Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick"

Transkript

1 Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg Makrofokus Sven-arne Svensson Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet steg för fjärde månaden i rad, det var samtidigt femte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. - För andra gången på mindre än tre månader sänktes reservkraven för Kinas banker. - Efter att ha sjunkit 9 månader i rad så steg den svenska barometerindikatorn i februari. - Läs mer på sidan 3. Veckan som kommer - Första vardagen i månaden innebär som vanligt att det kommer ett helt batteri av inköpschefsindex från världens alla hörn. - ECB publicerar denna vecka resultatet från den andra treårs repan. - På svenska agendan finner vi ett första BNP-utfall för fjärde kvartalet Läs mer på sidan 5 Kalender vecka 9 Dag Region Tid Indikator Period Enhet Senaste Prognos Kommentar Mån USA Kontrakterade bostadsköp jan mom% -3,5 1,0 27/2 Tis Sverige Detaljhandel jan yoy% 1,5 1,0 28/ Handelsnetto, Ej SA jan miljarder 2,8 5,0 EMU Barometerindikatorn feb index 93,4 94,0 Under 100 = Svagare tillväxt än normalt USA Order varaktiga varor jan mom% 3,0-1, S&P/CS husprisindex dec yoy% -3,7-3,6 Säsongrensat väntas -0,3% mom Ons Indien BNP kv.4 yoy% 6,9 6,3 29/2 Sverige BNP kv.4 qoq% 1,6-0, BNP kv.4 yoy% 4,6 2,6 Tyskland Arbetslöshet feb % 6,7 6,7 EMU ECB: Andra treårsrepan (LTRO) mdr, EUR USA BNP (första revideringen) kv.4 årstakt 2,8 2, Chicago inköpschefsindex feb index 60,2 61,3 Har stämt bra med ISM-index under Beige Book Fed:s regionala konjunkturbarometer Tor Kina Inköpschefsindex, Ej SA feb index 50,5 50,9 Inget starkt säsongmönster i februari 1/3 Sverige Inköpschefsindex feb index 51,4 50,0 EMU Inköpschefsindex feb index 48,8 49,0 EU: Toppmöte USA Privata inkomster jan mom% 0,5 0, Privat konsumtion jan mom% 0,0 0,4 Utgör ca 70% av USA:s BNP Initial Jobless Claims v tal Inköpschefsindex (ISM-index) feb index 54,1 54, Byggproduktion jan mom% 1,5 1, Fordonsförsäljning feb miljoner 14,1 14,0 Uppräknat i årstakt Fre 2/3 Prognoser: Svenska indikatorer: Erik Penser Bankaktiebolag, internationella indikatorer: Bloombergs Konsensusprognos. = Veckans viktigaste. Ej SA = Ej rensat för säsongsnormala variationer. Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för företagets kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Dock kan sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationer ej garanteras. Erik Penser Bankaktiebolag ikläder sig inget ansvar för förluster som kan tänkas uppstå genom att någon följer lämnade rekommendationer eller använder sig av i publikationen lämnade uppgifter.

2 Kina: Bankernas reservkrav, januari 2007 februari Procent. I slutet av månaden Källa: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag Tyskland: IFO-index, januari 2000 februari ,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, IFO-index (total) Nuläge (delindex) Förväntningar (delindex) Källa: IFO, Erik Penser Bankaktiebolag Sverige: Barometerindikatorn, januari 2000 februari >110 mycket starkare ekonomi än normalt starkare ekonomi än normalt svagare ekonomi än normalt <90 mycket svagare ekonomi än normalt Källa: Konjunkturinstitutet, Erik Penser Bankaktiebolag

3 Veckan som gick Det tyska IFO-indexet steg för fjärde månaden i rad, det var samtidigt femte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. Kinas centralbank lättade på den penningpolitiska bromsen. Kinas centralbank lättar på bromsen Kina Förra veckan sänkte den kinesiska centralbanken reservkraven för bankerna från 21,0% till 20,5%, vilket var den andra sänkningen på mindre än tre månader. Vi förväntar oss att centralbanken kommer släppa ytterligare på den penningpolitiska bromsen under våren, vilket borde vara börspositivt. Läs mer i den Makrokommentar som vi publicerade på EPoint den 22 februari. Fjärde raka för IFO-index Tyskland IFO-index, som betraktas som Europas viktigaste konjunkturindikator, steg från 108,3 till 109,6 (förväntat 108,7) mellan januari och februari. Det var fjärde månaden i rad som indexet steg. Det var samtidigt sjätte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan. IFO-index fortsätter ligga klart över det historiska genomsnittet på 102,2 (genomsnittet de senaste 10 åren). Det delindex som mäter det aktuella konjunkturläget steg från 116,3 till 117,5, vilket är klart över det historiska snittet på 103,8. Det delindex som mäter det förväntade konjunkturläget om 6 månader steg från 100,9 till 102,3, vilket är något över det historiska snittet på 100,9. Förutsatt att IFO-index ger en korrekt uppskattning av konjunktur och tillväxt så verkar det som att den tyska BNP-tillväxten än en gång kan överraska på uppåtsidan under Sverige Efter att ha sjunkit 9 månader i rad så steg barometerindikatorn (mäter stämningsläget i ekonomin) från 91,6 till 93,0 mellan januari och februari. Indikatorn ligger dock fortfarande klart under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Den senaste månaden bidrog detaljhandeln och tillverkningsindustrin till uppgången medan byggsektorn försvagades. Antalet sysselsatta i minskade med personer i januari, jämfört med januari Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. Samtidigt föll arbetskraften med personer, vilket innebär att antalet arbetslösa minskade med personer. Mätt som andel av arbetskraften sjönk arbetslösheten från 8,2% i januari 2011 till 8,0% i januari Den säsongrensade arbetslösheten steg från 7,5% till 7,6%. Arbetslösheten utvecklades i linje med vår prognos medan sysselsättningen var klart svagare än väntat. 27 februari 2012 Erik Penser Bankaktiebolag Makrofokus 3

4 Sverige, EMU, USA: Inköpschefsindex tillverkningsindustrin, januari 2002 januari Sverige EMU USA Källa: Swedbank, Markit, ISM, Erik Penser Bankaktiebolag USA: BNP, Kv Kv %-förändring uppräknat till årstakt Källa: Bureau of Labor Statistics, Erik Penser Bankaktiebolag Sverige: BNP, Kv Kv Årstakt, procent Källa: Statistiska centralbyrån, Erik Penser Bankaktiebolag

5 Veckan som kommer Första vardagen i månaden innebär som vanligt att det kommer ett helt batteri av inköpschefsindex från världens alla hörn. Störst potential att påverka finansmarknaderna ser vi i indexen från USA och Kina. Dessutom publicerar ECB denna vecka resultatet från den andra treårs repan. Bankerna väntas låna 470 miljarder euro från ECB ISM-index visar vägen Euroområdet Veckans viktigaste händelse är sannolikt ECB:s andra treårs repa (LTRO). Enligt Bloombergs prognossammanställning väntas de europeiska bankerna låna 470 miljarder euro, vilket skulle vara strax under de 489 miljarder som ECB lånade ut i den första omgången. Sedan storleken på den första utlåningsrundan publicerades den 21 december har nervositeten på finansmarknaderna dämpats avsevärt. Exakt hur utfallet kommer tolkas av finansmarknaderna är vanskligt att avgöra men rimligtvis borde en hög utlåning glädja marknaderna. USA Den amerikanska agendan domineras av inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin från ISM. Enligt konsensus (Bloomberg) väntas indexet ha ökat från 54,1 i januari till 54,5 i februari, vilket skulle vara fjärde månaden i rad som indexet stiger. Tungt på agenda väger även den första revideringen av fjärde kvartalets BNP-utfall och siffrorna på hur industriorderingången utvecklades i januari. Kina Det officiella indexet från Kina presenteras under natten till torsdag. Enligt konsensus (Bloomberg) väntas indexet ha ökat från 50,5 i januari till 50,9 i februari. Som vi har påpekat många gånger förr så är indexet inte säsongrensat och det är därför svårt att tolka de månadsvisa förändringarna. Februari har dock historiskt inte uppvisat något starkt säsongsmönster. Sverige Den svenska agendan är relativt välfylld denna vecka, med bl.a. Inköpschefsindex och siffror från detaljhandeln och utrikeshandeln. Tyngst väger dock det första BNP-utfallet för fjolårets sista kvartal. Sveriges BNP väntas ha ökat med 2,6% under fjärde kvartalet Mellan fjärde kvartalet 2010 och fjärde kvartalet 2011 väntas BNP ha ökat med 2,6%. Samtliga BNP-komponenter utom nettoexporten bidrar till att BNP ökade. Ett fortsatt stort lageromslag drar upp BNP med 1 procentenhet, vilket medför att den slutliga efterfrågan endast ökade med 1,6%. Förutsatt att SCB inte reviderar ned tredje kvartalet 2011 medför det att BNP minskade med 0,7% mellan tredje och fjärde kvartalet 2011 i säsongrensade termer. I vår senaste Konjunkturprognos (18/1-2012) utgick vi dock från att SCB så småningom kommer revidera ned BNP-tillväxten för tredje kvartalet 2011 med ca 1 procentenhet. Det betyder i så fall, allt annat lika, att BNP ökade med någon tiondels procent mellan tredje och fjärde kvartalet Så frågan om recession eller inte beror snarast på om SCB reviderar ned tredje kvartalet eller inte. 27 februari 2012 Erik Penser Bankaktiebolag Makrofokus 5

6 Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 2 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - EU-toppmötet levererade

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41.

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41. 19 november 2012 Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 1027,04-2,4%

Läs mer

Makrofokus. OMX Index 1098,62 +1,2% S&P ,07 + 0,1% 3 månaders Stibor 1,42% 5års swapränta 1,49% VIX Index 15,9.

Makrofokus. OMX Index 1098,62 +1,2% S&P ,07 + 0,1% 3 månaders Stibor 1,42% 5års swapränta 1,49% VIX Index 15,9. 10 december Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 1098,62 +1,2% S&P

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

En delad nation skall enas President Barack Obama fick en mycket klar majoritet av elektorsrösterna i veckans

En delad nation skall enas President Barack Obama fick en mycket klar majoritet av elektorsrösterna i veckans 12 november 2012 Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 102,1-1,7% En

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 04 05 PMI tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

MAKROFOKUS. Vecka 8 (22-26 feb 2010)

MAKROFOKUS. Vecka 8 (22-26 feb 2010) MAKROFOKUS Vecka 8 (22-26 feb 2010) Vi får denna vecka lite mer information om hur det är ställt med den europeiska konjunkturen. Viktigast är tisdagens IFO-index, som mäter stämningsläget inom det tyska

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv

PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv 2017-04-03 PMI steg till 65,2 i mars Industrin avslutar kv.1 på högvarv PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster (Rättelse)

Inköpschefsindex tjänster (Rättelse) (Rättelse) 2017 11 03 PMI tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 02 03 PMI tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2015 04 07 PMI tjänster steg till 57,2 i mars: fortsatt stark utveckling inom tjänstesektorn Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 56,7 i februari till 57,2 i mars. Efterfrågan inom

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2015 10 05 PMI tjänster steg till 57,0 i september: Nya order växlar upp Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) återhämtade tappet i augusti och steg med 4,6 indexenheter till 57,0 i september.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består

PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består 2018-10-01 08:30 PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består PMI-total steg till 55,2 i september från 52,5, i augusti och innebär att tillverkningsindustrin alltjämt befinner sig i tillväxtzonen

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå 2017-11-01 PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån

Läs mer

ÖKAD OPTIMISM BLAND EXPORTFÖRETAGEN EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FÖRSTA KVARTALET 2017

ÖKAD OPTIMISM BLAND EXPORTFÖRETAGEN EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FÖRSTA KVARTALET 2017 ÖKAD OPTIMISM BLAND EXPORTFÖRETAGEN EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FÖRSTA KVARTALET 17 BUSINESS SWEDEN, 14 FEBRUARI 17 Exportchefsindex, EMI, ökade till 58,2 det första kvartalet 17, från 55,5 det fjärde kvartalet

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017

PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017 2017-09-01 PMI steg till 63,7 i september näst högsta nivån hittills under 2017 PMI-total steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta

Läs mer

PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer

PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer 2018-05-02 08:30 PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMItotal sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin

Läs mer

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015.

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp

PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp 2017-01-02 PMI steg till 60,1 i december Produktionen avslutar på topp PMI-total steg från 57,3 i november till 60,1 i december och nådde därmed för första gången över 60-strecket sedan 2011. Ett tremånaders

Läs mer

PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver

PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver 2014 12 01 PMI steg till 52,7 i november stabil utveckling framöver PMI-total steg till 52,7 i november från 52,1 i oktober. Uppgången beror främst på delindex för produktion som bidrog med 0,8 indexenheter

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 217 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 339 mnkr. Totalt är det en ökning med 36 mnkr sedan förra månaden, 88% av

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Den penningpolitiska idédebatten lärdomar från utvecklingen i Sverige

Den penningpolitiska idédebatten lärdomar från utvecklingen i Sverige Den penningpolitiska idédebatten lärdomar från utvecklingen i Sverige Per Jansson Vice riksbankschef Fores 6 december 2017 Det mitt tal handlar om Fundamental internationell debatt om inflationsmålspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 mars 13 Riksbankschef Stefan Ingves En lämplig avvägning i penningpolitiken Reporänta 5 5 3 Räntan halverad sedan förra vintern för att stimulera

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av

PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av 2016-09-01 PMI föll till 50,7 i augusti Efterfrågan svalnar av PMI-total noterades till 50,7 i augusti och föll därmed med 4,7 indexenheter från i juli. De främsta förklaringsfaktorerna bakom fallet var

Läs mer

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv 2017-12-01 PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2018-09-05 08:30 PMI tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser 15 06 01 PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. en var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen

Läs mer

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur 13 10 01 PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur PMI-totalt steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Delindex för orderingången

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 MAJ 16 Exportchefsindex, EMI, fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Utsikterna för den svenska konjunkturen

Utsikterna för den svenska konjunkturen KONJUNKTURINSTITUTET 7 september 13 Utsikterna för den svenska konjunkturen en uppdatering av prognosen i Konjunkturläget, Augusti 13 Peter Svensson ENS1 Mycket ringa påverkan på KI:s prognosarbete Nytt

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 06 05 PMI tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 11 mars-17 april Prognosen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

BUSINESS SWEDEN DJUPDYKNING FÖR ASIEN

BUSINESS SWEDEN DJUPDYKNING FÖR ASIEN BUSINESS SWEDEN DJUPDYKNING FÖR ASIEN EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2019 DJUPDYKNING FORTSÄTT SURFA FÖR ASIEN EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2019 PÅ TILLVÄXTVÅGEN MARKNADSINSIKT APRIL 2017 Layout/grafik:

Läs mer

Fullt drag i exporten EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2018 BUSINESS SWEDEN

Fullt drag i exporten EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2018 BUSINESS SWEDEN Fullt drag i exporten EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2018 BUSINESS SWEDEN Fullt drag i exporten EXPORTCHEFSINDEX FÖRSTA KVARTALET 2018 Layout/grafik: Business Sweden Communications Foto: Sid 1, www.istockphoto.com.

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter 12 10 01 PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter PMI-totalt sjönk till 44,7 i september från,1 i augusti och det innebär att indexet hamnade utanför tillväxtzonen för andra månaden

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt

PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt 2017-02-01 PMI steg till 62,0 i januari Industrin inleder året starkt PMI-total steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 25 AUGUSTI 16 Exportchefsindex, EMI, föll till 53,9 det tredje kvartalet, från 58,8 det andra kvartalet. Trots nedgången

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen

PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen 2018-11-01 08:30 PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Högtryck i svensk export

Högtryck i svensk export Högtryck i svensk export EXPORTCHEFSINDEX FJÄRDE KVARTALET 2017 BUSINESS SWEDEN, 16 NOVEMBER 2017 Högtryck i svensk export EXPORTCHEFSINDEX FJÄRDE KVARTALET 2017 Layout/grafik: Business Sweden Communications

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras

PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras 10 05 03 PMI steg till 64,0 i april allt starkare industrikonjunktur när orderläget förbättras PMI totalt steg med 2,9 indexenheter till 64,0 i april jämfört med mars. Det innebär att återhämtningen i

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 Husqvarna (Sälj) - Vi nedgraderar aktien på morgonen till sälj (behåll), efter en mycket stark kursutveckling den senaste 3-månads perioden. Vi bedömer att marknaden

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018 2018-09-03 08:30 PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018 PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin

Läs mer