Månadsrapport juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2010"

Transkript

1 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Från att ha varit överviktade i aktier med fem procent i juni väljer vi att vara neutrala mellan aktier och räntor i juli. Marknadsklimatet har försämrats eftersom företagsvinsterna reviderats ned något samtidigt som prisrörelserna varit negativa. Samtidigt har makroekonomisk data kommit in något svagare än väntat och återhämtningen i världsekonomin har tappat fart. Vi ser också att risken på marknaden är större nu än tidigare. Detta tillsammans med att vi går in i en sommarmånad gör att vi väljer en neutral fördelning mellan tillgångsslagen för aktiva kunder. Räntor 50 % (+/-0 %) Aktier 50 % (+/-0 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Ledande indikatorer har börjat avvika från den uppåtgående trenden, men den globala konjunkturen är fortfarande i en stark återhämtningsfas. G20 har bestämt att länder med stora budgetunderskott och höga statsskulder måste strama åt finanspolitiken de närmaste åren. och många länder i Europa har stora statsfinansiella problem och finansmarknaderna oroas nu av att åtstramningarna ska slå mot tillväxten. En viss dämpning av tillväxten kan komma men samtidigt lär centralbankerna gå försiktigt fram och hålla räntorna fortsatt låga. Produktion och orderingång ökar Fortfarande svag bostads- och arbetsmarknad Europa och Sverige Fortsatt återhämtning i Europa trots Greklandskrisen Starkare tillväxt fick Riksbanken att höja styrräntan Japan Ingen dämpning av konjunkturen hittills Sverige 19 % (+1 %) Asien 8 % (-1 %) 9 % (+/-0 %) Europa 8 % (-1 %) 6 % (+1 %) Starkare valuta i Kina Industriproduktion och export ökar kraftigt i Korea Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Alliance Bernstein American Growth Swedbank Robur Japanfond 30 % Swedbank Robur Indexfond Asien 70 % JP Morgan Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto MAX SPAX BRIC, 4 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Som väntat beslutade Riksbanken att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent från och med den 7 juli. Fortsatta höjningar förutses men Riksbanken uttrycker en viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen. Längre fram under året förutser Swedbank en viss dragning uppåt av räntorna. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,75 1,00 1,00 2 år 1,40 1,60 1,60 2,00 10 år 2,63 2,80 2,70 2,90 Stibor 3 mån 0,83 1,20 1,40 1,60 Stibor 6 mån 1,03 1,40 1,60 1,80 Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 1,95 2,32 2,52 2,72 2 år 2,69 2,89 2,89 3,29 5 år 3,87 4,09 4,09 4,39 10 år 4,65 4,82 4,72 4,92 Kronan har handlats i ett snävt intervall mot euron under juni, 9.50 till Riksbanken justerade mot förväntningarna ned räntebanan på längre sikt, vilket gav en kronförsvagning trots räntehöjningen. Sammantaget ser vi en något långsammare kronförstärkning med 9.50 på tre månaders sikt och 9.40 mot årets slut. Valutaprognoser USD/SEK 7,65 8,05 8,09 7,96 EUR/SEK 9,59 9,50 9,30 9,15 NOK/SEK 1,19 1,19 1,18 1,17 GBP/SEK 11,61 11,45 11,63 11,73 JPY/SEK 8,70 8,75 8,51 8,12 CHF/SEK 7,19 7,42 6,89 6,78 1

2 Analys - Trender & Makroekonomi Ledande indikatorer har börjat avvika från den uppåtgående trenden, men den globala konjunkturen är fortfarande i en stark återhämtningsfas. G20 har bestämt att länder med stora budgetunderskott och höga statsskulder måste strama åt finanspolitiken de närmaste åren. och många länder i Europa har stora statsfinansiella problem och finansmarknaderna oroas nu av att åtstramningarna ska slå mot tillväxten. En viss dämpning kan komma men samtidigt lär centralbanker gå försiktigt fram och hålla räntorna fortsatt låga. Produktion och orderingång ökar Fortfarande svag bostads- och arbetsmarknad Tillväxten i den amerikanska ekonomin är fortsatt stark även om data har varit svagare den senaste månaden. Husförsäljningen var oväntat svag i maj. Statliga subventioner har gynnat husförsäljningen det senaste halvåret men dessa upphörde i maj. Samtidigt syns ingen förbättring i nybyggandet. Företag nyanställer igen men arbetsmarknaden är fortsatt mycket svag. Detaljhandelsförsäljningen var också svagare än väntat i maj och hushållen är fortfarande ganska pessimistiska. Förtroendet bland tjänsteföretag och industribolag är däremot mer positivt. Orderingången ökar och industriproduktionen, som är långt ifrån normaliserad, ökar nu snabbt. Företagens investeringsplaner kan ha dämpats något men givet nivån på investeringar kan takten öka framöver. Den anpassning av de tidigare nedtryckta lagernivåerna som drev tillväxten vid årsskiftet kan avta något framöver. Osäkerheten kring offentliga finanser har minskat riskaptiten. Många har flytt till mer säkra tillgångar vilket har gynnat amerikanska statspapper och stärkt dollarn. Inflationstrycket är lågt och Federal Reserve har ingen brådska att höja räntorna. Europa och Sverige Fortsatt återhämtning i Europa trots Greklandskrisen Starkare tillväxt fick Riksbanken att höja styrräntan Företagsförtroendet i euroområdet har visat på en marginell dämpning i juni, vilket betyder att den finansiella oron runt Grekland och Spanien inte har haft så stor påverkan på den reala ekonomin. Det beror sannolikt på den svaga euron som underlättar exporten till både Asien och. Det är också positivt att budgetbalanserna i flera länder har visat mindre underskott än befarat. Tysk media har till exempel rapporterat att underskottet 2010 kan bli 15 procent ( 20 miljarder) lägre än uppskattat. Grekland har också visat positiva siffror där budgetunderskottet är nere på nära 40 procent jämfört med samma period förra året. Tyvärr ligger oron kring det europeiska banksystemet kvar och en försvagad banksektor kan dämpa tillväxten. Det är därför positivt att stresstester för de 25 största europiska bankerna kommer att publiceras i slutet av juli och visa hur situationen egentligen ser ut. Problemen i Sydeuropa gör att ECB lämnar styrräntan oförändrad. I Storbritannien har den nya regeringen kungjort en rad kraftiga åtgärder för att minska budgetunderskottet, bland annat en höjning av momsen och kraftiga besparingar i den offentliga sektorn. Stramare finanspolitik kommer att dämpa tillväxten men trots detta finns vissa inflationsrisker kvar. En av Bank of Englands ledamöter röstade därför för en räntehöjning i juni. Sverige Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt i juni och konjunkturuppgången är bred. Detaljhandelsförsäljningen ökade mycket i maj efter att ha varit svag det senaste året. Det är främst sällanköpsvaror som gått bra medan livsmedelsförsäljningen dämpats. Tjänstenäringar, industri- och byggföretag har en klart ökad aktivitet. Exportorderingången ökar snabbt, gynnad av en bättre global konjunktur och en fortsatt relativt svag krona. Det är bara en liten del av svensk handel som sker med problemländerna i södra Europa. Svenska hushåll är optimistiska om framtiden och bilförsäljningen återhämtas gradvis. Arbetsmarknaden är visserligen svag, men sysselsättningen har ökat det senaste halvåret och arbetslösheten har minskat till 8,8 procent. Trots måttlig inflationstakt höjde Riksbanken räntan den 1 juli med 0.25 procentenheter till 0,50 procent. Swedbank räknar med fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi det närmaste året med fler räntehöjningar som följd. Japan Ingen dämpning av konjunkturen hittills Swedbank förutser fortfarande att Japans konjunktur kommer att mattas efter en väldigt stark tillväxt de senaste sex månaderna. Data har dock hållits uppe och det finns en chans att konjunkturen blir fortsatt stark ett tag till. Den nya premiärministerns popularitet ligger på en hög nivå men valet i överhuset kommer att bli ett svårt test för regeringen. Starkare valuta i Kina (Renminbi) Industriproduktion och export ökar kraftigt i Korea Statistik i Kina pekar på att industrisektorn är nära slutet på processen att fylla sina tomma lager. Stigande konsumtion och export pekar på fortsatt hög tillväxt framöver. Kinas centralbank har börjat tillåta en större flexibilitet i Renminbis växelkurs vilket i praktiken betyder en starkare valuta. Förstärkningen kommer att vara en långsam process eftersom en snabb värdeökning av valutan kan slå hårt mot exportindustrin, särskilt nu när lönekostnader stiger betydligt. Industriproduktionen i Korea ökade kraftigt i maj, drivet av stark export och global efterfrågan. BNP i andra kvartalet kommer att bli mycket stark men en viss dämpning kan komma andra halvåret. Tillväxten i Latinamerika har också överraskat positivt och det finns få tecken på en avmattning. Både konsumtion och investeringar stiger och inflationsrisker ligger kvar. 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor Från att ha varit överviktade i aktier med fem procent i juni väljer vi att vara neutrala mellan aktier och räntor i juli. Marknadsklimatet har försämrats då företagsvinsterna reviderats ned något samtidigt som prisrörelserna varit negativa. Samtidigt har makroekonomisk data kommit in något svagare än väntat och återhämtningen i världsekonomin har tappat fart. Vi ser också att risken på marknaden är större nu än tidigare. Detta tillsammans med att vi går in i en sommarmånad gör att vi väljer en neutral fördelning mellan tillgångsslagen för aktiva kunder. För lågaktiva kunder väljer vi att minska övervikten i aktier från tio till fem procent. Orsaken till skillnaden mellan aktiv och passiv kund är att den rekommenderade produkten för passiva kunder är självrebalanserande vilket innebär att den snabbt anpassas efter svängningar på marknaden. Tillgångsfördelning Normalvikt Lågaktiva Högaktiva Aktier 50% 55 % (+5%) 50 % (+/-0%) Räntor 50% 45 % (-5%) 50 % (+/-0%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Både pris- och räntetrender fortsätter att vara negativa. Vinstrevideringarna som tidigare stärkte marknaden har stannat av och är till och med något negativa. Marknaden håller andan inför andra kvartalets rapportperiod som snart sätter igång. Den centrala frågan är om tidigare kvartals kraftiga vinsttillväxt kommer att hålla i sig. Likviditet Likviditeten stärks från förra månaden, dock från en låg nivå. Det är framförallt ECB som tillför likviditet för att stötta en skakig marknad. Denna likviditetsinjektion ska ses som temporär, men kan förlängas om det visar sig att problemen i Europa fortsätter. Modellportfölj - Fördelning regioner För lågaktiva kunder överviktar vi Sverige, Europa och och underviktar Asien och. Europa har en attraktiv värdering medan Japan och resten av Asien är betydligt dyrare. Likviditeten i Europa och Sverige är stark och svagare i övriga regioner. fortsätter att vara attraktiva utifrån marknadsklimat och konjunkturstöd. För högaktiva kunder överviktar vi Sverige och och underviktar Europa och Asien samt går neutral i. Orsaken till att vi väljer undervikt i Europa och neutralt i är att vi har en negativ syn på Euron relativt USD. I Asien går vi till undervikt i Japan men med en övervikt i övriga Asien. För låg- respektive högaktiva kunder fortsätter vi att rekommendera tillväxtbolag framför värdebolag. Detta därför att tillväxtbolag handlas med en värderingspremie mot värdebolag. En ökad kreditrisk gör att vi rekommenderar stora bolag framför små. Regionfördelning för aktiemarknaden Lågaktiva * Högaktiva Sverige 21 % (+1 %) 19 % (+1 %) Europa 11 % (+1 %) 8 % (-1 %) 8 % (-2 %) 9 % (+/-0 %) Asien 8 % (-2 %) 8 % (-1 %) Tillväxtmarkn. 7 % (+2 %) 6 % (+1 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Marknadsklimatet är starkast i Sverige och svagast i som stött på nedrevideringar av företagsvinsterna den senaste månaden. Likviditet Likviditetsflödet har förbättrats i Europa. Anledningen är det monetära stödet från ECB med syfte att undvika likviditetsbrist. Denna likviditetsinjektion ska för tillfället ses som temporär, men kan förlängas om det visar sig att problemen i Europa fortsätter. Värdering Europa och Sverige rankas fortfarande som de billigaste sektorerna medan Japan och Asien är betydligt dyrare. Makroallokering Även om det är turbulent i Europa för närvarande finns det ändå ljuspunkter. Räntorna kommer troligtvis att ligga kvar på lägre nivåer under en längre tid och på så sätt stödja aktiemarknaden. Japan och resten av Asien ser svaga ut ur ett makroekonomiskt perspektiv. Värdering De flesta värderingsmått indikerar att marknaden är attraktivt värderad. Företagsvinsterna har fortsatt att öka, aktiemarknaden har gått ned och realräntorna har sjunkit. Den gynnsamma värderingen bedöms klara både avtagande vinsttillväxt och en högre ränta. Makroallokering Krisen i Europa och tecken på att återhämtningen av världsekonomin tappat något i fart gör att det tidigare stödet från makroekonomisk data är borta och vår modell ger en neutral signal. 3

4 Analys - Ränteutveckling De globala räntorna har fortsatt ned under juni månad med fortsatt oro för skuldkrisen, det internationella banksystemet och den globala konjunkturutvecklingen. Statsskuldkrisen i Europa fortsätter att ge avtryck i form av stora ränteskillnader mellan olika länders räntepapper. Detta trots flitiga försök från det politiska systemet att svara på marknadens krav på saneringsåtgärder för att få statsfinanser i ordning. De amerikanska räntorna har sjunkit mest. Den senast tiden har den ekonomiska statistiken inte varit helt övertygande och den amerikanska centralbanken har nyligen reviderat ned utsikterna för den ekonomiska utvecklingen och upprepat budskapet om en fortsatt låg styrränta under överskådlig tid. Svenska korträntor och i viss mån medelfristiga räntor har avvikit från den allmänna trenden och istället stigit något inför Riksbankens räntemöte. Som väntat beslutade Riksbanken att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent från och med den 7 juli. Fortsatta höjningar förutses men Riksbanken uttrycker en viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen, inte minst mot bakgrund av den för svenska exportprodukter viktiga europeiska marknaden. Riksbanken har därför sänkt prognosen för reporäntebanan år Inflationen är låg och väntas så förbli under de närmaste åren. En faktor som påverkat Riksbankens räntebeslut är att hushållens kreditexpansion har fortsatt i snabb takt. Svensk ekonomi återhämtar sig för närvarande överraskande starkt. Sysselsättningen har vänt uppåt, även om arbetslösheten fortfarande är hög. KI-barometern, både för hushåll och företag, utvecklas positivt vilket talar för en fortsatt uppgång för den svenska ekonomin under de närmaste kvartalen. Swedbank bedömer att Riksbanken följer upp med ytterligare ett par räntehöjningar under hösten, till cirka en procent för att sedan göra en paus. Svenska räntepapper är efterfrågade, en utveckling som vi tror kommer att bestå trots att Riksbanken har börjat strama åt penningpolitiken långt före Fed och ECB. I juni reviderade Riksgälden ned lånebehovet för 2010 och 2011 ytterligare och aviserade en minskning av obligationsvolymerna med 0,5 mdkr per auktion till 2,5 mdkr. Det svenska banksystemet ser välmående ut jämfört med övriga Europa där bankernas balansräkningar tyngs av skuldproblematiken i Syd- och Centraleuropa. Längre fram under året förutser Swedbank en viss dragning uppåt av räntorna. Räntorna är låga och för kortsiktiga ränteförvaltare föreslår vi en neutral risknivå med löptider på mellan två och tre år. Mer långsiktiga ränteförvaltare kan gå till längre löptider där avkastningspotentialen är bättre. En fortsatt övervikt i bostäder är naturlig medan företagskrediter däremot har en sämre utveckling i det för närvarande riskovilliga sentimentet. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,75 1,00 1,00 2 år 1,40 1,60 1,60 2,00 10 år 2,63 2,80 2,70 2,90 Stibor 3 mån 0,83 1,20 1,40 1,60 Stibor 6 mån 1,03 1,40 1,60 1,80 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,66 0,60 0,80 1,20 10 år 2,58 2,50 2,50 2,70 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 0,63 0,90 1,00 2,20 10 år 2,98 3,20 3,20 3,60 Analys - Valutautveckling EUR/USD Eurons fall har bromsats upp och EUR/USD har handlats i ett intervall på 1.19 till drygt 1.25 under juni. Marknaden har passat på att ta vinst i korta EUR/USD-positioner, bland annat mot bakgrund av att oron kring Greklands möjligheter att refinansiera sig på obligationsmarknaden har dämpats till följd av att Euroländerna står redo att ge nödlån. Tecknen på problem för vissa europeiska banker att få tillgång till kortsiktig dollarfinansiering har minskat. Amerikanska makrodata har varit svagare än förväntat och Federal Reserve har reviderat ner tillväxtutsikterna för. Det faktum att det ändå kvarstår en viss oro kring det europeiska banksystemet och att eurons roll som reservvaluta ifrågasätts talar ändå för att pressen ned i EUR/USD kommer tillbaka på sikt. Den finanspolitiska åtstramningen i eurozonen kommer att börja kännas under nästa år vilket kommer att hålla förväntningar om räntehöjningar från ECB borta en längre tid. Sammantaget talar detta för att lägre EUR/USD fortfarande finns med i bilden även om vi nu håller 1.18 som målkurs på tre månader jämfört med 1.15 tidigare. USD/SEK spås stiga mot 8.00 på tre månaders sikt. EUR/SEK Kronan har handlats i ett snävt intervall mot euron under juni, 9.50 till Starka svenska makrodata och uppdrivna förväntningar inför Riksbankens räntebesked har gett kronan stöd. Däremot har allmän börsoro på grund av oron kring det statsfinansiella läget i eurozonen och spanska banker resulterat i kortsiktighet hos investerare och perioder av påtaglig flykt till mer defensiva valutor som dollar, yen och schweiziska franc. Marknaden var positionerad för starkare krona och trodde att Riksbanken skulle signalera räntehöjningar vid varje möte året ut och hålla slutnivån i reporäntebanan oförändrad på fyra procent. Riksbanken justerade dock ned räntebanan på längre sikt, vilket gav en kronförsvagning trots räntehöjningen. I nuläget ser kraften i konjunkturen ut att avta, vilket talar för att Riksbankens planerade räntehöjningar inte kan tas för givna. Svag likviditet i SEK i juli och en fortsatt börsoro kan också påverka. Sammantaget ser vi en något långsammare kronförstärkning med 9.50 på tre månaders sikt och 9.40 mot årets slut. Valutaprognoser USD/SEK 7,65 8,05 8,09 7,96 EUR/SEK 9,59 9,50 9,30 9,15 NOK/SEK 1,19 1,19 1,18 1,17 GBP/SEK 11,61 11,45 11,63 11,73 JPY/SEK 8,70 8,75 8,51 8,12 CHF/SEK 7,19 7,42 6,89 6,78 EUR/USD 1,25 1,18 1,15 1,15 USD/JPY 87,95 92,00 95,00 98,00 4

5 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande, kapitalförsäkring, pensionssparande och IPsparande: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan en procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra blandning av framförallt stora och mellanstora bolag, samt en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Europa Vanligt sparande, kapitalförsäkring, pensionssparande (ej avtalspension) och IP sparande: Swedbank Robur Indexfond Europa. Fonden ger en kostnadseffektiv exponering mot den europeiska aktiemarknaden. Avtalspension: Swedbank Robur Europafond. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt i en blandning av tillväxt-, blend*- och värdebolag. Vanligt sparande, kapitalförsäkring och pensionssparande: Alliance Bernstein American Growth. En aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska storbolagsaktier med fokus på ett begränsat antal väletablerade företag med basen i. Vi bibehåller exponeringen mot tillväxtbolag i. IP sparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag samt i en blandning av tillväxt- och värdebolag. Asien Vanligt sparande, kapitalförsäkring, pensionssparande och IP-sparande: Swedbank Robur Japanfond (30 %). Fonden placerar framförallt i stora bolag och i en blandning av tillväxt, blend* och värdebolag. Swedbank Robur Indexfond Asien (70 %). Fonden placerar i industriländerna i Asien, det vill säga Hong Kong, Kina, Singapore och Taiwan. Vanligt sparande, kapitalförsäkring och pensionssparande: JP Morgan Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. IP-sparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Alternativa placeringar Vanligt sparande, kapitalförsäkring, pensionssparande och IP-sparande: Swedbank Robur Global Macro Hedge. Detta är en hedgefond som kan investera i flera olika tillgångsslag, en så kallad multi asset fund. Investeringarna baseras på kvantitativ analys och fokus ligger på internationella ränte- och valutamarknader men agerar även på internationella aktie- och råvarumarknader genom derivatinstrument. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under juni månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Indexfond Asien 3,0% 1,2% 0,0% Swedbank Robur Japanfond 7,0% -1,5% -0,1% JPM Emerging Markets Equity 7,0% 0,1% 0,0% Swedbank Robur Indexfond Europa 8,0% -1,8% -0,1% Swedbank Robur Sverigefond 24,0% 0,1% 0,0% Alliance Bernstein Am. Growth 11,0% -4,7% -0,5% Swedbank Robur Global Macro Hedge 5,0% -0,7% 0,0% Cross Markets Fond 5,0% -1,9% -0,1% Framtidskonto Max 30,0% 0,1% 0,0% Totalt -0,8% Benchmark/jmf.index -0,5% Kommentar till avkastning Aktie- och räntemarknaden sjönk över mätperioden. Modellportföljen utvecklades negativt totalt sett med en avkastning på -0,8 procent och med underavkastning på -0,3 procent gentemot jämförelseindex. Det var främst produktallokeringen som bidrog negativt till relativavkastningen vilket uppvägdes något av ett positivt bidrag från regionfördelningen med en övervikt i Sverige. *Blend är företag som varken kan klassificeras som tillväxt- eller värdebolag. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Kapitalförsäkring och IP-sparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Penningmarknadsfond. SPAX föreslås som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX BRIC, 4 år är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex med exponering mot de fyra tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Den globala ekonomin visar fortsatt återhämtning och tillväxtländerna, med Asien i spetsen, drar ifrån allt mer och väntas även framöver stå för den största drivkraften. 5

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Månadsrapport december 2012

Månadsrapport december 2012 Månadsrapport december 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport december 2011

Månadsrapport december 2011 Månadsrapport december 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadsrapport september 2012

Månadsrapport september 2012 Månadsrapport september 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsrapport augusti 2011

Månadsrapport augusti 2011 Månadsrapport augusti 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer