VECKOBREV v.48 nov-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV v.48 nov-13"

Transkript

1 Veckan som gått 0 0, Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på sikt. Det är hög lönsamhet i bankerna och tillgången på finansiering är god. Hushållens höga belåning skapar risker för det finansiella systemet och även för realekonomin och Riksbanken stödjer Finansinspektionen i att höja riskvikterna för bolån. Staten har beställt en utredning om svenskarnas skuldsättning. Data har hämtats från SCB, UC och Kronofogden och visar på några intressanta slutsatser som ger nytt ljus på diskussionen om riskerna med en ökad skuldsättning och stigande fastighetspriser. Endast 2,5 procent befolkningen har lån på över 1,8 mkr. Dessa utgörs främst av högavlönande personer med hög utbildningsnivå som har lätt att behålla sitt jobb eller få ny anställning även i en lågkonjunktur. Det är väldigt ovanligt att någon från den här gruppen förekommer hos Kronofogden. Utredningen visar att det finns stora svagheter med att bedöma skuldsättningen utifrån en aggregerad nivå och endast i relation till disponibel inkomst. Förbundskansler Merkels CDU/CSU har kommit överens med socialdemokraterna (SPD) om att bilda regering. SPDs medlemmar måste dock godkänna överenskommelsen i en omröstning. Uppgörelsen innebär bl.a. införandet av minilön och satsningar på infrastruktur. Tysklands inställning till eurokrisen kommer troligtvis bestå med att varje land bär ansvaret för sina egna skulder. Kreditbetygsinstituteten Standard & Poor s och Moody s höjer båda Greklands kreditbetyg till B- respektive Caa3 eftersom landet förväntas uppnå ett överskott i budgeten Standard & Poor s höjer även Spaniens betyg till BBB- men sänker Nederländernas från AAA till AA+. Statistik Sveriges BNP för tredje kvartalet visade på en svagare tillväxt än förväntat. Det var främst ökningen i hushållens konsumtionsutgifter som bidrog till tillväxten men även offentlig konsumtion och bruttoinvesteringar ökade. Minskningen i lagerinvesteringar drog dock ner utvecklingen. BNP för första och andra kvartalet reviderades upp med 0,3 respektive 0,5 procentenheter. Andra BNP siffror var Danmarks som sjönk något och Storbritanniens som låg kvar på samma nivå som förgående kvartal. Inköpschefsindex i Kina var oförändrad men ligger fortfarande över tillväxtnivån. I Euroländerna ökade inflationen mer än förväntningarna samtidigt som arbetslösheten sjönk, enligt EUs konjunkturbarometer som också publicerades förra veckan finns det en ökad tro på framtiden. Land Konsensus Utfall Tidigare Sverige BNP (YoY) 3Q 0,4% 0,3% 0,1% BNP (QoQ) 3Q 0,5% 0,1% -0,2% Detaljhandeln, försäljning (YoY) Okt 4,0% 3,8% 1,6% PPI (YoY) Okt - -0,7% -1,1% Danmark BNP (YoY) 3Q 0,2% 0,5% 0,6% Arbetslöshet, säsongsjusterad Okt 4,5% 4,4% 4,4% Norge Konsumentförtroende 4Q - 17,6 22,4 Arbetslöshet Sep 3,5% 3,4% 3,5% Tyskland KPI Euroharmoniserad (YoY) Nov 1,3% 1,6% 1,2% Arbetslöshet Nov 6,9% 6,9% 6,9% Detaljhandeln, försäljning (YoY) Okt 1,4% -0,2% 0,2% Konsumentförtroende Dec 7,1 7,4 7,0 UK BNP (YoY) 3Q 0,8% 0,8% 0,8% Euro Konsumentprisindex (YoY) Nov 0,8% 0,9% 0,7% Konfidensindikator Nov 98,0 98,5 97,8 Arbetslöshet Okt 12,2% 12,1% 12,2% USA Konsumentförtroende Nov 72,6 70,4 71,2 Kina Inköpschefsindex industrin Nov 51,1 51,4 51,4 Japan Konsumentprisindex (YoY) Okt 1,1% 1,1% 1,1% Räntor & valutor Sett till stängningskurser fredag till fredag rörde sig svenska swapräntor svagt ner förra veckan. Anmärkningsvärt är att Stibor 3-mån fortsätter ner och noterades i fredags på knappt 1,08 procent. Tillväxtsiffran hade ingen nämnvärd påverkan på räntemarknaden även om den kom in svagare än konsensus. Kronan stärktes marginellt mot dollarn och euron. Agenda kommande vecka Måndag; Sverige, Norge, Danmark & UK: Inköpschefsindex USA: ISM Tisdag; Norge: Detaljhandel EUR: KPI USA: Bilförsäljning Onsdag; Sverige: Inköpschefsindex tjänster EUR: BNP, Detaljhandel USA: Sysselsättning, ISM Torsdag; Sverige: Tjänsteproduktion USA: BNP, orderingång Norge, UK & EUR: Räntebesked Fredag; Danmark: Industriproduktion Kina: KPI Norge: Industriproduktion Tyskland: Orderingång USA: Sysselsättning Sida 1

2 Styrräntor % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Riksbanken 1,00 0,00 0,00-0,25 Federal Reserve 0,25 0,00 0,00 0,00 Europeiska Centralbanken 0,25-0,25-0,25-0,50 on från den 3M Statsskuldsväxlar % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige 0,90 0,00-0,03-0,12 USA 0,06 0,00 0,03-0,02 EMU 0,09 0,01 0,03 0,12 Statsobligationer % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Sverige 2 år 0,92 0,02-0,08 0,19 Sverige 5 år 1,64 0,03-0,04 0,67 Sverige 10 år 2,29 0,01 0,00 0,80 USA 2 år 0,28 0,00-0,03 0,04 USA 5 år 1,41 0,08 0,04 0,79 USA 10 år 2,79 0,06 0,17 1,17 EMU 2 år 0,13 0,00 0,02 0,12 EMU 5 år 0,68 0,01 0,02 0,28 EMU 10 år 1,73 0,00 0,04 0,34 Sverige Stibor/Swap % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Stibor 1 dag 1,04 0,01 0,00-0,26 Stibor 1 vecka 1,06 0,00-0,01-0,30 Stibor 1 mån 1,04-0,05-0,09-0,37 Stibor 3 mån 1,08-0,03-0,13-0,36 Stibor 6 mån 1,16-0,03-0,14-0,36 SEK Swap 1 år 1,14-0,01-0,11-0,16 SEK Swap 2 år 1,34 0,02-0,08 0,04 SEK Swap 3 år 1,58 0,02-0,08 0,20 SEK Swap 4 år 1,81 0,03-0,06 0,34 SEK Swap 5 år 2,02 0,03-0,05 0,43 SEK Swap 6 år 2,21 0,03-0,03 0,49 SEK Swap 7 år 2,36 0,03-0,02 0,51 SEK Swap 8 år 2,48 0,02-0,02 0,54 SEK Swap 9 år 2,58 0,02 0,00 0,55 SEK Swap 10 år 2,67 0,02 0,01 0,57 Start om Sverige Swapterminer 3 mån 1 år 5 år 10 år SEK Swap 1 år 1,17 1,48 3,15 3,47 SEK Swap 2 år 1,41 1,77 3,30 3,50 SEK Swap 3 år 1,67 2,06 3,35 3,53 SEK Swap 4 år 1,92 2,27 3,39 3,56 SEK Swap 5 år 2,13 2,44 3,42 3,59 SEK Swap 6 år 2,31 2,59 3,43 3,55 SEK Swap 7 år 2,45 2,71 3,44 3,53 SEK Swap 8 år 2,57 2,80 3,46 3,51 SEK Swap 9 år 2,66 2,87 3,48 3,50 SEK Swap 10 år 2,74 2,92 3,50 3,48 Sida 2

3 Ränta VECKOBREV v.48 nov-13 SEK FRA % Senast 1 vecka 1 mån 1 år Dec 13 1,08-0,01-0,14 Mar 14 1,10 0,00-0,11 Jun 14 1,12-0,02-0,12 Sep 14 1,20-0,01-0,12 Dec 14 1,31 0,00-0,13 Mar 15 1,44 0,02-0,13 Jun 15 1,57 0,02-0,12 Sep 15 1,71 0,03-0,11 Dec 15 1,85 0,04-0,10 Mar 16 1,99 0,04-0,08 Jun 16 2,13 0,04-0,07 Sep 16 2,27 0,04-0,05 RIBA, reporäntekontr. % Senast 1 vecka 1 mån 1 år dec-13 0,99-0,02-0,02 mar-14 0,85-0,02-0,14 jun-14 0,85-0,01-0,12 sep-14 0,87-0,01-0,12 dec-14 0,93-0,01-0,13 mar-15 1,04 0,00-0,15 jun-15 1,17 0,00-0,13 sep-15 1,28 0,01-0,12 Stadshypotek & KI % Senast Marginal mot mid swap Stadshypotek ,94-16 Stadshypotek ,12-7 Stadshypotek ,39 7 Stadshypotek ,64 13 Stadshypotek ,90 20 Stadshypotek ,78 49 Stadshypotek ,14 57 Kommuninvest ,97-12 Kommuninvest ,13-13 Kommuninvest ,85 11 itraxx (kreditförsäkring) Senast 1 vecka 1 mån 1 år itraxx Europe Main 5Y CDS-index 79,36 1,64% -4,59% -33,61% itraxx SOVX WE 5Y CDS-index 64,54-0,22% -11,62% -37,56% Sida 3

4 Ränta Ränta VECKOBREV v.48 nov-13 Ränteutveckling (6 mån historik) 3,25 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 02-jun 16-jun 30-jun 14-jul 28-jul 11-aug 25-aug 08-sep 22-sep 06-okt 20-okt 03-nov 17-nov 01-dec Reporänta (medel: 1) Stibor 1v (medel: 1,07) Stibor 3m (medel: 1,2) Swap 5år (medel: 2,16) Swap 10år (medel: 2,73) Stibor/Swap-kurvan % 3,50 Idag En vecka sedan En månad sedan 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Löptid (år) Sida 4

5 Den svenska kronan Senast 1 vecka 1 mån 1 år TCW-index (handelsvägd) 119,94-0,39% 2,68% 0,27% FORWARD POINTS Valutaterminer Spot frd 1m frd 3m frd 6m frd 12m frd 24m USD/SEK 6,53 6,54 6,55 6,56 6,58 6,64 EUR/SEK 8,85 8,86 8,87 8,89 8,93 9,03 GBP/SEK 10,72 10,73 10,74 10,75 10,77 10,81 JPY/SEK (x 100) 6,36 6,36 6,37 6,39 6,42 6,53 NOK/SEK 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 DKK/SEK 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,21 EUR/USD 1,36 1,35 1,36 1,36 1,36 1,36 Börsindex Senast 1 vecka 1 mån 1 år OMX Stockholm All Shares 415,18 0,40% 2,66% 23,12% OMX Stockholm ,33 0,17% 2,34% 20,49% Dow Jones (US) 16086,41 0,48% 3,02% 23,50% Nasdaq (US) 4059,89 2,29% 3,51% 34,87% FTSE (GB) 3536,95-0,71% -1,37% 15,39% Oljepriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år Brentolja Spot (usd/fat) 109,95-1,80% 4,02% -1,84% ICE Termin 2 mån (brent) 109,93-0,96% 3,80% -1,17% ICE Termin 3 mån (brent) 109,56-0,78% 3,47% -0,63% ICE Termin 4 mån (brent) 109,25-0,68% 3,46% -0,26% Elpriser Senast 1 vecka 1 mån 1 år NordPool 24h Spot (eur/mwh) 42,03 17,21% 22,79% 9,68% NordPool Termin Jan14 35,55-1,25% 0,28% -8,02% NordPool Termin Jan15 33,75-1,11% -1,03% -12,34% NordPool Termin Jan16 32,28-1,13% -1,44% -19,10% NordPool Termin Jan17 32,40-1,07% -1,31% -21,26% NordPool Termin Jan18 33,47-1,27% -1,85% n/a Metallpriser (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium (usd/ton) 1710,00-1,60% -6,94% -8,41% Koppar (usd/ton) 7054,25-0,62% -2,04% -10,54% Zink (usd/ton) 1866,00-0,85% -3,47% -7,30% Metallterminer (LME) Senast 1 vecka 1 mån 1 år Aluminium 3m 1755,00-1,52% -6,80% -14,97% Aluminium 15m 1880,50-1,29% -5,46% -12,64% Koppar 3m 7055,00-0,56% -2,01% -10,69% Koppar 15m 7069,50-0,58% -2,33% -10,79% Zink 3m 1887,00-1,15% -4,12% -6,98% Zink 15m 1952,00-1,44% -4,73% -7,71% Sida 5

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Act & React. Hoppet lever vidare! 30 September, 2011

Act & React. Hoppet lever vidare! 30 September, 2011 Act & React ACT Asset Management AG Niederdorfstrasse 88, CH-8001 Zurich Phone +41 43 499 06 50, Fax +41 43 499 06 41 www.act-asset.ch 30 September, 2011 Mats Jonnerhag Market Strategist & Chief Investment

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer