Månadsrapport januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport januari 2010"

Transkript

1 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Övervikten för aktier ökas i januari till 10 procent i modellportföljen. Vår modell för tillgångsallokering har under vintern blivit mer positiv till aktier och det är nu lämpligt att fördela mer av riskutrymmet till en större aktievikt. Starkt stöd till aktier kommer både från värdering, likviditet, marknadsklimat och konjunktur. Räntor 40% Aktier 60% (-10%)( +10%) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Den globala återhämtningen fortsätter med stark tillväxt i de flesta tillväxtländer (Kina i spetsen). Positiva tecken har också kommit från, Europa och Japan. Långa räntor har stigit globalt och råvarupriserna, exempelvis olja och koppar, har stigit i december. Arbetsmarknaden stabiliseras Husförsäljningen stiger kraftigt Europa och Sverige Företagsförtroende ökar ytterligare Svensk tillväxt ökar snabbare närmaste kvartalen Japan Tillväxtbesvikelse men ytterligare stimulansåtgärder kommer Stark tillväxt i Kina Ryssland gynnas av stigande råvarupriser 7% (+1%) Asien 9% (-2%) 11% (+/-0%) Europa 11% (+/-0%) Sverige 22% (+1%) Produktförslag januari Läs mer på sid 4-5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa Schroder US Smaller Companies JP Morgan JF Pacific Equity Blackrock Emerging Markets Ränteplaceringar Framtidskonto Max Alternativa placeringar Catella Hedgefond Swedbank Cross Markets Fond Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 3-4 De närmaste månaderna förutser vi att fortsatt bättre statistik över aktiviteten i ekonomin och stigande tillgångspriser på de finansiella marknaderna kommer att innebära att räntorna stiger. Ränteprognoser Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 1,25 2 år 1,67 1,80 2,25 3,04 10 år 3,44 3,35 3,42 3,70 Stibor 3 mån 0,48 0,50 0,58 1,78 Stibor 6 mån 0,67 0,69 0,94 1,95 Kronan har i stort sett fortsatt att handlas i det breda intervallet 10,15 till 10,55. Mot slutet av förra året försvagades kronan till följd av säsongsmässiga premiepensionsflöden men har därefter stärkts till 10,15 mot euron. Kronan har åter nämnts att vara undervärderad och vi utgår ifrån att kronans starka inledning på året kan förklaras av ett allmänt återvändande till mer riskfyllda valutor bland mer spekulativa aktörer, samt svenska företags behov att täcka av valutaexponeringar inför året. Valutaprognoser USD/SEK 7,01 7,25 7,10 7,04 EUR/SEK 10,17 10,15 9,80 9,50 NOK/SEK 1,25 1,27 1,24 1,19 GBP/SEK 11,31 10,91 11,53 11,59 JPY/SEK 7,59 7,63 6,89 6,70 CHF/SEK 6,88 6,63 6,24 5,90

2 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala återhämtningen fortsätter med stark tillväxt i de flesta tillväxtländer (Kina i spetsen). Positiva tecken har också kommit från, Europa och Japan. Långa räntor har stigit globalt och råvarupriserna, exempelvis olja och koppar, har stigit i december. Arbetsmarknaden stabiliseras Husförsäljningen stiger kraftigt :s ekonomi är fortfarande beroende av stimulanser från både finans- och penningpolitik men det finns förutsättningar för att konjunkturen blir mer hållbar under året. Till exempel har arbetsmarknaden slutat försvagas, vilket är positivt för konsumtionen framöver. Detaljhandelsförsäljningen i november var bra men det är ännu för tidigt att ha en klar bild av den viktiga julhandeln. Kreditkortsföretag har dock varit relativt positiva, särskilt jämfört med förra året. Låga priser, billiga bolån och incitament till husköp har drivit husförsäljning till den högsta nivån sedan början av 2007 och huspriserna har stigit något, vilket är positivt för både hushållen och banker. Industrins lagernivåer ligger kvar på låga nivåer och en viss återuppbyggnad väntas de kommande månaderna. Federal Reserve har upprepat sitt budskap att räntorna kommer att ligga lågt under en utdragen period. Men den amerikanska centralbanken skruvade upp sin bedömning av den aktuella ekonomin något i december. Europa och Sverige Företagsförtroende ökar ytterligare Svensk tillväxt ökar snabbare närmaste kvartalen De senaste siffrorna för industriproduktion och industriorder i euroområdet har varit en besvikelse och pekar på en liten avmattning av ekonomin efter sommaren. Dock tyder stigande företagsförtroende på att konjunkturen kan ha tagit ny fart vid årsskiftet. Det är också positivt för den europeiska konjunkturen att euron har slutat förstärkas och att viktiga handelspartner som Asien, och Östeuropa har visat återhämtning. Europeiska centralbanken meddelade att det inte finns några planer på att höja styrräntan för närvarande men de har också skapat sig flexibiliteten att agera senare i år. Greklands regering har presenterat ett nytt besparingsprogram för att minska budgetunderskottet (över 12 procent av BNP). Det är svårt att se någon tillväxt i landet under 2010 givet budgetåtstramningen. Dock är Grekland bara 2,5 procent av euroområdet och påverkan på de stora europeiska länderna kommer att bli liten. Storbritanniens ekonomi har varit en av de svagaste i Europa de senaste månaderna men det finns förutsättningar för en förbättring under En enkät från Bank of England har visat att kreditvillkor för både hushållen och företagen är mindre strama än tidigare, en trend som förväntas fortsätta under det första kvartalet Andelen beviljade bolån steg markant under de senaste månaderna och huspriserna har stigit 6 procent under Svensk makrostatistik har inte visat samma positiva utveckling som konjunkturenkäter (inköpschefsindex och konsumentförtroende). Industriproduktionen fram till december har varit svag och exporten samt handelsnettot i november var sämre än förväntat. Däremot har företagsförtroendet stigit mycket och såväl industrin, detaljhandeln som tjänstesektorn ser allt starkare efterfrågan och förutspår god tillväxt de närmaste månaderna. Även byggsektorn börjar nu bli försiktigt optimistisk och ser en stabilisering inom byggande och orderingång. Vi räknar därför med starkare och bredare ekonomisk tillväxt under kommande kvartal. Konsumentpriserna har dragits ned kraftigt det senaste året på grund av fallande räntekostnader. Inflationstakten i november var -0,7 procent, men med räntekostnader exkluderade var den +2,3 procent. Inflationstakten svängde om från deflation till inflation i december, men den svaga arbetsmarknaden och det låga resursutnyttjandet gör att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan. Japan Tillväxtbesvikelse, men ytterligare stimulansåtgärder kommer Nya siffror visar att Japans tillväxt i somras var betydligt lägre än vi trodde, särskilt inom investeringar. Det finns dock tecken på att tillväxten under 2010 kan överraska positivt. Regeringen har presenterat nya stimulansåtgärder och en plan för att höja långsiktiga tillväxten till över 2 procent. Lika viktigt är att Bank of Japan har meddelat att banken envist kommer att behålla räntan på noll för att bekämpa deflation. Stark tillväxt i Kina Ryssland gynnas av stigande råvarupriser Kinas inköpschefsindex pekar på att ekonomin har fått ny fart och ett mycket starkt 2010 kan förväntas. Trots det, finns det inga tecken på en revalvering av renminbin, eller en större åtstramning av finans- eller penningpolitiken. En bred återhämtning och högre matpriser har tryckt upp inflationen i Indien, vilket sannolikt innebär en stramare penningpolitik under de närmaste månaderna. I Brasilien har bankkrediterna fortsatt att öka snabbt och tillväxten kan accelerera ytterligare. Därför är en räntehöjning under de första månaderna av året mycket trolig. I Ryssland, som har släpat efter andra länders återhämtning efter krisen, har aktivitetsdata nu överraskat positivt med starkare produktion, byggande och försäljning i november. Samtidigt bidrar höga råvarupriser till att förstärka statskassan. Inflationen har fallit och centralbanken kunde sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 8,75 procent. 2

3 Månadsrapport januari Investment Center Modellportfölj - Aktier & Räntor Övervikten för aktier ökas i januari till 10 procent i modellportföljen. Vår modell för tillgångsallokering har under vintern blivit mer positiv till aktier och det är nu lämpligt att fördela mer av riskutrymmet till en större aktievikt. Starkt stöd till aktier kommer både från värdering, likviditet, marknadsklimat och konjunktur. Tillgångsfördelning Normalvikt Låg/Medel Hög Aktier 50% 60% (+10%) 60% (+10%) Räntor 50% 40% (-10%) 40% (-10%) Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen, och kundportföljerna, för låg/medel- respektive högaktiva kunder. Modellportfölj - Fördelning regioner I modellportföljen tas övervikterna bort i Sverige och tillväxtmarknader den här månaden. Samtidigt omfördelar vi till neutralt i där vi tidigare haft en undervikt. Sammantaget innebär förändringarna att vi inleder året utan länderallokering. Detta beror på att vår modell för länderallokering dragit in klorna och vi saknar för närvarande tydligt stöd för över eller undervikt i länder. För de mer aktiva kunderna behåller vi en liten övervikt i Sverige och tillväxtmarknader samt en undervikt i Asien, för att ta till vara på de små skillnader modellen ändå uppvisar. Efter att ha föredragit stora bolag framför små de senaste månaderna byter vi nu och rekommenderar små bolag. Denna rekommendation får stöd av krympande kreditrisk (skillnaden mellan vad företag och stat får betala i ränta) och ett starkare industriklimat i. Regionfördelning för aktiemarknaden Låg/Medel * Hög Sverige 21 % (+/-0 %) 22 % (+1 %) Europa 11 % (+/-0 %) 11 % (+/0 %) 11 % (+/-0 %) 11 % (+/-0 %) Asien 12 % (+/-0 %) 9 % (-2 %) Tillväxtmarkn. 5 % (+/- 0%) 7 % (+1 %) Swedbanks regionfördelning fördelas på 5 regioner Sverige, Europa (EMU och UK),, Asien (Pacific och Japan) och. * i respektive region beror både på hur tillgångslaget aktier och regionen är viktad. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i relation till andra är överviktad. Analys - Ränteutveckling Under december steg statsräntorna kraftigt. Räntan på en 10-årig statsobligation har i Sverige och i eurozonen stigit med cirka 25 räntepunkter och cirka 50 räntepunkter för amerikanska statsobligationer. Rörelsen har varit särskilt tydlig i efter några mindre efterfrågade emissioner. Makroekonomiska data har fortsatt varit starka samtidigt som oro för ett för stort utbud av statsobligationer tynger marknaden. De allra kortaste marknadsräntorna är dock fortsatt mycket låga då de tongivande centralbankerna, bland andra den amerikanska, ännu inte signalerat tidpunkten för räntehöjningar. Vid det svenska penningpolitiska mötet i december kvarstod Riksbanken vid sin relativt mjuka uppfattning. Något oväntat reviderades inflationsprognosen ned trots att tillväxtutsikterna förbättrats. Prognosen över reporäntan lämnades oförändrad och direktionens majoritet upprepade budskapet att en första höjning väntas i höst. Vi kvarstår vid vår vy om att Riksbanken höjer räntan först i september De närmaste månaderna förutser vi att fortsatt bättre statistik över aktiviteten i ekonomin och stigande tillgångspriser på de finansiella marknaderna kommer att innebära att räntorna stiger. Under det kommande halvåret räknar vi med att framförallt de lite kortare statsobligationsräntorna kommer att stiga förhållandevis mer och därmed kommer avkastningskurvorna att flacka. Ökade emissioner av statsobligationer utgör också en faktor som vi tror kommer att pressa upp räntorna. I det korta perspektivet, de närmaste månaderna, är vi fortsatt positiva till svenska bostads- och kreditpapper. Vi rekommenderar därför en övervikt för dessa, relativt statspapper. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 1,25 2 år 1,67 1,80 2,25 3,04 10 år 3,44 3,35 3,42 3,70 Stibor 3 mån 0,48 0,50 0,58 1,78 Stibor 6 mån 0,67 0,69 0,94 1,95 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,00 2 år 1,25 1,54 1,97 2,62 10 år 3,39 3,20 3,20 3,34 Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,25 2 år 0,98 1,52 2,30 3,53 10 år 3,83 4,07 4,27 4,51 3 är förenade Detta med osäkerhet material och är rekommenderas Swedbanks egendom att komplettera och är sitt endast beslutsunderlag avsett för med bankens det material interna som bruk. bedöms Materialet som nödvändigt. får ej spridas, Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. kopieras eller Swedbank på annat påminner sätt mångfaldigas om att investeringar till annat på kapitalmarknaden, än anställda i banken bl a sådana utan som bankens nämns skriftliga på denna godkännande. sida,

4 Analys - Valutautveckling USD Dollarn har påbörjat sin allmänna återhämtning något tidigare än vi hade förutspått. Drivkrafterna för en starkare dollar har bland annat varit starkare amerikanska arbetsmarknadsdata som väcker förväntningar om att Federal Reserve kommer att tidigarelägga framtida räntehöjningar. En annan viktig faktorbakom den senaste tidens dollarförstärkning är det faktum att dollarn varit överdrivet svag mot såväl yenen som mot euron. I yenens fall har Bank of Japan påtalat att deflationsriskerna ifrån en starkare yen kan behöva motverkas med ytterligare kvantitativa lättnader. Övergripande tror vi också att den tidigare starka kopplingen mellan en ökad riskaptit och en svagare dollar kommer urvattnas något till förmån för relativa makrodata och ränteutsikter. Vår slutsats blir således att stigande ränteskillnader mellan och Japan samt Europa har potential att stärka dollarn under det kommande året. EURO Euron backade mot slutet av förra året delvis som en spegelbild av återhämtningen i USD men också till följd av Greklands skenande budgetunderskott och nedgraderade kreditbetyg. ECB har indikerat att de 600 mdr EUR som banken lånat ut till banksystemet kommer att återtas successivt under året. Frågan är dock hur det europeiska banksystemet som i mindre utsträckning än det amerikanska skrivit av förväntade kreditförluster, kommer att klara sin kortfristiga finansiering då. Risken finns att framför allt mindre europeiska företag kommer få en än större svårighet med att få finansiering, något som kan tvinga ECB att gå försiktigare fram än väntat, vilket i sin tur kan tynga euron. Sammantaget förväntar vi oss fortfarande en gradvis EUR-försvagning under året, inte minst mot de skandinaviska valutorna. SEK Kronan har i stort sett fortsatt att handlas i det breda intervallet 10,15 till 10,55. Mot slutet av förra året försvagades kronan till följd av säsongsmässiga premiepensionsflöden men har därefter stärkts till 10,15 mot euron. Kronan har åter nämnts som undervärderad och vi utgår ifrån att kronans starka inledning på året kan förklaras av ett allmänt återvändande till mer riskfyllda valutor bland mer spekulativa aktörer, samt svenska företags behov av att täcka av valutaexponeringar inför året. På mycket kort sikt finns förutsättningar för att kronan försöker bryta förra årets tidigare lägsta nivåer, 10,05 mot euron. Tiden talar också för att kronan gradvis fortsätter att stärkas i ljuset av en fortgående konjunkturuppgång och avklingande om än kvarstående risker för svenska bankers exponering mot Baltikum. När detta är sagt vill vi dock upprepa att Riksbanken inte har bråttom med att höja räntan till skillnad från exempelvis Norges Bank, där ekonomin ser helt annorlunda ut. Valutaprognoser USD/SEK 7,01 7,25 7,10 7,04 EUR/SEK 10,17 10,15 9,80 9,50 NOK/SEK 1,25 1,27 1,24 1,19 GBP/SEK 11,31 10,91 11,53 11,59 JPY/SEK 7,59 7,63 6,89 6,70 CHF/SEK 6,88 6,63 6,24 5,90 EUR/USD 1,45 1,40 1,38 1,35 USD/JPY 92,4 95,0 103,0 105,0 Produktförslag januari Storlek: Små bolag rekommenderas framför stora bolag på den amerikanska marknaden. På övriga marknader behåller vi föregående månads placeringar. Stil: Neutral rekommendation mellan Tillväxt och Värderingsbolag. Aktieplaceringar Sverige Vanligt sparande och pension: Swedbank Robur Sverigefond. Förvaltarna har lyckats skapa en överavkastning mot index på cirka 1 procent per år de senaste fem åren. Europa Vanligt sparande: Storebrand Delphi Europa. Fonden har en mycket aktiv förvaltning som har gett resultat både i absoluta tal och riskjusterad avkastning. Fonden placerar framförallt i medelstora bolag. Pensionssparande: Swedbank Robur Indexfond Europa. Fonden ger en kostnadseffektiv exponering mot marknaden. Vanligt sparande: Schroder US Smaller Companies. Aktivt förvaltad fond som placerar i amerikanska småbolag och har gett resultat både i absoluta tal och riskjusterad avkastning. Vi ökar risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden genom valet av en småbolagsfond. Pensionssparande: Swedbank Robur Amerikafond. Förvaltarna har lyckets skapa en överavkastning mot index på cirka 0,5 procent de senaste fem åren. Asien Vanligt sparande: JP Morgan JF Pacific Equity. Fonden placerar cirka 50 procent i Japan och cirka 50 procent i Pacificregionen, där även en råvaruexponering uppnås genom att fonden placerar cirka 10 procent i Australien. Fondens länderfördelning ger en bred exponering mot hela regionen. Pensionssparande: Hälften vardera i Swedbank Robur Pacificfond och Swedbank Robur Japanfond. Pacificfonden placerar i hela regionen utom Japan 4

5 Vanligt sparande: Blackrock Emerging Markets. Fonden placerar i likhet med vår rekommenderade regionsfördelning där tillväxtmarknaderna i Europa överviktas i förhållande till Asien. Pensionssparande: Swedbank Robur Access Emerging Markets. En aktivt förvaltad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. Pensionssparande: Swedbank Robur Pennningmarknadsfond. Alternativa placeringar Vanligt sparande: Catella Hedgefond 50 procent och Swedbank Cross Markets fond 50 procent. Catella Hedge är en hedgefond som växlar mellan olika strategier. Investeringarna baseras framförallt på fundamental analys men som komplement används även kvantitativ analys med stort fokus på riskanalysen. Fonden har med en låg risk levererat bra avkastning under både uppåt- och nedåtgående marknad. Swedbank Cross Markets fond är en fond som skiftar mellan olika tillgångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor och råvaror. Strukturerade produkter I februari kommer nya SPAX att emitteras. Kundportfölj 5 år högaktiva kunder Tabellen visar utvecklingen för kundportföljen för högaktiva Utveckling Portföljens innehav Vikt Avkastning Bidrag Swedbank Robur Sverigefond 22,0% -1,2% -0,3% Storebrand Delphi Europa 11,0% 0,5 % 0,1% Swedbank Robur Amerikafond 11,0% 4,1% 0,5% JP Morgan JF Pacific Equity 9,0% 0,1% 0,0% Blackrock Emerging Markets 7% 0,6% 0,0% Catella Hedgefond 5,0% 0,4% 0,0% Cross Markets fond 5,0% -1,0% -0,1% Framtidskonto MAX 30,0% 0,2% 0,1% Totalt 0,3% Benchmark/jmf.index 0,4% Kommentar till avkastning Både aktie- och räntemarknaden steg under mätperioden. Portföljen har fortsatt utvecklats positivt med en avkastning på 0,3 procent. Övervikten i aktier bidrog till en positiv relativavkastning i jämförelse med index medan regionfördelningen och produktval bidrog negativt. Aktiemarknaden i utvecklades starkast och står i en klass för sig över mätperioden. Modellportföljen utvecklades svagt negativt jämfört mot jämförelseindex med en relativ avkastning -0,1 procent under perioden 5

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 DATUM: 2005-10-19 MÖTESTID: 13:00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Månadsrapport september 2009

Månadsrapport september 2009 09-09-07 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport september 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012 New Yorkbörserna Torsdagens Federal Reserve-besked om bland annat bostadspappersköp på 40 miljarder dollar per månad ledde till kraftiga uppgångar på New York-börserna

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer