VECKOBREV v.5 jan-14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV v.5 jan-14"

Transkript

1 Veckan som gått 0 0, Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske i mars. Det ser något ljusare ut för Greklands ekonomi men det återstår mycket jobb innan landet kan stå på egna ben. Federal Reserve minskade helt väntat sina obligationsköp med 10 miljarder dollar per månad från tidigare 75 miljarder. En arbetslöshet på 6,5 procent hålls fortfarande som gräns för när styrräntan ska höjas. Däremot har Fed mjuknat upp och menar att räntan kan lämnas oförändrad även om arbetslösheten sjunker under gränsnivån om den ekonomiska helhetsbilden motiverar en fortsatt låg ränta. Den amerikanska centralbanken passade även på att vara försiktigt optimistiska över ekonomins utveckling men ser kontraktiv finanspolitik och långsam återhämtning på bostadsmarknaden som hämmande för ekonomin. Flera av emerging markets-länderna har den senaste tiden sett stora kapitalutflöden och försvagande växelkurser till följd av andra länders penningpolitik och särskilt Federal Reserves nedtrappning av obligationsköpen. Turkiet, Brasilien och Sydafrika har alla fått höja sina styrräntor för att försvara sin valuta och behålla kapital inom landet. Den åtstramande penningpolitiken har fått inhemsk kritik från styrande politiker då den dämpar tillväxten. Flera röster i tillväxtländerna förespråkar en globalt samordnad penningpolitik, något som i dagsläget känns väldigt osannolikt. Den kinesiska centralbanken har tvingats smörja interbankmarknaden med stora kapitaltillskott för att undvika skenande räntor. Kinas interbankmarknad har flera gånger drabbats av spekulation om likviditetsbrist vilket lett till kraftigt stigande räntor. Oron för emerging markets har minskat den internationella riskaptiten och därmed medverkat till en negativ börsutveckling. Statistik Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i januari till den högsta nivån sedan juni Största uppgången stod detaljhandelns delindikator för. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet är det enda måttet som nu ligger under sitt historiska genomsnitt och nedgången sedan december beror bland annat på minskade sysselsättningsplaner. Estimatet över Eurozonens konsumentprisindex kom in lägre än förväntat. Diskussioner påbörjades huruvida en ny räntesänkning från ECB är att vänta vid nästa möte då de senaste ränktesänkningarna skett strax efter det att inflationen överraskat på nedsidan. Inflationen underträffade dock inte förväntningarna lika kraftigt som i maj och november. USAs BNP kom in i linje med förväntningarna, ökningen i hushållens konsumtion och exporten var den största sedan För helåret var tillväxten 1,9 procent. Land Konsensus Utfall Tidigare Sverige Barometerindikatorn Jan 105,8 107,8 106,1 Konsumentförtroende Jan 106,0 103,2 105,4 Detaljhandelsförsäljning (YoY) Dec 3,3 % 1,8 % 4,5 % PPI (YoY) Dec -0,4 % 0,3 % -0,4 % Inköpschefsindex, industrin Jan 54,2 56,4 52,2 Danmark Arbetslöshet, säsongsjusterad Dec 4,4 % 4,3 % 4,4 % Norge Arbetslöshet Jan 3,0 % 3,0 % 2,6 % Detaljhandelsförsäljning Dec 0,3 % 0,1 % 0,5 % Tyskland IFO-index, affärsklimat Jan 110,0 110,6 109,5 IFO-index, förvätningar Jan 108,0 108,9 107,4 Arbetslöshet Jan 6,9 % 6,8 % 6,9 % KPI, EU-harmoniserad (YoY) Jan 1,3 % 1,2 % 1,2 % EUR Konsumentpirsindex (YoY) Jan 0,9 % 0,7 % 0,8 % Arbetslöshet Dec 12,1 % 12,0 % 12,1 % Ekonomiskt konfidensindex Jan 101,0 100,9 100,0 UK BNP (YoY) 4Q 2,8 % 2,8 % 1,9 % USA BNP, årstakt (QoQ) 4Q 3,2 % 3,2 % 4,1 % Försäljning nya hem Dec 455 K 414 K 464 K Konsumentförtroende Jan 78,0 80,7 78,1 Japan Arbetslöshet Dec 3,9 % 3,7 % % 4,0 % Industriproduktion (MoM) Dec 1,3 % 1,1 % -0,1% Kina Inköpschefsindex, industri Jan 49,6 49,5 50,5 Räntor & valutor Räntorna tycktes bl.a. till följd av de låga europeiska inflationssifforna. Nedgången var störst för löptider över fem år där räntorna sjönk med ca 5 punkter. Noterbart är att Feds beslut att ytterligare minska obligationsköpen endast påverkade svenska och amerikanska räntor ytterst marginellt. Stibor 3-mån noterades i fredags på 0,947 procent vilket är i princip oförändrat jämfört med veckan innan. Även FRA-kontrakten förblev nästintill oförändrade. Kronan tappade några ören mot både dollarn och euron. Agenda kommande vecka Måndag; Sverige, USA, Norge & UK: Inköpschefsindex industri Tisdag; - Onsdag; Sverige, USA & UK: Inköpschefsindex tjänster EUR:Detaljhandelsförsäljning Torsdag; Sverige: Arbetslöshet Tyskland: Orderingång EUR & UK: Räntebesked Fredag; Sverige, Norge, Tyskland & UK: Industriproduktion USA: Sysselsättning Sida 1

2 Styrräntor % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Riksbanken 0,75 0,00 0,00-0,25 Federal Reserve 0,25 0,00 0,00 0,00 Europeiska Centralbanken 0,25 0,00 0,00-0,50 3M Statsskuldsväxlar % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige 0,75 0,00 0,01-0,23 USA 0,02-0,04-0,05-0,05 EMU 0,11-0,05 0,03 0,09 fått höja ritik från got som i ck inte Statsobligationer % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige 2 år 0,97-0,05-0,10-0,08 Sverige 5 år 1,54-0,07-0,23 0,14 Sverige 10 år 2,22-0,07-0,28 0,22 USA 2 år 0,34 0,00-0,06 0,07 USA 5 år 1,51-0,06-0,22 0,63 USA 10 år 2,66-0,08-0,33 0,65 EMU 2 år 0,08-0,05-0,13-0,16 EMU 5 år 0,67-0,09-0,26-0,06 EMU 10 år 1,67 0,01-0,27 0,00 Sverige Stibor/Swap % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Stibor 1 dag 0,78-0,02 0,02-0,28 Stibor 1 vecka 0,80-0,01 0,00-0,29 Stibor 1 mån 0,86-0,01 0,00-0,27 Stibor 3 mån 0,95 0,01 0,01-0,22 Stibor 6 mån 1,05 0,01 0,01-0,22 SEK Swap 1 år 0,99-0,02-0,01-0,23 SEK Swap 2 år 1,21-0,03-0,04-0,17 SEK Swap 3 år 1,49-0,04-0,08-0,07 SEK Swap 4 år 1,74-0,05-0,14 0,01 SEK Swap 5 år 1,97-0,06-0,20 0,07 SEK Swap 6 år 2,16-0,06-0,22 0,10 SEK Swap 7 år 2,31-0,06-0,23 0,14 SEK Swap 8 år 2,44-0,06-0,24 0,16 SEK Swap 9 år 2,54-0,06-0,25 0,17 SEK Swap 10 år 2,62-0,06-0,25 0,18 Start om Sverige Swapterminer 3 mån 1 år 5 år 10 år SEK Swap 1 år 1,01 1,39 3,13 3,37 SEK Swap 2 år 1,29 1,71 3,25 3,40 SEK Swap 3 år 1,58 2,01 3,30 3,43 SEK Swap 4 år 1,85 2,23 3,34 3,46 SEK Swap 5 år 2,07 2,41 3,37 3,49 SEK Swap 6 år 2,25 2,55 3,37 3,45 SEK Swap 7 år 2,39 2,66 3,38 3,43 SEK Swap 8 år 2,51 2,75 3,39 3,41 SEK Swap 9 år 2,60 2,83 3,41 3,39 SEK Swap 10 år 2,68 2,87 3,42 3,38 Sida 2

3 Ränta VECKOBREV v.5 jan-14 SEK FRA % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Mar 14 0,95 0,01 0,02 Jun 14 0,94-0,01-0,02 Sep 14 1,00-0,03-0,05 Dec 14 1,11-0,04-0,07 Mar 15 1,26-0,04-0,07 Jun 15 1,41-0,05-0,10 Sep 15 1,56-0,05-0,12 Dec 15 1,70-0,07-0,17 Mar 16 1,84-0,08-0,20 Jun 16 1,99-0,09-0,22 Sep 16 2,13-0,09-0,25 Dec 16 2,28-0,09-0,27 RIBA, reporäntekontr. % Senast 1 vecka 1 mån 1 år mar-14 0,73-0,02-0,02 jun-14 0,71-0,03-0,04 sep-14 0,72-0,01-0,03 dec-14 0,72-0,04-0,09 mar-15 0,84-0,05-0,11 jun-15 0,97-0,06-0,14 sep-15 1,10-0,06-0,14 dec-15 1,29-0,06-0,13 Stadshypotek & KI % Senast Marginal mot mid swap Stadshypotek ,85-7 Stadshypotek ,95-3 Stadshypotek ,20 5 Stadshypotek ,48 12 Stadshypotek ,75 18 Stadshypotek ,69 47 Stadshypotek ,05 55 Kommuninvest ,75-20 Kommuninvest ,94-13 Kommuninvest ,72 11 itraxx (kreditförsäkring) Senast 1 vecka 1 mån 1 år itraxx Europe Main 5Y CDS-index i.u i.u i.u i.u itraxx SOVX WE 5Y CDS-index i.u i.u i.u i.u Sida 3

4 Ränta Ränta VECKOBREV v.5 jan-14 Ränteutveckling (6 mån historik) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 04-aug 18-aug 01-sep 15-sep 29-sep 13-okt 27-okt 10-nov 24-nov 08-dec 22-dec 05-jan 19-jan 02-feb Reporänta (medel: 0,93) Stibor 1v (medel: 0,99) Stibor 3m (medel: 1,12) Swap 5år (medel: 2,18) Swap 10år (medel: 2,79) Stibor/Swap-kurvan % 3,50 Idag En vecka sedan En månad sedan 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Löptid (år) Sida 4

5 Den svenska kronan Senast 1 vecka 1 mån 1 år TCW-index (handelsvägd) 118,59 0,99% -0,65% 1,77% FORWARD POINTS Valutaterminer Spot frd 1m frd 3m frd 6m frd 12m frd 24m USD/SEK 6,54 6,54 6,55 6,56 6,58 6,63 EUR/SEK 8,83 8,84 8,85 8,86 8,90 8,99 GBP/SEK 10,69 10,69 10,70 10,71 10,72 10,75 JPY/SEK (x 100) 6,42 6,42 6,43 6,45 6,48 6,58 NOK/SEK 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 DKK/SEK 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,21 EUR/USD 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,36 Börsindex Senast 1 vecka 1 mån 1 år OMX Stockholm All Shares 414,47-1,14% -1,88% 13,34% OMX Stockholm ,06-1,53% -2,12% 10,28% Dow Jones (US) 15698,85-1,14% -4,68% 12,06% Nasdaq (US) 4103,88-0,59% -0,68% 29,09% FTSE (GB) 3487,02-0,60% -3,27% 4,80% Oljepriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år Brentolja Spot (usd/fat) 105,84-2,45% -0,62% -9,18% ICE Termin 2 mån (brent) 105,84-0,80% -0,98% -9,35% ICE Termin 3 mån (brent) 105,30-0,69% -1,16% -9,07% ICE Termin 4 mån (brent) 104,92-0,64% -1,24% -8,74% Elpriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år NordPool 24h Spot (eur/mwh) 33,24-3,51% 13,45% -7,49% NordPool Termin Jan14 n/a n/a n/a -11,36% NordPool Termin Jan15 32,35-2,27% 0,62% -7,44% NordPool Termin Jan16 32,10-1,23% 2,56% -8,29% NordPool Termin Jan17 31,15-1,11% -0,57% -14,31% NordPool Termin Jan18 32,20-0,92% 0,16% -14,77% Metallpriser (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium (usd/ton) 1663,25-3,22% -5,21% -6,18% Koppar (usd/ton) 7096,00-1,59% -3,79% -12,70% Zink (usd/ton) 1964,00-2,09% -4,34% -7,59% Metallterminer (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium 3m 1706,00-3,18% -5,24% -18,41% Aluminium 15m 1816,00-2,97% -4,80% -15,36% Koppar 3m 7065,00-1,60% -4,01% -13,47% Koppar 15m 7025,50-1,59% -3,54% -14,71% Zink 3m 1972,00-2,38% -4,04% -8,07% Zink 15m 2005,00-2,34% -4,41% -9,01% Sida 5

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer