Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning och arbetslöshet utvecklas bra och med en fortsatt stimulerande ekonomisk politik ser vi fortsatt ljust på konjunkturen. Trots ett kraftigt ökat byggande ser vi dock att problemen på bostadsmarknaden kvarstår. Vi bedömer dessutom att möjligheten att ytterligare öka byggandet är relativt liten, främst på grund av att vi redan använder större delen av alla tillgängliga resurser. Regeringens samtal med allianspartierna verkar inte heller leda till några omvälvande reformer på den svenska bostadsmarknaden. Vi ser därför risk att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket innebär en fortsatt stigande skuldsättning. Lönerörelsen är i slutsfasen och i skrivande stund har flera avtal efter industriavtalet, som landade på 2,2 procent, slutits. Samtliga avtal ligger på samma nivå som industriavtalet. Risken för en långvarig konflikt bedömer vi som relativt låg, och vår bedömning är att avtalen kommer landa på drygt två procent. Utöver den låga inflationen ser vi få hot mot konjunkturen de närmsta åren. Men Riksbanken kommer krävas på mer Även om Riksbankens inflationsprognoser varit bättre den senaste tiden ser vi fortfarande en risk att deras prognos är för hög på lite längre sikt. Med fortsatta stimulanser från ECB tror vi därför att Riksbanken måste fortsätta utöka stimulansen ytterligare något för att förhindra en kraftig förstärkning av kronan. Vi tror att en förlängning av köpen av statsobligationer ligger närmare till hands än en räntesänkning. Sannolikheten för valutainterventioner har minskat men vi tror att Riksbanken är känslig för valutarörelser och att man inte helt ska avfärda möjligheten. Den svenska inflationen är fortfarande den sista pusselbiten i konjunkturen, och vi tror att Riksbanken nu är på god väg att äntligen lyckas. Den negativa realräntan kommer till slut att skapa ett inhemskt kostnadstryck. Eurozonen bättre än många tror Avtagande finansoro med mer stimulans borgar för stark inhemsk konjunktur Oron på finansmarknaderna samt en svagare exportmarknad innebär att eurozonens tillväxtutsikter ser något sämre ut nu jämfört med vid årets början. Vi tror dock att den inhemska ekonomin utvecklas bättre än vad många bedömare räknar med. Till exempel anger svenska exportbolag att den region där utsikterna för försäljning ökar mest är just eurozonen. Och både företag och hushåll spenderar betydligt mer än tidigare på till exempel fordon. Vår bedömning är att BNP i eurozonen växer med drygt 1,5 procent ECB ger konjunkturen luft under vingarna Finansoron har minskat väsentligt och marknadsräntorna ligger nu betydligt lägre än vid årets början. Att ECB lanserade ett kraftigt stimulanspaket har bidragit men det finns också en tveksamhet i marknaden kring både tillväxt och inflationsutsikter i eurozonen vilket skapar avtryck på räntemarknaden. Vi tror att ECB kommer att avvakta med ytterligare åtgärder tills man ser om bankerna visar intresse för det nya låneprogrammet. Med realräntor på lägre nivåer än tidigare, tror vi att både hushåll och företag kommer att öka konsumtion och investeringar och att till växten därmed kommer att förbättras kommande år. Fortsättning sid 2 UTVECKLING FEBRUARI MARS Räntor Svensk lång 0,75% 10-årig statsobligation Under månaden +2 punkter Hittills i år 24 punkter Svensk kort 0,61% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden -8 punkter Hittills i år 15 punkter Valutor USD/SEK 8,14 45 öre Hittills i år -29 öre EUR/SEK 9,24 10 öre Hittills i år +8 öre 100 JPY/SEK 7, öre Hittills i år +29 öre EUR/USD 1,14 +6 cent Hittills i år 6 cent GBP/SEK 11,57 42 öre Hittills i år 91 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +0,6% OMXS, Hittills i år -4,7% London +0,8% FTSE, Hittills i år 1,5% New York +7,7% Dow Jones, Hittills i år +2,1% Nasdaq +7,8% Nasdaq, Hittills i år -1,9% Tokyo 0% Topix, Hittills i år 15,9% Källa: Macrobond

2 USA både inflation och räntehöjningar på väg Hushållens konsumtion något svagare än väntat Vår tes om att amerikanska hushåll kommer öka sin konsumtion, främst drivet av en stark arbetsmarknad och lågt oljepris, har hittills inte bekräftats av data. Vi tycker dock att det är för tidigt att byta fot helt och hållet men inser att risken för en nedrevidering av privatkonsumtionen har ökat. Det är framförallt detaljhandeln som ökat i något långsammare takt än vi förväntat oss, dessutom bör det varma vädret sänka energikonsumtionen under första kvartalet, vilket leder till svagare siffror. Med en stigande löneökningstakt och fortsatt förbättring av arbetsmarknaden tror vi dock fortfarande på en högre konsumtionstillväxt än förra året, och vi räknar med en ordentlig återhämtning under andra kvartalet. Inflationen ökar snabbare, vi tror inte det är tillfälligt Inflationen i USA har ökat något snabbare än väntat och vi tror inte att den starka dollarn kommer att fortsätta tynga inflationen framöver. Istället ser vi det ökande lönetrycket som en indikation på ett stigande kostnadstryck som snarare kommer att lyfta inflationen ytterligare framöver. Vid mötet i mars reviderade FED ner både inflation och ränteprognoser. Enligt prognosen kommer styrräntan nu att höjas två gånger under 2016 och fyra gånger under Vår bedömning är att risken för en snabbare höjningstakt är betydligt större än en långsammare takt. Kina finanspolitiken är en nyckelfaktor för tillväxt och förtroende I Kina verkar ekonomin fortfarande utvecklas enligt förväntan. I likhet med vår tidigare bedömning utökas nu penning- och finanspolitiska stimulanser. Dessa åtgärder är i vår mening en nyckelfaktor både för att överbrygga övergången från en exportdriven till en konsumtionsbaserad tillväxt och för att mildra den konjunkturella avmattningen. Fortsatt fokus framöver kommer att vara på hur den politiska ledningen hanterar omställningen av ekonomin. Anna Öster, chefekonom AKTUELLT Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,00 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,10 Fasträntekonto 3 mån 0,35 Fasträntekonto 6 mån 0,50 Fasträntekonto 1 år 0,35 Fasträntekonto 2 år 0,45 Fasträntekonto 5 år 1,05 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,00 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 1,97 1 år 2,01 2 år 2,03 3 år 2,05 4 år 2,33 5 år 2,45 7 år 3,03 10 år 3,50 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor Återhämtning efter svag inledning på börsåret Aktiemarknaderna har under mars månad återhämtat sig efter en svag start på börsåret som förstärktes av fallande råvarupriser och en ökad oro för en global recession. Under månaden har råvarupriserna stabiliserats och återhämtat sig. ECB levererade också mer kraftfulla åtgärder än förväntat samtidigt som FED har intagit en försiktigare hållning till kommande räntehöjningar. Japan fortsätter samtidigt med sin kraftigt expansiva penningpolitik. Sammantaget har detta haft en positiv effekt på aktiemarknaderna och många börser har stigit rejält sedan botten i februari. Den negativa trenden med nedjusteringar av bolagens vinstförväntningar har fortsatt under de senaste kvartalen. Börsvärdering och förväntad vinsttillväxt ger därmed inte stöd för någon större börsuppgång från nuvarande kursnivåer. Riskindikatorer har gått från att signalera köpläge till att signalera viss försiktighet på kort sikt givet den snabba kursuppgången De låga räntenivåerna gör att aktier relativt ränteplaceringar ändå framstår som rimligt attraktiva vilket bör fortsätta att hålla kurserna på dagens nivåer, trots låga vinsförväntningar. Vi bedömer dock att uppgångspotentialen för aktier är begränsad framöver. Vi får vänja oss vid en lägre normal avkastning än tidigare. Den långsiktiga osäkerheten kring global tillväxt, vinstutveckling och centralbankspolitik väntas bestå, vilket kan ge fortsatt stora marknadssvängningar. De korta marknadsräntorna har sjunkigt något efter att Riksbanken sänkte styrräntan till -0,5 procent i februari och meddelade att de höll dörren öppen för ytterligare åtgärder. Utvecklingen för de korta marknadsräntorna drivs i dagsläget främst av penningpolitiska förväntningar i och med att de korta marknadsräntorna är förankrade med Riksbankens reporänta. Att Riksbanken för en såpass expansiv politik i en period när svensk ekonomi utvecklas väl beror på svag inflationsutveckling i förhållande till målet om 2 procent. För att få upp inflationen på kort sikt krävs det att kronan inte stärks för snabbt och därför måste Riksbanken hålla jämna steg med räntepolitiken som bedrivs av centralbankerna i omvärlden. Under mars månad har både den europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska centralbanken, Fed, lämnat penningpolitiska besked. ECB annonserade en mer expansiv penningpolitik än förväntat och Fed reviderade ner sin ränteprognos. Enligt den senaste prognosen kommer den amerikanska styrräntan nu höjas två gånger under Oro för den globala tillväxten präglade inledningen av året och långa statsobligationsräntor föll kraftigt som följd. Den osäkerhet som rådde på de finansiella marknaderna gjorde att investerare sökte sig till säkrare alternativ som statsobligationsräntor. Såväl de svenska som tyska långa marknadsräntorna är fortfarande på väldigt låga nivåer. Den stabilisering som nu har skett på de finansiella marknaderna, sedan mitten av februari, bedömer vi som tillräcklig för att räntor sannolikt bör stiga ifrån dessa nivåer i det kortare perspektivet. Däremot kommer ett fortsatt lågt inflationstryck globalt och den kraftigt expansiva centralbankspolitiken att innebära låga långa räntor ur ett historiskt perspektiv under en lång period. En fortsatt låg löpande avkastning i statsobligationer ger därför ett litet skydd för risken om räntorna stiger på längre sikt. Vi anser att investeringar i bostadsobligationer mellan 2 till 5 års löptid är mer attraktiva i dagens miljö, då avkastningskurvan är som brantast i dessa segment. Investeringar i företagsskrediter är ett annat sätt att erhålla högre löpande avkastning än statsobligationer. Svenska börsen och världsindex (i SEK) Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Apr 2014 Jun 2015 Sep 2015 Mars 2016 Svenska börsen Världsindex (inkl utdelning) Svensk lång ränta Svensk kort ränta Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. Svenska kronan Den senaste månaden har svenska kronan stärkts både mot euron och mot den amerikanska dollarn. Orsaken till den starkare kronan mot euron är att tillväxtutsikterna för svensk ekonomi bedöms fortsatt ligga klart över nivån i euroländerna. Riksbanken väntas i närtid vara angelägen om att kronan inte stärks för mycket, särskilt mot euron. Dock tror vi att sannolikheten för valutainterventioner minskat på grund av att inflationen redan utvecklas i rätt riktning och att den starka konjunkturutvecklingen talar för en ytterligare tilltagande inhemskt genererad inflation. I ett första steg tror vi istället att Riksbanken skulle annonsera förlängda eller utökade köp av statsobligationer. Vi tror även att ytterligare räntesänkningar kan bli aktuellt vid en alltför stark krona. För varje inflationsutfall som styrker Riksbankens vy om en stigande underliggande inflation minskar betydelsen av kronan och därmed även risken för valutainterventioner. Den amerikanska dollarn försvagades relativt kraftigt efter den amerikanska centralbankens besked om att de reviderade ned prognosen från fyra till två räntehöjningar under Detta gjordes mot bakgrund av oron på de finansiella marknaderna och de låga inflationsförväntningarna. Beskedet överraskade marknaderna då den amerikanska ekonomin de senaste månaderna visat motsatta tecken, det vill säga tecken på stabilisering och stigande inflationen. En orsak Valuta Euro/SEK USD/SEK till den amerikanska centralbankens återhållsamhet är troligtvis att de inte vill att dollarn ska stärkas alltför mycket. En svagare dollar lättar även något på trycket för tillväxtmarknadsländerna och framför allt Kina som med sin koppling till dollarn inte gynnas när Yuanen blir för stark mot omvärlden. Centralbankernas agerande visar att få länder i världen vill se sin valuta stärkas för mycket i den låginflationsmiljö vi befinner oss i. Detta gör att räntorna hålls kvar på låga nivåer. Bostad I mars klubbades det nya amorteringskravet av Riksdagen. Detaljerna kring detta ska vara klart den första maj i år och börjar gälla för nya bolån eller utökade bolån från 1 juni. Sannolikt kommer det utformas ungefär som det förra förslaget, att nya bolån med belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med 2 procent och bolån med belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorteras med 1 procent av skulden per år. Amorteringsfrihet ska gälla för bolåntagare som köper nyproducera bostad under de fem första åren. Dessutom att man kan få amorteringsfrihet under en kortare period vid exempelvis sjukdom, skilsmässa och dödsfall. Tilläggslån för renovering av bostaden ska amorteras ned under en tioårsperiod och inte sammanräknas med hela bolånet som det tidigare förslaget var. Utformningen av alla regler vet vi första maj. Som bolåntagare är det viktigt att förbereda sig på att bolån kommer att bli dyrare så småningom. Räntenivån är låg och ligger nära botten och förändring av regler innebär sannolikt högre utgifter. Räkna gärna på vad olika scenarier innebär för din hushållsekonomi, spara eventuellt extra. För den försiktiga bolånetagaren är det klokt att fundera på om det snart är dags att binda en del av lånet på längre bindningstid.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv (Medelrisk) 35% JPM Emerging Market Small Cap Life 35% Företagsobligation Norden BlueBay Investment Grade Bond Strategisk ränta Life 30% Företagsobligation Norden Strategisk Ränta Företagsobligation Norden Aktiv (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) JPM Emerging Market Small Cap BlackRock European 35% Life BlackRock European 40% 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,4 0,8 Aktiv Stabil 0,1 1,6 Aktiv 0,1 3,0 Aktiv 0,2 4,0 Aktiv Potential 0,4 4,4 SEB Hållbarhetsfond JPM Emerging Market Small Cap Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Defensiv Stabil Medel Kontosparande Stabil Stabil Hög Stabil Stabil Potential Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm (Medelrisk) Life Strategisk Ränta 30% Enter Return A 5% Fidelity Focus Fund Strategisk ränta 40% Fidelity Focus Fund BlackRock Dynamic Diversified Growth Enter Return A Bekväm (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Fidelity Focus Fund Kort Räntefond Kort Räntefond 8% Fidelity Focus Fund 35% SEB Hållbarhetsfond 27% 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,1 1,4 Bekväm Stabil 0,1 2,1 Bekväm 0,0 3,6 Bekväm 0,3 4,2 Bekväm Potential 0,3 4,2 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Defensiv 100% a storbolag 30% Stabil 70% Sverige 65% a storbolag Potential Sverige a storbolag 65% Sverige a storbolag (strukturerad Potential 80%

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Asienfond *** 101,12 5,9 2,9 20,6 15,9 90,86 0,5 3,3 Defensiv 95,58 0,2 1,6 Potential 88,62 1,6 4,9 Stabil 93,63 0,5 2,2 90,51 1,1 3,9 Bekväm Pension 115,39 2,7 2,0 Europa Aktiv *** 365,51 2,1 4,8 38,6 42,6 Europa Index *** 149,41 1,4 7,0 33,8 39,9 Fastighetsfond 2847,80 2,2 0,9 93,5 110,5 Företagsobligation Norden 101,31 1,7 1,0 Aktiv *** 294,16 4,3 2,0 33,1 50,9 Index 144,39 0,8 5,0 Strategisk Ränta 70,60 0,6 1,3 2,3 3,2 Japanfond *** 77,69 0,3 10,6 33,0 47,4 101,42 0,0 0,0 Kort Räntefond *** 104,63 0,0 0,1 1,4 5,2 Lång Räntefond *** 159,60 0,0 1,6 8,5 20,3 Pension **** 166,24 0,8 2,0 24,9 40,6 Pension **** 169,12 0,9 2,0 26,9 41,3 Pension ***** 177,19 1,1 3,0 34,3 48,6 Pension ***** 187,62 1,5 4,4 38,8 54,9 Pension **** 184,52 1,5 4,6 38,5 54,3 Pension **** 97,22 1,6 4,6 38,4 54,2 Pension ***** 97,02 1,6 4,6 38,3 54,3 Pension **** 114,95 1,5 4,6 37,9 53,6 Småbolag Sverige *** 610,08 3,2 3,6 85,5 79,3 Sverige & Världen *** 31,95 2,2 4,4 32,6 45,2 **** 1177,05 3,6 3,4 44,1 56,3 Sverige Index *** 236,19 1,9 3,8 33,0 46,1 marknad Aktiv ** 235,84 6,1 1,4 1,2 6,7 marknad Index 98,33 7,4 1,9 Trygghetsfond ** 310,41 2,8 0,4 17,1 31,2 USA Aktiv **** 252,63 0,3 6,2 64,0 107,3 USA Index **** 236,86 0,4 3,7 69,1 112,5 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 309,28 7,1 8,1 11,3 31,7 BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 113,78 0,3 2,3 5,3 BlackRock Emerging Europe A *** 729,80 7,0 4,0 5,9 24,2 BlackRock European A *** 953,18 0,8 7,3 32,8 41,1 BlackRock Latin America Fund A2 ** 418,06 11,6 12,1 21,8 33,1 BlackRock World Mining A2 USD ** 202,59 4,0 17,0 38,7 62,5 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1100,39 5,0 4,6 15,1 0,9 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1528,06 0,6 0,6 7,5 26,0 BNP Paribas Equity World Aqua 1364,23 3,6 0,5 55,2 Catella Hedgefond 165,17 0,7 3,1 15,8 21,5 Catella Reavinstfond *** 366,59 2,2 5,3 35,6 44,8 Deutsche Invest Infrastructure *** 1182,55 1,7 2,9 42,5 39,6 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2172,66 1,9 0,8 49,3 77,9 DNB Renewable Energy ** 827,79 5,3 7,5 41,0 8,9 East Capital Rysslandsfonden ** 767,38 9,6 8,3 33,1 49,8 East Capital Östeuropafonden *** 28,10 9,7 7,9 17,1 35,8 Enter Pension 1202,49 1,3 3,7 Enter Return *** 1114,76 0,0 0,1 3,7 14,8 Fidelity America Fund **** 72,41 1,5 4,6 76,2 116,1 Fidelity Asian Special Situations ***** 290,79 4,7 2,0 37,2 39,7 Fidelity China Focus Fund **** 395,93 4,3 8,3 48,1 37,5 Fidelity EMEA Fund **** 99,31 6,9 2,3 11,8 9,8 Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 414,88 0,3 4,6 46,9 76,5 Fidelity Focus Fund *** 416,04 0,1 5,9 45,4 64,7 Fidelity Health Care Fund *** 206,47 4,4 11,4 73,5 124,6 Fidelity India Focus Fund *** 282,92 5,9 7,3 56,1 31,6 FIM BRIC+ *** 99,22 4,5 6,1 4,1 17,7 GAM Star China Equity USD *** 164,97 2,8 14,4 38,8 33,4 JPM Africa Equity A AccUSD *** 70,77 7,0 0,2 4,8 2,8 JPM Emerging Market Small Cap 93,88 4,6 1,5 31,9 29,9 JPM US Small Cap Growth *** 148,03 0,8 13,7 35,3 51,0 Lannebo Mixfond **** 19,99 2,0 3,4 34,9 44,2 Lannebo Pension 121,87 0,2 5,0 Lannebo Småbolag ***** 73,73 4,0 1,1 100,5 110,1 Lannebo Sverige **** 28,67 2,2 1,4 54,5 58,7 Lynx Dynamic 1 128,80 1,5 4,4 29,2 32,4 Macquarie Asia New Stars ***** 186,12 2,2 10,9 46,9 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 119,92 2,9 2,8 1,5 Parvest Environment EUR **** 1415,17 2,6 1,9 40,4 49,9 PIMCO Investment Grade 10,93 2,0 2,7 7,8 SEB Asset Selection SEK Lux 174,97 2,8 3,2 18,3 25,8 SEB Europafond Småbolag ***** 58,62 2,6 7,8 94,0 107,8 **** 13,53 0,1 0,4 51,5 77,4 SEB Nordenfond *** 22,21 0,3 5,0 53,9 51,0 SKAGEN SEK *** 1315,31 1,6 5,7 30,2 38,6 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Louise Fredholm Allansson, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 52 Sitrus lansforsakringar.se

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Svagare export kompenseras av stark inhemsk efterfråga

Svagare export kompenseras av stark inhemsk efterfråga Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2016 Konjunktur och marknad: Långsam global återhämtning Fokus på bostad och arbetsmarknad Svensk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Rivstart på året med börsturbulens

Rivstart på året med börsturbulens Marknadsbrev februari 216 Rivstart på året med börsturbulens och oljeprisfall Svag kinesisk statistik under årets första dagar fick börserna på fall. Risken är stor att 216 kan bli turbulent, men det saknas

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 DATUM: 2005-10-19 MÖTESTID: 13:00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Sidan 3 Långsam återhämtning. Sidan 4 Sista räntesänkningen är inte gjord. Sidan 6 Omvärlden på väg mot fastare mark

Sidan 3 Långsam återhämtning. Sidan 4 Sista räntesänkningen är inte gjord. Sidan 6 Omvärlden på väg mot fastare mark Konjunktur och räntor Nummer 1 1 mars 1 Sidan 3 Långsam återhämtning Sidan Sista räntesänkningen är inte gjord Sidan Omvärlden på väg mot fastare mark Sidan 9 Ljusning i sikte för svensk ekonomi Från vänster:

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer