,29 5 år 4,23 4,23 4,23 4,43 10 år 5,10 5,19 5,19 5,09 Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Oro för omläggning av politiken i Kina I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har kronan fortsatt att stärkas mot euron under mars. Den sista tiden har dock EUR/SEK stigit något till följd av att den mest akuta risken kring Greklands problem minskat. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08

2 Analys - Trender & Makroekonomi Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Estlands premiärminister meddelade förra veckan att landet har uppfyllt alla Maastrichtvillkor och landet är därmed redo att gå in i euroområdet nästa år, vilket är i linje med vår vy. I Storbritannien har förtroendet inom både industri- och tjänstesektor stigit de senaste månaderna. Den höga nivån pekar på en god tillväxt framöver. Dock visar statistik över industriproduktion och export i januari att återhämtningen har långt kvar. Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor President Barack Obama har efter vissa svårigheter fått igenom sjukvårdsreformen. Det stärker hans position något och han kan nu koncentrera sig på andra frågor. Relationerna till Kina störs av den årliga rapporten där amerikanska parlamentariker kan peka ut handelsparter som valutamanipulatörer. Det ansträngda statsfinansiella läget är en annan kritisk fråga. Meningarna går isär om effekterna av sjukvårdsreformen samtidigt som det senaste årets stimulanser och räddningsaktioner har grävt djupa hål i statskassan. Den privata konsumtionen ser ut att bli starkare än väntat första kvartalet. Hushållens förbättrade balansräkningar och uppdämda konsumtionsbehov samt en viss ljusning på arbetsmarknaden bidrar till detta. Hushållen är överlag pessimistiska, men de mest välbeställda står för en stor del av konsumtionen i landet och för dem har läget förbättrats väsentligt under andra halvan av Det är något oroande att husförsäljningen faller. Till viss del är det en följd av att försäljningen tidigare blåsts upp av de skatterabatter som skulle löpt ut 2009, men som senare förlängdes. Än så länge är försäljningsminskningen inte alarmerande, men fortsätter den kan priserna följa med och då slår det igenom på både hushållens och bankernas balansräkningar. Sverige Förtroendet är relativt högt hos svenska företag. Detaljhandeln har visserligen tappat fart inom livsmedel och delar av sällanköpsvaror, men företagen räknar med positiv tillväxt den närmaste tiden. Efterfrågan inom tjänstesektorn och byggsektorn ökar gradvis. Industriproduktionen har varit svag men ordertillväxten är god. Särskilt exportordrar har ökat kraftigt vilket borde gynna exporten i andra kvartalet. Handelsnettot har varit svagare än väntat, vilket dämpar BNP-tillväxten under första kvartalet, men vi räknar med ett lyft i andra kvartalet. Höga elpriser har tryckt upp KPI de senaste månaderna men en viss rekyl ned är att vänta framöver. Underliggande inflation faller gradvis tillbaka under året. Säsongsrensad data visar på en svag uppgång i antal sysselsatta och en arbetslöshet på 9,1 procent. Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Trots tecken på återhämtning präglas Japan fortfarande av fallande priser. Regeringen har lovat att bekämpa deflationen och centralbanken har ökat sin utlåning. Japan är ett av få länder som kommer att ha en lättare penningpolitik de kommande sex till tolv månaderna. Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Förra månaden skrev vi ner våra tillväxtprognoser för euroområdet under 2010, men nya siffror visar att risken för ytterligare nedgraderingar är små. Det är till exempel positivt att industriproduktionen steg kraftigt i januari och data för november och december har reviderats upp. Ytterligare ökning i industriförtroendet i mars pekar på att den positiva produktionstrenden kan fortsätta. Den europeiska centralbanken, ECB, har bekräftat att styrräntan ligger på en lämplig nivå samtidigt som de fortsätter att avveckla de extraordinära likviditetsåtgärderna som kom efter finanskrisen. Länderna i euroområdet har kommit överens om ett skyddsnät för Grekland vilket innebär finansiell hjälp från både IMF och andra europeiska länder. Det är en positiv utveckling som kommer att stödja företagsförtroendet både i Grekland och generellt i hela valutaunionen. Oro för omläggning av politiken i Kina Kinas konjunktursiffror som publicerats under mars har uppfattats som starka och inflationen stiger. Förra årets första kvartal var mycket svagt i Kina och data som bara publiceras som årliga förändringar blir därför svårtolkade. Därtill finns en kalendereffekt på grund av att det kinesiska nyåret bytt månad mellan 2009 och Sifforna har ökat oron för penningpolitiska åtstramningar. Även i Indien har höga inflationstal publicerats och centralbanken höjde styrräntan i mars. Brasiliens centralbank trotsade däremot analytikernas förväntningar och höll räntan oförändrad. Rysslands återhämtning ligger efter de andra BRIC-ländernas och där sänkte centralbanken styrräntan i slutet av månaden. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som utvecklats till att vara mindre stödjande för aktier för närvarande. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55 % (+5 %) 55 % (+5 %) Räntor 50% 45 % (-5 %) 45 % (-5 %) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner I april underviktas och större delan av Asien till förmån för övervikter i Sverige och Japan. Detta är i linje med utslagen i vår modell för länderallokering. Små bolag föredras återigen i april. Detta beror på att kreditriskerna börjat gå ihop igen vilket tillsammans med minskande likviditet gynnar små bolag. Vi föredrar tillväxtbolag framför värdebolag denna månad. Den åtstramning som nu sker av likviditeten på världens marknader påverkar värderingarna på värdebolagen mer negativt än tillväxtbolagen, då den relativa värderingen mellan de olika bolagsstilarna ligger betydligt närmare varandra än normalt. Detta gör att värderingen för tillväxtbolag ser mer intressant ut än för värdebolag. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) Tillväxtmarkn. 5 % (+/-0 %) 5 % (+/-0 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Vi har nu åter tydligt stöd från pristrenden efter en stark börsmånad. Stigande korta räntor i påverkar dock marknadsklimatet något negativt jämfört med förra månaden. Vinstförväntningarnas utveckling ger även denna månad kraft åt aktiemarknaden. Likviditet Likviditetsflödet bromsar in för fjärde månaden i rad. Nuvarande likviditetsflöde är bara marginellt högre än sitt långsiktiga medelvärde och har inte varit så här svagt sedan juni Vår modell baserad på likviditetsflödet ger ett negativt utslag för aktier. Värdering Värderingen fortsätter att vara på attraktiva nivåer. Nuvarande förbättringstakt av företagens vinster ger medvind åt värderingen. Stigande realräntor gör däremot värderingen mindre attraktiv. Marknadsklimat Vinstrevideringarna faller tillbaka i för andra månaden i rad. Revideringarna för Europa förblir lägst. Likviditet Även den här månaden är det uppenbart att ECB är den bank som tydligast stramar åt likviditeten. Flödet av pengar är under sin långsiktiga trendnivå och det svagaste sedan På motsatt sida återfinns Riksbanken som är den enda centralbank som ökar likviditetsflödet denna månad. Flödet från Riksbanken är nu det starkaste sedan hösten Värdering Asien fortsätter att vara dyrast och blir något dyrare än förra månaden. Makroallokering Nästan alla länder har en positiv utveckling i modellen. Europas tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länders vilket ger ett lägre stöd åt europeiska aktier relativt sett. Makroallokering Världens makroekonomiska utveckling fortsätter att tala för aktier även i april. 3

4 Analys - Ränteutveckling Den gångna månaden har statspappersmarknaden präglats av sidledes till lägre räntor i Sverige, statsräntor i EMU-området som går isär på grund av Greklandsoron samt stigande räntor i på grund av börsuppgång och svalt mottagna emissioner. På kreditsidan har marknadernas generella riskaptit pendlat. Framöver räknar vi med att makrodata kommer fortsätta att visa en relativt bra cyklisk återhämtning. Vår tolkning av marknadsutvecklingen är emellertid att huvuddelen av aktörerna räknar med fortsatt mjuka centralbanker. Under kommande månad fortsätter fokus på den politiska händelseutvecklingen kring EMU i allmänhet och Grekland i synnerhet. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, upphör enligt tidigare besked med sina köp av bolånerelaterade obligationer. De hittillsvarande köpen har varit en av flera metoder för att hålla tillbaka finansieringskostnaderna för skuldtyngda amerikanska hushåll. När Fed upphör med sina kontinuerliga köp ökar risken för stigande bostadsräntor, men en fortsatt riskaptit bör kunna motverka ett sådant förlopp. Vad gäller svenska räntor förutser vi en sidledes utveckling i väntan på nya besked om penningpolitiken. Swedbank har reviderat sin riksbanksprognos den senaste månaden, vilket medför att vi förutser en första höjning i juli (tidigare prognos var september) och att styrräntan ligger på 1,25 procent vid årsskiftet. Under en del av 2011 räknar vi med ett uppehåll i räntehöjningar alternativt att höjningarna sker glesare på grund av en svag återhämtning både globalt och i Sverige. För ränteförvaltare rekommenderar vi en högre ränterisk, att man placerar sig något längre ut på kurvan, från två till tre år förra månaden till mellan tre och fyra år. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 0,98 1,20 1,20 1,60 10 år 3,08 3,10 3,10 2,90 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 1,16 1,30 1,70 2,30 10 år 3,97 4,00 4,10 4,20 Analys - Valutautveckling EUR/USD Fallet i EUR/USD har gått något snabbare än vi räknat med med en ökad riskpremie i euron som följd. Vi tror att denna riskpremie kan komma att bestå. Dollarn har dock inte enbart stärkts mot euron utan även mot yenen och mot kronan, vilket delvis handlar om att den amerikanska ekonomin förväntas växa snabbare än Europa och Japan i år. Följaktligen förväntas Federal Reserve höja sin styrränta under fjärde kvartalet medan ECB väntas ligga kvar med sin styrränta till i början på nästa år. Den för USD/JPY viktiga femåriga ränteskillnaden har ökat med 30 räntepunkter under mars. Dollarn väntas periodvis tyngas av kapitalflöden från väst till tillväxtmarknader, i synnerhet Asien, där ekonomierna växer så det knakar. Vår prognos är att EUR/USD kan falla till 1,28 på sex månaders sikt. USD/SEK spås sakta börja stiga mot 7,38 på sex månaders sikt. EUR/SEK I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har Kronan fortsatt att stärkas mot Euron under mars. Den senaste tiden har dock EUR/SEK stigit något efter att den mest akuta risken kring Greklands refinansieringsproblem lagts åt sidan och oron minskats. Euroländerna har lämnat besked om att de garanterar att Grekland inte landar i en betalningsinställelse. Uppgörelsen innebär dock att ett stöd bara blir aktuellt om landet uttömt alla andra möjligheter. En fullständig enighet ifrån EMU-länderna krävs också för att stöd ska ges. IMF kan väntas ställa tuffa krav och kommer att spela en betydande roll vid en räddning. Stora delar av eurozonen står med andra ord inför ett stålbad med betydande åtstramningar. Detta kommer att kräva att ECB håller ned sin styrränta och att euron försvagas för att verka som en motvikt mot låg inhemsk efterfrågan. I det korta perspektivet ger Europas budgetproblem sannolikt inget större avtryck på regionens konsumenter. Kronan kan därför fortsätta att gynnas av ett fokus på statsfinansiell disciplin. I förlängningen kommer dock även svenska exportföretag känna av att euroområdet går kräftgång. Andra drivkrafter för en starkare krona är att Riksbanken tros ge tydligare signaler om kommande räntehöjningar i april och att börserna är försiktigt starkare. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Med det sagt tror vi dock att vi nu har större delen av kronförstärkningen bakom oss. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08 EUR/USD 1,34 1,32 1,28 1,20 USD/JPY 93,99 94,00 98,00 105,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan en procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan stora och mellanstora bolag och även en blandning av tillväxt-, blend *- och värdebolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning med stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex. Detta har gett resultat både i absoluta tal och i riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora bolag, samt i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Vanligt sparande: SEB Choice Nordamerika Småbolag. Det är en aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och tillväxtbolag som har gett bra resultat i relation till sitt jämförelseindex och som har en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom att välja en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Japanfond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Observera att hela kapitalet i Asien föreslås placeras i Japan. Vanligt sparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Catella Hedgefond 50 % och Swedbank Cross Markets Fond 50 %. Catella Hedge är en hedgefond som växlar mellan olika strategier. Investeringarna baseras framförallt på fundamental analys men som komplement används även kvantitativ analys med stort fokus på riskanalysen. Swedbank Cross Markets är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. *Blend är företag som varken kan klassificeras tillväxt- eller värdebolag. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under mars. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 5,6 % 5 % 0,3 % Swedbank Robur Indexfond Asien 2,4 % 5,5 % 0,1 % Blackrock Emerging Markets 7,0 % 6,2 % 0,4 % Storebrand Delphi Europa 11,0 % 7,2 % 0,8 % Swedbank Robur Sverigefond 23,0 % 7,3 % 1,7 % Swedbank Robur Amerikafond 11,0 % 5,8 % 0,6 % Catella Hedgefond 5,0 % 1,5 % 0,1 % Cross Markets fond 5,0 % 0,9 % 0,0 % Framtidskonto Max 30,0 % 0,2 % 0,1 % Totalt 4,1 % Benchmark/jmf.index 3,5 % Kommentar till avkastning Aktiemarknaden uppvisade en stark uppgång under mätperioden. Portföljen steg med 4,1 procent och uppvisade en positiv relativavkastning på 0,6 procent jämfört med jämförelseindex. Övervikten i aktier och produktvalen bidrog i samma omfattning till denna positiva avkastning. En övervikt i Sverige samt en undervikt i Asien gav även ett positivt utslag till relativavkastningen. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år är kopplad till utvecklingen av den svenska kronan i förhållande till den japanska yenen. En stabilare världskonjunktur med stigande svensk export, starkare tillväxt och stigande korträntor i Sverige talar för en kronförstärkning. SPAX BRIC MAX, 4 år är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot fyra tillväxtländer: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 5

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010 Är du en pensionsvinnare? Nu landar de orangea kuverten i hushållen. Funderar du fortfarande på om pensionen var bättre förr? Här kommer svaret. Sidan 3 Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår I ljuset

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer