Månadsrapport maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2010"

Transkript

1 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Övervikten på fem procent i aktier behålls i maj. Modellportföljen har nu varit överviktad i aktier sedan juni förra året. De variabler som ligger till grund för vår fördelningsanalys visar fortfarande grönt ljus för aktier. Jämfört med förra månaden ser likviditetsflödet bättre ut medan konjunkturmodellen försvagats. Värdering och marknadsklimat är, liksom förra månaden, positiva faktorer för börsen. Aktier 55 % (+5 %) Sverige 21 % (+1 %) 10 % (+/-0 %) Europa 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Konjunkturstatistiken visar att slutet av det första kvartalet var starkt och att det andra har inletts i samma stil. Greklands situation fortsätter dock att oroa räntemarknaderna medan aktiemarknaderna verkar störas mindre. Amerikanska hushåll lättar på plånboken s granne Kanada höjer styrräntan snart Europa och Sverige God tillväxt i Europa trots Greklandsoro Svensk export återhämtar sig Japan Större optimism om återhämtning Omläggning av politiken i Kina på gång Räntor 45 % (-5 %) 5 % (+/-0 %) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa SEB Choice Nordamerika Småbolag Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max SPAX BAS, 5 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Cross markets Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 För svenska räntan förutser Swedbank en viss dragning uppåt i takt med Riksbankens räntehöjningar. Till skillnad från tidigare prognos förväntar vi oss en höjning av reporäntan först i fjärde kvartalet. Om en förtroendefull lösning lotsas igenom för Grekland kan däremot en höjning i kvartal tre fortfarande vara aktuell. Vi räknar med att styrräntan hamnar på 0,75 procent vid årsskiftet. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,50 0,75 2 år 1,38 1,30 1,50 1,95 10 år 2,98 2,90 3,10 3,30 Stibor 3 mån 0,55 0,50 0,75 0,99 Stibor 6 mån 0,78 0,71 1,00 1,25 Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,65 1,65 1,90 2,14 2 år 2,64 2,56 2,76 3,21 5 år 4,23 4,14 4,34 4,72 10 år 5,10 5,02 5,22 5,42 Den svenska kronan har fortsatt förstärkas till under 9,60 mot en generellt svagare euro. Sveriges relativt starka statsfinanser med bland annat en statskuld på endast 36 procent av BNP, utgör ett starkt ankare för EUR/SEK. Valutaprognoser USD/SEK 7,27 7,34 7,52 7,83 EUR/SEK 9,63 9,40 9,40 9,40 NOK/SEK 1,23 1,22 1,24 1,24 GBP/SEK 11,08 11,06 11,46 11,75 JPY/SEK 7,73 7,65 7,67 7,46 CHF/SEK 6,72 6,62 6,71 6,86

2 Analys - Trender & Makroekonomi Konjunkturstatistiken visar att slutet av det första kvartalet var starkt och att det andra kvartalet har inletts i samma stil. Greklands situation fortsätter dock att oroa räntemarknaderna medan aktiemarknaderna verkar störas mindre. Amerikanska hushåll lättar på plånboken s granne, Kanada, höjer styrräntan snart En stark detaljhandelssiffra för februari följdes upp av ännu en stark siffra för mars, då bilförsäljningen tog fart. Sparkvoten faller och var i februari nere på dryga 3 procent Trenden i sparkvoten på lite längre sikt är förmodligen uppåt, men det rör sig om en gradvis och flerårig process. På husmarknaden syns nu en viss förbättring efter flera månader med fallande försäljning. Kanadas centralbank har som första G7-land signalerat att en höjning av styrräntan kan komma redan i början av juni. Mot denna bakgrund, och det faktum att många centralbanker rättfärdigat låga styrräntor med det låga resursutnyttjandet, kan det vara intressant att se om det finns några paralleller mellan och Kanada. Båda länderna är inne i en intensiv återhämtningsfas och trots att Kanada gynnats av stigande efterfrågan på råvaror, så är skillnaden i resursutnyttjade inte så rasande stor. Det som främst skiljer länderna åt är att det kanadensiska banksystemet klarat krisen bättre och att den expansiva penningpolitiken därmed bättre återspeglats i utlåningen. Detta är något som skulle kunna ske ganska snabbt även i och i så fall skulle en första höjning från Federal Reserve kunna komma tidigare än de flesta för närvarande räknar med. Europa och Sverige God tillväxt i Europa trots Greklandoro Svensk export återhämtar sig Trots fortsatt osäkerhet om Grekland, pekar siffror på en god återhämtning i euroområdet med Tyskland i spetsen. Förtroendet inom industrin har stigit till den högsta nivån sedan mitten av 2006 och vi har börjat få positiva signaler även från tjänstesektorn i euroområdet. En förbättring inom arbetsmarknaden kan väntas snart och det kommer att skapa förtroende bland konsumenterna. En svagare euro, låga räntor och stark global återhämtning har därför hittills kompenserat den negativa effekten av kreditoron och budgetåtstramning i södra Europa. IMF och euroländerna har utlovat ett gigantiskt stödpaket på 110 mdr euro över tre år till Grekland. För att pengarna ska betalas ut måste Grekland dock genomföra kraftiga sparåtgärder, höja momsen, öka pensionsåldern och sänka löner. Den europeiska centralbanken, ECB, har bekräftat att styrräntan ligger på en lämplig nivå och ECB:s uppmärksamhet ligger på finanskrisen i Grekland. Allt fokus i Storbritannien ligger på valet den 6 maj. Troligen kommer inget parti att nå majoritet då likheten bland de tre partiernas ekonomiska program är slående. Samtliga kommer att minska budgetunderskottet från dagens 12 procent av BNP mot noll under de kommande fem åren. Tillväxten i Storbritannien var fortfarande svag under första kvartalet, men bättre siffror väntas under våren och sommaren. På den negativa sidan har inflationen stigit trots låg tillväxt, men Bank of England tror att det är en tillfällig effekt och ingen räntehöjning väntas de närmaste månaderna. Sverige Svensk export ökade kraftigt i mars och vi räknar med att även industriproduktionen ökar snabbare framöver. Detta bekräftas av positiva kvartalsrapporter från företagen. Även tjänstesektorn, detaljhandeln och bygg ser ökad aktivitet. Att den arbetsintensiva tjänstesektorn klarat krisen relativt bra har bidragit till att arbetslösheten inte ökat lika mycket som befarat. Vidare har antal varsel minskat i april. Elpriset har gått ner och inflationstakten i mars lägre än väntat, 1,2 procent i årstakt. Trots att underliggande inflation gradvis faller kommer KPI att öka andra halvåret då Riksbanken börjar höja räntan. Regeringen la fram en försiktig vårbudget med mer pengar till pensionärer som främsta åtgärd. Sverige har relativt goda statsfinanser och ytterligare stimulans kan komma närmare valet. Japan Större optimism om återhämtning Statistik visar att Japan deltar i den starka asiatiska återhämtningen och centralbanken väntas höja tillväxtprognosen i nästa konjunkturrapport i mitten av maj. Trots ljusare utsikter för ekonomin präglas Japan fortfarande av fallande priser och det betyder att expansiv penningpolitik är sannolikt de kommande månaderna. Omläggning av politiken i Kina på gång I Kina har stimulansinsatserna resulterat i spekulativa tendenser som myndigheterna nu på olika sätt försöker att stävja, bland annat genom hårdare regleringar av bolån och ökat offentligt byggande av billigare bostäder. En mer generell åtstramning av penningpolitiken borde därför vara i antågande. Det spekuleras också om att myndigheterna kommer att släppa på kontrollen och låta valutan stärkas något. Flera länder i Asien lär påbörja höjningar av sina styrräntor de närmaste månaderna. Bland övriga BRIC-länder är den indiska centralbanken redan inne på sin andra styrräntehöjning i den här cykeln och Brasiliens centralbank har som första centralbank i Latinamerika börjat höja. I Östeuropa fortsätter däremot centralbankerna att sänka sina styrräntor, nu senast Ungern och Ryssland. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Övervikten på fem procent i aktier behålls i maj. Modellportföljen har nu varit överviktad i aktier sedan juni förra året. De variabler som ligger till grund för vår fördelningsanalys visar fortfarande grönt ljus för aktier. Jämfört med förra månaden ser likviditetsflödet bättre ut medan konjunkturmodellen försvagats. Värdering och marknadsklimat är, liksom förra månaden, positiva faktorer för börsen. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55 % (+5%) 55 % (+5%) Räntor 50% 45 % (-5%) 45 % (-5%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Stödet från pristrenden består. Räntestödet försvann förra månaden efter uppgång i främst korta amerikanska räntor. Den starka starten på rapportsäsongen har fått analytiker världen över att vakna till och justera upp vinstprognoserna. Detta bidrar också till ett positivt marknadsklimat. Likviditet Likviditetsflödet bromsade in rejält förra månaden. Nu ser centralbankerna ut att ha tagit foten från bromspedalen och flödet ökar åter något. Detta starkare flöde får vår modell att åter bli försiktigt positiv till aktier kommande månad. Modellportfölj - Fördelning regioner I maj behålls övervikterna i Sverige och Japan. Till detta läggs övervikt i tillväxtmarknader som fortsätter få stöd av konjunkturutvecklingen. Dessa övervikter finansieras av undervikter i och Asien. Detta ligger i linje med utslagen i vår modell för länderfördelning. Undervikten i blir något större denna månad. För aktiva kunder rekommenderar vi övervikt i Sverige och Japan, undervikt i Europa och Asien samt neutral vikt i och tillväxtmarknader. Anledningen till undervikt i Europa och neutral vikt i är en negativ syn på Euron samtidigt som vi har en positiv syn på USD. Portföljerna behåller övervikten för småbolag även i maj. Detta beror på att kreditriskerna fortsätter gå ihop vilket tillsammans med stigande inköpschefsindex fortsätter gynna småbolag. Vi föredrar tillväxtbolag framför så kallade värdebolag även denna månad. Tillväxtbolag har under en längre tid handlats med en värderingspremie i förhållande till värdebolag. Denna premie blir tydlig först i och med minskande likviditet och gör därför att vi väljer att förorda tillväxtbolag i april. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg * Hög Sverige 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) 8% (-2%) 10 % (+/-0 %) Asien 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) Tillväxtmarkn. 6 % (+1 %) 5 % (+/-0 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Vinstrevideringarna är oförändrat svaga i och starka i Japan. Inledningen på rapportsäsongen kan komma att ändra detta förhållande framöver. Likviditet Likviditetsflödet stramades åt rejält i Euroområdet vid förra mätningen. Denna månad ser vi att man lättar något medan i stort sett alla andra centralbanker förutom Sverige fortsätter sin gradvisa åtstramning. Den inbördes rankingen mellan länderna är oförändrad denna månad. EMU har det svagaste utslaget och Sverige det starkaste. Värdering Värderingen fortsätter att vara på attraktiva nivåer. Nuvarande förbättringstakt av företagens vinster ger medvind åt värderingen. Makroallokering Konjunkturmodellen växlar till neutral från att tidigare ha gett stöd för aktier. Accelerationsfasen i konjunkturen avtar vilket tillsammans med stigande oljepriser och annalkande styrräntehöjningar tar bort lite av aktiestödet i den fortsatta återhämtningen. Värdering Asien fortsätter att vara dyrast och Europa billigast. Inga förändringar i regionernas inbördes värdering denna månad. Makroallokering Nästan alla länder har en positiv utveckling i vår modell. Europas tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länder. Konjunkturutvecklingen fortsätter även att ge stöd åt tillväxtmarknader. 3

4 Analys - Ränteutveckling Den globala räntemarknaden präglas av det grekiska dramat. Globala räntor har fallit under april månad med punkter trots att en hel del ekonomisk statistik, inte minst i tillväxtmarknader, och resultatrapporter har överraskat positivt. I Sverige och har räntekurvan flackat en aning medan den tyska räntekurvan snarast har brantat på förväntan om en mer utdragen period av låga styrräntor i eurozonen. Förväntningar om låg inflation under de närmaste åren hjälper också till att hålla räntorna nere. Inom eurozonen har ränteskillnaderna vidgats till följd av en allt större oro för den statsfinansiella situationen i flera länder, framförallt i Grekland. Räntorna har skjutit i höjden när förtroendet för att Grekland ska klara av att hantera sin situation minskat, med ytterligare påfrestning på ekonomin och banksystemet som följd. Grekland har nu bett EU och IMF om hjälp för att komma ur den onda cirkeln. Ett lånepaket är under arbete men hårda villkor kommer att ställas på den grekiska finanspolitiken. Även andra länder som Portugal, Irland och Spanien har drabbats av högre räntor, då deras budgetsituation också ser ansträngd ut. På kreditsidan har marknaderna pendlat mellan positiva nyheter från företagen och poistiva makrodata och oron i Grekland som minskat riskaptiten. Framöver räknar vi med att makrodata kortsiktigt kommer att fortsätta visa på en hygglig cyklisk återhämtning. Kortsiktigt dominerar statsfinansiell oro, vilket är en miljö där svenska räntor sjunker. För det närmaste året förutser Swedbank sidledes rörelser på räntemarknaden i allmänhet med en viss dragning uppåt i slutet av prognosperioden För svenska räntors vidkommande förutser Swedbank en viss dragning uppåt i takt med att Riksbanken börjar skrida till verket med räntehöjningar. Vi förutser att den första höjningen kommer under det fjärde kvartalet, såvida inte en förtroendefull och snabb lösning lotsas igenom för Grekland. Då är snarast en höjning under det tredje kvartalet mer sannolik. Styrräntan förutses hamna på 0,75 procent vid årsskiftet. Under en del av 2011 räknar vi med ett höjningsuppehåll, alternativt glesare höjningar, drivet av en svag återhämtning globalt och i Sverige. Vi är bland annat negativa till utsikterna för den europeiska konjunkturen. För ränteförvaltare rekommenderar vi fortsatt en högre ränterisk än normalt, mellan 3 och 4 år och en fortsatt försiktig övervikt för bostäder. Företagskrediter har däremot en sämre utveckling i det för närvarande riskaverta sentimentet. Analys - Valutautveckling EUR/USD Dollarn har sakta men säkert börjat en selektiv återhämtning i ljuset av att den amerikanska ekonomin visar livstecken. Det handlar bland annat om en stabilisering av arbetsmarknaden som tillsammans med finans- och penningpolitiska stimulanser gett den privata konsumtionen ett lyft. I takt med att Fed avlägsnar den extrema likviditeten i banksystemet har de allra kortaste räntorna börjat stiga, om än i försiktig utsträckning. Sammantaget ger tillväxt- och ränteutsikterna dollarn stöd visavi euron och yenen. Fallet i EUR/USD är också en spegling av den eskalerande skuldkrisen inom eurozonen. Grekland har tvingats ansöka om nödlån från IMF/EU. Det finns också en påtaglig risk att flera andra budgetsaneringsprogram, bland annat Portugals, vilar på för optimistiska bedömningar av tillväxtutsikterna. Investerare väljer därför att sky dessa räntepapper med ökade risker för stigande refinansieringskostnader som följd. Vår prognos är att EUR/USD faller till 1,25 på 6 månaders sikt. EUR/SEK Den svenska kronan har fortsatt förstärkas till under 9,60 mot en generellt svagare euro. Sveriges relativt starka statsfinanser med bland annat en statskuld på endast 36 procent av BNP, utgör ett starkt ankare för EUR/SEK. Även om oppositionen kan komma att ändra något på bilden av de statsfinansiella utsikterna när de ger sin syn på den ekonomiska politiken så kommer den svenska finanspolitiska disciplinen sannolikt fortsätta att framstå som väsensskild jämfört med de sydeuropeiska länderna. Riksbanken valde som väntat att lämna sin styrränta oförändrad vid aprilmötet. Marknaden och vi hade förväntat oss att Riksbanken skulle dra upp sannolikheten för en julihöjning, men så skedde inte. Vår bedömning nu är att utvecklingen i Grekland kan ha förskjutit tidpunkten för en första räntehöjning något. Sammantaget talar därför förväntningar om kommande räntehöjningar, fortsatt positiv underliggande riskaptit och en generellt svagare euro för att EUR/SEK kan falla ytterligare på kort sikt. Vår reviderade prognos är en EUR/SEK 9,40 på 3 månaders sikt. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,50 0,75 2 år 1,38 1,30 1,50 1,95 10 år 2,98 2,90 3,10 3,30 Stibor 3 mån 0,55 0,50 0,75 0,99 Stibor 6 mån 0,78 0,71 1,00 1,25 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 0,83 1,16 1,48 1,60 10 år 3,06 2,90 2,90 3,00 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 0,96 1,28 1,77 2,30 10 år 3,66 4,00 4,10 4,20 Valutaprognoser USD/SEK 7,27 7,34 7,52 7,83 EUR/SEK 9,63 9,40 9,40 9,40 NOK/SEK 1,23 1,22 1,24 1,24 GBP/SEK 11,08 11,06 11,46 11,75 JPY/SEK 7,73 7,65 7,67 7,46 CHF/SEK 6,72 6,62 6,71 6,86 EUR/USD 1,32 1,28 1,25 1,20 USD/JPY 94,06 96,00 98,00 105,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan 1 procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan framförallt i stora och mellanstora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning, det vill säga stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex, som har gett resultat både i absoluta tal och riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Vanligt sparande: SEB Choice Nordamerika Småbolag. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och har gett bra resultat i relation mot sitt jämförelseindex och en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom valet av en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Japanfond. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Observera hela kapitalet i Asien rekommenderas att placeras i Japan. Vanligt sparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Svedbank Robur Global Macro Hedge 50 procent och Swedbank Cross Markets fond 50 procent. Swedbank Robur Global Macro Hedge är en hedgefond som kan investera i flera olika tillgångsslag, en så kallad multi asset fund. Investeringarna baseras på kvantitativ analys och fokus ligger på internationella ränte- och valutamarknader. Swedbank Cross Markets är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under april månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 14,0% -0,5% -0,1% JPM Emerging Markets Equity A 8,0% -1,3% -0,1% Storebrand Delphi Europa 14,0% 2,7% 0,4% Swedbank Robur Sverigefond 31,0% 2,8% 0,9% SEB Choice Nordamerikafond Småbolag 13,0% 4,5% 0,6% Catella Hedgefond 5,0% 0,3% 0,0% Cross Markets fond 5,0% 0,7% 0,0% Framtidskonto Max 10,0% 0,1% 0,0% Totalt 1,7% Benchmark/jmf.index 0,4% Kommentar till avkastning Aktie- och räntemarknaden steg något under mätperioden. Modellportföljen uppvisade en uppgång på 1,3 procent och överavkastade med 0,8 procent gentemot jämförelseindex. Det var främst produktvalen inom regionerna Europa, Sverige och som bidrog till en positiv relativavkastning. Tillgångsfördelningen med en övervikt i aktier bidrog även något positivt. Det bör noteras att den slutliga tidpunkten för avkastningsberäkning skiljer sig åt något mellan produkterna och jämförelseindex. Detta kan vid tidpunkter när stora rörelser på marknaden sker hastigt under en dag medföra skillnader i avkastning som endast förklaras av skillnaden i avstämningstidpunkt. Denna mäteffekt reduceras över längre mätperioder. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX BAS, 5 år, är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot 500 bolag i. Den amerikanska ekonomin har lämnat recessionen och visar allt tydligare tecken på en återhämtning. Nu riktas fokus på att stärka exportsektorn, vilket breddar företagens tillväxtbas och gynnar SPAX. 1 Blend är företag som varken kan klassificeras som tillväxt- eller värdebolag. 5

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer