Månadsrapport augusti 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport augusti 2010"

Transkript

1 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För augusti månad väljer vi fortsatt neutral vikt mellan aktier och räntor för högaktiva kunder och ändrar från övervikt till netutral vikt för lågaktiva kunder. Det är svårt att fånga toppar och bottnar i en uppgående marknad, men efter att börsen har stigit 10 procent i juli är det rimligt att ha en neutral vikt mellan aktier och räntor under augusti. Räntor 50 % (+/-0 %) Aktier 50 % (+/-0 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Oro för en betydande avmattning i den globala tillväxten har präglat sommaren. Konjunktursiffrorna för de ekonomier där tillväxten vände upp först har inte motsvarat analytikernas och marknadsaktörernas förväntningar. Däremot har siffrorna för varit starkare än förväntat, vilket först mot slutet av juli började uppmärksammas. Ökad klarhet kring bankerna genom EU:s stresstest har också varit välkommen. Tillväxtoro Centralbanken diskuterar beredskap att stimulera Tillväxten överraskar positivt Ökad klarhet kring banksektorn Japan Blandade konjunktursignaler Centralbankerna höjer Sverige 18 % (+/-0 %) 9 % (+/-0 %) 9 % (+/-0 %) Asien 7 % (-2 %) 7 % (+2 %) Produktrekommendationer Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond AllianceBernsteinAmerican Growth Swedbank Robur Japanfond (30 procent) Swedbank Robur Indexfond Asien (70 procent) SEB Choice Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max SPAX BRInT 3 år SPAX NORDEN 5 år Alternativa placeringar Swedbank Robur Global Macro Hedge. Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Swedbanks prognos är att svenska räntor kommer att fortsätta stiga, drivet av makroförlopp och stabiliserande statsrisker i, vilket minskar behovet av att placera i högkvalitativa marknader som den svenska statsmarknaden. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,50 1,00 1,00 1,25 2 år 1,43 1,60 1,80 2,00 10 år 2,57 2,80 2,80 2,90 Stibor 3 mån 0,95 1,30 1,40 1,70 Stibor 6 mån 1,13 1,40 1,60 1,90 Bankens tro på hur boräntorna kommer att utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos 3 månader 2,17 2,52 2,62 2,92 2 år 2,90 3,07 3,27 3,47 5 år 3,99 4,22 4,22 4,52 10 år 4,75 4,98 4,98 5,08 Svag likviditet i SEK i juli samt potentiell fortsatt börsoro kan dock komma att spela kronan ett spratt. Vi ser en något trögare kronutveckling på 3 månaders sikt. På längre sikt 6 till 12 månader talar ändå ökade ränteskillnader för att SEK kan stärkas något mot euron mot 9.30 eller lägre. Valutaprognoser USD/SEK 7,08 7,52 7,54 7,63 EUR/SEK 9,40 9,40 9,20 9,00 NOK/SEK 1,19 1,19 1,17 1,15 GBP/SEK 11,30 11,33 11,50 11,54 JPY/SEK 8,26 8,36 7,94 7,78 CHF/SEK 6,80 7,23 6,81 6,67

2 Analys - Trender & Makroekonomi Oro för en betydande avmattning i den globala tillväxten har präglat sommaren. Konjunktursiffrorna för de ekonomier där tillväxten vände upp först har inte motsvarat analytikernas och marknadsaktörernas förväntningar. Däremot har siffrorna för varit starkare än förväntat, vilket först mot slutet av juli började uppmärksammas. Ökad klarhet kring bankerna genom EU:s stresstest har också varit välkommen. Tillväxtoro Centralbanken diskuterar beredskap att stimulera Tillväxten i är något svagare än de flesta förväntat, vilket underströks vid publiceringen av BNP för andra kvartalet. Att BNP växte mindre än förväntat berodde dock enligt rapporten på att inhemsk efterfrågan till stor del mötts med import. Eftersom denna BNP-rapport är baserad på ett ofullständigt dataunderlag vad gäller utrikeshandeln, då junisiffrorna inte är klara, så kan det komma revideringar av BNP. Även andra siffror har emellertid varit svagare än förväntningarna, exempelvis junis inköpschefsindex och orderingången för varaktiga varor. Orderingången trycktes ned av civilflygets svängiga orderflöde. Investeringarna var annars ljuspunkten i BNP-rapporten, med en uppgång på 4,5 procent mellan kvartal ett och två. Orderingången på kapitalvaror rensat för flygindustrin visar att investeringarna kan utvecklas väl även under det tredje kvartalet. Industrins inköpschefsindex för juli föll återigen, men denna gång blev fallet mindre än väntat. Bostadssektorn är fortfarande svag. Juni månads försäljning visade sig visserligen vara mindre svag än väntat och huspriserna fortsätter att stiga, men osäkerheten kvarstår. Protokollet från centralbanksmötet i juni visade att behovet av att ytterligare stimulera om utsikterna försämras mer hade diskuterats, men att det inte bedömts vara påkallat än så länge. Detta budskap står intakt efter centralbankens rapportering till kongressen och även andra tal i juli. och Sverige Tillväxten överraskar positivt Ökad klarhet kring banksektorn Om tillväxten har varit svagare än förväntat i, verkar det omvända gälla. De siffror som publicerats har generellt varit starkare än de ganska lågt ställda förväntningarna efter vårens oro kring de offentliga finanserna och bankernas situation. Det är framförallt Tyskland som uppvisar styrka. Avtrycket av vårens turbulens på företagens tillförsikt i euroområdet verkar hittills ha varit ganska begränsat och på de marknader där en tydlig effekt funnits ser man nu tecken på att förtroendet kommer tillbaka. har givit omvärlden en tydligare bild av bankernas exponering mot statspapper av olika slag. Bankernas styrka är en viktig pusselbit för tillväxten i. Europeiska centralbanken har nyligen publicerat sin återkommande enkät om bankernas aktivitet. Den visar att det under andra kvartalet har gått trögare för bankerna att låna upp pengar, men att påverkan på deras egen utlåning hittills ändå är ganska begränsad. Även den engelska centralbanken diskuterade vid sitt möte i början av juli behovet av ytterligare penningpolitisk stimulans mot bakgrund av regeringens ambitiösa budgetsaneringsprogram och bankernas försvårade finansieringssituation. Englands centralbank, BoE, valde dock vid mötet att inte ändra sin politik och därefter visade sig BNP-tillväxten i andra kvartalet ha varit långt starkare än de flesta väntat. Detta lär göra att frågan om stimulanser får vila. Storbritannien och även Sverige hade en tillväxt på över 1 procent mellan första och andra kvartalet. Svenska företag drar nytta av den globala återhämtningen och inte minst den starka tillväxten i tysk ekonomi. Inköpschefsindex för industrin återhämtade i juli en del av juni månads fall, men KIbarometern vände ned något i juli. Japan Blandade konjunktursignaler De siffror som publicerats i Japan i juli ger inte någon entydig bild. Å ena sidan visade den kvartalsvisa Tankan-enkäten att företagens tillförsikt stärkts betydlig mer än väntat. Å andra sidan har maskinorderingången varit svagare än väntat och inköpschefsindex fallit. Arbetslösheten har dessutom stigit fyra månader i rad. Centralbankerna höjer Långt ifrån alla centralbanker diskuterar ytterligare stimulanser. Hela 11 centralbanker har höjt sina styrräntor i juli och flertalet av dessa hör hemma i tillväxtländer. Vad gäller Kina däremot har det spekulerats i om de åtstramningar som skedde i penningpolitiken tidigare i år kommer att tas bort helt eller delvis mot bakgrund av att tillväxten nu ser ut att mattas. Det ena av Kinas två inköpschefsindex ligger under 50 för första gången sedan mars Rapporter från Peking indikerar dock att myndigheterna föredrar att istället fortsätta eller öka på den expansiva finanspolitiken. Östeuropa har hittills inte förmått följa med i konjunkturvändningen, men konjunktursignalerna i denna region börjar nu äntligen överraska positivt om än i förhållande till mycket lågt ställda förväntningar. Att Spaniens och Portugals statskassor har klarat sig igenom sommarens stora upplåningsbehov har lugnat marknaderna mot slutet av juli, eftersom det betyder att riskbilden som omgärdar banksektorn har mildrats. Till detta kan även läggas att det nya Basel III-regelverket på kort sikt blev mindre krävande än befarat samt att Europeiska centralbankens, ECB, stresstest av bankerna 2

3 Modellportfölj - Aktier & Räntor För augusti månad väljer vi neutral vikt mellan aktier och räntor för både låg- och högaktiva kunder. Modellportföljen för lågaktiva kunder har överviktat aktier sedan juni Under denna period med övervikt har aktiemarknaden varit mycket stark. Svenska börsen har exempelvis stigit cirka 35 procent. Vi är fortfarande positiva till aktier och vår modell för tillgångsfördelning visar på fortsatt övervikt. Anledningen till att vi ändå väljer netural vikt mellan aktier och räntor är den starka marknadsutvecklingen i juli. Det är svårt att fånga toppar och bottnar i en uppåtgående marknad, men efter att börsen har stigit nära 10 procent är det rimligt att ha en netural vikt i augusti. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg Hög Aktier 50% 50%(+/-0) 50%(+/-0) Räntor 50% 50%(+/-0) 50%(+/-0) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellåportföljen och kundportföljerna för låg/meldel- respektive högaktiva kunder. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Räntetrenden fortsätter att vara negativt. Pristrenden har återhämtat sig starkt under juli som varit den starkaste börsmånaden sedan april förra året. Vinstrevideringarna är fortsatt starka och rapportsäsongen för andra kvartalet lyckades överträffa högt ställda förväntningar. Likviditet Likviditetsflödet fortsatte öka under juni och förändringen är markant jämfört med vårens åtstramningar. I modellen behålls det positiva utslaget för aktier. Värdering Modellerna fortsätter indikera att marknaden är attraktivt värderad. Bolagens levererade vinster för andra kvartalet har i stort överträffat marknadens förväntningar och lämnat utrymme för ytterligare stigande börser, utan att värderingarna tar skada. Det är snarare så att den gynnsamma värderingen bedöms klara både avtagande vinsttillväxt och högre ränta. Makroallokering Tecken på att återhämtningen av världsekonomin tappat något i fart, gör att det tidigare stödet från makroekonomisk data är borta och vår modell ger en neutral signal. Modellportfölj - Fördelning regioner Augusti månads portfölj för lågaktiva kunder behåller övervikt i och tillväxtmarknader. Övervikten i Sverige tas bort denna månad efter en stark utveckling för den svenska börsen. Portföljens undervikter i Asien och kvarstår med en viktig förändring: Undervikten koncentreras till Japan och övriga Asien lyfts upp till neutralt. För högaktiva kunder tar vi bort övervikten i Sverige av samma orsak som ovan samt undervikten i och går till neutral vikt i båda dessa regioner. Orsaken till neutral vikt i är att Euroförsvagningen relativt svenska kronan har avtagit. Vi bibehåller neutral vikt i samt även undervikten i Asien och övervikten i. I Asien har vi kvar undervikten i Japan och övervikten i övriga Asien. Vi fortsätter att rekommendera tillväxtbolag framför värdebolag. Tillväxtbolag handlas med premie mot värdebolag. Även preferensen för stora bolag behålls denna månad då värderingspremien finns kvar och likviditetsflödet ännu inte ändrar modellutslaget. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg * Hög Sverige 18 % (+/-0 %) 18 %(+/-0 %) 10 % (+1 %) 9 % (+/-0 %) 7 % (-2 %) 9 % (+/-0 %) Asien 8 % (-1 %) 7 % -2 %) Tillväxtmarkn. 7 % (+2 %) 7 % (+2 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) samt. * i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Storbritannien har tappat något medan marknadsklimatet för Asien stärkts. Marknadsklimatet är fortfarande starkast i Sverige och svagast i. Likviditet Likviditetsflödet försämras något i EMU och istället är det Sverige som hamnar i toppen denna månad. Även likviditetsflödet i Japan tar fart efter att ha försvagats några månader. :s likviditetsflöde däremot, faller tillbaka jämfört med förra månaden och relativt andra länder. Asien ligger även denna månad kvar som sämsta region. Värdering och rankas som de billigaste regionerna medan Japan och Asien fortfarande är betydligt dyrare. Sverige tappar i implicit vinsttillväxt, medan ökar. Sedan förra månaden har Sverige och UK gått upp något i pris. Makroallokering Under juli månad har framförallt återhämtat tidigare svaghet vilket varit i linje med vår modell och en av anledningarna till övervikten för europeiska aktier. 3

4 Analys - Ränteutveckling Räntorna har rört sig åt olika håll på varsin sida om Atlanten på senare tid. I har besvikelse över konjunkturdata kombinerats med stark efterfrågan i finansdepartementets emissioner. Detta har bland annat medfört att amerikanska 2 årsräntan har nått nya historiska bottnar. Aktuell prissättning för den amerikanska marknaden indikerar att Federal Reserve, Fed, väntas hålla styrräntan oförändrad på dagens nivå ytterligare ett år. Swedbanks prognos är emellertid att Fed påbörjar en gradvis åtstramning våren I har en viss stabilitet uppnåtts i räntemarknaden efter senvårens stora isärspreadning då Greklands akuta problem hotade att ge spridningseffekter till andra länder. Räntorna i länder som Grekland, Spanien och Portugal ligger fortfarande på höga nivåer, men betydligt lägre och mer stabilt än under maj och juni. Stabilare och stundtals överraskande stark makrodata, inte minst i Tyskland, bidrar till att stabilisera länderspreadar för hela eurozonen. Nya besked om kommande internationella bankregler från den så kallad Basel-kommittén har också haft genomslag på statsräntor och skickat dessa uppåt. Baselkommittén har kommit med preciseringar gällande likviditetsregler och skuldsättningsgrad vilket marknadsaktörer har tolkat som att banker inte kommer att behöva hamstra lika mycket statspapper som befarat. Vidare skjuter Baselkommittén på vissa implementeringar vilket har medfört att längre bostadspapper blivit mer attraktiva. Resultatet har blivit ett tryck uppåt på europeiska statsräntor medan räntorna på längre bostadspapper har sjunkit. Detta är sammantaget bra för bostads- och bankobligationer relativt statsobligationer. Svenska räntor har börjat driva uppåt med stöd av stark inhemsk makrodata och en åtstramande Riksbank. En viss dragkamp pågår dock eftersom de globala marknaderna tar sin utgångspunkt i -räntorna som sjunkit de senaste veckorna. Swedbanks prognos är att svenska räntor kommer att fortsätta stiga, drivet av makroförlopp och stabiliserande statsrisker i. Detta minskar behovet att placera i högkvalitativa marknader som den svenska statsmarknaden. Vi rekommenderar en fortsatt något lägre ränterisk än normalt, men en löptid på 2 till max 3 år, och fortsatt övervikt för bostäder. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,50 1,00 1,00 1,25 2 år 1,43 1,60 1,80 2,00 10 år 2,57 2,80 2,80 2,90 Stibor 3 mån 0,95 1,30 1,40 1,70 Stibor 6 mån 1,13 1,40 1,60 1,90 EMU Styrränta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 0,80 0,90 1,10 1,20 10 år 2,57 2,50 2,50 2,70 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 2 år 0,51 0,90 1,00 2,30 10 år 2,81 3,20 3,20 3,60 Analys - Valutautveckling EUR/USD Eurons fall har bromsat upp och EUR/USD har under sommaren successivt förflyttats från 1.19 till drygt 1.30 i början av augusti. Marknaden har passat på att ta hem vinster i korta EUR/USD-positioner bland annat mot bakgrund av att den akuta osäkerheten kring Greklands möjligheter att refinansiera sig på obligationsmarknaden har dämpats till följd av att Euroländernas nu står redo att ge nödlån. Tecknen på problem för vissa europeiska banker att få tillgång till kortsiktig dollarfinansiering har också minskat. I synnerhet efter utfallen av stresstesterna av 91 europeiska banker. Lägg till att amerikansk makrodata varit svagare än förväntat och Fed har reviderat ned tillväxtutsikterna för. Kortsiktigt ser vi därför en EUR/USD kring Den beslutade finanspolitiska åtstramningen inom eurozonen kommer emellertid att börja kännas under nästa år och kommer att hålla förväntningar om räntehöjningar från Europeiska Centralbanken, ECB, borta en längre tid. Sammantaget talar detta för att en lägre EUR/USD fortfarande finns med i bilden. Vi håller 1.22 som estimat 6 månader framåt i tiden. I USD/SEK-termer medför detta att vi ser en möjlighet att USD/ SEK går under 7 kronor, åtminstone kortsiktigt. Senare under hösten väntas USD/SEK handlas uppåt kring 7.50 kronor. EUR/SEK SEK har gradvis stärkts under sommaren. Stark svensk makrodata liksom fortsatt uppdrivna förväntningar om kommande räntehöjningar från Riksbanken har gett kronan stöd. Sedan början av juli har marknadens farhågor om den europeiska skuldkrisen bedarrat med följd att risksentimentet på finansmarknaderna förbättrats. SEK har följt med uppåt i denna miljö och bröt igenom 9.40-nivån i början av augusti. Svag likviditet i SEK i juli samt potentiell fortsatt börsoro kan dock komma att spela kronan ett spratt. Lägg till att uppkommande val till Riksdagen i september kan skapa viss osäkerhet, även om denna inte ska överdrivas. Sammantaget ser vi något trögare kronutveckling på 3 månaders sikt. På längre sikt 6 till 12 månader talar ändå ökade ränteskillnader för att SEK kan stärkas något mot euron mot 9.30 eller lägre. Valutaprognoser USD/SEK 7,08 7,52 7,54 7,63 EUR/SEK 9,40 9,40 9,20 9,00 NOK/SEK 1,19 1,19 1,17 1,15 GBP/SEK 11,30 11,33 11,50 11,54 JPY/SEK 8,26 8,36 7,94 7,78 CHF/SEK 6,80 7,23 6,81 6,67 EUR/USD 1,32 1,25 1,22 1,18 USD/JPY 85,71 90,00 95,00 98,00 4

5 Rekommenderade produkter Storlek: Stora bolag (Large Cap) rekommenderas framför Små bolag (Small Cap) i samtliga regioner. Stil: Tillväxtbolag (Growth) rekommenderas framför Värdebolag (Value) i regionen. I övriga regioner har vi en neutral rekommendation. Aktieplaceringar Sverige sparande: Swedbank Robur Sverige. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på nästan 1 procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan framförallt i stora och mellanstora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Vanligt sparande, Kapitalförsäkring och pensionssparande (ej avtalspension) och IP sparande: Swedbank Robur Indexfond. Fonden ger en kostnadseffektiv exponering mot den europeiska aktiemarknaden. Avtalspension: Swedbank Robur. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Vanligt sparande, Kapitalförsäkring och pensionssparande: Alliance Bernstein American Growth. En aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska storbolagsaktier. Fokus är främst i ett begränsat antal väletablerade företag med basen i. Vi bibehåller exponeringen mot Tillväxtbolag i. IP sparande: Swedbank Robur Amerika. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index senaste fem åren. Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av Tillväxt- och Värdebolag. Asien sparande: Swedbank Robur Japan (30 procent) Fonden placerar framförallt i stora bolag, samt en mix av tillväxt-, blend- och värdebolag. Swedbank Robur Indexfond Asien (70 procent). Fonden placerar i industriländerna i Asien, det vill säga Hong Kong, Kina, Singapore och Taiwan. Vanligt sparande och Kapitalförsäkring: SEB Choice Emerging Markets. En fond med bra riskspridning över samtliga tillväxtregioner samt med fokus på de största bolagen i respektive region. Pensionssparande och IP sparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Kapitalförsäkring, och IP sparande: Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Penningmarknadsfond. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX BRInT är kopplad till kursutvecklingen för korg bestående av valutorna i Brasilien, Ryssland, Indonesien och Turkiet, som förväntas stärkas mot den amerikanska dollarn. SPAX NORDEN är kopplad till kursutvecklingen för ett balansindex bestående av cirka 40 av de största nordiska företagen. Sedan maj 2010 ingår bolag från Sverige (46 procent), Danmark (19 procent), Finland (18 procent ) och Norge (17 procent). Alternativa placeringar sparande: Swedbank Robur Global Macro Hedge. Detta är en hedgefond som kan investera i flera olika tillgångsslag, en så kallad multi asset fund. Investeringarna baseras på kvantitativ analys och fokus ligger på internationella ränte- och valutamarknader men agerar även på internationella aktie- och råvarumarknader genom derivatinstrument. Kundportfölj fem år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder under juli månad. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Japanfond 2,7% -2,3% -0,1% JPM Emerging Markets Equity 7,0% 2,6% 0,2% Swedbank Robur Indexfond 9,0% 7,0% 0,6% Swedbank Robur Sverigefond 20,0% 9,3% 1,9% Alliance Bernstein Am. Growth 10,0% 0,4% 0,0% Swedbank Robur Global Macro Hedge 10,0% -0,1% 0,0% Framtidskonto Max 35,0% 0,2% 0,1% Totalt 2,8% Benchmark/jmf.index 2,7% Kommentar till avkastning Aktiemarknaden uppvisade en stark uppgång under mätperioden. Modellportföljen steg med 2,8 procent vilket var 0,1 procent bättre än sitt jämförelseindex. Tillgångsallokeringen var neutral mellan aktier och räntor under juli vilket bidrog till att modellportföljen utvecklades jämt med sitt jämförelseindex. Bland regionerna gick aktiemarknaden i Sverige och starkt medan Asien backade något 5

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

DNR 2013-275-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt

DNR 2013-275-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt DNR 2013-275-AFS Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt VÅREN 2013 Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, Euro-sek 7 Veckans trade 8 Krönika 9 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v 6 9 februari 2010 Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, NOK/SEK 7 Osäkert för euron 8 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 29 juni 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 29 juni 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 29 juni 2006 FöreningsSparbankens EMU-panel 100 EMU-länderna når konjunkturtopp i år Enligt vår senaste enkät med ekonomer från de tolv EMU-länderna kommer BNP i dessa

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer