11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015"

Transkript

1 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan Ränteläget är fortsatt lågt och räntehöjningen får ses som positiv eftersom Fed ser att ekonomin börjar ta fart i USA. Dessutom har Fed signalerat att man kommer att vara försiktigt med kommande räntehöjningar. Året har börjat med förnyad oro kring hur den kinesiska ekonomin kommer att utvecklas med kraftiga fall på de globala börserna som följd. Volatiliteten som vi hade på börserna under 2015 kommer sannolikt att vara kvar även detta år. Trots detta kommer det att finnas stöd för riskfyllda tillgångar. Tillväxten i världen är måttlig, sannorlikt kommer vinsttillväxten under 2016 i form av effektiviseringar och förbättrade strategier. Aktieåterköp, sammanslagningar och uppköp är också faktorer som kommer att bidra till stigande bolagsvinster, vilka alla gynnas av det rekordlåga ränteläget.

2 ETT ÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN 10-ÅRIGA RÄNTOR Det har varit ett utmanande Både finansiella marknader och den globala ekonomiska utvecklingen har varit under stor påfrestning. En avtagande global tillväxt, geopolitiska risker och penningpolitiska åtgärder är framförallt de faktorer som har präglat året inleddes med stigande börskurser med stöd av den globala tillväxten. Den europeiska ekonomin stod för den största positiva överraskningen då men även under resten av året. Ekonomin har stimulerats ECB:s expansiva penningpolitik men även av de lägre energipriserna och den svaga euron. Tysklands ekonomi har varit en markant bidragande orsak till Europas positiva utveckling. En av de viktigaste konjunkturindikatorerna i Europa, affärsklimatet IFO i Tyskland har varit i positiv trend under en längre tid. Trots VW-skandalen har ekonomi expanderat vilket påvisar bredden av konjunkturuppgången, och att ekonomin inte till lika stor del är beroende av fordonsindustrin. Även arbetslösheten har fallit till mycket låga nivåer. Generellt har makrodata som kommit från Europa har varit bättre problemländer marknadsförväntningarna som t.ex. Spanien under påvisar året, vilket styrka illustreras med växande i grafen nedan. ekonomin, Även dock tidigare från låga nivåer. Arbetslösheten problemländer som faller t.ex. och Spanien konsumentet-och påvisar styrka företagsförtroendet med växande ekonomin, har förbättras dock från låga betydligt. nivåer. Arbetslösheten faller och konsumentet-och företagsförtroendet har förbättras betydligt. OMXS30 INDEX Överraskningsindex ÖVERRASKNINGSINDEX för makrodata FÖR MAKRODATA (värden(värden över noll ÖVER = bättre NOLL=BÄTTRE siffror än väntat) ÄN VÄNTAT) VOLATILITET PÅ S&P sannolikt ett nytt 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan Ränteläget är fortsatt lågt och räntehöjningen får ses som positiv eftersom Fed ser att ekonomin börjar ta fart i USA. Dessutom har Fed signalerat att man kommer att vara försiktigt med kommande räntehöjningar. Året har börjat med förnyad oro kring hur den kinesiska ekonomin kommer att utvecklas med kraftiga fall på de globala börserna som följd. Volatiliteten som vi hade på börserna under 2015 kommer sannolikt att vara kvar även detta år. Trots detta kommer det att finnas stöd för riskfyllda tillgångar. Tillväxten i världen är måttlig, sannorlikt kommer vinsttillväxten under 2016 i form av effektiviseringar och förbättrade strategier. Aktieåterköp, sammanslagningar och uppköp är också faktorer som kommer att bidra till stigande bolagsvinster, vilka alla gynnas av det rekordlåga ränteläget. KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND Källor: Exceed, Macrobond Utebliven Grexit UTEBLIVEN GREXIT Under sommarmånaderna präglades nyhetsflödet av krisen i Grekland. Investerare skiftade snabbt fokus Under och sommarmånaderna Grekland styrde präglades helt händelseförloppet nyhetsflödet av på krisen de finansiella i Grekland. marknaderna. Investerare skiftade Den utlösande snabbt fokus och Grekland styrde helt händelseförloppet på de finansiella marknaderna. faktorn var att Grekland hamnade på obestånd och inte kunde fullfölja sina åtaganden gentemot den Den utlösande faktorn var att Grekland hamnade på obestånd och inte kunde fullfölja sina internationella åtaganden gentemot valutafonden, den internationella IMF. Marknaderna valutafonden, var IMF. relativt Marknaderna förberedda var på relativt att detta skulle ske med det förberedda skapade på ändå att detta en hel skulle del osäkerhet ske med det och skapade volatilitet ändå en på hel de del globala osäkerhet börserna. och volatilitet Politiska på utspel från regeringen de globala börserna. samt en folkomröstning Politiska utspel från som regeringen resulterade samt i ett en nej, folkomröstning höjde risken som ytterligare. resulterade I slutet av juni var i ett man nej, även höjde tvungen risken ytterligare. att stänga I slutet bankerna av juni för var att man undvika även tvungen kapitalflykt att stänga från landet. bankerna Till för slut kom regeringen att undvika överrens kapitalflykt med från IMF landet. om en Till lösning slut kom där regeringen Grekland överrens antog nya med stödlån. IMF om Detta en lösning villkorades dock där Grekland antog nya stödlån. Detta villkorades dock av att landet var tvungen att genomföra av att landet var tvungen att genomföra en rad åtgärder som t.ex. försäljning av statliga tillgångar, en rad åtgärder som t.ex. försäljning av statliga tillgångar, höjd pensionsålder, sänkta pensioner, höjd sänkta pensionsålder, löner och stora sänkta neddragningar pensioner, i den sänkta offentliga löner sektorn. och stora neddragningar i den offentliga sektorn. Ett år som skiftat mellan hopp och förtvivlan Det har varit ett utmanande Både finansiella marknader och den globala ekonomiska utvecklingen har varit under stor påfrestning. En avtagande global tillväxt, geopolitiska risker och penningpolitiska åtgärder är framförallt de faktorer som har präglat året inleddes med stigande börskurser med stöd av den globala tillväxten. Den europeiska ekonomin stod för den största positiva överraskningen då men även under resten av året. Ekonomin har stimulerats ECB:s expansiva penningpolitik men även av de lägre energipriserna och den svaga euron. Tysklands ekonomi har varit en markant bidragande orsak till Europas positiva utveckling. En av de viktigaste konjunkturindikatorerna i Europa, affärsklimatet IFO i Tyskland har varit i positiv trend under en längre tid. Trots VW-skandalen har ekonomi expanderat vilket påvisar bredden av konjunkturuppgången, och att ekonomin inte till lika stor del är beroende av fordonsindustrin. Även arbetslösheten har fallit till mycket låga nivåer. Generellt har makrodata som kommit från Europa har varit bättre än marknadsförväntningarna under året, vilket illustreras i grafen nedan. Även tidigare Grekisk 10-årig obligationsränta

3 GREKISK 10-ÅRIG OBLIGATIONSRÄNTA KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND Källor: Exceed, Macrobond Hade Hade utfallet utfallet av av krisen i Grekland blivit annorlunda, så så hade hade det det varit varit ett ett nederlag nederlag för för hela hela Europiska Unionen. Europiska Det Unionen. skulle dock Det skulle inte vara dock förvånande inte vara förvånande om Grekland om Grekland vill lämna vill Euro-sammarbetet lämna sammarbetet Skillnaden i framtiden. från Skillnaden i somras är från att i man somras har är inrättat att man brandväggar har inrättat brandväggar så att spridningseffekterna så i framtiden. kommer att spridningseffekterna att vara mer begränsade kommer att och vara man mer kan, begränsade i så fall göra och man en mer kan, ordnad i så fall exit göra en så mer att manförhoppningsvis ordnad exit så att manförhoppningsvis inte behöver uppleva inte denna behöver osäkerhet uppleva igen. denna osäkerhet igen. AVMATTNING I KINA Avmattning i Kina När IMF och den grekiska regeringen kom överrens så skiftade fokus åter igen. Den globala När IMF och den grekiska regeringen kom överrens så skiftade fokus åter igen. Den globala återhämtningen var åter i blickfånget. Börserna stabiliserades och började handlas uppåt, dock återhämtningen blev uppgången kortvarig. åter i Under blickfånget. augusti Börserna kom det stabiliserades allt svagare statistik och började från Kina. handlas Detta uppåt, spred dock blev uppgången oro för var ekonomin kortvarig. var Under på väg. augusti Det var kom inte det så allt att svagare all statistik statistik kom in från svagare, Kina. men Detta faktum spred oro för var ekonomin kvarstod att var utvecklingen på väg. Det i var Kina inte tillsammans så att all statistik med de devalveringar kom svagare, som men skedde faktum några kvarstod veckor att utvecklingen tidigare skapade i Kina panikläge tillsammans på världens med de finansmarknader. devalveringar som skedde några veckor tidigare skapade panikläge på världens finansmarknader. Finansmarknaderna ifrågasatte om Kina kunde uppfylla tillväxtmålet på 7,0%. Den kinesiska Finansmarknaderna regeringen tog den svaga ifrågasatte statistiken om på Kina allvar kunde och uppfylla agerade med tillväxtmålet att sänka på både 7,0%. räntan Den och kinesiska regeringen reservkraven tog för den att svaga stimulera statistiken ekonomin. på allvar Till skillnad och agerade från Europa med att och sänka USA så både har räntan Kina en och reservkraven fortfarande en för relativt att stimulera stor möjlighet ekonomin. att stimulera Till skillnad ekonomin från Europa om och och när USA det behövs. så har Kina Både en fortfarande räntan och reservkraven är fortfarande på höga nivåer vilket innebär att det finns utrymme en relativt stor möjlighet att stimulera ekonomin om och när det behövs. Både räntan och för fortsatta sänkningar. Utöver det finns det möjligheter för andra typer av stimulanser om reservkraven ekonomin skulle är fortfarande behöva det. på höga nivåer vilket innebär att det finns utrymme för fortsatta sänkningar. Utöver det finns det möjligheter för andra typer av stimulanser om ekonomin skulle behöva det.

4 Inköpschefsindex INKÖPSCHEFSINDEX och OCH BNP BNP tillväxt TILLVÄXT i Kina I KINA KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND Källor: Exceed, Macrobond Oro på råvarumarknaderna ORO PÅ RÅVARUMARKNADERNA Det har varit oroligt på råvarumarknaden en längre tid. Framförallt har oljepriset handlats ned kraftigt Det har och varit är oroligt på samma på råvarumarknaden nivåer som december en längre tid Framförallt Oljeprisfallet har oljepriset har den handlats senaste ned tiden även kraftigt och är på samma nivåer som december Oljeprisfallet har den senaste tiden även påverkat påverkat börsen börsen negativt, negativt, och och inte inte minst minst oljerelaterade oljerelaterade bolag såklart. bolag såklart. Det har varit en kombination av ökat utbud, lägre efterfrågan samt lägre tillväxtförväntningar som Det har varit en kombination av ökat utbud, lägre efterfrågan samt lägre tillväxtförväntningar har som pressat har pressat priset priset under under en en längre längre tid. tid. Produktionen Produktionen av av nordamerikansk nordamerikansk skifferolja skifferolja har har ökat kraftigt under ökat kraftigt de senaste under åren de senaste samtidigt åren samtidigt som produktionen som produktionen har ökat har från ökat från länder länder som som t.ex. t.ex. Irak och Libyen. Oljekartellen Irak och Libyen. OPEC Oljekartellen som tidigare OPEC har som minskat tidigare sin har produktion minskat sin i produktion syfte att hålla i syfte priserna att hålla uppe har agerat priserna uppe har agerat tvärtom denna gång. Det är svårt att säga när oljepriset kommer att tvärtom denna gång. Det är svårt att säga när oljepriset kommer att börja stiga, men uppgången börja stiga, men uppgången kommer troligtvis att ta längre tid än vad nedgången har gjort. Vi kommer ser fortsatt troligtvis risk för en att turbulent ta längre utveckling tid än vad i närtid nedgången men vi tror har att gjort. priset Vi kommer ser fortsatt stabiliseras risk för en turbulent utveckling och definitivt i närtid vara högre men om vi tror ett år. att priset kommer att stabiliseras och definitivt vara högre om ett år. Utvecklingen på oljepriset

5 UTVECKLINGEN PÅ OLJEPRISET KÄLLA : EXCEED OCH MACROBOND Källor: Exceed, Macrobond BRA ÅR FÖR SVENSKA BÖRSEN Bra år för svenska börsen Det har varit ett utmanade år med stora svängningar på börser, räntor, råvaror och valutamarknader. Det har varit ett utmanade år med stora svängningar på börser, räntor, råvaror och Tittar valutamarknader. vi närmare Tittar på Stockholmsbörsen, vi närmare på Stockholmsbörsen, så slutade året så slutade upp 10% året inkl. upp 10% utdelningar inkl. vilket är klart godkänt. utdelningar Året vilket har är varit klart volatilt godkänt. då Året investerare har varit volatilt stundtals då investerare har handlat stundtals mer på har rädsla än fundamenta. Dessa handlat extrema mer på rädsla svängningar fundamenta. som vi Dessa upplevde extrema under svängningar Greklandskrisen som vi upplevde och framförallt under när Kina började Greklandskrisen och framförallt när Kina började devalvera sin valuta, visar hur snabbt devalvera sin valuta, visar hur snabbt investerarkollektivet kan ändra sin uppfattning om marknaden. investerarkollektivet kan ändra sin uppfattning om marknaden. De låga räntorna har gynnat De börserna låga räntorna och investerare har gynnat har sökt börserna sig till mer och riskfyllda investerare tillgångar, har vilket sökt sig ytterligare till mer har riskfyllda ökat tillgångar, vilket ytterligare volatilitet på har marknaden. ökat volatilitet Ett globalt på marknaden. aktieindex mätt Ett i svenska globalt kronor aktieindex slutade mätt året i upp svenska 12,7%, kronor slutade året upp räntebärande 12,7%, räntebärande har avkastat i bästa har avkastat fall något över i bästa 0%. fall Krediter något har över haft 0%. ett Krediter jobbigt år har till följd haft ett jobbigt år till av nedgången på råvaror. Detta gäller framförallt obligationer inom High Yield. Man kan följd av nedgången på råvaror. Detta gäller framförallt obligationer inom High Yield. Man kan konstatera att de utvecklade marknader har gått bättre än tillväxtmarkander under året. En konstatera avgörande orsak att de är utvecklade fallet på råvaror marknader samt oroligheterna har gått bättre kring Kinas än tillväxtmarkander ekonomiska utveckling. under året. En avgörande orsak är fallet på råvaror samt oroligheterna kring Kinas ekonomiska utveckling. På Stockholmsbörsen har småbolagen utvecklats mycket starkt under året. Detta kan delvis På förklaras Stockholmsbörsen av att småbolagen har är småbolagen bättre på att utvecklats hitta tillväxtområden mycket starkt medan under större året. bolag Detta är kan delvis förklaras av exponerade att småbolagen mot mer är bättre bred global på att marknad hitta tillväxtområden med lägre tillväxt. medan Denna större skillnad bolag i utveckling är exponerade mot en bör normaliseras under mer bred global marknad med en lägre tillväxt. Denna skillnad i utveckling bör normaliseras under Småbolagen överträffade börsen

6 SMÅBOLAGEN ÖVERTRÄFFADE BÖRSEN Källor: KÄLLA : Exceed, EXCEED OCH Macrobond MACROBOND FED HÖJDE RÄNTAN Efter sju år av nollränta i USA valde en enig FOMC-direktion att höja räntan med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Höjningen kommer inte som en överraskning eftersom den amerikanska ekonomin har stärkts under en lång tid. Både konsumtionen och företagens investeringsvilja har visat styrka. Fed kommer att vara försiktiga med de kommande räntehöjningar och de räknar med att räntan ligger 1,0% högre än dagens nivå om ett år. Räntehöjningen är ett kvitto på att ekonomin växer på bred front och att återhämtningen är god. Man kan kostatera att vid tidigare perioder av räntehöjningar så har arbetslösheten legat på en högre nivå än idag. Denna gång har man alltså väntat längre än normalt att höja och anledningen till detta kan till stor del tillskrivas osäkerheten i omvärlden. När Fed höjde försvann den osäkerhet som fanns i marknaden och investerare känner sig allt säkrare på utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Fed höjde räntan Efter sju år av nollränta i USA valde en enig FOMC-direktion att höja räntan med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Höjningen kommer inte som en överraskning eftersom den amerikanska ekonomin har stärkts under en lång tid. Både konsumtionen och företagens investeringsvilja har visat styrka. Fed kommer att vara försiktiga med de kommande räntehöjningar och de räknar med att räntan ligger 1,0% högre än dagens nivå om ett år. Räntehöjningen är ett kvitto på att ekonomin växer på bred front och att återhämtningen är god.

7 Man kan kostatera att vid tidigare perioder av räntehöjningar så har arbetslösheten legat på en högre nivå än idag. Denna gång har man alltså väntat längre än normalt att höja och anledningen till detta kan till stor del tillskrivas osäkerheten i omvärlden. När Fed höjde försvann den osäkerhet som fanns i marknaden och investerare känner sig allt säkrare på utvecklingen i den amerikanska ekonomin. AMERIKANSK ARBETSLÖSHET OCH FED:S POLICYRÄNTA Amerikansk arbetslöshet och Fed:s policyränta Källor: KÄLLA Exceed, : EXCEED Macrobond OCH MACROBOND Den amerikanska industrisektorn har utvecklats svagt den senaste tiden. Detta kan kopplas Den amerikanska industrisektorn har utvecklats svagt den senaste tiden. Detta kan kopplas till till avmattningen i Kina, den starka dollarn samt att företagen inom energisektorn har pressats avmattningen i Kina, den starka dollarn samt att företagen inom energisektorn har pressats hårt av hårt av fallande energipriser. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin ligger för tillfället fallande under energipriser. 50, vilket indikerar Inköpschefsindex avmattning för i tillverkningsindustrin sektorn. Även här kan ligger man för konstatera tillfället under att vid 50, tidigare vilket indikerar räntehöjningar avmattning så har i sektorn. inköpschefsindex Även här kan för man tillverkningsindustrin konstatera att vid tidigare legat räntehöjningar på högre nivåer. så har Att inköpschefsindex detta ändå sker för får tillverkningsindustrin man se som ett tecken legat på på att högre industrisektorns nivåer. Att detta betydelse ändå sker för får ekonomin man se som har ett minskat. tecken på Den att starka industrisektorns efterfrågan betydelse från hushållen för ekonomin gör att har risken minskat. för recession Den starka är efterfrågan låg och oron från kan hushållen till viss del gör vara att risken överdriven. för recession är låg och oron kan till viss del vara överdriven. Amerikansk tillverkningsindustri och Fed:s policyränta AMERIKANSK TILLVERKNINGSINDUSTRI OCH FED:S POLICYRÄNTA Källor: KÄLLA Exceed, : EXCEED Macrobond OCH MACROBOND Konsumenten har det bra Det senaste året har skillnaden mellan inköpschefsindex för industrin respektive tjänstesektorn ökat till tjänstesektorns fördel. Detta kan förklaras med att efterfrågan från hushållen har ökat som ett

8 KONSUMENTEN HAR DET BRA Det senaste året har skillnaden mellan inköpschefsindex för industrin respektive tjänstesektorn ökat till tjänstesektorns fördel. Detta kan förklaras med att efterfrågan från hushållen har ökat som ett resultat av en stark arbetsmarknad, låga räntor samt stigande tillgångspriser och ett lågt oljepris. Konsumenten har alltså mer pengar att konsumera. Konsumenten är en mycket viktig del av ekonomin och man kan även konstatera att konsumenten ser ljust på framtiden. I Europa är arbetslösheten fortfarande hög men det syns en tydlig trendförbättring. INKÖPSCHEFSINDEX FÖR EUROPA Källor: KÄLLA : Exceed, EXCEED OCH Macrobond MACROBOND En viktig förklaring till den utveckling vi ser i företagen hittar vi i Kina. Den ekonomiska tillväxten mattas En viktig av och förklaring avmattningen till den i utveckling tillväxttakten vi ser i ut företagen att fortsätta. hittar Dessutom vi i Kina. förändras Den ekonomiska strukturen på ekonomin tillväxten och mattas sammansättningen av och avmattningen tillväxten i tillväxttakten i Kina. Tjänstesektor ser ut att fortsätta. blir allt större Dessutom del av förändras den totala ekonomin strukturen och på utgör ekonomin nu mer och än sammansättningen 50%. Historiskt har av tillväxten drivits i Kina. främst Tjänstesektor av tillverkningsindustrin, blir allt export större och del av stora den investeringar totala ekonomin i infrastruktur. och utgör Kina nu mer eftersträvar än 50%. Historiskt nu en bättre har balans tillväxten med mer drivits konsumtionsdriven främst av tillverkningsindustrin, tillväxt och en lägre export andel och investeringar. stora investeringar Effekterna i infrastruktur. av detta börjar Kina nu eftersträvar bli tydliga. Denna nu bättre omläggning balans av med ekonomin mer konsumtionsdriven får globala spridningseffekter tillväxt och bland en lägre industribolag. andel investeringar. Men i det stora hela Effekterna är den fortfarande av detta börjar positiv nu och bli tydliga. stora skillnader Denna omläggning råder mellan av olika ekonomin sektorer. får globala spridningseffekter bland industribolag. Men i det stora hela är den fortfarande positiv och stora Att skillnader Kinas industri råder mellan saktar in olika får dock sektorer. genomslag på råvarusektorn och råvaruberoende länder men det är inte att likställa med att ekonomi kollapsar. Detta innebär givetvis också att en del bolag ställs inför Att Kinas lägre efterfrågan industri saktar men in samtidigt får dock så genomslag blir det andra på råvarusektorn som möter en och högre råvaruberoende efterfrågan. En kris i Kina skulle länder innebära men det en är kris inte för att världen. likställa Skulle med att det ekonomi framgent kollapsar. komma svagare Detta innebär statistik givetvis från Kina också finns det fortfarande att en del bolag stimulanser ställs inför att sätta lägre in, efterfrågan som t.ex. sänkta men samtidigt reservkrav så blir för banker det andra och som räntesänkningar. möter en Kommer högre efterfrågan. Kinas växa En 6-7% kris så i är Kina tillväxten skulle fortfarande innebära en så kris pass för hög världen. att Kina Skulle skulle det bidra framgent stort till den globala komma tillväxten. svagare statistik från Kina så finns det fortfarande stimulanser att sätta in, som t.ex. sänkta reservkrav för banker och räntesänkningar. Kommer Kinas växa 6-7% så är tillväxten fortfarande så pass hög att Kina skulle bidra stort till den globala tillväxten. Policyräntan och reservkraven för banker i Kina

9 POLICYRÄNTAN OCH RESERVKRAVEN FÖR BANKER I KINA Källor: KÄLLA : Exceed, EXCEED OCH Macrobond MACROBOND Europa fortsätter återhämtningen EUROPA FORTSÄTTER ÅTERHÄMTNINGEN Tillväxten i Europa har ökat från låga nivåer. Flyktingkris och strukturutmaningar från skuldkrisen sätter dock press på Europas politiker och tydliggör sammarbetsproblemen och de långsiktiga Tillväxten i Europa har ökat från låga nivåer. Flyktingkris och strukturutmaningar från utmaningarna för regionen. Konjunkturen går åt rätt håll och ekonomin stimuleras av ECBs expansiva skuldkrisen sätter dock press på Europas politiker och tydliggör sammarbetsproblemen och de penningpolitik, långsiktiga utmaningarna lägre energipriser för regionen. och den Konjunkturen svaga euron. går Europa åt rätt hotas håll och inte ekonomin längre av stimuleras recession eller deflation av ECBs och expansiva Grekland penningpolitik, som varit euroländernas lägre energipriser tidsinställda och den bomb svaga är euron. desarmerad Europa hotas tills vidare. inte Glädjande längre av recession är även att eller se deflation den växande och Grekland ekonomin som i tidigare varit euroländernas problem länder tidsinställda som t.ex. bomb Spanien. De ekonomiska är desarmerad reformer tills vidare. som Glädjande landet genomfört är även att har se visat den sig växande vara effektiva. ekonomin De i tidigare lägre energipriserna problem och den länder ökade som turismen t.ex. Spanien. till landet De har ekonomiska också varit reformer en bidragande som landet orsak genomfört till de mer har positiva visat sig tongångarna. Även vara effektiva. arbetslösheten De lägre har energipriserna börjat att falla. och den ökade turismen till landet har också varit en bidragande orsak till de mer positiva tongångarna. Även arbetslösheten har börjat att falla. BNP TILLVÄXT I SPANIEN BNP tillväxt i Spanien Källor: KÄLLA Exceed, : EXCEED Macrobond OCH MACROBOND Europas största och viktigaste ekonomi är Tysklands. Dess styrka bidrar stort till Europas positiva utveckling. En av de viktigaste konjunkturindikatorerna i Europa, affärsklimatet IFO i Tyskland, har varit i positiv trend en längre tid. Indexet avspeglar affärsklimatet i Tyskland och hur företagen ser på framtiden med anställningar och orderingång etc. En stor händelse 2015 var utsläppsskandalen i VW

10 Källor: Exceed, Macrobond Europas största och viktigaste ekonomi är Tysklands. Dess styrka bidrar stort till Europas Europas positiva största utveckling. och viktigaste En av de ekonomi viktigaste är konjunkturindikatorerna Tysklands. Dess styrka bidrar i Europa, stort till affärsklimatet Europas positiva IFO utveckling. i Tyskland, En har av varit de viktigaste i positiv konjunkturindikatorerna trend en längre tid. Indexet i Europa, avspeglar affärsklimatet affärsklimatet IFO i Tyskland, i har varit och i hur positiv företagen trend en ser längre på framtiden tid. Indexet med avspeglar anställningar affärsklimatet och orderingång i Tyskland etc. och En hur stor företagen händelse ser på framtiden 2015 var utsläppsskandalen med anställningar och i VW orderingång som drabbade etc. En bilindustri stor händelse och dess 2015 underleverantörer. var utsläppsskandalen i VW som Finansmarknaden drabbade bilindustri trodde och att dess den underleverantörer. positiva trenden i IFO-index Finansmarknaden skulle brytas, trodde att vilket den den positiva inte trenden gjorde. i Dock IFO-index var VW skulle tvungna brytas, att vilket avsluta den inte en del gjorde. utvecklingsprojekt Dock var VW tvungna samt göra att stora avsluta avsättningar en del till framtida rättsprocesser som bolaget står inför. Trots detta visar alltså Tyskland bevis på en utvecklingsprojekt samt göra stora avsättningar till framtida rättsprocesser som bolaget står inför. bred styrka i ekonomi. Även arbetslösheten har fallit till mycket låga nivåer. Trots detta visar alltså Tyskland bevis på en bred styrka i ekonomi. Även arbetslösheten har fallit till mycket låga nivåer. IFO OCH TYSK ARBETSLÖSHET IFO och tysk arbetslöshet Källor: KÄLLA : Exceed,Macrobond EXCEED OCH MACROBOND PROBLEM I BRASILEN OCH RYSSLAND Ekonomierna i tillväxtländerna har stått för det mesta av kraften i den globala ekonomin sedan recessionens slut De ekonomier som man kallar BRIC har dock haft det jobbigt en längre tid nu. Brasilien har drabbats hårt av den kraftiga nedgången på råvarupriser samt att regeringen har präglats av korruptionsanklagelser. Den svaga ekonomin har även påverkat landets invånare genom stigande inflation och hög arbetslöshet. Kreditvärderingsinstitut som t.ex. Standard and Poor sänkte kreditvärdigheten för landet till skräpstatus, vilket är det lägsta på skalan. Detta kom inte som en överraskning för investerare eftersom landets ekonomi succesivt försämrats under en lång tid. Kapitalutflödet från landet har pågått under en lägre tid och investerares förtroende för den sittande regeringen är mycket lågt. Skulle den sittande presidenten bli tvungen att lämna sin post på grund av missnöje och korruptionsanklagelser, samt att en ny regering kommer på plats, kan förtroendet för landet att förbättras. Dock kvarstår det stora problemet med att få ordning på ekonomin. Ett annat land som har stora problem är Ryssland. Landet lider av fortsatta sanktioner, lågt oljepris och den utdragna konflikten med Ukraina. Ekonomin är i recession, investeringarna faller, inflationen ligger på 13% och det pågår en pengaflykt från landet. Befattningshavare sätter stor tilltro till den inhemska produktionen som skall ersätta importen. Detta skulle kunna vara en väg ut ur krisen. Osäkerheten kring landets politik och geopolitiska risker är dock något som kommer att kvarstå. Vladimir Putins handlingar är riskfyllda och kriget i Syrien kan bli utdraget. Eventuell en militär aktion som av misstag drabbar NATO som kan dessutom utlösa nya konflikter

11 FORTSATT STÖD FÖR RISKFYLLDA TILLGÅNGAR Globala tillväxtprognoserna kan sannolikt komma att justeras ned något, men den globala ekonomin kommer att fortsätta att växa. Tillväxten i tjänstesektorn kommer att fortsätta, drivet av fortsatt konsumtion från hushållen. Dock kommer konsumenten sannolikt att få se något högre oljepris och framförallt högre räntor i USA. Detta kommer inte att få någon större genomslagskraft eftersom de även fortsättningsvis kommer ligga på väldigt låga nivåer. Industrisektorn som står för en strukturell förändring kommer sannolikt att förbättras något. Vi anser att nedgången i industriproduktionen gått för snabbt och därför kommer att stabiliseras. Kinas inbromsning kan komma att fortsätta men vi ser ingen anledning till oro, dock kan detta påverka börserna periodvis. Den största nedgången i industriproduktionen ligger bakom oss, samt att Kina har mycket stimulanser att sätta in om så skulle behövas. Den amerikanska centralbanken Fed har påbörjat sina räntehöjningar vilket skapar ett tryck på långräntor. Som en följd kommer dollar troligtvis att stärkas ytterligare mot andra valutor. Den ökande tillväxten och de fortsatta låga räntorna kommer med största sannolikhet att ge fortsatt stöd till riskfyllda tillgångsslag. FORTSATT VOLATIL BÖRS Vi tror även 2016 kommer att präglas av stora svängningar på de globala börserna. Året inleddes med stora fall på de globala aktiemarknaderna efter att investerare återigen blivit oroliga över ekonomin i Kina. Avmattningen i den kinesiska ekonomin kommer troligtvis att prägla nyhetsflödet även under detta år, vilket även kommer att styra utvecklingen på aktiemarknaderna. Pessimismen präglar marknadssentimentet för stunden, men värderingarna på bolagen är inte speciellt utmanande samtidigt är det extremlåga räntor och global BNP som väntas växa ganska normalt. Tar man stockholmsbörsen som ett exempel så tror vi att det blir bra börsår även 2016, men resan dit kommer att vara skakig. Vi kommer med största sannorlikhet att se högre långräntor. Det kommer alltså framgent fortfarande vara fördelaktigt att investera i mer riskfyllda tillgångar. Vår uppfattning är att den europeiska återhämtningen kommer att fortsätta och gynna dess aktiemarknader. Skulle det komma tecken på att avmattningen inom den kinesiska tillverkningsindustrin avstannar något, och att oljepriset stabiliseras kan även tillväxtmarknader vara attraktivt. Inom räntesegmentet föredrar vi företagsobligationer med korta löptider, då man vill undvika exponering mot eventuella stigande räntor. Det oförutsedda är alltid ett orosmoment och det är svårt att ta med det i sina beräkningar. Vi noterar dock ett antal faktorer som kan få stor betydelse för finansmarknaderna under året. I slutet av 2016 är det presidentval i USA. Resultatet av detta kommer att påverka i stort sett alla sektorer. Den senaste tiden har det exempelvis talats om att Hillary Clinton kommer att påverka de höga kostnaderna inom läkemedelsindustrin vilket kommer att påverka läkemedelssektorn. Storbritannien skall folkomrösta om att lämna EU. Osäkerheten om resultatet men även osäkerheten om konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU är något som finansmarknaderna inte kommer att gilla. Samtidigt kan hela unionen ifrågasättas om Storbritannien börjar röra sig ifrån EU:s idé om att integrera Europa. Oljepriset har under en längre tid handlats nedåt, detta har i sin tur påverkat bolagen inom denna sektor och även oljeproducerande länders ekonominer. Priset är nere på extremt låga nivåer och vi tror att priset kommer att stabiliseras och kommer vara på högre nivåer om ett år.

12 Makro & Marknadsbrevet ska endast betraktas som allmän information och utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller behålla finansiella instrument eller andra investeringar. I de fall Makro & Marknadsbrevet innehåller hänvisningar till investeringsanalyser bör du även ta del av dessa. Investeringar i fonder och strukturerade produkter samt andra finansiella instrument är förkippat med risker. Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Strukturerade Produkter/Garantiprodukter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligationen alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om risker med olika finansiella instrument hänvisas till Bolagets hemsida, Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och det är därför viktigt att du noga tar del av den information som framgår av förköpsinformation/broschyr/fondfaktablad eller motsvarande handling samt information om de avgifter, skattekonsekvenser och risker som en viss transaktion medför. Din rådgivare hos Exceed kan erbjuda dig individuellt anpassad rådgivning inför dina investeringsbeslut.

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN 17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN Det var en chockartad start på sommarmånaderna. När rösträkningen indikerade mer och mer på att Storbritannien skulle lämna EU-sammarbetet blev

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN 20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN Börs-och kreditmarknaderna inledde 2016 svag som en följd av fallande råvarupriser, oro för den kinesiska ekonomin

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41.

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41. 19 november 2012 Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 1027,04-2,4%

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Free (falling) oil markets

Free (falling) oil markets Free (falling) oil markets Hösten har präglats av fortsatt dramatik på de finansiella marknaderna. Värst drabbat är de råvarubeoende sektorerna, med olja i händelsernas centrum. Det faktum att oljan kan

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt DNR 2015-332 Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt VÅREN 2015 Marknadsaktörernas syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget ANFÖRANDE DATUM: 21 augusti 2015 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: SNS, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

COELI MULTISTRATEGI 2XL HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

COELI MULTISTRATEGI 2XL HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 COELI MULTISTRATEGI 2XL PLACERINGSINRIKTNING Coeli Multistrategi 2XL är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i absolutavkastande och okorrelerade fonder, så kallade specialfonder. Utgångspunkten

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO

AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 GLOBALA KAPACITETSÖVERSKOTT 4 OLJEPRISRASET: ETT HOT ELLER EN MÖJLIGHET 4 FORTSATT KINESISK INBROMSNING MEN INGEN KRASCH 8 ÄVEN

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

SELECT SVERIGE HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT SVERIGE HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen

Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen Stockholm 130813 Momentum/Fundamenta: Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen Rapporterna för andra kvartalet lyfte börserna efter en svag inledning på sommaren vi summerar bäst och

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer