Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick"

Transkript

1 Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg Makrofokus Sven-arne Svensson Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet steg för fjärde månaden i rad, det var samtidigt femte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. - För andra gången på mindre än tre månader sänktes reservkraven för Kinas banker. - Efter att ha sjunkit 9 månader i rad så steg den svenska barometerindikatorn i februari. - Läs mer på sidan 3. Veckan som kommer - Första vardagen i månaden innebär som vanligt att det kommer ett helt batteri av inköpschefsindex från världens alla hörn. - ECB publicerar denna vecka resultatet från den andra treårs repan. - På svenska agendan finner vi ett första BNP-utfall för fjärde kvartalet Läs mer på sidan 5 Kalender vecka 9 Dag Region Tid Indikator Period Enhet Senaste Prognos Kommentar Mån USA Kontrakterade bostadsköp jan mom% -3,5 1,0 27/2 Tis Sverige Detaljhandel jan yoy% 1,5 1,0 28/ Handelsnetto, Ej SA jan miljarder 2,8 5,0 EMU Barometerindikatorn feb index 93,4 94,0 Under 100 = Svagare tillväxt än normalt USA Order varaktiga varor jan mom% 3,0-1, S&P/CS husprisindex dec yoy% -3,7-3,6 Säsongrensat väntas -0,3% mom Ons Indien BNP kv.4 yoy% 6,9 6,3 29/2 Sverige BNP kv.4 qoq% 1,6-0, BNP kv.4 yoy% 4,6 2,6 Tyskland Arbetslöshet feb % 6,7 6,7 EMU ECB: Andra treårsrepan (LTRO) mdr, EUR USA BNP (första revideringen) kv.4 årstakt 2,8 2, Chicago inköpschefsindex feb index 60,2 61,3 Har stämt bra med ISM-index under Beige Book Fed:s regionala konjunkturbarometer Tor Kina Inköpschefsindex, Ej SA feb index 50,5 50,9 Inget starkt säsongmönster i februari 1/3 Sverige Inköpschefsindex feb index 51,4 50,0 EMU Inköpschefsindex feb index 48,8 49,0 EU: Toppmöte USA Privata inkomster jan mom% 0,5 0, Privat konsumtion jan mom% 0,0 0,4 Utgör ca 70% av USA:s BNP Initial Jobless Claims v tal Inköpschefsindex (ISM-index) feb index 54,1 54, Byggproduktion jan mom% 1,5 1, Fordonsförsäljning feb miljoner 14,1 14,0 Uppräknat i årstakt Fre 2/3 Prognoser: Svenska indikatorer: Erik Penser Bankaktiebolag, internationella indikatorer: Bloombergs Konsensusprognos. = Veckans viktigaste. Ej SA = Ej rensat för säsongsnormala variationer. Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för företagets kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Dock kan sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationer ej garanteras. Erik Penser Bankaktiebolag ikläder sig inget ansvar för förluster som kan tänkas uppstå genom att någon följer lämnade rekommendationer eller använder sig av i publikationen lämnade uppgifter.

2 Kina: Bankernas reservkrav, januari 2007 februari Procent. I slutet av månaden Källa: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag Tyskland: IFO-index, januari 2000 februari ,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, IFO-index (total) Nuläge (delindex) Förväntningar (delindex) Källa: IFO, Erik Penser Bankaktiebolag Sverige: Barometerindikatorn, januari 2000 februari >110 mycket starkare ekonomi än normalt starkare ekonomi än normalt svagare ekonomi än normalt <90 mycket svagare ekonomi än normalt Källa: Konjunkturinstitutet, Erik Penser Bankaktiebolag

3 Veckan som gick Det tyska IFO-indexet steg för fjärde månaden i rad, det var samtidigt femte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. Kinas centralbank lättade på den penningpolitiska bromsen. Kinas centralbank lättar på bromsen Kina Förra veckan sänkte den kinesiska centralbanken reservkraven för bankerna från 21,0% till 20,5%, vilket var den andra sänkningen på mindre än tre månader. Vi förväntar oss att centralbanken kommer släppa ytterligare på den penningpolitiska bromsen under våren, vilket borde vara börspositivt. Läs mer i den Makrokommentar som vi publicerade på EPoint den 22 februari. Fjärde raka för IFO-index Tyskland IFO-index, som betraktas som Europas viktigaste konjunkturindikator, steg från 108,3 till 109,6 (förväntat 108,7) mellan januari och februari. Det var fjärde månaden i rad som indexet steg. Det var samtidigt sjätte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. IFO-index fortsätter ligga klart över det historiska genomsnittet på 102,2 (genomsnittet de senaste 10 åren). Det delindex som mäter det aktuella konjunkturläget steg från 116,3 till 117,5, vilket är klart över det historiska snittet på 103,8. Det delindex som mäter det förväntade konjunkturläget om 6 månader steg från 100,9 till 102,3, vilket är något över det historiska snittet på 100,9. Förutsatt att IFO-index ger en korrekt uppskattning av konjunktur och tillväxt så verkar det som att den tyska BNP-tillväxten än en gång kan överraska på uppåtsidan under Sverige Efter att ha sjunkit 9 månader i rad så steg barometerindikatorn (mäter stämningsläget i ekonomin) från 91,6 till 93,0 mellan januari och februari. Indikatorn ligger dock fortfarande klart under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Den senaste månaden bidrog detaljhandeln och tillverkningsindustrin till uppgången medan byggsektorn försvagades. Antalet sysselsatta i minskade med personer i januari, jämfört med januari Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. Samtidigt föll arbetskraften med personer, vilket innebär att antalet arbetslösa minskade med personer. Mätt som andel av arbetskraften sjönk arbetslösheten från 8,2% i januari 2011 till 8,0% i januari Den säsongrensade arbetslösheten steg från 7,5% till 7,6%. Arbetslösheten utvecklades i linje med vår prognos medan sysselsättningen var klart svagare än väntat. 27 februari 2012 Erik Penser Bankaktiebolag Makrofokus 3

4 Sverige, EMU, USA: Inköpschefsindex tillverkningsindustrin, januari 2002 januari Sverige EMU USA Källa: Swedbank, Markit, ISM, Erik Penser Bankaktiebolag USA: BNP, Kv Kv %-förändring uppräknat till årstakt Källa: Bureau of Labor Statistics, Erik Penser Bankaktiebolag Sverige: BNP, Kv Kv Årstakt, procent Källa: Statistiska centralbyrån, Erik Penser Bankaktiebolag

5 Veckan som kommer Första vardagen i månaden innebär som vanligt att det kommer ett helt batteri av inköpschefsindex från världens alla hörn. Störst potential att påverka finansmarknaderna ser vi i indexen från USA och Kina. Dessutom publicerar ECB denna vecka resultatet från den andra treårs repan. Bankerna väntas låna 470 miljarder euro från ECB ISM-index visar vägen Euroområdet Veckans viktigaste händelse är sannolikt ECB:s andra treårs repa (LTRO). Enligt Bloombergs prognossammanställning väntas de europeiska bankerna låna 470 miljarder euro, vilket skulle vara strax under de 489 miljarder som ECB lånade ut i den första omgången. Sedan storleken på den första utlåningsrundan publicerades den 21 december har nervositeten på finansmarknaderna dämpats avsevärt. Exakt hur utfallet kommer tolkas av finansmarknaderna är vanskligt att avgöra men rimligtvis borde en hög utlåning glädja marknaderna. USA Den amerikanska agendan domineras av inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin från ISM. Enligt konsensus (Bloomberg) väntas indexet ha ökat från 54,1 i januari till 54,5 i februari, vilket skulle vara fjärde månaden i rad som indexet stiger. Tungt på agenda väger även den första revideringen av fjärde kvartalets BNP-utfall och siffrorna på hur industriorderingången utvecklades i januari. Kina Det officiella indexet från Kina presenteras under natten till torsdag. Enligt konsensus (Bloomberg) väntas indexet ha ökat från 50,5 i januari till 50,9 i februari. Som vi har påpekat många gånger förr så är indexet inte säsongrensat och det är därför svårt att tolka de månadsvisa förändringarna. Februari har dock historiskt inte uppvisat något starkt säsongsmönster. Sverige Den svenska agendan är relativt välfylld denna vecka, med bl.a. Inköpschefsindex och siffror från detaljhandeln och utrikeshandeln. Tyngst väger dock det första BNP-utfallet för fjolårets sista kvartal. Sveriges BNP väntas ha ökat med 2,6% under fjärde kvartalet Mellan fjärde kvartalet 2010 och fjärde kvartalet 2011 väntas BNP ha ökat med 2,6%. Samtliga BNP-komponenter utom nettoexporten bidrar till att BNP ökade. Ett fortsatt stort lageromslag drar upp BNP med 1 procentenhet, vilket medför att den slutliga efterfrågan endast ökade med 1,6%. Förutsatt att SCB inte reviderar ned tredje kvartalet 2011 medför det att BNP minskade med 0,7% mellan tredje och fjärde kvartalet 2011 i säsongrensade termer. I vår senaste Konjunkturprognos (18/1-2012) utgick vi dock från att SCB så småningom kommer revidera ned BNP-tillväxten för tredje kvartalet 2011 med ca 1 procentenhet. Det betyder i så fall, allt annat lika, att BNP ökade med någon tiondels procent mellan tredje och fjärde kvartalet Så frågan om recession eller inte beror snarast på om SCB reviderar ned tredje kvartalet eller inte. 27 februari 2012 Erik Penser Bankaktiebolag Makrofokus 5

6 Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer