Makroanalys januari-mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makroanalys januari-mars 2012"

Transkript

1 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och Världsbanken hänvisar till osäkerhet och ökad sårbarhet. IMF anger avtagande tillväxt och ökade risker som skäl till detta. Båda aktörerna anser att den globala aktiviteten har försämrats sedan i höstas och ser risker för nedgång. Många länder har dessutom akut behov av att komma tillrätta med sina budgetunderskott samtidigt som råvarupriserna är mycket höga. Oljan är ett osäkerhetsmoment för världsekonomin trots ett minskat oljeberoende i t ex USA., Iran hotar att strypa oljetillförseln till EU med omedelbar verkan. De länder i Sydeuropa som importerar stora mängder iransk olja kan bli särskilt utsatta. Grekland importerar 1/3 av sin oljekonsumtion ifrån Iran. Tillväxtländerna med Kina i spetsen fortsätter att visa god tillväxt. Tillväxten i Kina har dock mattas av men BNP beräknas ändå öka med 8,7 % under De största utmaningarna för Kina är lågt inhemskt konsumentförtroende, hög inflation och en överhettad bostadsmarknad. En osäkerhetsfaktor för Kina är en stor förändring av det politiska ledarskapet då en större del av politbyråns medlemmar kommer att bytas ut under 2012 Japan brottas fortfarande med konsekvenserna av förra årets naturkatastrof vilket för med sig enorma investeringar. De japanska statsfinanserna är svaga med en gigantisk statsskuld på ca 200 % av BNP. Finansieringen har hittills skett med inhemskt sparande till låga räntor vilket medfört att Japan inte påverkats så mycket av oron på världens finansmarknader. Framöver förväntas Japans beroende av internationella långivare öka vilket kommer öka pressen på att Japan måste genomföra nödvändiga strukturreformer. EUROPA Europeiska Centralbanken, ECB, har tillfört mycket likviditet till marknaden genom en 3- årig refinansieringslösning, LTRO (long term refinancing operation) med mycket gynnsamma kreditvillkor. I utbyte får ECB godkända säkerheter ifrån bankerna. Syftet är att öka efterfrågan på statsobligationer i de länder som drabbats av stigande räntor samt att säkra delar av bankernas refinansieringsbehov. Den akuta likviditetsbristen som många banker i Sydeuropa upplevde under hösten har lindrats och marknadsräntorna har fallit till följd av detta.

2 Situationen i Grekland är dock fortfarande mycket besvärlig trots uppgörelsen med den så kallade trojkan IMF, ECB och EU-kommissionen om skuldnedskrivning. Grekland måste göra budgetnedskärningar på sammanlagt 5,5 procent av BNP under 2013 och 2014 för att beviljas fler nödlån från EU och IMF. I början av mars skrev 17 av 25 EU-länder under EU:s finanspakt med skärpta nationella budgetregler. De hårda besparingskraven kommer dock att minska den totala efterfrågan inom eurozonen. De kommande Basel 3 reglerna med skärpta kapitalkrav för bankerna riskerar att minska utlåningen och därmed även investeringarna. Osäkerheten och obalanserna i Europa kommer troligen att bestå under lång tid framöver. USA Även USA påverkas av krisen i euro-området och det höga oljepriset men de senaste månadernas positiva makrostatistik visar att smittoeffekterna verkar bli begränsade. Sista kvartalet 2011 växte USA:s BNP med 2,8 %. Hushållens optimism har stigit främst på grund av en allt ljusare arbetsmarknad men även beroende på sjunkande bensinpriser. Huspriserna faller fortfarande men ser ut att stabiliseras under Under hösten passerade den amerikanska statsskulden 100 % av BNP vilket motsvarar 15 biljoner USD. Tyvärr fokuserar presidentkandidaterna på att träta om vem som är bäst lämpad att tackla den amerikanska ekonomin istället för att ta i ut med det enorma skuldberget.

3 SVERIGE Efter en stark tillväxt under större delen av 2011 visar makroekonomiska indikatorer på att den svenska ekonomin nu bromsar in väsentligt. Exporten tappar fart när tillväxten mattas av och efterfrågan i Europa sjunker. Industriproduktionen och orderingång sjunker. Även investeringsviljan har dämpats och hushållen drar ned på konsumtionen samtidigt som sysselsättningen är svag. Regeringen kommer troligen presentera ytterligare finanspolitiska åtgärder de närmaste åren utöver höstbudgetens dryga 30 miljarder. Sverige har goda statsfinanser och utrymme finns att stötta ekonomin till skillnad från de flesta andra länder. Räntemarknad När konjunkturen försämras, penningpolitiken är expansiv och statsfinanserna försvagas, brukar räntekurvan bli brantare men så har det inte varit hittills. Orsaken är ökad utländsk efterfrågan av svenska statspapper i kombination med utbudsbrist. Svenska obligationer blir allt mer eftertraktade i takt med att AAA-ratade länder blir allt färre. Så länge som solvensproblemen i Europas länder och banker består finns inget tryck uppåt. Om de svenska statsfinanserna försämras och vi får ett ökat utbud av svenska obligationer kan dock detta förändras. Riksbanken kommer troligen att sänka räntan och sin reporänteprognos i takt med att konjunkturutsikterna försämras. Riksbankens egen räntebana indikerar dock fortfarande oförändrad ränta trots att de inte når upp till inflationsmålet på 2 %. Låg inflation i kombination med stigande arbetslöshet bör öppna upp för ytterligare sänkningar framöver. Marknaden och bankekonomerna förväntar sig en reporänta under 1 % inom 12 månader.

4 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02 jan-03 okt-03 jul-04 apr-05 jan-06 okt-06 jul-07 apr-08 jan-09 okt-09 jul-10 apr-11 jan Korta räntor; Reporänta 3 mån Stibor Långa räntor; SWAP-RÄNTOR 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2Y 5Y 10Y 1,00 I Sverige pressas långa räntor ned på grund av stor efterfrågan från livbolag och utländska investerare. Sedan januari har dock långa räntor pressats upp på grund av ökad riskaptit bland investerarna.

5 Kreditmarknad Det finns ingen entydig bild av bankerna när det gäller tillgången till finansiering och kreditmarginaler till bostadsbolag och kommuner. Olika banker har olika preferenser vad gäller löptid och låntagare. De flesta banker betonar vikten av god kreditkvalitet. Priset har ökat kraftigt de senaste 6 månaderna samtidigt som tillgången till finansiering har minskat. Neddragningar av bankernas balansräkningar, omviktning i branschexponering, likviditetsbrist och högre upplåningskostnader är de främsta faktorerna. Kreditspreadarna/ kreditmarginalerna kommer troligtvis att förbli höga för bostadsbolag och kommuner under SAMMANFATTNING Försämrade tillväxtutsikter i stora delar av världen. Både Världsbanken ( osäkerhet och sårbarhet ) och IMF (Avtagande tillväxt, ökade risker ) reviderar ned sina globala BNPprognoser för 2012 och Trots försämrade tillväxtutsikter, ratingnedgraderingar och fortsatt kris i Eurozonen, finns nu ett något mer positivt sentiment och en minskad riskaversion. Inköpscheferna är på bättre humör, såväl i Europa som i USA. Viss ljusning i USA trots att landet fortfarande brottas med skuldproblematiken och bristande politisk vilja att långsiktigt lösa problemen. Kina mjuklandar och bra fart i tillväxtländerna. Sverige o Exporten bromsar mer än väntat, vilket ger en svagare BNP o Tecken på att konsumentförtroendet vänder uppåt o Arbetslösheten stiger något. Marknaden tror att reporäntan ska sänkas kraftigt under 2012, till 0,75 %. De svenska affärsbankerna räknar i genomsnitt med att reporäntan ska sänkas till 1 %.

6 Sedan november har 5-årsräntan pendlat mellan 1,9 % och 2,2 % medan 10-årsräntan varierat mellan 2,2 % och 2,6 %. Även om trenden tycks vara uppåtgående, kan vi förvänta oss en fortsatt volatil marknad ett tag framöver. Det finns ingen entydig bild mellan bankerna för tillgången till finansiering och kreditmarginaler till företag och kommuner. Priset har ökat kraftigt de senaste 6 månaderna samtidigt som tillgången till finansiering har minskat. Neddragningar av bankernas balansräkningar, omviktning i branschexponering, likviditetsbrist och högre upplåningskostnader är de främsta faktorerna. Vi förväntar oss att kreditspreadarna/ marginalerna kommer att förbli höga för såväl banker som företag under Att hålla ögonen på den närmaste tiden Greklandskrisen Utvecklingen i Mellanöstern Sverige arbetslöshetstatistik & inflation Det politiska landskapet Frankrike 22 april. Med vänliga hälsningar Maria Gabrielsson SABO AB Tfn: Epost: Detta material är producerat av SABO och Norm Finanspartner Källor; Nordic Outlook av SEB, Konjunkturprognos av Handelsbanken, Swedbank Economic Outlook, Stagflation i svensk ekonomi: Konjunkturrapport av Nordea

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer