VECKOBREV v.41 okt-12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV v.41 okt-12"

Transkript

1 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots de nedjusterade prognoserna är IMFs huvudscenario att ekonomierna i Europa gradvis kommer börja ta fart under Samtidigt påpekar IMF att nedåtriskerna i världsekonomin har ökat till följd av den fortsatta eurokrisen och risken för fiscal cliff i USA. Med fiscal cliff menas risken för att USA kommer hamna i en recession p.g.a. att tillfälliga skattelättnader för inkomsttagare försvinner vid årsskiftet samtidigt som kraftiga budgetåtstramningar ska införas till följd av att det statliga skuldtaget nåtts. Eurogruppen möttes under måndagen för att diskutera krisländerna. Efter mötet uppmandes Grekland att visa övertygande åtgärder hur landet ska stänga sitt budgetgap för år 2013 och Spaniens budget- och åtstramningsprogram möter EU:s krav, nu är det viktigt att Spanien följer planen för att ha möjligheten att bli beviljade nödlån i framtiden. Portugal medgavs nästa utbetalning av nödlån och gavs samtidigt ett års förlängning att nå målet på ett budgetunderskott understigandes 3 procent. Beslutat följde därmed Trojkans rekommendation från september. IMF och Tyskland är oense om Grekland, IMF menar att landet bör få ytterligare två års respit med att genomföra de uppsatta besparingskraven medan Tyskland står fast vid tidigare uppgörelser. I samband med helgens IMF möte uttalande sig Anders Borg och sade att han tror att det är oundvikligt att Grekland lämnar euron. Borg säger samtidigt att en Grexit inte skulle få några betydande effekter på det finansiella systemet. Denna uppfattning delas inte av Tysklands finansminister Schäuble som istället menar att en Grexit skulle bli mycket skadligt både för Grekland och Europa. Statistik AMS arbetslöshetsstatiskt inkom i linje med förväntningarna och marginellt under tidigare månad. Inflationssifforna från augusti var något lägre än vad konsensus förutspådde. Den säsongsnormala prisökningen på kläder och skor var den största enskilda bidragande orsaken till inflationen. Noterbart är att inflationen på årsbasis ligger klart lägre än inflationsmålet på 2% men är dock i linje med Riksbankens egen prognos. Statiken över industriproduktinen i Sverige överraskande positivt med en tillväxt om 3,2% på årstakt. Däremot fortsätter orderingången i industrin att sjunka. Grannländerna Danmark och Norge visade inflationssiffor som i princip var i paritet med förväntningarna. Industriproduktionen i euroområdet blev bättre än vad förväntningarna gjorde gällande men är ändå lägre än tidigare månads notering. Även i Storbritannien sjönk industriproduktionen något. USA fortsätter att visa positiva sysselsättningssiffor, förstagångssökande av arbetslöshetsersättning minskande jämfört med veckan innan och var även lägre än konsensus. Även University of Michigans månatliga undersökning av konsumentförtroendet i USA visade på ett positivt sentiment och var högre än Räntor & valutor Standard & Poors sänkte under onsdagen Spaniens kreditbetyg till BBB- vilket är precis över skräpstatus. Till följd av nedgraderingen steg räntan på spanska statspapper men räntorna föll sedan tillbaka under slutet av veckan. De svenska markandsräntorna sjönk marginellt där både swapräntorna och STIBOR sjönk med ett fåtal punkter under den gånga veckan. Även FRA-kontrakten föll och marknadens prissättning indikerar nu att 3-mån STIBOR ska bottna på 1,17% under Däremot steg räntan på svenska statspapper med ett par punkter. Kronan försvagades mot de tre stora valutorna EUR, GBP och USD. Kreditspreadarna handlades nästintill oförändrade både på företags- och statssidan. Agenda kommande vecka Måndag; USA: försäljningssiffor detaljhandeln, Japan: industriproduktion Tisdag; EMU: CPI, UK: CPI, USA: CPI, USA: industriproduktion, Tyskland ZEW index Onsdag; UK: arbetslöshetssiffor Torsdag; Sverige: arbetslöshetssiffor, UK: försäljningssiffor detaljhandeln Sida 1

2 Styrräntor % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Riksbanken Federal Reserve Europeiska Centralbanken M Statsskuldsväxlar % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige USA EMU Statsobligationer % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige 2 år Sverige 5 år Sverige 10 år USA 2 år USA 5 år USA 10 år EMU 2 år EMU 5 år EMU 10 år n Sverige Stibor/Swap % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Stibor 1 dag Stibor 1 vecka Stibor 1 mån Stibor 3 mån Stibor 6 mån SEK Swap 1 år SEK Swap 2 år SEK Swap 3 år SEK Swap 4 år SEK Swap 5 år SEK Swap 6 år SEK Swap 7 år SEK Swap 8 år SEK Swap 9 år SEK Swap 10 år Den svenska kronan Senast 1 vecka 1 mån 1 år TCW-index (handelsvägd) % 2.18% -3.66% FORWARD POINTS Valutaterminer Spot frd 1m frd 3m frd 6m frd 12m frd 24m USD/SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/SEK (x 100) NOK/SEK DKK/SEK EUR/USD Sida 2

3 Ränta Ränta VECKOBREV v.41 okt-12 Ränteutveckling (6 mån historik) apr 29-apr 13-maj 27-maj 10-jun 24-jun 08-jul 22-jul 05-aug 19-aug 02-sep 16-sep 30-sep 14-okt Reporänta (medel: 1.45) Stibor 1v (medel: 1.66) Stibor 3m (medel: 1.99) Swap 5år (medel: 1.9) Swap 10år (medel: 2.25) Stibor/Swap-kurvan % 2.30 Idag En vecka sedan En månad sedan Löptid (år) Sida 3

4 RIBA, reporäntekontr. % Senast 1 vecka 1 mån 1 år dec mar jun sep dec mar jun sep STINA, prisindikationer % Senast 1 vecka 1 mån 1 år 1 mån mån mån mån mån år Inflationswappar, indik % Senast 1 vecka 1 mån 1 år 1 år år år år år år år år år år år år itraxx (kreditförsäkring) Senast 1 vecka 1 mån 1 år itraxx EUR 5Y CDS-index % 6.00% % Börsindex Senast 1 vecka 1 mån 1 år OMX Stockholm All Shares % -3.84% 10.83% OMX Stockholm % -4.35% 11.51% Dow Jones (US) % -1.95% 14.46% Nasdaq (US) % -4.39% 14.10% FTSE (GB) % -1.57% 7.76% Oljepriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år Brentolja Spot (usd/fat) % -2.29% -0.52% ICE Termin 2 mån (brent) % -1.72% -0.03% ICE Termin 3 mån (brent) % -2.34% 1.10% ICE Termin 4 mån (brent) % -2.65% 1.91% Sida 4

5 Elpriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år NordPool 24h Spot (eur/mwh) % 76.01% 0.62% NordPool Termin Jan % -0.80% % NordPool Termin Jan % -1.29% % NordPool Termin Jan % -0.52% % NordPool Termin Jan % -0.25% % NordPool Termin Jan % 1.10% n/a Metallpriser (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium (usd/ton) % -5.45% % Koppar (usd/ton) % 0.64% 8.31% Bly (usd/ton) % 0.77% 3.19% Nickel (usd/ton) % 2.49% % Tenn (usd/ton) % 2.57% -7.04% Zink (usd/ton) % -4.52% -1.46% Stål (fjärran östern) Stål (medelhavet) % 3.46% % Metallterminer (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium 3m % -4.41% % Aluminium 15m % -4.73% % Koppar 3m % 0.42% 8.04% Koppar 15m % 0.66% 7.77% Bly 3m % 0.28% 2.95% Bly 15m % 0.70% 2.26% Nickel 3m % 2.55% % Nickel 15m % 2.49% -9.71% Tenn 3m % 2.50% -7.33% Tenn 15m % 2.13% -7.98% Zink 3m % -4.11% -0.51% Zink 15m % -3.38% 0.02% Stål (fjärran östern) 3m Stål (fjärran östern) 15m Stål (medelhavet) 3m % 0.86% % Stål (medelhavet) 15m % 0.74% % Sida 5

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Act & React. Hoppet lever vidare! 30 September, 2011

Act & React. Hoppet lever vidare! 30 September, 2011 Act & React ACT Asset Management AG Niederdorfstrasse 88, CH-8001 Zurich Phone +41 43 499 06 50, Fax +41 43 499 06 41 www.act-asset.ch 30 September, 2011 Mats Jonnerhag Market Strategist & Chief Investment

Läs mer