Månadsrapport april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport april 2010"

Transkript

1 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som för närvarande är mindre stödjande för aktier. Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa SEB Choice Nordamerika Småbolag Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto MAX SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år SPAX BRIC MAX, 4 år Alternativa placeringar Catella Hedge Cross Markets Aktier 55 % (+5 %) Sverige 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) Räntor 45 % (-5 %) 5 % (+/-0 %) Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Vi förutser en sidledes utveckling för svenska räntor i väntan på nya besked om penningpolitiken. Till skillnad från tidigare prognos som sade september, förväntar vi oss en höjning av reporäntan i juli och att den kommer att vara 1,25 procent vid kommande årsskifte. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,65 1,94 2,44 2,64 2 år 2,64 2,89 2,99 3,29 5 år 4,23 4,23 4,23 4,43 10 år 5,10 5,19 5,19 5,09 Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Oro för omläggning av politiken i Kina I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har kronan fortsatt att stärkas mot euron under mars. Den sista tiden har dock EUR/SEK stigit något till följd av att den mest akuta risken kring Greklands problem minskat. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08

2 Analys - Trender & Makroekonomi Det kalla vädret har förmodligen hämmat tillväxten under det första kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå att den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem och risken för åtstramningar i Kina har däremot fortsatt att oroa räntemarknaderna under mars. Svag husförsäljning i har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. Estlands premiärminister meddelade förra veckan att landet har uppfyllt alla Maastrichtvillkor och landet är därmed redo att gå in i euroområdet nästa år, vilket är i linje med vår vy. I Storbritannien har förtroendet inom både industri- och tjänstesektor stigit de senaste månaderna. Den höga nivån pekar på en god tillväxt framöver. Dock visar statistik över industriproduktion och export i januari att återhämtningen har långt kvar. Amerikanska hushåll konsumerar Svag husförsäljning en riskfaktor President Barack Obama har efter vissa svårigheter fått igenom sjukvårdsreformen. Det stärker hans position något och han kan nu koncentrera sig på andra frågor. Relationerna till Kina störs av den årliga rapporten där amerikanska parlamentariker kan peka ut handelsparter som valutamanipulatörer. Det ansträngda statsfinansiella läget är en annan kritisk fråga. Meningarna går isär om effekterna av sjukvårdsreformen samtidigt som det senaste årets stimulanser och räddningsaktioner har grävt djupa hål i statskassan. Den privata konsumtionen ser ut att bli starkare än väntat första kvartalet. Hushållens förbättrade balansräkningar och uppdämda konsumtionsbehov samt en viss ljusning på arbetsmarknaden bidrar till detta. Hushållen är överlag pessimistiska, men de mest välbeställda står för en stor del av konsumtionen i landet och för dem har läget förbättrats väsentligt under andra halvan av Det är något oroande att husförsäljningen faller. Till viss del är det en följd av att försäljningen tidigare blåsts upp av de skatterabatter som skulle löpt ut 2009, men som senare förlängdes. Än så länge är försäljningsminskningen inte alarmerande, men fortsätter den kan priserna följa med och då slår det igenom på både hushållens och bankernas balansräkningar. Sverige Förtroendet är relativt högt hos svenska företag. Detaljhandeln har visserligen tappat fart inom livsmedel och delar av sällanköpsvaror, men företagen räknar med positiv tillväxt den närmaste tiden. Efterfrågan inom tjänstesektorn och byggsektorn ökar gradvis. Industriproduktionen har varit svag men ordertillväxten är god. Särskilt exportordrar har ökat kraftigt vilket borde gynna exporten i andra kvartalet. Handelsnettot har varit svagare än väntat, vilket dämpar BNP-tillväxten under första kvartalet, men vi räknar med ett lyft i andra kvartalet. Höga elpriser har tryckt upp KPI de senaste månaderna men en viss rekyl ned är att vänta framöver. Underliggande inflation faller gradvis tillbaka under året. Säsongsrensad data visar på en svag uppgång i antal sysselsatta och en arbetslöshet på 9,1 procent. Japan Centralbank på väg mot lättare penningpolitik Trots tecken på återhämtning präglas Japan fortfarande av fallande priser. Regeringen har lovat att bekämpa deflationen och centralbanken har ökat sin utlåning. Japan är ett av få länder som kommer att ha en lättare penningpolitik de kommande sex till tolv månaderna. Europa och Sverige Positiv statistik i euroområdet Svag svensk statistik med tecken på lyft andra kvartalet Förra månaden skrev vi ner våra tillväxtprognoser för euroområdet under 2010, men nya siffror visar att risken för ytterligare nedgraderingar är små. Det är till exempel positivt att industriproduktionen steg kraftigt i januari och data för november och december har reviderats upp. Ytterligare ökning i industriförtroendet i mars pekar på att den positiva produktionstrenden kan fortsätta. Den europeiska centralbanken, ECB, har bekräftat att styrräntan ligger på en lämplig nivå samtidigt som de fortsätter att avveckla de extraordinära likviditetsåtgärderna som kom efter finanskrisen. Länderna i euroområdet har kommit överens om ett skyddsnät för Grekland vilket innebär finansiell hjälp från både IMF och andra europeiska länder. Det är en positiv utveckling som kommer att stödja företagsförtroendet både i Grekland och generellt i hela valutaunionen. Oro för omläggning av politiken i Kina Kinas konjunktursiffror som publicerats under mars har uppfattats som starka och inflationen stiger. Förra årets första kvartal var mycket svagt i Kina och data som bara publiceras som årliga förändringar blir därför svårtolkade. Därtill finns en kalendereffekt på grund av att det kinesiska nyåret bytt månad mellan 2009 och Sifforna har ökat oron för penningpolitiska åtstramningar. Även i Indien har höga inflationstal publicerats och centralbanken höjde styrräntan i mars. Brasiliens centralbank trotsade däremot analytikernas förväntningar och höll räntan oförändrad. Rysslands återhämtning ligger efter de andra BRIC-ländernas och där sänkte centralbanken styrräntan i slutet av månaden. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Vi förblir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd för aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissatta och får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt för aktier. Likviditet är det område som utvecklats till att vara mindre stödjande för aktier för närvarande. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55 % (+5 %) 55 % (+5 %) Räntor 50% 45 % (-5 %) 45 % (-5 %) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner I april underviktas och större delan av Asien till förmån för övervikter i Sverige och Japan. Detta är i linje med utslagen i vår modell för länderallokering. Små bolag föredras återigen i april. Detta beror på att kreditriskerna börjat gå ihop igen vilket tillsammans med minskande likviditet gynnar små bolag. Vi föredrar tillväxtbolag framför värdebolag denna månad. Den åtstramning som nu sker av likviditeten på världens marknader påverkar värderingarna på värdebolagen mer negativt än tillväxtbolagen, då den relativa värderingen mellan de olika bolagsstilarna ligger betydligt närmare varandra än normalt. Detta gör att värderingen för tillväxtbolag ser mer intressant ut än för värdebolag. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) Tillväxtmarkn. 5 % (+/-0 %) 5 % (+/-0 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Vi har nu åter tydligt stöd från pristrenden efter en stark börsmånad. Stigande korta räntor i påverkar dock marknadsklimatet något negativt jämfört med förra månaden. Vinstförväntningarnas utveckling ger även denna månad kraft åt aktiemarknaden. Likviditet Likviditetsflödet bromsar in för fjärde månaden i rad. Nuvarande likviditetsflöde är bara marginellt högre än sitt långsiktiga medelvärde och har inte varit så här svagt sedan juni Vår modell baserad på likviditetsflödet ger ett negativt utslag för aktier. Värdering Värderingen fortsätter att vara på attraktiva nivåer. Nuvarande förbättringstakt av företagens vinster ger medvind åt värderingen. Stigande realräntor gör däremot värderingen mindre attraktiv. Marknadsklimat Vinstrevideringarna faller tillbaka i för andra månaden i rad. Revideringarna för Europa förblir lägst. Likviditet Även den här månaden är det uppenbart att ECB är den bank som tydligast stramar åt likviditeten. Flödet av pengar är under sin långsiktiga trendnivå och det svagaste sedan På motsatt sida återfinns Riksbanken som är den enda centralbank som ökar likviditetsflödet denna månad. Flödet från Riksbanken är nu det starkaste sedan hösten Värdering Asien fortsätter att vara dyrast och blir något dyrare än förra månaden. Makroallokering Nästan alla länder har en positiv utveckling i modellen. Europas tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länders vilket ger ett lägre stöd åt europeiska aktier relativt sett. Makroallokering Världens makroekonomiska utveckling fortsätter att tala för aktier även i april. 3

4 Analys - Ränteutveckling Den gångna månaden har statspappersmarknaden präglats av sidledes till lägre räntor i Sverige, statsräntor i EMU-området som går isär på grund av Greklandsoron samt stigande räntor i på grund av börsuppgång och svalt mottagna emissioner. På kreditsidan har marknadernas generella riskaptit pendlat. Framöver räknar vi med att makrodata kommer fortsätta att visa en relativt bra cyklisk återhämtning. Vår tolkning av marknadsutvecklingen är emellertid att huvuddelen av aktörerna räknar med fortsatt mjuka centralbanker. Under kommande månad fortsätter fokus på den politiska händelseutvecklingen kring EMU i allmänhet och Grekland i synnerhet. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, upphör enligt tidigare besked med sina köp av bolånerelaterade obligationer. De hittillsvarande köpen har varit en av flera metoder för att hålla tillbaka finansieringskostnaderna för skuldtyngda amerikanska hushåll. När Fed upphör med sina kontinuerliga köp ökar risken för stigande bostadsräntor, men en fortsatt riskaptit bör kunna motverka ett sådant förlopp. Vad gäller svenska räntor förutser vi en sidledes utveckling i väntan på nya besked om penningpolitiken. Swedbank har reviderat sin riksbanksprognos den senaste månaden, vilket medför att vi förutser en första höjning i juli (tidigare prognos var september) och att styrräntan ligger på 1,25 procent vid årsskiftet. Under en del av 2011 räknar vi med ett uppehåll i räntehöjningar alternativt att höjningarna sker glesare på grund av en svag återhämtning både globalt och i Sverige. För ränteförvaltare rekommenderar vi en högre ränterisk, att man placerar sig något längre ut på kurvan, från två till tre år förra månaden till mellan tre och fyra år. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 10 år 3,21 3,30 3,30 3,20 Stibor 3 mån 0,51 0,80 1,30 1,50 Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 0,98 1,20 1,20 1,60 10 år 3,08 3,10 3,10 2,90 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 1,16 1,30 1,70 2,30 10 år 3,97 4,00 4,10 4,20 Analys - Valutautveckling EUR/USD Fallet i EUR/USD har gått något snabbare än vi räknat med med en ökad riskpremie i euron som följd. Vi tror att denna riskpremie kan komma att bestå. Dollarn har dock inte enbart stärkts mot euron utan även mot yenen och mot kronan, vilket delvis handlar om att den amerikanska ekonomin förväntas växa snabbare än Europa och Japan i år. Följaktligen förväntas Federal Reserve höja sin styrränta under fjärde kvartalet medan ECB väntas ligga kvar med sin styrränta till i början på nästa år. Den för USD/JPY viktiga femåriga ränteskillnaden har ökat med 30 räntepunkter under mars. Dollarn väntas periodvis tyngas av kapitalflöden från väst till tillväxtmarknader, i synnerhet Asien, där ekonomierna växer så det knakar. Vår prognos är att EUR/USD kan falla till 1,28 på sex månaders sikt. USD/SEK spås sakta börja stiga mot 7,38 på sex månaders sikt. EUR/SEK I ljuset av den generella euroförsvagningen till följd av krisen i Grekland har Kronan fortsatt att stärkas mot Euron under mars. Den senaste tiden har dock EUR/SEK stigit något efter att den mest akuta risken kring Greklands refinansieringsproblem lagts åt sidan och oron minskats. Euroländerna har lämnat besked om att de garanterar att Grekland inte landar i en betalningsinställelse. Uppgörelsen innebär dock att ett stöd bara blir aktuellt om landet uttömt alla andra möjligheter. En fullständig enighet ifrån EMU-länderna krävs också för att stöd ska ges. IMF kan väntas ställa tuffa krav och kommer att spela en betydande roll vid en räddning. Stora delar av eurozonen står med andra ord inför ett stålbad med betydande åtstramningar. Detta kommer att kräva att ECB håller ned sin styrränta och att euron försvagas för att verka som en motvikt mot låg inhemsk efterfrågan. I det korta perspektivet ger Europas budgetproblem sannolikt inget större avtryck på regionens konsumenter. Kronan kan därför fortsätta att gynnas av ett fokus på statsfinansiell disciplin. I förlängningen kommer dock även svenska exportföretag känna av att euroområdet går kräftgång. Andra drivkrafter för en starkare krona är att Riksbanken tros ge tydligare signaler om kommande räntehöjningar i april och att börserna är försiktigt starkare. Vår prognos är att kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Med det sagt tror vi dock att vi nu har större delen av kronförstärkningen bakom oss. Valutaprognoser USD/SEK 7,21 7,23 7,38 8,08 EUR/SEK 9,68 9,55 9,45 9,70 NOK/SEK 1,21 1,21 1,21 1,20 GBP/SEK 10,97 11,24 11,12 11,69 JPY/SEK 7,67 7,70 7,53 7,70 CHF/SEK 6,76 6,73 6,75 7,08 EUR/USD 1,34 1,32 1,28 1,20 USD/JPY 93,99 94,00 98,00 105,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan en procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan stora och mellanstora bolag och även en blandning av tillväxt-, blend *- och värdebolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning med stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex. Detta har gett resultat både i absoluta tal och i riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora bolag, samt i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Vanligt sparande: SEB Choice Nordamerika Småbolag. Det är en aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och tillväxtbolag som har gett bra resultat i relation till sitt jämförelseindex och som har en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom att välja en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Japanfond. Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Observera att hela kapitalet i Asien föreslås placeras i Japan. Vanligt sparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Catella Hedgefond 50 % och Swedbank Cross Markets Fond 50 %. Catella Hedge är en hedgefond som växlar mellan olika strategier. Investeringarna baseras framförallt på fundamental analys men som komplement används även kvantitativ analys med stort fokus på riskanalysen. Swedbank Cross Markets är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. *Blend är företag som varken kan klassificeras tillväxt- eller värdebolag. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under mars. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 5,6 % 5 % 0,3 % Swedbank Robur Indexfond Asien 2,4 % 5,5 % 0,1 % Blackrock Emerging Markets 7,0 % 6,2 % 0,4 % Storebrand Delphi Europa 11,0 % 7,2 % 0,8 % Swedbank Robur Sverigefond 23,0 % 7,3 % 1,7 % Swedbank Robur Amerikafond 11,0 % 5,8 % 0,6 % Catella Hedgefond 5,0 % 1,5 % 0,1 % Cross Markets fond 5,0 % 0,9 % 0,0 % Framtidskonto Max 30,0 % 0,2 % 0,1 % Totalt 4,1 % Benchmark/jmf.index 3,5 % Kommentar till avkastning Aktiemarknaden uppvisade en stark uppgång under mätperioden. Portföljen steg med 4,1 procent och uppvisade en positiv relativavkastning på 0,6 procent jämfört med jämförelseindex. Övervikten i aktier och produktvalen bidrog i samma omfattning till denna positiva avkastning. En övervikt i Sverige samt en undervikt i Asien gav även ett positivt utslag till relativavkastningen. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Kronförstärkning MAX, 2 år är kopplad till utvecklingen av den svenska kronan i förhållande till den japanska yenen. En stabilare världskonjunktur med stigande svensk export, starkare tillväxt och stigande korträntor i Sverige talar för en kronförstärkning. SPAX BRIC MAX, 4 år är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot fyra tillväxtländer: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 5

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar.

Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Här är de bästa aktierna för 2010 Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Sidan 3 Risk för ny bobubbla

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer