Börsens värsta fallgropar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börsens värsta fallgropar"

Transkript

1 OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året kan aktiemarknaden på börsen komma att lyfta med hela 15 procent. Det anser Swedbanks aktiestrateger Anders Bruzelius och Thomas Jellvik som här ger sina bästa placeringsråd. Sidan 2 Marknader att hålla koll på i år! FRONTIER MARKETS. Pia Haak på Swedbank Robur förklarar varför investerare bör hålla ett extra öga på tillväxtmarknader som ännu inte dragit till sig så många utländska investerare. Sidan 4 Börsens värsta fallgropar PSYKOLOGI. För investerare kan börsen vara känslosam när förlustskräck och övermod står i vägen för bra och rationella beslut. Här är börspsykologins värsta fallgropar. Sidan 3 Så fungerar nya sparformen SPARANDE. Regeringen föreslår en ny sparform, investeringssparkontot, som till vissa delar påminner om dagens kapitalförsäkring. Swedbanks skattejurist Lars Hammarsten jämför de båda sparformerna. Sidan 5 Trend Impad av Ipad NY TEKNIK. Ipad verkar ha tagit världen med storm. Men vilken nytta har man av den nya tekniken i arbetslivet, egentligen? Sidan 6 Sidan 1

2 Den stigande efterfrågan väntas ge ett starkt börsår 2011 kan komma att bli ytterligare ett bra år på Stockholmsbörsen. På Swedbank Markets räknar flera experter med en uppgång på hela 15 procent. Vi tar de första stegen mot en högkonjunkturvärdering av börsen under 2011 och räknar med en uppgång på 15 procent, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg på Swedbank Markets. Under 2010 steg börsen med cirka 20 procent och trenden väntas fortsätta. Vi står inför en månadersperiod där börsen kommer att leverera en ganska bra avkastning. Det finns fortfarande problem i den globala ekonomin men vi spår att konjunkturen kommer att tuffa på och att bolagen möter en ökad efterfrågan 2011, säger Thomas Jellvik. Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank Markets, räknar med att bolagsrapporterna för de två närmaste kvartalen generellt sett kommer att överraska positivt. Det betyder att vinstprognoserna justeras upp och att värderingen höjs från dagens nivåer, säger han. Flera bedömare på Swedbank Markets räknar med att den svenska börsen tar de första stegen mot en högkonjunkturvärdering under Scenariot kan förändras Det finns dock mörka moln och Thomas Jellvik höjer ett varningens finger för tre faktorer som kan förändra scenariot. Om Spanien dras djupare in i PIIGS-krisen kommer instabiliteten även att påverka Stockholmsbörsen. Risken är störst under det först halvåret då Spanien genomför stora upplåningar. Ett annat problem är om Riksbanken höjer räntan alltför mycket, då kan det blir besvär för börsen. Likaså påverkas hela världsekonomin om den amerikanska ekonomin inte kommer i gång som planerat, säger han. Mikael Gianuzzi Anders Bruzelius bästa aktietips KORTSIKTIGT: Volvo, SSAB och BE Group Jag tror på en del konjunkturkänsliga aktier i portföljen under början av 2011, säger Swedbanks aktieanalyschef Anders Bruzelius. HELÅR: Getinge Står inför nya förvärv under 2011 och det kommer att trycka upp värderingen. Bolaget har en fantastiskt stark historik av att köpa och inkorporera förvärven. Elekta Framgångarna återspeglas inte i dagens värdering. Intrum Justitia Bolaget har låg värdering och är verksamt på en marknad, köpa och sälja krediter, som är på väg att lättas upp efter finanskrisen. Kapp-Ahl och Wesc Två bolag inom detaljhandeln med attraktiv direktavkastning. Marknadens förväntningar är för lågt ställda. Vi tror på god inhemsk konsumtion 2011, vilket gynnar Kapp-Ahl. Boliden En stark råvarumarknad, främst koppar, lyfter Boliden. Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank Markets, anser att bolagsrapporterna för de två närmaste kvartalen generellt sett kommer att överraska positivt. Sidan 2

3 Börspsykologins värsta fallgropar En ökad kunskap om hur börspsykologin fungerar kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. Det finns många fallgropar för investerare på börsen men också handfasta knep för att lyckas bättre i aktieaffärer. Vi kan se systematisk irrationalitet bakom en stor del av våra finansiella beslut. Förlustskräck och övertro är till exempel två dominerande faktorer i många aktieaffärer, säger Charlotta Mankert, doktor i behavioral finance på KTH och forskare i börspsykologi. Förlustskräcken innebär att investerare säljer av aktier som gått bra även om vinsten är liten och i stället behåller dem som gått dåligt. Ofta visar det sig att de aktier vi säljer fortsätter att stiga även efter försäljningen och att de går bättre än dem vi behåller, säger Charlotta Mankert. Alltför positiv självuppfattning Övermod handlar i stället om att många människor har en överdrivet positiv självuppfattning om sin förmåga att bedöma framtiden. Människan minns gärna affärer som gått bra, dessutom anser många att framgången beror på den egna skickligheten. Samtidigt har man en tendens att skylla de dåliga affärerna på otur eller slumpen. Därför är det lätt att bli övermodig efter ett antal bra affärer, öka sina poster och ta större risker. Det är också många som omedvetet sitter med större risker i sina portföljer än vad de egentligen är bekväma med eller klarar av att hantera ekonomiskt och emotionellt, säger Charlotta Mankert. Snabba affärer Det är lätt att trampa snett i sina aktieaffärer men ett stöd är att ha en klar strategi för sina affärer och sedan disciplinerat hålla fast vid den. De flesta av oss kanske inte heller ska kolla utvecklingen i våra portföljer flera gånger varje dag. Risken är stor att den som har en övertro på sig själv gör för många snabba affärer och handlar bort eventuell vinst, säger Charlotta Mankert. Studier visar också att när man säljer aktier och köper andra är det inte ovanligt att de aktier man sålt går bättre än dem man köpt. Därför gäller det att inte vara för klåfingrig, säger Charlotta Mankert. Mikael Gianuzzi Förlustskräck och övertro är två dominerande faktorer som kan påverka många aktieaffärer negativt, säger Charlotta Mankert, forskare i börspsykologi på KTH. Charlotta Mankerts råd i aktieaffärer l Bestäm dig för en strategi och håll fast vid den. l Bli inte girig. l Gör inte för många affärer. l Våga sälja förlustaktier. l Håll också koll på dina förlustaffärer. Sidan 3

4 Ska Kuwait bli årets bästa investering? God befolkningstillväxt med en stor andel unga. Lägg till sunda och goda statsfinanser samt att många företag har starka balansräkningar, så framstår tillväxtmarknader som en bra placering. Länder som Kuwait och Taiwan ser särskilt intressanta ut, enligt Swedbanks experter. Ända sedan finanskrisen slog till hösten 2008 har intresset för tillväxtmarknader varit stort. De finansiella systemen på tillväxtmarknader klarade krisen väl. När företag i den utvecklade delen av världen fick se sin omsättning falla, fortsatte bolag på tillväxtmarknader att gå bra. Det resulterade i starka balansräkningar och uppreviderade vinstprognoser. Mycket kapital från den utvecklade delen av världen har sökt sig till tillväxtmarknader eftersom möjligheten till avkastning varit bättre där. Det har bidragit till att bland annat börserna generellt sett har gått bra, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center. Börserna svänger kraftigare Det finns även långsiktiga faktorer som talar för placeringar på tillväxtmarknader. Framför allt handlar det om att befolkningen ökar kraftigt, en befolkningstillväxt som kommer att skapa ekonomisk tillväxt och öppna upp för nya intressanta placeringar när välfärden ökar. Men allt har en baksida. Börserna på dessa marknader svänger kraftigare i värde än på mer utvecklade marknader. Grundrådet är att placera en mindre andel, mellan 10 och 15 procent, av sitt sparande i tillväxtmarknader. Och denna andel bör man sprida mellan flera olika tillväxtmarknader, säger Martin Bolander. Swedbank Robur Access Emerging Markets är exempel på en fond som sprider placeringarna mellan många olika tillväxtmarknader. Det är en fond-i-fond och grundbultarna i fonden utgörs av att vardera en fjärdedel av fonden placeras i Asien, Östeuropa, Latinamerika samt i globala tillväxtförvaltare. Under 2009 steg fonden med drygt 70 procent, under 2010 ökade den med nästan 10 procent. Förutsättningarna är goda att även 2011 blir ett bra år för tillväxtmarknader. Bra statsfinanser, tvåsiffrig vinsttillväxt och starka balansräkningar bidrar positivt, säger Pia Haak som förvaltar Swedbank Robur Access Emerging Markets. Latinamerika har stor potential Under 2010 utvecklades de asiatiska börserna starkt medan utvecklingen var lugnare i Latinamerika. Relativt små börser i Malaysia, Indonesien och Filippinerna steg kraftigt i värde under Jag tror att Latinamerika kommer att utvecklas starkare. Däremot blir det troligtvis lugnare i till exempel Indonesien och Malaysia. Nu håller vi ögonen på så kallade frontier markets som kan bli intressanta för oss att placera på framöver, säger Pia Haak. Frontier markets är ett samlingsnamn för nya tillväxtmarknader som ännu inte dragit till sig utländska investerare i någon större utsträckning. Vietnam, delar av Afrika och Kuwait är tre exempel. Även Pia Haak betonar att det finns risker. Mycket utländskt kapital har flödat till dessa marknader, kapital som snabbt kan byta riktning och bidra till turbulens. Dessutom finns det tendenser på överhettning. Man bör hålla koll på inflationen och vara medveten om att bubblor kan skapas. När det gäller Kina tror jag att de klarar att mjuklanda sin ekonomi och lyckas få bukt med överhettningstendenserna, avslutar Pia Haak. Henrik Norberg Frontier markets spås bli en intressant marknad under Det är ett samlingsnamn för nya tillväxtmarknader som ännu inte har så många utländska investerare. Vietnamn, delar av Afrika och Kuwait är tre bra exempel. Grundrådet är att placera en mindre andel, mellan 10 och 15 procent, av sitt sparande i tillväxtmarknader, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center. Förutsättningarna är goda att även 2011 blir ett bra år för tillväxtmarknader, säger Pia Haak som förvaltar Swedbank Robur Access Emerging Markets. Sidan 4

5 Så fungerar den nya sparformen Det nya investeringssparkontot förenklar sparandet för den breda allmänheten. Redan i dag finns möjligheten till ett enkelt sparande genom kapitalförsäkring en sparform som fortfarande kommer att vara intressant för många. Detta trots den stundande skattehöjningen. Om allt går som regeringen planerar får Sverige en ny sparform i januari 2012, investeringssparkontot. Kontot liknar en kapitalförsäkring vilket innebär att vinster och förluster och annan avkastning inte beskattas, i stället tas en schablonskatt ut. Spararen behöver inte redovisa till exempel köp och försäljningar i deklarationen. Beskattningen sker i stället som om kapitalet ger en årlig avkastning i nivå med statslåneräntan (SLR) med tillägg av 0,75 procentenheter. Om SLR uppgår till exempelvis 3 procent blir skatten alltså (30% x 3,75%) 1,1 procent på kapitalet. I samband med det nya investeringssparkontot justeras skattereglerna för kapitalförsäkringar. Bland annat kommer schablonskatten att höjas så att den blir densamma för de båda sparformerna. Regeringen kommer även att täppa till möjligheten att slippa betala skatt genom att göra uttag ur kapitalförsäkringen före årsskiftet för att sedan sätta in pengarna strax därefter. Hittills har skatten grundats enbart på värdet den 1 januari varje år, men från 2012 ska även insättningar under året räknas med. Detta innebär en viss tidigareläggning av beskattningen, men det är positivt för kapitalförsäkringen att den osunda skatteplaneringen kring årsskiftena nu stoppas, säger Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank. Skillnader att ha koll på Även om de båda sparformerna är relativt lika finns det skillnader som man bör vara medveten om. För företag är kapitalförsäkring det enda schablonbeskattade alternativet eftersom investeringssparkontot bara är öppet för privatpersoner. För en svensk kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som betalar skatten och står som ägare till kapitalet. När det gäller kontot är det personen själv som betalar skatten och frontar sin förmögenhet, vilket inte alla vill. Dessutom är placeringsreglerna mindre flexibla för kontot. Här tillåts bara aktier (och andra finansiella instrument) från reglerade marknader samt investeringsfonder och kontanter. Många private bankingkunder har mer komplexa behov än så. Exempelvis tillåter inte reglerna att kontot innehåller skräddarsydda aktieindexobligationer eller aktier som bara handlas på mindre listor som First North, säger Daniel Starberg, affärsutvecklingsjurist på Swedbank. En annan skillnad mellan sparformerna är vad som händer med portföljen när innehavaren avlider. Med en kapitalförsäkring kan man fritt fördela kapitalet genom ett förmånstagarförordnande som snabbt kan verkställas. När det gäller investeringskontot är det arvsrätten som gäller fullt ut, säger Daniel Starberg. Lars Hammarsten och Daniel Starberg poängterar att Swedbank inte har något egenintresse av att förorda den ena eller den andra lösningen. Banken kommer att ta fram ett konkurrenskraftigt investeringssparkonto och erbjuder sedan tidigare kapitalförsäkringar av olika slag. Det är kundernas individuella behov och önskemål som styr våra rekommendationer när det gäller såväl kapitalförvaltning som val av investeringsskal. Genom den nya kontoformen får vi tillgång till ytterligare ett verktyg som kan användas för våra kunders finansiella planering. Vi kommer noga att följa regeringens förslag på väg mot lagstiftning, så att vi är väl förberedda inför Den som redan nu vill kunna hantera sin portfölj utan deklarationskrångel bör tala med sin rådgivare om att öppna en kapitalförsäkring, avslutar Lars Hammarsten och Daniel Starberg. Henrik Norberg Om allt går som regeringen planerar får Sverige en ny sparform, investeringssparkontot, i januari Sparformen liknar i mångt och mycket dagens kapitalförsäkring. Swedbanks skattejurist Lars Hammarsten förklarar skillnaderna. Det är kundernas individuella behov och önskemål som kommer att styra våra rekommendationer när det gäller investeringssparkontot och kapitalförvaltningen, säger Daniel Starberg på Swedbank. Jämförelse investeringssparkonto och kapitalförsäkring Nytt investeringssparkonto l Privatpersoner l Direkt ägande l Strikta placeringsalternativ l Inkomstskatt 30% på tänkt avkastning SLR + 0,75 l Underlaget mäts 4 ggr/år + inbetalningar under året l Skatten betalas av individen l Vanlig arvsrätt Svensk kapitalförsäkring l Privatpersoner och företag l Indirekt ägande l Investeringsflexibilitet l Avkastningsskatt 30% på tänkt avkastning SLR + 0,75 l Underlaget 1 januari + inbetalningar under året l Skatten betalas av bolaget l Förmånstagarförordnande Sidan 5

6 Impad av Ipad Leksak eller nyttoverktyg? Mycket talar för att Ipaden blir mer populär på företagssidan än bland privatpersoner. Anders Graffman, vd på apegroup, ser att multi-touch-skärmen med fördel kan användas i flera branscher. Ur användarperspektiv är Ipad en större revolution än Iphone. Det blir en markant förändring och förbättring för användarna, säger Anders Graffman, vd på apegroup, en av de ledande mobila digitala byråerna. Ipad har skapat en ny typ av behov som varken Iphone eller en vanlig dator tillgodoser i dagsläget. Ipaden gör applikationer och internet till en social angelägenhet och tar användarupplevelsen till nya höjder, säger han. Mycket talar för att Ipad blir mer populär på företagssidan än bland privatpersoner. Den stora och lättillgängliga multi-touch-skärmen fungerar som ett uppkopplat papper och kan användas inom flertalet branscher. Genom Ipad nås dubbla målgrupper tack vare utvecklingen av applikationer som kan användas både av företagets slutkunder och av den interna organisationen. Verktyg för säljare Han tror att Ipad i första hand blir ett komplement till de bärbara datorerna framöver. Och han anser att den är både roligare och snabbare att jobba med än de alternativ som hittills funnits på marknaden. Som exempel kan jag nämna vårt samarbete med ett stort byggbolag som vill att kunderna ska kunna uppleva objekten i planeringsstadiet. Det uppnås genom att Ipad blir ett verktyg för hela deras globala säljkår, som har all information tillgänglig i Ipaden. De kan köra demos direkt för kunderna, vilket är bättre och roligare för såväl kunden som säljaren, menar Anders Graffman. Den stora skärmen som finns på Ipad gör att innehåll som inte passar för mindre mobila skärmar, nu hittar en naturlig plats. En annan fördel är att den stängda plattformen ger möjlighet att utveckla avancerade gränssnitt och tjänster utan att behöva ta hänsyn till olika datorers prestanda, webbläsare och plug-ins. Når fler målgrupper Genom Ipad nås dubbla målgrupper tack vare utvecklingen av applikationer som kan användas både av företagets slutkunder och av den interna organisationen. Vad gäller framtagandet av snabbare och bättre tjänster går det att tänka på ett helt nytt sätt med Ipad. Det är roligt att få bygga verktyg som ger så tydlig kundnytta direkt. För att få fram intressanta och bra tjänster gäller det att våga lyfta blicken och se utvecklingen ur ett makroperspektiv. I framtiden kommer det att finnas många olika tillämpningsområden som vi ännu inte vet något om. Det blir spännande att se vad Ipaden kommer att kunna användas till. Utvecklingen har bara börjat, säger Anders Graffman. Stefan Hällberg Med Ipad kan du köra demos direkt för kunderna, vilket är bättre och roligare för såväl kunden som säljaren, säger Anders Graffman, vd på apegroup. Företagarnas fördelar med Ipaden l Snabb, både att starta och använda. l Lätt att bära med sig. l Extremt mobil och har samtidigt tillräckligt bra skärm för att kunna läsa allt, som t ex webbsidor och PPT-presentationer. l Kan användas på möten utan att skärma av, som upplevelsen kan bli med en laptop. l Den högupplösta 9,7 tumsskärmen ger bra kvalitet på filmer, podsändningar med mera. l Kan komma att ersätta fysiskt papper, vilket ger positiv miljöpåverkan. l Bra batteritid som räcker en hel arbetsdag. l Enkelt att installera nya program och få de senaste uppdateringarna. l Bra utbud av affärsapplikationer. Sidan 6

7 Private Banking Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För januari överviktas aktier i modellportföljen. Likviditetsflödet har förbättrats vilket tillsammans med förbättrade makroindikatorer gör att det nu finns stöd för aktier. Trots det starka stödet utnyttjas inte hela utrymmet för övervikt. Det beror på att uppgången under hösten till viss del intecknat mer likviditet vilket föranleder viss försiktighet. Räntor 40 % Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity Growth USA Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) SPAX Valutakupong SPAX Asien Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) HSBC Global Macro (50%) Ränte- och valutautveckling Aktier 60 % Sverige 18 % (-3 %) Europa 15 % (+4 %) Läs mer på sid 4 Vid 2010 års sista penningpolitiska möte höjde Riksbanken reporäntan till 1,25 procent. Vi räknar med en räntehöjning även vid det kommande mötet i februari och att Riksbanken sedan slår av på takten. Vi förutser en reporänta på 2.25 procent vid årets slut. En höjning av styrräntorna i USA och Europa förutses ske först i början av Efter de senaste månadernas ränteuppgång kan det vara lämpligt att åter öka ränterisken. Ränteprognoser Sverige Reporänta 2 år 10 år Stibor 3 mån Stibor 6 mån USA 11 % (0 %) Asien 7 % (-4 %) Tillväxtmarknader 9 % (+3 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Företagens tillförsikt är god och räntorna fortfarande låga även om styrräntehöjningar har påbörjats i vissa länder. Finanspolitiken stramas i år åt på många håll, men USA går motströms med ytterligare finanspolitiska stimulanser. USA Tillväxtförväntningarna stiger Fortsatta stimulanser Europa och Sverige Styrkan i norra Europa kan gradvis sprida sig söderut Stark svensk ekonomi men oenig Riksbank Japan Förbättrade tillväxtsignaler i en svag ekonomi Tillväxtmarknader Stigande inflation och räntehöjningar i Kina ,25 1,8 3,2 2,0 2,1 3 mån 1,50 2,3 3,1 2,0 2,0 6 mån 1,75 2,6 3,2 2,0 2,3 12 mån 2,25 2,9 3,2 2,7 2,8 3 mån 3,24 4,22 5,03 5,32 6 mån 3,24 4,52 5,13 5,42 12 mån 3,94 4,82 5,23 5,42 Boränteprognos 3 månader 2 år 5 år 10 år ,19 3,72 4,83 5,42 Valutaprognoser USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK ,92 8,93 1,16 10,74 8,33 CHF/SEK 7,18 3 mån 6,73 8,75 1,13 10,29 8,11 6 mån 7,02 8,70 1,14 10,48 8,25 12 mån 7,25 8,70 1,13 10,88 8,06 6,73 6,44 6,44 Kronan har stärkts i takt med att Riksbanken höjt räntan och det faktum att Sveriges statsfinanser tillhör de starkaste i Europa talar dessutom för starkare krona. ECB:s (Europeiska centralbanken) obligationsköp tycks med viss framgång ha dämpat oron i euron och vi tror att EUR/USD söker sig gradvis nedåt under året på relativa tillväxtutsikter. Vår prognos för EUR/SEK är 8,75 på tre månaders sikt. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 1 Sidan 7

8 Månadsrapport januari Investment Center Analys - Trender & Makroekonomi Företagens tillförsikt är god och räntorna är fortfarande låga även om höjning av styrräntor har påbörjats i vissa länder. Finanspolitiken stramas åt på många håll under 2011, men USA går motströms med ytterligare finanspolitiska stimulanser. USA Tillväxtförväntningarna stiger Fortsatta stimulanser Huvuddelen av de amerikanska konjunktursiffror som publicerats under december har överraskat positivt och tillväxtförväntningarna har börjat justeras upp igen. Mellan maj och oktober gjorde konjunkturbedömarna omfattande nedjusteringar av tillväxtprognoserna för USA, men nu har pendeln börjat svänga tillbaka. Hushållen har konsumerat i god takt under fjärde kvartalet, trots att sysselsättningen inte tagit fart och hushållen ännu inte riktigt skakat av sig pessimismen. Tillverkningsindustrin fortsatte att öka produktionen i oktober och november. Uppgången i inköpschefsindex i december tyder på att företagen inte har slagit av på takten. Inom inköpschefsindex pekar de mer framåtblickande delindexen, orderingång och lager, på att expansionen kan fortsätta i god takt in på det nya året. På investeringsfronten tycks det fjärde kvartalet ha inneburit en andhämtningspaus. Orderingången på investeringsvaror, som föll i oktober, såg något bättre ut för november. Företagens investeringsplaner har inte varit så expansiva sedan 2005, att döma av Philadelphia Feds företagsenkät. Det låsta läget i den amerikanska kongressen har resulterat i en kompromiss som innebär en nettostimulans under Detta i ett läge där de flesta länder stramar åt finanspolitiken och där USA är ett av de länder som har störst underskott. Europa Styrkan i norra Europa kan gradvis sprida sig söderut Stark svensk ekonomi men oenig Riksbank Skuldproblematiken i euroområdet är i fokus och räntorna på statsskulderna i Grekland och Irland har stigit ytterligare de senaste veckorna. Återhämtningen i euroområdet fortsätter dock trots oroliga obligationsmarknader i flera länder. Tyskland leder den europeiska konjunkturen, men en del positiva tecken har även kommit från Italien, Spanien och Irland. Den starka konjunkturen i norra och centrala Europa bör gradvis gynna även södra delen av kontinenten under Siffror över bankutlåningen för euroområdet bekräftar att det sker en förbättring av ekonomin. Hushållen har försiktigt börjat låna pengar till husköp och det har kommit rapporter om viss ökning av huspriserna i flera länder. Det vore rimligt att vänta sig en dämpning av Storbritanniens tillväxt efter den starka sommaren, men sannolikheten för oförändrad eller snabbare tillväxt har istället ökat. Inköpschefsindex för industrin har stigit ytterligare i december och är på den högsta nivån på 16 år. Momshöjningen i januari 2011 tycks ha gynnat julhandeln också, men detta är en tillfällig effekt. De tidigare tankarna på att utöka centralbankens statsobligationsköp borde inte vara aktuella längre. Relativt hög inflation och positiva tillväxtsignaler borde snarare peka mot räntehöjning, men centralbanken avvaktar. Orsaken är främst en mycket stram finanspolitik i Storbritannien liksom osäkerheten i omvärlden. Sveriges ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat. Särskilt tredje kvartalets tillväxt överraskade positivt. Även avslutningen på 2010 ser ut att ha varit stark. Det kommer att vara svårt att hålla samma höga tillväxttakt Exporten har trots starkare krona fått upp farten de senaste månaderna. Omvärldens efterfrågan är viktigare än kronans värde. Företagen är optimistiska i allmänhet och inom tjänstesektorn i synnerhet. Inom byggsektorn har företagen också blivit klart mer positiva. Arbetslösheten är hög, men arbetsmarknaden förbättras gradvis och allt fler företag är beredda att nyanställa. Inflationstakten har i december tryckts upp kraftigt av de mycket höga elpriserna, ett stigande bensinpris och ökade räntekostnader. Riksbankens direktion är fortsatt oenig i vissa delar, men kommer med största sannolikhet att höja styrräntan ytterligare i februari. Japan Förbättrade tillväxtsignaler i en svag ekonomi Industriproduktionen var starkare än företagens egna prognoser i november. Exportindustrin har tidigare drabbats hårt av den mycket starka yenen, men nu förväntar sig företagen starka produktionsökningar även januari. Hög efterfrågan från resten av Asien ligger bakom de mer gynnsamma japanska siffrorna. Den inhemska konsumtionen kommer däremot att mattas av betydligt de kommande månaderna på grund av minskad stimulans från finanspolitiken. Centralbanken, Bank of Japan, kan ändå snart komma att annonsera nya penningpolitiska stimulansåtgärder för att motverka den starka yenen och för att parera den svagare inhemska efterfrågan. Tillväxtmarknader Stigande inflation och räntehöjningar i Kina I december sjönk Kinas inköpschefsindex för industrin något. Tillväxten i Kina har varit stark efter sommaren och ett ökat inflationstryck har fått myndigheterna att agera. Styrräntan har höjts två gånger i höst och även bankernas reservkrav har höjts. En del av åtgärderna har syftat till att neutralisera kapitalinflödet från utlandet, men inflationen stiger och enligt uttalanden från Kinas ledning kommer penningpolitiken att läggas om i en mer restriktiv riktning under Även andra åtgärder har vidtagits i spåren av den starka utvecklingen i Kina. Till exempel begränsas registreringen av nya bilar i Peking i år i förhoppning om att minska trafikstockningarna som följd av det mer utbredda bilägandet. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 Sidan 8

9 Modellportfölj - Aktier & Räntor Månadsrapport januari Investment Center För januari överviktas aktier i modellportföljen. Likviditetsflödet har förbättrats vilket tillsammans med förbättrade makroindikatorer gör att det nu finns stöd för aktier från samtliga fyra hörnpelare. Trots det starka stödet utnyttjas inte hela utrymmet för övervikt. Det beror på att uppgången under hösten till viss del intecknat mer likviditet vilket föranleder viss försiktighet. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt Låg * Aktuell vikt Hög Aktier 50% 55% 60% Räntor 50% 45% 40% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till ,5 1 Modellportfölj - Fördelning regioner Regionfördelningen i modellportföljen är oförändrad jämfört med förra månaden. Detta innebär att övervikter för Europa och tillväxtmarknader står mot undervikter i Sverige och Asien. Det som skiljer över- och underviktsländerna åt är likviditet och förändringar i marknadsklimatet. För tillväxtländer ger konjunkturutvecklingen ett extra stöd. Övervikten för små bolag byts i januari mot en övervikt för stora bolag. Detta beror på accelerationen i likviditetsflödet som tillsammans med minskad kreditrisk och nedgång i inköpschefsindex gynnar stora bolag framför små. Övervikten i tillväxtbolag behålls i januari. Ökningen av likviditetsflödet är inte tillräckligt stor för att fokus ska flyttas från den mer attraktiva värderingen på tillväxtbolag. Inom Asien läggs hela vikten i Japan. Även om Japan jämfört med övriga Asien har en sämre ekonomi och lägre tillväxt finns förutsättningar för att aktiemarknaden ska gå bättre än Asiens övriga utvecklade länder (det vill säga ej tillväxtländer inom Asien). 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Låg** Aktuell vikt * Hög Sverige 18% (-2%) 18% (-3%) Europa 11% (1%) 15% (4%) USA 10% (0%) 11% (0%) Asien 10% (0%) 7% (-4%) Tillväxtmarkn. 6% (1%) 9% (3%) Marknadsklimat Marknadsklimatet försvagas något jämfört med månaden innan. Tredje kvartalets starka rapportering har ebbat ut och analytikerna vänder nu fokus mot utsikterna för Med detta kommer viss osäkerhet och takten i uppgraderingar av bolagsvinster minskar något. Likviditet Likviditetsflödet ökade i de flesta länder i slutet av året. Styrkan kommer främst från Europa som ser en tydlig förstärkning av ett redan starkt flöde. Även i USA, där stora förväntningar under hösten ställts på lättnader i penningpolitiken, syns nu en blygsam vändning. Värdering Stigande vinster hjälper till att hålla kvar en gynnsam värdering av börsen trots stigande priser. Makroallokering När vi tittar på första kvartalet 2011 får aktier åter stöd av den makroekonomiska utvecklingen. Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK), USA, Asien (Pacific och Japan) samt Tillväxtmarknader. * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Marknadsklimat För första gången på länge visar Japan upp starkast vinstrevideringar. Sverige och Europa tappar här sina tidigare starka positioner. Likviditet Den Japanska likviditeten fortsätter att flöda starkast medan Sverige skiljer sig från alla andra länder med en åtstramning av likviditeten. Störst förbättring görs i Europa medan förbättringen av likviditeten i USA är ganska blygsam i relation till övriga världen. Värdering Inga förändringar i värdering denna månad. Bilden av billigt Europa mot ett relativt dyrt Asien kvarstår. Makroallokering Den Japanska konjunkturen är det enda frågetecknet i vår modell som annars visar på starkt stöd för aktier. Europa framstår som något starkare än övriga regioner kommande kvartal. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 3 Sidan 9

10 Månadsrapport januari Investment Center Analys - Ränteutveckling Marknadsräntorna steg relativt kraftigt under december. En utveckling som vi tror kommer att klinga av den närmaste tiden. Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas mycket starkt. Vid 2010 års sista penningpolitiska möte höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Vi räknar med en räntehöjning även vid det kommande mötet i februari. Sett ur ett svenskt tillväxtperspektiv skulle räntehöjningar även därefter kunna motiveras, men Sveriges omvärldsberoende och förstärkningen i kronan medför att vi förutser att Riksbanken kommer att slå av på takten. Kronan har stärkts i takt med att Riksbanken höjt räntan och så länge inte andra tongivande centralbanker signalerar detsamma riskerar räntehöjningar här hemma att leda till en fortsatt kraftig förstärkning av kronan. Det skulle hämma exporten på sikt, men också ge ett mer omedelbart genomslag i form av sjunkande importpriser och en inflation under målet (Riksbankens mål på 2 procent inflation). Sammanfattningsvis räknar vi därför med att Riksbanken drar ner på höjningstakten i år och att reporäntan uppgår till 2.25 procent vid årets slut. Den internationella utvecklingen fortsätter att se relativt hyfsad ut. I USA har det inkommit en del ljusglimtar beträffande den ekonomiska aktiviteten. Det stimulanspaket som president Obama och den republikanska majoriteten i kongressen kommit överens om väntas i år ge en välbehövlig stimulans med en tillväxt uppemot tre procent. Vi räknar med att Federal Reserves (amerikanska centralbanken) köpprogram av statsobligationer fortsätter och pågår som planerat till sommaren. En första höjning av styrräntan från den amerikanska centralbanken väntas ske tidigast i början av I Europa inriktar ECB (Europeiska Centralbanken) sin politik på att gradvis normalisera förhållandena och att fasa ut likviditetsstöden med allt kortare löptider. Det har fått till följd att de korta penningmarknadsräntorna, som tidigare låg klart under styrräntan på en procent, har dragit sig uppåt till styrräntenivån. En höjning av styrräntan förutses dock ske först i början av Efter de senaste månadernas ränteuppgång tycker vi nu att det kan vara lämpligt att åter öka ränterisken, det vill säga en genomsnittlig löptid på tre år eller lite mer, med fortsatt övervikt för bostäder. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 1,25 1,50 1,75 2,25 2 år 1,8 2,3 2,6 2,9 10 år 3,2 3,1 3,2 3,2 Stibor 3 mån 2,0 2,0 2,0 2,7 Stibor 6 mån 2,1 2,0 2,3 2,8 EMU Reporänta 1,0 1,0 1,0 1,0 2 år 0,9 1,2 1,3 1,5 10 år 2,9 2,8 2,9 3,0 USA Fed funds 0,3 0,3 0,3 0,3 2 år 0,6 0,7 1,0 1,7 10 år 3,3 3,2 3,3 3,5 Analys - Valutautveckling EUR/USD EUR/USD har varit stabil och kursen har hållits mellan1,30 och 1,35 sedan mitten av november, medan till exempel råvaruvalutorna och kronan har stärkts. Investerarna tycks välja att undvika både euro och dollar i ungefär samma omfattning. Både USA och euroområdet dras med interna problem, vilka kräver relativt sett låga räntor mot omvärlden ännu en tid framöver. De amerikanska hushållen kan förvänta sig förlängd skattelättnad och arbetslöshetsunderstöd under året. Detta förväntas kunna lyfta tillväxten i USA under 2011 med uppemot en procentenhet till dryga 3 procent. För eurozonens hushåll väntas finanspolitiska åtstramningar sätta spår i köpkraften. Samtidigt fortsätter spekulationerna om att Portugal och kanske även Spanien står näst på tur att tvingas ta till större åtstramningar för att undvika att investerarna säljer deras statspapper. I värsta fall kan nödlån från EU krävas för att undvika att investerare lämnar marknaden. I nuläget tycks dock ECB:s obligationsköp, med viss framgång, dämpat oron i euron. Även om vi anser att risken för en spansk kris är överdriven tror vi att EUR/USD söker sig gradvis nedåt under året på relativa tillväxtutsikter. Vår målkurs är 1,24 på sex månader. På tre månaders sikt ser vi EUR/USD runt 1,30, vilket med vår EUR/SEK-prognos innebär en USD/SEK-prognos på 6,75. EUR/SEK Kronan slog strax före jul åter igenom den psykologiska viktiga nivån 9,00 mot euron. En relativt starkare tillväxt och stärkta förväntningar om kommande räntehöjningar från Riksbanken är bakomliggande faktorer till kronans förstärkning. Det faktum att Sveriges statsfinanser tillhör de starkaste i Europa talar dessutom för starkare krona då budgetåtstramningar lyser med sin frånvaro och utsikter om ytterligare skattesänkningar står på agendan nästa år. Sveriges uthålliga bytesbalansöverskott i kombination med att Sveriges viktigaste handelspartner Tyskland ännu inte visar några tecken på att bromsa in är ytterligare skäl för en starkare krona. Som tidigare noterats får kronan inte stärkas för snabbt då detta enligt Riksbanken skulle utgöra risk för låg inflation och att inflationsmålet missas på två års sikt. Vi förväntar oss dock att kronan bör noteras ned mot 8.70 mot euron under en tid för att det påtagligt ska påverka Riksbankens räntebana i närtid. Samtidigt bör det noteras att marknaden i nuläget redan prissätter en stor sannolikhet för höjningar vid de kommande fyra räntemötena. Med andra ord är kommande räntehöjningar redan inprisade i marknaden och bör därför inte påverka kronans utveckling. Vår prognos för EUR/SEK är 8,75 på tre månaders sikt. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,92 6,73 7,02 7,25 EUR/SEK 8,93 8,75 8,70 8,70 NOK/SEK 1,16 1,13 1,14 1,13 GBP/SEK 10,74 10,29 10,48 10,88 JPY/SEK 8,33 8,11 8,25 8,06 CHF/SEK 7,18 6,73 6,44 6,44 EUR/USD 1,29 1,3 1,24 1,2 USD/JPY 83, Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 4 Sidan 10

11 Månadsrapport januari Investment Center Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan stora bolag (Large Cap) och små bolag (Small Cap) i samtliga regioner. Stil: Tillväxtbolag (Growth) föreslås framför värdebolag (Value) i USA regionen. I övriga regioner har vi en neutral rekommendation. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Bred exponering mot svenska aktiemarknaden Har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating enligt Morningstar: Europa Storebrand Delphi Europa En mycket aktivt förvaltad fond med bred spridning mellan länder och branscher Uppvisat mycket bra relativavkastning (jämfört med europeiska aktiemarknaden) i både uppåt- och nedåtgående marknad Rating enligt Morningstar: USA BNP Paribas Equity Growth USA Investerar i amerikanska tillväxtaktier Har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid och är ett bra val för investering i tillväxtbolag (Growth) Rating enligt Morningstar: Asien Swedbank Robur Japanfond Bred exponering mot den japanska aktiemarknaden Uppvisat bra förvaltning mot index och är ett bra alternativ för en exponering mot Japan Rating enligt Morningstar: Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa Fonden placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden Rating enligt Morningstar: Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) med olika löptider. Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall Saknar rating SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna SPAX Valutakupong SPAX Valutakupong innehåller valutor från fem råvaruproducerande länder mot EUR. Avkastningen är kopplad till kursutvecklingen av valutakorgen och om valutorna stärks eller är oförändrad mot EUR erhålls på återbetalningsdagen en kupong Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) Absolutavkastande hedgefond som investerar på de globala räntemarknaderna Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating HSBC Global Macro (50%) Absolutavkastande hedgefond med låg risk som investerar i aktie- ränte- och valutamarknaden Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating Kundportfölj fem år högaktiva kunder Utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Av k a s t - Bidrag ning Swedbank Robur Sverigefond 16,0% 4,07% 0,65% Storebrand Delphi Europa 14,0% -0,47% -0,07% BNP Paribas Equity Growth USA 10,0% 1,17% 0,12% Swedbank Robur Japanfond 6,0% 1,04% 0,06% Swedbank Robur Access Emerging 9,0% 0,44% 0,04% Markets Fasträntekonto 35,0% 0,24% 0,09% JP Morgan Incom Opportunity 5,0% 0,86% 0,04% HSBC GIF Global Macro 5,0% 0,38% 0,02% Totalt 0,95% Benchmark/jmf.index 1,18% Kommentar till avkastning Aktiemarknaden steg medan räntemarknaden sjönk under perioden. Bland regionerna steg alla marknader och bäst gick Sverige. Modellportföljen uppvisade en positiv avkastning på 1.0 procent i SEK och utvecklades -0.2 procent relativt jämförelseindex. Vi hade neutral tillgångsallokering mellan aktier och räntor. Regionfördelningen, framförallt undervikten i Sverige, gav ett negativt bidrag till relativavkastningen. Produktfördelningen gav också ett negativt relativbidrag, främst från produktvalen inom Europa. SPAX Asien SPAX ASIEN är kopplad till en aktiekorg bestående av 12 asiatiska bolag som har stor potential att växa framöver. Avkastningen motsvaras av förändringen mellan korgens start- och slutvärde Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 5 Sidan 11

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010 Är du en pensionsvinnare? Nu landar de orangea kuverten i hushållen. Funderar du fortfarande på om pensionen var bättre förr? Här kommer svaret. Sidan 3 Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår I ljuset

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer