Månadsrapport maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport maj 2010"

Transkript

1 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Övervikten på fem procent i aktier behålls i maj. Modellportföljen har nu varit överviktad i aktier sedan juni förra året. De variabler som ligger till grund för vår fördelningsanalys visar fortfarande grönt ljus för aktier. Jämfört med förra månaden ser likviditetsflödet bättre ut medan konjunkturmodellen försvagats. Värdering och marknadsklimat är, liksom förra månaden, positiva faktorer för börsen. Aktier 55 % (+5 %) Sverige 21 % (+1 %) 10 % (+/-0 %) Europa 9 % (-1 %) Asien 10 % (+/-0 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Konjunkturstatistiken visar att slutet av det första kvartalet var starkt och att det andra har inletts i samma stil. Greklands situation fortsätter dock att oroa räntemarknaderna medan aktiemarknaderna verkar störas mindre. Amerikanska hushåll lättar på plånboken s granne Kanada höjer styrräntan snart Europa och Sverige God tillväxt i Europa trots Greklandsoro Svensk export återhämtar sig Japan Större optimism om återhämtning Omläggning av politiken i Kina på gång Räntor 45 % (-5 %) 5 % (+/-0 %) Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa SEB Choice Nordamerika Småbolag Swedbank Robur Japanfond JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max SPAX BAS, 5 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Cross markets Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 För svenska räntan förutser Swedbank en viss dragning uppåt i takt med Riksbankens räntehöjningar. Till skillnad från tidigare prognos förväntar vi oss en höjning av reporäntan först i fjärde kvartalet. Om en förtroendefull lösning lotsas igenom för Grekland kan däremot en höjning i kvartal tre fortfarande vara aktuell. Vi räknar med att styrräntan hamnar på 0,75 procent vid årsskiftet. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,50 0,75 2 år 1,38 1,30 1,50 1,95 10 år 2,98 2,90 3,10 3,30 Stibor 3 mån 0,55 0,50 0,75 0,99 Stibor 6 mån 0,78 0,71 1,00 1,25 Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,65 1,65 1,90 2,14 2 år 2,64 2,56 2,76 3,21 5 år 4,23 4,14 4,34 4,72 10 år 5,10 5,02 5,22 5,42 Den svenska kronan har fortsatt förstärkas till under 9,60 mot en generellt svagare euro. Sveriges relativt starka statsfinanser med bland annat en statskuld på endast 36 procent av BNP, utgör ett starkt ankare för EUR/SEK. Valutaprognoser USD/SEK 7,27 7,34 7,52 7,83 EUR/SEK 9,63 9,40 9,40 9,40 NOK/SEK 1,23 1,22 1,24 1,24 GBP/SEK 11,08 11,06 11,46 11,75 JPY/SEK 7,73 7,65 7,67 7,46 CHF/SEK 6,72 6,62 6,71 6,86

2 Analys - Trender & Makroekonomi Konjunkturstatistiken visar att slutet av det första kvartalet var starkt och att det andra kvartalet har inletts i samma stil. Greklands situation fortsätter dock att oroa räntemarknaderna medan aktiemarknaderna verkar störas mindre. Amerikanska hushåll lättar på plånboken s granne, Kanada, höjer styrräntan snart En stark detaljhandelssiffra för februari följdes upp av ännu en stark siffra för mars, då bilförsäljningen tog fart. Sparkvoten faller och var i februari nere på dryga 3 procent Trenden i sparkvoten på lite längre sikt är förmodligen uppåt, men det rör sig om en gradvis och flerårig process. På husmarknaden syns nu en viss förbättring efter flera månader med fallande försäljning. Kanadas centralbank har som första G7-land signalerat att en höjning av styrräntan kan komma redan i början av juni. Mot denna bakgrund, och det faktum att många centralbanker rättfärdigat låga styrräntor med det låga resursutnyttjandet, kan det vara intressant att se om det finns några paralleller mellan och Kanada. Båda länderna är inne i en intensiv återhämtningsfas och trots att Kanada gynnats av stigande efterfrågan på råvaror, så är skillnaden i resursutnyttjade inte så rasande stor. Det som främst skiljer länderna åt är att det kanadensiska banksystemet klarat krisen bättre och att den expansiva penningpolitiken därmed bättre återspeglats i utlåningen. Detta är något som skulle kunna ske ganska snabbt även i och i så fall skulle en första höjning från Federal Reserve kunna komma tidigare än de flesta för närvarande räknar med. Europa och Sverige God tillväxt i Europa trots Greklandoro Svensk export återhämtar sig Trots fortsatt osäkerhet om Grekland, pekar siffror på en god återhämtning i euroområdet med Tyskland i spetsen. Förtroendet inom industrin har stigit till den högsta nivån sedan mitten av 2006 och vi har börjat få positiva signaler även från tjänstesektorn i euroområdet. En förbättring inom arbetsmarknaden kan väntas snart och det kommer att skapa förtroende bland konsumenterna. En svagare euro, låga räntor och stark global återhämtning har därför hittills kompenserat den negativa effekten av kreditoron och budgetåtstramning i södra Europa. IMF och euroländerna har utlovat ett gigantiskt stödpaket på 110 mdr euro över tre år till Grekland. För att pengarna ska betalas ut måste Grekland dock genomföra kraftiga sparåtgärder, höja momsen, öka pensionsåldern och sänka löner. Den europeiska centralbanken, ECB, har bekräftat att styrräntan ligger på en lämplig nivå och ECB:s uppmärksamhet ligger på finanskrisen i Grekland. Allt fokus i Storbritannien ligger på valet den 6 maj. Troligen kommer inget parti att nå majoritet då likheten bland de tre partiernas ekonomiska program är slående. Samtliga kommer att minska budgetunderskottet från dagens 12 procent av BNP mot noll under de kommande fem åren. Tillväxten i Storbritannien var fortfarande svag under första kvartalet, men bättre siffror väntas under våren och sommaren. På den negativa sidan har inflationen stigit trots låg tillväxt, men Bank of England tror att det är en tillfällig effekt och ingen räntehöjning väntas de närmaste månaderna. Sverige Svensk export ökade kraftigt i mars och vi räknar med att även industriproduktionen ökar snabbare framöver. Detta bekräftas av positiva kvartalsrapporter från företagen. Även tjänstesektorn, detaljhandeln och bygg ser ökad aktivitet. Att den arbetsintensiva tjänstesektorn klarat krisen relativt bra har bidragit till att arbetslösheten inte ökat lika mycket som befarat. Vidare har antal varsel minskat i april. Elpriset har gått ner och inflationstakten i mars lägre än väntat, 1,2 procent i årstakt. Trots att underliggande inflation gradvis faller kommer KPI att öka andra halvåret då Riksbanken börjar höja räntan. Regeringen la fram en försiktig vårbudget med mer pengar till pensionärer som främsta åtgärd. Sverige har relativt goda statsfinanser och ytterligare stimulans kan komma närmare valet. Japan Större optimism om återhämtning Statistik visar att Japan deltar i den starka asiatiska återhämtningen och centralbanken väntas höja tillväxtprognosen i nästa konjunkturrapport i mitten av maj. Trots ljusare utsikter för ekonomin präglas Japan fortfarande av fallande priser och det betyder att expansiv penningpolitik är sannolikt de kommande månaderna. Omläggning av politiken i Kina på gång I Kina har stimulansinsatserna resulterat i spekulativa tendenser som myndigheterna nu på olika sätt försöker att stävja, bland annat genom hårdare regleringar av bolån och ökat offentligt byggande av billigare bostäder. En mer generell åtstramning av penningpolitiken borde därför vara i antågande. Det spekuleras också om att myndigheterna kommer att släppa på kontrollen och låta valutan stärkas något. Flera länder i Asien lär påbörja höjningar av sina styrräntor de närmaste månaderna. Bland övriga BRIC-länder är den indiska centralbanken redan inne på sin andra styrräntehöjning i den här cykeln och Brasiliens centralbank har som första centralbank i Latinamerika börjat höja. I Östeuropa fortsätter däremot centralbankerna att sänka sina styrräntor, nu senast Ungern och Ryssland. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Övervikten på fem procent i aktier behålls i maj. Modellportföljen har nu varit överviktad i aktier sedan juni förra året. De variabler som ligger till grund för vår fördelningsanalys visar fortfarande grönt ljus för aktier. Jämfört med förra månaden ser likviditetsflödet bättre ut medan konjunkturmodellen försvagats. Värdering och marknadsklimat är, liksom förra månaden, positiva faktorer för börsen. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 55 % (+5%) 55 % (+5%) Räntor 50% 45 % (-5%) 45 % (-5%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Stödet från pristrenden består. Räntestödet försvann förra månaden efter uppgång i främst korta amerikanska räntor. Den starka starten på rapportsäsongen har fått analytiker världen över att vakna till och justera upp vinstprognoserna. Detta bidrar också till ett positivt marknadsklimat. Likviditet Likviditetsflödet bromsade in rejält förra månaden. Nu ser centralbankerna ut att ha tagit foten från bromspedalen och flödet ökar åter något. Detta starkare flöde får vår modell att åter bli försiktigt positiv till aktier kommande månad. Modellportfölj - Fördelning regioner I maj behålls övervikterna i Sverige och Japan. Till detta läggs övervikt i tillväxtmarknader som fortsätter få stöd av konjunkturutvecklingen. Dessa övervikter finansieras av undervikter i och Asien. Detta ligger i linje med utslagen i vår modell för länderfördelning. Undervikten i blir något större denna månad. För aktiva kunder rekommenderar vi övervikt i Sverige och Japan, undervikt i Europa och Asien samt neutral vikt i och tillväxtmarknader. Anledningen till undervikt i Europa och neutral vikt i är en negativ syn på Euron samtidigt som vi har en positiv syn på USD. Portföljerna behåller övervikten för småbolag även i maj. Detta beror på att kreditriskerna fortsätter gå ihop vilket tillsammans med stigande inköpschefsindex fortsätter gynna småbolag. Vi föredrar tillväxtbolag framför så kallade värdebolag även denna månad. Tillväxtbolag har under en längre tid handlats med en värderingspremie i förhållande till värdebolag. Denna premie blir tydlig först i och med minskande likviditet och gör därför att vi väljer att förorda tillväxtbolag i april. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg * Hög Sverige 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) Europa 10 % (+/-0 %) 9 % (-1 %) 8% (-2%) 10 % (+/-0 %) Asien 10 % (+/-0 %) 10 % (+/-0 %) Tillväxtmarkn. 6 % (+1 %) 5 % (+/-0 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Vinstrevideringarna är oförändrat svaga i och starka i Japan. Inledningen på rapportsäsongen kan komma att ändra detta förhållande framöver. Likviditet Likviditetsflödet stramades åt rejält i Euroområdet vid förra mätningen. Denna månad ser vi att man lättar något medan i stort sett alla andra centralbanker förutom Sverige fortsätter sin gradvisa åtstramning. Den inbördes rankingen mellan länderna är oförändrad denna månad. EMU har det svagaste utslaget och Sverige det starkaste. Värdering Värderingen fortsätter att vara på attraktiva nivåer. Nuvarande förbättringstakt av företagens vinster ger medvind åt värderingen. Makroallokering Konjunkturmodellen växlar till neutral från att tidigare ha gett stöd för aktier. Accelerationsfasen i konjunkturen avtar vilket tillsammans med stigande oljepriser och annalkande styrräntehöjningar tar bort lite av aktiestödet i den fortsatta återhämtningen. Värdering Asien fortsätter att vara dyrast och Europa billigast. Inga förändringar i regionernas inbördes värdering denna månad. Makroallokering Nästan alla länder har en positiv utveckling i vår modell. Europas tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länder. Konjunkturutvecklingen fortsätter även att ge stöd åt tillväxtmarknader. 3

4 Analys - Ränteutveckling Den globala räntemarknaden präglas av det grekiska dramat. Globala räntor har fallit under april månad med punkter trots att en hel del ekonomisk statistik, inte minst i tillväxtmarknader, och resultatrapporter har överraskat positivt. I Sverige och har räntekurvan flackat en aning medan den tyska räntekurvan snarast har brantat på förväntan om en mer utdragen period av låga styrräntor i eurozonen. Förväntningar om låg inflation under de närmaste åren hjälper också till att hålla räntorna nere. Inom eurozonen har ränteskillnaderna vidgats till följd av en allt större oro för den statsfinansiella situationen i flera länder, framförallt i Grekland. Räntorna har skjutit i höjden när förtroendet för att Grekland ska klara av att hantera sin situation minskat, med ytterligare påfrestning på ekonomin och banksystemet som följd. Grekland har nu bett EU och IMF om hjälp för att komma ur den onda cirkeln. Ett lånepaket är under arbete men hårda villkor kommer att ställas på den grekiska finanspolitiken. Även andra länder som Portugal, Irland och Spanien har drabbats av högre räntor, då deras budgetsituation också ser ansträngd ut. På kreditsidan har marknaderna pendlat mellan positiva nyheter från företagen och poistiva makrodata och oron i Grekland som minskat riskaptiten. Framöver räknar vi med att makrodata kortsiktigt kommer att fortsätta visa på en hygglig cyklisk återhämtning. Kortsiktigt dominerar statsfinansiell oro, vilket är en miljö där svenska räntor sjunker. För det närmaste året förutser Swedbank sidledes rörelser på räntemarknaden i allmänhet med en viss dragning uppåt i slutet av prognosperioden För svenska räntors vidkommande förutser Swedbank en viss dragning uppåt i takt med att Riksbanken börjar skrida till verket med räntehöjningar. Vi förutser att den första höjningen kommer under det fjärde kvartalet, såvida inte en förtroendefull och snabb lösning lotsas igenom för Grekland. Då är snarast en höjning under det tredje kvartalet mer sannolik. Styrräntan förutses hamna på 0,75 procent vid årsskiftet. Under en del av 2011 räknar vi med ett höjningsuppehåll, alternativt glesare höjningar, drivet av en svag återhämtning globalt och i Sverige. Vi är bland annat negativa till utsikterna för den europeiska konjunkturen. För ränteförvaltare rekommenderar vi fortsatt en högre ränterisk än normalt, mellan 3 och 4 år och en fortsatt försiktig övervikt för bostäder. Företagskrediter har däremot en sämre utveckling i det för närvarande riskaverta sentimentet. Analys - Valutautveckling EUR/USD Dollarn har sakta men säkert börjat en selektiv återhämtning i ljuset av att den amerikanska ekonomin visar livstecken. Det handlar bland annat om en stabilisering av arbetsmarknaden som tillsammans med finans- och penningpolitiska stimulanser gett den privata konsumtionen ett lyft. I takt med att Fed avlägsnar den extrema likviditeten i banksystemet har de allra kortaste räntorna börjat stiga, om än i försiktig utsträckning. Sammantaget ger tillväxt- och ränteutsikterna dollarn stöd visavi euron och yenen. Fallet i EUR/USD är också en spegling av den eskalerande skuldkrisen inom eurozonen. Grekland har tvingats ansöka om nödlån från IMF/EU. Det finns också en påtaglig risk att flera andra budgetsaneringsprogram, bland annat Portugals, vilar på för optimistiska bedömningar av tillväxtutsikterna. Investerare väljer därför att sky dessa räntepapper med ökade risker för stigande refinansieringskostnader som följd. Vår prognos är att EUR/USD faller till 1,25 på 6 månaders sikt. EUR/SEK Den svenska kronan har fortsatt förstärkas till under 9,60 mot en generellt svagare euro. Sveriges relativt starka statsfinanser med bland annat en statskuld på endast 36 procent av BNP, utgör ett starkt ankare för EUR/SEK. Även om oppositionen kan komma att ändra något på bilden av de statsfinansiella utsikterna när de ger sin syn på den ekonomiska politiken så kommer den svenska finanspolitiska disciplinen sannolikt fortsätta att framstå som väsensskild jämfört med de sydeuropeiska länderna. Riksbanken valde som väntat att lämna sin styrränta oförändrad vid aprilmötet. Marknaden och vi hade förväntat oss att Riksbanken skulle dra upp sannolikheten för en julihöjning, men så skedde inte. Vår bedömning nu är att utvecklingen i Grekland kan ha förskjutit tidpunkten för en första räntehöjning något. Sammantaget talar därför förväntningar om kommande räntehöjningar, fortsatt positiv underliggande riskaptit och en generellt svagare euro för att EUR/SEK kan falla ytterligare på kort sikt. Vår reviderade prognos är en EUR/SEK 9,40 på 3 månaders sikt. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,50 0,75 2 år 1,38 1,30 1,50 1,95 10 år 2,98 2,90 3,10 3,30 Stibor 3 mån 0,55 0,50 0,75 0,99 Stibor 6 mån 0,78 0,71 1,00 1,25 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 0,83 1,16 1,48 1,60 10 år 3,06 2,90 2,90 3,00 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 0,96 1,28 1,77 2,30 10 år 3,66 4,00 4,10 4,20 Valutaprognoser USD/SEK 7,27 7,34 7,52 7,83 EUR/SEK 9,63 9,40 9,40 9,40 NOK/SEK 1,23 1,22 1,24 1,24 GBP/SEK 11,08 11,06 11,46 11,75 JPY/SEK 7,73 7,65 7,67 7,46 CHF/SEK 6,72 6,62 6,71 6,86 EUR/USD 1,32 1,28 1,25 1,20 USD/JPY 94,06 96,00 98,00 105,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan 1 procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan framförallt i stora och mellanstora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning, det vill säga stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex, som har gett resultat både i absoluta tal och riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend 1 - och värdebolag. Vanligt sparande: SEB Choice Nordamerika Småbolag. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och har gett bra resultat i relation mot sitt jämförelseindex och en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom valet av en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Japanfond. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Observera hela kapitalet i Asien rekommenderas att placeras i Japan. Vanligt sparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Svedbank Robur Global Macro Hedge 50 procent och Swedbank Cross Markets fond 50 procent. Swedbank Robur Global Macro Hedge är en hedgefond som kan investera i flera olika tillgångsslag, en så kallad multi asset fund. Investeringarna baseras på kvantitativ analys och fokus ligger på internationella ränte- och valutamarknader. Swedbank Cross Markets är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. Pensionssparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under april månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 14,0% -0,5% -0,1% JPM Emerging Markets Equity A 8,0% -1,3% -0,1% Storebrand Delphi Europa 14,0% 2,7% 0,4% Swedbank Robur Sverigefond 31,0% 2,8% 0,9% SEB Choice Nordamerikafond Småbolag 13,0% 4,5% 0,6% Catella Hedgefond 5,0% 0,3% 0,0% Cross Markets fond 5,0% 0,7% 0,0% Framtidskonto Max 10,0% 0,1% 0,0% Totalt 1,7% Benchmark/jmf.index 0,4% Kommentar till avkastning Aktie- och räntemarknaden steg något under mätperioden. Modellportföljen uppvisade en uppgång på 1,3 procent och överavkastade med 0,8 procent gentemot jämförelseindex. Det var främst produktvalen inom regionerna Europa, Sverige och som bidrog till en positiv relativavkastning. Tillgångsfördelningen med en övervikt i aktier bidrog även något positivt. Det bör noteras att den slutliga tidpunkten för avkastningsberäkning skiljer sig åt något mellan produkterna och jämförelseindex. Detta kan vid tidpunkter när stora rörelser på marknaden sker hastigt under en dag medföra skillnader i avkastning som endast förklaras av skillnaden i avstämningstidpunkt. Denna mäteffekt reduceras över längre mätperioder. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX BAS, 5 år, är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot 500 bolag i. Den amerikanska ekonomin har lämnat recessionen och visar allt tydligare tecken på en återhämtning. Nu riktas fokus på att stärka exportsektorn, vilket breddar företagens tillväxtbas och gynnar SPAX. 1 Blend är företag som varken kan klassificeras som tillväxt- eller värdebolag. 5

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010 Är du en pensionsvinnare? Nu landar de orangea kuverten i hushållen. Funderar du fortfarande på om pensionen var bättre förr? Här kommer svaret. Sidan 3 Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår I ljuset

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer