12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS"

Transkript

1 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och en avmattning i USA. Skulle det bli verklighet så kommer det naturligtvis få en tydlig påverkan på den globala ekonomin. Vår uppfattning är dock att detta är för pessimistiskt. Kina vidtar åtgärder för att stimulera ekonomin och detta kommer med viss fördröjning även synas i siffrorna. I USA är det fortfarande bra fart i tjänstesektorn och detta är av största vikt. Dessutom har den svagare statistiken på slutet minskat sannolikheten för en snar räntehöjning från den amerikanska centralbanken. Europa fortsätter dessutom att lyfta sig från låga nivåer. Rent strukturellt befinner vi oss fortfarande i en miljö där framförallt aktiemarknaden har förutsättningar att gynnas.

2 AVMATTNING MEN INTE KOLLAPS 10-ÅRIGA RÄNTOR Vi kommer inte nå upp till den tillväxt som var rimlig att förvänta sig innan sommaren men vi kommer inte heller se en kollaps i Kina likt den som investerare idag är rädda för. Kina stimulerar nu ekonomin och har stor möjlighet att göra mer när och om det behövs. Myndigheter har redan lanserat infrastruktursatsningar, räntesänkningar och sänkta reservkrav för banker. Detta tillsammans kommer ge effekt och vi ser snarare ett mjuklandningsscenario än en kollaps framför oss. Marknaderna är oroliga för det senare och det är det som tynger utvecklingen. BNP-TILLVÄXT I KINA OMXS30 INDEX VOLATILITET PÅ S&P 500 Att KÄLLA industrin : EXCEED i Kina OCH saktar MACROBOND ner är ju faktiskt en del av en medveten omläggning från produktion och investeringar till en mer inhemskt driven ekonomi. I USA får inköpschefsindex för tillverkningsindustrin Att industrin i Kina ofta saktar mer ner genomslag är ju faktiskt på finansiella en del av marknader en medveten än dess omläggning motsvarighet från produktion för tjänstesektorn och investeringar trots till att en den mer senare inhemskt är av större driven betydelse ekonomi. för I USA ekonomin. får inköpschefsindex Samma mönster för ser vi nu gällande tillverkningsindustrin Kina. Den kinesiska ofta industrins mer genomslag avmattning på finansiella får oproportionerligt marknader än stort dess genomslag. motsvarighet för Tjänstesektorn tjänstesektorn i Kina trots utgör att den faktiskt senare mer är än av 50% större av betydelse ekonomin för numera. ekonomin. Att Kinas Samma industri mönster saktar ser in får vi dock nu gällande genomslag Kina. på råvarusektorn Den kinesiska och industrins råvaruberoende avmattning länder får men oproportionerligt det är inte att likställa stort genomslag. med att Kinas Tjänstesektorn ekonomi kollapsar. i Kina utgör Detta faktiskt innebär mer givetvis än 50% också av att ekonomin en del bolag numera. ställs Att inför Kinas lägre industri efterfrågan saktar men in får samtidigt dock genomslag så blir det på andra råvarusektorn som möter och det motsatta, råvaruberoende d.v.s. högre länder efterfrågan. men det är inte att likställa med att Kinas ekonomi kollapsar. Detta innebär givetvis också att en del bolag ställs inför lägre RÄNTEHÖJNING efterfrågan men NÄRA, samtidigt MEN så HUR blir NÄRA? det andra som möter det motsatta, d.v.s. högre efterfrågan. Det som drivit på amerikansk ekonomi är den fortsatta förbättringen på arbetsmarknaden. Den senaste statistiken har dock varit lite blandad. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA har gjort RÄNTEHÖJNING marknaden besviken efter sommaren NÄRA, då den fallit mer MEN än väntat. HUR Samtidigt NÄRA? ligger index för servicesektorn Det som drivit fortfarande på amerikansk på höga ekonomi nivåer. är Den den senare fortsatta är som förbättringen ovan nämnt på viktigare arbetsmarknaden. för ekonomin Den som senaste helhet statistiken men finansmarknaderna har dock varit lite fokuserar blandad. ofta Inköpschefsindex mer på den första. för tillverkningsindustrin i USA har gjort marknaden besviken efter sommaren då den fallit mer än väntat. Samtidigt ligger De senaste siffrorna från arbetsmarknaden har också gjort marknaden besviken. Motsägelsefullt mot index för servicesektorn fortfarande på höga nivåer. Den senare är som ovan nämnt viktigare detta för ekonomin så steg arbetsmarknadskomponenten som helhet men finansmarknaderna i ovan nämnda fokuserar index ofta för servicesektorn. mer på den första. Sammanfattningsvis så uppvisar den amerikanska arbetsmarknaden fortsatt styrka med en reservation för den senaste siffran. Då konsumenten utgör ungefär 70 % av den totala amerikanska De senaste siffrorna från arbetsmarknaden har också gjort marknaden besviken. ekonomin är det av största vikt att folk har ett arbete att gå till. Det borde även finnas stöd för en Motsägelsefullt mot detta så steg arbetsmarknadskomponenten i ovan nämnda index för högre servicesektorn. investeringsvilja Sammanfattningsvis hos företagen då så produktiviten uppvisar den är amerikanska låg. Detta tillsammans arbetsmarknaden med ovan fortsatt ger en relativt styrka ljus med bild en av reservation USA framöver. för den senaste siffran. Då konsumenten utgör ungefär 70 % av den totala amerikanska ekonomin är det av största vikt att folk har ett arbete att gå till. Det borde Inköpschefsindex i USA även finnas stöd för en högre investeringsvilja hos företagen då produktiviten är låg. Detta tillsammans med ovan ger en relativt ljus bild av USA framöver. Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och en avmattning i USA. Skulle det bli verklighet så kommer det naturligtvis få en tydlig påverkan på den globala ekonomin. Vår uppfattning är dock att detta är för pessimistiskt. Kina vidtar åtgärder för att stimulera ekonomin och detta kommer med viss fördröjning även synas i siffrorna. I USA är det fortfarande bra fart i tjänstesektorn och detta är av största vikt. Dessutom har den svagare statistiken på slutet minskat sannolikheten för en snar räntehöjning från den amerikanska centralbanken. Europa fortsätter dessutom att lyfta sig från låga nivåer. Rent strukturellt befinner vi oss fortfarande i en miljö där framförallt aktiemarknaden har förutsättningar att gynnas. AVMATTNING MEN INTE KOLLAPS Vi kommer inte nå upp till den tillväxt som var rimlig att förvänta sig innan sommaren men vi kommer inte heller se en kollaps i Kina likt den som investerare idag är rädda för. Kina stimulerar nu ekonomin och har stor möjlighet att göra mer när och om det behövs. Myndigheter har redan lanserat infrastruktursatsningar, räntesänkningar och sänkta reservkrav för banker. Detta tillsammans kommer ge effekt och vi ser snarare ett mjuklandningsscenario än en kollaps framför oss. Marknaderna är oroliga för det senare och det är det som tynger utvecklingen. BNP-tillväxt i Kina

3 INKÖPSCHEFSINDEX I USA Den KÄLLA stora : EXCEED frågan OCH nu MACROBOND är när den amerikanska centralbanken, Fed, kommer våga höja räntan i en situation då Kina mattas av samtidigt som det finns tecken på att USA tappar fart. Oavsett när Fed exakt kommer påbörja sin normalisering så är vi övertygade om att de kommer att gå väldigt Den stora frågan nu är när den amerikanska centralbanken, Fed, kommer våga höja räntan i försiktigt fram. De vill inte under några omständigheter äventyra den ekonomiska återhämtningen en situation då Kina mattas av samtidigt som det finns tecken på att USA tappar fart. Oavsett eller för den delen skapa alltför stor turbulens på de finansiella marknaderna. Tittar man på prissättningen när Fed exakt på kommer räntemarknaden påbörja sin så normalisering är det först i mars så är 2016 vi övertygade som sannolikheten om att de för kommer en Fed-höjning att överstiger gå väldigt 50%. försiktigt fram. De vill inte under några omständigheter äventyra den ekonomiska återhämtningen eller för den delen skapa alltför stor turbulens på de finansiella marknaderna. Tittar man på prissättningen på räntemarknaden så är det först i mars 2016 som sannolikheten DEN för en TYSKA Fed-höjning MOTORN överstiger KÖR PÅ 50%. De positiva signalerna från Europa fortsätter att dominera. Komibinationen av att den europeiska motorn DEN Tyskland TYSKA visar på styrka MOTORN samtidigt som även länder KÖR så som PÅ Spanien börjar vakna till liv efter sin djupa kris ger en totalbild som ser ljus ut. Efter en lång tid med stora budgetunderskott och svag tillväxt De positiva i regionen signalerna så börjar från nu Europa alltså alltfler fortsätter positiva att tecken dominera. att skönjas. Komibinationen Statistiken från av att Europa den har kommit europeiska in starkare motorn än väntat Tyskland under visar i stort på styrka sett hela samtidigt 2015 och som detta även är alltså länder fallet så som även Spanien på slutet. Den tyska börjar inhemska vakna till ekonomin liv efter förbättras sin djupa kris nu tydligt ger en och totalbild utöver som det ser ser vi ljus många ut. Efter tecken en på lång förbättringar tid med i exempelvis stora budgetunderskott Spanien. Här faller och arbetslösheten svag tillväxt i regionen nu från mycket så börjar höga nu nivåer alltså alltfler och både positiva konsumenttecken och företagsförtroende är på de högsta nivåerna på mycket länge. Finansiella marknader förväntar sig en att skönjas. Statistiken från Europa har kommit in starkare än väntat under i stort sett hela gradvis och långsam fortsatt återhämtning men hittills i år har alltså siffrorna generellt kommit in 2015 och detta är alltså fallet även på slutet. Den tyska inhemska ekonomin förbättras nu starkare än detta scenario. tydligt och utöver det ser vi många tecken på förbättringar i exempelvis Spanien. Här faller arbetslösheten nu från mycket höga nivåer och både konsument- och företagsförtroende är Överraskningsindex på makrodata (Citi), värden över 0 = positiva överraskningar på de högsta nivåerna på mycket länge. Finansiella marknader förväntar sig en gradvis och långsam fortsatt återhämtning men hittills i år har alltså siffrorna generellt kommit in starkare än detta scenario.

4 ÖVERRASKNINGSINDEX PÅ MAKRODATA (CITI), VÄRDEN ÖVER 0 = POSITIVA ÖVERRASKNINGAR Tittar KÄLLA man : EXCEED på Europa OCH MACROBOND i stort så går det åt rätt håll, om än i ganska låg fart. Inköpschefsindex håller sig på nivåer som stödjer en långsam ökning av tillväxttakten och industriproduktionen ökar. Signalerna från Tittar Europas man på motor Europa Tyskland i stort så ger går stöd det för åt ett rätt starkare håll, om Europa än i ganska framöver. låg fart. I september Inköpschefsindex fortsatte IFO Tittar affärsklimat håller man sig på att nivåer Europa stiga som och i stort detta stödjer så går är en ett det långsam viktigt åt rätt tecken håll, ökning om på av än att tillväxttakten i Tyskland ganska låg är fart. i god och Inköpschefsindex form. industriproduktionen Det var håller sig på förväntningarna ökar. nivåer Signalerna som stödjer om från framtiden Europas långsam som motor ökning drev på av Tyskland uppgången. tillväxttakten ger stöd Detta och för industriproduktionen är ett ännu starkare en, av många, Europa ökar. indikatorer framöver. Signalerna I på från att september Europas gradvis fortsatte motor och Tyskland IFO sakteliga affärsklimat ger håller stöd på för att ett stiga återhämta starkare och detta Europa sig från är ett framöver. låga viktigt nivåer. tecken I september Optimismen på att fortsatte i Tyskland IFO är affärsklimat har i god till form. viss del att Det hämmats stiga var och förväntningarna av detta oron är kring ett viktigt Grekland. om framtiden tecken Nu på när att som den Tyskland drev senare på är uppgången. lagt i god sig form. är det Detta sannolikt var är ännu att se en, en förväntningarna fortsatt av många, positiv indikatorer utveckling. om framtiden på Vi att ser Europa som även drev här, gradvis på precis uppgången. och som sakteliga i USA, Detta att håller är arbetslösheten ännu på en, att av återhämta många, kontinuerligt indikatorer sig från låga på att fortsätter nivåer. Europa Optimismen att gradvis falla. och i sakteliga Tyskland håller har till på viss att återhämta del hämmats sig från av oron låga kring nivåer. Grekland. Optimismen Nu i när Tyskland den har senare till viss lagt del sig hämmats är det sannolikt av oron kring att se Grekland. en fortsatt Nu positiv när den utveckling. senare lagt Vi sig ser är även det sannolikt här, precis att som se en i IFO-index USA, att och arbetslösheten kontinuerligt i Tyskland fortsatt positiv utveckling. Vi ser även här, fortsätter precis som att i USA, falla. att arbetslösheten kontinuerligt fortsätter att falla. IFO-INDEX OCH ARBETSLÖSHET I TYSKLAND IFO-index och arbetslöshet i Tyskland KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND

5 Den starka dollarn ger dessutom ett välbehövligt stöd för exportföretagen och det lägre oljepriset hjälper inte bara företagen utan ger även konsumenten mer pengar kvar i plånboken. BRA POTENTIAL I SVERIGE Den En starka lite bättre dollarn tillväxt ger dessutom i Europa ett ger välbehövligt en stor effekt stöd på för lönsamheten exportföretagen hos många och det exporterande lägre oljepriset hjälper bolag i inte Norden bara företagen och inte minst utan ger i Sverige. även konsumenten Svensk ekonomi mer pengar kommer kvar i år i att plånboken. växa snabbast bland de nordiska länderna. Att återhämtning i Europa fortskrider skänker dessutom hopp om en BRA fortsatt POTENTIAL god framtid I SVERIGE för den svenska aktiemarknaden. Värderingen av den senare har dessutom kommit ner väsentligt efter den senaste tidens turbulens. Vad som primärt driver tillväxten i En Sverige lite bättre är den tillväxt inhemska i Europa efterfrågan ger en stor tillsammans effekt på med lönsamheten en gradvis hos ökad många export. exporterande Exporten ökar bolag nu i Norden från låga och nivåer inte minst men det i Sverige. går fortfarande Svensk ekonomi sakta. Relativt kommer många i år att ledande växa snabbast indikatorer bland pekar de nordiska på att länderna. exporten Att kommer återhämtning fortsätta i Europa öka från fortskrider dagens nivåer skänker vilket dessutom således hopp bör om vara en en fortsatt bidragande god framtid faktor för den till stigande svenska aktiemarknaden. BNP. Värderingen av den senare har dessutom kommit ner väsentligt efter den senaste tidens turbulens. Vad som primärt driver tillväxten i Sverige är den inhemska efterfrågan tillsammans med en gradvis ökad export. Exporten ökar nu från låga nivåer men det går fortfarande sakta. Vi förväntar Relativt oss många att den ledande svenska indikatorer arbetslösheten pekar på fortsätter att exporten falla kommer under de fortsätta närmaste öka åren. från dagens nivåer Den höga vilket arbetslösheten således bör vara samt en bidragande den låga inflationen faktor till stigande har varit BNP. drivande bakom Riksbankens räntesänkningar. Även om inflationen visar på en tydlig trend uppåt så är den fortfarande Vi på förväntar låga nivåer. oss att Inflationen den svenska dämpas arbetslösheten av att oljepriset fortsätter har falla fallit under samtidigt de närmaste som hushållens åren. Den höga arbetslösheten räntekostnader samt har den kommit låga inflationen ner. Rensar har man varit för drivande detta ser bakom man Riksbankens dock en underliggande räntesänkningar. trend Även om uppåt. inflationen visar på en tydlig trend uppåt så är den fortfarande på låga nivåer. Inflationen dämpas av att oljepriset har fallit samtidigt som hushållens räntekostnader har kommit ner. Rensar man för detta Med ser en man ränta dock på -0.35% en underliggande och stora köp trend av uppåt. statsobligationer är penningpolitiken mycket expansiv. Riksbanken målar upp en relativt optimistisk bild av världskonjunkturen samtidigt Med som en de ränta noterar på -0.35% den högre och stora osäkerheten köp av statsobligationer i omvärlden. De är räknar penningpolitiken med att räntan mycket ligger expansiv. på minus Riksbanken under hela målar 2016 upp och en att relativt vi kommer optimistisk in på positiv bild av världskonjunkturen mark igen först under samtidigt som Riksbanken de noterar den högre säger osäkerheten dessutom att i omvärlden. det finns god De räknar beredskap med om att räntan fler stimulanser ligger på minus behövs under för hela att få 2016 mer och fart att på vi kommer inflationen. på positiv mark igen först under Riksbanken säger dessutom att det finns god beredskap om fler stimulanser behövs för att få mer fart på inflationen. REPORÄNTAN I SVERIGE Reporäntan i Sverige KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND Hushållens sparkvot är ur ett historiskt perspektiv hög. I takt med att konsumenternas förtroende ökar bör sparandet minska och konsumtionen öka vilket torde bidra till ökad tillväxt framöver. Hushållen har

6 Hushållens sparkvot är ur ett historiskt perspektiv hög. I takt med att konsumenternas förtroende ökar bör sparandet minska och konsumtionen öka vilket torde bidra till ökad tillväxt framöver. Hushållen har haft en bra reallöneutveckling de senaste åren och utifrån det perspektivet är de mer försiktiga än vad man kan förvänta sig. Detta speglar rimligtvis en haft osäkerhet en bra reallöneutveckling om framtiden samtidigt de senaste som åren det kan och utifrån ses som det en perspektivet viss förberedelse är mer för att försiktiga vi kommer än vad man att få kan se förvänta högre bostadskostnader sig. Detta speglar framöver rimligtvis en osäkerhet om framtiden samtidigt som det kan ses som en viss förberedelse för att vi kommer att få se högre bostadskostnader framöver Stockholmsbörsen började året mycket starkt efter att ha svängt rätt mycket i slutet av Stockholmsbörsen började året mycket starkt efter att ha svängt rätt mycket i slutet av OMXS30 steg OMXS30 hela 17 steg % (plus hela utdelningar) 17 % (plus utdelningar) fram till toppen fram den till 27 toppen april. Sedan den 27 dess april. har Sedan vi sett dess en annan har vi sett typ av marknad en annan och typ den av marknad 24 september och den stängde 24 september vi på årslägsta. stängde Nedgången vi på årslägsta. räknat Nedgången från toppen räknat den 27 från april uppgick toppen då den till 27 hela april 20%. uppgick I skrivande då till stund hela har 20%. index I skrivande återhämtat stund drygt har 7% index sedan återhämtat dess och räknar drygt vi 7% med utdelningar sedan botten är vi och upp hittils närmare i år är 5% OMXS30 på året. upp 5% inklusive utdelningar. OMXS30 INDEX OMXS30 index KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND

7 Makro & Marknadsbrevet ska endast betraktas som allmän information och utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller behålla finansiella instrument eller andra investeringar. I de fall Makro & Marknadsbrevet innehåller hänvisningar till investeringsanalyser bör du även ta del av dessa. Investeringar i fonder och strukturerade produkter samt andra finansiella instrument är förkippat med risker. Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Strukturerade Produkter/Garantiprodukter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligationen alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om risker med olika finansiella instrument hänvisas till Bolagets hemsida, Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och det är därför viktigt att du noga tar del av den information som framgår av förköpsinformation/broschyr/fondfaktablad eller motsvarande handling samt information om de avgifter, skattekonsekvenser och risker som en viss transaktion medför. Din rådgivare hos Exceed kan erbjuda dig individuellt anpassad rådgivning inför dina investeringsbeslut.

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN 17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN Det var en chockartad start på sommarmånaderna. När rösträkningen indikerade mer och mer på att Storbritannien skulle lämna EU-sammarbetet blev

Läs mer

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN 20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN Börs-och kreditmarknaderna inledde 2016 svag som en följd av fallande råvarupriser, oro för den kinesiska ekonomin

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer