Månadsrapport december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport december 2010"

Transkript

1 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Modellportföljen förblir neutral mellan aktier och räntor i december. Våra modeller för tillgångsallokering ger visst stöd för aktier framöver. Anledningen till att portföljen ändå förblir neutral är avsaknaden av likviditetsstöd i den modell som vi utgår från. Detta står i kontrast till de förhoppningar aktiemarknaden knutit till ytterligare stödpaket för ekonomin i form av kvantitativa lättnader, det vill säga mer pengar från :s centralbank, Fed. Vi bedömer det klokt att avvakta med en övervikt i aktier tills vi ser ökad likviditet i vår modell. Räntor 50 % Aktier 50 % Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Rapportsäsongen var stark tredje kvartalet och den globala efterfrågan förefaller vara fortsatt god i fjärde kvartalet. Inköpschefsindex pekar på stigande orderingång och produktion. Skillnader finns dock. Kina, Indien, och norra Europa har en stark industrikonjunktur medan södra Europa och Japan är svagare. Flera centralbanker håller sina styrräntor låga medan vi lär se stramare finanspolitik kommande år. Centralbanken köper obligationer igen Snart faller arbetslösheten Europa och Sverige Tydlig skillnad mellan norra och södra Europa Svensk ekonomi överraskar positivt Riksbanken höjer styrräntan Japan Tillväxten mattas Sverige 15 % (-3 %) Europa 13 % (+4 %) 9 % (0 %) Asien 5 % (-4 %) 8 % (+3 %) Produktrekommendationer Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity Growth Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) SPAX BRInT SPAX BRICT Alternativa placeringar JP Morgan Income Opportunity HSBC Global Macro Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Vi förutser fortsatt räntehöjningar från Riksbanken vid de två närmaste penningpolitiska mötena. Vi räknar med låg inflation under de närmaste åren bland annat på grund av en mer dämpad tillväxt, både globalt och i Sverige under 2011 och en fortsatt något starkare krona. Ränteprognoser Sverige Reporänta 1,00 1,50 1,50 2,00 2 år 1,61 1,90 2,10 2,50 10 år 3,10 2,90 3,00 3,20 Stibor 3 mån 1,74 1,70 1,80 2,30 Stibor 6 mån 1,82 1,80 1,90 2,50 Boränteprognos 3 månader 2,97 2,93 3,03 3,53 2 år 3,52 3,81 4,01 4,41 5 år 4,52 4,63 4,73 5,03 10 år 5,13 4,93 5,03 5,23 Räntehöjningen är redan prissatt i räntemarknaden, men borde ändå ge kronan ett visst stöd och stärka förväntningar om ytterligare höjningar. Sveriges starka statsfinanser framöver talar för lägre EUR/SEK. Mot bakgrund av detta upprepar vi vår prognos på 9,15 i EUR/SEK på tre månaders sikt med risk nedåt. Valutaprognoser USD/SEK 6,81 6,78 6,92 6,92 EUR/SEK 9,10 9,15 9,00 9,00 NOK/SEK 1,14 1,15 1,15 1,15 GBP/SEK 10,74 10,52 10,59 11,25 JPY/SEK 8,23 8,17 8,14 7,29 CHF/SEK 6,99 6,78 6,57 6,43 Stigande inflation 1

2 Analys - Trender & Makroekonomi Rapportsäsongen var stark tredje kvartalet och den globala efterfrågan förefaller vara god i fjärde kvartalet. Inköpschefsindex pekar på stigande orderingång och produktion. Skillnader finns dock. Kina, Indien, och norra Europa har en stark industrikonjunktur medan södra Europa och Japan är svagare. Flera centralbanker håller sina styrräntor låga medan vi lär se stramare finanspolitik kommande år. Centralbanken köper obligationer igen Snart faller arbetslösheten I början av november påbörjade den amerikanska centralbanken Fed sin andra omgång av obligationsköp. Dessa syftar till att öka likviditeten i ekonomin, med låga räntor och svag dollar som följd. Den sedan sommaren svaga bostadsmarknaden är troligen en viktig faktor bakom :s cemtrabank Fed:s agerande. Huspriserna har börjat falla något i spåren av den svaga försäljningen. Fallande huspriser skadar både bankernas och hushållens balansräkningar med risk för följdverkningar på utlåning och konsumtion. BNP-tillväxten ser däremot ut att hålla farten in i fjärde kvartalet. Orderingången på investeringsvaror har varit i svagaste laget, vilket tyder på att investeringarna i maskiner och mjukvaror kan utvecklas svagare under årets sista kvartal. Bedömningen är att dessa investeringar tar fart igen nästa år. Företagens balansräkningar är starka, de stora bolagen har även god tillgång till extern finansiering. Inköpschefsindex ligger kvar på en hög nivå, 56,6 i november, vilket tyder på att expansionen av produktionen fortgår och att företagen inte är pessimistiska. Det finns också tydliga signaler på att arbetsmarknaden kommer att ljusna. Även för småbolagen se det ut att lätta och de är nära den punkt där de anser sig behöva anställa igen. Det skulle kunna ge ett starkt bidrag till sysselsättningstillväxten nästa år. Europa Tydlig skillnad mellan norra och södra Europa Kreditoron fortsätter trots att Irland har presenterat ett nytt sparpaket och nyligen tagit emot ett stort räddningspaket från EU och IMF (Internationella valutafonden). Marknaden fokuserar nu på Portugal och Spanien, som fått se räntorna på statsskulderna stiga rejält. Båda länderna har mindre budgetunderskott och starkare banksystem än Irland, men har mer reformer och besparingar kvar att göra enligt marknaden. Europeiska centralbanken har tidigare i år pratat om att gå ifrån de låga räntornar, men den nuvarande krisen gör att det blir mycket svårt att höja styrräntan. Oroliga obligationsmarknader har dock inte påverkat konjunkturen hittills och företagsförtroendet i EMU ligger på en väldigt hög nivå. Tyskland leder konjunkturen och tillväxten i landet kan fortsätta att ligga på en hög nivå framöver. Till exempel har vi börjat se tecken på att de stora företagsvinsterna leder till högre löner och vi bör se starkare konsumtion under Det är också intressant att notera att tillväxten i de krisdrabbade länderna Portugal eller Spanien inte har varit så svag som befarat. De flesta indikatorerna i Storbritannien har tidigare pekat på en dämpning av tillväxten efter en stark sommar. Men en ökning av företagsförtroende i november till den högsta nivån sedan 1994, pekar på stark aktivitet även i slutet av året. Fortsatt tillväxt med stöd av en svag valuta och relativt hög inflation (3,1 procent i årstakt i oktober) betyder att Bank of England inte kommer att följa :s centralbank, Fed, som köper statsobligationer för att trycka ner längre räntor. Sverige Svensk ekonomi överraskar positivt Riksbanken höjer styrräntan Krisen för två år sedan slog snabbt och hårt mot svensk ekonomi, men lika kraftig som nedgången var har uppgången varit i år. BNP ökade rejält i tredje kvartalet och blev 6,9 procent högre än förra året. Positivt är att konjunkturuppgången är bred med stark tillväxt inom såväl investeringar, export som privat konsumtion. Optimismen är hög inom nästan alla branscher. Efter att företagen dragit ned på sina lager under krisen har lagren nu börjat återställas. Troligen kommer detta dämpa aktiviteten något nästa år. Industrin är dock ännu inte normaliserad och det finns förutsättningar för fortsatt god tillväxt, om än i något lägre takt. Arbetslösheten är hög men sysselsättningen ökar gradvis och Riksbanken förväntas att höja styrräntan de närmaste mötena. Inflationstakten var 1,5 procent i oktober, men ökar framöver. Japan Tillväxten mattas Den starka yenen och slutet på ett rabattprogram till bilköp har dämpat Japans tillväxt rejält efter en stark sommar. Det finns nu goda möjligheter att Bank of Japan annonserar nya stimulansåtgärder inom några veckor. Ytterligare stimulans till ekonomin är positivt, men det är inte troligt att konjunkturen tilltar igen innan våren. Stigande inflation Intresset för att investera i tillväxtmarknaderna är stort just nu och det sker betydande kapitalinflöden till dessa regioner. Främst i Asien görs insatser från centralbankernas sida för att motverka att deras valutor blir för starka. Inflationen, som redan har stigit en del på många håll, riskerar därmed att drivas upp ytterligare. Kinesisk statistik har varit fortsatt stark. Inköpschefsindex har återhämtat sig bra sedan svackan i somras. Inflationen är dock på väg upp, vilket delvis är en effekt av en tillfällig prisuppgång på livsmedel. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Modellportföljen förblir neutral mellan aktier och räntor i december. Våra modeller för tillgångsallokering ger visst stöd för aktier framöver. Anledningen till att portföljen ändå förblir neutral är avsaknaden av likviditetsstöd i vår modell. Detta står i kontrast till de förhoppningar aktiemarknaden knutit till ytterligare stödpaket för ekonomin i form av kvantitativa lättnader, det vill säga mer pengar från :s centralbank Fed. Vi bedömer det klokt att avvakta med en övervikt i aktier tills vi ser ökad likviditet i vår modell. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg * Hög Aktier 50% 50% 50% Räntor 50% 50% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat positivt. Det som förändrats är att ränterörelserna inte längre ger stöd, men detta kompenseras av starkare pris och vinstökning för aktier. Rapportsäsongen för tredje kvartalet kan summeras som mycket stark. Över hälften av bolagen slog analytikernas förväntningar. Likviditet I termer av likviditet kan ytterligare en månad läggas till handlingarna och arkiveras under mycket väsen för ingenting. Pengarna som skulle förlösa ekonomier och börser har utlovats, välkomnats och intecknats i stort sett hela hösten. Trots det ser vi fortsatt åtstramning av likviditetsflödet i vår likviditetsmodell. Modellportfölj - Fördelning regioner Modellportföljen fortsätter att övervikta tillväxtmarknader och Europa i december. Sverige fortsätter underviktas på ytterligare försvagad likviditet. Ny undervikt för högaktiva kunder är Asien som får sämre värdering och försvagat marknadsklimat denna månad. Övervikten för små bolag behålls då de fortsätter gynnas av minskad kreditrisk och uppgång i inköpschefsindex. Även tillväxtbolag gynnas i det här läget av svagt likviditetsflöde och positiv värdering. Portföljen fortsätter därför att övervikta tillväxtbolag. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg** * Hög Sverige 16% (-2%) 15% (-3%) Europa 10% (1%) 13% (4%) 9% (0%) 9% (0%) Asien 9% (0%) 5% (-4%) Tillväxtmarkn. 6% (1%) 8% (3%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs mixfonder Marknadsklimat Vinstrevideringarna i Sverige har fått förnyad styrka under månaden och Sverige är nu bäst i jämförelsen med andra regioner. Svagast är Japan där analytikerna tar intryck av den starka yenens inverkan på exportföretagens försäljning. Likviditet För fjärde månaden i rad har Japan det starkaste likviditetsflödet. Samtidigt fortsätter försvagning i Sverige, som numera har svagast likviditetsflöde bland regionerna. Flödet i stärks något men inte i den omfattning som intecknats på marknaderna. Värdering Det sker inga större förändringar i inbördes värdering mellan regionerna inför december. Europa framstår som billigare än Asien med däremellan. Makroallokering Konjunkturen har starkast fäste i Europa och tjänar också som stöd i tillväxtmarknader. Något svagare är och Japan. Värdering Den starka vinstsäsongen och stigande utdelningar hjälper till att göra börsen billig även fortsättningsvis. Det som i huvudsak påverkar aktiemarknadens värdering är, förutom priset på aktier, även vinst och utdelningstillväxt samt realräntor. Makroallokering December är ytterligare en månad utan något direkt konjunkturstöd till aktier. Högre oljepriser dämpar konjunkturen något framöver och inga räntestimulanser är att vänta, om ens möjliga. Industrikonjunktur och marginalutveckling är faktorer som ger stöd något längre fram in i nästa år. 3

4 Analys - Ränteutveckling Marknadsräntorna har fortsatt att stiga under november månad, en utveckling som vi tror kommer att fortsätta i närtid. Den svenska ekonomin ångar på och går på alla cylindrar. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och Konjunkturinstitutets senaste barometer indikerar en fortsatt stark utveckling för den svenska ekonomin under de närmaste månaderna. En tillväxt i år på drygt fem procent ligger inom räckhåll. Vi förutser räntehöjningar från Riksbanken vid de närmaste penningpolitiska mötena den 14 december och i februari. Swedbank räknar med låg inflation under de närmaste åren bland annat under intryck av en mer dämpad tillväxt, både globalt och i Sverige under 2011 och en fortsatt något starkare krona. Vi räknar därför med att Riksbanken drar ner på höjningstakten under I det allra kortaste perspektivet ser vi ökad inflationsrisk då världsmarknadspriserna på livsmedel har skjutit i höjden och att den tidiga kalla vintern har fått elpriserna att rusa. Den internationella utvecklingen uppvisar fortsatt splittrade tecken. Europa tyngs å ena sidan av den fortsatta oron för utvecklingen i de skuldtyngda länderna. Å andra sidan är utvecklingen i Tyskland stark, vilket främst drivs av export till Asien, men också en allt starkare självbärande inhemsk tillväxt. Sammantaget är utvecklingen hygglig men osäkerheten är betydande. Den amerikanska centralbanken, Fed, har sjösatt ett nytt köpprogram av obligationer vilket hjälper till att hålla nere räntorna. Det har dock inte hindrat att räntorna sammantaget har stigit något på den amerikanska marknaden och sett i ett längre perspektiv är det framförallt de riktigt långa räntorna som har stigit. Återköpsprogrammet riktas främst till 5-10 års segmentet. En första höjning från Fed väntas tidigast i slutet av Sedan ett tag tillbaka inriktar Europeiska Centralbanken, ECB sin politik till att gradvis normalisera förhållandena och att fasa ut likviditetsstöden med allt kortare löptider. Det har fått till följd att de korta penningmarknadsräntorna, som tidigare låg klart under styrräntan på en procent, har dragit sig uppåt till styrräntenivån. En räntehöjning förutses dock ske först efter sommaren Sammanfattningsvis rekommenderar vi en fortsatt något lägre ränterisk än normalt, med en löptid på två till max tre år, med fortsatt övervikt för bostäder. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 1,00 1,50 1,50 2,00 2 år 1,61 1,90 2,10 2,50 10 år 3,10 2,90 3,00 3,20 Stibor 3 mån 1,74 1,70 1,80 2,30 Stibor 6 mån 1,82 1,80 1,90 2,50 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,50 2 år 0,84 1,40 1,60 2,00 10 år 2,85 2,60 2,70 2,90 Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,50 2 år 0,46 0,60 1,00 2,10 10 år 2,96 2,90 3,20 3,60 Analys - Valutautveckling EUR/USD Euron har handlats i ett intervall, 1,31 till 1,42, mot dollarn i november med ett tryck nedåt under senare tid. Ett par faktorer har varit drivande för EUR/USD. Den amerikanska centralbanken motsvarade förväntningarna och annonserade att man åter kommer att köpa amerikanska statsobligationer under det närmaste halvåret i syfte att hålla ned räntorna. När beskedet var på plats var det väl diskonterat i EUR/USD nära 1,42. Raskt vändes blickarna mot problemen i eurozonen där Irlands banker behöver mer kapital för att undvika att insättarna helt enkelt tar ut sitt kapital. Tyskland har krävt att obligationsinnehavare också ska tvingas acceptera förluster vid skuldomförhandling inom ramen för en ny krishanteringsmekanism som ska gälla efter maj Detta har ytterligare ökat marknadsoron och bidragit till eurons försvagning. Även om Irland nu har säkerställt ett räddningspaket tror vi inte att euron kommer att återse nivåer över 1,40 mot dollarn den närmaste tiden. Många frågetecken kvarstår kring uthålligheten i bland annat de portugisiska och spanska budgetarna, inte minst mot bakgrund av de ländernas svaga tillväxtutsikter. Den tyska ekonomin kan på sikt knappast ensam utgöra draglok åt eurozonen. Å andra sidan är det svårt att se :s ekonomi lyfta i närtid, med anledning av hushållens skulder och den svaga arbetsmarknaden. Om Fed inte lyckas hålla ned räntorna med sina obligationsköp borde det snarare vara negativt för dollarn då det dämpar såväl tillgångpriser som tillväxtutsikterna. På kort sikt är riskbilden tydlig med en svagare euro mot dollarn. Vi ser dock EUR/USD något högre på tre månaders sikt, det vill säga runt 1,35. Lägger vi till vår EUR/SEK-prognos får vi en USD/ SEK-prognos på 6,80. EUR/SEK Kronan har hamnat något i skymundan i utvecklingen av de stora valutorna under den senaste månaden. I samband med räntebeslutet i oktober tog Riksbanken fasta på risken för att kronan stärks för snabbt till följd av Riksbankens egna förväntade räntehöjningar och fortsatt låga omvärldsräntor. Därefter har EUR/SEK mer eller mindre handlats i ett snävt intervall 9,20-9,43 under november. Om vi blickar framåt brukar december vara en ganska svag månad för kronan. I år ska Pensionsmyndigheten placera cirka mdr SEK i utländska fonder under mitten av december och samtidigt fortsätter Riksgälden att avyttra sin kronposition om än i maklig takt (40 mdr SEK av 50 mdr kvar att sälja över 6-12 månader). Svenska makrodata däribland BNP för tredje kvartalet, har dock överlag åter varit starkare än Riksbanken räknat med, vilket ger stöd att åter höja räntan den 14 december. Det är redan prissatt i räntemarknaden, men borde ändå ge kronan ett visst stöd och stärka förväntningar om ytterligare höjningar. Vi noterar också att fundamentala faktorer, inte minst Sveriges starka statsfinanser, talar för lägre EUR/SEK på sikt. Mot bakgrund av detta upprepar vi vår prognos på 9,15 i EUR/SEK eller lägre på tre månaders sikt. 4

5 Valutaprognoser USD/SEK 6,81 6,78 6,92 6,92 EUR/SEK 9,10 9,15 9,00 9,00 NOK/SEK 1,14 1,15 1,15 1,15 GBP/SEK 10,74 10,52 10,59 11,25 JPY/SEK 8,23 8,17 8,14 7,29 CHF/SEK 6,99 6,78 6,57 6,43 EUR/USD 1,34 1,35 1,30 1,30 USD/JPY 82,81 83,00 85,00 95,00 Rekommenderade produkter Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag och Små bolag i samtliga regioner. Stil: Tillväxtbolag rekommenderas framför Värdebolag i regionen. I övriga regioner har vi en neutral rekommendation. Aktieplaceringar Sverige och IP sparande: Swedbank Robur Sverigefond. Fonden har en bra mix mellan framförallt i stora och mellanstora bolag samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Europa Vanligt sparande, Kapitalförsäkring och pensionssparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning, det vill säga stora avvikelser från sitt europeiska jämförelseindex, som har gett resultat både i absoluta tal och i riskjusterad avkastning, både i uppåt- och nedåtgående marknad. Avtalspension och IP sparande: Swedbank Robur Indexfond Europa. Fonden ger en kostnadseffektiv exponering mot den europeiska aktiemarknaden. Vanligt sparande, Kapitalförsäkring, avtalspension och pensionssparande: BNP Paribas Equity Growth. En aktivt förvaltad fond som investerar i amerikanska tillväxtsaktier. Vi bibehåller exponeringen mot tillväxtbolag i. IP sparande: Swedbank Robur Amerika. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index senaste fem åren. Fonden investerar framförallt i stora bolag, samt i en mix av Tillväxt- och Värdebolag. Asien och IP sparande: Swedbank Robur Japan. Fonden investerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag och IP sparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över samtliga tillväxtregioner. Fonden har under senare tid uppvisat en bra avkastning jämfört med konkurrenter och har ett bra så kallat momentum samt kommer väl ut i vår fondurvalsprocess. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Fasträntekonto med olika löptider. Kapitalförsäkring och IP sparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Pensionssparande och avtalspension: Swedbank Robur Penningmarknadsfond SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX BRInT är kopplad till kursutvecklingen för korg bestående av valutorna i Brasilien, Ryssland, Indonesien och Turkiet, som förväntas stärkas mot den amerikanska dollarn. Spax BRICT är kopplad till kursutvecklingen för de fem tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. Alternativa placeringar Vanligt sparande, Kapitalförsäkring och pensionssparande: JP Morgan Income Opportunity (50 procent) och HSBC Global Macro (50 procent). JP Morgan Income Opportunity är en absolutavkastande hedgefond som investerar på de globala räntemarknaderna. HSBC Global Macro är också en absolutavkastande hedgefond med låg risk som utgår ifrån ett macroperspektiv och söker därifrån felprissättningar i marknaden. Avtalspension och IP sparande: Swedbank Robur Penningmarknadsfond. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Sverigefond 14,0% 1,12% 0,16% Storebrand Delphi Europa 12,0% 0,57% 0,07% BNP Paribas Equity Growth 10,0% 6,02% 0,60% Swedbank Robur Indexfond Asien 5,0% 4,09% 0,20% Swedbank Robur Japanfond 5,0% 9,14% 0,46% JP Morgan Emerging Markets 9,0% 0,71% 0,06% Fasträntekonto 35,0% 0,22% 0,08% JP Morgan Incom Opportunity 10,0% -0,14% -0,01% Totalt 1,62% Benchmark/jmf.index 1,09% Kommentar till avkastning Aktiemarknaden steg medan räntemarknaden sjönk under perioden. Bland regionerna steg alla marknader förutom Europa. Bäst av regionerna gick och Asien. Modellportföljen uppvisade en positiv avkastning på 1,6 procent och utvecklades +0.5 procent relativt jämförelseindex. Vi hade neutral tillgångsallokering mellan aktier och räntor. Regionfördelningen gav ett negativt bidrag till relativavkastningen, huvudsakligen på grund av övervikten i Europa. Produktfördelningen gav istället ett stort positivt relativbidrag, främst från produktvalen inom Europa respektive räntedelen. 5

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer